De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers

Nr.8 (254) 12 april 2015

Nederland

d’ Avereester Kroniek, 31e jg., No. 3, sept. 2014.

(Oudheidkamer, Oude Zuidwolderstraat 13, 7701 AZ Dedemsvaart; www.hvavereest.nl)

J. Moes: Van een kleine vos die de wijngaard probeerde te bederven ... [ontspanning tussen katholieken en protestanten; ds. C.D. van Goeverden (hervormd predikant te Dedemsvaart 1967-1977, overl. 2007) bood in 1970 pastor Vossebeld het gebruik van zijn kerkgebouw aan voor een morgendienst. Ds. Taverne (wonende Hoogeveen, afgezet om zijn extreme standpunten) verstoorde de dienst].

M. Brand-Doosje: Een passie voor fietsen [Jacobus A. Moulijn (1900-1978) opende in 1927 een werkplaats om rijwielen te herstellen; tr. Jentje Heite; dochter Antje tr. Klaas Brouwer; herinneringen van kleinzoon Koos Brouwer].

H.J. Krikke / G.H. Varwijk: Kraanzagers in Dedemsvaart.

H. Bartelds: De portretschilder Berend Wierts Kunst [actief in Dedemsvaart in 1847 en in 1859; Nieuwolda 1794 – Hoogezand 1881, zoon van Wiert Luitjens Kunst, molenmaker en bakker, en Jenneke Berents Bakker, winkelierse; tr. Nieuwolda 1816 Auke Albertus Booda (Boda); de namen van geportretteerden noteerde hij in een werkboekje; voor Dedemsvaart: Meijeringh, Boterman, Plomp, Visser, Van der Vegt, De Boer, Van der Beek; met genealogische gegevens].

W. Visscher: Een reactie [herkomst familie Van Haeringen, Van Heeringh; via Leiden uit Noordwijk].

H.J. Krikke: Een riant herenhuis aan de vaart [Jacobus Johannes Moraal (geb. Meppel 1876; exm. Deuzeman) liet in 1908 een winkelpand bouwen, tr. Gendt 1911 Woutera Gezina Kraaikamp].

H. Rijnhart: Bevolkingsregister 1920-1939 brengt geschiedenis dichtbij [o.a. Hartman, Alteveer, Rijkers, Logtenberg].

Uit de ‘Dedemvaartsche Courant’ van het derde kwartaal 1914.


It Beaken, jg. 76 (2014), nr. 1.

(Fryske Akademy)

J.R.G. Schuur: De plaatsing van de Schoutenrechten in hun historische context [wetteksten; overgeleverde bronnen; het vinden van een aanvaardbare datering, waardoor ze in hun historische context geplaatst kunnen worden; inhoudelijke kenmerken; visie op het ontstaan; in 1310 hebben de Friezen de grafelijke Jurisdictie erkend onder beding dat de graaf de vrijheden zou eerbiedigen; bewijzen; datering 1310-1337].

S. Hofstee: Geestelijke maagden ofwel ‘klopkes’ in Friesland. Oriëntatie en inventarisatie [o.a. bronnen met namen; Bijlage I: Namenlijst van Friese geestelijke maagden in de kloppengemeenschap ’De Hoeck van Haerlem’ tijdens de 17e eeuw (o.a. Van Emingha, Van Juckema, Sixema / Van Sythiema, Van Alue, Schaters].

F. Postma: Warum der ungarische Student Thomas Gyarmati im Februar 1669 aus der Provinz Friesland verbannt wurde, oder: Das recht peinliche Ende seiner Studenzeit an der friesischen Universität in Franeker.

A. Zijlstra: Woningnood en ‘ruimtenood’ in de gemeente Dokkum tot 1925.


Dwars Op, nr. 50, jg. 17, voorjaar 2014.

(Historische Kring Voorhout; secr.: Kalmoeshof 27, 2215 GN Voorhout; www.hkv-voorhout.nl)

E. van der Hoeven: Retraiteclub St. Dominicus Voorhout [opgericht 1888].

E. van der Hoeven: Aannemersbedrijf Zwetsloot 50 jaar. Vijf generaties bouw in Voorhout [timmerman Jan Zwetsloot (alias Jan Timmer) nam in 1964 het bedrijf over van Lambertus P.H. Vester (tr. Wormer 1941 Wilhelmina Ignata Kaskes); in gesprek met René Zwetsloot en zijn moeder Ine].

Scholen en opleidingen.

Voorhoutse middenstand 1964.

M.M.C. van Buul: Het verhaal van Piet en Bep de Jong [interview met Piet (Petrus Simon) de Jong (1935; exm. Van Werkhoven) en Bep (Elisabeth Cornelia) de Jong-van Rijswijk (1945) over het levensmiddelenbedrijf M.J. de Jong, de SPAR enz.].

Oranjefeesten.

Opmerkelijke gebeurtenissen [o.a. Diemel, Welters, Van Schooten; 1964].

Burgerlijke Stand 1964 [geboorten, huwelijken, ondertrouw, overledenen].


GEM, 22e jg., no. 4, nov. 2014.

(Genealogisch Erfgoed Magazine; D. Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT Ede; www.erfgoed.info)

C.J.M. Kramers: In negentig jaren. Een relaas van een avontuurlijk leven [geb. Leiden 1924; WO-II, studietijd, diplomatieke dienst].

D. Kranen: De geschiedenis van Chocolade.

M. Scholten-Sijses: De herkomst en ontwikkeling van het bidprentje. Een korte geschiedenis [overgenomen uit Twente Genealogisch 2014-2].

J. Diebrink: De extra functies van programma HAZA-21 (2).

J.W. Koten: Tering – de grote moordenaar, - meer dan een ziekte alleen [tuberculose].

H.M. Lups: Beroepen van vroeger [turfijker – typograaf].


Historisch Geografisch Tijdschrift, 32e jg. (2014), no. 2.

(www.matrijs.com/hgt)

J. Neefjes / Th. Spek: Van hoog naar laag: dynamiek van het nederzettingspatroon op de Noordwest-Veluwe van de late prehistorie tot de volle middeleeuwen.

B. Kooij: Een eerste verkenning van de ontwikkeling en verspreiding van hertenkampen in Nederland.

P. Henderikx: Kees Dekker en de historische geografie. De betekenis van het werk van prof. Dr. C. Dekker [Wemeldinge 1933 – Odijk 2012, mediëvist, oud-rijksarchivaris in de provincie Utrecht, hoogleraar Archiefwetenschap en Paleografie UvA].


In Brabant, jg. 5, nr. 3, sept. 2014.

(Postbus 1325, 5200 BJ ’s-Hertogenbosch; inbrabant@erfgoedbrabant.nl)

A.J. Bijsterveld: Herdenken blijft een opgave.

E. Thorissen / J. Pigmans: De bevrijding van Eindhoven in foto’s vastgelegd.

J. Peeters: ‘Oom Paul’ [schilderij van Frans Looringh van Beeck (1895-1970), eerste garnizoenscommandant van Bergen op Zoom na de Bevrijding].

N. Arts / L. Theunissen: Archeologie van de Tweede Wereldoorlog.

J. Didden: Herfststorm over Noord-Brabant [opmars van de geallieerden vertraagd door de Duitse eenheid de Kampfgruppe Chill].

Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. [www.historiewerkendam.nl].

Noord-Brabant 40-45. Een beeldverslag.


Letterhoeke (Tresoar), jg. 10 (2014), nr. 2.

H. Bijlstra: Een leven lang kunstschilder [Wim van der Veer, geb. 1939].

L. de Vries: Werken aan virtueel Fryslân [digitaliserings- en indexeringsprojecten van archiefbronnen: notariële akten 1811-1935, nedergerechten, memories van successie en verzetsarchieven].

J. Steendam: Soldatenbrief [Romke Eelkes Zandstra, militair, gelegerd bij Boulogne, in 1811 aan Sjoukje Hendriks te Eestrum].

Tj. de Jong: Plaagdieren. Schade aan collecties.

M. de Boer: Bouwe en Alice van der Meulen: ‘Besmet met het vooroudervirus’.


Leovardia, nr. 45, sept. 2014.

(Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en Historisch Centrum Leeuwarden)

S. ten Hoeve: De pronksarcofaag uit 1696 voor Hendrik Casimir II in Leeuwarden.

W. Kromhout: Industriekern Leeuwarden, deel I.

J. Lootsma: De geschiedenis van de Friesma-kamer [in 1652 liet grietman Carel Roorda in het dorp Idaert de Friesma-State bouwen; via vererving kwam het in bezit van Cornelis Bergsma (geb. Lur 1739; exm. Van Scheltinga); Lobry, Ottema].

H. Antonisse / K. Bangma: 1914: Belgen in Leeuwarden [Wis Matheus met twee kinderen op zoek naar haar man; Maria Louis Faes (geb. Kessel-Loo 1880), vrouw van Petrus Matheus].

A. Fahner: De leden van de Leeuwarder orgelmakers familie Van Dam en hun laatste rustplaatsen [vier generaties werkzaam 1779-1927; Lambertus van Dam (1744-1820), afk. van Appingedam, vestigde zich 1779 te Leeuwarden, tr. Hillegien van der Werf].

P. Bron: De staking van Leeuwarder bakkersgezellen in 1903 [o.a. werkomstandigheden].


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 42, nr. 4, dec. 2014.

(www.lgog.nl; info@lgog.nl)

Karel de Grote nummer, t.g.v. zijn 1200e sterfdag, gewijd aan zijn Limburgse nazaten. Deze aflevering werd feestelijk gepresenteerd op 20 december 2014 in het Karel de Grote Paviljoen van het Internationale Museum voor Familiegeschiedenis te Eijsden, dat die dag officieel in gebruik genomen werd. Op een muur zijn 79 van de 244 afstammingslijnen van de broers Jan II en Gwijde van Avennes naar Karel de Grote weergegeven.

In Memoriam Ben Close [Heerlen 1937 – Beuningen 2014].

A.S.M. Patelski: Limburgse nazaten van Karel de Grote [opzet en verantwoording].

Zeven reeksen worden beschreven:

-1. Cecilia van Hartzleben [1682-1735; via Van Blitterswijck gen. Passart, Van Eynatten, Hoen van Hoensbroek, Van Buren, Maryken (natuurlijke dochter van Willem hertog van Gulik en Gelre) tr. (1) 1402 Johan van Buren, heer van Arcen].

-2. Mylène de la Haye [geb. Leiden 1959; via Schurgers, Caselli, De Negri, (De) Vos (te Brunssum), Van Mirbach, Van Eynatten].

-3. Hadewych Minis [geb. Maastricht 1977; via Willems (te Schimmert), Somia, Van Bock, Van / De Vos, Van Mirbach].

-4. Camille Oostwegel [geb. Heerlen 1950; via Hardy, Souren, Slangen, Coumans, Nuchelmans, Wijngaerts, Beltgens, Hoen].

-5. Guido Dieteren [geb. Heerlen 1974; via Bours, Beugels, Claessens (te Valkenburg, Nuth, Oirsbeek), Brandts, Beltgens].

-6. André Rieu [geb. Maastricht 1949; via Kleijntjens, Brandts].

-7. Anna Elisabetha van Langen [Kapellen 1693 – Venray 1772; zoveel mogelijk via de vrouwelijke lijn: Van Nunhem gen. Ducker, Von Honnepel gen. Impel, Quad van Landskron, Haes van Konradsheim, Waldbott van Bassenheim, Van Drachenfels, Van Eich, Van Saffenburg, Van Tomberg, Van Blankenheim, Van Luxemburg-Durbuy].

Voorts zeven geneagrammen met meer bekende Limburgse nazaten van hiervoor genoemde voorouders midden 17e eeuw.


Misjpoge, jg. 27 (2014), nr. 4.

(www.nljewgen.org) ; themanummer

H. Berg / A. Candotti / V. Touw: Selamat Sjabbat. De onbekende geschiedenis van Joden in Nederlands-Indië [algemene inleiding, voorgeschiedenis, in de Indische samenleving, verenigingsleven, oorlog in de Pacific, Tempo Dulu in Israël].

R. de Neve: Afstammelingen van Israël in Nederlands-Indië. Joods familieonderzoek in een koloniale context.

B. van der Veen: Roemloos sterven. Het leven van een Joodse militair bij de Koloniale troepen [Gerhart van der Veen (Meppel 1857 – Pasoeroean 1888; exm. Kan) vertrok in 1879 naar Batavia].

J. Groeneboer: De lokroep van Insulinde. Op tournee naar Nederlands-Indië [Nederlandse artiesten eerste helft 20e eeuw; o.a. Samehtini / Samethini; Brondgeest; Bouwmeester].

M.G. Simons: Drie generaties. Van Nederlandsch-Indië tot de Republik Indonesia [David Lodewijk Simons, in 1901 naar N-I, trouwde met de handschoen 1922 Davida Posthumus; hun zoon Adolf Leo Simons tr. Amsterdam 1934 Frieda Leiseroff (geb. Vilna); zoon Michael Gideon (geb. Amsterdam 1947); lotgevallen in Indië en Suriname].

E. Dwek: Het onbekende verhaal van de Irakese Joden in Soerabaja: een persoonlijk perspectief [zgn. Bagdad-Joden; Dwek, Mussry].

M. Keesing: Je mag pas een engel worden als je groot bent. Joods-Nederlandse kinderen in Jappenkampen in Nederlands-Indië [getuigenverhalen].

I. Engelsman: Een Joodse jongen in de tropen. Ervaringen van een militair in naoorlogs Indië [Isaac (Peter) Engelsman, geb. 1928; exm. Didam].

D. Metz: Van twee kanten Indisch. Twee Joodse families in 100 jaar koloniale geschiedenis [Hijmans en Metz; Jacobus Hijmans (1816-1896), winkelier te Amersfoort, zakenman in Semarang, tr. Estella Hertzveld (1837-1881); zoon Hugo Robbert Hijmans (1900-1980), rechter op Java, tr. 1927 Johanna Loncq de Jong (1904-1993); dochter Netty Hijmans (geb. Geroet 1939), tr. Metz; Theodoor Maurits Metz (1890-1978) was bevriend met Javaanse prinsen; zoon Hans Metz (1925-2011), dienstplichtig radiotelegrafist op Java].

Het geborduurde boek van Odeed Cohen [geb. Malang 1940, zoon van Moshe Cohen (1902-1965) uit Oldenzaal en Rachel Cohen (1912-1987), tr. Jeruzalem 1938].

Joden in Indonesië vandaag.


De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXXI, Nr. 1, Maart 2014.

(www.knggw.nl)

C.R.H. Snijder: Het scherprechtersgeslacht Van Gelder (Von Geldern) [beeldvorming; sociale positie; vanwege de vereiste anatomische kennis ook vaak heelmeester; het leven van Hans Hendrick van Gelder, scherprechter te Utrecht 1643-1687, tr. (1) 1643 Lijsbeth Joosten Froböse, weduwe van de voorgaande scherprechter Johannes Havestadt; Parenteel. gen. I. Henrich Hindricks van Gelder, scherprechter te Emden 1572-1593 met nageslacht Van Gelder(en), Havestadt, Schoenman (Schurman), Schnider (Snijder); Bijlage 3: Scherprechters te Emden 1560-1808, te Nijmegen 1594-1811 en te Utrecht 1569-1851].

P.F. de Ranitz / A.J.A. Labouchere: De oorsprong van de tot de Nederlandse adel behorende familie De Ranitz [de oudste generatie in Nederland: Johann Sigismund Ranisch, geb. Dresden 1646/47, overl. Elten 1724, tr. (1) Zelhem 1677 Hendrika Rensen, tr. (2) Groenlo 1696 Christina M. Wecke; t/m de kinderen van gen. IVa.; Een Saksische afkomst? (fragment Ranisch te Dresden); Een Brandenburgse afkomst (fragment Ranisius te Pirna, Cottbus); Toch een Saksische afstamming (argumenten en aanvulling Nederland’s Adelsboek].

C. van Heel: Huwelijksprocessen voor de officiaal van Deventer, 1520-1558 [officiaal: rechtsprekende functionaris in aan aartsdiakonaat; hij oordeelde o.a. over geschillen m.b.t. de sacramenten w.o. huwelijkszaken; bewaard zijn gebleven registerdelen 1520-1522 en 1550-1558, nu in het Historisch Centrum Overijssel; Enkele aantekeningen bij een paar processen (o.a. Van Renssen, Van Bloys, Kuynretorff, Van Hardenberch, Van Angeren, Van Twickelo, Van Twenhuezen, Van Meeckeren – Goltstein); Huwelijksprocessen partijen (lijst met namen, woonplaatsen, data, gang van zaken en vindplaats; voor de periode 1520-22: 41 en voor 1550-58: 75].

B. de Keijzer: De afstamming van Gerard van Velsen opnieuw bekeken [reactie op een reactie].

C.P. Briët: RodeckTadema [antwoord].

R.A. van der Spiegel: Zijn borgen altijd verwanten? [ uitvoerige bespreking van De borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden, door B. de Keijzer].


De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXXI, Nr. 2, Juni 2014.

A.J.A. Labouchere / F.P.W. Soetermeer: Van Hee(c)keren te Doetinchem en Amsterdam [oudst bekenden de broers Jan van Heeckeren (burger van Doetinchem 1621, gegoed te Hummelo) en Gerrit van Heeckeren (burger van Doetinchem 1604, tr. ald. 1618 Aleyda Johanna Kanceler) Gerritszonen, samen eigenaar van boerderij de Heeckhorst; De eerste Van Heeckeren die zich in Amsterdam vestigde was Vb. Fredrik (1697-1783, poorter ald. 1724), tr. Haarlem 1721 Johanna Lofwanger; genealogie t/m gen. X, begin 20e eeuw; Broes van Heekeren (KB 1851)].

P.J.C. Elema: Hamhuis in Stad-Groningen, molenaars uit Vries (Dr.) [Jan (Muller), molenaar te Vries, overl. voor 1630, tr. Jantje N.; zoon Jacob Jans alias Muller, molenaar, geb. rond 1615-1620, overl. voor 1690; diens zoon Hindrick Jacobs Hamhuis (IIIa), lidmaat Groningen 1663, tr. (2) ald. 1669 Freegien Everts; t/m gen. IV (V), 18e eeuw].

B. van Dooren: Waar was Willem Dijck gebleven? [Jan Hermsen Dijck alias Paddepoel alias Rietbergh, wedr. Heijle Willems Dijck, hertrouwde in 1642 en sloot met de voogden van hun drie kinderen een akkoord over de nagelaten goederen, w.o. een derde deel van een erf te Schelle, gekomen van hun grootvader Willem Dijck alias Paddepoel (naar het pachterf dat hij bewoonde) (testeerde 1626); zoektocht naar herkomst; de naamcombinatie Willem Dijck bleek in vrouwelijke lijn te vererven; Genealogie: oudst bekende: Willem ten Dijcke, te Windesheim vermeld 1520, tr. Mechtelt N.N., die in 1539 als weduwe zoon Willem Dijck Willemsz machtigde; t/m de kinderen van gen. V, 17e eeuw, te Wijhe, Zwolle, Ittersum, Zalk].

Aanv./verb. Van Apeldoorn [15e-17e eeuw].

Ph. van Dael: NederhovenVan Schaeck [uitgebreide vraag; aanvulling oudst bekende: Hendric Nederhoven filius Jan, otr. Frankenthal (Hollands) 9-4-1589 Nelleken de Munter wed. Hans Delhoven; Nelleken was aldaar o.a. doopgetuige 9-11-1595 bij Petronella, dochter van Hans Stercx en Tanneken Nederhoven; Hendrik Nederhoven, W en B (weduwnaar en burger) otr. (2) Frankenthal 26-8-1597 Anna Meiers filia Hieronimi B. tot Antwerpen].


Ons Voorgeslacht, nr. 672, jg. 69, dec. 2014.

(www.onsvoorgeslacht.nl)

K.J. Slijkerman: Huijch Jacobsz. te Poortugaal en de zijnen [tr. 1586 Maertje Aerts van Driel; negen kinderen, van wie alleen dochter Hilletgen (1593-1642, tr. Poortugaal 1615 Leendert Pietersz Welhouck) nageslacht tot op heden heeft].

D. Verhoef: Verbeteringen en aanvullingen Utrechtse parentelen [V&A].

M.S.F. Kemp: V&A parenteel Luytgen Woutersz [o.a. Turck, Van Beeck, Van Cattenburch, Robaert (Robbaert), Van Royen].

E. van Vloten: V&A parenteel Cornelis Claesz [schout van Benschop; ’t Hoen (Thoen), Van Woerden, Van Veldhuijsen].

D. Verhoef: V&A parenteel Jan van Oostrum [Cornelis Jansz Vonck tr. Hagestein 1645 Maeychgen Willems van Oostrum; twee zoons].

D. Verhoef: V&A ‘Drie Vleutense schouten en hun nageslacht’ [o.a. Rademaecker, Hartoch, Van Schaijck, Van Suijlen, De Wit, Focker, Van der Schilde, Van Nijvelt, Van Slijck, Schinckel, De Rijck, Otterspoor].

D. Verhoef: V&A parenteel Van Rijn [De Cruijff, Van Dalenoort].

C.A. van Burik: Aanvullingen en correcties parenteel Van Eyndoven (Utrecht – Culemborg – Wijk bij Duurstede) [Van Eyndoven te Amsterdam: Jacob Cornelisz Cuyper alias van Eyndoven tr. Utrecht 1619 Annichgen Willems Pijsel (Pijselman); zoon Gerrit tr. (1) Jannetje Arents van Wedde, otr. (2) Amsterdam 1654 Grietje Jans Optie (Opsi); drie dochters en nageslacht volgen: Lansing, Coelenburg, Wijnants (Wijnoltz); Voorts Van Royen, Splinter].

B. de Keijzer: Memorietafel van de familie Van Montfoort [met daarop afgebeeld leden van de familie van Montfoort, Jan, Roelof de Rover en Willem, die sneuvelden bij Stavoren 1345; de vierde, Hendrik de Rover zou gewond maar hersteld zijn (overl. 1361); Verkort genealogisch overzicht; Bijlage I: Genealogia ofte Afkomst der Edelen ende wel-geboren Heeren van Montfort, gelegen in het Neder-sticht van Utrecht (transcriptie); Bijlage II: De kerkrekening van Montfoort over de jaren 1547/’48 en 1548/’49 (transcriptie)].


Ons Voorgeslacht, nr. 673, jg. 70, jan. 2015.

(www.hogenda.nl)

J.J.F. Lots (†): Een Schielands geslacht ‘Van der Dussen’ [oudst bekende: Ansem Jansz, poorter van Rotterdam, vermeld (1435), 1453-1468, overl. voor 1473; de naam Van der Dussen komt mogelijk van de kant van zijn (met name onbekende) vrouw; van zijn zoon Wouter Ansemsz van der Dussen, vermeld Rotterdam 1440-1472/79, schepen , burgemeester enz. zijn geen kinderen bekend; een andere zoon was Cornelis Ansemsz (van der Dussen), leeft 1485, heeft nageslacht in vrouwelijke lijn: Hoechstraet (te Den Haag) / Van Hoogstraten, Sonderdanck, Duijck].

K.J. Slijkerman: Het geslacht met de naamdragers Niesen en Waelboer uit Ridderkerk en Rijsoord [Adriaen Adriaensz alias Ariaen Nisen, boer aan de Drogendijk onder Ridderkerk, overl. tussen 1542-1557; over zijn drie zoons Adriaen, Willem en Cornelis en hun kinderen veel documentatie].

W.H. Morel van Mourik: Van Maurick in het land van Culemborg [fragment, 15e-16e eeuw].


Opraekelen, jg. 20 (2014), nr. 4.

(Historische Vereniging Gemeente Diever; secr.: Meulakkers 3, 7981 DL Diever; www.gemeentediever.nl//diever.erfgoedpunt.nl)

R. en P. Kuiper: Op de praetstoel zit Jaap Snoeken [87 jaar (exm. Haveman), vernoemd naar zijn grootvader Jacob Snoeken uit Uffelte (getrouwd met Hendrikje Tissingh); tr. Geesje van Zomeren].

P. Gols: Zorgvlied bestaat 150 jaar [buurtschap; naam geïntroduceerd door Jacobus F. de Ruyter de Wildt, in 1862 ingeschreven in Diever vanuit Amsterdam-Noord, met vrouw Henrietta O.C.E. Holmberg de Beckgeldt en hun drie zoons].

Voor de wind gaat het beter (3) [belevenissen van Lieuwe de Harder; turfhandel].


Oud-Utrecht, 87e jg., nr. 4, aug. 2014.

(Postbus 91, 3500 AB Utrecht; secretariaat@oud-utrecht.nl)

T.H.M. van Schaik: De trots der Stichtse boeren. Blinken en verzinken van de SOL 1908-1973 [Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek; coöperatief veevoederbedrijf; J.B.L.C.C. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (1873-1936) richtte in 1905 de Stichtse Boerenbond op en nam in 1906 het initiatief voor een eigen oliefabriek].

M. van Lieshout: De vlucht van de Graf Zeppelin boven Utrecht [1929].

Biografie van het landgoed Oostbroek [boekbespreking].

A. Heijnen: ‘Een plaets met Cruijden ...’. De hortus botanicus op het bolwerk Sonnenborgh [in 1638 werd Hendrik de Roy (Henricus Regius, 1589-1679) aangesteld als buitengewoon hoogleraar theoretische geneeskunde; in 1638 kocht hij van apotheker Albert van Overmeer een verzameling ’drogerijen’; voor de tuinaanleg werd o.a. mest geleverd door Hendrik Jansz Klenting; tuinman Paschier Baert].


Oud-Utrecht, 87e jg., nr. 5, okt. 2014.

F. Vogelzang: De buitenplaats Rijnwijk als uitdrukking van sociale mobiliteit [rond 1610-1620 zou Jacob van Asch van Wijck (zoon van moutmaker Johan van Wijck uit Lienden, 1589 poorter van Utrecht, en Weijntje van Asch) een aantal percelen land in het gerecht Stoetwegen gekocht hebben, waarop het buiten (met het uiterlijk van een ridderhofstad) gebouwd werd; in de literatuur wordt echter bij deze bewering geen bron vermeld en de auteur kon er geen bevestiging van vinden; In 1679 pas wordt de naam Rynwyck genoemd als Jacob Desbuissons, schoonzoon van Johan Olij (van Velsen; pretendeerde afstamming van Gerard van Velsen) er wil gaan wonen; andere ’sociale stijgers’ Johan Strick (kocht in 1633 de heerlijkheid Linschoten) en Adriaan Ploos (stroman van Maurits en Frederik Hendrik; kreeg daarvoor de erkenning dat hij ’gehouden moet worden voor een edelman’)].

H. Zijlstra: ‘Daarmede zal ik mijn landgenooten doen stom staan’. De Utrechtse connectie van Huib Hoste [Belgische architect, ontmoette in 1910 op de wereldtentoonstelling te Brussel de Utrechtse edelsmid Jan Hendrik Brom (overl. 1915)].

Copijn: 250 jaar scheppers van groen en genot [boekbespreking Met levend materiaal. Copijn 1763-2013; Hendrik Copijn vestigde zich in 1763 als tuinman in Groenekan; 250 jaar bedrijfsgeschiedenis].

R. den Hartog: ‘Een prettig-bewoonbaar, doch verder zeer eenvoudig huis’. Een eeuw De Bazel in Utrecht [ontwierp de villa Oudwijkerlaan 47 voor Willemien van Woensel Kooy-Hacke].

R. Keijser: Hoe Utrecht de successen vierde van judoheld Anton Geesink [1934-2010].


Oud-Utrecht, 87e jg., nr. 6, dec. 2014.

M. van Dorst: C.C.S. Crone en het St. Bonifacius-Lyceum [Cornelius Carolus Stephan Crone, Utrecht 1914 – Arnhem 1951 (exm. Engelman), schrijver, o.a. letterkundig adviseur bij uitgeverijen; schooljaren].

L. Dorsman: Marcheren voor het vaderland. De Utrechtsche Jagers in de Tiendaagse Veldtocht [253 studenten, negen (onder)officieren en vier hoornblazers; verslag over nov. 1830 – aug. 1831].

K. van Vliet: Duitse koningen en keizers op bezoek bij de Utrechtse bisschop [vijfentwintig tot dertig keer in de 10e – 12e eeuw; doel van de bezoeken; andere bezochte plaatsen; de Utrechtse keizerspalts (met plattegrond)].

R. Brom: Piet Klaarhamer (1874-1954). Gerrit Rietvelds ten onrechte vergeten leermeester [geb. Zwiep bij Lochem, architect en meubelmaker; vader was predikant te Hilversum, Middelburg en Utrecht].


De Sneuper, nr. 115, jg. 27, nr. 3, sept. 2014.

(Historische Vereniging Noordoost-Friesland; www.HVNF.nl; Streekarchivariaat; www.hicnof.nl)

D. de Jong: Made in Dokkum: de Vribon-auto [Eelco de Vries en Herman Bontekoe wilden in 1949 een betaalbare, kleine auto bouwen in de smederij van Floris Bontekoe].

A.J. Dijkstra: De ongelukkige vaart van de Albion in 1819 [smakschip, strandde op weg van Leith naar Hamburg; verklaringen; www.altijdstrijdvaardig.nl; www.leithhistory.co.uk; www.binnenvaart.nl].

Meindertsma’s & Meindersma’s, deel 2 [18e-19e eeuw].

F. Duinstra (†): De Keegstra’s in Wierum, ‘t Schoor & Burum [Wynia, Hartman, Heringa, Keegstra (1811)].

W. Feenstra: Een familiebijbel met zilverbeslag [de eerst ingeschreven namen zijn die van Egle Sakes en Boukjen Alberts, die trouwden Niawier 1766; Douma, Alberda, Buma, Humalda, Feenstra].

R.J. Broersma: Wapen & vlag van de stad Dokkum (1).

I. Dragt: Familieschilderij van ds. Jan Douwes’ gezin (2) [reactie op bijdragen in nr. 114; geschilderd door Gosling Posthumus].

I. Dragt: Onbekend schilderij van Gosling Posthumus [hij schilderde ds. Petrus A.C. Hugenholtz (Amsterdam 1790 – Dokkum 1868), tr. Guillette Bruinier (1793-1868)].

A.J. Hakman: Kerkramen Hollum (A), een nieuwe stand van zaken [zie eerder De Sneuper nr. 111; nieuwe reconstructie].

W. Boswijk: Heilig Fries DNA in de abdij van Tongerlo [Siard of Sjoerd (± 1150-1230) vijfde abt van het klooster Mariengaarde (ten oosten van Hijum) vanaf 1194; zijn gebeente zou in 1594 – na de verwoesting van het klooster – door ene Siardus van Hensema naar Duitsland gesmokkeld zijn].


SteenGoed, nr. 56, april 2014.

(het Utrechts Monumenten Fonds; www.umf.nu)

F.I. Kappers: Het huis van domproost Cornelis van Mierop. Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht. Onderzoek naar de geschiedenis van perceel, bebouwing, eigendom en bewoning tot 1884

[Aanleiding tot dit onderzoek was het vinden van achtergrondgegevens van een schoorsteenmantel (beeldhouwwerk toegeschreven aan Colyn de Nole) in een museum. In 1884 werd het woonhuis een bedrijfspand; de eigendomsdocumenten, die de periode 1539-1808 bestrijken, werden toen aan Het Utrechts Archief geschonken. Dit materiaal (testamenten, (ver)koopakten en bouwkundige zaken) uit het huisarchief vormt de basis van deze studie.

Uitvoerig wordt het leven behandeld van Cornelis van Mierop (1507-1572; exm. Ruysch), stichter van de Mieropskameren en bouwheer van dit huis. Hij leidde een luxe leven als proost, maar liet wel schulden na. Aandacht o.a. voor zijn nalatenschap waaronder zijn boekenbezit.

Ligging en omgeving van het huis. Lijst van eigenaren: Van der Meer (- 1451- ), Van Leeuwenberch (1523), Van Mierop (1542), Van Buchel (1583), Mom (1604), Van Brakel (1663), Van Spangen (1682), Haack de Jong (1697), De Beer (1725), Van Berck (1739), Taets van Amerongen (1765), Van Lynden (1808), Van Swinderen (1860-1884). Geschiedenis van huis en erf (ook akten over buurhuizen leverden informatie op). Lotgevallen van eigenaren en bewoners (behoorden tot de Utrechtse elite, zodat uit boedelinventarissen ook informatie kwam over het pand zelf. Op de hiervoor genoemde families wordt nader ingegaan; behalve over Van Mierop is veel vastgelegd over Hubrecht van Buchel (1513-1591; exm. Van Zuylen van Blasenburch), fundaties, Jacob Mom (1569 - onthoofd 1621; exm. Pieck) en Pieter Haack de Jong (1664-1721; zie voor hem ook Amstelland 2014, nrs. 95 en 96). Bijlage: Transcriptie van de lijst van schilderijen nagelaten door Hillegonda van Sijpesteyn (overl. 1754; weduwe Everard de Beer). Illustraties van o.m. gevels, een oorkonde uit 1559, zegels, portretten].


Tresoar, digi-Nieuwsbrief, jg. 12, nr. 1, 13 jan. 2015.

Fries kaartenkabinet online [7.000 Friese kaarten en bouwtekeningen nu online beschikbaar vanuit ‘Wurkje foar Fryslân’; www.frieskaartenkabinet.nl; 15e-20e eeuw met nadruk op de 18e-19e eeuw].


Uitgelicht, nr. 18, dec. 2013.

(v/h NHA Nieuws; www.noord-hollandsarchief.nl)

W. de Wagt: Marian de Haan en Jaap Temminck over de inventarisatie van het stadsarchief 1573-1813 [waarvoor Florence Koorn (overl. 2008) in 1982 de opdracht kreeg, afgerond door beide genoemden].

J. van der Male: 20e-eeuws Haarlem door de ogen van Martien Bouwer (1920-2005) [Martinus Jacobus Bouwer (geb. Haarlem 1920; exm. Elskamp), tr. (1) 1947 Elizabeth Louise Riezouw (1913-1972), tr. (2) Geertruida Bauer].

Topstuk [De Zoen van Veere; overeenkomst tussen Willem van Oranje en de Staten van Holland over de vergoeding voor de door Haarlem geleden schade tijdens het beleg 1572-1573].


Uitgelicht, nr. 2, mei 2014.

Expositie over de oudste foto’s van Haarlem.

H. van Felius: Een biertent in de Haarlemmerhout [brouwerij Van Lommel & Vogelpoel gekocht door Samuel Cornelis Raven (1860); De Witte Raaf].

A. Meddens-van Borselen: Dubbel drama tijdens de bevrijding [omgekomen bij een schietpartij 6 mei 1945: Gerard(us Adrianus) Visser (geb. 1935; exm. Kroon) en Willem Roozen (geb. Weltevreden 1920, machinist, verloofd met Aty Plomp)].

Y. Goddijn / E. van Velden: Grand Hotel Funckler [Johan Michiel Godfried Funckler (geb. Haarlem 1829), tr. Catherina M. Dodenhuis; eigenaar in 1886 Petrus C.C. Jacobi (geb. Den Haag 1838), tr. Zwolle 1876 Alida Th. Jansen].

Topstuk [knipsel gemaakt t.g.v. het huwelijk van Helena Hodshon (1733-1788) en Jan van Vollenhoven in 1785].


Uitgelicht, nr. 3, nov. 2014.

W. de Wagt: Jan Haverkort (1951-2014) over zijn politieke en maatschappelijke idealen [Haarlem – Amersfoort; PvdA-politicus, wethouder 1994-2002; fragmenten uit een interview].

W. de Wagt: Noodopvang in Haarlem tijdens Eerste Wereldoorlog. Het drama van de Belgische vluchtelingen.

Jaarverslagen en jaarboeken Historische Vereniging Haerlem in krantenviewer [1905-2012 op www.noord-hollandsarchief.nl].

M. de Haan: Een Haarlemse schoolmeester op bedevaart [Jan Walichzoon in 1454 naar ’s Gravenzande].

Topstuk [strafzaakdossier van een overval in Westzaan 1936; Trijntje Staal, huishoudster van ds. Van Dokkum, overvallen door Hendrik David Beling (29) en Pieter Holst (21)].

Heemskerker Piet Diemeer legt volksverhalen en herinneringen vast.

A. Meddens-van Borselen: Théodore Prévinaire (1821-1900), een lichtgeraakte Haarlemse fabrikant [geb. Molenbeek bij Brussel (exm. De Hemptinne), tr. Berkenrode 1852 Johanna Maria van Wickevoort Crommelin (exm. Van Pallandt)].

Een verrassende ontdekking [bij een schenking van vier foto’s van Roelf Zuidema, docent Rijks HBS in Haarlem; zie beeldbank].


De Viersprong. Geschiedkundig Tijdschrift Alphen aan den Rijn, nr. 117, 30e jg., nov. 2013.

(deverguldewagen@hetnet.nl)

R. Langeveld / M. van Meggelen: Het verleden van de Van Mandersloostraat (deel 7) [geschiedenis van de huizen nrs. 54 t/m 60; Nr. 54: Looijaard (1832), Van Vliet (uit Zwammerdam), Lemkes; Nrs. 56 en 58: Rijneveld (begin 1800), Kop, Van der Staaij (1854), De Jeu (1904), Vellekoop, Ant.P. Jansen (tr. 1906 Katharina Bosman), Van der Hulst, Markx; Nr. 60: Rijneveld, Jac. Th.J. van den Bergh, Jongenburger (1888), Verhagen (1935); met biografische gegevens van bewoners resp. eigenaars].

A. van ‘t Riet: 1813 Herdacht.

T. Reawaruw: De Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.

H.-J. Habermehl: Sporen van slavernij rondom Alphen [erfenis van Johannes Veenendaal (1814), testeerde en overleed 1795; erfgenamen Anna, Willem en Adriana Veenendaal, kinderen van negerinnen; Maria Theresia uit Suriname testeerde 1817; Pieter Charles Ouckama, oud-commandeur van de kolonie Essequibo ontsloeg zijn slaaf Charles Fox van alle slavernij; zijn kinderen bij Elisabeth Gelot; de slaaf Louis d’Or werd toegewezen aan de vrije negerin Sophia Gelot; een dochter overleed 1829 in Rotterdam, een andere te Zutphen 1826].


De Waag, 16e jg., nr. 3/2014

(p/a Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, 8601 EA Sneek; www.vhsneek.nl)

Typisch Sneker types. De gebroeders Gerben en Fokke van der Hoek.

Stadsplattegrond van Sneek – Schotanus Atlas 1664 [kleurenplaat].

A. Booij: Albert Breunissen Troost: de grote animator achter het Wilhelminapark [1832-1900, architect; aangelegd 1898].

C. Veenstra: Korte omschrijving van molen ‘de Ooster’, later bekend als de ‘Molen van Kok’ [Eite Hessels, molenaar en Geertie Harmens, echtelieden, verkochten in 1744 de helft van de molen aan Sybolt Thomasz, molenaarsknecht uit Oosterwierum (nageslacht nam rond 1800 de naam Van der Meulen aan); eigenaren Ysbrant Brandsma (1832); zoon Johannes tr. Marijke van der Werf; Feenstra, Ten Cate en Wissels (1861), De Wolff (1897); molenaars de gebroeders Kok].

V&D Sneek.

H. Stallmann: De gebroeders Van Aalderen.


NGV-afdelingsbladen

Amersfoort e.o., jg. 23, nr. 3, sept. 2014.

In Memoriam Joop van Dort (Leiden 1926 – Soest 2014).

W. van Maren: Een Italiaanse familie in Argentinië [om redenen van privacy is de achternaam in dit verhaal veranderd].


Aqua Vitae (Betuwe), 17e jg. (2014), nr. 2.

M. Schelling: Huishoudende manspersonen in de Tielerwaard anno 1645 [in het archief van het ambtmanschap van Barthold van Gent; opgave van gezinshoofden in de dorpen: Dalem, Deil, Drumpt (met Passewaaij), Enspijk, Est, Gellicum, Haaften, Heesselt, Hellouw, Herwijnen, Hier en Neerijnen, Malsen, Meteren, Ophemert, Rumpt, Tuil, Varik, Vuren, Zennewijnen; ontbreekt Wadenoijen; transcriptie].

P. Welling: Jacob van Haeften. Een ‘waanwijze’ Utrechter. Een biografie [1750-1831].


1340 (Rotterdam e.o.), jg. 28, no. 3,najaar 2014.

A. le Noble: Naamsveranderingen [voorbeelden uit onderzoek van de auteur; verschillende spellingen van de familienaam Le Noble, De Nobel, Lenoble enz., te Leiden; het ontstaan van de dubbele naam Nieulant Pelkman (de ongehuwde Pieternella Pelkman beviel in 1826 te Delfshaven van een zoon Johannes Adrianus Nieuland, te Rotterdam en Huissen, 19e-20e eeuw].


11 en 30 (Friesland), afl. 75, jg. 19, nr. 3, juli 2014.

J.F. van der Wal: Kwartierstaat van Johannes de Boer [Leeuwarden 1930 – Apeldoorn 2012; 7 gen.: De Boer (te Arum, Makkum), Wielsma, Spoelstra, Span].

J. Selie / T. Slof: Geneagram SelieSlof [beide schrijfsters stammen af van Ludzer Sjoerds tr. Suameer 1733 Maaike Jelkes; via KunstWiersmaTekema resp. PijpstraDekkerBilstra].

Sj. Huitema / M. Kist: Geneagram HuitemaKist [gemeenschappelijk voorouderpaar: Hedzer Rinnerts tr. Tytsjerk 1753 Antje Roukes; via o.a. HiemstraSpijkstraHarsta resp. HooijengaVan der WalDe Vries (te Oudega)].

A. Veldhuis: Henri Kouwenhoven afwezig bij eigen huwelijk. Aanvullingen gezinsstaat Van der LeijKeun [1929; huwelijk met de handschoen BataviaAmsterdam met Geertruida Hiske Enters].

M. Bruining-Hoeksma: Dezelfde voorouders als ... [Joop Atsma en Piet Paulusma; Benedictus, Hoeksma].


11en 30, afl. 76, jg. 19, nr. 4, okt. 2014.

Correcties op de kwartierstaat van Johannes de Boer [Spoelstra].

T. Slof: Geneagram Brood - Slof [gemeenschappelijke afstamming van Hermanus Brood (1946-2001) en de auteur van Aldert Dirks otr. Sint Annaparochie 1757 Geertje Philips, via Van ’t Veen, Brutsman, Kok en Bilstra resp. Porte en Bilstra].

D. Paetzel-Veenstra: Sterke verhalen [Martsen Veenstra (1828-1843), dochter van Auke Douwes Feenstra].

S. Giezen: Winnaar Elfstedentocht 12 februari 1929. Stamreeks van Karst Leemburg [Terwispel 1889 – Leeuwarden 1958; → Klaas Alberts Leemburg / Limburg tr. Wolvega 1792 Sjoukje Geerts].

R. Schelhaas: Vernoemingsreeks Harrit Kingma [geb. Wolvega 1972; gen. III en V: (ook) Harrit Kingma, gen. VII Harrit Jillings Zwart (1752-1806), kleinzoon van Harryt Jans (ged. Buitenpost 1699)].

R. Schelhaas: Vernoemingsreeks Vrouwkje Schelhaas [Blesdijke 1907 – Oldemarkt 2002; gen. III: Froukje Toekstra (1841-1890), gen. VI: Vroukjen Jurjens (overl. voor 1789)].

J.F. van der Wal: Genealogie van Herre Foekes en Willem Foekes van der Wal [Herre (geb. Nijega 1824 -1862) tr. 1844 Sjoukje Harings de Koe; (klein)kinderen; Willem (geb. Nijega 1836 – 1892) tr. 1859 Gettje Roelofs Falkena; (klein)kinderen].

K. Boomsma: Vernoemingsreeks van Anne Boomsma [geb. Huizen 1998; gen. V: Anne Rommerts Boomsma (1867-1906, tr. Gaasterland 1893 Catarina Douwes Kroeze), gen. VII: Antje Boomsma (1798 Sloten 1890), kleindochter van Antje Jans tr. Hommerts 1752 Louw Rommerts].

Sj. Huitema: Huwelijkskluwen [voornamelijk te Workum: Hofman, Bijlsma, Visser, Van der Kamp, Faber, Hiddema, Atsma, Zeeman, Oudendijk; 19e eeuw].

H. Solkamans: De Friese vluchtelingen in 1580 [het leven van Rennert van Solckema, tr. (1) ca. 1563 Gerck Hoytema, tr. (2) 1581 Lamme Wyffringa; handschrift Conscriptio Exulum Frisiae; http://digicollectie.tresoar.nl].


Genealogica (Flevoland), 30e jg., nr. 3, sept. 2014.

A. Kramer: Kramer – Kramer [gemeenschappelijke afstamming van de echtelieden Jan Kramer en Maria Kramer (tr. Den Helder 1891) van Jan Alberts Groot (geb. ca. 1503 via Mes, Crol en Schipper resp. Kramer (te Enkhuizen), Karseboom en Brouwer].

A. Kramer: Joanna Carolina en Johanna Elisabeth van Rooijen [zie Genealogica van mei 2014; te Utrecht verwarring over de echtparen Willem Sparenburg tr. ald. 1835 J. Carolina (1812-1890) en Jan Jasper tr. ald. 1836 J. Carolina (1811 of 1814-1883) en hun kinderen].


GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 17, nr. 3, aug. 2014.

J.-W. Koten: Recente geschiedenis Amerikaanse genealogie – de mondiale gevolgen [voert langs Salt Lake City, Ancestry.com, Facebook, MyHeritage, Findmypast, zoekmachine Mocavo].

R. Suijkerbuijk: Louisa [geb. Maastricht 1839, 10e kind van Nicolaas Mordant en Anna Kleijn, overleden in 1840 (4 maanden), maar trouwde Maastricht 1874 Andreas Rassin en overleed nogmaals in 1891 (51 jaar); ongehuwde moeder en ondergeschoven kind?].

T. van Reeken: Een tussenstap op een genealogisch[e] zoektocht [naar herkomst en verwanten van Hendrik Jansse van Reken tr. (1) Aaltien Aalbers; hij hertrouwde Velp 1747; naamgenoten te Budel; 18e eeuw].

Vervolg Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (VI) [Hilberdink t/m Jennes; velen uit de provincie Limburg, voorts o.a.: Hilberdink (uit Wanne Eickel (D), tr. 1937 Elzinga uit Gelsenkirchen), Hoekstra, Hogenberg (uit Gieten), Holtslag (uit Zutphen, tr. Twello 1940 Bouwhuis uit Ommen), Hondelink (uit Voerendaal, tr. Amsterdam 1938 Riem uit Amsterdam), Hoogendoorn (La Haye), Hoogeveen (Emmen), Hopmans (Den Bosch), Houben, Huijbrechts (Rotterdam), Huntjens, 3x Jans(s)en (uit Beerta; exm. Salin, Salier, Salir), Jacob Pieter Jansen (Rotterdam; exm. Vandoetzelaar), Willem Jansen (Meppel; exm. Dekker; tr. Rheden 1942 Gergoski)].


Gens Propria (Kennemerland), Nr. 76, aug. 2014-3.

J. Netelbeek: De website [van de NGV; samenvatting van een lezing].

L. de Jong: De werkers aan de Haarlemmermeerpolder [samenvatting van een lezing; met o.a. het ‘huwelijk over de puthaak’].

J. Kuijlman: Bezoek aan het Bisschopshuis.

M. Kwant: Het raadsel van Maria Knijf [geb. Harmelen 1840 (exm. Dongelmans) of niet?; alias Wilhelmina Knijf?; tr. 1873 Hendricus Johannes Wisker].


Gepermeteerd (’s-Hertogenbosch – Tilburg), nr. 63, jg. 16, sept. 2014.

R. van den Bout: Onderzoeker moet vooral vindingrijk zijn [interview met Theo van Herwijnen (63), oud-archivaris (o.a. Tilburg); onderzoek naar moeders familie Van Cruijsen, Van Kruijs(s)en].

F. Vos / T. van Reeken: Hendrik Vos, de grondlegger van de Tilburgse ondernemingen van de familie Vos[ ged. Helvoirt 1768, zoon van Cornelius Vos uit Moergestel en Anna Smolders (tr. Helvoirt 1733); tr. Tilburg 1791 Petronilla Baesten; hun tien kinderen].

T. van Herwijnen: De juiste achternaam: familie van Bo(e)xtel te Tilburg [Henricus van Boxtel tr. Tilburg 1769 Allegonda Maes; nageslacht met verschillende spellingen van de naam: Van Boksel, Van Box(t)el, Van Bocxtel].


GroninGEN, jg. 21, nr. 3, sept. 2014.

W.G. Doornbos: Naamslijsten XXXVII. Verponding op de juktallen van het kerspel Eenrum, 1827.

P.J.C. Elema: Smit en Laan (Loppersum, Bedum) [in 1841 verscheen in een krant het bericht, dat Antje Pieters Smit weduwe Jan Laan haar 100ste verjaardag vierde; zij werd echter gedoopt Loppersum 1752, tr. Bedum 1780 Jan Martinus (Laan), 1752-1817, zoon van Martinus Prignion en Maria Jans; ouders en kinderen].

J. Waterborg: Vader en moeder bij de doop al overleden [Berent Cornelis, ged. ’t Zandt 1753, zoon van Berent Cornelis en Alstie Geerts; hij werd stamvader van de familie Warnders; ouders en kinderen].

G. Zuidema: Waar is Eilke Venema na 1894 gebleven? [tr. (1) Leek 1885 ds. Johan Barger, die in 1894 zijn catechisante Catharina Helena Mirande doodschoot; Eilke werd geboren Enumatil (Leek) 1864 (exm. Kooij), tr. (2) Den Haag 1908 Rikent W. Visser en zij overleed Amsterdam 1944; verwanten Venema; voorgeschiedenis ds. Barger (geb. Amsterdam 1853; exm. Te Boekhorst); Gezinsstaten van Andries en Pieter Martens Venema].

A. Veldhuis: De laatste brief – Klaas Kornelis Dijkema [ged. Uithuizermeeden 1783, april 1813 in het leger van Napoleon; gewond bij Dresden aug. 1813; het gezin Dijkema].

Nakomelingen Doedo Luyrdts en Doedo Luwerts (vervolg) [met correctie GroninGEN 2014, nr. 2, pag. 48; Parenteel van Edzo, d.w.z. van Doedo Edtzens (tr. Haijcke Bartelts, die hertrouwde na 1572 Hendrick Lengers), die een broer Luwert Edzers had].

A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (43).

H. Hartog: Vermiste militairen uit de gemeente Termunten [Bisschop, Kugel, Kroon; 1827].


Heraldisch Tijdschrift, jg. 20, nr. 1, jan.-maart 2014.

A. Daae: Herinneringen aan de geboorte van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

W. van Ham: Heraldische aantekeningen bij een middeleeuwse bijbel, die bewaard wordt in Londen [waarin is afgebeeld een monnik met familiewapen, waarschijnlijk voorstellend vicaris Jan van Glymes, vermeld tussen 1443-1497; een ander wapen werd afgebeeld bij een knielende ridder (Jan II metten Lippen, heer van Bergen op Zoom); de familie Glymes - Brabant].

N. Biezen: Een signet Schenkenberg van Mierop [o.a. de relatie tussen de families Schenkenberg en Van Mierop, het ontstaan van de dubbele naam; fragment].

J.A. de Boo: Symboliek op de gedenkpenning van de Académie Internationale d’ Héraldique.

A.C. Zeven: Hand- of persoonlijk[e] merken als wapenstukken in zegels.

Hedendaagse heraldische ontwerpers / tekenaars (17):

B. Grothues: Jelle Cornelis Terluin, wapentekenaar en heraut van de Fryske Rie foar Heraldyk [geb. Pangkalan Brandan 1938; met voorbeelden van zijn werk].

A.C. Zeven: Decoding Signs of Identity.


Heraldisch Tijdschrift, jg. 20, nr. 2, april-juni 2014.

B. Grothues: Paul Boesch, een heraldisch houtgraveur uit Zwitserland [Freiburg 1889 – Bern 1969; voorbeelden van zijn werk].

A. Kussendrager: Armenpenning Roermond is bakenlood van Willemstad [een (vuur)baken werd verpacht aan een bakenmeester, die het moest onderhouden; in ruil mocht hij van passerende schippers bakengeld innen; www.loodjes.nl ].

N.J.M. Biezen: Het zegelstempel van de Ridderhofstede Nyevelt [bewoond door de familie Van Zuylen; afgebeeld is een wapenkaart van de Ridderhofsteden uit het Sticht, die in 1536 in aanmerking kwamen voor vrijdom van huisgeld].

H. van Heijningen: Bisschopswapens op de Antillen en in Suriname.

C. de Graaf: Drentse heraldiek [verwijst naar twee artikelen in het Drents Genealogisch Jaarboek 2009; gevraagd wordt naar de onbekende helft van een alliantiewapen met Hidding].

A.C. Zeven: Waar zijn de koninklijke leeuwen gebleven? [uit het wapenschild van hofleverancier Wed. A. Garsen en uit een frankeerstempel van paleis Soestdijk].

A. Daae: 10 Jaar Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert te Breda.

Hedendaagse heraldische ontwerpers / tekenaars (18):

B. Grothues: Jonkheer Sigismund H. de Ranitz, heraldisch schilder [geb. Den Haag 1936; met afbeeldingen van zijn werk].

H. van Heijningen: Dorpswapen[s] en –vlaggen in West-Friesland: Hauwert en Zwaagdijk-West.

Levend(ig)e heraldiek [nieuwe rubriek voor innovatieve heraldiek]. Houtop (Goes, Zeeland) [‘overslaande golven’ i.p.v. de gebruikelijke golvende schildvoet].


Hollands Noorderkwartier, afl. 98, jg. 28, nr. 2, juni 2014.

F. Hoek: De Alkmaarse drukker Simon van Hoolwerff [fragment (Van) Hoolwerf, familie afk. van Harderwijk; 17e-18e eeuw].

A. Poland: Vader Jacob en de vrederechter [Jacob Cornelisz Polant tr. (1) Abbekerk 1784 Lijsbeth Klaas Mettes, tr. (2) 1816 Duifje Koopman; uit een akte in het archief van de vrederechter van Medemblik 1812 bleek Jacob eerder Weever te heten; ged. Hoogwoud 1759, zoon van Cornelis Jacobs Weever (ook: Wijngaard) en Antje Cornelis Crols].

S. de Haan: Kwartierstaat Siem de Haan [geb. Zijpe 1936; halve cirkelvorm; 6 gen.: De Haan (te Medemblik), Kuip (te Enkhuizen, Wognum), Dekker (te Obdam), Groot (te Wadway)].

Oorkonde voor Harold D.E. Bos [interview].


Hollands Noorderkwartier, afl. 99, jg. 28, nr. 3, sept. 2014.

P. Schager: It giet oan ... Genealogie van Thonis Giet [de oudst bekenden zijn Cornelis Thonissen Giet (tr. Maritje Hendricx, vermeld te Den Helder 1623 en als weduwe in 1636) en Jan Thonissen Giet, vermeld 1636; nageslacht te Huisduinen en Egmond Binnen].

Check, check, double check [Wognum 1848; niet Trijntje Biersteker was de overleden vrouw van Jan Hoek, maar Trijntje de Waart, geb. Nibbixwoud, eerder weduwe Petrus Timon Kuip].

Jaarboeken van het Westfries Genootschap gefaseerd online [www.westfriesgenootschap.nl].

Nadere kennismaking met ... Femia de Ridder-Sevenhuijsen.


Kwartier van Nijmegen, jg. 23, nr. 3, sept. 2014.

N.A. Hamers: In Memoriam Leny Aben [-Nederpeld, Loosduinen 1933 – Druten 2014].

Steffie van den Oord [geb. Ammerzoden 1970; interview met kwartierstaat (6 gen.): –, Van Goch (te Den Bosch, Orthen), Rooijackers (te Bladel, Den Bosch), Somers (te Empel, Hedel)].

H. Fransen: Kinderen van bijzondere ouders [kwartierstaten (5 gen.) van Maurice H.F. Fransen (Fransen te Nijmegen, Van Keeken, Mulder te Nijmegen, Gidding) tr. Rotterdam 2004 Remco van Wijngaarden (Van Wijngaarden te Papendrecht, Kraaijeveld, Dekker te Papendrecht, Van Putten te Leersum); Elles van Vuuren (Van Vuuren te Huissen, Blaauboer, Zeef, Wit te Den Helder) tr. Amsterdam 2008 Sophia Plantinga (Plantinga te Abbega, Poot te Vlaardingen, Loeffen, Jansen te Nijmegen)].

E. Kam: Verordeningen over testamenten.

Th. Nagtegaal: Transcriptie testament 28 september 1694 Nijmegen [van Jan Peters, jongman, ziek; erfgenamen de kinderen van zijn zuster Leendertje Peters bij Peter Jans van Sevenum].


Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 67, jg. 23, aug. 2014.

M. Roefs: Een andere kwartierstaat? De H-fractal [weergave in schema met de proband in het midden; met voorbeeldschema: Roefs, Bongers, Kuipers (te Overasselt, Grave), Nikkels].

J. van Reen: Personeelsdossier gewezen militair personeel.

Rampspoed, Grave 1827 [G.J. Warmeskerken (gehuwd met Martina van Tits) schade door overstroming en ijsgang].

A. Pennings-Cornelissen: Het portret van ... Maria Catharina Lamers [Mill 1836 – Wilbertsoord 1919, tr. Mill 1867 Johannes Cornelissen (exm. Van Escharen); 5 kinderen].

M. Roefs: Antonius de Groot houdt niet van verandering?! [zijn beide echtgenotes heetten Allegonda van der Wijst (2e huwelijk in 1836) met beiden een moeder Verkuijlen].

Rampspoed, Uden 1825 [brand in het huis van Albert Evert Verhoeven, ontdekt door Peter van Kilsdonk; verdachte: Anthonij Driessen].


NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), jg. 28, nr. 3, sept. 2014.

J.T. Bremer: Bloedschande verhaal uit 1751/1752 [eerder gepubliceerd in de Wieringer Courant; aangevuld met genealogische gegevens; ‘Het gruwelijke verhaal van Wabe Douwes’; geb. Pinjum ca. 1712, tr. Wieringen 1743 Dieuwertje Lamberts de Jong weduwe Dirk Cornelisz Rootjes (tr. 1733); misbruik van zijn stiefdochter].

C. Paarlberg: Parenteel van Lambert Nannesz de Jong [tr. ca. 1710 Geertje Klaas Smit; De Jong, Rootjes, Kaan].

M. Feenstra: De oude begraafplaats van Huisduinen / Den Helder [Robijn; 17e-18e eeuw]. Genealogie van Reijntje Robijn [begr. 1741, tr. Den Helder 1685 Neeltje Hendriks Smaal; drie generaties].


Threant (Drenthe), 25e jg. (2014), nr. 3.

A. Stiksma: Kwartierstaat van Reinder van Boven (deel III) [gen. VII-90 t/m gen. IX-460; o.a. Hamming, Udding, Jobing, HogenEsch, Julsing, Meursing].

B. Moed: Kwartierstaat van Berend Moed [1882 Leeuwarden 1950; 6 gen. (deels 7 en 8): Moed, De Jong (te Oudehaske), Slot (te Wanneperveen), Eggers, Moedt (te Giethoorn), Noppert, Slot, De Goede].

M. Naber: Ontdubbelen? [het gezin van Egbert Kremer (1773 Meppel 1818) tr. ald. Stijntje Roelefs Benthem; 9 kinderen].

H.D.J. Krikke: Fredericus Gerhardus Langenhert te Vollenhove [1668-1736; exm. Lindenhovius; student, burgemeester; (groot)ouders; Saatkamp, Kemenerus].


De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland), jg. 22, nr. 3, sept. 2014.

S. van Wetten: Anno 1736 – dure buurt of vergane glorie [RA Gemert; na het overlijden van pastoor Gautius en orgelbouwer Mathias Verhoffstadt bleken hun huizen in de Schoolstraat bouwkundige gebreken te vertonen, beoordeeld door schepen en mr. Timmerman Willem Ansems van Hout].

Het fotobidprentje van ... Cornelis Petrus Henricus Brocken (1908-1994) [geb. Tilburg; exm. Van Merendonk].

Th. van Rooijen: Bijzondere beroepen: Tabakker, tabaksteler, tabaksplanter [teelt en werkzaamheden].

R. Mulders: De familie Mulders uit Moergestel (vervolg) [gen. VI. a en b: Adriaan (Oisterwijk 1697 – Moergestel 1767) en Willem (begr. Moergestel 1748) en hun gezinnen].


Twente Genealogisch, 30e jg. (2014), nr. 2.

G. Schepers: Dienstboderegisters [tijdelijk in een gemeente wonende personen (niet alleen dienstbodes), niet in het Bev. Reg. opgenomen; niet alle gemeenten beschikken over een dergelijk register; voor Hengelo zie www.hengelo.nl (bezoek Hengelo, historie, genealogie)].

G. Schafraad: Een verdwenen begrip en een veranderd straatbeeld [damesmodezaak ‘Huis der Mode’ te Enschede, in 1920 opgericht door Samuel Woudstra en zijn vrouw Flora Löwenstein; zoons Bert en Egon namen in 1959 het bedrijf over].

J. Oude Munnink: Sinds jaar en dag [op briefkaarten uit WO-I afgebeelde gebouwen in Frankrijk, die Bernard Koertshuis naar familie stuurde en de huidige situatie].

M. Scholten-Sijses: De herkomst en ontwikkeling van het bidprentje [en het gescande deel van de NGV-collectie].

O. Huizinga: De Eerste Wereldoorlog – enkele gedachtes.

B. Wubbels: Op zoek naar de oer-Oldenzaler [archeologie van het Plechelmusplein; onderzoek opgegraven skeletten; DNA-monsters werden genomen van 128 mannen, waarvan hun voorvaders al lang in Oldenzaal of omgeving woonden; uitslag nog niet bekend; meer informatie op www.vvvoldenzaal.nl].


Twente Genealogisch, 30e jg. (2014), nr. 3.

J. Boerrigter: De tiendaagse veldtocht van Barend Fredrik van Weert [geb. Amsterdam 1797, tr. Almelo 1820 Gezina Grobben; beschrijving van de veldtocht; Barend verloor zijn rechterbeen tijdens gevechten rond Turnhout; getoonde waardering].

H. van Felius: Weg met die zooi! [samenvatting van een lezing over collectiebeheer in het VC te Weesp].

O. Huizinga: Stenen huizen en familienamen [Hoiting, Huizinga].


West Noord-Brabant, jg. 24, nr. 3, dec. 2014.

C.M. Suijkerbuijk: Officiële getuigenverklaringen en vonnis. De moorddadige geschiedenis van onze voorvader Marinus Joannes Janse de Bruijn. Het verhaal speelt zich af in Rucphen en ‘Het Heike’ (St. Willebrord) [Marijn Janse de Bruijn, geb. Etten 1713 (exm. Vrindts), soldaat, drie kinderen bij Adriana Janse Cornelisse Roocks; 1741].

T. van Gestel: Maria Henriette Bechtholt, haar handel en wandel en die van de haren [geb. Bergen op Zoom 1825, otr. Leiden/ tr. Maastricht 1851 Johannes Stephanus van Goethem, sergeant (geb. Amsterdam); Stubenrauch, Botteleers].

T. Goverde-Leeuw: Kwartierstaat Adriaan Heijnen (vervolg) [kwn. 32 t/m 53; o.a. Delwarel, Van Rijsbergen, Van Ham, Van As, Heestermans, Van Doren].


Wij van Zeeland, 16e jg., nr. 3, juli 2014.

Scans Goese akten burgerlijke stand (1811-1963) online [behalve Goes zelf behoren tot deze gemeente: ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendrikskinderen, Kattendijke incl. Wilhelminadorp, Kloetinge, Wissekerke en Wolphaartsdijk; www.zeeuwengezocht.nl; www.archieven.nl].

P. Harthoorn: Uit Veerse bronnen 3 [o.a. verklaring t.b.v. Herman Schout en zijn broer Jan (1667); gevangen Schotten in de Montfoortse toren te Veere (1667)].

J. Heemskerk: Familie Van den Helm te Middelburg [Pijnacker en Amsterdam; 1660].

M. Neuteboom-Dieleman: Uit het Antwerpse voorgeslacht van Susanna Ratel (Goes 1642 – Kapelle 1680) (2). Mathijs Ratel [kousmaker, zijdelakenkoper, vermeld sinds 1540 (minderjarig), tr. (1) Marie van Breen Jansdr wijlen, tr. (2) Antwerpen 1548 Geertruyt Saleniers, tr. (3) 1562 Margriet Vekemans; sociale en financiële omstandigheden].

R. de Groot: Aan boord van d’ Eenigheid (4). Over de handel aan de Westkust van Afrika en de opperstuurman Daniël Pruijmelaar [1761-62; tr. Cornelia Flink; testeerden 1752].

J. Midavaine: Het blau Huus aen de Sandicxen steenwech II [Somer, De Pottere; 16e eeuw].


Wij van Zeeland, 16e jg., nr. 4, okt. 2014.

W. van Meegen / Gemeentearchief Goes: Harinck, een ondernemende familie [stamt af van Adriaan Harinck tr. 1643 Cornelia Huijssen Palinck; uitgebreidere tekst op www.gemeentearchief@goes.nl].

P. Harthoorn: Uit Veerse bronnen (4) [Pieter Rommers uit Kleverskerke en passagiers gemolesteerd door familie Reijgersbergh (1667)].

M. Neuteboom-Dieleman: Uit betrouwbare bron ... Opdracht tot de verkoop van drie huizen in Middelburg in 1534 [Cristoffel Pietersz Block uit Middelburg / Zld. machtigde tot verkoop].

I. Mallekoote-Slinger: Verkoop onroerende zaken Schoonhoven 1687 [Floris en Cornelis Gijsbertsse van Arckel c.s., erfgenamen van hun grootvader Cornelis Gerrit Branden, wonende Goes].

J. Heemskerk: Hypothese over een eerste huwelijk van Christina Verstegen, uit Middelburg [overl. aldaar 1708, tr. ald. 1696 Cornelis Meeusen, wedr. Catharina van der Helst; eerste huwelijk vermoedelijk met N.N. Macquet].

M. Neuteboom-Dieleman: Uit het Antwerpse voorgeslacht van Susanna Ratel (Goes 1642 – Kapelle 1680) (3) [het leven van Steven Ratel, vermeld in 1520 te Antwerpen als satijnwerker, tr. (1) Margriet Steymans, tr. (2) tussen 1527 – 1536 Anna van Rinckvelt weduwe Jan van Breen, tr. (3) 1536 Katarina Ruyters].

R. de Groot: Aan boord van d’ Eenigheid (5). Over de verkoop van de slaven en het overlijden van een matroos [1761-1763, kapitein Jan Menkenveld; Top 5 van slavenkopers in Essequebo en in Berbice; matroos Jacobus Duijnkerke uit Aardenburg (1762)].

J. Midavaine: Het blau Hus aen de Sandicxen steenwech (III) [eerste helft 16e eeuw; aanvulling De Pottere, 1580].

J. Kaldenbach: Een zoektocht naar een stoute tapper, met een overstroming erin. Een Duitse ‘cabaretier’ Kreimer werd gewoon Kramer in Zeeland [Wilhelm Kramer, geb. Osnabrück 1765, zoon van Markkötter Friedrich Wilhelm Koke genannt Kreimer (1732-1812) en Maria Elisabeth Kreimer].

H. van Felius: Alfons Blomme en Kaatje de Feiter [Alfons, geb. Roeselare 1889 (exm. Cracco), kunstschilder, verbleef op Schouwen tijdens WOI; Kaatje Johanna, geb. Renesse 1885, tr. 1911 Cornelis Bom, overl. 1920; zij hertrouwde Roeselare 1923 Alfons Blomme].


Zaanstreek – Waterland, nr. 97, 26e jg., juni 2014.

R.G. Louw: Zeven generaties Russelman (slot) [18e-20e eeuw].

K. Bant: Familie Bant in Edam [Simon Bant (1780-1855) tr. Aafje Groot (1787-1861); boedelscheiding in 1855].

R. Hildering (†): Genealogie van Roelof Hildering (1) [oudst bekende: Hendrik Roelofsz Hildering tr. Grietje Cornelis; zoon Roelof (1709-1759) tr. Wormer 1735 Elsken Boumeesters; 19e eeuw, voornamelijk te Amsterdam].

H. Rijswijk: Verkeersongeluk in de Beemster [1700 verklaring door Egbert Jansz Wagenmaecker t.b.v. Gerrit Jansen Wagenmaecker over een ongeval in 1692]. ,

T. Moester: De familie Moester (1) [connectie Moester Zaanstreek – Middelburg (1719); erfgenamen van Pieter Willemse Bont (1701), w.o. Neeltje Claes huisvrouw van Gerrit Gerritse Moester; Genealogie, beginnend met Gerrit Gerritsz Moester tr. (2) Westzaandam 1668 Jannetie Claas].


Zaanstreek – Waterland, nr. 98, 26e jg., sept. 2014.

R.G. Louw: Latijn blijft moeilijk [een voorbeeld van onbekend zijn met naamvallen door een klapperaar (en controleur) van wiewaswie; en een voorbeeld van een in 1807 gemaakte fout, die (op zich correct) weer overgenomen is; advies: altijd het origineel nazien].

T. Moester: De familie Moester (2) [correctie en vervolg genealogie; 18e-20e eeuw].

R. Hildering (†): Genealogie van Roelof Hildering (2) [vervolg genealogie; 19e-21e eeuw].

T. Winter: Kwartierstaat Antonius Johannes Maria Winter (1) [geb. Krommenie 1943; t/m kw. 19; –, Verzellenberg, Heijne, Boon (te Sloten)].


Familieorganisaties:

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 112, jg. 29, dec. 2014.

(www.info@schuit.info)

In Memoriam Riek Schuit [Henrica Reinalda Elisabeth Schuit, geb. Bandung 1919; exm. Silberg].

Fa. Ter Haar & Schuijt [boekhandel, drukkerij, binderij, uitgeverij te Leerdam; Pieter Jan Adolph Schuijt (Hoorn 1869 – Dronrijp 1935; exm. Anspach, tr. Bolsward 1903 Aaltje Aukema (exm. Boorsma) deed in 1894 afstand van zijn deel aan Bernard Johan ter Haar].

Ria Schuit [interview met Maria Alida Schuit, geb. Schermerhorn 1953 (exm. Stuijt), tr. 1970 Kees Rus].

The unbreakable red arrow [biografie van Richard Nicolaas Schuit (1919-1979 (exm. Wonders), Wisconsin, tr. 1946 Shirley M. Rammalt; kleinzoon van immigrant Dirk Schuit uit Wognum), geschreven door zijn zoon Richard (geb. 1946)].

Schuit of Van Schagen [Dirk Jansz Schuit tr. Egmond aan Zee 1758 Antje Melker (ged. Alkmaar 1733); vijf kinderen].


België

archiefleven, jg. 22, nr. 1, jan. 2015.

(Nieuwsbrief van het Stadsarchief Brugge; Stadsarchief@brugge.be)

J. D’hondt: Bronnen van het Stadsarchief. De iconografische collecties [het Stadsarchief beheert een fotoverzameling met ca. 75.000 foto’s, prentbriefkaarten, glasnegatieven, slappe negatieven en dia’s; in 1986 was een belangrijke schenking die van J.A. Rau, omvattend 11.000 prentbriefkaarten, 3.500 foto’s en 2.000 negatieven van vooral het stadsbeeld en het stadsleven van Brugge; meer schenkingen en aankopen volgden w.o. de zgn. porseleinkaarten (lithografische drukwerkjes, die door hun bijzondere afwerking met loodwit een wit glanzend effect kregen (1840-1870); voorts beeldmateriaal uit het Zeebruggefonds; www.beeldbankbrugge.be; 66.461 beelden werden gedigitaliseerd, waarvan ca. 42.000 beschreven en online te zien zijn].


@rchieflink, jg. 14, nr. 4, okt. 2014.

(Nieuwsbrief van de vriendenkring van het Stadsarchief van Gent; Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge; stadsarchief@gent.be; www.gentonfiles.be)

S. Calle / P.-J. Lachaert: Het Lam en het Stadsarchief [in april 2014 werd de tachtigste verjaardag van de diefstal van het paneel de Rechtvaardige Rechters herdacht. Het was onderdeel van het Lam Gods-retabel, dat werd vervaardigd door de broers Jan en Hubert van Eyk in opdracht van de Gentse schepen Joos Vijd en zijn vrouw Lysbette Borluut, 1420-1432. In 1934 werden twee panelen gestolen uit de Vijdkapel (Sint-Baafskathedraal) door de afperser Arsène Goedertier. Het paneel van Johannes de Doper werd teruggevonden, maar niet dat van de Rechtvaardige Rechters; Overzicht van documenten in het Stadsarchief van Gent, die verband houden met het Lam Gods en de diefstal].

C. Dewitte: Dossier Lam Gods, een buitenbeentje tussen de duizenden strafdossiers.


@rchieflink, jg. 15, nr. 1, jan. 2015.

J. Verfaillie: De Raad van Vlaanderen (1386-1795), vorstelijke instelling in het hart van Gent [de oorsprong van de Raad lag in Rijsel, zetelde in Oudenaarde, voor het eerst te Gent in 1407, aldaar definitief vanaf 1498. Het archief wordt bewaard in het Rijksarchief van Gent; de inventarisatie (door Jan Buntinx) in negen boekdelen met 34.000 beschrijvingen staat nu online: www.arch.be. Het Rijksarchief publiceerde tevens een Gids voor de gebruiker van dit archief. Taken: gerechtshof, bestuursorgaan en waakhond. De Raad was o.a. belangrijk als beroepshof voor burgerlijke zaken, was bevoegd voor vrijwillige rechtspraak (registratie overeenkomsten), wettelijke passeringen, later ook rechtbank voor maritieme zaken. Het Oud Archief van het Stadsarchief bevat ook documenten van twee andere grafelijke instellingen, nl. de Wetachtige Kamer (de hoogste leenrechtelijke rechtbank) en de Luitenant-civil van de Indaginge van Gent (eenmansrechtbank, die vanaf 1541 juridische geschillen tussen inwoners van Gent en die van het platteland beslechtte)].

L. Vandeweyer: Gent in het archief van de activistische Raad van Vlaanderen [deze zogenaamde Raad was ‘een poging van Duitsgezinde flaminganten om een voorafspiegeling van een Vlaams parlement te vormen’ en zetelde in Brussel; het archief (met o.a. ledenadministratie en dossiers van gedeporteerde arbeiders) werd in 1918 naar Duitsland gevoerd, maar later door Belgen opgekocht].

A. Somers: Het Sint-Veerlekapittel, buur van de Raad van Vlaanderen.

M.-Chr. Laleman: De Raad van Vlaanderen in steen [bij de restauratie van 1897-1913 werden – volgens de visie van die tijd – gebouwresten gesloopt die niet van Doornikse steen waren opgetrokken, evenals bijna alle laat- en post-middeleeuwse gebouwen van baksteen en witte kalkzandsteen; het huidige Gravensteen is een product van die visie; met plattegrond uit 1779 van het Gravensteen].


Brugs Ommeland, 54e jg., nr. 3, sept. 2014.

(Kon. Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle vzw, Vestingsstraat 71/17, 8310 Brugge; kemel.y@skynet.be)

J. Delfosse: Het huis Sint-Jacob aan de Vette Vispoort in de Moerstraat [oorspronkelijk een blok van zeven woningen; eigenaren o.a. de weduwe Joris van Temzeke (1416), leden van de familie Soyer (le Sohier) (1454-1520), Roelant van Cleven (tr. Marie du San, 1601 wonende te Antwerpen; schoonzoon Michiel de Brouckere) (1580-1601), Inghelbrecht Vlaminck (die er een brouwerij in vestigde) (1601-1605; 1614), Vander Biest (1614-1618), Jan Lauwrijn (overl. 1659, tr. Maria de Vos van Steenwijck), Forde (1660-1728), enz.].

P. Declercq: Oorlogsslachtoffer Achille De Cloedt ontbreekt op het gedenkteken 1914-18 te Sint-Kruis [Loppem 1888 – fort Walem 1914].

D. de Clerck: Meester Robert du Homme, van geleerde Rouennais tot rijke Bruggeling [geb. Rouen ca. 1435-1440, overl. Brugge 1477, tr. Jozijne Jacop Remeirsdochter (Remeer, Remeijr), nalatende een minderjarige dochter Grietken; nadere beschouwing van de erfenisaangifte bij de weeskamer in 1481; verwanten: Van Campen x Van Themsecke, Van Riemslede, De Oudecoutre (de Houdecoutre); Voorts o.a. Roland Lefevre (geb. Bethune 1458, tr. Hadewij van Heemstede), Charles de Bernemicourt (tr. 1510 Florence Lefevre); Margriete van Homen filia Robert tr. (1) Joos van Wulfsberghe, tr. (2) Berthelemeus Scolin, tr. (3) Aernout van der Banck filius Olivier].

Vervolg Oorlogsdagboek van brouwer Leon De Meulemeester, Deel 7 [aug.-okt. 1917].


Brugs Ommeland, 54e jg., nr. 4, dec. 2014.

R. Van Belle: Een uitzonderlijke seksuele beeltenis, gevonden in Brugge, geplaatst in ruime context.

J. Demarré: Leerwerkhuizen in Sarepta aan de Langerei (1850-1860) [in 1784 opgeheven klooster].

P. Dejonghe: Het vergeten verhaal van Lotte Käthe Stein (Hamburg 20 juni 1898 – Brugge 6 oktober 1977) [tr. Elsene 1942 Joseph Ermans].

Vervolg Oorlogsdagboek, Deel 8 [nov.-dec. 1917].

K. Rotsaert: Vondelingen in de 19de eeuw: ‘’ kinderen van de natie’ [weinig verschil in de periodes voor en na de Franse revolutie, nl. plaatsing bij particulieren, die een vergoeding ontvingen; alleen tot het einde van de 18e eeuw waren vondelingen en verlaten kinderen afhankelijk van de christelijke liefdadigheid, daarna werden hulp en bijstand een recht].

MAGIS Brugge: ontdek de bedrijvigheid in het middeleeuwse en zestiende-eeuwse Brugge [het stadsplan van Brugge, gemaakt in 1562 door Marcus Gheeraerts is volledig gedigitaliseerd en met GIS-technologie nagetekend; data over handel en ambachten te Brugge werden ingevoerd; aan deze databank wordt steeds nieuwe informatie toegevoegd; www.kaartenhuisbrugge.be/magis].


L’ Intermédiaire / De Middelaar, No. 407-408, Ao. LXIX, juillet -déc., 3-4/2014 [verschenen jan. 2015].

(http://www.scgd.net)

D. Navez: Descendance du couple Lucas Francart et Marie Ursmarine Charle (Le patronyme Francart peut se décliner en Franquart, Francar ou Francard) [tr. Binche 1716; uitgebreide genealogie].

G. Waltenier: La fondation Jacques Francq (suite). C. Descendance Francq – Stil [Catherine Francq tr. André Stil, uit Ath, begin 17e eeuw; parenteel met o.a. Ecquelin, Josez, De Villers, De Schoutheete, Lequin, Michel, Nachtergal, Bottemanne, Lelangue, Verrocq, Fourmanois, Stamanne, Van Caneghem].

In Memoriam Guy Dassargues (1922-2014).

M. Vanwelkenhuyzen: Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696. Paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg (suite) [De Champ t/m Hory].

Dispenses matrimoniales pour l’ archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle) (suite) [o.a. Desolre, Senepart, Beauchamps, Nuez, Saligot, Grumeau, Overdeput, Devos, Jurion, Van Stalle, Bonnewijn, Lenclud, Oriens, Mathieu (te Lens), André (idem), Crulay].


De Rode Leeuw, jg. 54, nr. 4, okt.-dec. 2014.

(Familiekunde Vlaanderen, prov. Limburg, http://www.fv-limburg.be)

L. Custers: Erfnaam en familienaam in Grote-Brogel en omstreken [men stond bekend onder de naam van de boerderij waar men woonde, de zgn. adresnaam; een manier van benoemen die ook in (delen van) Gelderland en Overijssel gebruikelijk was. Voorbeeld: Dries Broeckmans (begin 17e eeuw) trouwde met Trijn Sijmons, dochter van Goessen Sijmons op de Straethof; Dries kocht in 1643 de Cremershof. Hij komt o.a. voor als Sijmons, in dij Straet en Cremers. Een ander treffend voorbeeld is het vererven langs de vrouwslijn van de naam Sijmons: niet een versteend patroniem (zoals we dat bijvoorbeeld kennen uit het Antwerpen van de 16e eeuw), maar vernoeming naar boerderij de Simonshof; Problemen bij onderzoek te Grote-Brogel geven ook de namen Gielen en Spaes; Boerderijen konden eveneens van naam veranderen; Nader bekeken en gevolgd worden de afstammelingen Via twee gehuwde zoons) van Peter Sijmons, bewoner van de Sijmonshof, later Napenhof, op het Lobroek, vermeld sinds 1494, overleden 1539: Naepen, Thonissen, Gielen, Tielen (Peter Sijmons tr. 1548 Griet Tielen; nageslacht o.a. in Amsterdam), Custers, Grouls / Groels, Weltens, Pepels, Vossen, Neven; een mooi onderzoeksresultaat, dat alleen behaald kan worden door een hele (dorps)populatie uit te zoeken; in dit geval vooral via de schepenregisters].

Aanwinsten Documentatiecentrum – schenking.

P. Neirinckx: Wie weet meer over het testament van Jacobus Peeters uit 1721? [woonde te Genk].

E. Das: Kwartierstaat en zelfportret van Erwin B.Th. Das (3) [kwartieren 32 t/m 127, met ouders namen (gen. VIII); o.a. Pieraerts, Van Uijtrecht (te Linkhout; 2x), Van Noten, Rijmen, Bosmans, Germeijs, Bervoets, Didden, Spilstyns, Didelhof (auteur vermoedt een Friese herkomst), Triekels, Carmans].

Allem@@l digit@@l.

T. Schalenborgh: Ernest Penders, een opmerkelijke soldaat [Rekem 1896 – Langemarck 1918 (exm. Van Hees uit Elsloo); dagboek; cirkelkwartierstaat van zijn vader Jean Lambert Penders (geb. Vucht 1870) (6 gen.): –, De Lille, Claessens (te Eisden, Vucht), Konings (idem)].


Duitsland

Archiv für Familiengeschichtsforschung, 18. Jg., Heft 3/2014.

(Verlag Degener & Co, Am Brühl 9, 91610 Insingen; www.degener-verlag.de)

C. Lehmann: Der Lebenszyklus deutscher Familien im 19. Und 20. Jahrhundert.

A. Wolf: Ahnen des Georg Diderich Amelung (1782-1845) aus der Stadt Hameln und der Grafschaft Schaumburg. Teil 3: Appendices (ältere Generationen auch aus Lemgo, Bielefeld, Minden, Braunschweig und Einbeck) und Ergänzungen zu Teil 1.

- Appendix I: Cothmann, Lemgo, Minden, Bielefeld [ook: Kotteman; 13e-16e eeuw; met Gevekot, Cruse, von Greshorst, Hanebom].

- Appendix II: Lafferde, Braunschweig [12e-15e eeuw; met von Beyerstede, von Broitzem, von Scheppenstede, von Vordorpe].

- Appendix III: von Dassel, Einbeck [13e-15e eeuw; met von Uslar, De Jonghe].

- Appendix IV: von Emmern, Hameln [13e-14e eeuw].

- Appendix V: von Zerssen, Stadthagen [13e-15e eeuw].

- Appendix VI: De Rike, Hameln [13e-14e eeuw].

- Appendix VII: Campe, Hameln [de Campo, von dem Campe, von dem Velde; 13e-15e eeuw].

- Appendix VIII: von Natesungen [13e-15e eeuw; met Cappel, von Andepe].

- Ergänzungen [o.a. Brüggeman, Sassenberg, Flöreke / Fluerken, Pestel].

W.G. Henseler: Die Siegburger Gerichts- und Schöffenprotokolle der Jahre 1415-1662 – Ein Werkstattbericht [lijst van door de auteur bewerkte bronnen, uitleg en verantwoording over de bewerking van 32 banden, bewaard in het stadsarchief van Siegburg; voorbeelden van transcripties o.a. betreffende de familie Henseler; voorbeelden van de naamindex (veelal op voornaam) o.a. Ley, Leyen, in / an der Leyen].

Chr. Hoffarth: Goldrausch! USA – Auswanderer im 19. Jahrhundert. Datenbanken und Informationsportale

en dertien andere].

Dieffenbach – Diefenbach – Treffen [13-15 juni 2014 te Oberweimar; Michael Diefenbach woonde aldaar ca. 1610-1613; zijn zoons Wolfgang, Nikolaus en Martin hebben een omvangrijk nageslacht].


Archiv für Familiengeschichtsforschung, 18. Jg., Heft 4/2014.

H. Priewer / M. Priewer: Auch eine Auswertungsmöglichkeit von Kirchenbücher: Ernärungsbedingte Krämpfe und Abzehrung bei Kindern im Mittelrheingebiet im 18. und 19. Jahrhundert.

G. Eickbaum / L. von Lehsten: Wibrandis Rosenblatt, durch ihre Ehemänner Oekolampad, Capito und Bucer ‘Stammutter’ der oberdeutschen Reformation [levensloop van Martin Bucer (oorspronkelijk: Butzer, ook: Kuhhorn); geb. Schlettstadt / Elzas 1491, overl. Cambridge 1551, tr. (1) Landstuhl 1522 Elisabeth Silbereisen (1500-1541; exm. Pallas), tr. (2) Basel 1542 Wibrandis Rosenblatt (1504-1564); Wibrandis tr. (1) Basel 1524 Ludwig Keller (Cellarius), overl. 1526, tr. (2) Basel 1528 Johannes Oekolampad (1482-1531) (Hausschein, Huzgen, Husschin), tr. (3) Straatsburg 1532 Wolfgang Capito (1478-1541; Köpfel); bekend zijn in totaal veertien kinderen; kleinkinderen met de namen: (von) Lampart / von Lampertheim, Meyer, Iselin, Gläser / Gläster, Stocker].

J.-G. Schulz / F. Praetorius: Familientreffen nach 343 Jahren [Peter Schulze (ca. 1575-1650), notaris te Haldensleben, Amtmann in Altenhausen had twee zoons: Paul Schulze (1609-1660), brouwer en Petrus Schultze (1610-1681), notaris (die de Latijnse versie van zijn familienaam verkoos: Praetorius); beiden hebben nageslacht tot op heden, waaronder twee internisten Schulz en Praetorius, die recent hun gemeenschappelijke afstamming ontdekten; Jammer genoeg is er geen sprake van een DNA-test].

D. Weissleder: ‘Gone to Texas’. Bericht von der 35. FGS National Conference 27.-30.08.2014 in San Antonio, Texas, USA.

In Memoriam Tikky (Jürgen) Luttman (1937-2013).

L. von Lehsten: Der Erste Weltkrieg [bronnen voor onderzoek].

L. von Lehsten: Digitalisate und Datenbanken im Internet. Neue Zugänge zu Quellen für die personen- und familiengeschichtliche Forschung in Archiven, Bibliotheken und Instituten [o.a. ‘... die Datenbank von FamilySearch (bietet) sicher die meisten Daten – aber auch viele Fehler und sehr viele Redundanzen’ [overmaat aan info, dubbel]; www.familysearch.org; Het project ‘Kirchenbuchportal’ (Stuttgart) is in de testfase (www.archion.de) en is niet gratis; de auteur vraagt zich af of het monopoliseren en vercommercialiseren van het gebruik van kerkboeken wel juist is of dat het ‘open source’ zou moeten zijn; de vele tips en internetadressen kunnen hier niet vermeld worden, ze beslaan tien pagina’s; vraagt u een kopie aan bij het Verenigingscentrum].


Genealogie, Band XXXII, 63. Jg., Heft 1, Jan.-März 2014.

(www.degener-verlag.de)

J. Wagner: ‘Haben sie doch nichts anders denn Erbfeuer’. Wirtschaftliches zu Dr. Martin Luthers Verwantschaft [1. Die Hüttenmeister im Mansfelder Kupferbergbau um 1510 bis 1560. 2. Einzelne Familien. a. Die Luder. aa. Hans Luder (te Möhra, Eisenach; 15e-16e eeuw). ab. Jacob Luder (geb. 1490). b. Die Mackenrod; c. Die Familie Polner; d. Die Familie Kaufmann. e. Die Familie Stellwegen].

Stichwort: Namenforschung

J. Udolph: Onomastik als ‘Hilfswissenschaft’ der Genealogie – Das Leipziger Zentrum für Namenforschung.

Schwerpunkt: Caroli Magni Progeniens

M. Dreiss: Stammen wir alle von Karl dem Großen ab? [het bekende statistische getallenspel, waaruit zou volgen dat iedereen van Karel de Grote af zou moeten stammen (... of van zijn knecht!); Erich Brandenburg legde in 1935 de basis voor de kennis over de nakomelingen van Karel de Grote; aanvullingen in latere studies; literatuur].

M. Detemple: Stammen die saarländischen Elgass von Karl dem Großen ab? [Franz Karl Elgass (ged. Missen im Allgäu 1705) huwde in 1731 Maria Franziska von Hillesheim, die non was in het klooster Maria Engelport (geb. Erlenbach / Eifel 1701); zij zou via v. Kaldenborn, v. Kesselstatt en v. Hohenfels afstammen van Wildgravin Uda v. Kyrburg (twee lijnen naar Karel); de auteur gaat uitvoerig in op de bewijsvoering voor de zes generaties Hillesheim (16e eeuw), maar geeft toe dat meer onderbouwing gewenst is].

M. Dreiss: Was kommt noch vor Karl dem Großen? – Ahnenbrücken in die Antike. Im Deutschen Familienarchiv Band 154 geblättert [verschenen in 2010; Genealogie en kwartierstaat Regula; memoreert kwartieren uit de oudheid].

Kurzporträt der Genealogischen Gesellschaft Goslar.

Das Verband deutschsprachiger Berufsgenealogen e.V. [www.berufsgenealogie.net].


Genealogie, Band XXXII, 63. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2014.

D. Weissleder: 65 Jahre DAGV – Geschichte und Gegenwart.

Schwerpunkt: Militärgeschichte

A. Odinius: Die Verlustlisten des Ersten Weltkrieges. Eine genealogisch nutzbare militärgeschichtliche Quelle [informatie over de jaren 1914-1918 betreffende het Pruisische leger is voor genealogen moeilijk of geheel niet te vinden; de ‘amtlichen Verlustlisten’ zijn met 30.000 bladzijden en naar schatting negen miljoen inschrijvingen een bijzondere inlichtingenbron; behandeld worden basisgegevens, publicatie en doel, opbouw en inhoud, gebruik van de lijsten, rangen en aanvullende opmerkingen, aanvullende bronnen; Bron- en literatuuropgave].

W. Schiller: Die Herkunft des Andreas Schommer. Ein kursächsischen Kürassier zur Zeit August des Starken [Johann Voitel tr. Brünlos 1721 Johanna Elisabeth Schommer, dochter van Andreas Schommer, overl. 1733, keuterboer / dagloner, voormalig onderofficier; de zoektocht in militaire keuringslijsten en in mogelijke herkomstplaatsen leidde naar Pauschwitz en Trebsen; na het verlaten van de dienst huwde hij te Bahren (bij Grimma) 1696 Maria Zeising; aardig detail: na het verlaten van de dienst mocht de militair zijn uniform houden, vaak droeg hij dat nog als dagelijkse kleding; Schema stamreeks Schommer (Schomer) ca. 1485-1769; met aangetrouwd Haferkorn en Heydenreich].

H.-C. Sarnighausen: Amtsjuristen. 27. Amtsjuristen von 1692 bis 1859 in Blumenau bei Wunstorf [o.a. Lindtholz, Block, Voigt (2x), von Limburg, Barnstorf, Barteldes, Sievers, Ostmann, Meyer (2x), von Wüllen, Kannegießer, Niemeyer, Kestner (2x), Schuster (2x), enz.].

Zufallsfund: Ein neuer Beleg für Lippendorf als Geburtsort der Catherina v. Bora.


Genealogie, Band XXXII, 63. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2014.

J. Wagner: ‘Fuit Soror Doctorissae’. Zu einer rätselhafte Tischrede Dr. Martin Luthers und zur Verwantschaft der Catherina v. Bora [in een tafelrede in 1539 noemde Luther als huwelijksbeletsel bepaalde graden van verwantschap. Als voorbeeld nam hij zijn zoon en Anna Strauß (zij zou in 1542 trouwen met magister Heinrich Schillingstadt uit Kölleda). In de literatuur circuleren verschillende meningen over hoe die verwantschap van Anna met hetzij Luther hetzij diens vrouw Catherina dan wel zat; nadere beschouwing; Anhang: Der Verwandtenkreis der Anna Strauß oo 1542 Schillingstedt (voorouders: v. Bora, v. Unwerd; nageslacht: Schrey)].

W. Klingelhofer: Die Köthener Goldschmiede und ihre Werke [Köthen in Anhalt; bronnen in het stadsarchief en in kerken; meestertekens; vakvereniging; lijst van 49 meester goudsmeden met waar mogelijk genealogische gegevens en merken, o.a. Kemmerer, Schlothauer, Wegmann (Weckmann), Walburger (Walpeiger) (2x), Serrarius (2x), Pfannenschmidt, Schlegel (4x), Rohkohl, Behr (Bär) (3x), Gerlandt, Altmann, Faber, enz.].

Schwerpunkt: Quellenkunde

G. Kruse: Hans Granzin (um 1505-1586). Quellen zu seiner Personen- und Familiengeschichte im Archiv der Hansestadt Lübeck [uit getuigenissen werden familieverhoudingen bekend; zijn ouders Gert Grensin en Wibbeken Bruninck (Brüning) woonden te Parchim (Mecklenburg), beiden overleden voor 1550; Hans tr. Telsche Kruselmann; Anhang: Stammtafeln Gert Granzin und Telsche Kruselmann].

B. Krause: ‘Ehre ihrem Andenken!’. Gefallene deutsche Esperantisten des Ersten Weltkriegs [met 168 namen].

Stichwort: Genealogische Brücken

A. Birken: Streit um Khalifen – Genealogische Brücken in die Welt des Islam [kalifaat van de Omayyaden 661-750; strijd over de keuze van Uthmân in 1644; de interesse van de auteur als niet-moslim voor de geschiedenis van de vroege Islam komt voort uit zijn afstamming van 14e-eeuwse Schotse koningen; hij ontdekte een genealogische weg over de Pyreneeën naar de vroege koningen van Pamplona in Baskenland; Fortún Garcés de eenogige (882-905 koning van Pamplona) zou met een moslima getrouwd zijn; nakomelingen zouden dan van de Omayyaden afstammen en (misschien) van de profeet; met twee schema’s Quraish en Umayya].


Hessische Familienkunde, Band 37, Heft 3/2014.

(hfk@personengeschichte.de)

E. Arzt: Das hessische Element im Bestand des vogtländischen Adels [inleiding over de geschiedenis van de streek; namen van bepaalde adellijke families in Vogtland / Egerland kwamen ook voor in Hessen; Omdat de bronnen in Vogtland relatief laat beginnen werd getoetst op overeenkomsten op een vijftal kenmerken: wapen / zegel, roepnamen, familiebanden, bezit en dienstverbanden (die aan verhuizing noodzakelijk gemaakt konden hebben): Rusteberg, von Metze, Canis (Hund), von Gudenberg / von Mylau, von Reichenbach, von Heyde, von Rode (Röder, Rufus), Sack (dictus Saccus, Sasse), von (der) Grün (von Grone), von Berg (de Monte), Rabe (Rave, Rabanus, Corvus), Von Englis (Engilgis, Angelus); 12e-14e eeuw].

G.G. Eichbaum: Die Familie Ruhl / Ruel / Riehl aus Bergshausen [deels kwartierstaat, deels stamreeks van Ludwig S. Ruhl (1794 Kassel 1887) en Julius E. Ruhl (1796 Kassel 1871); Rühl (terug tot Simon Ruel, vermeld 1543), Messerschmitt, Dilling, Peffer (Pfeffer), Völkel; met gezinnen].

G. Wiechert: Philipp Josua Seebold – der (Neu-) Gründer des Bades Weilbach und seine Nachfahren [geb. Kirberg 1804 (exm. von Harrant), tr. Amalie Justina Brückmann].

A. Dietrich: Alte Kostheimer Familien (III). Die Familie Jost aus Hattersheim und weitere Jost-Familien [tijdens de bezetting door Zweden werden tussen nov. 1631 – aug. 1643 geen kerkboeken bijgehouden, in 1645 geen dopen, in 1645-47 geen overlijdens; 17e-20e eeuw].


Hessische Familienkunde, Band 37, Heft 4/2014 [jan. 2015].

A. Stephan: Musterungsliste des Amtes Dieburg 1609 [namen en leeftijden van bijna tweehonderd wapendragers; Dieburg, Klein-Zimmern en Urberach; Nieder- en Ober-Roden ontbreken].

W. Jäckel: Die Geschichte der Besitzerfamilien des Scherer’schen Hofes in Dagobertshausen [Mohr (1509), Mentz (1515), Orth, Lüncker (Lyncker), Heinzenberger (1572), Weigel (Vigelius), Schenk zu Schweinsberg, Dorstenius, Steuber, Holzklau (o.a. Adolph Holzklau, student te Leiden 1723), Schacht, (von) Porbeck (1770), schema Kirchmayer – (von) Porbeck – Bödicker (17e-19e eeuw), Fricke (1815), Eskunche (1824), Scherer (1835), schema Familie Scherer in Dagobertshausen (18e-20e eeuw), Pohl (2010)].

Wenzell aus Niederkaufungen [19e eeuw].

Hessische Wappenrolle: Frey [afbeelding en stamreeks; oudst bekende: Johannes Frey, Schultheiß te Wixhausen, overl. ald. 1723, tr. (ca. 1680) Elisabeth Schleicher].


Frankrijk

Généalogie Magazine, No. 339, 32e année, août 2014.

(www.genealogiemagazine.com)

L. Antonini: Les Reynaud. Une grande famille politique [afk. van Saint-Paul-sur-Ubaye; zeven generaties, 18e eeuw – heden].

L. Antonini: Laëtitia Casta [mannequin, actrice, stond model voor Marianne; geb. Pont-Audemer 1978; kwst. (5 gen.): –, Govanetti, Blin, Rombaut (afk. van Moortsele/B)].

P. Vigneron: Métiers: Le Boucher.

A. Bunel: Marie de Médicis. Son ascendance armoriée ... [gehuwd met Henri VI, moeder van Louis XIII; haar 15 kwartieren met wapens in kleur].


La revue française de Généalogie, No. 213, 36e année, août –sept. 2014.

(www.rfgenealogie.com)

L. Abensur-Hazan: Louis de Funès aux racines ibériques [Louis Germain David de Funès de Galarza (Courbevoir 1914 – Nantes 1983; exm. Soto); schema naaste verwanten].


Diversen

Catalogus Catharina door de eeuwen heen

Een tentoonstelling ter ere van de officiële opening van Catharinahof op 28 oktober 2014. Koninginnedijk 252, Grave [28 oktober t/m 5 november 2014].

De Stichting Erfgoed Maaszicht Grave is beheerder van de archieven en kunstvoorwerpen van het Sint Catharina Gasthuis, het Burgerlijk Armbestuur en de Stichting Maaszicht Centrum voor Bejaarden te Grave.

De tentoonstelling werd samengesteld door Arno Coopmans en Kees Goossens.

Catharina door de eeuwen heen [het Catharina Gasthuis werd gesticht in 1291 door heer Jan I van Kuyc].

Grave en het Koninklijk Huis [de eerste vrouw van Willem van Oranje, Anna van Egmont, werd in 1533 in het kasteel van Grave geboren; Willem en zoon Maurits waren heer van Grave en het land van Cuijk].

28 Oktober was ooit Graafse Victoriedag [in 1674 werd Grave bevrijd van de Fransen na vier maanden belegering].

C. Goossens: De toestand van Grave na de bezetting [in 1673; de stad was geruïneerd, de kerk beschadigd, het kasteel in puin, huizen waren onbewoonbaar; als voorbeeld worden de bewoners / eigenaren van de huizen in ‘de Sack’ genoemd (o.a. Van Jucken, Buyrmans, Schutters, Van Vevry); weduwen hadden belastingschulden (o.a. Van Riemsdijck, Ter Poorten, Van Steenhuys, De Goey); wederopbouw].

Overzicht van de tentoonstelling [toelichtingen door A. Coopmans; afbeeldingen in kleur van o.a. liturgische voorwerpen en kleding, charters uit 1322, 1291, 1326 en diverse documenten (w.o. een overeenkomst betreffende troepenverplaatsingen vanuit Zutphen naar Grave 1643, een brief aan Adriaan Vijgh ondertekend door Willem van Oranje 1575, een akte Leenhof van Cuijk 1770, een brief door Amalia van Solms 1655].


M. V-K