De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers.

Nr.6 (252) 23 november 2014

Nederland


Caert-Thresoor, 33e jg., no 2., 2014.

http://www.caert-thresoor.nl

H. Spikmans: Franse kaarten van de Zeventien Provinciën der Nederlanden, 1630-1650
[niet opgenomen in de kartobibliografie Oude kaarten der Nederlanden, 1548-1794
(1998), van H.A.M. van der Heijden; kartografen: Melchior Tavernier (1594-1665),
Christophe Tassin (werkzaam 1630-1644, overl. 1660), Nicolas Berey (1600-1667),
Jacques Boisseau (werkzaam 1631-1648)].

A. Zijlstra: Het mysterie van de ‘kerkenkaart’ onderzoek naar de houtsnedefragmenten
‘Oestvriesland’ en ‘Oversticht’ [kaart van het bisdom Utrecht, in UB Leiden].

P.J.W. van Gestel-van het Schip: The making of the Monumenta. Günther Schilders
levenswerk Monumenta Cartographica Neerlandica voltooid [1986-2013; 9 delen].

E. Vernackt / A. Heirman / B. Vannieuwenhuyze: MAGIS Brugge, van zestiende-eeuws
vogelvluchtplan tot stadshistorische databank [Marcus Gheeraerts (geb. Brugge 1521)
kreeg in 1561 opdracht van het stadsbestuur van Brugge een drie dimensionaal
stadsplan te maken].


Kaartencollecties in Nederland:

J.W.H. Werner: Collectie Kaarten & Atlassen van de Bijzondere Collecties UvA
[www.opc.uva.nl ; Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam; Studiezaal (8 à 10
plaatsen) geopend ma-vrij 9:30 – 17:00 uur; handbibliotheek vrij toegankelijk].

Varia Cartographica, o.a.: Kaartviewer koloniale kaarten KIT weer online
[www.maps.library.leiden.edu ], Zelandia Illustrata digitaal raadpleegbaar
[www.zeeuwsarchief.nl/actueel/zoeken-zelandia-illustrata/ ], Afscheid Jan
Werner [meer dan 35 jaar conservator Kaarten & Atlassen bijzondere Collectie
Universiteit van Amsterdam].


Genealogisch Erfgoed Magazine, 22e jg., no. 3, aug. 2014.

www.erfgoed.info

R. van der Schans: De genealogie van stukjes grond [uitleg aan de hand van
afbeeldingen, met als voorbeeld (de plaats van) het geboortehuis van Erasmus Rotterdam].

M. Kistemaker: Het conserveren van oude documenten.

B. Willemen / D. Kranen: Reizend met een hondenkar door de historie. Een terugblik in
de tijd met een bekend transportmiddel.

M. Maas: Henri Marchand (1893-1952) – diamantslijper, artiest en advocaat [geb.
Amsterdam 1893 als Isaac Coopman; zie ook Misjpoge, 2014, nr. 2].

B. Schuurman: Kwartierstaat van Henri Marchand.

H.M. Lups: Beroepen van vroeger [tromper – turfhever].


Heemtijdinghen, 50e jg., nr. 2, juni 2014.

Stichts-Hollandse Historische Vereniging

F. Vogelzang: Isolement in het hart van het land. Infrastructuur in het zuidwesten van
Utrecht [19e-begin 20e eeuw; Lopikerwaard en directe omgeving; bestuurlijke
processen].

Nieuwe website voor SHHV [ www.shhv.info ].

Het verhaal van Woerden [ www.verhaalvanwoerden.nl ], afl. 23. Van A naar B met een
bus uit Woerden.

N. Stoppelenburg: Op reis met de trekschuit [n.a.v. Open Monumentendag thema ‘Op
Reis’; beurtveren rond Oudewater; vrouwelijke schippers, o.a. Cornelia van der Lee
weduwe Gijsbert van Ameide (1742), Geertruijd van Beekom weduwe Willem Spiering
(1735), Crijntje Amersfoort weduwe Johannes van Wijngaarden, hertrouwde 1714
Willem Goor].


Historische Kring Loosdrecht, nr. 181, 40e jg., herfst 2013.

( www.hkloosdrecht.nl )

D. Thijs: Jan Pos [1924-2013; exm. Helsloot (uit Lopikerkapel), tr. 1952 Map Hennipman
interview in 2012].

D. Mur: Scheepswerven Van Waveren[ Arie van Waveren (1705-1784) was waarschijnlijk
de eerste scheepmaker in de familie; hij tr. Oud-Loosdrecht 1731 als Arie Thijsze
Halvegeus jm van Waveren met Neeltje Aris Micker; beknopte fragmentgenealogie Van
Waveren (6 gen.)].

G.W. Draijer: De katholieken in ‘De Loosdregten’ onder protestants bestuur. Een
‘paapse’ kijk op de gang van zaken in die tijd.

J. Mol: Vertrouwde zeilschepen (23). De Olympiajol deel 2 [met een lijst van eerste
eigenaren van door de fa. G. Baay gebouwde 28 jollen, naam, bouwjaar (1935-1947);
Berichten in de Waterkampioen van 1939 over kopers].

J. Verduin: Veertiende eeuwse bewoning aan de Oud-Loosdrechtsedijk.


Historische Kring Loosdrecht, nr. 182, 40e jg., winter 2013.

T. Timmerman: Een gesprek met Peter Hoogendoorn [geb. 1927, over zijn ouders Peter
Hoogendoorn en Marretje Heineke (tr. 1913) en zijn eigen levensverhaal, tr. 1950
Adriana Voogd].

Aanvulling De katholieken in ‘De Loosdregten’ [tabel: aantallen inwoners in Loosdrecht
en de dorpen rondom met verdeling protestant – katholiek].


Historische Kring Loosdrecht, nr. 183, 41e jg., voorjaar 2014.

J. Olie / T. Timmerman: Herinneringen van Evert Lamme [geb.
Oud-Loosdrecht 1914; exm. De Gooijer, overl. Baarn 1999, tr. Niesa Jacoba
de Bruin (Soest 1914 – Amersfoort 2000)].

J. Mol: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (8). Loosdrechtse zwembaden, deel 6.


Historische Kring Loosdrecht, nr. 184, 41e jg., zomer 2014.

B. de Ligt: Een ‘onbekend’ stukje Loosdrecht aan ‘De Krom’.

D. Thijs: Alfred Sprenger, een van Loosdrechts laatste notabelen [geb. 1883; exm.
Knorre, tr. 1913 Hermine de Geer].

F. Brand: Nootweg 2. Een huis met geschiedenis [eigenaren o.a. Hendrik Gerritsz van
Veldhuizen tr. 1721 Stijntje Gerrits Schuijt; Hendrik Veldhuizen verkocht de boerderij in
1875 aan Nicolaas van der Linden, timmerman/aannemer uit Amsterdam, die het liet
slopen en er een groot herenhuis liet bouwen; F.C.H. Roijaards die de villa kocht in 1892,
verhuurde die in 1897 aan ds. H.W. Eigenman, in 1898 aan Straub, 1901 aan Karsdorp enz.].

A. Doets: Opwegen. Beschrijving van de opwegen naar de bouwlanden tussen de
Nieuwloosdrechtsedijk en de Rading.


In Brabant, jg. 5, nr. 1, maart 2014.

Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed.

Waalre rond 1900 [expositie Waalre gekiekt met foto's van Jan Bijnen (1874-1959)].

H. Buijks: De oudste provinciekaart [van Noord-Brabant rond 1807-1820].

C. Boot: Voor vorst en vaderland. Twee eeuwen koninklijke gedenkdoeken [damast,
Brabants textiel].

Interview met Joost Rosendaal [geb. Oss].

F. van Doorn: De Slag om Boxtel [14 en 15 september 1794; Franse opmars o.l.v.
Pichegru, vuurdoop van Arthur Wesley (latere hertog van Wellington)].

J. Huijbrechts: De vergeten oorlogswinter van 1813-1814.

Erfgoed Academie Brabant [ www.erfgoedbrabant.nl/academie ].


Joods Rotterdam, 5e jg. (2014), nr. 1 [oktober].

(Stichting Genealogisch Documentatie Centrum te Maarssen; Red.: P. Sanders en S. Ball-
Sanders, Wittelaan 41, 2245 VP Wassenaar; joodsrotterdam@gmail.com)

S. Ball-Sanders: Genealogie familie Bosman [Levij Jacob Bosman tr. Aaltje Izaak; hun
zoon Jacob Levij Bosman, geb. Kreutznach ca. 1746/1750, overl. Rotterdam 1829, tr.
Betje Simons, geb. Hijdrom ca. 1755/1761; hun twee oudste zoons (Simon en Salomon)
werden nog in Duitsland geboren, hun vier andere zoons te Rotterdam; groot
nageslacht; vijf generaties].

P. Sanders: Genealogie familie Den Arend [Elias Aron den Arend, geb. Amsterdam 1766
(zoon van Aron Benjamin den Arend en Heintje Abraham van Woerkom), tr. (1)
Rotterdam 1791 Esther Jacobs, tr. (2) ald. 1821 Rozetta Bouzer; nageslacht uit het eerste
huwelijk; vijf generaties].

S. Ball-Sanders: Genealogie familie Meerloo [Mozes Abraham tr. Marjanna / Mietje
Levie Meerloo (tr. vermoedelijk Rotterdam 1750); zij hadden twee zoons: Samuel (geb.
ca. 1756, tr. Den Haag 1780 Anna Hartog) en Eliazer (geb. Rotterdam ca. 1765, tr. (1)
Kaatje Isak Bles, tr. (2) Den Haag 1808 Hendele Moses van Beuge, uit Nijmegen); vier
generaties nageslacht].


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 42, nr. 3, sept. 2014.

( www.lgog.nl )

G.M.T. Trienekens: Van knechtendom, glorie en ondergang. De familie Trienekens in
Gennep, 1854-1990 [Bernard Trienekens uit Well kwam in 1854 in dienst van notaris
Bloemarts, tr. 1862 Maria de Haan, dochter van Wilhelm Haane en Geertruida van
Keijsteren (1809-1887); familiegeschiedenis; fragment De Haan (Haane uit Montabaur);
fragmentgenealogie Trienekens].

A.S.M. Patelski: Cecilia van Hartzleben (1682-1735). Voorouders en nazaten van een
adellijke bastaard [voormoeder van vaders kant van Emily Bremers; tr. Bartholomaeus
Crans; lieten zeven kinderen dopen te Nuth 1710-1722; Cecilia werd te Nuth gedoopt in
1682 als dochter van jonker Joost Ulrich van Hartzleben (exm. Passart, ook: Van
Blitterswijck) en Catharina Beckers; fragment Van Hartzleben / von Hertzleben, 17e
eeuw; Catharina Beckers, die in 1675 nog een bastaard dochter Janne kreeg bij Reinier
Swinnen, tr. (1) Nuth 1688 Henricus Vleugels en tr. (2) ald. 1696 Joannes Odekercken;
afstamming van Cecilia via het echtpaar Johan van Blitterswijck gen. Passart en Anna
van Nassau gen. Merwe van Jan IV graaf van Nassau; Nazaten van Cecilia: Crans,
Bemelmans, Drimmen / Drummen, Mannens].

A.J. Coopmans / J.H. Hanssen / B.J. van Laer: Het Kranenbreukershuis te Tegelen en zijn
bewoners [gebouwd in 1767 door Wendelina Cruysbergh (1732-1776) en haar man
Paulus Houba (1735-1819); hij hertr. 1777 Sibilla Catharina Pinnen; het pand was
woonhuis met bierbrouwerij, later ook herberg, pottenbakkerij; naamgever van het huis
was Godefridus Kranenbruckers (1798-1876); Eigenaren: Schlieker (1820),
Kranenbruckers (ook o.a.: Krambroecker) (1829) Gitmans (1862), Beurskens (1877); met
fragmenten].


Meer Historie, 42e jg., nr. 2, juni 2014.

( www.meerhistorie.nl )

Vrijwilligers in beeld. Foppe Kamerling [geb. Utrecht 1945; museum Collectiebeheer].

H. van Raak: Zwanenburgers in Halfweg naar school.

F. Ossewaarde: Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer tijdens de bezetting.

M. Harlaar: Elise van Melis ‘Er komt een nieuw museum dat de complete geschiedenis
van Haarlemmermeer vertelt’.

H. Stroet: Het leven van de soldaten in de Stelling van Amsterdam in de
Haarlemmermeer.

T. Zekveld: Het verhaal van het geboortekopje [alle kleinkinderen van Marinus Bos en
Aaltje Broekhuizen, die naar hen vernoemd werden, kregen een bij de Porceleine Fles
gemaakt kopje].

H. Dolman jr.: In Stelling Gebracht – beeld van een ingenieus inundatiesysteem [inleiding
tot tentoonstelling; tot 12.1.2015].

B. Klaassen / T. Zekveld: Jan Douwes van der Meer, evangelist in Abbenes van 1928-
1946 [geb. op de Hiemert bij Burgwerd, tr. 1900 Dirkje de Groot; eerdere
evangelisten De Vink, Weldner, Niessink, Van der Spiegel en Beukers].

B. Klaassen: Herinneringen aan Rijk (IV). Een kruidenierswinkeltje aan de Sloterweg
[herinneringen van Clara Boomhouwer-de Cloe aan het winkeltje van haar ouders De
Cloe x Den Ouden].

Herinneringen van mevrouw Verlinden-Borgman [geb. 1919, tr. 1940].

Negentig jaren geleden werd de invliegloods van Fokker op het oude Schiphol opgeleverd.


Misjpoge, jg. 27 (2014), nr. 2.

(Vereniging Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, Postbus 94703, 1090 GS
Amsterdam; www.nljewgen.org )

H. Snel: Spinazie á la crème! Het noodlot van het gezin Colasso l' Ainé [Colasso (Colaso,
Colaço), familie van kooplieden te Bayonne en Amsterdam, afk. van Peyrehorade / Zuid-
Frankrijk; Op 12-4-1774 overleden Aron Colasso l' Ainé, zijn vrouw Gracia Abenhacar (tr.
1751) en zijn zussen Ester en Lea, en de dienstbode Jannetje Ouwburg, naar men eerst
dacht door de genuttigde spinazie; uit onderzoek van het ‘Collegium Medicum’ bleek
daar arsenicum in te zitten; de minderjarige zoon Abraham sloeg op de vlucht,
vermoedelijk naar Amerika; Het archief van Aron met de hele zakelijke correspondentie
van zijn vader Abraham en drie registers van de Portugese Gemeente van Bayonne
verviel aan de stad].

D. Metz: Metz uit Münster (2). Herkomst van de familienaam [verslag van onderzoek te
Hamburg, Bonn en Metz; de moord in 1687 op Abraham Simle Metz, rabbijn en
geldhandelaar];

L. Hagoort: 400 jaar Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel.

M. Maas: Henri Marchand (1893-1952) – diamantslijper, artiest en advocaat [geboren te
Amsterdam als Isaac Coopman (exm. Drukker); in 1915 als artiest op tournee naar Indië
met een Franse vertaling van zijn naam, tr. Duisburg 1925 Kiity Lipton (geb. ald. 1896 als
Katharina Weijland, overl. Amsterdam 1956)].

B. Schuurman: Kwartierstaat van Henri Marchand [5 gen.:[Coopman, De Vries (te
HarlingenGorinchem), Drukker, Sweijd].

H. Snel: In memoriam Reinier Bobbe [1937-2014].

J. Hagedoorn: In memoriam Tineke Spaans-van der Bijl (1929-2014).


Misjpoge, jg. 27 (2014), nr. 3.

M. van de Vathorst-Smit: Verhaal van een kind in WOI [herinneringen van Martha Frijda-
Smit, Assen 1907 – Melbourne 1996].

D. Metz: Vluchtelingen in de Diamantbeurs [1914-1918].

M. Maas: Leon Boedels (1866-1930). De man met de hoge hoed [coupletzanger, komiek,
dichter, danser, regisseur enz., geb. Rotterdam, tr. Amsterdam 1894 Eleonore
Kinsbergen].

B. Schuurman: Kwartierstaat van Leon Boedels [5 gen.: –, Van Voolen, Koster (te
Rotterdam), Redelijk].

L. Hagoort: De toekomst van Beth Haim. Een interview met Jacques Senior Coronel.

Een nieuwe rubriek. Vraag het de archivaris! [antwoorden op algemene
onderzoeksvragen. 1. Kan achterhaald worden of een vader zijn kind bij een ongehuwde
moeder financieel ondersteunde. 2. Is de doodsoorzaak van een overledene te
achterhalen].


Ons Voorgeslacht, nr. 667, jg. 69, juni 2014.

( www.onsvoorgeslacht.nl ; www.hogenda.nl )

T.E. de Vroom: De Hugenotenfamilie De Meede. Zijdeververs in Delft en Den Haag
[nageslacht van Pierre de Meede, vermeld te Delft sinds 1695, begr. Ald. 1727, tr. (1)
Sara Fouquet, tr. (2) Delft 1709 Martha Madelpé].

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers (De) Jong(e),
Broer, (Den) Backer en Van Noord uit Hoogvliet [uitgebreide behandeling van de oudste
generaties, eerder gepubliceerd in Het geslacht De jong uit de Hoeksche Waard 1600-
1900 door J.L. Verhoeven en A.P. van den Hoek (1990); doopsgezinde familie; de oudste
generatie bestaat uit de kinderen van een Arien: Adriaan (Broer), Pleuntgen, Leendert
(den Backer) en Bastiaen (de Jonge); eind 16e eeuw – begin 18e eeuw].

J.J.F. Lots: Ruyse(e) – HogesteynVan de Polle, een vervolg.
A. Van BrunswijkVan WeldamDoria [akten i.z. de kwestie of Catherina van Brunswijk een ondergeschoven
kind was van hertog Erik of niet, 1571-1610; een aantal aspecten rond haar
nalatenschap; dochter Catharina van Weldam tr. (1) ca. 1582/1583 Andrea Doria, tr. (2)
tussen 1590-1600 Julio Steffani de Marchis]. B. Van Hogesteyn [Adriaan van Hogesteyn
procedeerde in 1501]. C. Van de Polle [1477/1478; 1440/1441].

H.M. Kuypers / E.W. Roscam Abbing: Belijtgen Gerritsdr. Proot [het duiden van
naamgevingen vereist breed onderzoek; het woordje ‘alias’ zou kunnen leiden tot een
ander inzicht; de kinderen van Gerrit Jansz Proot (vermeld 1498), m.n. Cornelis, een
dochter (tr. Jacob Bruijser) en Belijtgen (tr. Willem Jansz alias Proot) bezaten samen een
boerenbedrijf in Akkersdijk; eerste helft 16e eeuw].

Ons Voorgeslacht, nr. 668, jg. 69, juli-aug. 2014.

L.M. van der Hoeven: De nalatenschap van Huijbrecht Adriaensz. Van der Hoeve (1700):
pretenties en erfgenamen. Een onderzoek naar aanleiding van een 18e-eeuws
handschrift [advocaat te Rotterdam, overleed kinderloos en zonder testament, had geen
boers en zusters noch kinderen van hen; Erfgenamen waren afstammelingen van broers
en/of zusters van zijn (over)grootouders. Zijn grootouders waren Louris Adriaensz van
der Houve, Sijtje Jansdr (uit Berkel), Gijsbrecht Huijbertsz Duijfhuijzen en Machtelt
Willemsdr van der Bijl; door aanspraken op de erfenis werden familiebanden
duidelijk(er) of ontzenuwd.

Parenteel I: vaders vaders zijde: Van der Houff / Van der Houve e.d., Oldenrogge,
Suijker, Cleijwerff, Van der Eijck, Westenrijk, Van der Hoek, Eijndendorp, Schoutje,
Tuijnsaet.

Parenteel II: vaders moeders zijde: Boutesteijn, (Van) Waardenburg, Van Dabelen / Van
‘d Abeele.

Parenteel III: moeders vaders zijde: Duijfhuijsen, Sampson / Samson, Van Overvelt.

Parenteel IV: moeders moeders zijde: Van der Bijl, Van Vlierden, Van Muijden, Van
Nieuwenhuijsen, Ouderogge / Ouwerogge, 't Hooft, Van den Bergh (te Dordrecht),
Hollaer, Verhaeff, Sluijs].

W.T. Molema-Smitshoek / K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht met de
naamdragers (Van) Weeda en Van den Honaert uit Cillaarshoek [oudst bekende
Pouwels Henricxsz op Sillershouck, geb. ca. 1520, tr. Anna Pouwels (weduwe in 1607);
zoon Heijndrick Pouwelsz, geb. ca. 1560/1565, kerkmeester, heemraad, tr. ca. 1584
Barber Gerritsen; hun zoons waren Gerrit Hendricksz van den Honaert en Pleun
Hendricksz van der Stoup / Verstoep].

B. de Keijzer: Stamreeks van het adellijke geslacht Van der Dussen [door nader
onderzoek van de tussenreeks Wennemaers in Kwartieren Greidanus – Jaeger vervalt de
afstamming van de familie Bogaert uit Van der Dussen; Stamreeks drie generaties (Jan,
Jan en Floris) en diens drie zoons en een dochter Machtelt tr. 1389/1390 Aernt
Wenemaer Willemsz alias Arnout van Schoonhoven met zoons Jan van der Dussen Arent
Wenemaersz (1397, 1399) en Floris van der Dussen Arnoutsz (o.a. schepen van
Dordrecht 1415)].

T. Oskam / P. Flippo: Willem Jansz Proot en de dubieuze Gerritsdr. [weerwoord op de
publicatie in het vorige (juni)nummer; auteurs stellen, dat niet aannemelijk gemaakt is
dat Willem Jansz Proot zijn achternaam dankte aan een echtgenote].


Ons Voorgeslacht, nr. 669, jg., 69, sept. 2014.

B. de Keijzer: In memoriam mr. J.J.F. Lots.

J.J.F. Lots (†): Het voor- en nageslacht van Dirck Willemsz., schout van Pijnacker [vermeld
als koster aldaar 1525 (26 jaar oud); nageslacht Van Polanen, Van Ryckelen, Van der
Wilt].

Th.P. van Zijl (†): Charters in het parochiearchief St. Johannes de Doper te Pijnacker
1551-1633 [eigendomsbewijzen voor een bouwmanswoning in 1840 afgegeven aan A.
en C. van Winden met een aantal oude overdrachtsbrieven; veel informatie over
bewoners van Pijnacker e.o.].

H.M. Kuypers / E.W. Roscam Abbing: Belijtgen Gerritsdr Proot, een reactie.

Wapenregistratie: Van Doorn, Dee, Meeks, Tammer, Swaalf, Nielen, Van Wieringen,
Leuvenink, Criellaard, Wessel, Van Gerwen, Meijs, Polfliet, Van den Heuvel.


Ons Voorgeslacht. Hollandse Bronnen, deel 8.

Diaconie-armen van Rhoon, rekeningen (1622-1668), bewerkt door T. Hokken. [een van
de oudste secundaire bronnen van Rhoon en Pendrecht; bijstand voor armen,
hulpbehoevenden en weeskinderen in de vorm van geld, brood, kleding, turf, medische
behandeling e.d.; armlastige passanten kregen ook wel een schenking; transcriptie;
register op voornaam; verklarende woordenlijst].


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 31, nr. 3, 3e kw. 2014.

(secr.: J. Hiddink, Hoenderweg 13, 6712 CA Ede; jenghiddink@hetnet.nl ; www.otgb.nl )

A. Garritsen: Toverij in de Toverstraat in Baak [verklaring van Evert Jan Hartman (1757-1825)
in 1773, dat Maria Wantink beweerde dat haar koeien door Waander Scheunink
betoverd zijn; de laster van toverij zou al langer de familie Scheunink parten spelen,
zodanig dat zij moeilijk huwelijkspartners vonden buiten hun familie; later bleek dat
Maria zelf voor spook had gespeeld].

Parenteel van Gerrit Jan Milius (vervolg) [Milius, Gantvoort, Kersten; 19e-20e eeuw].

In memoriam Joop Halfwerk [84 jaar].

Het plaatsje Wormskamp in Meddo onder Winterswijk tot 1900 (vervolg) [gebruikers:
Jan Sellekinck alias Stammers en vrouw Harmken Vardinck (otr. Winterswijk 1679); Jan
was een zoon van Hendrik Sellekinck en Elsken ten Wormskamp, die in 1688 het plaatsje
Stammers kochten; bewonersgeschiedenis o.a. Wormskamp / Wormeskamp, eigenaar
tot 1783: familie Van Munster].

Deelkwartierstaat van Janna Wonnink (vervolg) [gen. XIII: o.a. Woninck / Wunninc,
Tiessinck / Thijssinck, Veltmaet / Veltkamp].

G.J. Goorman: Weijertman [in eerdere publicaties leidde een lezing van een letter W tot
een misverstand volgens de auteur, die een M las: Gerrit Tonnissen Meijer op de
Scholthoff, een pachtboerderij in De Schoolt, een buurtschap van Dorth; Genealogie:
Derk Gerritsen Wiertman / Wijertman tr. (1) Anneken Jansen (waarschijnlijk een
Weijertman), tr. (2) Grietje Roelofs; uit het tweede huwelijk vier kinderen gedoopt te
Bathmen 1690-1697].

Bewoners op Klein Bielder alias Snijders / Snieder (Bieldersteeg 9) [het gezin van Garrit
Nijland (1732 Laren 1819), tr. ald. Janna Emsbroek; afstammingsreeks Geertrui Johanna
Levenkamp (1769 Oolde 1832), tr. (2) Laren 1813 Henderik Koelman; Pakkert].

T. Nieuwenhuis: Parenteel van Joannes (Jan) Nienhuijs (zeven generaties)
[klompenmaker, tr. (1) Gertrudis Buitingk, tr. (2) Dinxperlo 1782 Derske Hebink;
Nieuwenhuis, Nijenhuijs, geknot parenteel; gezinnen van dochters niet verder
uitgewerkt: Venderbosch, Giesen, Martens, Rietbergen, Venhorst].

Antwoorden [Meijerink, Molleman / Meuleman, Nagelvoort].

De hoofdbewoners van … Het Hanenhuus te Dinxperlo [eigenaren: Reesink (1830),
Boland (1848), Klompenhouwer (1881); bewoners: Rensink, Reesink, Koskamp,
Klompenhouwer].


De Stelling, nr. 127, jg. 33, jan. 2014.

(www.historieweststellingwerf.nl )

E. Lantinga: De Nedergerechten vertellen hun verhaal. Hoe een arme boer te Vinkega in
1784 aan land kwam en een huis kon bouwen [Claas Tjammes (nageslacht: Lantinga),
overl. Steggerda 1805, tr. (1) 1767 Pietertje Rieuwerts uit Oldeberkoop, tr. (2) 1774
Grietje Arends (1811: Hoogkamp), kleindochter van Geert Hendriks Prakken (te Leggelo)].

H. Deems: Janus Deems, een kleurrijk figuur [Adrianus Gerhardus Deems, geb.
Oldeholtpade 1914 (exm. Brandsma), overl. Weiteveen 1999].

J. Roorda: Buurtschap ‘Zevenroeden’ te Steggerda (1).


De Stelling, nr. 128, jg. 33, april 2014.

Buurtschap ‘Zevenroeden’ te Steggerda (slot) [bewoners].

De Nedergerechten vertellen hun verhaal (2). Een zoektocht in drie provincies naar de
grootouders van Annigjen Jans Wiegeri (Steenwijk 1760 – De Blesse 1832) [tr. (1) 1780
Egbert Harmens Bakker, tr. (2) Berend Jochems Veldstra; gedoopt als Anna Geertruit,
dochter van Jan Wicheri en Maria van Ulsen (van Hulsen), die gedoopt werd te
Hoogeveen 1721 als dochter van Berend Harms (afk. van Ulsen) en Annegien Egberts]

H. Deems: Uit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid [Joannes Henricus
Josephus Deemes / Hendrik Deems, uit Stadtlohn, tr. Schiedam 1803 N.N., vertrok in
1822 met zijn gezin naar Frederiksoord].

M.H. de Vries (†): Stellingwerfse priester-candidaten uit de 16e eeuw [lijst met twintig
jonge priesters 1506-1518; ‘wijdings-titelboek’ 1549-1558 in Het Utrechts Archief met
bewijsstukken voor priesterkandidaten om tot de priesterwijding te worden toegelaten].


Terra Westerwolda, jg. 3, nr. 2, juli 2014.

(Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal; www.terrawesterwolda.nl ; www.streekhistorischcentrum.nl )

J.S.A. Huizing: Uit zuver liefde en trouwe min [kop en schotel in bezit van de familie
Bessembinder, door Reint Jacobs Sprik in 1847 geschonken aan zijn vrouw Grietje
Alberts Tap (tr. Oude Pekela 1834)].

J. Kok: Hotel De Yzeren Klap [in 1935 gekocht door Rense Bosscher].

G. Steenhuis: Rudolph Rolfes ‘Jürgengeels’ van Plaatze 12 (1788), Ruitenbrock
[Jürgengeels was de bijnaam van de familie Rolfes naar voorvader Jürgen Geele / Gähle
(1728-1810), die als ‘Colonist’ in 1788 een Plaatze kreeg toegewezen; dochter Maria
Adelheit tr. Wesuwe 1795 Rudolph Otto Rolfes (1774-1854)].

D. Boelman: Beeldbepalend bedrijf: In een korte tijd groot geworden [Radio Boelman
1957-1977; Lambertus Boelman (1930-2004)].

J.S.A. Huizing: Het Kloostererve te Bellingwolde [overzicht van het verwerven van akkers
door samenvattingen van de verkoopaktes, 1498-1800; met gegevens van beklemde meiers].

H. Lemein: Klaas Steenhuis is en blijft bescheiden. Oud-ambtenaar uit Stadskanaal
betreurt verdwijnen van markante gebouwen [geb. 1923, vroeger bouwkundige
gemeente Stadskanaal; interview].

G. Volders: Aan de grens van de neutraliteit: Westerwolde tijdens '14-'18.

A. Migchels: Het portret van … Albert Karskens en Zwaantje
Bessembinders [tr. Onstwedde 1855].

G. Schuurman: Een doodslag in Sellingen [1897 op Albert Huiting door Willem Veldhuis
(23), Jurriën Timmer (26), Steven Klompmakers (21) en Berend Lutter (28)].

W. Mulder: Een soort economie, waarvan we ons nu geen voorstelling meer kunnen
vormen [Stadskanaalster scheepswerf omstreeks 1934 van de familie Mulder; opgericht
in 1852 door Lucas Pieters Mulder (1813-1897)].

J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, afl. 4 [1633-1637].


Veluwse Geslachten, jg. 39, nr. 4, sept. 2014.

(secr.: D. van de Heg, De Cotelaer 34, 3772 BP Barneveld; www.veluwsegeslachten.nl )

G.H. Klopman: Genealogie Docter met oorsprong Doornspijk, deel 2. Nakomelingen van
Aalt Hendriks Docter (Tak IIb) [geb. Elburg 1711, overl. ca. 1791, tr. Doornspijk 1738
Fennigje Hartgers]. Nakomelingen van Gerrit Hendriksen Docter (Tak IIc) [tr. Aaltjen
Herms; zoon Eijbert ged. Oosterwolde 1746]. Nakomelingen van Hartger Hendriks
Docter (Tak IId) [van Doornspijk, tr. (1) Oosterwolde 1752 Lubbetje Jans Westerink].
Docter te Oosterwolde [Hendrik Aalts van Oosten tr. ca. 1760 Lubbigjen Fops; o.a. zoons
Aalt Hendriks Docter (1779-1839), Rutger Hendriks Docter (1769-1824) en Jan Hendriks
Docter (1779-1839); nageslacht van Aalt].

H.J. Hamer: Genealogie van mijn oudgrootvader Hendrik Jan Hamer, deel 2 [nageslacht
van Hendrik Hamer (1792 Zutphen 1843), tr. ald. 1819 Johanna Berendina Kranius (exm.
Weenink); toelichting op de tak van Hendrik Hamer; De geschiedenis van de Vulcanus
fabriek te Vaassen (opgericht 1920); stamreeks van Hendrik Jan Hamer (ged. 1747); zeer beknopt].

Kwartierstaat van Zeeger Karssen [1859 Harderwijk 1943; 5 gen.: –, Both,
Luiting, Reijersen (Doornspijk)].

G.H. Klopman: Kwartierstaat van Evert Bruinik [1858 Harderwijk 1938; 5 gen.: Bruining
(Bruning), Hendriksen (te Harderwijk), Schipper (te Ermelo), Tromp].


Westfriese families, 55e jg., nr. 2, sept. 2014.

(secr.: E.D. Dekker, Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek; www.westfriesefamilies.nl )

G. Bakker-Bruijn: aanvulling ‘De bruiloft van Pieter en Meinsje’ [Pieter
Stapel en Meinsje Gorter, Westwoud 1864; Zie WF, sept. 1993; de uitnodiging
voor de bruiloft aan haar neef Jan Ruiter is bewaard gebleven; zijn dochter
Vokeltje Ruiter tr. Pieter Spaander fotoalbums uit de nalatenschap van hun zoon Gerrit
Spaander kwamen in het bezit van de Stichting Westfriese Families; een selectie hieruit wordt
gepresenteerd met de nodige informatie, gevolgd door een beknopte parenteel, uitgaande van Jan Ruiter tr.
Venhuizen 1882 Marijtje Bakker; ruiter, Schoenmaker, Schuitemaker, Spaander].

K. Frans: Over twee eeuwen familie Frans in Warmenhuizen [Jan Pietersz Frans alias
Francis (1736-1772) en vrouw Maartje Ariens lieten twee kinderen na: Pieter (1762-
1827) en Antje (1765-1801); de familielijn wordt verhalenderwijs gevolgd tot in 1967,
toen de laatste Frans in Warmenhuizen overleed].

Genealogen en hun hobby: Arie Leeuwrik [65 jaar; exm. Van Engelen; zijn website:
www.arieleeuwrik.nl ].

P. Nan: De bierstekers in de Veenhoop, omgeving Hoorn [Oudrechterlijk Archief Hoorn,
aktes uit 1669, 1695, 1674, 1690, 1700, 1724; o.a. Pereboom, Gorter,
Cramer, Cluijf, Domine, Lastdrager, Braeck,
Groot, Pompen, Biersteker, Punt].

Aanv. Chattillon; Corr. Koemeester.NGV-afdelingsbladen:

Amersfoort e.o., jg. 23, nr. 2, april 2014.

In memoriam Antoinette Maria (Nette) Sjamaar [1945-2014].

Vijf samenvattingen van lezingen:

M. van der Wal: Terug in de tijd: gekaapte brieven geven hun (taal)geheimen prijs.

R. Dix: Genealogisch onderzoek in Duitsland.

J. Limpers: Aldfaer.

J. Luijt: Goud en zilver in het archief.

H. van den Broek: Koorts en honger, ofwel de geneeskunde in vroeger tijd op het platteland.

N. Sjamaar (†): Pieter ging uit varen [Pieter Rijkenberg, geb. Purmerend 1831, bakker, tr.
1855 Marijtje Kuiper uit Wormerveer; in 1857 monsterde hij aan als hofmeester, laatste
teken van leven 1859; na vijftien jaar wilde Marijtje hertrouwen en verlangde kerkelijke vergunning].

A. van Herk: Mijn archiefstructuur.


Apeldoorn e.o., 2014, nr. 2-3.

J.C. Bauer: De sprekende familiegeschiedenis [verslag van een lezing].

Leden over Huizen van voorouders [presentatie door een tiental leden; met afbeeldingen].

J. Bel: Het ouderlijk huis van mijn vader in de Alkmaarse Magdalenenstraat [Petrus
Martinus Bel, geb. Alkmaar 1908; exm. Schouten].


Delfland, jg. 23, no. 1, maart 2014.

Th. Olierook: Genealogische records [a. toen mevr. Van der Wees – van Spronsen (geb.
Loosduinen 1898) 100 jaar werd, vertelde ze dat haar tien kinderen nog alle in leven
waren; b. Hendrik de Zoete (1732-1820) huwde driemaal; uit ieder huwelijk kreeg hij
kinderen, 28 in totaal].


Delfland, jg. 23, no. 2, juni/juli 2014.

In memoriam Carel Morra [geb. Den Haag 1940, medewerker Contactdienst].

In memoriam Ton van Daalen [geb. Monnickendam 1927, oud-secretaris van de afdeling].


Delfland, jg. 23, no. 3, sept. 2014.

A.H.G. Verouden: Gebrekkige R.K.-archieven van Wateringen [hiaat in DTB's 1722-1792;
In het archief van de Staten van Holland wordt een aantal lijsten van weerbare mannen
in leeftijden tussen de 16 en 60 jaar bewaard; de Lijst van weerbare mannen te
Wateringen uit 1747 vult het hiaat enigszins op; namen en leeftijden].

J.B.M. Emons-Godfroij: Vrouwelijke stamboom van Margareta Holtkamp uit Merzen
(Dld.) [parenteel, waar de dochters met nageslacht gevolgd worden; Margareta tr.
Barend Gerhard Hendrik Kolkers; hun dochter Catharine Adelheid (Trijntje Aaltje) tr.
Bergschenhoek 1785 Jan Dirkse Thünker (Tuijnker, Tunker);
Van der Moor, Granneman, Van der Horst, Van der Burg,
Hoogenes, Gouweleeuw, Huijsmans, Van Oost, Koot].


1340 (Rotterdam e.o.), jg. 28, no. 2, zomer 2014.

D. van Maren: Merken [verslag van een lezing].

R. Vennik: De Veeziekte van 1769 – een onbekende bron voor genealogisch onderzoek
[1768-1784; de plaatselijke overheid moest maandelijks lijsten invullen en opsturen naar
de Staten; De lijst voor Hillegersberg tot 1 november 1769, met namen van veehouders,
aantallen beesten, zieke en gezond gebleven enz.].


11 en 30 (Friesland), afl. 74, jg. 19, nr. 2, april 2014.

T. Slof: De Friese voorouders van Kees Brusse [overl. Laren 2013; de 31
kwartieren van zijn moeder Antje Ebes / Eebes (Harlingen 1895 –
Den Haag 1965), operazangeres; Eebes (te Nieuwe Pekela), Piebes (idem),
Lautenbach, Merkelbach, De Vries (te Arum), Ploegstra
(te Pingjum), De boer (te Witmarsum)].

G. Schepperle / G. Raven: Geneagram RavenSchepperle
[beiden stammen af van Hindrik Raven tr. Midwolde 1748 Willemke Willems].

D.A. Zeilmaker: Bijzondere memories van successie (5) [Willem Gerrits
Wilhelmy (exm. Reitsma; overl. Roordahuizen 1844) en Ybeltje Gerbens
de Groot (exm. Westerdijk; overl. ald. 1845) en hun dochter Sjoukje].

A. Veldhuis: Gezinsstaat Van der LeijKeun [Eliza van der Leij,
(Leeuwarden 1835 – Amsterdam 1895), scheepskapitein, onderwijzer aan de
Zeevaartschool te Amsterdam, tr. Harlingen 1859 Allegonda Keun (Nieuwe Pekela
1835 – Apeldoorn 1912; exm. Klatter); veertien kinderen].

J. Chün-Selie: Matriarchale stamreeks Reina Oukje Selie
[geb. Hoorn 1942; Tekema, Steenstra, Dijkstra, Boomsma,
Wijninga / Wijnga, Hiltje Annes tr. Kollum 1780 Brant Hendriks Wijninga].

S. Giezen: Winnaar Elfstedentocht 22 januari 1942. Stamreeks van Sytse de Groot
[1917 Weidum 1983 → Freerk Jacobsz tr. (3) Baard 1669 Maaijke Jacobs].

H. Zanting: Twentse Geert en bijbelse namen [Abraham Geerts, ged. Giethoorn 1702,
zoon van Twentsche Geert].

K. Boomsma: De naam Doedtje [Dorothea Irene Boomsma (geb. Huizen 1957)
vernoemd naar haar grootmoeder Doedtje Visser (die haar naam te ouderwets vond
voor haar kleindochter); op haar beurt vernoemd naar grootvader Doede Symons Visser
(1798-1868), kleinzoon van Doede Everts (belijdenis 1757)].

K. Boomsma: De naam Jelle [Jelle R.Chr. Boomsma (geb. Huizen 1971); vernoemingen in
de families Boomsma, Visser, De Vries en Boersma].


Genealogica (Flevoland), 30e jg., nr. 2, mei 2014.

H. Buisman: Joanna Carolina van Rooijen. Een dubbelleven? [Willem Sparenburg, de
betovergrootvader van de auteur, tr. Utrecht 18-11-1835 Joanna Carolina van Rooij,
ged. ald. 28-10-1810 als dochter van Willem van Rooijen en Johanna Ballendux. Een
bruid met dezelfde naam tr. Utrecht 6-4-1836 Jan Jasper; overgelegd werd hetzelfde
doopextract; mogelijk verwarring met een zus, maar wie was wie?; NB: het door de
pastoor gebezigde ‘Wilhelmi’ is de (noodzakelijke) genitiefvorm van Willem om de doop
in het Latijn in de juiste naamval te kunnen inschrijven; Wilhelmi dus vertalen met
‘vanWillem’].


GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 17, nr. 2, mei 2014.

M.W. Suijkerbuijk: Onzorgvuldig [in de overlijdensakte van Maria Catharina Massen,
Houthem 1903, staan onjuiste namen van haar ouders; geb. 1824 (exm. Breuls),
tr. 1848 Christiaan Coumans].

K. Honings: De afkomst van Mathijs Honings [geb. Maastricht, tr. Utrecht 1806 met
Frederika Voorbrink en overl. ald. 1849; zijn herkomst gevonden via www.militieregisters.nl;
fragment Honings: Egidius Honincx, begr. Maastricht 1741, tr. Maria Helena NN,
begr. Ald. 1748; drie generaties].

M.W. Suijkerbuijk: Genealogische zoektochten [mogelijkheden waar te zoeken, met
voorbeelden: Casper Joseph America (geb. 1836), Magdalena Quax
(overl. Meerssen 1865) weduwe Gilles Ummels].

F. Savelkouls: Dwaalspoor [zoektocht naar de geboortedatum van Anna Huijs,
tr. Maasbree 1840 Pieter Savelkouls; waarschuwing: lees aktes integraal; een foutje bij
indexeren is snel gemaakt].

N.A. Hamers: Hamers blijft in de picture [belangstelling voor een nieuwe Hamers Bundel
opgeven bij n.a.hamers@hetnet.nl ].

Vervolg Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode
ca 1900-1970 (V) [Extra t/m Heymans; van buiten Limburg o.a.: André Ferwerda (geb.
Amsterdam 1916; exm. Van Laarhoven); Douwe Frankes (geb. Kollumerland
1928; exm. Van der Velde); Michel Franssen (geb. 's-Hertogenbosch 1937);
Hendrik Frijters (geb. Steenbergen 1913); Hendrik Gerringa (geb. Nieuwe Pekela
1923; exm. Hut); Petrus C.A. Goeman (geb. Den Haag 1925; exm. Toussaint);
Willem Goeman (geb. Den Haag 1936; exm. Van Geest), Gerhard Gosens
(geb. Apeldoorn 1945; exm. Pruis); Derk Grave (geb. Deventer 1912); Aaldert
Groote (geb. Emmen 1903; exm. Houtman; Jan Haacke (geb.
Padang 1919; exm. Van der Paauw); Jacob Hagting (geb. Enschede 1922; exm. Bosch);
Engbert Hartkamp (geb. Diepenveen 1928; exm. Wagenvoort); Johannes Heemskerk
(geb. Leiden 1909), Arnoldus Heessels (geb. Eindhoven 1922; exm. Hock); Theodorus
Hendrickx (geb. Chaam 1917; exm. Van der Avoird); Hubertus H. Heymans
(geb. Malang 1934)].


Gens Propria (Kennemerland), nr. 74, maart 2014-1.

A. Meddens-van Borselen: Soldaten en losbollen [‘vooral in de periode 1799-1815
zijn veel soldaten gesneuveld van wie het overlijden niet is geregistreerd. Via de archieven
van de vrederechters is het vaak toch mogelijk om er achter te komen wat er met hen
is gebeurd.’; Voorbeelden: Engelina Pabst te Haarlem wil in 1818 trouwen met Willem
Gabel; Jan Haringhuizen berichtte het overlijden in 1814 (Wittenberg) van Jacobus Smit
aan diens moeder Grietje van Boggum te Hoorn; Dirk Smit vertrok in stilte in 1803, zijn
zoon Jacob Smit tr. Haarlem 1817 Geertrui Ausum; Aagje de Jager vrouw van Pieter
Wittebol (tr. 1809) en verwanten Wittebol verzochten in 1817 opsluiting van Pieter;
Lijsbeth Visser te De Rijp wilde kraamkosten vergoed hebben door Jan Cornelis Zoon,
die stelde haar als hoer betaald te hebben samen met twee anderen].

M. Schapendonk: De Zouaven als strijd(voerd)ers van de paus [verslag van een lezing].


Gens Propria, nr. 75, juni 2014-2.

H. van Felius: Weg met die zooi! [samenvatting van een verhaal over collectiebeheer
in het VC].

J. Jellema: De mythische Herkomst van Haerlem [samenvatting van een lezing].

H. van Veen: Op zoek naar mijn wortels.


Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch – Tilburg), nr. 62, jg. 16, juni 2014.

R. van den Bout: Iedereen is familie van elkaar [interview met Toon van Gestel (72)].

Samenvattingen van lezingen en verslagen van themadagen.


GroninGEN, jg. 21, nr. 2, april 2014.

P.J.C. Elema: Stamreeks Bandringa (Tolbert) [vijf generaties:. I. Pebe Haetjes, overl.
Niekerk 1686, tr. 1680 Aefke Garbens; in de Bijlage verklaringen van acht getuigen in
1914 over de geestelijke gesteldheid van Grietje Pebes Bandringa].

P. van Rooden: Kwartierstaat Antonie Johannes Kielema [Delfzijl 1920 – Dordrecht 1992
63 kwartieren: Kielema, Ruiter (o.a. te Farmsum), Ruiter (idem), Bonthuis].

K. Niermeijer: Twee overlijdensakten van gesneuvelde militairen [Otto Manz, geb.
Heidelsheim 1927; Helmut Buntin, geb. Memel 1913].

Reacties en aanvullingen ‘Nakomelingen van Doedo Luyrdts en Doedo Luwerts’
[in GroninGEN 2013-3; drie reacties].

T. Glas: Parenteel van Jacob Harmens Lummert [tr. Eenum 1710 Trijntje Egberts; ook:
Lommert; de naam werd doorgegeven via dochters].

A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (42).

Reactie op een bijdrage over Catharina Jans [GroninGEN 2014-1].


Heraldisch Tijdschrift, jg. 19, nr. 4, okt.-dec. 2013.

B. van Haersma Buma: De leeuw in het wapen van Leeuwarden, ‘Veit’
en mythe.

N.J.M. Biezen: Een zegelstempel Van Heijst [oudst bekende wapenvoerder:
Cornelis van Heijst, lakenreder, schepen te Waalwijk 1592, 1596].

Hedendaagse heraldische ontwerpers / tekenaars (16)

B. Grothues: Piet Bultsma-Vos, heraldisch ontwerper en tekenaar op adellijk
niveau [geb. Wolvega 1953].

H. van Heijningen: Wapen van Dick Schoon, oud-katholiek bisschop van Haarlem.

R.W. van Dijk / J.A. de Boo: Kroon verleent Den Haag wapenspreuk ‘Vrede en Recht’

J.A. de Boo: 200 jaar constituele monarchie.

H. van Heijningen: Loil. Een dorpswapen en –vlag [in Montferland].

A.C. Zeven: Drie sixpacks en het wapen van de Italiaanse stad Agrigento.


Hollands Noorderkwartier, afl. 94, jg. 27, nr. 2, juni 2013.

L. van de Kamer: Het geslacht Van de Kamer [stamreeks van Laurentius J. van de
Kamer (geb. Alkmaar 1931) naar Jacob Aldersz van de Kamer (Heiloo 1701 – Alkmaar 1787),
zoon van Aldert Jacobsz van de Kamer en Anna Jans; Naschrift van de redactie. In de
inleiding wordt gesteld dat vier broers werden ‘veradeld’ (wat een woord) in 1205 door
Kwade Wouter van Egmond als dank voor bewezen diensten met ieder een andere
achternaam: Bijl, Van de Kamer, Klopper en Kodde. Nog ervan afgezien
of adeldom op die manier verleend werd … men droeg eventueel bij- of toenamen. Het lijkt me niet
aannemelijk dat welke heer of graaf dan ook rond 1200 achternamen uitdeelde. Vaste
familienamen kwamen vanuit Zuid-Europa in de Zuidelijke Nederlanden in zwang eind
vijftiende en in de zestiende eeuw, noordelijker nog later. De naam Van de Kamer
kwam ook elders voor, o.a. te Ieper, Gent, Antwerpen, Hansbeke; de naam kan zelfs een vertaling zijn.

Een mogelijk uit Vlaanderen afkomstige bruidegom maakte Huwelijks voorwaarden voor
notaris Bruijningh te Amsterdam (Not. Archief nr. 192, f. 25 verso) op 29 juni 1612: Jan
van de Camer, woonende tot Haerlem, geac. Met Guilliaume van de Camer syn vader,
Paulus van de Voorde, woonende binnen deser stede, Jan Beuns mede alhier woonende
als oomen, mitsgaders Boudewijntje van de Voorde huijsvrou van voorn. Pauwels van de
Voorde als moeye van Sara van de Voorde, toecomende bruijt, dochter van Joris van de
Voorde, daer moeder aff was Maria Beuns, alle drije voor die selve Sara van de Voorde,
die absent is, als oock voor Jan Beuns meede haer oom].

W. Hermanus: Nadere kennismaking met … Gijs Hesselink.

W. Hermanus: Nadere kennismaking met … (B.J.M.) Roelofs.

T. Mascini: Nadere kennismaking met … Trudy Mascini-de Bont
[geb. Heiloo 1948; met kwst.; 6 gen.: De Bont ((te Hoorn, Abbekerk), Bakker
(te Wervershoof), Roffers (te Venray), Verhalle (o.a. te Gemert, Oploo)].

G. Telman: De wereld is kleiner dan een schoenendoos, of hoe kennen zij elkaar [de
stamreeks van een buurmeisje: Mitzi (Maria) Mulder, dochter van Ysbrant Gerrit Mulder
(tr. 2. Maria Sequenz, geb. Praag 1897) naar Hendrik Mulder tr. Krommenie 1757 Guurtje Adriaense Daan].

I. Smit: Zo alleen … Ariaantje Klerk [Schagen 1808 – Wieringerwaard 1828, bevallen van
een kind, dat pas enkele dagen na haar overlijden levenloos werd gevonden].

J. Kaptein: Akersloot groeit, maar doet het rustig aan. Feitjes en statistische gegevens uit
de akten van de burgerlijke stand van Akersloot 1811-1911.


Hollands Noorderkwartier, afl. 95, jg. 27, nr. 3, sept. 2013.

M. Luken / J. Witte: De oudste generaties van de familie Bet / Beth [oudst bekende: Dirk
Dikrsz Beth, won. De Zijpe, in 1674 vermeld met vijf kleine kinderen; nageslacht o.a. te
Eenigenburg (Tuitjenhorn)].

P. Harthoorn: Een onopgeloste zaak in Hollands Noorderkwartier en West-Friesland
[Hartshoorn, Harshooren, te Medemblik; 18e eeuw].

H.D.E. Bos: Reactie op het artikel ‘Het geslacht Van de Kamer’ [auteur wijst er o.a. op
dat Wouter geen graaf, maar heer van Egmond was].

R. Bijpost: Wie weet meer over Sijtje Pieters Bijpost? [overl. Alkmaar 1762, tr. (1) Jan
Jansz de Boer, tr. (2) Frans Jansz Bruin (overl. Alkmaar 1755); inventaris].


Hollands Noorderkwartier, afl. 96, nr. 4, dec. 2013.

J. Breggeman: Met de naam van de kastelein een scheve schaats gereden [niet F.
Huitenga, maar Huttenga, te Hindeloopen, 1890].

M. Luken: Kwartierstaat van de dames Vlaanderen en hun broer [Teuntje (1901 Alkmaar
1993) en Sophia (1905 Alkmaar 1995), fotografen, evenals hun vader en grootvader;
broer Jacques (geb. ald. 1900); cirkelkwartierstaat, 6 gen.: Vlaanderen (te Hilversum),
Molenberg (te Harderwijk, Amsterdam), Twisk (te Egmond aan Zee), Van der Meer (o.a.
te Grootebroek, Beemster)].

Nadere kennismaking met … Henk en Gré Kramer-Koelman.

D. en R. Kaas: Onverwachte inzichten door een genealogische hobby
[gemeenschappelijke afstamming van Dirk en Reinoutje Kaas en hun oud-leraar
aardrijkskunde Jan Teunis Bremer van Johannes Harmens Bremer (1699 Texel 1766), tr.
Oosterend 1731 Dieuwertje Jacobs Potter; via Kostelijk, Bak en Daalder].


Hollands Noorderkwartier, afl. 97, jg. 28, nr.1, maart 2014.

R. Bijpost: Mond-en-klauwzeer Harenkarspel 1911 [telling zieke dieren met namen van
eigenaren van vee en aantallen stuks].

G. Hesselink: Kwartierstaat van Johanna Vermeulen [geb. Limmen 1895, overl. Shasta /
Californië 1986; Vermeulen (te Heukelum, Delfshaven, Amsterdam, Wormerveer),
Postma, Metz, Focke, Mooij, Dirkson, Bak,
Koenen (te Egmond-Binnen)].


Koggenland (Oostelijk West-Friesland), jg. 29, 2014/1.

A. van de Vlasakker: De levensweg van Derk Hendrik van der Veen 1884-1973 [Hoorn
Nijmegen (exm. Leenstra)o.a. trambestuurder in Den Haag, tr. ald. 1908 Louisa
Antonetta van den Boom, uit Cuijk].

D. Waalboer: Het belang van het publiceren van genealogische informatie.


Koggenland, jg. 29, 2014/2.

T. Verhoef-van Rijn: Kwartierstaat van Geertruida Hendrika van Rijn [geb. Enkhuizen
1931; 6 gen.: Van Rijn (te Weesp), Van Toorenburg, Bruinsma (o.a. te Hemelum),
Lemstra, De Vries (te Sneek), Osinga, Roosendaal (te Enkhuizen), Goos (idem)].


Koggenland, jg. 29, 2014/3.

T. Verhoef-van Rijn / G.C. Kind-Renskers: Kwartierstaat van Anne Verhoef [geb.
Sijbekarspel 1933, korenmolenaar; 6 gen.: Verhoef (te Tienhoven, Maarsseveen), Van
Rooijen (te Kockengen), Van Ewijk (te Westbroek), Leeflang (te Maarsseveen), Tuinman
(te Sneek), Feenstra (te Franeker), Grootewal (te Oostwoud), Messchaert (te Hoorn)].

H. van Deelen: Een mysterieus geslacht Banjaert of Banjaert Say?

Kwartier van Nijmegen, jg. 23, nr. 2, mei 2014.

H. Fransen: Waarom schepenprotocollen zo interessant zijn [registratie voluntaire akten
zoal transporten, erfenissen, lijfrenten, volmachten; Werkgroep werkt al 23 jaar aan ontsluiting].

B. de Lang: Een magescheid uit de Nijmeegse schepenprotocollen [erfgenamen van
Catharina Maria Stappis weduwe Mattheus van Dockum, en van Sara Stappis; 1740].

Th. Nagtegaal: Huize Duckenburg in 1798 wederom verkocht [door Willemina Jeana van
Randwijck weduwe Willem Carel Snouckart van Schauburg c.s. aan Leonard Rutgers van
Rosenburg en Jacoba Susanna van Heemskerk].

E. Jagtenborg / H. Fransen: Jeroen van Rijswijk [interview; geb. Nijmegen 1971; met
kwst. (6 gen.): Van Rijswijk (te Ubbergen, Beek), Gianotten (te Zutphen), Engelaer (te
Nijmegen), Wanders (te Niel, Beek)].

Het portret van de familie Engelaer Hoffman [rond 1915].

E. Kam: Het mentorschap: waar is opa Bos? Bartholomeus Bos tr. Nijmegen 1811
Apollonia Putz].

H. Fransen: Prostitutie in de Nijmeegse benedenstad.


NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), jg. 28, nr. 2, mei 2014.

Antje Vlas, een verhaal over armoede, ziekte, honger en kou [1752-1799, dochter van
Cornelis Klaasz Vlas (1722-1783) en Trijntje Jaspers Flens (1729-1819), te Oudeschild, tr.
1780 Jan Cornelisz Boender (1757-1793) uit Den Helder].

Genealogie van Jacobus Johannes Snel machinist Huisduiner pompstation [1879 Den
Helder 1971; afstammingslijn via zijn moeder Martje Bethlehem (1844-1933) van Louris
Aarjansz Sinjewel tr. Den Helder 1699 Trijn Jans].

M. Feenstra: De oude begraafplaats van Huisduinen / Den Helder [fragment Wentel,
17e-18e eeuw].

M. Prudon: Wat delen drie Nederlands topsporters met elkaar? Epke Zonderland, Hein
Vergeer en Sven Kramer stammen af van Tjitske Klases tr. (1) 1714 Johantie Pieters, tr.
(2) 1719 Antje Willems].


Rijnland, afl. 55, 19e jg., nr. 2, juni 2014.

A. van 't Riet: Het jaagpad langs de Oude Rijn [verslag van een lezing].

L. van der Hoeven: De geschiedenis van Scheveningen [verslag van een lezing].

A. Poland: Familiebedrijf Broers: 125 jaar orgeldraaier [de eerste in de familie was Jan
Henricus Broers, tr. 1889 Geertruij Marjee; Kwartierstaat van kleinzoon Martin Broers
(geb. Leiden 1943); 5 gen.: Broers (te RhenenLienden, Leiden), Marjee, Cornelisse (te
Leiden), Colpa].

C. Claessen: De kist van de baron [in de opslag van een verhuisfirma te Zoeterwoude
bevond zich een niet afgehaalde kist met archivalia; betreft de familie Van Breugel
Douglas
; terugbezorgd aan een nazaat te Lima / Peru].


Rijnland, afl. 56, 19e jg., nr. 3, sept. 2014.

A. Poland: Nadere kennismaking met … Elly Keus.

Haags Gemeentearchief heft virtuele studiezaal op [gedigitaliseerde geboorte-,
huwelijks- en overlijdensakten zijn voortaan in te zien op de website Digitale Stamboom,
periode 1811-1959; Daarop staat ook het Haagse bevolkingsregister 1913-1939 en de
repertoires (lijsten van ingeschreven akten) van diverse Haagse notarissen 1843-1925;
www.digitalestamboom.nl ].


Stichtse Heraut, 26e jg., nr. 3, aug. 2014.

H. de Bruijn: Cirkeldiagram van Johannes A.A. de Bruijn (1908-1976) [met toelichting; 6
gen.( namen en jaartallen): De Bruijn, Huskens (uit Emmerik), Stouten, Van der Linden
(te Zevenhoven, Waverveen)].

Archief Vianen [ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te
Wijk bij Duurstede; www.rhczuidoostutrecht.nl/ ].

H.D. Verkruijsse: Genealogische informatie over Nederlanders kan je ook in Japan vinden
[in de Ryozen Kannon tempel te Kyoto].


De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland), jg. 22, nr. 2, juni 2014.

Jubileumuitgave t.g.v. het 60-jarig bestaan van de afdeling.

M.-L. van Wijk-van Duurling: 1954-2014 afdeling Kempen- en Peelland van de
Nederlandse Genealogische Vereniging [feiten en gebeurtenissen].

De kronieken van Hendrik Godefridus van Moorsel [1796-1800].

A. Neggers: Gerrit Kluijtmans, zoon van Cornelis, zoon van Willem of toch van Henrick?
[overl. Best 1816, geb. St. Oedenrode, tr. Liempde 1716 Geertruida Peter van Strijp, die
in zijn overlijdensakte zijn moeder werd genoemd].

A. Neggers: Het fotobidprentje van … Anton Clemens Jacobus Maria Schellens (1887-1954).

A. Neggers: Driemaal diamant [driemaal 60-jarig huwelijk: Johannes Rutten tr. Tilburg
1872 Johanna Maria Nouwens (1932); Hendrikus Schalx tr. Boxtel 1881 Everdina van
Hees (1941); Joannes Baptista Hubertus Vereijken tr. Helmond 1884 Hendrika van de
Kerkhof (1944)].

L. de Wit: Huur-overeenkomst in 1954 [F.F.C. de Wit te Eindhoven].

W. van Haeringen: Een VOC-matroos in mijn voorgeslacht [Abraham Jansz Stolk (ged.
Kralingen 1702; exm. Eleman), in 1720 op weg naar Batavia aan boord overleden, tr.
Kralingen dec. 1719 Leentje Abrahams Leeflang; hun zoon Abraham werd gedoopt juli 1720].

Anno 1710 – geen kalf verdronken [RA Gemert; vrouwenruzie: Craeijevelt, La Rose,
Verschuijl e.a.].

Publicaties over Eindhoven in 1954.

Anno 171 – de vrouw is de bovenliggende partij [RA Gemert; Marie vrouw van Willem
Ansems van den Elsen].


Twente Genealogisch, 29e jg. (2014), nr. 1.

O. Huizinga: Het fotoalbum en de Napoleon legende [van Eelke Jacobs Roosjen ging in
de familie het verhaal, dat hij in 1812 met Napoleon in Rusland was geweest; zijn
levensjaren bleken: 1818-1902; verslag van de veldtocht, de hitte en de kou].

M. Scholten-Sijses: Kasboekje van Gabriel Davina over de jaren 1845 t/m 1869, deel 2
[inkomsten voor de Hof te Espelo].

H. Kok: Op zoek naar een haas maar een koe gevangen [Christiaan Waanders werd er op
uit gestuurd een deserteur, Hendrik Wolferink, te vangen; de gesignaleerde bleek Jan
Hendrik te Lintelo te zijn (geb. Haaksbergen 1789)].

H. Kok: Hendrik ter Brugge en Hendrik ter Brugge [beiden waren wevers en Almeloers,
maar geen familie; de eerste Hendrik (1783-1812; exm. Kruiderink, tr. Hermina
Vlaarmeyer) werd remplaçant van de zoon van boer Achteresch en kwam om in
Rusland; de tweede Hendrik (1792-1881, tr. 1812 Wilhelmina Smit), dienstplichtig in
1813, kwam wél terug van de slagvelden].

M. Kistemaker: Oude documenten conserveren.

J. Oude Munnik: Verdwenen beroep [scharenslijper].

G. Schafraad: Ambtelijke verschrijving [voorbeelden van spelling (Cramer, 1831) en
datering (Post, 1893)].


West Noord-Brabant, jg. 24, nr. 1, maart 2014.

E. van den Hil: Parenteel van Gijsbrecht Cornelisz [woonde te Heijningen, overl. Voor
19-5-1571, tr. Maaike Jans, die hertrouwde met Adriaan Coppens en daarna met Jan Jacobs
Sprong; zoon Frans Gijsbrechtsz tr. (1) Fijnaart 1591 Michieltje Govert Dircks Trompetter
en daarna nog viermaal; nageslacht gaat zich Van den Hil noemen; eenvoudige geknot
parenteel met een enkel lijntje iets verder vervolgd; zes generaties o.a. te
Geertruidenberg, Zevenbergen, Willemstad; voorts veel circa-data, geb. i.p.v. ged.; een
betere onderbouwing met bronvermelding is aan te bevelen].

H. Collignon: Het ontstaan van onze kalender.

T. Goverde-Leeuw: Geboortekaartjes (deel 8) [namen en data; Geritz t/m Van Poppel].


West Noord-Brabant, jg. 24, nr. 2, aug. 2014.

T. van Gestel: Allemaal familie! Een gemeenschappelijk kwartier voor de bakker van
Besoijen, de onderwijzer van Heusdenhout, de pastoor van Gilze, een Stratumer
fabrikant en de koning der Belgen.

C. de Gouw: Manslag [in het archief van het kleermakersgilde van Zevenbergen werd
informatie gevonden over Adriaan de Gouw, leerjongen 1778, proef in 1791,
opperdeken 1796; Te Oudheusden in de Criminele en civiele dingrol werd de manslag in
1699 door Govert Ariensz op Jan Teunisse de Gauw uit Drunen vastgelegd].


Wij van Zeeland, 16e jg., nr. 2, april 2014.

Nieuwe gegevens over de Oud-Vossemeerse predikant Francois Manteau (ca. 1590-1665)
[de DTB van Oud-Vossemeer zijn verloren gegaan in 1940; afschriften en
uittreksels zijn te raadplegen op de website van het GA Tholen: www.archieftholen.nl/ ;
ook het archief van de voormalige Ambachtsheerlijkheid van Vossemeer biedt
mogelijkheden en komt digitaal beschikbaar].

K. de Koning: Familie Plansoen uit Yerseke naar New Jersey.

W. van Meegen: Sporen van de Eerste Wereldoorlog
[www.gemeentearchiefgoes.nl ].

A. Berends: De admiraliteit in Zeeland als strafhof.

P. Harthoorn: Uit Veerse bronnen (2). Waar de suiker vandaan kwam toen we nog
geen bieten verbouwden.

M. Neuteboom: Ouddorp, Emmerik en Pretoria [Wessel Pretorius, predikant te Ouddorp
1639-1653, vanaf 1653 te Emmerik; hij was zoon van Barend Wesselsz Schouts (of
Schulte), schoenmaker te Leiden; Wessel tr. Haarlem 1646 Josyntgen Claasdr
van Egmond; zoon Johannes maakte carrière in Zuid-Afrika; kleindochter
Maria van Boschuysen tr. Emmerik 1715 Steven Weijers].

J. Heemskerk: Anthonij Wijmers, apotheker te Zierikzee [de transportregisters van
Pijnacker bevatten informatie over zijn vrouw Pieternelle Buijs (tr. Delft 1653) en haar
familie].

M. Neuteboom-Dieleman: Uit het Antwerpse voorgeslacht van Susanna Ratel (1) (Goes
1642 – Kapelle 1680) [tr. (1) Christiaan Costen, tr. (2) Kapelle 1672 Jan de Coo wedr.
Van Jacomijntje Vleugels; Susanna's vader Abraham Ratel (geb. 1605) nam de achternaam
van zijn moeder Susanna Matthijsse Ratel aan].

R. de Groot: Aan boord van de d'Eenigheid (3). Over het cargazoen en over het
overlijden van bemanningsleden [Roelof Sieverts (1761), Hans Cramer (1762) en Maarten Capper (1762>.

J. Midavaine: Het blau Huus aen de Sandicxen steenwech [opdrachtgever tot de bouw
van De Potterie was Daniel de Pottere, koopman te Veere (1575), tr. Janneken Somer,
dochter van Hendrik Somer, burgemeester van Veere en Agniete Cressers].

K. Koppejan: Huwelijkse voorwaarden en het kabinet van opoe [Hendrik Koppejan tr.
Meliskerke 1872 Katherina Sneevlied – zij bracht o.a. een kabinet in – ; hertrouwde 1873
Pieter van Sluijs; het kabinet vererfde op nageslacht van haar dochter Elisabeth van Sluijs].

P. Weststrate: De aanranding van Kaatje (Catarina) Weststrate [Goes 1810; door Willem
Mange en Pieter Brouwer; Catarina tr. 1812 Pieter Kam; Willem tr. (1) 1814 Susanna
Coppejan; Pieter tr. 1814 Susanna Vergouwe].


Zaanstreek – Waterland, Mededelingenblad, nr. 96, 26e jg., maart 2014.

R.G. Louw: Zeven Generaties Russelman (2) [genealogie; generaties III t/m Vic;
18e-20e eeuw].

J. van Kuler: Bij de kwartierstaat van Martin Koeman [vader van de voetballers Erwin en
Ronald; kwst. (5 gen.): –, Slot (te Monnickendam), Hooijberg, De Groot (te Beets)].

H. Rijswijk: Genealogie Uijtenhout [Jan Pieterse Uijtenhout te Ooster-Blokker, tr. (1)
Lijsbet Hermans, tr. (2) Edam 1646 Trijn Hillebrants; kinderen en (achter)kleinkinderen;
ruim voorzien van regesten van notariële akten].


Familieorganisaties:

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 111, jg. 29, sept. 2014.

(Contact: Mozartstraat 34, 3752 JP Bunschoten; www.info@schuit.info )

Aldfaer [het bestand Schuit telt meer dan 25.000 namen; voorts is er een bestand met
namen als Schuiten, Van der Schuit, Schuiteboer, Schuitert en Schuiteman, globaal
periode 1700-1940, ruim 10.000 personen].

Nog een Puttense Schuit [oudst bekende: Gerrit Lubbertsz tr. Gerritje Jans; zes kinderen
gedoopt te Putten 1741-1757; zoon Lubbert (ged. 1743) tr. (1) Naarden 1767 Margrietje
de Graaf, tr. (2) ald. 1783 Rijna Aukes weduwe Eldert Rippinga (Ripperma,
Rippema), (3) Putten 1792 Stijntje Wouters weduwe Gerrit Heimense; dochters van Gerrit Lubbers
trouwden Van Arler, Kamer, Knip, Louterbach, Groenhart].

J. Schuijt: Nieuwe veestal voor Bernard en Jan Schuijt [bij de boerderij te Sint
Maartensbrug; eigenaar in 1810 Jochum Gerritsz Blaauwboer; zijn dochter Maartje tr.
(1) Bovenkarspel 1810 Klaas Schuijt, tr. (2) 1842 haar zwager Albert Brands wedr.
Trijntje Schuijt; nageslacht].

Schuijtengaper (2) [blijkt toch Schuijtenga].


Timmers Koerier, 23e jg. (2013), nr. 1.

(secr.: mw. A. van der Donk, Keizershof 12, 6584 CG Molenhoek)

Aanvullingen op diverse stammen en takken Timmers / Tummers uit o.a.
nieuwsberichten, levensbeschrijvingen; Het gezin van Jan Hubert Tummers [1869 Sittard
1949, tr. ald. 1893 Maria Christina Palmen (1873 Sittard 1956)].

De eerste Haarlemse tak [= stam; gaat terug op Roelof Timmer(s), geb. in het Pruisische,
overl. Haarlem 1812, tr. ald. 1786 Machteld Janse; nageslacht w.o. de Zoeaaf Lucas
Timmers (geb. Haarlem 1849; exm. Opdam].


Timmers Koerier, 23e jg. (2013), nr. 2.

Hierin o.a. Timmers te Willemstad [19e eeuw], Tummers te Sittard [20e eeuw],
nageslacht van Cornelis Timmers [Waspik 1876 – Meerssen 1952; met Zeegers,
Heijnens, Janssen (later Poelma)].

Tummers [te Born; 19e-20e eeuw], Timmers [te Schimmert en Luik].


Timmers Koerier, 24e jg. (2014), nr. 1.

Recent familienieuws en o.a. Timmers te Oosterhout [19e eeuw].


Uit Welke Beker, nr. 41, 15e jg., aug. 2014.

(Contact: W. Furrer-Kroes, Edelhert 6, 1273 GG Huizen; www.uitwelkebeker.nl )

W. Croese: Wandelen door de Croesestraat en Croeselaan [te Utrecht, genoemd naar
een familie Croes(e), die in de 18e eeuw een steenbakkerij
Groenendaal bezat aan de Leidsevaart].

In Memoriam Ko Kroesen [Jacobus Adrianus Kroesen, Amsterdam 1941 – Macheira
2014, tr. Marijke Seket (1942-1999)].

Wim Kroes [1936-2010; exm. Van Offeren; herinneringen aan Veenendaal].

Justin Kroesen, specialist in oude kerken [geb. Hoogeveen 1975[.


De Veerkamp Krant, ed. 76, jg. 20, sept. 2014.

(red.: H.E. Veerkamp, Middelblok 105, 2831 BL Gouderak; www.familieveerkamp.nl )

Wij herdenken de Veerkampen overleden in 2004.

Ter herinnering aan Marie-Louise Veerkamp-Wintgens [1935 Maastricht 2014].

Recent nieuws en wederwaardigheden uit de familie.

Uw Opa en Oma op de achterzijde van De Veerkamp Krant [Antonius Albertus Petrus
Veerkamp (1871-1953) en Lamberdina Anna Trost (1872-1955)].België

Archiefleven. Nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge, jg. 21, nr. 3, aug. 2014.

Werk in de leeszaal. Het boek ‘Brugse edelsmeden van het ancien régime’
[auteur: Walter van Dievoet; Deel 1 behandelt de reglementering binnen het ambacht. In deel 2
worden de merken van de gezworenen zoveel mogelijk geïdentificeerd. Deel 3 belicht de
Brugse edelsmeden die meester werden tussen 1567 en 1798. In deel 4 komen de
meesters uit Diksmuide, Eeklo, Nieuwpoort, Oostende en Veurne aan bot. Zij moesten
hun werk in Brugge laten keuren. Deel 5 is de index; Euro 32 incl. porto voor het
buitenland; Academie voor de Geschiedenis van de Edelsmeedkunst in België;
ahob.ageb@gmail.com ].


@rchieflink, jg. 14, nr. 3, juli 2014.

(Stadsarchief Gent; www.gentonfiles.be )

Gent in beeld gisteren en vandaag [ www.beeldbankgent.be ]

P.-J. Lachaert: Tijd voor een herwaardering? De fotoarchieven van Henri De Jonghe en
Armand Goderus [De Jonghe fotografeerde als persfotograaf de watersnood in Zeeland
in 1953 vanuit een helikopter; Goderus was actief 1890-1913].


Brugs Ommeland, 53e jg., nr. 4, dec. 2013.

(Kon. Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle, Moerkerkse Steenweg, 8310 Sint-
Kruis-Brugge; secr.: kemel.y@skynet.be )

Het oorlogsdagboek van brouwer Leon De Meulemeester. Deel 4. Het jaar 1917,
januari – maart.

B. Demuynck: Ook in Brugge sloegen de blinden het zwijn [als ‘attractie’ liet men blinden
vechten – voorzien van knuppel en harnas – met een stier, later een varken; wie het
doodsloeg mocht het houden als prijs; Blinden waren het symbool van dwaling en
gebrek aan inzicht, stieren en varkens waren de belichaming van driften en lagere
instincten; Midden 16e eeuw werden blinden vervangen door geblindoekten;
Middeleeuwse varkens leken meer op everzwijnen].

D. de Clerck: Charles de Bernemicourt, een vreemde poorter in Brugge [geb. chateau du
Boeuvry, gehucht bij Béthune, 1490 (exm. De Souastre de Bonnières), poorter van
Brugge 1531, werd o.a. majordomus van de landvoogdes, tr. 1516 Florence le Febvre de
la Thamise (ook bekend als: van Heemstede), ca. 1500-1560 (exm. Hadewide van
Heemstede), erfgename van de baronie van Liesveld; zeven kinderen w.o. hun zoon
François-Philippe, die o.a. heer was van Ottoland, Liesveld en Oudshoorn, tr. (1) 1536
Louise de Canteleu, tr. (2) 1568 Catherine de Montpertinghe; Zie voor Florence van
Heemstede o.a. Ons Voorgeslacht nr. 409 (1990), 342 en nr. 478 (1997), 35, 37].


Heraldicum Disputationes, jg. 19 (2014), nr. 1.

(website: www.users.pandora.be/homunculus )

P. Van Waterschoot: Het Franse oorlogskruis in Vlaamse stadswapens.

W. van Ham: Heraldische opmerkingen bij een monumentale schouw te Bergen op
Zoom [Hofzaal Markiezenhof; in opdracht van Jan III van Glymes, heer van Bergen op
Zoom t.g.v. zijn huwelijk in 1487 met Adriana van Brimeu; materiële en heraldische
beschrijving van de schouw, interpretatie van de wapenschilden en versiering].

D. Delgrange / M. Crucifix: Nog een zegelmatrijs: AlegambeWouters de Vinderhoute.

A.M. Bosters: Jan de Weert (ca. 1435-1499). Een Antwerpse abt met Hollandse en
Zeeuwse roots [geb. Delft als zoon van Claeijs Jacobs de Weert (de Waert) en Maria
Jacoba van Bleijswijck; 30e abt van de Sint Michielsabdij].

H. van Heijningen: Het wapen van Philip Dickmans [geb. Herk-de-Stad 1963,
bisschop van Miracema de Tocantins / Brazilië].


L' Intermédiaire / De Middelaar, No. 406, Ao. LXIX, avril – juin, 2/2014.

( www.scgd.net )

j.-C. Vermant: Les Louette à Opprebais en Brabant-Wallon [17e-20e eeuw].

G. Waltenier: La fondation Jacques Francq (suite). B. Descendance Francq – Carmois
[nageslacht van Marguerite Francq tr. voor 1612 Nicaise (du) Carmois; o.a. Camart,
Lizon, Habets (te Schin-op-Geul)].

M. van Welkenhuyzen: À propos du calendrier [Pasen, Juliaanse en Gregoriaanse
kalenders; schema's; 7 blzn.].

X. Duquenne: Une plaque au armes Depestre de Seneffe.

Vervolg Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696. Paroise Saint-Jacques-sur-Coudenberg
[Charton t/m Cuvellier, Dadda t/m Du Champ].

Vervolg Dispenses matrimoniales pour l'archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle) [o.a.
Ducarmois, Bulteau, Mollet, Caudron, Vincq,
Dardenne, Bellemans].

Une source intéressante: Le Mémorial administratif du département de l'Ourtre.
Relevé des liens familiaux mentionés de 1796 à 1812.


De Rode Leeuw, jg. 45, nr. 2, april-juni 2014.

(Familiekunde Vlaanderen, Prov. Limburg; www.fv-limburg.be )

Th Stevens: Hamse wereldreizigers in de 18de eeuw [inleiding VOC;
informatie uit de website www.vocsite.nl/geschiedenis/index.html over personen uit
Kwaadmechelen en Oostham; Petrus Verhee, Bartholomeus Pleuckers, Livinus De Vos,
Nicolaes Van Leemen (Van Clemen), Dirck De Bruijn, Pieter Van Donneel, Johannes
Smars, Wilhelm Beliën, Jacobus Janssen; 18e eeuw].

E. Das: Kwartierstaat en zelfportret van Erwin Bert Theofiel Das [geb. Duffel 1964; met
levensbeschrijvingen van (groot)ouders; Das, Rymen, Bosmans, Bortels].

L. Custers: Toevallige vondst: van Houtelen over Sondervorst naar
Beckers [Sondervorst was een boerderij in Boshoven].

M. Kunnen: De bewaard gebleven akten 1728-1767 van notaris Leonardus Vrancken te
Bree [weergave van 29 akten; o.a. Smeets, Metten, Stals, Bremans, Steuven, Coemans,
Reijskens, Van Aelst, Vrancken, Limeckens, Hoenderfoet, Truijens, Geursheuvels,
Muselaers, Vroem, Boonen, Croonenbergh, Nouckens].

J. Maenen: Het blazoen van jonkvrouw Maria Louise Elisabeth Gabrielle Alvar de
Biaudos de Castéja, echtgenote van Xavier de Merode, heer van Pietersheim, markies
van Westerlo [Parijs 1914 – Nérac 1994; acht kinderen; lakzegel op een postkaart].

H. Bovens: De ‘correcte’ geboortedatum vinden is soms niet zo eenvoudig! (Maria
Sophia Wouters van Boorsem) [1866-1949].


Aanwinsten Documentatiecentrum

P. Neirinckx: Kadasterproject Rijksarchief Hasselt [ rijksarchief.hasselt@arch.be ].

L. Custers: Een geval van maagdenroof [Alet Pouwels (dochter van Thijs Pouwels en
Adriana Scheyvarts) uit Kaulille in 1480 door Goessen Naepen uit Grote-Brogel].

Toevallige vondst: Forchet x Theunissen uit Maaseik [kind van viereneenhalf jaar
gedoopt te Brussel in 1711].

M. Kunnen: Edgard Lambert Ernest Brouwers, één van de dertien gesneuvelden van
Kuringen [1889-1918; met cirkelkwartierstaat, 6 gen.: Brouwers (te Papenhoven),
Doumen (te Stokkem), Hermans (te Hasselt), Bellefroid (te Berlingen, Borgloon)].

Allem@@l digit@@l [o.a. Franse Volkstellingen 1795-1796:
www.sites.google.com/site/volkstellingen1796/startpagina ;
Begraafplaatsen in Vlaanderen: www.uitvaartvlaanderen.be/adressen-begraafplaatsen-crematoria.php ].


De Rode Leeuw, jg. 45, nr. 3, juli-sept. 2014.

E. Das: Kwartierstaat en zelfportret … (2) [gen. IV en V; o.a. Gelaes,
Rymen, Bosmans, Bortels, Triekles].

L. Custers: Waar stierven zij aan?

J. Maenen: ‘Er ist erschossen’…: een bijdrage over spionage en ondergronds verzet in
Lanaken en omliggende dorpen tijdens de Grote Oorlog.

M. Kunnen: Allem@@l digit@@l.

Aanwinsten Documentatiecentrum.


Vlaamse Stam, 50e jg., nr. 3, mei-juni 2014.

(www.familiekunde-vlaanderen.be )

M. Larmuseau: Column – verborgen in het DNA. Afl. 8: Valkuilen in de interpretatie van
Vlaamse genetisch genealogische data.

J. Kaldenbach: Belgische boeven in Haarlem in de 17de en 18de eeuw [o.a. De Clercq (uit
Brugge; 1673), Morant (uit Brussel; 1677), Hoornix (uit het Luikse; 1767),
Le Rut (uit Ensie;1795)].

A. Stevens: Emigranten van groot Nevele naar Argentinië (19de eeuw).

P. Donche: De Brugse genealoog Jacobus Antonius Kerchof (1625-1685) en zijn familie,
(deel 2) – genealogie [in zijn testament van 1683-84 gaf hij een afstammingslijn, waarin
een echtpaar figureert (Ghyselbrecht Kerchof x Magdalena Vlamynckpoorte; tr. 1560)
waar de auteur vraagtekens bij zet. In Staten van goed, weesregisters etc. kon hij
nergens dit paar terugvinden. De in het Fonds de Thibault de Boesinghe bewaarde
genealogie Vlamincpoorte blijkt in J.A. Kerchof's handschrift diens afstamming erbij
geschreven. Op een grafsteen van Joris fs. Joris Vlamincpoorte (overl. 1462) is later een
ander grafschrift aangebracht over … jawel. De steen bevond zich in de OLV-kerk te
Brugge, waar J.A. Kerchof kapelaan was; Voorts: een fictief verhaal van een
wapentekening door Philips de Goede en een gefantaseerde heerlijkheid. De genealogie
Kerchof volgens authentieke archiefbronnen: een familie van bakkers; 16e-17e eeuw.
Bijlage 1: de genealogie Kerchof alias van de Kerchove volgens J.A. Kerchof;
Bijlage 2: Aanvulling door J.A. Kerchof bij een genealogie Vlamincpoorte].

O. Steeno / M. Biesbrouck / Th. Goddeeris: Matthaeus Terminus, Gisbertus Carbo en
Antonius Succa, vriend-studenten rond Vesalius [= Andreas van Wesel, uit Brussel,
student Leuven 1530. 1. Terminus was medestudent te Parijs 1536, student te Padua
1537; zijn naam is waarschijnlijk verlatijniseerd van Matthijs van (den) Eijnde. 2. Carbo
(ofwel Ghysbrecht Colen) medestudent in Leuven 1527, 1536: overl. in/voor 1575, tr.
Maria van Horion, zijn familie, verwantschap met Van Caverson en Duyfkens. 3. Succa,
uit Brussel, student Leuven 1534, promotie Padua 1545, tr. ald. Cornelia Fasol(i), lijfarts
van Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren; zij hertrouwde 1550 Vincent Audace;
schema familie De Succa].

J. Vanderhaeghe: Een hachelijke belevenis voor 25 Belgische emigranten [1903; schip
Finland met 600 reizigers aan boord raakt door dichte mist op een zandplaat in de buurt
van Vlissingen; van de reizigers 3e klas zijn de namen bekend uit de zgn.
Venesoenrapporten].

F. Bastiaen: Vijfvoudige weduwe. Vijf weduwnaars? Pieternelle Bruyneel
(Zomergem, 1695-1776).


Vlaamse Stam, 50e jg., nr. 4, juli-aug. 2014.

M. Larmuseau: Column – verborgen in het DNA. Afl. 9: Een Nederlands knekelveld als
DNA-archief – De betekenis van het archeologisch DNA-onderzoek in Noord-Brabant
voor genetische genealogie [Catharinaplein te Eindhoven; verslag van voorlopige
resultaten van onderzoek naar de eerste burgers van Eindhoven, verdeeld in twee
periodes 1299-1500 en 1500-1850].

P. Kempeneers: Boogschieten en brouwen in Kiezegem [naamlijst van gildebroeders van
de Sebastiaansgilde 1770-1830].

H. van Isterdael: Het twintigste penningkohier van Borchtlombeek en van de heerlijkheid
van den Eigendom (1571) [rechtzetting van een artikel van N. De Vijlder (VS, 2013);
bespreking van de penningkohieren van 1569 en 1571 (inning belasting, wie moest
betalen, toelichting bij de juridisch-feodale structuur, bestuur enz.); inhoud].

F. Bastiaen: Genealogische bijzonderheden in de pers. Zomergemnaren in de
Denderbode, 1846-1900.

W. Rock / E. Thieback: De familie Henot in Waremme en Keulen en haar banden met
De Bloys van Treslong en met De Châtillon-sur-Marne [veel onderzoek van anderen is bij
de samenstelling van deze bijdrage gebruikt].

P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van Gend’: (jaargang 1786).

W. Steeghers: Gentse poorters uit 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage [Boest (1561),
Somers (1614), Van Ouwen (1655), Stieghers (1679) en Van der Hoeven (1706); Van
Steensel (1613), Louchaert (1681), Overseijle (1707), Van der Block (1712), Van Gelder
(1725), Van Zinserlingh (1747) en Groenewegen en Van List (1782)].Duitsland

Archiv für Familiengeschichtsforschung, 18. Jg., Heft 2/2014.

( www.degener-verlag.de )

A. Wulf: Ahnen des Georg Diderich Amelung (1782-1845) aus der Stadt Hameln und der
Grafschaft Schaumburg. Teil 2. IX. Und ältere Generationen (auch aus Lemgo, Bielefeld
und Minden) [van de 511 mogelijke kwartieren in generatie IX zijn er 109 bekend,
waarvan 22 voorouders vaker voorkomen; o.a. Kroseberg, Gogreve, Spiegelberg,
Glandorp(ius), Flöreke, Leist / Leest, von Munster, Kleinschmidt, Lindemann].

H. Priewer / M. Priewer: Sekundäre Geschlechterproportion und Krisenzeiten am
Beispiel der Stadt Mainz im 18. Jahrhundert [heel kort samengevat: verhouding
geboortes jongens – meisjes in het algemeen 105 – 100. In tijden van crises verandert
die verhouding: jongensoverschot].

G. Seibold / L. von Lehsten: Das Stammbuch des Carl Wilhelm Bergius, Kaufmann in
Berlin [1763/64; met o.a. een fraaie tekening door Christian Fr.W. Rabe (geb. Berlijn
1744; exm. Pöhn); met 31 kwartieren van de kinderen van Johannes Bergius (1713-
1765) tr. Berlijn 1742 Johanna Eleonore Bergius (1719-1767); –, Schlemüller, Ruts,
Dogge, –, Schönhausen, Neuhaus, Kunschius von Breitenwalde; kw. 10 = Abraham Ruts
(1655-1712), kwam als ziekentrooster naar Pillau (1683), tr. Sara Dogge, dochter van
Heinrich Dogge (overl. 1692) uit Amsterdam].

Hessische Ahnenlisten, Band 5, Heft 7/2014.

( www.degener-verlag.de )

W. Vollmar: Ahnenliste VollmarNoll aus Neukirchen. jetzt Haunetal [generatie V:
Vollmar (te Rotensee, Leibolz, Eiterfeld enz.), Rausch (te Buchenau), Bayer (te
Giesenhain), Doll (te Neukirchen), Noll (te Schwarz, Siegklos), Sippel (te Oberhaun),
Ruppel (te Odensachsen, Mauers), Fischer (te Mauers); in de hogere generaties wordt
nogal veel ruimte ingenomen door kwartierherhaling. Kwartieren 4582/4583: Werner
Crispinus (Krauß), 1535-1604, o.a. secretaris van Wolrad II Graf zu Waldeck, tr. Landau
1566 Elisabeth von Waldeck, 1539-1580, dochter van Franz I Graf von Waldeck bij Anna
Polmann, uit Einbeck – de afstamming loopt via Doll – Simon - Blum (te Schlitz) – Ursinus
naar Crispinus; bronopgaven].

W. Vollmar: Ahnenliste RanzowWille aus Rinteln [deel 2 van een Ahnenliste
Geschwister Vollmar; kwartieren van het echtpaar Albert J.C. Ranzow (1861-1947) en
Caroline Ch. Wille (1874-1909), tr. 1894; t/m gen. XIII; Ranzow, Höwer, Bührmann,
Vahrenkamp, Wille, Adrian, Kretzer, Köster; Kw. 40 = de ill. zoon van August Chr.A. Graf
v. Rantzow bij Sophie Eleonore Bruns; Kw. 161 = Louise H. v. Brockenburg (1732-1788),
de ill. dochter van Wilhelm L. Prinz zu Schwarzburg-Rudolstadt bij Henrietta Caroline
Gebauer; bronopgaven].

G.-G. Eichbaum: Die Ahnentafel der Anna Clara von Butlar geb. Hund [1630 Kirchberg
1670, tr. 1646 Carl v. Butlar; t/m kw. 63 (v. Münchhausen); Hund, v. Dörnberg,
v. Trümbach, v.u.zu Schachten, von Reden, Spiegel zu Peckelsheim, v. Kanne].

M. V-K