De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers.

Nr.4 (250) 24 augustus 2014

Nederland


Amstelodamum
(www.amstelodamum.nl),
jg. 100, nr. 3/4, juli-aug. 2013.
Themanummer: Amsterdamse Atlassen.

B. Bakker: De ‘Atlas van Amsterdam’ en zijn encyclopedische wortels
[… ‘waar komt het idee van zo'n beeldatlas eigenlijk vandaan?’ …;
o.a. kunst- en rariteitenkabinetten, kunstenaars en verzamelaars].
Bijlage: Atlassen van Amsterdam.
Voorlopige lijst van catalogi in Amsterdamse bibliotheken.

B. Gerlach: Louis Splitgerber (1806-1879)
en zijn Atlas van Amsterdam (1842-1879) [geb. Amsterdam,
zoon van David Splitgerber (uit Berlijn) en Gijsberta Johanna Harderwijk (tr. 1794),
werd in 1845 directeur Rhijnspoorweg Maatschappij,
liet zijn verzameling na aan de stad Amsterdam].

J.F. Heijbroek: De Atlas Ottens. Een stadhouderlijke prentcollectie in het Rijksmuseum
[de zgn. ‘Atlas van Halma’ was niet aangelegd door de
Friese uitgever François Halma (1653-1722),
maar door Reinier Ottens (1729-1793), kaartuitgever,
die zijn verzameling in 1772 verkocht aan stadhouder Willen V].

D'Avereester kroniek
(secr.: mw. J.H. Slot-Kelder, De Aak 58, 7701 LB Dedemsvaart;
www.hvavereest.nl), 30e jg., no. 2, juni 2013.

H. Rijnhart: Geschiedenis Bedelaarskolonie de Ommerschans ontrafeld
[weergave van het boek De bedelaarskolonie, geschreven door W. Schackmann].

J. Nijensikkens: Het vierde pand [vervolg familiegeschiedenis Nijensikkens
met het levensverhaal van Johannes Nijensikkens
(exm. Brinkman), o.a. kapitein van een rijnaak].

H.J. Krikke: De Dedemvaartse vervener Berend Berends Jr
[geb. Avereest 1827 (exm. Kreuze), overl. Gorssel 1899,
tr. Hoogeveen 1853 Berendina Catharina Berkenbosch
(geb. ald. 1835; exm. Ter Steege, overl. 1895)].

A.H. Smit-van Hüüksloot: Jeugdherinneringen en
levensloop van Lutgerdina Henriëtte Balkema (1909-2010)
[dochter van houthandelaar Sijbrand Harkes Balkema en Antje Tjiske Gelderman,
tr. 1938 Hendrik Johannes van Hüüksloot].

H. Rijnhart: Bidprentjes Avereest nu online raadpleegbaar
[450 stuks; de oudste is uit 1841 van Bernardine L. Nieuwentap;
Rijnhart, Brenninkmeijer, Rientjes;
www.bonmama.nl].
Een eeuw geleden. Uit de ‘Dedemsvaartsche Courant’ van
het tweede kwartaal 1913.

B. Drent: Belevenissen uut mien leven (2).

D'Avereester kroniek,
30e jg., no. 3, sept. 2013.

H. Rijnhart: Tastbare Herinnering aan Joods Avereest
[borduurwerk in Zwolse synagoge afkomstig uit de synagoge van Dedemsvaart;
schenking van een damesvereniging].

H. Bartelds: De crisis van de jaren 30 van de vorige eeuw [verzoeken om bijstand].
Uit de ‘Dedemvaartsche Courant’ van het derde kwartaal 1913.
Gezocht: verhalen over Wiggert Jonker [geb. Avereest 1912,
vestigde zich in Den Haag, waar hij in dienst kwam van banketbakkerij Maison Kelder].

M. Brand-Doosje: Hennie Bakker-Lutterop, een veelzijdige vrouw [geb. 1921].

A. Maks: Herinneringen aan het huis ‘Tottenham’.
Beeldbank Avereest wordt in sneltreinvaart ontsloten
[www.beeldbankavereest.nl].

D'Avereester kroniek,
30e jg., no. 4, dec. 2013.

J. Moes: Een bijna vergeten geschiedenis [in 1944 werden in Dedemsvaart
kerkdiensten verstoord door de Grüne Polizei, op zoek naar
jonge mannen voor de Arbeitseinsatz; 21 werden er opgepakt, 17 afgevoerd;
hun namen en hoe het hun verder verging].

H. Rijnhart: Buiten Echt, maar niet ontrouw [de geboorten – in
een woonwagen - van de kinderen van Petronella Tjerks Vermaning
werden steeds aangegeven door Willem van der Plaats.
De kinderen van Bernard Wesseling en Margaretha Sibon (tr. 1848)
werden bij dit huwelijk niet geëcht – ze waren al onder vaders naam ingeschreven.
De vijf kinderen van Jacobje Pater werden wel geëcht
bij haar huwelijk in 1894 met de 18 jaar jongere Hinke Bakker,
die zelf vijf jaar oud was toen zijn stiefzoon werd geboren;
waarschijnlijk was Albert Moonen de biologische vader (overl. 1887)].
Uit de Dedemvaartsche Courant van het vierde kwartaal 1913.

H.J. Krikke: Het nieuwe postkantoor aan de Markt is geschiedenis
[directeuren J.P.M. Schuring (1967-1979), H.A. Habers (1979-1983),
G.W. van der Wijk (1983-1986), M. Wink].

M. Brand-Doosje: Geert Woltjer, geboren en opgegroeid
met textiel [geb. 1928].

H. Bartelds: Opvolging in vacature gemeenteontvanger J.M. Hermans
in 1861 [Jan Martijn Hermans, geb. Veendam 1804, tr. Lammegien Flik;
sollicitanten: Jan Naarding (geb. Zweeloo 1800,
tr. Avereest 1822 Heiltje van der Haar), Willem Hamilton of Silvertonhill
(geb. Oldemarkt 1830, tr. (1) Avereest 1858 Weindina V. Bramer,
tr. (2) Amsterdam 1874 Diderica W.A. Hissink), Harmen Baas
(geb. Tjallebert 1813, tr. (1) Gaasterland 1842 Klaaske Posthuma van Wieren,
tr. (2) Avereest 1880 Eelke Pieters Hellinga),
Hugo Albertus Steenmeijer (geb. Delft 1814, tr. Ambt-Hardenberg 1859
Jeannette M. Bruins), Jan Aarsen (geb. Zwolle 1812,
tr. Zwollerkerspel 1837 Egberdina G. Middendorp), Hendrikus J. Westerhuis
(geb. Avereest 1829, tr. ald. 1856 Jentje Bazuin)
en E.B. Stol (van wie niets bekend)].

Caert-Thresoor
(http://www.caert-thresoor.nl), jg. 32, 2013-4.

H.J.G. Ferwerda: Het verzamelen van zeekaarten.
Hoe een thematische verzameling van oude kaarten tot stand kwam.

P.C.J. van der Krogt: Jodocus Hondius (1563-1612)
[Joost de Hondt, geb. Wakken / Vl. (exm. D'Haverthuyn);
‘… kaartenmaker die, samen met de uitgever Cornelis Claesz,
verantwoordelijk was voor het begin van de atlasproductie in Amsterdam’].

H.B.A.M. Teunissen: Kaarten van de Holocaust.

E. Brink: Kaartencollecties in Nederland: Drents Archief
(www.drentsarchief.nl;
www.annodrenthe.nu].
Varia Cartographica [o.a. Kaartencollecties KIT en KITLV naar UB Leiden;
Kon. Instituut voor de Tropen in Amsterdam].

Drents Genealogisch Jaarboek
(Brink 4, 9401 HS Assen; www.drentsehistorischevereniging.nl),
jg. 20 (2013). Thema: criminaliteit.

D. Swarts: De verbroken trouwbeloften van Jan Alberts Bolding
[geb. Wapse / ged. Diever 1709, huwde driemaal; hij werd in 1768 voor de
Etstoel gedaagd door zijn dienstmeid Geesjen Jans;
Bijlage: Kwartierstaat Jan Alberts Bolding (stamreeksje van drie generaties)
en zijn negen kinderen].

H. Berg: Mysterie van twee oude foto's.
Na 30 jaar opgelost en een link naar Veenhuizen [herkenning van
twee portretten lukte uiteindelijk door identificatie van een
groepsfoto rond Adde Lucas Boswijk en Trijntje Kiel
t.g.v. haar 80e verjaardag in 1890; hun dochter Geesien
tr. Sappemeer 1867 Frederik Roelofs Berg; fragmenten Berg en Boswijk].

H. Homan Free: Genealogie Meijering te Eext (Deel twee)
[generaties VI-IX, 17e-19e eeuw].

J. Nieuwenhuis: De ontwikkeling van Lheebroek 1612-1858
[met behulp van bronnen als een register van de grondschatting,
meeting van bouwlanden, een register van nieuw gebouwde huizen
en het kadaster; ontginningen door de families Van Ensse
en Bloemberg (met aangetrouwd Tiesinge /
Tissingh en Santing / Zanting(e) );
veldnamen; Bijlage: De ontwikkeling van de marke van Lhee en Lheebroek ca. 1650-1860].

H. Homan Free: De families Meijering te Gasselte
[twee families; de eerste heeft als stamvader Albert Meijering,
overl. Gasselte 1678, tr. (1) ald. 1647 Beerta Alberts Hachting,
tr. (2) ald. 1662 Geesje Roelofs Schuiling;
de tweede stamt af van Jan Willems (zoon van Willem Schoenmaker),
overl. Gasselte 1662, tr. ca. 1628 Jantje Hamming;
hij kocht in 1636 de soltstede Meijering; ‘een soltstede is
een huis met het recht om vee te laten grazen op de
gemeenschappelijke Meente’].

Idem: Een incestueuze relatie te Gasteren
[Jantje Arents – dochter van Arent Kors
beviel van een dochter Jantje, ged. Anloo 1752; zou verwekt zijn
door haar oom of broer; getuigenverklaringen; Genealogie
van Arent Harms Kors (ged. Anloo 1695, zoon van Harm Roelofs Korthuis),
tr. ald. 1721 Albertje Hindriks; deels parenteel met Greving, Popken,
Schut / Alefs; uitgewerkt tot in de tweede helft 19e eeuw].

C. de Graaf: Twee keer overleden [Willem Smit,
geb. Schoonoord 1862, overleden te Emmen 1894 en 1932;
allerlei mogelijkheden werden nagegaan … met verrassend resultaat:
Willem Smit was waarschijnlijk de biologische vader van de
zeven kinderen van Janke Stuiver, de vrouw van Wiebe Hoogenberg;
pleidooi voor het gebruik van het Bevolkingsregister:
men leert dan de bewoners en de gezinssamenstelling kennen,
waardoor men mogelijk méér kan achterhalen dan door raadpleging
van de Burgerlijke Stand alleen].

Eigen Perk
(Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’;
www.albertusperk.nl), 33e jg., nr. 3, sept. 2013.

M. Singelenberg-van der Meer: ‘Delft’ in Hilversum.
De geschiedenis van een plateelbakkerij [eerder gepubliceerd in 1984;
opgericht te Amsterdam in 1897; kapitaalverschaffers Otto W.G. Briegleb,
Cornelis en Adriaan Laan, David Mesritz en Johannes Adam Jager
(tevens administrateur); technicus Louis Philipp Vogel;
steun kwam van de Amsterdamse tegelhandelaar Arnold M.A. Heystee].
Bibliografie E.J. Pelgrim [periode 1984-2012].

Het Feyne Kwartier(Genealogisch Centrum
Goeree – Overflakkee; http://www.genealogieflakkee.nl;
secr.: mw. E. Lassing-van Gameren, Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude Tonge), 19e jg., nr.2, juli 2014.
Geld in de 16e, 17e en 18e eeuw in Holland en Zeeland, deel 1 [geldstelsel, o.a. tastbaar geld en rekenmunten].
Kwartierstaat Teunis Hagens, 17-02-1947 (3) [kwartieren VII-45 t/m IX-25;
o.a. De Heer, Veermans, Van den Langenbergh, Elant
(te Klundert), Beverloo, Volwerk, Knape, Pas,
Van Heest, Oosterling, Renaud (te Maastricht),
Van Prooijen, Sonneveld (te Willenstad), Witvliet, Van Asperen
(te Gouda, Goedereede), Van der Wende, Noorman,
Van Soest (te Ouddorp, Stellendam), Perrius, Lauwe,
De Reus, De Vogel (te Ouddorp); met uitgewerkte gezinnen].

Genealogisch Erfgoed Magazine
(www.erfgoed.info), 21e jg., no. 4, nov. 2013.

H.M. Lups: Beroepen van vroeger. Tichelen – Tonneur.

D. Kranen: Productieslag 1940-1945 [streven naar zelfvoorziening voedselproductie;
De Commissie Posthumus; Folkert Evert Posthumus (1874-1943),
landbouwkundige, minister tijdens WO-I; volkstuinen].

JW. Koten: De geschiedenis van het Kruiswerk.

D. Kranen: Geld lenen kost geld. Een geschiedenis van het lenen:
vanaf de Lombarden tot de Persoonlijke Lening.
Vader & zoons; Jacob de Vos Wzn (1774-1844) en zijn getekende dagboekjes.

Genealogisch Erfgoed Magazine, 22e jg., no. 1, feb. 2014.

D. Kranen: Recente geschiedenis. Dramatische thuisreis van de Nieuw Amsterdam,
8 december 1945 –1 januari 1946 [uit Singapore naar Southampton;
ondervoede repatrianten werden ziek (vooral mazelen) en overleden;
Evacuatie planning en uitvoering].

M. van de Krol: Webdesign. The Next Generation.

J. Kuijlman: Een digitale zoektocht in Amerikaanse archieven. Verslag van een voordracht.

D. Kranen: Muziekgeschiedenis. De Nieuwe Psalmberijming
van 1773 en de invoering ervan in 1774.

H.M. Lups: Beroepen van vroeger. Tonner – trappersdrukker.

Genealogisch Erfgoed Magazine, 22e jg., no. 2, mei 2014.

JW. Koten/D. Kranen: Gezondheid. Twee 18e eeuwse recepten:
een kijkje op de geneeskunde van toen [instemming van Herman Boerhaave
(1668-1738) met receptuur van Antonius Caspar de la Geneste (1704-1782),
medicus te Grave; met kwartierstaat (15 kwn.) van Jacobus J.J.B. de la Geneste
( Tilburg 1809 – Leende 1872): –, Robert, De Laure, Le Heu].

JW. Koten: De Groote Oorlog 1914-18 en de gevolgen voor het dagelijks leven in ons land.

D. Kranen: Sinds 1696: Haarlemmerolie. Haarlemmer Olie wekt niet, maar helpt wel!
[uitvinding van de Haarlemmer schoolmeester Nicolaas Tilly].

J. Diebrink: De extra functies van HAZA-21.
Autobiografie. In dienst van de oogheelkunde [Simon Franken,
geb. (Hilversum) 1919].

H.M. Lups: Beroepen van toen [trasbereider – trompenaar].

D. Kranen: Wat stond er op het menu in de gevangenis?

Genealogysk Jierboek 2013 (FA nr. 1076, pag. 314; Fryske Akademy,
Postbus 54, 8900 AB Leeuwarden).

J.Th.M. Melssen: Een kroniekje van de familie Hachtingius
[bevindt zich in het archief van de schepenbank van Vessem,
Wintelre en Knegsel (N.Br.) samen met familiepapieren,
die toebehoorden aan Adolf Hordijk, secretaris van Vessem etc.
en diens vrouw Annetje Vermees; De inhoud verwees naar Friesland
en Purmerend (huwelijks voorwaarden 1682 tussen Cornelis Vermees,
apotheker aldaar en Trijntje Jan Heerts, dochter van Annetje Hachtingius);
beschrijving handschrift; vererving; transcriptie; Genealogie Hachting /
Hachtingius: oudst bekende Regnerus Hachting(ius), geb. ca. 1562,
student Heidelberg 1585, o.a. predikant, huwde driemaal;
met gezinnen van dochters, wo. Tegnejus / Tegneus,
Rotgers,Stellingwerf; verder vervolgd met Vermees
w.o. Revius en Rooswinkel.
Bijlage A – Stamboom Vermees (getekend op perkament; afk. uit Vlaanderen,
te Holwerd en Purmerend). Bijlage B – Aantekeningen van Gerrit Kos,
overl. 1719 (notities 1654-1715, daarna door Claas Rol 1719-1721).
Bijlage C – Aantekeningen door Jan Cornelisz Vermees (1697-1760.
Bijlage D – Kwartieren van Annetje Vermees (Purmerend 1702 – Vessem 1797,
tr. 1750 Adolf Hordijk; –, Heerts, Rol, Cos].

O. Schutte: Kwartierstaat Van der Veen (Harlingen),
in parentelen [Van der Veen – aanvulling op Ned. Leeuw 1980/1981,
Blok,De Boer, Vuurman, Spannenburg,
HoutsmaJelgersma, Agema, Westra,
Gonggrijp, De Haas, Frieseman, De Vries,
Oosterhout, Stinstra (I en II),Crans, Jilderda,
Halbetsma, Van der Sluijs].

K.P. de Boer: Rispens, de neiteam fan âlde Ulbet
[nageslacht van Ulbet Ulbets (Wlbet Ryspens), in leven 1529; had behalve
twee dochters, twee zoons die boer waren te Oosterend: Sipcke op Rispens,
en Ulbet op Osingahûs; genealogie Rispens, met Grons,
Oenema, Sinsma en Buwalda].

Y. Brouwers: Parenteel Walpert [nageslacht van Mintye Walpert,
eigenaar van Walpertstate te Wommels, midden 15e eeuw;
voornamelijk patroniemen en: Tallum, Popta, Haegens,
Tania, Walpert / Walpard].
Wapenregistraasje:

R.J. Broersma: Enkele wapens op zegels in het
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) [een eerste selectie uit deze collectie van
voornamelijk geestelijke en (stads)bestuurders, 15e-16e eeuw, o.a. Walckema,
Stans, Auckama, Jellaman, Juwsma,
Wiggama, Van Roden, Siirkisma, Redersma,
Hillama, Hiddema, Sylvius].
Famyljewapens (en –flaggen): BildtVan der BilM
Bil, Hiddinga, Hoogterp, Hovinga, Renema,
Schaaf.
Doarpswapens en –flaggen.

In Brabant. Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed
(gemeenschappelijke uitgave van : www.hvbrabant.nl;
www.brabantsheem.nl;
www.erfgoedbrabant.nl), nr. 5, jg. 4, okt. 2013.
Hierin o.a.:
Bruegel toch uit Noord-Brabant [Karel van Mander schreef, dat de
schilder Pieter Bruegel de oude geboren was ‘niet wijt van Breda
op een Dorp gheheeten Brueghel …’.
Omdat het dorp (nu: Son en) Breugel vrij ver van Breda ligt – ten Noorden
van Eindhoven – is ook wel gedacht aan Bree in Belgisch Limburg
(in het Latijn: Breda), waar vlakbij liggen Kleine- en Grote-Brogel.
In het archief van de vroegere kapittelkerk Sint-Goedele te Brussel bevindt zich o.a.
het testament van Everard Bruegel (overl. Brussel 1530). Zijn broer Thomas Bruegel
genaamd van Wolfswinckele was daarbij getuige.
Everard bezat een huis in de parochie Bruegel op de plek die ‘de Leet’ heet.
Deze omschrijving komt overeen met het beemdencomplex ‘De Leet’
(een stroompje) in Breugel tussen Sint-Oedenrode en Nuenen gelegen.
Er worden meer voorbeelden gegeven van naamgenoten, die uit Noord-Brabant kwamen].

J. Grosveld: De stad Breda anno 1518 [een onbekende stad op een schilderij
bleek Breda te zijn].

J. Hopstaken: Een Roosendaals poëziealbum uit 1881-1882
[van Henricus Paulus Maria van Loon (1866-1916), die in de
jaren 1879-1885 school ging op het Bisschoppelijk college te Roermond].

L. van Zalinge-Spooren: Bindersoet [appelboom; vermeld in 1522 in het
testament van Hendrik van Maren, pastoor van Uden].

A. van Pinxteren: Tilburgse kinderwagens van Van Delft [grondlegger
van de kinderwagenfabriek was in 1876 Lambertus Wilhelmus van Delft].

G. van Gurp: Reformatie in de Meijerij: een stedelijk fenomeen
[tekst van een voordracht].
Interview met Truus Houtepen [geb. Weert; oud-Statenlid].

In Brabant, nr. 6, jg. 4, dec. 2013. Hierin o.a.:

F. van Gaal: Bosschenaar naast Garibaldi. Leven en werk van
Jacob Moleschot (1822-1893) [geb. 's-Hertogenbosch
(exm. Van der Monde), tr. Maria Strecker; in 1876 genaturaliseerd tot Italiaan].

E. Thorissen/J. Kuijlen: Huwelijksdicht in brokaatpapier
[voor Johan Abraham van Thye Hannes (1743-1820) en
Anna Christina van Barnevelt (1747-1806), tr. Gorinchem 1767].
Een zelfportret van Henricus Turken [1791-1856].

H. van den Berselaar: Een Brabantse erfenis in Spanje [herinnerend
aan de contacten in de 15e eeuw met de stedelijke centra van Vlaanderen en Brabant
en hun producten; ‘verspaanste’ familienamen].

R. Hermans/Th. Cuijpers: Engelbrecht van Nassau gaat nog niet met pensioen
[heemkundekring te Breda 60 jaar].

Leovardia (uitg. Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum
Leeuwarden; Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden), nr. 43, jan. 2014.

M. Kenemans / W. Jezeer: De Abbingastate: een tipje van de sluier
gelicht … [eerste vermelding 1402; eigenaren Hessel van Abbingha
of Abbema (1498, 1511), kleinzoon Epo van Douwma (1542-1607),
dochter Thet tr. Sydts van Botnija (1608-1628),Kingma (1628),
Van Aytta (ca. 1640), (Van) Schurman (1642), Rengers (1752);
archeologisch onderzoek].

W. Winters: Johan Heinrich Schröder, beeldhouwer 1866-1935
[geb. Tungeln / Oldenburg].

P. Tuik: Tweemaal bevrijd; een jeugdige Gelderse evacué
in Leeuwarden [Johan Jeronimus, 77 jaar].

W. Kromhout: Metamorfose voor de Linnaeusbuurt, deel 1.

A. Hoekstra: Stoomschoenfabriek Friesland van de Firma Van Huiden & Van der Heijden
1910-1938 [Maurits Machiel en Machiel Salomon van der Heijden
(1874-1943 resp. 1875-1940; exm. Van Huiden) en Maurits van Huiden
(1875-1942); eerder leerlooierij enz. te Winschoten; architect Zytse Feddema;
in 1938 verplaatsing naar Oisterwijk; personeel; medewerkers van het eerste uur:
Cornelis Trimbach (1875-1952), Abraham van Dijk
(Sappemeer 1850 -1929), Hendrikus J. van Nunen (1887-1955)
uit Tilburg; Joodse families in Leeuwarden].

L. Tijsma: De moordaanslag op Akke Kobus op de Emmakade
in 1905 [uit Garijp, dienstbode van kachelfabrikant Zeilinga,
door Jan Appeldoorn (geb. Driebergen, 29 jaar)].

P. Bron: Leeuwarder zwemster werd de eerste klokkenluider over
doping in haar sport [Sieta Posthumus, 1961, overl. 2013].

Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe
(www.hkwb.nl), 41e jg., no. 1, maart 2013.
V. Visser: Asch. Een lange geschiedenis van een klein dorp [landschaps- en
bewoningsgeschiedenis; ontginningen; ontwikkelingen na de Middeleeuwen. Bijlage:
Grondbezit te Asch zoals is gereconstrueerd door B.J.P. van Bavel (1999)].

Mededelingen, 41e jg., no. 2, sept. 2013.

M. Smit: Kastelen en landhuizen in Neerijnen. Deel 1
[kastelen en adellijke huizen in de dorpen Hellouw, Haaften, Tuil,
Waardenburg en Neerijnen; met geografische coördinaten; beknopte
beschrijvingen met bronverwijzingen].

Idem: Kasteel Neerijnen. Klingelenburg – Huis Neerijnen.
R. Mink: Branden in Ophemert [notities van Cornelis Hendrik van Heun,
brandmeester, 1926-1933].
Jan van Varik 65 jaar spreeuwenkeerder [in 1964].

Meer-Historie (secr.: W. Landzaat, Daunisstraat 12, 2132 PS Hoofddorp;
www.meerhistorie.nl), 42e jg., nr. 1, maart 2014.
Adrian Strik (1946) [geb. Zeist, vrijwilliger bij Museum De Cruquius; interview].

H. van den Hoef: Atletiek in Hoofddorp / Haarlemmermeer
[Gymnastiek- en Schermvereniging Hoofddorp in 1904 opgericht
door kapitein J. Schmöle, onderwijzer N.H. van de Lint
en arts J.H. Nanninga].
Herinneringen van Lubbert Dasselaar [geb. Haarlemmermeer 1914].

J. Herfst: Herinneringen aan een Haarlemmermeerse oorlogsheldin
Adriana Dekker-Kempe [geb. Nieuwer-Amstel 1895,
tr. 1913 Jan Dekker (1890-1973), schipper en fruitkweker;
herbergde onderduikers, werd verraden en overleed Ravensbrück febr. 1945;
Herinneringen van één van de onderduikers Lilian Eveline Vos,
toen drie jaar oud].

H. Stroet: Inkwartiering van Nederlandse soldaten in de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918) in Haarlemmermeer [met namen].

H. Dolman jr: De geschiedenis van Fort Hoofddorp.

B. Klaassen / T. Zekveld: De vee- en paardenmarkt van Hoofddorp.
Buurschap. Herinneringen aan Rijk (III) [van Annie Kramer-Knoop,
geb. rijk 1929 (exm. Maaskant) en van Dick Geertsema uit Middenmeer].

P. Offerman: Het ongeval met de ‘Paulus Potter’
[Schiphol 1953; onder de 34 inzittenden 16 gewonden; dodelijke slachtoffers
toevallige passanten twee meisjes van 4 resp. 16 jaar;
stewardessen Tineke Citroen en Margriet Cohen].

Misjpoge (Nederlandse Kring voor Joodse genealogie;
www.nljewgen.org; Postbus 94703, 1090 GS Amsterdam), jg. 27 (2014), nr. 1. D. Metz: Metz uit Münster (1).
Een familie van hofjoden [beschrijving van de zoektocht naar sporen van deze familie;
hofjoden: Joden als financiers, geldwisselaars, belastinginners of adviseurs;
familie Metz hofjuweliers te Münster van de Keulse aartsbisschop;
vroegste gegevens te Warendorf, 18e eeuw].

J.J. Schellekens: Chinkel. Een zeldzame Joodse naam
[onderzoek begon met de Joodse naam van Grietje Bernard (1876-1945)
op haar grafsteen: Ginkel bat Ephraim, kleindochter van Jetta Abraham Presser (1807-1871);
fragment Chinkel 18e-20e eeuw].

H. Snel: Umbensjen. Het laatste woord? [‘uitleg over de achtergrond
van het begrip en verklaring van de term’;
benschen = zegenen (bijv. na een maaltijd); een zieke benschen:
‘een gebed uitspreken voor het herstel van een gevaarlijke zieke in de synagoge’;
die zieke kreeg een andere naam om de Engel des Doods in verwarring te brengen].

B. Vromen: Iessie Stern. Er is geen kip meer die nog naar 'm omkijkt
[geb. Lochem 1895 – 1970].

Nederland's Patriciaat
(www.cbg.nl), 92e jg. (2013).
Hierin de genealogieën van zes families, waarvan er twee niet eerder in NP werden
gepubliceerd en drie langer dan 27 jaar geleden.
Bake. Van den Wall Bake. De Menthon Bake [stamreeks (7 gen.) Bake te Bremen,
16e-begin 18e eeuw; gen. VIIIa. Vasmar Bake (ged. Bremen 1714)
werd poorter van Amsterdam 1754, tr. ald. 1753 Magdalena Kappenberg;
zijn broer Caspar Bake (ged. Bremen 1720) werd poorter van Rotterdam 1756, tr. ald. 1752
Margarita J. Bruining].
Blomhert [oudst bekende: Egbert Jansz, overl. Tussen 1639-1640,
tr. Heeske Gomperts; kinderen geboren te Haaften; bij zoon Jan Egbertsz werd
in 1664 te Haaften het eerst de familienaam vermeld].
Van Brakel. Muller van Brakel [herziene versie; vijf generaties stamreeks,
Mijnsheerenland, 16e-begin 18e eeuw; daarna genealogie].
Everts [nageslacht van Johan Everts, burger van Kempen (Kleef) 1599;
zoon Hermann Everts woonde enige tijd (1630) te Amsterdam; te Goch, Arnhem, Nijmegen].
De Loos. Neuman de Loos. Dietz de Loos [Gijsbert Roelofsz de Loos tr. Dirxke Jacobs;
zoon Dirk (geb. Opijnen) tr. Gorinchem 1680 Hendrikje van Sprang].
Oosterbaan (Sneek) [stamreeks, beginnend met Fonger Aenties (Oosterbaan)
tr. voor 1607 Eelckje Jacobs; genealogie vanaf gen. VIII].
Roes. Roes Francken [oudst bekende: Geryt Russen / Ruyss / Russche,
pachter 1514 te Silvolde; genealogie na gen. VIII].
Aanv. / verb. o.a. Vaillant.

Nijmeegs Katern (Historische Vereniging voor Nijmegen e.o.;
www.numaga.nl), jg. 27, nr. 4, okt. 2013.

J. Hekking: Sociëteit de Harmonie, 1812-heden
[pand aan de Lange Burchtstraat in 1812 aangekocht door Johannes Anselmus Schiff,
Abraham van Elsbroek, David Bakker en Paulus Leendertz,
die als eerste leden werden ingeschreven; leden, exploitatie, vereniging in vogelvlucht].

H. Regenspurg: Chris le Roy: Kunstenaar en natuurliefhebber
[1884-1969; glas-in-loodramen].

Nijmeegs Katern, jg. 27, nr. 5, dec. 2013.

A.H. Groustra-Werdekker: Met hengel, net en fuik. Visserij en visrecht in de Waal
[verpachtingen door de eeuwen heen, stedelijke regels voor de visverkoop, vismarkt enz.].

M. de Grood: Aan tafel! 18de-eeuwse Nijmeegse Visrecepten.

R. van Hoften: Van verse en rotte vis. Kadecultuur van Nijmeegse Visvrouwen.

Ons Voorgeslacht (Hollandse Vereniging voor Genealogie;
www.hogenda.nl), nr. 665, jg. 69, april 2014.

H.M. Kuypers: Wouterke blijkt een kabouterke; de vrouw van
Jacob Cornelisz (Coomans) in de Langstraat […‘een kabouter is een niet
bestaand wezen’; te 's-Grevelduin-Capelle; van Jacobs negen kinderen – vermeld
in 1624 in een erfdeling met hen – noemden er vijf zich Coomans; de kinderen
van zijn oudste zoon Cornelis Jacobsz (overl. Vóór 1624) gingen zich
Kroot noemen; Jacob was gehuwd met Maeyken Dircx, dochter van
Dierck Adriaens Roover, heemraad (1579-1612) en kerkmeester (1581-1588)].

K.J. Slijkerman: Het geslacht (De) Bijl uit Groote en
Kleine Lindt [in de Zwijndrechtse Waard; eind 16e-17e eeuw].

R.A. van der Spiegel: Welgeborenen Rijnland 1399-1424
[…‘dat de groep der welgeborenen in de loop van de tijd van
karakter veranderde, nl. van een geboortestand in een ‘beroepsgroep’ van
rechtsprekers in de baljuwschappen. ‘Ergens’ in de loop van
de 16e en 17e eeuw vond die omslag plaats…’; Overzicht,
gerangschikt naar woonplaats, ontleend aan vijf rekeningen van baljuws van Rijnland].

L. Helms van Eis: Een langdurig geval van ontrouw [Claes Janse Romeyn
otr. Mijnsheerenland 1695 Lijntie Jans van der Stichel; hij had
veertien jaar in scheiding gelegen met Maeijken Ariens van der Schoor,
die in onecht leefde met Geerit Arijense Rietvelt, een gehuwd man te Woerden].

D. Waalboer: Op zoek naar Cornelis Corsse Waalboer.

Ons Voorgeslacht
(www.onsvoorgeslacht.nl), nr. 666, jg. 69, mei 2014.

J.A.M. van Rijt (†)/B.C.J. van Velthoven:
Het geslacht Van Rijt uit Delfland [oudst bekende: Hillebrant Pietersz,
geb. ca. 1446, overl. In/voor 1505, tr. Geertjen Dircksdr, overl. 1519;
kleinzoon Vranck Joosten (overl. 1599) kocht in 1577 een boerderij;
door het bijbehorende land liepen twee kreken, de Grote en Kleine Rijt;
nageslacht noemt zich Van Rijt, evenals de nakomelingen van neven,
die zich eerst Oosterveen en Van Overrijt noemden; zeven generaties t/m 18e eeuw].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek
(www.otgb.nl); erna@reuzel.nl , jg. 31, nr. 2, 2e kw. 2014.

I. Brethouwer: Keunenhuis in het Woold – bewoningsgeschiedenis
[stamreeks Coenen / Kuenen / Cunen;
17e-19e eeuw; oudst bekende: Lammert Co(e)nen,
zoon van Jan, tr. (1) Winterswijk 1682 Jenneken Hemmink, tr. (2) ald. 1692
Jenneken Wubbels; Uit het bevolkingsregister namen en gegevens van inwonende
personen; drie (vijf) generaties Nijmolen, 19e eeuw, Hijink].

Verv. Parenteel van Gerrit Jan Milius [Milius te Groenlo,
19e-20e eeuw].

Verv. Parenteel van Gerrit Idincks (3) [Te Winckel, Nuyen,
Van Munster, Pelgrum, Pelgrom van Enghuizen,
(Van Motz),Van Nispen, Besselink].

Verv. Dagboek van mijn moeder [Beuzel].

J.A. Bakker-ten Have: Deel kwartierstaat van Janna Wonnink
[met corr. / aanv.; Keppels, Veltkamp, Boevinck,
Haesselbergh, Tiesinck].

G. Stokreef-Braakman: Bewoners op Klein Bielder alias Snijders / Snieder
(Bieldersteeg 8) [fragmenten Snijder, Kleijn Bieler / Kleijne Bijlert,
Kleinbijler, Bielderman, Bosman, Neteman /
Nieteman, Leunk, Bruntink ,Kempe(n)].

G.H. Luiting: Het plaatsje Wormskamp in Meddo onder Winterswijk tot 1900
[16e-17e eeuw eigendom familie Simmelink /
Simmeldink; bewoners o.a. Derck Wormskamp en
Wijghmoed ten Voorde (tr. 1681); zij hertr. 1695 Gerrit Wevers
uit Beltrum, later genaamd Gerrit Wormskamp].

Opraekelen (Historische Vereniging Gemeente Diever;
www.gemeentediever.nl//diever.erfgoedpunt.nl),jg.
19 (2013), nr. 2.

R. en P. Kuiper: Op de praetstoel zitten: … Rieks en Hennie Oost
[Hendrikus Oost (geb. Tiendeveen gem. Beilen, 78 jaar, zoon van Martinus Oost en Arendina
Nijboer) en Hendrikje ter Bork (geb. Eemster, 77 jaar, dochter van
Jan ter Bork en Aaltje Zinger].

P. Gols: Speuren naar de steenbakkerij van Wateren [waarom niet te vinden op
kadasterkaarten; ‘wandelende steenbakkerij’; hoe men te werk ging;
geen eigendom Maatschappij van Weldadigheid].

Idem: Koloniearbeid in Zorgvlied [1920-1934; Vereniging Kolonie Landarbeid].

Opraekelen, jg. 19 (2013), nr. 3.

Op de praetstoel zit: Cornelis Offerein [geb. Diever (olde Offereinshuus)
1935 (zoon van Roelof Offerein en Geesje Buiten), tr. 1960 Grietje Zanting
uit Dwingeloo; uitvoerige levensbeschrijving].

Reactie van mevrouw J. Ernst-Barelds uit Wolvega op de landarbeid te Wateren.

J. Tabak: Zo'n vrouw waar je niet omheen kon
[Geesje Jantina Schoemaker, dochter van postkantoorhouder Bart Schoemaker,
overleden 2012 (bijna 93 jaar), verzetstrijdster, tr. na de oorlog Jan van der Werf
uit Smilde].

Opraekelen, jg. 19 (2013), nr. 4.

P.L. Goutbeek: Schultehuizen van Diever (Eerder verschenen in
Waardeel 2009, nr. 2) [familie Ketel; register van buirschappen 1616;
belastingregisters 1630-1700].

Oud Nuus (secr.: mw. K. Eveleens, Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer;
info@stichtingoudaalsmeer.nl),
nr. 174, maart 2014.

J.W. de Wijn: Geen kerkbrand in Kalslagen! [niet de kerk maar de pastorie;
in 1803 door onzorgvuldigheid van dominee Wessel Albertus van Hengel;
opvolger in 1805 was Gerhardus Johannes Post, die in 1810 naar Zegveld vertrok;
de kerkgemeenschap werd in 1810 samengevoegd met Leimuiden en Nieuwveen].

Werkgroep Historisch Rijsenhout: Arie Mak synoniem voor
De Uil [uitspanning, enige tijd stoombootstation, slijterij; in 1881 winkel met
drankvergunning van Teunis van Ieperen; in 1885 over op Lucas Mesman,
in 1891 was Cornelis van Diest kastelein en eigenaar.
In 1928 werd A. Maarse Kzn eigenaar, in de regio bekend als Arie Makkie].

In Memoriam M.C. Kok-Buskermolen (1920-2013) en
haar zuster C.P. Zeestraten-Buskermolen (1923-2013).

Nico van der Maat over Anekdotes. Aalsmeerse anekdotes (18 en slot).
Leuke dorpsverhaaltjes uit het verleden.

Oud Utrecht, 86e jg., nr. 5, okt. 2013.

T. van Schaik: Bouwer, beheerder, gemankeerde kardinaal.
De erfenis van Henricus van de Wetering [Hoogland 1850 – Rijsenburg 1929;
o.a. kapelaan te Zutphen, pastoor te Hilversum, aartsbisschop van Utrecht (1895),
stichter van het St. Antonius Ziekenhuis in Leidschen Rijn].

R. Uppelschoten: Het korps Landzaten voor Utrecht en Oranje [1794].

M. Beukers: Bottelen en spoelen aan de Oudegracht.
De gouden jaren van de firma Finjé Stadskelder [in 1784 vestigde zich
Bernardus Finjé (1769-1841) met handel in gedistilleerde dranken e.d.;
in 1923 namen Henricus Huinck (1880-1963, tr. 1901 Marietje Staffhorst,
1878-1946) met zijn zwager Hein Staffhorst de firma over].

35 jaar Historische Kring Nieuwegein.

Oud Utrecht, 86e jg., nr. 6, dec. 2013.

T.H.M. van Schaik: Een Utrechtse journalist die de beste clown van Nederland
werd [Bob Bleijenberg (1906-1976) alias Fantasio].

F. Tuinstra: De Grote Trouwzaal als congreskamer voor de
Vrede van Utrecht [1710-1713].

L. Alberts: Een middeleeuwse markthal voor slagers [vleeshuis te Amersfoortt.o.
het stadhuis; rond 1450 opgeheven als publieke voorziening].

Oud Utrecht, 87e jg., nr. 1, febr. 2014.

R. de Kam: De mannen van de Dom [‘the making of’ van het
boek over de Domtoren].

Hoog Catharijne na 40 jaar.

S. Groeneboer: Christiaan Kramm, een onbekende bekende architect
[1797 Utrecht 1875 (exm. Van Heffen); met oeuvre – overzicht].

R.P.M. Rhoen: Met 2000 man informeel op bezoek. De doortocht van Lodewijk XIV
door de stad Utrecht in 1672. Vorstelijk onthaal.

Oud Utrecht, 87e jg., nr. 2, april 2014.

J. van Aelst: Requiescat in pace. De 500e sterfdag van
Suster Bertken [Beerte / Berta Jacobs, geb. 1426/1427, overl. 1514, kluistenares, ill.
Dochter van Jacob van Lichtenberg (geb. ca. 1384, overl. 1449),
proost van het kapittel Sint-Pieter 1410, vicaris-generaal 1423-1425].

B. van Santen: De bevrijders van mei 1945. Vorstelijk onthaal 2.

Geuzen & papen. Een onderzoeksproject van ‘Tussen Vecht en Eem’.

Het Decentraal Museum. Stadsgezichten in de openbare ruimte [tegeltableaus met
reproducties van tekeningen uit het Utrechts Archief en schilderijen uit het Centraal Museum].

J. de Meyere: Meer dan ‘boerderijen en boerenbijwerk’.
Nieuw licht op een schilderij van Abraham Bloemaert [1605].

De Proosdijkoerier (secr.: mw. M.J. van Eijk-van Bunningen, Postbus 65, 3648 ZH Wilnis;
www.proosdijlanden.nl), jg. 29, nr. 4, dec. 2013.

S. Veerhuis: Reuring in de Amstelhoek [het instellen van een nachtwacht;
in Baambrugge al in 1706, in Wilnis en Oudhuizen in 1801; Loones Lagerman
sinds 1868 nachtwaker, veldwachter en lantaarnopsteker, ontslag eind 1901, overl. 1910,
opgevolgd door Abraham van Ankeren].

F. de Wit: Ook melk heeft een geschiedenis.

Vervolg De Nessersluis (2).

T. Kroese: De familie Kroese [de broers Gerrit (geb. 1834) en Dirk (geb. 1832) Kroese kwamen uit 's Graveland naar Donkereind;
Dirk vertrok naar Baambrugge en Amsterdam; Gerrit (overl. 1871) tr. 1860 Johanna van de Wilt; van hun zes kinderen werd alleen
Hendrik (geb. 1861) volwassen, tr. 1866 Woutje Broere uit Wilnis; familiegeschiedenis].

P. van Buul: Rumoerige start van honderdjarige huisartsenpraktijk Pierrot Vinkeveen [de benoeming van Johannes J.M. Pierrot
tot gemeentearts in 1913, overleed in 1951; zoon Wilhelmus nam de praktijk over, in 1983 voortgezet door
dochter Camilla en schoonzoon Dirk Winterkorn].

B. Bouwhuis: In gesprek met Piet Grundman [geb. Woerden 1833, o.a. gemeentesecretaris te Wilnis vanaf 1976].

F. Compier: IJsvereniging Vinkeveen: een rijk verleden; een … toekomst.

De Proosdijkoerier, jg. 30, nr. 1, maart 2014.

J. Frankenhuizen: Wij onderwijzers zijn het koekje bij de thee
[Klaas Querner (1866-1951) tr. Beemster 1893 Doortje Roos (1869-1940);
dochter Pietertje (1894-1983) tr. 1919 Herman Gerrit Dokkum (1894-1970).
Hun zoon Klaas Dokkum beschreef in 1984 zijn leven; een keuze uit zijn eerste negen
levensjaren in Mijdrecht; onderwijzersfamilie]. F. de Wit: Hotel Linders
[eigenaar Henri Linders had tevens een groothandel in bier, wijn, likeuren
en limonades; de firma ging in 1927 failliet; knecht Bertus de Zwart
tr. 1939 Greet Koot, dochter van een caféhouder; korte geschiedenis
familie De Zwart in slijterij / wijnhandel].

S. Veerhuis: Ingezonden … [brief door Christiaan Kotting,
kandidaat notaris te Mijdrecht 1901 (geb. Beverwijk 1871; exm. Gritters)

Vervolg De Nessersluis (3) [piqueur F. Ernstein (rond 1820), kastelein Willem Vroom].

F. de Wit: Een wandeling met Pieter Harmen Witkamp in 1841 [1816-1892,
o.a. onderwijzer en cartograaf].

B. Bouwhuis: De droom van Maarten Kentgens [geb. in de Peelstreek,
werd in 2007 directeur van het Veenmuseum te Vinkeveen].

P. van Buul: De kantonnier als wegbeheerder [Niek Gomes,
geb. Vinkeveen; herinneringen].

De Silehammer (Historische Vereniging IJsselham, Hoofdstraat 23a, 8375 AK Oldemarkt;
www.historischeverenigingijsselham.nl), 21e jg., nr. 4, dec. 2013.

In memoriam Koendert Kuit (1923-2013).

J. Steenstra: In der Vrierstraten iuxta IJselhamme – 1313 [oudste vermelding van de
Vrijstraten bij – het latere – Kalenberg in een lijst met bezittingen van
Herbert van Putten (handschrift in UB Leiden), zoon van Pelgrim III;
veenontginningen; http://archive.org].

Red.: Bespiegelingen over het Braambos [gemeente Oldemarkt[.

J. Steenstra: Burchtheren, beurtvaarders en vissers. De Heerlijkheid Kuinre – 1118.
Venster 6. Van de Canon van Steenwijkerland [uitgebreidere versie;
www.kuinre.nl].

K. Hoen-Groenewoud/J. Steenstra: G.B. Kooijstraat – Ossenzijl
[Geert B. Kooij, 1879-1946, rietteler, vervener, vishandelaar; bestuursfuncties,
zoon van Berend (1828-1898) en Geertje ter Heide (1840-1906),
tr. (1) 1906 Hiltje Vaartjes, tr. (2) 1944 Grietje Bosma].

P.J. Plat Gzn (†): Herinnering [gedicht van Petrus Johannes Plat (1900-1964),
timmerman en volksdichter.

De Sneuper (Historische Vereniging Noordoost-Friesland te Dokkum;
www.hvnf.nl), nr. 112, jg. 26, nr. 4, dec. 2013.

W.B. Banga: Molens van Dokkum in album François Bekius
[1776-1846; album amicorum; getekend door Djurre Klazes Djurrema
(1773-1848; exm. Hoogakker)].

P. Hillebrand: Een vondeling te Raard in 1820 [mondelinge overlevering over
Jan Westra getoetst; geb. Aalsum 1857 (exm. Van der Tuin);
Leendert alias Willem (Leeuwarden 1820 – Veenhuizen 1833),
zoon van Jacoba Leenderts Rosier].

G. van der Plaats: De levensloop van Tjerk Romkes Viersen [1787-1840,
tr. Tietjerksteradeel 1817 Berber Hendriks Tabes (Hardegaryp 1800 – Jislum 1869)
en hun elf kinderen].

R.J. Broersma: De heraldiek van de Hollumer kerkramen.

P. de Haan: Diaconierekeningen bijzondere families [Boskma
uit Veenwouden en Keegstra uit Holwerd hebben dezelfde
stamouders Sije Clases en Froukjen Philippus, tr. Holwerd 1719].

Steengoed (Utrechts Monumenten Fonds; www.umf.nu),
nr. 55, nov. 2013.

D. van Sichem / W. Zwaniken: De pastorie van het Utrechts Monumentenfonds.
Een geschiedenis van Lange Nieuwstraat 53/53bis en van de kerk daar achter
[vroegst bekende eigenaren de broers Jacob en Willem van Dorschen (1555);
voorts Bor (1592), Versteegh, Van Nijkercken, Peter Vuystingh
(1641; tr. Utrecht 1635 Christina de Prins, van Amsterdam), Van Erckel (1661),
Schade van Westrum (1687), Van Cuijlenburgh (1842); verbouwingen;
De verdwenen statiekerk achter Lange Nieuwstraat 53: bouwgeschiedenis, situering,
dominicanenkerk, inkomsten, priesters; Bewoners na 1841].

Suetan (Postbus 101, 2380 AC Zoeterwoude;
www.oudzoeterwoude.nl), 170e afl., dec. 2013.

J.W. Vink: Beknopte geschiedenis over het ontstaan van de St. Aloysiusschool 1869-1985.

J. van Gent: De Sint Joseph Gezellen [vereniging voor jonge mannen van 17-25 jaar,
naar ideeën van Adolf Kolping (geb. Kerpen 1813) over de ontwikkeling van jonge
katholieke arbeiders].

C.J.P. Paardekooper / J. van Gent: 100 jaar geleden was het groot feest!
Het versieringscomité [t.g.v. honderd jaar onafhankelijkheid;
initiatiefnemers waren Cor Paardekooper en Hendrik Westhof;
decoratief ontwerper Aris van Remmen, schildersknecht;
metselaar Cor Witsenburg bevestigde een vlag aan de kerktoren].

Terra Westerwolda (Historische Vereniging Westerwolde en Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal;
www.terrawesterwolda.nl;
www.verenigingwesterwolde.nl;
www.streekhistorischcentrum.nl),
jg. 2, nr. 3, okt. 2013.

J.S.A. Huizing: Een huwelijksbord met een Westerwoldse connectie
[tekst op het bord: Roel Wilts en Aaltie Fransens; tr. Nieuwe Pekela 1792; Roel,
ged. ald. 1764, zoon van Wilt Roelofs en Harmke Derks].

R.M.A. Wegman: Parenteel Hindrick Jaspers, schoolmeester te Sellingen (slot)
[generaties V en VI; 18e eeuw; met Luth, Slaper,
Venema, Oosterhuis; voornamelijk patroniemen.;

P.C.J. Velema: Winkeliersdochter in Musselkanaal. Herinneringen aan mijn jeugd in ons
middenstandsgezin in de jaren 60 [geb. 1957, dochter van Bert Velema].

Lezer aan het woord: F. Alting [geb. Jipsinghuizen 1942].

J.S.A. Huizing: De eigenaren van de Ossekamp te Bellingwolde [het klooster Ter Apel is de
oudst bekende eigenaar, vermeld 1588; huurders / meiers, 17e-18e eeuw].

H. Blaauw: Scheepsjagers. Een beroep of een noodlot?

J. de Vries: Turfsteken in het land van de groothertog. Uit de geschiedenis van de families
Schepers en Van der Heide uit Vledderveen [Jan Schepers (1847-1940) vertrok in
1883 met vrouw Hillechiena Orsel en kinderen naar Vosseberg en in 1886 naar
Vledderveen; de oudste dochter Johanna was in 1895 getrouwd met
Oeds van der Heide (afk. van Achtkarspelen in Friesland)].

A. Migchels: Geert Sterenborg en Zwaantje Volders
[foto; tr. Onstwedde 1888; met gegevens van hun acht kinderen].

H. Lemein: Krasse Johanna blijft Poldert trouw [Johanna Vos,
92 jaar (exm. Komdeur), woont buurtschap Poldert; levensloop].

J.S.A. Huizing: De kerkvoogd Boelman Heijes uit Vriescheloo [nieuwbouw
van de kerk in 1717; zijn uitgaven].

K. Meijer: Knigge & Co. Meubelfabriek (Knicos) [Jans Knigge (1889-1941;
exm. Stavast) startte in 1919]. Abbes & Kruit Meubelfabriek te Stadskanaal
[Jochem Abbes (geb. Nieuwe Pekela 1888; exm. Kanning),
oprichter, tr. 1909 Fennechein Velvis (exm. Groenewold)].

Veenkoloniale Volksalmanak (uitg. Veenkoloniaal Museum te Veendam), jg. 25 (2013).

H. van der Veen: Omzien naar het oude ‘Omzien’ [Omzien naar het
museum
was de voorganger van deze Almanak; terugblik; nieuwe kijk op vroeger].

G. Stuut: Mini-pingoruïnes en mesolithische vondsten in het Adriaan Tripbos
te Tripscompagnie nabij Sappemeer.

H.A. Hachmer: Een opmerkelijk verslag van kapitein Klaas Derks Franken,
een van de laatste Kaap Hoornvaarders uit de Pekela's [geb. Oude Pekela 1852,
tr. 1877 Tallechien Tak; schenking van twee scheepsportretten,
de Harmonie (gebouwd in 1828 voor kapitein Hindrik Willems Drent)
en de Unie (in 1878 gebouwd voor rederij J.J. Koerts); wederwaardigheden
van de familie Franken i.v.m. deze schepen en bemanning, o.a. Het succesvol afslaan
van een poging tot kaping door piraten].

H. van der Veen: Het stond in de krant 1872 (vervolg).

J.N. Wilkens: Vélocipèdeclub ‘De Pijl’ Veendam
[opgericht in 1886; notities uit het notulenboek 1886-1892, geschreven door
secretaris V.J.A. Wilkens; andere oprichters: Ph.W. van Heijningen Bosch,
M.M. Duintjer Ezn, K. Hofstede, J.M. Meihuizen en U. Wilkens;
eerste ledenlijst].

T. Plat: De familie Polak in Veendam en Wildervank [oudste gegevens
dateren van 1751, toen Abraham Nathan Polak en Maria Levy
huwelijks voorwaarden verleden; hun twee zoons Nathan
(tr. Hendelina Joosten van Leenen uit Appingedam) en Levie
(tr. Sipora Mozes Cohen uit Sappemeer) breidden samen hun handel uit tot
dat zij in 1807 hun eigen weg gingen; De ‘droge’ Polakken (van de
poederpuddingfabriek) en de ‘natte’ Polakken (producenten van o.a. likeur en Ranja].

J.A. Kuiper: 80 jaar R.K. Liefdesgesticht St. Franciscus, 1931-2011 [plannen onder
de pastoors Hamers en Hoogeboom werden concreter door
pastoor Harmannus Geling; bouwcommissie in 1927;
architect Geert Jan Siccama].

K. Geijzendorffer: De Amsterdamse School in Veendam.

J.N. Wilkens: Wesuwer Moor. Uit het archief van K. & J. Wilkens
[aankoop van percelen veengrond in 1905 door Volkert Jan Arnold,
Hendrik Jan en Jan Frederik Wilkens; problemen bij de verkoop, afgerond in 1943].

W.J. Ottjes: Uit het leven van Jan Cornelis Ottjes. Kunstschilder / kleermaker
te Oude Pekela (1912-1968) [geb. Blijham (exm. Maters),
tr. 1936 Brechtje Meijer].

G. van der Veen: Benzine loopt bij mij door de aderen [Jurjen Franciscus Jonker,
geb. 1932 (exm. Van der Weide); herinneringen aan familie, jeugd, opleiding,
tr. Hoogezand 1959 Niena Jonker; expediteur – transportbedrijf; bestuursfuncties].

Mijn mooiste schilderij [diverse personen beschrijven een schilderij van Veenkoloniale landschap].

Inhoudsopgave van de Veenkoloniale Volksalmanak 1 t/m 24 (1989-2012}.

Veluwse Geslachten (secr.: D. van de Heg, De Cotelaer 34, 3772 BP Barneveld;
www.veluwsegeslachten.nl),
jg. 39, nr. 2, april 2014.

A. van Overbeek: Kwartierstaat van Theodorus Everhardus Roelofs
[geb. Deventer 1941; 6 (7) generaties: Roelofs(en) (te Vorden, Doesburg, Apeldoorn),
Lindhorst, Pelgrim (te Baak, Loenen), IJsseldijk, Oortwijn,
Mulder (te Vaassen, Apeldoorn), Ellenbroek, Broekers /
Brockers; met de kinderen van de voorouderparen].

E. de Jonge: Genealogie Dijck [te Epe, Oldebroek, Heerde;
oudste bekende: Beert Dijck, gerichtsman te Doornspijk 1626].

W. Hartmans/H. Rottink: De Middenhof te Terwolde [pachters familie
Hengeveld (begin jaren (19)20); familie Rottink (1930-1971),
eigenaar 1971-2013 familie Eilander].

G.H. Klopman: Genealogie Bast [oudst bekende: Cornelis Cornelissen,
papiermaker te Leuvenum (1698-1705), waard te Ermelo, tr. Elspeet 1698
Ariaantje Mullers weduwe Johannes van Salingen; nageslacht tot
in de 20e eeuw].

Idem: Familie Zegers te Harderwijk [oudst bekende: Claes Wegen,
begr. ald. 1667; zoon Teunis Claessen Wegen tr. (2) Harderwijk 1672 Segertjen Peters;
kleinzoon Seger Claassen tr. ald. 1741 Maria Peters Limpers; nageslacht
gaat Segers / Zegers heten].

Corr./aanv. Kwartierstaat Jannetje Heerikhuisen (2) [Haalboom], Mulder
te Elspeet en Uddel, Kwartierstaat Jannetje van de Bleik.

Veluwse Geslachten, jg. 39, nr. 3, juni 2014.

G.H. Klopman: Genealogie Docter met oorsprong Doornspijk
[oudst bekende: Hendrik Gerrits Docter, overl. Voor 1733, tr. ca. 1708 Eijbertje Harmens;
t/m generatie VIII, 20e eeuw].

H.J. Hamer: Genealogie van mijn oudgrootvader Hendrik Jan Hamer,
deel 1 [1747 Zutphen 1800, tr. ald. 1771 Wendelina (Waandrina) Huetink
(Heutink; exm. Fokking); Hendrik Jan Ruempol Hamer (1811-1874; exm.
Van Bentheijm) werd vernoemd naar een aangetrouwde oom,
een bekend klokkenmaker; verantwoording in de inleiding en er wordt verwezen naar
een eerdere publicatie in VG 2012].

Waardeel. Drents Historisch Tijdschrift (corr.-adres: Brink 4, 9401 HS Assen;
www.drentsehistorischevereniging.nl),
jg. 33, nr. 4-2013.

E. Wever: Oude bedrijven in Drenthe [in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw vooral kleine bedrijven, die 75% van de totale Drentse werkgelegenheid leverden;
vaak familiebedrijven; als voorbeelden worden genoemd de families
KoningBareldsWesseling, Pet
en Bork, Van Peer, Greving, Van GorcumBraaksma
(en PrakkeHak en Vlieghuis, Dijkema),
Van Dijk (te Meppel) – Lakke, Juncker / Jonker
(te Coevorden), Hilbrants, Schaap (te Nieuw-Buinen)].

R. Reinders: Het holt van Uffelte in de late middeleeuwen [Holtinge, gehucht ten westen
van Uffelte; onderzoek naar de eerste vermelding en gegevens over het holt aldaar;
Tabel 1: opbrengsten van de erven van het kapittel van Sint Pieter in Uffelte rond 1300
en in de periode 1438-1503 (met namen van bewoners); veldnamen; namen van
erven o.a. Smedinge en Rossinge].

V. Jonkheid: Burgemeester in oorlogstijd [Jan Hielke Roukema, 1910-1997,
van Zuidlaren].

H. van Westing: Het Van Galenschansje of Paepenhemeltje bij Amelte; feiten en fictie
[archeologie; twijfel over vestingbouwkundig karakter; waarschijnlijk een folly uit
de 19e eeuw].

R. Hoving: Muurschilderijen in Meppel [gemaakt door Hartog Goldsteen,
Ruinen 1887 – Auschwitz 1942, drogist, huis- en kunstschilder, tr. Deventer 1919
Reziena Serina Turksma].

Waardeel, jg. 34, nr. 1-2014.

B. Liewes: ‘Brood voor keien’ op de Hondsrug [zwerfkeien werden
in de 18e en 19e eeuw handelswaar].

P. Schonewille: Als 't moet: de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
[telde ca. 6000 leden aan het einde van WOI].

H.M. Luning: Sectio Caesarea in Drenthe [keizersneden te Grolloo (1846),
Meppel (1851), Stuifzand (1863; Waninge), Tynaarloo (1860;
Meins, Speelman), Dalen (1861; Derksen, Zwaving)].

J. Ridderbos: Ds. Rinze Douma (1910-1945, verzetsstrijder; Kwartieren:
Douma, Kromkamp, Kuperus, Joekema; tr. Franeker 1936
Minke van der Veen].

Waardeel, jg. 34, nr. 2-2014.

R. Raven: Nieuwe functies in een oud cultuurlandschap. Naoorlogse
landschapsontwikkeling in het dorpsgebied van Grolloo.

J. Kroesen: Van Ruiner domineeszoon tot Deense Baron. Het bewogen leven
van Henrick Ruse [(zoon van Johannes Ruse (Rusius),
geb. Veldhausen 1591, 1623 predikant in Ruinen, tr. Euphemia van Ketwich);
militair architect – ingenieur, vestingbouwer, overl. Op zijn borg in Sauwerd 1679 (54 jaar),
tr. 1654 Susanna Toppengiesser].

M. Kraijer-Otjens: Het Van Galenschansje bij Amelte. Geen roemloos einde van het
Poepenhemeltje [reacties op eerdere publicatie in Waardeel, 4/2013].

M. Roelfsema-van der Wissel: Cichorei, een oud en veelzijdig gewas met toekomst.

J. Kuiper: De transformatie van het Ontvangershuis [tot ‘grootste poppenhuis’
van Nederland; vroegere bewoner: Johannes van Lier (geb. Rotterdam 1726;
exm. Meesters), ontvanger-generaal; levensbeschrijving].

Familieorganisaties

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje (www.info@schuit.info),
nr. 110, jg. 29, juni 2014.

Schuijtengaper [Cornelis Wiebes Schuitenga, overl. Bovenkarspel 1841;
diens huwelijksinschrijving aldaar 1781 met Neeltje Hendriks de Vries, waarin
de auteur de naam Schuijtengaper meende te lezen. Op de afgebeelde tekst van die
inschrijving valt te lezen: Cornelis Wibes Schuijtenga JM op de Suijder Boerevaart;
de correctie is inmiddels doorgegeven].

Een kennismaking met Joke Schuit.

Jaap Schuijt [geb. Rotterdam 1946 (exm. Wolfs); interview].

Jan Joostz Schuit [uit Bronsfelt, VOC-soldaat 1732; geen familie: Joost Jansz Schuiting
tr. (Oud-Beijerland) 1697 Willemijntje Willems Vermolen wed. Jacob Dammian van der Waal].

De Veerkamp Krant (www.familieveerkamp.nl;
Red.: H.E. Veerkamp, Middelblok 105, 2831 BL Gouderak), Editie 75, jg. 20, juni 2014.

In Memoriam Huub Veerkamp [1932-2014, tr. Annie Romein].

Wij herdenken de Veerkampen overleden in 2005.

De fotoalbums van Hans Veerkamp [met foto's en tekst over drie jaar dienstplichtig
militair in Nederlands-Indië, 1947-1950].

België


archiefleven (Vriendenkring Stadsarchief Brugge;
Stadsarchief, Burg 11A, 8000 Brugge;
levend.archief@brugge.be),
jg. 21, nr. 1, jan. 2014.

N. Geirnaert: Meningsverschillen en polemieken. Column [de auteur verzeilde
in een polemiek n.a.v. zijn stellingname, dat het Gruuthusehandschrift nooit
van Lodewijk van Gruuthuse is geweest. Op reacties in o.a. de media
stelt hij: ‘Als betrokkene komt het er op aan je niet te laten meeslepen in het
steeds min of meer mediatieke geweld. Een discussie over een verschil in interpretatie
of in visie ten opzichte van historisch bronnenmateriaal mag niet ontaarden in
calimerogedrag, of in persoonlijke rancunes met een beroep op gezagsargumenten.
Al kan niet worden ontkent dat in veel discussies ook niet-wetenschappelijke motieven een rol
kunnen spelen (ijdelheid, territoriumgedrag), toch moet je na en zelfs tijdens de polemiek
nog ‘door één deur kunnen’…’].

‘Achter Brugse muren’. Op zoek naar materiële cultuur van Brugge,
1500-1800. Een nieuwe publicatie van de werkgroep Huizengeschiedenis als nummer
acht in de reeks Leven in oude huizen [120 pagina's; € 15,-
plus verzendkosten € 5,- op rekening: vzw Levend Archief,
IBAN BE32.4700.3093.1102; BIC KREDBEBB o.v.v. Leven in oude huizen, 8 ].

Aanwinst: Statuten en ledenlijsten van ‘Les Amis de Progrès’ [Brugse vereniging van liberale signatuur, opgericht in 1864].

In Memoriam Eric Brinckman [overl. 12-11-2013, 80 jaar; eigenaar van één
van de twee bewaard gebleven huizen met houtengevels in Brugge,
medewerker Werkgroep Huizengeschiedenis].

archiefleven, jg. 21, nr. 2, april 2014.

A. Vandewalle: Een notaris is ook een beetje archivaris; Jan de Mey
en de oprichting van Levend Archief [voorzitter vanaf de oprichting in 1993; aftredend].

J. Anseeuw: Bibliografie van Jan De Mey. Bijdragen tot de (Brugse) geschiedschrijving.

Werk in de leeszaal. M. Degraeve: Fiscale belangen in de Brugse Generale Vergadering,
ca. 1760-ca. 1795 [intro tot zijn onderzoek].

Stadsarchief van Brugge, Jaarverslag 2013 [met informatie zoals in Nederland tot in de
jaren (19)80 en in mindere mate nog in de jaren (19)90 gebruikelijk was; over personeel,
behuizing, aanwinsten (w.o. het archief van de voormalige gemeente Sint-Kruis, schenkingen
van particulieren (o.a. foto's), aankopen, conservatie, restauratie
(o.a. conserveringsvoorstel voor twee boekdelen met de rekeningen van de Confrérie
van Onze-Lieve-Vrouw van de Droge Boom, 1496-1616 en 1584-1709),
ontsluiting – inventarisatie – publicatie (o.a. een opsomming van voortgaande
projecten), dienstverlening enz.].

@rchieflink (Gent on Files; Vriendenkring Stadsarchief van Gent, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge;
www.gentonfiles.be), jg. 14, nr. 1, jan. 2014.

T. Van Havere / P.-J. Lachaert: Het Gentse Stadsarchief en de Eerste
Wereldoorlog: verleden, heden en toekomst [pas na de totale vernietiging van
het Ieperse Stadsarchief, de UB van Leuven en Dendermonde (incl. het Stadsarchief)
werden de waardevolste archiefstukken van Gent van de bovenverdiepingen naar de kelder
van het stadhuis gebracht. In september 1915 werd het Stadsarchief verhuisd naar
het Rijksarchief. En van de belangrijkste bronnen voor kennis van de oorlogsomstandigheden
en bezetting van de stad is de verzameling tekstaffiches (aanplakberichten)].

P. Veldeman: De oorlog verbeeld. Op zoek naar Gentse monumenten en gedenkstenen
rond de Eerste Wereldoorlog.

@rchieflink, jg. 14, nr. 2, april 2014.

T. Van Gassen: Het Gentse Stadsarchief in de Middeleeuwen
[toegekende vrijheden en bevoegdheden werden vastgelegd in charters;
ze werden vaak overgeschreven in cartularia, die eenvoudiger en veiliger te
raadplegen waren dan de originelen; een groot deel van Gent (incl. de schepenarchieven)
werd in / rond 1176 dor brand getroffen; de graaf weigerde vernieuwing van de
verloren gegane privileges, maar later kreeg Gent de zgn. Grote Keure; ; voorts:
de bewaarplaatsen van de stedelijke documenten; in 1432 werd de eerste inventaris
opgesteld door de klerken Lodewijk van der Eecken en Inghelram Hauweel].

L. Crombier: De identiteit van de ambachtsman in het laatmiddeleeuwse Gent
[onderzoek naar de religieuze praktijk en de feesten van ambachten].

J. Baquet: Stedelijke politieke elites in transitie: het zestiende-eeuwse Gent als casus
[studieonderwerp; periode van fundamentele veranderingen: politieke (Karel V verving
in 1540 het middeleeuwse politieke systeem, waardoor hij meer vat op de
rebelse stad kreeg), economische (groei en neergang) en religieuze spanningen].

G. Dupont: Je charter of je leven! [in 1539 weigerde de stad oorlogsbelasting
te betalen; Lieven Borluut verspreidde het gerucht dat in een charter eeuwige
vrijstelling van belastingen gegeven was; dat charter was niet te vinden, maar
overdeken Lieven Pien (75 jaar) en metselaar Jan van Waesberghe
werden er voor op de pijnbank ondervraagd].

L'Intermédiaire / De Middelaar (rue Anatole France, 31, Schaerbeek,
1030 Bruxelles;
http://www.scgd.net), No. 405, Ao. LXIX, janv.-mars, 1/2014.

G. Waltenier: La fondation Jacques Francq [priester, o.a. onderwijzer
aan de Latijnse school van Braine-le-Comte 1597-1599, kanunnik, testeerde 1621;
zoon van Luc Francq en Françoise Lewaitte; hij had een broer André en
twee zusters Marguerite en Catherine; hun nageslacht werd uitgewerkt in drie staken.
A: o.a. Delelienne, François, Boël, Labricq;
wordt vervolgd].

J. Evariste: Notes sur la famille Bossiroij [Bossirois,
Bossurois; fragmenten te Annevoie, Lesve, Bois-de-Villers, Sosoye e.e.;
17e-18e eeuw].

Laeken (Bruxelles II) – Les familles-souches au XVIIIe siècle [achternamen,
voorkomend in de parochieregisters van Laeken].

Vervolg Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696:
paroisse Saint – Jacques – sur – Coudenberg [Calco
t/m Charton].

Vervolg Dispenses matrimoniales pour l'archidiaconé de Hainaut
(XVIIIe siècle) [te Houdeng-Goegnier: Thiriar, Ripotiau;
te Hoves: Degreve, Decorte, Cuvelier, Denayer,
Stroobant; te Huissignies: Barazier, Overlau,
Duquesne; te Hyon: Robert, Bonnier, Erculis,
Moreau].

Vlaamse Stam
(http://www.familiekunde-vlaanderen.be),
50e jg., nr. 2, maart-april 2014.

A. Vandenbroucke: Was Tanneken Sconyncx een heks?
(Gottem, 1560 – Tielt, 1623) [Anna De Coninck, vrouw van
Thomas van der Meulen, moeder van drie zoons en een dochter;
verdachtmakingen, rechtsgang w.o. pijniging, machtsmisbruik en partijdigheid; Staat van goed].

M. Van Acker / C. Gekiere: Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen 2014.
Familietijdschriften: van idee tot realiteit. Overzicht van de familietijdschriften die in het
Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem bewaard
worden [alfabetisch met redactieadres].

P. Huys: Over de landbouwersfamilie Huys in Astene en hun afstamming
in Nazareth, Petegem en Machelen in de 18de en de vroege 19de eeuw
[oudst bekende: Anthoine Huys, overl. Astene 1769 (62 jaar),
tr. ald. 1690 Anna Volckaert].

J. Van Twembeke: Het proces Gillis Noreille [dief en vagebond;
in 1658 gevangen genomen te Deinze, opgesloten in Oudenaarde en opgehangen].

P. Huys: Burgemeesters en schepenen van Astene in de 18e eeuw
[o.a. Van Poucke].

G. Demuynck: De vlastelling van 1840 in Oost-Vlaanderen. Wontergem als voorbeeld.

F. Bracke: Een greep uit de processen-verbaal van Meigem, deelgemeente van
Deinze [1843-1844].

P. Huys: Geschillen als genealogische bron. Nazarethse processen voor de Raad van
Vlaanderen, 17de en 18de eeuw [o.a. De Weerdt 1616-1626;
De Guchtenaere contra Hoste / Oste 1618-1628; Van Laere
contra De Bruyne 1730-1742; Vlamynck 1760-1761;
Mestdagh 1763-1773; Vincke contra Van Praet
betr. Vande Moortele 1767-1769; d'Hollander 1785-1793].

G. Demuynck: Weerbare mannen te Vinkt op het einde van de 16de eeuw.

G. Demuynck: De enkwesten van de rechtbank va indaginge van Gent
[gerechtelijk onderzoek; bewaard over de periode 1622-1794; samenvattingen
uit inv.nr. 290 (1622, 1626, 1628-1629)].

R. de Bouver: Ook familiekundigen besteden ruime aandacht aan de Eerste Wereldoorlog
[een aantal korte verhalen, o.a. majoor Edmund L. Diegerinck (geb. Deinze 1855)
overleed in Rotterdam 1916; Het Belgische Militair Ereveld 1914-1918 te Harderwijk / NL].

Duitsland


Mosaik (Familienkundliche Vereinigung für das Kleverland e.V.;
www.mosaik-kleve.de;
Emmericher Str. 182, D-47533 Kleve), Heft 1/2014.

J.-W. Euwens: Die Belagerung von Schenkenschanz 1635 / 1636 und der
Rhein als ‘Lebensader’. Anmerkungen zur Geschichte klevischer
Familien in de Gouden Eeuw [levensverhaal van Euwe Dakmen
en Anna van de Wiell, ouders van Barth Euens (schepen van het Gericht
van Leuth, tr. Gendt 1681 Hendersken van Steen) en van Gritje Euens
(tr. (2) 1683 Henrick von Stein, te Kekerdom); de Evert-Dahmen-Hof].

R. Teslau: Familie Wichert aus Ostpreußen [oudst bekende:
Bartholomeus Vichert te Braunsberg, tr. 1566 Orthey (= Dorothea) Radau;
nageslacht te Braunsberg en Schillgehnen; Johanna Maria Wichert (geb. 1850)
kreeg een dochter Anna Wichert (1890-1939), die eveneens een illegitieme dochter
kreeg: Maria Elisabeth (1913-1989), tr. Weeze 1936 Johann Heinrich Teslau.

W. Peters: Wirbel um eine Sterbeurkunde [Henri Daams; Kranenburg 1807;
zowel de naam van zijn vrouw als van zijn moeder klopten niet].

Verv. Nachfahren des Gerhard Luib (Teil 13) [Seegers, Raadts,
Lensing, Disch, Baumann, Remy, Holland,
Deymann; 19e eeuw].

Mosaik, Heft 2/2014.

S. Schulz: Alphons J. van der Grinten (1852-1921). Auf den Spuren
seines Lebens [geb. Schottheide / Kranenburg (exm. Van Krügten),
ingenieur, wereldkaarten-project, tr. Chicago 1889 Adelheid (Adelaide) Effertz
(geb. 1866; exm. Burbach)].

J. Kaldenbach: Neue niederrheinische Funde in Holland.

J. Rütten: Familie Engelskirchen [vermeldingen in het oudste
kerkboek van Birten (omg. Xanten), 17e eeuw; Stamreeks met als
oudst bekende: Henricus Engelskirchen, overl. Veen 1713, tr. Elisabeth Bineman;
zoon Thomas Engelskirchen genaamd Steenbrück tr. voor 1710
Petronella Fingerhuth (Schruers genannt Fingerhuth);
Fragment (von) Engelskirchen te Xanten: Thomas von E. tr. (1) 1677
Johanna Möhren, tr. (2) 1681 Henrica von Wesendunck].