De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers.

Nr.2 (248) 10 januari 2014


Nederland

De Blauwdotter (Genootschap Oud Noordwijk; www.g-o-n.nl),
nr. 164, winter 2013.
H. Plug: Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, deel 2;
L. Vliet Vlieland: De elf huizen [aan de Boerenburgerweg; herinneringen van bewoners];
H. Salmon: Uit de Noordwijkse klei getrokken families [Kapiteijn, Van Nobelen,
Paardekoper alias De Crijter, Van der Plas, Slobbe, Warmenhoven,
Schenaert; korte vermelding];
Idem: Noordwijkse blekerijen [16e-18e eeuw;
eigenaren en pachters, genoteerd uit het rechterlijk archief van Noordwijk].

Devotionalia (www.devotionalia.info),
nr. 190, 32e jg., aug. 2013.
J. Wiersma: Aalmoezenier Emil Kapaun [geb. Pilsen, Kansas, 1916, priester 1940;
posthuum Medal of Honor];
Vervolg Religieuze grafiek (52-3). Franse omwenteling en bidprentjes;
Een nieuwe biografie van Sint-Jan Berchmans (1599-1621) [geb. Diest, overl. Rome].
Idem, no. 191, okt. 2013.
Vervolg Emil Kapaun [overl. in Korea];
Religieuze grafiek (53). R. Schoonvliet: De adellijke familie De Fraula
en misschien wel de oudste bidprentjes van Broechem [1807-1814].

Dirk van Eck-Stichting. Vijfentwintigste Jaarboek der sociale en economische
geschiedenis van Leiden en omstreken(www.dirkvaneck.nl), 2013.
In memoriam mr. C.J.D. (Cees) Waal [Soest 1943 – Leiden 2011];
De Dirk van Eck-Stichting (1987-2012). Een kwarteeuw geschiedenis in beeld;
P. Otgaar: ‘Wie niet werkt ...’.
Het Stedelijk Werkhuis of Spinschool te Leiden (1796-1809) ter wering van bedelarij
[o.a. vormen van bedelarij, veranderende opvattingen onder invloed van de Verlichting, beloningen, tegenslagen];
S. van der Velden: Kinderopvang bij De Heyder in 1885
[katoendrukkerij, oorspronkelijk Belgisch (opgericht Lier 1757), waar ca. 40 vrouwen werkten;
met naamlijst vrouwen 1885, aantal kinderen en hun leeftijden, kosten, wie paste op];
M. Weevers: ‘... waardoor haar verblijf in de werkinrichting tot een werkelijke zegen zou kunnen zijn’.
Leidse vrouwen en de Rijkswerkinrichting voor vrouwen te Oegstgeest – Leiden, 1886-1920 [Bijlage:
De zeventien in Leiden geboren vrouwen: Suzanne van den Berg (geb. 1833; exm. Hakkaart),
Helena Maria Bromans (geb. 1838; exm. De Bruin), Henrica Buis (geb. 1845; exm. Van der Eikel),
Maria Catharina Cornelissen (geb. 1836; exm. Rietbergen), Elizabeth Franken
(geb. 1837; exm. Van der Linden), Johanna Catharina Heijkoop (geb. 1849; exm. Cinjee),
Elisabeth van der Kaaij (geb. 1853; exm. Van der Milde), Maria Kok
(geb. 1841; exm. Lefeber), Johanna Leemans (geb. 1857; exm. Wijnstroom),
Johanna Maria Neuteboom (geb. 1852; exm. Smit), Antonetta Pfijffer (geb. 1849; exm. Colijn),
Johanna Maria Reijken (geb. 1828; exm. Eygelsheim), Johanna Willemina Rijgersveer
(geb. 1828; exm. Stouten), Francisca Johanna Vogels (geb. 1849; exm. Kluijtmans),
Wilhelmina van der Walle (geb. 1843; exm. Vermeulen), Johanna Petronella van der Westen
(geb. 1830; exm. Dingjan), Petronella Wijsman (geb. 1863; exm. Dieben)];
A. van Steen: ‘De gehuwde vrouw moet maatschappelijk voelen’.
De tentoonstelling ‘De vrouw 1813-1913’ en het maatschappelijk werk van Leidse vrouwen];
B. Goudriaan: De aanslag op de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau,
Leiden 3 januari 1944. Wie was de dader? [Nico Olivier (geb. 1920), Joop Dubbelman (geb. 1917)];
P. de Baar: Leiden en zijn Italianen [Sala, Belfi];
L.O. Belfi: Herinneringen aan een Italiaanse ‘ijs’familie in Leiden.
‘La Torina’ van Giacomo Belfi en zijn familie.

In Brabant. Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed (Postbus 1325, 5200 BJ ´s-Hertogenbosch;
inbrabant@erfgoedbrabant.nl), jg. 4, nr. 3-4, juli 2013. Hierin o.a.:
Ruim 1600 vintageprints van Martien Coppens permanent in bruikleen [1908-1986;
Universiteit van Tilburg; ‘de kerncollectie van 1632 grootformaat afdrukken,
die fotograaf en fotohistoricus Jan Coppens (1937-200) selecteerde uit het beste werk van zijn vader];
G. van Syngel: Heusdense schepenoorkonde duikt weer op;
J. Biemans: Budel – Dorplein. Het Waalse dorp in Brabant [de broers Lucien en Emile Dor
en hun voornaamste geldschieter François Sepulchre vestigden in 1892 een zinkfabriek
in ongecultiveerd gebied; voor werknemers werden woningen gebouwd];
L. Duerloo: De beeldtaal van de Staten van Brabant
[rede, uitgesproken bij de informele vergadering van de Provinciale Staten van Brabant
n.a.v. de heropening van het Noordbrabants Museum];
Th. Cuijpers/P. de Kroon: Bevlogen ambassadrice van Tilburgs erfgoed [interview met Petra Robben,
geb. Berkel-Enschot; www.geheugenvantilburg.nl];
Th. Cuijpers: Dagboek van een Roosendaler [Jacob van der Veken, 1915];
J. Veekens: Andries Nielen (1850-1940). Brabantse emigrant, zakenman,
wereldreiziger en fotograaf [emigreerde in 1867 uit Haps, samen met zijn moeder Johanna Gertruda Varasdonck];
F. Zacharias: De theekist van Franciscus Herle [zilversmid, in Den Bosch werkzaam ca. 1744-1798];
R. Hermans/Th. Cuijpers: Ravenstein: vestingstadje aan de Maas;
J. Biemans: Brieven na eeuwen terug in 's-Hertogenbosch [afzenders Parma (1591) en aartshertog Albrecht];
A. van den Bulck: Meekrap [de wortels werden gebruikt voor het maken van rode verfstof;
meestoof, jaarmarkten, synthetisch of duurzaam];
A.J. Bijsterveld: In Memoriam Mart van de Ven (1934-2013)
[o.a. gemeentesecretaris van Goirle (1968), burgemeester van Nieuw-Ginneken (1974)
en Etten-Leur (1988), voorzitter Stichting Brabants Heem (1997-2004)].

Ons Voorgeslacht (www.hogenda.nl;
www.onsvoorgeslacht.nl; Postbus 404, 3000 AK Rotterdam),
nr. 660, jg. 68, nov. 2013.
G.J. van Gelder: De eerste heren van Hendrik-Ido- en Schildmanskinderenambacht
[Zwijndrechtse Waard; in de inleiding een toelichting op werkzaamheden bedijking,
verdeling en vererving ambachten; Genealogie (7 gen.) uitgaande van twee broers Schildman Wittensz
(vermeld 1309-1330) en Hendrik Yen Wittensz (overl. ca. 1331)];
B. de Keijzer: De oudste generaties van de familie Noomen te Langerak (2)
[een andere beschouwing van gegevens en verwantschappen in het artikel van H.M. Kuypers
en P.N. Noomen in OV nr. 653, maart 2013; 16e eeuw;
Noom, Benschop, De Ridder, De Gerbehaye];
R.A. van der Spiegel: Leidse rentebetalers aan de vicarie Sint Catharina in Den Haag
in 1437 en 1579 [heer Willem Zael stichtte in 1437 een vicarie, waarvoor hij o.a.
rentes bestemde op huizen en hun erven in Leiden; namen met bedragen];
L.M. van der Hoeven: Begraven Woubrugge 1598, 1652-1653, 1659,
1689-1690, 1690-1691, 1709-1710 [losse vermeldingen in het kerkarchief];
K.J. Slijkerman: Schoonmoeder of echtgenote? – hoe een foutief patroniem tot
een dwaalspoor kan leiden – [Trijntje Joppen alias Trijntje Cleijsdr alias Trijntje Cleijs Koenendr,
tr. (1) ca. 1564 Jop Aertsz, tr. (2) tussen ca. 1595 – 1608 Leendert Cornelisz Cleijnen;
hij hertr. (Barendrecht 1619) Lijntge Ariaensdr (Hordijck)];
M.G.A. Ball: Enige huwelijken voor het gerecht van IJsselmonde
[Eldert Pietersz – Cornelia Jacobsdr (1627); Allert Herbertsz – Aeltgen Pietersdr (1633);
Juriaen Tinthoff – Janneken Heijndricx (1675)].

Bijlage:
Hollandse Bronnen, deel 7 (eerste druk 2013).
A.H.G. Verouden: Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente
te Arnemuiden 1575-1625 [na de verwoesting in 1573 door de Spanjaarden kreeg Arnemuiden in 1574
stadsrechten van Willem van Oranje en kon de wederopbouw beginnen.
Dit register is het oudste complete geschrift van de stad.
De periode 1575-1581 werd bewerkt door P.J. Bos (die ook de indexering van deze uitgave verzorgde),
de periode 1582-1591 door A.R. Bauwens en A.H.G. Verouden bewerkte het laatste deel 1592-1625.
Op de transcriptie volgen de lidmatenlijst van 1584 en de indexen op persoonsnamen en topografie.
Met deze bron hadden we al kennis gemaakt in een vervolgreeks in Arneklanken vanaf jg. 8, nr. 2, juni 2003.
Het is bijzonder prettig de gegevens nu in één uitgave – op papier – te kunnen raadplegen; bedankt OV !].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek
(adm.: mw. T.W. ter Beek-Doornink, Boterweide 3, 7091 RC Dinxperlo;
doortjeterbeek-osgb@kpnmail.nl;
abonnement € 21,50 p.j.), jg. 30, nr. 4, 4e kw. 2013.
A. Schippers: Een Haagse tak van de familie Carmiggelt
[kwst. van Simon Johannes C., Den Haag 1913 – Amsterdam 1987; 5 gen.:
vaders kwartieren Carmiggelt, Koning, Busser en Van den Billaar alle te Brummen;
moeders kwn. Bik, Broekhuizen, Van der Lont en Schuling alle te Gouda];
Kwst. Robert Tiessink (slot) [de hogere kwn. van de nrs. 248-255; veel te Ruurlo];
E.A.M. Claassen: Michiel Daris, een markante inwoner van het Gelderse Hengelo
in de 18de eeuw [uit Achel/B, zoon van Adriaan Daris en Aleijd Smeijckers /
Smeekens, die in 1731 te Achel toestemming gaven voor het huwelijk
van Michiel te Hengelo met Hermina Gerritzen; hun kinderen; zijn activiteiten];
E. Reuzel-Gerritsen: Parenteel van Gerrit Idincks [vermeld 1640 – 1664;
Pelgrum, Kucken, Van Eck, Brouwer, Van Munster];
G.H. Luiting: Familieleden in Amerika [Loijtink, Luitink, uit Winterswijk geëmigreerd];
G. Stokreef-Braakman: De noabers van Blauwhand in Oolde (deel 4).
De bewoners op de Fleerhof in de buurtschap Oolde [fragmenten; Fleerhof
(17e – 18e eeuw), Olthof, Nuesink, Wagenaar,
Poesse, Van Alm, Piepersmith, Memelink];
Idem: Dagboek van mijn moeder [geschreven door Harmina Koelman (1842-1904) tr. 1870 Derk Beuzel];
I. Brethouwer: Overdijkink, een erf in Leesten bij Zutphen (Lansinkweg 7)
[Averdijckinck; bouwhistorische beschrijving; relatie met de omliggende erven Overdijkink];
J. Bakker/G. Karssenberg:
Antwoord Voorouders van Eefse Reuben / Ruben [Lochem 1730 – Brummen 1816;
met o.a. Stokkink, Hiddinck].

Oud Leiden Nieuws (Historische Vereniging Oud Leiden;
www.oudleiden.nl), jg. 1, nr. 3, aug. 2013. Idem, nr. 4, okt. 2013.
Begraafplaats Groensteeg herdenkt 200-jarig bestaan met ‘herbegrafenis’ van ‘de redder van Leiden’
[Diederik van Leyden Gael (1775-1846; exm. Van Leyden), tr. 1819 Johanna van der Hoop].

Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslachten.nl;
secr.: D. van de Heg, De Cotelaer 34, 3772 BP Barneveld), jg. 38, nr. 5, dec. 2013.
A.M. Willigenburg: Kwartierstaat van mijn grootmoeder Jannetje
Heerikhuisen [Ede 1903 – Utrecht 1936, tr. Ede 1920 Albertus Melles;
t/m generatie IX, waarvan elf kwartieren bekend zijn; –, Van Kernheim,
Nijeboer (te Putten), Jager (te Ermelo), Boon (te Epe, Woudenberg),
Van Remeker, Harselaar, Ruiswijk; auteur deelt mee twee familiegroepen te onderscheiden,
maar dat geen verwantschap kon worden aangetoond];
G. Klopman: Parenteel van Gerrit Gerrits Grave (1741-1821) te Epe
[tr. ald. 1776 Hendrikje Jans Eijlers; met Slijkhuis, Heideveld,
Horst, Kinket, Van Enk, Wijnen];
E. de Jonge: Genealogie Vastenouw [oudst bekende: Marten Hans (Jans) Muller (geb. ca. 1600),
papiermaker, in leven 1667; zoon Johannis Martini (à) Vastenouw was custos te Apeldoorn ca. 1647-1669,
evenals zijn zoon Willem, die otr./tr. Deventer/Apeldoorn 1670 Mechteltjen van Vorden;
t/m begin 18e eeuw];
T. Elbertsen-Hoekstra: Stamreeks van James Mouw [geb. Storm Lake, Iowa 1937 → Gerrit Jansen Mouw te Elspeet,
kerkmeester (1612), tr. Aleid Beerts; met gezinnen van iedere generatie];
J.F. van der Wal: Vernoemingsreeks van Rijk Jacobus van Ark [1853 Heerde 1926, kleinzoon van Rijk van Doesburg
(Doornspijk 1788 – Wapenveld 1874), kleinzoon van Rijk Beerts tr. Nunspeet 1758 Trijntje Everts];
Idem: Vernoemingsreeks Grietje Aleida Overbosch [Heerde 1904 – Apeldoorn 1977,
vernoemd naar grootmoeder Grietje Keijzer (1844 Heerde 1912) en diens tweelingzuster Aleida Keijzer,
via Rakhorst en Visser naar Grietje Willems (ged. Heerde 1687) en via Buitenweerd
en Van Apeldoorn naar Aleida Boele (1725 Heerde 1790)];
A. van de Kaa m.m.v. G. Klopman: Van de Kraats – nakomelingen van Arien Cornelissen Muller te Ede,
Deel 1 [De Kraats is een buurtschap onder Bennekom, gemeente Ede; Arien Cornelissen alias Muller, korenmolenaar,
tr. ca. 1655 Geertgen Jans (van Koudijs); kleinzoon Jan Cornelissen van de Craats (begr. Ede 1767),
tr. 1705 Rijkje Derksen (van der Sande); In deze aflevering het nageslacht van hun zoon Cornelis (ged. 1717)];
G.H. Klopman: Kwartierstaat van Gerrit van ´t Ooster [1844 Voorthuizen 1923; 5 generaties: –,
Melissen, Bos (te Otterlo), Van Meurs];
Corr./Aanv. Klarenbeek, Van Hoeckelom, Kwst. Nijhof.

NGV –afdelingsbladen

11 en 30 (Friesland), afl. 71, jg. 18, nr. 3, juli 2013.
D. Paetzel-Veenstra: Help: Doopsgezind [op zoek naar de herkomst van Roel Hendriks tr. Drachten 1764
Saapke Arends, als ouders van Antje Roels Kamstra in 1815 vermeld in een akte van bekendheid;
hun gezin en dat van Kornelis Tjallings Kamstra (tr. Drachten 1777 Sjoukjen Adams);
Mud, Boon / Boonstra, De Graaf];
J. Seekles: Vergeten helden uit Witmarsum [verantwoordelijk gehouden voor de dood
van de graaf van Aremberg (1568) werden Zijbrant Sickesz, Marten de Tasschenmaker en
Ligthart van Zijdam; In De Vrije Fries van 1868 en 1890 werden de namen genoemd van 279 Friese strijders,
die deelnamen aan de veldtochten van Lodewijk van Nassau];
J. Kaldenbach: Wapens uit Friesland? [een Landkreis in Nedersaksen];
K. Witteveen: Een zuivelverhaal [een stukje geschiedenis van de Friese zuivelindustrie i.v.m.
katholieke boerenfamilies; zoons uit grote gezinnen emigreerden of zochten elders emplooi,
bijvoorbeeld in het katholieke zuiden; behandeld worden leden van de families: Galema,
Miedema, Witteveen, Brandsma, Hettinga, Terwisscha van Scheltinga,
Van der Werf (uit Tjerkwerd), Dijkstra, Andela, De Boer (uit Irnsum);
fusies in de zuivelindustrie];
T. Hartman-van der Meulen: Matriarchale stamreeks Trijntje van der Meulen
[geb. Rijswijk 1948, tr. Leeuwarden 1978 L.W.J. Hartman; Scholten (te Nijehaske),
Bruinsma, Loek, Huisman (te Steenwijkerwold), Jetten,
Wind → Niesje Jans Smit, te Giethoorn, tr. 1746 Jan Hendriks Wind];
A. Veldhuis: Ze zijn te dom. De memorie van successie van Jetze Ruurds Veldhuis [overl. Vledder 1910];
De balk en de splinter. Aanvulling op het artikel van Sytze Giezen, ‘een laat huwelijk’
[informatie ontvangen van B. Zijlstra, over dominee Andreas Salmasius].

GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 16, nr. 4, nov. 2013.
Kwartierstaat J.M.H. Hacking (deel III en slot, met aanvullingen maart 2013) [geen plaatsnamen vermeld, maar zo te zien
voornamelijk Franstalig België, omgeving Verviers, Limbourg; veel verwijzingen naar internet];
Onze penningmeester, Kees Hessels, stelt zich voor;
P.-P. Kolber: Collecties van de vereniging via internet toegankelijk?!;
H. Jamin: Geloofsvluchtelingen in de 16e eeuw [oudst bekende in de stamreeks van de auteur is
Peter Jamin, bierbrouwer te Oberursel 1605; Jamin was in de 16e eeuw een voornaam,
bijvoorbeeld te Jupille; zie Cercle Historique de Fléron, nr. 43, dec. 2003, pag. 21, noten bij Fassin];
A.J. Stasse: De ‘Groene Papegaij’ in Wijck [Matthijs de Wandt,
gehuwd met Sebilla Lemmens te Rotterdam, machtigden tot verkoop];
Vervolg Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (III)
[Cremers (uit Budel) t/m Duijkers; niet uit de nabije omgeving afkomstig waren:
Aloysius Crott (geb. Den Haag 1911), Karel Deblaauw (geb. Workum 1921),
Dirk Debruijn (geb. Leiden 1921), Cornelis Johannes Decaluwe (geb. Den Haag 1931),
Ewald Karl Degen (geb. Celle 1926), Petrus Johannes Deijkers (geb. Roosendaal en Nispen 1918),
Arie Dekker (geb. Doorn 1916), Adrianus Deklerk (geb. Roosendaal 1915),
Bertus Deklerk (geb. Zwijndrecht 1920), Johannes Dekok (geb. Eindhoven 1929),
Willem Delangewandels (geb. Amsterdam 1936), Petrus Johannes Delavoir (geb. Goes 1927),
Petrus Delicaat (geb. Groningen 1925), Bertrand Denis (geb. Helmond 1915),
Johan Denbaas (geb. Amersfoort 1925), Pieter Denboer (geb. Krimpen a.d. IJssel 1920),
Gerrit Willem Deurninck (geb. Eibergen 1921), Petrus Adrianus Devoogd (geb. Midwolda 1925),
Frédericus Diks (geb. Den Bosch 1926), Harm Dokter (geb. Emmen 1923),
Hamen Dokter (geb. Nijkerk 1927), Johannes Donk (geb. Gouda 1915),
Joannes Nicolas Pieter Donkers (geb. Eindhoven 1936), Jacob Dost (geb. Emmen 1924),
Sjoerd Drijfhout (geb. Giethoorn 1930), Lambert Droste (geb. Losser 1926),
Alexandre Druif (geb. Amsterdam 1912), Cyril Alfred Duffree (geb. London 1925)].

Gens Propria (Kennemerland), nr. 71, april 2013-2.
A. Meddens-van Borselen: Huiselijk geweld en onderlinge geschillen [in de archieven van de
vrederechters en politierechters van Noord-Holland (1811-1838); voorbeelden: Fredrik Romijn
en vrouw Marijtje Meilink (Hoorn 1820); Jan Donker (Barsingerhorn 1813);
Maartje Kenning wed. Klaas Giet (Heerhugowaard 1826);
Philip Schönbergen en Jan Slap (Hoogkarspel 1812)];
L. de Jong: 1849 betekende voor Zandvoort een rampjaar [samenvatting van een lezing; cholera];
B. Coret: Hoe helpt Genealogie Online bij uw onderzoek?

Idem, nr. 73, nov. 2013-4.
H. Snel: Onze voorouders en rechterlijke archieven [samenvatting van een lezing];
A. Maas: Een digitale zoektocht in Amerikaanse archieven [idem];
A. Meddens-van Borselen: Ontucht, desertie plus moord en doodslag
[in de archieven van de Krijgsraad voor Noord-Holland en Utrecht (1798-1913);
voorbeelden: Philip Seket (1818); Joseph Bernardus Cramer
(1848; tr. Amsterdam 1854 Johanna Golberdinge); Hijman Abraham de Vries (1875);
Johannes Antonie Ruijs (1875; tr. Amsterdam 1877 Maria C.G. Gelinde);
Johannes Bartholomeus Kuckulus (1871); Jacob Hendrik Kleian (1875); Jan Bude (1873)];
J. Wurkum: Wat is een boonganger? [‘beroep’ van mr. Joan Groot (1681-1750)
uit Hoorn; deelnemer aan de ‘boongang’, een verkiezing van het stadsbestuur d.m.v. een loting].

Gepermeteerd (´s-Hertogenbosch – Tilburg), nr. 58, jg. 15, juni 2013.
T. van Gestel: Met missing link terug in de tijd [samenvatting van een lezing;
ontbrekende schakel tussen mens en dier];
J. Neomagus: Biografische schetsen familie Neomagus, deel 3.
Jacoba Godefrida Roosendael – Neomagus (1727-1797), vrouw van een schepen,
dochter van Samuel [predikant in Vessem, Hoogeloon c.a. en Maria Stelt,
otr. Hilvarenbeek 1747 Stephanus Roosendael, geb. Hellevoetsluis 1720 (exm. Van Luytenaer);
hun kinderen en hun gezinnen; www.neomagus.nl].

Idem, nr. 60, dec. 2013.
In memoriam Olav Dierckxsens;
B. Putman: De geschiedenis van Brabant [verslag van een lezing];
L. van Kessel: Wegwijs op Internet [verslag van een presentatie];
J. van Zweeden: Weesp gaat digitaal [bronnen in het Verenigingscentrum];
Th. van Herwijnen: Een bijzondere vorm van erkenning van een kind [Jacobus,
geb. Oirschot 9-4-1842 als natuurlijke zoon van Catharina van Laarhoven en Hendrik Wolfs,
die huwden twee maanden later zonder hun zoon te erkennen;
Jacobus Wolfs (ten rechte eigenlijk Jacobus van Laarhoven) tr. ald. 1864 met Johanna Maria van den Oetelaar;
verwikkelingen met de achternaam];
T. van Gestel: Een ‘kwartier’ Pieren [verknoopt vlechtwerk];
Bidprentjes Heemkundekring Onsenoort [www.hkonsenoort.nl].

Kempen- en Peelland, jg. 21, nr. 2, juni 2013.
Het fotobidprentje van August C.M. Pellemans (1852-1907) [exm. Helsen;
tr. 1878 Maria C.A.P.J.H. Pfennings, weduwe van boekhandelaar Nicolaas H. van de Boom];
Th. van Rooijen: Wat is paleografie? (11) [voorbeeld uit het verpondingsregister van Helmond uit 1753;
toelichting begrippen];
L. van Kessel: Genealogie en internet [per onderwerp opgave wáár op internet
daarover gezocht kan worden: kennisopbouw, primaire bronnen en portalen, secundaire bronnen,
hulpmiddelen, het vastleggen van genealogische gegevens, gegevens verfraaien];van Geffen [Moergestel 1663 – Oirschot 1742, huwde tweemaal;
zoons en kleindochter];
Liever een appelwijf [vredegerecht Oirschot, 1834; Maria van de Sande werd beledigd].

Familieorganisaties
Uit welke beker. Familiestichting voor het behoud van het cultuurgoed
van K(C)roes(en) (secr.: mw. W. Furrer-Kroes, Edelhert 6, 1273 GG Huizen;
www.uitwelkebeker.nl;
info@uitwelkebeker.nl; donatie min. € 12,50 p.j.),
nr. 38, 13e jg., dec. 2012.
Tresoar: Doutzen en Iris Kroes inderdaad familie van elkaar.
Toch geen familie van elkaar [de juiste stamreeksen van Doutzen
(dochter van Johannes A.G.H. Kroes, tr. Leeuwarden 1978 Geertje Leistra → Hendrik Martens (Croes),
1699 Oldemarkt 1777, tr. ald. 1726 Geesjen Harmens Terwisga)
en van Iris (dochter van Geert Jan Kroes, tr. Beetsterzwaag 1988 Kornelia Jelsma → Jacob Jans Kroes,
1766 Oudehaske 1847, tr. ald. 1788 Rigtje Jacobs (Klemstra / Klimstra)];
H. Croeze: Stam Aruba. De stamvader Croes [17e eeuw]. Het wapen van Croes;
Voorouders stam Herne 2 (B). Stamreeks van Judocus (De) Croes
[ged. Mechelen/B 1681, tr. Bornem 1706 Joanna Verbiest → Zeger De Croes te Herne rond 1540];
Stammen en uitbreidingen hiervan in de database;
L. Kroes: Stam Amerika. Frederick James Kroesen II [geb. Philipsburg, New Jersey 1923, militair];
Na 27 jaar stopt Jolanda Kroes met turnen, Stam Abcoude;
Schilder – tekenaar Henricus Petrus (Hans) Kroesen. Stam Nijmegen [1921-1991].

Idem, nr. 39, 14e jg., juni 2013.
Wel of geen familie (vervolg). Voorouders Iris Kroes. Stamreeks van
Jacob Jans Kroes [1766 Oudehaske 1847 → Jan Hendriks (Kroes) te Wanneperveen rond 1740,
tr. Claesje N.N. Voorouders Doutzen Kroes. Stamreeks van Hendrik Martens (Kroes)
[1699 Oldemarkt 1777 → Marten Peters (Kroes) te Oldemarkt 1651, tr. Jantien Everts Schouwen];
Aanbieden schilderij Durgerdammers [schildering uit 1858 toont vader Bording met zoons Klaas en Jacob,
die in 1849 veertien dagen op een ijsschots ronddreven.
Een van hun redders was Frederik Croes (1826 - Vollenhove 1908)];
Koninklijke onderscheidingen 2013 [Kroes, Kroeze, Kruse-van Geffen];
R. Philippo: Wat is genetische genealogie [samenvatting van een lezing];
Ex-portier Kroeze sticht bedrijfsmuseum [Simon Kroeze, geb. Zaandijk 1941,
zoon van Hidde (geb. Harlingen 1894); Cacao De Zaan, ADM Cocoa];
Verzameling van Iet Kroes [Ida Hermina Kroes, geb. Arnhem 1938 (exm. Braakman); beschilderde eieren];
Stammen en uitbreidingen hiervan.

Idem, nr. 40, 14e jg., dec. 2013.
Wapen Stam Brugge 1. [Amstelland, nr. 91, aug. 2013].
Voorouders Vincent Croes [geb. ca. 1574, vermoedelijk zoon van Hendrick Croes
(uit Brugge, overl. Rotterdam 1598) tr. Adriana Sayon. Voor Sayon zie Westhoek, jg. 26, nr. 1,
voorjaar 2010, een bijdrage van Ludo van Damme, waarin genoemd worden Antoon,
Joos, Barbara en Vincent Sayon, te Brugge rond 1560];
Gabriele Kroese – beeldend kunstenaar Stam Cloppenburg [geb. Rotterdam 1963 (exm. Natrop)];
Schilder Betting Kroese Stam Drachten [geb. Harlingen 1935 (exm. Dreijer)];
Afwijkende huwelijksacte Stam Bentheim [Herman Kroeze tr. Almelo 1876 Johanna Leus; met hun kinderen];
Johannes Kroese Meijer Stam Essen [Semarang 1896 – Connecticut 1972,
zoon van Matthijs Joseph Meijer (Groningen 1860),
wiens moeder was Geertruida Johanna Kroese (geb. Dieren 1824)];
Ten onrechte toebedeeld wapen gevonden [von Kruse, overgenomen door Kroezen te Almelo];
Stammen en uitbreidingen hiervan.

De Veerkamp Krant(Stichting Familie Veerkamp; red.: H.E. Veerkamp,
Middelblok 105, 2831 BL Gouderak; donatie € 10,-), editie 73, jg. 19, dec. 2013.
Familieberichten; Grafsteen van Johannes Martinus Veerkamp [Rijswijk/ZH 1876 – Heiloo 1937];
Diverse korte berichten, waarin een Veerkamp een rol speelt;
Hobby van Marjolein Veerkamp-Morssink [37 jaar, schilderen];
John en Josette Veerkamp terug naar Afrika;
Joke van der Werff-Veerkamp krijgt eerste exemplaar CDA-Verkiezingsprogramma 2014-2018 [CDA-erelid];
Brief Anna Veerkamp uit 1889 [Anna Margriet Veerkamp (1852-1920, tr. Geert Bodewes)
aan haar dochter Catharina (1884-1942), die in Woerden op kostschool zat].

België

Archiefleven. Nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge
(Burg 11A, B -8000 Brugge; Stadsarchief@brugge.be),
jg. 20, nr. 4, nov. 2013.
Bronnen van het Stadsarchief. P. Donche: Theophiel Augustijn Casetta en
zijn index van Brugse bronnen [1658-1691; opgemaakt ca. 1689-1691; biedt toegang tot meer dan
300 originele registers van staten van goed, verkavelingen en wettelijke passeringen,
verleden voor de schepenen van het Brugse Vrije of van de stad Brugge;
Theophiel was zoon van Engelbert Viglius Casetta (overl. 1677), zoon van Marco,
die tr. 1590 Petronella van Solderbeke uit Brugge;
de familie was afkomstig uit het hertogdom Monferrato/It.];
B. Lambert: Brugse inwijkelingen in Engeland van de veertiende tot de zestiende eeuw
[intro tot een lezing; in 1440 was meer dan 70 procent van de geïdentificeerde vreemdelingen
in het graafschap Surrey oorspronkelijk Nederlandstalig. ‘Wat al te vaak over het hoofd wordt gezien,
is dat ... reeds voor de godsdiensttroebelen van de zestiende eeuw, ook velen uit de
Bourgondische Nederlanden wegtrokken. Vooral Engeland blijkt wegens zijn geografische nabijheid
en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een bevoorrechte bestemming te zijn geweest’].

@rchieflink. Nieuwsbrief van de Vriendenkring van het Stadsarchief van Gent
(Dulle-Grietlaan 12, B- 9050 Gentbrugge; www.gentonfiles.be),
jg. 13, nr. 3, aug. 2013.
Aflevering gewijd aan Prudens Van Duyse [geb. Dendermonde 1804, overl. 1860;
sinds 1838 archivaris van Gent; literator; leven en werken].

Idem, nr. 4, nov. 2013. Bijdragen over migratie naar Gent.
Als bronnen worden genoemd: staten van goed (midden 14de eeuw – 18de eeuw),
poortersboeken (eind 15de – 18de eeuw),
issuebelastingen (17de – 18de eeuw), archief van de Gentse gebuurten
(eind 15de – 20ste eeuw) en verenigingsarchieven. Vermeld wordt,
dat in de jaren 1781 – 1782 Gent een toevloed van Nederlanders (economische vluchtelingen)
uit de omgeving van Rotterdam (Vlaardingen – Maassluis) kreeg.
Onderzoekers worden vaak geconfronteerd met grondstoffen, technieken en kennis die van elders afkomstig zijn.
Als voorbeeld het 17e-eeuwse gheleyerswerck (huisraad: majolica en faïence).
Gillis van de Vyvere kreeg in 1661 toestemming een nieuwe manufactuur op te starten;
hij was opgeleid in Delft. Uit de boedelbeschrijvingen van zijn familie is de afzet van de producten bekend.
Gillis was een concurrent van Pieter Stockholm uit Haarlem, die in 1654 toestemming kreeg
tot het vervaardigen van porcelain ende gheleyerswerck;
Design bewaard. Het archief Van Den BerghePauvers [1900-2011; meubels].

Heraldicum Disputationes. Kwartaalblad voor heraldiek (M. Van de Cruys, Krommelei 47, B- 2110 Wijnegem;
users.pandora.be/homunculus), jg. 18, nr. 4-2013.
J.A. de Boo: Portretten op wapens. De bekende genealoog en heraldicus A.A. Vorsterman van Oyen
en zijn gezin [afgebeeld als helmteken, schildhouder resp. wapenfiguur; Antonie Abraham VvO (1845-1912;
exm. Pape) tr. Anna Elisabeth Wijse (geb. Maastricht 1852; exm. Jeukens)];
H. van Heijningen: Een schild met stad en stroom. Het wapen van Mgr.
Jean-Pierre Delville, de nieuwe bisschop van Luik];
V.H. van Steenbergen van der Es: Het alliantiewapen ‘Wesche – Vincent’
[auteur verzocht en kreeg naamsvermeerdering na het overlijden van zijn moeder
Helena Gertruda van Steenbergen in 2008; huwde in 2011 R.A.J. Wesche];
A. Daae: Een wapen voor de Sint-Nicolaas-basiliek te Amsterdam;
D. Coutereels: Limburg retrospectief;
Oeps foutje? (3). M. Van de Cruys: Bijgaerden in Oostmalle
[het wapen van de oude Brabantse familie Bijgaerden (Fr.: Bigard) had een
met zilver en rood geschaakt schildhoofd; een glasraam in kasteel de Renesse te Oostmalle
toont in het ruitvormige schild een naar opzij verschoven schildhoofd].

L´Intermédiaire / De Middelaar (http://www.scgd.net;
rue Anatole France, 31, Schaerbeek, B-1030 Bruxelles), No. 404, Ao. LXVIII, oct.-déc., 4/2013.
R. Fontaine-Drossaer: Ascendance et descendance de Cornelis Herincx
et Maria Vanden Eynde mariés à Diegem le 24 janvier 1588
[correctie op een publicatie in Vlaamse Stam (jg. 35, nr. 10, okt. 1999, pag. 461-462)
door L. Lindemans. Het betreft de ouders van Cornelis Herincx (exm. Van Nuffel)
tr. Diegem 1588 Maria van den Inde (van den Eynde); in een voetnoot fragment Van den Eynde,
16e-17e eeuw; in een bijlage de afstammingsreeks van de auteur
van Cornelis Herincx via o.a. Vander Schueren];
Vervolg Les Biot de Floreffe [17e eeuw – heden; Branches non rattachées;
in de voetnoten notities betreffende o.a. Caisin, Linart, Matho, Piloy /
Pilloy / Pilloit, Lamiral / L´Admiral, Massinon, Dalmaingne / Dallemagne];
Vervolg Dispenses matrimoniales pour l´archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle)
[o.a. Dubois, Delcourt, Mahy, Descamps, Limbourg, Hulin, Gilbert,
Ghislain, Wadin, Pourbaix, Thiriar, Ripotiau].

De Rode Leeuw (http://www.fv-limburg.be;
heraldiek en interlimburgse contacten: René Vroomen, Mussenstraat 7, NL-6101 CR Echt;
abonnement min. € 12,50; BIC: KREDBEBB; IBAN: BE38.4538.0506.9172 t.n.v. FV-Limburg,
Noordlaan 6B-1/3, Genk o.v.v. ‘DRL 2014’), jg. 44, afl. 4, okt.-dec. 2013.
P. Severijns: In Memoriam Paul van Baelen [Gruitrode 1926 – 2013;
o.a. heraldicus, voorzitter VVF-afd. Limburg (1992-2004)];
M. Kunnen: Proeve voor bibliografie van Paul van Baelen;
Idem: Aanwinsten Documentatiecentrum – schenking;
J. Ponet: Hoe genealogie mijn hobby werd en de kwartierstaat van Jozef Ponet
(eerste vervolg) [generaties VIII – X; kwartieren o.a. te Herk-de-Stad,
St.-Truiden,. Noorbeek, Langerwehr, Vivegnis, Maastricht, Houthem, Maaseik; kw. 534.
Van Loeffelt (Roermond); kwn. 920-921. Adolph Blancken (ged. Tiel 1640)
tr. Herwijnen 1670 Cornelia Huninga van Oostwold; kwn. 922-923.
Steven van Vinceler tr. Arnhem 1671 Johanna C.M. van Berck; voorts
o.a. Verheijen (Oirschot, Bokhoven)];
M. Kunnen: Reacties [op het eerste deel van de kwst. Ponet; bron: erfenisaangiften RA Hasselt; bidprentje Collet];
H. Bovens: Heiliger Stans, overgrootvader van Amerikaans minister,
valselijk beschuldigd van gifmoorden te Genk in 1836 [Heiliger (ook: Toussaint) Stans,
1810 Opgrimbie 1890];
M. Kunnen: Allem@@l digit@@l [o.a. Stappenplan Archiefonderzoek;
LinkNet.be (linken naar genealogische sites); Het oude land van Luik:
http://home.scarlet.be/hetoudelandvanluik/index.htm;
Familiearchieven: http://www.familiearchieven.nl;
Index dossiers Belgische militairen online: http://www.klm-mro.be/ ];
J. Maenen: Lotelingen uit Gellik, Lanaken en Rekem gestorven al of niet tijdens veldtochten van de Franse armee;
Vragen [gezin MelarGraindor te Millen, rond 1715-1730;
Peter de Tavernier, uit Genk, vermoord 1923].

Vlaamse Stam (http://www.familiekunde-vlaanderen.be;
Van Heybeeckstraat 3, B- 2170 Merksem – Antwerpen), 49e jg.,
nr. 6, nov.-dec. 2013. Themanummer: migratie.
V. Vermassen: Migratie, een fenomeen van alle tijden;
M. Larmuseau: Column – Verborgen in het DNA [‘Begin 2009 startte een grootschalig
genetisch-genealogisch onderzoek in Vlaanderen en omstreken, georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen
en het laboratorium forensische genetica van de KU Leuven. Via deze column wordt de lezer
op de hoogte gehouden van de allerlaatste wetenschappelijke bevindingen binnen dit
genetisch genealogisch project en zijn opvolgers. Daarnaast worden de resultaten vergeleken met
nieuwe informatie uit buitenlands wetenschappelijk onderzoek], (afl. 6).
Kopzorgen over de identiteit van een gemummificeerd hoofd.
Genetisch-genealogisch onderzoek weerlegt eerdere identificatie die hoofd toeschreef
aan Franse koning Henri IV [1553-1610, vermoord door François Ravaillac; in 1793
onteerden de Franse revolutionairen de in Saint-Denis bijgezette koningen,
die later in een massagraf werden begraven. In 1817 heropgegraven, bleek van sommige
skeletten het hoofd te ontbreken. Een op een veiling aangeboden hoofd zou dat van Henri IV zijn.
Drie levende nakomelingen van Henri IV uit het Huis Bourbon stonden DNA af.
Vastgesteld werd dat zij tot een zelfde evolutoinaire lijn van het Y-chromosoom behoren,
een andere dan van ‘het hoofd’];
J. Verhelst: Genealogie en overzeese emigratie naar Noord-Amerika [tips, valkuilen, hulpmiddelen];
I. Franklin-Schmidt/J. Hassewer: Jean-Baptiste Hassewer (1869-1930).
Het merkwaardige verhaal van een Amerikaanse neef;
P. Blyweert: De fascinerende zoektocht naar Albertus Bleyweert [geb. Wachtebeke 1871];
G. Huybreghts: De familie Rozenstraten. Een Nederlandse familie komt naar België
[oorspronkelijk afkomstig uit Wellingholzhausen/Westfalen; oudst bewezen: Johann Georgius Rosensträter
(1704-1758); diens zoon verhuisde naar Schiedam; gegevens over de Nederlandse tak werden ontleend aan het
‘Familieboek Roze(n)straten 1700-2000’ van H.T.J. Rozenstraten;
uitgebreide informatie over het Belgische deel van de familie];
P. Callens: Een familielid terugvinden in Amerika [ervaringen, adviezen];
M.M. Martelé: De familie De Queester. Van Brugse Vierschaar
tot Virginia Company [Matheeus de Queestere, klerk te Brugge 1558-1562,
notaris te Antwerpen, tr. Brugge 1559 Cornelia van Riebeke;
zijn gelijknamige zoon werd postmeester in Engeland en huwde Suzanna van der Plancken
uit Gent; Vluchtelingenkerken in Londen, Volkstelling in Londen 1618, Integratie,
Post met het buitenland, de postmeester; Cultureel leven; De Virginia Company – aandeelhouders;
testament 1634];
M. Van Der Haegen: Franciscus en Jan Livien van der Haegen emigreerden naar
het Rijnland [uit Ninove; 19e eeuw; Twijnen in Dülken,
Ravensberger Spinnerei in Bielefeld; Kwst. (4 gen.) en 4 verdere generaties
stamreeks: –, Van der Elst, De Mol, Van Eesbeeck];
N. Babazia: Red Star Line. Verhalen van vroeger en nu [opening van het
Red Star Line Museum 28-9-2013; www.redstarline.be].

Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, 11e jg., nr. 6, nov.-dec. 2013.
Nieuwsberichten en verenigingsactiviteiten.

Duitsland

Archiv für Familiengeschichtsforschung
(www.degener-verlag.de),
17. Jg., Heft 3/2013 [verschenen dec. 2013].
A. Wolf: Ahnen des Georg Diderich Amelung (1782-1845) aus der Stadt Hameln
und der Grafschaft Schaumburg. Teil 1: I.-VIII. Generation
[een inleiding met uitvoerige verantwoording gaat vooraf; –,
Ostermans, Lacheman / Lakeman, Lange, Schröter
(te Kindelbrück, Wolfenbüttel), Rottmanns (te Bückeburg, Rinteln),
Focke (te Stadthagen), Hecker (te Lemgo), Erhardt (te Schmalkalden),
May / Mey, Bültemeyer, Tellmann (Schramme gen. Tellmann), Kiel /
Kilius (te Rinteln), Brüggemann (idem), Lange, Amelung;
indien niet anders vermeld kwartieren te Hameln; generatie VIII = 16e eeuw];
L. von Lehsten: Schlesische Grenz- und Zufluchtskirchen.
Eine Ausstellung im Schloss Krobnitz und in der Breslauer Universitätsbibliothek 2013
[inleiding met lijst van 157 kerken].

Genealogie. Deutsche Zeitschrift für Familienkunde
(Organ der Deutschen Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e.v.;
www.degener-verlag.de), Band XXXI, 62. Jg.,
Heft 3, Juli-Sept. [verschenen dec.] 2013.
G.-P. Fehlert: Hieronymus. Eine Familienchronik als Reise durch die Zeit und die
statistische Auswertungen der genealogischen Daten [als resultaat van genealogisch onderzoek
voerde de auteur meer dan 6700 personen uit meer dan 610 jaar in een databestand in;
aan de hand van 6292 geregistreerde geboorten en 1957 overlijdensgevallen vervaardigde
hij verschillende statistieken];
K. Volkart: Zwei gebrochene Lebenswege in der Magdeburger Familie Rosenthal
[familiegeschiedenis, opgetekend uit brieven, aangevuld met genealogisch onderzoek;
Albert Rosenthal (1797-1887), tr. Sophie Sommermeyer, met overzicht van hun
elf kinderen (geboren 1826-1847); met transcriptie van een tiental brieven];
Zeitschriftenschau [inhoudsopgaven van Frankenberger Heimatjahrbuch 1979 t/m 1987,
Frankenberger Heimatkalender 1983 t/m 2013 en Waldeckischer Landeskalender 1989, 2001 t/m 2012].