De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers

Nr. 16 (262), 11-7-2017

Nederland

d’Avereester Kroniek, 33e jg., no. 2, juni 2016.

H.J. Krikke: Een statig herenhuis aan de Hoofdvaart [gebouwd in 1861 voor notaris Hendrik Fabius, die in 1864 weer vertrok om zijn neef notaris P.J. Fabius te Steenwijk op te volgen; opvolger in Avereest werd Johannes H.E. Meesters. Eigenaar in 1864 Herman Th.R. te Wechsel (geb. Haaksbergen 1835, tr. Makkum 1865 Beertje Britzel); Van Barneveld (1879), Cavaljé, Rutgers, Gemeente Avereest (1925)].

W. ten Kate: ‘Aorend’ [Arent ten Kate (1858-1886; exm. Steenbergen), ‘geestelijk zwak’, verdronken in de Reest; Ten Kate’s trouwden regelmatig onderling].

Een eeuw geleden. Uit de ‘Dedemsvaartsche4 Courant’ [april – juni 1916].

H. Rijnhart: Hotel Steenbergen – Kulturhus Avant la Lettre [Roelof Lukas Steenbergen (ged. De Wijk 1797 – 1838), bakker, tr. Avereest 1827 Geesje Alberts Huizing, logement houdster sinds 1850; bedrijvigheid in het hotel].

Jan Klunder vertelt [geb. Nolderveld bij Zuidwolde 1936; exm. Schreur].


d’Avereester Kroniek, 33e jg., no. 3, sept. 2016.

H. Rijnhart: Voorouders van de Ommerschans [maakte 1819-1859 deel uit van de Koloniën van Weldadigheid; bouw in 1822 door timmerman Eltje Nuis; eerste groep bedelaars uit Delft; administratie; bouw van hoeven (boerderijen) door gebr. Makkinga uit Ommen; hoevenaars met nageslacht in Avereest o.a.: Johannes Molenaar (geb. Haarlem 1785), Pieter Jans Arends (1777-1828), Klaas Alberts Tijmes (geb. Oostzaan 1782); lijstje met zeventien hoevenaars; enig nageslacht].

T. van Marle: Het vijfde pand [herinneringen van de auteur aan zijn militaire dienst (1955)].

Een eeuw geleden [uit de krant; juli – sept. 1916].

J. Huige: Zwolseweg 106 [herinneringen van Jan Willem Hagedoorn (geb. 1933) aan zijn kinderjaren in Balkbrug].

H.J. Krikke: De Steenbergens van Hotel Steenbergen [Lucas (1827-1883), Hillegonda (1860-1937; tr. 1886 Lambertus Hunse, uit Assen), Hendrik Roelof (1870-1937, tr. 1909 Hendrika van der Vecht), Jennigken (geb. 1871, tr. 1904 Jan Georg Tersteeg), Albertus Hendrik (1873-1951, tr. Aaltje Seubers), Lucas jr. (geb. 1877, emigreerde naar Canada, tr. ald. Marie Talens].

M. Brand-Doosje: Werk aan (in) de winkel [herinneringen van Jantje Compagne (geb. Oud-Lutten 1926, tr. 1951 Johan Zweers; winkel in Dedemsvaart].

L. Bieringa: Luitje Bieringa [geb. Gramsbergen 1898 -1966; in 1945 benoemd tot ambtenaar van de Politieke Opsporingsdienst, tr. 1942 Christina Metselaar; zoon Alje tr. 1952 Annie van Zundert uit Brabant].


d’Avereester Kroniek, 33e jg., no. 4, dec. 2016.

J. Bijvank: 100 jaar geleden kwam Bijvank naar Dedemsvaart [naamsverklaring; familie afkomstig van boerderij ‘De Bijvang’ te Olst; familiegeschiedenis vanaf 1779 via Zwolle; Gerhardus Henricus Bijvank (geb. Dalfsen 1882), tr. Zwollerkerspel 1916 Hermanna Maria Francis; met hun eerste kind kwamen zij in 1916 in Dedemsvaart wonen].

G.H. Varwijk: Nieuw tramstation in Hoorn [lijkt op dat van de stoomtram te Coevorden].

H. Rijnhart: Op zoek naar en tweeling – uit het fotoalbum van Lucas Jonker [geb. Alkmaar 1873, banketbakker, zoon van schipper Andries en Jentje Ruine, van wie zes van hun twaalf kinderen te Avereest ter wereld kwamen; familiegeschiedenis].

H.J. Krikke: 40 Directeuren op bezoek [1909: (jaarlijkse) excursie van directeuren van ‘locaalspoor- en tramwegen’; lunch-ontvangst in hotel Steenbergen (eigenaar Pier Hiemstra); door naar Coevorden en Ter Apel].

M. Brand-Doosje: Uit het leven van de familie Huizinga [herinneringen van Sicco Huizinga (geb. 1931), tr. 1959 Gerdien Boessenkool; vader Jan Huizinga (geb. Zuidhorn 1889), o.a. wethouder, tr. 1921 Hendrica van Henten].

Een eeuw geleden [vierde kwartaal 1916].

d’Avereester Kroniek, 34e jg., no. 1, maart 2017.

(www.hvavereest.nl ; secr.: De Aak 58, 7701 LB Dedemsvaart)

J. Moes: Geslaagde overval op het distributiekantoor in Dedemsvaart [verzetsstrijders Johannes Post (geb. Hollandscheveld 1906); broer Marinus, boer in de omgeving van Kampen deed mee aan de overval; 1944].

W. ten Kate: De Steenenbrug [over de Reest, in de weg van Ommen naar Zuidwolde; veenbruggen; Ommerschans; kaarten].

J. Verhagen: Pleeggezinnen uit 1945 gezocht [n.a.v. het verslag, dat ds. Pieter Warmenhoven maakte in 1945 over het ‘kindertransport van 45 ondervoede kinderen uit Reeuwijk naar gezinnen in Drenthe en Overijssel’; jessica1@xs4all.nl ].

L. Bieringa: Oorlogsvrijwilligers uit Avereest op weg naar ‘Ons Indië’.

M. Brand-Doosje: Aalt Meijer, de aardappelkoning [geb. Ambt Hardenberg 1929; exm. De Leeuw, tr. (1) 1994 Marie Juring (overl. 1999)].

H.J. Krikke: Kunstmesthandel aan de Hoofdvaart [begonnen in 1913 door Gerrit Jan Visscher (geb. Dedemsvaart; exm. Dorgelo), had eerst een handel in Den Haag; vertrok naar Zwolle; handel in 1927 voortgezet door firma Spijkman uit Coevorden].

Een eeuw geleden [jan.-maart 1917].


Blazoen, 2e jg., nr. 3, juli-sept. 2016.

(secr.: w.g.boswijk@planet.nl)

N.J.M. Biezen: Cachet met een alliantiewapen Nieuwenhuis / DomelaVan Pesch [Jacob Severin Nyegaard (later Nieuwenhuijs) (Hals / Jutland 1746 – Alkmaar 1818), tr. 1775 Maria Geertruida Scholl; zoon prof. dr. Jacob Nieuwenhuis (1777-1857), tr. (1) Zutphen 1800 Caroline W.F. Domela, tr. (2) Utrecht 1811 Anna M.E.C. van Pesch].

A.C. Zeven: De wapens van de officieren van het Rijnstraatvendel door Wouter Zimmers en een nog onbekende wapenschilder. Wapenboek van het ‘Rijnstraatse vaandelen’ te Arnhem [ook geschreven: Wolter Simmers; geb. Arnhem 1670, huisschilder, glazenier en dichter; boek aangelegd in 1711; met 20 afbeeldingen].

R. de Neve: Het wapen van de familie De Milan Visconti [stamt af van Guilielmo de Milano; gefingeerde afstamming van Visconti].

G. van Breugel / K. Padburg Evenboer: Alpiene heraldiek in Nederland [tekenvel coll. CBG].

R. de Neve: Wapenschilderingen aangetroffen in een historisch pand te Kampen (2).

Wapenbrieven Nederlands Genootschap voor Heraldiek: Elferink, Kesler, Vugts, Sandel, Tuninga.

Heraldiek anders: Pictorale familiewapens.


Blazoen, 2e jg., nr. 4, okt.-dec. 2016.

F. van Wieringen: Genealogisch – heraldische manuscripten van Jan Gijsbertsz van Wieringen [geb. Amsterdam 1638 (exm. Bisschop); veiling te Utrecht 1868 van 33 kavels met handschriften met over de 12.000 wapentekeningen; beschrijving van Suyderhoef, Van der Dussen, Riedwyck; werkwijze Jan van Wieringen].

B. Grothues: Alexander Jacob, heraldisch ontwerper en tekenaar tussen traditie en moderniteit [geb. Gera 1975].

H. Brouwer: Een wapen op drie paramenten in de kerk van Thorn [(misgewaden), een wapentableau en twee wapenkwartierstaten (Nassau, Salm); kwartierstaat van Gabriela prinses zu Salm-Salm (1720-1792/94)].

R. de Neve: De heraldiek van de Duitse adelsgeslachten von Stockhausen.

R. de Neve: Onbekend wapen op de preekstoel van de Willibrorduskerk te Haringhuizen.

A. van Wely: De wapens van de leden van de illustere broederschap Octavia in 1926 en 1928.

Wapenbrieven Nederlands Genootschap voor Heraldiek: Van Hekken, Van Unen, Leeuwenburg(h), Stuivenberg, Bakker.

Heraldiek anders: De dood in de heraldiek.


Caert-Thresoor, jg. 35 (2016), nr. 2.

Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie (http://www.caert-thresoor.nl; p/a Nationaal Archief, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag)

H. Spikmans: Zeldzame kaart van de Bourgondische Nederlanden [nu in de bibliotheek van de KU Leuven].

W. Renkema: De oudste kaarten van Punder (Willemstad) op Curaçao [veroverd op de Spanjaarden in 1634 door een expeditie, opgezet door de WIC. De eerste huizen werden er gebouwd tussen 1634-1670. De eerste bestuurder, Johan van Walbeeck, liet een verdedigingswerk bouwen. Zijn opvolger Jan Pietersz Tolck (ver)bouwde verder. Bespreking van Franse kaarten en de Atlas van Arent Roggeveen (1675, en latere)].

J. Debets: F.W. Michels en zijn kaart Rotterdam 1958 Europoort.

G. Moorman: Blaeus Theatrum civitatum et admirandorum Italiae. Methode van verzamelen van materiaal voor de stedenatlassen van Italië.

Kaartencollecties van Nederland

A. Hendriksen: Archief Delft [archief verhuist medio 2017; www.archief-delft.nl; aan vervanging van de beeldbank virtueeldelftslexicon.nl wordt gewerkt].


Caert-Thresoor, jg. 35 (2016), nr. 3.

M. Ritter: Oude Amsterdamse kaarten heruitgegeven in Augsburg door Joseph Carmine [1749-na 1822; handel in kaarten, (volks)prenten e.d.; netwerken van plaatselijke kunsthandelaars; de koperplaten kwamen uit Amsterdam].

F. Scholten: Voltooiing, herziening en nadagen van de Kraijenhoffkaart.

J. Hubbard / F. Muller: Verloren gegaan en weer teruggevonden. Het Nieuw Groot Zeekaart Boek van Hendrick Doncker II (Amsterdam 1714).

Kaartencollecties in Nederland

R. Arpots / E. Roodenburg: Universiteitsbibliotheek Nijmegen. [http://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/bijzondere-collecties/ ].

Varia Cartographica [o.a. Oratie Michiel van Groesen, hoogleraar maritieme geschiedenis Universiteit Leiden].


Caert-Thresoor, 35e jg. (2016), nr. 4.

H. Ferwerda: Verzamelen van zeekaarten. Landverkenningen op zeekaarten.

C. Nonhof: Structuur van de kaart van Delfland van 1712 door de gebroeders Kruikius.

R. Guleij: De koperplatengroep van de Dienst Hydrografie.

Kaartencollecties in Nederland

E. Thorissen m.m.v. L. Stalpers: Brabant-Collectie, Universiteitsbibliotheek Tilburg [www.brabantcollectie.nl ; www.brabantinkaart.nl] .

Varia Cartographica:

- De Wereld van de VOC en Matching Maps [ http://www.gahetna.nl/tentoonstelling/voc ].

- UvA – erfgoed blogt [ www.blogs-uva-erfgoed.nl ].

- Tentoonstelling Goede Hoop [in Rijksmuseum; https://ww.rijksmuseum.nl/ ].


Caert-Thresoor, jg. 36 (2017), nr. 1.

G.G.J. Boink / M. Storms: Interview met bijzonder hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze [geb. Anderlecht 1980; historische kartografie UvA].

V.L. Frank: De eerste grootschalige landkaart van Aruba en haar gebruik [van 1904-1909 vervaardigd door de Arubaanse neven Hensie en Johan Beaujon].

P.C.J. van der Krogt / M. Simons / R. Storm: Atlas Tytel-Print collectie Van Loon. Een schenking voor de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam [atlassen gesloopt om kaarten los te verkopen; over bleven de titelpagina’s, inleidingen en opdrachten, vaak voorzien van fraaie allegorische voorstellingen; de titelprent in de atlas van Johannes de Ram werd gemaakt door Jacob Harrewijn (1660-1726), otr. Amsterdam 1682 Henrietta (de) Kemp].

P.H. Meurer: Pater Gerhard Sommers. Missions-Atlas der Oblaten (Valkenburg 1947-1950).

Kaartencollecties in Nederland

L. van der Werff: Kartografische en topografische collecties van het Rijksprentenkabinet [studiezaal Rijksmuseum, Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam; www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken ].

Varia Cartographica:

- Rijksarchief België [in 1934 schonk de Nederlandse regering 17e-19e eeuwse – door genietroepen gemaakte - kaarten en plattegronden van fortificaties van Zuid-Nederlandse steden, w.o. Namen, Doornik, Menen, Ieper en Veurne; een 700-tal kaarten uit deze collectie is toegevoegd aan www.cartesius.be ].

- Leiden [datasets, die niet in een systeem passen; beschikbaar gesteld via github.com/erfgoedleiden/Cultuurhistorische-atlas-Leiden ].

- Voorne-Putten & Rozenburg [beeldbank: www.streekarchiefvpr.nl ].

- Topografische kaart 2016 [hoe zag Nederland er uit tot 200 jaar terug?; www.topotijdreis.nl ].


Devotionalia, nr. 207, 35e jg., juni 2016.

L. Ewals: Devotieprentjes van kunstzaak Spee [Jacobus A.N. Spee (geb. Delft 1896; exm. Martens), tr. 1927 Bernhardine H. Holtermann (geb. Geldern 1892); opende in 1935 te Nijmegen zijn kunsthandel in religiosa].

Religieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes (56-8).


Devotionalia, nr. 208, 35e jg., aug. 2016.

J. Wiersma: Dienaren – dienaressen Gods (75-1). Gilbert Keith Chesterton [geb. Londen 1874].

Religieuze grafiek ... [56-9).

A. van der Meer: In Memoriam L.W. Trompenaars (18 april 1929 – 9 augustus 2016).


Devotionalia, nr. 209, 35e jg., okt. 2016.

Gilbert Keith Chesterton (vervolg).

J. Gerits: De zalige Charles de Foucauld (1859-1916) [geb. Straatsburg].

L. Ewals: Rouwprentjes van Wim van Woerkom [geb. Nijmegen 1905].

J. Gerits: Damiaan documentatie- en informatiecentrum & Damiaanarchief te Leuven.


Devotionalia, nr. 210, 35e jg., dec. 2016.

(www.devotionalia.info )

Auke van der Meer [overleden 16-12-2016, 67 jaar, sinds 1997 hoofdredacteur Devotionalia].

L. Ewals: Piet Gerrits en de Heilig Landstichting [geb. Nijmegen 1878 (zoon van Gerard; Zouaaf), bouwkundig tekenaar, overl. 1957].


Drents Genealogisch Jaarboek, jg. 23 (2016).

(www.drentsehistorischevereniging.nl )

W. Ponne: Een Meppeler familie Blom (1740-1924) [generatie I. Joost Blom (ged. Sint-Blasius Boekel (B) 1687), o.a. opperstuurman en schipper VOC, oliemolenaar te Meppel (1742-1750), tr. (1) Middelburg 1712 Elisabeth van Thoren, tr. (2) ald. 1718 Susanna Smadelinck, tr. (3) Meppel 1744 Gerhardina Struuck; levensloop; voor zijn voorgeslacht zie Jaarboek CBG 1985; acht generaties en hun werk en maatschappelijke en politieke functies].

D. Swarts: De 19 erfgenamen van Berent Harms te Vledder [geb. rond 1670, overleed kinderloos 1747; erfgenamen genoemd in twee aktes in de registers van de collaterale successie; Elevelt, Smit, Mulder; twee schema’s].

H. Oey: Drentse onderwijzers emigreren in 1852 naar Zuid-Afrika [Bauke Kleinenberg (geb. Grolloo 1823) en Jan Zoer (geb. Lhee 1826); stimulering van emigratie en de rol van de kerk; Bijlage 3: Kleinenberg stamboom; Bijlage 4: Stamboom Jan Zoer].

H. Koops van ‘t Jagt (†): Boerderij G256 te Spier [Gardinge (1612), Van Nuil / ten Nuyl (1642-1651), De Weerd (met schema)].


Het Feyne Kwartier, 21e jg., nr. 3, dec. 2016.

(Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee; secr.: Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude Tonge; http://www.genealogieflakkee.nl )

J. Bosloper: Genealogie Bosloper (slot) [te Ouddorp, Brouwershaven; 18e-20e eeuw; Boslooper, Woodruff in Michigan tot heden].

T.N. Schelhaas: Opmerkingen bij de genealogie Bosloper [en correcties].

E. Lassing: Uit de archieven (1). Verslag van een begrafenis [en de laatste maanden van Maria Brugman weduwe Joannes Lette, 1782; geschreven door haar zoon Joannes Arnoldus Lette]. Kwartierstaat Maria Brugman [Leiden 1708 - Amsterdam 1782 (exm. Blanjean), tr. (1) Leiden 1730 Arnoldus van den Berg; tr. (2) ald. 1744 Joannis Lette; bedoeld is haar parenteel; nageslacht te Brielle, Amsterdam, Nieuwe-Tonge; Uhlenbeck, Anemaet, Prager].

Rechterlijk Archief Roxenisse, nr. 5 [verklaring uit 1704 t.b.v. Johannis Beenhouwer; idem 1703 t.b.v. het weeskind Dirck Pietersz Voordijck].

Rechterlijk Archief Melissant, nr. 17 [rekening 1785 boedel Hugo van Rumpt].

Herkingen, Testamenten, periode 1661-1719 (1) [notities 1644-1669; o.a. Lodder, Verdijck, Krepelman, Brederland].


Het Feyne Kwartier, 22e jg., nr. 1, febr. 2017.

Gegevens uit ORA Brielle betreffende Goeree – Overflakkee (streekarchief Voorne – Putten) [o.a. Panser (1665, 1626), Hollaar (1675), Pijl (1680), Hoogwerff (1686), Van Beyeren (1688), Van der Goes (1625, 1637), Commersteijn (1626), Meeuwesteijn (1626), Hollander (1627, 1629), Van der Nolle en Vroesen (1627), Joncker (1635), Ormea (1635), Van Distelhuysen (1637), Herrewey (1644), Dootlegger (1652), Zuytgeest (1653), Van Eeuwijck (1653), Hagenaer x Piecx (1654), Van der Mast (1656), De Buiser (1658), Tasboer (1669)].

Enkele akten uit:

ORA Heenvliet nr. 124 [1583-1587]; Idem nr. 126 [1596-1601]; Idem nr. 127 [1628-1629]; Idem nr. 130 [1589].

ORA Hekelingen / Vriesland [1625-1638; 1645; 1689; 1772; 1801-1803].

ORA Nieuwe Goote [1661;1735].

ORA Oudenhoorn [1637-1660].


Genealogysk Jierboek, 2016.

Fryske Akademy, Postbus 54, 8900 AB Ljouwert; www.fryskeakademy.nl )

P. Nieuwland: De Valk [oudst bekende: Feycke Douwes (geb. ca. 1598), klerk ter secretarie van Leeuwarden 1616-1618, overl. 1643, tr. ald. 1627 Cathalijntie Reiloffs; eerst de kleinkinderen gebruikten de Valk-naam (Van der Valck, (de) Val(c)k), o.a. Hendrik de Valk, kunstschilder te Haarlem, Franeker, klerk te Leeuwarden, tr. Haarlem 1695 Maria la Mort (ged. Noordwijk 1691; exm. Borel); genealogie t/m de tien kinderen van VI. Johannes Hendricus de Valk (Tjerkgaast 1761 – Berlikum 1809, tr. Beetgum 1782 Antje Walings Tolsma); het moeilijke leven van zijn vader V. Henricus Gerhardus (1733-1763), predikant te Tjerkgaast].

W. Tjoelker: In santjende iuws boerelaach yn Duerswâld / Bakkefean, mei patriottys neiteam [Opsterland; Hemminga; nageslacht Halbe Tseards (vermeld 1698-1736, overl. voor 1744) en Antsje Lútsen-Annes (overl. 1728); Tseard Halbes naar Den Haag in 1795 als vertegenwoordiger van Lemsterland; Sluiter, Stapert].

H. Zeinstra: De Fryske kertieren fan Petrus Jozef Sijtse de Jong [‘Piet de Jong’; geb. Apeldoorn 1915; 63 kwartieren van Johannes de Jong (Mullum 1878 – Apeldoorn 1931), machinist; –, Dijkstra, Huning / Huninck / Huining (via Amsterdam, uit Borculo afkomstig), Minnema; voorts o.a. Mak te Schiedam].

O. Schutte: Kwartieren van de echtelieden Seerp Fransen (Donia, ex matre Tania) en Wytske Fransen (ex matre Tania) in parentelen [het nageslacht van de voorouders werd drie generaties uitgewerkt, ook in vrouwelijke lijn; o.a. Klaver, Schonegevel, Heslinga, Hoogstraten, Kuiper, Cuperus, Helbada, Walpert, Oldersma, Heringa, Foockma / Fokma, Doma, Bongestins, Minnema, Hiddinga, Gerlsma, Latsma, Douma van Oenema; voornamelijk doopsgezinde families].

Fryske Rie foar Heraldyk. Wapenregistraasje

J.T. Anema: Ofskie fan pastor emearitus J.R. van der Wal.

R.J. Broersma: Wapens op Fries zilver [Adema, Salverda, Agema, Van Althuis, Ansma, Bangma, Braam].

K. Kuiken: Bildtse wapens bij Hesman [Molenschot, Krap / Crab, Proost, IJssel].

Famyljewapens (en –flaggen) [Heslinga, Hoekstra, Jukema, Koopal / Koopmans, Mulder, Van der Wal].

Doarpswapens en –flaggen [Achlim, Goëngahuizen / Goaiingahuzen, Hitzum / Hitsum].

Korporaasjewapens en flaggen [Stichting Juckema-Sideriusfonds].


Gens Germana, jg. 42, nr. 4, dec. 2016.

(www.wgod.nl )

W. en J. Torn: Genealogie Torn (geduld is een schone zaak) [verslag van onderzoek naar Gottlieb Friedrich Torn / Dorn, die driemaal huwde (voor 1801, 1803 en 1810); hij bleek gedoopt Endersbach 1771; het bewijs werd na bijna twintig jaar gevonden in de kelder van een school ter plaatse].

J. Kaldenbach: VOC-kapitein 60 jaar na overlijden niet uitbetaald. Martin Metzger alias Martin Burgers (1682-1731) en de claim op zijn erfenis van fl. 175.000,- [rechtszaak Württemberg, Mainz; uitwisseling bewijsstukken met Staten Generaal].

J. Kaldenbach: Duitsers in het Amsterdammer notariaatsarchief [voorbeelden uit de kaartjes collectie Hart].

D. de Winter: Facebookpagina WGOD [ https://www.facebook.com/WGOD.nl ].


Haerlem Jaarboek, 2015 [2016].

(Vereniging Haerlem, Postbus 1105, 2001 BC Haarlem)

R. Huiskamp: Vollers, volkuilen en lakens. Een kapitalistische industrie in de laatmiddeleeuwse stad? [vollen = het verdichten van weefsel tot laken; bedrijfsvoering in een vollerswerkplaats; welke werkzaamheden, welke beroepen, productieketen in de middeleeuwse wol bewerking, arbeidsverhoudingen].

A. van den Bergh: Laurens Janszoon Coster. Mens of mythe? [(on)waarschijnlijkheden en feiten; meningen door de eeuwen heen].

J. Temminck: De nasleep van het beleg. Haarlem onder Spaans bestuur 1573-1581.

P. Biesboer: Een gezicht op de Leidse Trekvaart door Salomon Rombouts.

P. de Rooij: Tijdgenoten over Haarlem. XXXVII. Filippo Corsini, 1668 [kamerheer van Cosimo de’ Medici].

L. Devoldere: In het spoor van durf en branie. Tussen de Bavo en de Hout.

I. Zandhuis: De spoorwegstakingen van 1903 in Haarlem.

B. Bekker: Frans Hals, is dat niet een bioscoop? Directeur Henk Baard promoot zijn museum via het Haarlems Dagblad.

A. de Bruin: Herstelwerkzaamheden in de haven van IJmuiden.

M. Busker: Nieuws over gevelstenen.

M. Bruijn: Magische tekens op de Bavo. Middeleeuwse metseltekens in Haarlem.

Necrologieën [Bert Bruijn (1949-2015); Dirk Jan Enschedé (1923-2015; exm. Rainer); Thon Fikkerman (1936-2015); Willem Snitker (1938-2015); Jan de Vries (1931-2015)].

F. Boorsma: Kroniek.

R. Plasschaert: Bibliografie van Haarlem. Met aanvullingen uit voorafgaande jaren.


Heemtijdinghen, 52e jg., nr. 2, juni 2016.

N. Stoppelenburg: De korenmolens van Oudewater [er waren meestal twee of drie eigenaren van één molen; de eigenaar was niet altijd een molenaar; o.a. Van Hovesteijn, Soos, Van der Sa / Versa, Alkemade, Isulsteijn, Langerack, Rampensis, De Man, Uijttendijk (1737), Welle (1741), Straver (1776), Bakker (1822; geb. Bunschoten uit Scherpenzeelse familie)].

J. van de Burgt: Gênant geharrewar om een weg. Hoe overheden elkaar jarenlang kunnen tegenwerken.

S. Rompa: Leo Gestel & Cornelis Vreedenburgh. Jeugdvrienden [expositie Stadsmuseum Woerden; geb. Woerden 1881 resp. 1880].

H. Hagen: Leo Gestel, als schrijver en verteller.

G. Middelkoop: Familie Middelkoop en het pand Kerkstraat 5-7 in Woerden [in 1936 gekocht door Gert Middelkoop x Maaike Vroon].


Heemtijdinghen, 52e jg., nr. 3, sept. 2016.

W.R.C. Alkemade: Woerden tijdens de Belgische Opstand, 1830-1831 [Woerden was een garnizoensstad; dienstdoende en rustende schutterijen, mobilisatie].

J. van Es: De Beeldenstorm ging Woerden voorbij.

Naar Oudewater voor archiefonderzoek [wegens renovatie van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard werkzaamheden jan. 2017 – mei 2018; rhcrijnstreek.nl].


Heemtijdinghen, 52e jg., nr. 4, dec. 2016.

N. Stoppelenburg: De blekerij op de Pannebakkerijen buiten Woerden [Lijntje Stoppelenburg (geb. 1744 op een boerderij onder Bergambacht, overl. 1817), tr. Woerden 1778 Cornelis Groenevelt, bleker; Jan Claesz Groenevelt (overl. 1707) werd al in 1662 genoemd als bleker buiten de Nieuwpoort; huur, verkoop, vererving; actie tegen leerlooierij].

J. van Es: Herman de Man en Woerden [1898-1946; www.verhaalvanwoerden.nl ].

P. Godefrooij: Landgoed Linschoten; sporen van de geschiedenis in steen en in het groen [huis gebouwd in 1637, bouwheer Johan Strick van Linschoten; in 1721 ingrijpend verbouwd; verkocht in 1891 aan fabrikant Ribbius Peletier; in 1969 werd een stichting eigenaar].


Impressie, Nr. 19 (2016).

(Katholiek Documentatie Centrum / Radboud Universiteit, Postbus 9100, 6500 HA Nijmegen; www.ru.nl/kdc/impressie)

V. Poels: Afscheid Lodewijk Winkeler [hoofd KDC].

L. Ewals: Jac Maris, Titus Brandsma en de Karmelieten [1900-1996, beeldhouwer (kleinzoon van kunstschilder Jacob Maris); maakte een kruisweg te Dokkum voor Brandsma; 1938-1941-1949].

A. Livius: ‘Een waarlijk artistieke katholieke film’: kentering en de katholieke avant-gardebeweging.

Aanwinsten archief [o.a. Theologische Faculteit Tilburg 1967-2006; Archief prof. dr. Peter Jan Margry; Persoonsarchief M.H.A. ter Steeg-van Wayenberg en Louis ter Steeg; Collecties uit het Berchmanianum in bruikleen].

Nieuwe directeur KDC [historicus dr. Hans Krabbendam (1964)].


Impressie, Nr. 20 (2017) [juni].

M. Derks: Het verhaal van De Graal [‘religieus geïnspireerde progressieve beweging ... startte in 1921 als een militante katholieke bekeringsbeweging in Nederland’].

Ö. Cosgun: De garderobe van kardinaal Van Rossum.

V. van de Griend: Een nieuw perspectief op het archief van priester – politicus Siegfried Stokman [1903-1970].

L. Ewals: Atelier Stadelmaier en Wim van Woerkom [het atelier produceerde kerkelijke kunst in ruime zin; Wim van Woerkom (Nijmegen 1901-1998) was in de jaren ‘30-’60 verantwoordelijk voor de ontwerpen; Arthur Stadelmaier (1901-1981) tr. Magdalena Glässner (1906-1989)].

Volkspetitionnement 1878.

Aanwinsten archief [o.a. Archivalia H.B.J. Leemans pr.; digitaliserings- en conserveringsproject Wouter Lutki goedgekeurd].


Kringblad, jg. 26, nr. 2, mei 2016.

(Historische Kring Bemmel; secr.: Meander 119, 6681 TC Bemmel; http://www.historischekringbemmel.nl )

R. Derksen / Ch. Derksen: De Familie Derksen uit de Molenwei (1) [oudst bekende: Joannes Jaspers tr. Machtelt NN; hun zoon Jasper Jansen tr. Didam 1661 Hilleken Tonnissen; gen. VI. Jan Franciscus Derksen (ged. Groessen 1769) tr. Gendt 1814 Hendrika van Mierlo ged. Duiven 1795); nageslacht te Gendt en Bemmel].

R. Haegens: Geschiedenis van de Boerenleenbank [o.a. eerste kassiers te Bemmel: Toon Peters, Richardus Rijksen, Theodoor Sloot (1943)].

P. Oostervink: Het gouden huwelijk van mr. Louis Napoleon graaf van Randwijk en Claire Julie Hélène Philippine jonkvrouw Van Vredenburgh (deel 2) [1885].

H. Stoffels: 25 jaar Zwitserse Week in vogelvlucht [de Nijmeegse Politiekapel nodigde in 1963 de Harmonie Wädenswil (Zwits.) uit om tijdens de Vierdaagse Zwitserse wandelaars te begeleiden; het muziekkorps werd bij gastfamilies in Bemmel ondergebracht].

H. Borgers: Van TAVENU tot Sportclub Bemmel; 100 jaar voetbal in Bemmel.

P. Oostervink: Bemmelse plaquettes.


Kringblad, jg. 26, nr. 3, sept. 2016.

R. Haegens: Café de Ronduit [Martijn van Wetten en Marijtje Willemsen kochten huis en hof in 1724 van Heilwig van Bronckhorst; eigenaren / bewoners o.a. Goris (1783, 1823; café rond 1825 begonnen), Rabeling (1835), Van ‘t Hullenaar (1838, 1865), Pas (1868), Van Huet (1897), Peters (1957)].

F. Bakker: De glorietijd van hotel-restaurant De Gouden Appel [sinds 1961].

R. Derksen / Ch. Derksen: De Familie Derksen uit de Molenwei (2) [recente generaties].


Leids Jaarboekje, 108e deel (2016).

In Memoriam Petrus Folquinus Johan Obbema [Sneek 1930 – Leiden 2015).

E. van der Plicht: Diesrede 2015. Dominee in oorlogstijd. Wilhelm Theodor Boissevain en de Leidse hervormde predikanten.

E. den Hartog: Elia in de woestijn, een bijzonder fragment uit de Hooglandse Kerk [middeleeuws reliëf].

J. Reichardt: -’tot sinen live ende tot sijns wijfs’. Lijfrenten in de vijftiende-eeuwse kerkrekeningen van de Pieterskerk te Leiden [verkocht om de bouw van de kerk te financieren].

K. Bostoen: Jan van Houts ambteloze jaren (1569-1573) te Zoutleeuw [Jan van Hout tr. 1561 Lijsbeth van Wingh(e) (ook: van Winde), geb. Zoutleeuw, dochter van procureur mr. Reinier van Winde en Lyntgen Madders; documenten van Van Hout over de verwanten van zijn vrouw].

P.L. Nève: Een blik op Jan van Hout als notaris te Leiden (1573-1609).

J. Koppenol: Rederijker ontmaskerd [Mathijs Harmensz van Creenenburch, ca. 1550-1603].

D. de Kool: Jan Baptist Xavery en zijn beeldhouwwerken in Leiden [Antwerpen 1697 -1742].

P.S.C. van der Plas: Waar stond de elfde-eeuwse kerk van Esselijkerwoude?

C. Boschma: Käte Neumann en haar correspondentie met de zoöloog dr. H. Boschma tussen 1929 en 1940 [Koningsbergen 1888 – Oegstgeest 1986].

Kroniek van Leiden over 2015.

Archeologisch en bouwhistorisch jaaroverzicht 2015.

Bibliografie van Leiden en omgeving over 2015.


Leovardia, nr. 51, sept. 2016.

(Historisch Tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving; www.historischcentrumleeuwarden.nl)

R. Terpstra: Warenhuis Vroom & Dreesmann (deel 1).

W. Kromhout: Marktplaats (deel 1) [(oude) veemarkt].

P. Bron: Zie hier een moedig Volk, ten dienst van ‘t Vaderland. Getrouw voor hunnen Vorst en Vrolijk in hun Stand [Landstorm, 1813-1815; Bijzondere Vrijwillige Landstorm].

R. Kuipers: NV Stoommeelfabriek Fortuna te Leeuwarden [in 1874 gingen de bakkers Johannes Swildens en Egbert Johannes Kuipers een vennootschap aan; hun in 1902 gebouwde graanpakhuis was het eerste gebouw van gewapend beton met meer verdiepingen in Nederland; in 1939 verkocht aan Koopmans Meelfabriek].

P. van den Berg: Wilde beesten in de cornflakes, over een boodschappenloopje van de Baljeestraat naar de Schrans in de jaren vijftig.

E. Scholl: Het levend schaakspel van Jan Cornelis van Vliet [sept. 1948; schaakclub Philidor].

J. Faber: Echtgenoot Mata Hari heeft ook een Leeuwarder verleden [Rudolph MacLeod (1856-1928; exm. Sweerts de Landas) woonde 1860-1861 met zijn ouders en zus Bij de Put].


Leovardia, nr. 52, jan. 2017.

R. Terpstra: Warenhuis Vroom & Dreesmann (deel 2), over hoelahoepende Pieten en Märklin treinen [activiteiten van de etalage-afdeling; leider: Hans (Johann) Lehmkuhl (geb. Keulen 1908 – Beetsterzwaag 1992; exm. Leeuwarden), tr. Stientje Martha Vrijenhoek (1906-1987); medewerkers (etaleurs / decorateurs) Jan Stroosma (Leeuwarden 1928-1983), Beb Mulder (geb. Huizum 1939), Wim van der Veer (geb. Leeuwarden 1939), Auke de Vries (geb. Bergum 1937) en Ab Roosenstein (1925-1991)].

S. ten Hoove (†): Stoelen in de Grote Kerk.

W. Kromhout: Marktplaats (deel 2).

P. Bron: Liwwadden was ‘wies’ met Wesser [Willem Frederik Martinus Wesser, overl. 1930, commissaris van politie].

A. Aldenkamp: En toen was de cirkel rond [de grootmoeder van schrijfster heette Augusta Louise Brunet de Rochebrune; een steeg in Leeuwarden heet Rochebrunesteeg; verwantschap gevonden in een publicatie uit 1948].

H. de Jonge: Disco De Nederlanden in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw.


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 44, nr. 3, okt. 2016.

(www.lgog.nl)

T. van den Berg: Omzwerving in eigen stad [tekst van een brief (okt. 1944), geschreven door J.E. Delhougne aan een bevriend echtpaar DroesenVan Nijnatten, dat Roermond ontvlucht was; met genealogische gegevens van de in de brief genoemde personen; geneagram familie Mostart].

H.J.L.M. Boersma: Andreas van Wel, pastoor en volleerd administrateur van de parochie Breust (1705 - †1744) [geb. Maastricht 1655 (exm. Van Munickhoeff)].

W.M.H. Brassé / J.H. Hanssen: Derde Limburgs Kwartierstatenboek, enkele correcties en aanvullingen [op de kwartierstaten Nrs.: 4 (Baets), 11 (Van den Beuken), 16 (Bouwens), 21 (Buijsers), 22 (A Campo), 23 Camps), 24 (Canisius), 33 (Custers), 38 (Dirikx), 43 (Geerkens), 58 (Hermans), 77 (Van Laer), 85 (Van Leipsig), 90 (Mannens), 99 (Van Nieuwenhoven), 100 (Nijssen), 104 (Parren), 113 (Rameckers), 118 (Ritzen), 124 (Rutten), 125 (Salden), 128 (Schupkens), 147 (Timmermans), 152 (Verhart), 158 (Weijenberg), 160 (Welzen), 163 (Van den Wildenberg)].


Lutje Feith, nr. 4 (2016).

(Cultuur, Geschiedenis en taal van Groningen, Cascadeplein 4, Postbus 30040, 9700 RM Groningen; www.groningerarchieven.nl ; www.stad-lande.nl )

J. van Keulen: Groningen vroeger ook al een fietsstad [in gesprek met Björn Quanjer over zijn scriptie].

H. Boels: In Memoriam Jenne Meinema, 1929-2016 [geb. Beverwijk; oud-hoofd studiezalen RA].

Het Regionaal Historisch Centrum Groningen berichtte juni 2017, dat de uitgave van Lutje Feith wordt gestopt; informatie zal via internet verspreidt worden.


De Maasgouw, jg. 135 (2016), nr. 4.

(www.lgog.nl )

G. van de Garde / F. Hovens: Schatgraver pur sang. Gerard Venner levenslang verknocht aan archiefonderzoek [geb. Roermond 1951; chartermeester RHC Limburg].

G.H.A. Venner: Stadszegel en stadswording van Susteren.

G.H.A. Venner: Twee onbekende tekeningen van het kasteel te Kessel van A.F. van Aefferden [1767-1840].

G.H.A. Venner: De zilveren beker van Jacob Nederhoven in de negentiende eeuw [muntmeester, schonk de beker in 1609; in 1843 door goudsmid Jacob Benedict verkocht aan Clement Michiels van Verduijnen].

M.E.N. Aarts: Eén zegel maakt nog geen kapittel? Het middeleeuwse zegel van kanunnik Waltelmus in Nieuwstad.

In Memoriam Juffrouw P.G.M. Stoel (1922-2016).

In Memoriam Bèr Eggen (1953-2016).

H.J.L.M. Boersma: Geschiedenis van de literatuur in Limburg.


Meer – Historie, 44e jg., nr. 2, juni 2016.

(Historisch Museum, Bosweg 17, 2131 LX Hoofddorp; www.shmdc.nl )

R. Buser: De slag op het Haarlemmermeer [1573 tussen watergeuzen en Spaansgezinde troepen].

R. Buser: Heemstede en het grote Haarlemmermeer [landkaart uit 1724, kopie van een kaart uit 1591, gemaakt door Pieter Bruynsen, landmeter].

M. Snel: Hoofddorp Pioniers 50 jaar [honkbal].

H. Stroet: Oom Ben ging emigreren naar Australië [Bernardus Adrianus Stroet (geb. Hoofddorp 1905), tr. (1) Bussum 1936 Annie Wilhelmina Zieltjens, tr. (2) Mary Gillian].

H. van Raak: Van historische commissie tot stichting Meer-Historie.

Schoolfoto 1951-1952 Chr. MULO te Hoofddorp.

Mijn vader was loodgieter in Hoofddorp [Alie Lambers-Wamsteeker (76); stamt af van Nicolaas Willem Wamsteeker (geb. Amsterdam 1821), tr. Johanna Geldhof (geb. Breskens 1826); de familie Wamsteeker; m.m.v. W. Joling].


Meer – Historie, 44e jg., nr. 3, sept. 2016.

J.W. de Wijn: De kinderjaren van Schiphol.

B. Langedoen: Opoffering van landbouwgrond, een 100jarige strijd! [de Haarlemmermeer was een agrarische polder, totdat in 1916 het Rijk dertien hectaren grond kocht om een klein militair vliegveld aan te leggen; de boeren Marinus A. Noordam en Piet Roos waren de eersten die moesten wijken; Gerrit Knibbe verkocht land, Arie Groenenberg en Harrie Meijer werden onteigend].

J. Uithol: Schiphol heeft zijn portie wel gehad [1940-45].

B. Klaassen: Herinneringen van Ritsema-van Raam aan het oude Schiphol [geb. 1927].

100 jaar ongevallen en incidenten met luchtvaartuigen rondom Schiphol [zie ook de website van Herman Dekker www.hdekker.info/index.html ].

J. Achterstraat: Polderbanen contra polderwegen.

H.N. Wolleswinkel: De naoorlogse ontwikkeling van Schiphol.


Misjpoge, jg. 29 (2016), nr. 3.

(Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie; Postbus 94703, 1090 GS Amsterdam; www.nljewgen.org)

M. Pach: Het spoor dat Mozes Pach naliet [Amsterdam 1873 – Kamp Amersfoort 1942; woonde en werkte enkele jaren in Deventer; tr. ald. 1897 (gesch. 1917) Saartje Oostra; lid gemeenteraad 1901-1903; tr. (2) Amsterdam 1918 Rebecca Hartogh; levensbeschrijving].

H. Snel: Onwettige kerkelijke huwelijken van Asjkenazische Joden [ ‘Als een substantieel aandeel van de armere Asjkenazische Amsterdammers – ongeveer tweederde van de populatie – niet burgerlijk trouwde, heeft dat natuurlijk een behoorlijke invloed op de genealogische bewijskracht bij het vaststellen van hun voorgeslacht’ ; namen van 27 echtparen, die 16 juni 1814 trouwden; gelijk werden 94 Joodse kinderen erkend; ‘Waarom ineens wel trouwen? ‘ ].

M. Maas: Max Busch (1879-1942). Humorist, conferencier en moppentapper [Meijer Kuijt (geb. Amsterdam; exm. Zwalf) koos als artiestennaam Max Cuijdt; tr. Amsterdam 1909 Johanna Busch (geb. Harderwijk 1879; exm. Westenberg) en veranderde zijn artiestennaam; hun optredens].

Z. Bar: Een goede naam gaat boven grote rijkdom; over Walter Bartfeld [familie genoemd naar herkomstplaats Bartfeld (Hongaars: Bardfa, nu: Bardiow); familiegeschiedenis].


Misjpoge, jg. 29 (2016), nr. 4.

F. Slicht: De familie Gans. Joods leven in de Indische Buurt van Amsterdam [en de activiteiten voor / in de Vereeniging Rechouwous (eigen synagoge en maandblad); Pinehas (‘Piet’) Gans (1895-1945), tr. 1920 Mathilda Bremer (1893-1944; exm. Kuit); boek- en krantenwinkel].

H. Snel: Joodse huwelijken in Amsterdam (3). Waar trouwden de Asjkenazische Amsterdammers? Het Joodse Bruiloftshuis [uitbater Hijman Moses Drukker (ca. 1707-1766); (eerdere) eigenaren van het pand families Touro en De Chaves; gebruik feestzaal].

K. Sturkop: Mietje Walewijk alias Marie Gomez; een (niet te) vergeten operazangeres [geb. Amsterdam 1885 (exm. Van Straten), tr. ald. 1911 Jacobus Gobes; levensbeschrijving, carrière].


Het Nederlands landschap, jg. 34 (2016), nr. 2.

(Tijdschrift voor landschapsgeschiedenis; uitg. Matrijs, Postbus 670, 3500 AR Utrecht; www.hetnederlandslandschap.nl )

H. van Blerck: Ontworpen in de wederopbouw. Landschappen van de ruilverkaveling.

M. Fransen: Kansen voor de kloostertuin. Waardering en herbestemming van de kloostertuin van Wittem [de vrije heerlijkheid Wittem werd in 1722 gekocht door Ferdinand Adolf von Plettenberg (1692-1737); stichtte een klooster met kerk tegen het ‘oprukkende’ calvinisme].

K. Bouwer: Mest op straat. Stadsboeren en stadsboerderijen in Nederland [‘stadsboeren hadden hun woning en bedrijfsgebouw binnen de stadswallen, maar akkers en weide buiten de poorten’; o.a. middeleeuwse regelgeving, stadsweiden, gebruiksrecht].

J. Zomer: Het getijdenbekken van de Hunze. Middeleeuwse veenontginningen langs de Waddenzee.

Chr. Will: Fectio en Vechten. Visualisatie forten en museum in linielandschap.

H. Kistemaker: De stormramp van Borculo [1925].


Het Nederlands landschap, jg. 34 (2016), nr. 3.

Ch. Witte: Stuifzandbestrijding op de Veluwe. Harskampers in hun strijd tegen het zand en de provincie.

G. van der Schrier / R. Groenland: De zomerstorm van 1 augustus 1674. Hoe een storm sporen in het landschap van de Lage Landen naliet [vooral in Noord-Holland en Utrecht (bijvoorbeeld: de Dom); deels eerder verschenen in Jaarboek Oud-Utrecht 2016].

A. van Oostroom: Op zoek naar het grondbezit van Sint Marie. Het lokaliseren van pre kadastrale kaarten [ www.vanoostroom.com ].

E. van den Berg: Tussen heide en akker. Een eeuwenoude wal op landgoed Baest [ten zuidwesten van Oirschot; abdijgoed van Tongerlo 1317-1590; daarvoor bezit van de abdij van Berne; aanleg van wallen, waltypen; ontginningen; ‘de hoeven werden niet door de abdij zelf beheerd; ze werden in pacht uitgegeven aan vermogende boeren uit de omgeving’; in het abdijarchief van Tongerlo zijn de pachtcontracten uit de 16e eeuw bewaard gebleven].

S. Groeneboer: Molencomplex Kinderdijk. Werelderfgoed.


Nieuwe Drentse Volksalmanak, 133e jaar (2016).

(Stichting nieuwe Drentse Volksalmanak, Brink 4, 9401 HS Assen)

G.J. van Dijk-van Eerden: Tichelwerken langs het Peizerdiep [middeleeuwen tot in tweede helft 17e eeuw; o.a. het tichelwerk van de familie Lewe uit Peize in Foxwolde; de tichelwerken van Johan van Ewsum uit Roden; de Mepsche; na 1600].

J. Hemels: Harm Schoemaker: vijftig jaar letterzetter bij Van Gorcum, 1891-1941 [geb. Assen 1879; exm. Vosters].

B. Wever: De Drentse borglenen van het kasteel Vollenhove [Tabel 1: zestien lenen met vermelding naam leengoed en plaats; leenmannen in 1375].

Archeologische bijdragen.


Nijmeegs Katern, jg. 30, nr. 3, juni 2016.

P. Thissen / P. Klinkenberg: Een kuil in het bos – de Varkensput in het Nederrijkswald [landgoed Nederrijk bij Berg en Dal].

R. van Hoften: De Bossche Bende berooft herberg Batavia. Aan de bakermat van de georganiseerde misdaad [1765; op de plek van de tegenwoordige Waalbandijk].

R. Wolf: Een eeuw geleden. Het drama van de Belgische vluchtelingenkinderen. Lijst van in Nijmegen overleden Belgische vluchtelingenkinderen, november 1914 – februari 1914.


Nijmeegs Katern, jg. 30, nr. 4, okt. 2016.

J. ten Hove / R. Jans: Juliana Cornelia de Lannoij 1738-1782. Een verlangen naar boeken.

J. van der Weide: Geerten Meijsing bij het Literair Café Nijmegen.

L. Ewals: Nijmeegse Exlibris. Expositie in Marishuis Heumen.


Nijmeegs Katern, jg. 30, nr. 5, dec. 2016.

J. Brauer: Clinge Doorenbos, Wobbina de Blécourt en het marschlied De Vierdaagsche.

W.J. Pantus: Restauratie en renovatie van Concertgebouw De Vereeniging, Derde Fase.


Nijmeegs Katern, jg. 31, nr. 1, febr. 2017.

O. van den Broek: Opstand bedreigt Gelderse landadel. Een brief van Maarten Schenck [1581, aan Dirk Vijgh, heer van Soelen, schepen van Tiel, die hij trachtte over te halen de Spaanse zijde te kiezen; Schenck van Nijdeggen was 1575-1579 in Staatse dienst, 1579-1585 in Spaanse en 1585-1589 weer in Staatse dienst].

H. Wegman: De kolonel achter de camera. Edward Donald Henry MacLeod (1842-1922) [neef van de man van Margaretha Zelle (Mata Hari)].

T. Bosch: Bij het achtste lustrum van de Heemkundekring Groesbeek (1973) 1976-2016.

K. Brak: In herinnering Jan Thijssen [Vierlingsbeek 1943 -2016, stadsarcheoloog van Nijmegen].


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 33, nr. 3, 3e kw. 2016.

B. Lenselink: Voorwoord bij kwartierstaat van Alberta Aleida Heesen.

H. Keuper: Kwartierstaat van Alberta Aleida Heesen, deel 1 [Dinxperlo 1918 – Leslieville (Canada) 2008, tr. Hengelo 1945 James William Bangle; Heesen (te Suderwick), Kelderman, Ter Harmsel, Molenkamp / Meulenkamp (te Rijssen), Lubbers (te Steenderen, Hengelo), Heisterboom, Vleming (te Westervoort), Wicherink (te Hummelo & Keppel)].

G.J. Goorman: Hendrikus Teunissen Stegeman en Aaltjen Klomps: een onmogelijk paar [adresnamen spelen een rol in dit verhaal; Aaltje (Hendriks) Klomps (Raalte 1753 – Laren 1826) was enige tijd huishoudster van Teunis Stegeman, tr. (1) Holten 1775 Jan Egberts Wannink; tr. (2) ald. 1778 Gerrit Velderman (na huwelijk: Stegeman); tr. (3) ald. 1795 Derk Hoefman].

D.H. Keuper: Genealogie van Derk Giebink, deel 1 oudst bekende: Derk Giebink, landbouwer op boerderij Giebink in De Heurne bij Dinxperlo; zes kinderen gedoopt te Dinxperlo 1610-1617; t/m gen. V ].

A. Garritsen: Vier eeuwen herberg Den Bremer in Toldijk [knokpartij met dodelijke afloop voor Jan Roelofs uit Keppel, 1782; Achtereenvolgende uitbaters van Den Bremer: Bremer, Kirspensis, Gordinou de Gouberville, Wunderink].

W.F. Jansen: Kwartierstaat van Wim Jansen (vervolg, slot).

G. Luiting: Overval op het erve Rhestap onder Dinxperlo [1761; ten huize van Willem Hesselink; diens vrouw Gerritjen Rexwinkel werd mishandeld, knechten en meiden bedreigd; schoonzoon Antonij van Coeverden schoor één van de dieven dood; één van de boeven was Joseph Bielouw (geb. Oostende ca. 1735), getrouwd met Cornelis Blankenaers (die in 1761 te Vianen gearresteerd was)].

G.J. Hoogeboom-Jansen: Aanv. Kwartierstaat Wim Jansen [te Boomkamp].


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 33, nr. 4, 4e kw. 2016.

I. Brethouwer: De Weversborg en Goossens in Lintelo bij Aalten [onderzoek in de Achterhoek levert problemen op vanwege het veranderen van naam, bijvoorbeeld door introuwen of verhuizing, naar de naam van de (nieuwe) woonstee; bovendien blijken ogenschijnlijke patroniemen soms de naam van een boerderij; Jan te Hengeveld tr. (1) Willemken te Huijsstede (1683-1726) weduwe van Derk te Lindert; tr. (2) Aalten 1746 Kunneken te Boske; zoon Derk (te Lindert) (1720-1783) tr. Aalten 1755 Gerritjen Goossens; dochter Henderske Weversborg (geb. 1743) tr. Aalten 1770 Hendrik Hulskamp, wier dochter Janna Weversborg alias Hulskamp (1771-1848) tr. Aalten 1790 Derk Jan Berkelder; nageslacht Berkelder. De generatienummering is wat vreemd, suggereert een doorlopende stamreeks en een zoon blijkt een schoonzoon].

H. Keuper: Kwartierstaat van Alberta Aleida Heesen, deel 2, slot.

G.J. Goorman: Het gezin van Hendrikus Teunissen Stegeman (vervolg) [met Broekstad, Broekstaart].

D.H. Keuper: Genealogie van Derk Giebink, deel 2, slot [generaties VI-IX; 18e-19e eeuw].

G. Luiting: Korentienden voor het klooster Groot Boerlo [1802 koper Hendrik Willink; 1843 drie partijen eigenaren: Abraham Willink, echtpaar Balthazar Gerrit Dericks x Johanna Margaretha Grootemeijer en Frederick en Johanna Francisca Mensinck].

E.A.M. Claassen: Het faillissement van rentmeester Willem Hendrik Roeloffzen (I) [geb. Zutphen 1776 (exm. Backer); iets over de Kleefse enclaves, grenscorrecties, grondaankopen; failliet 1815].

Aanv./corr. Kwartierstaat Wim Jansen.


Oud Leiden Nieuws, jg. 5, nr. 1, maart 2017.

Jaarverslag 2016.

C. Smit: Leidse walstoepen: een bijzonder fenomeen [grachtenwater voor huishoudelijk gebruik als spoelen van kleding en vaatwerk, schrobben straat en huis (niet voor consumptie)].

Monumentale kunst in Leiden Zuid-West.

Stationsgebouwen Leiden Centraal in de beeldbank.

Meten is weten dankzij drie generaties Dou. Leidse landmeters zetten Holland op de kaart [Jan Pietersz Dou (1573-1635), Johannes Dou (1605-1682) en Johan Douw (overl. 1690)].


Oud Nuus, nr. 183, jg. 47, juni/juli 2016.

(secr.: Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer; www.stichtingoudaalsmeer.nl )

J. Walewijn: In het Oosteinde: Opstand van seizoenmigranten [in de 18e eeuw kwamen elke zomer ca. 400 Duitse trekarbeiders naar Aalsmeer; in 1726 werd een gilde voor katoenblekers (ondernemers) opgericht; in 1765 protest tegen het werken op zondag; stakers vallen werkers lastig; meeste actieve: Vis, Ording, Van Bergen, Kreek, Meijer en Haverman].

C. Stieva (†): Van Zingschool tot Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer (2). 150 jaar zingen in Aalsmeer.

G. Wentzel: Het archief van de KMTP: één en al historie van de bloemisterij [Mij voor T...bouw en Plantkunde].

M. ‘t Hart: Armoede verjaagt Kudelstaarts predikant [Mathijs Pietersz van Stralen, vermeld Kudelstaart 1588-1591; solliciteerde in 1690 naar de classis Alkmaar, omdat de Staten van Utrecht zo slecht betaalden, dat het leek alsof ‘die dienaers ten platten lande ut te hongeren’].

J. Hofstra: De Legmeersluis.

J.W. de Wijn: Molen zaagde langer [vermeld in 1654].


Oud Nuus, nr. 184, jg. 47, sept./okt. 2016.

J.W. de Wijn: ‘Aalsmeers’ kanon in Rijksmuseum? [opgesteld bij het schilderij van Cornelis Vroom, die ca. 1629 de Slag op het Haarlemmermeer (1573) schilderde].

D. Jongkind: Potplantensortiment in Aalsmeer 1880 tot 1980.

H. Alderden: Terra Nova [twee loonlijsten en een werktijdenlijst 1903; o.a. diverse personen Spaargaren].

J. Wagter: Time is money [familie Broers; boerenbedrijf op de Legmeerdijk sinds 1908; Maarten Broers (Wognum 1869 – 1924), tr. Alida van Muyen (1879 Aalsmeer 1962)].

C. van Dam: Aalsmeerse tuinbouw in 1916.


Oud Nuus, nr. 185, jg. 47, dec. 2016.

Th. van Zanten: De beginjaren van gereformeerd Kalslagen [o.a. François Cosyn, 1585, en zijn voor- en na-geschiedenis].

J. Hofstra: De bemaling van de Drooggemaakte Schinkelpolder [aanbesteding, stoombemaling, bouwtekeningen].

De grote brand van 1917 [waarover de toen 12-jarige Jaatje Buis een opstel schreef; begon bij het huis van W. Keessen en sloeg over naar het hooihuis van W. Maarse].


Oud Nuus, nr. 186, jg. 48, maart 2017.

A. Leigton-van Leeuwen: ‘Het was niet zoveel werk!’ [herinneringen aan 46 jaar penningmeesterschap].

J.W. de Wijn: 375 jaar geleden: Gulden middenweg in de Dorpsstraat [plan om de Dorpsstraat te bestraten met klinkers of platte steen, 1638-1641].

W. van Bloemen: 150 jaar Oosteinderpoelpolder.

J.W. de Wijn: Heen en weer van Moleman [Casparus Moleman was veerman tot 1936].

H. van Leeuwen: Barendebrug, een brug met een verhaal [ijzeren ophaalbrug].

W. Fecken: Jan Spaargaren; Verkeerde tijd, verkeerde plaats [Aalsmeer 1895 – Ermelo 1944, woonde te ‘s-Graveland, tr. Maaike van der Meij, uit Nijkerk].


Oud-Utrecht, 89e jg., nr. 5, okt. 2016.

F. van den Broek: Een toekomst voor Utrechtse kerken. De gemeentelijke visie op religieus erfgoed.

J. Pennings: Utrecht is een pracht museum rijker. Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn.

T.H.M. van Schaik: Een tussenjaar aan de Nieuwegracht. Kapelaan Schaepman in Utrecht 1867-1868 [Herman Schaepman (1844-1903), politicus].

R. de Bruin: Herinneringen aan een inspirerend verteller: Piet ‘t Hart (1933-2016) [geb. De Lier; hoogleraar Utrecht-Studies].

J.W. Arends: Twee zwervende beeldenparen van V&D [aan het gebouw van boekhandel Broese en de Centrale Bibliotheek].


Oud-Utrecht, 89e jg., nr. 6, dec. 2016.

H. Buiter: Grote Drukte. Het Stationsplein van Utrecht 1843-2016.

L. Smit: Nu nog de ramen open! De nieuwe inrichting van het Centraal Museum.

S. Karst: ‘Een vorst zal Uw Bewoner zijn’. Oud- en Nieuw-Amelisweerd als buitenplaats van Lodewijk Napoleon.

M. Heurneman: Van voddenrapers tot modern kringloopbedrijf. 50 jaar wonen en werken bij Emmaus Haarzuilens.


Oud-Utrecht, 90e jg., nr. 1, febr. 2017.

A. den Boer: Van stationskoffiehuis tot horecaconcept. De stationsrestauratie Utrecht CS [1855-2011; het eerste etablissement werd later het hotel Terminus; uitbater tot 1860 was dhr. Limbeek].

B. van Santen: De Utrechtse en Amersfoortse wegbereiders van De Stijl [Pieter C. Mondriaan (geb. Amersfoort 1872; exm. De Kok), Bart A. van der Leck (geb. Utrecht 1876; exm. Gathier), Theo van Doesburg (= Christiaan E.M. Kijpper, geb. Utrecht 1883; exm. Margadant), Gerrit t. Rietveld (geb. Utrecht 1888; exm. Van der Horst)].

R.P.M. Rhoen: Op de faculteit natuurkunde sloeg de vonk over. Het academische leven van Hans en Greet SmitMiessen [Johan Albert Smit (Arnhem 1911 – Zeist 1999; exm. Van Schaik), hoogleraar, tr. Utrecht 1939 Margaretha Maria Miessen (Tilburg 1917 – Bilthoven 2006; exm. Van Nuenen), lerares natuurkunde].


Oud-Utrecht, 90e jg., nr. 2, april 2017.

B. van Santen: Het Vredenburg in de jaren vijftig en zijn aantrekkingskracht voor jaarbeursgangers.

I. Kloosterman: De geest van Utrecht. Parapsychologie in de Domstad [spiritisme, magnetisme; o.a. Wilhelm Tenhaeff (1894-1981), bijzonder hoogleraar parapsychologie, aangesteld 1953; medium Gerard Croiset].

T.H.M. van Schaik: Priorij aan de Vecht. De Dames Kanunnikessen en hun Cloese 1957-2007.

M. Douze: Een zoektocht naar gevelsteen D Fortuyn [geschiedenis pand Zeedijk 22; eigenaren: Van Wulven, Huysman (1750), Van Essenbergh (1755), Ubing (1759-1794)].


De Proosdijkoerier, jg. 32, nr. 2, juni 2016.

(Historische Vereniging De Proosdijlanden, Postbus 65, 3648 ZH Wilnis; www.proosdijlanden.nl )

F. de Wit / W. Bos: 5.000 jaar bewoners in De Ronde Venen. Het vroegere landschap van de Ronde Venen.

P. van Buul: Een dienstmeisje werd zakenvrouw. Jacoba Cornelia van der Maat 1896-1993 [geb. Abcoude-Proosdij; exm. De Kruif; tr. ca. 1915 Hannes Bon, sluiswachter].

P. van Golen: Vinkeveen na 1945 (1). Bouwen voor een nieuwe samenleving.

J. Frankenhuizen: Over bestuurders, klokkenluiders en doodgravers. Een kijkje in Mijdrechts verleden [eind 18e eeuw].

S. Veerhuis: Heilige grond [rk-kerkbouw; rumoer tussen pastoors].

Ch. Woerden: Europaflats en Thamen aan de Dijk [korte geschiedenis van Thamen].

B. Bouwhuis: Interview met Marian Kruijt [geb. 1948].


De Proosdijkoerier, jg. 32, nr. 3, sept. 2016.

(www.proosdijlanden.nl )

J. Frankenhuizen: Einde historische banden? [in 1636 kreeg Uithoorn een brug over de Amstel voor een betere verbinding met Utrecht; afgebroken in 1672 vanwege de Franse troepen; in 1711 weer opgebouwd; het lot van de huidige Irenebrug is onderwerp van Uithoornse politiek].

P. van Buul: Wilnis, dorp rond 1950 [interview met Jan Bluemink (1945), die een miniatuurdorp bouwde; o.a. met behulp van het archief van zijn vader, die fotograaf was].

F. de Wit: De installatie van een nieuwe burgemeester van Mijdrecht en Wilnis in 1943 [i.p.v. Iman Padmos werd Hendrik Jacob Doude van Troostwijk benoemd].

P. Grundmann: Ik wist niet wat oorlog was. Herinneringen van een jong kind [Pieter Catharinus Grundmann (geb. Woerden 1933)].

Flaesorgel in de Nederlandse Hervormde Kerk van Waverveen [1870; gebouwd door Pieter Flaes voor Barsingerhorn].

S. Veerhuis: De Amstel en zo voort ... (deel 1) [jaagpad trekschuitdiensten; Jacob de Jong (1767-1838), o.a. dijkgraaf].

Chr. Woerden: Hallo, met wie spreek ik? [ontwikkeling sinds 1884 van telegraaf- en telefoonverbindingen met Uithoorn; medewerkster postkantoor Mijdrecht werd in 1937 Johanna Suzanna Cornelia (Jo) Pieneman (Mijdrecht 1912 – 1993; exm. De Kok), tr. Pieter Bezemer].

S. Veerhuis: Een compilatie van Nieuwtjes en Weetjes uit Oma’s tijd [1925].

R. Hartsink: Hassing verhaspeld [Harmen Hassing (geb. Lünten / Vreden 1789) vond werk in de kruitfabriek van Ouderkerk a/d Amstel, tr. (3) ald. 1826 Catharina Voogt; bij de geboorteaangiften van hun kinderen werd de familienaam gespeld als Hassink, Hartsink en Harsing].


De Proosdijkoerier, jg. 32, nr. 4, dec. 2016.

P. van Buul: Het gemeentewapen en de ambtsketen [in 1211 werden de gemeentes De Ronde Venen en Abcoude-Baambrugge samengevoegd; de gemeenteraad vond een nieuw wapen niet nodig, waardoor Abcoude niet vertegenwoordigd werd. In 2016 werd er wel een nieuw wapen ontworpen en maakte een plaatselijke juwelier een nieuwe ambtsketen. Tien afbeeldingen in kleur van de oorspronkelijke gemeentewapens met toelichting; afbeeldingen van diverse ambtsketens].

S. Veerhuis: De Amstel en zo voort ... (deel 2) [beroepsgroep scheep- of trekjagers].

J. Frankenhuizen: Komen de Proosdijlanden straks weer terug? Een terugblik op vijftig jaar herindeling NW Utrecht.

Bozenhoven toen en nu [foto’s].

Chr. Woerden: De Mennonietenbuurt [o.a. liefdeprediker Tymon van Hilten (geb. Nederhorst den Berg 1672), Maria de Neufville (1699-1779)].

S. Veerhuis: Een compilatie van Nieuwtjes en Weetjes uit Oma’s tijd [1923].

P. van Golen: Vinkeveen na 1945 (2).


De Proosdijkoerier, jg. 33, nr. 1, maart 2017.

P. van Buul: Het gemeentewapen en de ambtsketen (ddel2).

S. Veerhuis: De Amstel en zo voort ... (deel 3) [stoomvaart].

R. Hartsink: Historisch Abcoude.

Foto’s van toen: De Heinoomsbrug te Wilnis; De Heinoomsvaart.

Chr. Woerden: De Mennonietenbuurt (vervolg) [nieuwbouw rooms kerkje (1782), joodse gemeenschap en synagoge, Christelijk afgescheiden gemeente van Mijdrecht].

S. Veerhuis: Een compilatie van Nieuwtjes en Weetjes uit Oma’s tijd uit Ons Weekblad van Zaterdag 21 maart 1931.

J. Frankenhuizen: Geldt ‘Luctor et emergo’ ook voor Wilnis?

Werkgroep Genealogie [zie website].


De Silehammer, jg. 24, nr. 2, juni 2016.

(Historische Vereniging IJsselham, Hoofdstraat 23a, 8375 AK Oldemarkt; www.historischeverenigingijsselham.nl )

J. Steenstra: Raadselen rond een IJsselhammer zilveren kelk [met beknopte geschiedenis van de kerk in IJsselham, 16e-17e eeuw].

J. Bakker: Jongelingen, wanneer is het volle maan? (2) [Jongelingsvereniging, opgericht 1900].

J. Steenstra: Beatrix Noljora (1890-1944) – violiste en zangeres uit Kuinre [Beatrix Clasina Treurniet (geb. Kuinre 1890 – overl. Haarlem 1944); artiestennaam in 1920 (Spaans: no llorar = niet huilen); levensbeschrijving; buitenlandse optredens; tr. Amsterdam 1926 (gesch. 1937) Johann Müller].


De Sneuper, afl. 122, jg. 29, nr. 2, juni 2016.

(Historische Vereniging Noordoost-Friesland te Dokkum)

P. de Haan: Drama in Dokkum, deel 2 [1922; in het gezin van Bernardus Boomsma].

J. Roep / H. Zijlstra: Gebrandschilderde ramen uit Hollum (A) ontdekt op veiling in Frankrijk.

J. Rozemeijer: De Bordne bij Dokkum. Bonifatius bij Dokkum vermoord?

A. Dijkstra / A. Romar: Domineesfamilie Romar uit Nes [Petrus Dionisius Romar tr. 1796 Aaltje Huizinga; ged. Franeker 1770 (exm. Piebinga)].

H. Bouta: Tegen de grens aan in Walcheren – Zeeland [Jan Minnes Bouta stuurde post naar familie 1915-1918].

R.J. Broersma: Wapen & vlag van Oostdongeradeel (3).

S. Meindersma: Bakkerijen Meindersma, deel 2 [in Leeuwarden (9), Morra, Oosternijkerk, Oudkerk, Terhorne en Wierum].

R. Tolsma: Vier nieuwe indexen, deel 2 [op de website van de vereniging www.hvnf.nl ; grondpachten weeshuis te Dokkum, bewoningsgeschiedenis vanaf 1585; toelichting op het gebruik van de index].


De Sneuper, afl. 123, jg. 29, nr. 3, sept. 2016.

(corr.: Brokmui 62, 9101 EZ Dokkum; www.hvnf.nl )

M. Bruining-Hoeksma: Louw Petroleum. Louw de Graaf & Sjoukje Stoker [Louw (1858-1945; exm. Hopperus) tr. Buitenpost 1884 Sjoukje (1862-1939; exm. Hoeksma].

H. Zijlstra: Nicolaas Tadema, VOC-opperhoofd in India [ged. Dokkum 1739 (exm. Jilderda), student Franeker 1756, 1759 naar Batavia; schoonfamilie Leembruggen; levensloop].

J. Boersma: Molens in Kollumerland.

A. Buwalda: De Buwalda ‘s van Dokkum [17e-19e eeuw; familiewapen; bakkers].

H. Bouta: Uit het Zuiden weinig nieuws ... [beschreven ansichtkaarten door Jan Minnes Bouta 1915-1918].

R.J. Broersma: De dorpswapens van Lioessens & Metslawier.

G. Herrema: Broeihokken in Noordoost-Friesland.

Y. Haakma: Opheffing van ‘Buiten de Woudpoort’ [begrafenisvereniging, ontstaan in Dantumadeel; bestuursleden Henk Jan Snapper (voorzitter), Sipke Prins (penningmeester) en Dirk Feenstra; leedomzegger Klaas Mijlijma (1883-1978)].

L. Meindersma: De Friese periode van de familie Zimmerman [zeven generaties; te Doesburg, Amsterdam, Franeker, Engwierum; 18e-20e eeuw].


De Sneuper, afl. 124, jg. 29, nr. 4, dec. 2016.

D. Douma / R. Tolsma: Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945.

H. Zijlstra: Schilderijtje Wessel P. Ruwersma [Holwerd 1751-1827, huisschilder].

M. Bruining-Hoeksma: Sterke Jerke. Herke Tjerks Witteveen [1801 Drogeham 1890, tr. 1831 Geertje Jans Oldenburger; grootvader Egbert Tjerks kwam van ‘t Witteveen bij Oostermeer; naamsaanneming 1811].

H. Bouta: Zingend en marcherend naar Breda [Jan Minnes Bouta; 1917].

W. Boswijk: Eerherstel voor Hessel van Meckema [1586 Kollum 1612, de eerste man van Lisck van Eijsinga; mans portret en enkele wapens werden overgeschilderd: Van Meckema en Van Feytsma door Van Eijsinga en Van Eelsma].

H. Zijlstra / R. Dell’Aira: Van Aylva – familiezilver door Andele Andeles [zilversmid te Leeuwarden, geb. ald. 1689 (exm. Brongersma)].

E. Smits F.A.zn: Bouw van een vissnik.

L. Meindersma: De windvaan van Wierum & Pieter F. Meindersma [maker: Gerben Elias Sikkema (geb. Ferwerd 1834; exm. Bosgra)].


De Sneuper, afl. 125, jg. 30, nr. 1, maart 2017.

E. Smits / H. Zijlstra: Admiraliteitsschip Princesse Albertina [aanbesteding bouw Fries oorlogsschip in 1653 te Harlingen; eindigde als ‘brander’ tijdens de Tocht naar Chatham 1667].

N. Dijkstra: Dokkumer scheepstimmerman overleed in krijgsgevangenschap [Arjen Sjoerds Schuitinga (ged. 1766), tr. 1789 Wepkje Lucas (Sprietsma); in dienst 1795, in 1800 opgesloten in Engeland, overl. 1801; verslag zeeslagen en omstandigheden gevangenschap].

J. de Vries: Wytze Petrus de Vries [Beetsterzwaag 1852 – Amsterdam 1935 (exm. Van den Berg), (hulp-)onderwijzer (hoofd 1879) te Nes, tr. (1) 1874 Saakje Eeltjes Halbertsma; tr. (2) 1884 Antje Jacobs Dijkstra; levensbeschrijving (wangedrag, proces; schrijver te Amsterdam)].

H. Bouta: Jan zwaait af [Jan Bouta; 1918].

R.J. Broersma: De dorpswapens van Morra & Nes.

D. Douma / R. Tolsma: Vluchtelingen 1940-1945 in Oostdongeradeel (2). 4. Vluchtelingen uit Arnhem en omgeving [o.a. herinneringen van Dikker, Venster, Boekhout van Solinge, Van Niekerk, Angeneid, Van Harten; 24 kinderen van evacués werden in Oostdongeradeel geboren, met soms vernoemingen naar gastgezinnen].


De Stelling, nr. 137, jg. 35, juli 2016.

J. Roorda: De Maatschappij van Weldadigheid van grote betekenis voor Steggerda 1821-1960.

H. Deems: De Nationale Militie [met namen van opgeroepen lotelingen 1833, 1835, 1839, 1841 en 1843].


De Stelling, nr. 138, jg. 35, sept. 2016.

H. Deems: Heffing Kanaalgelden en Wipgeld op de Tjonger en Reglement op de invordering van die gelden (1886/1887).

R. Schelhaas: Het verhaal van Jannes en Neeltje in de K(o)lonie [Jannes Hendriks Nieuwenhuis (1778-1843) en Liefke Klaasens (1778-1824); hun zoon Jannes (geb. 1812), tr. 1837 Neeltje Olie (geb. 1811), dochter van Jan Jacobs Olie en Aagje Davids Schrama, uit Alkmaar].

H. Deems: Bevoegd erkende beoefenaren van de onderscheidene vakken der geneeskunde in de Stellingwerven rond 1827 [namen en data van admissie].

J. Roorda: Jac van der Klei onderwijzer en schrijver [Boijl 1879 – Apeldoorn 1951; pseudoniem Jaap van Boyl; werd in 1906 hoofdonderwijzer te Steggerda, tr. Henderika Femmigje Ellerbroek].


De Stelling, nr. 139, jg. 36, jan. 2017.

H. Deems: Markten in Weststellingwerf.

E. Lantinga: Het geslacht FrensFrentFrintVrindVriend in Drenthe, Overijssel en Friesland [stamreeks (7 gen.) van Hans Vrind (geb. Noordwolde 1850), tr. Leeuwarden 1879 Christina Petronella van den Hurk → Harmen Willems Vrint, won. Havelte 1707-1722].

H. Deems: Blaadje, behelzende goede raad aan de veehouders [1866].


De Stelling, nr. 140, jg. 36, april 2017.

(Vereniging Historie Weststellingwerf e.o., Blomslaan 29, 8471 AZ Wolvega; www.historieweststellingwerf.nl )

H. Deems: De Maatschappij van Weldadigheid in de Zuidelijke Nederlanden en het vervolg daarop [kolonie Merksplas].

A. Sikkema-Jager / J. Roorda: Fijne herinneringen aan Vinkega [Anneke Jager (geb. Akkrum 1942), tr. 1962 Piet Sikkema].

G. Bakker: Parenteel van Harmen Willems Vrind (Frent, Frens) (1) [1785-1838, tr. (1) 1811 Jakobje Jakobs Bovenkamp; tr. (2) 1825 Trijntje Jans Mulder; Vrind / Vriend, Roders, Pape, Jedema, Krol].


Terra Westerwolda, jg. 4, nr. 2, dec. 2015.

J. Kok: Buinerverlaat [oude foto’s].

H. ter Heijden: ‘Groningers zijn zulke ellendige menschen om boeken aan te verkoopen’ [literatuurgeschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde].

H. van de Wal: Wat is er te zien in Ter Maarsch en Veenhuizen? [buurtschappen gemeente Stadskanaal].

J.S.A. Huizing: De bouw van een tweede graanmolen te Bellingwolde [1577; 1626-1627].

J. Westendorp: Zandberg, een Duitse kolonie in het Valthermoeras [van overwegend katholieke Duitse boekweitboeren; 19e eeuw].

H. Kämink: Stadskanaal in 1864.

J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde. Gevonden in de Groninger Archieven, afl. 7 [1642-1647].

R. Pinxterhuis: Het Philipsgevoel van Johannes Pieter Koedam [geb. Amersfoort 1925; interview; ging in 1955 werken in de nieuwe Philips vestiging].

W. Bruining: Klaas Jonkheim en Gepke Scheper [foto ca. 1900; tr. Wedde 1877; hun gezin].

A. en R. Hazelhoff: Van weertshuis tot Borggraafhuis, deel 2 [Derck Haselhoff in 1637 aangesteld als borggraaf, tr. Magdalene Saxenhausen; nazaten of verwanten bekleedden bijna 170 jaar het ambt].

G. Luth: Sellingen ten tijde van meester Neuteboom [1865-1929].

J. Been: Het Stadskanaal in Ter Apel [kanaal na 113 jaar gereed in 1878].


Terra Westerwolda, jg. 5, nr. 1, juli 2016.

(www.verenigingwesterwolde.nl )

J.S.A. Huizing: De Slag bij Jipsinghuizen. De militaire achtergrond van Jipsinghuizen in 1665. Aanvullende feiten uit de archieven opgelicht [gardetroepen van Stad & Lande onder kapt. Rembt ten Ham overrompelden het kampement van de Bisschop van Munster].

H. ter Heijden: Interview met Sanne Meijer [22 jaar].

H. Scholte: Jeugdherinneringen aan Rhederbrug (1) [Harm Scholte, geb. 1941 in het brughuis].

H. ter Heijden: Wedergeboorte in Westerwolde. Roel van Duijn over zijn jaren als biologische boer in Veele [1977-1983; interview].

Tj. van Dijk: Het testament van Prins – Bisschop Bernhard von Galen. De andere kant van Bommen Berend [1666 Vrede van Kleef; 1678].

J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde. Afl. 8 [1648-1650].


Terra Westerwolda, jg. 5, nr. 2, winter 2016/2017.

J. Rendering: Familie Rendering. Van Renwerinck, Renweringh naar Rendering. Het verhaal van een familie [naam ontleend aan erve Reuweringh te Veele; oudste vermelding 1504; stamreeks verhalenderwijs gepresenteerd; Wilt Wubbels R. (tr. 1722 Geertien Wilts) verkocht in 1723 huis en erf; schema 15e-20e eeuw].

J.S.A. Huizing: Het oude kerkhof van Bellingwolde eindelijk gevonden.

H. Scholte: Jeugdherinneringen aan Rhederbrug II.

H. ter Heijden: Trijnie Koolhof-Tammes: altijd in actie [interview; geb. Vlagtwedde 1926, tr. 1955 Jan Koolhof].

J.S.A. Huizing: Rembt ten Ham. De held van Jipsinghuizen. De aanvoerder van de troepen van Stad en Lande [geb. Garsthuizen 1622 (exm. Van Starkenborg), tr. Groningen 1651 Anna Bertha van Ewsum (exm. Sickinghe)].

Tj. van Dijk: De kolonisatiemaatschappij ‘Eigen Haard’. Landontginning en kolonisatie als antwoord op de revolutie [1892].

H. ter Heijden: Literatuurgeschiedenis van Westerwolde [1650-1654].


Tijdschrift voor Historische Geografie, 1e jg. (2016), nr. 3.

(Uitgeverij Verloren; www.verloren.nl/thg )

H. van den Ende: De lege stad. Over het ontstaan en de ontwikkeling van middeleeuws Bunschoten [onder de stadsweide bevindt zich het restant van de onvoltooid gebleven middeleeuwse stad].

K. Volkers / Chr. Kik: Nieuwe hoop voor de Nederhop? Ondergang en opleving van de hopteelt in Nederland [grondstof voor bier; hopteelt in Nederland tot circa 1750; 1750-1850 achteruitgang; ‘met het verdwijnen van de kleine dorpsbrouwerijen zien we ook de hopteelt afnemen’; pogingen hernieuwing hopteelt].

K.A.H.W. Leenders: Bomen en hakhout in de Meijerij van ‘s-Hertogenbosch in 1662 [houtbestand op pachthoeven].

B. Bakker / R. Roos: Landschap op papier. De vallei van Saxenburg, gezien door Rembrandt en zijn vrienden [landgoed bij Bloemendaal].


Tijdschrift voor Historische Geografie, 1e jg. (2016), nr. 4.

P. Henderikx: Bij het overlijden van prof. dr. Rob Rentenaar. Alkmaar 23 september 1938 – Nivaa (Denemarken) 9 mei 2016 [naamkundige, historicus].

S. Jurgens: Uit de stad verbannen. Hooi- en zaadbergen van stadsboeren.

K. Essink: Bemesting met slib uit Delfzijl en de Dollard – honderd jaar geleden [verbetering bodemkwaliteit; Oost-Groningen, Drentse zandgronden].

H. Ehrenburg: Plantages aan de Wilde Kust [kustvlakte van Suriname en Guyana; aanleg met waterbeheersysteem].


Tijdschrift voor Historische Geografie, 2e jg. (2017), nr. 1.

I. de Jongh / B. Maes: Historische wallen in Het Groene Woud. Archeologisch en bos-historisch onderzoek naar middeleeuwse wal om Het Speet en De Geelders [Noord-Brabant].

G.J. Schiereck: De Dordtse uitdaging. De vroegere loop van de rivieren bij Dordrecht.

D. Koren: Kerken aan het strand. Zielenheil voor zonzoekers in Zeeland.

Y. van Mil: Wederopbouw van de tuinbouw 1945-1965. Een vergelijking van de Bollenstreek met het Westland.


Veluwse Geslachten, jg. 41, nr. 2, april 2016.

(www.veluwsegeslachten.nl)

G. Klopman: Genealogie Frens / Van Kampen – oorsprong Elspeet (Deel 3) [19e-20e eeuw].

K. Stoffels: Het portret van ... Heimen Stoffels (1830 Elburg 1913) [levensbeschrijving; tr. Elburg 1853 Dirkje Bullink (exm. Vrijheid); fragment: zijn (groot)ouders en kinderen].

Stamreeks van bekende Veluwenaren. Deel 5. Hooggeleerden van Veluwse komaf

T. van den Brink: Prof. dr. Elbert Dijkgraaf [geb. Almelo 1970, econoom; loopbaan; stamreeks → Maas Gerritsen Dijkgraaf, ged. Apeldoorn, tr. Epe 1762 Petertje Teunis Bosch].

Bijlage over Evertje Schouten, de min van prinses Wilhelmina [Uddel 1852 – Apeldoorn 1945].

E. de Jonge: Het rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom (III). Civiele geschillen en civiele processen [een willekeurige greep (van de auteur); Van Oelen (1607), Vorstelman (1608); grensgeschil (1713); Proper (1728), Hacfort – Van Twickeloe (ca. 1620), Ter Schuyr (1628)].

A.C. Zeven: De zegels van Jacob Gerard, dijkpander en de heemraden Gerrit Aalbers en Reinier Oosterbroek: een correctie en een aanvulling.

P.D. Meijer: Genealogie Van Grevengoed [genoemd naar het abtsgoed Grevengoed in buurtschap Slichtenhorst onder Nijkerk; pas de zesde generatie noemde zich naar deze boerderij; oudst bekende: Hendrik Reijners, vermeld 1526].

Aanv. / Corr. Corrij / Korrij.


Veluwse Geslachten, jg. 41, nr. 3, juli 2016.

G. Klopman: Genealogie Van de Kerk (twee families [1. te Doornspijk en Elburg: oudst bekende: Beert Jansen tr. Doornspijk 1745 Lubbertjen Peters; t/m de gezinnen van generatie IV. 2. te Oosterwolde: oudst bewezen: Cornelis Dirks, landbouwer aldaar, tr. ca. 1799 Hendrikje Helmigs (ged. ald. 1776); t/m de gezinnen van generatie IV].

J. Dolleman: Tweemaal overleden !? [Anna (Johanna) Berends Koekkoek: 1812 of 1847].

P.J.R. Vermaat: De weduwe Ekelenburg gevonden [vijf families Van den Born stammen uit Renkum e.o.; in een magescheid van 1735 kreeg Jacomina Jacobs (behorend tot een van die families) de toevoeging weduwe Ekelenburg; zij trouwde Rotterdam 1716 als Jacquemijntje Termaet, jd. van Rencum, met Arent van Ekelenburg; verslag van onderzoek].

A. van Ooik: Geslacht ‘Van Engelvoort’ uit Barneveld [oudst bewezen: Aart Jansen van Engelvoort, begr. Barneveld 1757, tr. ald. 1717 Hermtje Herms; nageslacht o.a. te Amsterdam].

P. Bouw: Een vijftiende eeuws huwelijk in Nijkerk – start van een transcriptiereeks? [uit het Archief Huis Laar werden drie aktes getranscribeerd (twee huwelijks voorwaarden en een magescheid) uit 1463, 1466 resp. 1499; transcriptie van de akte van 1463 (betreft Meeus Elbert Meeus) en opgave van de namen in de andere twee].

E. de Jonge: Hoe zoek ik in het rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom? [digitale inventaris op website Het Gelders Archief; uitleg met voorbeelden; gerichtssignaten].

G.H. Klopman: Genealogie Aartsen / Aarsen (Apeldoorn) [aanv./corr.].

G.H. Klopman / B. Pas / H. Kamphuis: Genealogie Bellert [aanv./corr.].

T. Elbertsen-Hoekstra: Aanvulling op de stamreeks van prof. dr. Beatrice de Graaf.


Veluwse Geslachten, jg. 41, nr. 4, sept. 2016.

A. van Ooik: Kinderen en kleinkinderen van Rutger Jansz, ‘dach huerder’ van Barneveld [te Wekerdom onder Ede; 17e-18e eeuw].

F. Stoffels: Het portret van ... moeder Engelbarta en dochter Metta Everarda [Engelbarta Veldhoen (Elburg 1826 – Amersfoort 1906); Metta E. Teekman tr. Harderwijk 1893 Johann W. Engelenburg].

G. Klopman: Het nageslacht van Jan Redeker uit de graafschap Lippe [timmerman te Elspeet, tr. ald. 1685 Geertien Otten; één tak (ook) genaamd Kok; t/m 20e eeuw].

J. Dolleman: Dodelijke primeur voor vrouw Jan Brummelkamp [Hester Rebekka Nepping stierf in 1812 onder de guillotine, veroordeeld voor moord; fragment Brummelkamp te Vaassen, Loenen, Amsterdam].

E. de Jonge: Hoe zoek je in het rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom? (vervolg) [civiele processen].


Virtus, jg. 23 (2016).

Jaarboek voor adelsgeschiedenis

(Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis, p/a Historisch Centrum Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle; www.adelsgeschiedenis.nl )

B. Pope: Finding safety in feuding. Nobles’ responses to Nuremberg’s rural security policy in the mid-fifteenth century.

J. de Weerd: Adellijke beschermers van een christelijke gemeenschap. Veluwse edelen tussen machtswerking en religieuze verandering in de zestiende eeuw [het gebruik van laatmiddeleeuwse collatierechten (verhouding macht en religie in dorpen en kleine steden; recht op predikantenbenoeming), classicale acta en correspondentie met het Hof van Gelderland als bronnen; casussen families Van Arnhem, Van SallandtVan Wees, SchellartVan Voorst].

M. Seelig: The longing for leadership. Collective memory of nobles, the perception of their present days, and the need for ‘noble-minded personalities’ in the Weimar Republic. Appendix: Biographical information.

Y. Kuiper: Landed elites, landed estates and lifestyles in Europe (1880-2000). A historiographical balance and a research agenda.

E.C. Macknight: Dining in aristocratic households of nineteenth-century France.

A. Snellman: The economic and social transformation of the Finnish landed elite, 1800-2000.

E. Storms-Smeets: From elite to public landscapes. The case of the Klarenbeek estate in Arnhem, 1880-1950 [in 1807 gekocht door Jan van Pallandt van Walfort (overl. 1844); huis en tuin in 1886 verkocht aan J.H. Lüps, Duits industrieel; de rest werd verworven door de gemeente Arnhem voor een openbaar park].

D. Menning: Redefining nobility. Germany during the nineteenth and early twentieth centuries.

M.j. Broers: De zestiende-eeuwse ‘adelskroniek’ van graaf Floris I van Pallandt [geb. 1539, graaf van Culemborg (sinds 1555)].

Y. Kuiper: In memoriam Jaap Dronkers (1945-2016) [Amsterdam – Haarlem; socioloog, hoogleraar; tr. Tonny Vlaming].

Recensies, o.a.:

S. Thiry: Makelaars in adellijke communicatie. De evolutie van het herautschap in het Heilig Roomse Rijk (twaalfde-zestiende eeuw) [boek: Nils Bock, Die Herolde im römisch-deutschen Reich].

N. Bijleveld: Adelshistoricus tegen wil en dank. Een interview met Frederik Buylaert [universiteit Gent].


Waardeel, jg. 36, nr. 2-2016.

(Drents Historische Vereniging; Brink 4, 9401 HS Assen)

Speciale editie naar aanleiding van het symposium (van 9 april 2016) De Poorte van Drenth

H. van Westing: Vestingen, schansen en redoutes. De verdediging van Drenthe in de vroegmoderne tijd [hooggelegen zandgronden, omgeven door moerassen en veengebieden; fortificatie van enkele toegangen tot die gebieden].

D. Spiekhout: Kasteel Coevorden in de Volle en Late Middeleeuwen [de bisschop van Utrecht (Neder- en Oversticht) verloor rond 1150 steunpunt kasteel Coevorden; in 1395 wilde hij het terug; machtsverhoudingen; kastelenbouw].

B. Wever: Foreestrecht in Drenthe [een recht, gekoppeld aan het Frankische koningschap; het exclusieve recht van de koning op onbeheerd goed in zijn rijk; behalve wildernis bijvoorbeeld roerende ‘goederen’ als vis in open wateren (visrecht), wild (wildvang, jachtrecht), strandvonderij; uitleg ‘beheerd’; gebruiksvergoedingen in Noordoost-Nederland; schenking foreestrecht in 944 aan de bisschop van Utrecht, waardoor hij een parochiestructuur kon opzetten; grootschalige ontginningen; de betekenis van artikel 1 van het Landrecht van Drenthe van 1412].

Th. Spek: Middeleeuwse boerderijen en ontginningen in Drenthe en Salland: combinatie van interdisciplinaire en retrospectieve aanpak [verslag door M. van Klinken].

M. Hulscher: Kenniscentrum Landschap: op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Een interview met Theo Spek [hoogleraar Landschapsgeschiedenis RUG].

I. den Hollander: Stemmen uit het verleden [beschrijvingen van Coevorden door inwoners en bezoekers in het verleden].


Waardeel, jg. 36, nr. 3-2016.

M. Dussel: Kapitalisten in het veen [vondst van de bedrijfsboekhouding (o.a. zeven grootboeken en twaalf notitieboeken) 1860 – begin 1900 van het zaken imperium van Hendrik Adams (1830-1904) en zoon Jakob (1859-1923) te Gasselternijveen; gevonden in een afgesloten kamer van een herenhuis, bewoond geweest door Bertus en Martha Hadderingh; hout- en steenhandel, vervening, straatafval uit steden voor bemesting].

M. de Wit: Vondsten op de es. Prehistorie Noordbarger es te Emmen in vogelvlucht.

W. van Hasselt / H. van den Beukel: Sjoa Drenthe. Project over (Drents) historisch besef, de holocaust en onze identiteit [doel: een informatief Drents historisch-genealogisch erfgoedmonument uitbouwen; www.sloa-drenthe.nl ; knop Personen geeft toegang tot de database met persoonsgegevens; Namen in de Joodse genealogie (de achtergrond van naamgeving, bijvoorbeeld waarom Benjamin ook als Wolf voorkomt)].


Waardeel, jg. 36, nr. 4-2016.

Speciale editie over Drentse marken.

Vereniging Drentse Boermarken (www.boermarken.nl )

M. Gerding: De Drentse marke [leven op dorpsniveau op het zandgedeelte van Drenthe; ‘alles draait om mest’; collectiviteit, verkoop markegrond, waardelen (rechten op gronden werden uitgedrukt in waardelen), enz.; Begrippen].

F. Sieders: In gemeene marcken volgen de minste de meesten. Scheiding van marken van Hijken en Brunsting [hoe Jacob Otten Brunsting (geb. 1732) gebruik wist te maken van zijn rechten; het dorp Brunsting (of: Breustinge) is ontstaan als buurtschap van Hijken].

M. Gerding: Markeverdelingen [de overheid verplichtte in 1837 ‘de marken te scheiden en het collectieve eigendom te verdelen onder de rechthebbende eigenaren’].

E. de Vries-Heijboer: Markengrenzen en hun sporen.

J. van der Struik: Volmachten vol verhalen [uit gesprekken met volmachten = de dagelijkse bestuursleden van de Boermarken; tot Napoleon waren zij een ‘soort van college van burgemeester en wethouders’; tegenwoordig vervullen zij een taak in het onderhoud van flora en fauna en dragen bij aan sociaal-cultureel leven].


Westfriese families, 57e jg., nr. 3, dec. 2016.

(secr.: Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek; http://www.westfriesefamilies.nl)

J. Bijl (†): Genealogie van Pieter Jansz Bijl [1705 Enkhuizen 1759, tr. ald. 1730 Geertje Jacobs Butter; nageslacht (9 gen.) o.a. te Den Helder].

W.J. Mets: Een groot redder is heengegaan [uit Heldersche Courant 1937: jan Bijl].

D. Vermeulen: Ida Wiebes [kreeg zes kinderen met Pieter Jansz Roos te Hoorn en Enkhuizen 1766-1778 (Luthers gedoopt); tr. Hem 1766; zoektocht naar haar herkomst gaat voort].

J. Bijl (†): Genealogie van Arien Doef [zoon Klaas Doef (1755 Enkhuizen 1812), tr. (1) Andijk 1786 Grietje Jacobs Tromp, tr. (2) Enkhuizen 1798 Hiltje Swiers; t/m generatie VIII].


Westfriese families, 58e jg., nr. 1, april 2017.

J. Selie: Parenteel Verwer – Houter [Adriaan Verwer (1811 Hoorn 1869; exm. Oosten), tr. ald. 1837 Aafje Houter (1814 Hoorn 1857; exm. Viege); Verwer, Balder, Van der Linden].

1000 jaar Schouten [broers en zussen samen 700 jaar; kinderen van Ariën Schouten tr. Berkhout 1924 Adriana Maria Commandeur; kwartierstaat (5 gen.): –, Koopman, Bakker, Duin, –, Konijn, De de Jong [!], Duijn].

J.J.W. Witte: Aanvullingen genealogie Bijl.


Familieorganisaties

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 119, jg. 31, sept. 2016.

(secr.: J. Schuit; secretaris@schuit.info)

Jeugdherinneringen van een 70-jarige [in 1983; Arie Mors, zoon van Johannes Mors (1889 Heiloo 1975) en Trijntje Schuit (Egmond-Binnen 1891 – Heiloo 1981); het gezin van grootouders Theodorus Schuit en Aafje Buisman (tr. Egmond-Binnen 1891)].

Soldaten van Napoleon [uit een database: Klaas Schuijt (geb. Enkhuizen 1788), Jacob Schuit (ged. Egmond aan Zee 1790), Andries Schuijt (geb. Enkhuizen 1796), Jan Schuit (geb. Oosterland 1789), Hindrik Jans Schuit (ged. Appingedam 1782), Pieter Schuijt (ged. Egmond-Binnen 1793), Joseph Schuit (geb. Coevorden 1794); Cornelis Nicolaas Schuijt (geb. Duinkerken 1791 – overl. in Rusland 1812)].

Nog meer aanvullingen op code AA !! [Jan Schagen / Schuijtemaker (ged. Koedijk 1697), tr. ald. 1719 Trijntje Dirks; hun (klein)kinderen].


In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 120, jg. 31, dec. 2016.

De 15 kinderen van Pieter Schuit [Egmond-Binnen 1852 – Den Haag 1933; exm. Bakker), tr. (1) Noordwijk 1874 Neeltje den Hollander (exm. Schulte) – 8 kinderen; tr. (2) Monster 1887 Anne Faase (geb. Bloemendaal 1839; exm. Van Velzen), weduwe Joh. Fr. van der Meijden; Uit een relatie met Wilhelmina J.A. van Deutekom (geb. Den Haag 1859; exm. Verroen) werden zeven kinderen geboren, die de achternaam van hun moeder kregen; huwelijk alsnog Den Haag 1918].

Een bijzondere brief [van Jacob Schuit (Den Helder 1842 – Bantam 1883; exm. Grijm), tr. Batavia 1877 Catharina Elenbaas (geb. Colijnsplaat 1857; exm. Van Schaverbeke); hertr. Utrecht 1886 Gijsbertus C. van Soest].

Een prachtig signalement [van Jan Coenraad Schuijt (1864 Amsterdam 1926; exm. Wilschut)].


Uit welke beker, nr. 49, 17e jg., dec. 2016.

(Red.: Edelhert 6, 1273 GG Huizen; www.uitwelkebeker.nl)

Croezensteeg later Juffrouw Croezensteeg [te Brugge; genoemd naar Hendrick Croes (begr. Rotterdam 1598), die in 1591 eigenaar werd van een hoekhuis in de Hoogstraat; tr. (1) Brugge 1564 Adriana Sayon; met fragment; in 1619 in bezit van twee dames].

Honderd jarigen aanvulling.

Stam Amerika afkomstig uit Winschoten [met conclusie uit DNA-test].

Klein- en Grootburgerschap te Deventer. Stam Bathmen [vier generaties stamreeks; 18e-19e eeuw].

Familierelatie Van Denzel en Kroeze [o.a. te Grijpskerk, Aduard, Roodkerk; 19e- begin 20e eeuw].

50 jarig huwelijk echtpaar Speelman – Kroeze [Jan Speelman tr. Slochteren 1885 Martje Kroeze; vier generaties stamreeks Kroeze].


Uit welke beker, nr. 50, 18e jg., april 2017.

Hendrick Croesinckstraat. Rotterdam [lid Raad van Holland 1570, ingeland polder Varkenoord; met stamreeks].

W. Croese: Naamsverwarring voer voor genealogen.

Huwelijk Kroes in Canada [Attje / Ada Kroes (geb. Terhorne 1936), tr. Knox 1956 William Gils; met stamreeks; gen. V. Hendrik Jacobs Kroes tr. Joure 1828 Geertje Freerks Raadsveld].

60 Jaar getrouwd [Lambert Kroezen tr. Hoogeveen 1957 Hendrikje Zwiggelaar; met cirkelkwartierstaat (4 gen.): –, Marissen, –, Scholing].

Gezin v Arnoldus Croes [Oss 1889 – Utrecht 1964, tr. Amsterdam 1915 Alexandrina J.M. Schaap; negen kinderen].

Naamgenoten overleden in 2016.

Ondergang van het schip ‘Mr. Cornelis W. Kroes’ [1985; naamgever geb. Zwolle 1913, tr. Leeuwarden 1942 Reinske Bijlsma; 4 gen. stamreeks].


De Veerkamp Krant, Ed. 84, jg. 22, sept. 2016.

(Red.: Middelblok 105, 2831 BL Gouderak; www.familieveerkamp.nl, maar nog niet up-to-date)

Uit het archief: advertenties Veerkamp van vroeger.

J.-P. Wortelboer: De onderhandse overeenkomst met Harmannus Jurrien Veerkamp [betrof het uitdiepen van het Nieuwcompagniester hoofddiep, 1876; 1823 Kiel 1897, landbouwer te Noordhoorn, huwde twee maal].

Recent familienieuws.


De Veerkamp Krant, Ed. 85, jg. 22, dec. 2016.

Wij herdenken de Veerkampen overleden in 2014.

Interview met Arnold Veerkamp [geb. 1987].

M. Vis: Het oude huis van Gerrit Veerkamp [schoenmaker, kocht in 1743 huis in Wateringen; verkocht het in 1779 aan Albertus H. van Wouw].


Duitsland

Hessische Familienkunde, Band 39, Heft 3/2016 [sept.].

G. Wiechert: Neuigkeiten zu der aus Oberursel und Weißkirchen stammenden Familie Schützbreth [de grootmoeder van Franz Conrad Seebold (te Middelburg) – over wie eerder gepubliceerd werd – was een Schützbrett; verhalenderwijs 15e-18e eeuw].

K.-H. Hartmann: Überraschungsfunde bei Nachlässen und Hausholtsauflösungen: Der Schreufaer Lehrer und ‘Wettermacher’ Conrad Liese (1881-1951) [de auteur (be)treurt, dat in de toekomst niet meer verrassende vondsten op papier (tekeningen, brieven) gedaan zullen worden door de digitalisering; fragment Lise te Ropperhausen 1840-2015].

A. Dietrich: Die alten Kostheimer Familien (VI). Die Familien Schollmayer / Schollmaier / Schollmeier [oudst bekende: Leonhard Schollmayer (geb. ca. 1612), beheerder van een landgoed in Geinsheim; nageslacht te Kostheim en Hochheim; t/m gen. VII].


Hessische Familienkunde, Band 39, Heft 4/2016 [febr. 2017].

B. Ditthardt: FleckenbühlJunkerNicodemus. Die Spur einer niederadligen Familie im Herborner Raum vom 15. bis ins 17. Jahrhundert [halverwege de 17e eeuw werd de huidige schrijfwijze (Nicodemus) standaard; varianten in Amt Herborn waren Demus, Themus, Dimes of Thiemes; in Dillenburg traden daarvan weer nieuwe versies op als Demutten; oorsprong van de naamgeving lag in Medenbach: Nicodemus Juncker Cunradtssohn (1577); Die Offenbacher Junker als Nachfahren der Herren von Fleckenbühl].

R. Grimm / B. Lamb: Heiraten in Vilbel und Massenheim. Auswertungen aus dem 2. evangelischen Kirchenbuch von Vilbel (1702-1791) [chronologisch; o.a. Hinkel, Uphoff, Still, Sommer, Seybold, Schmitt, Pietz, Zollner, Schneider, Maul, Clöss, Hess, Beck, Bereiter, Muth, Wendenroth, Müller, Vömel].

A. Dietrich: Die alten Kostheimer Familien (VI). Die Familie Schollmayer, die achte und Teile der neunten Generation.


Mosaik, Heft 2/2016.

(Familienkundliche Vereinigung für das Kleverland e.V., Emmericher Str. 182, 47533 Kleve; www.mosaik-kleve.de )

N. Arntz: Von Wissel nach Wesel. Über die Entstehung einer niederrheinischen Familiengeschichte [verslag van onderzoek naar voorouders Arntz; oudst bekende: Peter Heinrich Arnts (Ahs) tr. Johanna Koenen / Kühnen; zoon Jakob, geb. Uedem 1746].

J. Telaar-Meyer: Die Familie Stratmann [oudst bekende: Wilhelm Stratmann tr. Eva van der Heiden; zoon Wilhelm geb. Mehr 1717].

M. Wennekers: Heiratsaufgebote aus 1813 im Standesamt Wesel [90 bruidsparen alfabetisch op naam van de bruidegom].

G. Voldenberg: Aus den Amtsblättern der Regierung zu Cleve, 1816. Namentliche Liste von Deserteuren der National-Militie aus der Provinz Ober-Issel [Overijssel; geboorteplaats (o.a. Oldenzaal, Meerselo, Borne, Delden), laatste woonplaats].

J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhart Luib (Teil 18) [Ressing, Scholten, Baumann, Lensing].


Mosaik, Heft 3/2016.

B. Schweers: Auf der Suche nach einer deutsch-kanadesischen Familienverbindung [Schweers, Swer(s), Sweers].

M. Wennekers: Neues aus dem Archiv – Schenkung van de Sandt.

J.-W. Euwens: Tussen Weverstraat en Duffeltdijk. Familiäre Beziehungen und Nachbarschaft in Kekerdom 1664 und danach [haardstedentelling; Der Hof Zu den Ruijen; Euwens, Croes, Van Lobith].

J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhart Luib (Teil 19) [Fassin, Behmer, Bartels, Baumann, Leijgraaff, Roelofs, Van de Poel, Hooghoff, Fremer, Van Bebber, Remy].


Mosaik, Heft 4/2016.

D. Greffin: Die Geschichte der Familie Bollinger [Mathias Bollinger (geb. Kleve 1807), boswachter, tr. 1836 Philippine A.Ch.J. Sack, uit een ambtenarenfamilie; hun naaste verwanten; hotel Bollinger].

J.-W. Euwens: Gerichtsbote und Bürger von Kleve. Einiges zu der Familie Driessen in Kekerdom [18e eeuw].

J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhart Luib (Teil 20) [Braam, Vierboom, Nass, Verwaijen, Awater].


Mosaik, Heft 1/2017.

G. Driever: Vom Totenzettel der Johann Driever im Klever Gebetbuch zum vergessenen Familienzweig in Düsseldorf [14-jarige scholiere, Büderich 1881 – 1894].

M. Wennekers: Niederlassungen von Deutschen in ‘s-Hertogenbosch in den Jahren 1750-1811 [uit notarisprotocollen; lijst samengesteld door het echtpaar Leget].

G. Voldenberg: Aus den Amtsblättern der Regierung zu Cleve, 1816.

J. Telaar-Meyer: Ein Soldatenschicksal im Ersten Weltkrieg [Theodor Joh. Weibels, Wittenhorst 1893 – Stargard 1914].

J. Kaldenbach: Achtung vor Überzetzern und nach dem Gehör Schreibenden, besonders bei der Musterung [Schönhoff / Schoonhoven; 1862-1872].

J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhart Luib (Teil 21) [Awater, Claassen, Steck, Remy, Gieling, Van Hassselt, Roording, Karsten, Disch, Biermann, Oostendorp, Schmitz, Lensing, Schniemann].


Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 91. Jg., Heft 3, 3. Quartal 2016.

R. Paap: Der Auswandererhafen Bremer Hafen und Bremerhaven [uitleg over de verschillen tussen de haven van Bremen en Bremerhaven, dat in 1939 onderdeel werd van de stad Wesermünde; deze stad werd in 1947 opgenomen in het Land Bremen met de naam Bremerhaven].

R. Schomacker: Stellingen von 1845 bis 1909. Teil 1 [omgeving Altona – Kiel – Hamburg; Michelsen, Schomacker, Stieper].

H.-J. Gut: Geboren in (Hamburg-) Eidelstedt von Eltern, die nicht aus diesem Dorf stammen [kinderen van passanten; 18e-19e eeuw; alfabetisch: von der Aha t/m Zirus].

O. Puffahrt: Bestrafungen von Lüneburger Klosteruntertanen 1739.


M. V-K