De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers

Nr. 15 (261), 29-12-2016


Nederland

NGV – afdelingsbladen

Amersfoort e.o., jg. 25, nr. 3, sept. 2016.

Jubileumnummer. Thema: een stukje familiegeschiedenis.

P. Smink: Korenmolen De Gunst: een reactie [afgebroken in 1915; eigenaar J. Nefkens].

M. van de Krol: Twee belangrijke websites [ https://www.openarch.nl/ ; http://www.stamboomvragenforum.nl/ ].

K.Chr. Uittien: De familie Uittien [Christian Euthien uit Malchin / Mecklenburg, tr. (1) Brokhorst 1704 (NN), tr. (2) Arnhem 1718 (NN); speciale vondsten].

C. van Silfhout-van Ravenswaaij: Zoektocht naar nabestaanden via secundaire bronnen [P. Breukelaar-Sipma te Veenendaal hielp het gezin Szmul onderduiken].

J. van Eekelen: Oma gevonden [in het Gulbenkian museum te Lissabon hangt een portretschilderij van Sara Andriesdr Hessix, geschilderd door Frans Hals; zij tr. 1586 Michael Jansz Middelhoven].

I. de Graaf-van Vonno: De vijf zonen van Hendrik [van Vonno (Amersfoort 1765 – Zeist 1841), tr. (1) 1786 Grietje van der Flier, tr. (2) 1824 Jannetje van Hal].

G. Jurg: Anna Kronenburg en de hofstede Kronenburg [te Driebergen; de laatste eigenaar was Hendrik Everts Kronenburg, tr. (2) ald. 1681 Marrigje Jans van Dijk; stamlijn naar Anna (1855-1893)].

J. Duiven: Soms loopt het net even anders [Oosterhof te Wapserveen].

M. Vos-Seppenwolde: Zoektocht [George Samuel Rabe van Wesel tr. Leiden 1764 Johanna Jacoba van Seppenwolde; grafzerk onder de kerkvloer in St. Jacobiparochie].

H. Delen: Waarom overlijdt een Amersfoorter in Rosmalen? [Johannes Delen (Bergen op Zoom 1842 – Rosmalen 1909) als patiënt in het gesticht Coudewater].

F. Schuitemaker-Frankefort: Drie huwelijken tegelijk [te Berkhout 1828; Pieter Komen (exm. Kaij) x Maartje Schuitemaker; haar broer Simon x Maartje Winder; haar vader Arend Winder x Aaltje Kaij].

I. Budde-Korver: Ome Ies uit Texas [Isaac Korver vertrok in 1923 naar New Tork; een jaar later zijn vrouw Marijke Bos met hun kinderen eveneens].

J. Kaastra: Een koninklijke kus [kreeg Aaltje Cornelis Bakker (1847-1898) in de Lemmer in 1851, toen prins Willem (1840-1879) een rondreis maakte in de noordelijke provincies].

A.G.C. Kok: Johanna van den Heitenberg opgelicht door de notaris [overl. 1885; tr. (1850) Klaas Bokke, boer in Houten ‘t Goy].

S. Farrar: Een oude foto. Een uitje van de Philips Harmonie [in 1928 op bezoek in Amsterdam bij brouwerij De Gekroonde Valk].

F. Schuitemaker-Frankefort: Het graf van Hendrik Krol (1858-1934) bestaat nog [Gieten – Groningen].

H.A.J. Hofland: De kleine Bieshaar, een keuterboerderijtje.

B. Prinsen: De trein naar Westerbork en mijn vader.

A. van Herk: Onderwijsevolutie of onderwijsrevolutie [schoolopleiding van de auteur].

A. van Herk: Verhuizen naar het nieuwe land [in 1951].

W. van Maren: Nieuwe vragen [Leersum 1718; verklaring door Jan Franken uit Amerongen].


Amstelland, nr. 103, aug. 2016.

K.E. Mensink: Erelidmaatschap voor mw. Vulsma-Kappers.

K.E. Mensink: In Memoriam L.W. Trompenaars.

H.R.M. Bovenkerk: Verslag excursie naar Notariële Stichting.

M. Boers: Mijn potentiële borgen. Wie zijn mijn mogelijke borgen en hoeveel zijn er dat? [aanleiding voor de auteur om op zoek te gaan naar zijn onbekende levende familieleden was een artikel Borgen zijn familie*, waarin gesteld wordt dat borgen in een zoenakte familie zijn van partijen. Wat is een zoen; zoengeld moest betaald worden door de nakomelingen van de overgrootvader van de dader aan de nakomelingen van de overgrootvader van het slachtoffer; uitwerking van dit gegeven naar de eigen familie; * H.J.J. Vermeulen in Ons Voorgeslacht, nr. 624, jg. 65, juli-aug. 2010].

J. Schuit: Burg. Schuijtstraat in Wamel [Petrus J.M. Schuijt (Rotterdam 1870 – Wamel 1927); met kwartierstaat (4 gen.): Schuijt (te Beverwijk), Van der Lugt, Minderop, Van Tomputte].

H.R.M. Bovenkerk: Onverwachte vindplaatsen [Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; The Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives].

H.R.M. Bovenkerk: Kiezerslijsten als bron [met info grondbelasting, patentbelasting, personele belasting].


Amstelland, nr. 104, okt. 2016.

Red.: Lopend DNA – onderzoek – Leuven [oproep om contact op te nemen met marc.vandencloot@telenet.be].

M. Vulsma-Kappers: Ecartico [onderzoek naar netwerken van kunstenaars, kunsthandelaars en verzamelaars ca. 1475 – ca. 1725 met reeds als resultaat een databank met van zo’n 25.000 personen de biografische gegevens; fragment (3 gen.) De Rouel / Ruel / Ruwel als aanvulling op de summiere info over Mathijs Ruel (geb. Utrecht ca. 1664), schilder].

K.E. Mensink: 11de HCC!-genealogie dag in het Stadsarchief [verslag].

E.J. Wiersma: Help: een zoekplaatje! [welke digitale hulpmiddelen zijn er om te weten te komen waar en wanneer een bepaalde foto genomen is; Frits Wiersma en de wielersport].

M. Vulsma-Kappers: Uit het protocol van notaris Jan Coemans [afl. 2; 1680; samenvattingen van akten, o.a. Coesvelt x Bruijnenburgh, Outshoorn, Hillis x Van Zijl, Craijepoel, Van Hamelen x Neeff, Van Drielenburgh (Utrecht), Willekens x Lems, Van der Weijden x Van Nickelen (jaartal niet 1689, maar 1680), Van der Haer].

Peters Blog – patmcast.blogspot.com [gewijd aan genealogie, familienamen en familiegeschiedenissen, o.a. betreffende Nederlands-Indië].


Apeldoorn e.o., jg. 21 (2016), nr. 2.

J. Netelbeek: Presentatie van nieuwe mogelijkheden van de NGV-website [verslag van een lezing].

P. Tjeertes: De Nederlandse schutterij door de eeuwen heen [verslag van een lezing].

Impressies van het Famillement te Utrecht.


Apeldoorn e.o., jg. 21 (2016), nr. 3.

Verdwenen ambachten en oude beroepen [samenvatting van de verhalen van leden tijdens een bijeenkomst].

A.P. van Vliet: Militaire voorouders, genealogische bronnen bij het NIMH [verslag van een lezing].

H. Weltje: Beken, sprengen en molenaars [verslag van een lezing; fragment Geurts te Apeldoorn e.o.; 19e eeuw].


Aqua Vitae (Betuwe), jg. 19 (2016), nr. 2.

D.G. van Maren: Een waardeloos persoon en een schandeleuze vagebond. Het proces tegen Willem Hermense alias Stille Willem, Deel 2 [zat met zijn bijzit Catrijn gevangen te Beesd; verloop van onderzoek, verhoor en zittingsdagen; hij was ca. 1686 in Brussel getrouwd met Lijsbeth Marrebeek; executie in 1694].

J. Middelkoop: Genealogie en auteursrecht.

Werkgroep Kwartierstaten afd. Betuwe: Kwartierstaat Daalderop [Nicolaas P.J.M. Daalderop (Tiel 1912 – Heeselt 1987; 6 gen.: –, Van de Geijn (te Varik), Athmer, Martens (te Boxmeer)].

J. Middelkoop: Unesco gaat in de liefde [de Liefdeskoek, sinds 1840 gebakken te Tiel, is opgenomen in de lijst van Immatrieel Cultureel Erfgoed van Nederland; in 1962 werd de familie Van Oijen eigenaar van de bakkerij; beknopte stamreeks Van Ooijen / Van Ojen (12 generaties), Rijswijk (Gld.)].

J. Middelkoop: Burgemeesters van Ooijen in Tiel [met stamreeks 15e-17e eeuw].


Bulletin (Achterhoek en Liemers), 24e jg., nr. 3, juli 2016.

I. Vellekoop: De problemen van de gebroeders Nijenhuis met de Burgerlijke Stand te Winterswijk [bij hun doop werden ‘adres’- namen genoteerd, te Braeke en Stemers Braeke; verklaringen voor de vrederechter; fragment Nijenhuis 18e-19e eeuw].

Parenteel van Julius Lieber [geb. Werningerode ca. 1770, overl. Dinxperlo 1848, tr. (1) Wilhelmina Kamps, tr. (2) Johanna W. te Bensel; Lieber, Te Pas, Aalberts, Gerritz, Hofs, Hansink, Te Grotenhuis, Noij, Te Kamp, Kirkland].


Bulletin, 24e jg., nr. 5, dec. 2016.

D.H. Keuper: Genealogie van Derk Giebink [landbouwer op ‘Giebink’ in de Heurne, tr. Lumme NN; zes kinderen gedoopt Dinxperlo 1610-1617; zeven uitgewerkte generaties, voornamelijk in en rond Dinxperlo; een aftakking naar Wertherbruch (D) en de USA].

Genealogie van Albert Simmelink in Eibergen [laatste deel; gen. VIII. Janna Willemina S. tr. Winterswijk 1880 Jan Barend Velding, en kinderen].


Delfland, jg. 25, no. 2, juni/juli 2016.

E. Oranje: Arie van der Kraats (vervolg) [het gezin van Arie van der Kraats (geb. Pijnacker 1730), tr. (1) ald.1762 Neeltje Groen, tr. (2) ald. 1774 Marijtje Simons van der Lee; achttien kinderen w.o. Arie (geb. 1794), soldaat, vermist in 1815, stamboekgegevens].


Delfland, jg. 25, no. 3, sept./okt. 2016.

Afdelingsnieuws.


Delfland, jg. 25, no. 4, dec. 2016.

H.M. Lups: Mijn geschiedenis in een notendop [geb. Harlingen 1925].

De geschiedenis van het geld. Hoofdstuk 2. De opmars van het geld in Europa.


1340 (Rotterdam e.o.), jg. 30, no. 2, zomer 2016.

R. Philip: Verslag Famillement 2016.

R. Vennik: Het bewijs in de genealogie [n.a.v. een lezing door Denis Verhoef].


1340, jg. 30, no. 3, herfst 2016.

B. Houkes: Misverstand bij de burgerlijke stand of een foutje van de aangever? [Gerardus Houkes tr. (2) Rossum 1854 Maria B. Redelijk; verwarring over hun tweeling (geb. 1855); fragment Houkes].

R. Vennik: De Militaire Willemsorde als aanvullende bron voor genealogisch onderzoek.


11 en 30 (Friesland), afl. 83, jg. 21, nr. 3, juli 2016.

H. Woudt-Westra: Van Laurens Nak naar Abe Lenstra [Laurens Willems Nak / Nacke uit Munsterland, tr. Harlingen 1752 Antje Gerrijts; achterkleindochter Elisabeth Nak (1808-1878) kreeg een illegitieme dochter Francina (geb. Fredriksoord 1832). Jan Tjebbe Lenstra te Muggebeet betaalde voor onderhoud van het kind. Elisabeth was dienstmeid bij hem 1828-1830; Francina tr. Amsterdam 1869 J.H.Ch.Ch. Schulze. Of Jan Lenstra dan wel diens oudste zoon Tjebbe de vader was, is niet bekend. Zoon Mindert was de overgrootvader van Abe].

J.F. van der Wal: Het voorgeslacht van Foeke Visser uit Sneek [Foeke Symons van der Wal (1735-1820) tr. Gaastmeer 1755 Nies Ennes; Van hun zoon Enne stamt de familie van de auteur af; kleinzoon Foeke Ennes (1782-1850) nam de naam Visser aan, tr. Balk 1859 Klara Kornelis Voor de Wind; fragment (5 gen.) Visser].

D. Paetzel-Veenstra: Import – Friezen [Johannes Huijberts van Emmenes, afk. van Utrecht, burger van Leeuwarden 1648, tr. 1629 Rinske Bennes Accema (of Accama); gezin].


11 en 30, afl. 84, jg. 21, nr. 4, okt. 2016.

J. Chün-Selie: Wat een huwelijk in 2014 te Delft te maken heeft met enkele dominee’s in vroegere tijden van de kerk te Drogeham [schoonzoon stamt af van Sijtze Hotzes Piersma tr. Oldeboorn 1839 Frederika Cornelia Warenga (geb. Drogeham 1818), dochter van de predikant aldaar Albertus Warenga, die getrouwd was met de dochter van zijn voorganger Jodocus Heringa; afstammingsreeksen Heringa – Warenga – Piersma – De Groot en NicolaiNobachStienstraTekemaSelieChün].

T. Slof: Friezen in de notariële archieven van Amsterdam [acht voorbeelden met de patroniemen: Annes en Anskes].

J.F. van der Wal: (D)e familie van Jolle Hendriks v. d. Wal, veehouders en fouragehandelaren [Oudega 1845 – Heidenschap 1913, tr. Koudum 1866 Johanna Deinum; (klein)kinderen].

Sj. Huitema: Een arm gezin, maar rijk aan kinderen [Catharines Doetjes (Opeinde 1859 – Leeuwarden 1943; exm. Keuning), tr. Leeuwarden 1886 Neeltje van Dijk; hun achttien kinderen].

A. Veldhuis: Ynschje Moerman haar poesiealbum [Gersloot 1881 – (Nijenga) 1907, tr. 1904 Roelof Annes Wever; de schrijvers en bijzonderheden van 23 personen].


Genealogica (Flevoland), 32e jg., nr. 3, okt. 2016.

W. van der Most: Familiegeschiedenis op Facebook.

W. van der Most: Sonttolregisters – online [voorbeeld hoe te zoeken: Ari van der Most uit Schiedam, 1761-1763].

Stadsarchief Kampen is weer open [Oudestraat 216 C].

F. van der Zwan: Het Kadaster [samenvatting van een lezing].

W. van der Most: 2017 Het jaar van de afstamming via de moeders [matriarchale lijn van Willibrorda H.J. van der Most (geb. 1961): Jonker, Padberg, Van der Most, Franken (te Leiden), Rosier, Simon, Overdijk, Binder, Bries / Breeuws (te Hasselt, België)].


GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 19, nr. 3, aug. 2016.

W. Nolten: ‘medicien pour des hommes et cheveau‘; een familie Bemelmans te Heerlerheide [oudste vermelding te Nuth in 1587 als pachter van de Naanhof; de vijfde generatie is Arnoldus Bemelmans, die vilder was; fragmentgenealogie (6 gen.) vanaf Mathias Bemelmans (Aken 1740 – Hulsberg 1791), veearts, tr. Valkenburg 1772 Margaritha Honnef].

P. Servais: Wie zijn de ouders van mijn voormoeder Maria Muijtjens? Twee keer Joannes Vossen en Maria Muitjens in Bunde (eerste helft 18de eeuw) [rechtzetting eerdere conclusie].

Th. Maes: Moordkruisen [ook: boetekruis, memoriekruis e.d.].

A. Plasier: Kwartierstaat Roger van den Broek (III) [17e eeuw].

Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (XI) [Paas t/m Pijpers; van buiten Limburg o.a.: Nicolas Pielanen (geb. Voorschoten 1925), Joh. Bernardus Piels (geb. Rotterdam 1921), Jan Pik (geb. Onstwedde 1920), Jelte Poelstra (geb. Hoogkerk 1929), Geert Post (geb. Coevorden 1919), Gert Postma (geb. Norg 1927), Geert Pruisscher (geb. Odoorn 1927)].


GeneVer, jg. 19, nr. 4, nov. 2016.

F. Winkens: De Bokkenrijders [samenvatting van een lezing].

W. Nolten: Jan Königstein & Co ... van landrot tot zeebonk .. [familie te Aldenhoven sinds 1600; Joannes Christianus Königstein (geb. ald. 1730), tr. (1) Kerkrade 1757 Joanna Gertrudis Ploum, tr. (2) 1763 Catharina Pooten; o.a. zoon Joannes Arnoldus (Jan) (1780-1866), tr. Den Helder 1841 Geertruida van Seelt, waarbij vier zoons geëcht werden; nageslacht te Den Helder].

P.P. Kolber: Genealogisch onderzoek op internet [handleiding, tips].

M.G.A. Teheux: Kwartierstaat Elisabeth Maria Gertrudis Pittie [1907 St. Geertruid 2001; 5 gen.: Petit (Pitti), Martinussen, Creusen, Duijsens; alle kwartieren te St. Geertruid].

R. Suijkerbuijk: Houthem – St. Gerlach [artikelen over Houthem e.o. online; www.houthem.info ].

Aanvullingen Derde Limburgs Kwartierstatenboek [ zie ook kwst. Pittie].

A. Plasier: Kwartierstaat Roger van den Broek (IV) [gen. XII].

Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900 – 1970 (XII) [Quadackers t/m Van der Schaaf; van buiten Limburg kwamen o.a. Martinus Raaijmakers (geb. Den Dungen 1910, tr. Eindhoven 1942 Petrenela Stienstra), Willem Antonius Rieck (Utrecht 1925), Daniel Riethorst (Doetinchem 1932), Leonardus David Rikkers (Den Haag 1919), Harm Rozema (Emmen 1922, tr. Leeuwarden 1949 Mayke de Vries), Otto van der Schaaf (Lonneker 1922)].


Gens Propria (Kennemerland), nr. 84, aug. 2016.

L. de Jong: De voorzitter aan het woord [over het wapen Van Brederode en het gebruik van een barensteel].

A.P. van Vliet: Militaire voorouders. Genealogische bronnen bij het NIHM [verslag van een lezing].

H. Werk: Het meelimperium van Werk [samenvatting van een lezing; Hendrik Werk (geb. Leiden 1826), tr. ald. 1850 Clara Tuntelaar (geb. Groningen) uit een familie van kermisexploitanten; zij begonnen een oliekraam; 2e en 3e generatie].

G. Martijn: Vervalser in de familie [Johan Rudolf Arends (ook: Borcheld), geb. Valtherveen (Odoorn) 1857 (exm. Borcheld), overl. Ees 1939, tr. Odoorn 1885 Albertien Haak (geb. Schoonoord 1861); prehistorische voorwerpen].


Gens Propria, nr. 85, nov. 2016.

H. van Felius: Sodomievervolging in Haarlem [verslag van een lezing].

M. Kwant: Maartje van der Schinkel [-] van der Meij, een sterke Zandvoortse vrouw [1846-1931, tr. (1) 1865 Jacob Duivenvoorden; tr. (2) 1870 Maarten van der Schinkel; met cirkelkwartierstaat van dochter Margaretha van der Schinkel (geb. 1872) ; 6 gen.: –, Schuiten, Van der Meij, Bakkenhoven].


Gepermeteerd (‘s-Hertogenbosch – Tilburg), nr. 70, jg. 18, juni 2016.

A. Neggers: Swangere vrouw geopent [Vught 1739; het overkwam de net overleden Adriaantje van Iersel, vrouw van Henrick Banckmans; het kind werd gedoopt en met haar begraven].

J. Kaldenbach: Bosschenaren in 16e eeuws Amsterdam [samenvattingen 1580-1599 notariële aktes uit collectie Hart].

P. van de Sanden: Haar Familie? Verslag van een lezing [gehouden door Annelies van Bronswijk; ‘Een Zeelster Slag?’ project van de heemkundekring van Zeelst; doel: het vaststellen van de oudste bewoners van Zeelst – Meerveldhoven in mannelijke én vrouwelijke lijn rond 1650; de oorspronkelijke bevolking genetisch in kaart brengen door DNA – analyse].


Gepermeteerd, nr. 71, jg. 18, sept. 2016.

R. van den Bout: Genealogisch werk in uitvoering [twee heren Van Beurden over onderzoek naar hun familie Van Beurden].

Th. van Herwijnen: Samengestelde voornamen in Waalwijk, Veghel en Emmikhoven in de negentiende eeuw [voor- (niet: achter)naam; voorbeelden bij de nazaten van Dirk van Steenes en Maria Adriana Smitmans, overleden Waalwijk 1846 resp. 1842].


Gepermeteerd, nr. 72, jg. 18, dec. 2016

A. van Liempt: Het kadaster en eigendommen van voorouders [overheidsdienst; registratie van onroerend goed om daarover belasting te kunnen heffen; systematiek, gebruik].

R. van den Bout: Genealogisch werk in uitvoering. Nico Koppers [interview over de kadastrale geschiedenis van de vesting Den Bosch].

A. Duijf: Delpher, de krant als hulp bij stamboomonderzoek.

P. van de Sanden: Genealogie Tilburgse familie Van Beurden – een literatuuroverzicht -.


GroninGEN, jg. 23, nr. 3, sept. 2016.

W.G. Doornbos: Naamslijsten. XLIII. Wedmannen in Hunsingo, 1652.

M. Bruining-Hoeksma: Arkema [twee zoons van Egge Jacobs namen in 1812 de naam Arkema aan; waarschijnlijk naar boerderij de Ark te ‘t Zandt; Egge tr. Martje Sijwerts, dochter van Sijwert Harms, in 1746 boer op De Ark].

J. van Bolhuis: Pieter Pieters moet toch een vader hebben [de ‘Pieters’ van Bolhuis; sporen van allerlei Pieter’s worden gevolgd].

P.J.C. Elema: Saterdag [Saturdagh etc.] Uithuizermeeden [fragment eind 17e-begin 18e eeuw].

K. van Straten: Drie generaties kaptein Valat (Groningen, Paterswolde, Leeuwarden) [afk. uit Vigan / Languedoc; militairen te Venlo, Groningen, Eelde].

P. van Rooden: Gestolen goed gedijt niet voor zeeman Mees Kielema (1887-1911) [fragment te Farmsum, Delfzijl].

P.J.C. Elema: Het eerste huwelijk van Lubbartus van Duinen – huwelijksproblemen rond 1800 [tr. Groningen 1798 Maria Brands, geb. Utrecht ca. 1777; fragment (4 gen.) Van Duinen].

A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (49) [met o.a. de namen van 93 personen uit Groningen, overleden te Ommerschans].


Hollands Noorderkwartier, afl. 106, jg. 30, nr. 2, juni 2016.

In herinnering: Annemarie van Koersveld – Groeneboom [oud-bestuurslid].

E. Reijngoud-Posthuma: De Wijkplaats [in Oudorp].

G. Talman: Bijzondere vondsten. ‘Ik geef helemaal niet om geschiedenis ...’ [uitspraak na een slecht cijfer voor het vak; een stukje geschiedenis gevonden in een doopboek van Bodegraven, 1673].

M. van Brenk: Stamboom in de klas.

J. Kaldenbach: Contributieperikelen in Alkmaar [namen van overledenen en dienstplichtigen in de Uitgaande brieven van B&W].

R. Kaas / D. Kaas: Indexeren is niet eenvoudig.


Hollands Noorderkwartier, afl. 107, jg. 30, nr. 3, sept. 2016.

E. Reijngoud / J. Kaldenbach: Stamreeks architect Jan Wils [geb. Alkmaar 1891 – overl. Den Haag 1972; oudst bekende: Jan Coenraad Wils, stadsbeiaardier te Enkhuizen 1726-1737, tr. ald. 1734 Elisabeth Verlois; alle gezinnen van de stamreeks ruim uitgewerkt incl. nageslacht]. Kwartierstaat van Jan Wils [6 gen.: –, Hart, Huisman (te Ambt Vollenhove), Doevendans, Blankman, Veldhuis (te Barsingerhorn), De Jong (te Haremkarspel), Schouten].


Hollands Noorderkwartier, afl. 108, jg. 30, nr. 4, dec. 2016.

E. Reijngoud: Geschiedenis van de wijkplaats in Oudorp Deel II.

M. Luken-Sluis: Het digitaliseringsproject van de NGV [voorbeeld: Wildvank].

E. Reijngoud: Rembrandt’s Oopjen Coppit in Alkmaar [nageslacht uit haar tweede huwelijk met Maerten Daeij (tr. 1647)].

J. Kaldenbach: Groot – Alkmaarders in Amsterdam [voorbeelden via de collectie Hart].


Koggenland (Oostelijk West-Friesland), jg. 31, 2016/2.

J. Kaldenbach: Westfriezen in het Amsterdam Oud-Notarieel [voorbeelden via de kaartenbak collectie Hart; Kaij, Keemen].

K. Bant: Watersnood januari 1916 [per brief berichtte Outgert Baas (1840-1931; tr. Avenhorn 1865 Neeltje Purmer) hierover aan familie].

Nieuws van het Westfries Archief [ontvangen: het originele negatievenboekje (1940-1945, Hoorn) van Jan Osinga sr., fotograaf].

Kwartierstaat van Klaas Bant [geb. Beets 1935; 4 gen.: –, Groot (Broek in Waterland), Groot (te Edam), Otte (te Winkel)].


Koggenland, jg. 31, 2016/3.

Kwartierstaat van Klaas Bant [vervolg; gen. V (en VI), o.a. Wirtz, De Zeeuw, Buurs, Van Leuzen, Honingh, Plas, Dimmendaal, Westveer].

L. Olijve: Zoektocht naar de militaire Staat van Dienst van mijn vader [Jan Olijve (geb. Wezuperbrug gem. Zweeloo 1904); bij het Ministerie van Defensie te Kerkrade kunnen militairen vanaf 1924 getraceerd worden].


Koggenland, jg. 31, 2016/4.

M.C. Luken-Sluis: Het digitaliseringsproject van de NGV in Weesp.

D. Westhoven: Facebook: een introductie.

J. de Bruin: Nieuws uit het Westfries Archief [in memoriam Piet Boon].


Kwartier van Nijmegen, jg. 25, nr. 3, sept. 2016.

In Memoriam Bep de Lang 1942-2016 [Elisabeth, geb. Nijmegen].

H. Fransen: Nijmeegse Radio Centrale in het Willemskwartier opgericht.

E. Kam: Smedengilde [1733; verbeterde versie van de ambtsbrief].

E. Kam: Arm en rijk, prijzen uit ongeveer 1700.

H.W.J. van Haarst: Kwartierstaat Henri Willem Jacques van Haarst [geb. Arnhem 1946; 6 gen.: – (Amsterdam), Van Vliet (Amsterdam), Van Duren (Heerde, Vaassen, Arnhem), Jansen (Elst, Bemmel)].

E. Kam: Brandspuiten in Nijmegen.

H. van Haarst: Gemeentelijke electrische tram Arnhem.

J.E.M. Wüstefeld-Bergervoet: Kwartierstaat kinderen Wüstefeld [Hugo Ph.J. Wüstefeld tr. Nijmegen 1965 Jozefien E.M. Bergervoet; – (Bielshausen, Zutphen), Van den Beld (Olst, Deventer), – (Stokkum, Zevenaar), Meurs (Niel)].


Kwartier van Nijmegen, jg. 25, nr. 4, dec. 2016.

Aflevering 100 met o.a. stukjes uit oude uitgaven. Hierin o.a.;

E. Kam: Standrecht in Heumen.

Militairen in Nijmegen.

H. van Haarst: Oude stadhuis te Arnhem.

H. van Haarst: Arnhemsche Fayence – fabriek (1907-1934).

Kwartierstaat Riet en Jo Bosch [geb. Nijmegen 1913 (tweeling); 6 gen.: –, Van Scharenburg (Kockengen, Huizen), Van Lin (Sambeek, Boxmeer), De Luij (Xanten, Kleef)].

C. van den Heuvel: Tabaksteelt in ‘t Land van Maas en Waal.


Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 73, jg. 25, aug. 2016.

M. Roefs: 1674 [Gerit Joosten de Lith, soldaat in Franse dienst, toen Grave verdedigd werd tegen de Staatse troepen; gevangen gezet na de capitulatie; om hem vrij te krijgen leende de familie geld].

J. van Reen: Het portret van ... [Joannes E.H. Puts (Weert 1837 – Boxmeer 1920), tr. ald. 1879 Johanna F. van de Poel; hun gezin].

W. Keeris: Amerika, America. Deel XIII, de ‘Civil War’ [veteranen: Peter de Bruijn (geb. Haps 1840), Martinus Coenen (geb. Reek 1840), Antoon Janssen (geb. Holthees 1826), Johannes Willems (geb. Gemert 1843)].

M. Roefs: Kwartierstaat Wilhelmus A.A. Hendriks [Wanroij 1905 – Cuijk 2016; oudste man van Nederland; 6 gen.: –, Heiming (te Uedem, Keppeln, Beugen en Rijkevoort), Reijnen (te Wanroij), Van Hout (te Cuijk, Mill en Sint Hubert)].

Chr. van de Ven: Notarisarchieven Brabant Noord-Oost steeds toegankelijker [www.bhic.nl/notarisakten ].

Th. Strik: Huwelijksketting [Francis de Laeracker tr. Cuijk 1748 Jacoba Cuijpers, tr. (3) Wanroij 1765 Jenneke Derix (was tweemaal weduwe].

M. Roefs: Nafn föđur [IJslandse naamgeving].

C. Verberk: Loterij en landbouwtentoonstelling (1874).

M. Roefs: beeldbank.cultureelerfgoed.nl


Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 74, jg. 25, dec. 2016.

M. Roefs: Het portret van ... [Petrus Hegmans (Cuijk 1928 – Oeffelt 1914), tr. Oeffelt 1853 Geertrui Derks; vijf kinderen].

W. Keeris: Amerika, America. Deel XIV, de Little Chute kermis.

M. Roefs: Kwartierstaat van Theodorus Johannes Janssen [geb. Oeffelt 1940; Janssen (te Beugen, Oeffelt), Elbers (te Haps), Van Treek (te Walbeck, Vierlingsbeek), Peters (te Well/Bergen)].

M. Roefs: Een bijzonder bidprentje [Wilhelmus W. van der Meulen tr. Den Bosch 1815 Maria J.P. Nuijts, met nog negen anderen op een bidprentje; verwantschappen uitgezocht].


Rijnland, afl. 61, jg. 21, nr. 2, juni 2016.

De geschiedenis van het schrift van de 13e tot de 17e eeuw [verslag van een lezing; met de lettervoorbeelden uit het bekende boekje van H. Brouwer, Geschreven verleden].

J. Kaldenbach: Immigratie vanuit Duitsland [verslag van een lezing].

J. Leeuwenhoek: Meier, van beroepsnaam tot familienaam [verslag van een lezing].

F. Angevaere: Gemiddelde generatieduur? [Van Elsgeest, Vlasman; 17e eeuw; oppassen met zgn. gemiddelde leeftijden].

G. Veldhuizen: Het raadsel ‘Willem Veldhuijzen‘ [otr. Hoogmade 1761 Grietje Pieterse Spruijt].


Rijnland, afl. 62, 21e jg., nr. 3, sept. 2016.

F. Angevaere: Middelste Marietje [driemaal Marijtgen Mouringsdr te Alkemade in een boedelscheiding 1675, (mede) erfgenamen van Louris Cornelisz Houckman en Neeltje Florisdr uit Sassenheim].

M. Snels: Het doopboek, de dominee en (vermeend) overspel rond 1750 [Noordwijk aan Zee; Thomas Kornelisz Onderwater en Aalt Jansdr Alderneering].


Stichtse Heraut, 28e jg., nr. 3, aug. 2016.

H. van Felius: ‘Weg met die zooi’ [samenvatting van een lezing].

C. Maarseveen: Cirkeldiagram Maarseveen [van de kinderen van Gerrit M. (1897-1979) en Johanna Sukkel (1900-1963); –, Rikze, –, Versteeg; zonder plaatsnamen]. Toelichting.

M. Lambermont: Onthulling plaquette oorlogsslachtoffers studentenvereniging Unitas S.R. [met 38 namen, w.o. Johan Herman Harmsen (geb. Utrecht 1917; exm. Braam) met het gezin van zijn ouders].

M. Lambermont: Waar een vraag aan Stamboomforum toe kan leiden [vraag over de herkomst van Willem Verkerk, begr. Beusichem 1787; zoon Gerrit Verkerk tr. 1832 Gerarda Wensing, erkende haar vijf kinderen (geboren tussen 1811-1824); uit een tip bleek dat zij in Utrecht bekend stond als Gerretje Tintelton, bordeelhoudster; Verkerk nazoeken lijkt weinig zin meer te hebben ...].


Stichtse Heraut, 28e jg., nr. 4, nov. 2016.

Y. Jansen-Linse: Opnames Algemeen ziekenhuis 1858-1862 [op bewaard gebleven opnamebriefjes staan gegevens als geboorte (vaak buiten Utrecht), ouders / gezin, beroep, godsdienst en eventueel kwaal; een keuze als voorbeeld; o.a. Stramrood, Stekelenburg, Roep, Krooijmans, Dijkmans, uit Middelburg (Vermeulen, Pinto, Duburg), uit Nijmegen (Nannings, Otto), Korbeek (uit Hatert), Lebbing (Arnhem), Cator (Groningen), Tergouw (Rotterdam), De Wildt (Nijkerk), Biggelaar (Zwartsluis), Poortman (Brielle), De Jong (Wieringen), Schrader (Raalte). Inderdaad een mooie bron, die verdient nader ontsloten te worden].

Y. Jansen-Linse: Genealogisch gedacht [mijmering].

Aanvulling Cirkeldiagram Maarseveen [Van Drieenhuizen, Cipon].


Threant (Drenthe en Noordwest-Overijssel), 27e jg. (2016), nr. 3.

Wat was waar? Kadastergegevens [scans kadasterkaarten 1811-1832 op http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl ; uitleg over (het gebruik van) HISGIS; www.hisgis.nl ].

J. Ridderbos: Joodse genealogie: de Drentse familie [nageslacht van Israel Elias Joseph Dannebaum /-boom (Neuenhaus /Hannover 1732 – Beilen 1808), tr. Rebecca Jacobs Heimans Zilverberg (5 gen.); nakomelingen van Joel Danneboom (Veldhausen 1807 – Slagharen 1864), tr. Ewa Gerrige Roos (3 gen.)].

A. Pol: Stamreeks van Jan Koops [Ruinen 1908 – Rhenen 1940; oudste generatie: Arend Koops tr. (ca. 1768) Albertje Berents Breider (ged. Hoogeveen 1750)].


Threant, 27e jg. (2016), nr. 4.

E. Koops: Een historische scheldwoordenlijst.

J. Pol: Stamreeks Gerrit Strijker [1885 Hoogeveen 1957; oudst bekende: Albert Strijker tr. Jentien Bosma; zoon Roelof, geb. Zuidwolde 1772].

H. Zomer: Mobilisatie Eerste Wereldoorlog: Teunis Karst in militaire dienst [1888-1984; stuurde in 1917 zijn ouders een kaart met nieuws].

A. Pol: De oudsten van Hoogeveen vanaf 1812 [80 jaar en ouder: gegevens van 84 personen].


De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland), jg. 24, nr. 2, juni 2016.

Ik ben het spoor bijster van ... de naam Boterenbrood. Reactie door R. van Lotringen [suggesties voor onderzoek in militaire bronnen].

Ik ben het spoor bijster van ... van de voorouders van Albert van Puijfelik. Reactie door R. van Lotringen [fragmentgenealogie Van Puijffeli(j)ck, (van) Puffelick; 3 (4) generaties te Gemert, Berlicum, Dinther; 17e eeuw].

Ik ben het spoor bijster van ... de voorouders van Johannes van der Linden. Reactie door R. van Lotringen [tips; doopgetuigen nader bekeken; Schroot, Emans; Tilburg, 18e eeuw].

A. Koning: Genealogie in beeld 01. William Hogarth: Marriage a la Mode. Plate 1. The marriage settlement (1745) [serie schilderijen, gewijd aan een gearrangeerd huwelijk].

Predikanten bedreigd.

Het fotobidprentje van: ... Maria Johanna Kop-Jurriëns (1900-1940) [Boxtel – Helmond; exm. Van Eijndhoven].

H. Bouman: Stamboomonderzoek [achtergronden, mogelijkheden].

R. van Rooij: Acte van notoriteit [huwelijksbijlagen bieden gegevens (extracten), die elders niet (meer) te vinden zijn; op zoek naar het overlijden van Pieter Jansen de Rooij (ged. Schijndel 1746), o.a. schoolmeester].


De Twee Kwartieren, jg. 24, nr. 3, sept. 2016.

M. van Brenk-Hoogeboom: Het fotobidprentje van ... Adrianus Alouisius van Puijfelik (1861-1937) en Arnolda Maria van Beers (1859-1931) [tr. Tilburg 1884; en hun gezin].

Ik ben het spoor bijster ... Alida van de Lugt (Logt). Reactie door R. van Lotringen [de zeven kinderen van Sander Johannes van der Loght en Elisabeth Wauters Martens, te Waalre 1697-1714, en hun doopgetuigen].

A. Koning: Genealogie in beeld 02 [Jacob Cats].

M. de Veer: De generaal en de dame [de briefwisseling van Chris Tonnet (geb. 1867) met Ernestine C.C.C. Coenen (1869-1950; exm. Van Ittersum) tot aan hun huwelijk in 1897].

D. Jager: Staatsloterij en stambomen [weeskinderen konden trekkingen verrichten (loten in trommels); winnaars schonken het kind een percentage van de prijs; de boekhouder van de diaconie hield de bedragen bij waar de kinderen recht op hadden; voorbeeld diaconiekind Anthonij Bodoen (ged. Heusden 1720), tr. Den Haag 1744 Geertruij van Groenevelt].


De Twee Kwartieren, jg. 24, nr. 4, dec. 2016.

Het fotobidprentje van ... Petrus Johannes Coovels (1850-1901) [Helmond].

A. Koning: Genealogie in beeld 03. Een Bijbelse volkstelling met ernstige gevolgen.

Een verdwenen beroep: de lantaarnopsteker [met naamlijst voor de Meijerij; 1824, 1881-1939].


Twente Genealogisch, 32e jg. (2016), nr. 3.

J. Kaldenbach: Duitsers gezocht [verslag van een lezing].

M. Scholten-Sijses: Pachtboek van de Boeren Erven onder ‘t Hoff Boekelo [1787; namen van pachtboeren, pachtsommen en diensten; Herman Ripperda bouwde ca. 1570 de Hof te Boekelo (havezate); eigenaren sinds 1685: Havius, Van Aersen, Mahony (1735-1791), Van Heek (1822); namen van boerenerven; contracten en diensten].

H. Kok: Wegdam alias Wekdam alias Wijkdam alias ? (Deel 2) [Johannes Wijkdam; gegevens uit het infanterie stamboek 1814-1816].

J. Oude Munnik: Wat de pastoor niet wist en ook niet weten kon [J. Geerdink eerste pastoor in De Lutte, beschreef sinds 1845 voorvallen aldaar; noodlottig ongeval in 1821 nader onderzocht; de knecht van boer Molthof verdronk; De Middelburgsche Courant berichtte er over].

R. Boxman: De Krim, een verdwenen Enschedese volksbuurt.


Twente Genealogisch, 32e jg. (2016), nr. 4.

H. Souverijn: Identiteitsfraude in de 19e eeuw? Bigamie of toch iets anders? [Antonius Huis in ‘t Veld tr. Steenwijkerwold 1861 Cornelia Aleida Sicking, geb. Amersfoort 1836. Gezocht naar haar overlijden via WieWasWie kwamen voor haar twee overlijdensakten tevoorschijn: Weststellingwerf 1913 en De Bilt 1923].

M. Scholten-Sijses: Naoberschop in Tubbergen [reglement].

G. Schepers: Hoesnamen.

M. Scholten-Sijses: Reis van twee Oldenzaalse burgemeesters in 1668 door Overijssel [Pott en Leeuwen].

G. Schafraad: Café Het Bolwerk en de Italiaanse IJssalon La Venezia [te Enschede].

H. Kok: Wat te doen met een verdronken vreemdeling? [Saasveld 1769; Jan Hendrik Blanke uit Utrecht, gehuwd met Maria Catharina Bierman].


West Noord-Brabant, jg. 26, nr. 2, juni 2016.

F. Roelvink: Een bijzondere Franstalige akte [Zundert – Wernhout 1813; geboorteakte van een tweeling, van wie de vader in Franse dienst is; Jacobus Geerts (Meer 1792 – Rijsbergen 1853), tr. Zundert 1811 Johanna Herijgers].

E. Rijpert: Schotse sporen in literatuur en archief – deel 2 [Schotse brigade; de carrière van Petrus Rijpert (tr. 1777) en zijn kinderen].


West Noord-Brabant, jg. 26, nr. 3, sept. 2016.

E. Rijpert: Schotse sporen in literatuur en archief – deel 3 [o.a. in Klundert, Doesburg, Dendermonde, Loevestein].


West Noord-Brabant, jg. 26, nr. 4, dec. 2016.

E. Rijpert: Familiedrama in Wouw [het echtpaar Henricus Stolwerk – Petronella van den Bosch en twee van hun kinderen overleden tegelijk te Moerstraten bij Wouw op 18-9-1846; onderzoek naar de oorzaak: instortende hooiberg; gevonden in de In- en uitgaande correspondentie van B&W Wouw en Breda].

Sj de Reuver: Verre familieleden bij de ‘Bende van Oss’ [De Reuver; 1930].

F. Roelvink: Roosendaalse Begijnen in Diest [o.a. Stommens].

F. Roelvink: Het Verborgen Verleden van Isa Hoes [Agnestinus Hoes (geb. Oijen 1852; exm. Roefs), tr. (1) Hoge en Lage Zwaluwe 1883 Helena Adriana Beljaars, tr. (2) Terheijden 1895 Petronella Verlegh].


Wij van Zeeland, 18e jg., nr. 3, juli 2016.

H. van Felius: Wie zijn de ouders van Apollonia Anthonis, vrouw van Jan Jansz Strijdt? [hun graf ligt in de Grote Kerk van Tholen; overl. 1646 (54 jaar) resp. 1656 (80 jaar); het archief van de weeskamer bood informatie].

A. Prins: Een bijzondere klant in de winkel [beschrijving huis ‘t clijn Paradijs’ aan de Vlasmarkt te Middelburg; bezoek van de Queen Mum].

A. Prins: Rattenoverlast [Kaljouw].

J. Heemskerk: Akte van consent door Henrica van Wijngaerden uit Popkensburg [vrouw van Jeronimus van Serooskerke; kopie van een akte uit Middelburg in transportregister van Voorburg, 1602].

J. Midavaine: Een schoone wel geboude hoffstede. IV (slot).


Wij van Zeeland, 18e jg., nr. 4, okt. 2016.

H. van Felius: Genealogie van de familie Backer (Pieter Gillissen Backer) in de stad Tholen [onderzoek leverde afwijkend resultaat van A. Romeijn‘s publicatie over de stadsregering van Tholen; 16e-17e eeuw].

W. van Meegen: Van het gemeentearchief Goes. Foutjes op internet en in kwartierstatenboeken

A.W. Prins: De Familie Klercq. Genealogie Cornelis de Clercq en Seijke Lucia van Havenbeek [dit echtpaar huwde te Roosendaal 1713; verhalende toelichting op een boekpublicatie].

H.J. Plankeel: De klacht van Cornelia Westerweel over Pieter Goedgeluk, 1788 [Vrije van Sluis]. Broodbakkers en koekbakkers [Frederik Plankeel was koekbakker in Middelburg tot zijn overlijden in 1845; onderscheid brood- / koek-bakkers].

J. Heemskerk: Familie van Hole uit Vlissingen [Levinus van Hole uit Gent, woonde in Vlissingen, werd poorter van Amsterdam 1666, tr. Maria Somer; hun (klein)kinderen te Amsterdam en Koningsbergen].

J. Midavaine: La maison De Haute Montagne ! [hofstede in Veere; nut / gebruik van opgeworpen hoogtes; perceel-geschiedenis 16e eeuw; Luijcks, Coopvaer].


M. V-K