De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers

Nr. 13 (259), 26-6-2016

Nederland

d’Avereester Kroniek, 32e jg., No. 2, juni 2015.

(www.hvavereest.nl)

G.H. Varwijk: Een schip en een werkplaats [op een foto van na 1934; schip van Roelof Pouls; werkplaats van schilder H.G. Tromp].

M. Brand-Doosje: Wat zijn ogen zien, maken zijn handen [het leven van Roelof Bouwers (geb. Dalerveen 1922; exm. Alverink), tr. 1951 Tinie Zikken].

Dat staat allemaal in de krant [uit www.delpher.nl].

W. Wytzes: Familie Kroezen aan Sluis Zes [herinneringen van Femmy (1944) en Johanna (1946) Kroezen, dochters van Jan Kroezen (1903-1977) en Hendrikje van de Beldt (1903-1975)].

Uit de ‘Dedemsvaartsche Courant’ van het tweede kwartaal 1915.


d’Avereester Kroniek, 32e jg., No. 3, sept. 2015.

Unieke foto’s van de Boekweitenwijk [bewoond tot in 1962; bewoners: Polhaar, Mittendorff, Oosterveen, Bokxem, Gerrits, Drogt, Poeste, Seinen, Overmars, De Vogel, Dragt, Kleis, Logtenberg, Auf der Haar].

W. Wytzes: Jaap Oostenbrink [interview; geb. 1940 (exm. Van Haeringen), tr. (1) 1969 Anna Jacoba Loman, tr. (2) Johanna Tuin (1948); stamt af van Geert Albertsz. Oostenbrink (overl. Steenwijk 1810)].

M. Brand-Doosje: Met Harmke (89 jaar) terug in de tijd [Harmke Jabben (geb. Ommerkanaal; exm. Starke), tr. 1947 Bertus Hoorn].

Uit de ‘Dedemsvaartsche Courant’ van het derde kwartaal 1915.

Teunis Stouthart [antwoord op een vraag: omgekomen febr. 1945].

H. Rijnhart: Waarvan Akte. Het notariaat [notarissen, van belang voor Avereest: Chevallerau (te Ommen), Van Sandick (te Avereest en Nieuwleusen), baron Van Dedem (idem), Fabius (te Avereest), Meesters (idem), Berendsen (geb. Groenlo), Kelder, Swanenburg, Wesseling, Hebers, Linde].


d’Avereester Kroniek, 32e jg., No. 4, dec. 2015.

W. ten Kate: De school van Oud-Avereest [schoolmeesters vermeld sedert 1657; Donker (1726), Haveman (1767), Venema (1819), Naarding (1821), Jalink (1856), Ter Beeke (1862)].

M. Brand-Doosje: Het levensverhaal van Sari Meerman-v.d. Hoeven [Sari van der Hoeven (geb. Hillegersberg 1925), tr. 1950 Arend Meerman].

Uit de ‘Dedemvaartsche Courant’ van het vierde kwartaal 1915.

H.J. Krikke: Van koffiehuis naar ‘Marktzicht’ [Emanuel Philipson, slager, koopman, tapper, tr. Roosje Leman, beiden overleden in 1916; hij kocht ca. 1885 een perceel waarop hij in 1889 een koffiehuis liet bouwen; tijdelijk kastelein Albert Steenbergen (1916); de erven verkochten het café in 1917 aan Jan Andeweg (tr. Zuidwolde 1916 Jacoba Dijkman); Jan de Vries (tr. 1917 Jentje Dijkman) was van 1919-1954 caféhouder; voorts Kat (1954), Nijhuis(1970), Hartman (1980)].

H. Rijnhart: Mejuffrouw de weduwe van den Berg [woonde op de Ommerschans; Johanna (Janna) Pijpers (ged. Dalen 1784) tr. Ommen 1806 Jacobus van den Berg, commandant Ommerschans (ged. Haarlem 1749, overl. Ommen 1812, otr. (1) Amsterdam 1777 Lena Pieters); verwanten, nageslacht].


Benthuizer Turfjes, 24e jg., sept. 2015.

(Hist. Kring Benthuizen, Postbus 33, 2730 AA Benthuizen; www.historischekringbenthuizen.nl)

M. Pos: Een schaakclub in Benthuizen met een kort bestaan [opgericht 1949 op initiatief van Jaap Bregman; voorzitter huisarts G. Huisman, bestuursleden A.H. Joustra, G. Pos, A.H. Rensink; slapend sedert 1955].

A. Bregman-de Groot: De belevenissen van de heer O (Olivier) Bij de Vaate [geb. 1913, tr. 1948 Marina Leendertse].

M. van der Haven-Verweij: Hoe wordt je kunstenaar? [Maria (Ria) Spruitenburg (geb. 1950; exm. Gorissen)].

A. van der Linde: Arie van der Linde, een man van ‘ambacht’ [1878-1925 (exm. Neeltje Buis -> exm. Hilletje Elswijk), tr. Francina den Adel (1873-1962)].


Benthuizer Turfjes, 24e jg., dec. 2015.

M. van der Haven-Verweij: De Hoogeveense Weg.

A. Bregman-de Groot: Herinneringen van een winkelmeisje [A. Snoep-van den Dool].

M. van der Haven-Verweij: Koster zijn in de Nederlands Hervormde Kerk in Benthuizen [Boevé (aangesteld 1947); Piet Verweij (vanaf 1975)].


Blazoen, 2e jg., nr. 1, jan.-maart 2016

(www.genootschap-heraldiek.nl)

R. de Neve: Heraldiek onder de loep. Het Sachsenross [beknopte inleiding ontstaan hertogdom Saksen, Saksische vorstendommen, verspreide territoria in Duitsland; in 1361 werd gezegeld met een stappend paard door hertog Albrecht II (Welf); het Sachsenross in Duitse overheidsheraldiek, in Nederlandse gemeentewapens en in Nederlandse familiewapens].

De wapens op de replica van een zestiende-eeuwse waterput in ‘s-Hertogenbosch.

A.C. Zeven: De waterput heraldisch bekeken en de variaties in het familiewapen Pet[ ...’beperkt tot wapens waarbij met behulp van handkracht of met behulp van een hijswerktuig water in een bak of emmer omhoog wordt gebracht’; Pet: Noord-Hollandse familie].

R. de Neve: Clublogo’s in het Nederlandse profvoetbal.

‘Vrije jongens’ in de heraldiek.


Caert-Thresoor, jg. 34 (2015), nr. 2.

(www.caert-thresoor.nl)

Speciaal ICHC Antwerpen conferentienummer

P. Lombaerde: Een bijzondere vroege stadsplattegrond van Antwerpen teruggevonden.

K. Bos: De oudste kaarten van het Scheldegebied: Een kwestie van datering.

K. De Coene: Continuïteit of innovatie? Een bestaand dilemma in het Liber Floridus van Lambertus van Sint-Omaars (1121).

M. Veres: De impact van de kartografie op Frans-Oostenrijkse grensovereenkomsten van 1769 en 1779.

S. Vervust: Habsburgse kaarten met Franse wetenschappelijke flair: De circulatie van karteerprincipes in de achttiende eeuw geïllustreerd aan de hand van Ferrariskaarten.

W. Bracke / M. Silvestre: De collecties-Vandermaelen van de Koninklijke Bibliotheek van België.

S. Van Impe: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen [Korte Nieuwstraat; www.consciencebibliotheek.be].


Devotionalia, nr. 201, 34e jg., juni 2015.

(Molenstraat 14, 5502 AR Veldhoven; www.devotionalia.info)

J. Wiersma: Dienaren – dienaressen Gods (72-2). Romano Guardin (Verona 1885 – München 1968).

J. Gerits: De heilige kluizenaar Nicolaas van Fluë (1417-1487).

Religieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes (56-3). Misdrukken [Bressers, Moernaut, Geens].


Devotionalia, nr. 202, 34e jg., aug. 2015.

J. Wiersma: Dienaren Gods (73-1). Pater Patrick Peyton (1909-1992).

Religieuze grafiek (56-4). Misdrukken [Bosseloo, Willaert, Lensen, Van Heyst].


Devotionalia, nr. 203, 34e jg., okt. 2015.

Pater Patrick Peyton (1909-1992).

J. Gerits: De zalige zuster Maria-Theresia Haze (1792-1876) [Jeanne Haze, geb. Luik (exm. Tombeur)].

J. van den Berg: Religieuze grafiek (56-5) [merkwaardigheden: Delsink, Vermoens; collectie: http://www.genealogieonline.nl/bidprentjes-van-den-berg/ ].


Devotionalia, nr. 204, 34e jg., dec. 2015.

J. Gerits: Ter nagedachtenis van Bart Bartelman (1935-2014), medestichter en eerste voorzitter Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg – Vorden [opgericht 1998; geb. Vorden, tr. Truus Venderbosch].

Religieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes (56-6) [drukfouten].


Devotionalia, nr. 205, 35e jg., febr. 2016.

J. Gerits: Ter nagedachtenis van dr. G.A. Piebenga (1937-2015) [geb. Wymbritseradeel, overl. Groningen (exm. Wassenaar)].


Het Dorp Waddinxveen, jg. 23, nr. 2, juni 2015.

(secr.: Kievitdreef 51, 2743 ED Waddinxveen; www.hgwaddinxveen.nl)

M. Kraaijestein: Een nieuw centrum in Waddinxveen. Een worsteling van een halve eeuw.

F. Bos: Jacobus van der Breggen. Landbouwer, politicus en bestuurder [geb. Noord-Waddinxveen 1828 (exm. Koetsier), overl. Leiden 1894, tr. (1) 1849 Adriana Kroes, tr. (2) Diderica van der Poort; beknopte fragmentgenealogie].

L. Bloem: 80 jaar Waddinxveense Schaakvereniging.


Eigen Perk, 34e jg., nr. 4, dec. 2014.

(www.albertusperk.nl)

P. Hoogenraad: Hilversumse jongens in dienst van Napoleon [1811, invoering dienstplicht; naar schatting zouden 50 à 70 Hilversumse jongemannen hebben meegevochten; lichting jaarklasse 1809: Cornelis Hennipman, Albert Nieuwenhuizen, Hendrik Fennis, Jan Knegt, Willem van der Meer].

P. Timmer: Hilversumse zouaven, ‘kruisvaarders’ van hun tijd [inleiding; Jan Van Ooijen (1866); in 1867: Barend Hebink, Willem Fabré, Johannes Fennis, Paul Hofakker, Rijk van de Heijsteeg; in 1868: Hendrik de Rijk, Wilhelmus Petrus ter Berg; in 1869: Isaac Smit, Hendrik Baas, Antonius Zieltjens, Jacob Fokker, Barend Overhage, Nico de Boer; voorts drie oud-zouaven, die zich in Hilversum vestigden: Theodorus Oostrop (geb. Amsterdam), Matheus van Hoek (geb. Geldrop) en Johannes Wouters (geb. Nijmegen)].

W. Dral: Legio Patria Nostra. Hilversummers in het Franse vreemdelingenlegioen [Maats, Gaasbeek, Van der Blom, Deijs].

J. De Ley: Joop was zomaar verdwenen. Hilversummer Johannes Doornekamp vocht in de Spaanse Burgeroorlog.

R. van Bergen: Hilversummers in vreemde krijgsdienst tijdens W.O.II.


GEM, 24e jg., afl. 1, febr. 2016.

M. Maas: De Solsers lieten Nederland schateren [Johannes Solser (geb. Groningen 1833), komiek en kluchtspeler, tr. Rotterdam 1876 Engelina Florina Hartlooper (Breda 1835 – Amsterdam 1920), uit toneel-/variétéfamilie; de carrières van hun kinderen].

B. Coret: Doorzoek de genealogische open data van Nederlandse archieven.

F. van den Hoven: www.plaatsengids.nl . ‘Nieuwe Van der Aa’ [in 1998 kwam uit De topografische gids van Nederland; e.e.a. nu uitgewerkt op de website].

H. van den Broek: Bijzondere namen in families van geneeskundigen [Cosmas, Damianus, Galenus, Theophrastus; voorbeelden uit de families Beels, Slotena, Van Balen, Van Nerven, De Haan, Wier, Tiboel, Knips, Rijckewaert].

D. Kranen: Jan Pieter Rathlauw en het geheim van Roonhuysen [chirurgijn te Amsterdam, wilde ook als verloskundige aan de slag; de uitslag van zijn examen in 1706 was onvoldoende, omdat hij een belangrijk hulpmiddel niet kende, nl. de verlostang. In 1693 door Hugh Chamberlen (1630-1720) verkocht aan Frederik Ruysch, Rogier van Roonhuysen en Cornelis Boekelman, die dat geheim hielden; Rathlauw publiceerde hierover in 1747].

H.M. Lups: Beroepen van vroeger (verlakker – victualiënhandelaar).

D. Kranen: Een epidemie op de Veluwe. De rodeloop in de jaren 1781.

Wapenregister: Schouten (2x: te Amsterdam resp. Zierikzee), Willart, Tamerus, Jongenelen, Van Dam (te Zijde[r]veld), Honingh, Van Wamel, Van Dreumel, Bakker (te Eefde), Lestraden, Osseweijer].


Gens Germana, jg. 42, nr. 1, maart 2016.

(www.wgod.nl)

M.J. Sluijter: Kwartierstaat van Christoffel Frederiks Slujter [Backleben 1767 – Joure 1843, tr. (1) Joure 1791 Jetske Gerrits de Vries, tr. (2) ald. 1817 Antje Alts Joustra [Schlitter, Gäring, Helbig, Tomler / Tümmler].

T. van Reken: Mijn genealogische zoektocht naar de doop van de achttiende-eeuwse Hendrik Jansen van Reken [afk. van Klein Reken, tr. Bennekom 1732 Aleijda Albers].

J. Kaldenbach: Ein Mannheimer Soldat und Musquettier in Holland. Over Hubrecht Willemsen Heudrigh die in 1633 werd gepasporteerd (met paspoort uit militaire dienst ontslagen).


Harens Old Goud, 6e jg. (2015), nr. 2.

(Duinweg 18, 9479 TM Noordlaren; www.oldgo.nl)

G. Biezeveld: Het beekdal van de Drentsche Aa in Haren.

R. van Dam: 50 jaar VV Gorecht.

R. van Wijk: Hendrik Nicolaas LaCle. De eerste burgemeester van de gemeente Haren, president van het plaatselijk bestuur, maire en wat nog meer? [Haarlem 1741 (exm. Capelle) – Groningen 1816, koopman in Nederlands Indië, tr. (1) Batavia 1778 Petronella Greving (ca. 1750-1786) weduwe Jacob Fockens (1736-1777), tr. (2) Haarlem 1803 Ida Aleida Haack (Winterswijk 1747 – Haren 1803; exm. Van Hasselt); tr. (3) Haren 1808 Rebecca Wilhelmina Abresch (1766-1838) weduwe Zeno Bachiene].

M. Staal: Kunst en Ambacht in de Wederopbouw.

T. Brunt: Het verhaal van mw. Trijntje Steendam-Medendorp [geb. Winsum 1924, tr. ald. 1954 Abel Johan Steendam (1922)].


Heemtijdinghen, 52e jg., nr. 1, maart 2016.

(www.shhv.info)

J. Sluijter: De gevelsteen van de oude Rotterdamse Bijenkorf [beeldhouwwerk van H.A. van den Eynde; bevindt zich nu in Woerden].

N. Teunissen: Onderzoek naar het juiste onderduikadres aan de Rijn in Woerden [familie Van Elk].

J. van Es: Grecht, afwaterings- of handelskanaal.

W.R.C. Alkemade: De gemeente Bodegraven 1945-1980: wederopbouw en ontwikkeling [met namen en jaren wethouders, periode 1941-1979].


Heraldisch Tijdschrift, jg. 22, nr. 1, jan.-maart 2016.

(Heraldiek NGV)

W. van Anrooij: Het wapenboek Gelre, een werk van Europese allure.

R. Alma: Pathuis online. Groninger gedenkwaardigheden [verscheen in 1977, met alle grafschriften, opschriften, rouwborden e.d. in de provincie Groningen, beschreven door Adolf Pathuis (1908-1996); belangrijke bron voor heraldiek; www.redmeralma.nl/gedenkwaardigheden.htm].

Wapenregistratie Nederlands College Heraldiek: Van den Brink (Huissen), Van der Bruggen (Vught), Cox (Roermond), Cremer (Groningen), Elenbaas (Stavenisse), Van Hilten (Sluis), Keizer (Nijensleek, Vledder), Meedendorp (Hoogezand – Sappemeer), Munter (Rotterdam), Rödel (Steele/D), Van Wieringen (Aarlanderveen).

J.A. de Boo: Fensterrautenkreuz.

Overheidsheraldiek [Alphen a.d. Rijn, De Friese Meren, Nissewaard].

J.A. de Boo: Van stok naar staf en verder [teken van macht, emblematische betekenis, herautstaven, heraldische toepassingen].

H. van Heijningen: Wapen en vlag voor Biest – Houtakker [gem. Hilvarenbeek].

Wapens op het Gemeenlandshuis te Delft.


Historische Mededelingen, 32e jg., no. 3, aug. 2015.

(secr.: Prinses Christinastraat 58, 8331 GB Steenwijk; www.historischeverenigingsteenwijk.nl)

J. Doeven: Historische Vereniging naar historisch pand [Markt 60, boven het Stadsmuseum].

J. Roorda: Enerverende jaren op de LTS [beknopte geschiedenis 1900-1970; herinneringen 1965-1969 van auteur Jelle Roorda (1951) uit Steggerda].

H. Spreen: Enige facetten uit de historie van de politie in Steenwijk tot omstreeks 1948.


Historische Mededelingen, 32e jg., no.4, nov. 2015.

L. Hermans / J. Derks: Zand zakken rond Rams Woerthe [1962; burgemeester Albert Dingemans Wierts versterkte het stadhuis (waarin het BB-centrum) als reactie op de Cubacrisis; Amerikaanse militairen zouden gestationeerd worden in de omgeving van Steenwijk].

J. ter Steege (†): Steenwijk en zijn kerken in de vijftiende eeuw.

H. de Jonge: Burgemeestersprofiel. Ter herinnering aan ‘Het Verdriet van Steenwijk’ (2003-2012) [Hayo Apotheker werd in 2010 als burgemeester opgevolgd door de tweede vrouwelijke burgemeester in Overijssel, Marja van der Tas].

L. Bennen: Markt 74: ‘Dat huus opten kelre’ [vanaf 1554 stadswijnhuis; beschrijving van de kelder voor 1978].

L. Hermans: Ambachtelijke ijsbereiding in Steenwijk [ijsfabriekjes van Jan Bezembinder (gestart in 1934; kleinzoon Jan Boschma moest sluiten in 2014), Hendrik Zomermaand (en kleinzoon Henk Oost), Hidde Visscher; venters].


Historisch Geografisch Tijdschrift, 33e jg. (2015), nr. 3 [afl. 100].

M. Horst: De Pingjumer Gulden Halsband; acht fasen van een Friese ringdijk [gebouwd vanaf 10e / 11e eeuw om het terpdorp Pingjum en zes kleinere terpen te beschermen tegen de Marneslenk, een getijdengeul van de Zuiderzee].

R. Klaarenbeek: De Speeltoren en Kleine Kerk in Edam. Een gemeentelijke monumentengeschiedenis aan de hand van vier transformatiemomenten [restanten; drie zuilen met bogen staan in de tuin van het Rijksmuseum].

M. Purmer: Beton in het duinlandschap. Omstreden militair erfgoed en natuurbeheer in de duinen [Atlantikwall].

HGT berichten [o.a. In Memoriam prof. Dr. Koos Bosma (1952-2015)].


Historisch Tijdschrift Fryslân, 21e jg., nr. 1, jan./febr. 2015.

(www.friesgenootschap.nl)

D. Sijens: Een goede medicus is kunstgevoelig. Chirurg en kunstverzamelaar K.L. Straat [Hendrik Luitje Straat (Groningen 1890-1976), tr. (1) Gees Jansen, tr. (2) Titia Osinga].

R. Spruit: De stins van Hessel van Martena [tr. Both Hottinga (overl. 1541); vestigde zich te Franeker, waar hij in 1506 een stins liet bouwen aan de Hoogstraat; Schieringers en Vetkopers; belastinginner voor de hertog van Saksen; bedevaart naar Jerusalem, overleed op de terugweg op Rhodos 1517].

M. Brouwer: Pjutten en beukers [tentoonstelling Friese kinderportretkunst 1550-1800; vooral Van Burmania, Cammingha, Harinxma en Sixma].

K. Huisman: Wiebe Bergsma zoekt naar tolerantie in godsdienst [geb. Haulerwijk 1955, historicus].


Historisch Tijdschrift Fryslân, 21e jg., nr. 2, maart/april 2015.

A. van der Mark: Ies Leefsma [geb. Gorredijk 1940 (exm. Wolf); zat ondergedoken in IJlst in het christelijke gezin van Janke Nooitgedagt –Wiersma; na de oorlog mocht hij niet terug naar zijn Joodse familie mede onder invloed van de ideeën van Gezina van der Molen; deze verzetsvrouw was van mening, dat Joodse ouders die hun kinderen lieten onderduiken, uit de ouderlijke macht ontzet dienden te worden].

S. Wiersma: Hein Faber, zeeman onder Friese filmmakers [Bolsward 1904 – Midlum 1970; zeevaartschool in Harlingen, radiotechnicus grote vaart; tr. (1) 1936 Gertrud Heertje Hornstra, tr. (2) Map Hablous van Eekum; verdere bij de film betrokken levensloop].

D. van Weezel Errens / D. Osinga: Een zilveren troffel keert terug [in 1773 gebruikt door Georg W.C.D. baron thoe Schwartzenberg (7 jaar) bij de eerste steen legging van een schoolgebouw te Berltsum; gebouwd door Jurjen Okker, mr. metselaar uit Harlingen; in de rekeningen van de kerkvoogdij staan meer bij de bouw betrokkenen: Jetse Meinerts en Take Klazes, timmerlieden, Hendrik Ewerts Huiving voor het brengen van de Meiboom, Anne Willems en Bote Barteles, schilders, Dirk Embderveld, mr. hardhouwer te Leeuwarden].

T. Goudriaan: Willem van Eysinga. ‘Sie haben die Macht, aber ich habe das Recht’.


Historisch Tijdschrift Fryslân, 21e jg., nr. 3, mei/juni 2015.

Thema: Maria Louise [voordrachten op een symposium, waar verschillende facetten van haar leven werden belicht]

Y. Kuiper: Cultuur van het buitenleven. Europese invloeden op hof en parken.

H. Brand: De prinses als werkgever.

P. Bakker: Portretten als statussymbool.

M. Bruggeman: Nieuws en roddels uit Den Haag.

J. Otten: Delicatessen van meesterkok Johannes Andries Ouding, voormalig kok van Willem IV [ged. Amsterdam 1726, tr. Leeuwarden 1746 Maria Johannes Barsee].

G. de Vries: Allesweter en hovenier Johann Hermann Knoop [geb. Freienhagen bij Kassel ca. 1700; Knauff].


Historisch Tijdschrift Fryslân, 21e jg., nr. 5, sept./okt. 2015.

D. Sijens: Friese bewegers: R.P. Sybesma [Rintsje Pieter Sybesma, 1894-1975].

J.D. Wassenaar: Stichtelijk werk voor zeelieden. Het succes van de (Groote) Christelycke Zee-vaert [in 1611 geschreven door Adam Westerman, predikant te Workum 1619-1635].

K. Bangma: Eerste Wereldoorlog. Friesch bloed aan den Doodendraad [op de grens van België en Zeeuws-Vlaanderen kostte in 1915 het leven van (o.a.) drie gemobiliseerde Friese militairen: Jelle de Jong (uit Heereveen, geb. Rottum 1888, tr. Wilhelmina Binnema), Taekele Reitsma (geb. Sexbierum 1891) en Klaas Oberman (geb. Dokkum 1889)].

B. van der Pol: Friezen in India: Adrianus Canter Visscher. Van koopman naar grietman [Harlingen 1707 – Driesum 1782, woonde veertien jaar in India, tr. Alida Keyser (overl. 1735); hun dochter Magdalena Adriana tr. Daniel Jan Camerling uit Haarlem].

A. van der Mark: Franeker Universiteit. Teloorgang van de Hortus Botanicus [hortulanus waren Menelaus Winsemius (1609-1664), Philippus Mattheus (1641-1690), David Meese (1723-1770), Willem Semler (overl. 1781), Arend Vlaskamp (1751-1825)].


In Brabant, jg. 6, nr. 3, sept. 2015.

(Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed; Postbus 1325, 5200 BJ ‘s-Hertogenbosch)

Hierin o.a.;

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een nieuwe aanwinst online gezet: ‘De auto van m’n opa’ [1906-1851; het kentekenbewijs was toen nog persoonsgebonden; website deautovanmnopa.nl ].

A. de Beer: De Tilburgse Muurkrant.

L. Stalpers / E. Thorissen: In de Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh. Beeldverhaal [22 foto’s].

F. Zachariasse: De stippelgravures van Gerard van Spaendonck [Tilburg 1746 – Parijs 1822; bloemschilder; grafische techniek].

Heemkundevereniging ‘Op die Dunghen’(Den Dungen).


In Brabant, jg. 6, nr. 4, dec. 2015.

Hierin o.a.:

M. Ilsink / J. Koldeweij: Jheronimus Bosch (circa 1450 – 1516). Visioenen van een genie.

E. Thorissen: Brabantse avonturen en sprookjes in Collectie Bruijnsters-Smets [ca. 1000 kinderboeken, waarvan een kleine 100 titels uit de 18e eeuw].

M. America: Een proefje naar de vorige eeuw. Beeldverhaal [16 foto’s van vervoermiddelen].

P. Robben / P. de Kroon: Een passie voor oude drukken en kunst [interview met Jos Kuijlen (geb. Bergen op Zoom 1949), verbonden aan de universiteitsbibliotheek van Tilburg, verantwoordelijk voor de Brabant-Collectie, t.g.v. zijn pensioen].


Kerspel-Stokkies, nr. 36, sep. 2015.

(Historische Vereniging ‘t Fledder Kerspel, Wierplas 11, 8381 CD Vledder; www.fledderkerspel.nl)

H. Salverda: Boschoord. Geschiedenis van een onvoltooide kolonie [Kolonie 7, de laatste door de Mij. van Weldadigheid gestichte kolonie op de grens van Friesland en Drenthe; reconstructie aan de hand van kaartmateriaal; o.a. een kaart uit 1897 met veel oude perceelnamen].

T. Stuiver: Het geheugen: Harry Veldhuizen [geb. Vledderveen 1952 (exm. Donker), maatschappelijk werker bij Hoeve Boschoord, tr. Dinie de Vries uit Noordwolde].

Turfgraverij in Vledderveen in 1842.


Kerspel-Stokkies, nr. 37, dec. 2015.

P. de Geus: IJsvereniging ‘Nieuw Leven’ in Vledderveen. De levensloop van een ijsvereniging in een klein dorp door de jaren (nu 90) heen [opgericht in seizoen 1925/1926; het oudste archiefstuk is het kasboek uit 1933].

T. Stuiver: Het geheugen: Roelie de VriesEleveld [Roelofje (geb. Vledder 1935), tr. 1959 Jetze de Vries (overl. 2014)].

Dikke Verhalen 8 november 2015 [onderwerp van een bijeenkomst was het vroegere Café Boverhof, het pand werd in 1942 gekocht door J.F. Koopmans, verhuurd aan Albert Boverhof, na 1945 aan Jaap en Margien Have uit Dwingeloo, voorts Kiers en Kiewiet; afgebroken rond 1994].


Leids Jaarboekje, 107e deel (2015).

D.E.H. de Boer: Met zang en wimpel. Leiden en de Spaanse Armada. Diesrede 2014 [1588; o.a. redevoering van Willem Verheyen (geb. Grave 1568), scholier te Leiden 1583, student 1585].

F. Lugt: Het oudste Leiden. Over munten, ontginningen, stadsrecht, de brug, het toernooiveld en de Burcht.

B. van Maanen: De Hooglandse kerksteeg alias Paradijssteeg [ligging, beschrijving verschillende mogelijkheden herkomst naam; in de volkstelling van sept. 1581 werd vermeld Jan Pieterssen Cley, waard in ‘t Paradijs, met vrouw en kinderen].

P. Heisbroek m.m.v. P. de Jong: Twee grafzerken van rode zandsteen uit de Pieterskerk [Marytgen Claesd, overl. 1592, dochter van Claes Jacobsz van Berckel; de tweede grafzerk heeft een huismerk].

M. de Vos: De bibliotheek van de Leidse regent Abraham van Gerwen (1663-1727) [advocaat Hof van Holland, zoon van Hendrik van Gerwen (1623-1669) en Clara Brouwer (1628-1682), tr. 1688 Clasina Vliedthoorn (1667-1706; exm. De Bucquoy), dochter van Simon Vliedthoorn (kleinzoon van Simon Stevin, 1548-1620); boedelinventaris; bespreking boekerij].

P. van der Plas / M. van der Wielen-de Goede: Roucoop of Oostbos? Gezicht op de vliet door Jan van Goyen [in 1642; vergelijking met kaarten en andere afbeeldingen deed twijfelen aan de toeschrijving Huys Roucoop (oudst bekende eigenaar Dirk Pietersz van den Bosch, gaarder morgengeld Rijnland 1468, rentmeester abdij van Egmond in Rijnland 1485). Door reconstructie op grond van topografische details op het schilderij en kaarten wordt bevestigd, dat Huis Oostbos is afgebeeld; Adriana van Banchem, weduwe Johan Dirksz Sixtus, kocht in 1626 een woning naast het Oostschakenbos; zoon Johan Sixti (overl. 1662) erfde in 1631 Oostbos, tr. Maria van den Honert].

E. Sodderland: De zalige lucht der vrijheid. De Bataafse revolutiejaren 1795-1799 in Leiderdorp.

M. Luining: Zeventig jaar Studium Generale in Leiden: 1945-2015.

Kroniek van Leiden over 2014.


Leovardia, nr. 48, sept. 2015.

(Antwoordnummer 6163, 8901 VC Leeuwarden)

S. ten Hoeve: Het Vierssenhuis – Tweebaksmarkt 64 [in de middeleeuwen ontstonden betrekkelijk smalle kavels in de binnensteden; wilde men in later eeuwen zijn huis vergroten, dan kon dat door het te verhogen of naar achteren uit te bouwen of verdubbelen door een belendend perceel erbij te trekken; Willem van Vierssen (1692-1782; exm. Van Rhala) kocht in 1739 een naast zijn familiehuis gelegen pand van de familie Bootshaak; samenvoeging achter een nieuwe dubbele voorgevel; ontwerper en bouwer was Claas Bockes Balk (1683-1748); uit de bewaard gebleven bouwrekeningen met bijlagen kwam info betreffende werklieden en kosten].

B. van Haersma Buma: Rinske Heemstra en de Grote Kerk [gravure van Reinier Vinkeles (1741-1816), illustratie bij een boek van Adriaan Loosjes, uitgever te Haarlem].

P. Bron: De berechting van ‘foute’ stadgenoten: wraakgevoel in goede banen? (deel 2).

E. bij de Weg: De Groningerstraatweg.

G. Hendriksma: Het rijke roze leven – deel 1 [beschrijving van het homoleven in Leeuwarden tot 1971].

F. Varkevisser: De paardentram in Leeuwarden.


Leovardia, nr. 49, jan. 2016.

S. ten Hoeve: Jaan Oenema (1684/’85-1764), beeldhouwer in Leeuwarden [geb. IJsbrechtum, zoon van Oene Hepkes en Tietje Gerbens, tr. 1703 Lysbeth Hiddes (Scrinerius); zijn erfgenamen waren achternicht Johanna Folkerts Crasburg en haar kinderen bij Hidde Cluistra, koopman te Sneek; werk karakteristiek].

M. Hendriksma: Pionieren met vet [het verhaal van Benninga’s Friesche Margarinefabrieken; in 1872 begon Benjamin Benninga zijn koosjere vetsmelterij in Lemmer; de fabriek in Leeuwarden ging in 1932 officieel van start].

P. Bron: Vier generaties op de stadsarmenschool [Maria Elisabeth Habekotté, dochter van Johannes (1862-1946, tr. 1892 Anna Elisabeth van Hattem), zoon van Hermanus (1823-1878), zoon van Harmanus (1790-1825); scholen naar rang en stand].

A. Fahner: Het orgel van de Westerkerk, uniek in haar soort [kerk in 1842-1846 gemoderniseerd; contract met orgelmakers Van Dam en Zonen in 1844].

Camminghaburg [waterverftekening].

G. Hendriksma: Het rijke roze leven – deel 2.

E. Boers / D. van Hooff: Harmoniekwartier. Vier eeuwen ambacht en armoe.


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 44, nr. 1, maart 2016.

(Postbus 83, 6200 AB Maastricht; www.lgog.nl)

R. de la Haye: Franstalige familienamen in Limburg [in familieverhalen over de herkomst wil nog wel eens sprake zijn van Franse of adellijke afstamming; meestal fabels volgens onderzoek van de auteur; tal van voorbeelden van de herkomst van Franse of Frans klinkende achternamen, vertalingen en verbasteringen; typisch Luikse namen; Wallonië, de Voerstreek, Auvergne ‘leveranciers’ van Franse namen van o.a. Waalse pachters, handelaars, werk- en kermisvolk, militairen, Maasschippers; tips voor archiefonderzoek].

A.S.M. Patelski: De herkomst van de familie Damoiseaux. De Waalse pachtersfamilie in Zuid-Limburg [onderzoek in notariële akten leverde informatie op over de herkomst van Henri (le) Damoiseau (1666-1740) uit Bolland, die zich vestigde te IJzeren, later te Sibbe (beide Oud-Valkenburg), tr. (1) Bolland 1693 Marguerite Malvaux, tr. (2) Maria Grandjean, tr. (3) Oud-Valkenburg 1716 Joanna Del Nooijz; nageslacht uit het eerste huwelijk t/m gen. III (en kinderen)].


Meer – Historie, 44e jg., nr. 1, maart 2016.

(Cruquiusdijk 27, 2142 ER Cruquius; www.museumdecruquius.nl)

Red.: De nazaten van de eerste bewoners van Haarlemmermeer [van Johannes van Groningen (geb. Grave), tr. Genderen 1826 Geertruij de Nieuw; zoon Gerrit (geb. ald. 1827), tr. 1849 Cornelia van der Mooren; vestigden zich 1868 in de Haarlemmermeer].

T. Zekveld / B. Klaassen: Bert Kroon, een noodlottige onderduik [geb. Abbenes 1923 -1944].

J. Tamboer: De slager en de fietsenfabriek [Arie Matthijs Kroes (geb. Nieuw-Vennep 1935), slager, tr. Rachel C.T. van Zadelhoff; Willem Kroes uit Nieuwkoop, wagenmaker, fietsfabrikant].

H. van Raak: Gerrit van Beem – ‘Het geweten van de burgemeester’ [geb. boerderij Ruimzicht 1913 (exm. Vlug), ouderling, wethouder, tr. 1941 Ambrozina Gijzenberg].

G. Mastenbroek: Kleine Henkie blijkt 64 jaar later helemaal niet zo te heten [ontmoeting met Gerrit Gesink].

B, Klaassen: Het echtpaar Clay uit Vijfhuizen reisde de wereld rond [verslag van hun bezoek in 1962 aan zoon Leen Clay in Nieuw-Zeeland].

H. Stroet: Belgische burgervluchtelingen in Haarlemmermeer.

W. de Wijn: 100 jaar geleden: Schiphol’s illegale start.


Misjpoge, jg. 29 (2016), nr. 1.

(NKvJG, Postbus 94703, 1090 GS Amsterdam; www.nljewgen.org)

F. Slicht: Het familieverhaal van koordirigent Meijer Smeer [in het archief van het Burgerlijk Armbestuur, afd. Huiszittende Armen, Weduwenhof en Armenhuis zijn dossiers bewaard gebleven over de moeder van Meijer, Anne Rozina de Korte en over hem zelf; het toekennen van uitkeringen; werkomstandigheden; het gezin in oorlogstijd en de familie daarna].

B. Schijf: Regina Klara Weindling, 1892-1990 [Bern – New York (exm. Kirschbaum), tr. Den Haag 1919 haar achterneef Samuel Weindling; haar portret in het Merkelbacharchief; www.redeenportret.nl] .

B. Coret: Doorzoek de genealogische open data van Nederlandse archieven.

B. Schijf: Redelmeijer, een Duits – Joodse bankier [Willy Redelmeijer (Sondershausen 1887 – Richmond Hill/Canada 1953, exm. Lehman), tr. Hannover 1916 Iska Fresdorf; portret in het Merkelbacharchief].

M. Maas: Maupie Staal (1887-1978, ‘een gentleman – humorist’ [geb. Rotterdam als Mozes van der Staal (exm. De Wolf), tr. Amsterdam 1914 Trudy de Rooij].

B. Schijf: De gebroeders Perlberger [Josef Perlberger (geb. Krakau 1889; exm. Schönberg), tr. (1) Wenen 1921 Helena Hella Schapira, tr. (2) Amsterdam 1934 Martha Nussbaum. Oskar Perlberger (geb. Krakau 1894), tr. Antwerpen 1927 Clara Untermann; dubbelportret in het Merkelbacharchief].


Misjpoge, jg. 29 (2016), nr. 2.

P. Manasse: Nagelaten berichten uit het Kamp: de familie Monnikendam [correspondentie 1942-1944; Simon Monnikendam (geb. Amsterdam 1871; exm. Wijnberg), tr. (1) 1895 Carolina Kesing, tr. (2) 1935 Mary Reiss; o.a. zoons Abraham (geb. 1898) en Goedman (1902-1972).

M. Francès-Kircz: Een tijdsbeeld verbeeld: Benno Premsela en Max Heijmans [met hun kwartierstaatjes (15 kwn.). Benno Premsela (1920 Amsterdam 1997), binnenhuisarchitect: –, Italiander, De Boers, Romijn; Max Herman Heijmans (Arnhem 1918 – Amsterdam 1997): –, Rosenberg, Dormits, Salomons].

Joods Monument Utrecht.

H. Snel: Joodse huwelijken in Amsterdam (1). Kinken in de kabel. Geplande huwelijken die niet doorgingen in Amsterdam in de 18de eeuw [welke registraties waren er (kerkelijk, notarieel, voor schepenen); voorbeeld van een protest tegen partnerkeuze door ouders: Sara d’Aquilar wilde in 1738 niet Abraham de los Rios del Sotte, maar otr. 1739 Jacob de Gama; De huwelijkspogingen van Eliazer Levie Cohen 1779-1784 met Rebecca Isaac, Mietje Jochems Spits, Rachel van den Berg (of: Delmonte), huwde later tweemaal (1794 en 1808); Tobias Hartog (in 1811: Keesing) huwelijksintentie 1776 met Reijna Moses (van Wateren); Tobias tr. 1781 Clara Jacobs de Jong en Reijna tr. 1782 Marcus Moses Melkman; Hoewel niet getrouwd werd, geven notariële akten informatie over betrokkenen].

M. Maas: Louis Contran (1875-1940) ‘Humorist – conferencier’ [geb. Londen als Loewie Vleeschdrager (exm. Vogel), tr. Amsterdam 1898 Rosette Hoorenman].

B. Schijf: De familie Flesseman [familiefoto uit 1914, gemaakt in de Merkelbachstudio].

C. Caran: De Jacob Coppenhagen Collectie in Oxford, UK [catalogus; www.solo.bodleian.ox.ac.uk ].


Molens, nr. 119, jg. 30, sept. 2015.

(Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam; www.molens.nl)

E. van Gerven: Catharina opent de deuren voor publiek. Beltmolen in Schijndel was nooit te bezoeken [gebouwd in 1837; Herman van der Sangen (61), vrijwillige molenaar uit Best].

K. Kleijwegt: Snuifreder op lijst cultureel erfgoed. Opsteker voor Kralingse Snuif- en Specerijen Compagnie [de molens De Ster en De Lelie zijn de enige in bedrijf zijnde snuifmolens in Nederland; molenaar Jaap Bes].

E. van Gerven: De Schoolmeester in feesttooi [te Westzaan; uit het molenarchief een foto uit 1927 toen W. Kat vierde dat hij 70 jaar werkzaam was op de molen].


De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXXII, Nr. 3, Sept. 2015.

(www.knggw.nl)

J.W. Zondervan: De stad van de fles. Het stads- en gemeentewapen van Vlissingen [n.a.v. 700 jaar stad; Wat stelt de wapenfiguur voor?; de oudste afbeeldingen (1369, o.a. 1567, 1672) tonen geen Jacobakannetje maar een pelgrimsfles].

P.M. Kernkamp: Heinrich Bürger (Hamelen 1804/1806 – Indramajoe 1858) en zijn Duitse en Nederlands-Indische familie [apotheker, chemicus, natuurkundige, bioloog, wetenschappelijk onderzoeker op Deshima (1825-1834; assistent en opvolger van Ph.F. von Siebold), ondernemer (exm. Meyer), tr. Padang 1833 Anna Cornelia van Daalen (exm. Theuvenet); gebruikte bronnen; Joodse afkomst; uitgebreide biografie; genealogie; verwantschap met Droop en Wagenaar; Bijlage: Kwartierstaat Meyer – Heine (4 gen.)].

N.J.M. Biezen: Zegelstempel De Vos van Steenwijk, vader of zoon? [18e eeuw].

Portretten uit de collectie d’Halwin in Zagreb [vraag over onbekende vrouw en man; 1623].

C.P. Briët: Van Dedem [vraag over Theresia Margaretha van Dedem, overl. Batavia 1846].

R. Boot: Booth (Boot) [antwoord op een vraag uit 1964 over Adriaan Boot, in 1637 ingenieur in Mexico; beknopte fragmentgenealogie van een Delftse familie Boot].


De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXXII, Nr. 4, Dec. 2015.

C.R.H. Snijder: Een excuusbrief van de Haarlemse scherprechter Jan Christiaensz. De ‘afbeuling’ van Cornelis de Witt op 19 augustus 1672 [brief in 1673 aan Maria van Berckel wed. Cornelis de Witt; Jans voorganger scherprechter Tobias Pruijm werd in 1672 ontslagen, omdat hij de executie van Jacob van der Graeff (22 jaar, één der belagers van Johan de Witt bij een eerdere moordaanslag) niet goed had uitgevoerd; de scherprechters van het Hof van Holland hadden hun verplichte standplaats in Haarlem; Bijlage 2. De scherprechters te Haarlem 1428-1811 (Hof van Holland) en scherprechters Provincie Noord-Holland (standplaats Amsterdam) 1811-1851].

C.P. Briët: James Tindal (1798-1838), de oudste zoon van Ralph Dundas baron Tindal (1775-1834) [in 1822 in N-I veroordeeld wegens diefstal; levensloop (o.a. assistent-resident voor de politie te Soerabaja); in Nederland’s Adelsboek 95 (2010) werden James en zijn zoon met het predikaat jonkheer vermeld, niet met de titel baron; onderzoek naar het waarom].

M.R. Kremer: Doopsgezinde Mabés en Blocks te Groningen en Haarlem zeventiende – twintigste eeuw [oudst bewezen: Egbert Maben, vermeld in Groningse bewonerslijsten 1536-1543, overl. voor maart 1561; in de mannelijke lijn uitgestorven; Cornelis Jans, de zoon van Albertje Jans Mabé (1584-1634) vestigde zich in Haarlem, waar zijn nazaten de naam Mabé aannamen; andere zoons van Albertje noemden zich Block resp. Eland].

P.M. Kernkamp: Ten Nijenhuijs / Van Nieuwenhuizen in Wageningen [oudst bekende: Willem ten Nijenhuijs, o.a. kleermaker, burger van Wageningen 1648; 4 (5) gen.].

A. Snethlage: Het portret van Johanna von Bernuth-van den Broek [Berbice 1802 – Wesel 1843 (exm. Buse)].

A. Snethlage: Portret Willem Feitama en Elisabeth de Haan. Wie was de weg geschilderde figuur? [1726-1797 resp. 1735-1800; geschilderd door Wybrant Hendriks in 1790].


Numaga, jaarboek 2015, jg. LXII.

(Leeuwstraat 63, 6531 RB Nijmegen; www.numaga.nl)

R. Camps: Uit onverwachte hoek. Zutphense oorkonden over de Nijmeegse familie Maelwael, 1373 en 1376 [Johan Maelwael (ca. 1370/1375-1415), hofschilder in Parijs en Dijon, zijn neven Herman, Paul en Johan van Limburg (zoons van Metta / Mechteld Maelwael), miniaturisten; de oudste vermeldingen van de familienaam 1318 en 1328; oorkondes aangetroffen in het archief van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zutphen; met schema Malewale / Maelwael 14e-begin 15e eeuw; transcripties van de lijfrentebrieven].

J. Oosterman: Hait laissen scriven: het gebedenboek van Maria van Gelre als programma [geschreven omstreeks 1415; colofon, opbouw, inhoud].

H. Nusteling: Burgers en soldaten in Nijmegen ten tijde van de Republiek. Een demografische studie.

L.A. ten Horn: ‘Ut waogetjesfebriek aan de Weurtschenweg’. De kinderwagenfabriek van Carel van Rosendael, 1891-1907 [Carel A.J. van Rosendael (1857-1905) dreef een winkel in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen, w.o. kinderwagens; zoon van zakenman Bartholomeus H.F. (1825-1907); In 1890 verzocht Carel om een vergunning een smederij te beginnen; ontwikkeling winkel en fabriek (o.a. fietsen, auto’s); directeur Simon Versteeg (geb. Haarlem 1863 -1904), tr. Elizabeth Catharina van Daalen; het bedrijf werd in 1907 verkocht aan Laurens Jan ten Horn (1855-1919), zwager van Van Rosendael].

J. Brabers: ‘Geen katholiek ghetto’. Andersdenkenden aan de (Rooms) Katholieke Universiteit te Nijmegen, 1923-1973.

A. Nolet: Officiersvrouw in de Tweede Wereldoorlog. Elly ScharpHalberstadt (1909-2003) [geb. Alkmaar (exm. Dozy), tr. 1937 Jan Scharp; gefusilleerd 1942].

W. Daemen: De digitale historische werkplaats van het Regionaal Archief Nijmegen [beschrijving van de vier belangrijkste digitale portalen van het RAN: nijmegen.nl/studiezaal (via Uitgebreid zoeken naar Personen); huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl; kaart.nijmegen.nl/historie; Geschiedenislokaal024.nl ].

L. Swinkels: Archeologische noviteiten uit Museum Het Valkhof: maat van een voet zo lang gezocht en nu gevonden.

Bibliografie betreffende de geschiedenis van Nijmegen over het jaar 2014.


Old Steenwiek (v/h Historische Mededelingen), jg. 33, 1-2016.

(Markt 60, 8331 HK Steenwijk; www.historischeverenigingsteenwijk.nl)

J. Doeven: Panta Rhei: Villa Zonnehoek [Bernard J. Polak, directeur specerijenmaalderij J.S. Polak (opgericht 1854), gaf in 1904 opdracht aan B. Rouwkema, gemeentearchitect, een fraaie woning te ontwerpen; herzien ontwerp i.s.m. G.B. Broekema; aannemers Gebroeders Aberson 1904-1905; sloop na brand in 1987; bewoners / eigenaren o.a. zoon Frits Polak (1913-2006, tr. Rijka Elise Beekman), kraamkliniek Geerts-van der Laan (eerste baby familie Fledderus-van Gunst), Oostindië (pension), dokter Hendrik Koffeman].

C.J. Wijnberg: Bedrog verijdeld in de Gasthuisstraat [over vervalsen van munten n.a.v. opgegraven muntgewichtjes].

A. Prins: Hendrik Coenraadts, politieman in Steenwijkerwold [geb. 1922 (exm. Van Eerde); herinneringen].

J.P. de Smidt (†): Matthijs Kiers [turfgraver, tr. Gese Abbinge; koerier 1580-1581 ten tijde van het beleg door Rennenberg, verdedigd door Johan van den Kornput].

L. Hermans / J. Derks: Van hondenkar tot automobiel: Steenwijker huisartsen al vroeg bij de tijd [Roelof Jurjen Roelofs (uit Finsterwolde, als schoolarts aangesteld in 1900, 32 jaar) fietste naar zijn patiënten, kocht een motorfiets, tr. Maria Hoogewerff (uit Rotterdam); ook zijn opvolger als arts Frederik Jacobus ten Cate (geb. Steenwijk 1876; exm. Mees) 1902-1913, verplaatste zich op de tricycle (driewieler)].

J.D. van der Tuin: Drs. H. Spreen, dienaar van de geschiedschrijving (1942-2015) [geb. Onderdendam (exm. Siegers), historicus, bestuurslid Historische Vereniging].


Ons Voorgeslacht, nr. 684, jg. 71, jan./febr. 2016.

(www.onsvoorgeslacht.nl; www.hogenda.nl)

Jubileumnummer (70 jaar). Thema: Bewijsvoering in de genealogie [‘Wat is bewijs? Wanneer is iets bewezen en is het bewijs rond of toch niet ...’; ook minder succesvolle onderzoeken worden beschreven; lezing aanbevolen! ].

C.A. van Burik: Speculeren over de afkomst van Peter Thomasz. (Culemborg (?) ca. 1550 – Wijk bij Duurstede 1613/1614).

B. van Dooren: Quod erat demonstrandum? Gedachten over bewijsvoering vóór 1600 [voorbeeld o.a. Van Meerdervoort, De Vrieze; Bergen op Zoom, Brouwershaven, Dordrecht].

W. de Graaf-Valk: De veerman van de Oostendam. Indirect bewijs of toch niet? [gelegen aan de westoever van de Merwede].

B. den Hertog: Wie waren de ouders van 14e-eeuwse Gorkumse proost heer Jan Gerardijn? [Van Arkel, Van Haestrecht].

R. van den Heuvel: De zoektocht naar Bastiaan de Reus in het 17e-eeuwse Wijk [land van Heusden; bakker te Heesbeen (1660), tr. Antonia Vrancken van den Heuvel].

L.M. van der Hoeven: De queeste naar de origine van Maritjen Speijert (Delft, ‘s-Gravenhage, Vlissingen, Vlaanderen en Oudewater) [tr. (1) Jan Cardinael, 1569 wonende Duinkerken, testeerde Delft 1587, tr. (2) Delft 1589 Claes Cornelisz van Brederode].

P. van der Hoeven: Op zoek naar Ariaantje [van der Spek, otr. (1) Vlaardingen 1763 Arij de Vroom, tr. (2) 1781 Pieter Jansz de Bruijn].

B. Kemp: Vastgelopen? Meer bewijs nodig? Vergelijk uw DNA! [hoe kan DNA gebruikt worden in de genealogie; uitgelegd aan de hand van twee stammen Kemp, uit IJsselstein resp. Blokland; stamreeksen in schema; zij blijken biologisch gezien tot ver vóór 15e eeuw geen gemeenschappelijke stamvader te hebben; -> voor verder onderzoek van een hypothese worden nazaten gezocht van een Jan Claesz, eerste helft 17e eeuw wonend te Blokland, wiens kinderen zich Bosman gingen noemen].

B. de Keijzer: Bewijsvoering in de genealogie in het bijzonder met betrekking tot middeleeuwse (adellijke) families [de auteur wijst erop dat in de 13e en 14e eeuw oorkonden erg weinig over directe genealogische informatie gevonden kan worden; bovendien komt de gebruikte terminologie niet altijd overeen met de huidige betekenis. Als voorbeeld worden de oudste generaties van de adellijke familie Van Lienden genomen; o.a. door de term broers in de zoekakte van 1307 op te vatten als bloedverwanten en een andere interpretatie van akten kan een nieuwe opzet van de oudste generaties gegeven worden].

H.M. Kuyper: Met aliassen moet men soms oppassen [in deze bijdrage gaat het niet om een alias-patroniem, maar om een alias-voornaam; te Dussen, 16e eeuw: Bruyn; (Den) Broeder, De Loy, Cryssman].

M. Lansbergen: Van Bruser naar Lansbergen. De oudere generaties van het Kethelse geslacht Lansbergen [genealogie: Sijmon Sijmonsz (Bruser), vermeld sedert 1502; nageslacht t/m gen. V (met kinderen)].

W.T. Molema-Smitshoek / P. Molema: Wanneer breekt het moment aan dat je kunt zeggen: er is voldoende bewijs? [verslag van onderzoek naar de herkomst van de familie Smitshoek].

K.A. Reuvers: Jan Jansz. en zijn kinderen, bewijs of geen bewijs in de genealogie van het geslacht Deijl [twee fragmenten Deijl; 16e-17e eeuw; alias (de) Stier].

C. Sigmond: De bouwheer van huis ‘De Rozijnkorf’ in Dordrecht [een analyse van het huizenbezit in een deel van de Voorstraat was nodig om de bouwheer te vinden: Frans Gerrits Snouck, lakenkoopman, tr. Dordrecht 1586 Apollonia Crijnen; fragment Snoeck].

K.J. Slijkerman: Een uiteindelijk getraceerde illegitieme militaire voorvader? [Klaas Romans verwekte bij Elisabeth Fokkes de Haan een zoon Jouke de Haan (geb. Leeuwarden 1817); =? Nicolas Romain, geb. Chastre/B 1781].

W. Spies: Van Leeuwen: van Utrecht naar Woerden [Suzanne van Leeuwen (tr. 1796 Albert Spies), dochter van Jan van Leeuwen (uit Utrecht) en Aagje Mostert (uit Woerden), tr. 1769; Bijlage: Stamreeks Van Leeuwen (6 gen.) vanaf Gerrit Buyensz te Woerden 1643, tr. Marritge Ghijsberts].

M. van der Tas: De vererving van een vicarie in de St. Janskerk te Schiedam gesticht door Pieter Jacobsz Vee(n)lant op 9 december 1514 [Koontgen / De Coninck / Coon, Quast, Sasbout, Caescooper / De Bije, Van Coulster; de gezinnen van Pieter Jacobsz Veenlant, o.a. burgemeester van Schiedam (1482 .... 1515) (acht kinderen) en van Cornelis Huijchensz Caescooper (overl. 1539-1541) (vier kinderen)].

D. Verhoef: Als de wens de vader van de gedachte is ... Onderzoek naar de familie Van Wijck te Achthoven bij IJsselstein [vernoemingsregels verschillen regionaal en in de loop der tijd; de auteur spreekt liever over vernoemingsgebruiken; ogenschijnlijk logische conclusies werden door onderzoek in een minder voor de hand liggende bron onderuit gehaald].

A.H.G. Verouden: De oudste generaties van de familie Quist [te Ooltgensplaat en Ouwerkerk; eind 15e-begin 17e eeuw].

T. van der Vorm: Waar is de echte Pieter Cornelisz gebleven? [Maritgen Pieters (tr. Gerrit Willemsz Cruijer, te Overschie), Michieltgen Pieters (tr. 1. Pieter Pietertsz Couck tr Loosduinen; tr. (2) Dirck Maertensz van der Gaegh te Maasland) en Pancraes Pietersz (te Overschie) in 1615, kinderen van Maritgen Maertens (hertr. Cornelis Alewijnsz) bij Pieter N.N. op wie de focus in dit artikel gericht is].

H.J. van der Waag: Frans Jansz van Santen en zijn familie [genealogie Van Santen te Leiden, eind 15e-17e eeuw; gen. I t/m VI (met kinderen).


Ons Voorgeslacht, nr. 685, jg. 71, maart 2016.

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers Smit, Timmerman en (Van de) Polder uit Smitshoek [oudst bekende: Jan Kerstensz, postuum vermeld 1542; zijn zes (of zeven) kinderen woonden te Oosterwijk en Kedichem; genealogie t/m gen. V (en kinderen)].

J.F. Wendte: Parenteel van de Utrechtse kramer Lieven van Couwenbergh met een hoenderkopersnetwerk van tenminste 35 personen te Amsterdam (1682-1806) [Lieven Samuelsz van Couwenbergh (mogelijk afk. van Zierikzee), tr. (1) Utrecht 1638 Jannichgen Huybert Martensoonsdr, tr. (2) ald. 1646 Geertruijd Dircks van Delmerhorst; Vis, Van Doelen, Van der Leeden, Van Loendersloot, Van Halderen, (Lavingje), (Aams); Staak Van Oortmond (Van Ormont); Staak Van Borrendam, (Lefeber); Staak Henning(h). Bijlage: Alfabetisch overzicht hoender- en vogelkopers van het Utrechts netwerk te Amsterdam].

W.T. Molema-Smitshoek / P. Molema: Verzoek van een groep ingezetenen om de boog van de schutsluis in Puttershoek te verhogen in 1786 [met namen].

J. Verkleij: Zeventig jaar Ons Voorgeslacht, we kunnen er geen genoeg van krijgen [terugblik op de viering op 23 januari te Rijswijk].

R. van Drie: De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek. Pijler 1: Bereid je genealogisch onderzoek goed voor.


Ons Voorgeslacht, nr. 686, jg. 71, april 2016.

K.A. Reuvers: Maria Cornelisdr. van Sprangh en haar erfgenamen [overleden Rotterdam 1717, dochter van Maertje Huijberts den Boer; boedelverdeling in drie staken: de kinderen van wijlen Tijs Huijbertse den Boer, de kinderen van wijlen Jannetje Huijberts den Boer en de (kinds)kinderen van Pietertie en Martijntie van de Velde (halfzusters van Maertje); voornamelijk remonstrantse families. Parenteel van Huijbert Tijsz (huwde driemaal, otr. Rotterdam 1601, 1610, 1615): Den Boer alias Brouwer, Pauw, Verbeeck, Bos, De Meij, De Langen, Ouwenhals, Helmbreeker, Van Hasenbroeck, Van Schagen. Genealogie Brouwer: I. Jan Matthijsz Brouwer (in 1624 57 jaar), begr. Rotterdam 1638, tr. Fijtgen Ghijsbrechts; t/m/ gen. III (en kinderen). Parenteel Paus alias Pauw: de naam gaat in vrouwelijke lijn over, 16e-17e eeuw; Van Dorp, De Moij].


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 33, nr. 1, 1e kw. 2016.

(Hoenderweg 13, 6712 CA Ede; jenghiddink@hetnet.nl)

E. Claassen: Het geslacht Baerken en de marken van Hengelo en Zelhem [familie van patriciërs en kooplieden te Doesburg; schema Baerken 15e-18e eeuw; onroerend goed].

W.F. Jansen: Kwartierstaat van Wim Jansen (vervolg) [kwartieren 148 t/m 249 (voor zover bekend); o.a. Onsteink, Pennekamp, Van Zadelhoff, Schuppers, Bruntink, Ruyterkamp, Ter Wheme, Blankebijle, Hietkamp, Kreeftenberg].

W. Groot Enzerink: Het drama op Hilverink, een boerderij in Delden bij Vorden [Antoon Eggink had zich verhangen nadat Alberdina Revoort hem vertelde zwanger van hem te zijn; Hendrik Jan Revoort werd geboren in Ruurlo 1856].

D. Blom: Kwartierstaat van Frederik Willem Johan (Erik) Lieber (vervolg) [kwartieren 292-991 (voor zover bekend); voornamelijk te Aalten, Dinxperlo en Varsseveld].

B. Rietberg: Boerderij de Grote Hietcole in Toldijk [conflicten, pachtopzeggingen].

J. Bakker-ten Have: Kwartierstaat Janna Meijerink [kwartieren 24 t/m 31; Te Weggelhorst, Op ‘t Have, Wiltink, Opt Valcke; met aanvullende gegevens uit secundaire bronnen].

E. Reuzel-Gerritsen: Aanvulling kwartierstaat Wim Jansen [o.a. Veltink, Heersink, Kelderman / Kellerman, Beeftink, Weddinck].


Oud Nuus, nr. 182, jg. 47, maart 2016.

(Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer; www.stichtingoudaalsmeer.nl)

D. Jongkind: Gewasbescherming in de bloementeelt van 1900 tot 1940.

C. Stieva: Van zingschool tot Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer (1). 150 jaar zingen in Aalsmeer [zangschool in 1866 opgericht door meester Braak, hoofd van de lagere school, tevens voorzanger Doopsgezinde Kerk].

J. Hofstra: Aalsmeer op de kaart.

J. van der Laarse: Huwelijkscadeau na 165 jaar terug in de familie [aquarel vol met gekalligrafeerde letters, die de namen vormen van Jacobus van der Laarse en Grietje Spaargaren; 1786-1865 resp. 1790-1849 (tr. Aalsmeer 1827); hun zoon Jacob (1829-1851) tr. 1849 Maartje Blootshoofd (1828-1912), die hertrouwde 1856 Jacob Maarse; de aquarel vererfde op haar nazaten BroekhuizenIJdoVan Oijen].

J.W. de Wijn: Hoe Schiphol verdween uit Aalsmeer [oudste vermelding dateert van 1447 ‘land liggende in Aelsmeerbanne in Schipholl’].

K.G. Eveleens: Dr. J. Wasscher – een bioloog die best meeviel [Jacob Wasscher (geb. Ulrum), overl. 1966, in 1948 benoemd in drie functies in Aalsmeer: Rijkstuinbouwconsulent, Directeur Proefstation en Directeur Rijks Middelbare Tuinbouwschool].


Oud-Utrecht, 88e jg., nr. 6, dec. 2015.

H.M. van Schaik: Over naam en faam van Adriaan. De reputatie van paus Adrianus VI in zijn geboortestad [1459-1523].

M. Meinderts: Het Londense succes van een Utrechtse schilder. De vergeten romantische kunstenaar P.C. Wonder (1777-1852) [Pieter Christoffel Wonder, geb. Utrecht (exm. Bergfeld); te Londen 1824-1832].

A.-M. van Egmond: De kruisiging in de Domkerk: meer dan één muurschildering.

F. Broeyer: Het oorlogsdagboek van Cornélie M. Ritter-Landré.

B. van den Hoven van Genderen: De opstand van de zoon en de vloek van de vader. De kroniekschrijver Dirk Pauw over een familieruzie bij de burggraven van Montfoort [Jan II volgde in 1411 zijn overleden broer Zweder III op als burggraaf; zoon Hendrik (geh. met Margaretha van Croy) nam in 1447 zijn vader gevangen].


‘t Seghen Waert, jg. 34, afl. 3, aug. 2015.

(Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer; www.oudsoetermeer.nl)

B. Koopmans: De Zoetermeerse stationsspanten op reis [het stationnetje Soetermeer – Zegwaard dateerde uit 1907; in 1938 namen bussen het vervoer over; herplaatsing in een paviljoen].

A. Bierman: Een kijkje bij de Commissie Historisch Erfgoed [o.a. over de oudste grafsteen op het kerkhof van de Oude Kerk, van Isaac Molenaar (1796-1866), notaris en gemeentesecretaris vanaf 1827].

M.C.J. Moers-de Vree / M.A.M. van Wijk-Moers / E.W. van den Burg: Sprekend Verleden: in gesprek met Cor Kraal [Cornelis Kraal (geb. 1932), zoon van Adrianus Kraal (geb. Alphen a.d. Rijn 1928) en Elisabeth Maria Huurman (geb. Zegwaard, tr. ald. 1928); timmerbedrijf v/h Van Os].

P. Drapers: Waarom de Plas van Poot [voor de aanleg van de A 12 was zand nodig vanwege de drassige gronden in Zuid-Holland; het door de zandwinning ontstane gat liep vol water en het terrein verwilderde; in 1943 kocht Arie Poot de grond met plas, liet het egaliseren en plantte er 18.000 wilgen op; Arie was aannemer – projectontwikkelaar (geb. Schiebroek 1888; exm. Schildkamp), tr. Alida Rebekka Vollemans; verkocht in 1955 aan Dirk Smit, koopman in Leidschendam, die het gelijk doorverkocht aan Klaas Hagoort, fotograaf in Brussel].

C.J. Heeren: De archivaris weet wat echt is ...


‘t Seghen Waert, jg. 34, afl. 4, nov. 2015.

L. van den Berg: 25 Jaar Interviewgroep Sprekend Verleden.

E. van der Heijden-Smits: Stroperslatijn in Zegwaart [de broers Jaap en Kees Smits waren notoire stropers; Jacobus (geb. Zegwaard 1855) en Cornelis (geb. 1861), zoons van Johannes Smits en Cornelia Henneken; stroperslisten; uit de kranten 1889-1893; brigadier Piet Baggerman].

A. Batenburg: Censura morum te Zoetermeer in de tijd van ds. Van Lodenstein [Jodocus van Lodenstein, predikant te Zoetermeer en Zegwaart 1644-1650, bekend van het dichten van christelijke liederen; onderzoek naar de zeden, verslagen in de kerkeraad; ruzie tussen Pieter Arijaense Schouten en Willem Leendertse de Koning 1644-1647].

Diacollectie Cor van Wieringen gedigitaliseerd door De Spil.

Meester Nieuwenhuijsen en zijn collega’s [Hendrik Nieuwenhuijsen, van 1904-1943 onderwijzer, hoofd der christelijke lagere school, Martinus Huizer (1919-1977), conrector Daltoncollege Den Haag, rector Erasmuscollege Zoetermeer (1970), Johanna A.M. Schwalbach (1888-1962), onderwijzeres 1927-1954 RK lagere school Zoetermeer].


De Sneuper, afl. 120, jg. 28, nr. 4, dec. 2015.

(Postbus 369, 9100 AJ Dokkum; www.hvnf.nl)

I. Dragt: Boeren getrakteerd op druiventros [= zak vol kleine kanonskogels, een schot hagel; door de patriottische commandant van de Dokkumer schutters Hector Feugen afgevuurd op plattelanders, ‘Oranjekraaiers’ (1795?); Na een schijnproces werden Jan Binnes (53), boer uit Oudwoude en Salomon Levy (47), marskramer uit De Westereen onthoofd].

A. de Boer: 400 Jaar carillon Dokkum.

P. de Haan: Klokkenisten & beiaardiers van Dokkum [Dirk Gerrijts (vermeld 1585 ... 1608), Gerrit Dirksz (speelman in 1614, mr. organist 1618, tr. (1) Leeuwarden 1618 Antie Dirks, otr. (2) Dokkum 1627 Rixt Sickes), Abraham Willemsz (tr. Leeuwarden 1611 Jacobien Cleis), Lyckle Jans (tr. Bolsward 1676 Nieske Feddes), Egbertus Ennius Veltkamp (organist in Koudum vanaf 1685, te Dokkum 1692-94, Leeuwarden en Alkmaar 1702-1722, tr. Lieucke Jacobs), Egbert Barsink (ook: Basuink, tr. Groningen 1693 Rolina Coninks), Adolph de Baron (ged. 1717; exm. Posthuma), Jan Goslings (1764 Dokkum 1842, tr. vier maal)].

J. van Klaarbergen: Dan maar weer verhuizen. Oebele & Idske Haakma. Een aangrijpende geschiedenis [Oebele Haakma (1898-1980) tr. Lichtaard 1927 Idske Botma (1900-198?); zij schreef in een brief aan haar dochter Tjitske over hun leven, w.o. veertien maal verhuizen].

J. Boersma: De Trieme yn’t ferline [kippenoorlog; burenruzie tussen veehouder Jacob Steringa (1868-1946) en arbeider Auke van Assen (1904-1982); Jacobs loslopende kippen kwamen op Aukes erf].

R.J. Broersma: Wapen & vlag van Oostdongeradeel (1).

A. Dijkstra: Academische voorspoed. Drie studenten uit Noordoost-Friesland aan de universiteit te Franeker (ca. 1650-1700) [Abraham de Grau (1632-1683), Ulrik Huber (1636-1694) en Balthasar Bekker (1634-1698)].

P.J. Borsch: Holwerders op de kooiplaats tot de Blieke op Ameland [aanvulling op De Sneuper afl. 112, dec. 2013; Tjeerd Philippus (geb. Brantgum 1750), Jan Jansen Woertman (tr. 1783 Jeike Philippus); dagboek van Cornelis Pietersz Sorgdrager (1773-1826); Tromp, Kooiker, Slot].


De Stelling, nr. 133, jg. 34, juli 2015.

(Gracht 15, 8485 KN Munnekeburen; www.historieweststellingwerf.nl)

E. Lantinga: De nedergerechten vertellen hun verhaal (6). Het adellijke geslacht Van Idzerda is echt uitgestorven in de 17e eeuw [op websites wordt een afstamming gesteld van de familie Idzerda van hopman Pieter van Idzerda; Uit een verkoopakte uit 1642 in het Nedergerecht Weststellingwerf blijkt, dat de crediteuren van wijlen Pieter van Idsaerda een sate te Oldeholtspade verkochten, waarbij geen sprake was van erfgenamen; De oudst bewezen voorvader van de huidige familie is Aelert Hendriks, getrouwd met Aeltien Everts Decker; hun zoons Barteld, Hendrik en Johannes Allerts woonden in 1702 op Ter Idzard].

J. Roorda: De trek van Weststellingwerf naar Twente [de grote vraag naar arbeidskrachten voor de textielindustrie eind 19e eeuw trok veel inwoners uit de arme Friese regio; levensverhalen van Harmen Hassing (geb. Steggerda 1860), Johannes Gerardus van Huizen (geb. Haarlem 1838, woonde te Steenwijkerwold), gezusters Deems, Jan Johannes Vuist (1875-1936)].

J.H.S.M. Veen: Niet gerealiseerde tramplannen in Weststellingwerf [o.a. plan Kroes (uit Zwolle), plan H. Nieveen, stoombootondernemer, plan L. Zwiers (uit Amsterdam)].

H. Deems: De marechausseekazerne te Noor[d]wolde – zuid [bouwvergunning 1917].


De Stelling, bijlage bij nr. 133, jg. 34, juli 2015.

Matriarchale stamreeksen

B. de Vries: Anna Heida [geb. Wolvega 1935; Stellingwerf, Zwart, Bosch (te Oosterwolde), Oosterkamp, Ruiter (te Oldeberkoop), Leemburg, patroniem].

J. Nieuwenhuis: Antje Nieuwenhuis [geb. Oudehaske 1935; Ram, De Leeuw, Bosma (te Katlijk), Van der Honing, Waslander, 2x patr.].

G. Bakker: Boukje Zwier [geb. Vledder 1898; Cuperus, Kooistra, Franken, De Groot (te Irnsum), 2x patr.].

G. Peeters-de Vries: Geertje Bosch [geb. Noordwolde 1926; Leonhardt, Bosch, De Vent, Stelling, Nijeholt (te Oldeholtpade), 2x patr.].

J. de Vent: Geertruida Johanna Maria Vonk [geb. Peperga 1937; Stegeman, Gras, Ten Kampe, (Westerkamp), Vonk (te Steggerda), patr.].

G. Peeters-de Vries: Janke de Vries [geb. Oldeholtpade 1929; Snijder (te Ter Idzard), Vledder, De Vries (te Oldeholtpade), De Boer (te Steenwijkerwold), Zandstra, 2x patr.].

D. Veersma: Jantje van der Woude [geb. Opeinde 1943; Dijkstra, Bruinewoud, Van der Woude, Gouma, Boltjes, 2x patr.].

J. en T. Hiemstra: Joukje Nijmeijer [geb. Scherpenzeel 1898; Piek, Veen, Hof (te Steenwijk), Bont, (Pit, of Bont), patr.].

E. Heeringa: Lolkje de Boer [geb. Boyl 1935; De Goede, Osinga, Attema, Buma, Fortuin (te Jutrijp), 3x patr.].

Y. Prins: Marie Catharina Mes [geb. Hoorn 1927; Prins, Lenstra, Blauw, De Boer (te Oldetrijne), Van der Veen (te Oldelamer), patr.].

J. Nieuwenhuis: Trijntje Nijholt [geb. Oldeberkoop 1933; Brandsma, Vrind, De Graaf (te Peperga), Schippers (te Steggerda), 2x patr.].


De Stelling, nr. 134, jg. 34, sept. 2015.

E. Lantinga: De Nedergerechten vertellen hun verhaal (7). Jan Jansen Oosterbult en Jan Jansen Westerbult te Oldeholtpade in de 18e eeuw: wie is wie? [Jan Jansen Bult, die tr. (1) Antje Auken, tr. (2) 1764 Antje Hendriks, bleek Oosterbult].

G. Lantinga: Weststellingwerf monumentaal (40, slot). Kontermans [buurtschap; bouw van een sluis; octrooi verleend in 1642 aan Thomas van Stakenbroeck en Gerrit Dyckmans; medeparticipanten Heufs van Wylandt, Maas, Casembroot, De Veer, Bolleman].

H. Deems: De veemarkt / jaarmarkt te Boijl [1900].

Oorijzer en kanten muts [op een foto gedragen door Jeltje Oord (Ter Idzard 1859 – Brunssum 1923), tr. (1) Bron, tr. (2) Griek].

G. Lantinga: De Coöp. Landbouwbank en aan- en verkoopvereniging ‘Steenwijkerwold’.


De Stelling, nr. 135, jg. 35, jan. 2016.

R. Schelhaas: Het veelbewogen leven van Sjoukje Harmens Hofstee [Scherpenzeel 1842 – Wolvega 1897, tr. (1) 1867 Geert Hendriks Pijlman, tr. (2) 1874 Sent Pieters van den Berg, tr. (3) 1877 Geert Jans Kamp].

J. Roorda: Ontvening onder Steggerda in de 16e eeuw (1). Grote rol voor Meinardus van Idsaerda en Rincke van Lycklama [Meinardus was grietman van Weststellingwerf (tr. Hiskia van Harinxma thoe Slooten), vormde ca. 1608 een veencompagnie met leden van de families Terwisga, Frackena, Lycklama, Kinnema en Wyckel; Rincke was getrouwd met Doetke van Wyckel].

Geert Weerman, (melk)boer te Blesdijke. Het distributiesysteem 1939-1952 [lid Coöperatieve zuivelfabriek].

H. Deems: Het stoomgemaal in de Veenpolder onder Ter Idzardt en Oldeholtwolde.

E. Lantinga: De Nedergerechten vertellen hun verhaal (8). Het geslacht Brouwer in Weststellingwerf en Schoterland: vier eeuwen familiegeschiedenis van tien generaties [met stamreeks van Marijgje Egberts Brouwer (Vinkega 1856 – Wolvega 1956), tr. ald. 1880 Hendrik Klazes Lantinga; oudst bekende: Beene Harmens tr. voor 1614 Jantien Jans, eigenaars Noordwolde SC 61].


Suetan, 177e afl., sept. 2015.

(Burg. Slicherstraat 7, 2381 XH Zoeterwoude; webmaster@oudzoeterwoude.nl)

F. Versteegen: Oosthoek deel 4 [herinneringen van Riet Rijsbergen-van der Hulst.

G. van der Hoeven: Voetbalvereniging SJZ 70 jaar [initiatiefnemers Henk Friebel, Jaap van der Hoeven, Theo van Gent, Dirk Zandbergen, Wout Belt, Bart van Cromvoirt en Jan Bosman].

J. van Gent: 70 Jaar na de bevrijding (3). Meindert en Truus Zaalberg-den Braver.

E. Olijerhoek: Zoeterwouds (Zoeterwouws) dialect, deel 2.


Suetan, 178e afl., dec. 2015.

J. van Gent: 70 Jaar na de bevrijding (4). Meindert en Truus Zaalberg-den Braver.

F. Versteegen: Oosthoek deel 5. De jaren ‘60-’70 [Vervoorn, Rijsdijk, Roest, Vink].

J. van Gent: Van Dam-orgel uit Irnsum naar Zoeterwoude.

E. Olijerhoek: Zoeterwouds (Zoeterwouws) dialect, deel 3.


Tijding. Kroniek van de heemkundekring Het Zuidkwartier, 2015-1.

(gebied t.z.v. Bergen op Zoom; www.hkk-zuidkwartier.nl)

J. van den Bussche / J. van Dooren: Een dorp vol cafeetjes (deel 23). De Noordstraat.

J. van den Bussche: Tuberculose (tbc) in Ossendrecht.

Brief die oma Catharina (Kaat) Buijs-Koolen schreef aan de familie Willemsen (1945?).

W. de Weert: Whisky Four, triomf en tragiek (1956-1967) [1965; omgekomen vliegers Rudy Liem (28) uit Bergen op Zoom en Hans Sommer (32) uit Hoogerheide].

J. van Elzakker: Perikelen rond de gemeenteschool van Woensdrecht (Deel 5). Bovenmeester Jan Theodorus Mercx in opspraak [problemen rond een nieuw schoolgebouw met (slecht gebouwde) bedrijfswoning, het vinden van goede leerkrachten; Hoogerheide – Völckerdorp; lijst met per 1-5-1907 aangenomen leerlingen].


Veluwse Geslachten, jg. 41 (2016), nr. 1.

(www.veluwsegeslachten.nl)

T. van den Brink: Stamreeks van bekende Veluwenaren. Deel 4. Hooggeleerden van Veluwse komaf. 4. Prof. Dr. Beatrice A. de Graaf [geb. Putten (exm. Van der Kolk); gen. IX. Berent Dirksz, overl. Nijkerk 1794, tr. ald. 1743 Rijntje Hendriks].

J. Dolleman: Veluwse ro(o)ts bij de Zuidpool [Dolleman Island, vernoemd naar Henry Dolleman (geb. Deventer 1905; exm. Orlebeke), met familie geëmigreerd in 1916 naar de VS; Parenteel Hendrik Dolman (Spankeren 1733 – Dieren 1794, tr. (1) Spankeren 1770 Aaltje Jansen Hutermans, tr. (2) ald. 1781 Gerritje van Galen; geen parenteel maar fragmentgenealogie].

R. van Drie: De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek.

H.J. Hamer: De genealogie van mijn stamgrootvader Berendt Hamer (deel 2) [met uitvoerige toelichtingen].

H. de Jong: Parenteel van Couzijn van Heuvelen [Ede 1882 – Sheldon/USA 1955, tr. Orange City 1906 Gerritje van der Weerd (exm. De Kruijff); geen parenteel maar fragmentgenealogie].

S. van Halteren-Blokhuis: De familie Blokhuis rondom Bunschoten en Nijkerk [de gezinnen van Elbertus Blokhuis (Bunschoten 1792 – Barneveld 1875), tr. Utrecht 1818 Marritje de Liefde (exm. Van Dalen) en hun zoon Wouterus Blokhuis (1819-1894), tr. twee maal].

G. Klopman: Genealogie Frens / Van Kampen – oorsprong Elspeet (Deel 2) [gen. IX en X; Van Campen, Van Kampen; Frens gen. VI].


Virtus, jg. 22 (2015).

(uitg. Verloren; www.adelsgeschiedenis.nl)

W. van Ham: Bergen op Zoom. Residentie en stad.

M. Prins: Heren van Holland. Het bezit van Hollandse heerlijkheden onder adel en patriciaat (1500-1795) [het overgrote deel was in handen van edelen; definitie begrip heerlijkheid, aantal, groepen (Hollandse, buitengewestelijke en buitenlandse edelen, regenten, burgers, steden, instellingen, Grafelijkheid, Staten), ontwikkeling bezit, steden als bezitters, burgers als heren].

R. Koster: De invloed van esthetische ontwikkelingen op de reisbeleving. De waardering van Engelse en Duitse adellijke residenties door Nederlandse reizigers in de achttiende eeuw].

L. Wessels: Jagen naar macht. Jachtrechten en verschuivende machtsverhoudingen in Twente, 1747-1815.

W. Verstegen: Een ‘uitgebreide aristocratie’ of een ‘gematigd democratisch beginsel’? Van Hogendorp en de adel als vertegenwoordiger van het platteland (1813-1842).

J. Gijbels: Beleven en herinneringen op het slagveld van Waterloo. Een adellijk perspectief (1815-1870).

F. Vogelzang: Elites and country house culture in nineteenth-century Limburg.

C. Wesselink: De reizende jonkheer. Museumdirecteur Willem Sandberg als cultureel diplomaat [1897-1984, tr. (1) Emy Frankamp, tr. (2) Lida Swaneveld; reisrapporten].

K. Kuiken: Een ‘ontbijtje’ uit Noordwijk. Zeventiende-eeuwse vroomheid en adelspretentie [stilleven uit 1643 met alliantiewapen Van WassenaerVan de Werve; verklaringen voor een notaris over adellijke afstamming (‘edeltuig’); welgeborenen moesten in de manslijn afstammen van een edelman; lijsten van welgeborenen in de baljuwschappen Noordwijk en Noordwijkerhout zijn waarschijnlijk in 1620 ‘opgeschoond’; de afstamming van Dirk Pietersz (sedert 1626: van Wassenaer) van Jacob Filipsz, pachter te Lisse 1436-1464; de vraag is of deze een (bastaard)zoon was van Filips van Wassenaer, burggraaf van Leiden 1391-1427].

W.W. Mijnhardt: Van republiek naar monarchie. De spanning tussen aristocratische en burgerlijke idealen (1750-1850).

F. Latstanzio: I signori di castelli. The Italian military nobility of the fifteenth and sixteenth centuries.

N. Bijleveld: Verhalen over de Midden-Europese adel. Een interview met Jaap Scholten.


De Waag, 17e jg. (2015), nr. 3.

(p/a Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1, 8601 SA Sneek; www.vhsneek.nl)

W. van Houten: De Sneker venters en hun humor ... [groenteventer Bonnie Rienstra, Dirk Kanon, kaaskoopman].

H. en H. van Wieren: Smederij Van Wieren op Oosterdijk: van 1 tot 100 PK [vier generaties].

H. Stallmann: Smidsbuurt, hoe komt men aan die naam?

J.W. Jellema: Leger des Heils Sneek opgericht 12 mei 1900 (deel 2).


De Waag, 17e jg. (2015), nr. 4.

G.H. Hofstra: De Sneker Waag in de 15de en begin 16de eeuw [bron: de Snitser Recesboeken 1490-1517; o.a. huur, zouthandel, tarieven].

H. Stallmann: De oude Koemarkt / Ouwe Koemerk / ald Koemerk.

H. Stallmann: Firma C. en A. Nauta IJlst werd verffabriek in Sneek [J.N. Nauta had rond 1850 in IJlst een handel in taan, teer en lijnolie; zoons Cornelis en Abraham werden houtteerimporteurs; na de oorlog werd het bedrijf overgenomen door T.H.M.H. Ament; in 1955 naar Sneek].

G. van der Veer: Een Groninger boekhandelaar en zijn gezin in Sneek [Folkert Holtkamp (geb. Groningen 1792; exm. Houwinga), tr. ald. 1814 Anna Maria Mooijen (geb. in Oost Friesland 1785; exm. De Haan); in 1816 naar Sneek; hun kinderen].

H. Stallmann: Van Gend en Loos Transport ook in Sneek.

In Memoriam Willem Gerrit Adema (1942-2015).


De Waag, 18e jg. (2016), nr. 1.

Diverse korte bijdragen.

Honderdvijftig jaar H.B.S.-R.S.G. in Sneek.

De R.H.B.S. van 1949-1955. Herinneringen van oud-leerling Ruurd Tjallema.

H. Stallmann: Marktplaats in gebuurte Snake en Marktstraat in Sneek.

W. van Houten: Scharnestraat nr. 4 [Hendrikus Johannes Hofmeester (1877-1952), paardenslager].


Waardeel, jg. 35, nr. 4-2015.

(secr.: Brink 4, 9401 HS Assen; www.drentsehistorischevereniging.nl)

A.A. Huizing: Historische dameskleding uit Drenthe 1765-1915 [wat ‘echtgenotes en dochters van notabelen en rijke eigenerfde boeren naar de laatste mode droegen’].

E. Osinga-Dubbelboer: Interieuronderzoek en de bouwgeschiedenis van Oldengaarde [havezate te Dwingeloo; al voor 1420 in bezit van de familie Van Echten].

W. Ensing: Een tweede schilderij van de kinderen ‘De Coninck’ opgedoken [drie kinderen van Justus de Coninck en Abelina van den Clooster; de omzwervingen van beide schilderijen, geschilderd door Hermannus Collenius ca. 1703 en ca. 1712].

Drenthe belicht - 40 [foto uit de Beeldbank: Drachtster trammetje, 1948].


Waardeel, jg. 36, nr. 1-2016.

H. van Dam / B. Hanskamp: Drenthe en de annexatie van delen van Duitsland [voorstellen voor annexatie voor na WO-II].

K. Essink: Dollarslib voor Drenthe [boerderij Huize Den Dollard te Tynaarlo werd in 1903 gebouwd voor J. Linthorst Homan (1844-1926); zetbazen in 1908 waren Roelf Koning en vrouw Stijntje Gerlofs; Model- en proefboerderij: heideterrein moest worden omgezet tot akkers voor landbouw; voor bemesting werd slib uit de Dollard aanbevolen door Harm Smeenge].

F. Sieders: Vernieuwde Digitale Drentse Encyclopedie.


Westfriese Families, 57e jg., nr. 1, maart 2016.

(Westerbuurt 15, 1606 AK Venhuizen; http://www.westfriesefamilies.nl)

G. Mantel-Visser: Klaver [genealogie; oudst bekende: Hendrik Sjoerds tr. Oostermeer 1716 Vrouck Hotses; vier kinderen gedoopt te Achtkarspelen; zoon Sjoerd Hendriksz (Klaver), ged. 1722, tr. Jisp 1742 Trijntje Pieters Ploeger; zijn vermoedelijke broer Hotze Hendriksz (Klaver) tr. Jisp 1760 Grietje Jans Es; nageslacht voornamelijk te Schellinkhout].

S. Kieft: Vervolg van parenteel Broer, per generatie [gen. VII-VIII; De Wit, Verra, Van Lubek, Broer, Wijker; het gezin van Grietje Dirks Broer(s) (1758-1933, tr. Beemster 1792 Jan Jansz de Groot); Parenteel van Klaas Dirksz Broer (1763-1826, tr. Landsmeer 1786 Klaasje Jans Keijzer)].


NGV – afdelingsbladen

Amersfoort e.o., jg. 25, nr. 1, jan. 2016.

S. Klooster: Genealogische bronnen bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie [verslag van een lezing].

I. Budde-Korver: Crime passionel [door Elbert van der Voort, won. Renswoude, tr. 1891 Annetje Nap, die twee maanden later overleed; Elbert wilde hertrouwen met haar oudere zuster Jannetje (Jannigje) Nap, dienstbode te Amsterdam, maar zij wees hem af; veroordeling (7 jaar) wegens poging tot moord; hij tr. 1900 Hendrika Maris; Jannigje overleed Amsterdam 1945, ongehuwd].

A. van Herk: Genetisch onderzoek, deel 2.

S. Huitema: Niet acht, maar negen (of meer) op een rij [de dertien kinderen van Johannes A.H. Jongsma (exm. Mesker) en Neeltje Durks Bruinsma (exm. Sikkes), tr. Hemelumer Oldeferd 1894].

Amstelland, nr. 102, april 2016.

H. Bovenkerk: De Engelse kerk op het Begijnhof.

P. Miebies: De Kwartierst(r)aat: Zocherstraat (Oud-West) [Louis Paul Zocher (1820 Haarlem 1915, tuinarchitect; 4 gen.: –, Michaël, Maij, Van Vollenhoven].

M. Vulsma-Kappers: Regesten van kwijtscheldingen (41) [1588; o.a. Orgel, Put, Camperman, Ketel].

M. Vulsma-Kappers: Uit het protocol van notaris Jan Coemans [1680; o.a. Baptist, Steur, Bontenos van Pallas, Hudde / Heudden, Craijepoel, Henckhuijsen, Abbinck, Sparwou, Schrap(p)er, Schimmelpenningh, Van Nes, Van Gilthuijsen, Van der Weijde, Velthuijs, Van Teylingen, Roemer].

[R. Vollmar/W. Furrer-Kroes]: Dedelof Gustaaf Pronk [Holysloot 1922 – Rotterdam 1945, verzetsstrijder; kwartierstaat (15 kwn.): Pronk (te Edam, Ransdorp), Oortwijn, Krüse, Kok (te Zunderdorp, Landsmeer)].


Apeldoorn e.o., jg. 20 (2015), nr. 4.

J.W. Limpers: Van de voorzitter [verwantschap met Sophia Hendrika Limpers (1812-1843), genoemd in GN 2015-10].

W. Deckers: Geneanet [verslag van een lezing].

Themabijeenkomst ‘Onderscheidingen en diploma’s [met voorbeelden o.a. Schoffelmeer (1899), Dijckmeester (1979), Houniet (1953), Ingwersen (1953)].

F.C. Nelis: Fotobidprentje van mijn betovergrootmoeder [(Joh)Anna Maria Kauffman, overl. Amsterdam 1897, tr. Emielle H. van Baalen].


Apeldoorn e.o., jg. 21 (2016), nr.1.

Themabijeenkomst ‘Onderscheidingen en diploma’s’ (slot).

E. van Engeland: Inleiding tot de foto-recherchering [verslag van een lezing].

H. Ummels: Het Oude Loo en zijn invloedrijke eigenaren [idem; Talholt (1431), Van Rijswijk, Van Langevelt, Bentinck (1487, overl. 1502) / Bentingh (1543), enz.].


Aqua Vitae (Betuwe), 19e jg. (2016), nr. 1.

P. van Maanen: Bijzonder huisarchief van Kasteel Heukelum eindelijk in te zien [www.kasteelheukelum.nl] .

D.G. van Maren: Het proces tegen Willem Hermense, alias Stille Willem, een waardeloos persoon en schandaleuze vagebond [geb. omg. Schoonhoven ca. 1660, tr. Brussel ca. 1683 Lijsbeth Marrebeek en verliet haar; ORA Beesd 1693: Willem deed zich voor als melaatse, bedelde met zijn concubine Claar, later – ca. 1690 – met Catrijn, was betrokken bij inbraken, enz.] .

G.H. van der Helden: Van der Helden is de naam, riviervisser te Heerewaarden [Dirk van der Helden (Den Bosch 1754 – Heerewaarden 1823), tr. (1) Fort St. Andries 1784 Helena Babolnick, tr. (2) Den Haag 1797 Cornelia van den Berg; zoon Leendert (1789-1882) was de eerste van vier generaties riviervissers].

J. Hogendoorn: Teveel water met Dreft [waarmee (meer) grafmonumenten konden worden schoongemaakt, w.o. dat van Eduard Joos (geb. Willebroeck 1909, verdronken in de Rijn bij Maurik 1926].


Delfland, jg. 24, no. 4, dec. 2015.

Namenlijst bij het boek: Delftse soldaten welke meevochten bij Waterloo. Eerste en Tweede gedeelte.


Delfland, jg. 25, no. 1, maart 2016.

E. Oranje: Arie van der Kraats [geb. Pijnacker 1794; soldaat bij Waterloo, (groot)ouders].


1340 (Rotterdam e.o.), jg. 30, no. 1, voorjaar 2016.

Afdelingsberichten.


11 en 30 (Friesland), afl. 81, jg. 21, nr. 1, jan. 2016.

Themannummer: Ommerschans en Veenhuizen

In Memoriam Dr. Jarich Renema.

T. Slof: Jantje Kolf en haar zoon Jan Kouer in de bedelaarskolonie [geb. Leeuwarden 1822, dochter van Henderika Kolf bij Johannes Kesselaar (uit Groningen); Zij kreeg twee buitenechtelijke kinderen (beiden jong overleden), tr. Leeuwarden 1849 Omer Kouer, uit Middelburg (overl. 1870); verdere levensloop].

M. Bruining-Hoeksma: Minke de Wit [geb. Tzummarum 1803; kinderen met partner Jurjen Douwes de Vries; tr. 1843 Dirk Watzes de Groot (ook: Zijlstra)].

J. Chün-Selie: Sake Poppes Buitenhof [Gorredijk 1821 – Veenhuizen 1891; tr. (1) Leeuwarden 1845 Trijntje Jans van Asperen, tr. (2) Enkhuizen 1871 Cornelia Aarhuis].

W. de Hoop: Geneagram Veenhuizen. Leutscher / Van der Meulen [gemeenschappelijke afstamming van Zwaantje A.R. Leutscher (tr. 1968 Wyp de Hoop) en Grietje Marianne van der Meulen (tr. 1973 Ben Ruigrok), beiden geboren in Veenhuizen, van Jan Geerts tr. Beets 1735 Tjitske Jacobs; via Talsma, Jonker en Bethlehem resp. Jongsma; Durk Jans Bethlehem en Anne Jans Jongsma waren broers].

G. Schepperle: Willem en Pieter Veeningh [Willem (ged. Amsterdam 1766), tr. (1) Leeuwarden 1795 Mayke Voormeulen; tr. (2) ald. 1813 Aaltje Gerrits van der Ferf (ged. ald. 1770); zoon Pieter (1819-1897) tr. Leeuwarden 1841 Geisje Feddema la Fleur].

T. Slof: Sara Groen in de herkansing [en de levensloop van haar zoons Nicolaas Freni (overl. 1844) en Michiel Geas (verklaring van goed gedrag, 1808-1813)].

T. Streekstra: Keimpe in de bedelaarskolonie van Ommerschans [Keimpe Ouwes Streekstra (geb. Wierum 1776), tr. Wanswerd 1796 Trijntje Harmens (Pallas); met stamreeks van de auteur Trijntje Streekstra (geb. Sneek 1958)].

M. Kist: Sjoerd Wiebes Bakker (1867-1902) [geb. Hardegarijp; levensloop].


Genealogica (Flevoland), 32e jg., nr. 1, febr. 2016.

J. Serno: Foutje bedankt [archiefervaring; als beginner het lezen van oud schrift].

A. Kramer: Is Jacob wel de ware Jacob [verslag van een lezing; familieverhalen en onderzoek naar de herkomst van de familie Van Baars].


GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 19, nr. 1, febr. 2016.

R. Suijkerbuijk: Sprokkel [in 1866 verbrandden in Maastricht de dubbelen van de registers van de burgerlijke stand; 20 jaar later werd bij wet bepaald, dat afschriften gemaakt moesten worden van de originelen. Daarom zijn die akten in één handschrift en ontbreken de handtekeningen].

L. Damen: Wederom het belang van het willen inzien van de originele aktes ondervonden [Nijst(en), Damen, Caenen, Dresens; 17e eeuw te Maastricht].

A. Plasier: Kwartierstaat Roger van den Broek (I) [geb. Heerlen 1966; t/m kw. 177 (gen. VIII); Van den Broek (te Maastricht), Eertmans (te Zutendaal (B), Van den Akker (te Bunde), Ghijssen (idem), Keulaerts (te Schaesberg), Wetzels (te Voerendaal, Heerlen), Werry (te Kerkrade), Hoffmans (te Simpelveld, Kerkrade)].


Gens Propria (Kennemerland), Nr. 82, febr. 2016 -1.

Nieuwe website Noord-Hollands Archief.

Jubilaris Jan Lange stelt zich voor.

H. Timmers: Zwendel in Huwelijksadvertentie [Jacob Knegjes en Maria Jes, Amsterdam 1882; huwelijk aldaar niet te vinden; in het Bev. Reg. van Wijk aan Zee staat zij ingeschreven als ‘Bijwijf’].

G. Martijn: Mijn naam is Geesje (Gea) Martijn [het waarom van het standbeeld van/voor Wemeltje Kruit, koopvrouw (Gasselte 1887 – Assen 1963; exm. Smeeman), tr. Gasselte 1926 Kornelis Borcheld (1892-1953; exm. Ten Cate)].


Gepermeteerd (‘s-Hertogenbosch / Tilburg), nr. 68, jg. 17, dec. 2015.

K. van Beek: Beecken / Beken in Hoogemierde 1586-1768 [familie van voerlieden; oudst bekende: Henrick Jan Andries Beecken, overl. voor 5-4-1604, tr. Anna Henrics Joordens, overl. 1594; nageslacht t/m gen. V].

J. Boeren: Op zoek naar mijn voorvader Maarten van Leeuwen [geb. Oukoop 1794 (exm. Ten Houten); samenvatting van een lezing: heldhaftig optreden tijdens zijn diensttijd te Ath 1817; afstammingsreeks van de auteur].

P. van Liempt: Nogmaals: Karel Neomagus alias Nieuwmegen [overl. Pretoria 1900].


Gepermeteerd, nr. 69, jg. 18, maart 2016.

R. van den Bout: Voer voor genealogen [interview met Arjan van Loon (63, geb. Drimmelen), scheidend archivaris Reg. Archief Tilburg, over zijn laatste grote project, het ontsluiten van het archief van de schepenbank Tilburg en Goirle].

R. van den Bout: Portret van Hendrik van den Bout, baggeraar in de 2e helft van de 19e eeuw [Hardinxveld 1812 – Nijmegen 1900 (exm. Goudriaan), tr. (1) Hardinxveld 1837 Stijntje Versloot (exm. Den Breejen), tr. (2) ald. 1841 Jannigje Kamsteeg (exm. Swets), weduwe van Wouter den Breejen; met fragmenten van hun respectieve gezinnen].


GroninGEN, jg. 23, nr. 1, jan. 2016.

W.G. Doornbos: Naamslijsten. XLI. Register der karspellieden van Slogteren welke onmagtigh zijn om des landslasten te konnen betalen, 1740.

T. Glas: Aanverwanten van de Lopster familie Glas (vervolg) [Loppersum; 18e-19e eeuw; o.a. Jukkema].

H. Werk: Andries Groen en het zilveren knipje [1875 Groningen 1957) tussen zijn dertiende en zestiende op het boevenpad].

P.J.C. Elema: Goosen Maurits te Winsum [Maurits Gosens tr. Warffum 1639 Cornelliske Jansens; zoon Goosen was herbergier te Aduard, tr. (1) Winsum 1672 Anje Engelberts, tr. (2) (1688) Liefke Gerrits].

M. de Jong: Heeft Lionel Messi Groningse wortels? [Argentijns voetballer; zou afstammen van Willem Johannes Thobokholt en Klaassien Kornelis Willems (tr. Stedum 1886); dit huwelijk is inderdaad te vinden. Verslag van onderzoek naar deze familie Tho Bo(c)kholt; emigratie naar Zuid-Amerika; de gegevens van de vier grootouders van Messi geven geen aansluiting bij Tho Bokholt; de auteur concludeert tot genealogische falsificatie].

A. Veldhuis: De enige Groninger: Jan Hendrik Kreijtser in pamflet Amsterdam [kwakzalver, gevonnist 1704; voor Confessieboeken: www.stadarchief. Amsterdam.nl .

A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (47).


Hollands Noorderkwartier, afl. 104, jg. 29, nr. 4, dec. 2015.

M. van Brenk: Mijn grootmoeder Jeltje [Barendsma, Amsterdam 1891 – Bergen (NH) 1980, dochter van Elisabeth Barendsma (Leeuwarden 1865 – Amsterdam 1944); zij tr. Amsterdam 1893 Jelle Reinder Fekkes, die Jeltje erkende als zijn dochter. Jeltje tr. 1912 Theodorus Marinus Hoogeboom (Nieuwendam 1888 – Amsterdam 1929)].

J. Schenk: Volle broers met verschillende achternamen [notariële verklaring De Rijp 1754 t.b.v. Gerrit Claasz Visser (zoon van Claas Gerrits Visser), dat hij de enige erfgenaam is van Gerrit Hendriks Boot, overleden in Amsterdam, zoon van Hendrik Gerrits Boot, die een broer was van voorn. Claas Gerrits Visser; de getuigen verklaren dat het voeren van verschillende toename (of vannen) gewoonte was].

F. de Ridder / M. Luken: Wat het schilderij van Maartje den Das te weeg bracht ...


Hollands Noorderkwartier, afl. 105, jg. 30, nr. 1, maart 2016.

J. Otsen: Schenking van kerkramen en het raam van Medemblik [inleiding schenkingen van ramen; schenking door Purmerend in 1670; glazenier Jan Sijmisz Glas].

M. Luken-Sluis: Fragmentgenealogie Biesboer [oudst bekende: Pieter Jansz Biesboer, testeerde 1763, tr. Neeltje Bessels de Vos, overl. ca. 1761; 3 (4) generaties, te Schagen, Sint Maarten].


Koggenland (Oostelijk West-Friesland), jg. 30, 2015/4.

H. Snel: Oud-rechtelijke archieven [verslag van een lezing].

K. Bant: Naamsverandering: is het Bant, Band of Bandt? [Purmerland, 18e-19e eeuw; niet zozeer verandering als wel wisselende schrijfwijze].

K. Bant: De families Otte en Loder in de Waard- en Groetpolder [Otte uit ‘s Heer Arentskerke; Loder uit Amsterdam].


Koggenland, jg. 31, 2016/1.

Nieuws van het Archief [Westfries Archief: archieven van Venhuizen].

J. Chün-Selie: Zoektocht naar aanleiding van een foto van Mien Weststrate [Johanna Wilhelmina Weststrate, geb. Berkhout 1913].

D. Waalboer: GensDataPro -> Gedcom -> Privacy [het maken van een gedcom-bestand zonder de nog levende personen].


Kwartier van Nijmegen, jg. 24, nr. 4, dec. 2015.

H. Fransen / E. Kam: Nijmeegse kloosters tot aan de reductie.

Red.: Isaac Heijmans Presburg [grootvader van Karl Marx; geb. Bratislava (v/h Preßburg) 1743/1750, overl. Nijmegen 1832, tr. ald. 1785 Nanette Salomon Barent Cohen].

H. Fransen: Duivenhouders in de klem.

J. Heisen: Frans Kellendonk, 1951-1990, schrijver en vertaler [Nijmegen – Amsterdam; met kwst. 6 gen.: –, Gerrits (te Wageningen, Wijchen), Cillissen (te Groesbeek, Ottersum), Gunsing (te Pannerden, Gendt)].

P. van der Linden: Flaridingun – Noviomago: een spannende relatie uit de 11e eeuw [afstammingsreeks van Johanna H.M. van der Velden (geb. Vlaardingen 1922; moeder van de auteur) via Kornaat, Proost, Goutappel enz. van Willem Cuser, bastaard van Jan II van Avesnes, en verder terug in de tijd].


Kwartier van Nijmegen, jg. 25, nr. 1, maart 2016.

H. Fransen / E. Kam: Arnold van Gelre schonk in 1427 privileges aan Gerecht van Oploo.

J. de Rooij: Sites waar u digitale bronbewerkingen kan raadplegen.

P. van der Linden: Enige tot de dood veroordeelde Nijmegenaren genoemd in het pamflet Amsterdam.


Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 71, jg. 24, dec. 2015.

A. Coopmans: Het portret van ... Leonora Beurskens [Baarlo 1838 – Belfeld 1912, tr. Maasbree 1868 Joachim Coopmans; vijf kinderen].

C. Klerken: Een huwelijksketting van acht personen [te Blerick; Peeters, Klercken, Faessen; 1795-1869].

M. America / M. Nelissen: Geboeid door boeven? Doe mee! [digitaliseringsproject van de inschrijvingsregisters van de gevangenisarchieven van de Brabantse Huizen van Bewaring; velehanden@bhic.nl].

A. Wijnen: Kwartierstaat van acht kinderen Cornelissen [geb. Rijkevoort 1923-1932; 5 gen.: Cornelissen (te Haps, Rijkevoort), Bernards (te Beek en Donk), Gruntjes (te Goch, Pfalzdorf), Van de Kerkhof (te Gemert, Ledeacker)].

M. Roefs: Stamboomonderzoek en lichaamslengte.

W. Keeris: Amerika, America. Deel XI, de Kruisheren (deel 2) [Antonius C. Arts (1808-1876), Willem van Vlijmen (1819-1905), Pieter Huijgens (1818-1892)].

T. van den Berg-van Sambeek: Een huwelijk, of toch niet? [Gijsbertus Geurt en Maria Barten zouden getrouwd zijn te Linden 1842; het huwelijk ging niet door, maar is wél in WieWasWie opgenomen. Gijs huwde weken later Sambeek 1842 Anna Maria Van den Hoogenhof; Maria te Cuijk 1843 Antonius Snijders].

J. van Reen: ‘Oprichtingsakte’ parochie Sint-Hubert [ondertekend door 66 inwoners].


Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 72, jg. 25, febr. 2016.

T. van den Berg-van Sambeek: Het portret van ... [Wilhelmus P.J. van Sambeek en Rosa W. van Heumen, tr. Oploo 1906; zeven kinderen].

H. Borkent: Een ‘gesloten’ ketting van huwelijken [Ingenbleek, Puijn, Geerling, Kamps; 19e eeuw te Blerick].

M. America / M. Nelissen: Rovende, dronken en deserterende soldaten uit Grave (en nog veel meer plaatsen) nu online [www.bhic.nl/rechtbanken ].

A. Coopmans: Kwartierstaat Jacobus Carel Mathijs Janssen [geb. Merselo 1936; priester; 6 gen.: Janssen (te Oirle, Venray), Coopmans (te Baarlo), Arts (te Overloon, Oploo), Van Osch (te Sambeek)].

M. Roefs: Met hant halm ende mondt [de betekenis van deze formulering bij grondverkoop].

W. Keeris: Amerika, America. Deel XII, de Hollandtown Schut.


Rijnland, afl. 60, 21e jg., nr. 1, jan. 2016.

P. Eyckerman: Fotodatering [verslag van een lezing].

C. Claessen: Het leven van Victoire Holland [idem; van 1773-1788 gouvernante van prinses Louise (zuster van Wilem I)].

L. van der Linden: Kwartierstaat van Monique Oliehoek (vervolg) [kwn. 32 t/m 63 met de ouders; o.a. Vogelaar (te Stompwijk), Zandvliet, Van Egmond, Hogeveen (te Rijnsaterwoude), Van der Geest, Ruigrok, Schrama].

Twee bronnenboeken Noordwijkerhout; deel 19 en 20 [deel 19: Noordwijkerhout en De Zilk (deel I; rk. doop 1678-1812 en trouw 1691-1812, geref. doop 1636-1812 en trouw 1682-1812; rk. De Zilk te Hillegom en Vogelenzang 1683-1812); deel 20, idem deel II (BS 1812-2015)].


Stichtse Heraut, 28e jg., nr. 1, febr. 2016.

N. Stoppelenberg: Workshop inleiding archief onderzoek [verslag].

Y. Jansen-Linse: Pieter Christoffel Wonder, 1777-1852, een Utrechter in Londen [Utrecht – Amsterdam (exm. Bergfeld), kunstschilder].

H.J. Venema-Braam: Cirkelkwartierstaat Venema [vijf kinderen Venema, geb. 1936-1948; Venema (te Sappemeer), Hoexum (o.a. te Assen), Wildervanck, Dijken (te Farmsum, Groningen)].

J. Drewes: Vervolg van Kom van avond met verhalen.


Threant (Drenthe en NW-Overijssel), 26e jg. (2015), nr. 4.

C.A.M. van Krimpen: Parenteel van Luytien Jans (Westerbeek) [mr. timmerman, tr. Auckje Eintes (ged. Opende 1699); nageslacht van hun zoon Pieter (ged. Oosterwolde 1720); geknot parenteel].

A. Stiksma: Kwartierstaat van Wemeltje Nijboer [vervolg v.a. kw. 58 t/m 251; o.a. Heuker, Ooste(n)brink, Marring, Swavering, Kuiter, Haange, Strijker, Krumink, Rammering].


Threant, 27e jg. (2016), nr. 1.

C.M.A. van Krimpen: Parenteel van Luytien Jans (Westerbeek) [vervolg; gen. V-VI; 19e-20e eeuw; geknot parenteel].

A. Stiksma: Kwartierstaat van Wemeltje Nijboer [vervolg; gen. IX-XI; o.a. Homan, Hidding, Linthorst].

A. Pol-Snippe: Stamreeks van Anneke Snippe [geb. Hoogeveen 1951, tr. ald. 1971 Jan Pol; -> Klaas Koops (zoon van Coop Claesen) tr. ca. 1716 Lutger Egberts Snippe].

A. Pol-Snippe: Stamreeks van Henriëtte Meppelink [geb. Hoogeveen 1987; moeder-reeks: via Beumer, Diphoorn, Van der Sleen, Krikken, Blokzijl, Snippe, Veldman -> Fijgjen Jurriens Bakmeijer (1738 Hoogeveen 1809), tr. Harm Egberts Veldman].

J. Visch: Genealogie van Egbert Albert van Veen [tr. Steenwijk 1696 Geesje Jans; t/m gen. V, 19e eeuw].


De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland), jg. 23, nr. 4, dec. 2015.

R. van Lotringen: Reactie op: Ik ben het spoor bijster van ... Philippus Theewes [uit Balen in Brabant, tr. Edam 1806 Aagje Deutekom; verslag van onderzoeksresultaat via internet; gedoopt te Overpelt; ouders afk. uit Friesland].

P. van der Linden: Wie o wie is toch mijn oudst bekende voorouder? [familie Van der Linden uit Brabant (Nuenen, Gerwen; 17e eeuw; met in fragmenten een aantal mogelijkheden voor de oudste generaties].

D. Jager: Een Zeeuwse held als voorvader van een Eindhovense jongen? [afstamming van Christiaan Jacob Jager (zoon van de auteur) via zijn overgrootmoeder Johanna Elizabeth Naerebout (1885-1964, tr. Derk Jager) van Jacob Naerebout, broer van Frans; Zij redden in 1779 schipbreukelingen].

Het fotobidprentje van ... Anna Maria van den Boomen – van der Linden (1857-1925) [geb. Geldrop; exm. Söhngen].

E.A.G. Reker: Kwartierstaat van Harm en Bern Reker [geb. Eindhoven 1969 resp. 1974; in cirkelvorm, 5 gen.: Reker (te Dalen, Stadskanaal), Aarts (te Gestel), Van Aalst (te Eindhoven, Gestel, Stratum), De Weijer (te Udenhout)].

J. Haubrich: Omzwervingen van een Zeeuw in Brabant. Jacobus Duncan (1752-1806) [geb. Brouwershaven; exm. Pluimpot].


De Twee Kwartieren, jg. 24, nr. 1, maart 2016.

P. van der Linden: Wie, o wie is toch mijn oudst bekende voorouder? [vervolg; verder dankzij een tip].

H. Boterenbrood: Ik ben het spoor bijster ... de naam Boterenbrood [oudst bekende: Johannes Botterbrood tr. Fennechijn Gerrits; vijf kinderen, gedoopt te Coevorden 1717-1733; drie trouwden te Groningen; hun gezinnen].

M. van Brenk-Hoogeboom: Ik ben het spoor bijster ... van de voorouders van Johannes van der Linden en Albert van Puijfelik [Johannes van der Linden, 30 jaar, soldaat, tr. (1) Tilburg 1775 Cornelia de Wilde, tr. (2) ald. 1790 Johanna Maria Stofmeel. Albert van Puijfelik (ged. Dinther 1692; exm. Van Engeland), tr. Maria Elisabet Hes].

Het fotobidprentje van: ... Cornelis Henricus van Overbeek (1903-1926) [geb. Oirschot (exm. Kemps)].

C.G.E.M. van Beek: Genealogie Beecken / Beken in Hoogemierde 1586-1718 [5 gen.].


Twente Genealogisch, 31e jg. (2015), nr. 4.

In Memoriam Frans Agterbosch.

G. Welberg: Uit het markeboek van Woolde [1778; over veranderende erfnamen, bijv. Berghuis, nu Scholten; Huegink, nu Hoevink].

G. Schafraad: Een verdwenen begrip en een veranderd straatbeeld [de modezaak van de familie Scholten te Enschede; (klein)kinderen van Gradus Schulte (Scholten) (1835-1926), barbier; zaak in 1982 overgenomen door zussen Beumers].

M. Scholten: Familiearchief Bonke [uit Denekamp (1732-1915) bevindt zich in de Oudheidkamer Twente; transcriptie van twee documenten: de rekening van een stukadoor uit Dordrecht (1789) en een brief van Jan Geert Borgman (Hasselt 1892); Gezinsblad van Jan Geert Borgman (Nieuw Schoonebeek 1854 – Maastricht 1924), tr. Schoonebeek 1885 Helena Mars; acht kinderen].

J. Oude Munnik: Welke Nijhuis in de Lutte – deel 3. Heinrich Ruegg als beroepsmilitair in vreemde krijgsdienst [met intro over vier Zwitserse regimenten; geïllustreerd verslag van onderzoek].


Twente Genealogisch, 32e jg. (2016), nr. 1.

B. Coret: Doorzoek de genealogische open data van Nederlandse archieven.

J. Oude Munnik: Welke Nijhuis in de Lutte – Deel 4. Heinrich Ruegg, veldwachter in de Lutte [zeven kinderen; kleding en uitrusting van een veldwachter].

M. Scholten-Sijses: Brieven aan de Hoog Eerwaarde vader [Nicolaus Grimmelius, predikant in Emlichheim (1719-1740) en Nordhorn (1740-1777); zoon Johannes Bernardus (geb. Emlichheim 1734, tr. Nordhorn 1762 Aleida Judith Veuge / Vöge) werd beroepen op het eiland Banda Neira, overl. ald. 1767. Zijn weduwe hertr. Floris Versteegh. De briefwisseling bevindt zich in het Huisarchief Bonke te Denekamp].

G. Schafraad: Een verdwenen begrip en een veranderd straatbeeld. Het huis van Bert Mutter [Lambertus L.G. Mutter (geb. Enschede 1911), tekstschrijver en regisseur, tr. Berendina Wientjes].


West Noord-Brabant, jg. 26, nr.1, maart 2016.

F. Roelvink: Op weg naar één West-Brabants archief [de archiefinstellingen in Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch; www.westbrabantsarchief.nl].

E. Boeren: Het schotboek van Vorenseinde [archief Dorpsbestuur van Wouw, 1657; kohier of maatboek, bevat ook percelen onder de schepenbanken van Moerstraten en Vorenseinde; namen en omschrijving].

E. Rijpert: Schotse sporen in literatuur en archief – deel 1 [Peter Ruijpert, grenadier Regt. Kolonel Stuart, in garnizoen te Deventer, tr. Breda 1771 Maria Christina Crieger; oriëntatie omtrent de achtergronden van Petrus Rijpert als huurling in het Schotse Regiment].


Wij van Zeeland, 18e jg., nr. 1, jan. 2016.

R. van Langeraad: Afstammelingen van Johannes Nieuwdorp (1820-1903) [graf in Colijnsplaat, waarvoor geen nabestaanden gevonden zouden zijn; Johannes tr. (1). Maria Schaalje (9 kinderen), tr. (2) Pieternella Nieuwenhuijzen (11 kinderen); een onderzoekje leverde 29 resp. 32 nazaten uit beide huwelijken, geboren na 1930, op ].

A. Haaij: Een bijzondere boom op een bijzondere plek in Wemeldinge, over een es met een verhaal.

J. Gommers-de Bil: Meekrap.

J. Heemskerk: Familie Claeysens, uit Zeeuws-Vlaanderen [de obligaties uit de erfenis van Justina d’Overdage weduwe Passchier Claijsens werden te Leiden in 1669 verdeeld tussen haar kinderen Jacobus, Susanna (wed. Poulus Barbette) en Barbara Maria (wed. Johan van Pradellis); enkele obligaties waren ten laste van Sas van Gent, waar de familie gewoond bleek te hebben].

B. Coret: Doorzoek de genealogische open data van Nederlandse archieven.

J. Midavaine: Een schoone wel geboude hoffstede II. De 17e eeuw [genaamd Botjeszee; o.a. de nalatenschap van Aechtken Jacobs (overl. 1603), vrouw van Michiel Cornelisz, eerder weduwe van Cornelis Soetelieff; voorts: Cabeliau (1604-05), De Witte (1678). Peere (1681)].

G.J. Kouwen: Baldadigheid in de Israëlitische kerk. Een fragment uit het leven van een ‘stoepschieter’ [Zierikzee 1849; Marinus Hendrik Boeke (geb. ald. 1838); vertrok in 1858 naar Brazilië, overl. Rotterdam 1872].

J. Vanderhaeghe: Oude woorden en uitdrukkingen [Aalding t/m Advenante].


Familieorganisaties

Aldfaers Erf, nr. 193, 56e jg., voorjaar 2012.

Coby de Haan vertelt [over haar ouders Bauke van der Meulen en Anne Schotanus (dochter van Jacob Schotanus tr. 1898 Beitske Houtsma)].

Aldfaers Erf, nr. 194, 56e jg., zomer 2012.

Coby de Haan vertelt [ouders trouwden Oosterbierum 1921].

Aldfaers Erf, nr. 195, 57e jg., najaar 2012.

Coby de Haan vertelt over haar familie [o.a. Aplone Schotanus en broers Feike en Jacob].

Dordrechts politierapport [Berend Feite Schotanus bekeurd; 1946].

Aldfaers Erf, nr. 196, 57e jg., winter 2012.

Vervolg Geschiedenis van Aplone Schotanus.

Aldfaers Erf, nrs. 197 en 198, 57e jg., voorjaar resp. zomer 2013. Recent familienieuws.


De Drudenvoet, 21e jg., nr. 1, april 2012.

B. Klapwijk: Honderd jaar melkhandel Klapwijk – Van der Kooij. Achter de gevels van Geerweg 1-4 met Annastraat 2 te Delft [Abraham Klapwijk (geb. Kethel 1780, tr. 1814 Maria Keet) kocht in 1818 een boerderij annex melkhandel, die in 1863 overging naar zijn schoonzoon Pieter van der Kooij].

Idem, 21e jg. (2012), nrs. 2/aug. en 3/dec.


De Drudenvoet, 22e jg., nr. 1, april 2013.

B. Klapwijk: Cornelis de Jong, schoonvader van Hendrik Klapwijk [1828-1903, tr. Hof van Delft 1860 Cornelia Dijkxhoorn, ouders van Maartje (1867-1943), tr. 1889 Hendrik Klapwijk (geb. Maasland 1865; exm. Roodenburg; overl. 1946)].

Idem, 22e jg., nr. 2, aug. 2013. Klapwijken in de VOC tijd. Idem, 22e jg., nr. 3, dec. 2013.


Familiebulletin de Heus, jg. 25, nr.1, dec. 2012.

J. de Heus: Een ‘Heuse diender’ in de 19e eeuw [Teunis de Heus, nachtwaker, doodgraver, onbezoldigd rijksveldwachter 1865, 1866, 1884 (74 jaar)].

J. Coenen: De Heus in oud nieuws, 1912.


Familiebulletin de Heus, jg. 27, nr. 1, maart 2013.

J. de Heus: Een ‘Heuse herrieschopper’ in de 19e eeuw [Adrianus de Heus (1845-1934)].

J. Coenen: Over een held en een leugenaarster [Wouter Dirk de Heus (geb. Beusichem 1887) redde een arbeider uit het water; de leugens over zijn door en die van familieleden kwamen van zijn zus Tonia, dienstbode te Utrecht].


Familiebulletin de Heus, jg. 27, nr. 2, dec. 2013.

J. Coenen –van Bussel: Van lederwarenfabriek tot wereldconcern [zadelmaker Arie Hendrik de Heus (geb. Wadenoyen 1847) begon in 1882 samen met Johannes Martinus van der Horst (geb. Nieuwer-Amstel 1855) een lederwarenfabriek in Ouderkerk a.d. Amstel; beiden overleden 1914].


In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 117, jg. 31, maart 2016.

(www.info@schuit.info)

De truc van Jeltje Blaauwevlag [1695 Enkhuizen 1767 (dochter van Jacob Abrahamse Blaauwevlag en Geertje Willems), tr. (1) ald. 1717 Gerrit Schuijt (zoon van Aeldert Schuijt en Antje Gerrits), begr. Enkhuizen 1753; tr. (2) ald. 1753 Simon Theunisz (Schuijt), 1683 Enkhuizen 1754 (zoon van Teunis Otts en Grietje Schuijt); door Jeltjes tweede huwelijk werd een andere stam Schuijt gevonden].

Van het één komt het ander (1). Code MI [onderzoek in DTB van Purmerend vóór 1811 op website Waterlandarchief; Cornelis Pieters Schuijt tr. ald. 1787 Maartje Dirks Blauw; Cornelis werd gedoopt Oudendijk 1761 als zoon van Pieter (Klaasz) Benjamin en Trijntje Teunis].

Het leven van Dirk van Frankenhuijsen [1811 Utrecht 1895 (exm. Schadee), onderwijzer, tr. Amsterdam 1837 Trijntje Schuit (Hoorn 1814 – Utrecht 1895; exm. Zeeman); uit een biografie, geschreven door Leo van Frankenhuijsen].


In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 118, jg. 31, juni 2016.

Een stapje verder bij code BE en doorbraak bij code EG [BE = Beverwijk: oudst bekende van deze stam Pauwel Pieters Schuijt tr. Heemskerk 1655 Aghie Martens. EG = Egmond: sluit nu aan bij stam AA: Jacob Ariens Schuijt tr. Bergen (RK) 1750 Sijtje Cornelis Capeteijn (later: Breedveld); Jacob werd in 1727 te Koedijk gedoopt (geref.) als zoon van Arien Schuijtemaker en Guurtje Kuijper].

Het leven van Cornelia Schuijt [Cornelia Cunera Maria (exm. Van der Meij), testeerde als 18-jarige te Woerden 1888 en overleed een maand later].

Van het een komt het ander (2) Buschuijt [Cornelis Klaas Buschuijt, ged. Ilpendam 1664, huwde driemaal].


Uit welke beker, nr. 47, 17e jg., april 2016.

(www.uitwelkebeker.nl)

R. Vollmar: Hoog bezoek aan vluchtelingen van Watersnoodramp 1916 [Deef (Dedelef Gustaaf) Krüse en zijn vrouw Neeltje Pronk uit Holysloot werden met hun zes kinderen geëvacueerd naar een woning in de Indische buurt, waar koningin Wilhelmina op bezoek kwam].

Moeder wordt veroordeeld stam Abcoude [Maria Hulsmeijer (Hillegom 1826 – Amsterdam 1891), melkslijtster, in 1876 schuldig verklaard aan ‘het wanbedrijf van te hebben verzuimd haren zoon A.Th. Kroes, ter inschrijving voor de Nationale Militie ... aan te geven’; boete ꬵ 1,-; met stamreeksje (5 gen.)].

P. Eyckerman: Fotodatering I [met afbeeldingen dameskleding 1900-1919].

De uurwerken van Kroese (vervolg), stam Wuppertal [met bijlage nageslacht van Johannes Kruse (begr. Hiddinghausen 1620), tr. Margaretha Sackermann; te Sprockhovel en Amsterdam].


De Veerkamp Krant, Ed. 82, jg. 22, maart 2016.

(hermanveerkamp@xs4all.nl)

De verkoopacte Veerkamp Boerderij 1692 [afschrift in het Nederlands van een oorkonde - Lingen 1692 – betreffende de verkoop van een kotte Vehrcamp te Schapen, door Hermen Hendrick van Coverden, heer tot Wegdam mede namens zijn broer Heydentrijck van Coverden, hen toegekomen bij erfdeling in 1685, aan Engel weduwe Jürgen Vehrcamp; met transcriptie].


De Veerkamp Krant, Ed. 83, jg. 22, juni 2016.

Recent familienieuws.

Wij herdenken onze naamgenoten overleden in 2011.

De bekering van de moeder van Sjef [Maria Hübner (ged. 1917), tr. 1921 Johan Veerkamp].

Oudste Veerkamp document (Deel 2) [Schapen 1725; Huw. contract tussen Harman Strootman en Aleidt Veerkamp (geb. Meijer) weduwe van Geerdt Veercamp met drie kinderen].


België

archiefleven (Stadsarchief Brugge), jg. 23, nr. 2, april 2016.

(Stadsarchief@brugge.be)

Werk in de leeszaal:

Y. Kemel: Het priseboek van stokhouder Laurentius Van Bollenberghe [onderdeel van het project ‘Materiële cultuur in Brugse huizen’; 1680-1685; priseboek = register van schattingen [taxaties] van inboedels van sterfhuizen. Het stokhouderschap was een ambt, dat door de stad werd verkocht of verpacht, waardoor documenten in het Stadsarchief bewaard bleven. ‘Een stokhouder had het monopolie van het houden van openbare verkopingen van roerende en onroerende goederen. Hij wees met een stok te veilen goederen aan’. Als voorbeeld wordt gegeven het sterfhuis van Anna Valcke, vrouw van Frans Martens, schipper, 1684].

Zoveel jaar geleden:

N. Geirnaert: Stadsarchivaris Albert Schouteet (1909-1991) [zijn opleiding, diensttijd en het belang van zijn werk voor het stadsarchief; o.a. bronpublicaties w.o. over de geschiedenis van de schilderkunst en drukkersactiviteiten].

J. Anseeuw: De Engelse koning Charles II verleent een visserijprivilege aan Brugge, 10 juli 1666 [als dank voor zijn verblijf in de stad tijdens zijn ballingschap 1656-1659; het zou eeuwig van kracht zijn; betwist door latere Britse overheden. De laatste ‘test’ van de rechtsgeldigheid werd in 1963 uitgevoerd door gemeenteraadslid Victor Depaepe, die zich vissend in Britse wateren liet oppakken].


@rchieflink (Stadsarchief Gent), jg. 16, nr. 2, april 2016.

(www.gentonfiles.be)

V. Meillander: Vrouwen- en gendergeschiedenis – in memoriam Denise De Weerdt [1930-2015, historica].

J. De Groot: En de laatmiddeleeuwse vrouwen? Documenten uit Antwerpen, Brugge en Gent doorgelicht [‘vrouwen lijken bijna onzichtbaar te zijn in heel wat laatmiddeleeuwse juridische en administratieve documenten, verborgen achter hun echtgenoot, voogd of vader’; afhankelijk dus van hun burgerlijke staat; onderzoek naar de juridische these en de dagelijkse praktijk].

W. Saelens: Moeders of werksters? De rol van vrouwen in de late middeleeuwen. Casus: het Gentse weversambacht.


Heraldicum Disputationes, jg. 21, nr. 1-2016.

(Krommelei 47, B-2110 Wijnegem; users.pandora.be/homunculus )

G, Haudenhuyse: ‘à la bende et dix-sept billettes’ [billette = houtblok; Vlaamse wapens met ‘blokjes’ (liggend: turven genoemd); Van den Haudenhuus / Van den Oudenhuus, De Pape, Van den Pitte].

M. Van de Cruys: Het Witte Paard van Uffington [naar het ‘kalk-paard’ uit de bronstijd].

R. de Neve: Anders Daae’s artikel ‘700 jaar gebruik van zegel en wapen in de familie Daae’ [onderscheid tussen de begin 18e eeuw uitgestorven adellijke Deense familie en de Noorse familie, waarvan de oudst bekende overleed in 1688].

D. Delgrange: Een onbekend zegel van Menen.

A.C. Zeven: Een hondenhalsband met het wapen van de Antwerpenaar Pieter Roose [op eikenhouten windhond in het Rijksmuseum, in 1657 gesneden door Artus Quellinus de Oude].

Nieuwe wapens VHR [17 nieuwe bij de Vlaamse Heraldische Raad geregistreerde wapens].


Stadsarchief van Brugge, Jaarverslag 2015.

Verslag omtrent personeel, behuizing, aanwinsten en/of vernietiging van stedelijk archief e.d.; voorts:

- Aangekocht werd o.a. de adelbrief van Jan Lernout (Janus Lernutius), 19 febr. 1581, en een Memoriaal van Jacob de La Torre, 1557.

- Schenkingen: 869 overlijdensberichten (totaal nu: 66.608 exemplaren), 4329 bidprentjes (totaal nu: 86.012 ex.); voorts foto’s en prentbriefkaarten.

- Digitalisering: o.a. van de deelgemeenten werden de bevolkingsregisters 1900-1910 en de Burgerlijke Stand 1911-1915 gescand. In samenwerking met het Algemeen Rijksarchief worden de DTB gedigitaliseerd om online ter beschikking te komen (in 2016).

- Vrijwilligers van de Werkgroep Enter van Levend Archief ontsluiten patentregisters, leerlingenlijsten, registers van de zestendelen (nu totaal betreffende 3980 huizen; op kaartenhuisbrugge.be , bevolkingsregisters (1830-1846), notariaat van de Spaanse Natie (1561-1562), grafvergunningen (1920-1930), bouwplannen, kiezerslijsten enz.

- Virtuele leeszaal: archiefbankbrugge.be ; beeldbankbrugge.be ; historischebronnenbrugge.be ; kaartenhuisbrugge.be .

- Voor de ‘Merckweerdigste voorvallen’, 1782-1797, van Jozef van Walleghem, zie www.dbnl.org .

Verder mededelingen o.a. publicaties, tentoonstellingen en dienstverlening.


Stadsgeschiedenis, 9e jg. (2014), nr. 2 [aug. 2015].

(Universiteit Antwerpen; www.stadsgeschiedenis.be; uitg. Verloren)

S. Vereyken: Tijd om te herbronnen. De impact van beeldvorming op de stedelijke groei van Spa in de zeventiende eeuw.

A. van Gerve: Een nieuwe dialoog met de natuur. De positie van Louis le Roy in de ontwikkeling van natuurlijker openbaar groen in de jaren zeventig [Louis Guillaume le Roy (1924-2012), beeldend kunstenaar, tekenleraar en cultuurfilosoof; o.a. project in Heerenveen].

Th. Coomans / R. Klaarenbeek: De ruimtelijke metamorfose van steden na de secularisatie van de kloosters in België van 1773 tot 1860.

B. van der Steen: De papieren van de revolte. De kraakbeweging en haar geschiedschrijving.


Vlaamse Stam, 52e jg., nr. 2, april-juni 2016.

(www.familiekunde-vlaanderen.be)

M. Larmuseau: Verborgen in het DNA. Afl. 17: Wie ligt er in de loden kist? Het verrassende onderzoek rond de relikwie van de Zalige Idesbald [in februari 2015 werd te Brugge de reliekschrijn van abt Idesbald ‘van der Gracht’ voor wetenschappelijk onderzoek geopend; overleden 1167, derde abt van de abdij Ten Duinen in Koksijde. De adellijke familie Van der Gracht (de Rommerswael) claimt verwantschap; het Y-chromosoom van twee leden van deze familie kwam in ieder geval niet overeen met dat van de resten in de kist. Uit de C14-datering bleek, dat de resten minstens 250 jaar jonger waren dan verwacht; de kist is door omstandigheden in de geschiedenis vaker verplaatst en geopend, dus ... wiens resten ? Kandidaat zijn drie abten: Joost de Wevere (1492-1495), Christiaan de Hondt (1495-1509) en Jan Teerlinck (1509-1515). Gezocht worden volwassen mannen met de familienamen De Wever, D’hondt en Teerlinck (en diverse spellingen) die mee willen doen; http://www.dna-benelux.eu/ ].

P. Eyckerman: Photographie inaltérable [onvergankelijke fotografie; kooldruk; Kooldrukfotografen (naam, adres, jaren)].

E. Das: Paternale genealogie van Jan Bosmans en Anna Grammers uit Heusden-Zolder. Een familieverhaal met heel wat kommer en kwel [oudst bekende: Franciscus Bosmans tr. Heusden 1698 Anna Grammers (1668 Heusden 1727; exm. Punners); zoon Joannes (1699-1756) tr. 1728 Maria Naelten; nageslacht tot op heden].

F. Bastiaen: Een dodelijke nacht in Lotenhulle in april 1854. Roodvonk bij de familie Van den Berghe? [drie jonge kinderen van het echtpaar Karel Francies Van den Berghe en Rosalie Vasteraegen overleden; verslag van onderzoek in gemeentelijke jaarverslagen en briefwisselingen naar de oorzaak; gevallen van bijv. kinderpokken en typhus werden daarin met nietszeggende regels afgedaan; uit een overzicht betreffende overlijdens volgens doodsoorzaak per leeftijd en geslacht werd duidelijk dat roodvonk de kinderen fataal was geworden].

P. Donche: De Brugse genealoog Marius Voet (1613-1685) en zijn familie – (deel 1) biografie [zoon van Anthonius Voet en Anthonia Wynckelman; schepen van het Oostkwartier van het Brugse Vrije; loopbaan; woning; testamenten].

J. Roelstraete: Een huis vol dingen; over nalatenschap en weesbeheer [... ‘Wat bezaten onze voorouders? Meestal gaat de interesse in de eerste plaats uit naar het grondbezit. Velen beperken zich daartoe. Reden is wellicht dat de gepubliceerde analyses van weesakten en staten van goed zich beperken tot de strikt genealogische gegevens en een korte beschrijving van het onroerend bezit. Maar een opsomming van de roerende goederen geeft ons een goed beeld van het dagelijks leven in vroegere tijden’... Bibliografie (lange lijst) van publicaties die het bestuderen van staten van goed kunnen bevorderen; Gewoonterecht en weesbeheer (voogden, boedelbeschrijvingen, weesrekeningen, doodhalmen); waar worden die documenten bewaard, hoe terugvinden, hoe interpreteren?; uitvoerige opgave van publicaties hiertoe. Praktijkvoorbeeld: staat van goed voor Franciscus De Vlamijnck te Ooigem 1728, weduwnaar van Apolonia Van Bosterhout, buitenpoorterse van Kortrijk; transcriptie; wat hiervan te leren?].

C. De Pauw: Rood’Ermel. Huzarendokters, oculisten, operateurs, ‘reisende practisijns’ en ‘quacksalvers’ [oudst bekende: Valentin Roth Ermel, uit Glauchau / Saksen, in 1724 als soldaat gelegerd in Nyborg / Denemarken, huwde driemaal; zijn gelijknamige zoon Valentin kreeg in 1754 te Appingedam met Veronica Pieters een zoon: deze Pieter Rotermel kreeg in 1807 te Sijsele bij Brugge een dochter Sophia Rood’Ermel; hun levensloop en verdere familie].

G. Huybreghts: De familie Hoozee / Hozee tijdens de XIXe eeuw en later [vervolg van VS 48 (2012), pag. 42 e.v. met de oudere generaties].

O. Steeno: De familie van Andreas Vesalius [anatoom, overl. 1564, tr. ca. 1544-45 Anna van Hamme (exm. Asseliers); voorouders (Wytinck alias Van Wesele) en ouderlijk gezin].

W. Versyck: Christianus Herpels, negenmaal getrouwd, achtmaal weduwnaar [acht huwelijken gesloten te Ramskapelle 1710 t/m 1765; het negende te Brugge 1769; hij overleed aldaar 1771].

P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van Gend’ (jaargang 1790).

Opening nieuw documentatiecentrum FV Regio Mechelen [ http://fv-mechelen.familiekunfe-vlaanderen.be].

Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis [te Merksem; Een overzicht van welke familiearchieven in het centrum aanwezig zijn (105)].


Duitsland

Archiv für Familiengeschichtsforschung, 19. Jg., Heft 4/2015.

(www.degener-verlag.de)

H. Zimmermann: Die Familie des Kasseler Komponisten Johann Heugel (ca. 1510-1585) [nageslacht via een dochter (Riese, Stückradt) en vier zoonsdochters (Zobel, Clotz, Hund, Official, Meusch, v. Hill)].

F. Praetorius: Berlin, Schloßplatz 3. Die Familien Hanff, Steiner und Pietzcker [18e-19e eeuw].

W. Stiller: Grabstätten der Familie Cranach in der Oberlausitz.

W. Vollmar: Vorfahren der Sophie Bruns aus Nordsehl und Meerbeck. Ein Nachtrag zu den Vorfahren der Familie Ranzow aus Bückeburg [Sophia Eleonora Bruns (1764-1799) had een zoon uit een verhouding met August Chr.A. graaf von Ranzow; kwartierstaat (5 gen.): Bruns, Stüffelmeyer, Hansing, Zitterhausen].

R. Eilers: Zur Herkunft der Pfarrer in der Markgrafschaft Baden – Durlach und Baden – Baden (1556-1806).

H. Stoyan: IX. Colloquio Internazionale di Genealogica [te Madrid; verslag].

L. von Lehsten: Das Haus Nassau als Global Player – heute durch digitale Archivrekonstruktion [het Hessische Hauptstaatsarchiv heeft i.s.m. het Koninklijk Huisarchief Den Haag en het Landesarchiv Nordrhein – Westfalen Abteilung Westfalen het Alte Dillenburger Archiv in een databank digitaal gereconstrueerd en online toegankelijk gemaakt (Arcinsys). Dat Dillenburger archief werd in 1743 ingericht voor alle Ottonische Linies. In de 19e eeuw raakte het verstrooid over de drie genoemde archieven].


Archiv für Familiengeschichtsforschung, 20. Jg., Heft 1/2016.

W. Schiller: Professor Gerhart Potthoff (1908-1989) und seine Vorfahren [bouwkundig ingenieur; tr. Dresden 1939 Marion König; kwartierstaat (8 gen.): Potthoff (te Halle, Bielefeld), Spannagel, Gerhardt (te Dresden), Schenk, Geissler), Schülert, Ritter, Eckhardt; Kwartierstaat Marion König (1920 Dresden 1978): König (te Preßburg), Rentzsch, Gierich, Rentzsch (te Liebstadt)].

B. Heil: Zwei Butzbacher Frauenschicksale im Ersten Weltkrieg aufgezeigt anhand einer Postkarte [Marie Vogt, Johanna Grüninger].

H. Priewer / M. Priewer: Eine weitere Auswertungsmöglichkeit von Kirchenbüchern: die Ermittlung von Krisenzeiten.

R. van Gelder / J. Kaldenbach: George Naporras (1731-1793) Umweg geschildert. Ostpreußischer VOC-Diener schrieb umfangreiche Erinnerungen [uitvoerige samenvatting van het boek Naporra’s omweg. Het leven van een VOC-matroos].

L. von Lehsten: Digitalisierung und Präsentation von historischen Zeitungen. 13. scantoweb – Workshop in Frankfurt am Main.


Genealogie, Band XXXII, 64. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 2015.

(www.degener-verlag.de)

K. Kreuch: Gotha – Hauptstadt der Genealogie in Deutschland. Auszüge aus dem Vortrag zur Eröffnung des 67. Deutschen Genealogentages im Gothaer Kulturhaus am 2. Oktober 2015 [o.a. alle regerende vorstenhuizen in Europa stammen af van Ernst de Vrome, hertog van Saksen-Gotha-Altenburg (1601-1675); eveneens hebben in Gotha wortels: Johann Wolfgang Goethe (stamt af van Jobst Brengebier, 1450-1524, Schultheiss te Gotha), Friedrich G. Klopstock (dichter Sturm und Drang, stamt af van Johann Mattenberg, 1550-1631, arts te Gotha) en David W. Cameron (premier GB, stamt via een bastaarddochter van koning William IV van GB af van bovengenoemde hertog Ernst].

F.-D. Schade: Die Familien Schade in der holsteinischen Elbmarsch vor über 300 Jahren [uitvoerige inventarisering waar en wanneer naamdragers in die streek langs de Elbe (o.a. te Wilster) voorkwamen].

M. Blazek: Forstfachmann Friedrich Erdmann (1859-1943). Ein Blick in die Genealogie der Försterfamilien im Hannöverschen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

M. Blazek: Heinrich Christoph Meyer (1763-1817). Pächter des herrschaftlichen Vorwerks Müggenburg bei Celle, und seine verwandtschaftlichen Verhältnisse [tr. Nienhagen 1810 Caroline Marie Cleves; zes dochters].

W. Caesar: Vom armen Heuerling bis zum Superintendenten. Die Vorfahren des Theologen Martin Niemöller [1892-1984; kwartierstaat t/m kw. 63: Niemöller (te Wersen), Bäumer / Böhmer (te Atten / Osnabrück), Müller (te Lennep), Graes; met vervolg kwartier Graes (3 gen.) te Bissendorf].

320.000 Archivalien des Bayerischen Kriegsarchivs online recherchierbar (http://www.geschichte-bayerns.de/ ).


Genealogie, Band XXXIII, 65. Jg., Heft 1, Jan.-März 2016.

H. Gumberger: Die Schlacht bei Gammelsdorf und ihre Teilnehmer [in 2013 schreef de auteur over dit onderwerp een boek in kleine oplage; delen daaruit worden in dit artikel overgenomen; In 1313 vochten de legers van de Wittelsbacher hertog Ludwig IV van Oberbayern en zijn tegenstander de Habsburger hertog Friedrich van Oostenrijk; Ludwig won, werd in 1314 koning en in 1328 in Rome tot keizer gekroond; Namen en - zo mogelijk – verdere gegevens van de deelnemende ridders / edellieden aan Ludwigs zijde; enkele wapens].

B. Krause: Einwohnerlisten von 1802 aus dem Seelbacher Grund, Amt Idstein, Nassau-Usingen [inleiding met informatie tot begrip van deze bron].

J. Kraus: Herkunft, Tod und Vorfahren des Musketiers Andreas Ziegler von Scherstetten (Teil 1) [de familie Ziegler stamt uit Derndorf / Schwaben; kwartierstaat (7 gen.): Ziegler, Schmid (te Oberneufnach), Baur (te Spöck), Ritzel, Merk (Mörkh), Rampp, Krössing, Ziegler].

Thüringer Landesausstellung in Gotha und Weimar: Die Ernsetiner. Eine Dynastie prägt Europa.


Genealogie, Band XXXIII, 65. Jg., Heft 2, April-Juni 2016.

H.-J. Lünenschloß: Familienforschung (Familienkundliche Forschungsmöglichkeiten) im Internet – für Anfänger und Fortgeschrittene [als lezing gehouden tijdens de Genealogentage te Gotha; behandelt mogelijkheden om informatie van internet beter te kunnen benutten, o.a. over de zoekfunctie van databanken, welke databanken (links), mailinglists, fora enz. ; tips en links te vinden op: http://linktipps.luenenschloss.de ].

H.-C. Sarnighausen: Braunschweig-Lüneburgische und kurhannoversche Amtsjuristen des 18. Jahrhunderts mit ihren Familien in ausgewählten Amtsbezirken. 30. Amtsjuristen von 1682 bis 1866 in Diepholz [Cordemann, Henzen, v. Schloen genannt Gehle, v. Ompteda, Tiling, Riepenhausen, Voigt, Hofmeister, Hüpeden, enz.].

M.J. Kraus: Herkunft, Tod und Vorfahren des Musketiers Andreas Ziegler von Scherstetten (Teil 2) [vervolg kwartierstaat: 8e t/m 13e generatie; o.a. Ellenrieder, Lutzenberger, Rosengart, Fähnle, Eschenloher; kwartieren voornamelijk in Schwaben / Beieren].

M. Blazek: Friedrich Heinecke (1788-1858), Werber für die King’s German Legion in Celle und Umgebung. Ein Blick in die Biographie eines in englischen Diensten stehenden Legionaris [Heinecke naar zijn stiefvader; geb. Celle, zoon van Justus Heinrich Schmidt, apotheker en Johanna Maria Jordan, die hertrouwde 1792 Georg Conrad Heinecke].

M. Blazek: Mittels Meierbrief überwiesen: Geschichte und Genealogie einer Hofstelle in der 1824 gegründeten Kolonie Adelheidsdorf [in 1833 telde de kolonie 60 inwoners en elf woningen, w.o. op plaats 8: Johan Christoph Ludwig Wöhlert met vrouw Ilse S.D.R. Achterkirchen (tr. Esbeck 1813); opvolger hun schoonzoon Hans Heinrich Kammann; voorts Riemer, Mohwinkel, Beckmann].


Hessische Familienkunde, Band 39, Heft 1/2016.

(Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und Frankfurt; hartmut.heinemann@hhstaw.hessen.de)

H. Müller: Mühlen und Müller-Familien im Hambacher Tal [nabij Heppenheim; ooit waren er 17 molens in dit dal; beschrijving van verschillende molentypes; Tabel 3: Hambacher Müller – familienamen – jaartal eerste vermelding – aantal molenaars in een familie: Antes (1517), Beer (1517), Berg (1658), Eck (1789), Flath (1517), Guthier (1640), Keil (1606), Kiesner (1694), Knapp (1623), Lies (1623, 1662), Löffler (1637), Meon (1727), Meyerhöfer (1698, Mischler (1623), Mitsch (1623), Schmitt (1517), Schuster (1668), Schweinsberger (1517), Tilger (1711, 1770), Tuger (1770), Werle / Wörlein (1660), Wolf (1517); Schema Tuger (6 gen.; 18e-19e eeuw)].

R. Grimm / B. Lamb: Auswertungen aus dem ersten evangelischen Kirchenbuch von Massenheim (Bad Vilbel) (1700-1829) [o.a. Hinkel, Bruder, Schmid(t), Grimm, Maul, Pietz, Still, Laupus, Clöss / Clees / Klöss, Zorbach; Inwoners van Massenheim, die huwden in Berkersheim, o.a. Heydenhöfer, Bruder, Laupus].

W. Wurm: Genealogische Quelle neben den Kirchenbüchern [onderzoek naar de oudste generaties Wurm; de auteur beperkt zich daarom tot de regio Babenhausen (graafschap Hanau-Lichtenberg); de Gerichtsbücher bleken voor hem interessante gegevens te vinden].

A. Dietrich: Die alten Kostheimer Familien (IV). Die Familien Haubt / Haupt [17e-19e eeuw].

G. Eichbaum: Die Familie Official in Kassel des 16. Jahrhunderts [4 gen.].

G. Eichbaum: Gebhard – ein Vorname als Bekenntnis? Die Familie Vernaleken / Vernalich in Felsberg.


Hessische Familienkunde, Band 39, Heft 2/2016.

G. Wiechert: Franz Conrad Seebold – der ‘verlorene Sohn’ – der Vorfahre der heute noch in den Niederlanden lebenden Familien Seeboldt [inleiding familie Seebold; Nachkommen von Franz Conrad Seebold (Würzburg 1710 – Daisbach 1785), tr. Kettenbach 1730 Maria Batong; één van hun zoons was Johann Bernhard Jacobus (Daisbach 1738 – Middelburg 1803), tr. Elisabeth du Moulin].

J. Kaldenbach: Zufallsfund: Der Landschaftsgärtner Johann Georg Michael aus Landau/Waldeck in Holland [Landau 1738 – (Velsen) 1800; zijn dochter Maria Christina (Velsen 1769 – Haarlem 1813), tr. Rotterdam 1788 Johan David Zocher (zie Amstelland, nr. 102, april 2016); Stammreihe Zocher (5 gen.)].

R. Pabst: Die Jäger und Förster der Familie Pabst [Esaias Pabst (Nieder-Gemünden – Reinheim 1712; exm. Heiderich), tr. Nieder-Gemünden 1657 Anna Rau (exm. Lotz); nageslacht te Biebesheim, Ranheim, Hatzfeld; Amt Reichenberg, Langenhain].

A. Dietrich: Die alten Kostheimer Familien (IV). Die Familien Haubt / Haupt (Fortsetzung) [gen. X-XII; Noch nicht zugeordnete Daten].


Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Band 47, Jg. 104, Heft 5, Jan.-März 2016.

(http://wgff.net)

H.-U. Osmann: Möllenbecks-Mühle im Stift Rellinghausen und die Familie Möllenbeck [nu gemeente Essen; de molen werd gepacht van adellijke families, later van het Stift; evenals bij boerderijen het geval was werden de bewoners genoemd naar hun woning; ging opvolging over op een dochter, dan kreeg de introuwende partner eveneens de ‘huisnaam’; het voeren van dezelfde ‘toenaam’ wil dus niet automatisch verwantschap in de rechte manslijn inhouden; ‘Hofname steht über dem Familiennamen’; In de hier behandelde familie waren Beckhaus en Kassiepan daar voorbeelden van: hun nageslacht voerde de naam Möllenbeck].

J.L. Keller: Nachtrag zum Bericht über Johann Heinrich Pferdmenges und seine Familie [1777-1855, tr. Helene C. Driescher; zijn zuster Johanne (tr. Rheydt 1814 Johann Wilhelm Strater) schreef een gedicht t.g.v. hun gouden bruiloft in 1851].

M. Kersten: Familie im Wandel der Geschichte [samenvatting van een boek].

L. Müller-Westphal: Wappen und Hausmarken bürgerlichen und bäuerlicher Familien nach Originalquellen. Teil XVI [Altgeld, Drost, Dunckell, Frey, Esser, Fauth / Pütter, Huigen, von Kreuzau / von Auwe, Kumpsthoff, Pottgießer, Steeg / Olligs, Schröder, Welsch / van Welß].

M. Degenhard: Die Höchstbesteuerten des Kantons Solingen aus dem Jahre 1812.

Kirchenbücher von Tirol online [ https://www.tirol.gv.at/kunst-kultur/landesarchiv/matriken-tirol-online ].


Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 90. Jg., Heft 2, 2. Quartal 2015.

O. Grünwald: Proklamationsschein und Aegtebrief – Heiratsdokumente in den Herzogtümern Schleswig und Holstein [Deens aegte = huwelijk (‘echt’)].

H. Feilke: Lüchow im Dreißigjärigen Krieg – Häuserlisten von 1625 und 1653 [namen van bewoners met gezinsleden; naamregisters 1625, 1653, 1655].

H.C. Sarnighausen: Kurhannoversche Amtsjuristen von 1692 bis 1867 in Bruchhausen [Evers (uit Hannover), Oldenburg, Speckbötel, von Linstow, Grote, Isenbart, von Fabrice, Niemann, Niemeyer, von Düring, Pezold, von Ompeda, Crusen, Kern, Kotzebue enz.].

O. Puffahrt: Dienstleistende Personen im Flecken Gartow 1748 [met de namen van 24 Vollbürger, 20 Halbbürger, 17 Häuslinge].


Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 90. Jg., Heft 4, 4. Quartal 2015.

(http://www.die-maus-bremen.de; Göttingen: http://www.ghggev.de; www.familienkunde-niedersachsen.de; Hamburg: http://www.gghhev.de)

H.-C. Sarnighausen: Amtsjuristen von 1692 bis 1850 in Schnackenburg / Elbe [Stubenrauch, Balck, Brauns, von Haerlam, Schilling, von Könemann, von Wissel, von Voigt, Meyer, Scharff, enz.].

R. Cordes: Moorburger Intraden Anno 1685. ‘Zehntgelder Viehaccise, Gänse, Hüner und Katenschatz von Maij 1685 biß Maij 1686’ [militaire interventie op last van de hertog van Brunswijk in Celle om kosten vergoed te krijgen door bezetting van Moorburg; betaallijsten inwoners].

O. Puffahrt: Verhandlungen des Lüneburger Rats zu personenbezogenen Angelegenheiten – Beispiele aus dem Jahr 1840. Teil 1.


Oostenrijk

Zillertaler Heimatstimme, 70. Jg., Nr. 2, 17. Jänner 2016.

A. Pidner: Tiroler Landesarchiv stellt Kirchenbücher online: Familiengeschichte erforschen – kostenlos und bequem von zu Hause aus [in 1976 werd begonnen met microverfilming van registers in het diocees Innsbruck; in 1983 volgde het Tiroler deel van het aartsbisdom Salzburg; in 2012 startte het Tiroler Landesarchiv met digitalisering van de films van kerkboeken; van 284 parochies in Tirol en Salzburg kan men nu DTB downloaden; Matriken Tirol Online: https://apps.tirol.gv.at/bildarchiv ].


M. V-K