De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers

Nr. 12 (258), 16-3-2016

Dertig jaar geleden, januari 1986, verscheen mijn eerste rubriek in Gens Nostra. M. V-K


Nederland

Benthuizer Turfjes, 22e jg., sept. 2013.

In Memoriam Inge van Eeden Petersman.

M. van der Haven-Verweij: 25 jaar Historische Kring Benthuizen.

A. Bregman-de Groot: Dienstbode in Benthuizen.

C. Kroon: De beraamde moordaanslag op Prins Maurits in 1623. Vele Hazerswoudenaren waren al in 1621 bekend met de voorbereidingen van de moordaanslag [o.a. waren betrokken Adriaan van Dijk, secretaris van Bleiswijk, David Coornwinder, secretaris van Berkel, Adriaan van der Dussen, ds. Hendrik Slatius, Cornelis Gerritsz van Woerden (Rotterdam), Corstiaan van Alphen, Jan Leendertsz Schouten (notaris Rotterdam)].

M. van der Haven-Verweij: De boerderij van de familie Paul [Heerenweg 34, Benthuizen, gebouwd 1847; eerste steen gelegd door Arie Paul (7), zoon van Hendrik Paul, rentmeester van het landgoed onder Benthuizen].


Benthuizer Turfjes, 22e jg., dec. 2013.

C. Boonstra: Proef Energieopwekking Benthuizer Bovenmolen, deel I [jaren 1950/1951; voorafgegaan door korte geschiedenis over de bemaling van de Benthuizer polders; viergang van houten rietgedekte schepradmolens].

M. van der Haven-Verweij: De boerderij van de familie Steenwijk [gebouwd 1853; Johannes Steenwijk kocht de boerderij in 1925, tr. 1927 Clazina Uitdenbogerd; door brand verwoest in 1962].

M. van der Haven-Verweij: Honderd jaar slagerij Buijs [Arie Buijs (overl. 1947) liet in 1912 gekochte huisjes afbreken om een woonhuis met winkel te bouwen; tr. Catharina van der Heijden].

Joost van der Eijkpad [Josephus, geb. 1899, zoon van Pieter van der Eijk en Adriana Noordam, tr. Wouterina den Hertog, uit Alphen a/d Rijn; boer, lid gemeentebestuur].


Benthuizer Turfjes, 23e jg., dec. 2014.

Een reislustige ‘Ex’ Benthuizenaar [het verhaal van en door Adri Hartman (geb. Benthuizen 1933), sinds 1967 wonend in Lelystad].

Benthuizen 1804 ... [dronken kastelein Cornelis Boerman; Goudse advocaat J.A. van der Werff].

Herinneringen van een 99 jarige [Olivier Bij de Vaate, geb. 1915].

A. Bregman-de Groot: Transportbedrijf De Vrij. Over een luxe Dodge en nachtelijke taxiritten [ bedrijf begonnen in 1927 door Piet de Vrij, tr. 1928 Geertje Slootweg].


Blazoen, 1e jg., nr. 4, okt.-dec. 2015.

(Ned. Genootschap voor Heraldiek; secr.: Akkerstraat Noord 43, 6446 XC Brunssum; www.genootschap-heraldiek.nl)

M. van Bourgondiën: Het wapen van de Lissese welgeboren familie Langeveld [tijdens de restauratie van de Grote kerk in 2002 werden zerken zichtbaar, o.a. van het graf van Maarten Jacobsz Langeveld (overl. 1624); afgaand op zijn wapen zou hij kunnen afstammen van een 16e-eeuwse welgeboren schout van Noordwijkerhout (Pieter Gerrit Alewijnsz); Welgeborenschap in de Duin- en Bollenstreek, voorrechten en verplichtingen; Niet alle naamdragers (Van) Langeveld zijn familie van elkaar; in Lisse kunnen twee groepen onderscheiden worden: een protestants timmermansgeslacht (oudst bekende: Jacob Maartensz Langeveld) en een katholieke niet-welgeboren boerenfamilie (aanvankelijk bekend als ‘op ‘t Nest’); wapens; schema Van Langeveld te Leiden].

R. de Neve: Een nieuw wapen voor de gemeente Alphen aan den Rijn [samenvoeging 2014 met Boskoop en Rijnwoude; beknopte geschiedenis van de vroegere publiekrechtelijke rechtspersonen Alphen, Aarlanderveen, Oudshoorn, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen en hun wapens; in hoeverre zijn daarin nog sporen te vinden van familieheraldiek; Conclusie: de herinneringen aan Van Cralingen, Van Mandersloo, Van Oudshoorn, Van Matenesse, Van Poelgeest en Oem van Wijngaarden zijn bijna volledig uitgewist].

R. Alma: De zegelcollectie Hora Siccama van het CBG [de zegelaars bleken voor te komen in charters van het Huisarchief Farmsum, waar consequent de bijbehorende zegels ontbraken (een verzamelaar uit de familie Hora Siccama had ze afgeknipt); rond 500 zegels, periode 1377-1784; de collectie blijft onder beheer van het CBG en is / wordt ontsloten via de Heraldische Databank (zoekterm Collectie Hora Siccama; ‘De afbeeldingen en beschrijvingen zullen daarnaast tezamen met de wel bij de charters gebleven zegels, voor de periode tot en met 1600 digitaal herenigd worden met de oorkonden door middel van het Digitaal oorkondenboek Groningen en Drenthe (www.cartago.nl) ‘].

R. de Neve: Marten Soolmans en Oopjen Coppit [tr. Amsterdam 1633; geportretteerd door Rembrandt; hun achtergrond; hun familiewapens].

Heraldische kunstenaars

B. Grothues: Philippe Pille, munitie- en wapendeskundige [geb. Wevelgem (B) 1955].

T. Gelok: Drie rouwborden uit begin 1600 weer terug in de Grote kerk te Wijk bij Duurstede [losse plankjes weer samengevoegd; reconstructie aan de hand van het handschrift van M.L. van Hangest Baron d’Yvoy (1753-1831); Van Oestrum (oom en neef, 1609, 1612), Van Baeren van Schonauwen (1617)].

Familiewapens als lichaamsversiering [tatoeages].


Caert-Thresoor, jg. 34 (2015), nr. 3.

(http://www.caert-thresoor.nl)

L. Brink: De geschiedeniswandkaart: het nakomertje van de Nederlandse schoolkartografie.

H. Ferwerda: Het verzamelen van zeekaarten: dieptebeeld op zeekaarten.

B. van Zanen: Aanpassing van de koperplaat van Blaeus kaart van de Languedoc.

E. Ketelaar: Ortelius’ Brittenburg [1566-1581].

Kaartencollecties in Nederland

F. Reurink & H. Timmerman: Bibliotheek Arnhem.


Caert-Thresoor, jg. 34 (2015), nr. 4.

200 jaar Topografische Dienst

P. Geudeke: Opkomst en ondergang van een organisatie: Tweehonderd jaar topografische kartering.

P. Geudeke: Paden op en lanen in: Tweehonderd jaar topografische verkenningen.

F. Ormeling: Veranderingen in de legenda van de topografische kaart 1815-2015.

N. Bakker / J. Hogerwerf / F. Ormeling: Toponymie op Nederlandse topografische kaarten vanaf 1800.

N. Bakker: Tweehonderd jaar generalisatie van topografische kaarten.

P. van den Brink: ‘Het bespottelijke geheimzinnige”: De Topografische Dienst in de media, 1815-1900.

Kaartcollecties in Nederland

M. Storms: De collecties van de voormalige Topografische Dienst Nederland [in 2004 fuseerde deze dienst met het Kadaster; in 2007 verhuisde de dienst van Emmen naar Zwolle onder de naam Kadaster Geo-Informatie; de collectie werd ontmanteld; nagegaan wordt waar onderdelen terecht zijn gekomen].


Diepgang, een kroniek van drie dorpen langs het Reitdiep, nr. 7, jg. 3, mei 2015.

(Historische Kring Ubbega; AdorpSauwerdWetsinge ; secr.: Oosterstraat 12, 9771 AS Sauwerd; www.ubbega.nl)

R. Bruins: Muziekkorps Dilettant uit Sauwerd [namen van orkestleden in 1937 en 1948; herinneringen van Willem Bloem, Hendrik van Dijken (overl. jan. 2015), Klaas Jan Bijsterveld en Meindert Kooistra].

A. Mulder: Van Zijlhuis tot boerderij [op een kaart uit 1643 staan boerderijen en hun verkaveling in de Garnwerderhoek; bewoner van het Zijlhuis was Rengenier Willems (geb. 1774, overl. 1810, zoon van Willem Jans), dochter Geeske Rengeniers Hoeksema (tr. Pieter Pieters Lugtenborg) kreeg de boerderij bij de boedelscheiding in 1818].


Het Feyne Kwartier, 20e jg., nr. 3, dec. 2015.

(Stichting Genealogisch Centrum Goeree – Overflakkee; secr.: Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude-Tonge; http://www.genealogieflakkee.nl)

Hoe werden onze dorpen bestuurd? [baljuwschappen].

E. Lassing: Uit de archieven (1) [rekening 1798 uit de Boedel Dabbe (archief Oude-Tonge); ingediend door Arent Wittekoek, herbergier; de opbrengst van de Boedel Dabbe (die dateert van 1612) gaat naar het armbestuur van Oude-Tonge (nu Welzijnsfonds); De Boedel Bigge is een fonds dat de erfenis beheert van Pieter Bigge te Ooltgensplaat, overl. 1721].

E. Lassing: Uit de archieven (2) [uitgaven van de pastorie bekeken; o.a. schoonmaak bij de komst van ds. Philippo (1781) en ds. Vetter (1797); schoonmaaksters Hester van Heukelom (uit Rotterdam, tr. 1784 Pieter Hartman) en Adriaantje Koert].

E. Lassing: Zoeken in notariële archieven [toegangen zijn gemaakt voor notarissen te Herkingen, Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Sommelsdijk en Middelharnis; zie website].

M. Zaaijer (†): Huizen in het dorp Melissant (1) [uit het Rechterlijk Archief; o.a. Dorenheim (1704, 1716), Visbeen (1706), Van der Vlist (1709), Breur (1715, 1729), Dusart (1724), Langstraat (1729, 1730), Looijkes (1727, 1729), Doornheijn (1723), Gestel (1730. 1731)].


Het Feyne Kwartier, 21e jg., nr. 1, dec. (= febr.) 2016.

J. Bosloper: Genealogie Bosloper (1) [oudst bekende: Willem Maertense van den Bos(ch), tr. (1) Ouddorp 1639 Pieternella Dirkx, tr. (2) ald. 1653 Geertruid Roochesse, tr. (3) ald. 1662 Willemtje Jacobs; in de derde en vierde generatie komt de variant Bosloper (Boschlooper) in zwang; t/m begin 20e eeuw].

M. Zaaijer (†): Uit de archieven. Huizen in het dorp van Melissant (2) [o.a. Lokker (1731), Volwerk (1733), Van Dijke (1736, 1746, 1759), Kreeft (1756), Hoekman (1756), Breur (1756), Van der Harp (1756, 1762), Hamete (1769, 1771); Huijsinge De Stelle: Kolf (1706, 1717), Hoeckman (1626, 1712].


GEM, 23e jg., nr. 2, mei 2015.

(Genealogisch Erfgoed Magazine; D. Kranen, Molenstraat 73, 6712 CT Ede; www.erfgoed.info)

Wapenregister [door Heraldisch Bureau Nagtegaal geregistreerde wapens: Cardol, Wulfers, Van Leeuwen (Melle, Leiden), Aertgeerts, Koebrugge, Heepke, Arentsen, Ligtvoet, Driessen (Stein), Van Asperdt, Kruitwagen, De Zeeuw, Van Boekel, Tak, Oude Weernink, Van Emmerloot, Asby, De Haas (IJzendoorn), Abbo, Vermeulen (Oosterhout)].

R. Grootveld: Mijn leven in Indië en Nederland [Ruud Grootveld, geb. Singapore 1931].

F. Rijckaert: Stammen we allemaal van Karel de Grote af? [ ‘Mijn – en de veelvuldig gehoorde – bewering dat we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen stellen dat we allemaal van Karel de Grote afstammen, is niet correct’ (cursief van M.V-K); waarvan akte ! ].

H. Nagtegaal: Genealogie, vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk.

F. Rijckaert: De herkomst van de familie Culp. Commentaar en aanvullingen op ‘De familie Culp’.

M. Maas: Commentaar op ‘De herkomst van de familie Culp’.

JW. Koten: De Nederlandse Rooms Katholieke kerkelijke titulatuur.

H.M. Lups: Beroepen van vroeger (vaandel- en baniermaker – vederbosmaker).


GEM, 23e jg., nr. 3, aug. 2015.

Wapenregister [Knooihuizen, Klaassen (Boxmeer), Ambagtsheer, Kortschot, Molenaar (Nijkerk), Van Ravels, Schönlank, Jetten, Grondijs, Van Straten, Meijer (Artland, Hoogezand)].

JW. Koten: De maatschappelijke gevolgen van de invoering van de fiets.

M. Maas: W.F. Robbers: banketbakker en geluidspionier [Willen Frederik, geb. Amsterdam 1870, zoon van Jan Robberts (1830-1882) en Barbara Cornelia Sax (1831-1915), tr. ald. 1895 Johanna Agnes Werner].

H. Doeleman: Familiearchieven zoeken onderdak [ www.familiearchieven.nl ].

F. Rijckaert: De geboortedatum van Jacobus Bernardus Alleijn [tr. Waterlandkerkje 1834 Catharina Rosalia Fijnaut; akte van bekendheid].

A. Neggers: Heren en onderdanen in de Republiek der Verenigde Nederlanden [geschiedenis en kort begrip van het leenstelsel; Republiek vanaf Vrede van Munster 1648; de Staten Generaal traden in de rechten van de (voormalige) landheer; de Gereformeerde religie is toch nooit officieel staatsgodsdienst geweest?].

H.M. Lups: Beroepen van vroeger (veenman – volderknaap).


GEM, 23e jg., nr. 4, nov. 2015.

Wapenregister [Schouten (Amsterdam), Van Poecke, Dielbanhoesing, Peerenboom, Le(e)ther, Broens, De Vries (Amsterdam), Van Vlimmeren, Schouten (Zierikzee), Van den Berg (‘s-Hertogenbosch), Arentsen, Hello, Hofstede, Elzinga].

JW. Koten: Een verhaal over zeep [o.a. fabricage, Amsterdam belangrijke zeepproducent, Britse chemische uitvindingen en stoommachines; Dobbelman, Dekker, Sanders, Boldoot, Viruly; waspoeder, shampoo; Unilever; zeepschaarste].

D. Kranen: Anna Rostart contra Willem Twent. Een zeldzaam staaltje van list en bedrog [Anna (geb. Amsterdam), woonde in Alkmaar, zou in 1735 kennis hebben gemaakt met Willem Nicolaas Twent uit Delft (1707-1750), tr. 1739 Agatha Hoogwerf].

H.M. Lups: Beroepen van vroeger (veembaas – ventjager).

P. Eyckerman: Het dateren van oude familiefoto’s.

JW. Koten & D. Kranen: Onze digitale (genealogische) nalatenschap.


Heemtijdinghen, 51e jg., nr. 2, aug. 2015.

(Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden; www.shhv.info)

W. Ultee: Drie Woerdenaren in de Tweede Wereldoorlog. Een scholier, een verpleegster en een filosoof [dagboeken van Han Gerritse (geb. Woerden 1926); Elly van Creveld (geb. 1917; exm. Snatager); Ernst Mayer (geb. Prenzlau / Brandenburg 1883, tr. Steglitz 1912 Ella Räsener].

De oorlog door de ogen van een 12-jarige. Het dagboek van Annie Cromwijk uit Willeskop [1940].

In Memoriam Karel Maartense (1945-2015).


Heemtijdinghen, 51e jg., nr. 3, nov. 2015.

W.R.C. Alkemade: De Onafhankelijkheidstoren te Nieuwerbrug: een bouwgeschiedenis.

D. de Kool: Een tuinbeeld van Jan Baptist Xavery op Rijnoord [1697-1742, beeldhouwer, geb. Antwerpen].


Heraldisch Tijdschrift, jg. 21, nr. 3, juli-sept. 2015.

(secr.: Prof. Sjollemalaan 20, 3572 CH Utrecht; w.vanzon@xs4all.nl)

In Memoriam A.H. Hoeben (1928-2015).

N.J.M. Biezen: Een pauselijk stempel met het wapen van Pius IX [Giovanni Maria Mastai Feretti, 1792-1878].

J.A. de Boo: De heraldiek van het eiland Goeree-Overflakkee [vijftien wapens van vóór de gemeentelijke herindelingen, vier van in 1966 ontstane gemeentes (Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee) en één van het eiland, getekend door H. van Heijningen; herindelingen betekenen een heraldische kaalslag].

A.C. Zeven: Heraldische halsbanden van honden en enkele andere diersoorten.


Heraldisch Tijdschrift, jg. 21, nr. 4, okt.-dec. 2015.

N.G. Bartholdy: Zijn de harten in het Deense koninklijk wapen ook werkelijk harten? [samenvattende vertaling door J.A. de Boo van een lezing, gehouden door deze Deense heraldicus; op de omslag voor: wapens van de Deense koning met vijf vazallen, en achter: dat van koningin Margrethe].

N.J.M. Biezen: Een bureaustempel uit het geslacht Vinkhuizen / Vinkhuyzen [oorspronkelijke eigenaar was waarschijnlijk Nicolaas Cornelis Vinkhuizen (Delft 1811 – Den Haag 1885); zie Nederland’s Patriciaat 66 (1982), pag. 372].

J.A. de Boo: Twee wapenboeken en een ‘Liederhandschrift’ [wapenboeken Bergshammer en Wijnbergen ontlenen hun naam aan een vroegere bezitter; het Grote Heidelberger Liederhandschrift (ook: Manesse-codex) is een verzameling liefdeslyriek uit begin 14e eeuw, aangelegd door de heren Van Manesse, verlucht met miniaturen].

J.A. de Boo: De slegge of slegel, een heel oud stuk [verschillende hamers besproken].

R. van Dijk: Bartolo de Sassoferrato, rechtsgeleerde van de vroege heraldiek [1313-1359; voorbeelden uit zijn tractaat De insigniis et armis; codificering van heraldisch recht].

H. van Heijningen: Wapen en vlag voor Herxen (gemeente Olst – Wijhe, Overijssel).

H. van Heijningen: Wapen en vlag voor Oostmahorn (Fr: De Skâns).

J. Cox: Gewapend van Kaix naar Cox [oudst bewaard gebleven zegel dateert van 1478: Derick Kaix (Cox), bode en waarnemend richter van Roermond].


Historische Kring Loosdrecht, nr. 189, 42e jg., najaar 2015.

(Acacialaan 2, 1231 BT Loosdrecht; www.hkloosdrecht.nl)

In Memoriam Maria Rachel Catharina Mur-Griffioen, 1927-2015.

In Memoriam Gerrit Hartsuiker, 1930-2015.

J. Mol / G. Draijer: Een geheimzinnige toren op Eikenrode, deel I [in het bos van dit landgoed gebouwd in 1952, afgebroken 1964; waarnemingspost KLD (Korps Luchtvaartdienst)].

D. Thijs / J. de Kloet: Gijsje van de Brakel-Pijl [geb. Loosdrecht 1928 (exm. De Bruin); overl. 2014; interview].

A. de Kloet: Café met stalling van Piet Pijl [namen van caféhouders 1880-1975: Pijl, Hooyer, Van Melsen, Bos, Courbois, Kroon].

T. Timmerman: Klaas Kuiper en Henny Vonk-Kuiper [geb. 1921 resp. 1924; interview].

J. Mol: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (9).

J. Mol: Loosdrechtse zwembaden, deel 7.

Reacties op artikel Piet Dolman.


Historische Kring Loosdrecht, nr. 190, 42e jg., winter 2015.

J. Mol / G. Draijer: Een geheimzinnige toren op Eikenrode, deel 2.

D. Thijs / T. Timmerman: Aart Wendt [geb. 1930 (exm. Butzel); gelijknamige grootvader was wagenmaker; herinneringen].

T. Timmerman: De grote inbraak van 1971: de Zilvervlootkraak [bij Sypesteyn; 92 zilveren voorwerpen ontvreemd, w.o. die – volgens zeggen – kwamen uit de door Piet Heyn buitgemaakte Zilvervloot; opgelost door wachtmeester Jan Baas en mw. Borra, conservator Museum Sypesteyn].

J. Mol: Paaltjes langs de Molenmeent (2).

J. Mol: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (10).


Impressie, 17 (2015).

(Katholiek Documentatie Centrum, Postbus 9100, 6500 HA Nijmegen; www.ru.nl/kdc/impressie)

R. Franssen: Het stokje van Antonia Brico: het verhaal van een baanbrekend dirigente [geb. Rotterdam 1902, dr. van Agnes Brico (overl. 1907); met pleegouders Wolthuis naar Amerika; studie o.a. in Beieren en Berlijn; carrière; overl. 1989].

P. van Dam: ‘Onze rente, hun armoede’ – de Fair-Trade-revolutie in de jaren tachtig heroverwogen.

B. Donks: Abstractie in de kerk: het vergeten atelier van Cees Bousardt [1926-2007].

Aanwinsten archief [J.G. van Schaik (overl. 1956), Firma Stadelmaier, B.H.C. Schennink, J.M.H. Vossen, P.G.J. Post].

In Memoriam Arnold van den Boogaard.


Kasteel & Buitenplaats, nr. 50, jg. 17, sept. 2015.

(NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, Postbus 123, 3960 BC Wijk bij Duurstede)

J. van der Werf: Huis Soestbergen [in de Gansstraat te Utrecht; bouwgeschiedenis; heerlijkheid Soestbergen gesticht in de middeleeuwen; een buitengerecht binnen de stadsvrijheid van Utrecht (eigen lokaal bestuur); leenheren waren de heren van Vianen; de buitenplaats werd mogelijk rond 1650 aangelegd door Pieter van der Burch (overl. 1671), die het goed erfde van zijn moeder Johanna van Sneeck; het vererfde in 1688 op zijn broers dochter Johanna Maria van der Burch, die tr. 1666 Philibert de Clerque].


De Lange Brug, 39e jg. (2015), nr. 3.

(Stichting Oud Uithoorn / De Kwakel, Postbus 57, 1420 AB Uithoorn)

Chr.M.M. Woerden m.m.v. J.M. Pekelharing: Een wandeltocht langs twee dorpen [Uithoorn en Thamen aan de Dijk; met stukjes geschiedenis over en herinneringen aan waar men langs komt, zoals tabaksfabriek De Roode Vos (Kiebert, Smelt, Brom, De Ruyter), herenkapperszaak De Mare, huis Sjalom (familie Blom), kaashandelaren Verdegaal en De Hoop, bloemenzaak Tijsterman, burgemeester Van Meetelen, Het Witte Huis (Brom, Van Bunningen)].

Idem: Een fietstocht langs vier dorpen.


De Lange Brug, 39e jg. (2015), nr. 4.

[laatste aflevering; in 2016 volgt nog een bijzondere uitgave en vanaf 2017 wordt overgegaan op een nieuwsbrief; artikelen zullen verschijnen in De Proosdijkoerier]

Chr.M.M. Woerden: Dokter Oudendal, alias Deren Douwe [schrijverspseudoniem van Adriaan Jacob François Oudendal (‘Jacques’; geb. Malang 1887; exm. Kolb), tr. (1) 1914 (gesch. 1932) Johanna Amalia van Marle (geb. Rotterdam 1888); huisarts te Wieringerwaard, Zijpe, Callantsoog, in Ned.-Indië, te Uithoorn (1929) en Utrecht (1939); tr. (2) Renkum 1932 Jetske Jans Groenhof (geb. Wonseradeel 1901; exm. Van der Zee].

P.J.J.M. van Wees: De Hoeksteen in historisch perspectief. Kerkbouw in en om Uithoorn door de eeuwen heen [gebouw De Hoeksteen, ontworpen door Gerrit Thomas Rietveld (geb. Utrecht 1884)].

Chr. M.M. Woerden: Genealogie, een handleiding.


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 43, nr. 3, sept. 2015.

(LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht; www.lgog.nl)

F. Patelski: Genealogie versus familiegeschiedenis [verschillende disciplines, gelijkwaardig maar anders; heel kort samengevat: genealogie = personalia, de verwantschappen dienen correct en compleet weergegeven te worden; bij familiegeschiedenis ligt de nadruk op belevenissen, men kan weglaten en interpreteren].

J. Maenen: Pastoor Johannes Mathias Smeijers, bouwheer van de St. Ursulakerk te Lanaken [Stramproy 1808 – Maasbree 1897 (exm. Vaessen); fragmentgenealogie Smeyers: 4 (6) generaties: Mathias Smeijers (1688 Tongerlo 1766; exm. Pareyn), tr. ald. 1735 Aldegonda Thijs; Fragment Eijcken: het gezin van Joannes Mathias Eijcken tr. Stramproy 1791 Maria Vaessen (hertr. Smeijers)].

A.S.M. Patelski: In Memoriam Gerard Cruts (1945-2015).

G. Cruts (†): Stamreeks van Gerard Cruts [11 generaties; oudst bekende: Mathias Crutzen, overl. Kerkrade 1656, tr. voor 30-1-1628 Catharina Moeren; ook: Creusz, Cruis, Creuts].

P. van Rijswijk: De familie Van Rijswijck, aanvulling.

H.J.O. Martens: Op zoek naar drie broers Martens, vrijwilligers bij de Nationale Militie 1816-1835 [Willem (Beek 1798 – Grave 1827), Nicolaas (Beek 1800 – Maastricht 1822) en (Jan) Peter (geb. Beek 1803, in 1835 nog te Helvoet en Harderwijk); o.a. onnauwkeurigheden in de Militaire Stamboeken en de BS, enkele bijzonderheden over de vrijwilligers voor Oost en West Indië].

R. de la Haye: Genealogie versus internet [voor: internetmogelijkheden; tegen: voorbeelden van problemen en onjuistheden; met als conclusie: internet niet alleen een zegen, maar ook een vloek].

A.P.J.H. van den Berg: Kwartierstaat van Henri Vullinghs [Sevenum 1883 – Bergen-Belsen 1945; priester, een van de drijvende krachten in het Noord-Limburgse verzet; 6 gen.: –, Tacken (te Horst), Van den Bosch (te Vierlingsbeek), Bardoel].


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 43, nr. 4, (dec.) 2015.

H.J.L.M. Boersma: Het nageslacht van Jacques Fourestier Lanous, réfugié de Saintonge [fragmentgenealogie: Jean François Fourestier (Fore(s)tier), te Jonzac, tr. voor 1731 Jeanne Pelleton; zoon Jacques Forestier (Fourestier Lanous, ook: La Nous), ged. Jonzac 1733, tr. Olne (omg. Luik) 1761 Marie Hubertine Quoilin, uit Hodimont; nageslacht te Jonzac, Olne, Maastricht, Eijsden; gen. IV-5. Anna Elisabeth F.L. tr. Maastricht 1849 Foke Wietzes Boersma (geb. Drachten 1816)].

J.H. Hanssen: De familie Franssen uit Tegelen. De oudste generaties en haar naamgever in Maasbree [oudst bekende was lange tijd Willem Franssen, tr. Tegelen 1651 Wendelina Cürnzich (Currentzig); als uitvloeisel van onderzoek naar de familie Teeuwen te Maasbree bleek dat Willem uit die plaats kwam; Uit het verslag van dit onderzoek wordt duidelijk, dat men moet oppassen bij naamgeving van vrouwen, die de naam van hun man of stiefvader voerden; zusters bleken schoonzusters; Naamgever van deze familie Franssen was Frans van de Heerstraat alias Sijberts, geb. ca. 1595, overl. 1636-1642, tr. ca. 1625 Anna (Encken) Smet].

T. Roks: Vondelingenakten Maastricht digitaal.

Presentatie Derde Limburgs Kwartierstatenboek.


Meer Historie, 43e jg., nr. 3, sept. 2015.

(Hoofdweg 743, 2131 MA Hoofddorp; www.meerhistorie.nl)

F. van Rij: De kerk en communicatie in geval van (dreigende) nood [uit het archief van de Herv. Gem. Hoofddorp 1863-64, 1889, 1968-88].

H. Lamers: Wie zijn die mensen achter de straatnamen in de Verzetswijk in Hoofdorp? [Hermina van Kempen (1905-1989), Antje Breijer (1892-1977), Josephus van Kalmthout (1885-1968), Matthijs Ouwerkerk (1917-1945), Cor van de Meer (schuilnaam van Cor van Stam, 1920-1995), Nicolaas van Reeuwijk (1905-1976), Gerardus van Duin (1917-1991), Chris Roodenburg (1899-1991), Adriana Dekker (1895-1945)].

B. Klaassen: Van landbouw naar huisdierenvoer [in gesprek met Corrie en Piet Vogelaar, kinderen van Adriaan Pieter Vogelaar tr. 1925 Hillegonda Biesheuvel].

R. Buser: Van sloten, meren, poelen en plassen.

H. Stroet: Die hübsche Scheuerliese [dame op een ansichtkaart, in 1908 geadresseerd aan Mej. Jane Crama; Jannetje Crama (geb. Haarlemmermeer 1880; exm. Boeser) tr. Haarlem 1909 (gesch. 1918) Wilhelm Troll].

M. Snel: Jeugdcircus Acrobatico uit Badhoevedorp.

L. de Jong-Bronkhorst: Waarover spraken zij ... verhalen over gebeurtenissen vóór 1900 in Haarlemmermeer.

J. Uithof: Eerste geallieerde doden in Haarlemmermeer.

P. Offerman: De herrijzenis van Schiphol en de KLM 1945-1949.


Meer Historie, 43e jg., nr. 4, dec. 2015.

Waar komt de naam Ten Pol vandaan? [boerderij ‘t Huis ten Pol (1868), eigenaar J.A. Pol].

B. Langedoen: Vogel, Aalst, Den Burgh en Rijswijk. Een advertentie met vier boerderijnamen in de Haarlemmermeer! [overlijdensbericht van Maria Theresia Catharina de Vogel (van Aalst), weduwe Jean Emanuel Anthony van der Kun op Huize Den Burgh, Rijswijk 1866; Grondaankopen (door gegoede burgerij gebruikelijk om kapitaal goed weg te zetten) midden 19e eeuw, o.a. in de Haarlemmermeer; Van der Kun, Biesheuvel, Willet, Von Fisenne, Sigmund, Van Wijk, Van Lanschot; huurders o.a. Bijl, Wamsteker, Zaal, Bennink, Koeckhoven, Van Splunter, Tensen, Van Arkel, Kats, Van Elderen, Biesheuvel; naamgeving boerderijen – wijzigingen].

H. van de Hoef: Het oude belastingkantoor; niet beter, wel mooier [eerste bewoner in 1906 Cornelis Johannes van Mansum (geb. 1879, arts); latere bewoners; gebruik als arbeidsbureau en belastingkantoor; sloop 1993].

H. Stroet: Het Oude en het Nieuwe Leeghwaterkwartier.

F. van Rij: Kwajongensstreken [1894; twee jongens gooiden 27 ruiten van de NH-kerk stuk: Jan Poeke (8 jaar) en Cornelis Mosterd (7 jaar)].

M. Snel: Radio de Branding. Hoe een huisomroep een lokale omroep werd [gestart in 1966].

Nazaten van pioniers in de polder [Willem Millenaar vertrok in 1863 (49 jaar oud) met zijn gezin naar de Haarlemmermeer; zoon van Claes Willems Millenaar (Drongelen 1787 – Almkerk 1872) en Anna Colijn].

H. Dolman: De Hollandiabron: Spa in de polder.

Ingezonden: Jane Crama (1880-1970) [reactie]; Colijn [idem].


De Nederlandsche Leeuw, jg. CXXXII, Nr. 2, Juni 2015.

(Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; www.knggw.nl)

B. de Keijzer: De heren van Langerak [rechtzetting van enkele onvolkomenheden in een eerdere publicatie en uiteenzetting ‘van de plaats, die de latere heren Van Langerak in de genealogie Van Teylingen innemen’; verkeerd- en ongedateerde oorkondes, leengoederen (bezit en overdracht van onroerende goederen is belangrijk); het leengoed Rijsenburg (het gerecht Langerak); De filiatie tussen Dirk heer Simonsz van Teylingen en Wouter van Langerak; Verkorte stamreeks van het geslacht Van Teylingen (4 gen.) met aansluitend Genealogie van de Heren van Langerak (gen. V– IX )].

J. Bloemhof: Het klein zegel in de provincie Utrecht 1625-1806. De invoering en ontwikkeling van een nieuwe succesvolle belastingmaatregel [de Staten Generaal hadden geld nodig voor het leger van prins Maurits na het aflopen van het Twaalfjarig Bestand; Johannes Le Maire, predikant te Amsterdam, ontwierp in 1623 een nieuwe belasting, het zegelrecht: hij bedacht dat een akte, overeenkomst of vonnis alleen rechtskracht had als die voorzien was van een geldig fiscaal zegel (reliëf in papier); ingevoerd door provincies en Generaliteitslanden, werd het ook in het buitenland overgenomen (Spanje 1636, Frankrijk 1673, Engeland 1693 en elders in de wereld); Voorbeelden uit later tijd: het dagbladzegel (19e eeuw) en het koperen rijwielbelastingplaatje (1924-1941)].

M.M.M. Horsten Sr: Nakomelingen van Pierre Horsten, steenhouwer aan de Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch [Tilburg 1812 – Den Bosch 1872, tr. (1) ald. 1838 Johanna Kennis (exm. Bröker), tr. (2) ald. 1865 Hermina de Mooij (uit Tiel; exm. Van der Renst); (klein)kinderen].

D. Verhoef: Van Nijkercken [antwoord betr. deken Thomas (overl. 1556) en kuiper Huybert].


Nijmeegs Katern, jg. 29, nr. 3, juni 2015.

(www.numaga.nl)

H. Wegman: In de open lucht. Amateurtoneel in Nijmegen 1915-1965 (deel II) [Anton Sweers was drijvende kracht achter enkele openluchtproducties na WO-II; Henk Kramer (1899-1985), voordrachtskunstenaar].


Nijmeegs Katern, jg. 29, nr. 4, okt. 2015.

P. Altena: Neerbosch’ nieuws uit Het Oosten. Berichten van de Weesinrichting van Johannes van ‘t Lindenhout [uit Beuningen, opende in 1862 een weeshuis in de benedenstad van Nijmegen; vanwege de grote toeloop verplaatst naar Neerbosch; publiciteit via het weekblad Het Oosten was nodig voor fondsenwerving].

W.J. Pantus: Driemaal Leeuw. Een Nijmeegse kunstenaarsfamilie tussen traditie en vernieuwing.

P. Begheyn: De Nijmegenaar Johannes Canisius in een album amicorum uit het begin van de zeventiende eeuw [van de Luikse kanunnik Thomas Massin; notities 1609-1616].


Ons Voorgeslacht, nr. 682, jg. 70, nov. 2015.

(Postbus 404, 3000 AK Rotterdam; bibliotheek en verenigingscentrum, Buitenwatersloot 312, Delft; www.onsvoorgeslacht.nl; www.hogenda.nl)

L.M. van der Hoeven / E.W. Roscam Abbing: De oorsprong van het regentengeslacht Dimmer [oudst bekende: Gerijt Claesz (Dymmer), schepen van Gouda 1451 ... 1472, burgemeester, kerkmeester; genealogie (6 gen.); nageslacht te Gouda, Bodegraven, Amsterdam, Den Haag, Zwammerdam.

De ouders van gen. V. Erick Dimmer verbleven in de stad Groningen ten tijde van zijn ondertrouw (Amsterdam 1580 met Tietge Jans, dr. van Jan Duyn; DTB 401/165)].

T.E. de Vroom: De familie Dubbeldekop in Enkhuizen en Oost-Indië [drie van de vier zoons van ene Albert (overl. voor 23-5-1579) komen voor met de naam Dubbeldecop; 16e-17e eeuw].

K.J. Slijkerman: Het geslacht van Maerten Gerritsz. uit Pernis [geb. ca. 1557, tr. (2) Ariaentjen Goossens; twee dochters hebben een talrijk nageslacht: Magdalena tr. Pernis 1610 Adriaen Adriaens de Jonghe alias Broer, en Maertgen tr. Pernis 1616 Raes Claesz].


Ons Voorgeslacht, nr. 683, jg. 70, dec. 2015.

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht Roos uit Westmaas [oudst bekenden: Adriaen Aelbrechtsz. (boer, o.a. kerkmeester 1542, 1571, schepen 1551, overl. 1578, huwde driemaal; uit het tweede huwelijk vier kinderen: Bastiaen, Jan, Ariaentje en Marichge) en Willem Aelbrechtsz. (boer, overl. mogelijk in 1569, huwde eveneens driemaal; kinderen: Neeltge en Pieter)].

L.M. van der Hoeven: Het bestuur van de heerlijkheid Grijsoord in 1593 (Oude en Nieuwe Tonge) [veertien personen, waaruit zeven verkozen werden].

F. Koppert: De oudst gevonden generaties van het geslacht Coppert beginnende te Vlaardingerambacht [aanv./corr. op OV 55 (2000)].

Utrechtse parentelen vóór 1650 (verbeteringen en aanvullingen):

M.S.F. Kemp: Parenteel Luytgen Woutersz. (UP-1).

B. Kemp: Parenteel Cornelis Jacobsz. Kemp te Blokland (UP-1)

D. Verhoef: Het nageslacht van Alpher Reijersz. (ca. 1525 – ca. 1575) en Jan van Oostrum (ca. 1555 – ca. 1617) (UP-1) [gelijktijdig levende naamgenoten waren samengevoegd; Aelbert Splintersz van Schayck tr. (1) ‘t Waal 1649 Geertgen Jacobs van Rossum, otr. (2) Vreeswijk 1655 Stijntje Teunis de Woert; de ander: Aelbert Splintersz (van Rietvelt), tr. viermaal, tr. (2) Teuntje Jans, tr. (3) Jutphaas 1641 Maeijchjen Cornelis].

D. Verhoef: Drie Vleutense schouten en hun nageslacht (UP-3) [o.a. Van Royen].

D. Verhoef: Parenteel Van Rijn (UP-4) [Haes, De Vroome; 17e eeuw].

R.F. van Dijk: De familie Van Acquoy [aanv./corr.].


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 32, nr. 4, 4e kw. 2015.

(adm.: Boterweide 3, 7091 RC Dinxperlo; www.otgb.nl)

In Memoriam Jarich Renema [Lollum 1942 – Luxwoude 2015].

G. Reesink: De familie Reesink [inkijkje in het boek Reesink, geschiedenis van een Gelderse familie].

W.F. Jansen: Kwartierstaat van Wim Jansen (vervolg) [kwn. 76-137; o.a. Heersink, Kamperman, Pennekamp, Ter Wheme, Beusel, Nijhof, Velthorst, Duitshof].

I. Brethouwer: Boerderij ‘De Oldenhof’ in de H[e]urne Dinxperlo 1786 tot heden [Oversteeg, Te Beest].

D. Blom / E. Lieber / J.H. Lieber / D.H. Keuper: Kwartierstaat van Frederik Willem Johan (Erik) Lieber [geb. Amsterdam 1950; t/m kw. 251; Lieber (te Isselburg, Dinxperlo; afk. graafschap Werningerode), Dedert, Hübers (uit Werth), Muscholt, Semmelink, Hesseling, Colenbrander, Westerveld].

A. Garritsen: De Dollemansstraat onder Baak [genoemd naar Jan Dolman (Dolleman) (1774-1857) uit Spankeren, tr. (1) Toldijk 1826 Teuntje Eggink wed. Evert J.G. Hartman, tr. (2) Johanna Hiddink].

I. Brethouwer: Boerderij Oonk in Aalten [antwoord].

Aanv./verb. Kwst. Wim Jansen [Jansen te Wilp, Kelderman, Van Neck / Nacken / Nagge].

Meister Beerendshuus in Breedenbroek [bewoners 1809-1990; Essink, Bennink, Ruesink, Westendorp].


Oud Leiden Nieuws, jg. 3, nr. 3, aug. 2015.

(Historische Vereniging Oud Leiden, Postbus 917, 2300 AX Leiden; www.oudleiden.nl; http://beeldbank.oudleiden.nl)

B. Reidsma: Scheepswerf Boot 1877-1979 [lezing: in 1877 kocht Jacobus Boot land en een halve sloot].

G. Breebaart: Leidse geveltekens in de spotlights.


Oud Leiden Nieuws, jg. 3, nr. 4, okt. 2015.

Gevelsteen Fa. J.Th. Perquin en Zonen onthuld.

P. de Jong: Glasschilderkunst in het Leiden van de 16de en 17de eeuw [lezing: uit archiefonderzoek bleek dat tussen 1475-1550 meer dan vijftig glasschilders hun beroep in Leiden uitoefenden].

Hendrik Valk (1897-1986) [tentoonstelling].

De website Jan van Hout [www.janvanhout.nl].


Oud Nuus, nr. 180, jg. 46, sept. 2015.

(Stichting Oud Aalsmeer, Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer; www.stichtingoudaalsmeer.nl)

Aalsmeer buiten Aalsmeer (5)

J.W. de Wijn: Paltrokmolen tegenover Stedelijk Museum [genaamd Het Aalsmeerse Wapen, houtzaagmolen aan de Mennonietensloot 1670; afgebroken 1834].

C. van Dam: Uit ‘De Tuinbouw’ van 1915.

J.W. de Wijn: Kip of ei-vraag: Was het einde van de Buurt ooit het begin? [de Uiterweg; gevonden in het Oud Archief Rijnland: i.v.m. de aanleg van een banwetering (sloot op de grens) in 1497 werd als bewoner genoemd Heijnric Uter; de grens ging langs zijn huis en verder tot in de Uterwechswetering (richting Leimuiden); bijnaam van Heijnric of was hij naamgever?].

N. Borgman: Het ontstaan van de PvdA in Aalsmeer [voorgeschiedenis SDAP; samen met andere partijen in 1946: voorzitter Willem Harting, secretaris Roel de Haan, penningmeester Maarten Jongkind, lijsttrekker Johan Hofman].


Oud Nuus, nr. 181, jg. 46, dec. 2015.

Thema: Water

K.G. Eveleens: Rijnsbrugge – een verzonken knooppunt.

J.W. de Wijn: De Groeneweg duikt op [op een Zweedse dieptekaart; in de golven verdwenen rond 1730, vermeld in akten 1577-1738].

J. Spaargaren: Chrysanten ‘Mrs. R.C. Pulling’ en Rayonnant, belangrijk in Aalsmeerse teeltplanten.

G. Wentzel: Uit het archief: Vermaak tijdens de jaren 50.

100 jaar Jachthaven Dragt [Jochem Dragt kwam rond 1889 uit Drenthe naar Amsterdam].

J.W. de Wijn: Het Hornmeer was geen meer! [eerste vermelding in 1710 als er al 45 jaar een droge polder ligt].

Reacties op molen ‘Het Aalsmeerder Wapen’.


De Proosdijkoerier, jg. 31, nr. 3, sept. 2015.

(Postbus 65, 3648 ZH Wilnis; www.proosdijlanden.nl)

P. van Buul: Opkomst en ondergang van De Meijert. Een Dorpshuis dat nooit een Dorpshuis werd [het Nutsgebouw in Mijdrecht verdween in 1965; pogingen om te komen tot een Dorpshuis].

A. Bloed: Vinkeveense groente- en fruitveiling 1917-1980: bewogen jaren.

J. Meulstee: De Rondevenen in 1815.

P. van Galen: Kerken en geloven in de negentiende eeuw in Vinkeveen (2) [nieuw kerkgebouw; eerste huwelijk ingezegend 1832: Hendrik Gaveel, onderwijzer, kerkvoogd met Johanna Christina Niekerk].

J. Frankenhuizen: Een onderzoeker vertelt [over zoeken in het Utrechts Archief in oorkonden uit de middeleeuwen naar berichten over de Rondeveense dorpen].

B. Bouwhuis: Interview met Bep van Diemen-Zaal en Corrie Fontijn-van Diemen [over buurtvereniging Ons Streven].


De Proosdijkoerier, jg. 31, nr. 4, dec. 2015.

J. Frankenhuizen: Hoe in Mijdrecht de industrie gestalte kreeg [o.a. ontleend aan verslagen van gemeenteraadsvergaderingen].

S. Veerhuis: Van vijzelmolen naar inlaatsluis (1) [de bedoeling van de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Stelling van Amsterdam); bouw Fort Abcoude (1884-1887), niet afgebouwde forten, overschreden kosten, sloop van molens, w.o. de Zuwensche molen (1888); door de ombouw van deze molen (1794) kwam watermolenaar Jan Westveen in financiële problemen; opvolger in 1802 was Pieter Oling (overl. 1854), vervolgens Antonie Zwanenburg, Roelof Griffioen (1863), Hermanus Vermeij (1872; tr. (1) Anna Pappot, tr. (2) 1876 Jannetje de Groot; daarna wasbaas in Ouderkerk)].

Utrechts jaarboekje 1915.

F. de Wit: De Maricken [nieuwbouwwijk; genoemd naar het Kapittel van Sint Marie, gesticht eind elfde eeuw; in 1621 werden de gerechten Waveren, Botshol en een deel van Ruige Wilnis verkocht aan Holland].

B. Bouwhuis: Interview met de burgemeester van Gemeente De Ronde Venen, Maarten Divendal [exm. Belinfante].


Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, jg. 6, nr. 2, mei 2014.

(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort; www.cultureelerfgoed.nl)

M. van Eikema Hommes / P. Bakker: De lakenfabrikeur en de Treuzelaar [Egbert Hofkes kocht in 1775 te Almelo een pand, dat hij ingrijpend deed verbouwen; een kamer kreeg een wandvullend imitatiereliëf, gemaakt door Andries Warmoes, decoratieschilder].

Idem, jg. 8, nr. 1, jan. 2016.

L. Prins: Wie bezat wat? [de Rijksdienst voor C.E. publiceert 17.000 kaarten uit de 19e eeuw op zijn Beeldbank; ze stonden op www.wiewaswaar.nl, maar die site is opgeheven; nu op: www.cultureelerfgoed.nl].


De Sneuper, afl. 118, jg. 28, nr. 2, juni 2015.

(Postbus 369, 9100 AJ Dokkum; www.hvnf.nl; Streekarchivariaat Noordoost Fryslân; www.hicnof.nl)

B.S. Adema: Met de trekschuit naar Dokkum [Strobosser Trekweg; de eerste trekschuit voer in Nederland tussen Dokkum en Leeuwarden; tolhuizen].

K. Egas: De familie Egas van Holwerd (deel 2) [in deel 1 werd beschreven hoe Govert Egas in de jaren (18)70 in Holwerd kwam; zoon Klaas, klompenmaker, beheerder cichoreidrogerij, aannemer, tr. Ternaard 1898 Aaltje Klazes Colmer, van Ameland].

M. Bruining-Hoeksma: Kwartierherhaling [Bijlsma, Renkema, Sijtsma].

J. Kooistra: Korenmolen ‘De Welkomst’, Akkerwoude [molenaars en bewoners: Jacob Wilkes (tr. Pietje Repkes, begin 1800), Peeck, Jongerman, Annema, Wiegersma, Westerlaan (ten tijde van de brand in 1911), Zijlstra, Kloosterman; turfhandel Veenstra].

R.J. Broersma: De dorpswapens van Hantumhuizen & Hiaure.

J. de Vries: De spitkeet van Harkema [openluchtmuseum].

S. Koorn: Rot- & zenuwkoorts in Ternaard [Gulmans; 1815].

I. Dragt: Nieuwe aanwinst museum Dokkum [portretten van Duco A. de Kampherbeke von Eichstorff (Dokkum 1771 – 1829; exm. De Haan; Kamferbeek was de naam van zijn grootmoeder paternel) en van Hendrina Geertruid Suiderbaan (Dokkum 1772 – 1837; exm. Pols); hun dochter Elisabeth G.Ch. von Eichstorff tr. Dokkum 1829 Aritius S. Talma].


De Sneuper, afl. 119, jg. 28, nr. 3, sept. 2015.

N. Dijkstra: Dokkumer kapitein verwierf ‘der helden lauwerkroon’ [Dooitse Eelkes Hinxt (38 als Theodosius, overl. 1797), tr. (1) 1763 Anna Gerryts, uit Leeuwarden, tr. (2) 1769 Elisabeth Annes de Haan, uit Harlingen; van zijn scheepsjournalen is een brief-kopieboek bewaard gebleven; levensloop (o.a. kaping, expeditie naar Nieuw-Guyana, bevelvoerder oorlogsschip, de Slag bij Kijkduin)].

K. Egas: De familie Egas van Holwerd, deel 3 [20e eeuw].

R.J. Broersma: De dorpswapens van Holwerd & Jouswier.

H. Bouta: Een doodgewone Jan Soldaat [Jan Minnes Bouta (geb. Westdongeradeel 1893; exm. De Jong)].

P. de Haan: Diaconierekeningen familie Schuitinga [Bartel Sjoerds Schuitinga tr. 1788 Hiltje Hermanus Brink].

K. Postma: Graftrommels in Datumadiel [ www.dodenakkers.nl].

W. Boswijk: Friese lovestory uit de 17e eeuw. Portret ‘unknown yoyng lady’ [op een veilingsite van een handelaar in Engeland; gemaakt in 1611; door de geschilderde alliantiewapens werd duidelijk dat het betreft: Lisck van Eysinga, geb. Oenkerk 1594 (exm. Van Eelsma),tr. (1) Leeuwarden 1609 Hessel van Meckema, uit Kollum, tr. (2) 1616 Erik Steensen Brahe, met wie ze naar Denemarken trok].


Suetan, 176e afl., juni 2015.

(Stichting Oud Zoetermeer; secr.: Burgemeester Slicherstraat 7, 2381 XH Zoeterwoude; webmaster@oudzoeterwoude.nl)

J. van Gent: 70 Jaar na de bevrijding.

H. van der Does: Gelderswoude in oorlogstijd [Leune, Van der Does, Oudshoorn, Vroom, Kortmann, Van Prooijen, Van Elsen, Den Engelsman, Buijs, Kentgens].


Terra Westerwolda, jg. 4, nr. 1, maart 2015.

(Historische Vereniging Westerwolde, Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal; www.verenigingwesterwolde.nl; www.streekhistorischcentrum.nl)

J. Kok: Huize Bareveld [sinds ca. 1758 bezat Arend Aisingh een stuk land met huis genaamd Barreveld, op Drents grondgebied aan een tolweg; de stad Groningen kocht het in 1768 van zijn weduwe; drie jaar eerder was begonnen met het graven van het Stadskanaal].

J.S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, afl. 6 [1640-1641].

H. ter Heijden: Reint Meins koester Groninger taal en cultuur [interview].

Tj. van Dijk: Op zoek naar de historische kern van een volksverhaal. Albertje Loeks, smokkelaarster en visverkoopster [geb. Wedde 1845, overl. Bellingwolde 1909, tr. ald. 1872 Harm Smid].

H. Lemein: ‘Vergeten’ oorlogsdrama in Ter Apelkanaal. Tien doden, vele zwaargewonden en immense schade door bombardement boven aardappelmeelfabriek Musselkanaal en Omstreken [11-1-1944].

H. Kämink: Stadskanaal in 1864.

J.S.A. Huizing: 400 Jaar Semslinie [grens, ergens op het veen tussen Westerwolde en Drenthe; strubbelingen over weiderecht].

J.S.A. Huizing: Meijers van de kerk te Bellingwolde. Deel 1 [Folckert Davids Muller tr. ca. 1692 Wendelke Wijbens; acht kinderen gedoopt te Bellingwolde 1693-1709; opvolgers Muller en Boldinge / Bolling].

A. en R. Hazelhoff: Van Weertshuis tot Borggraafhuis. Deel 1 [te Wedde; 16e eeuw; Addinga, Van Burmania, Schenck, Stalknecht, Van Dorpen (1567/68), Van Langen (1585)].

W. Bruining: Het portret van ... Jan Schoenmaker en Jantje Scheper en hun dochter Stientje Schoenmaker [tr. Onstwedde 1878].


Uitgelicht, Nr. 4, Mei 2015.

(Noord-Hollands Archief, Postbus 3006, 2001 DA Haarlem; www.noord-hollandsarchief.nl)

W. de Wagt: Museum Enschedé verhuist naar het Noord-Hollands Archief. Alles werd bewaard [combinatie van bedrijfsmuseum, grafisch museum en familiearchief].

Beeldcollecties Noord-Hollands Archief beschikbaar via Europeana [ www.europeana.eu] .

R. Plasschaert: De Bevrijding van een ‘vergeten’ krant [‘wat schreven Haarlemse kranten na de bevrijding?’].

Aanbieding inventaris Nederlands Hervormde Gemeente Haarlem [voornamelijk periode 1900-2000].

I. Kaldenbach: Topstuk [keuze van Annelies Aerts, ruim 21 jaar conservator Provinciale Atlas N-H: tekening van het strand bij Petten, door Simon de Vlieger, tussen 1630-1653].

A. Meddens-van Borselen: Hermanus Koekkoek (1815-1882), een succesvolle kunstschilder voor de Amsterdamse rechter [geb. Middelburg, tr. Amsterdam 1837 Johanna Maria de Zoet; huwelijkscrisis 1847 tijdens verblijf in Hilversum; in 1882 vertrokken naar Haarlem].

Nieuwe archieven en collecties [o.a. Losse Aanwinsten: persoonlijke documenten van Franciscus J.J. van Amerongen (1893-1987) te Overveen (verzet, Rode Kruis); Beverwijk: charters (eigendomsbewijzen, voornl. koop – verkoop, 1489-1873, alleen digitaal te raadplegen; Architectenbureau H(endrik) W(illem) van Kempen (geb. Bloemendaal 1899 – 1984); pastor Jacobus Joh. Ant. M. Welling (1937 Ouder-Amstel 1980)].


Uitgelicht, Nr. 5, Nov. 2015.

W. de Wagt: Alsof zijn handen gestuurd werden [verlichtingskunstenaar Cornelis Kroonsberg (1901-1980; exm. Nederkoorn); zijn archief overgedragen aan het NHA].

L. Zoodsma: Tien jaar Noord-Hollands Archief.

W. de Wagt: Topstuk [keuze van Mieke Schaap, gemeentearchivaris van Zaanstad; protestzegels, in WOII geplakt op luciferdoosjes; één van de initiatiefnemers was Piet Zwart].

M. van de Wiel: Verloren verleden [pleit voor herwaardering van het medium video].

H. Gorter: De succesvolle ontwikkelingen van Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne [opgericht 1885; het archief is in 1985 overgedragen].

Nieuwe archieven en collecties [Losse Aanwinsten: nalatenschap Folkert Jan Burman, kamerbehanger, en dochter Johanna Cornelia; Archief familie Roeper; Steenhouwerij en Natuursteenhandel J. Radsma & Zn (Gerardus Radsma (1924-2011) nam het bedrijf in 1945 over van zijn vader Jelte (1890-1981); diens vader (ook) Jelte (1867-1933) zette het bedrijf op in 1904); Wetenschapsarchief van Arie van Deursen (1891-1963), etnoloog en historisch geograaf].


Waardeel, jg. 35, nr. 2-2015.

(www.drentsehistorischevereniging.nl)

A. Schuring: Het gouden jubileum van de Drentse Fiets4Daagse.

P. Brood: Een historische moord in Roderwolde [boekrecensie van Het drama van Justina Abelina, door Wim Ensing, 2014; dochter van Justus de Coninck en Abelina van den Clooster, tr. Roderwolde 1731 Antonius Clant, predikant; www.justinaabelina.nl].

J.E.A. Kroesen: In volgorde van verdwijning. Middeleeuwse muur- en gevelschilderingen in Drentse kerken.

Drenthe belicht (39) [foto uit de Beeldbank Drents Archief: autobus, getrokken door twee paarden (Roden ca. 1940-1945) van vervoersbedrijf De Leekster Tak, oprichter / eigenaar Jan Veninga (1891-1957)].

V. Jonkheid: Johan van Ewsum op Mensinge [overl. 1570, kleinzoon van ridder Onno Ewesma (overl. 1489), die in 1485 het leenrecht van het Mensinge landgoed te Roden kocht; tr. 1537 Henrica Kater].


Waardeel, jg. 35, nr. 3-2015.

V. van Vilsteren: In een krans van keistenen, een bijzondere archeologische observatie van schoolmeester Freerk de Muinck in 1906 bij Veenhuizen [geb. Weiwerd 1861, tr. Steenwijk 1889 Aaltje Venema].

A. Metselaar: Een plaquette op ‘t eerste huis van Hoogeveen [het Schippershuis, in 1633 gebouwd voor en op kosten van de Compagnie van 5000 Morgen (investeerders zouden de Hoogeveensche vaart doen graven en de vervening beginnen); rentmeesters woning].

Interview met Wijnand van der Sanden [provinciaal archeoloog; over Lukis en Dryden: een Engelse expeditie naar Drenthe in 1878].

E. Taayke: Van Ruinen naar Wommels? [urnenveld, aardewerk].


De Waterschans, 45e jg., nr. 1, april 2015.

(De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Postbus 280, 4600 AG Bergen op Zoom; www.geschiedkundigekringboz.nl)

P. Liefting / M. Liefting: Een gecrashte Lancaster in Bergen op Zoom.

D. Valentijn: De prelaat in de Theodoorkamer. Definitieve identificatie van een portret in het Markiezenhof [Frédéric Constantin de la Tour d’ Auvergne (Parijs 1682 – Straatsburg 1732); waarschijnlijk vervaardigd door Gillis Allou in 1722; met schema markiezen / markiezinnen van Bergen op Zoom].

A. van Buuren-Meinardi: Familie Löb [Nathan Löb (geb. Münster – Eifel 1854) tr. Lina Rubens, emigreerden in 1882 naar Den Haag; hij opende daar een zaak, waar kleding op afbetaling gekocht kon worden; zoon Ludwig (Lutz) Löb (geb. Euskirchen 1881) tr. Naarden 1907 Jansje (Jenny) van Gelder; van 1911-1920 woonden zij met hun gezin op Sumatra, vervolgens te Den Haag en Bergen op Zoom (1922); beiden gingen over naar het rk-geloof; oorlogswedervaren].

R.W. Catsburg: De dramatische bevrijding van Dinteloord.


Westfriese Families, 56e jg., nr. 3, dec. 2015.

(secr.: Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek; http://www.westfriesefamilies.nl)

J. Selie: Aanvulling op, de in ons tijdschrift geplaatste, parenteel van Marijtje Hovenier [1763 Hoorn 1824 (exm. Zon), tr. ald. 1783 Jacob Schaaf (ged. Den Helder 1757), schipper, schieman; hun dochter Cornelia (geb. Hoorn 1795) tr. Andries Selie; nakomelingen tot op heden].

S. Kieft: Parenteel van Dirk Dirksz Broer, per generatie. Familie Broer in West-Friesland [Dirk (ged. 1758 op latere leeftijd), tr. Middelie 1756 Antje Spekham (1724-1788), weduwe Dirk Groot; zoon Dirk (1766-1838) tr. Grosthuizen 1789 Maartjen Jans Blank (1764-1832; exm. Zeeman); nageslacht: Franken, Broer, Edam, Weststrate, Ooms, Van Marle, De Wit, Verra].


NGV – afdelingsbladen:

Amersfoort e.o., jg. 24, nr., 3, sept. 2015.

R. Fiedeldij Dop: Erochique, erotiek in de vroegere eeuwen [verslag van een lezing].

Vertrouwd en vernieuwd: Archief Eemland in het Eemhuis [idem].

B. Willemen: Met de hond en de hondenkar terug in de historie [idem].

I. Budde-Korver: Vermorzeld onder de trein [Jan van Essen in 1879; tr. 1869 Wilhelmina Iepenburg (geb. Maartensdijk 1848); zij hertr. Utrecht 1880 Dirk Korver; berichten over het ongeluk in de kranten Algemeen Handelsblad en Gooi- en Eemlander].

J. van Eekelen: Een goede dag om een erfenis te verdelen [van Cornelia van Dompselaar (ged. Amersfoort 1696; exm. Van Hal; overl. 1783), tr. (1) ald. 1733 Volken Saab, notaris, overl. 1746, tr. (2) 1747 Cornelis Pannekoek, overl. 1774; erfgenamen Van Gelder, Fraser; laatste afhandeling in 1866].

A. van Herk: Genetisch onderzoek deel 1 [‘achtergrondinformatie over genetica en cellen’].


Amstelland, nr. 100, nov. 2015.

Thema: Honderd

In Memoriam P.A. Harthoorn (Geldermalsen 1926 – Amsterdam 2015).

R. Teunissen: Precies 100 jaar geleden ... [overleed overgrootvader Hendricus Antonius Teunissen [1853 Arnhem 1915; stamreeks].

R. Tekelenburg: Een Heuermann in Grünegras [kwartier 100 van de auteur: Hermann Heinrich Winkelmann (ged. Achmer 1744), tr. ald. 1775 Anna Margaretha Schulenborg].

H. van den Dool: Mijn 100e kwartier, een stadsbullelooper [Pieter Knip (ged. Enkhuizen 1756), tr. (1) 1776 Geertje Pieters de Groot, tr. (2) 1796 Elisabeth (Maartens) Kok, van Alkmaar; haar herkomst is nog niet ontraadseld].

P. Miebies: 100 jaar en ouder [de auteur verzamelt rouwadvertenties van mensen die 100 jaar en ouder geworden zijn; een greep uit zijn verzameling].

K. Boas: Men agt de lieden oud, die leeven 70 jaaren [regel van een gedicht, geschreven door een dochter van Jan Verzijl voor zijn 100e verjaardag; afstammingslijn naar de auteur].

J.C. Gaasterland: Niet op nummer honderd! [‘gaan naar nummer 100’ = omschrijving van ‘naar de wc gaan’; in de deftige Johannes Verhulststraat ontbreekt huisnummer 100; eerste bewoner: Adriaan G. Quarles van Ufford].

P. Miebies: Bep Ogterop [Alberta Bernardina Ogterop, zangpedagoge, 1909 Amsterdam 1993, tr. ald. 1957 Rudolf Knaven; stamreeks, terug naar Albertus Bernardus Ogterop (1802 Amsterdam 1874), zoon van Reinder Ogterop en Henrica Roos].

M. Vulsma-Kappers: Marten en Oopje, terug van een séjour en France? [Marten Soolmans otr. Amsterdam 1633 Oopje Coppit; huwelijks voorwaarden voor notaris Lamberti; kinderen; hun verwant schap met de auteur via Van Beringen, Spiers en Gaeff].

P. Miebies: Het geluk van een 100-jarige [interview in 2010 met Petronella Johanna Jacobs-Paff].

K.E. Mensink: Mijn moeder’s familie bijna 100 jaar geleden [Hendrik Hassoldt (1874-1936), tr. Jacoba H. Bolte (1876-1921) en hun zeven dochters].

M. Vulsma-Kappers: Waar bevond zich Rembrandts overspelige vrouwtje in 1705? [in de nalatenschap van (oud)burgemeester Jacob Jacobsz Hinlopen, overl. 14-3-1705; zijn boedelinventaris met werken van bekende schilders].

Redactie Amstelland [opgave leden met periode].

W. Furrer-Kroes: Víte, co je ‘sto’ česky? [fragment Stowasser uit Bohemen, te Nijmegen, 18e-19e eeuw; Friedrich Stowasser (geb. Wenen 1928), kunstenaar, schilder, architect, bekend onder de naam Hundertwasser; Tsjechisch ‘sto’ betekent honderd].

P. Miebies: Te voet [kwartier 100 van de auteur: Willem Koelega, kuiper; zijn zoon Willem Nicolaas Koelega (geb. Den Haag 1794), tr. ald. 1818 Johanna Louisa Verheijen (geb. Leur 1793); hij was commies te voet bij de accijnzen (douaneambtenaar)].

M. Vulsma-Kappers: Van t Hondert [fragmenten int / van t Hondert in de Vechtstreek (Loenen, Vreeland, Kortenhoef); 17e-18e eeuw].

Y. van der Honing: Ruurd Wolters uit Kortezwaag [kwartier 110 van de auteur; begr. Gorredijk 1785, tr. 1757 Sytske Claases; doopsgezinden; zonen en hun nazaten namen de familienamen Jager, Jongsma en Schouwstra aan, waarvan enkelen naar Amsterdam kwamen].

P. Miebies: 100 jaar plus 1 [oudtante J.C. Miebies-Innemee, geb. Den Haag 1913].

M. van der Knoop: Honderd-plus [herinneringen aan een half-tante].

P. Miebies: Een adresnaam [fragment Honderd te Dokkum, 19e eeuw; fragment Van ‘t Hondert te Baambrugge, Amsterdam; 18e-begin 20e eeuw].

P. Miebies: Eeuw [als voornaam; met voorbeelden in de families Bouma, Van der Zee, Falkena en Frankena].


Apeldoorn e.o., jg. 20 (2015), nr. 2-3.

Verslag van een themabijeenkomst ‘de meest aansprekende voorouder van ...’, o.a.:

voor J. van der Kuip is dat KNIL-soldaat Gerrit Nijveld [geb. Eefde 1848; 1873 naar Oost-Indië, tr. Zutphen 1883 Hendrika Huiskes] en

voor F. Nelis is dat Gose Johannes van Baalen [ged. Vreeswijk 1836 (exm. Kaufman), tr. ald. 1860 Alida Willemina Nagtegal].

H. Weltje: Hugenoten ... een lange speurtocht [de afstamming van Jaapje La Plaije (geb. Katwijk aan Zee 1812, tr. Den Haag 1835 Reinier Hendrik Eijk) van Jean Deleplagne tr. Marie Devillachary; hun zoons Pierre en Denys huwde te Vitrac (Charente) 1758 resp. 1761].

J. van der Kuip: Kazerneleven in Nederlands Oost-Indië.


Delfland, jg. 24, No. 3, sept. 2015.

L.M.M. Hendriks: Op zoek naar de nakomelingen van Michiel Cornelisz van der Dussen ... (correctie) [Van Outheusden] en vervolg, deel 2 (en slot) [Diert (van Melissant), Schade van Westrum, Hovius, Uijtenhaak, Kroes, Van Meegeren, Vreeswijk; 18e-20e eeuw; Bijlage: fragment Van Meegeren].


1340 (Rotterdam e.o.), jg. 29, No. 2, zomer 2015.

J. van Andel: Waar komt het gebruik vandaan om mensen tot ridder te slaan (bron Quest Historie).

K. van ‘t Hof: Tweemaal getrouwd met Trijntje Bijl [‘instinkertje’ als je niet goed oplet; Hendrik Houthuijs (ook: Holtman), van Werder, otr. (1) Amsterdam 1746 Tr(e)ijntje (Aartsen) B(e)ijl, otr. (2) ald. 1762 Trijntje Bijl (Dirks), otr. (3) ald. 1768 Catharina D.E. Henne].

J. van Andel: Vergeten vrouwen in het familieverhaal / levensverhaal in historische context!

R. Vennik: De maakbare mens in de genealogie van de toekomst.

Idem, jg. 29, No. 3, najaar 2015.


1340, jg. 29, No. 4, winter 2015.

B. Coret: Doorzoek de genealogische open data van de Nederlandse archieven [https://www.openarch.nl/ ].

J. van Harmelen: Het mysterie van verdwenen oudoom Klaas [Moor, geb. ‘s Gravenzande 1880, tr. Beetsterzwaag 1904 Trijntje Geveke].

B. Houkes: Misverstand bij de Burgerlijke Stand of een foutje van de aangever? [Gerardus Houkes (Rossum 1855 – Rotterdam 1890) tr. vijf maal en had vijftien kinderen; fragment Houkes].

R. Vennik: Het ontstaan van het Kralingse bos.


11 en 30 (Friesland), afl. 79, jg. 20, nr. 3, juli 2015.

H. Solkamans: Solkamans bij de slag van Waterloo [Reijndert Jacobus Solkamans (1787-1873), mede oprichter van de ‘Vereniging Nederland en Oranje, Strijders 1813-1815, het Zilveren Kruis’; veteranen kwamen in 1866 in Amsterdam bijeen].

G. Boeijinga: Een holograaf testament [eigenhandig geschreven; Swaantje Aleida Bornaeus (Foudgum 1758 – Heerenveen 1828; exm. Hiddinga) schreef in 1819 haar testament].

K. Jansen: Geneagram Petraeus – Gaaikema [gemeenschappelijke afstamming van David Petraeus (1952) en Seth Gaaikema (1939-2014) van Rutger Antonius Roodenburgh tr. Leeuwarden 1745 Tieltje Bernardus Bisschop].

J. Hofstra: Een familie Valk te Leeuwarden [Beernt Valk tr. Aaltie Jansen; zeven kinderen gedoopt Leeuwarden / Franeker 1784-1798; een akte in het archief van het Nieuwe Stads Weeshuis hielp het onderzoek verder naar Deventer].

H. Solkamans: Stamboom Solckema – Solkamans [stamreeks vanaf Solcke Tzetzes (1411-1458) te Oldenouwer / Doniawerstal; genealogie na gen. XIV; gen. IX. Rienck Reyndert Solcamans, uit Heeg, otr. Amsterdam 1689 Annetje Dirx Cnol; nageslacht te Amsterdam].


11 en 30, afl. 80, jg. 20, nr. 4, okt. 2015.

J. Chün-Selie: Matriarchale stamreeks van Jeltje Hooghiemstra [Drachten 1932 – Elburg 2006, tr. Hendrik Reitsma; via Mud, Tekema, Stienstra, Van der Steeg, Brantsma, Jeltje Wygers, Louke Sybrens tr. Gerkesklooster 1759 Wyger Alkes].

M. Bruining-Hoeksma: Dezelfde voorouders als ... [gemeenschappelijke afstamming met Yme Drost (1961) van Pytter Nannes tr. 1750 Teetske Jacobs; Hoeksma; idem met Joop Atsma en Atzo Nicolai van Atzo Klazes Nicolai (ca. 1641-1701) tr. Tettie Gooytzens].

Op zoek naar de famylje fan Grutte Pier [17-10-2015 lancering project De Famylje; zoektocht naar nazaten; www.gruttepierdefamylje.frl].

R. Schelhaas: Hoe de familienamen Toek, Toekstra en Toeksma verschenen en weer verdwenen.

R. Schelhaas: Vernoemingsreeks Gellius Sake de Jong (vernoeming steeds naar grootvader Gellius) [geb. Tuk bij Steenwijk 1990; via gen. VIII. Rimke Gellius de Vries (tr. Joure 1801 Anthony Johannes de Jong) naar gen. XI. Gellius Jacobs tr. (2) Joure 1732 Martzen Bartels].

A. Veldhuis: Eindbestemming Amsterdam. Friezen op de Volewijk [galgenveld; in 1774 werd een pamflet uitgegeven door Maurits Langenwagen met beschrijvingen van alle mensen die tussen 1693-1774 in Amsterdam ter dood werden veroordeeld, waarvan negen Friezen (o.a. Duyf / Hobbekees, Grettinga, Van der Linden); digitaal gratis downloaden op www.books.google.nl met trefwoorden naam-lyst amsterdam].

T. Slof: Geneagram Van den Berg – Kist – Slof [gemeenschappelijke afstamming van Jeen van den Berg, Martha Kist en Tineke Slof via de familie Zwerver van Minze Geeles otr. Oudega 1740 Janke Jacobs].


Genealogica (Flevoland), 31e jg., nr. 3, okt. 2015.

A. Kramer: Daar werd niet over gesproken! [het jong overlijden van kinderen in het gezin van Albert Veenstra en Elske Dragstra, begin 20e eeuw].

J. Serno: Een ‘gewoon’ persoon, die een verhaal krijgt [ervaring in het voormalige gemeentearchief van Amsterdam aan de Amsteldijk; Serno].

A. Kramer: Een achternaam als beloning! [Van Duijvenbode; voor Willem Cornelisz, de bekende duivenmelker te Leiden 1574; omdat hij kinderloos was voerden zijn zuster Claartje (overl. 1604, tr. Pieter Gabriëls Franchoy) en haar kinderen die achternaam]. )


GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 18, nr. 3, aug. 2015.

T. van Reeken: Een tussenstap op een genealogische zoektocht (deel 4 en slot) [vondsten na tips; Van Reeken te Bennekom; 18e eeuw].

R. Philippo: 2 eeuwen Macht, Malaise en Migraties. Tussen 1500-1700 Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk [vervolg; migraties als uitvloeisel van religieuze macht, armoede, oorlogen, verdeelde adel enz.; periodes 1521-1542, 1544-1550, 1566-1576, 1583-1589, 1590-1650 en 1680-1720].

P. Geilenkirchen m.m.v. H. Deckers: Wilhelm Husmann, grondlegger van schacht Nulland te Kerkrade [vierde in 1931 zijn zilveren ambtsjubileum; Theodor Hubert Franz Wilhelm Husmann, geb. Pley bij Bardenberg (D) 1863, tr. (1) Essen – Altenessen 1891 Clara Maria Schroer, tr. (2) Essen – Altendorf 1897 Martha Emilie Backwinkel; levensloop].

Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca 1900-1970 (VIII) [Kohnen t/m Lahaye; met o.a. Kool (uit Amsterdam), Koorneef (Zwijndrecht), Koppers (Leiden), Korporaal en Kortland (Rotterdam), Kortsmit (Zevenbergen), Kostense (Schiedam), Koster (Alphen a/d Rijn, Deventer, Midwolda), Kouwenhoven (Wymbritseradeel), Kremers].


GeneVer, jg. 18, nr. 4, nov. 2015.

Presentatie Derde Limburgs Kwartierstatenboek.

W. Nolten: Zaunbrecher in Limburg [oudste vermeldingen 17e eeuw; naamsverklaring Zaunbrecher of Thunbrecher; kwartierstaat (5 gen.) van Jan Willem Hubert Winand Zaunbrechers (Kerkrade 1846 -1919, pastoor te Epen (1890-94) en Simpelveld (1894-1919); –, Jongen (te Schaesberg), Damoiseaux (te Amby, Oud Valkenburg), Schiffers (te Merkstein)].

A. Plasier: Maastricht in België en nogmaals het belang van doopgetuigen. Verwantschap van Roger van den Broek en Antoine Plasier [geb. Heerlen 1966 resp. Schinveld 1956; gemeenschappelijke afstamming via twee zoons (Christianus tr. Maastricht 1697 Maria Dresen, en Gaspar, ged. Maastricht 1674, tr. ald. 1706 Elisabeth Noben) van Christianus van den Broek tr. Anna Maria Brouwers].

H. Jorens: Onderzoek in Belgische archieven [verslag van een lezing].

P. Geilenkirchen: Wilhelm Husmann, grondlegger van schacht Nulland te Kerkrade (II en slot).

Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik (B) in de periode ca. 1900-1970 (IX) [Lalau t/m Maats; o.a. Langen (uit Kerkrade), Langohr, Lennerts (Limburg), Leussink (uit Hoorn), Lichtenberg (uit Groenlo), Maas (uit Breda), Maat (uit Beilen)].


Gens Propria (Kennemerland), Nr. 80, sept. 2015-3.

H. Siebelink: De geneeskunst in de late Middeleeuwen in de Lage Landen.

N.A. Hamers: Spaarndamse Dorpsschool 1804 / 1805 [n.a.v. het eerder verschenen artikel van J. Harren in GP, nov. 2014, en de daarin opgenomen leerlingenlijst, een impressie van een aantal daarin genoemde families rond Johannes Hamers (geb. Brunssum 1781), tr. Spaarndam 1804 Grietje Wageman; met Van Luijken].

R. van Vuuren: Gegevens uit het Noord-Hollands Archief on-line [verslag van een lezing].

J. van Zweeden: De veteranen van Napoleon [Karel Goeree (ged. Goes 1791), ingelijfd dec. 1812, vocht mee in de Duitse Campagne; van de twaalf Bevelanders in zijn groep zijn er vijf levend teruggekomen; tr. 1814 Catharina Obijn].


Gens Propria, Nr. 81, nov. 2015-4.

E. Heilig: Moord te IJmuiden [vechtpartij in 1900, begonnen door zes bemanningsleden van een vissersboot uit Oostende; verschillende slachtoffers waaronder vrachtrijder Gerrit Heilig dodelijk; veroordeeld werd schipper Eduard van Turnhout].

F. Janssen: Genealogie en internet [verslag van een lezing].

B. Lems: Personen betrokken bij de Slag bij Waterloo [verslag van een lezing].


Gepermeteerd (‘s-Hertogenbosch – Tilburg), nr. 67, jg. 17, sept. 2015.

R. van den Bout: Werk breed en deel kennis. Een interview met Fred Janssen [gebruik van media].

J. Neomagus: Karel Neomagus alias Nieuwmegen in 1900 verdwenen in Transvaal [geb. Neeritter 1852; exm. Ras].


GroninGEN, jg. 22, nr. 3, sept. 2015.

W.G. Doornbos: Naamslijsten XL. Hellum zijn gestorven peerden beesten, 1740.

E. de Jonge: Aanzet tot een genealogie Nap [vijf (zes) generaties; oudst bekende: Cornelis Frericks, te Termunten, vermeld 1653-1669, tr. (1) ca. 1640 Hille Mennes, tr. (2) Etje Mennes].

A. Buurma: Zoektocht naar vrouw en kinderen van Jan Allerts [ged. Uithuizermeden 1702, tr. (1) ald. 1728 Beatrix Jans, tr. (2) ald. 1742 Trijntje Jacobs; (klein)kinderen].

P.J.C. Elema: Een ‘honderdjarige’: Egbert Egberts te Onstwedde [Egbert Jans Egberts (1753 Onstwedde 1850), tr. ald. 1807 Geertje Fokkes (Brouwer, Doornbosch); ouders en kinderen; naam- en plaatsgenoot Egbert Jans Wilts tr. Wedde 1778 Antje Harms en hun zeven kinderen].

P. van Rooden: De gezusters Papenburg, ‘overdreven’ oud [Jacob Geerts Papenburg (ged. Noordbroek 1692) tr. (1) ald. 1722 Geertjen Jans, tr. (2) Slochteren 1726 Ettje Tonnijs; één dochter uit het eerste huwelijk, drie uit het tweede, en hun gezinnen].

Tj. Glas: Aanverwanten van de Lopster familie Glas [Parenteel van Lambert NN; twee dochters Bouke Lammerts (otr. Loppersum 1745 Evert Claasen) en Renske Lamberts (otr. Loppersum 1752 Harmen Klaassen); Glas, Oosting, Harryvan].

J. Waterborg: ‘Biz doe’t Roulf?’ – een weerwolf in de familie [bijgeloof: een zevende dochter was een heks; een zevende zoon een weerwolf; Wigboldus].

A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (46).


Hollands Noorderkwartier, afl. 103, jg. 29, nr. 3, sept. 2015.

B.IJ.C. Spaaij: De levenslijn van een notariële akte [overgenomen uit Med. Zaanstreek-Waterland, nr. 101, juni 2015].

G. Telman: ‘Moedertje’ [een schilderij in familiebezit, waarschijnlijk voorstellend Antonia B.M. Gieben, grootmoeder van de auteur; zoektocht naar de schilder(es)].

M. Plat: Familieonderzoek in het jaar 2065.

J. Breggeman: Een levensverhaal uit de familie Kleijne te Assendelft [Klaas Kleijne (1861 Assendelft 1938; exm. Jongejans), tr. ald. 1882 Jannetje Stolp (1862 ald. 1954; exm. Ruijter)].

G. Telman: Op zoek naar: ‘De gelukkigste jaren van mijn jeugd’ [van Geertruida Wilhelmina Leenders (geb. Arnhem 1920; exm. Hoedt)].


Koggenland (Oostelijk West-Friesland), jg. 30, 2015/3.

J. Selie: Johanna Viege / Fiege [overl. Hoorn 1844; volgens de overlijdensakte 68 jaar en geboren te Breda; verslag van onderzoek naar haar ouders, o.a. te ‘s-Hertogenbosch, tr. Zwolle 1795 Carel Selie (Jolij); Cornier, Maillard].

D. Waalboer: Gerucht uit de herberg in Benningbroek. Uit de handelingen van de kerkenraad in 1690 [rapport over gedrag van Jacob Jansz Sijms en Cornelis Thijsz Groot].


Kwartier van Nijmegen, jg. 24, Nr. 3, sept. 2015.

J. Gielis: Andries Gieles uit Groesbeek, een verhaal apart [ged. Groesbeek 1758, zoon van Giel Faessen Janssen en Wesselina Evers Henrix; zijn misdragingen in 1778 blijken uit processtukken; tr. Rotterdam 1791 Anna Maria Bouts uit Bergen op Zoom; meestersmid].

H. Fransen: Onderhoud aan de Stevenstoren en Latijnse school.

Interview met Frans van Wijck [geb. Leiderdorp 1946; met zijn kwartierstaat; 6 gen.: Van Wijck (te Terneuzen), Weinssen (te Amsterdam), Van der Stoel (te Alphen a.d. Rijn, Leiderdorp), Van Osnabrugge (te Woudenberg, Harmelen].

P. Eijkhout / P. van Schaijk: Zoudenbalch in Neerbosch omstreeks 1660 [grafzerk met familiewapen in het ‘witte kerkje’ van Cornelis Zoudenbalch, overl. 1664; familie te Utrecht; Overzicht (5 gen.; 16e-17e eeuw); Cornelis tr. Oss 1660 Clara Ermgard van Hardenberg].

R. van Hoften: Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat [Henriette Presburg (moeder van Karl Marx) werd geboren in 1788 in de Nonnenstraat; in 1808 verhuisde zij naar de Grotestraat; tr. 1814 Heinrich Marx].


Land van Cuijk en Ravenstein, afl. 70, jg. 24, sept. 2015.

G. Nabuurs-Janssen: Het portret van ... Dionijsia van de Zanden [Beek en Donk 1844 – Overloon 1919, tr. Boekel 1873 Gerardus Emonds; hun gezin].

A. van der Cruijsen: Kwartierstaat van Petronella J.M. Aldenhoven [Vianen 1912 – Cuijk 2002; 6 gen.: Aldenhoven (o.a. te Cuijk, Goch, Beers), Veekens (te Baarlo, Beers), Derks (te Cuijk), Van den Berg (te Sambeek, Cuijk).

M. Nelissen: De auto van mijn opa [ http://deautovanmnopa.nl/doe-mee].

W. Keeris: Amerika, America. Deel X. de Kruisheren (deel 1) [Willem de Jonge (geb. Ovezande 1817), Hubertus J. Nuijts (geb. Bergeijk 1823), Francis E. Daems (geb. Schaffen/B 1826), Petrus J. Witvens (ged. Riethoven 1810), Wilhelmus C. Verhoeff (geb. Utrecht 1828)].

Notaris Verbunt doet aan stamboomonderzoek (1850) [45 erfgenamen van het kinderloze echtpaar Gerardus van der Pas en Johanna Cingelshouck, overleden Boxmeer 1838 resp. 1847; twee huizen te Amsterdam; uitwerking van het door de notaris gemaakte schema: Leenders, Van Dinter, Coppens, Jungblut, Ballendux; Walraven, Hendrix, Thunnissen, Aerts (te Swolgen), Potten, Wijnhoven].


NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), jg. 29, Nr. 3, Sep. 2015.

M. Prudon-de Jong: Genealogie van Eeli Claessen [schepen van Blokker (z.j.); zoon Pieter Eelisz tr. Reimerich Heijnes; hun zoon Elis Pieters diende als predikant te Abbekerk en Lambertschaag 1655-1681 onder de Latijnse vertaling van zijn naam: Agricola (De Boer), tr. 1655 Hilletje Prick (ged. Enkhuizen 1632); kinderen en (achter)kleinkinderen, voornl. te Abbekerk, Hensbroek en Enkhuizen. Volgens F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Dordrecht 1996, Deel 1, pag. 4 werd Elias Agricola geboren te Sneek].


Rijnland, afl. 59, 20e jg., nr. 3, sept. 2015.

M. Snels: NGV-afdeling Rijnland bestaat 30 jaar! Een korte terugblik [met Bijlage bestuurssamenstelling 1985 – heden].

F. Angevaere: Een kwartet Ariaantjes [halfzusters en nichten met dezelfde voornaam vanwege vernoemingen in de families (Van) ‘s Gravendijk, Van der Linden, Steenvoorden en Van der Son; de verkoop van (een deel van) een weiland in Noordwijkerhout, 1731].

L. van der Linden: Kwartierstaat van Monique Oliehoek [geb. Stompwijk 1964; t/m kw. 31; –, Van der Ploeg (te Hoogmade en Woubrugge), De Haas (te Warmond), Van Haastrecht (te Sassenheim, Voorhout)].


Stichtse Heraut, 27e jg., nr. 3, aug. 2015.

Thema: Tweede Wereldoorlog

W.J.G.M. Mulder: Martin Mulder (1902-1991) tijdens de bezetting 1940-1945 [verslag van een lezing].

J. Gentenaar: Een verhaal over de Hongerwinter [Pieter Leonard Gentenaar (geb. Wilnis 1903) en zijn gezin]. Bevrijdingsfeest 1945 Kerklaan en omgeving Rijswijk (ZH).

J.C.L. Gentenaar: Cirkeldiagram Gentenaar [van kinderen Pieter L. Gentenaar tr. Wilnis 1930 Grietje Rijlaarsdam; 5 gen.: –, Stofberg, –, Samsom (te Nieuwkoop, Vinkeveen)].

R. de Kam-Drewes: Het verhaal van een hongertocht.

D. Kieboom-Jansen: Ook zij maakten het mee 1940-1945.

H. Venema: Babyschoentjes [per advertentie gezocht door vader Braam; 1943].

B. Lambermont 1925-1994: De oorlogsdagen. Het laatste jaar.

P. van Mens: Lachen in de oorlog.


Stichtse Heraut, 27e jg., nr. 4, nov. 2015.

G. Verwoerd: Genealogische vraag. Geslacht Zaal [twijfel aan oudste generaties, gepubliceerd in Stichtse Heraut 1963].

Verhalen van leden over de oorlog

J. Houdijk: Kinderuitzending WO.2.

J. Gentenaar: Razzia’s.

J. Drewes: Kom vanavond met verhalen ... Jo en Catrien in ‘40-’45.


Threant (Drenthe), 26e jg. (2015), nr. 3.

In Memoriam Floris Hijmans [geb. Java 1934].

M. Fieret: Leermomentjes? (afl. 2). Het belang van huwelijksbijlagen [voorbeeld 1: Vader bruidegom leeft nog (toen Johannes Engelbartus de Heer in Zutphen 1829 trouwde; zoon van Carel de Heer en Anna Catharina Leffelaar, die als ‘weduwe’ overleed 1812; Carel kreeg bij Maria Theresia d’ Herripon kinderen in Den Haag en Amsterdam); Voorbeeld 2: Ouders bruid in gevangenis (Willem Janse van der Haar tr. Epe 1819 Geertje Ziel)].

A. Stiksma: Kwartierstaat van Wemeltje Nijboer (deel 1) [t/m kw. 57; dochter van Lambert Nijboer tr. Borger 1911 Aaltje Hadders; Nijboer (te Gees, Grolloo), Elsing, Lanting, Daling, Harders, Hilberts, Strijker (te Echten, Ruinen), Oostebring].


De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland), jg. 23, nr. 3, sept. 2015.

J. Haubrich: Uit het leven van Theodora Kennis (vervolg) [tr. (1) Henricus van der Linden, overl. 1794; tr. (2) 1794 Dielis Rovers].

R. van Lotringen: Ik ben het spoor bijster van ... Margaretha Brinkman(n) [reactie op probleemstelling in het vorige nummer; geb. Orsoy volgens de Volkstelling van Leiden in 1829].

N.N.: Van Vorst: gewelt en rumoer [door de broers Lubertus en schoolmeester Willem van Vorst, zoons van Willem Evertsen van Voorst, schoolmeester te Goirle en Cornelia van der Loo; zes generaties Van Vorst / Vervorst te Oirschot en Rotterdam; 17e- begin 19e eeuw].

Fotobidprentjes van Lambertus van der Vleuten (1865-1926) en Johanna Franken-Sanders (1859-1930).

Y. van Gennip: Kwartierstaat Franken – Sanders [Petrus Franken tr. St. Oedenrode 1920 Johanna Maria Sanders; 8 gen.: –, Van Rooij / Van Roij, Van Weert (te Waalre), Vermeulen (te Zesgehuchten), Sanders (te Woensel), Van de Ven (te. St. Oedenrode), Sanders (te Woensel), Van den Boogaard (te Dinther, Nistelrode)].

N.N.: Helmonders in Haarlem in de achttiende eeuw [in admissieboeken].


Twente Genealogisch, 31e jg. (2015), nr. 3.

H. Kok: Abraham Laarhuis (vader en zoon) [Abraham sr. (geb. Hengelo 1790; exm. Wissink), dienstplichtige in het Franse leger, beroep in Nederland (1814-1829), Indië (1829-1840), tr. (1) Batavia 1832 Geertruida Viggria alias Fegelier, tr. (2) Hengelo 1844 Gezina Luyerink; Abraham jr. (geb. Cheribon 1837/38), hulpleraar, commies, tr. Johanna Carolina van Roode].

G. Schafraad: Een verdwenen begrip en een veranderd straatbeeld [Hendrikus Goossens (geb. Ottersum 1872) begon rond 1900 in Enschede een smederij; zoon Gerrit (geb. ald. 1912) zette deze voort benevens een tankstation].

G. Schepers: Zouaven, dienaren van de Paus.

M. Scholten: De brug over de Juffrenbeek. Wie betaalt het onderhoud van bruggen en wegen in Twente.

P. Eyckerman: Fotodatering [verslag van een lezing].

J. Oude Munnink: Welke Nijhuis in De Lutte? – Deel 2. De toevoeging Ruegg achter de naam Nijhuis; woonplaatsen van Heinrich Ruegg [geb. Turbenthal / Zürich 1798, veldwachter in De Lutte, tr. Geertruida Grunder; hij maakte in de periode 1860-1870 een ‘Naamlijst van de hoofden der huisgezinnen in de Gemeente Losser’, waarop hij tevens de bijnamen noteerde].


West Noord-Brabant, jg. 25, nr. 1/4, dec. 2014 (2015).

A. Duijf: Fotodatering.

K. Colpaart: Het Oude Woensdrechtse Kerkhof [geschiedenis; lijst met begraven personen (82): grafnummer, naam, leeftijd, overlijdensdatum; 1793 (ds. Vissers), 1854 en 1895 (Van Putte), 1896 (Overbeeke); 1903 t/m 1967].

F. Roelvink: Aldfaer en MyHeritage.


Wij van Zeeland, 17e jg., nr. 3, juli 2015.

Van het Gemeentearchief Goes: De Collectie Magielse [fotocollectie uit de studio van Jacobus Magielse].

P. Harthoorn: Uit Veerse bronnen. Hij was het signet van zijn vader kwijt [Cornelis Verhage, 1666].

Groepsfoto van een schoolreisje ongeveer 1936 voor een DC10 op vliegveld Waalhaven bij Rotterdam [namen van de deelnemers; maar niet van welke school].

J. Heemskerk: Toevalsvondsten. Maerten Cornelisz Levelangh, havenmeester van Aardenburg [weeskamer Zevenhuizen 1622; halfbroer van de vader – Cornelis Gerrit Ockers – van het weeskind].

N.L. van Dinther: Wie was de vader van Mayken van der Lisse, de 1e echtgenote van Herman de Huybert? [verschillende bronnen vergeleken; Mayken, geb. ca. 1474 – overl. ca. 1514].

A. Kerkhof: Een schippersknecht in Zeeland [Bartholomeus Sinjoor (geb. Oosterhout 1827), verdronken bij Büderich 1876, tr. (1) Brouwershaven 1868 Maria Johanna Guinée (geb. Zierikzee 1837), haar voorgeschiedenis; tr. (2) 1872 Maria Amelberga Kenters].


Wij van Zeeland, 17e jg., nr. 4, okt. 2015.

In memoriam Paul Harthoorn.

W. Meijer: De nalatenschap van Hendrik Smith [notaris en secretaris van Nieuwerkerk en Capelle, overl. 1722, tr. (huw. voorw. 1706) Eva de Visscher].

P.C. van Voorst Vader / A.M. Kramer: De huizen van de familie Vader in Wissenkerke op Noord-Beveland in de 19e eeuw en hun bewoners [Willem L. Vader (1775-1849) tr. Johanna E. van Voorst (1781-1852)].

Uit het Zeeuws Archief [‘... de openbare akten van de voormalige gemeenten Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, ‘s-Gravenpolder, ‘s-Heer Abtskerke, ‘s-Heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Nisse, Oudelande en Ovezande’ zijn te downloaden; van Sinoutskerke en Baarschop en van Zwake 1811-1815 (toen zelfstandig) zijn scans beschikbaar].

De website van ... Kees Colpaart [ www.everyoneweb.com/oudefotoos].

J. Heemskerk: Toevalsvondsten: Gerrit Francken, uit Wemeldinge [in de archieven van Barendrecht].

H. van Felius: De afstamming van Pieter Janse Finson ontrafeld? [toeval alias geluk speelde een rol bij deze speurtocht, waarvan we de ontwikkeling kunnen volgen via een fanatieke predikant (Arnoldus Finson), een Utrechtse kunstschilder (Van Bijlert) naar Brugge; leden van deze familie woonden ook te Amsterdam].

J. Midavaine: Een schoone wel geboude hoffstede. Botjeszee bij Veere [oudst bekende eigenaar: Cornelis Jacobssen Croeser, 1566].


Familieorganisaties

Afmanuscript, nr. 24, maart 2012.

Errata in het Familieboek en Afmanuscript [nr. 23, aug. 2011].

Burgerlijke stand bijgewerkt.


Afmanuscript, nr. 25, sept. 2012.

M. Afman: De vrijetijdsbesteding van Jacob Engel Jan (Jacques) Afman (1900-1976) en Elisabeth Mechelina Hart (1902-1988) [Jacob (geb. Groningen; exm. Sterenberg), tr. ald. 1927 Bep Hart (exm. Bollweg; toneel; Rederijkerskamer].

Errata Familieboek Afman.

In Memoriam Aaltje Vogel [geb. Rasquert 1920, tr. 1942 Aalje Afman].

Burgerlijke stand bijgewerkt.

Tijl Afman en Willemke Bakker met hun (pleeg)kinderen [foto].


Afmanuscript, nr. 26, maart 2013.

Elizabeth June Afman en Jacob Leensvaart [tijdens WO-II aan het front in de Stille Zuidzee].

Burgerlijke stand bijgewerkt.

In Memoriam Pastor Clyde Afman [geb. Bradley, Michigan, 1923].

In Memoriam Pieternella Wilhelmina (Ella) Kadijk [geb. Warfhuizen 1932, tr. Leens 1955 Pieter Afman].

J.M. Wilmur (Bill) Afman [geb. Bradley, Michigan 1924].


Afmanuscript, nr. 27, sept. 2013.

Een paspoort [d.d. 1919 van Petronella Afman, geb. Uithuizen 1889].

Burgerlijke stand bijgewerkt.

In Memoriam Heiltje Huizinga-Afman [geb. Ten Post 1913, tr. 1941 Arnold Huizinga].

In Memoriam Martje Afman-Sloot [geb. Ulrum 1918].


In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 116, jg. 30, dec. 2015.

(secretaris@schuit.info; www.info@schuit.info)

Van Schuydt [doopinschrijvingen te Paramaribo 1800-1807 van slaven, behorende aan de weduwe Schuyt: Anna Aletta Smid tr. Johan Hendrik Schuyt voor 1771].

Kaasdragers [Gilde te Alkmaar opgericht in 1593; introductie; leden Peter Schuit en zoon Marco].

Zwemmende Schuijt-en; Ondernemende Schu-y-i-ij-t-en.

Een onbekende soldaat [Jules-Edmond Schuyt, Parijs 1882 – gesneuveld Marcelcave 1916].

Schuijt Ruijs [Jan Daniël Ruijs (geb. Amsterdam 1832; exm. Schuijt) tr. 1855 Maria E.A. Tromp; zoon Pieter Marinus Schuijt Ruijs (geb. Amsterdam 1861) tr. Tiel 1892 Louisa J.G. van Everdingen; carrière in Suriname].


Uit Welke Beker, nr. 46, 16e jg., dec. 2015.

(red.: W. Furrer-Kroes, Edelhert 6, 1273 GG Huizen; www.uitwelkebeker.nl)

Kroesstraat te Amersfoort [Willem Chr.A. Kroes, Amersfoort 1896 – Sachsenhausen 1942 (exm. Blankwater), verzetsstrijder].

Elfstedentochten. Deelname aan de tochten in de loop der jaren [diegenen met de naam Kroes of Kroese].

W. Croese: Hoe een stadsjongen schildersleraar werd op het platteland [Willem Croese sr., geb. Amsterdam 1939 (exm. Visser, uit Ameland), leraar te Jubbega – Schurenga].

Dedelef Gustaaf Pronk. Stam Warder (D) [Holysloot 1922 – Rotterdam 1945 (exm. Krüse, te Ransdorp), verzetsstrijder].

Duivekaters [met recept; Anthoon Kroes (geb. Nieuwendam 1917; exm. Proper), bakker te Amsterdam; stamreeks (6 gen.) → Anthonie Kroes (geb. Oldemarkt 1771; exm. Gast), tr. (2) Kuinre 1806 Akke Jans Snoek].


De Veerkamp Krant, ed. 81, jg. 21, dec. 2015.

(Red.: H.E. Veerkamp, Middelblok 105, 2831 BL Gouderak; (b.d.) www.familieveerkamp.nl)

In dankbare herinnering Jan Veerkamp (St. Jan) [Poeldijk 1932-2015].

Uit de erfenis van Truus Veerkamp [geb. Ket]: Wijwaterbakjes.

Memoires Kees Veerkamp [1942-2015; exm. Bol].

Wij herdenken de Veerkampen overleden in 2003.

De laatste Australische Veerkamp [Leopold Johannes V., Hopsten – Melbourne 1878].

Uit het familieboek Ten Brink.

Evert van kleermaker tot postbode [Evert Veerkamp, geb. Maarssen 1811].


België

archiefleven, jg. 22, nr. 3, aug. 2015.

(uitg. vzw Levend Archief, Vriendenkring van het Stadsarchief van Brugge; Stadsarchief, Burg 11 A, 8000 Brugge; www.archiefbankbrugge.be; www.kaartenhuisbrugge.be (GIS)

J. D’hondt: Bevolkingsregisters online: waarom er moeilijk over doen? [op 13 juli 2015 werd een eerste deel van de 19e-eeuwse bevolkingsregisters online gezet. ‘Deze bevolkingsregisters zijn een uitermate interessante bron, maar spijtig genoeg wordt er over het consulteren ervan nogal eens moeilijk gedaan door volledig onterechte hypergevoeligheden rond privacy en de verwarring met het elektronische rijksregister’.

‘Bevolkingsregisters houden voor een bepaalde periode alle mutaties bij van alle personen die in een gemeente wonen en dit per huisgezin of ‘huishouden’. Men kan er terug vinden wie zich tijdens die periode in Brugge komt vestigen, wie Brugge verlaat of wie er verhuist binnen de stadsmuren. –. Er is gekozen om te starten met de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866. Een interessante periode met onder meer de gevolgen van de plattelandsvlucht, maar ook een periode waarin heel wat leden van de befaamde Engelse Kolonie zich komen vestigen in Brugge’].

L. De Visch: Tentoonstelling in het Stadsarchief. Café Vlissinghe, de Kunst Genegen [kunstenaarscollectief, opgericht in 1894].

C. Ingelbeen: Naar de bronnen van de Nederlandse rechtstaal: Vertaalbeleid in / voor België tijdens de Franse tijd (1792/1794 – 1814).

A. Dupont: Wat vind je in de registers van een Spaanse notaris? [transcriptie en vertaling van één (1559-1560) van de negen registers van notaris Pedro de Paredes; geprint en ingebonden in de archiefbibliotheek].

In Memoriam Herman Cogge (1928-2015).


archiefleven, jg. 22, nr. 4, nov. 2015.

J. Anseeuw: Het Vlaamse Instituut voor Archivering (VIAA) lanceert ‘De Beeldcapsule’ [intentie om het audio-visueel archief duurzaam te bewaren; www.debeeldcapsule.be; video-fragmenten].

E. Muls: Van Brugs begijnhof tot monasterium De Wijngaard: De architecturale transformatie van een religieuze vrouwenwereld in de jaren 1920-30.

In Memoriam Rik Gerard [Roeselare 1934 -2015].


archiefleven, jg. 23, nr. 1, 31 jan. 2016.

J. D’hondt: Bronnen van het Stadsarchief: ‘Sportieve archieven’.

N. Dekesel: Hiërarchie en sociale mobiliteit in de Brugse bontindustrie, ca. 1400 – ca. 1540.

Historische kaarten in context [causerieën in het Stadsarchief, benaderd vanuit verschillende invalshoeken].

N. Geirnaert: Opmerkelijke aanwinsten in 2015 [Inventaire des archives de la ville de Bruges (7 delen, 1871-1878 en registers), eigen exemplaren van de auteur Edward Gailliard (1841-1922, archivaris) geweest met diens notities; De adelbrief van Jan Lernout, 1581 (1545-1619, dichter)].


@rchieflink, jg. 15, nr. 4, okt. 2015.

(De Zwarte Doos, Stadsarchief Gent, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge; Gent on Files, vriendenkring van het Stadsarchief Gent; www.gentonfiles.be)

T. De Doncker / P.-J. Lackaert: De Puntfabriek te Gentbrugge als ‘lieu de mémoire’ van de Eerste Wereldoorlog.

E. Janssen: Gent on war files [informatie over industriële locaties, die mogelijk ingeschakeld waren in de Duitse oorlogsindustrie, wordt bewaard in het Koninklijk Legermuseum te Brussel; hierin o.a. plattegronden, maar ook opsommingen van namen van militairen, hun rang, eenheid en eventueel vroegere functie in de betreffende fabrieken].

A. Charon: De deportatie van Gentse arbeiders tijdens de Eerste Wereldoorlog.

R. Debo: De Gentse textielindustrie tijdens de Eerste Wereldoorlog.


@rchieflink, jg. 16, nr. 1, jan. 2016.

R. Bruijnje: De Gentse gebuurten doorgelicht [eerste vermeldingen van ‘de gemeene geburen’ in de 14e eeuw in de schepenboeken van Gent; Een gebuurte omvatte een aantal straten en had vooral een folkloristisch karakter; rond 1600 deed de stad vaker een beroep op de gebuurten, belastte ze met officiële taken als brandbestrijding, nachtwacht, lantaarn aansteken, straatverhardingen; de ‘voorzitter’ (deken) trad op als een soort vrederechter; Mogelijkheden voor onderzoek: levensloop van bepaalde personen, indirecte registratie van geboorten, huwelijken, overlijdens en verhuizingen, beroepen, kennissenkring, huizenonderzoek (eigenaren / huurders)].

De herinventarisatie van het onroerend erfgoed van de Gentse deelgemeenten.

Muziek- en toneelverenigingen in Ledeberg.


Brugs Ommeland, 55e jg., nr. 4, dec. 2015.

(Kon. Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle; secr.: Vestingstraat 71 / 17, 8310 Brugge; y@skynet.be)

J. Delfosse: Een jeugd in het laatste kwart van de zestiende eeuw: de opvoeding van Maria de la Puebla [geb. Brugge 1569, dochter van Francisco de la Puebla (uit Santander) en Maria van Marivoorde (tr. 1567); de ouders overleden 1577 resp. 1573; bewaard bleven de Staat van goed van Francisco en de rekeningen over het voogdijschap; bezittingen in Vlaanderen en Spanje; Maria kreeg les van Adriane de Plecker vrouw van Jan Dhamer, zat op internaat bij Jan van Hilte (1578-1581), kreeg citerles van Jacques Marijn, Jacques de Landthuser en Jacques Spillebeen leerden haar klavechord spelen; tr. Brugge 1586 Clemente de Castillo].

J.L. Meulemeester: Een onbekende Van Oost ontdekt [schilderij geveild Parijs nov. 2015; Jacob van Oost de Oudere (1603-1671) en mogelijk delen gemaakt door zoon Jacob (1639-1713); verondersteld wordt dat de personen op dit bijbels tafereel naaste familieleden van de schilder voorstellen; Jacob sr. tr. (1) Jacquemyne van Overdille, tr. (2) Brugge 1633 Maria Tollenaere]

B. Beernaert: Vlissinghe Revisited, vijfhonderd jaar herberg [eigenaren eind 15e-16e eeuw: De Wulf, Blomme, Keerne, Vander Haeghe, De Ceuninck, Breij, Schee, Van Damme; huurders: Dalenson, Blondeel; voorts in latere eeuwen].

J. Heus: Het lager gemeentelijk onderwijs voor meisjes in Brugge, een geschiedenis geschreven door het onderwijzend personeel, 1860-1900.

Uitbreiding historische kaarten op website kaartenhuisbrugge.be .


FelixArchief, Nieuwsbrief, 1 maart 2016.

(Stadsarchief Antwerpen; www.felixarchief.be)

Unieke vondst van 16e-eeuwse Antwerpse grammatica [in een procesdossier werd een boekje aangetroffen, een Latijnse grammatica uit 1553 van Despauteritus; In 1597 spande Lucia Sannen, weduwe Hans de Middeleer, een proces aan tegen Michiel Verbeke, erfgenaam van Pauwels Lysse (portier en tapper in de abdij van Sint Bernaerds, die een rekening voor geleverd bier nooit had betaald); Volgens Lucia was Pauwels niet arm geweest, want hij had een rekenboek met aantekeningen van schuldenaren; Michiel echter beweerde dat de grammatica het enige boekje in de nalatenschap was.

In het trouwboek van de Sint Jacobskerk te Antwerpen (PR 215, f. 228verso) is het huwelijk van Hans de Middeleer met Lucia Sannen opgetekend; het vond plaats op 19 januari 1580; getuigen waren Simon Sannen en Jacob de Middeleer].


Heraldicum Disputationes, jg. 20, nr. 4-2015.

(uitg. M.G.S. Van de Cruys, Krommelei 47, B-2110 Wijnegem; users.pandora.be/homunculus)

A.M. Bosters: Verus van Cats (ca. 1600-1638), heer van Bruëlis en Vossemeer [(exm. Van Tuyll van Serooskerke), tr. Leiden 1626 Geertruijdt van Wassenaar van Duivenvoorde (exm. Van Mechelen); kwartierwapens op hun grafzerk te Kapelle, idem op de grafzerk van zijn ouders te Den Haag; afbeeldingen en blazoeneringen].

P. Donche: Geknoei met kwartierstaten en familiewapens voor Pedro Coene uit Sevilla (ca. 1680) [consul van de Vlaamse Natie aldaar 1694-99; hij was niet tevreden met het (fictieve) wapen, dat Pieter IV Lootyns (1624-1711) voor hem had ‘gevonden’ en gaf de bekende ‘creatieve’ wapenheraut De Launay opdracht voor een beter resultaat; verschillende handschriften nader bekeken; fragment Coene (4 gen.): gen. II. Pieter Coene tr. (1) Brugge 1603 Barbara Cloet, tr. (2) Elisabeth de Groote].

J.A. de Boo: Vernoemen en vererven. Het familiewapen Bicker Caarten [bewerking van het lemma April in de jubileumkalender van de NGV-afd. Heraldiek 1999].

A. Daae: 700 jaar gebruik van zegel en wapen in de familie Daae [in Denemarken en Noorwegen].

D. Delgrange & M. Crucifix: Een zegelmatrijs van Zwevegem met het stamwapen Harchies.


L’Intermédiaire / De Middelaar, No. 411, Ao. LXX, juillet-sept., 3/2015.

(Avenue d’Overhem 11, 1180 Bruxelles; http://www.scgd.net)

I. Paduart: Une famille du Pajottenland: les Padu(w)art, Paduat, De Padua (suite et fin) [18e-20e eeuw; Non rattachés; Addenda].

L. Thilly / P. Binard: Généalogie de la famille Binard originaire de Beauvechain [oudst bekende: Ghislain Benaert, overl. voor 1604; zoon Henry Benart tr. voor okt. 1579 Marie de Fauconval weduwe Pira Jopplet; ook: Binnart, Bynart, Binart].

M. Vanwelkenhuyzen: Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696, Paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg [Millet t/m Piersson].

Dispenses matrimoniales pour l’archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle) [o.a. Adam, Broigiez, Flament, Poulain, Bachelart, Baivier, Bonnet, Dubray, Papin].


L’Intermédiaire / De Middelaar, No. 412, Ao. LXX, oct.-déc., 4/2015.

G. Waltenier: Actes de fourmorture passés devant les échevins de la poësté d’Hérinnes. Wezerijakten aangegaan voor de schepenen van het Hernegewout (1640-1795) [1e deel: 1640-1663; ouders, kinderen, verwanten, zo mogelijk met huwelijksdata te Herne].

P. Binard / L. Thilly: Généalogie de la famille Binard originaire de Beauvechain (suite et fin) [takken te Mélin, Nethen en Charleroi; 18e-20e eeuw].

Nieuwe uitgave [klapper op de huwelijken 1796-1822 van de stad Aalst; een lijst familienamen, waarvan tenminste drie akten aanwezig zijn, is hier opgenomen].

M. Vanwelkenhuyzen: Mariages à Bruxelles antérieur à 1696. Paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg [Pieters t/m Prosin].

Dispenses matrimoniales pour l’archidiaconé de Hainaut (XVIIIe siècle) [o.a. Haverlant, Tacquenier, Deronquier, Coulon, Levecque, Dugardin, Coille, Ladin, Coupez, Ghist, Dewinter, Renard, Dubois, Van Wesemal, Raparlier, d’Ardenbourg, Lecolier, Masson, Helin, Patoul, Gregoire, Ouvertus, Noël, Mouliniaux, Malevez, Dupont, Leclercq; alle te Mons (Bergen)].


De Rode Leeuw, jg. 46, nr. 4, okt.-dec. 2015.

(http://www.fv-limburg.be)

M. Dreesen: Hermen Hubert Houben en Pauline Brabants: oprichters van Hôtel Beau Séjour te Lanklaar [in 1906; levensloop, naaste familie].

M. Kunnen: Stamreeks van Hermen Hubert Houben, oprichter van hotel Beau Séjour te Lanklaar [Maaseik 1856 – Luik 1921 (exm. Raedschelders), tr. Leut 1887 Maria Paulina Hubertina Brabants (Meeswijk 1864 – Lanklaar 1931); → gen. VII. Jacobus Huben, geb. Straeten (D), tr. Waldenrath 1690 Petronella Carls].

D. Bertrands / Th. Stevens: Gerechtelijke visitaties te Ham 1668-1745 (vervolg en slot) [Schepkens (1698), Custers (1698), Vanderheijden (1705), Stappers (1706), Neuts (1706), Dillen (1706), Cruijsberghs (1716), Smeijers (1721), Van Laeracker (1722), Obbers (1725), Boomans (1726), Smolders (1739), Bouwens (1743), Beliën (1745); met aanvullende gegevens].

M. Kunnen: De vier gesneuvelden van Geistingen [Dirkx (exm. Verstraeten), Poukens (exm. Gelissen / Gieles, uit Neeritter), Verlaak (exm. Doensen, uit Nederweert), Wetsels (exm. Janssen, uit Ophoven)].

B. Stoffels / J. Coolen (†): Eerwaarde zuster Vincentia, in de wereld Clara Helena Peeters, in Hunsel en omgeving bekend als ‘Leen-van-Bos-Sjengske’ [geb. Hunsel 1929 (exm. Korten); het gezin van haar ouders].


Vlaamse Stam, 51e jg., nr. 3, juli-sept. 2015.

(Familiekunde Vlaanderen vzw, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem; www.familiekunde-vlaanderen.be; www.familiegeschiedenis.be)

Column

M. Larmuseau: Verborgen in het DNA. Afl. 14: Richard III, de Engelse koning onder een autoparking [Plantagenet, 1452-1485, zoon van Richard van York en Cecily Neville; archeologisch onderzoek op het voormalige terrein van het Franciscanenklooster te Leicester; algemene consensus over de identificatie, combinatie van concrete aanwijzingen; onderzoek naar nu levende mannelijke verwanten op basis van juridische bronnen, zij bleken te behoren tot een andere haplogroep, enz.; contacten tussen onderzoekers University of Leicester en de KU Leuven].

M. Van Eeckhaute: Een zoektocht naar de familiegeschiedenis Van Eeckhaute [oudst bekende: Carolus Van Eeckhaute tr. Gottem 1637 Judoca Van Aelst; genealogie t/m gen. X, 20e eeuw].

H. Lambrechts-Augustijns: Huwelijken van Antwerpse molenaars in de 18de en 19de eeuw [o.a. huwelijkspolitiek, geslotenheid van de ambachten in de voedingssector, nevenactiviteiten voor de molenaarsvrouw (herberg, winkel), gevolgen verdwijning windmolens].

Heraldisch College: Nieuw geregistreerde wapenschilden [Sarneel, Chantrain, Verachtert, Kennes, De Bruyne, Janssen (te Maaseik), Vercauteren, Masure; met beschrijving en motivatie].

M. Mondelaers / S. Alaerts: Een Braziliaanse filmploeg te Diest. Het fascinerende levensverhaal van Louis Cruls [geb. Diest 1848 (exm. Jordens), astronoom, grondlegger van Brasilia; afstamming; oudst bewezen: Hans Cruls, overl. Sint-Truiden 1626, tr. Margaretha Roosen, en nageslacht (beknopt)].

F. Bommarez: Hoe een genealogisch dubbeltje kan rollen ... [als onderdeel van een onderzoek naar een volksbuurtgemeenschap te Roeselare moesten familiefoto’s geïdentificeerd worden (Melsens, Callewaert, Vanhaverbeke); gelukt via de Database met Belgische vluchtelingen in Zeeland; www.zeeuwengezocht.nl].

P. Donche: De genealoog Joannes Idesbaldus Masin (1631-1694) [ged. Veurne, overl. Boezinge (exm. Des Trompes); levensloop; oeuvre tussen 1755-1685, bewaard in het Fonds de Thibault de Boesinghe].


Vlaamse Stam, 51e jg., nr. 4, okt.-dec. 2015.

Column

M. Larmuseau: Verborgen in het DNA. Afl. 15: via autosomaal DNA op zoek naar (nog) onbekende familieleden en verwanten – Nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor genealogen? [‘AtDNA? Wat is dat nu weer?’; uitvoerige uitleg (niet na te vertellen; moet gelezen worden); relatief beperkt nut voor genealogen; ‘Waarvoor kan atDNA toch nuttig zijn?’ ‘AtDNA-testen kunnen informatie bieden over de afkomst van DNA-fragmenten verspreid over het ganse genoom ...’; meest interessant voor individuen die op zoek zijn naar hun biologische ouders, adoptiekinderen en donorkinderen].

P. Eyckerman: Ferrotypie, foto’s op een ijzeren plaatje.

J. Roelstrate: Even proeven van onze cursus ‘Wegwijs in de wereld van de heraldiek’.

P. Donche: Nog over de voorouders van Pieter [III] Lootyns [16e eeuw te Brugge].

P. Behets: Wijf, sta op want ons huis brandt! Een gezinsdrama te Hombeek in 1885 [Corneel Vanderseyp (exm. De la Haye) tr. Hombeek 1845 Joanna Maria Van Beneden; gespannen verhouding met zoon Jan Baptist (geb. 1850) met als resultaat brandstichting door de vader].

R. Debbout: Susanna Van Cautere: zeven maal gehuwd, zes maal weduwe, een triest record? [te Sint-Laureins; geb. 1722 (exm. Eeckhaut), overl. 1779; Verwichte (1742), Van de Genachte (1747), Plasschaert (1758), Bouckaert (1761), De Vriese (1765), Pauwels (1770), Van Wiemersch (1776)].

L. Joosten: Antonius Matthijsen (1805-1878). Militair geneeskundige en uitvinder van het gipsverband eind 1851 [geb. Budel (exm. Bogaers), overl. Hamont, zoon van een chirurgijn; werkte te Den Bosch, Vlissingen, Breda].

M. Philippe: Kwartierstaat Dr. Antonius Mathijsen [Matthijsen (te Achel), Wendelen (te Beringen, Neerpelt), Bogaers (te Budel), Van Eyk; enkele kwartieren te Overpelt, o.a. Steenselmans].

L. Bemelman: Belgische burgers op de vlucht. Een miljoen oorlogsvluchtelingen naar Nederland (najaar van 1914) [gevolgen, terugkeer, opvang van 500 Belgen te Lisse, waar Theodorus Goossens in 1914 geboren werd (exm. Simons)].

J. Sels: Duffel – Perwijs, stamland van de familie Sels. Familiegeschiedenis van een tak van de familie Sels te Duffel [oudst bekende: Aert Zelle (overl. ca. 1507) had vier kinderen: Henric, Jan Mathijs en Barbara (tr. met Gommaer Swinne), vermeld 1507, 1513; negen generaties].

I. Poelaert: Het belang van kaarten en geografische bronnen [www.familiegeschiedenis.be/hulpwetenschappen/geografie; kaga.anet.be ; www.cartesius.be)

G. Demuynck: Datering, consultatie en gebruik van de Oost-Vlaamse Popp-kaarten en –leggers [Philip Christian Popp (ged. Utrecht 1805 (exm. Van der Pant), controleur van het kadaster, tr. Mons 1827 Caroline C. Boussart].

Nazaten kapitein Persyn gezocht [Désiré Persyn, geb. Bredene 1867 (exm. Derue), tr. (1) Oostende 1893 (gesch. 1914) Eveline E. Baratto, tr. (2) Rotterdam 1919 Dympna Volker, geb. Papendrecht 1881; gedenksteen].

P. Huys: Oproepen tot erfgenamen in de ‘Gazette van Gend’ (jaargang 1789).


Vlaamse Stam, 52e jg., nr. 1, jan.-maart 2016.

Column

M. Larmuseau: Verborgen in het DNA. Afl. 16: Koekoekskinderen in het buitenland – Over de grenzen kijken om de Vlaamse genetisch genealogische resultaten beter te begrijpen [buitenlands en Vlaams onderzoek naar westerse samenlevingen stelden weinig verschil vast tussen de gevonden frequenties voor de verschillende onderzochte populaties; de berekende – gemiddelde – koekoeksgraad was steeds rond de 1% (niet tien)].

P. Eyckerman: De alleroudste cartes-de-visite [ http://spoorzoeker.petereyckerman.be].

G. Fonteyn: Waarom dragen zoveel Franstaligen Vlaamse familienamen?

D. Buyze: Gedeporteerden van de Eerste Wereldoorlog; Het verhaal van mijn opa [Victor Perneel, geb. 1895, won. Geluveld].

M. Cappart: Voorouders in het Verenigd Koninkrijk; hoe kan u ze terugvinden?

L. Hierro: De burgerlijke stand in Europa.

R. Philippo: Macht, malaise en migraties [eerder verschenen in GeneVer en Gens Propria].

Ph. Christol: Genealogisch onderzoek in Polen.

W. Devoldere / A. Preneel: Vluchtelingen naar Frankrijk tijdens de Grote Oorlog. Bronnen voor de genealoog.

J. Chang: Een Vlaming in Guatemala: Maurice van Zantvoorde [geb. Gent 1869; familie afkomstig van Roeselare, te Haarlem (1594), te Tielt (v.a. 1643); taalkundige, kwam in 1897 aan in Guatemala, overl. 1914, tr. Chiquimula 1897 Angela Aldana].

L. Forrez / E. Julliams / J. Geypen: bib.familiekunde-vlaanderen.be: ontdek de mogelijkheden!

N. Boussemaere: Leroy: Een familie van brouwers en herbergiers [te Boezinge; 17e-19e eeuw; een familie De Coninck woonde ook aldaar begin 17e eeuw].


Duitsland

Hessische Familienkunde, Band 38, Heft 4/2015.

(www.gfkw.de; hartmut.heinemann@hhstaw.hessen.de; www.hfv-ev.de)

L. vin Lehsten: Den Hessischen Archivpreis 2015 erhält als Institution das Kreisarchiv des Hochtaunuskreises und für Ehrenamtliche die Hessische familiengeschichtliche Vereinigung in Darmstadt.

R. Pons: Oranische Beamtenkartei online [rond 1600 vermeldingen van ambtenaren, hofpersoneel en functionarissen in het gebied van de Ottonische lijn van het Huis Nassau in een databank; https://arcinsys.hessen.de, Bestand 3036 Rekonstruktion Dillenburg Archiv → Verwaltung → Dienst- und Beamtensachen].

M. Karol: Ahnenliste Monika Karol, geb. Henning (Teil 2) [generaties 9 t/m 17; veel kwartieren te Immenhausen, Hohenkirchen, Grebenstein; ver teruggaand: Schott (te Frankfurt/Main), von Eppstein].

L. von Lehsten: Durch digitale Archivrekonstruktion zum Global Player: Das Alte Dillenburger Archiv.

Das Stammbuch des Pfarrers Johann Daniel Lepper (1732-1800) [met namen uit zijn vriendenboek].

Hessische Wappenrolle: Oeser [met stamreeks recente generaties, afk. uit het Erzgebirge].


Mosaik, Heft 3/2015.

(Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V., Emmericher Str. 182, 47533 Kleve; www.mosaik-kleve.de)

G. Driever: Anmerkungen zum Familiennamen Driever. Herkunft – Verbreitung – Schreibweisen [o.a. inschrijvingen in kerkboeken van Beek en Zeddam].

M. Slinkman: Fragmentgenealogie Slinckman te Warbeyen, Griethausen en Ankeveen [begin 18e eeuw; gen. III. Hendrik Slinckman, ged. Griethausen 1716, overl. ca. 1747, tr. Ankeveen 1742 Maria Jans; nageslacht te Weesp].

B. Schweers: Nikolaus Groß, der Familienvater [geb. Niederwernigern 1898, ter dood veroordeeld (Berlijn jan. 1945) wegens contacten met verzetskringen; zalig verklaard in Rome 2001].

M. Slinkman: Suchanfrage [zoekt verbindingen tussen vier stammen Slinckman (men spreekt pas van takken als de gemeenschappelijke boom bekend is ! )].

J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhard Luib (Teil 15) [Ter Heerd, Scholten, Van Elsbergen, Euwens, Voß; 19e eeuw].


Mosaik, Heft 4/2015.

H.G. Kraemer: Büderich oder Burick. Zerstört und nicht am gleichen Ort wieder neu aufgebaut [overzicht geschiedenis sinds eerste vermelding 1136; eerste jaarmarkt 1270; Neu-Büderich opgebouwd tussen 1814-1822].

In Memoriam Martha Fürtjes-Egbers.

Th. Heeck: Auf der Suche nach den Vorfahren [contact met Amerikaanse dame n.a.v. een foto van een molen te Huisberden].

R. Janssen-Schlacht: Ahnentafel für Nicole Ketelaer [geb. Kleve 1975; 10 gen. (incompleet); Ketelaer (te Zeddam, Materborn), Hendricks (te Hau, Nütterden), De Schauwer (De Schouwer, te Nijmegen, Groesbeek), Pastoors (te Lobith), Timmer (te Kleve), Peekel (te Materborn), Gommans (te Helden, Asperden), Vermeulen (te Schneppenbaum)].

M. Wennekers: Heiratsaufgebote aus 1811 im Standesamt Wesel [namen van 82 bruidsparen].

J. Landgrebe: Die Nachfahren des Gerhard Luib (Teil 16) [Lueb, Vennemann, Baumann, Biermann, Hiepaß, Awater, Krüsmann, Rüping, Beekman].


Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 90. Jg., Heft 3, 3. Quartal 2015.

(Göttingen: http://www.ghggev.de; Bremen: http://www.die-maus-bremen.de; Niedersachsen: www.familienkunde-niedersachsen.de)

L. Kühnl: Friedel Bergman, geb. Adler, die Mutter Ingrid Bergmans [Kiel 1884-Stockholm 1918; Kwartierstaat Ingrid Bergman, 1915-1982; t/m de acht kwartieren in generatie 4, gen. 5 en hoger de kwartieren Adler van moederszijde; de Zweedse kwartieren zijn patroniemen: Adler (te Lütjenburg), Wunder, Schneider (afk. van Blekendorf), Günther (Hamburg, Honigsee, Malkwitz)].

T. Rumann: Aus dem Leben des Osteroder Bürgermeisters Georg Friedrich Henrich Eduard Brehl (1800-1869) und seine familiären Beziehungen nach Göttingen, Schwiegershausen, Bielefeld und Osterode, berichtet von Heinrich Carl Cuno Rumann (1831-1905) [Eduard Brehl (exm. Rumann); schema’s Brehl, 18e eeuw].

H.-P. Wessel: Familiengeschichte in Stein [Mausoleum, gebouwd in 1905, te Pohnstorf bij Teterow, Mecklenburg, voor het echtpaar Heinrich Wessel (Itzehoe 1838 –Nauheim 1905) en Julia Theresa Nugent (Waterford, Ierland 1844 – Wenningstedt 1908); fragmenten Wessel in schema].


Diversen

Dag van de Groninger Geschiedenis, 29 (okt. 2015).

O.a. korte bijdragen over Erik Bulthuis [51 jaar, o.a. onderwijzer, acteur], Kornelis ter Laan [1871-1963, sociaal-democraat] en Boelo Tijdens [overl. Nieuw-Beerta 1904 (46), verlicht hereboer, lid Tweede Kamer].

J. van Keulen: Bronnen voor onderzoek naar emigratie van Groningers [Staten van landverhuizers naar Amerika en elders op www.allegroningers.nl; kies: uitgebreide zoekopties; bevolkingsregisters, kerkarchieven, uitgegeven paspoorten 1865-1949 (klapper 1915-1946), passagierslijsten, krantenberichten; website Nationaal Archief Den Haag: gids voor onderzoek naar landverhuizers en emigranten: www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/emigranten] .


M. V-K