De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers

Nr. 11 (257), 26-12-2015


Nederland

Amstel Mare, nr. 96, jg. 26, april 2015.

(Vereniging Historisch Amstelveen, Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen; www.historischamstelveen.nl)

P. van Schaik: Winterhulp in Nieuwer-Amstel.

J. Spaargaren: Treinbeschieting Amstelveen 9-9-1944, nabeschouwing [zie Amstel Mare, jg. 23 (2012), nr. 2; drie gewonde werklieden Jacob Boetekees, Jean Theodore Schneider en Cornelis Wiebosch].

P. van Schaik: Amstelveense tollen.

Nieuwsbrief, Mei 2015.


Amstel Mare, nr. 97, jg. 26, juni 2015.

W. Groeneweg: De klokken van de Dorpskerk te Amstelveen [restauratie van de grote klok betaald aan Isaak van Geleyn (1641) en Jan van Geleyn (1642)].

P. van Schaik: Ons Amstelland [geschiedenis en de invloed van Amsterdam].

G. Lindeman: De dreiging van het Haarlemmermeer.

Nieuwsbrief, Juli 2015.


Benthuizer Turfjes, 24e jg., april 2015.

(Postbus 33, 2730 AA Benthuizen; www.historischekringbenthuizen.nl)

A. Bregman-de Groot: 100-jarige Piet de Ruiter vertelt [geb. 1915 (zoon van Jacob de Ruiter) tr. 1939 Antje Agatha van Leeuwen]. Interview dhr. George Bregman [geb. 1929].

M. van der Haven-Verweij: Altijd onderweg ... We schrijven over De Ruiter Transport BV [in 1935 kocht Wim de Ruiter sr. zijn eerste vrachtauto; met zijn broer Cees in 1942 eigenaar van transportbedrijf Gebroeders De Ruiter].


Blazoen, 1e jg., nr. 1, jan.-maart 2015.

(Kwartaalblad voor heraldiek en zegelkunde; Nederlands Genootschap voor Heraldiek; secr.: w.g.boswijk@planet.nl)

B. Grothues: Een heraldisch eerbetoon van Jakob B. Bronsema. De wapens van Oranje na 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

W. Coolen: Heraldiek vormgegeven. Van hoorns, horens en van horen zeggen [oorsprong en toepassing van de diverse hoornvormen in de heraldiek; eenduidigheid stimuleren in de visualisering].

A. Daae: Kerkelijke heraldiek. Een wapen voor de basiliek van de heilige Catharina te Sint-Petersburg.

N.J.M. Biezen: Een stempel van het adellijk geslacht Klerck [verheven in de adelstand (jonkheer) in 1831; oorsprong in Rhenen, eerste helft 17e eeuw].

A.C. Zeven: De achttiende eeuwse Arnhemse heraldisch schilder Willem ten Haegh [door hem geschilderde wapens bekend vanaf 1717; werd in 1760 lid van muziekgezelschap St. Caecilia-Concert (opgericht in 1591), de leden konden hun wapen in een wapenboek laten aanbrengen; in twee delen te samen 130 tekeningen].

In Memoriam Drs. Jan A. van der Spek.


Blazoen, 1e jg., nr. 2/3, april-sept. 2015.

B. Grothues: Een vermaard Duits heraldisch kunstenaar. Lothar Müller-Westphal, heraldicus, graficus en genealoog [geb. Düren 1941; met zestien door hem geschilderde familiewapens].

A. Daae: Een edelman uit Denemarken in het Groninger land [Hendrik Ruse (Ruinen 1624 – Sauwerd 1679, otr. Amsterdam 1654 Susanne Duppengiesser, van Stockholm, uit Akense familie), vestingbouwer, geadeld in 1676 als baron Rysenstein; kocht in 1658 de Onstaborg; dochter Jeanne Marie Ruse (1658-1712) tr. (3) Gregers Daae].

A.C. Zeven: Een merk of ‘getekend’ wapenzegel van Pelgrom van Esfelt [1577].

W. Coolen: Heraldiek vormgegeven. Hoe groot is een vrijkwartier?

R. de Neve: Heraldisch cultureel erfgoed (I). Museum ‘De Lakenhal’ in Leiden [familiewapens Harteveld (Abraham Hartevelt kocht in 1780 de Leidse distilleerderij De Fransche Kroon), Pechlin (op geboortepenning van Joh. Nicolaus Pechlin, 1646), Boisot (zegel), Arminius (Jacob Hermansz, overl. Leiden 1609, hoogleraar theologie), Scaliger (Jos. Justus Scaliger, 1540-1609, o.a. humanist, hoogleraar)].

A.C. Zeven: De kleuren van textiele zegelstaarten van uithangende zegels in de middeleeuwen en de eeuwen daarna [aanschouwelijke voorbeelden; opgave textiele staarten, ontleend aan het Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299; aan andere bronnen: van Engelse koningen, van Pauselijke charters, van andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, van Deense koningen in Kampen].

A.J. de Jong: Een zegelstempel van het adellijk geslacht Klerck [reactie op eerdere publicatie].

R. de Neve: Inspiratiebron voor burgerwapens? Twee eeuwen koninklijke heraldiek in Nederland.

In Memoriam Ad H. Hoeben [1928-2015].


Devotionalia, nr. 200, 34e jg., april 2015.

(Molenstraat 14, 5502 AR Veldhoven; www.devotionalia.info)

Religieuze grafiek en rariteiten in de bidprentjes (56-2):

Misdrukken bij datums op prentjes [o.a. het bidprentje van Anna Maria Maurik (geb. Best 22-12-1924, overl. ald. 3-4-1921), waarover de redactie niets heeft kunnen vinden; L.F. van der Linden zocht op WieWasWie en vond Anna Maria van Maurik, overleden te Best 3-4-1928 (3 jaar), dochter van Hendrikus van Maurik, sigarenmaker en Johanna Maria van der Hijden].

J. Gerits: Gilberte Degeimbre, laatste levende zieneres van Beauraing, overleden [geb. 1923].


Het Feyne Kwartier, 20e jg., nr. 2, juni 2015.

(Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee; secr.: Washingtonstraat 26, 3255 VJ Oude Tonge; http://www.genealogieflakkee.nl)

Hoe werden onze dorpen bestuurd (1) [overheidsbestuur in plattelandsdorpen].

E. Lassing: Van een burgemeesterszoon en een fluitiste met Flakkees bloed [herplaatsing; Anemaet]. Kwartierstaat van Emilie Eugenie Benigne Krausé.

E. Lassing: Over oude en nieuwe trouwboekjes.

Aanv./verb. Kwartierstaat Hagens.


Haerlem Jaarboek, 2014 [2015].

A. van Zalinge: De beerput van Haarlem. Archeologie Haarlem.

M. Müller: De ontwikkeling van de strafrechtspraktijk in middeleeuws Haarlem (1245-1500).

J. Temminck: De opkomst van het Raamkwartier [op de ramen (lange rekken) werden de geweven en geverfde lakens gehangen (onderdeel van het productieproces)].

P. Biesboer: Een bijzonder bedieningsdoosje [in 1648 gemaakt door de Haarlemse zilversmid Gerrit Pietersz Pauw (1605/06-1648), tr. 1635 Lysbeth Jans); leven en werk].

J. den Hartog: Een onbekend Haarlems stadsgezicht uit de Gouden Eeuw.

D. de Kool: Jan Baptist Xavery en zijn beeldhouwwerk in de Haarlemse Sint Bavokerk [1697-1742; Antwerpen – Den Haag].

W. Eggenkamp: Restauratie Kathedrale complex van Sint Bavo halverwege.

A. de Bruin: Sportfotografie van fotopersbureau De Boer.

M. Busker: Nieuws over gevelstenen.

M. van Aerschot: Stadskantoor Zijlpoort.

Necrologieën [Jan Havertkort (1951-2014), Ab van Schooten (1934-2014), Kees Sipkes (1925-2014)].

Kroniek 2014; Jaarverslag Vereniging Haerlem.


Heemtijdinghen, 51e jg., nr. 1, april 2015.

(Stichts-Hollandse Historische Vereniging, corr.adres: Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden; www.shhv.info)

N. Stoppelenburg: Over de poorten van Oudewater [o.a. poortwachters en gang van zaken: Claas Roest (overl. 1730), diens weduwe Elbregje de Bruijn werd poortwachteres; na haar overlijden volgde zoon Frans Roest op; vijf generaties van de familie Van Boesbergen waren poortwachters ca. 1600- ca. 1730; Pieter Brouwer werd in 1734 ontslagen; Jan Boogh, ex-apotheker en patriot, werd in 1801 poortwachter].

J. van Es: Onderduiker bij huisarts Schrijver in Rijnoord [Frans Schrijver, 1907-1974].

W.R.C. Alkemade: Gemeente Driebruggen 1964-1988: vier dorpen tussen twee herindelingen.


Heraldisch Tijdschrift, jg. 21, nr. 2, apr. – juni 2015.

(w.vanzon@xs4all.nl)

Omslag [wapenbord van Karel (de Stoute) van Bourgondië (1433-1477].

M. Kruip: Gulden-Vliesborden in Den Haag: restauratie en interpretatie [het negende kapittel van de Orde vond in 1456 plaats in Den Haag; de kerkelijke erediensten in de Sint-Jacobskerk, waar de wapenborden van de ridders werden opgehangen; deze borden werden – volgens traditie – achtergelaten. Van de 23 series uit de periode 1431-1559 zijn er zeven bewaard gebleven w.o. die in Den Haag; door de kerkbrand in 1539 gingen de originelen verloren; ‘remakes’ werden in 1545-1546 gemaakt door Jan van Battel, schilder uit Mechelen].

R. van Dijk: Kapittel Gulden Vlies in Den Haag (mei 1456) [op de agenda stond het terugdraaien van de benoeming van Gijsbert van Brederode (broer van Reinoud II) tot bisschop van Utrecht ten faveure van David, bastaardzoon van Philips de Goede].

Heraldici, wapenontwerpers en tekenaars (22)

B. Grothues: Martin Knoch, grafisch en heraldisch ontwerper [geb. Coburg 1956].

Overheidsheraldiek

J.A. de Boo: Het wapen voor de nieuwe gemeente Bodegraven – Reeuwijk.

J.A. de Boo: Het wapen voor de nieuwe gemeente Molenwaard.

R. van Dijk: Benelux merkenbureau: geen heraldiek.

A. Spreen Brouwer: Spreen Brouwer, familiewapen in zegelringen.

B. Grothues: Op de keper beschouwd. Mgr. Bruno Bernard Heim en het wapen van Margaret Thatcher.

H.K. Nagtegaal: Een object herkend: Vuurkorf [op wapen van Abraham Claesz le Seutre, wijnkoper 1675].


Historische Kring Loosdrecht, nr. 188, 42e jg., zomer 2015.

(Acacialaan 2, 1231 BT Loosdrecht; www.hkloosdrecht.nl)

D. Thijs / T. Timmerman: Andromeda [kwekerij, opgericht door Maarten Scheltema, opgevolgd door Wil Kalksma en later door Wim Steman (geb. Apeldoorn 1964) en Peter van de Rijdt (1961)].

Herinneringen aan Loosdrecht [van Piet Dolman, geb. Oud-Loosdrecht 1933, zoon van Jacob Dolman (zoon van Pieter (1856-1938) en Jacoba van Proosdij (1855-1933))].

J. Mol: Vertrouwde zeilschepen (25). De Twaalfvoetsjol (deel 4).


Historische Mededelingen, 32e jg., no. 2, mei 2015.

(www.historischeverenigingsteenwijk.nl)

H. Spreen: Huisvrouw in oorlogstijd [rantsoenering (bijvoorbeeld elektriciteit en gas), distributie, bonnen, kwaliteit voedsel (bijv. melk), tekorten (bijv. wasmiddelen, naaigaren, kleding), enz.].

H. Spreen: Tabaksmisère [in WO-II].

F. Keizer: The Liberators [muziek(krontjong)groep, kort na de bevrijding opgericht, eerste optreden in 1947].

S.B. Tilma: Het leven als militair in Steenwijk [met herinneringen van de auteur, die in 1982 in Steenwijk werd geplaatst].


Historisch Geografisch Tijdschrift, 33e jg. (2015), nr. 1.

(Stichting Matrijs, Postbus 670, 3500 AR Utrecht; www.matrijs.com/hgt)

J.E. Abrahams / M. IJsselstijn: Een interview met Ed Taverne over stedenbouw en stadsgeschiedenis [em. hoogleraar Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis in Groningen].

N. Grupstra: Typologie en groei van nederzettingen in de provincie Overijssel tussen 1840 en 2012.

J. Wiersma: Essen, iezen, ikkers en gaasten. Ruimtelijke variatie van historische open akkercomplexen in de provincie Friesland.


Historisch Geografisch Tijdschrift, 33e jg. (2015), nr. 2.

G.J. Borger: Henk van der Linden en de historische geografie. De betekenis van het werk van prof. Mr. H. van der Linden (Alphen a/d Rijn 1922 – Velp 2012) [oud-dijkgraaf Grootwaterschap Woerden, em. hoogleraar oudvaderlands recht; ‘de ontginning van het Hollands – Utrechtse veengebied stond centraal in zijn onderzoek’].

Y. van Mil: Het Gewestelijk plan Zuid-Holland-West en de opkomst van de regionale planning in Nederland [tentoongesteld in 1929; welke bijdragen heeft dit geleverd aan totstandkoming van streekplannen?].

J. Cuijpers / J. de Jong: Een Brabantse piramide. Een zeventiende-eeuwse belvedèreheuvel in Ossendrecht [bij boerderij De Hooge Hoeve rond 1670; andere belvedères].

E. Taverne: Atlas of the Functional City. Het nooit gepubliceerde boek [resultaten van een congres in 1933].

F.D. Zeiler: Geestverschijningen in het HGT? Een reactie op H. Baas e.a., De geesten van Holland. Stand van kennis over de oude akkercomplexen op de strandwallen van Holland [HGT 32 (2014), 131-150].


In Brabant. Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed, jg. 6, nr. 1, maart 2015.

G. Jeuken / R. Wols: Een nacht vol dood boven de Peel [7 febr. 1945].

P. de Kroon: De remplaçant van Vincent [van Gogh in 1873 was Antonie Blans, geb. Geertruidenberg 1850].

M. Verweij: De ‘Eindhovense’ curie. Het Brabantse pontificaat van Adrianus VI (1522-1523) [o.a. kardinaal Willem van Enckevoirt, Dirk van Heeze (Theodoricus Hezius), Nicolaas van der Poorten, Petrus Verbeeck, Petrus van der Male].

Nepomuk. Historische Vereniging Boxmeer [ www.nepomukboxmeer.nl ].

E. Thorissen: Wederopbouwarchitectuur in Noord-Brabant.

A.-J. Bijsterveld: What’s in a (street)name? [hoogleraren Goossens, Verberne, Van den Eerenbeemt].


In Brabant, jg. 6, nr. 2, juni 2015.

H. Hiddink: De Romeinse villa van Hoogeloon [opgraving; plattegrond; reconstructie].

R. Deenik: Kunst en leven. De dagboeken van Leon Adriaans [1944-2004, schilder].

P. de Kroon / J. Pigmans: Brabant, Wayne County, West Virginia, USA.

J. Hopstaken: Het schriftje van Han Werz [Roosendaal 1920 – Doetinchem 2002, kunstenaar].

E. Thorissen: Bijzondere Brabantse boekbanden [met elf afbeeldingen].

J. Welten: Op weg naar Waterloo [manuscriptkaart].

P. de Kroon / Th. Cuijpers: Een aangewaaide hobby. Cor Swanenberg; veertig jaar voorvechter van het Brabantse dialect [geb. Rosmalen 1942, tr. Nelleke de Laat, kunstenares; interview].

Brabantse emigranten [vermeld in artikelen in heemkundeperiodieken, laatste kwart 2014].


De Lange Brug, 39e jg. (2015), nr. 1/2.

(Oud Uithoorn / De Kwakel; Postbus 57, 1420 AB Uithoorn)

Opdat wij niet vergeten [aandacht voor negentien slachtoffers van de 2e WO, onder wie negen Joodse inwoners; Scholte, Kaatee, Nagtegaal, Jansen, Kreetz, Waij, Kroonen, Weijers, Pannekoek, Rijnevelt, Haak-van Horik, Röttgen(-Alexander), Aldewereld(-Colmans), Blom, Cohen-Kleermaker, Ziekenoppasser, De Groot, Van Gelderen, Van Adelsbergen, Van den Berg-van Amerongen, Beek, Bank, De Block, Breebaart, Van Heeringen, Hendrikse, Marskamp, Melkert, Tiddens, Van Tol, De Vos].

Joodse Uithoornaars [de eerste synagoge in Uithoorn werd in 1806 ingewijd; bestuurders in 1805 (koop pand): Abraham A. Prins, Samuel Levy, Daniel A. Rachmonus, Aaron I. Cohen en David E. Kalker].

Van hoofdaalmoezenier tot dorpspastoor [Jacobus J.J. Noordman].

Buitenplaatsen in Uithoorn en Thamen.

Amstelmond en de familie Wichers [buitenplaats in 1798 door Jan Gerard Wichers (Groningen 1747 – Vreeswijk 1808, gouverneur-generaal van Suriname) verkocht aan Jan Wicherides (diens ill. zoon, 1775-1802, tr. Thamen 1798 Hendrica Maria van Lutsenburg)].


Leovardia. Historisch tijdschrift voor Leeuwarden e.o., nr. 47, mei 2015.

B. Bilker: Maria Louise, prinses van Oranje, prinses van Hessen-Kassel (1688-1765), landsmoeder in Leeuwarden [waarom kreeg zij die eretitel, en niet een van haar voorgangsters?].

H. Oly: Voorstreek 36: van deftig woonhuis naar herberg en café (2) [gekocht in 1594 door Jan van Benthem, tr. Rikst Simons; volgende eigenaren en/of bewoners, o.a. Van der Geest (1710)].

R. de Groot: Oorlog en vriendschap, een familieverhaal uit WO II [familie De Groot met Josef Poltrum, Oostenrijker en anti-nazi, overl. 1952].

P. Bron: De berechting van ‘foute’ stadgenoten: wraakgevoel in goede banen? (deel 1).

I. ten Have: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap [familie Ten Have in de oorlogsjaren].

K. Zandberg: Hendrik Nijp, het ellendige leven van een Leeuwarder moordenaar (2) [vervolg van nr. 41; reacties].

W. Kromhout: T.C. ‘t Nijlân, een gouden vereniging [tennis].


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 43, nr. 2, juni 2015.

(www.lgog.nl)

M. Graaf: De Hornse wortels van de Catalaanse familie Kaiser [Joannes Michael Kaijser (ged. Gulik 1728), soldaat, later kapitein in Spaanse dienst, tr. Horn 1771 Maria Mertens (ged. Horn 1743); zeven kinderen; het gezin vertrok in 1778 naar Palamós in Spanje; een Spaanse nazaat ging op zoek naar haar Hornse herkomst; Genealogie Mertens in Horn: Linnaert Mertens, overl. Horn 1748, tr. (1) ald. 1712 Margaretha Baetsen; (achter)(klein)kinderen; schema verwantschap van de auteur met Anna Ruiz Barcaló, kleindochter van Dolores Kaiser (1900-1979)].

R. de la Haye: De Waalse wortels van de Zuid-Limburgse familie Soogelee [Albert Sochlet (= Olivier Soxhelet), afk. van Charneux, tr. Heerlen 1697 Ida Nelissen; zowel voor- als achternaam werden op het gehoor onder vele verschrijvingen in de kerkboeken genoteerd; stamreeks (9 gen.), 16e-18e eeuw].

R. de la Haye: Peetouders of getuigen? [het verschil tussen peetouders, doopheffers en getuigen; kerkrechtelijke banden; het belang van het vermelden in genealogische publicaties; een rijke peetoom voor een De la Haye-telg maakte het verschil].

R. de la Haye: Van Hoei naar Weert. De leidekkersfamilie Lalieu [voorbeelden van de trek uit Franstalige gebieden naar Midden-Limburg; Charles Joseph Lalieu (ged. Nijvel 1725), tr. (1) Namen 1749 Anna Josepha Mignon, tr. (2) Hoei 1761 Maria Namur, tr. (3) ald. 1786 Marie Anne Waton; kinderen uit drie huwelijken; de gezinnen van zoons Charles Louis Lalieux (ged. Hoei 1762, tr. Weert 1788 Maria Barbara Coppers) en Lambert Joseph Lalieu (ged. Hoei 1766, tr. Luik 1795 Elisabeth Claessens)].

P. van Rijswijck: De familie Van Rijswijck in Oost Noord-Brabant en Noord-Limburg. Kanttekeningen bij een stamboom [de stamreeks kan worden teruggevoerd tot 1435 dankzij leenboeken en o.a. rechtszaken over erfenissen; aanvullingen van, en over onjuiste aannames in, eerdere publicaties; fragment Van den Heergraef].

R. de la Haye: Genealogie Dupont, aanvulling [te Saint-André; 17e eeuw].


Meer-Historie, 43e jg., nr. 1, maart 2015.

(Hoofdweg 473, 2131 MA Hoofddorp; www.meerhistorie.nl; www.museumcruquius.nl; www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl)

In Memoriam Frans Janssens [68 jaar].

J. Tamboer: Sergeant Harold L. Tamboer boven Frankrijk neergeschoten op 25 april 1944 [geb. Clifton, New Jersey 1922].

H. Stroet: De allereerste onderwijzer in Haarlemmermeer en Openbare Lagere School no. 4 [Karel Frederik Roosdorp (Haarlem 1822 – Sneek 1887; exm. Van Mengen), tr. Bloemendaal 1857 Johanna Elisabeth de Pecker].

B. Klaassen: Bij Bromsnor kwam ik op de koffie [interview met Arie van der Stelt (geb. 1932; exm. Voogt), postbode, tr. 1959 Aaltje van Maastricht].

Zeventig jaar geleden: Voedselbombardementen op Schiphol.

H. van de Hoef: Sijvert (Sijfie) Oldenburg, een voetballer met passie [overzicht van de geschiedenis van Hoofddorps voetbal].

M. Snel: VLOH. De lokale omroep voor Haarlemmermeer [1983-2003; de eerste 10 jaar].

C. Buser: Hooggeëerd publiek! [Kindercircus uit Hoofddorp, 1962-1972 o.l.v. opperstalmeester Jan Roubos].

Hoe het verder ging met Spaans (vervolg).

H. van der Schot: Nazaten van pioniers in de polder [in de begintijd van de polder (rond 1854/1856) kwamen veel pioniers uit het Land van Heusden en Altena; in deze aflevering nadere kennismaking met de familie Van Kooten; Antonie (geb. Dussen 1807) kwam in 1854 met zijn vrouw Helena Pellikaan en zeven kinderen naar de Haarlemmermeer; zijn broer Adriaan (geb. Dussen 1815) tr. Warmenhuizen 1851 Aaltje Smit, volgden in 1856].


Misjpoge, jg. 28 (2015), nr. 3.

(Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, Postbus 94703, 1090 GS Amsterdam; www.nljewgen.org)

D. Metz: Metz uit Münster (5). De kunst van overleven [familiegeschiedenis rond WOII].

H. Snel: De onverdachte en onverwachte afkomst van Moses Abraham Waas [van een Amsterdamse Asjkenazische familie, geb. ca. 1724, tr. 1749 Duifje Jacobs uit Hessen-Kassel; een DNA-onderzoek had als uitkomst een match met iemand van een Sefardische familie met roots in het Ottomaanse Rijk; verslag van een verrassende zoektocht, die via de verkoop van een huis in 1706, besnijdenis- en begraafregisters (Waaz, Vas, Faes, Vas Lopes) bleek te leiden naar een Sefardische (Portugese) afstamming].

R. Schütz: De strijd om de herinnering. Bestuurlijke conflicten over slachtoffergegevens in het pas bevrijde Nederland (1945-1950) (2).

H. Snel: De eigenzinnige neef [Hijman Isaac Preger, in 1767 uit Suriname naar Amsterdam gekomen met zijn oom Simon Salomons].


Misjpoge, jg. 28 (2015),nr. 4.

F. Slicht: Meijer Smeer, dirigent van de Tugelaweg [geb. Amsterdam 1886 (exm. De Korte), tr. 1910 Branca Degen; vooral koordirigent].

H. Snel: Complicaties bij het ‘lenen’ van een geboorteakte. Op zoek naar Sara Baruch [na 1811 was aangifte van geboorten verplicht (bewijs daarvan was o.a. nodig voor het aangaan van een huwelijk); voor degenen, geboren vóór 1811 was het wat lastig om bewijs te leveren (via de Vrederechter); het gebruik van één geboorteakte van ná 1811 voor twee of meer personen – geboren voor dat jaar – was makkelijker; probleem voor het vinden van de afkomst van de Sara (of Sellie) Baruch, die in 1860 trouwde met Raphael Isaac Ziekenoppasser, was vermoedelijk het verzuimen van het doen van geboorteaangifte].

K. Boas: Firma M.H. Boas, pionier in blik [Maurits / Moritz Hartog Boas (1836-1904) richtte in 1862 een handelsagentschap in confiseursartikelen op (specialiteiten als paté, vis, wijn, soep, fruit, confiture), tr. Manchester 1863 Sientje Willing; zoon Henri tr. 1899 Estella Ko(e)gel; medefirmant werd Moses Abraham Konijn (1877-ca. 1943), in 1931 enig eigenaar].

H. Snel: Vraag het de archivaris! [ vernoemingen in de familie Keesing (Kesing) m.b.t. zoons Jacob (1784-1858) en Jacobus (1801-1873) van Tobias Hartog en Clara Jacob; tip: achterhaal de Joodse voornamen; meer voorbeelden].


Nederland’s Patriciaat, 94 e jg. (2015).

(www.cbg.nl)

Drie genealogieën werden niet eerder opgenomen en zes langer dan 25 jaar geleden [tussen haken de oudste generatie(s)].

Blussé (van Oud-Alblas) [Anthoine Bleuzee / Bleuzé, afk. van Landas, vermeld Dordrecht, Leiden (1627), tr. Barbar N.N.; zoon Pieter Blussé, geb. Landas, begr. Dordrecht 1672, tr. ald. 1641 Maeyken van Botland].

Van Bommel [Reijnerus Janssen, geb. Roeyen (Maasdriel), tr. Dongen 1631 Johanna Antonius Dircxen].

Döderlein de Win. De Win [Jean de Win tr. Antwerpen 1599 Catelijn Carbeels; zie opmerkingen in GN 54 (1999), pag. 164].

Dutilh [Moïse Dutilh, overl. voor 1654, tr. Jeanne Lavigne; zoon Moïse (1634 Clairac 1708) tr. 1654 Judith Dulac].

De Gaay Fortman. De Gay. De Gaay [Jaques le Gay, afk. van Douai, tr. Leiden 1658 Hester van Duijnen, uit Enkhuizen].

Van Hasselt. Copes van Hasselt. Abbema Copes van Hasselt. Wilhelmy van Hasselt [Johan van Hasselt, te Kleef 1569, tr. Henrica Moersken; zoon Wolter, overl. Kleef 1620, tr. Aelheit Pass].

Van Hengel [Wynnolt van Hengel; zoon Wessel (ged. Doetinchem 1648); diens zoon Geurt van Hengel (geb. Gendringen) tr. Eibergen 1700 Hendersken Honhof].

Heyning. Heijning [Nicolaas Heijning (ill. zoon van Daniel Heyns / Heinsius en Ermgard Goes; (geb. Delft 1686, overl. Kaapstad 1759), tr. Kaapstad 1713 Geertruida Vermeij].

Scheltus. Scheltus van Kampferbeke. Scheltus van IJsseldijk [Jacques Scheltsen, afk. van Emden, burger van ‘s-Gravenhage 1620, tr. (1) ald. 1615 Catharina Lenerts, uit Bree; zoon Pauwels Jacobs Scheltus tr. Leiden 1638 Grietgen Wouters Vermij].


Numaga, jaarboek jg. LXI (2014).

(secr.: Jacob Canisstraat 24, 6521 HT Nijmegen; www.numaga.nl)

J.H.Th. Joosten: Lustrumrede.

A. van de Sande / Red.: Bij het afscheid van Paul Begheyn s.j., na tweeëndertig jaren redactielidmaatschap.

T. Bosch / M. Derks: Van de redactie. Een theeservies met een geschiedenis: de omgeving van Nijmegen als object van stadsgeschiedenis [servies in 1930 geschonken door buurgemeenten (door enkele niet van harte) aan Nijmegen t.g.v. 700 jaar stadsrechten; in dit jaarboek ‘staat niet zozeer de stad Nijmegen centraal, maar vormen de dorpen en de regio’s daaromheen het onderwerp van geschiedenis’].

A. den Braven: Karolingisch Nijmegen: de palts en zijn omgeving [‘op basis van historische en archeologische bronnen wordt een beeld geschetst van ‘Nijmegen in de Karolingische tijd’; bouw, uiterlijk, werkplaatsen, graven bij de parochiekerk, omvang kroondomein, beheer].

J. Brauer: Over de grens. Verzet en verraad in de grensregio Nijmegen – Kleef 1930-1940: twee casestudies [1. Het verhaal van Fritz W.G.J. Dagmar (Kleef 1906 – Nijmegen 1979) toont hoe het vroege Exil-verzet van de KPD gebruik maakte van de grens, met hulp van CPN-ers, sympathisanten en smokkelaars; gearresteerd na de Duitse inval, overleefde Sachsenhausen. 2. Auke Damhof (geb. Landsberge a.d. Warthe 1891), woonde sinds 1897 in Foxhol, 1931 te Nijmegen en in 1933 te Kleef, werd lid van de NSB, vertrouweling van Mussert in Duitsland, 1945 gearresteerd, veroordeeld in 1949, overleden Kleef 1972].

R. van de Schoor: Bespiegelingen aan de Oorsprong, op het Valkhof en op de Duivelsberg. Het Byroniaanse gedicht Osmund (1869) van de Lentse dichter S.J.E. Rau [1801-1887].

J. Smit: De oostelijke riviervlakte periferie van de stad Nijmegen? [het Laag, Millingen en Zeeland, Beek – Ubbergen; stedelijke expansie sinds de 19e eeuw; melk- en steenfabrieken, sociale effecten].

K. Bouwer: Nijmegen en het Nederrijkswald. Ontginningen en buitenplaatsen in de groene achtertuin [gebruik van het gebied; economische en juridische verhoudingen tussen Nijmegen en het domein Nederrijkswald; buitenplaatsen in de Meerwijk bron van inkomsten, statusobject en recreatie ... voor Nijmeegse notabele families; beheer, rechtspraak, 17e-eeuwse ontginningen o.a. in de Meerwijk; de ruim vijftig grondbezitters 1650-1980 behoorden tot 27 Nijmeegse families, waaruit vijf families ter bespreking gekozen zijn: Beeckman, Van der Lijnden, Sanders van Well, Snoeck en Wegelin].

H. Termeer: Van Oppidum Batavorum naar Numaga en verder. Een verkenning van historische verenigingen, organisaties en initiatieven in Nijmegen van 1901 tot 2013.

Aanwinsten Museum Het Valkhof.

R. Camps / H. Roodenburg: Een regionaal archief in het Regionaal Archief. De Vereniging van burgemeesters en secretarissen in het voormalig district Nijmegen, 1850-1904.

Kroniek van Nijmegen over 2013.

Bibliografie betreffende de geschiedenis van Nijmegen over het jaar 2013.


Nijmeegs Katern, jg. 29, nr. 2, april 2015.

(www.numaga.nl)

H. Roodenburg: Een lint van steenbakkers langs de Waal. Een korte geschiedenis van de baksteenindustrie in de Ooij en de Duffelt.

R. Zwart: Een monument voor Wiardi Beckman. Een Nijmeegse verzetsheld [Herman Bernard Wiardi Beckman (Nijmegen 1904 – Dachau 1945; exm. Kuenen); naamgever van het wetenschappelijk bureau van de PvdA].

J. Oosterman: Mooie toekomst voor een oude schat. Het getijdenboek van Maria van Gelre [schrijfwerk in 1415 voltooid door Helmich die Lewe].


Ons Voorgeslacht, nr. 678, jg. 70, juni 2015.

(www.hogenda.nl)

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht uit Sint Anthoniepolder met de naamdragers Blaeck, (Van) Moerkercken en Van der Swaen [oudst bekende: Huijch Pietersz Blaeck, geb. ca. 1510, overl. 1566-1575; drie generaties nageslacht tot halverwege de 17e eeuw; uitvoerig geannoteerd].

J. Heemskerk: Lidmaten van Schipluiden vanaf 1671 [o.a. Brederveldt, Carpershoeck, Van den Bosch, Zuijderendt, Van der Koij].


Ons Voorgeslacht, nr. 679, jg. 70, juli-aug. 2015.

H.M. Kuypers: ‘What’s in a name’. Naamsverandering: een genealogisch struikelblok [uitgebreid verslag van onderzoek naar de families van het echtpaar Dirck Jans Waterland en Lijsbeth Pieters Holthouder (tr. Nieuwpoort 1674); beide families komen ook voor onder een andere achternaam, nl. Deeltekaas (Deelt de kaes, Deelkees) resp. Dost (den Dost, Dosten); 17e eeuw; Kwartierstaat van Pieter Waterland (geb. Nieuwpoort) tr. Schoonhoven 1700 Johanna de Leeuw (ged. ald. 1674; hertr. ald. 1722 Johannes Franke); t/m kw. 28 plus 36/37; terug in de 16e eeuw; Waterlander, Caes, Boer, Van ‘t Veer].

B. de Keijzer: Verzameling schepenakten (1600-1749) voornamelijk betrekking hebbende op Den Haag en Rotterdam e.o., evenals een weesakte uit 1617 [transcriptie van de weesakte en van vijftien schepenakten; Reijmptgen Joris wed. Andries Jansz Hoben (Hobben) kocht in 1617 haar acht kinderen uit; Voorts o.a.: Hoflandt (1600), Oirschooth (1619), Bosch en Hoemaker (1637), Van Dijck (Hillegersberg 1641), Couwael (1644), De Jonge van Baerdwijk (1656), Stolck (Kralingen 1672), Cruijck (Rotterdam 1675), Voorburgh (1712), Prince en Van Mierop (1717), Kruijs en Van Ardennen (1749).

J.F. Wendte: De Rotterdamse kapitein Aert Aertsz Dubbelaer(t) en zijn voor- en nageslacht [familie mogelijk afk. van Arnemuiden; onderzoek aldaar; genealogie 3 (4) generaties uitgaande van Aert Aertsz Dubbelaer tr. Rotterdam 1608 Barbara Pieters Liefkint].

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht Schalkoord uit de contreien van ‘s-Gravendeel en Strijen [oudst bekende: Sent Dircksz, overl. 1616-1632, tr. Bastiaentgen Jans].


Ons Voorgeslacht, nr. 680, jg. 70, sept. 2015.

C. Sigmond: De kuipersfamilie Schut in Dordrecht (15de eeuw) [genealogie van drie (vier) generaties; oudst bekende: Gerrit Schut, van Zutphen, vermeld 1536 als lid van het kuipersgilde; twee zoons: Dirck (vermeld 1556-1575) en Gerrit (geb. ca. 1522, overl. 1594), van wie zeven kinderen bekend zijn].

B. de Keijzer: De familie Van Acquoy (Acquoy – Asperen) [een belangrijk lid van deze familie was Cornelius Jansenius, bisschop van Ieper (1585-1638); zijn standpunt over het verkrijgen van zieleheil (aanhangers werden Jansenisten genoemd) werd niet door iedereen gewaardeerd en in 1642 als ketters veroordeeld; in 1641 legde zijn broer Otto Jansz van Acquoy e.a. notarieel vast om naam en faam van de bisschop te verdedigen; uitgebreid onderzoek toonde aan, dat de oudste generaties – gepubliceerd in Nederland’s Patriciaat jg. 4 (1913) - niet juist zijn. De auteur verzamelde zoveel gegevens over naamgenoten, dat hij drie aparte genealogieën kon opstellen, uitgewerkt tot ca. midden 17e eeuw, waarbij niet gestreefd is naar volledigheid. Genealogie A: vangt aan met Ott Willemsz, wonende Acquoy, overl. voor 1515; gen. IV. Jan Ottens ‘de oude’ tr. Elisabeth Segers, ouders van de bisschop en o.a. Margriete Jans (die tr. Jan de Bruijn Jacobs uit Leerdam). Genealogie B. oudst bekende: Otto Jansz, overl. voor 6-5-1618, tr. ca. 1565 Neelken Otten (met nageslacht Mosselman te Asperen, Van de Hoocht). Gen. fragment C. gen. I. Otto Hermensz, kocht 1593 twee hofsteden, testeerde 1613, transport 1621].

Wapenregistratie: Nan, Van de Burgt (afk. van Geldrop), Bruggeman, Hommes.


Ons Voorgeslacht, nr. 681, jg. 70, okt. 2015.

K.J. Slijkerman: Het geslacht van de gebroeders Lenert en Kors Pietersz uit Mijnsheerenland [van Lenert en zijn kinderen werd na 1558 niets meer gevonden in Mijnsheerenland (mogelijk naar elders vertrokken); nageslacht – zonder achternaam – van Kors bleef de hele 16e eeuw aldaar wonen; de laatste van haar familie was Aeltgen Andries (ook voorkomend als Alida van Moerkercken), overl. 1654, huwde Den Haag 1610 Quirijn Adriaensz van Strijen (1575-1656), de broer van haar stiefvader Nicolaas].

J.F. Wendte: Een geslacht Van den Bos te Rotterdam. Varenslieden en zeilmakers [de oudst bekende generatie bestaat uit Matthijs Melsertsz van den Bos (wonend te Rotterdam, begr. ald. 1693, huwde tweemaal) en zijn zusters Machteltje (tr. Rotterdam 1648 Maerten Symons van Egmont) en Elysabeth (tr. Rotterdam 1654 Claes Jansz Portael), beiden bij huwelijk jongedochter van Schoonhoven; nageslacht tot midden 19e eeuw].

J. de Kloe: Antwoord op vraag 2015.2. Hello [Ottervanger, Van Triest].

C.J. Verhoeven: Antwoord op vraag 2015.18 Kroon / Franken.


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 32, nr. 3, 3e kw. 2015.

(www.otgb.nl)

J. Bakker-ten Have: Kwartierstaat Janna Meijerink [Lochem 1716 – Warnsveld 1756, tr. ald. 1744 Berent Overdijkinck; t/m kw. 15; –, Draafsel, Bruggink, Kempkes (alias Klein Burinck); met samenvattingen van aktes uit oud-rechterlijke archieven].

H. te Kulve: Klooster Burlo en Kotten [o.a. hoe groot was de invloed van de monniken op het leven in een buurtschap als Kotten].

W.F. Jansen: Kwartierstaat van Wim Jansen II (vervolg) [kwn. 35 t/m 75; o.a. Bitters, Veltink, Heersink, Pennekamp, Schuppers, Hamer, Brummelman, Beusel, Kreeftenberg, Velthorst, Rexwinkel, Kraaijenbrink, Kelderman].

G. Luiting: Nalatenschap van Abraham Walijen, koopman te Amsterdam [broer van Mathias Walijen, koopman te Winterswijk, kocht in 1718 havezate Plekenpol, tr. Geesje Schimmelpenninck; schuldenlast van Mathias].

j. Bakker-ten Have: Kwartierstaat van Reijntjen Braeckers / Breukers [ged. Geesteren 1745, tr. (1) Neede 1768 Arend te Vaerwerck; t/m kw. 28; Stoffers, Ten Paste, Geerdink, Braeckers].

A. Metz: Bewoners van het erve ‘De Vree’ (vervolg) [Huetink (18e-19e eeuw), Enzerink, Van Tricht, Breukink, Uenk, Van de Water].

H. te Kulve: Stift van Vreden en Kotten [boerderijen Plante en Honders].

I. Brethouwer: Matrilineaire stamreeks van Harmina Johanna te Paske [1897 Aalten 1984, tr. ald. 1923 Hendrik Willeam Obbink; Geessink, Blekkink, Wevers, Eelink, Sikkink, Boijtink, Bruggers, Eelinck, Honders].

A. Esveld: Aanvullingen artikel Boerderij Het Paske [Te Paske, Wentink].


Opraekelen, jg. 21 (2015), nr. 2.

(www.gemeentediever.nl; http://diever.erfgoedpunt.nl)

J. Oosterhuis / R. Pot: De rol van de Gereformeerden in de 2e wereldoorlog [vooral die van de verzetsgroep in Diever; veel details en namen].

P. Gols: Wat er over is van de landbouwschool in Zorgvlied.


Oud Nuus, nr. 178, jg. 46, maart 2015.

(Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer; www.stichtingoudaalsmeer.nl)

In Memoriam Frans Janssens.

D. Jongkind: 125 jaar bloemheesters in Aalsmeer [seringen].

J.W. de Wijn: De Aalsmeerdersluis in Spaarnwoude.

G. Wentzel: Kwekerij van de familie Keessen [1885-1985].

H. Kampf: Aalsmeerse jeugd en vrijetijdsbesteding v.a. 1918.

K. Maarse: De Eilanders IV; een (bijna) vergeten West-Friese familie in de Haarlemmermeer en Aalsmeer [hierin aandacht voor twee kinderen van Pieter Eilander (1848-1903): dochter Catherina Elizabeth tr. Wijnand Olij en zoon Klaas tr. Jenke Gortzak; en verwanten Bloemink, Nauta, Piet, Bos (uit Workum), Buys].

Telefoon in Aalsmeer [1915].


Oud-Utrecht, 88e jg., nr. 1, febr. 2015.

D. Keuning: Graansilo of schouwburg. Nazi-lofzang op zijn ontwerp bracht architect Dudok voor de Ereraad.

T. van den Berg: Op de vuist. 1. De veldslag op het Herderplein, 28 mei 1965 [tussen de Sjorsklanten en de Vetkuiven, twee jeugdgroepen].

P. van Doesburg: De musicerende engelen van Henrick Bontmaker. De latei uit de Dom in het Centraal Museum geïdentificeerd [bovendorpel; 1495].

T.H.M. van Schaik: De Utrechtse jaren van don Roberto. Aalmoezenier van de Italiaanse gastarbeiders [Roberto Lambriex, Maastricht 1902 – Overvecht 1992].


Oud-Utrecht, 88e jg., nr. 2, april 2015.

M. van Lieshout: Maatschappij Zandbergen Amersfoort 1940-1945. Een kindertehuis in oorlogstijd [uit het oorlogsdagboek van Kea Mulock Houwer-Post].

T.H.M. van Schaik: Kerklammeren, critici en relschoppers. Paus Johannes Paulus II in Utrecht.

C. Staal / H. Wynia / R. de Kam: Een geheimzinnige epitaaf van de Utrechtse Dom [memoriesteen van Bertoldus Pouc, overl. 1397, vicarius].


Oud-Utrecht, 88e jg., nr. 3, juni 2015.

Themanummer: Water

T. Burgers: Utrecht en het gevaar van de Lek [o.a. in 1855 brak de Grebbedijk door].

D. Goosen: ‘Voert water aan in frisse, heldere stromen!’ De strijd tegen vervuiling van het water in de stad.

L. Mur: De plassen en meren ten noorden van Utrecht [ontginning, ontwatering, turfwinning, inpolderen].

F. Vogelzang: Stedelijke aanvaringen. Economische treiterijen tussen Utrecht en IJsselstein.

H. Wynia: Pompeii aan de Rijn. Bijzondere Utrechtse scheepsvondsten.

H. Buiter: Het Merwedekanaal, de vaarweg die aan zijn succes ten onder ging.

D. Goosen: Een korte geschiedenis van de Utrechtse stadspompen.

B. Appeldoorn: Triton, Viking en Orca, roeien in Utrecht.

A. Haartsen: De sprengen van de Utrechtse Heuvelrug.

C. de Ruiter: Woonschepen op Utrechts water.


Oud-Utrecht, 88e jg., nr. 4, aug. 2015.

S. Wassing: ‘De Churfurst op ‘t regte spoor gebraght ende gehouden’. Godart Adriaan van Reede van Amerongen, ervaren diplomaat aan het hof van Brandenburg-Pruisen (1679-1684).

J. van der Lijn: Over het Utrechtse Mikwo [bad met rituele functies].

R. de Bruin: Kruisvaarders en weldoeners. De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht in het Centraal Museum [tentoonstelling].

H. de Wit: De geschiedenis van de Utrechtse City Bioscoop [geopend in 1936; directeur Hans Cohen Barnstijn].

J. Smithuis: 1346: bloedige burgertwisten in het centrum van Utrecht [strijd om de macht tussen de families Gunter en Van Lichtenberg].


Oud-Utrecht, 88e jg., nr. 5, okt. 2015.

H. Buiter: Hoe Utrecht fietsstad werd.

C. Görts: De hoogleraar, die zijn rug recht hield. Victor Jacob Koningsberger (1895-1966) [was de eerste hoogleraar, die nov. 1940 openlijk protesteerde tegen het ontslag van joodse collega’s].

T.H.M. van Schaik: Een boek open over Brom [edelsmederij, katholieke kunstenaarsfamilie; boekbespreking Meesters voor God en Kerk].

V. Lansink: F.F. van der Werf – een veelzijdig fotograaf [Frans Ferdinand, geb. Utrecht 1903 (exm. Van Gendt), tr. Jacoba Gijsbertha van Os van den Abeelen].

L. Dorsman: ‘Veele onbehoorlickheijden ende insolentien’. Studentengeweld in de vroegmoderne tijd.


De Proosdijkoerier, jg. 30, nr. 4, dec. 2014.

(Postbus 65, 3648 ZH Wilnis; www.proosdijlanden.nl)

P. Forsthövel: Afscheid van de dertiende penning [middeleeuws recht, afgeschaft per 31-12-2014; een koper van land ‘moest – ter erkenning van het gezag van de heer en tot afkoop van diens naastingsrecht een handwissel ... in geld betalen’, een dertiende deel over de waarde van de grond].

J. Frankenhuizen: Negentig jaar Kunst na Arbeid. De opgaande lijn komt in zicht (deel 2) [zangvereniging].

C. Muller: Manuscriptkaart uit 1782 van De Ronde Venen weer onder de aandacht.

P. van Buul: Oukoop is de bakermat van het poldermodel.

S. Veerhuis: De Gasse dossiers [m.b.t. de beginjaren van het dienstverband als architect en opzichter van de gemeente Mijdrecht van Petrus Joannes Gasse (geb. Harmelen 1909; exm. Bogaard)].

B. Bouwhuis: Interview met Ed Swaab op 20-10-2014.

P. van Colen: Vinkeveen, een gemeente in opbouw (2).

L. Veerhuis: Het verhaal van Oma Leontien [Leontine van Asten (tr. 1965)].

F. Compier: De Nessersluis, een ‘klinkend’ resultaat (6). We gaan het Fort in.


De Proosdijkoerier, jg. 31, nr. 1, maart 2015.

P. van Buul: Engels vliegtuig neergeschoten boven Waverveen.

S. Veerhuis: Een stukje monumentaal (1) [geschiedenis van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Mijdrecht].

Negentig jaar Kunst na Arbeid [periode 1990-2014; met namen en (dienst)jaren van dertien dirigenten].

P. Grundman: Raadhuis op stelten. De oktoberrevolutie [1965].

B. Bouwhuis: Interview Peter van Golen.

K. Pothuizen: Armenzorg en openbare gezondheid in de Ronde Venen 1866-1870 [Daniël de Bruijn (1838-1902), geneesheer te Mijdrecht verzocht in 1866 B&W om maatregelen i.z. wonen en hygiëne].

F. de Wit: Mijdrecht in de eerste wereldoorlog [M. Fernhout werd in 1914 burgemeester].


Rotterdams jaarboekje, 12de reeks, 1ste jg. (2013).

(Stadsarchief, Postbus71, 3000 AB Rotterdam; Historisch Genootschap Roterodamum)

Dagelijkse kroniek 2012.

H. Zirkzee: August Pieter Willem van Empel, bekend als Willem Wodka, jazzpromotor, 1930-2012 [geb. Nijmegen].

H. Zirkzee: Wim Koopmans, 1941-2012 [jazzzanger].

R. Vonk: Kees Korbijn, 1926-2012 [liedjeszanger].

M. Koen: Ton Lutgerink, 1946-2012 [choreograaf, danser].

Th. Holterman: Henc van Maarseveen, 1926-2012 [jurist, hoogleraar staatsrecht, graficus].

F. Hengeveld: Henk Mali, 1935-2012 [directeur Stichting Kunstzinnige Vorming].

A. Pop: Drs. C.L. (Cees) Meijer, 1919-2012 [geb. Kapan (Borneo), econoom, o.a. directeur Nederlandsche Scheepshypotheekbank].

G. Meijer e.a.: Piet Sanders, 1912-2012 [geb. Schiedam, jurist, hoogleraar Burgerlijk recht].

W.A. Arts: Prof. Dr. J.M.M. de Valk, 1927-2012 [geb. Rotterdam (exm. Nijs), hoogleraar Theorie en geschiedenis van de sociologie].

Chr. Berkvens-Stevelink: Cees van Wijk, 1944-2012 [geb. Dordrecht, o.a. landelijk voorzitter van het COC].

W. van Giersbergen: Rotterdam tussen 8 en 25 november 1813. De bevrijding van de stad: een reconstructie. Bijlage: Oproerkraaiers genoemd in het Politierapport van De Marivault.

H. van Herwijnen: Jakob Smits, een eigenzinnige Rotterdamse decoratieschilder [Rotterdam 1855-1928, zoon van Frans Smits (uit Zevenbergen) en Theodora de Graaff; in dienst van de firma Eckhart, spiegel- en lijstenmakerij van Christiaan Hendrik Eckhart (1847-1896); buitenlandse studiereizen; tr. (1) 1882 Antje / Anna Kramer (zij gingen wonen in Nieuwer-Amstel); plafondschildering Schielandshuis, decoratief werk; vertrok naar België waar hij tr. (2) Malvina de Deyn (overl. 1899), tr. (3) N.N.].

A. Koster / P. Pijpers: Het nog niet vertelde verhaal over ‘De Wacht’ [illegale krant, die werd samengesteld en gestencild in het ketelhuis van het Rotterdamse Gasthuis].

H. Rombouts: De Heilige Familie in Overschie. Gérard Héman: mythen, sprookjes, kerststallen en heiligen [geb. Duisburg 1914 (exm. Bornemann), decorateur].

K. Stadhouders: Van diepgeld tot schroefankers [diepgeld: in 1856 werd besloten deze belasting havengeld te noemen, te betalen door schepen die gebruik maakten van gemeentelijke voorzieningen of diensten. Rotterdam vorderde echter – net als Dordrecht, Harlingen, Amsterdam en Delfshaven – havengeld van elk schip dat binnen de gemeentegrenzen kwam ook al maakte het er geen gebruik van. Susanna Vrijhof weigerde in 1866 havengeld te betalen voor het lossen van kolen in een haventje in Delfshaven, dat geen eigendom was van de gemeente. De rechter gaf haar gelijk. Meer kwesties en disputen over het havengeld].

H. Waldeck: De eerste Rotterdamsche auto-(boxen-)garage, opgericht in 1897. De eerste autogarage van Nederland? [Antonius Johannes Petrus (Piet) Smits, hoedenmaker en financier, tr. Schiedam 1855 Cornelia Kropmans; hun zoon Antoon begon in 1890 een rijwielfabriekje, tr. 1897 Dina Smulders en kocht in dat jaar in Parijs een automobiel en stichtte de Garage].

B. Woelderink: Van Douwe, een Rotterdams geslacht van ambachtslieden en kunstenaars [eerste beeldhouwer / -snijder in de familie was Willem Jacobsz van Douwe (kocht in 1659 een huis); van drie generaties zijn tekeningen en ontwerpen bewaard gebleven; twee banden met tekeningen bevinden zich in het Marine Museum te Sint-Petersburg].


‘t Seghen Waert, jg. 34, afl. 2, juni 2015.

(Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer; www.oudsoetermeer.nl)

P. van Daal / F. Rijkaart: Sprekend Verleden. In gesprek met Henk en Ria van Dam [drie generaties Van Dam op boerderij ‘Vredebest’, Pijnacker; verhuizingen vanwege een grenscorrectie en realisatie van een polder].

A. Batenburg: Frederik Kindt aangeklaagd [geb. Hellevoetsluis 1714 (exm. Hengevelt), groeide op in Hillegersberg, werd notaris, secretaris en schout van Zegwaard, secretaris van Zoetermeer, tr. 1751 Anna Bol weduwe Joh. Corn. van Teijlingen; ruzie met predikant David van Heuven].

C.J. Heeren: Gemeentearchief van Zoetermeer: verzamelen en bekijken.

P. Drapers: Historie – over ambachtsheer Carel van Wijngaarden [n.a.v. een artikel van W.J.J.C. Bijleveld in Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek, jg. 7 (1949).


De Silehammer, 23e jg., nr. 2, juni 2015.

(Hoofdstraat 23a, 8375 AK Oldemarkt; www.historischeverenigingijsselham.nl)

J. Steenstra: Een Oldemarkter processielied [gemaakt door Helena M.H. Muurlink (1880-1937), dochter van Jacobus Muurlink en Anna Hesse (tr. 1876)].

J. Bakker: Mit de bok naor de bolle [herinneringen van Tinus Snijder (92 jaar, zoon van Meilof Snijder) aan de Stierenvereniging Wetering-Muggenbeet].

Red.: Schip ‘De Koophandel’ van Jan Fledderus [1844-1925, uit Kuinre, beurtschipper].


De Stelling, nr. 131, jg. 34, jan. 2015.

(Gracht 15, 8485 KN Munnekeburen; www.historieweststellingwerf.nl)

G. Lantinga: Weststellingwerf monumentaal (39). De grens met Overijssel.

H. Deems: De (voormalige) Wolterswijk ten zuiden van Oosterstreek [voor notaris Huender te Steenwijk droegen april 1899 Albert Jans Mulder, koopman en Jan Elisa Mulder, timmerman, beide wonende Noordwolde, mede namens familie een aantal vaarten of wijken over aan de Mij van Weldadigheid].

E. Lantinga: De nedergerechten vertellen hun verhaal (5). De 17de eeuwse voorouders van de katholieke familie Ten Berge (II) [de weesrekeningen uit 1654 en 1663 in de Weesboeken van het Nedergerecht van Ooststellingwerf geven informatie over het gezin van Banier Remmelts en Antje Eijses, w.o. zoon Remmelt Niers tr. ca. 1660 Hendrikje Jans].

B. Speerstra: Biografie van de klipper ‘Broedertrouw’ en zijn schippers / eigenaren (2, slot) [het schip veranderde in de periode 1913-2014 zeven keer van eigenaar: Van der Zande (2x), Atsma, Karelse, Kelderman, Kreuwels, Duinkerke, Werkman].

M.H. de Vries (†): De oude kerken te Peperga. Trilogie van een dorp.

J. Roorda: Het woonwagenkamp te Steggerda [in gebruik genomen 1938, opgeheven 1988].


De Stelling, nr. 132, jg. 34, april 2015.

Themanummer: 10 en 11 mei 1940. De Westhoek van de gemeente Weststellingwerf geëvacueerd. Samengesteld door I. Naafs-Loman en G. Lantinga.


Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis, jg. 21 (2014).

(Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis, p/a Historisch Centrum Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle; www.adelsgeschiedenis.nl)

T. O’Keeffe: Aula and camera. The architecture of public and private lives in medieval Irish castles.

F. Gouwens: Johan van Reede van Renswoude. Een Utrechtse edelman en zijn politieke netwerk in de Republiek (1634-1682).

G. Dethlefs: Dienst jenseits der Grenze. Adelige Offiziere in Overijssel und im Münsterland 1650-1802.

H. Ronnes / B. van Toor: Op bezoek bij de adel. De buitenplaats als ‘protomuseum’ vanaf de late zeventiende tot de late negentiende eeuw [o.a. Het Loo].

F. Vogelzang: Blauw bloed in het lokale bestuur. Adellijke burgemeesters in de provincie Utrecht in de negentiende eeuw.

S. Unger / J. Dronkers: Do you really need a castle? Material inheritance and noble status symbols in present-day society.

S. Frequin: Een tombe als stamboom. Verbeelding van de dynastie voor de eeuwigheid [bijvoorbeeld de grafmonumenten in de kathedraal van Saint-Denis voor de Franse vorsten; verwantschapstombes (wapens); het belang van polychromie, een Utrechtse casus (Gwijde van Avesnes, overl. 1317)].

R. van Oosten: Floris V is niet Floris V maar Willem II wel Willem II? Hoe historische beroemdheden een dronkenschap van historische sensatie teweeg kunnen brengen [twijfel over toeschrijvingen; ‘C14-dateringen van individuen die veel rivier- of zeevis hebben gegeten, zoals bij hoge adel in de late middeleeuwen aantoonbaar is, systematisch te oude dateringen opleveren’].

A. Baggerman / R. Dekker: Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814.

G.-R. de Groot: Adelsrecht in de hedendaagse Europese monarchieën. Het Nederlandse adelsrecht in vergelijking met andere Europese adelsstatuten.

Boekbesprekingen.


Westfriese families, 56e jg., nr. 2, sept. 2015.

(secr.: E.D. Dekker, Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek; http://www.westfriesefamilies.nl)

L. van der Heide / S. de Smeth: Vervolg familie Van der Heij (slot) [Van der Heide; gen. 7 – 8 (9); 20e eeuw].

J. Selie: Parenteel van Marijtje Hovenier [1763 Hoorn 1824; tr. ald. 1783 Jacob Schaaf; t/m gen. 4 (5); Schaaf, Selie, Mooij, Pauw].

S. Koorn: Een familie fragment met de naam Koorn [Rieuwert Danielsz tr. Enkhuizen 1735 Geertjen Jans; zoon Jan Rieuwerts Koorn, overl. Enkhuizen 1820, tr. ald. 1772 Jeske Joris Damstra; (klein)kinderen].

P. Nan: De familie Nan in Wervershoof [Klaas Pietersz Nan, ged. Venhuizen 1784, overl. Wervershoof 1842, tr. Venhuizen 1807 Teunisje Cornelis Mans; en (klein)kinderen; boedelbeschrijvingen, huw. voorwaarden, testament].

Errata Jubileumboekje Westfriese families, dec. 2014 [Raat, Bos, Seydel].


NGV – afdelingsbladen:

Amersfoort e.o., jg. 24, nr. 2, april 2015.

K. Schipper: De Nieuwe Hollandse Waterlinie [verslag van een lezing].

G. Woertman: Genealogie en nu op zoek naar DNA? [idem].

S. Visscher: WieWasWie [idem].

Th. van Veen: Acht kalenderjaren op rij [kinderen van Johannes A. Jongsma en Neeltje Bruinsma; Hemelumer Oldeferd 1896-1902].

J. van Eekelen: Nog eens Mattheus Scheerder [Johannes Scheerder (geb. Venlo) otr. Amersfoort 1692 Aaltje Henrix Middendorp; in de huwelijks voorwaarden trad op voor de bruidegom zijn oom Mattheus Scheerder; vondst in Venlo en hypothese oudere generatie].


Amstelland, nr. 98, maart/mei 2015.

M. Vulsma-Kappers: Regesten van kwijtscheldingen (XXXIX) [1588; Van Santen, Van Voorthuysen, Roch].

A. Kerkhof: Een nieuwe baan in 1869 [Pieter den Hollander, geb. Zwijndrecht militair, gemeenteveldwachter; levensverhaal met bijbaantjes].

Corr. & aanv. [Johannes de Barnsteen tr. Den Haag 1785 Elisabeth Meijer].

(P. Miebies): ‘Jordaanse’ familienamen (1) [namen in een handschrift van historicus Jan Zacharias Kannegieter (1892-1979) over de Jordaan rond 1613, de Derde Uitleg van Amsterdam; gedigitaliseerd: www.amsterdamhistorie.nl/jordaan/ , klik op Lees op het Web].

R. Vollmar: De kwartierst(r)aat (4) [Jacob Krüse(straat); Holijsloot 1905 – Sachsenhausen 1944, verzetsman; Krüse (Kroese), Kok (te Zunderdorp, Landsmeer), Pronk (te Edam), Oortwijn (te Buiksloot, Graft)].


Amstelland, nr. 99, aug. 2015.

Oproep voor DNA-onderzoek.

M. Vulsma-Kappers: Regesten van kwijtscheldingen (XL) [1588; Appelman, De Wit, Van Rijn].

Correcties & aanvullingen [Coenen].

‘Jordaanse’ familienamen (2).

H. van der Schot: De kwartierst(r)aat (5) [Van Kootenstraat te Hoofddorp; Juriaan van Kooten (geb. Haarlemmermeer 1928); 15 (30) kwartieren: Van Kooten (te Dussen), Oussoren (te Ruwiel), Van Driel (te Nieuwer Amstel), Fokker (te Loenersloot)].

P. Miebies: Het geheim van de rommelmarkt opgelost [de aankoop van een bordje met tekst was het begin van onderzoek naar de personen achter de daarop geschilderde namen: Cor Molenaar en Jenny Zeller. Hij werd geboren te Hoorn 1894, Jenneke Geertruida te Wageningen 1901, tr. Petershagen 1922, woonden 1933-1942 (en later weer) in Amsterdam; stamreeks Molenaar te Wervershoof, Medemblik, Hoorn 1763-1989; Via internet (blog) kwam een reactie die meer informatie gaf].


Aqua Vitae (Betuwe), 18e jg. (2015), nr. 2.

G. van Genderen: Een Bommelerwaardse bierbrouwer in mijn voorgeslacht [Herman van Genderen (1736-1804) te Well, zoon van Jan (1702-1769), koopman in hop, kleinzoon van Wouter (1671-1730) o.a. hopteler].

Th. van Zon: The American dream? [Clementine Lia Wilhelmina van Zon, geb. Rotterdam 1934, tr. Amsterdam 1954 Briten Millet Terry, verpleger US Airforce].

P. Welling: Het mysterie van Tiel [Adriaan van Haeften (Batavia 1716 -1848) en zijn zoon Johan correspondeerden vanaf 1840 met de Koning en de Hoge Raad van Adel; hij verzocht erkenning in de Nederlandse adelstand; in 1844 werd hij verheven in de adel als jonkheer; erkenning als baron zou kunnen volgen als hij de benodigde bewijzen zou kunnen leveren].


Delfland, jg. 24, no. 2, juni/juli 2015.

H.M. Lups: Zeg nooit nooit als je genealogisch onderzoek doet [Amerikaanse kleindochter van KNIL-soldaat Luppo Lups zocht info].

L.M.M. Hendriks: Op zoek naar de nakomelingen van Michiel Corneliszn van der Dussen en Wilhelmina van Setten (deel 1) [afgebeeld op een schilderij met hun vijf kinderen t.g.v. hun 15e trouwdag in 1640; geschilderd door Hendrick Cornelisz van Vliet (1612-1675); Michiel (1600-1681; exm. Bugge) tr. Delft 1625 Wilhelmina Otten van Setten (1605-1683); in de manslijn na een kleinzoon uitgestorven; nageslacht via dochters: Van der Eem, Roos, Van Leefdael, Van Outheusden, Diert, Schade van Westrum].

P. Eyckerman: Fotodatering [verslag van een lezing].


11 en 30 (Friesland), afl. 78, jg. 20, nr. 2, april 2015.

J. Hofstra: Criminele zaken in Friesland [inleiding; bijlagen bij de criminele sententies; www.tresoar.nl, inventaris Hof van Friesland].

M. Kist: Verdacht maar niet vervolgd: de zaak van Detje Paulus [geb. Suameer ca. 1783, tr. Eastermar 1804 Rinse Jelles (Hooyenga); beschuldigd van diefstal in 1809 van het spaarpotje van Atje Geerts (Overzet)].

J. de Boer: De ouders van Maria Catharina Piron en hun criminele handel en wandel -2 [Matthijs Pieron en Geiske Folkerts, 1808].

S. Giezen: Stamreeks van Hilbert van der Duim [geb. Beetsterzwaag 1957, schaatsenrijder -> gen. VII. Jan Hendriks van der Duim tr. Drachten 1784 Hiltje Jans Helt].

N. (Groeneveld-)Buis: Bajesklanten [een weekend opgesloten in het – verouderde – Huis van Bewaring te Hoorn om hetzelfde regime te ondergaan als vroegere gedetineerden, resulteerde in de beschrijving van deze ervaring in 2002, afgewisseld met een impressie van het gedetineerdenleven 1875-1876 zoals voorvader Berend Roosenstein in 1875 kan hebben doorgemaakt].


Genealogica (Flevoland), 31e jg., nr. 2, mei 2015.

Verslagen van lezingen, Voorouderspreekuur, Verborgen verleden (vervolg), De kalender.

A. van den Berg: Verslag van een zoektocht naar een oom [overleden in WO-II].


GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 18, nr. 2, mei 2015.

T. van Reeken: Een tussenstap op een genealogische zoektocht (deel 3) [reconstructie van een familie Van Reeken / Van Reecum / Van Rekem te Budel; 17e-18e eeuw].

J.W. Koten / J. Knoors: De ‘Spaanse griep” en andere nare gevolgen van de Grote Oorlog 1914-1918.

R. Suijkerbuijk: Teuven [kerkdorp in Belgisch Limburg, gem. Voeren; introductie].

T. van Reeken: Toevalsvondst m.b.t. Remy van Maastricht (16e eeuw) [alias de Tré, zijn gezin te Frankenthal 1581-1595].


Gens Propria (Kennemerland), Nr. 79, april 2015-2.

R. Philippo: ‘een plekje geven’. Het raadsel van de naamsverwisseling Philippo en Hooft [stamreeks van Gerardus (Gerrit) Philippo (geb. Haarlem), zoon van Willem Philippo (1918-1969) tr. Zandvoort 1938 Dirkje Visser (exm. Gravenmaker); generatie 6: Abraham Hooft Philippo (1802 Haarlem 1882), zoon van Neeltje Philippo (geb. Haarlem 1779); Gerardus tr. Jobina G. Nuijten (geb. 1940), dochter van Willem Nuijten, die dec. 1944 tijdens een razzia werd opgepakt; gezocht werd waar hij overleden en begraven was (‘s-Heerenberg); Wilhelmus Nuijten (‘s-Heerenhoek 1910 – Bergh 1945), kleinzoon van Johanna Adriana Nuijten (1864 Borssele 1889)].

L.J. de Jong: Je zal maar Leendert Jurrie als voornaam hebben! [vernoemd naar grootvader Leendert Jurrie Kraan (1887-1939) en het verhaal er achter].

J. Jellema: De meermin van Haarlem [presentatie over het verschijnsel zeemeermin].


Gepermeteerd (‘s-Hertogenbosch – Tilburg), nr. 66, jg. 17, juni 2015.

R. van den Bout: Regionaal Archief Tilburg, een ongekende schatkamer [o.a. het project Charterbank, waarin nu de scans en transcripties zijn opgenomen van Geertruidenberg, Raamsdonk, Oisterwijk, Moergestel en Tilburg].

P. van den Sanden: Het schrijven van een familiegeschiedenis.

R. van den Bout: Mijn grootvader in Indië. De familie Van den Bout in Nederlands-Indië (1911-1927) [Teun van den Bout (geb. Hardinxveld 1883; exm. Swets), o.a. opzichter bij Rijkswaterstaat, aannemer, tr. Nijmegen 1907 Maria Dorothea Maalsen (exm. Nales); hun gezin].

A. Duijf: Overleven in de Grote Oorlog.

A. Neggers: Genealogisch onderzoek in de Meijerij van ‘s-Hertogenbosch [verslag van een lezing].

H. Jorens: Genealogisch onderzoek in België [verslag van een lezing].


GroninGEN, jg. 22, nr. 2, april 2015.

W.G. Doornbos: Naamslijsten XXXIX. Volmacht door de karspelleden en inwoners van Winschooten, 1681.

J.E. Lammerts: Lammerts [glas-in-loodraam in de St. Jozefkathedraal te Groningen geschonken door Otte Lammerts (Warfhuizen 1840 – Groningen 1922) en zijn tweede vrouw Jacoba Catharina ten Horn (overl. 1907)].

J.W. Poll: Notities betreffende de familie Büchli [aanv./verb. op Gruoninga 2004; Christiaan Büchli (ged. Safien Platz 1742), tr. (1) Terheijden 1767 Sara Kantens, tr. (2) Drimmelen 1797 Jacoba Pelletier; nageslacht o.a. te Berbice, Amsterdam, Vianen, Oldenhove, Groningen].

P. van Rooden: Jannes Mees Kielema, een zoon in Franse dienst gestorven [ged. Windeweer 1791, overl. bij Brest 1812].

T. Glas: Fragmenten Lommert [te Zeerijp, Loppersum, Garsthuizen, Eenum; eind 17e – 19e eeuw].

H. Hartog: ‘Stijf in de hulpseelen’ en andere kunstgrepen [rekest aan de gouverneur van Groningen in 1832 over Albert Hermannes van Loo en Hermannes Jans Harkema, boerenknechts in Grootegast werden ervan verdacht trucs uitgehaald te hebben bij de meting van lotelingen, zodat ze te klein bevonden werden en worden vrijgesteld van de dienst].

P.J.C. Elema: Beatrix uit Uithuizermeeden [Beatrix Kornelis de Boer (1774 Uithuizermeeden 1847) tr. ca. 1798/99 Pieter Willems Rus; hun gezin en haar stamreeks (4 gen.)].

P. van Rooden: Bijzondere vondst (2): Harke Bonthuis, een betovergrootvader [ten tijde van de geboorte van Hindertje van Dijken in 1915 waren behalve de ouders, grootouders en twee overgrootouders, ook een betovergrootvader in leven, nl. Harke Bonthuis (Opwierde 1834 – 1919; exm. Flink; tr. 1859 Jantje Poelma)].

A. Veldhuis: Allem@@l digit@@l (44).


Hollands Noorderkwartier, afl. 101, jg. 29, nr. 1, april 2015.

50 jaar Hollands Noorderkwartier

Thema: Bijzondere voorouder en/of bijzonder voorwerp

T. van Gestel: Terugkijken voor de genealogie van de toekomst.

L. de Jong: De ‘geboorte’ van Hollands Noorderkwartier.

E. Reijngoud: Albert de Leur en de fiets [Alkmaar 1852 – Den Haag 1930 (exm. De Groot), tr. Alkmaar 1876 Cornelia Alida van Leuven (exm. Bokhorst)].

W. Hermanus-Schipper: Het Kopje van de Gouden Koets, een verhaal over Grietje Streefkerk en Teunis Otten [tr. Loosdrecht 1897; hij was lid van het Bestuur Aanbieding Gouden Koets].

A. Coenen: Het juwelenkistje van de familie Coenen [gemaakt door Hermanus J.M. Coenen als huwelijksgeschenk voor zijn schoondochter in 1910; geschiedenis familie Coenen in vogelvlucht].

H. van Veen (†): Mijn favoriete grootouder Trijntje Melgers Swerver [geb. Noord-Scharwoude 1838. tr. (1) 1868 Pieter Bruin en tr. (2) Pieter Brugman, beiden weduwnaar met kinderen; Trijntje had kortere of langere tijd de zorg voor meer dan achttien kinderen van verschillende echtgenoten en huwelijken].

D. Brussen: Een paneeltje met Oost-Indische Kers [Willem de Nooij (1853-1944), meester-schilder te Ede].

T. van der Jagt: Molenaar te Amsterdam [Lambertus Vogel uit Weesp, korenmolenaar, tr. Amsterdam 1787 Joanna Kersmis].

H.D.E. Bos: Het 50 jarige huuwlyksfeest van L. van Winkel en C. Kragtwijk [1832; Leonardus van Winkel (Budel 1757 – Rotterdam 1838) tr. Rotterdam 1782 Catharina Kragtwijk (1758-1833; exm. Van Stigt); afstammingslijn naar Markus A.M. Koning (geb. Alkmaar 1956) via Sengers, Van Vugt, Wiegerinck].

M.A.T. van Rijn-Kerkhoff: Briefkaart uit het Jappenkamp van mijn grootvader aan mijn grootmoeder [Gérard Jean Schouw (Amsterdam 1892 – Haarlem 1953), tr. Amsterdam 1918 Geertruida S.J. de Lange (Amsterdam 1891 – Haarlem 1979); met stamreeks (9 gen.) vanaf Hans Schouw uit Lübeck tr. (1) Den Bosch 1682 Claesken van der Hart; gen. 4 vertrok naar Amsterdam].

T. Schoehuijs-de Vries: Een aparte voorouder of ‘Een wonderdokter uit België’ [Hendrik Schoehuijs (1838-1909), tr. 1860 Neeltje Houtkooper].

J.J. Vethaak: Voorouders aan de Oostdijk in Heerhugowaard [Jan Gelder (1820-1900) en Maartje Hemke (1823-1897) kochten in 1843 de boerderij ‘De Witte Koe’].

D. Lens: Opa Lens [Franciscus Jacobus Lens (Amsterdam 1870 – Oostzaan 1949); onderzoekservaringen].

J. Kaldenbach: Mijn favoriete voorouder Femmetje of hoe je door een bidprentje tot een doorbraak komt ... [Euphemia Kaldenbach (Zwaag 1890 – Lutjebroek 1960), huishoudster, tr. 1914 Jacobus Baas; haar tragische leven].

G. Pater: Arme Grietje Pater [Dirkshorn 1814 – Ommerschans 1828].

K. Wittebrood: Opa Smit [C.J. Smit, overl. 1948 (74 jaar), vestigde zich in 1904 te Schalkwijk als koperslager en loodgieter].

H. Zonneveld: Barend Ellerman, dorpsdokter van Koedijk [ged. Koog a. d. Zaan 1799 -1851, heelmeester, tr. ald. 1825 Aaltje Metselaar].

J. Breggeman: Piet Huitenga, beter bekend als Piet IJsco [Petrus Age Huitenga, geb. (Franeker) 1936, slager, ijsverkoper en avonturier].

M. Groot: Ridder Heijndricksz Dockum [Opmeer ca. 1533 – Vlaardingen 1617; met afstammingsreeks in schema: Dockum, Hensbrouck, Van der Laen, Hogendoorn, Van der Ham, Vis, Broere, Groot].

A. Poland: Met blijdschap geven wij kennis ... [het zoeken naar een geboortekaartje leverde het levensverhaal op van Wilhelmina Kaijer, overl. 2011 (89 jaar)].

M.D. Sanstra-Veenis: Mijn grootvader Willem Klopper 1887-1964.

Idem: De speciale band met mijn opa Pieter Veenis (1883-1964).

T. Beumer-Blankendaal: De ring van Elberta van Blanckendael en Johan Strick [tr. 1611; geveild in 1994; beknopte afstammingsreeks van de schrijfster van Claas Sijmonsz van Blanckendael, geb. 1478, smid in Werkhoven].

R.F. Sanstra: Trots op mijn overgrootvader Egbert Jacobus Bartelink [geb. 1832, zoon van Frederik Bartelink, plantagedirecteur, en slavin Judicque].

R. Bijpost: Preekstoel en eerste steen in de N.H. kerk in Dirkshorn [met o.a. de naam Pieter Thijsz Bijpost, 1660].

G. Hoogschagen-Akkerman: Bijzonder kopje zonder oor [t.g.v. 25 jaar huwelijk van Klaas Akkerman en Trijntje Vader, 1851, tr. Oterleek 1826].

P. Schager: Een tekening van opoe Marijtje Hillegonds [geb. ca. 1881 (exm. Hartland), overl. Schagerbrug 1966, tr. 1904 Pieter Schager].

J. Witte: Zeebrief voor schipper Michiel Witte [1780; geb. Den Horn 1732 -1786].

R. Waalewijn: Bacchus op de kapstok ... [kapstok met een paneel, gestoken door beeldsnijder Adrianus Johannes Waalewijn (1851-1883)].

I. Baard-Wijker: De Spaanse Vlieg [Lammert Vethaak (overl. 1918) en het verhaal over zijn verlamde benen].

R. de Graaf-Appelman: 250 jaar De Graaf(f) te Schoorldam.


Hollands Noorderkwartier, afl. 102, jg. 29, nr. 2, juni 2015.

R. Bijpost: Problemen met doopsgezinde dopen en bepalen van geboortedata [de kinderen van Neeltje Bijpost en Willem Posker (tr. Barsingerhorn 1791)].

J. Witte: In steen gebeiteld, maar niet altijd juist ... [teksten op grafstenen].

R. Bijpost: Opmerkelijk – Hoe ver gaat de term gebuur? [de geburen Pieter Pronk en Pieter Groot woonden in 1826 minstens 4 km. van elkaar af].

J. Schenk: Uit Waterlandse bron ... [betreft personen uit de regio Alkmaar; o.a. Reek, Kwadijk, Grein (1834-1838); o.a. Hooft, Wijn, Verwaaij (1667-1673)].

D. Lens: Het Iconografisch Bureau [bezoekerservaring].


Koggenland, jg. 30, 2015/2.

D. Waalboer: GensDataPro en de back-up.

Nieuws van het Westfries Archief [lidmatenboeken worden ingevoerd en op de website geplaatst: http://tinyurl.com/indexenwfa]

T. Verhoef-van Rijn / G. Kind-Renskers: Molen ‘De Haan’ en zijn molenaars. Molenaars op korenmolen De Haan te Benningbroek [o.a. De Geus, Magtel, Kossen, Verhoef; eind 18e-begin 20e eeuw].

D. Waalboer: Hoe Cornelis Heertjes in 1692 toch een attestatie kreeg [handelingen kerkeraad Benningbroek].


Kwartier van Nijmegen, jg. 24, nr. 2, mei 2015.

E. Kam: Borgbrieven [voorbeelden: Van Leeuwen, In de Betouw; 1689].

E. Kam: Schipmolen.

E. Kam: Hoornwerk [versterkt eilandje in de gracht voor de stadswal; instructies voor het vergraven; 1689].

H. Fransen: Veiliger onder de schoolbanken [dan in openbare schuilkelders; 1943].

E. Jagtenborg / H. Fransen: Jennifer Laarman [geb. Nijmegen 1973, archiefmedewerker, tr. ald. 2007 Remco P. Kranendonk; interview, levensloop; met kwartierstaat (6 gen.): Laarman (te Raalte, Amsterdam), Bosman (te Amsterdam), Borst (te Nieuwer-Amstel), Aernout (te Breda, Venray, Amsterdam)].

H. Fransen: Verruiming van tolvrijheid voor Nijmeegse schippers en kooplieden [1371].

E. Kam: Een begrafenisreglement uit 1647 (deel 2).

H. Fransen: In het belang der volksgezondheid [volksbadhuizen].

E. Kam: Besteedsters [bemiddelden tussen baas en dienstbode of knecht; regels].


NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), jg. 29, nr. 2, mei 2015.

Speciale uitgave t.g.v. Tweede Wereldoorlog 70 jaar ten einde, samenstelling Ger Lemson [aandacht voor de Helderse Joodse samenleving].

L. Grunwald: Helder’s Joodse Gemeente in vroeger tijden.

Hierna volgen 58 genealogische fragmenten rond 246 slachtoffers ‘geboren in Den Helder en omgekomen in de concentratiekampen’. Op de afdelingswebsite staat een uitgebreide aanvulling [ http://www.ngv.nl/wwwHLD/boeken/nrdkpst_2015-boek.pdf ]. Namen en woonplaatsen (behalve Den Helder):

Van Ameringen (Rotterdam, Hellevoetsluis, Amsterdam), Van Amerongen (Mijdrecht, Amsterdam), Arons (Harlingen, Amsterdam), Barber (Amsterdam), Beek (Amsterdam), De Beer (Amsterdam), Van der Bijl (Groningen), Broekman (Wiesbaden, Düsseldorf, Amsterdam), Buitenkant (Amsterdam), Cohen (Amsterdam), Coltof (Hoogezand, Opsterland, Oude-Pekela), Corper (Amsterdam), Courlander (Den Haag), Dupont (Amsterdam), Elte (Alkmaar), Van Gelder, Glazer (Meppel), Goudsmit (Amsterdam), Groen, Grunwald (Nieschwitz / Minsk, Münsterland, Oldenzaal), Hes (Tiel, Oss, Druten, Heesch, Haarlem), Hoedemakers (Rotterdam), Van der Horst (Rhenen, Wageningen), Jacobs (Mijdrecht, Amsterdam), Jacobs (Brielle, Maassluis, Rotterdam), De Jong (Haarlem), De Jongh (Alkmaar), De Jongh (Smilde, Almelo, Groningen), Kannewasser (Amsterdam), Klein (Nijmegen, Herwijnen, Zaltbommel, Den Bosch), Klijnkramer (Amsterdam, Gorinchem, Strijen), Van der Kloot (Den Haag), De Leeuw (Haarlem), De Leeuwe (Zwolle, Meppel), Locher (Amsterdam), Loonstein (Amsterdam), Manheim (2x; Alkmaar), Meijer, Oudkerk (Amsterdam, Schagen), Pekel (Amsterdam), Pimentel (Amsterdam, Schagen), Pinkhof (Rotterdam, Amsterdam), Polak (Hoorn), Van Praag (Amsterdam), Prins, Richter, Richter (Amsterdam), Van Rijs (Den Haag), Rozevelt (Groningen), Sitter (Amsterdam), Sluijter (Amsterdam), Snoek (Amsterdam, Purmerend), Spier (Amsterdam, Alkmaar), Swaab (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Monnikendam), Van Tijn (Zaandam), Van Tijn (Maarsen, Naarden), Velleman (Kampen, Zierikzee), Visser (Amsterdam), Vrieslander (Friedrichstadt, Helgoland, Purmerend, Edam, Amsterdam), De Wolf (Rotterdam), Wolff (Venlo, Boxmeer)].


Rijnland, afl. 58, 20e jg., nr. 2, juni 2015.

Verslagen van lezingen.

M. Snels: Zouaaf en Nederlanderschap [Arnoldus ten Ham, geb. 1849, smid te Schiedam].

F. Angevaare: Een kwestie van timing [Cornelis van der Elst maakte in 1749 zijn laatste wil bekend aan schepenen van Noordwijkerhout, maar voor hij kon tekenen overleed hij seer subiet].

M. Snels: Doopnaam en volkse naam, de pastoor (koster) noteerde beide namen! [Sassenheim rond 1750].


Stichtse Heraut, 27e jg., nr. 2, april 2015.

H. Broekhuijse: Cirkeldiagram Broekhuijse. Toelichting [Hubertus J. Broekhuijse, geb. 1937; 6 gen.: –, Vergeer, Van Dijk, Miltenburg; zonder plaatsnamen].


Threant (Drenthe), 26e jg. (2015), nr. 2.

J. Schelhaas: Fraude met identiteit [correcties op artikel in Threant, okt. 2014].

H. Huizing: De dag van de Drentse familiegeschiedenis [verslag].

M. Fieret: Leermomentjes (afl. 1) [een vaste naam].

M. Fieret: Het weten waard (afl. 6).

G. Dijkstra-Bos: Genealogie van Jan Jans Kruit (deel 2) [19e-20e eeuw].


De Twee Kwartieren (Kempen- en Peelland), jg. 23, nr. 2, juni 2015.

D. Jager: Ik ben het spoor bijster van ... Margaretha Brinkman(n) [overl. Haarlemmermeer 1867, tr. 1820 Joannes Nic. Casp. Teeuwen, in 1860 wonende te Leiden; gezocht haar herkomst].

E. Plasmans-van Beek: Het fotobidprentje van Jakob Grohs (1895-1916) [geb. Leerdam; exm. Van den Boezem].

De bidprentjes van Josephus Molenaars (1796-1867) [exm. Leesens] en zijn vrouw Pleuntje ter Schiphorst (1791-1869) [exm. Van der Wal; beiden geb. Amsterdam; tr. Loosdrecht 1821].

J. Haubrich: Uit het leven van Theodora Kennis [ged. Riethoven 1766 (als Dorothea), tr. Aalst 1791 Hendrikus van der Linden; huwelijk opgehouden door Willem Peters ter zake van huwelijksbeloften].

R. Mulders: De familie Mulders uit Moergestel (slot) [genealogie; gen. IX met kinderen; 19e-20e eeuw].


Twente Genealogisch, 31e jg. (2015), nr. 2.

J. Oude Munnik: Welke Nijhuis in De Lutte? [veel naamdragers Nijhuis wonen in de gemeente Losser; een nadere aanduiding (toenaam) was / is gebruikelijk; bijv. Harry Nijhuis alias Harry van Rug: Rug blijkt terug te voeren op de familienaam Ruegg (afk. van Zürich); Hendrikus Nijhuis tr. 1870 Aleida Ruegg].

M. Scholten-Sijses: Varia uit het Oud-Archief van de Oudheidkamer Twente [Udink ten Cate; 1831].

H. Kok: De moeilijkheid van getuigenverklaringen [t.b.v. Morshuis en Hutte; 1822 te Rossum, De Lutte, Oldenzaal; voorts Waalstede alias Kroep, Welmer, Hocht].

G. Schafraad: Rondom Bad Bentheim.

www.Zoekakten.nl

De Belgische archieven op het internet.


Wij van Zeeland, 17e jg., nr. 2, april 2015.

W. van Meegen: Van het Gemeentearchief Goes [o.a. weeskamerboeken ontsloten (1797-1810), nu online vanaf 1566; www.gemeentearchiefgoes.nl onder ‘Archieven/collecties’].

P. Harthoorn: Uit Veerse bronnen [verklaring in 1666 door Gillis Staeffens (77 jaar) betr. de familie van Francintje Frans wed. Johan Jacobsz Vlieger].

De Website van ... Frank Philipse [fotoalbum Steenberg].

J. Heemskerk: Frans Cornelisz van Bockhoven uit Vlissingen [tr. Gouda 1622 Martijntge Goverts (de Lange), dr. van Govert Janss Mangelaer; hun testamenten in Notarieel archief Gouda 1639, 1650, 1651, 1653, terwijl zij in Vlissingen woonden].

M. Neuteboom-Dieleman: Uit het Antwerpse voorgeslacht van Susanna Ratel (Goes 1642 – Kapelle 1680) (slot) [De Hase, Vekemans, Steyman; 16e eeuw].

R. de Groot: Aan boord van de d’Eenigheid. De thuisreis met horten en stoten, en Jan Menkenveld, kapitein van d’Eenigheid [1761-63].


Familieorganisaties

In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 115, jg. 30, sept. 2015.

(secretaris@schuit.info)

Zieke Schu-y-i-ij-ten [de patiëntendossiers van het Binnen- en Buitengasthuis van Amsterdam 1800-1900 zijn gescand en geïndexeerd; van zeventien personen Schuit (verschillende spellingen) werden de gegevens daaruit overgenomen; de patiënten kwamen uit het hele land: Zwolle, Den Helder, Wognum, Alkmaar, Enkhuizen, Amsterdam, Zaandam, Groningen, Nijkerk en Hoogezand].

Bij de spoorwegen [Hendrien Schulp-Schuijt (93 jaar) vertelt over haar vader Anthonie Frederik Schuijt (geb. Amsterdam 1887)].

Bruiloftslied [voor Christiaan Frederik Schuit (geb. Heiloo 1828) tr. Assen 1866 Hilligje Prins (geb. Meppel 1836); vier kinderen].


De Schildknaap, 18e jg., no. 1, april 2012.

Pieter van der Knaap [Rozenburg 1839 – Rotterdam 1915, tr. (1) Heenvliet 1862 Catharina Voogt (exm. De Klerk), tr. (2) Rozenburg 1875 Jannetje de Bruijn (exm. Stigter); nageslacht].

Idem, 18e jg., no. 2, sept. 2012.

Naïeve kunstenares Plony van der Knaap overleden [geb. Tjepoe 1932, tr. 1961 Dick Rijksen].

Opa Willem de Roo (1944-2012) vond alles best [geb. Vlaardingen, tr. Carla van der Knaap].

Idem, 18e jg., no. 3, dec. 2012.

Trouwfoto van de maand mei 1875. Simon van der Valk en Cornelia Johanna van der Knaap [geb. Naaldwijk resp. Wateringen; tr. Naaldwijk].

In dankbare herinnering Johannes Jozephus van Schie [geb. 1928, tr. Corrie van der Knaap].

Idem, 19e jg., no. 1, mei 2013.

Kwartierstaat van Theodorus van der Knaap [geb. 1954; 6 gen.: –, Mourik, Bakker, Den Boer; zonder plaatsnamen].

Idem, 19e jg., no. 2, sept. 2013.

Van der Knaap Stamboom D tak D2 (vervolg) [Pieter van der Knaap, Poeldijk 1795 – Monster 1859, tr. Naaldwijk 1815 Adriana van der Hark; nageslacht].


Uit welke beker, nr. 45, 16e jg., aug. 2015.

(Edelhert 6, 1273 GG Huizen; www.uitwelkebeker.nl)

Abraham Kroesweg [straat in Waddinxveen; naar hem genoemd gemaal aan de Hollandsche IJssel bij Moordrecht; Abraham Kroes, Heenvliet 1894 – Waddinxveen 1974 (exm. Emmerzaal), heemraad, dijkgraaf; stamreeks (4 gen.)].

Majoor-intendant Kroeze [Gerrit Kroeze, 1863 Kampen 1942 (exm. Voerman); 3 gen.].

Recent personennieuws steeds vergezeld van stamreeksen, w.o. Kroes te Dalfsen en in Friesland en Drenthe.


De Veerkamp Krant, ed. 80, jg. 21, sept. 2015.

(Red.: H.E. Veerkamp, Middelblok 105, 2831 BL Gouderak; hermanveerkamp@xs4all.nl)

Wij herdenken de Veerkampen overleden in 2013.

In Memoriam Geraldine Margaret Veerkamp-Alsem [1939-2015].

M. Vis: Akte van admissie en re-admissie. Werkzoekenden in de 18e eeuw [Willem Gerrits Veerkamp, geb. Wateringen, akte van re-admissie 1753, tr. Cornelia van der Klugt].


België

Brugs Ommeland, 55e jg., nr. 2, juni 2015.

J.L. Meulemeester: Vredevolle Sint-Arnolduskapelletjes voor en in Oudenburg [initiator pastoor Achiel Karel Lauwers (Oostende 1877 – Brugge 1965; exm. Cafmeijer), pastoor in Oudenburg 1937-1947].

Het oorlogsdagboek van brouwer Leon De Meulemeester. Deel 10 [1918; overl. 1922; tr. Virginie Verstraete].

B. Demuynck: De Armenapotheek van het Brugse Bureel van Weldadigheid, 1846-1923.

K. Rotsaert: Drenkelingen in de Brugse wateren, 1850-1900.

In memoriam André Vanhoutryve (1920-2015) [historicus].


Brugs Ommeland, 55e jg., nr. 3, sept. 2015.

D. De Clerck: Roland le Fèvre († 1517), de geduchte ontvanger-generaal van Vlaanderen [afk. van Atrecht, poorter van Brugge 1487, woonde ten huize van Thomas Perot (afk. van Rouan, poorter van Brugge 1457); Wie waren de ouders van Roland?; huwelijk en gezin; tr. 1485 Hadewij van Heemstede (exm. Van Alkemade); carrière; overl. Middelburg/Zld 1517; dochter Florence tr. Charles de Bernemicourt].

B. Demuynck: Een Brugse kolonie in Brazilië [gesticht door Charles M.L. Van Lede, geb. Brugge 1801].

E. Vandevyver: Een overzicht van de restanten van de oude watervoorziening in het huidig Brugse straatbeeld.

J. D’Hondt: De identificatie van twee 17de-eeuwse poorten van privéhuizen in Brugge [in de Ridderstraat; gekocht in 1627 door Jan Beltram (overl. 1744; exm. Breydel); erfgenamen verkochten hun rechten aan Lambrecht Sproncholf].


Heraldicum Disputationes, jg. 20 (2015), nr. 3.

( users.pandora.be/homunculus)

A.C. Zeven: De ruitersteen van Hornhausen [archeologische voorwerpen als wapenstukken; wie kent meer van dergelijke wapens?].

H. van Heijningen: Belgische bisschoppen in het buitenland (15). Mgr. P.C.J. van Lierde, half Belgisch – half Nederlands. Veertig jaar vicaris-generaal van het Vaticaan [geb. Hasselt /B 1907 -1995].

D. Coutereels: Pieter van Berchem, zeerover – burgemeester [ca. 1540-1606, staat van dienst aan ‘geuzen’-kant, burgemeester van Tholen, tr. Elisabeth van Reesen; vergelijking van diverse graf- en handschriften m.b.t. zijn kwartierwapens: Van Berchem, Van de Coolput, Hinckaert, Van Withem, Van Schoonhoven, Pots, Coutereau (ook: de Cottereau), Herdinckx, Van Ruyven, Van Rietwijk, Van Cats, Van Mathenesse, Van Cruyningen, Pots, Van Buttingen, Van Arnemuyden; Voorts aangetrouwd: Perez, Rockox; In Zuid-Nederlandse genealogische werken (Butkens, Herckenrode) zijn van sommige families de takken, die de Reformatie volgden, weggelaten om het ideaalbeeld van eensgezind katholicisme niet te verstoren].

A.C. Zeven / M. Van de Cruys: Het album amicorum van Leo en Jan Roelofs (1571-1585) [in KB Den Haag; Jan was kanunnik te Kassel / Fr. Vlaanderen; mogelijk leden van een Leuvense familie; afbeeldingen van de in het album opgenomen wapens met beschrijving en opmerkingen: Roelofs, Gilleman, Vandereycken, Kuiffel, Rijckenroij, Willems (Leuven), Van Stralen, Van Linden, Borluut, Van Halmale, Ganney, Boeckhorn].

M. Van de Cruys: De zegelmatrijs van Egidius van Wyneghem [gevonden in het slib van de Schelde; eerste vermelding: in 1274 als cantor te Antwerpen, stichtte een klooster (Ternonnen), overl. 1297].

D. Delgrange: De zegelmatrijs van Boudewijn van Lens [eind 13e eeuw].

In het middenkatern Disputationes:

J.-M. van den Eeckhout: Grafsteen Van den Brande / de Brune [Blomme, De Flenques].

A.C. Zeven: Een maanroos is geen roos [aanstotende wassenaars].

Van der Goes? [Van de Putte?]; Deschamps / de Kesseler (1, 2).

Obiit [Adrianus Henricus Hoeben, 1928-2015, heraldicus, vlaggenkundige].

Heraldiek in de openbare ruimte.


L’Intermédiaire / De Middelaar, No. 410, Ao. LXX, avril – juin, 2/2015.

(http://www.scgd.net)

I. Paduart: Une famille du Pajottenland: les Padu(w)art, Paduat, De Padua [oudst bekende: Jean Paduwart, tr. Heikruis 1607 Jacqueline Peemans; een andere stam Paduart begint eind 17e eeuw te Herfelingen en Herne].

J. Tillieux: Les Marotte d’Auvelais et l’origine d’une mystérieuse ascendance. Hypothèses et faits établis.

Ch. Leva-Crickx: Généalogie de la famille de Succa. Errata, corrigenda et addenda.

Mariages à Bruxelles antérieurs à 1696 paroisse Saint-Jacques-sur-Coudenberg [Le Chien t/m Millaert].

Dispenses matrimoniales pour l’archidiaconé de Hainaut (xviiie siècle) [o.a. Daumont, Gicart, Podvin, Huwart, Derweduwe, Devel, Vanderwalle (te Marcq), de Bressy, Flament, Dendal, Andry, Dubois (te Maulde), Fournier, Losson].


De Rode Leeuw, jg. 46, nr. 2, april-juni 2015.

(http://www.fv-limburg.be)

M. Kunnen: Wij vierden onze vijftigste verjaardag ... Toekenning titel ‘Koninklijke Vereniging’ en warm huldebetoon voor pionier en eerste erelid Piet Severijns.

J. Maenen: Kwartierstaat van Marcel Jacobus Joseph Hendriks. Vervolg van het artikel ‘Check, check, one, two ...’ jg. 46, nr. 1 [Hendriks (te Gronsveld), Spits, Kleynen (te Mheer), Janssen (te Lanaken), Erkens (te Schinnen, Eijsden), Oostermeyer, Nelissen (te Lanaken), Geraerts (te Pietersheim)].

L. van der Gucht: Levensloop en kwartierstaat van wijlen Leo Custers [1943-2014; in cirkelvorm; Custers (te Grote-Brogel), Schreurs (te Genk), Corstjens (te Maasmechelen), Maggen (te Gruitrode), Bongaerts (te Meeuwen), Vliegen (te Wijshagen), Lemmens (te Gruitrode), Mennen (te Budel)].

P. Donders: Donders families uit het Loonse land en de beide Limburgen: zoektocht naar Belgische verbindingen.

De grote herdenking (6)

J. Maenen: Zeventienjarige Lanakenaar zwaar gewond bij de ‘Slag der Zilveren Helmen’ te Halen: Antoine De Coen [1897-1914; exm. Umans].

U. Jouck: Parenteel van Henricus Josephus Auwercx [correctie op eerdere publicatie; 17e-19e eeuw; te Diepenbeek].

P. Vrijens: Verdwenen parochieregister van Kanne terecht [1697-1765].

S. Govaerts: De familie Debruyn uit Sint-Truiden en hun houding tegenover de Napoleontische conscriptie.

M. Kunnen: Bij zijn plots heengaan ... de kwartierstaat van Steve Stevaert [o.a. oud-burgemeester van Hasselt, 1954-2015; in cirkelvorm: Stévart (te Kemexhe), Bruninx en Rouffa (te Membruggen), Cleuren (te Herderen), N.N., Boelen (te Rijkhoven), Ketelslegers (te Rommershoven), Baerten (te Rijkhoven – Bilzen)].

Allem@@l digit@@l [o.a. http://www.kempensekranten.be/ ].


De Rode Leeuw, jg. 46, nr. 3, juli-sept. 2015.

J. Maenen: Joannes Geraerts, een van mijn overgrootvaders, nam samen met 14 Lanakenaren dienst in het Pauselijk Zouavenleger [1867; die 14 anderen: Born, Broux, Jean Geraerts, Pierre H. Gorissen en broer Mathieu, Jadot, Jacobus J. Janssen, Jacques Martens, Muutjens, Nijsthoven, Peusens, Schobben, Van Den Dijck].

De grote herdenking (7) [cirkelkwartierstaat (5 gen.) van Franciscus Joannes Beynsbergen (Bree 1890 – gesneuveld 1914; –, Colpin (afk. van Beek / NL), Philips (te Budel, Dordrecht), Noukens (te Neeroeteren)].

Reacties [corr./aanv. Parenteel Auwerx; Kwst. Stevaert (Thijs x Marting, Ketelslegers)].

M.-J. Lamarque (†) / J.-P. Meugens: Oorlogsbelevenissen te Hasselt 1940-1945 [dagboek van Marie-Jeanne Lamarque].

Aanwinsten documentatiecentrum.

D. Bertrands / Th. Stevens: Gerechtelijke visitaties te Ham 1668-1745 [o.a. Hillen, Schoof, Huijsingen (of: Hesewints) Toelen].

Allem@@l digit@@l.


Vlaamse Stam, 51e jg., nr. 2, april-juni 2015.

(www.familiekunde-vlaanderen.be; www.familiegeschiedenis.be)

M. Larmuseau: Verborgen in het DNA. Afl. 13: Gen-iaal Vlaanderen – Romeins DNA-project brengt genetische verschillen binnen Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen in kaart [ ‘Na overleg met genetici, historici, biologen, demografen, ethici en archeologen van KU Leuven en Universiteit Gent, werd gekozen om een nieuw genetisch genealogisch onderzoeksproject op te starten. Hierbij zou het genetisch erfgoed via Y-chromosomaal en genealogisch onderzoek geanalyseerd worden bij ‘authentieke’ families uit zes Vlaamse gemeenten en uitgebreid stamboomonderzoek. We selecteerden Oudenburg en Snellegem in West-Vlaanderen, Velzeke en Idegem in Oost-Vlaanderen, en Tongeren en Alken in Limburg. Deze koppels van gemeenten zijn geografisch gescheiden waarbij in elk koppel een gemeente aanwezig is met reeds gekende nederzetting ten tijde van het Romeinse Rijk ... - namelijk Oudenburg, Velzeke en Tongeren – alsook een gemeente die pas continue bewoning kende sinds de vroege Middeleeuwen ...’ en: ‘De biologische verwantschap tussen de authentieke familielijnen binnen de zes geselecteerde gemeenten was verrassend laag’; meer verrassende uitkomsten].

P. E. Eyckerman: Kransen [op portretfoto’s].

A. van Oeffelen / L. van Veldhuizen / J. Bastiaensen / J. van Oevelen: Familie Van Oevelen: het DNA-spoor [woonplaatsen te Antwerpen en in de Antwerpse Kempen (Kalmthout); het verschil tussen genealogische / juridische en biologische afstamming van onderzochte ‘takken / stammen’; aangetoond kon worden, dat in één staak ca. 300 jaar geleden een genealogisch aangetoonde voorvader niet de biologische kón zijn].

L. Donners: ‘Private’ Richard Van Neste (1880-1917). Vlaamse onderwijzer. Gesneuveld in Canadese dienst.

W. Devoldere: Achiel Van Walleghem (1879-1955). Priester – auteur oorlogsdagboeken 1914-1918 [biografie; kwartierstaat (6 gen.): –, Baert (te Pittem), Lauwers (te Wontergem, Aarsele, Egem), Coussens (te Aarsele)].

P. Donche: De Brugse historieonderzoeker Pieter [III] Lootyns (1586-1653) en de genealoog Pieter [IV] Lootyns (1624-1701), deel 2. Genealogie [vroegste vermeldingen van naamdragers in Brugge eind 13e – begin 18e eeuw; oude gedrukte en handschriftelijke bronnen; Generatie I: Michiel Lootyns, overl. ca. 1477, tr. Clara van Halewijn; nageslacht tot in begin 18e eeuw; Een Franse tak? (16e-17e eeuw)].

W. Vande Kerckhove: Waardamse lotelingen onder Napoleon [namen en gegevens over familie en loopbaan van de conscrits 1801-1814].

Militieregisters in stadsarchief Aalst.

West-Vlaamse militieregisters (1813-1922) volledig digitaal raadpleegbaar [ www.west-vlaanderen.be/probat ; geen index of andere toegang; chronologisch en territoriaal opgemaakt katern; nodig: geboortedatum en – plaats, liever nog woonplaats op het ogenblik dat de persoon 19 (t/m 1847) of 20 jaar (vanaf 1849) oud was].

A. Hoekstra: Een aanvulling op het artikel van Fred van den Kieboom over de database met Belgische oorlogsvluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog [ook te vinden in het gemeentearchief Roosendaal: www.roosendaal.nl/gemeentearchief; klik op ‘ik zoek een persoon’, invoer zoekwoord ‘vluchtelingen’].

Burgerlijke Stand van groot Kortrijk online te raadplegen [ http://genealogie.kortrijk.be/].


Duitsland

Archiv für Familiengeschichtsforschung, 19. Jg., Heft 2/2015.

(www.degener-verlag.de)

A. Wolf: Wie konnte man im Hochmittelalter ein Fürst werden? Zur Abstammung der Diepoldinger, Markgrafen im Bayerischen Nordgau, und der Markgrafen von Schweinfurt [wat zijn de criteria die vorsten scheiden van hoogadellijke geslachten?; Als vorsten golden hertogen, Pfalzgraven en markgraven; de kring waaruit de (middeleeuwse) koning gekozen werd (Königswahl) laat zien dat die identiek was met de vertegenwoordigers van koninklijke ‘dochterstammen’, dwz. dynastieën, die via dochters nakomeling waren van in de mansstam uitgestorven vroegere koningshuizen (en wel tot in de zesde graad); de auteur geeft nadere uitleg met voorbeelden; vervolgens gaat hij uitvoerig in op de afstamming van de Diepoldinger; Voorts over de afstamming van Gerberga van Schweinfurt twee mogelijkheden: A. Konradiner und Lothringen, B. Karolinger – Vermandois und Lothringen; schema’s].

A. Pott / L. von Lehsten: Die Wappen von Vorfahren auf Grabsteinen der Familie von Spiegel zu Peckelsheim im Paderborner und Corveyer Land [met genealogische fragmenten von Spiegel; 16e-17e eeuw].

H. Priewer / M. Priewer: Sterblichkeit und Todesursachen im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Familienforschung [met bespreking van 17 doodsoorzaken].

A. Wolf: Boekbespreking van Tobias Küss, Die älteren Diepoldinger als Markgrafen in Bayern (1077-1204). Adlige Herrschaftsbildung im Hochmittelalter (Münchener Beiträge zur Geschichtswissenschaft 8).


Archiv für Familiengeschichtsforschung, 19. Jg., Heft 3/2015 [nov.].

L.-A. Dannenberg / L. von Lehsten: Weigang oder Weygang? Von Zinngießern und Bürgertum [Adam Weigang, uit Bautzen, kwam als leerling tingieter naar Stockholm, waar hij in 1660 verzocht zijn (meester)proef te mogen doen; overleed Stockholm 1677, tr. ald. 1662 Dorothea Moderau; genealogie: nageslacht te Stockholm, Bautzen, Öhringen, in Engeland, Argentinië en Australië].

Chr. Regner: Die Familie des Stefan George. Ergänzungen zu seinen Vorfahren [Büdesheim 1868 – Minusio (Tessin) 1933, dichter; Kwartierstaat (9 gen.): George (te Roupeldange/Loth.), Schneider (te Narbéfontaine, Zimming), Müller (te Büdesheim), Brück (idem), Schmitt (te Ober Hilbersheim, Sponsheim), Closhen (te Münster an der Nahe), Conrad (te Waldalgesheim), Hermes (te Wormbach), Lotz (te Münster a.d. Nahe), Lunkenheimer (te Waldhilbersheim); voorts Hirschenkrämer, Bark; kw. 238. Anton Devos (De Foos, De Voos), van ‘s-Hertogenbosch, tr. Gensingen 1719 Anna Maria Sodi].

H. Aßmann: Brief von Ida Grothaus aus Gosselies / Belgien.

L. von Lehsten: Markgräfin Karoline Luise von Baden, geb. Prinzessin von Hessen-Darmstadt als Meister-Sammlerin [1723-1783].


Genealogie. Deutsche Zeitschrift für Familienkunde, Band XXXII, 64. Jg., Heft 2, April-Juni 2015.

(www.degener-verlag.de)

G. Scholz: Paul Hindemiths Vorfahren aus Naumburg am Queis. Funde und Befunde [Paul Max Rudolf Hindemith (1867-1945); Seeliger, Metzner, Erben, Liebelt, Grun, Göttlich, Wittig, Berger].

M.J. Kraus: Peter Krauß – der Dilsberger Heimatdichter. Beiträge zur Familiengeschichte Kraus [Dilsberg 1802 – Mannheim 1878; Kwartierstaat 6 gen. (met enkele kwartieren in de 7e en 8e generatie): Kraus (te Hilsbach, Wiesenbach), Heiß (te Haag), Schaarmann (te Weinheim), Ernst (te Ladenburg), Reck (te Neckargemund), Micherlin (idem), Kieff (te Hockenheim), Weissbrodt (te Weinheim); Religionswechsel 1817 in Bayern; nageslacht Kraus van Johann Ludwig Kraus (1781-1852) en Eva Christina Ziegler (1785-1860)].

L.A. Severin: Ein pommerellischer Adelsexkurs über drei Offiziere v. Morgenstern, die Familien (v.) Wagner, v. der Linde und die Vornamen Melchior und Nathanael [met o.a. fragment Wagner: Bartholomäus Wagner (Königsberg 1520 – Danzig 1571) tr. (2) Danzig 1560 Anna von Suchten, met nazaten tot in de 18e eeuw; Fragment v. der Linde: oudst bekende Nicolaus v. der Linde, overl. Danzig 1605, tr. (1) Mariensee 1571 Maria von Bodeck (geb. Antwerpen 1554), dochter van Bonaventura v. Bodeck, bankier te Lübeck, en Agathe van Neck (uit Amsterdam), tr. (2) 1575 Anna Wagner, met nakomelingen tot in de 19e eeuw].

W. Klingelhöfer: Die Pirnaer Goldschmiede und ihre Werke [inleiding, zilvergehalte, merken; Verzeichnis der Goldschmiedemeister: 65 personen in de periode 1509-1895 met gegevens, o.a. Jon, Kreidel, Hani(tz)sch, Schultze, Weishun, Heune, Hütter, Schubert].


Genealogie, Band XXXII, 64. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 2015 [nov.]

M. Ohm / D. Scheffer: Verwandtschaft en miniature. Die Heiratspolitik Herzog Christophs von Württemberg in Porträts [het Landesmuseum Württemberg in Stuttgart bezit 31 kleine portretten (uit 1569 of iets later), die leden van het Huis W. en aangehuwde families voorstellen; de huwelijkspolitiek van deze hertogelijke familie was gericht op het aanknopen van banden met protestantse vorstenhuizen; afbeeldingen van de miniaturen; Catalogus; twee verwantschapsschema’s van het Huis W. met de Duitse keizers Friedrich III en Maximilian I, en met Friedrich II von Brandenburg; Stammfolge: het gezin van hertog Christoph (1515-1568) tr. 1544 Anna Maria v. Brandenburg].

J. Wagner: Zu den Geschwistern des Reformators D. Martin Luther und deren Nachkommen [behandeld worden een broer en vier zusters; fragmenten Luther (Luder), Kaufmann, Mackenrodt, Polner, Reinecke en Lutterodt; eind 15e-16e eeuw].

H.-C. Sarnighausen: Vervolg Amtsjuristen. 29. Amtsjuristen von 1717 bis 1866 in Lilienthal bei Bremen [Günther, Meiners, v. Gruben, Meyer, Hintze, Nanne, Schröter, Klippe, v. Reiche, Cramer von Clausbruch, Lueder, v. Lütken, v. Hodenberg, Stegemann, Grimsehl, Quentin].

B. Krause: ‘Abenteuer’ Ahnenforschung? Anmerkungen zur Stellung einer Disziplin, zugleich eine Buchbesprechung [...’Wohl kaum eine wissenschaftliche Tätigkeit unterliegt stärker dem Irrtum von Jedermann betrieben werden zu können, als die Familienforschung’.; bespreking van Eike Pies, Abenteuer Ahnenforschung. Das praktische Handbuch für Einsteiger und Profis (7e herziene druk)].


Hessische Familienkunde, Band 38, Heft 2/2015.

(Arbeitsgemeinschaft der familienkundlichen Gesellschaften in Hessen; Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und Frankfurt, Mosbacher Str. 55, 65187 Wiesbaden; hartmut.heinemann@hhstaw.hessen.de)

W. Gabriel: Eine fehldatierte Einwohnerliste aus dem 17. Jahrhundert für das Main – Taunus – Gebiet [niet 1667, maar 1610 !; familienamen betreffende de dorpen Hattersheim, Kriftel, Langenhain, Marxheim, Münster (Kurmainz), Oberliederbach; Uit een vergelijking met een inwonerslijst uit 1667 van de Eppsteiner dorpen Langenhain en Oberliederbach blijkt dat tussen 1610-1667 zo’n 90% van de familienamen uit die dorpen verdwenen is].

R. Klees: Einwohner in der Herrschaft Westerburg 1760 [opgave per plaats / dorp: naam hoofdbewoner/ -woonster, (soms) leeftijd, aantal kinderen, beroep, bedienden, ook van Joden; te Westerburg (veel voorkomend: Seka(t)z, Fuckert, Rus, Wengenrod, Horn, Olgarten, Schmit); te Stahlhofen (Klees); te Gemünden (Ferger, Rusert, Schwarz, Kreckel); te Halbs (Klees, Dillbanner); te Nernhausen (Wengenrod); te Wengenroth (Horn, Wengenrodt); te Hergenroth (Klees, Schuster, Siefert); te Berzhahn (Schäfer, Wüst, Loos, Matto); te Weltersburg (v. Schuler, Zeis); te Winnen (Klees, Loos); te Willmenrod (Jung, Wengenrod, Eisel, Schönberg, Menges); te Gershasen (Menges, Jung)].

M. Will: Immobilienblase im 18. Jahrhundert auf dem Lande? – Ein Stück Geschichte der Asslarer Hasenmühle [verkopen van huizen en landerijen ‘im Solmischen’ zijn al sinds 1512 vastgelegd in zgn. Währschaftsbücher, ook testamenten en onderlinge ruil vindt men er in; Een deel ligt in het Staatsarchiv Wiesbaden, een ander deel in het Fürstliche Archiv te Braunfels; De geschiedenis van deze molen te Asslar begon toen Johann Jacob Sprato (tr. 1715 Anna Catharina Sohler / Seiler) toestemming kreeg om een molen te bouwen; hij verkocht de molen in 1725 aan Johann Melchior Will uit Lützellinden; Enkele van Sprato’s kinderen zouden naar de Nederlanden vertrokken zijn op zoek naar werk; J.M. Will tr. 1724 Anna Margaretha Guckenmus; Fragmenten van de opvolgende molenaarsfamilies: Sprato, Will, Bauer, Heberling, Schimmel, Müller, Will (geen verwantschap met voorgaande Will), Grün, Carle / Karl].

W. Roth: Forscherquelle Ortskrankenkassen 1884-1913. Ein Bestandteil der Gemeindearchive [in het groothertogdom Hessen voor iedereen raadpleegbaar; deze studie beperkt zich tot de stadsdelen Eich, Eschollbrücken en Hahn van Pfungstadt].

Marburger Sippenbuch 1500-1850 jetzt online verfügbar [ http://wiki-de.genealogy.net/Marburger_Sippenbuch ] [underscore tussen Marburger en Sippenbuch].


Hessische Familienkunde, Band 38, Heft 3/2015 [nov.].

L. von Lehsten: Das Freundschaftsalbum des Jakob Gerlach zu seiner Wanderschaft im Jahr 1849 und die Schlossermeisterfamilie Gerlach in Frankfurt am Main [transcriptie teksten; genealogie (7 gen.) uitgaande van Michael Gerlach (ged. Goslar 1661), slotenmaker, tr. (1) F.a.M. 1693 Catharina Wüst, tr. (2) ald. 1704 Rebecka Leining; zie ook Deutsches Geschlechterbuch Bd. 49 (1926)].

W. Vollmar: Eisenhämmer in der hessischen Enklave Schaumburg [in de eerste helft van de 18e eeuw werden ijzersmelterijen opgestart, waarvoor smedenfamilies van elders werden aangetrokken; voor het dorp Exten (ZW van Rinteln) waren dat tussen 1745-1767 de families Kretzer, Cronenberg en Schulte, afk. uit ‘dem Bergischen’ en het graafschap Mark; genealogische fragmenten 18e-begin 19e eeuw].

M. Karol: Ahnenliste Monika Karol, geb. Henning [8 gen.; de kwartieren 16-31: Henning (te Kleinalmerode), Kellner (te Albshausen), Pfleging (te Immenhausen), Glänzer (idem), Obermann (idem), Waldeck (idem), Wittig (idem), Hornung (idem), Berendt (te Eberswalde, Grebenstein), Haber (Hafer; te Witzenhausen), Lichau (te Bergheim), Brassel (idem), Steinbach (idem), Rothämel (te Günsterode); wordt vervolgd].

L. v. Lehsten: Die Ortsfamilienbücher zur jüdischen Bevölkerung in Oberhessen von Hanno Müller [met signalement van elf uitgaven].

H. Friedrich: Deutsche protestantische Ansiedlung in Südungarn im 18./19. Jahrhundert.


Mosaik, Heft 2/2015.

(Emmericher Str. 182, 47533 Kleve; www.mosaik-kleve.de)

B. Schweers: Wir gehen auf Forschungsreise [leesstuk over ervaringen].

R. Teslau: Ahnentafel der Familie Beeren, Gocher Zweig [17e-20e eeuw; te Haelen, Heythuysen, Goch]. Geschichte der Familie Beeren, Gocher Zweig.

M. van Lück: Amtsblätter der Regierung zu Düsseldorf 1827 [Van der Grinten, Derksen, Reymer, Hülsken, Van Loe, Kersjes].


M. V-K