De rubriek "Periodiek Besproken" is auteursrechtelijk beschermd (copyright ©).
Toestemming voor overname van (delen van) deze rubriek moet worden gevraagd aan de redactie van Amstelland,
zie bij Bestuur en Medewerkers.

Nr.1 (247) 15 november 2013

Nederland

d' Avereester Kroniek (www.hvavereest.nl),
30e jg., no. 1, maart 2013.
Bijdragen betr. o.a. Een Kamer van Koophandel in Avereest;
Verv. Het vierde pand [Wilhelmina Snijder (geb. 1852, ‘opoe Nijensikkens’);
levensbeschrijving van Jannes / Jo Nijensikkens];
Wanneer is mijn huis gebouwd? [ruim 5300 bouwvergunningen uit Avereest 1903-1960 online;
www.bonmama.nl];
Het herenhuis van Balkema [gebouwd in 1904 voor August Aimé Balkema, houthandelaar in Dedemsvaart];
Het echtpaar Albert en Henny Dragt [tr. 1960];
Sijbrand Jan van der Linde [verzetsstrijder uit Dedemsvaart, geb. Den Haag;
met Albert Eggen uit Zuidwolde en Johan D'hont
uit Dordrecht 11 april 1945 doodgeschoten gevonden in Hoogeveen].


Bolswards Historie, nr. 4, jg. 3, april 2013.
S. ten Hoeve: De schilder Christoffel Frederik Franck in Bolsward [Zwolle 1755 – Bennebroek 1816;
decoratieschilder]; D. Bosma-Faber: Voogd en guardiaan,
historische functies met een eigentijdse invulling [bestuur van Sint Anthony Gasthuis;
interview met Mieke Mulder-Hiemstra en Berend Ziengs];
P. Mulder: Taco van der Meer, een markant Bolswarder kunstenaar; O. van der Meer:
Jacob van Deventer en de Stadsplattegrond van Bolsward.


Caert-Thresoor (www.caert-thresoor.nl),
jg. 32, 2013-1. J.W.H. Werner:
De eerste wandkaart van de Zeven Provinciën uit 1651 als ‘Stoel des Oorlogs’
heruitgegeven bij Covens &
Mortier omstreeks 1740 [oorspronkelijk uitgave van Cornelis Danckerts (1603-1656) in 1651];
M. Venema: De Deventer mappa mundi uit de twaalfde of dertiende eeuw; M. van Egmond/K. Smit:
Kritiek op een zeventiende eeuwse kaart van Romeins Nederland.
Een onbekende brief van Buchelius aan de historicus Miraeus [Arnoldus Buchelius (1565-1641);
Aubertus Miraeus (1573-1640)];
Sj. de Meer: Kaartencollecties in Nederland.
Maritiem Museum Rotterdam [
www.maritiemmuseum.nl
; www.maritiemdigitaal.nl];
In Memoriam Henk (Henricus Antonius Maria) van der Heijden [Amsterdam 1916–Loosdrecht 2012].
Idem, 2013-2. P.H. Meurer: Metrische analyse van de Gelderlandkaart van Jacob van Deventer [1556];
M. van den Broecke: Ortelius' Brittenburg [Romeinse ruïne voor de kust van Katwijk; 1568];
R. van der Schans: Hulpbehoevende hulpkaarten [‘Sinds de officiële start in 1832
heeft het Nederlandse Kadaster
alle wijzigingen in de parcellering van Nederland vastgelegd op
zogenaamde hulpkaarten’];
mutatiekaarten, van waaruit de bijbladen met actuele situatie werden bijgehouden.
Het Kadaster is van plan de hulpkaarten te vernietigen.
Ze zijn gescand, maar – aldus de auteur – zonder te letten op hogere kwaliteitseisen
voor andere dan puur kadastrale doeleinden.
Kwaliteitsverlies treedt vooral op in de kleuren,
waardoor lijnen zijn verdwenen: de grenzen van percelen, dus];
E. van Breen: Twee schatkaarten van de Sint-Luciabaai op Madagascar;
Kaartencollecties in Nederland. M. Hameleers:
Stadsarchief Amsterdam [www.stadsarchief.amsterdam.nl ];
In Memoriam Peter G.M. Mekenkamp [Deventer 1951-2013].


Fryslân. Historisch Tijdschrift (www.friesgenootschap.nl),
19e jg., nr. 3, mei 2013. D. Sijens:
Doede Nieuwenhuis. Ster van het witte doek [geb. Munnikezijl 1907, overl. 1986,
zoon van Oene N. (1878-1932) en Fetje Binnema (1884-1976);
www.friesfilmarchief.nl]; J. Otten:
‘It kin net!’ [bijdrage over kruidenbitter Berenburg; uitvinding 1724 van Hendrik Beerenburg,
kruidendokter te Amsterdam;
Verschillende versies kwamen op de markt (naam niet gedeponeerd), o.a. ‘weduwe Joustra
op receptuur die Anjenette Joustra – Reinders in 1864 samenstelde,
en ‘Sonnema Berenburg’ sinds 1860 door Fedde Sonnema, herbergier in Dokkum;
Dirk Boomsma ontwikkelde een variant in de 19e eeuw;
Jan C. Meekma te Drachten bedacht in 1916 ‘Meekam Beerenburg’;
Voorts J. Veenstra uit Grou (rond 1934) en Klaas Plantinga te Bolsward (1870)];
De Friese waterwegen; Friese Admiraliteit failliet [1785; directie en bestuur bleven buiten schot;
vervolgd werd scheepstimmerman Jan Zweers, verbannen uit Friesland].


Historische Mededelingen (www.historischeverenigingsteenwijk.nl),
30e jg., no. 1/2013.
H. Frans: Giethoorn 875 jaar in de annalen: een historisch-geografische reconstructie.
Idem, no. 2/2013. H. Spreen: Wat we toen nog niet wisten ...
[aanvulling op het boek Steenwijk in '40-'45 door extra onderzoek];
Idem: De sinds half januari 1945 vermiste Arend Klee [geb. Arnhem 1923,
zoon van Gerrit Jan Klee en Berendina de Vries, woonde in Amsterdam 1940-1941,
in januari 1945 door het verzet geliquideerd]; Dolle Dinsdag 1944 in het Land van Vollenhove.


Historisch Geografisch Tijdschrift (www.matrijs.com/hgt),
30e jg. (2012), nr. 2. Tijhavens in Zeeland, Spaarnwoude, Waddinxveen [geschiedenis van een veendorp].
Idem, 2012, nr. 3. Thema: Europese cultuurlandschappen. Idem, 31e jg. (2013), nr. 1. Hierin o.a. W. Boerefijn:
De vorm van nieuwe steden uit de 13e en 14e eeuw [locaties, ontwerpproces, bewoners en hun huizen];
Y. van Mil: Planvorming en stadsuitbreiding in de 19e eeuw nader bekeken en vergeleken; J.
Smalbraak
: De bosgeschiedenis van Nationaal Landschap Winterswijk.


Joods Rotterdam (www.joodsrotterdam.nl), 4e jg. (2013),
nr. 2. P. Sanders: Genealogie Mug [oudst bekende: Salomon Isaacs Kohin otr. Rotterdam 1733 Jacomijntje Samsons;
hun zoons Machiel en Joseph Salomon Cohen (geb. ca. 1740 resp. 1742) namen de naam Mug aan; zes generaties];
Idem: Genealogie Levyssohn
[Hartog / Henry Levyssohn (geb. Berlijn ca. 1770, overl. Laken/B 1842, zoon van Isaac Levy en Geela Davids Brück),
tr. Rotterdam 1791 Elisabeth Levie / Lavino;
nageslacht in the UK (Leveson) en Ned.-Indië; familieportretten]; Idem:
Via Levi Velleman vond ik de hartsvriendin van mijn moeder terug [geb. Haarlem 1919]; S. Ball-Sanders:
Joods Kindermonument [met aandacht voor vier kinderen, die op het monument vermeld worden:
Andor en Taba Rozman, Leentje Mok en Lea Maks].


De Lange Brug (Stichting Oud Uithoorn / De Kwakel, Postbus 57, 1420 AB Uithoorn;
stichtingouduithoorndekwakel@telfort.nl),
37e jg., nr. 2/3-2013. Chr. Woerden: Winkelcentrum Zijdelwaard [terugblik op het eerste winkelcentrum,
dat door brandstichting in nieuwjaarsnacht 1985 verloren ging;
plattegrond; winkels]; Idem: Uit de krant (5) [berichten uit 1935-1945 met toelichting;
o.a. opsporingsbericht in 1940 voor Tiemetje Cornelia Bijkerk].


Leovardia (Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden),
nr. 41, mei 2013. H. Kerkhof/P. Bron:
Christiaan Kerkhof zong in het Oranjehotel elke ochtend het Fries volkslied [te Scheveningen;
1900-1944, timmerman, zoon van Hendrik Kerkhof (1868-1949), timmerman en Petronella Ollemans (1864-1933),
tr. 1924 Froukje Postma, dochter van Jacob Postma en Antje van der Velde];
M. Kaptein: Martha Feitsma: ‘Uit m'n bakvistijd’ [1907-1944;
dagboek aug. 1922–juli 1923;
dochter van Philippus Feitsma, winkelier en Judikje Cohen; tr. 1927 Joseph Sanders]; M. Smit/R. Spoor:
Alexander Cohen, een Fransman in Leeuwarden [1864-1961,
zoon van Aron Heiman Cohen (1837-1919) en Sara Jacobs (1842-1873);
o.a. correspondent van De Telegraaf in Frankrijk]; T. Sandijck:
De timmerfabriek van Kingma, haard van verzet in de jaren 1943/1945
[Albert Kingma (1863-1944) stichtte het bedrijf in 1889 in Hantum;
begin 1942 zochten Amsterdamse studenten onderduikmogelijkheden voor Amsterdamse joden;
zij kwamen terecht bij dominee Van der Wissel en gemeenteleden Krijn van den Helm en Harmen Kingma;
Voorts o.a. koerierster Esmée van Eeghen]; K. Zandberg: Hendrik Nijp (1884-1952),
het ellendige leven van een Leeuwarder moordenaar [schoot zijn tweede vrouw Annigjen Fennema in 1929 neer;
tr. (1) Ajtje Welstra, overl. 1924].


Limburgs Tijdschrift voor Genealogie
(http://genealogie.lgog.nl), jg. 41, nr. 2, juni 2013.
In Memoriam Edmond Delhougne (1932-2013); In Memoriam Arie Marchal; J.J.M. Quaedvlieg:
Mijn overgrootouders BohnenFranssen in dienst bij de kasteelheer van Mheer [Otto N.M. de Loë (geb. 1821);
met kwartierstaat 4 (5) generaties van Maria Catharina Bohnen (1878-1955): –, Van den Bergh (te Holtum, Susteren),
Franssen (te Caestert – Eijsden), Offermans];
W.A.B. Donners: De vroegste Nieuwstadtse Bovendeerts:
een poging tot reconstructie [DTB-registers voor april 1723 ontbreken;
De waarde van het Register van het Aertsbroederschap van den Heijlighen Roosencrans (1673) en het Boenderboek voor dit onderzoek;
fragmentgenealogie Bovendeert (vijf generaties); oudst bekende: Heyn Bovenderde tr. ca. 1620 Enken Emouts];
B. van Laer: De toekomst van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie; A.P.L. Paquaij:
Kerkhoven in Zuid-Limburg.
Vervolg Kerkhof Mesch [Duijts t/m Simons; met o.a. Flamand,
Huijnen, Van Kan, Lippertz, Pinckaers].


Mars et Historia (www.marsethistoria.nl), jg. 46 (2012), nr. 4. K. Schulten:
Het masterplan van Napoleon in de campagne van Waterloo in 1815. Beeldvorming en werkelijkheid;
R. van Arkel: Een tragisch einde van een bijzonder en veel belovend vlieger Otto van Houten,
kapitein der infanterie – vlieger [geb. Gorinchem 1882 – Soekamiskin 1921];
M. Ooms: Koude Oorlog in de tropen: de Russische betrokkenheid in de bijna-oorlog met Indonesië om Nieuw-Guinea in 1962.


Meer-Historie (Stichting Meer-Historie, Haarlemmermeer e.o.; secr.: W. Landzaat, Daunisstraat 12, 2132 PS Hoofddorp;
landzaat@quicknet.nl;
www.meerhistorie.nl), 41e jg., nr. 2, juni 2013. H. Dolman:
Het Haarlemmermeer, ontstaan en uitbreiding [tentoonstelling in het Historisch Museum Haarlemmermeer];
Werkgroep Restauratie voor het voetlicht; B. Klaassen/T. Zekveld: Brongas [bij boerderijen gebruikt voor o.a. verlichting en koken;
Jan Lankema (1853-1927) uit Purmerend begon in 1891 brongasinstallaties te verkopen];
B. Bos-Burggraaff: Het leven van ‘een boerin’ in de Haarlemmermeer van 1852 tot 1940;
Twee gifmoorden als gevolg van overspel [Ernst Hendrik Pieneman (geb. Nieuwkoop 1875 – Oude Wetering 1913,
tr. 1899 Pietertje Enthoven, geb. 1883);
Ente Breed (70 jaar, overl. 1913; zijn zoon Frans had een verhouding met Pietertje)];
A. Zekveld: Gezinsdrama in Nieuw-Vennep in de nacht van 7 op 8 januari 1963.
Een verslag [de vier kinderen van de familie Holl kwamen om bij een brand];
G. Mastenbroek: Zwanenburg toch echt 100 jaar; R. Buser: Woonkernen: Vijfhuizen; Verv.
Smeden en wagenmakers (II) [Jacob Kroon, geb. Stompwijk 1812, smid in Nieuwveen,
tr. Margje Zuidervaart, geb. Aarlanderveen 1820;
ca. 1853/1854 verhuizing naar Abbenes; zoon Martinus, smid, tr. 1877 Neeltje van To (geb. Haarlemmermeer 1855);
drie van hun zoons werden eveneens smid];
Werkgroep Historisch Burgerveen: Boeren rond Burgerveen.
Familie Munsterman in historische zin duurzaam aanwezig [de familie Münsterman stamt uit Gütersloh/D;
beknopte familiegeschiedenis];
B. Klaassen: Mijn grootvader: schoenmaker, schilder en brandweerman (I) [Barend Klaassen (geb. Hoofddorp 1884;
exm. Houtwipper) in 1901-1903 in de leer bij schoenmaker Piet Wiel te Noordwijk a/Z, tr. 1906 Leuntje Hoek].
Idem, nr. 3, sept. 2013. H. Dolman: De defensieve waarde van Haarlemmermeer;
R. van Rijsbergen: Van akkerbouwbedrijf naar speelgoedboerderij [woning gebouwd in 1913;
in 1917 gekocht door Pieter Roos (geb. Zevenhoven), tr. Cornelia Gijsje van Dorp;
in 1945 het bedrijf overgedaan aan zoon Gerrit, die het in 1975 verkocht aan zijn zoon Piet;
overname in 2008 door diens dochter Gertine en haar man Maurice Houdijk];P.J. de Koning:
De restauratie van korenmolen De Eersteling in 1944-1945;
Schoolmeester stond op dezelfde voet als de dominee.
Jan Nieuwenburg vertelt ... [over zijn vader de hoofdmeester (geb. Den Haag)];
B. Klaassen: De Landbouwwinterschool te Hoofddorp [start in 1921;
directeur J. Woldendorp, voorheen leraar te Veendam];
Buurtschap. Herinneringen aan Rijk [van David Schoemakers,
notaris te Hoofddorp (geb. 1944; exm. Knibbe)];
De Heimanshof [vernoemd naar Eli Heimans (1861-1914), bioloog en natuurbeschermer];
Wie is ... Justa van Bergen;
Piet Lameris wilde eigenlijk boer worden [geb. Amsterdam 1904, tr. 1930 Marina C. Breure];
Gebr. Heemskerk b.v. van smederij naar constructiebedrijf [Leo Heemskerk (geb. Warmond 1934) vertelt;
dochter Lia en schoonzoon Han van Hamburg zetten het bedrijf voort]; Verv. Mijn grootvader (II) [B. Klaassen].


Noord-Hollands Archiefnieuws, nr. 17, april 2013. A. de Bruin: Noord-Hollands Archief koopt tekening Heyboer; A. van Leeuwen:
Buitenplaatsen rondom de Haarlemmerhout; A. Dunselman-Borgers: De weeskamers: een rechterlijke aangelegenheid;
D. van Gijlswijk: Haarlemse onderwijzersbenoemingen in de 17de en 18de eeuw.


Ons Voorgeslacht (www.hogenda.nl), nr. 655, jg. 68, mei 2013. J.J.F. Lots/B. de Keijzer:
Ruyse(e) – HogesteynVan de Pol(le) [het voorgeslacht van Fijtgen Michiels Ruyse(e),
de vrouw van de Haagse glasschilder Willem Jacobsz, wiens wapenboekje uit 1565 in het oktobernummer van OV gepubliceerd werd;
nageslacht van Cleeuwaert Simonsz (beleend 1474) en Adriaen van Hogesteyn, zoons van Symon Gillisz (leenman, overl. voor 1-12-1474);
Van Harkestein, Van Arckestein, Hogerstein, Zeeman (van Oudewerve), Sas, Van Weldam;
Catharina bastaarddochter van Catharina van Weldam bij Erik II hertog van Brunswijk tr. voor 1-10-1585 Andrea Doria;
twee fragmenten Van de Polle (Sofia, vrouw van Wouter Jansz van de Pol was misschien een Van Beesd)];
R.H. van der Spiegel: Inwoners Noordwijkerhout 1369 [transcriptie]; L. Helms van Eis:
Huwelijken van personen uit de Hoeksche Waard te Zwijndrecht [1603-1674];
In Memoriam C. Hoek; F.J.A.M. van der Helm: Transcriptie Schotboek te Veur 1681 en 1682; L.M. van der Hoeven:
Poorters Schoonhoven 1803-1809.
Idem, nr. 656, juni 2013. W.T. Molema-Smitshoek/K.J. Slijkerman:
De oudere generaties van het geslacht Smits uit Heukelum, te Smitshoek,
Sint Anthoniepolder en Mijnsheerenland [16e-17e eeuw];
J.J.F. Lots: Enige grafzerken in Naaldwijk.
De zerk van Vranck Joostenz. (van Rijt) [1599; Stark 1597]; P. van der Hoeven:
De grondbrieven van Pieter Huijbrechtsz [Naaldwijk 1581:
verzoekt vier oude brieven over te schrijven en zo vast te leggen: 1458, 1486, 1516 en 1545;
(ver)koop door leden van de familie die later Van der Burch gaat heten];
B. Ibelings: Hofstedengeld in Woerden in 1446 [transcriptie].
Idem, nr. 657, juli-aug. 2013. T. Oskam/P. Flippo: Belijtgen Jansdr.
Proot (1550-1622) en haar verwanten [naamgeving: de gewoonte in vroeger eeuwen om kinderen niet alleen met voornaam,
maar ook met achternaam of toenaam te vernoemen, verplicht tot zeer breed onderzoek;
Belijtgen bleek een dochter van Jan Jansz Blanckert
(exm. Marritje Willems, waarschijnlijk zuster van Gerrit Willems Proot) en Maritje Joris de Bije;
Van der Hoef (Van der Houff), (Van) Crieckenbeeck; Parenteel van Jan Jacobsz Blanckert (overl. 1544-1548) tr. Marritje Willems:
met Packebier, Rijp, Verleer, Van der Hout, Graes, Persijn, Van Son, Van Honthorst];
L. Helms van Eis: Kohier 10e penning van het zomerland onder Mijnsheerenland van Moerkercken anno 1553 [transcriptie];
L.M. van der Hoeven: Bestuurders van Dirksland in 1763-1764;
K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht Van der Stoup alias Verstoup uit Strijen (aanv./corr.);
Aant./Corr. Reparon, Duyvesteyn [Clapmuts], Tolhooft [Bijlevelt, Puijck, Pater], Van den Arent.


Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek
(www.otgb.nl), jg. 30, nr. 2, 2e kw. 2013. C.A. van Remmen:
Opmerkelijke rechtszaken in het Graafschap Bergh [vijf brandstichtingen door Derricksken van Huet (tr. Jan Gybinck); 1676-1680];
Verv. Familie Klein Wassink uit Varssel [19e-20e eeuw];
Verv. Kwartierstaat Tiessink; Verv. Erve Loitink te Winterwijk [Loitink; 18e-begin 19e eeuw]; De noabers van Blauwhand in Oolde (deel 2) [fragmentparentelen:
Enderink, Tichelman, Prosman, Straalman]; F.J. Voorhorst/R.J.J. Weetink:
Gerrit Bartholds en zijn kinderen op Hebbink en Mennink in d' Noordijk [problemen met veranderende ‘achternamen’
(adresnamen, aangetrouwde en ingetrouwde namen);
doopgetuigen en attestaties kunnen helpen oplossen;
Garrijt Bartholds van Nijenhuijs otr. (1) Ruurlo 1705 Berentjen Luders Binneman;
tr. (2) 1710 Jenneken Teunissen; en hun (klein) kinderen;
o.a. Schreurs, Hebbink, Rerink, Craessenberg, Mennink];
I. Brethouwer: Het raadsel van Wander ter Haer uit het Woold in Winterswijk, een zoekplaatje in Suderwick,
Aalten en Winterwijk [fragment van Jan Hijenck (ged. Winterwijk 1659), tr. ald. 1685 Geesken Eeltinck;
zoon Wander ter Haer op Sonderloo
tr. (1) ald. 1741 Geertruid Nijweide alias te Kulve; Sonderloo,
Sondern]; F.J. Voorhorst: Aanv./Verb. Stamreeks Rumpius
[te Amsterdam, Terborg; ook: Roepius; 17e-18e eeuw];
Aanv./Verb. Kwartierstaat Olthof [Wesselink};
Aanv./Verb. KraaijvangerWigmans; Antw. Tenk.

Oud Leiden Nieuws (www.oudleiden.nl),
jg. 1, nr. 1, febr. 2013. Idem, nr. 2, mei 2013. Dirk van Eck,
de persoon [Dirk Antonie van Eck, geb. Axel 1867, studeerde rechten in Leiden,
promoveerde dec. 1890, overl. 1948];
Leven en werken van ds. Abraham Rutgers van der Loeff [Spaarnwoude 1808 – Leiden 1885];
Het huis van Joost van Sonnevelt in de Breestraat [eind 16e eeuw].


Oud Nuus (info@stichtingoudaalsmeer.nl;
secr.: mw. K. Eveleens, Postbus 374, 1430 AJ Aalsmeer),
nr. 170, jg. 44, maart 2013. J.W. de Wijn: 775 jaar geleden:
Het ontstaan van Kudelstraat [de aanleg van een veendorp];
J. Kok: Zuiderkerk als verbeelding van een geloofsgemeenschap; N. van der Maat:
Aalsmeerse anekdotes (14). Op ‘De Buurt’ is veel gebeurd!
[o.a. Vreeken (barbier), Buis (cyclamenspecialist), Baardse en buurman Jongkind (zeilmaker)];
T. en P. de Geus: Over een schilderij van Rustoord [gesigneerd H. van Riet;
uit de nalatenschap van Ploon Harmsen-Rinkel]; M. 't Hart:
Website, wie was wat, waar en wanneer? [www.stichtingoudaalsmeer.nl].
Idem, nr. 171, juni 2013. J.W. de Wijn: Van kaatsen naar kolven.
Vooral in Kudelstaart [oudste vermelding van een kaatsbaan in Aalsmeer dateert van 1625:
Adriaen Jansz Lopicker verkocht in dat jaar een huis met kaatsbaan en schuur ‘De Halve Maan’ aan Cornelis Claesz Lopicker;
latere eigenaren: Aris Ghijsz Bosch (1696), zijn weduwe Marritje Willems Stam (hertr. 1706 Hendrik Jansz Wieman),
C. Bogers (1832);
Vier kaatsbanen in Kudelstaart o.a. van Jan Allertsz Canten (1661), Lambert Klaasz Tolhuijsen (1732);
Twee in Kalslagen, o.a. Jacob Gerritsz de Groot, schout, bezat in 1653 een herberg met kaatsbaan,
Lambert Hendricksz Paddenburch (1672),
Maurits van Sijll bezat een herberg met kaatsbaan in 1657]; Archief Oud Aalsmeer verhuisd naar gemeentehuis; H. de Vries:
Amerika in Aalsmeer [naam van een akker; Keessen, Oud, De Vries; 1923]; Aalsmeerse anekdotes (15):
Hannes van Elk was een groot fantast;
Van A naar Z: Aalsmeer in Zeeland [reacties]; Korenmolen De Leeuw 150 jaar in het centrum van Aalsmeer
[ www.molendeleeuw-aalsmeer.nl;
Jan de Labij verkocht in 1834 aan Teunis den Ouden uit Maassluis, die de molen in 1863 verplaatste].


Oud-Utrecht, 86e jg., nr. 3, juni 2013. Hierin o.a.: M. van Rossem:
Een korte schets van de Koude Oorlog, in het bijzonder in Europa;
M. Traa: Hoe Utrecht zou worden beschermd tegen de Russen; D. Koen: Over de Bescherming Bevolking in Utrecht;
De integratie van Hongaarse vluchtelingen in Utrecht;
Oost-Europese interesse voor het Rijksarchief in Utrecht
[archieven van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) te Zeist (1735-1968) en van de Duitse ex-keizer Wilhelm II (1918-1941)].


De Proosdijkoerier (www.proosdijlanden.nl; Postbus 65, 3648 ZH Wilnis;
info@proosdijlanden.nl), jg. 30, nr. 1, maart 2013.
Verv. De gemeente Mijdrecht vanaf 1946 (2); J. Frankenhuizen:
Gaat u maar rustig slapen, Mijdrecht vóór, tussen en na WO2; J. van der Haar:
Mijdrecht en Wilnis in de 19e eeuw, 1e deel; F. de Wit:
Rekeningen van vroeger. Garagebedrijf van H.W. van Ameide [1929]; Firma Wed. D. Korver [1939].
Bijlage: B. Vermolen/F. de Wit:
Het katholieke onderwijs in Mijdrecht, Wilnis en De Hoef [algemene inleiding over onderwijs door de eeuwen heen;
Onderwijssituatie van Mijdrecht (1795-1870);
Verslagen van schoolopzieners; De bijschool in De Hoef; Het begin van het bijzonder onderwijs
(schoolgeld van armlastige kinderen werd door het armbestuur betaald sinds 1870);
Voorts o.a. ambachtsschool of huishoudschool, verbondenheid van kerk en school].
Idem, nr. 2, juni 2013. F. Compier: Russische boerderijen
[droogmaking van de Nieuwkoopse en Zevenhovense Plassen een project van de Staten van Holland begonnen in 1797;
op de eerste veiling in 1809 van de drooggelegde polders werden kavels gekocht door Robert Voûte [zie voor hem Nederland's Patriciaat, 67e jg. (1983), pag. 424],
die financiële belangen had in Polen en Rusland]; S. Veerhuis:
Ingezonden ... [ingekomen stukken bij de gemeente];
P. van Buul: Een bijzonder bedrijf in een opmerkelijk gebouw [S.C. Johnson (parketvloeren) vestigde zich in 1962 in Mijdrecht;
gebouw ontworpen door architect H.A. Maaskant (1907-1977)];
Klassenfoto's Christelijke school te Mijdrecht [met namen, o.a. Kraan, De Liefde,
Klinkhamer, Kroon] en Woerdense Verlaat [jaren dertig; met namen, o.a. Rozenboom, Immerzeel,
Van Valkenburg, De Jong, Van Oudenallen];
J. Frankenhuizen: Hoe Mijdrechts burgemeester ondanks alles zijn zin kreeg [1921;
Iman Padmos en de verbreding van de Mijdrechtse dorpsstraat];
Verv. Mijdrecht en Wilnis in de 19e eeuw; De cholera een grote plaag in de 19e eeuw;
In gesprek met Riet PietersenMourits [geb. 1934].


De Silehammer (www.historischeverenigingijsselham.nl),
21e jg., nr. 1, maart 2013.
Hierin o.a. Taeke Lubberts (1910-1994), onderwijzer en verzetsman [geb. Utrecht ,
overl. Penfield/New York; exm. Schimmelpenning, tr. 1934 Ymie Pees].
Idem, nr. 2, mei 2013. E. Zwanenburg: Honderd jaar Plaatselijk Nut Wetering e.o. 1913-2013
[er kwamen commissies om zo voordelig mogelijk aardappelen, steenkool, meel,
koolrapen, wollen garens en petroleum in te kopen; paden werden aangelegd door moerasgebied, zodat de jeugd zelf naar school kon komen;
ontginningen; streekverbetering]; Kunstbunker Paasloo [Jan Segveld (geb. Buren/Betuwe 1897),
smid te Borculo, tr. (1) Antje Kamans (geb. Willemsoord 1893);
familie uit Schiedam, tr. (2) Jentje Veld (1909-1990); Pieter Anthonie Rueck (1909-vóór 25 mei 2000)];
Interview met Jan Rozendal;
Geert Luchesenstraat in Scheerwolde [Geert Luytgensz/Luitjes was schout van Paasloo,
Steenwijkerwold en Scheerwolde, 1561 ... 1587];
Werkgroep Genealogie: Naar de bronnen [door verkeerd ingevoerde geboorteakte een verkeerde vader;
Breeman, Hanzon; 1881].


De Stelling (www.historieweststellingwerf.nl), nr. 123, jg. 32, jan. 2013.
Bijdragen betr. o.a. De zaak Wardenier [Wolvega; 1934]; 21 Eendenkooien in Weststellingwerf [1644-1922];
Gebroeders Damhuis, de laatste kluizenaars van Steggerda [David Johannes ten Damhuijs
(geb. Lattrop 1728) en broer Aelbert Hendrik Damhuis kregen nazaten in de regio;
19e-20e eeuw]. Idem, nr. 124, april 2013.
Bijdragen betr. o.a. Promoveren op je negenentachtigste [Gerardus F. Deems (geb. Blesdijke 1921;
exm. Hardenberg) in 2011 te Nijmegen doctor theologie]. Jaarverslag Vereniging Weststellingwerf e.o. 2012.


Veluwse Geslachten (www.veluwsegeslachten.nl;
secr.: D. van de Heg, De Cotelaer 34, 3772 BP Barneveld;
dickvandeheg@kpnplanet.nl), jg. 38, nr. 3, juli 2013.
C. van Ark/J.F. van der Wal: Van Ark's bakkers,
beschuiten en biljart; Idem: Parenteel van Rijk Jacobus van Ark (1853-1926)
uit Heerde [tr. ald. 1888 Hermina Schrijver;
met Jonker, Kwak, Waanders, Kinket, Olijdam,
Blok, Kok, De Haan, Kemperman, Koster];
R.J.A. van Ark: Parenteel van Jan Jacob van Ark (1851-1926)
uit Heerde met nageslacht in Epe en Barneveld [tr. Heerde 1883 Alberta van Leeuwen;
geknot parenteel]; Reacties op publicaties Karman en Mouw in Veluwse Geslachten;
G.H. Klopman: Tijmentje Tijmens en Tijmentje Tijmens –
tijdgenoten [Plender resp. Visch; Nakomelingen van Tijmentje Tijmens (1745–1818) uit Kamperveen
(Van 't Eekt, Hagen, Vinke,
Broek, Klomp(en)maker).
Voorouders en nakomelingen van Tijmentje Tijmens (Visch) (1748–1781/1791) uit Nierssen onder Vaassen (Hommel)].
Idem, nr. 4, sept. 2013. A. Veldhuis:
Kwartierstaat van Gerrit Herman Nijhof te Vaassen [geb. ald. 1941, tr. Epe 1966 Jannetje Zweet;
18 generaties: –, Kieskamp, Van Dragt, Potkamp, Fiets
(oudere spellingen: Vits, Fitz, Fijts; te Beckerath/D), Pannekoek, Ten Hoven,
Post; in de hogere generaties: Bijsterbosch, Buitenhuis, Hagedoorn,
Vorstelman]; J.F. van der Wal: Genealogie van Gerrit Hummen Schokkenkamp
[de familie is genoemd naar een boerderij in Welsum;
oudst bekende: Gerrit Hummen (Beumer, Schokkenkamp), geref. lidmaat wisselend te Olst en Oene 1745-1786,
tr. (1) ca. 1720 Jennigjen Reinders, tr. (2) ca. 1722 Gerritje Berends; 7 generaties];
M. van de Krol: Het verhaal van Geurt van de Krol
[eerder gepubliceerd in het NGV-afdelingsblad Amersfoort e.o.]; G. Klopman:
Kwartierstaat van Hendrikje Junte [1874 Oostendorp 1920, tr. Doornspijk 1904 Beert van der Heiden;
7 generaties: –, Vierhuizen, Koeleman, Hollander];
P. Bouw: Harskampers gevonden! [getuigen in een rechtszaak, 1677].


De Waag (www.vhsneek.nl), jg. 15 (2013), nr. 2. H. Stallmann:
Het pand Kleinzand nummer 3 [eigenaar in 1832 Pieter Hofstra; later drogist Vierdag];
Harm Rozenberg, Sneker Historie in een notendop (3) [interview];
H. Stallmann: Hoedendozenmakers en hoedenmakers in Sneek [Gadse Everts Spoelstra (1849-1940),
kartonnagebedrijf]; T. Prins-de Haan (†):
Jan Spandauw (1762-1810), een Sneker patriot [zoon van Bernardus Spandauw en Jetske Sibles,
tr. 1784 Jacomijntje Sytses de Vries (ged. Sneek 1753) weduwe Leffert Oosterhout];
M. van der Zee: Verdwenen beroepen [Ruurd Tjallema (geb. Boazum 1878),
verffabrikant, tr. 1904 Lolkje Cuperus].


Zeeuws Erfgoed, jg. 12, nr. 2, juli 2013.
Zeven Heren en Vrouwen gered [conservering van de Veerse stadhuisbeelden,
gemaakt 1517-1520 door Michiel Ywijnsz, beeldhouwer te Mechelen;
uitgebeeld zijn Hendrik II van Borsele, Janna van Halewijn, Wolfert VI van Borsele,
Charlotte van Bourbon-Montpensier, Anne van Borsele, Filips en Adolf van Bourgondië-Beveren;
het Museum De Schotse Huizen bracht een publicatie uit Zeven heren en vrouwen verbeeld, geschreven door Marloes Matthijsen];
In Memoriam Willem den Herder [70 jaar, partner van Dieuwke Jensma];
In Memoriam Adrie Quaak [73 jaar; streekdrachten].
Idem, nr. 3, sept. 2013. Kleurrijke Moreau-klanken in Baarland [orgel in de Sint-Maartenskerk,
in 1750 gebouwd door Jean François Moreau
(afk. van Gent, orgelbouwer te Rotterdam, vestigde zich in 1764 te Middelburg) of diens zoon Johannes Jacobus;
aanschaf gefinancierd door de Baarlandse baljuw Martinus Slabber,
secretaris en rentmeester van de kerk].
België

Brugs Ommeland (secr.: Moerkerkse Steenweg, 8310 Sint-Kruis – Brugge;
kemel.y@skynet.be ),
53e jg., nr. 2, april-juni 2013. Verv. Oorlogsdagboek van brouwer Leon De Meulemeester [1916]; J.-M. Debois:
Karel de Goede, graaf van Vlaanderen (R. 1119-1127) had twee zusters [kinderen van Knud IV van Denemarken en Adela van Vlaanderen;
Ingegerd en Cecilia huwden Zweedse edelen;
hun nageslacht; de opvolging van de kinderloos overleden Karel de Goede]; A. Janssens:
Nog over brand in Brugge tijdens de vijftiende eeuw [in 1498 brand in de wijntaverne van Jan Vlugghe];
J.A. Rau: Het landhuis ‘Les Mésanges’ of ‘De Mezen’ in Sint-Andries [19e-20e eeuw];
De grafsteen van de Brugse griffier Jan Rommel (1542-1632) teruggevonden.
Idem, nr. 3, juli-sept. 2013. J.L. Meulemeester:
Enkele aanvullingen over het schilderij in het hoofdaltaar van de kapel van O.-L.-Vrouw-van-Blindekens [kerkmeubel,
toegeschreven aan Jacob Cocx (1593/1598-1665) uit Antwerpen, werkzaam te Brugge,
in 1650 geschonken door het echtpaar Jan Fatry en Margriete Boeteman
(in een voetnoot hun wapens beschreven); het altaarschilderij werd geschilderd door Jacob van Oost de Ouden (1603-1671)];
K. Rotsaert: Patronaten en jongerencongregaties te Brugge in de 19de en 20ste eeuw;
Verv. Dagboek De Meulemeester [1916].


Heraldicum Disputationes
( users.pandora.be/homunculus). jg. 18, nr. 2-2013. D. Coutereels:
Het grafmonument van Jan III van Merode en Anna van Gistel te Geel [1496-1550 resp. 1503-1533;
de Antwerpse beeldhouwer Cornelis Floris
moest herhaaldelijk aandringen om de nodige informatie over de wapens te ontvangen;
in 1992 verscheen een studie over dit monument, waarin echter het heraldische materiaal niet diepgaand behandeld werd;
met hun acht kwartieren]; M. Van de Cruys: Habemus scutum !? [het wapen van Mgr. Bergoglio];
J.–M. van den Eeckhout:
Niet-heraldici ... blazoeneren doorgaans enkel de ‘zichtbare’ stukken
[met opsomming van geraadpleegde middeleeuwse wapenboeken, heraldische handleidingen,
heraldische uitgaven van middeleeuwse wapenboeken en de voornaamste werken betreffende zegelbeschrijving; Bibliografie]; D. Delgrange:
In de schemerzone tussen adel, herauten en heraldiek; de zegels van Robert en Michel Le Ghietz uit Rijsel
[verklaring opgesteld in 1571]; M. Van de Cruys:
Het wapen van Vesalius. Oeps foutje (2)
[in de winkel van de Kon. Bibliotheek Albert I in Brussel wordt een reproductie van een gravure aangeboden als Portret van Vesalius,
waarop een wapen met papaverbollen; in het wapen van Vesalius komen echter drie wezels voor;
waarschijnlijk is de geportretteerde Melchior von Brauweiler uit Keulen,
die in 1540 Venetië bezocht]; Een zegelmatrijs met het wapen de Croix.


L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 402, Ao. LXVIII. avril-juin, 2/2013. L. Thilly/J.-P. Vasseur:
Registre des baptêmes, mariages et décès du régiment Smissaert (1749-1774)
[Bergen op Zoom 1749-1752, Sas van Gent 1752-1753, Namen 1768-1773, Veere 1773-1774];
Verv. Familie Biot; Verv. Dispenses matrimoniales [o.a. Brunain, Lhoir,
Destrée, Ramaix, Delobel];
Verv. Pensionnaires à l'hôpital des incurables de Liège [1759-1796].


Vlaamse Stam (www.familiekunde-vlaanderen.be),
49e jg., nr. 3, mei-juni 2013. Column: M. Larmuseau:
Verborgen in het DNA, afl. 3: Het DNA van een koning.
Genetische genealogie als sleutelrol bij het toeschrijven van stoffelijke resten aan historische figuren
[nieuwe informatie uit buitenlands wetenschappelijk onderzoek];
P. Donche: De families Van Alveringen (Zuid-Holland) en Van der Burch (Vlaanderen)
[voerden hetzelfde familiewapen; De oudst bekende Zuid-Hollander Zeghelin (of: Zeger) was ambtenaar in Den Haag,
vermeld v.a. 1511, sinds 1531 heer van Hofwegen,
overl. 1544; de voornaam Zegelijn kwam ook voor in het Veurnse bij de familie Van der Burch;
De auteur vermoedt, dat Zeghelin (‘van der Burch’)
in Den Haag een herkomstnaam is gaan gebruiken om verwarring met Zuid-Hollandse naamgenoten te voorkomen;
Kleindochter Maria van Alveringen tr. ca. 1590 Brien de Feijter;
uitgebreide behandeling van vier generaties]; D. Mattens: Jean Baptiste Schoutheet,
schepen van de Keure van Gent en advocaat bij de Raad van Vlaanderen.
Zijn gekende eigendommen te Gent [1735 Dendermonde 1800; exm. Van Steelant]; N. De Vijlder:
Het twintigste penningkohier van Sint-Kathelijne Lombeek (1571) [tabellen:
pachters en pachtheren, eigenaars]; E.O. D'hoe: Bedezettingen te Dilbeek [1666 t/m 1796 bewaard gebleven;
onderzoeksmethodiek en transcriptie];
H. Vannoppen: Huizengeschiedenis in Midden-Brabant.
Casus: de historische woning ‘De Koning van Spanje’ te Erps-Kwerps of een verhaal van 35 bronnen;
P. François: De familie Servais uit Halle:
een artistieke dynastie [18e-20e eeuw]; P. Kempeneers:
De schutters van Zuurbemde bij Glabbeek [1613-1614]; W. Steeghers: Gentse poorters uit Torhout [1772-1794].
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, 11de jg., nr. 3, mei-juni 2013 [activiteiten].
Idem, nr. 4, juli-aug. 2013. Verv. Verborgen in het DNA, afl. 4:
Genoomanalyses leveren nieuwe Y-chromosomale lijnen op voor genealogen die ook een
betere blik gunnen op de genetische structuur in Vlaanderen;
J. Roelstrate: De familie Steverlynck [oudst bekende:
Jan Stevelyn Bernaertss werd in 1613 buitenpoorter van Kortrijk in Gullegem, tr. 1604 Janne de Bruyne Andriesdr.;
tien generaties]; R. Debbout: Meerderjarigheid in het Brugse Vrije ... op 24 jaar;
Geregistreerde familiewapens: Bosman, Ovaere, Leunens, Marien, Deblaere,
Keulen, Geens, Norro, Coremans, Van Haevre,
Van Lint, Bogemans; D. Mottens: Pieter-Ignace de Corte:
heer van Bruynsputte en eigenaar van onroerend goed te Oostakker [overl. 1746, tr. Gent 1739 Philippine Th. de Coninck];
H. Kessen: Relijf hof van St. Denijs van het Ryks Graafschap Reckheim, 1713-1771, 1772-1795 [transcriptie];
R.M. Jammart: Werchter in 1702. Hoofd-, paarden- en beestentelling [transcriptie].
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, nr. 4, juli-aug. 2013 [activiteiten].
Duitsland

Archiv für Familiengeschichtsforschung
(www.degener-verlag.de), 17. Jg., Heft 1/2013.
G.von Schönfeldt: Hans-Carl von Carlowitz und die Nachhaltigkeit [1645-1714;
in 1713 verscheen zijn werk over bosbeheer, waarin – voor het eerst – het woord
‘nachhaltig’ (duurzaam, blijvend) gebruikt werd; kwartierstaat (63 kwn.): –, v. Wolfframsdorff,
v. Römer, Kositzky]; W. Timann:
Die Familie Timann / Tiemann / T(h)i(e)man(n) aus Blankenburg (Harz), ihre Nachkommen und Verwandten Grünefeld,
Lerche, Mauritz, Schilling,
Vibrans, Wisthoff usw. [oudst bekende: Valentin Tiemann, geb. vóór 1580, begr. 1635;
met negen paginagrote schema's]; L. von Lehsten:
Eckart von Stutterheim verstorben [1914-2013; publicaties; beknopte kwartierstaat (63 kwn.): –, v. Restorff,
v. Mosch, v. Mihlandorff];
R. Goldman: 50 Jahre ‘Goldmann-Archiv’(1962-2012). 110 Jahre Goldmann-Forshcung (1902-2012).


Genealogie (www.degener-verlag.de),
Band XXXI, 62. Jg., Heft 1, Jan.-März 2013.
Na een onderbreking in 2011-2012 is dit tijdschrift weer een uitgave van de
Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e.V. (DAGV); D. Weissleder:
Haus der Genealogie (1) [deze discussiebijdrage noemt tien zuilen die het Huis van de Genealogie dragen]; J. Kemper:
Digitalisierung von Urkunden. Projekte, Vorhaben und Ziele [o.a. DFG-Projekt in Beieren;
lijst (stand febr. 2012) van gedigitaliseerde oorkonden;
Projekte des Hessischen Staatsarchivs Marburg]; P. Wochesländer:
Die Emichonen des Frühmittelalters als Vorfahren der Grafen von Leiningen
[onderzoeksmethoden, literatuur; het voorkomen van de naam Emich(o) in vroegmiddeleeuwse oorkonden; graaf Emicho in de Nahegau vermeld s. 960;
chronologisch overzicht Emichonen in oorkonden; schema Die Emichone aus der Familie des Grafen Machelm];
M.J. Kraus: Bernhard Müller ‘Konsul und Senator’,
ein Ratsherr zu Schrobenhausen [1646-1705]; Amtsjuristen in Lemförde [aanv. Friedrich Stölting,
Gerhard Meuschen, predikant (1707 in Den Haag)].


Hessische Familienkunde (hfk@personengeschichte.de),
Band 36, Heft 1/2013. E.G. Franz:
Das Haus Hessen und die ‘guten Hirthen’ von Unter-Grainau
[de groothertogelijke familie von Hessen als gast in Hotel Hirth van het echtpaar Walther
Hirth en Johanna Preetorius; jaren 20 en 30 vorige eeuw; Bijlage: fragmenten Preetorius en Hirth; 19e eeuw];
G. Wiechert: Die evangelischen Geistlichen von Bad Soden am Taunus nach
Aufhebung des Filialverbandes Sulzbach / Soden [19e-20e eeuw;
Caesar 1842-1844, Christfreund 1845-1847, Wilhelmi 1847-1880, Jung 1881-1888,
Jäger 1889-1897, Stahl 1898-1926, Dapper 1926-1953 enz.];
D. Schneider: Das Hofgut des Klosters Eberbach in Elz und seine Pächterfamilien [Kreuseler,
Heymann, 15e eeuw;
Koob, Schäfer, 16e eeuw; Flügel, 17e eeuw];
M. Arend (†): Greben in Nordhessen
[keuze uit: www.marend.de]; Idem:
Das Projekt DFB Altenstädt, Stadtteil von Naumburg / Hessen [Ortsfamilienbuch];
Idem: Die Familie Ahrend / Arend aus Nordshausen bei Kassel [18e-19e eeuw];
In Memoriam Mario Arend (1961-2013) [met kwartierstaat (63 kwn.): –,
Kunold, Wiedicke, Haberling].


Mosaik (www.mosaik-kleve.de),
Heft 2/2013. L. Schröder: Schnittstelle Niederrhein:
Die Gründung der niederländischen Republik. Eine systemtheoretische Betrachtung; F. Hemmersbach:
Das Schifferehepaar Heinrich Sandhövel aus Grieth (1786-1868) und
Johanna van Heel aus Druten (1791-1881) und seine Kinder [tien kinderen, geboren in negen verschillende plaatsen];
D. Greffin: Ein Bild kehrt zurück [Henricus Joseph Oomen, 1795-1859]; G. Voldenberg:
Wenn es schnell gehen musste ... [Johann Adolf Wolff Metternich verpakte in 1634
(tijdens de 30-jarige oorlog) zijn documenten in vier archiefkisten;
nu onderdeel van de Vereinigte Adelsarchive im Rheinland e.V.].