Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Amersfoort en omstreken

Bestuur

Aftreedrooster

De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een zodanig aftreedrooster vast, dat telkenjare ongeveer 1/3 van het aantal leden aftredend is, waaronder minstens één lid van het DB. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door eindigen van het lidmaatschap en door bedanken.

Functie: Gegevens: foto (aanklikbaar)      Functie: Gegevens: foto (aanklikbaar)
Voorzitter:


tevens:
plv. afd. afgevaardigde.
Dhr. P. Dijs (Peter)
François Mauriacweg 3
3731 CP    De Bilt
Tel: 030 - 2201993
e-mail:  Voorzitter
Algemeen bestuurslid:


tevens:
Crd. lezingen
Dhr. M. van de Krol (Marcel)
Marterhoeve 20
3831 TA    LEUSDEN
Tel: 033 - 494 5110
e-mail:
Secretaris:


tevens:
PR-functionaris
Redacteur
Webmaster
Dhr. A.C. van Herk (Arie)
Herfsttuin 24
3772 VJ    BARNEVELD
Tel: 06 - 5340 8994
e-mail: Secretaris
e-mail: Redactie
e-mail: Webmaster
Per oktober VACATURE
Algemeen bestuurslid:Vacature
Penningmeester:tevens:
Hoofdredacteur
afd. afgevaardigde
Dhr. drs. Th.H. van Veen (Thijs)
Poortersdreef 1
3824 DL    AMERSFOORT
Tel: 033 - 472 6015
e-mail: Penningmeester
e-mail: Redactie