Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Achterhoek en Liemers


1982 - 2012

Ter gelegenheid van haar 30-jarig jubileum is door de afdeling een dvd uitgeven, met als titel:

ne ni'je toete vol brummels

De dvd is royaal gevuld met
de complete jaargangen van Bulletin tot 2012,
de jubileumboeken van 1992 en 2007,
de collectie GroenloŽr bidprentjes en
kwartierstaten van negen bekende personen uit de Achterhoek en de Liemers.


De dvd (inclusief verpakking en verzending) is te bestellen door overmaking van € 8,50 op postrekening 5404201 t.n.v. NGV afd. Achterhoek te Arnhem. Leden van de afdeling betalen slechts € 4,50.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |