Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Achterhoek en Liemers


Bulletin, het afdelingsblad van de afdeling Achterhoek en Liemers

NGV-leden ontvangen het maandblad Gens Nostra. Leden van de afdeling Achterhoek en Liemers ontvangen daarnaast ook het afdelingsblad Bulletin.

Het Bulletin wordt door het bestuur gezien als:

  • medium om onderling contact tussen de leden te bewerkstelligen;
  • spreekbuis en memoblok voor het bestuur van de afdeling.

Het Bulletin bevat ondermeer:

  • genealogische publicaties die de Achterhoek en de Liemers betreffen;
  • artikelen van lezers over ervaringen met genealogische onderzoeken;
  • vragen om hulp of specifieke informatie;
  • artikeltjes met tips en wetenswaardigheden;
  • aankondigingen van afdelingsbijeenkomsten en andere activiteiten;
  • een agenda met bijeenkomsten die voor leden van belang kunnen zijn.

Bijdragen van leden voor het Bulletin zijn steeds van harte welkom. De redactie heeft, of maakt bij voorrang ruimte voor zaken uit de Achterhoek en de Liemers. Over uitgebreide artikelen, die veel plaatsruimte vragen, overlegt de redactie met de auteur(s).

Leden van de afdeling, die dat wensen, kunnen het Bulletin ook digitaal ontvangen, naast of in plaats van de papieren versie. Over deze en andere 'nieuwe' vormen van ledencontacten zijn de leden uitvoerig ge´nformeerd in Bulletin 15e jaargang nummer 4 (december 2007).


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |