Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Achterhoek en Liemers


De Nederlandse Genealogische Vereniging

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een landelijke organisatie voor ieder die zich bezig houdt met stamboomonderzoek of daarin is geïnteresseerd.

De NGV kent een aantal regionale afdelingen, waarvan Achterhoek en Liemers er een is. Daarnaast zijn er de zogenaamde functionele afdelingen voor familieorganisaties en heraldiek. Voor het lidmaatschap van een NGV-afdeling is het NGV-lidmaatschap verplicht.

NGV-leden worden automatisch ingedeeld bij de regionale afdeling van hun woonplaats. Wie lid wil worden van een andere regionale afdeling van de NGV of van een functionele afdeling, dient dat aan de centrale ledenadministratie van de NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp, kenbaar te maken. Lidmaatschap van meer dan één regionale afdeling is mogelijk. Voor een overzicht van de regionale en functionele afdelingen en alle adresgegevens klik hier of hierboven in de menubalk van de NGV op Afdelingen.

De afdeling Achterhoek en Liemers

De afdeling is opgericht op 18 september 1982. In 2003 is een deel van de opgeheven afdeling Midden Gelderland, te weten de Liemers, aan de afdeling toegevoegd. Het werkgebied van de afdeling is op een afzonderlijke webpagina in beeld gebracht.

Het afdelingsbestuur heeft tot taak haar leden de mogelijkheden te bieden kennis van genealogie te verdiepen en te verbreden, hulp te bieden bij genealogisch onderzoek en de mogelijkheid te creëren om te komen tot uitwisseling van gegevens. Om aan deze taken te voldoen zijn er drie kernactiviteiten:

  • De uitgifte van een afdelingsperiodiek, dat Bulletin heet en minimaal vier maal per jaar verschijnt.
  • Het opstellen en uitvoeren van een jaarlijks programma van lezingen, cursussen en workshops.
  • Het inrichten en onderhouden van een documentatiecentrum als afdelingsbibliotheek.

Binnen de NGV wordt samengewerkt met de Dienst Public Relations, de IT-groep en de Contactdienst. Over de Contactdienst is een folder beschikbaar, die u kunt lezen of downloaden door op deze link te klikken.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |