Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Achterhoek en Liemers

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

welkom

op de website van de NGV-afdeling

Achterhoek en Liemers

De afdeling wil er, overeenkomstig de doelstelling van de vereniging, zijn voor genealogen die best wat hulp kunnen gebruiken. Voor ervaren genealogen, die die hulp al lang niet meer nodig hebben, wil de afdeling mogelijkheden bieden voor kennisuitwisseling en publicatie van resultaten van genealogisch onderzoek.

De afdeling is er op de eerste plaats voor genealogen die onderzoek doen in het gebied van het vroegmiddeleeuwse graafschap Zutphen (vr de hertogen van Kleef begonnen met 'landje pik'). Maar ieder met belangstelling voor genealogie in Oost Gelderland is even welkom.

De afdeling onderhoudt een bibliotheek en geeft het periodiek Bulletin uit.

Er is een jaarlijks nieuw programma met lezingen en voor gebruikers van genealogieprogramma's zijn er ervaren gebruikers die hulp kunnen bieden.

Om al die ambities waar te maken zijn er mensen nodig, die iets (en ieder aanbod is welkom) van de vele werkzaamheden voor hun rekening willen nemen. Misschien iets voor u? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

De afdeling is ook present op Facebook: www.facebook.com/NGV-Achterhoek-en-Liemers
de site is ook via een kort internetadres te bereiken
al.ngv.nl
(let op: niet beginnen met 'www.')datum laatste wijziging 29-12-2014
(transcriptie oud schrift)


aantal bezoekers

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |