Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Actiepunt volgsysteem van de NGV

Uitleg - Recent ingediend - Actieve - Opgelost - Afgesloten

Uitleg

Het AP Volgsysteem* is bedoeld voor het administreren en controleren van verzoeken tot verbetering van de website. Iedere gebruiker die op de NGV website is ingelogd (lid of gast) kan zo'n verzoek indienen (zie in het groen-omlijnde context-menu "Indienen nieuw AP"). De registratie van zo'n verzoek wordt gedaan via een web-formulier; aangeduid als ActiePunt of kortweg AP. Van belangrijke statuswijzigingen wordt automatisch een e-mail aan de inzender gestuurd.

De ingediende AP's worden door de IT-groep afgehandeld o.l.v. de AP moderator.
De AP moderator voor de IT-groep is Dhr. P.P. Kolber .

Procedure:

Indienen nieuwe AP
Iedere ingelogde gebruiker kan via 'Indienen nieuwe AP' een ActiePunt indienen.
Invullen: Titel + beschrijving + (gewenste) prioriteit. Er kunnen maximaal 2 bijlagen (screenshots) worden toegevoegd.
Na het invullen wordt de status automatisch op 'open' gezet. De behandelaar is nog 'niet gedefinieerd'
Zowel de indiener van AP als de moderator krijgen automatisch bericht via e-mail.

Recent ingediend | Open
De AP moderator kan -al dan niet na bespreking binnen de IT-groep- het ActiePunt aan een behandelaar toewijzen en eventueel de prioriteit aanpassen. De status wordt door het toewijzen aan een behandelaar automatisch op 'in behandeling' gezet. Ook kan het AP worden afgewezen. De status wordt dan op 'afgesloten' gezet; er wordt geen behandelaar aangewezen. De indiener krijgt in beide gevallen bericht via e-mail (automatisch).

Actieve
Bij behandelen van het probleem zal de behandelaar allereerst de analyse invullen en daarna gaan werken aan de oplossing. De voortgang kan bijgehouden worden in het veld 'oplossing'. Tussentijds kan hij het ActiePunt doorschuiven naar een andere behandelaar. Een behandelaar kan iedereen zijn in de profielenadministratie met extra rechten.

Opgelost
Wanneer de behandelaar de oplossing van het probleem heeft gevonden completeert hij het formulier met de tekst over de gevonden oplossing. De behandelaar zet status op 'Opgelost'. Na de statuswijziging blijft het ActiePunt nog een maand lang op deze status staan. De indiener van AP krijgt bericht via e-mail (automatisch).

Afgesloten
Het ActiePunt zal nog een maand lang zichtbaar blijven. De indiener heeft een maand lang de tijd om te reageren. Na een maand zet de moderator het AP op 'Afgesloten'. Het AP verdwijnt daarmee uit de actieve lijst en is daarna nog in het 'Archief' terug te vinden. De indiener van AP krijgt bericht via e-mail (automatisch).

Zoek in AP database | Archief
Afgesloten ActiePunten worden in het 'Archief' bewaard. Als je ingelogd bent, kun je via de knop 'Zoek in AP database' in het 'Archief' zoeken.

*voorheen Wensenlijst


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |