Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Collecties Verenigingscentrum NGV

Vrij voor iedereen. Alleen voor leden van de NGV, via inloggen.

Biblotheek Boeken

Dit bestand bevat 16012 boeken, laatste bijwerking 13-04-2017.
De nadruk ligt op genealogische publicaties zoals familieboeken en kwartierstaten. Tevens archiefinventarissen en aanverwante onderwerpen zoals streekgeschiedenissen, kadastrale atlassen en ander materiaal voor het aankleden van uw genealogie.

Bidprentjes

Dit bestand bevat 954900 bidprentjes, laatste bijwerking 19-02-2017. De getoonde bidprentjes bevatten de familienaam, plaats overlijden, datum overlijden en naam partner.

Zie ook Zoeken in nieuwe DB
Log in via profiel.

Bibliotheek Heraldiek

Dit bestand bevat de titels van 1645 heraldische boeken, laatste bijwerking 26-01-2017.
De nadruk ligt op familiewapens en enkele gemeente- en provinciewapens.

Index Bibliotheek

Dit bestand bevat 68074 records, laatste bijwerking 21-06-2013.
Log in via profiel.

Index Microfiches

Dit bestand bevat een index van 160933 namen in de volgende documenten: Nieuwe Goessche Courant, Amsterdamsche Courant, Bataviaasch Nieuwsblad, Die Ostfriesen in Amerika, Doetinchems Weekblad, de Oostgelderlander, de Preangerbode, Soerabayasch Handelsblad en de Doopboeken van Oosterland.
Via de microfiche-code zijn de microfiches op de afdeling Microfiches op te vragen en in te zien.
Laatste bijwerking 15-08-2015.

Tijdschriften

Dit bestand bevat 2349 records, laatste bijwerking 03-05-2017.
Log in via profiel.

  Overlijdensknipsels

Dit bestand bevat overlijdensknipsels, laatste bijwerking .
Een klein deel dus van onze collectie van ruim 18 miljoen knipsels. Er wordt hard aan gewerkt om het uit te breiden. Nieuwe medewerkers zijn welkom. Alle in een advertentie vermelde familienamen zijn in het betreffende record vermeld en er kan ook op gezocht worden.
Om het bestand meer reikwijdte te geven zijn ook records uit de digitale bestanden van Kempen & Peel, Soest en De Sain opgenomen. De knipsels bij die records hebben we zeer waarschijnlijk wel in onze collectie, maar die hebben we nog niet zelf gedigitaliseerd.
Zie ook Zoeken in nieuwe DB
Log in via profiel.


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |