Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Uitwisseling

Recent aangemelde gebruikers - Toon profielen met familiewapen in NGV - Zoek profiel in NGV (nieuw)

Introductie

Doelstelling van onze vereniging is het onderlinge contact van de leden te stimuleren waardoor men van elkaars ervaring en kennis kan profiteren. Dit gedeelte van de website heeft als doel deze communicatie tussen de leden te bevorderen waardoor u makkelijker bepaalde genealogische bronnen kunt opsporen of gegevens na onderling contact kunt uitwisselen.

Er zijn profielen geregistreerd van 6021 NGV leden en 5627 van niet leden die een licentie hebben van GensDataPro, een stamboomcontainer beheren of geregistreerd zijn om specifieke activiteiten uit te voeren voor de NGV..

De kans is dus aanwezig dat er leden zijn die de zelfde onderwerpen onderzoeken als U zelf De Vereniging bevordert de onderlinge communicatie en geeft U hiervoor een aantal handreikingen.
Genoemd worden:
  • Deelname aan de contactdienst (zie knop linker kolom). De Contactdienst inventariseert deze gegevens en bemiddelt tussen de vraag naar en het aanbod van genealogisch resultaten. De bij de Contactdienst opgeslagen gegevens zijn een soort groot repertorium, waarbij de bron altijd een individuele genealoog is. Het bestand bestaat uit duizenden familienamen, waarbij per plaats het oudste en jongste gevonden gegeven is opgenomen.
  • De plaatsing van een specifiek verzoek op onze site: Prikbord
  • De knop familienamen (linker kolom) geeft een alfabetisch overzicht van familienamen. Als u doorklikt ziet men de namen van NGV-leden die deze namen rechercheren
  • Bij de knop profielen vindt U een alfabetische lijst van "gegevens-uitwisselaars". Door op het profiel te klikken ziet U welke families door betrokkene worden onderzicht. In de dwarsbalk kunt U aangeven of U op alle gebruikersprofielen wil zoeken of alleen de meest recente aangemelde.
  • Zoekt U specifieke kennis, die bijzondere deskundigheid vraagt dan kan door het klikken van de knop "Kennis leden" deze site u uitkomst bieden.
  • Bij "Leden helpen leden" zijn alle archieven verzameld waar NGV leden hebben aangeboden/gevraagd opzoekingen te willen uitvoeren voor leden die niet in de gelegenheid zijn om dit archief te bezoeken. Een en ander valt onder de regie van de regionale webmasters.
  • De "Homepages leden" is een lijst met de homepages van de NGV leden en gasten. Ieder lid of gast heeft de mogelijkheid van het plaatsen van 1 URL. Uitwisseling wordt bevorderd indien op deze homepage tevens een link naar de NGV-website zou worden geplaatst. Kopieer daarom de volgende html-code naar uw site; dan ontstaat een link naar de NGV-site.

Plaats een link op uw homepage naar de NGV website!

Bovenstaande link is aanklikbaar en het opent een nieuw window met de startpagina van de NGV website. Maak reclame voor onze website en plaats deze link op uw eigen website. De html-code ziet er als volgt uit:

Kopieer deze tekst en plaats die in de HTML code van uw eigen webpagina.


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |