Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Publicaties van NGV leden

Zoeken - Alle Publicaties


Proefschrift "Het hooggerechtshof van Nederlands-IndiŽ 1819-1848. Portret van een vergeten rechtscollege"

Publicatie geplaatst door: Dhr. C.P. BriŽt uit ROTTERDAM op 06 nov 2015

Beschrijving

Op 24 september 2015 ben ik aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam gepromoveerd op een rechtshistorisch proefschrift met de titel "Het Hooggerechtshof van Nederlands-IndiŽ 1819-1848.Portret van een vergeten rechtscollege / The Supreme Court of the Netherlands Indies 1819-1848. Portrait of a forgotten court of law". Het boek berust op archiefonderzoek in de besluiten van de gouverneur-generaal van Nederlands-IndiŽ in en buiten rade en had tot doel antwoord te vinden op de volgende vragen: Aan welke regelingen was het hof onderworpen? Was het hof onafhankelijk van het Indisch bestuur? Hoe was de verhouding met het gouvernement? Welk recht paste het toe? Welke bevolkingsgroepen vielen onder zijn gezag? Wie waren de presidenten, wie de rechters en het andere personeel? Waar zetelde het college?
Het boek bevat o.a. een naamlijst van de ambtenaren (rechters, procureurs-generaal, griffiers, gezworen klerken, deurwaarders en cipiers), die aan het hof verbonden waren en samenvattingen in het Nederlands, Engels en Bahasa Indonesia. Van het proefschrift is een handelsuitgave verschenen bij Amsterdam University Press in Amsterdam. Het ISBN is 978 90 8555 100 3.
Via een persistent URL te vinden via "RePub Publications from Erasmus University, Rotterdam" is het proefschrift op intenet te raadplegen.


Aantal malen gelezen: 814

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |