Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Profielen van afdeling Vlamingen in NL vóór 1700

Recent aangemelde gebruikers - Toon profielen met familiewapen in VLA - Zoek profiel in VLA (nieuw)

Profielen van gebruikers die een familiewapen hebben

   
Items 1 t/m 5
Totaal aantal: 5
   

Dhr. P.S. Dorpmans  

Beschrijving familiewapen:

Blazoenering van Familie wapen "DORPMANS".(1750). Beschreven in de rubriek 61 C, in de heraldische collectie van de heraldicus R.T. Muschart (1873-1955) Centraal bureau voor genealogie te Den Haag bestaand uit: "in blauw 3 zilveren musschen". Vergelijk ook "Dorpmans" in de wapenboeken van G. van Rijckhuijsen in het gemeente Archief te Leiden. Tevens is dit familiewapen een kopie van een afbeelding in de heraldische collectie van: J.C.W.A Steenkamp (1865-1955) die werd uitgebreid door M.N. Damstra (1899-1982). Ook genoemd in de groep zwanen in het Armorial General Nederlandse familiewapens van de wapendeskundige J.B. Rietsap. Vermeld in de wapenheraut 1903 pag.172. CBG. Den Haag. Tevens behoort ook hiertoe Cornelis Dorpmans geboren te Delft 28.05.1637, wonende te Deventer, in dien datum voorgedragen als: "Controelleur der Convooien en Licenten" tot Maseijck in den Lande van Luijck, vermeld in de Missiven van de Admiraliteit aan de Staten Generaal in portefeuille St. Gen.: 5504 in het Rijksarchief te 'Hage (Nationaal Archief Den Haag).


Dhr. H. van Eijk  

Beschrijving familiewapen:

WAPEN, Gedeeld 1,Zilver een geplante groene eikenboom,in blauw een zilveren vogel, rood gepoot en gesnaveld.;b.in goud een geplante gebladerde groene tak met gouden eikels. Bron, o.a,boek, namen en wapens der Edelen groot Achtbare Heeren Raden in de vroedschap der stad Rotterdam. Vroedschap 1633 .JOHAN ADRIANES van YCK .Ontvanger Generaal der Admiraliteit op de Maze (1626-1642) met 53 kantoren onder zijn beheer, vroedschap ,boonheer, commissaris van de wisselbank, Burgemeester van Rotterdam. Zijn zoon; JOHAN van YCK, meester in de rechten ,Kolonel van de Rotterdamse schutterij "Dilletto ed ARME". Dijkgraaf Schieland .Burgemeester van Rotterdam. Nazaten in de rechte lijn Rotterdamse familie van Eijk. Henderik van Eijk 1941.


Dhr. R.W. Philippo  

Beschrijving familiewapen:

WAPENMOTIVATIE - Schild: 1. De basis is zilver, afgeleid van zilver brocaat dat door de legatuurwerker werd gemaakt. De oudste Haarlemse Philippo waarvan wij het beroep kennen is Augustinus Jaquesz van 1612, hij was legatuurwerker en lid van het St. Lucasgilde. Jaques Philippo en zijn vrouw Tanneken van Vooren zijn zoals zo velen uit de Zuidelijke Nederlanden rond 1600 naar Haarlem gekomen. 2. Het steigerende paard symboliseert de naam Philippo. Volgens het Meertens Instituut is Philippo een patroniem van Philippus (beide ook wel met een F geschreven), Philippus is Grieks voor paardenliefhebber. Het steigerend paard is het kernsymbool van de continuerende achternaam van de stamverwante naamhouders. Het paard kenmerkt snelheid, kracht, adellijkheid, moed zoals de moed tot behoudt van hun geloof. Stamvader Jaques Philippo en zijn vrouw Tanneken van Vooren zijn zoals zo velen uit de Zuidelijke Nederlanden naar Haarlem gevlucht en hadden de moed en de kracht om te overleven. De kleur is azuur, passend als contrastkleur bij zilver. 3. Het schildhoofd bestaat uit twee zilveren de sterren en een zilveren kruis van het wapen van Haarlem, de stad waar zij hun bestaan opbouwden. De rode basis met kantelen symboliseert het rood in de wapens van Haarlem en Kortrijk en de kantelen als variatie op de gekartelde rode randen in het wapen van Kortrijk en in de vlag van de Spaanse Nederlanden waar het Graafschap van Vlaanderen in die tijd in lag. Het schildhoofd symboliseert de historische geografische afkomst van de Philippo’s. - Helm en toebehoren: 1. Het rode medaillon symboliseert een vrucht van de oranjeboom, het pand van onze stamvader Jaques Philippo in Haarlem in de Frankenstraat genaamd de Oranjeboom. 2. De helm staat in de kijkrichting van het helmteken. 3. Wrong en helmkleden hebben de belangrijkste kleur van het wapen aan de buitenkant (azuur) en het belangrijkste metaal (zilver) als voering. 4. Het helmteken symboliseert de Vlaamse Leeuw van het Graafschap Vlaanderen, regio van afkomst, in de kleur azuur. De reden voor azuur is dat het paard in het schild azuur is, bewust geen zwart daar een zwart paard de dood symboliseert en daar zijn wij nog niet aan toe.


Mevr. M. van Teunenbroek-Land  

Beschrijving familiewapen:

Dit is het wapen van Jan Sombeek, schepen van Enkhuizen.Jan werd geboren te Enkhuizen op 18-11-1710 als zoon van Frans Jacobsz. Sombeeck en Trijntje Dircks.


Dhr. D.J. Westhoven  

Beschrijving familiewapen:

Dit wapen is in oktober 1656 ingeschreven in het wapenboek Album studiosorum Academiae Rheno Traiectinae (1636-1886) en werd gevoerd door Hermannus van Westhaven, geboren te 's-Heerenberg op 17 februari 1639. D.J.Westhoven stamt van deze familienaam af.


--Einde lijst--
   
Items 1 t/m 5
Totaal aantal: 5
   
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |