Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Profielen van afdeling Rotterdam en omstreken

Recent aangemelde gebruikers - Toon profielen met familiewapen in RTM - Zoek profiel in RTM (nieuw)

Profielen van gebruikers die een familiewapen hebben

   
Items 1 t/m 5
Totaal aantal: 18 Begin bij volgnr

Dhr. H T C Q Barendrecht  

Beschrijving familiewapen:

Dubbel koppige adelaar


Dhr. M.R. Berrier  

Beschrijving familiewapen:


Dhr. J.M. Biesbroek  

Beschrijving familiewapen:

Wapen: In zilver een gouden keper, blauw geboord, beladen met een blauw kruisje, en vergezeld van drie groene biesplanten. Helmteken: Een omgekeerd zilveren zwaard, goud gevest, waar omheen gekronkeld een blauwe slang met de kop rechtsboven, tussen twee zilveren struisveren waaiersgewijs geplaatst. Dekkleden: Blauw, gevoerd van zilver.


Dhr. P.S. Dorpmans  

Beschrijving familiewapen:

Blazoenering van Familie wapen "DORPMANS".(1750). Beschreven in de rubriek 61 C, in de heraldische collectie van de heraldicus R.T. Muschart (1873-1955) Centraal bureau voor genealogie te Den Haag bestaand uit: "in blauw 3 zilveren musschen". Vergelijk ook "Dorpmans" in de wapenboeken van G. van Rijckhuijsen in het gemeente Archief te Leiden. Tevens is dit familiewapen een kopie van een afbeelding in de heraldische collectie van: J.C.W.A Steenkamp (1865-1955) die werd uitgebreid door M.N. Damstra (1899-1982). Ook genoemd in de groep zwanen in het Armorial General Nederlandse familiewapens van de wapendeskundige J.B. Rietsap. Vermeld in de wapenheraut 1903 pag.172. CBG. Den Haag. Tevens behoort ook hiertoe Cornelis Dorpmans geboren te Delft 28.05.1637, wonende te Deventer, in dien datum voorgedragen als: "Controelleur der Convooien en Licenten" tot Maseijck in den Lande van Luijck, vermeld in de Missiven van de Admiraliteit aan de Staten Generaal in portefeuille St. Gen.: 5504 in het Rijksarchief te 'Hage (Nationaal Archief Den Haag).


Dhr. H. van Eijk  

Beschrijving familiewapen:

WAPEN, Gedeeld 1,Zilver een geplante groene eikenboom,in blauw een zilveren vogel, rood gepoot en gesnaveld.;b.in goud een geplante gebladerde groene tak met gouden eikels. Bron, o.a,boek, namen en wapens der Edelen groot Achtbare Heeren Raden in de vroedschap der stad Rotterdam. Vroedschap 1633 .JOHAN ADRIANES van YCK .Ontvanger Generaal der Admiraliteit op de Maze (1626-1642) met 53 kantoren onder zijn beheer, vroedschap ,boonheer, commissaris van de wisselbank, Burgemeester van Rotterdam. Zijn zoon; JOHAN van YCK, meester in de rechten ,Kolonel van de Rotterdamse schutterij "Dilletto ed ARME". Dijkgraaf Schieland .Burgemeester van Rotterdam. Nazaten in de rechte lijn Rotterdamse familie van Eijk. Henderik van Eijk 1941.   
Items 1 t/m 5
Totaal aantal: 18 Begin bij volgnr
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |