Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Profielen van afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel

Recent aangemelde gebruikers - Toon profielen met familiewapen in DRE - Zoek profiel in DRE (nieuw)

Profielen van gebruikers die een familiewapen hebben

   
Items 1 t/m 4
Totaal aantal: 4
   

Dhr. TH.J. Bais  

Beschrijving familiewapen:

In goud een groene eik staande op een rode heuvel, vergezeld rechts en links van een tegen de stam klimmende rode leeuw en boven, rechts van een groen klaverblad, links van een groen anker. Helmteken: een zilveren zwaan. Dekkleden: goud en groen.


Dhr. J.W.G. Netelbeek  

Beschrijving familiewapen:

Dit wapen is van de Nettelbecks in Duitsland. De Netelbeek familie is vrijwel zeker verbonden met de Nettelbecks in Duitsland, maar de koppeling is nog niet helemaal bewezen.


Dhr. H.H. Wind  

Beschrijving familiewapen:

wapen: omgekeerd gaffelsgewijs verdeeld: A in blauw een schuin geplaatst zilveren Boriskopje; B in groen een zilveren Mercuriusstaf;C in goud een stapel van zes zwarte turven(1-2-3) helmteken: een gouden vlucht dekkleden: zwarte, gevoerd van goud.


Dhr. H.J. Zomer  

Beschrijving familiewapen:

Wapen van de familie ZOMER Beschrijving: In goud een groene boom met drie kruinen boven elkaar, geplant op een grasgrond en vergezeld in de rechterbovenhoek van een uitkomende stralende rode zon. Helmteken: een gouden korenschoof. Dekkleden: groen, gevoerd van goud. Geregistreerd op verzoek van Gerrit Zomer, geboren te Oud Lutten (gemeente Hardenberg), 25 november 1941, wonende te IJlst, zoon van Hendrik Zomer en Hendrikje Kerkdijk. Registratie nummer: NGV 2006.106 (College Heraldiek, Amsterdam, 6 juli 2006) Dit wapen werd in 2004 door aanvrager in samenwerking met drs. W. M. T. van Zon te Utrecht ontworpen en is bestemd voor de nakomelingen van Geert Willems Somer, gedoopt te Hoogeveen 8 januari 1736, begraven aldaar op 23 januari 1801, gehuwd met Geesje Hendriks. Aanvrager stamt van genoemden af


--Einde lijst--
   
Items 1 t/m 4
Totaal aantal: 4
   
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |