Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Profielen van afdeling Betuwe

Recent aangemelde gebruikers - Toon profielen met familiewapen in BET - Zoek profiel in BET (nieuw)

Profielen van gebruikers die een familiewapen hebben

   
Items 1 t/m 5
Totaal aantal: 12 Begin bij volgnr

Mevr. M. van Beek-Montens  

Beschrijving familiewapen:


Dhr. J.J. de Haas  

Beschrijving familiewapen:


Dhr. A. Hoek  

Beschrijving familiewapen:

De drie wolfshaken zijn vissershaken. Onze famile was vroeger een vissersfamilie in Katwijk aan Zee. Ik heb verschillende familie wapens van de familie Hoek met allemaal 3 wolfshaken of vishaken.


Dhr. M.M.P. Klatt  

Beschrijving familiewapen:

Wapen: In zilver een blauwe paal beladen met twee breedvoetige kruisjes overloopt met een kroontje, alles van goud en vergezeld va twee zwarte ankers. Helmteken: Een indische Jasmijn van natuurlijke kleur tussen twee zilveren oifantstrompen, goud geopend, waaruit komend een groen lindeblad. Dekkleden: Blauw, gevoerd van zilver Schildhouders: twee aanziende gouden leeuwen, rood getongd en genageld. Plaatsing: Het geheel geplaatst op een groene arabesk, gestoken door een zilveren ring. Dit wapen is in 2017 ontworpen door H.K. Nagtegaal. Geregistreerd op verzoek van Michael Max Patric Klatt, geb. Gouda 19 november voor de stamvader Johan Godlieb Klatt en zijn naamdragende nakomelingen.


Dhr. J. de Kloe  

Beschrijving familiewapen:

Bron is het artikel la Famille du Cloux, gepubliceerd in 1892 in "Bulletin des Eglises Wallones" (Tome V, livre 3) De omschrijving is: "het wapen is van zilveren kleur, een schip gedragen door de golven, het geheel in natuurlijke kleuren. Bovenaan een arm houdende een dolk, gereed om toe te slaan. Het schip was soms met twee, soms met drie masten. De kleur van de wimpels varieerde ook, soms blauw, soms rood. De geluksmast (de 3e) kan een gedenking zijn aan een reis waarbij het schip deze verloor, terwijl er een lid van de familie aanwezig was. Het kan ook een symbool zijn van een toevluchtsoord van de familie." Helaas geeft de schrijver van dit stuk, de heer van den Es, nauwelijks bronvermeldingen hiervoor, dus deels zal het uit familie verhalen of overlevering kunnen komen. De enige bron die hij wel noemt, op pagina 9 van zijn verhaal, is van een wapen gebruikt door: Antoine du Cloux, geb. 9-4-1732 te Leiden, overl. 13-10-1793 te Utrecht, begraven in de Domkerk te Utrecht. tr. 12-3-1769 met Marthe Marie Lalouse hij werd (na 1775?) regent van het opvanghuis "Barbara et Lourentia" in Utrecht, en in het boek der familiewapens van dit oude tehuis vindt men de wapenen van zijne familie zoals hij die droeg" Dit wapen wordt omschreven als: "een boot met 2 masten op een zilverkleurige achtergrond, met blauwe wimpels aan de top van de masten, en boven de spiegel van het schip" Er staat ook een simpele schets bij. Of dit wapenboek nog bestaat weet ik niet. Wel is in het Utrechts Archief nog een archief aanwezig van "de broederschap van het Sinte Barbare en Sint Laurens gasthuis te Utrecht", 1359-1808, ruim 13 meter, toegangsnr. 709-10. Ik neem aan dat dit het zelfde tehuis is als waar van den Es het over heeft. Ik heb hier nog niet in gezocht, mogelijk dat hierin het wapen te vinden is. Derde bron: Nederlands Patriciaat 1914, p.77+78. Deze tekst is weer net iets anders, al gaat het duidelijk om hetzelfde wapen: Wapen: In zilver een schip met twee masten, zeilende op een zee, alles in natuurlijke kleur. Helmteeken: een geharnaste arm, een dolk houdende. Dekkleeden: zilver en blauw   
Items 1 t/m 5
Totaal aantal: 12 Begin bij volgnr
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |