Prikbordmeldingen van de NGV

 

Vreemde E-mail ????

Geplaatst op: 03 jan 2018 10:42 door Dhr. E.J.M. Gramberg op de webstek van NGV

Goedemorgen Medeleden van de NGV

Hedenmorgen kreeg ik een voor mijn wat vreemde E-mail toegezonden waar in gevraagd werd om via deze E-mail mijn Contributie van 36 e) te betalen maar
volgens mijn wordt dat toch eens per jaar automatisch afgeschreven van mijn
bankrekening heeft iemand hier een verklaring voor

Met vriendelijke Groeten
E.J.M.Gramberg


Aantal reacties: 2 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 471


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Dhr. A.W.J.M. van Gestel


Aangemaakt op 03 jan 2018 11:50

Beste heer Gramberg,

Als oud-voorzitter ben ik niet (meer) van alle vernieuwingen en veranderingen op de hoogte. Wel kan ik een en ander plaatsen in de eerder uitgezette lijnen. Dhr. Hans van der Horst heeft na jaren de contributie-administratie te hebben beheerd en uitgevoerd deze functie neergelegd. Dat is aanleiding om de praktijk door te lichten en evt aan te passen. M.n in de nieuwe website is zo ingericht, dat de afzonderlijke administratie van de contributie-inning in de website is ondergebracht en op veel eenvoudiger wijze kan worden uitgevoerd. Ook in vroeger tijden was de automatische incasso aan externen uitbesteed. Kennelijk is er een andere instantie ingehuurd, die via de website de nota voor de 'bestelling' heeft aangeboden. Ik vrees, dat schoonheidsfoutjes daarbij voor lief moeten worden genomen.

Toon van Gestel.
Reactie van Dhr. P. de Bruin


Aangemaakt op 03 jan 2018 16:37

Beste heer Gramberg,
Alle leden met een emailadres hebben onlangs een bericht van mij ontvangen waarin onder meer is opgenomen de nieuwe wijze van contributiebetaling.
De achtergrond hiervan is een vereenvoudiging van de administratie. Dit is onder meer nodig vanwege kostenreductie en het steeds geringere aantal vrijwilligers dat bereid is voor de NGV activiteiten te verrichten. Daarom maken wij gebruik van Mollie payments.
Als u op de link 'Betaal' drukt kunt u inloggen op de nieuwe website van de NGV. Daar maakt u de keuze hoe u wilt betalen, bij voorbeeld Ideal, kiest u vervolgens uw eigen bank en kunt u betalen.
Ik heb de betaling net zelf verricht. heel eenvoudig en de NGV is ermee geholpen.
Einde lijst van reacties