Prikbordmeldingen van de NGV

 

Nieuwe Laagstambomen

Geplaatst op: 02 okt 2017 10:11 door Dhr. F. Tepper op de webstek van NGV


Aan de meeste laagstambomen groeien appeltjes en ander fruit. Aan mijn laagstambomen groeien kindertjes. De meeste genealogen zoeken het hoger op, de vader van de vader en zo voort tot dat ze bij Adam en Eva uitkomen. Dat noem ik dan maar even hoogstambomen.

In een hoogstamboom staan alle nakomelingen van onze oudst gevonden stamvader. Stammoeders bestaan natuurlijk niet. De kinderen van vrouwelijke nakomelingen vermelden we nog net. Maar de kinderen daarvan zijn geen nakomelingen en worden dus ook niet vermeld. Een groot aantal Ooms en Tantes, Neven en Nichten met een andere achternaam die u (heel) goed kent komen dan ook in uw stamboom niet voor, maar uw Stamvader die u nooit ontmoet hebt en waar u genetisch nauwelijks aan verwant bent krijgt een prominente plaats.

In een kwartierstaat staan al uw voorouders, inclusief vrouwen. Dat zijn de mensen waaraan u nauw verwant bent. Als zij er niet waren geweest was u er ook niet geweest. Maar de overige kinderen van die voorouders en de afstammelingen daarvan worden niet vermeld. Dus een groot aantal Ooms en Tantes, Neven en Nichten die u (heel) goed kent komen in uw kwartierstaat niet voor.

Ik vind dat niet zo geslaagd. Mijn genealogische horizon reikt niet verder dan mijn overgrootouders. Daar kan ik mij nog iets bij voorstellen. Daarom maak ik een klassieke kwartierstaat die niet verder reikt dan mijn overgrootouders. Dat levert vier overgrootouder paren op. Van elk van die overgrootouderparen maak ik een klassieke stamboom. Dat wil zeggen inclusief de kinderen van de kinderen van de kinderen van de vrouwelijke nakomelingen.

Maar waarom zijn deze mensen zo interessant? Waarschijnlijk hebben velen van hen bij elkaar in hetzelfde dorp gewoond, zaten op dezelfde school, waren lid van dezelfde vereniging, gingen naar dezelfde kerk enzovoort. Waar zouden ze anders een partner moeten vinden? En waarschijnlijk kent u er zelf een behoorlijk aantal van. Per slot van rekening zijn ze allemaal familie. Maar ze hebben lang niet allemaal uw achternaam.

Dat is natuurlijk leuk bedacht. Maar nu zit u wel met een kwartierstaat en vier stambomen met ettelijke personen die in meerdere stambomen voorkomen. Ook dat vind ik niet zo geslaagd. En overzichtelijk is het ook al niet. Daarom ga ik uit van het individu en kan daardoor meerdere stambomen naadloos presenteren in ÚÚn document zonder overlappingen. Doordat u op deze wijze niet gebonden bent aan de rigide structuur van klassieke stambomen en kwartierstaten zijn er ook geen problemen met kwartiervermindering.

Ieder individu, ook vrouwen, krijgen een eigen alinea in mijn laagstamboom. Elk individu wordt ge´dentificeerd door de combinatie van geboortedatum en geboorteplaats. Ook foto's, aktes en andere documenten worden op dezelfde wijze ge´dentificeerd. Navigatie door documenten met behulp van de geboortedatum, als een soort postcode, blijkt veel beter te werken dan te zoeken op namen, die veelal (nagenoeg) gelijk zijn. Bovendien veranderen geboortedatums minder vaak dan namen. Romeinse generatiecoderingen zijn natuurlijk erg indrukwekkend tot dat u een nieuw familie lid ontmaskerd hebt en weer opnieuw kunt gaan nummeren. Natuurlijk doet de computer dat voor u. Maar die heb ik daar niet voor nodig. Zo eenvoudig en doeltreffend steekt het in elkaar.


Aantal reacties: 1 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 420


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Dhr. A.J. Coopmans


Aangemaakt op 02 okt 2017 10:34

Geachte heer Tepper,
Zou u van uw systeem een voorbeeld kunnen laten zien ?
Bij voorbaat dank.
Groet van Arno J. Coopmans
Einde lijst van reacties