Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Prikbordmeldingen van de NGV

Startpagina prikbordmeldingen - Bladeren (40 titels p.p.) - Bladeren (4 prikbordmeldingen p.p.)
Archief / Zoeken

 

Wijbe Frederik de Jong, schipper 1869-1924

Geplaatst op: 01 mei 2017 07:50 door Mevr. S.A. Edelman op de webstek van NGVOp de gezinskaart te Rotterdam (achterzijde) van Wijbe de Jong schipper gehuwd te Amsterdam met Pietertje Bennes 1872-1944, staat een naam vermeld van een klipperschip, echter kan ik niet goed thuisbrengen wat er nu precies staat. Tevens staat er boven vermeld Kost "Hendrik Hessels" heeft iemand enig idee wat voor scheepsnaam wordt bedoeld en er boven gemelde aantekening betekent?

Heel hartelijk dank voor het meekijken en denken,
met vriendelijke groet,
Stella Edelman.


Aantal reacties: 5 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 319


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Dhr. C.A. Scharten


Aangemaakt op 04 mei 2017 15:30

In het gemeentearchief van Schiedam zag ik ooit een register van aldaar afgemeerde schepen. Ik weet niet meer of daarin behalve de persoonsgegevens ook de naam van het schip was vermeld.

Misschien kunt u bij het Stadsarchief Amsterdam of het gemeentearchief van Heumen (Heumen was ongeveer 20 jaar geleden nog een aparte gemeente in Gelderland) vragen of men daar een dergelijk register bezit.

Kost "Hendrik Hessels" betekent mogelijk: is in de kost bij Hendrik Hessels. Dat die naam tussen aanhalingstekens staat, betekent mogelijk dat het niet de naam van een persoon is, maar van een plaatselijk algemeen bekend kosthuis of pension.

Uit Van Dale: Klipper: Engels clipper. Benaming voor een tussen 1840 en 1850 in gebruik gekomen (het eerst in Noord-Amerika gebouwd) type van houten (later ook stalen of compositie)zeilschip met scherpe boeg en in enigszins gestroomlijnde vorm (bekend als snel-zeiler en concurrent van de eerste stoomschepen): klippers werden vooral gebruikt als passagiersschepen en voor het vervoer van thee; - ook als eerste lid in scheepsnamen om aan te duiden dat het in het tweede lid genoemde schip een klippersteven heeft: klipperaak, klipperbark, klipperbrik, klipperschip. klippertjalk; klippersteven: scherpe steven met binnenwaartse welving.

Resteert de vraag of er in zo'n register van afgemeerde schepen ook de namen van de schepen staan.
Reactie van Mevr. S.A. Edelman


Aangemaakt op 05 mei 2017 09:44

Beste heer C.A. Scharten,

Hartelijk dank voor uw reactie en informatie. Ik ga eens kijken wat er mogelijk is.
Het mooiste zou zijn als iemand de naam van het genoemde klipperschip kan ontrafelen.....

Mocht ik meer te weten, dan zal ik me laten horen.

met vriendelijke groet en nogmaals dank,
Stella Edelman.
Reactie van Dhr. C.A. Scharten


Aangemaakt op 09 mei 2017 14:48

Ik heb de studiezaal Genealogie van het Stadsarchief Rotterdam opgebeld. Een medewerkster heeft langdurig in haar computer gezocht, maar zoiets als een Register van afgemeerde binnenvaartschepen zei haar niets, kreeg ik de indruk.

Haalt u niet teveel gegevens uit die achterkant van de gezinskaart van Wijbe Frederik de Jong ? Bij Pietertje de Jongh-Benes is de Jongh met een H !

Stuurt u gewoon een e-mail naar het Stadsarchief van Amsterdam en vraag daarin of dat archief een Register van afgemeerde binnenvaartschepen kent, over de periodes die u afleidt uit de getoonde achterkant van de gezinskaart.

Zoek op internet de website van Stadsarchief Amsterdam, waar u ook contactgegevens zoals het e-mailadres vindt.

Is die naam van het schip op de eerste adresregel (aan boord van) zo belangrijk? Daaronder staat een serie huisadressen, had hij dat schip toen nog steeds ?
Reactie van Dhr. C.A. Scharten


Aangemaakt op 14 mei 2017 14:52

Mevrouw Edelman en ik heb verder gecorrespondeerd via onze e-mailadressen.
Er ontstond een wederzijdse verwarring over Pietertje Bennes.
Om daarover meer duidelijkheid te verschaffen, voegde mevrouw Edelman een vergroting bij van de afbeelding bij haar vraag.
Hoewel onbedoeld, kon ik op de vergroting ineens de naam van het schip lezen: Mutabel.
Van Dale: mutabel (Latijn: mutabilis): veranderlijk, onbestendig.
Dat kan slaan op de veranderende weersomstandigheden die een schip parten kunnen spelen.
Ik denk ook aan de zegswijze: Het kan verkeren.
Reactie van Mevr. S.A. Edelman


Aangemaakt op 14 mei 2017 16:03

De Heer Scharten heeft 'onbedoeld' een geweldige vondst gedaan! De naam van het door mij gezochte schip. Werkelijk CHAPEAU.
Verder zoekende op het net, heb ik meer gegevens gevonden (roepletters, afmeting, bouwjaar, plaats eigenaars).


Dankzij een interessante mailwisseling met de heer Scharten ben ik enorm geholpen, waarvoor natuurlijk dank.
Einde lijst van reacties

 

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |