Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Prikbordmeldingen van de NGV

Startpagina prikbordmeldingen - Bladeren (40 titels p.p.) - Bladeren (4 prikbordmeldingen p.p.)
Archief / Zoeken

 

Vrouwtje Salomon Cohen overleden 15 sep 1859 Zwolle

Geplaatst op: 14 mei 2015 15:13 door * dhr. L. Helmus op de webstek van NGV

Volgens wiewaswie.nl overleed op 15 sep 1859 te Zwolle op de leeftijd van 82 jaar Vrouwtje Cohen. Zij is geboren te 's Gravendeel en was gehuwd met Salomon Cohen. Haar vader heette eveneens Salomon Cohen en de naam van de moeder was onbekend.
Ik heb wel een echtpaar Salomon Abraham Cohen (1746-1838) en Margje Levies (1740-1821) waarvan een van de 10e kind vlgs mij een Vrouwtje Salomon Cohen was die gehuwd was met Salomon David Cohen.
Kan iemand mij meer duidelijk geschaffen over de op 15 sep 1859 te Zwolle overleden Vrouwtje Cohen?
https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/307549824/srcid/36821832/oid/32


Aantal reacties: 18 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 2846


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Dhr. C.A. Scharten


Aangemaakt op 14 mei 2015 16:42

Vrouwtje is haar voornaam. Salomon is de voornaam van haar vader. Cohen is haar meisjesnaam. Zo kunnen ook de namen van die andere personen gelezen worden. Er is dus geen sprake van een dubbele achternaam.
Reactie van * dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 14 mei 2015 18:59

Wat ik graag zou willen is of er iemand is die inzake heeft in de betreffende acte in Zwolle om te kijken of er toch nog iets meer in staat dan in de link.
Haar voornaam wordt op vele wijzen geschreven.
Reactie van Dhr. C.A. Scharten


Aangemaakt op 14 mei 2015 20:53

U noemt twee plaatsen: 's-Gravendeel (ZH) en Zwolle (O)/Kop van Overijssel.
Dat echtpaar met zoveel kinderen, van wie het tiende kind in de prijzen lijkt te vallen, kunt u bij hen ook 1 of meer plaatsnamen noemen ?

Ik bezit alle publicaties van de Nederlandse Vereniging voor Joodse Genealogie.
Misschien komt daar iets uit, als ik meer plaatsnamen weet.
Maar ik denk dat u die bronnen kent.
Overigens is een vrouw blijkbaar niet zo vermeldenswaard.

Reactie van 0


Aangemaakt op 14 mei 2015 21:45

's-Gravendeel, 2 april 1799

Salomon David Cohen, Jonge man, geboren en wonende te Zwolle.
X
Fronika Salomonsdr. Cohen, jonge dochter, geboren en wonende te 's-Gravendeel

Bron: Zoekakten: ID.M99Q-2JT Trouwen/begraven: image 122

Overleden 25 december 1866 te Zwolle:
Salomon David Cohen, 93 jaar
Vader: David Cohen, moeder Reintje van Emmerik

Bron: WieWasWie
Reactie van Mevr. E.H.M. Huininga-Bud


Aangemaakt op 14 mei 2015 22:20

U wilt misschien ook zelf de akte lezen. Daarvoor kunt u naar de site -zoekakten.nl-, dan naar Zwolle, overlijden 1857-1859, image 386.
Ik las hierin dat de aangevers waren Jacob Cohen, zoon, 55 jaar, slager, en Machiel Levie de Lange, smid. Ik hoop dat dit klopt, wat onduidelijk handschrift.
Met vriendelijke groeten.
Reactie van * dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 15 mei 2015 06:36
Reactie van Mevr. E.H.M. Huininga-Bud


Aangemaakt op 15 mei 2015 10:26

Zoals u in het begin doorgaf, Vrouwtje(Fronika) kan wl een dochter zijn geweest van Salomon Abraham Cohen en Margje Levies. Waarom ook niet? Er is zelfs een zoon van Vrouwtje naar grootvader maternel vernoemd zoals ik van u begreep, genaamd Levi.
U moet de tweede naam net zo zien als bij christelijke namen als het patroniem. Haar geboortedatum wordt wel moeilijk traceerbaar, ik neem aan dat ze niet voor de kerk gedoopt is? (bekeerd)
Met vriendelijke groeten.
Reactie van * dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 15 mei 2015 13:48

Geachte heer Parson,
ik heb zelf ook de inschrijving v het huwelijk van Salomon David Cohen en Fronika Salomonsdr Cohen op 2 apr 1799 te 's Gravendeel gevonden (Image 112 overigens). Knap dat u dit bruidspaar vond. Zijn er nog meer gegevens van dit 's Gravendeelse Cohen gezin in 's Gravendeelse archieven te vinden? Wellicht dan ook, onder de naam Vrouwtje, haar geboortedatum en ook de naam van haar moeder?
B.v.d.
Gr Liekele Helmus, Almere
Reactie van Dhr. C.A. Scharten


Aangemaakt op 15 mei 2015 15:46

Ik heb over de Joden in s-Gravendeel alleen een korte lijst van besnijdenissen.
Daarop staat een zoon Levie, vader is Salomon, die op 8-11-1783 is besneden door de Rotterdamse besnijder Juda Moses (1748-1787). De lijst loopt van 1783 tot 1809.
Reactie van * dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 15 mei 2015 16:37

Hallo Carel,
de op 8 nov 1783 (op de 8e dag dus) besneden Levie zou een broer kunnen zijn van Fronika/Vrouwtje. Fronika moet ongeveer (1859-82jr) in 1777 zijn geboren.
Zijn er van deze Levie nog verdere sporen die kunnen leiden naar de naam van zijn en Fronika's moeder?
Zeer waarschijnlijk had Fronika nog een oudere zus die dus ook een Zwolse jongeman huwde (datum weet ik niet ):

Elias Moses trouwde met Beeletje (Betje) Salomons Cohen ('s Gravendeel, 1775 Zwolle, 16.8.1859). Ze woonden in een huis dat aan de Librije
de vorige Zwolse Sjoel vast zat. Elias en Betje kregen acht kinderen.
Er was dus, hoever ook van elkaar verwijderd, een Dordts-Zwolse connectie.
Reactie van 0


Aangemaakt op 15 mei 2015 19:12

Liekele,

Onderstaande ter info!

Op de website van HCC net: link
kom ik het volgende tegen:

Reconstructie Doopboek 's-Gravendeel
door Arie M. Butterman

| Handleiding Reconstructie DTB | Genealogie Hoeksche Waard |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding

De doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van 's-Gravendeel zijn in het begin van de 20e eeuw als oude rommel opgeruimd. Het is daarom zeer lastig genealogien van families, die daar hun oorsprong hebben, met zekerheid samen te stellen.
Op 15 november 2013 stuurde Arie Butterman ons zijn Handleiding Reconstructie DTB op basis waarvan hij van plan was het doopboek van 's-Gravendeel te reconstrueren. Begin 2015 liet hij ons weten dat hij zeer ver gevorderd was met zijn intensieve speurwerk. Het resultaat van zijn inspanningen heeft hij in februari 2015 ter beschikking gesteld om op onze website te plaatsen. Na een paar updates zijn het thans 1.091 doopdata over de periode 1743-1811.

De reconstructie van dit doopboek is gemaakt met behulp van de doopextracten van de huwelijksbijlagen, van bruiden en bruidegoms die gedoopt zijn in s-Gravendeel, over de periode 1812 t/m 1842. Alleen mannen en vrouwen die in deze periode in het huwelijk traden komen in deze reconstructie voor.
Niet gehuwden en jong overleden kinderen komen dus niet voor, omdat daar geen extracten van gemaakt zijn. Omdat toen de doopboeken nog aanwezig waren was het mogelijk om de extracten te maken die nodig waren om in het huwelijk te treden. Genealogisch zijn deze het belangrijkst, omdat daar nageslacht van is en van de ongehuwden en jong overleden kinderen niet.

Opmerkingen

In deze reconstructie staan een paar personen 2x vermeld met verschillende doopdata.
De reden daarvoor is de volgende. Die personen zijn 2x getrouwd en in de betreffende doopextracten in de huwelijksbijlagen komen ze voor met verschillende doopdata. Beide vermeldingen zijn daarom bewust "dubbel" opgenomen. In de reconstructie wordt bij die dopen naar de andere verwezen.
Zeer waarschijnlijk worden er in de loop van de tijd nog meer data uit andere bronnen aan onderstaande lijst toegevoegd. Het werk ligt niet stil. Dit overzicht moet dan ook worden gezien als een tussentijds resultaat.

Ondanks dat er zeer nauwkeurig onderzoek is verricht is niet geheel uit te sluiten dat n of meerdere akten over het hoofd zijn gezien. Opmerkingen van uw kant en meldingen van nieuwe vondsten worden dan ook zeer op prijs gesteld.

m.vr.gr. Bas Parson
Reactie van Dhr. C.A. Scharten


Aangemaakt op 16 mei 2015 20:51

1.
moet zijn .
2.
Het Repertorium DTB van het CBG (1980)noemt onder s-Gravendeel naast geen .
Maar onder civiel natuurlijk T 1795- ra, extr cb,
en onder impost T 1695-1805 ra, 1722- extr cb, onder O 1695-1805 ra.
3.
De Joden kennen geen kinderdoop; jongens worden besneden, afgekort tot de letter c = circumcisie. - Voor meisjes bestaat natuurlijk een godsdienstig ritueel, maar daarmee heeft de overheid geen bemoeienis.
* Alle arbeid die meneer Parson weergeeft rond de christelijke dopen van s-Gravendeel, is - vanuit de Joden gezien - inderdaad een heidens karwei.

Reactie van Dhr. C.A. Scharten


Aangemaakt op 16 mei 2015 21:08

Door een onaanvaardbaar leesteken te gebruiken, is mijn tekst hier direct boven, vreemd uitgevallen.
1.
Nederlandse Vereniging voor Joodse Genealogie moet zijn Nederlandse KRING voor Joodse Genealogie.
2.
Het Repertorium DTB van het CBG uit 1980 noemt naast ref/rk/civ/imp geen isr.
Maar onder civiel natuurlijk T 1795-ra, extr cb (ra = het provinciaal archief),
en onder impost T 1695-1805 ra 1722- extr cb; onder O 1695-1805 ra.
3.
De Joden kennen geen kinderdoop - de protestants-christelijke Doopsgezinden trouwens ook niet.
Jongens worden besneden (de letter c = circumcisie). Voor meisjes bestaat natuurlijk een godsdienstig ritueel, maar daarmee heeft de overheid geen bemoeienis.
* Alle arbeid die meneer Parson weergeeft rond de christelijke dopen van s-Gravendeel, is vanuit het traditionele Jodendom gezien inderdaad een heidens karwei.
Reactie van * dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 18 mei 2015 06:34

Vrouwtje/Fronika Salomon Cohen had dus hoogstwaarschijnlijk een zus Betje/Belia/Beeletje die op 5 jun 1797 in ondertrouw ging te 's Gravendeel met Elias Moses Stibbe die in Zwolle was geboren en daar ook woonde.
Hun eerste kind was Moses Elias Stibbe, koopman. Die was geboren/besneden op 28 okt 1797, en overleed te Zwolle op 9 jun 1849. Moses trouwde op 10 sep 1835 te Zwolle met Rijntje Isaak Jesasias.
Het opmerkelijke is nu dat Moses in het (beperkte) besnijdenisregister van Zwolle inderdaad staat ingeschreven op 28 okt 1797
(de link: link? id=OV|0193|005472357|0294|0312|Zwolle|Dopen%201796-1812 ) maar in de huwelijksbijlagen van zijn trouwen op 10 sep 1835 met Rijntje zit een copie van een Certificaat van de Nationale Militie gedateerd 16 aug 1835 dat hij in DORDRECHT is geboren:
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-15341-16987-9?cc=2026211&wc=9C1M-BZ9:1028999001,1029170001 Image 80.
Heeft iemand toegang tot de archieven van Dordrecht?
B.v.d.
Liekele Helmus, Almere
Reactie van * dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 19 mei 2015 13:53

Een ding is zeker dat deze Vrouwtje Salon Cohen geen dochter van Salomon Abraham Cohen (1746-1838) en Margje Levies (1740-1821) was.
Zij is dus rond 1777 geboren te 's Gravendeel.
Haar vader was Salomon Cohen, daar waren er om die tijd heel veel van, en haar moeder is tot nu toe onbekend.
Het gezin zag er volgens mijn huidige info als volgt uit:

Vrouwtje Salomon Cohen, geb 's Gravendeel 1777, Zwolle 15 sep 1859 (82jr)
d/v Salomon Cohen en NN. Geboren als Fronika
x 's Gravendeel 2 apr 1799 (ondertrouwdatum)
(Zoekakten: ID.M99Q-2JT Trouwen/begraven: image 112)
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31135-18201-75?cc=2037907&wc=SMML-Y4M:345830501,347275001,347282901
Salomon David Cohen, geb..... 1773, Zwolle 25 dec 1866 (93jr),
slachter/vleeshouwer
z/v David Cohen en Reintje van Emmerik
Uit dit huwelijk-4 kinderen:
- Nathan Salomon Cohen, geb/besn Zwolle 12 sep 1800, overl ......
- Levij Salomon Cohen, geb/besn Zwolle 17 aug 1801,
overl Zwolle 25 mrt 1865 (63jr) vleeshouwer.
Oogen: blauw. Vrijgesteld v NM uhv ligchaams gebreken.
(Mogelijk begrek aan lengte: 1el 55).
x Zwolle 23 nov 1826
met Fijtje Wolf Mossel, geb Amsterdam 1801
d/v Wolf Samuel Mossel en Naatje Abraham v Weenen
(=llk, meisje, 1827; Wolf, 1829; Lina, geb 1833xKarel Letter;
Mietje, 1834xMeijer v Leeuwen; David 1836-1838;
Salomon Levie 1839xChristina Gosschalk; Levy 1840;
Lion, 1842-1905xJetje deLeeuw; Isaak Levy, 1844-1906)

- Jacob SalomonCohen, geb/besn Zwolle 10 apr 1804,
overl Zwolle 13 jan 1891 (86jr)slager
x Zwolle 19 jan 1843 met
Saartje Gosschalk, geb Zwolle 25 apr 1801, overl id 25 mrt 1887
d/v Jacob Joseph G. en Rebecka Levij
-Abraham Salomon Cohen, slagter, geb/besn Zwolle 10 aug 1807, overl .....
x 1)Amsterdam 9 sep 1835
Dina Joachims, geb Ootmarsum ..1801 (ttv huwelijk wonende Amsterdam)
d/v Abraham Joachims en Eva Mozes Lievendaal
x2) Amsterdam 24 mei 1871
Mietje Keesing, geb Amsterdam 1831
d/v Samuel Simon Keesing en Nanette Samuel Wetschrijver

Levie Salomon Cohen NM:
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-15341-4044-77?cc=2026211&wc=9C1M-YWP:1028999001,1029016601 Image 661
Reactie van * dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 19 mei 2015 18:44

Hierbij ook het overzicht van het gezin van Betjen Salomon Cohen en Elias Mozes Stibbe. Betjen is hoogstwaarschijnlijk een zus van Vrouwtje Salomon Cohen maar tot nu toe is de naam van hun moeder(s) nog niet bekend.
Opvallend is ook het verschil in de geboorte/besnijdenis gegevens v d eerste twee zonen van Betjen en Elias. De Nationale Militie geeft twee keer als geboorteplaats Dordrecht op terwijl de besnijdenisplaats steeds Zwolle is. Met 8 dagen tussentijd een baby zo snel (in die tijd) over een afstand van 150 km vervoeren?? Ergens klopt iets niet.
Fronika had waarschijnlijk een oudere zus die ook met een Zwolse jongeman huwde:
Elias Moses Stibbe trouwde met Beeletje (Betje) Salomons Cohen ('s Gravendeel, 1775 Zwolle, 16.8.1859). Ze woonden in een huis dat aan de Librije
de vorige Zwolse Sjoel vast zat. Elias en Betje kregen acht kinderen.
link
Betje(n) Salomon Cohen, geb 's Gravendeel...1775, overl Zwolle 16 aug 1859 (84jr). (Namen ouders niet bekend..) Bij overlijden was ook Machiel Levy de Lange, smid, aangever.
d/v Salomon Cohen en NN. (Beeletje genaamd bij besn v Moses 1797).
x 's Gravendeel o/t 5 jun 1797 (Belia Salomondr Cohen, beide van de Joodsche natie).
(onvermogent)
Elias Moses/Mozes Stibbe, koopman, geb Zwolle 19 mrt 1776, overl Zwolle 11 mei 1818
z/v Moses Davids Stibbe en Marjanna Elias (Amsterdam)
Uit dit huwelijk-8-kinderen:
-Moses Elias Stibbe, koopman, geb DORDRECHT* 28 okt 1797, vlgs besn register
op 28 okt 1797 besneden te Zwolle.....**
overl Zwolle 9 jun 1849
x Zwolle 10 sep 1835-akt 114
Rijntje Isaak Jesaias, geb Zwolle 1802, overl Zwolle 20 feb 1870 (67jr)
d/v Izaak Jesaias en Hendrika Lutteraan
=Eduard Moses Stibbe x 1)Sara Wertheim, x2)Bilha de Jong
-Salomon Elias Stibbe, geb/besn Zwolle 4 mrt 1800, overl 18 jan 1884 (geb Dordrecht??)
koopman (Nat Militie signalement: 1el 660 strepen-gezicht vo-oogen bruin-neus dik-
haar en wenkbrauwen zwart).
x1) Zwolle 13 feb 1834 (vlgs bijlage geb 10 mrt Dordrecht...Moeder: Beeltje)
Ester Joel Koopman, geb Zwolle 10 mrt 1807,
x2) Hoogeveen, 3 okt 1855
Henderina van Rhijn, geb Hoogeveen 16 sep 1819
-Duifje Elias Stibbe, geb Zwolle 25 dec 1803, overl Amsterdam 14 sep 1879 ongeh. (78jr)
(aangever o.a. Isaac Salomon Leeuwenstein)
-Maria Elias Stibbe, geb Zwolle 10 mrt 1803, overl Zwolle 9 feb 1885 (81jr)
x Zwolle 27 sep 1833
Emanuel Anholt, koopman, geb Zwolle 14 mei 1809, overl Zwolle 3 feb 1889 (79jr)
z/v Eliaser/Eleazer Hartog Anholt en Duifje Mozes van Esse
-David Elias Stibbe, geb ... 17 sep 1808,
-Levy/Levij Stibbe, smid, geb/besn Zwolle 4 jul 1809, overl Zwolle 29 mrt 1871 (61jr)
x Zwolle 5 apr 1838
Betje Joels Koopman, geb Zwolle ..., overl Zwolle 15 jul 1855 (47jr)
d/v Joel Koopman en Engel Marcus
-Eva Elias Stibbe,geb 26 dec 1811, overl Zwolle 1 mrt 1855 (42jr)
x Zwolle 2 apr 1846
David Lutraan, koopman, geb Zwolle 15 jan 1823, overl Zwolle 13 apr 1908 (85jr)
z/v Joseph David Lutraan en Bet Alleman
-Abraham Elis Stibbe, geb 26 dec 1811, overl 20 jul 1814 (2jr)

** link
Reactie van * dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 20 mei 2015 17:13

Shalom!

Vandaag kreeg ik van Andre B. den Haan te Dordrecht volgende info:
Ik heb helaas geen enkel bewijs gevonden, dat het gezin Stibbe-Cohen ca. 1800 in Dordrecht heeft gewoond.
Ik denk dat ik u wel blij kan maken met de onderstaande gegevens, die u kennelijk nog onbekend waren.
Gaarder 's-Gravendeel:
25 mei 1787: aangegeven het lijk van het kind van Salomon Levi Cohen, alhier, onvermogend
12 april 1788: aangegeven het lijk van Margje Abrams, de vrouw van Salomon Levi Cohen, onvermogend.
Een huwelijk van Salomon Levi Cohen en Margje Abrams heb ik helaas in 's-Gravendeel niet kunnen vinden.
Helaas.
Wel valt op dat in de naamsvernoemingen van zowel Vrouwtje (Fronika) als Beeletje (Belia/Betje) Abraham voorkomt. Beeletje noemde ook een dochter Maria. Kan dat verwijzen naar Margje?
Vraag: is iemand ooit het echtpaar (huwelijk) van Salomon Levi Cohen en Margje Abrams tegengekomen? Dat zou dan rond 1770-1780 moeten zijn geweest.

Groetnis,

Liekele Helmus, Almere
Reactie van * dhr. L. Helmus


Aangemaakt op 20 mei 2015 17:39

Shalom!

Vandaag kreeg ik van Andre B. den Haan te Dordrecht volgende info:
Ik heb helaas geen enkel bewijs gevonden, dat het gezin Stibbe-Cohen ca. 1800 in Dordrecht heeft gewoond.
Ik denk dat ik u wel blij kan maken met de onderstaande gegevens, die u kennelijk nog onbekend waren.
Gaarder 's-Gravendeel:
25 mei 1787: aangegeven het lijk van het kind van Salomon Levi Cohen, alhier, onvermogend
12 april 1788: aangegeven het lijk van Margje Abrams, de vrouw van Salomon Levi Cohen, onvermogend.
Een huwelijk van Salomon Levi Cohen en Margje Abrams heb ik helaas in 's-Gravendeel niet kunnen vinden.
Helaas.
Wel valt op dat in de naamsvernoemingen van zowel Vrouwtje (Fronika) als Beeletje (Belia/Betje) Abraham voorkomt. Beeletje noemde ook een dochter Maria. Kan dat verwijzen naar Margje?
Vraag: is iemand ooit het echtpaar (huwelijk) van Salomon Levi Cohen en Margje Abrams tegengekomen? Dat zou dan rond 1770-1780 moeten zijn geweest.

Groetnis,

Liekele Helmus, Almere
Einde lijst van reacties

 

 

Zoek in de NGV site
(m.u.v. Bronnen)RSS Agenda
RSS Nieuws
RSS Prikbord
RSS Publicaties
RSS Cursussen

Onze partners:
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |