Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

Column nr 1

Column
Geplaatst op: 27 aug 2010 door Mevr. A. Veldhuis
Een tijdje geleden kwam van de webredactie van de NGV een mail met daarin onder andere: 'Als jij genegen bent wat artikeltjes aan te leveren zoals je dat in het verleden voor GensData / Gens Nostra hebt gedaan, zou dat prachtig zijn.'
Daar moest ik even over nadenken!
Een gesprek met collega/collega-genealoog Robyn, die deze digit@@ls ook zal nakijken, trok me over de streep. Hij miste in bladen en ook op websites, zei hij, een beetje de rode draad. Een vast ijkpunt. Mijn digitaals zouden daarin kunnen voorzien. Ik ga vanaf deze digi proberen deze verwachting waar te maken.

De redactie stelde voor dat ik mezelf maar even moest voorstellen. Bij deze: Mijn naam is Antonia Veldhuis. Ik ben gehuwd, 50+ en woonachtig in het mooie Fryslân. Vroeger heette dat Friesland. Ik werk als cartografisch tekenaar bij de Provincie Fryslân (sinds 2006 voor 20 uur per week, daarvoor 36) en ben, naast genealoog, in de wintermaanden actief als karmaster in het amateurtoneel. Zeg maar jurylid.
Ik schreef/schrijf artikelen voor de tijdschriften Roots@Groningen (voorheen HuppelDePup) en 11 en 30 (NGV afdelingen Groningen en Fryslân), Gens Nostra en Gruoninga. Volgens mijn administratie publiceerde ik aan Digit@le artikelen: in Roots 31, Gens Data leverde ik 20 stuks en aan de Genealogische Computer Vereniging ook 20. Verder schreef ik nog veel “gewone” verhalen/genealogieën. Totaal een kleine tweehonderd schrijfsels. Waarbij ik eerlijkheidshalve moet zeggen dat daar ook korte(re) bij zitten.
Andere hobby’s zijn lezen, puzzelen, legpuzzels maken en tuinieren.
U vindt dit natuurlijk reuze boeiend, maar ik kan me voorstellen dat u nog meer geïnteresseerd bent in links, trucs en weetjes. In de digit@@ls die ik voor Roots@Groningen schrijf staat als kop dat er interessante homepages en nieuwe digitale bestanden aan bod komen. Schijn ik in het verleden eens bedacht te hebben. Of ze bruikbaar zijn moet u zelf maar uitmaken. En nieuw is ook een moeilijk punt.

Van mij hoeft u eigenlijk geen “nieuwe” weblinks te verwachten. De redactie krijgt die sneller door dan dat ik ze zie. Wel kan ik hierop mogelijk eens iets aanvullen. Mijn bedoeling is in te spelen op aangeleverde sites, “leuke” (vind ik) die ik in voorraad heb of toevallig ben tegengekomen en die u lang niet of misschien nooit zag en tips en weetjes te geven om gemakkelijker te werken met de computer.
Als ik schrijf dat de Koninklijke Bibliotheek een miljoen krantenpagina’s heeft gedigitaliseerd die op internet te doorzoeken zijn (kranten.kb.nl) vertel ik u waarschijnlijk niets nieuws. Het stond op websites en in alle kranten. Dat de Leeuwarder Courant drie jaar geleden al hetzelfde aantal pagina’s beschikbaar heeft gesteld en recent nog diverse andere kranten toevoegde (de URL veranderde, nu dekrantvantoen.nl ) is ook algemeen bekend. Dat er nog veel meer kranten via internet in te zien zijn weet u mogelijk ook.Misschien is het nieuw voor u dat deze allemaal via één portaal verzameld zijn: kranten-historisch.startpagina.nl. Een uitstekend startpunt voor honderden (zo niet duizenden) nieuwsbladen, gesorteerd per provincie in Nederland (oranje blokken) en buitenland (rode balkjes). Onder elk blok staat meer kranten in, wat, zoals verwacht mag worden, meer couranten geeft.
In de rechterkolom (groene blokken) onder andere Geschiedenis van de krant, opmaakgeschiedenis en foto’s en bijschriften. Met deze duizenden krantensites *) kunt u, tot het verschijnen van de volgende Webdigit@@l, voorlopig wel even vooruit.

Tot slot: stuur links. Deze rubriek is voor u, maar ook door u. Mag ik hopen! U kunt de link(s) sturen, maar een uitgebreide(re) beschrijving is uiteraard ook welkom.

Opmerking

*) Op mijn mail naar de redactie van de startpagina met de vraag hoeveel kranten het er precies zijn, kreeg ik als antwoord: Mondiaal zijn het er tienduizenden. Een exact getal kan ik helaas niet noemen.

Geplaatst door Mevr. A. Veldhuis op 27 aug 2010 10.18 Laatste aanpassing door: * dhr. J.W.G. Netelbeek op: 31 okt 2010 20.01


Aantal malen gelezen: 1710


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden