Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

Kempen en Peelland 2017 nr 3

Een bericht van afdeling en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 27 okt 2017 door Dhr. J-W. Koten


Enkele mooi uitgewerkte genealogische artikelen

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Afd. K E M P E N - en P E E L L A N D
Pag. Inhoud 89
Van de redactie Geplande bijeenkomsten 92
Cursussen Bestuursvergaderingen 93
Mutaties ledenlijst 94
Verslag van de excursie op woensdag 14 oktober naar het heemkunde museum Het KASKE. 95 Verslag genealogie cursus najaar 2015 98

Ik ben het spoor bijster van ... Philippus Theewes (reactie) 97
Vraag van dhr. Helmus in het septembernummer op blz 65, in het kort:
Gegevens van Philippus Theeuwes J.m. van Balen in Brabant x Edam Geref 30 mrt 1806 met Aagje Deutekom, winkelierster, ged De Rijp, 4 feb 1781.
De speurtocht naar Philippus Theewes was een taaie, maar het is gelukt hem op te sporen. Ik ben begonnen met het doopboek van Balen in de provincie Antwerpen ('in Brabant'), via link. Niets gevonden, zelfs de familienaam Theuwes (en andere spellingen) kwam niet voor. Ook niet in het doopboek van de plaats Baal (Tremelo) in de provincie Vlaams Brabant. Het resultaat: 6 april 1781: Philippus Jacobus, zoon van Arnoldus Teeuwis en Joanna Wiericks ex Frisia, doopheffers Joannes Kelchtermans namens Simon Teeuwis en Anna Maria Truijens namens Helena Wiericks. Gezien de hier weinig voorkomende naam Philippus, het jaar 1781, de nabijheid van Balen en de vermelding 'ex Frisia' moet dit wel de gezochte Philippus Theeuwes zijn. Misschien heeft hij Balen als geboorteplaats opgegeven omdat hij daar op jonge leeftijd naar toe verhuisd kan zijn
Kopij ... Maar natuurlijk heeft u dat! 99

Wie o wie is toch mijn oudst bekende voorouder? 106
WIE O WIE IS TOCH MIJN OUDST BEKENDE VOOROUDER? Door Peter van der Linden, secretaris Kwartier van Nijmegen.
Sinds ik me bezighoud met onderzoek naar mijn stamboom duiken er steeds twee mogelijke lijnen op. Parenteel (1) begint met Peter Maessen en parenteel (2) met Thomas Henrick Deliss. Zijn dat verschillende personen, of toch niet? Uitgaande van de gegevens uit de DTB-boeken die ik verzameld heb, denk ik tot nu toe van wel. Maar als je kijkt vanaf de 3 generatie bij beide parentelen e lopen ze 100% parallel. Hoe zit dat nu? Vandaar dit verhaal in uw afdelingsblad De Twee Kwartieren en de bijbehorende vraag: Wie o wie is toch mijn oudst bekende voorouder? Wie kan me daar bij helpen? (mooi uitgewerkte kwartierstaat. Tot kwartier 2048

Vacature De Twee Kwartieren 107

Een Zeeuwse held als voorvader van een Eindhovense jongen? 111
heeft een extra dimensie als je zelf kinderen krijgt. Na de geboorte in Eindhoven van mijn zoon Chris besloot ik eens goed na te gaan of het verhaal dat hij via zijn overgrootmoeder Naerebout van een held zou afstammen, hout sneed. In Vlissingen staat aan de Boulevard nog steeds het standbeeld van de loods en mensenredder Frans Naerebout. Hij kijkt daar, in de buurt van zijn stadgenoot Michiel Adriaanszoon de Ruyter, uit over de Westerschelde.
Zijn bekendste heldendaad was het redden van de bemanning van de Oost-Indiëvaarder ‘Woestduijn’ in augustus 1779. Door de onervarenheid van een Texelse loods in Zeeuwse wateren was dit fregatschip met een kleine 100 opvarenden bij Vlissingen op een zandbank gelopen. Het weer was zo slecht dat de reddingboot van de VOC weigerde uit te varen. Frans en zijn oudere broer Jacob ondernamen in noodweer tot twee keer toe een geslaagde reddings-poging.

Het fotobidprentje van: .... Anna Maria van den Boomen - van der Linden (1857-1925) 112
HET FOTOBIDPRENTJE VAN: .... ANNA MARIA VAN DEN BOOMEN - VAN DER LINDEN (1857-1925)
De geboortedatum op het bidprentje van Anna Maria van der Linden komt, zoals wel vaker het geval is, niet overeen met die in haar geboorteakte. Volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Geldrop wordt zij geboren op zaturdag 20 juni 1857 om drie ure des morgens, als dochter van Hendrikus van der Linden, wever, en Sophia Christina Söhngen, zijne echtgenoote. Haar grootvader Hendrik Söhngen is veldwachter in Geldrop, en afkomstig uit Hannover. Haar vader overlijdt te Geldrop op 17 november 1858, als Anna Maria nog maar één jaar oud is. Haar moeder hertrouwt op 31 januari 1861 te Geldrop met de timmermansknecht Johannes Kuijpers uit Someren. Uit dit huwelijk worden nog vijf kinderen geboren. Anna Maria en haar zus Johanna blijven niet bij hun moeder, maar wonen bij haar grootouders van moederskant. Op 5 oktober 1883 verhuist ze naar Sint-Oedenrode.
Kwartierstaat Harm en Bern Reker 114

Omzwervingen van een Zeeuw in Brabant Jacobus Duncan (1752 - 1806) 119
OMZWERVINGEN VAN EEN ZEEUW IN BRABANT JACOBUS DUNCAN (1752 - 1806)
Zijn exacte geboortedatum is niet bekend, maar zijn ouders waren Cornelis Duncan x Anthonia Pluimpot en hij is, net als zijn zus Levina, geboren in Brouwershaven. Op 24-04-1775 werd hij op recommandatie van de Magistraat van Zierikzee meerderjarig verklaard. Rond die tijd behaalde hij ook de titel Meester, wellicht in Leiden. Op 12-04-1777 trouwt hij in Zierikzee met Jacoba Cornelia Steenaart. Hij was toen schepen van Zierikzee en dat bleef hij tot 1781. Op 3-3-1780 deed hij iets hoogst onaangenaams naar zijn vrouw en kinderen. Details daarover zijn op internet niet te vinden maar hij werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Wellicht door goed netwerken kreeg hij gratie van de Stadhouder, maar werd wel verbannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Kort nadien duikt hij op in Aalst (NB).

Voor u gelezen 120
Bibliotheek: aanwinsten boeken 122
Index: De Twee Kwartieren over het jaar 2015 samengesteld door Henk Unij Bestuur

Geplaatst door Dhr. J-W. Koten op 27 okt 2017 08.32 Laatste aanpassing door: Dhr. J-W. Koten op: 27 okt 2017 08.34


Aantal malen gelezen: 581


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden