Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

Wij van Zeeland 19e jaargang nummer 4

Een bericht van afdeling en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 05 okt 2017 door Dhr. J-W. Koten


Kijk ook op de website van de afdeling: link

Wederom een voortreffelijke nummer.

Van de voorzitter pag. 1
Na de oproep zijn er bestuursleden bijgekomen
Van de redactie pag 1
In het nummer van april 2017 was er een bijdrage “Er is een Bressiaander” doodgegaan en in het nummer van juli 2017 een bijdrage “De Salzburger Emigratie”. In mijn stukjes stond vermeld dat deze afkomstig waren van Evert Beket. Zijn naam was echter niet bij de stukjes zelf vermeld. Ik wil dit hierbij even rechttrekken.
Bestuur mededelingen pag. 2
Nieuws uit de regio’s van de Afdeling Zeeland
Regio Goeree-Overflakkee
Deze zomer was het 25 jaar geleden dat de stichting GCGO werd opgericht. Om dat te vieren op een manier die meer omvat dan aandacht voor stamboomonderzoek, organiseert de stichting op zaterdag 28 oktober een historische markt in Middelharnis. Een tiental verenigingen van het eiland, die allemaal op hun manier met cultuur en historie bezig zijn, geven dan acte de presence en laten in hun kraampje zien waarmee ze bezig zijn, wat ze aanbieden, welke producten, boeken die ze maken. Verder zijn er enkele kleine presentaties en momenten met muziek. ’s Middags om twee uur verwachten we de schrijfster Annejet van der Zijl, die zich voor haar boeken (biografieën van Annie M.G. Schmidt, Heineken, Prins Bernhard, Sonny Boy) ook volop in het historisch onderzoek gestort heeft. Zij zal vertellen over haar werk en vragen beantwoorden van belangstellenden. Voor een definitieve invulling van het programma kunt u in oktober kijken op de website genealogieflakkee.nl en op facebook Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. De activiteiten vinden plaats in de hal en aula van Prins Maurits Scholengemeenschap, Koningin Julianalaan te Middelharnis, van 10 tot 16 uur.
25-jarig bestaan Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee pag. 3
Mijn eerste bezoek aan het Algemeen Rijksarchief pag. 4
Dit stuk bescrijft de familiegeschiedenis van de auteur Evert E Beket en het opsporen van de relevante dokomenten van zijn voorouders
Bijna 250 jaar Beket in Sommelsdijk Salomon Gijsbertsz. Beket is in 1762 naar Sommelsdijk gegaan en is de stamvader van de Sommelsdijkse Beketten. Met het overlijden van Elbert Beket op 23 maart 2016 is er na bijna 250 jaar een einde gekomen aan de aanwezigheid van de familie Beket in Sommelsdijk (Middelharnis). Salomon Gijsbertsz. Beket zat o.a. in het bestuur van de Schutterij en zijn naam met wapen staat op de in 1768 herbouwde Doelen. 45Regio Noord- en Zuid-Beveland
De familie van der Meer Mohr pag. 12
Familie Van der Meer Mohr Maureen Hoyer, woonachtig omgeving Sydney (Australië), was op bezoek bij het Gemeentearchief Goes om gegevens te zoeken over de familie Van der Meer Mohr. Dat er in Goes wel het een en ander te vinden zou zijn, lag voor de hand, want de vooraanstaande familie leverde een Goese burgemeester, J.C. van der Meer Mohr. Speciaal hoopte zij iets te vinden over Otto Karel van der Meer Mohr (1829-1907), haar betovergrootvader, die in Goes geboren werd en in 1849 als militair naar Nederlands Indië vertrok. Van hem heeft zij een dagboekje in handen gehad, waarin hij over Goes, maar vooral over zijn periode in Batavia schrijft.
Regio Walcheren
Statistieken en Zo (de saaiheid van lijstjes) pag. 15
Het Zeeuws Archief te Middelburg heeft sinds jaar en dag het archief van de joodse gemeenschap van de stad in bewaring6. Helaas is het meeste materiaal van dit archief nog niet ontsloten. Wel is er een inventaris opgemaakt, maar de omschrijvingen zijn niet altijd volledig . Een van de oorzaken is dat niet iedereen in staat is om de diverse teksten te lezen. Oud-Nederlands wil bij veel onderzoekers nog wel lukken. Daar zijn genoeg cursussen voor. Maar het wordt lastig als je teksten in het Hebreeuws of Jiddisj wilt lezen. Gelukkig zijn er wel landelijke verenigingen waar men de talen tracht te promoten, maar toch. Op zoek naar informatie over de omvang van de joodse gemeenschap van Zierikzee stuitte ik op het algemeen aantekenboek van de joodse gemeenschap in Middelburg over de periode 1796- ca. 18207. Een notulenboek in het Jiddisj en de tekst is zeer compact geschreven en vertoont diverse inktvlekken. Maar, gelukkig ook een stukje in het Nederlands. Bijna op de achterste pagina’s trof ik ‘Populatie of het getal der Zielen der Nederlandsche Israelitische Gemeente te Middelburg, in Zeland van anno 1818 1e Junij’ aan. Een alfabetisch overzicht met zeer aantrekkelijke informatie
Psalmversje pag. 18

Herkent u ze nog? pag. 21

Genealogie, Voorouders komen tot leven
La maison De Haute Montagne pag. 22

Het vorige deel eindigde met Jan Hendrik Janse die La Maison De Haute Montagne op 11 december 1798 van zijn schoonvader Levinus Bakker had gekocht. Jan was getrouwd met de op 27 augustus 1772 in Veere geboren Sara Bakker, dochter van Levinus en Sara Krijger, nadat zijn eerste vrouw Catharina Langebeke in het voorjaar van 1795 was overleden1. Volgens de weesakte die na het overlijden van Jan in 1801 in de weeskamer is opgemaakt, hadden hij en Sara op 1 juni 1797 bij notaris Steven Marcus van der Heyde in Middelburg hun testament op laten maken. Waarschijnlijk waren ze kort daarvoor getrouwd. Door het verloren gaan van de akte weten we niet wie ze tot erfgenamen hebben aangewezen.

Ledenmutaties

Geplaatst door Dhr. J-W. Koten op 05 okt 2017 17.50
Aantal malen gelezen: 283


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden