Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

“Innovatie in de genealogie: Open Data” 20 mei 2017 in Tilburg.

Een bericht van afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 18 mei 2017 door Dhr. H.J.B.M. Brocken


Onze afdeling 's-Hertogenbosch-Tilburg bestaat dit jaar 60 jaar en dat willen we graag samen feestelijk maar ook met een inhoudelijk programma vieren.
Op zaterdag 20 mei van 14-17 uur (inloop vanaf 13.30 uur) ontvangen we je graag voor een themamiddag rond Open Data en de nieuwe mogelijkheden voor genealogie.
Het programma met toelichting is te vinden op ngv.nl/wwwHTB/ bij Agenda.
We sluiten de bijeenkomst af met een feestelijke borrel met hapjes en we vinden het fijn veel van onze leden te begroeten.

Tijdstip: zaterdag 20 mei 2017 van 14-17 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Locatie: Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, Tilburg

Informatiestand NGV en GensDataPro aanwezig.

Toegang voor leden en niet-leden is gratis.
Aanmelden vóór 19 mei op e-mail: aanmelden@htb.ngv.nl
Als je je al hebt aangemeld, hoef je dat niet nogmaals te doen.

Parkeren: parkeergarage Tivoli of Heuvelpoort.
Vanaf NS-station ca. 15 minuten lopen

Wat is dat: Open Data
Een akte bevat gegevens, zoals namen en datums.
Het combineren van de gegevens uit meerdere aktes levert informatie op, die uiteindelijk bijvoorbeeld de samenstelling van een gezin oplevert. Of uiteindelijk de stamboom van uw familie.
Tijdens uw speurtochten op Internet op de websites van archieven maakt u gebruik van openbaar beschikbare data. U kijkt natuurlijk ook naar andere bronnen. Naast de Burgerlijke Stand en de Doop- Trouw- en Begraafboeken zijn dat bijvoorbeeld de rechterlijke en de notariële archieven.
Echter, wat u op Internet aan genealogische data vindt, is nog geen 10% van wat er in een archiefinstelling zelf aan bronnenmateriaal is te vinden.
Open Data is de volgende stap. Het is een verzamelnaam voor gegevens die voor vrij toegankelijk zijn via Internet. Hierbij wordt er naar gestreefd om de beperkingen in het hergebruik tot een minimum te beperken.
Het concept komt voort uit het kabinetsbeleid over Open Overheid en de nadruk op de maatschappelijke en democratische waarde van open data. De overheid stelt daarin zoveel mogelijk eigen data vrij beschikbaar. Als mensen de informatie eenvoudig kunnen hergebruiken, kunnen ze nuttige en nieuwe toepassingen ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld in het onderwijs zijn, de zorg of ten behoeve van de democratie en een goed openbaar bestuur. Zo maakt bijvoorbeeld Buienradar gebruik van open data van het KNMI. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op:
link en https://data.overheid.nl/
Open Archieven gaat een stap verder, want u kunt met al die gegevens veel meer doen.
Open Archieven wil de wijze waarop genealogische data wordt gepresenteerd innoveren, nieuwe mogelijkheden aanbieden.
Om het gebruik ervan te stimuleren worden aan de datasets bepaalde eisen gesteld.
Zo moeten de gegevens openbaar zijn, voor zover ze niet strijdig zijn met de privacy.
Op de gegevens mogen geen auteursrechten of andere rechten van derden rusten.
Er mogen geen voorwaarden gesteld worden aan het hergebruik en het opnieuw verspreiden.
Het moet worden bekostigd uit publieke middelen.
De datasets moeten beschikbaar zijn in een standaard format, gemakkelijk vindbaar en eenvoudig met de computer leesbaar zijn en te verwerken.
De datasets moeten voor iedereen toegankelijk zijn zonder registratie en voorzien zijn van zogeheten metadata, een nadere omschrijving van de gegevens.
De meeste archieven in Nederland werken aan een zogeheten E-depot.
Een e-depot is een voorziening waarmee digitale informatie zo wordt beheerd dat deze ook over 100 jaar of meer nog steeds vindbaar en leesbaar is. Digitale informatie is heel vluchtig, programmatuur verandert snel.
Dat is zeker voor overheden een grote uitdaging. Volgens de Archiefwet moet overheidsinformatie in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard. Digitale vergunningen, besluiten, raadsinformatie en nog veel meer zullen digitaal in authentieke staat moeten worden bewaard en toegankelijk en leesbaar moeten blijven. Die periode varieert van zeven jaar tot ‘de eeuwigheid’.
Dat is dan ook een van de achtergronden van Open Archieven.
Steeds meer archieven in Nederland zijn dan ook al enkele jaren bezig om (een deel van) hun collecties die online staan, als open data beschikbaar te stellen. Dat is een proces met veel obstakels.

Geplaatst door Dhr. H.J.B.M. Brocken op 18 mei 2017 17.24 Laatste aanpassing door: Dhr. H.J.B.M. Brocken op: 18 mei 2017 17.25


Aantal malen gelezen: 629


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden