Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

Zijn de joden tijdens WO_II meervoudig gepakt

Een bericht van afdeling en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 18 apr 2017 door Dhr. J-W. Koten


Wie Joodse genealogie bedrijft ontkomt er niet aan om steeds weer geconfronteerd te worden met de verschrikkingen van de Nazi-misdadigers. Maar lag de schuld uitsluitend bij de Nazies. Zijn de joden niet van verschillende kanten gepakt. Zoals algemeen bekend verscheen in Londen een witboek in oktober 1939 met een verslag van wat gebeurde in de Naziconcentratiekampen. Ook in Nederland kreeg dit verslag in de nationale pers aandacht. Ondanks de kennis van deze gruwelijkheden, deden de geallieerden weinig om deze holocaust te voorkomen. Ik citeer hier een verslag uit het Keesinks Archief.


De Engelsche regeering heeft op 30 October 1939 een Witboek gepubliceerd over de toestanden in Duitsche concentratiekampen, voornamelijk uit de jaren 1937 tot 1939. Het was oorspronkelijk niet de bedoeling deze feiten publiek te maken, maar nu de Duitsche regeering openlijk heeft verkondigd, dat zij Polen heeft aangevallen om een einde te maken aan daar heerschende ā€˛Macedonische" toestanden, nu achtte de Engelsche regeering het beter om de neutrale wereld te laten weten welke toestanden In Duitschland zelf heerschen en geduld worden, opdat iedereen zich zou kunnen overtuigen dat deze toestanden veel erger zijn dan de gewraakte Macedonische en In de donkerste jaren der Middeleeuwen niet aan wreedheid zijn overtroffen. Het witboek haalt dan tal van getuigenissen aan van uit Buchenwald en Dachau gevluchte personen, maar daarnaast worden de mededeelingen aangevuld door authentieke berichten van Engelsche consulaire ambtenaren, die den pogrom van 1938 hebben bijgewoond en ook af en toe gevangeniskampen hebben mogen bezoeken. Een heel hoofdstuk is gewijd aan de ervaringen van den Britschen consul-generaal te Weenen die bij den pogrom verscheidene politiebureaux heeft bezocht om voor de slachtoffers verlichting te bepleiten en die van hun behandeling stuitende bijzonderheden vertelt. (Vor. ber. Witboek 3998). De toestand van de joden was al goed bekend, ook in Britse regeringskringen. Ongetwijfeld zal onze regering dit bericht niet zijn ontgaan, maar men heeft gezwegen.
Onlangs werden documenten vrijgegeven door de Verenigde Naties waar opnieuw bleek dat de geallieerden goed op de hoogte waren van de Joodse Holocaust in de handen van de nazi-regime. Dan Plesch, een professor aan het Centrum voor Internationale Studies en Diplomatie aan SOAS University of London, die de documenten heeft geanalyseerd, zei dat de grote mogendheden twee-en-een-half jaar eerder dan gedacht goed op de hoogte waren.

Een vol jaar voor de Tweede Wereldoorlog, wist het Westen dat in het Derde Rijk al twee miljoen Europese Joden vermoord waren en dat er plannen bestonden om ook in de bezette gebieden te elimineren. Ondanks dit, deden de geallieerden weinig om de genocide te stoppen. Een factor kan hierbij zijn geweest, dat het US-State-department meer zorg had voor het behoud van economische banden met Duitsland dan dat men zich het lot van de joden aantrok. De schuld betreffende de Jodenvervolging en de dood van heel veel joden is breder dan uitsluitend Duitsland.

Dit kan stof tot overdenking zijn bij onze aanstaande nationale herdenkingsdagen

Geplaatst door Dhr. J-W. Koten op 18 apr 2017 17.26 Laatste aanpassing door: Dhr. A.J. Coopmans op: 18 apr 2017 19.50


Aantal malen gelezen: 702


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden