Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

De vergadering van het Hoofdbestuur van 8 maart 2017

Column
Geplaatst op: 11 mrt 2017 door Dhr. A.W.J.M. van Gestel


Op deze plek zal het hoofdbestuur na elke vergadering melden, wat er besproken is.

In deze vergadering is de AV van 22 april a.s. voorbereid. De concepten van het jaarverslag en de jaarrekening zijn vastgesteld.
De werkgroep contributie heeft de hoofdlijnen van het nieuwe contributiesysteem gepresenteerd. Het bestuur heeft nog enkele suggesties gedaan. Deze worden verwerkt in het rapport van de werkgroep. Het resultaat wordt voorgelegd aan de AV.
Er spelen nog enkele zaken rond de verkoop van het VC. Zolang deze niet zijn opgelost worden geen concrete stappen gezet voor de verhuizing. De sluiting per 1 april gaat gewoon door. Zodra e.e.a. rond is, wordt dat op de website gemeld.
Door het vertrek van de huidige voorzitter en het voorstel voor benoeming van een lid van het HB tot nieuwe voorzitter ontstaat een nieuwe vacature in het HB. Het HB inventariseert welke kennis en ervaring het bestuur nog nodig heeft. Op 22 maart nemen wij daarover een besluit.
Wij willen onduidelijkheid, die bestaat over de opgerichte 'Stichting evenementen NGV' ophelderen: De stichting is, in overleg met het HB, opgericht vanuit de vier Brabantse afdelingen. Gebleken is dat het organiseren van een landelijk evenement vanuit afdelingen praktisch onmogelijk is, als er geen goede juridische structuur onder ligt. Na de afronding van het evenement stellen de bestuursleden hun zetels ter beschikking. De NGV is bevoegd nieuwe bestuursleden te benoemen. Vervolgens kan de stichting worden aangewend voor een volgend landelijk evenement, zo mogelijk over 2 jaar. Daarmee beschikt de NGV over een instrument om regelmatig vanuit verschillende delen van het land een manifestatie te organiseren.
Er is een nieuwe dienst Communicatie ingesteld. Daarin gaan de huidige activiteiten van PR, de webredactie en social media samen. Dick Waalboer is benoemd tot het hoofd van deze dienst.

Geplaatst door Dhr. A.W.J.M. van Gestel op 11 mrt 2017 18.41
Aantal malen gelezen: 626


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden