Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

Verrassend Verleden

Een bericht van afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 05 jan 2017 door Dhr. H.J.B.M. Brocken


De site van verrassend verleden

Verrassend verleden
2017 wordt het jaar van de familiegeschiedenis in Brabant. Onder het motto ‘elk huis een eigen stamboom’ gaan vier afdelingen van de landelijke Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) diverse activiteiten organiseren. Doel is het boeiende van onderzoek naar familiegeschiedenis in de schijnwerpers te zetten. En ook om daardoor meer en jongere leden te werven voor de regionale afdelingen van de NGV. De stuurgroep wil familiegeschiedenis leren zien als erfgoed en in verband brengen met innovatie en design. Het laten zien dat onderzoeken van familiegeschiedenis leuk is en tot verrassende resultaten kan leiden, is een uitdaging.
Per regio zullen eigen acties worden gevoerd. Daarbij wordt genealogie verbonden met de begrippen innovatie, design en erfgoed. Deze drie thema’s komen terug op de Brabantdag, die zaterdag 4 november in het provinciehuis van ’s-Hertogenbosch wordt georganiseerd.
- Het Web: link
- Facebook: link
- Twitter: link

Geplaatst door Dhr. H.J.B.M. Brocken op 05 jan 2017 21.52 Laatste aanpassing door: Dhr. H.J.B.M. Brocken op: 05 jan 2017 22.19


Aantal malen gelezen: 1387


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Dhr. C.A. Scharten

Aangemaakt op 06 jan 2017 20:53

Ik vraag me wel eens af wat men nu eigenlijk onder Familiegeschiedenis verstaat. Gaat het om een overzicht (genealogie) van personen die dezelfde achternaam dragen en aantoonbaar tot één familie behoren ? Of gaat het eigenlijk om een kwartierstaat waarin langs een kris-kras afstammingslijn een interessante persoon wordt aangetroffen ? Of om een parenteel dat uitgaat van een echtpaar in het verleden, onder welks afstammelingen langs alle vrouwelijke en mannelijke lijnen dat verschijnsel zich ook kan voordoen ?
Reactie van Dhr. F.H.M. Roelvink

Aangemaakt op 07 jan 2017 05:22

Bij familiegeschiedenis gaat het niet zozeer om de overzichten met namen en datums, maar om de verhalen eromheen. De namen en datums in de overzichten zijn het beste te vergelijken met een skelet, dat enkel uit botten bestaat. Maar een lichaam bevat ook spieren, zenuwen, organen, bloed enzovoorts. Zonder dat kan er geen lichaam zijn. De verhalen rondom een overzicht met namen en datums hebben dezelfde functie als de spieren enzovoorts in een lichaam. Dat maakt stamboomonderzoek interessant, niet de overzichten met namen en datums.
Reactie van Dhr. A.W.J.M. van Gestel

Aangemaakt op 07 jan 2017 15:53

De laatste Algemene Vergadering heb ik geopend met koek, boek, plaat, youtube, krant, kaart, kadaster, laan, huis, foto en stamboom in 2-voud, alles over mijn eigen familie. De 2de stamboom was een combinatie van kwartierstaat en parenteel, zoals ik deze al sinds jaar en dag maak. Zoals Frans al opmerkt: de overzichten (genealogie, kwartierstaat, parenteel) zijn de kapstokken, waaraan iedereen de eigen familieverhalen kan ophangen.
Reactie van Dhr. C.A. Scharten

Aangemaakt op 11 jan 2017 10:10

Een goed voorbeeld van wat u beschrijft, is de Genealogie van de familie Scharten, samengesteld door mijn oom Karel Scharten (1904-1994), geplaatst in Gens Nostra van februari 1979. De noten die hij op één blad bijeen zette, geven bij aandachtige lezing inderdaad nog meer diepte aan wat er in de genealogie zelf te lezen valt.
In 1998 gaf ik in eigen beheer een aanvulling op zijn werk. Geholpen door de voortschrijdende toegankelijkheid van de bronnen, wist ik er nog diverse wetenswaardige gegevens aan toe te voegen.

Einde lijst van reacties