Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

Column nr.48

Column
Geplaatst op: 30 jul 2014 door Mevr. A. Veldhuis
Sommige archieven en onderzoekers bieden hun gegevens niet alleen aan op hun website, maar bieden de data ook in machineleesbaar formaat aan voor hergebruik, zogenaamde open data. Dit biedt mogelijkheden voor anderen - particulieren en bedrijven - om met deze data mooie en slimme dingen te doen. De meertalige website Open Archieven (openarch.nl), een initiatief van Coret Genealogie, is hier een voorbeeld van. Akten worden heel helder weergegeven, er worden automatisch links naar andere akten getoond, akten zijn te downloaden in GEDCOM en PDF, en gegevens worden verrijkt met andere open data zoals het weer, historische kaarten en volkstellingen (tekst Coret).Vergeet u bij al het digit@le moois dat internet u biedt niet om ook eens een boek te raadplegen. Recent las ik (tip Henk Hartog) het boek Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder!, brieven die de telgen Fockens uit de Oost (Batavia) tussen 1748 en 1783 aan hun ouders in Groningen stuurden. Een keur van roddels en genealogische gegevens passeren de revue. Ze schrijven over plaatsgenoten die uit geheel Nederland komen, ook u kunt er dus een voorouder in vinden. Omdat ook mijn familie in de epistels onderwerp van gesprek bleek te zijn geweest, kon ik gegevens van enige verdwenen personen aanvullen. Ik was hun spoor in Zwolle kwijtgeraakt. Met de, uit het boek, verkregen informatie zocht ik even op Google, dat bracht me bij een website met de Daily Journals of Batavia Castle 1624-1806. Schatten van de 17e en de 18e eeuw.

De Engelstalige site, de documenten zijn in het Nederlands, geeft (vertaald) links op de site onder Archief: Inventaris, Dagelijkse Journals van Batavia Kasteel 1624-1806 en Algemene Resoluties van de Hoge Overheid 1613-1810. U vindt van alles wat er in Batavia gebeurde. 184 jaar gedigitaliseerde gegevens over in- en uitgaande schepen, lokale en regionale gebeurtenissen, VOC nieuws, pachten, verzoeken tot echtscheiding, moorden, brieven en papieren, boedels, kerkelijke zaken, huwelijken, soldij, delinquenten, militie, krankzinnigen enz. Van sommige documenten is het mogelijk een scan te zien.
Omdat namen niet altijd correct werden gespeld is het handig op variaties te zoeken. Mijn familielid Lijphart komt bijvoorbeeld voor als Lijplant.
Het adres van de site: sejarah-nusantara.anri.go.id. Search brengt u naar het zoekscherm van al dat moois.
Een deel van de Journals was al op internet te lezen. U vindt het via google.nl na het intikken van de woorden archive en daghregister, als eerste treffer.Komen misschien - bijvoorbeeld - Josef Obergfell, Karl Rumpelhart, Camill Baumgartner, Carl Leger, Phillipp Albietz of Ferdinand Städele voor in uw genealogie? Of Hermann Ruch, Louis Weil of Wilhelm Riederer? Dan vindt u mogelijk meer informatie op de site deutsche-digitale-bibliothek.de. In het zoekscherm de woorden auswanderung Holland intikken geeft 37 personen die vanuit Duitsland naar Nederland (of Holland) emigreerden. Het woord Holland vervangen door Niederlande voegt daar nog eens 36 aan toe. Het aanklikken van een treffer geeft de bron. Ik heb verder nog wat woorden geprobeerd: Niederlande geeft 5.702 treffers, Holland 4.624, Groningen 386 en Amsterdam 15.035. U vindt boeken, oorkondes, affiches, foto's enz. Sommige boeken zijn te lezen en/of te downloaden.
Als u een woord intikt in het zoekscherm krijgt u, tijdens het tikken, al suggesties. Gewoon een kwestie van proberen.

'Het Historisch Beeldarchief Migranten (HBM) richt zich op het aanleggen van een representatieve beeldcollectie van de geschiedenis van migranten in Nederland' staat op de site iisg.nl/hbm. In het beeldarchief staan/komen foto's van mensen die in de 20e eeuw naar Nederland kwamen. Zoeken kan via Zoeken in database, links op de site. U heeft de keus tussen bevolkingsgroep, trefwoord, naam persoon, plaatsnaam en jaar. Omdat er nog afbeeldingen en beschrijvingen toegevoegd worden kan later het aantal treffers groter zijn. Kijk ook even bij Tentoonstellingen.
Een aantal keren per jaar zal een nieuwe webtentoonstelling op de site te zien zijn.Op interment.net staan Cemetery Records Online. De site geeft gegevens weer van begraafplaatsen uit diverse delen van de wereld. U kunt ze tegelijk doorzoeken, of eerst een selectie van het gebied doen. Het lijkt er op dat de site sinds 2012 niet is aangevuld, maar misschien heeft u geluk en staat de 'uwe' er bij.

Dat u kunt zoeken in de jaargangen van de Nederlandsche Leeuw van 1883 tot en met 1932 schreef ik al eens in een Column.
Op knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw krijgt u een scherm waar u een jaargang kunt aanklikken en doorbladeren en staat welke bronbewerkingen in deze jaargangen staan. Ze staan alfabetisch per provincie en onder het kopje Algemeen en buitenland. Aanklikken van de bewerking geeft de bladzijde in genoemd tijdschrift. Soms zult u even moeten bladeren, aangezien sommige bewerkingen in etappes in het blad staan.

Voor mijn artikel over Napoleon, zie oproep Gens Nostra mei 2014 (nr. 5, blz. 141, inzenden voor 1 oktober), kon ik veel info op het internet vinden. De grootste klappers leverden echter de archieven van de Gemeentes Smallingerland en Tytsjerksteradiel op. Ik vond daar volkstellingslijsten (stemgerechtigde burgers) van 1796, inventarisatie van gezinnen in 1808, een register van gezinshoofden met dienstpersoneel en lijsten van vermiste soldaten in 1815. Bij beide archieven was het personeel erg behulpzaam. Kijk dus ook eens in een gebouw in plaats van naar het scherm. De vermiste soldaten werden per gemeente bijgehouden. Het totale aantal van 1023 vermiste Friezen kunt u vinden in Tresoar, het Fries historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden. Ze staan in toegang 11 in het archief Provinciaal bestuur van Friesland 1813-1822, onder inventarisnummer 6510: Staat van in Rusland verondersteld wordende krijgsgevangenen gemaakte en als nog vermist wordende Militairen, uit Vriesland afkomstig.

Deze rubriek gaat alweer zijn 5e jaar in. Ik noemde, naar schatting, een 300 websites/tips. Had u er wat aan? Ik hoor dat graag van u, zodat ik een Webdigti@@l top 10 (of meer) kan schrijven.

Opmerking

Met dank aan Robyn Steensma voor het kritsich lezen en Mathieu Hendriks die elke keer weer zorgt dat het op de website komt.

Geplaatst door Mevr. A. Veldhuis op 30 jul 2014 19.55 Laatste aanpassing door: Dhr. M.W.G.A.H. Hendriks op: 30 jul 2014 19.58


Aantal malen gelezen: 2375


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden