Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

Column nr. 39

Column
Geplaatst op: 26 okt 2013 door Mevr. A. Veldhuis
Elk jaar is oktober de maand van de geschiedenis. Dit jaar was de tiende keer.
Alom in den lande werden activiteiten georganiseerd met als thema Vorst & Volk. Ik was in dat kader op 5 oktober aanwezig op de Dag van de Groninger Geschiedenis. Ik maakte een tochtje in een oude stadsbus, voer op de 90 jaar oude stoomboot Emma (voorheen de PW17 van Provinciale Waterstaat) en kocht toch maar weer een paar (geschiedenis)boeken. Verder deed ik erg veel inspiratie op voor websites, vooral Groningse. Ook de Duitse site over begraven (zie hierna) was op deze dag voor mij een eye-opener. Op maandvandegeschiedenis.nl kunt u lezen wat er zoal te beleven viel. De evenementen zijn voor het grootste deel geweest, maar wandelingen maken en het bezoeken van paleizen kunt u ook nu nog doen.

Achtergrondinfo, films, boeken en verhalen over deze geschiedenismaand en over onderwerpen zoals het vorstenhuis vindt u onder andere op de website historischnieuwsblad.nl en subsites van maandvandegeschiedenis.nl.Op bovengenoemde geschiedenisdag ontdekte ik ook dat er in de archieven allerlei archiefstukken liggen die te maken hebben met ons vorstenhuis en hun bezoeken aan de provincies. Dit zijn bijvoorbeeld verslagen met voorzorgsmaatregelen die genomen werden, lijsten van buurten en straten die moesten worden opgeknapt en programma's met de dagindeling. Misschien was uw voorouder betrokken bij één van die activiteiten, boden ze bloemen aan, tekenden routekaarten van het vorstelijk bezoek of maakten herinneringsbordjes en heeft uw archief daar archiefstukken over.

In 2007 is men in Oost-Friesland begonnen met het fotograferen van grafstenen en grafmonumenten en het inkloppen van de persoonsgegevens hiervan. Intussen staan er ongeveer 28.500 foto's op grabsteine-ostfriesland.de.
Via Suche kunt u zoeken op voornaam, achternaam en/of locatie. Friedhöfe aanklikken geeft een kaartje met markeerpunten van de geïnventariseerde begraafplaatsen. Zur Listenansicht wechseln geeft een alfabetische lijst van de plaatsen. Daarachter staat, tussen haakjes, het aantal graven. Dubbelklikken geeft de complete lijst namen van betreffende begraafplaats. Als er soldat staat is dat een tijdens een oorlog gesneuvelde man. De site is ook te bereiken via compgen.de, een pagina die ik al eens noemde. Intussen zijn aan die site nieuwe digitale bestanden toegevoegd. Onder Informationen vindt u onder andere: GenWiki (hoofdverzameling), News, DigiBib (digitale uitgaven), Mailinglisten, Forum en Vereine (35 verenigingen). Databanken geeft onder meer toegang tot de Duitse digitale bestanden Gedbas (Ahnenlisten), Ortsfamilienbücher (zie ook Webdigit@@l nummer 20), Adressbücher en Totenzettel.Else Kannegieter heeft de bewerking van Die Emder Bürgerbücher 1512-1919 (burgerboeken Emden) afgerond. Dit werk is vooreerst (helaas) alleen nog in boekvorm beschikbaar. De drie delen, totaal een 1600 pagina's, liggen bij de Groninger Archieven, mogelijk heeft uw plaatselijk archief ook een exemplaar.
Vermeldt wordt de naam van elke nieuwe burger, de herkomst, het bedrag van de civiele gelden en soms nog meer historische informatie.

Van Denie Kasan (Suriname kenner) kreeg ik in augustus 2013 een mail. Hij schreef: 'De in augustus jl. gelanceerde site myheritage.nl/photos wil mensen stimuleren meer over hun eigen familiegeschiedenis te weten te komen door middel van oude foto's en ze voor de toekomstige generaties te behouden.
U vindt tips om uw foto's te beheren, te ontsluiten, op te knappen en te bewaren. Wilt u weten wat u allemaal uit een foto kunt 'halen', bekijk dan de video van fotodetective Maureen Taylor: 'Achter iedere familiefoto zit een verhaal' op youtube.com/watch?v=rMiRUC29ixo.'

Onlangs lanceerde Tresoar in Leeuwarden de website Friesland op de kaart. (frieslandopdekaart.nl). Ongeveer driehonderd historische kaarten zijn gedigitaliseerd: Eekhof (1849-1859, 32 kaarten), Schotanus (1664 en 1718 resp. 47 en 31 kaarten, in kleur en zwart wit, hierop in detail eendenkooien, watertjes, huisjes, bebossing e.d), topografische kaarten,, stadsplattegronden, waterstaatkaarten, kadastrale kaarten enz. Alle kaarten kunnen in Google Maps worden geopend. Op die manier kunt u de hedendaagse situatie vergelijken met de kaart. Het systeem is gekoppeld aan FrieslandWonderland, waardoor u ook plaatsgebonden websites kunt bekijken met hierop historische info, inwonertallen, toerisme enz.
Zie voor meer kaarten uit andere delen van Nederland het artikel Kaarten en atlassen digit@@l in Gens Data in het juli/augustus nummer van Gens Nostra.

Van de website sneuperdokkum.blogspot.nl haalde ik, in september, het nieuws dat de boekhouding van de Verenigde Oostindische Compagnie is ontsloten. De 18 eeuwse goederenstroom van de schepen van de VOC is te doorzoeken op bgb.huygens.knaw.nl. U kunt onder andere zoeken op naam van een schip, product, boekjaar, bron, vertrek- en aankomstplaats. Als u op de naam van een schip zoekt geeft dat een lijst met treffers van diverse jaren, na het kiezen van een jaar krijgt u een lijst die te downloaden is in Excel. De hoeveelheid, soort en waarde van de lading wordt aangegeven. De originele boeken liggen in het Nationaal Archief in Den Haag.
In de database staan 18.322 reizen en ruim 250.000 producten.
Op onderstaande illustratie staan beelden uit de vier minuten durende video-opname die een uitleg geeft over deze database, onder andere (midboven) één van de boeken met ernaast een bladzijde eruit. Midden onder staat het zoekscherm en rechtsonder staat een deel van de lijst reizen.En weet u wat ik nu leuk zou vinden? Dat een in mijn Columns genoemde site u hielp een vastgelopen onderzoek weer vlot te trekken. Of dat u daardoor een missing link vond. En dat u me dat mailde! Tips geven mag natuurlijk ook.

Opmerking

Met dank aan Robyn Steensma

Geplaatst door Mevr. A. Veldhuis op 26 okt 2013 17.39 Laatste aanpassing door: Dhr. M.W.G.A.H. Hendriks op: 26 okt 2013 17.45


Aantal malen gelezen: 3918


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden