Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

Column nr. 33

Column
Geplaatst op: 26 apr 2013 door Mevr. A. Veldhuis
De Koninklijke Bibliotheek heeft onlangs weer enige tientallen tijdschriften gedigitaliseerd en stelt deze full text beschibaar en doorzoekbaar op tijdschriften.kb.nl. Er zijn ongetwijfeld enige bij die interessant zijn voor genealogen. Ik noem een paar: Marineblad 1886-1939, Limburg's jaarboek voor geschiedenis, taal en kunst 1894-1928, Boekzaal der geleerde wereld 1811-1816, De kroniek, geillustreerd maandblad voor Noord-en Zuidnederland 1915-1924, Nederlandsch-Indie 1916-1934, Volkskunde: tijdschrift voor Nederlandsche folklore 1888-1939 en Nederlandsch archievenblad 1892-1939. De laatste titel is het zogenaamde oude archievenblad. Mogelijk is de 'nieuwe' interessanter voor het vinden van (meer) hedendaagse bronnen. Tot 2009 is dit vakblad voor beroepsbeoefenaren in het archiefwezen gedigitaliseerd en in te zien op de site van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN): kvan.nl/publicaties.php. De KVAN en de publicaties zijn te bereiken via Publicaties (en dan deze website). U kunt zoeken op termen, auteur en titel, datums zijn te beperken.

In Column 9 schreef ik over de reglementen waarbij vrijstelling van dienst werd verleend voor militairen met lichaamsgebreken en dat deze lijsten met gebreken over de jaren 1862 en 1871 nog op internet te zien zijn. Omdat die link (tijdelijk) niet meer werkt hier een nieuwe: famvandevelde.nl/militie/index.html. U vindt lijsten, wetten en een uitleg over de diensplicht. Haalt u militie/index.html weg, dan krijgt u de homepage van Frank van de Velde met enige genealogieėn en Haagse bronnen. Intussen blijken de lijsten ook op andere websites te zijn geplaatst.

De Stichting Foar de Neiteam (voor het nageslacht) is bezig alles vast te leggen over zeilende vrachtschepen, hun schippers, bouwers en tradities. Het accent ligt voorlopig op de skūtsjes, hun historie en de wedstrijden. Een en ander is mede vastgelegd in het naslagwerk Troch de wyn (door/voor de wind). Daarnaast is de website skutsjehistorie.nl gemaakt, die een schat aan informatie biedt. Over Scheepsbouw (bouwers, werven, bestekken), Stamboek skūtsjes (onderzoek, inventarisatie, overzicht gebouwde skūtsjes) en Cultuur en Taal (schippersleven, schipperstaal, verhalen). Ook via genealogisch onderzoek worden gegevens van de skūtsjes, werven en de eigenaren verkregen. Zo worden ook uit het oog verloren schepen getraceerd. Onder Wedstrijden kunt u het boekje Om priis en eare (Om de prijs en de roem, geschreven in het fries) lezen en downloaden. Gezamenlijk vertelt dit de geschiedenis van 200 jaar skūtsjesilen, de schippers, schepen en de wedstrijden. Met uitslagen vanaf 1836 en een register van skūtsjes en deelnemers. Via Uw eigen verhaal kunt u meebouwen aan deze site.Op de website van de vereniging De Binnenvaart (opgericht in 1990, 3500 leden, debinnenvaart.nl) vindt u onder schepen 11.277 schepen en 29.382 foto’s. De vereniging wil maritiem erfgoed veilig stellen en archiveren en de grootste internationale binnenvaart databank opzetten met de naam: De Binnenschepen. U krijgt een foto (als hij er is), type, bouwjaar, bouwwerf, tonnage, lengte, rederijvlag en motorvermogen. U kunt zoeken via Databank: De Binnenvaartschepen. Zoekmogelijkheid: Snel zoeken, Op alfabet zoeken (naam schip), jaar en Uitgebreid zoeken. In het laatste geval kan ook via de eigenaar worden gezocht. De vereniging neemt verder onder andere deel aan stands en organiseert bijeenkomsten en excursies.

De website allefriezen.nl is een daverend succes. Bijna 13,5 miljoen bezoeken zijn sinds het online gaan van de site (april 2009) geteld. Nog niet alle gemeenten doen mee, maar inmiddels zijn er al meer dan 1,5 miljoen geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten digitaal beschikbaar. Met de bijbehorende (gratis) scans. De komende jaren wordt AlleFriezen uitgebreid met gemeentelijke bevolkingsregisters uit het tijdvak 1850-1939. Gegevens over gezinssamenstelling, beroepen en verhuizingen. Boarnsterhim gaat als eerste gemeente over tot het online aanbieden van deze registers op de site. Voor de ontsluiting ervan wordt het publiek ingeschakeld bij het invoeren van de tienduizenden persoonsnamen, geboortedata en -plaatsen uit de bevolkingsregisters. Picturae heeft daarvoor de website VeleHanden.nl geopend, waarop inmiddels enkele soortgelijke projecten zijn opgestart.

Heeft u even genoeg van binnen zitten en zoeken/kijken op internet, dan kunt u toch nog wat aan genealogie en geschiedenis doen met de App van de Koninklijke Bibliotheek (KB): Hier was het nieuws. Wilt u weten wat er gebeurde op de plaats waar u bent? Met deze App kunt u overal in Nederland die vraag beantwoorden door het oproepen van historische informatie. Een ongeluk, brand of misdaad? Overval, oproer, onthulling of optocht? U leest het nieuws van toen direct in de krantenartikelen die getoond worden. Over 150.000 straten en 13.000 monumenten kunt u deze berichten van voor 1940 lezen. De App voor de smartphone is gratis te downloaden: hierwashetnieuws.nl.

Omdat ik geen internet op mijn mobiele telefoon heb, vroeg ik Tineke Hartman-v. d. Meulen of ze de App wilde testen. Ze ging meteen aan de slag. Het downloaden was een fluitje van een cent. Tineke haar bevindingen: “‘In den lande’ proberen ging meteen goed, omdat ik het weekend naar Voorburg moest, met de trein. Het werkt! Wat is dit leuk! In Utrecht Friese geschiedenis: Het badhuis is op 22 september 1919 verbouwd tot koffiebranderij van Douwe Egberts. Op het station Gouda lees ik dat in 1926, op 9 juli, de vrouw van landbouwer J. van Rijn op die plaats is aangevallen door een koe. De vrouw is in deerlijke toestand naar de wijkverpleging gebracht. In Voorburg aangekomen weer even proberen. In de straat van zoonlief, waren de huizen in 1936 spotgoedkoop. Er werd daar een huis verkocht voor fl. 4600. Bij Station Laan van Nieuw Oost Indiė in Den Haag weer een mooie. Een sfeervolle foto uit 1928 met de vermelding: Tusschen Den Haag en Voorburg bevindt zich een ouderwetsche tol welke binnenkort opgeheven zal worden.
Twee dagen later zit het weekend er weer op. Gelukkig op de terugweg afleiding met de App. Tussen Amersfoort en Nijkerk het bericht dat er op 24 april 1924 op die plaats een botsing was tussen een autobus en een goederentrein, tegen de machinist werd proces verbaal opgemaakt. De ernstige fraude van de ontvanger der Directe Belastingen (de heer D.S.) heeft het anders zo rustige plaatsje Elburg in 1938 in beroering gebracht. Tussen Akkrum en Leeuwarden nog even een printje gemaakt van wat er destijds daar gebeurde. Tot slot thuis (in Leeuwarden) gekeken wat er in het weiland plaats vond lang voordat onze wijk er werd gebouwd. Ene Salomon de V. stond terecht wegens belediging van 'den in burger gekleeden' politieagent J. de Jong. Conform de eis werd de dader veroordeeld tot fl. 25 boete”.Zoek ze, App ze en lees ze!

Opmerking

Met dank aan Robyn Steensma en Tineke Hartman-van der Meulen

Geplaatst door Mevr. A. Veldhuis op 26 apr 2013 19.39 Laatste aanpassing door: Dhr. M.W.G.A.H. Hendriks op: 26 apr 2013 19.45


Aantal malen gelezen: 2136


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Mevr. T. Hartman-van der Meulen

Aangemaakt op 29 apr 2013 08:03

Leuk Antonia, weer een mooie column! Het is iedereen met een smartphone aan te raden deze app te downloaden. Je komt veel leuke maar ook minder leuke nieuwtjes uit het verleden tegen.. Succes allemaal, Tineke Hartman

Einde lijst van reacties