Nieuws van de NGV

Details nieuwsmelding

Column nr. 18

Column
Geplaatst op: 31 jan 2012 door Mevr. A. Veldhuis
Mijn computer ‘vroeg’ of ik Acrobat Reader 8 wou updaten, laten overschrijven door een nieuwere versie dus. Meestal negeer ik zo’n opmerking. Alleen nu even niet. Om een lang verhaal kort te maken: de nieuwere versie beviel niet, me erin verdiepen lokte ook niet. Gelukkig is er een eenvoudige methode om dit soort enthousiaste beslissingen teniet te doen: Systeemherstel. Via Starten, Alle Programma’s, Bureau-accesoires, Systeemwerkset komt u daar. Bij Herstelpunt een datum/tijd kiezen waarop u zeker wist dat het ding het nog deed. Handig als een geďnstalleerd item niet werkt zo u wilt of – ik spreek uit ervaring – als bijvoorbeeld het geluid het ineens niet meer doet. U krijgt dan een eerdere toestand van uw PC terug, veranderingen in documenten worden niet ongedaan gemaakt.

Hoef ik nu alleen nog even de indexen van de CD-roms - die allemaal in één map staan - opnieuw te selecteren, zodat ik alle ‘tijdschriften’ tegelijk kan doorzoeken. Deze CD-roms had ik een andere plaats gegeven, waardoor het programma de index niet meer kon vinden. Voor de mensen die niet weten hoe indexen selecteren werkt: Acrobat Reader openen. Na aanklikken Volledige zoekoptie van Reader openen (1)(onder pijltje bij Zoeken), gaat u naar Geavanceerde zoekopties gebruiken (2) en daarna naar Zoeken in (3). Hier de map waarin de CD’s staan selecteren en Index selecteren kiezen. Nadat u dit via Toevoegen heeft gedaan, kunt u zoeken. Index selecteren/toevoegen hoeft slechts één maal. Bovenin woord(en) intikken bij Welk woord of welke woordgroep wilt u zoeken? En het zoeken kan beginnen.Naar aanleiding van het stukje in mijn vorige Column over Thematis mailde Robyn me: ‘De websites friesarchiefnet.nl, groningerarchiefnet.nl en drentsarchiefnet.nl met archieftoegangen van de noordelijke waterschappen en gemeentes is nog niet te vinden via Thematis. Toch verdienen ze alle aandacht nu ze een EAD conversie hebben doorgemaakt en dus nog beter te doorzoeken zijn’.
Dat woordje ‘dus’ is voor leken (waaronder ook ik) niet duidelijk, dus heb ik het even voor u opgezocht op google.nl.
EAD staat voor Encoded Archival Description, een internationale XML-standaard voor het markeren van archiefinventarissen. Met het resultaat dat ze sneller te doorzoeken zijn.

Veel rechtschapen boerenarbeiders die vroeger leefden zult u op de website historici.nl niet vinden. Wel de wat meer prominente personen in onder andere het Biografisch Woordenboek van Nederland, de Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687), het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland en het hieronder beschreven woordenboek Van der Aa.

Op historici.nl/retroboeken/vdaa staat het Biographisch Woordenboek van A.J. van der Aa in de digitale versie. Dit Biographisch woordenboek der Nederlanden, ‘bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt; voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel, Haarlem 1852-1878’. Uitgebreide biografieën met verwijzingen naar primaire en secundaire literatuur. De delen 1-20 lopen van A tot Z en bevatten de levensbeschrijvingen van personen die voor 1852 zijn overleden; deel 21 bevat aanvullingen op de delen 1-20 en biografieën van personen, overleden tussen 1852 en 1878. En al dit moois is digitaal te doorzoeken via het zoekscherm links op de bladzijde. Zoek aanklikken geeft zoek in tekst. Naam invullen en de treffers verschijnen. Mits ze natuurlijk in Van der Aa staan.Voor degene die minder bekende voorouders hebben zijn adresboeken uitermate geschikt. Ik noemde ze al eens. Als u voorouders in Rotterdam had, zit u goed.
De adresboeken van die plaats kunt u, in periode 1808 tot en met 1939, digitaal doorzoeken op appl.gemeentearchief.rotterdam.nl/adresboeken. Enige tientallen boeken (jaren) gedigitaliseerd. Wist u trouwens dat het adresboek van Rotterdam in 1931 twaalf gulden kostte?
Zoeken op google.nl met de trefwoorden adresboeken digitaal scans genealogie levert nog veel meer van dit soort boeken op, onder andere Tilburg (1865-1963), Dordrecht, Alkmaar, Bergen, Den Helder, Friesland (1916 en 1928), Dordrecht, Haarlem. Zie verder geneaknowhow.net. Daar zijn ook de digitale telefoongidsen van 1915 en 1950 van geheel Nederland te vinden. Of rechtstreeks via de-wit.net/bronnen/tel1915. Bovenin beginletters plaatsen. Alles wijst zichzelf.
Op de meeste archieven liggen ‘papieren’ adresboeken, evenals (info Robyn) bij het Museum voor Communicatie te Den Haag (muscom.nl/bezoekersinformatie).Rest me nog u een deel van de discussie tussen enige genealogen te vertellen, zo deze onlangs tijdens de pauze ter tafel kwam. De vraag was of onderzoek vroeger, met alleen papieren archief, leuker was dan het zoeken op de computers.
Vroeger zocht je door met het vingertje bij de regels langs te gaan en zacht ‘hoera’ te roepen als je iets vond. Als je geluk had was er een getypte index. Bij archiefinstellingen mocht je, meestal, de originele boeken raadplegen. Tegenwoordig moet je, naast genealogische kennis, ook nog over computerkennis beschikken. En je moet de juiste sites vinden. Maar het werkt wel sneller.
We kwamen er niet echt uit. En omdat er nog slechts een klein deel bestanden gedigitaliseerd zijn, kunnen we beide doen. Archiefbezoek blijft, als u wat in de breedte wilt, nog jaren noodzakelijk. De ‘snelle zoeker’ (grote stappen, snel thuis) zal intussen erg veel op internet kunnen vinden. Waarbij voorzichtigheid geboden is: controleer! Zelfs in betrouwbare (archief)sites kunnen (tik)fouten zitten.Voor wat betreft het digit@le: ik hoop dat ik, door middel van deze Column, aan uw digit@le zoeken kan bijdragen.

Opmerking

1) Dit zijn onder andere: Gens Nostra 1946-2006, jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1947-1996, Nederlandsche Leeuw 1883-1983, Nederlands Patriciaat 1910-1997 (zg. Blauwe boekjes), Nederlands Adelsboek 1903-1987 (zg. Rode boekjes) en Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek, RA prov. Groningen diverse plaatsen en Etstoel Drenthe.

Met dank aan Robyn Steensma

Geplaatst door Mevr. A. Veldhuis op 31 jan 2012 12.46 Laatste aanpassing door: Dhr. A.J. Coopmans op: 15 mrt 2012 13.37


Aantal malen gelezen: 1906


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden