Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Nieuws van de NGV

Bladeren door de nieuwsmeldingen van NGV algemeen: titels - intro's - volledig
Bladeren door nieuwsmeldingen van alle AFDELINGEN (intro's)
Archief / Zoeken

Details nieuwsmelding

Chique Den Haag op DVD

Een algemeen bericht
Geplaatst op: 26 jul 2010 door Dhr. J-W. Koten


Een belangwekkende nieuwigheid wordt gemeld uit Den Haag, dat niet alleen de interesse van de Hagenezen zal trekken maar ook heel wat genealogen buiten de randstad. Het betreft het plaatsen op een DVD van twee uitzonderlijke zeldzame uitgaven, namelijk: de “Residentie Almanak” (1823-1903) en het nog moeilijker beschikbare jaarboekje “La Haye Diplomatique et Mondain”. Deze uitgave werd gelanceerd door het CBG in samenwerking met Historic Future. Deze DVD bevat ca. 52.500 pagina's tekst.

La Haye Diplomatique werd uitgegeven in een groen boekje, en richtte zich vooral op de buitenlandse gebruikers die in den Haag waren geaccrediteerd zoals diplomaten maar ook vertegenwoordigers van internationale organisaties en grote ondernemingen. Het boekje bevatte allerlei gegevens betreffende de beau monde van die dagen en zaken die voor hen van belang waren, ook voor een aangenaam dagelijks leven. Uiteraard worden onze staatsinstellingen en het hof uitvoerig besproken. Deze uitgave is natuurlijk in het Frans, de gangbare internationale taal in die dagen, zelfs aan het hof, waar weinig Nederlands werd gesproken.

De Residentie-Almanak mikte op een breder publiek. Iedere stad van enige betekenis kende vooral in de 19de eeuw, maar ook wel daarvoor almanakken. Naast uitvoerige gegevens over de stedelijke instellingen, summiere gegevens over de provincie en de Nederlandse staat verstrekten, fungeerde de almanak ook als een soort gele gids avant la lettre. Verder bevatte een almanak gegevens over meteorologie, de maanstanden, de data van de markten, kermissen, bijzondere stedelijk gebeurtenissen, waterstanden, plaatselijke maten e.d. Vaak publiceerde men daarnaast nog nuttige, amusante en onderhoudende verhalen in deze almanakken, waarbij de stedelijke geschiedenis extra aandacht kreeg. Almanakken vervulden dus een belangrijke rol in het publieke stedelijke leven in de 19de eeuw toen kranten nog schaars waren. De betekenis van de Almanak werd minder toen door het wegvallen van de krantenzegel de publieke kranten ook voor de gewone man betaalbaar werden. Na de eeuwwisseling leggen heel wat almanakken het loodje. Een van de laatste overlevers is de Enkhuizer Almanak.

Voor genealogen zijn deze almanakken genealogisch goud. De Haagse Residentie almanak volgt de globale trend van alle stedelijke almanakken. Door de aanwezigheid van de nationale en provinciale overheid ter plaatse krijgt dit aspect dus meer gewicht dan elders in het land. Een ander aspect is dat veel zaken Nederlands Indië betreffen. De Haag werd wel Batavia aan de Noordzee genoemd.


Opmerking

Residentie-Almanak & la Haye Diplomatique et Mondain,
Bestellen via de website: www.cbg.nl of telefonisch: 070-3150510
of per post: Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT, Den Haag
De dvd kost € 29,50 (vrienden € 25,--).

Geplaatst door Dhr. J-W. Koten op 26 jul 2010 07.53 Laatste aanpassing door: Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op: 30 jul 2010 17.57


Aantal malen gelezen: 918


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |