Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Nieuws van de NGV

Bladeren door de nieuwsmeldingen van NGV algemeen: titels - intro's - volledig
Bladeren door nieuwsmeldingen van alle AFDELINGEN (intro's)
Archief / Zoeken

Details nieuwsmelding

Wij van Zeeland 19e jaargang nummer 3

Een bericht van afdeling en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 10 jul 2017 door Dhr. J-W. Koten


Wederom pracht ig uitgegeven nuemmer, met eerste klas verhalen, altijd de moeite waard
INHOUDSOPGAVE
Kijk ook op de website van de afdeling: link
Van de voorzitter pag. 1 (men zoekt dringend bestuursleden)
Van de redactie pag. 2 (men zoekt een redacteur)

- Bestuursmededelingen
Afdelingsbladen via website
Afdeling Amsterdam te bekijken pag. 2
Vanaf 1 juli akte van geboorte voor levenloos geborene pag. 2 (De huidige akte van een levenloos geboren kind vervalt met ingang van 1 juli 2017. Hiervoor in de plaats komt een akte met als opschrift: Akte van geboorte (levenloos)).
Afdeling Zeeland van de NGV is 50 jaar oud pag. 3
Kopij volgende nummer pag. 3
Gezocht redacteur pag. 3

- Nieuws uit de regio’s van de Afdeling Zeeland
Regio Noord- en Zuid-Beveland
Waar woonden uw Goese voorouders pag. 3 (Op de website van het Gemeentearchief Goes is de kadasterkaart van 1832 te vinden. Daarin zijn opgenomen de eigenaren van de percelen. Wie weet komt u er uw voorouders tegen. )
Regio Walcheren
Zeeuwen verdwaald in Drenthe pag. 5 (Eeuwenlang hebben Zeeuwen over alle wereldzeeën gezworven, handelsposten en plantages gesticht, hun gewoonten en taal achtergelaten in gebieden waar dat nu nog is terug te vinden, zelden in gesproken taal, wel in opschriften, straatnamen of als leenwoord. Van New Jersey tot in gebieden van Brazilië zijn overblijfselen van de oud-Zeeuwse taal terug te vinden. Vaak gesproken en geschreven door voormalige slaven, zoals in de Zeeuwse kolonie Essequebo. )
Regio Zeeuws-Vlaanderen
De Salzburger Emigratie pag. 7 (Door de eeuwen heen zijn de Noordelijke Nederlanden een gastvrij land. Vele buitenlanders die in hun land om politieke of godsdienstige redenen hebben moeten ontvluchten, worden hier opgevangen en krijgen een onderkomen. Bekend zijn vooral de Hugenoten, maar ook Joden uit Portugal en Rusland zijn hier naartoe gekomen. Over de Salzburgers is minder bekend, waarschijnlijk omdat er maar een kleine groep hiernaar toe is gekomen en hun verblijf in Zeeuws-Vlaanderen een mislukking is geworden. )

Genealogie Georg Keijmel pag. 10 (Generatie I

Georg Keijmel, geboren te Dürnberg [Oostenrijk] circa 1650, overleden (ongeveer 46 jaar oud) te Dürnberg [Oostenrijk] op 10 januari 16961, tr. Eva Mosemueller1, geboren te Dürnberg [Oostenrijk] circa 16501. Uit dit huwelijk een zoon: Mathias, geboren te Dürnberg [Oostenrijk] op 6 februari 16921, volgt II. wordt gevolgd door 5 volgende generaties)

- Lezers schrijven
Kerk en Geloof pag. 16 ( In 1847 vertrokken er twee groepen, de ene onder leiding van de Zuid-Bevelanders de aannemer Jan Steketee en boer Jannes van de Luyster, de andere groep vertrok met predikant Cornelis van der Meulen aan het hoofd. In 1849 volgde een groep rondom de Duivelandse boer Dirk van Farowè en een onder dominee H.G. Klijn. In het woeste Michigan stichtten zij tussen de bossen hun nederzetting “Zeeland”. Na veel ontberingen bereikten zij en hun kinderen een vorm van welvaart die in Nederland voor de meesten onmogelijk zou zijn geweest.)


- Genealogie, Voorouders komen tot leven
La Maison de Haute Montagne pag. 18 (
Volgens de overloper van de Oostwatering werd Anthony Marinissen in 1735 als eigenaar van La Maison De Haute Montagne opgevolgd door zijn schoonzoon Cornelis Petz1. Cornelis was na het overlijden van zijn eerste vrouw Henriette Amelia Lemonon getrouwd met Anthonia2, de dochter van Anthony. In 1704 was Cornelis als leerling tot de Latijnse school in Middelburg toegelaten en daarna had hij theologie gestudeerd3. Op 26 april (of augustus) 1714 was hij in Krabbendijke beroepen. Omdat de ambachtsheren hem in 1734 weigerden te ontslaan, kon hij een beroep naar Kattendijke niet opvolgen. Hij overleed op 28 februari 1738 in zijn woonplaats Krabbendijke en liet uit zijn huwelijk met Anthonia een dochter na4.
)

Ledenmutaties pag. 24

Geplaatst door Dhr. J-W. Koten op 10 jul 2017 10.42
Aantal malen gelezen: 433


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |