Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Nieuws van de NGV

Bladeren door de nieuwsmeldingen van NGV algemeen: titels - intro's - volledig
Bladeren door nieuwsmeldingen van alle AFDELINGEN (intro's)
Archief / Zoeken

Details nieuwsmelding

Archief oude bisdom Roermond (1569-1802) ge´nventariseerd

Een bericht van afdeling en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 24 jun 2017 door Dhr. A.J. Coopmans


Zegelstempel Bisdom Roermond

De inventarisatie van het archief van de bisschop van Roermond ten tijde van het eerste bisdom Roermond (1569-1802) is afgerond. Op woensdag 28 juni 2017 wordt het resultaat ervan gepresenteerd. Door de inventarisatie is het archief nu optimaal toegankelijk voor onderzoek naar de geschiedenis van het oude bisdom en voor de bestudering van het geloof van alledag van de gewone gelovigen. De inventarisatie is uitgevoerd door historicus Gerard Venner van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL). Hij inventariseerde eerder ook de archieven van het kapittel en het officialaat (= kerkelijke rechtbank) van het oude bisdom. Zijn boek wordt op 28 juni 2017, tijdens een middagcongres in Maastricht aangeboden aan de huidige bisschop van Roermond, mgr. Frans Wiertz

Het eerste bisdom Roermond werd opgericht in 1559. Het gebied week af van dat van het huidige bisdom, dat samenvalt met de huidige provincie Limburg. Het oude bisdom omvatte vrijwel geheel Midden- en Noord-Limburg en aangrenzend nu Duits gebied, met plaatsen als Kevelaer, Geldern, Straelen, Viersen en Erkelenz. Tot het eerste bisdom behoorden ook het Rijk van Nijmegen, Het land van Maas en Waal, het land van Cuijk en het land van Valkenburg in het zuiden. De ge´nventariseerde archiefstukken bestrijkt de periode vanaf 1665, omdat in dat jaar het bestaande archief tijdens de stadsbrand van Roermond verloren ging. Het archief weerspiegelt de bevoegdheden van de bisschop. Hij nam tal van maatregelen om het geloofsleven van het hem toevertrouwde kerkvolk te bevorderen en de zielzorg door bekwame priesters te waarborgen.
Bisschop en gelovigen
Afgezien van het toedienen van wijdingen bemoeide de bisschop zich met de opleiding, benoeming, taakuitoefening en het gedrag van priesters. Regelmatig bezocht hij de parochies om de staat en inrichting van het kerkgebouw en de financiŰn van de parochie, de pastoor, kapelaan(s) en broederschappen te controleren. Hij gaf toestemming tot het stichten van missen in kerken en kapellen, en tot uitbreiding van de zielzorg door het aanstellen van extra kapelaans. De gelovigen kregen in die tijd ook rechtstreeks met de bisschop te maken door zijn voorschriften over verplichte kerkelijke feestdagen, waarop geen zware lichamelijke arbeid verricht mocht worden en door de vastengeboden. De bisschop trachtte de devotie in processies te stimuleren door het meevoeren van wereldlijke beelden en het optreden van schutterijen (met draken) te verbieden. Man en vrouw die familie van elkaar waren, hadden zijn dispensatie nodig om te mogen trouwen.

Presentatie
Het bisdom Roermond en het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht willen het bereiken van deze mijlpaal op woensdag 28 juni 2017 vieren met een middagcongres in het auditorium van het RHCL, Sint Pieterstraat 7, te Maastricht. Twee sprekers zullen in hun voordracht ingaan op interessante aspecten van het verleden van het eerste bisdom Roermond. Aan het einde van het congres zal dr. Gerard Venner, de inventarisator van het archief, het eerste exemplaar van de inventaris aanbieden aan monseigneur Wiertz, bisschop van Roermond.

De inventaris telt 466 paginaĺs en omvat naast het archief van de bisschop van Roermond (1561) 1665-1802, ook stukken van de voormalige bisschop en apostolisch vicaris-generaal te Grave over de jaren 1794-1840, alsmede het archief van het Begijnhof te Roermond (1279) 1294-1773. Na de beschrijving van de archiefstukken volgt een regestenlijst, een lijst van uitgebreide samenvattingen van alle in deze archieven aanwezige oorkonden van vˇˇr 1501. Direct na afloop van het congres is deze inventaris verkrijgbaar tegen contante betaling van 25 euro. Vanaf 29 juni 2017 is de inventaris verkrijgbaar voor 25 euro bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Tevens is het mogelijk een exemplaar per post te bestellen voor 32 euro (inclusief portokosten).
Online beschikbaar
Vanaf woensdag 28 juni 2017 is de archiefinventarisatie ook online te raadplegen. Daardoor is het voor alle belangstellenden mogelijk om de inventaris in te zien. Dit kan via www.bisdom-roermond.nl link en www.rhcl.nl. De eerdere inventarisatie van het oude officialaat en de verslagen van de oude kerkvisitaties zijn daar ook digitaal te lezen.

Bron : website Bisdom Roermond

Geplaatst door Dhr. A.J. Coopmans op 24 jun 2017 11.13 Laatste aanpassing door: Dhr. A.J. Coopmans op: 24 jun 2017 11.18


Aantal malen gelezen: 530


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |