Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Nieuws van de NGV

Bladeren door de nieuwsmeldingen van NGV algemeen: titels - intro's - volledig
Bladeren door nieuwsmeldingen van alle AFDELINGEN (intro's)
Archief / Zoeken

Details nieuwsmelding

Inhoud GronlnGEN
Mei 2017, nr. 2, jaargang 24

Een bericht van afdeling en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 11 jun 2017 door Dhr. J-W. Koten


Weer rijk nummer met veel oudere data

Voorwoord

Agenda, bestuur en beleid

Digitaal toezenden GroninGEN

Lintje, Genealogisch voorstellen (betreft Harry Timmer)

Naamlijsten XLV verkiezing (betreft: namen van het kerkbestuur bij de benoeming Joh. Bernardi als nieuwe predikantpredikant Sappemeer 1638)
Nootnagel (Hans Tomas Nootnagel (Hans Waert, Hans Thomas, Hans Nootnagel), bij zijn huwelijk afkomstig van Boissenborgh, lidmaat op belijdenis (Hans Thomas achter t Westindisc Huys) Groningen maart 1647, overl. Groningen in of voor 1675, tr. 1. (als: Hans Waert), otr. Groningen aug. 1637 Trijne Melchers, eerder gehuwd met Gerrijt Peters, tr. 2., otr./tr. Groningen A.K. (voor haar Berent Buss) 18 maart/27 april 1654 Fennetjen Geers, tr. 3., otr. Groningen 4 dec. 1657 Aeltjen Datens, dr. van Date Hindrix en Barbertijn.: de kinderen uit drie huwelijken.

Folcker Folckers Besseling (oudste voorouder; genealogie 3 generaties, alles voor 1700, Uitgangpunt voor dit overzichtje is de vermelding in Duinkerken over, BESLING, Folkerus. Alb.Stud.Gron. 25 aug 1661 Folckerus Besselinck Westerwoldanus, Phil. P. Wedde 1667- ov. 1 apr. 1693.
Duinkerken mist hier de (voor)ouders van predikant Folckerus Bes(se)ling)

Scheepsramp Nordemev (In september 1878 was het Nederlandse tjalkschip Feika met de kapitein Harm Geuchien Koops en zijn vrouw Feika Temmen en hun drie kinderen, alsmede een stuurman, onderweg van Bornholm met een lading porseleinaarde naar Brussel. Door noodweer strandde het schip bij Norderney.)

Kist (Deze kleine genealogie Kist is een uitvloeisel van mijn onderzoek naar twee veel grotere families van die naam, de ene reeds lang geleden gepubliceerd, de andere nog steeds in bewerking. Het reeds verschenen artikel is deze:
Genealogie Kist (stad-Groninger kistenmakers uit de 17e eeuw) / Petronella J.C. Elema en H.J.E. Hartog. In: Gruoninga 41/42 (1996-'97), blz. 246-260.
I. Jan Pieters, kistemaker (1676), vermoedelijk van Tjamsweer, tr. (Appingedam?) voor 1669 Hyckje (Yttien, Ickjen) Luytiens (Ludolphs, Ludolphi, Adolphs).

Theepot (de Booser)

Van over verre

Allem@@l Digit@@l 51 (briljante rubriek, zie deze site)

Naamlijsten XLV! -
Nieuweschans 1747 (Condities voor het maken van een 'peerde wasche in't einde van het Trekdiep', te Nieuweschans, 1747)

Boekenrubriek
Nieuws van de Archieven
Aanvullingen, verbeteringen
Genealogisch voorstellen II
ColofonGeplaatst door Dhr. J-W. Koten op 11 jun 2017 11.49 Laatste aanpassing door: Dhr. J-W. Koten op: 11 jun 2017 11.55


Aantal malen gelezen: 539


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |