Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Nieuws van de NGV

Bladeren door de nieuwsmeldingen van NGV algemeen: titels - intro's - volledig
Bladeren door nieuwsmeldingen van alle AFDELINGEN (intro's)
Archief / Zoeken

Details nieuwsmelding

150 jaar Limburg

Een bericht van afdeling en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 11 mei 2017 door Dhr. A.J. CoopmansHet is u misschien ontgaan, maar Limburg heeft een feestje te vieren. De provincie bestaat op donderdag 11 mei namelijk precies 150 jaar.
Op 11 mei 1867 werd Limburg een honderd procent Nederlandse provincie. Maar hoe zit dat eigenlijk?

Historicus dr. Jacques van Rensch: "Je kon in 1780 onder de Pruisen worden geboren, je trouwde onder de Fransen, je werd soldaat onder de Hollanders, je ging dood onder de Belgen zonder dat je je woonplaats ooit verlaten had."

Hertogdommen en grote mogendheden.
Door de eeuwen heen hoorden verschillende delen van Limburg bij verschillende Europese staten en staatjes. Dat begon met vorstendommetjes als Luxemburg, Luik en Gelre maar veranderde door de geschiedenis heen naar grote Europese mogendheden. De Republiek der Verenigde Nederlanden, de Spanjaarden, de Oostenrijkse Habsburgers en de Fransen. Allemaal hebben ze door de eeuwen heen Limburg tot hun grondgebied geteld.

Tweede Vrede van Londen
Op initiatief van de Russische minister van buitenlandse zaken worden in 1867 in Londen de grote Europese landen opgetrommeld. Engeland, Spanje, ItaliŽ, Frankrijk, gezamenlijk besluiten ze dat Luxemburg onafhankelijk wordt en dat Limburg wordt toegevoegd aan Nederland in plaats van Duitsland. Met dat besluit is het definitief. Sindsdien in Limburg al 150 jaar onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Lees verder via de : link

Bron : www.1limburg.nl

Geplaatst door Dhr. A.J. Coopmans op 11 mei 2017 19.15 Laatste aanpassing door: Dhr. A.J. Coopmans op: 11 mei 2017 19.20


Aantal malen gelezen: 590


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Dhr. J-W. Koten

Aangemaakt op 12 mei 2017 09:14

Nog een kleine aanvulling.
Limburg maakte deel uit van de Duitse bond, als hertogdom, waarvan de Nederlandse Koning de Hertog was. Limburg had zelfs twee afgevaardigden in het Duitse parlement. In veel opzichten was de situatie vergelijkbaar met die van Luxemburg. Belangrijk punt waarom de Limburger zich tegen de opname in de Noordelijk Duitse statenbond verzetten was de dreigende Duitse Oostenrijkse oorlog waardoor Limburgse jongemannen in het Duitse leger konden worden opgeroepen. Nadat Limburg zich los had gemaakt van Duitsland bleef de naam Hertogdom Limburg nog bestaan. Na een langdurig debat in de Staten van Limburg, werd na 2 jaar de naam van het Hertogdom gewijzigd in de Provincie Limburg. Daarbij werd de motie van de Heer Seydlitz die dit beoogde uiteindelijk op 13 juli 1906 met 26 tegen 14 stemmen aangenomen. Binnen sommige Limburgse kringen bestond nog veel verzet tegen deze naamsverandering, zoals uit de Statendebatten bleek.
Reactie van Dhr. J-W. Koten

Aangemaakt op 22 mei 2017 11:53

Nog een korte reactie: Dat het verlangen naar de oude benaming van Hertogdom Limburg niet helemaal uit de lucht is bewijst onderstaande artikeltje:
Gouverneur Th. Bovens wil Koning Willem Alexander overhalen opnieuw de titel Hertog van Limburg te gaan dragen.

00:00 / 05:13
Dat vertelde Th. Bovens dinsdagochtend, bij L1, op weg naar de troonswisseling in Amsterdam.

De titel Hertogin van Limburg werd gedragen door Koningin Beatrix maar vervalt nu zij afstand heeft gedaan van de troon.

Eerder gaf de zojuist tot Koning der Nederlanden uitgeroepen Willem Alexander aan dat hij afziet van de titel Hertog van Limburg.

Volgens gouverneur Th.Bovens is deze titel officieel na het overlijden van prinses Wilhelmina verdwenen.

Th. Bovens wil aan de hand van historische feiten Koning Willem Alexander overtuigen de titel wel te dragen.


Ik persoonlijk zou daar wel wat voor voelen dat Limburg een lichte status aparte krijgt. Het Hertogdom Limburg zou dan deel kunnen maken als een deelgebied van het bestuursgebied van Nord-Rhein-Westfalen. Vanuit economisch oogpunt zou dat zeer goed zijn omdat veel economische bedrijvigheid in beide gebieden samengaan. Denk ook aan de werkgelegenheid (heel wat Limburgers vonden werk over de grens. De invoering van het tol-vignet zou dan ook niet gelden.

Einde lijst van reacties

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |