Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Nieuws van de NGV

Bladeren door de nieuwsmeldingen van NGV algemeen: titels - intro's - volledig
Bladeren door nieuwsmeldingen van alle AFDELINGEN (intro's)
Archief / Zoeken

Details nieuwsmelding

Korte impressie van de Algemene Vergadering op 22 april 2017

Een bericht van afdeling Amersfoort en omstreken en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 09 mei 2017 door Dhr. A.C. van Herk


Toon van Gestel opent voor de laatste maal als voorzitter op onnavolgbare wijze de vergadering met een korte voordracht.

De vergadering stemt in met het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016 en de aanpassing van het contributiesysteem.
De samenstelling van het hoofdbestuur is gewijzigd. Toon van Gestel is als voorzitter opgevolgd door Peter de Bruin die al lid van dat bestuur was. John Boeren is herbenoemd als lid. Monique Plat en Heimen Hooijer nemen afscheid als bestuurslid. Toon van Gestel bedankt beiden voor de inzet gedurende hun bestuursjaren. Ten slotte bedankt Peter de Bruin Toon van Gestel voor de vele door hem in gang gezette veranderingen.
De nieuwe voorzitter houdt een inleiding waarbij hij een schets geeft van de huidige situatie in de vergadering. Hij vraagt om een reactie van de afdelingsbesturen vóór 1 juni. Op basis van de geleverde input zal het hoofdbestuur een discussienotitie opstellen.

Geplaatst door Dhr. A.C. van Herk op 09 mei 2017 16.11
Aantal malen gelezen: 806


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |