Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Nieuws van de NGV

Bladeren door de nieuwsmeldingen van NGV algemeen: titels - intro's - volledig
Bladeren door nieuwsmeldingen van alle AFDELINGEN (intro's)
Archief / Zoeken

Details nieuwsmelding

Tips voor goede leesbaarheid van gedrukte tekst

Een bericht van afdeling en van landelijke betekenis.
Geplaatst op: 12 apr 2017 door Dhr. J-W. Koten


Hoe zorgt u ervoor dat gedrukte tekst zo leesbaar mogelijk is, ook voor mensen die minder goed zien? Op deze pagina vindt u praktische tips voor lettertype, kleurgebruik en meer.1. Inleiding
Deze handreiking wil op basis van beschikbare kennis en gebruikerservaringen houvast bieden voor degenen die bij het maken van gedrukte documenten rekening willen houden met de leesbaarheid voor slechtzienden. De hieronder beschreven aanwijzingen zijn op basis van de informatie en kennis die nu voorhanden is.

Hierbij is niet alleen rekening gehouden met de vraag of de tekst met ‘het blote oog’ gelezen moet kunnen worden, maar ook met een veel gebruikt leeshulpmiddel als een (beeldscherm)loep. Ook met de mogelijkheid de tekst te kunnen scannen is hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden, zodat de tekst door de PC vergroot kan worden weergegeven of voorgelezen.

2. Aanwijzingen leesbaarheid
2.1 Lettertype
Gebruik uitsluitend aangesloten letters (geen matrixletters), zodat letters ook onder een loep leesbaar blijven.
Schreefloze letters worden als beter leesbaar aangemerkt dan schreefletters. Gangbare schreefloze lettertypen zijn bijvoorbeeld (Arial, Helvetica, Univers, Verdana).
Teksten of woorden in hoofdletters zijn moeilijker leesbaar en moeten daarom bij voorkeur worden vermeden.
Vette letters hebben over het algemeen een gunstig effect op de leesbaarheid. Sommige vette letters hebben een averechts effect omdat ze de tekst ineen doen vloeien. Dit laatste moet met het oog op leesbaarheid worden vermeden.
Een stok- en staarthoogte van minimaal 30 tot 40 procent van de romphoogte is wenselijk. De romphoogte is de hoogte van de letter x.
Het is van belang een letter te kiezen waarbij letters die op elkaar lijken, zoals de ‘i’ en de ‘l’ goed te onderscheiden zijn.
Letters zijn het best leesbaar wanneer de breedte-hoogteverhoudingen als volgt zijn: Kapitalen 1:1, Cijfers 3:5.
De ideale lijndikte ten opzichte van de tekenhoogte is 1:6 tot 1:8 bij donkere tekens op een lichte achtergrond. Bij lichte tekens op een donkere achtergrond is dit 1:8 tot 1:10. Deze lijndikte geldt alleen wanneer er voldoende contrast tussen de letters en de achtergrond is.
Cursieve letters zijn minder goed leesbaar.
Scherpe contouren van letters verbeteren de leesbaarheid.
Schaduwletters verminderen de leesbaarheid van de letters.
Wanneer één woord in meerdere kleuren wordt geschreven is dit moeilijker leesbaar voor mensen met een visuele beperking.
Houd letters en symbolen qua ontwerp zo eenvoudig mogelijk en maak ze zo groot als praktisch gezien mogelijk is.
2.2 Tussenruimte
Het wordt afgeraden om te variëren in de spatieruimte tussen woorden omwille van de opmaak. Een constante spatieruimte bevordert de leesbaarheid.

2.3 Uitlijning
Wanneer meerdere regels die breder zijn dan 15 posities onder elkaar staan is het van belang dat deze aan de linkerzijde zijn uitgelijnd. Een oogsprong bij de overgang naar een nieuwe regel met een hoek van 2 graden is ideaal.

2.4 Interlinie
De afstand tussen de regels moet minimaal 1/30 deel van de kolombreedte zijn.

2.5 Regellengte
Een ideale regellengte is 60 à 70 lettertekens op één regel.

2.6 Contrast
Druk geen teksten af op achtergronden met voorstellingen of verschillende rasterkleuren.
Te weinig contrast tussen letter en achtergrond is een van de belangrijkste klachten van slechtziende en oudere mensen over leesbaarheid. Gebruik daarom geen vage voorstellingen, tekeningen achter de tekst of pasteltinten, maar gebruik een egale kleur die contrasteert. Een verhouding in luminantie van donker versus licht van minimaal 1 op 8 is wenselijk. Over het algemeen zijn donkere letters op een lichte achtergrond te prefereren.

2.7 Kleurgebruik
Kleur kan goed gebruikt worden om informatie te ordenen. Hiervoor is het wel nodig dat kleur systematisch gebruikt wordt, zodat het oog de kleur als een zoekcode kan gebruiken. Het gebruik van meer dan drie kleuren is af te raden. Verschillende onderzoekers spreken elkaar tegen als het gaat om de best leesbare kleurencombinaties.

De kleurencombinaties die over het algemeen als het best leesbaar worden getypeerd zijn:

zwart op wit
(donker)blauw op wit
zwart op geel
(donker)groen op wit
rood op wit
rood op (licht)geel
De kleurencombinaties die als het minst leesbaar worden aangemerkt en daarom moeten worden vermeden zijn:

oranje op wit
zwart op paars
rood op groen
groen op rood
oranje op zwart
2.8 Opmaak
Een goede lay-out bevordert de leesbaarheid. Zorg voor een rustig paginabeeld en een logische indeling van de tekst. Structurering van de tekst kan door alinea’s, witregels en tussenkopjes.

De kolombreedte moet zo zijn dat de ogen aan het einde van de regel geen probleem hebben om het begin van de volgende regel te vinden. De regel moet ook zo breed zijn dat woorden niet te vaak afgebroken hoeven te worden.

2.9 Papierkwaliteit
Een goede papierkwaliteit is belangrijk. Bij een (dunne) mindere papierkwaliteit kijkt men door de bladzijde heen en lopen de teksten van de bladzijden door elkaar. Kies geen grauw papier of papier dat glanst.

Opmerking

In veel afdelingen bestaan problemen met de leesbaarheid van gedrukte teksten. Vandaar deze richtlijn van de vereniging voor oogheelkunde. Vuist regel: het fontstype 10 geeft bij 75-80 soms leesproblemen. Bij een oudere populatie kan men beter fonts 11 gebruiken.

Geplaatst door Dhr. J-W. Koten op 12 apr 2017 11.52 Laatste aanpassing door: Dhr. J-W. Koten op: 12 apr 2017 11.55


Aantal malen gelezen: 445


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Geen reacties gevonden

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |