Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Nieuws van de NGV

Bladeren door de nieuwsmeldingen van NGV algemeen: titels - intro's - volledig
Bladeren door nieuwsmeldingen van alle AFDELINGEN (intro's)
Archief / Zoeken

Details nieuwsmelding

Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek

Een algemeen bericht
Geplaatst op: 06 mei 2015 door Dhr. A.W.J.M. van Gestel


Het ‘Voorzittersoverleg van genealogische verenigingen’ heeft tijdens zijn vergadering van 21 maart 2015 de ‘Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ onderschreven.
Het Centraal Bureau voor Genealogie formuleerde ze op initiatief van het ‘Voorzittersoverleg’. De ‘Zeven pijlers’ vormen samen een ‘code of practice’ van het genealogisch onderzoek:

1. Bereid je genealogisch onderzoek goed voor.
2. Ga kritisch om met je bronnen van informatie.
3. Verantwoord de bron van je informatie.
4. Bouw een solide bewijsvoering op.
5. Respecteer privacy en persoonlijke levenssfeer.
6. Respecteer het auteursrecht.
7. Deel het resultaat van je genealogisch onderzoek.


De deelnemers aan het Voorzittersoverleg zullen het gebruik van de ‘Zeven pijlers’ als 'code of practice' promoten in het kader van de bevordering van de kwaliteit van het genealogisch onderzoek.

Toelichting
Bij het Voorzittersoverleg bestond de behoefte een gezamenlijk instrument te hebben om daarmee de kwaliteit van het genealogisch onderzoek in Nederland te kunnen bevorderen en genealogische onderzoekers een houvast te geven door te formuleren wat de goede gebruiken zijn.
In de ‘zeven pijlers’ zien we de onderdelen terug van het genealogisch onderzoeksproces, van voorbereiding tot en met het uitdragen van de resultaten. Belangrijk daarbij is op een verantwoorde manier om te gaan met informatie, inclusief het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en het recht doen aan het werk van collega-onderzoekers.
Het Centraal Bureau voor Genealogie zal de ‘zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ ondermeer via zijn publicaties uitdragen. In de komende nummers van Gen.Magazine zullen ze één voor één besproken en toegelicht worden.

Voorzittersoverleg
Aan het voorzittersoverleg – dat in principe twee maal per jaar plaats vindt – wordt deelgenomen door de volgende verenigingen:
- HCC!Genealogie;
- Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’;
- Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde;
- Nederlandse Genealogische Vereniging;
- Sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap;
- Vereniging Veluwse Geslachten.
Daarnaast nemen deel:
- Brancheorganisatie Archieven in Nederland (Brain);
- Centraal Bureau voor Genealogie.


Versie 6.5.2015

Opmerking

De Nederlandse Genealogische Vereniging zal op haar eigen wijze het gebruik van de '7 pijlers' onder de aandacht brengen van haar leden.

Geplaatst door Dhr. A.W.J.M. van Gestel op 06 mei 2015 18.58 Laatste aanpassing door: Dhr. A.W.J.M. van Gestel op: 08 mei 2015 15.57


Aantal malen gelezen: 1427


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Dhr. F.H.M. Roelvink

Aangemaakt op 07 mei 2015 07:58

De hier genoemde zeven pijlers doen mij denken aan de zogeheten kritische methode, zoals verwoord in de cursus genealogie, die door de Open Universiteit wordt gegeven.
Vanuit de vraag of doelstelling (ik wil mijn stamboom onderzoeken) ga je op verkenning uit (wat wil ik, waar moet ik zoeken). Vervolgens doe je het onderzoek in je bronnen (BS, DTB enz.). Dit onderzoek leidt tot een antwoord of resultaat. Dit hele proces wordt begeleidt door een voortdurende kritische beoordeling.
Ik meen, dat ook het CBG aan deze cursus heeft bijgedragen.

Einde lijst van reacties

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |