Bijgewerkt: 30-nov-2009

Lidmaatschap kosten


Het lidmaatschap van de vereniging en van haar afdelingen wordt verkregen door een schriftelijke opgave aan:

Nederlandse Genealogische Vereniging
Postbus 26
1380 AA Weesp

of on-line:
Ik word nu lid van de NGV!

Opgave onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats en eventuele voorkeur voor de regionale afdeling(en) waar u bij ingedeeld wilt worden. Zonder opgave van een regionale afdeling hanteren wij standaard de regionale afdeling waar uw postcode onder valt.

Het NGV-lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van uw aanmelding. Nieuwe leden ontvangen van de ledenadministratie een welkomstpakket met daarin o.a. een acceptgirokaart voor de betaling van de contributie en de nieuwste uitgave van Gens Nostra.

Per 1 januari 2013 zijn de kosten voor lidmaatschap:

NGV
Lidmaatschap
€ 39,- per jaar
(€ 38,- bij incasso)

  • Gens Nostra
  • indeling bij één regionale afdeling
  • gebruik van de diensten van de NGV
NGV
Gezinslidmaatschap
€ 9 ,00 per jaar
  • voor een gezinslid in combinatie met een gewoon lidmaatschap het gezinslid ontvangt geen Gens Nostra
  • het gezinslid kan zich bij een andere regionale afdeling in laten delen
NGV Bijkomend lidmaatschap
  • Extra regionale afdeling € 9,00 per jaar
  • Familieorganisaties € 9,00 per jaar
  • Heraldiek Binnenland: € 18,00 per jaar. Buitenland: € 25,00 per jaar
NGV
Buitenlands lidmaatschap
€ 49,- per jaar
  • idem aan gewoon lidmaatschap, maar voor leden wonend buiten Nederland