Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek LinkResultaat Zoekopdracht


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: archieven
Alle Twentenaren (vóór 1812)Aangemaakt door H.C. Zorn met hulp van velen in de jaren 1986-nu. Het bestand omvat gegevens van 103598 personen, bijna allen geboren in of om Twente, vóór 1812. De gegevens zijn voor circa 90% verkregen uit primaire bronnen. Daarnaast is gebruik gemaakt van gepubliceerde genealogieën en vooroudertabellen (kwartierstaten) van o.a. de leden van de afdeling Twente van de N.G.V. (de bronnen zijn vermeld). Het bestand is te beschouwen als een, nog lang niet volledige, reconstructie van de bevolking van Twente vóór 1812. Gelegde relaties berusten vaak op vermoedens, genealogen dienen daarom alle gegevens aan de bronnen te verifiëren! Bovendien is het mogelijk dat in de bronnen nog aanvullende informatie te vinden is.

NL(Overijssel)
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Archief AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien.NL(Overijssel)
Cultuur-historisch Centrum Land van Vollenhove (Blad: Kondschap)Welkom op de site van het Cultuur Historisch Centrum ( CHC ) Land Van Vollenhove.
-Duizend jaar bewoning
-Duizend jaar landschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar waterbeheersing
-Duizend jaar maatschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar religie
-Duizend jaar ....
Kortom: Duizend jaar cultureel erfgoed.

Kennis hierover vergaren en overdragen is de opdracht van het CHC Land van Vollenhove.
NL(Drenthe / Overijssel)
De St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal - met necrologieMet online memorieboek (calendarium, necrologium) van het Plechelmuskapittel te Oldenzaal waarin de jaargedachtenissen vanaf 1455 t/m 1620 van overleden personen op datumvolgorde.NL(Overijssel)
de Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT) (Blad: 't Inschrien)De Oudheidkamer Twente is een onderzoek- en kenniscentrum voor de geschiedenis van met name de regio Twente.
De Vereniging Oudheidkamer Twente is eigenaar van een grote historische collectie die in bruikleen is gegeven aan museum TwentseWelle. Deze heeft een behoorlijk deel van onze collectie tentoongesteld in haar museum aan Het Rozendaal 11 in Enschede.
De OKT heeft een verenigingscentrum genaamd OKThuis aan de Stroinksbleekweg 12B in Enschede. Ingang tegenover de ingang van TwentseWelle.
In het OKThuis wordt op de maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur een sociëteit (soos) georganiseerd. Iedere maandagmiddag kunt u binnenlopen bij deze soos. De bedoeling is om er te gaan werken aan eigen onderzoek, mee te werken aan onderzoek voor de OKT en uitwisseling van ideeën maar ook gewoon een gezellig samenzijn met koffie/thee etc. Kijk ook even bij de bladzijde over het OKThuis.
NL(Overijssel)
Genealogie HengeloWelkom op de genealogie pagina's van de gemeente Hengelo. Hier kunt u de bevolkingsregisters en de akten burgerlijke stand raadplegen, voor zover deze openbaar gemaakt zijn. Het betreft de gezinsbladen 1850-1900,de gezinskaarten 1900-1938, de kostgangerskaarten 1900-1938, en de akten burgerlijke stand (geboorten 1811-1898, huwelijken 1811-1921 en overlijdens 1811-1946)NL(Overijssel)
Het archief van Steenwijkerland (met veel gegevens uit de kop van Overijssel sinds 1354)Het gemeentearchief Steenwijkerland: bij ons kunt u ook de archieven raadplegen van verschillende particuliere archiefvormers die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Onder het kopje particuliere archieven kunt u hier meer informatie over vinden. Onze inventarissen kunt u via internet raadplegen, maar u bent ook van harte welkom in onze studiezaal.
Het oudste stuk in het archief is een charter dat de verlening van stadsrechten aan de stad Vollenhove bevat. Dat gebeurde in 1354 door de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel. De pagina Geschiedenis in het kort geeft u informatie over hoe de gemeente Steenwijkerland door de jaren heen tot stand is gekomen.
Eind 2010 is de gemeente Steenwijkerland begonnen met het scannen van de bevolkingsregisters van haar rechtsvoorgangers: Blankenham, Blokzijl, Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Stad Vollenhove, Ambt Vollenhove en Wanneperveen. Na Blankenham zijn nu ook de scans van Giethoorn en Kuinre online te bekijken. U kunt door de scans bladeren op zoek naar de juiste personen, op dezelfde manier als in de boeken. De komende tijd zullen alle bevolkingsregisters online worden gezet.
In 2011 starten vrijwilligers met het indexeren van de registers. Via de index kunnen geïnteresseerden in alle boeken zoeken op naam. Het indexeren van de registers duurt naar verwachting 5 jaar.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Het historisch archief van de Gemeente AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien. NL(Overijssel)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
het Open Data platform van de gemeente EnschedeDeze site, opendata.enschede.nl, is het Open Data platform van de gemeente Enschede. Hierop vindt u de data van de gemeente Enschede die aangemerkt is als Open Data.

Open Data is overheidsinformatie die:
■ verzameld is in 't kader van de uitvoering van een publieke taak;
■ gefinancierd is met publieke midd. voor de uitv. van die taak;
■ openbaar is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
■ bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
■ bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.
(bron:https://data.overheid.nl/wat-is-open-data-concept)

Met behulp van dit platform van de gemeente Enschede kunnen die data opgevraagd worden. Deze standaarden en beschrijvingen van de gebruikte velden staan aangegeven in de omschrijving van de betreffende datasets.
NL(Overijssel)
Hist. Ver. Hardenberg en Omg. (Blad: Rondom den Herdenbergh)De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de studie, en het verbreiden van de kennis, van de geschiedenis van Hardenberg en omgeving, in de ruimste zin genomen. Het beschermen van het esthetisch en historisch-ruimtelijk karakter van Hardenberg en omgeving in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart en BalkbrugDe belangstelling voor genealogie wordt groter en groter. Steeds meer mensen gaan op zoek naar de namen en de omstandigheden waaronder hun verre voorvaderen hebben geleefd.
Naast de Historische Database Avereest, die ook via onze website is te bekijken (Hist.Database Av.) nog een aantal interessante Genealogie-links.
Het betreft de BS van de (v.m.) gemeenten:
Avereest
Gramsbergen
Hardenberg (Stad en Ambt))
Ommen (Stad en Ambt)
Zwolle/Zwollerkerspel
NL(Drenthe / Overijssel)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Mijn Stad, mijn dorp: Verbinding met het verleden in OverijsselGeschiedenis is een levend element in onze samenleving. Het bepaalt mede onze identiteit. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) vindt het daarom erg belangrijk dat de Overijsselse geschiedenis herkenbaar en toegankelijk is voor alle mensen in Overijssel en daarbuiten. Wij staan daarin niet alleen. Naast het HCO spelen historische verenigingen, archiefinstellingen en andere collectiebeheerders binnen Overijssel een belangrijke rol in de zorg voor het behoud en de presentatie van het cultureel erfgoed van Overijssel. Het HCO heeft daarom met andere instellingen in Overijssel een platform opgezet om de geschiedenis van de provincie te presenteren: 'MijnStadMijnDorp - verbinding met het verleden'.
Iedereen die bijdraagt aan het cultureel erfgoed van Overijssel kan helpen om MijnStadMijnDorp inhoudelijk vorm te geven. Dit kan een archiefinstelling zijn, een historische vereniging, een museum, maar zeker ook de individuele bezoeker die veel van een bepaald historisch onderwerp af weet.
NL(Overijssel)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB)Het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek zijn gevestigd in monumentale kloosterpanden, waaronder het Buiskensklooster. Al in de veertiende eeuw leefden er volgelingen van Geert Grote en zijn Moderne Devotie. Om u kennis te laten maken met deze panden en de bijzondere collecties die zich er bevinden, bieden wij in samenwerking met de VVV Deventer georganiseerde groepsrondleidingen aan.
De Stichting IJssellandschap werd opgericht in 1986, toen de landerijentak van de Verenigde Gestichten samengevoegd werd met de Dienst Landerijen van de gemeente. De Verenigde Gestichten waren verantwoordelijk voor het beheer van hun erven en landgoederen en die van de Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis. De Dienst Landerijen was dat voor het beheer van de erven en landerijen in het bezit van de gemeente Deventer. SAB bewaarde al de eeuwenoude archieven van de Verenigde Gestichten. Het oudste stuk dateert van 1267. Ook het archief van het Burgerweeshuis (dat begint in 1560) ligt bij SAB. Met de komst van het archief van de Stichting IJssellandschap wordt een gat gedicht in de gemeentelijke archiefvorming.
NL(Overijssel)
Stadsarchief Enschede/Lonneker (ook Rechterlijk Archief ! )Stadsarchief Enschede beschikt over archieven en collecties waarin u als geïnteresseerde veel informatie kunt vinden. Denk hierbij aan bronnen op genealogisch gebied waarmee u op zoek kunt gaan naar uw familiegeschiedenis. Of archieven op bestuurlijk gebied: u kunt daarmee een beeld krijgen van de gemeenten Enschede en Lonneker en haar bestuur. Daarnaast beschikt Stadsarchief Enschede over archieven van particulieren en bedrijven die een belangrijke rol gespeeld hebben en die de stad en haar ommeland kleur hebben gegeven.

Zoeken in het Rechterlijk Archief
Het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 is toegankelijk via indices die door vrijwilligers van het stadsarchief zijn opgesteld. Deze indices zijn onderaan deze pagina via de aangeboden links digitaal beschikbaar. Daarnaast is een deel van het archief doorzoekbaar in het digitale archief via de volgende LINK. Ook vindt u daar digitale exemplaren van de originele documenten.

NL(Overijssel)
Stichting Edwina van Heek (Enschede)Alleen homepage met adres.NL(Overijssel)
Stichting Heemkunde Markelo (met veel historische info)De doelstelling van de Stichting is kennis te vergaren over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Vooruitlopend op een nog te maken officiële Canon voor Markelo en voor Hof van Twente, zijn een serie geschiedenisverhalen betreffende Markelo hieronder opgesomd. Tezamen vormen ze een canon-achtige serie over verschillende aspecten van de geschiedenis van Markelo.
NL(Overijssel)
Stichting Historische sociëteit Enschede-Lonneker ('n Sliepsteen)De boerderijcommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft de boerderijen al beschreven in de Esmarke (deel 1), Broekheurne, Rutbeek en Usselo (deel 2).
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan deel 3: het gebied tussen de Haaksbergerstraat en de oude spoorlijn naar Haaksbergen.In ruim 200 pagina’s, met veel foto’s, staan van alle boerderijen in dit gebied de belangrijkste gegevens, bouwgeschiedenis en bewoners.
Dit keer met een extra CD met alle gegevens van het huisplaatsenregister van 1830-1940, gerangschikt op huis; genealogen zullen er van smullen. Ook interessant omdat de knechten, meiden en huurders vaak worden vermeld.
NL(Overijssel)
Vereniging Oud VriezenveenHet werkgebied van de vereniging strekt zich uit over de zeven dorpskernen Aadorp, Bruinehaar, De Pollen, Vriezenveen, Weitemanslanden, Westerhaar-Vriezenveensewijk en de Westerhoeven.
Het doel van de vereniging is de behartiging der oudheid- en geschiedkundige belangen in de gemeente Vriezenveen, het bevorderen van de daarmee gepaarde wetenschap, de instandhouding, bewaring, waar wenselijk herstel, van de betrekkelijke monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor.
De vereniging tracht deze doeleinden te bereiken langs wettige weg:
door het verzamelen van de uitsluitend op de gemeente Vriezenveen betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, d.w.z. bewaring en opstelling daarvan in een speciaal daartoe te Vriezenveen in te richten oudheidkamer. Na vele omzwervingen door het dorp heeft de vereniging haar eigen museum (Historisch Museum Vriezenveen), gevestigd in het oude gemeentehuis van Vriezenveen aan het Westeinde 54.
NL(Overijssel)
categorie: atlassen en landkaarten
Het Verhaal van Overijssel (incl. Cultuurhistorische Atlas)Overijssel heeft een buitengewoon interessante geschiedenis. Een geschiedenis die zich vertaald heeft in zichtbaar (materieel, bijv. gebouwen en archeologie) en minder zichtbaar (immaterieel, bijv. streekgeschiedenis, -cultuur, -taal) erfgoed. De regeling "Het Verhaal van Overijssel" legt de koppeling tussen materieel en immaterieel erfgoed. Voor projecten die het verhaal vertellen achter de gebouwde, karakteristieke omgeving, die de zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoud van streektaal en -cultuur, kunt u een subsidie aanvragen. Van 1 januari tot 2 februari 2015 staat de regeling weer open.NL(Overijssel)
HISGIS: voor kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit.Welkom op de nieuwe website van HISGIS. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Utrecht)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Mijn Stad, mijn dorp: Verbinding met het verleden in OverijsselGeschiedenis is een levend element in onze samenleving. Het bepaalt mede onze identiteit. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) vindt het daarom erg belangrijk dat de Overijsselse geschiedenis herkenbaar en toegankelijk is voor alle mensen in Overijssel en daarbuiten. Wij staan daarin niet alleen. Naast het HCO spelen historische verenigingen, archiefinstellingen en andere collectiebeheerders binnen Overijssel een belangrijke rol in de zorg voor het behoud en de presentatie van het cultureel erfgoed van Overijssel. Het HCO heeft daarom met andere instellingen in Overijssel een platform opgezet om de geschiedenis van de provincie te presenteren: 'MijnStadMijnDorp - verbinding met het verleden'.
Iedereen die bijdraagt aan het cultureel erfgoed van Overijssel kan helpen om MijnStadMijnDorp inhoudelijk vorm te geven. Dit kan een archiefinstelling zijn, een historische vereniging, een museum, maar zeker ook de individuele bezoeker die veel van een bepaald historisch onderwerp af weet.
NL(Overijssel)
Overijssel in Kaart in oude en nieuwe kaartenDe beeldbank Overijssel in Kaart wordt beheerd door Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer.
De kaarten zijn afkomstig uit de collecties van SAB, de Provincie Bibliotheek Overijssel (ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle), de Oudheidkamer Twente (in bruikleen gegeven aan Museum Twentse Welle) en de Overijsselse Bibliotheek Dienst.
In Overijssel in Kaart vindt u kaarten die gemaakt zijn vanaf circa 1550 tot heden. Ook vindt u hier stadsplattegronden van steden uit heel Overijssel, overzichtskaarten en provinciekaarten.
NL(Overijssel)
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB)Het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek zijn gevestigd in monumentale kloosterpanden, waaronder het Buiskensklooster. Al in de veertiende eeuw leefden er volgelingen van Geert Grote en zijn Moderne Devotie. Om u kennis te laten maken met deze panden en de bijzondere collecties die zich er bevinden, bieden wij in samenwerking met de VVV Deventer georganiseerde groepsrondleidingen aan.
De Stichting IJssellandschap werd opgericht in 1986, toen de landerijentak van de Verenigde Gestichten samengevoegd werd met de Dienst Landerijen van de gemeente. De Verenigde Gestichten waren verantwoordelijk voor het beheer van hun erven en landgoederen en die van de Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis. De Dienst Landerijen was dat voor het beheer van de erven en landerijen in het bezit van de gemeente Deventer. SAB bewaarde al de eeuwenoude archieven van de Verenigde Gestichten. Het oudste stuk dateert van 1267. Ook het archief van het Burgerweeshuis (dat begint in 1560) ligt bij SAB. Met de komst van het archief van de Stichting IJssellandschap wordt een gat gedicht in de gemeentelijke archiefvorming.
NL(Overijssel)
categorie: beeldbanken
"GROVESTINS" Een boerderij te Kommerzijl -Geschiedenis van de heerd Grovestins te Kommerzijl

-Kommerzijler krantartikel van 1956 over de werding van Kommerzijl

-Genemuiden: "Het veerongeluk op Biddag 1922 op het Zwartewater"

-Stamboom huidige bewoners (fam. Rook) boerderij “ Grovestins “ met een extra aanpassing.

-Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect
NL(Groningen / Overijssel)
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Beeldbank Stadsarchief DeventerHCO Deventer beheert een uitgebreide collectie historisch beeldmateriaal, waaronder foto's, (glas)negatieven, manuscriptkaarten, affiches, prentbriefkaarten en tekeningen van Deventer, Colmschate, Diepenveen en Bathmen.
Van oorsprong heet deze verzameling beeldmateriaal de "Topografisch-Historische Atlas": een verzameling prenten, portretten en tekeningen die betrekking hebben op de geschiedenis van een stad, een streek of een land.
Het oude "Deventer in Beeld" is opgenomen in de beeldbank.
NL(Overijssel)
Begraafplaats en joodse geschiedenis KampenWelkom op de website van de historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 400 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.
De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.
Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten. Als uitgangspunt zijn de grafstenen op de Israëlitische begraafplaats te Kampen genomen.
NL(Overijssel)
Catalogus Bibliotheek Stichting Oud Meppel (met speciale zoekfunctie!)Deze website bevat de catalogus van boeken, tijdschriften en het archiefmateriaal dat bij de Stichting Oud Meppel berust.
Deze boeken en documenten zijn in het Historisch Centrum Meppel (HCM) van de stichting in te zien. Verder vindt u op deze website:
- het Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel, gecombineerd met dat van de Gemeente Meppel,
- het Kwartaalbladarchief (bladen door de stichting uitgegeven) en het Gravenarchief (Algemene Begraafplaats).
- (Interne, oftewel uitgebreidere, versies hiervan zijn in de bibliotheek van het HCM te raadplegen)
NL(Drenthe / Overijssel)
De familie Groen-BreukelmanOp deze website gaat het over families uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Overijssel.
Daarnaast zijn er echter ook veel gegevens uit Duitsland en Amerika.
Als U merkt dat een bepaalde persoon ten onrechte wel of niet genoemd wordt, wilt U mij daar dan op attenderen? Ik zal dat dan zo spoedig mogelijk corrigeren.
(In verband met de privacy-wetgeving worden personen die nog in leven zijn hier niet vermeld).
Duitsland / NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Zeeland / Zuid-Holland) / Verenigde Staten
de Stad Vollenhove door de eeuwen heenEen belangrijk gedeelte van de historie van de Stad Vollenhove wordt weerspiegeld in de vele bouwwerken die Vollenhove eens sierden. Stadsmuren zijn er nooit geweest, maar wel wallen, grachten en poorten, zie de ontwikkeling van de stad. Er zijn twee oude kerkgebouwen en een kapel, een voormalig stadhuis en vooral waren er veel havezaten. Daarvan zijn er nog enkele bewaard gebleven. Zie ook de lijst met rijksmonumenten in Vollenhove.

Na de Utrechtse bisschoppen die 's zomers in Vollenhove resideerden (11e tot 16e eeuw) waren twee stadhouders van keizer Karel V belangrijke inwoners van Vollenhove (16e eeuw). De adellijke familie Sloet, met diverse leden in Vollenhove, was invloedrijk en kleurrijk van de 16e tot de 20e eeuw en tot op heden op een havezate vertegenwoordigd. Engelenburg, met als bekendste burgemeester Lucas, was een geslacht dat enkele eeuwen in Vollenhove woonde. Seidel, een Duitse legermuzikant, was in de 18e eeuw van belang voor Schokland en via zijn nazaten tot in de 20e eeuw door het gelijknamige restaurant. Dan Van Smirren, een redersfamilie en visexporteur in de 19e en begin 20e eeuw, daarna vanuit Engeland donateur aan het sociaal-culturele leven in Vollenhove. Een andere belangrijke vishandelaar en -verwerker was Van Gulik. In de 20e eeuw waren de dokters Jansen en Van Setten belangrijke personen voor Vollenhove. Jachtbouwer Wolter Huisman bracht vanaf 1971 met zijn sterk groeiend bedrijf nieuw elan naar Vollenhove.
NL(Overijssel)
Den Ham-Vroomshoop Historische siteWelkom op de site van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham - Vroomshoop. Op deze site vindt u informatie over de vereniging en aktiviteiten. Verder vindt u een schat aan interessant materiaal.NL(Overijssel)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Fotoclub Din'81 is een kleine club uit de Kop van Overijssel De fotoclub is opgericht op 17 januari 1981 door een paar enthousiaste amateur fotografen met als doel om in clubverband meer te doen met fotografie en het individuele creatieve en technische niveau te verbeteren door het uitwisselen van kennis, inzicht en ervaring. De clubavonden worden gehouden in Vollenhove, maar de leden komen ook uit de wijde omgeving van de Kop van Overijssel zoals Steenwijkerland, Noordoostpolder en Kampen.NL(Overijssel)
Het historisch archief van de Gemeente AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien. NL(Overijssel)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Hasselt (Blad: Hasselt Historiael)Hasselt ligt aan het Zwarte  Water, uitloper van de Vecht. Dit water had een open verbinding met de Zuiderzee, nu IJsselmeer. Hasselt werd als zodanig een handige plaats voor de scheepvaart, voor aanvoer en doorvoerhandel, ook van personen uit Duitsland. Hasselt lag in een gebied dat geregeerd werd door de bisschop van Utrecht (Het Sticht), namelijk Het Oversticht. Daar de bisschop bij vijandelijke invallen zelf niet zo gauw ter plaatse kon zijn met een leger moest hij in het Oversticht bondgenoten hebben. Zo hielpen in 1227 ridders uit Hasselt hem tegen opstandige Drenten (Slag bij Ane). Maar er waren ook machtige edelen die tegen hem opstonden (Van Eerde, Van Voorst, Van de Rutenborg, enz.).
Omstreeks 1252 kreeg Hasselt stadsrecht van bisschop Hendrik van Vianden. Wat eerst een nederzetting was werd nu een stad. Het principe van de middeleeuwse burcht ontstond. Er kwam een ommuring met daar om heen een gracht en daarbuiten vaak weer ophogingen (wallen). Hierdoor konden inwoners veiliger wonen. Ondanks enkele veranderingen heeft Hasselt zijn historische karakter voor een groot deel weten te behouden. De historische binnenstad van Hasselt en zijn verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad bevindt zich een stadsdeel met grote historische waarde: de grachtengordel met de Brouwersgracht, Prinsengracht, Baangracht en Heerengracht. Dit deel van de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ vooral aan de grachten, kades en monumentale panden. In totaal kent Hasselt ruim 70 rijksmonumenten.

Met het oog op de geschiedschrijving van Hasselt is het oude archief van onschatbare waarde. Voor zover bekend is het nooit door brand geteisterd. Het archief is daardoor, zowel in omvang als betekenis, één van de belangrijkste in Overijssel. Doordat er zoveel bewaard is gebleven, geeft het een zeer consistent overzicht door de eeuwen heen. Het archief wordt momenteel beheerd door de gemeente Zwartewaterland. Om de toegankelijkheid en juiste conserveringscondities ook voor de toekomst te waarborgen, is het archief inmiddels ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Nijeveen en Kolderveen (vroeger Nieveen en Colderveen)Fraaie site van de Historische Vereniging Nijeveen; ze geeft ook een kwartaalblad uit dat indertijd de naam Diekpraot heeft gekregen naar de dijken Dorpsstraat en Kolderveen. Ook is er een Beeldbank: er staan nu meer dan 2.000 foto's op. Jammer genoeg ontbreken veel namen. Misschien kunt u ons helpen. Heeft u interesse in de geschiedenis van Nijeveen/Kolderveen? Misschien kunt u eens in overweging nemen lid te worden van onze vereniging.NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging StaphorstWelkom op de website van de Historische Vereniging Staphorst. Op deze website laten wij de geschiedenis zien in de omgeving van Staphorst. Zoals u misschien al was opgevallen is het ontwerp van deze site geheel in Staphorster stijl. Herkenbaar is het Staphorster stipwerk aan beide zijden en het blauwe melkrek-motief. Kijk verder rond en laat u nog meer verrassen.

Onze vereniging heeft een archief met duizenden foto’s, dia’s en filmmateriaal. Een werkgroep is bezig dit materiaal te digitaliseren. De gedigitaliseerde foto’s worden opgeslagen in een zogenaamde beeldbank. De beeldbank kent een open en een gesloten gedeelte. De foto’s in het open gedeelte zijn door iedereen te bekijken op link.
U kunt hier zoeken op naam, onderwerp, trefwoord, jaartal enz.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Historische Vereniging Zwartsluis (met online foto's)De geschiedenis van Zwartsluis brengt ons terug naar eind veertiende eeuw. Toen was in een rechterlijk stuk sprake van een stuk land, gelegen bij “der Swarten Sluys”.

Na die periode is er ontzettend veel gebeurd tot Zwartsluis de plaats was zoals wij deze nu kennen. Ervaar aan de hand van een aantal interessante thema's hoe Zwartsluis zich ontwikkelde tot een prachtig dorp.

Fotomateriaal:
-Ansichtkaarten
-Van Eigen Erf, afbeeldingen 1927 tm 1941
-Kaarten topografisch, plattegrond
-Luchtfoto's
-Oude rekeningen
-Tekening en schilderij

NL(Overijssel)
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie OverijsselDeze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in de provincie Overijssel.NL(Overijssel)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Oud Ommen (met Fotoarchief)Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) is de nieuwe naam van de historische vereniging in Ommen als gevolg van het samengaan van de voormalige Historische Kring Ommen (HKO) en het Streekmuseum Ommen.

'Het verleden is het begin van de toekomst. Wie niet weet waar hij vandaan komt, kan niet weten waar hij heen gaat'
In deze rubriek kunt u uw (Ommer)familie belichten. Vermeld in het kort enkele gegevens over uw familie, zoals hun oorsprong, waar ze woonden, wat ze deden en andere leuke bijkomstigheden en mail die ons samen met enkele leuke (oude)foto’s. Dan zorgen wij voor de rest.

Fotoarchief via link
NL(Overijssel)
Rijssen in BeeldU hoeft niet alle gegevens in te vullen.
Zoektips: Probeer eens te zoeken op uw geboortedatum, een bepaalde persoon, straatnaam, gebouw, bedrijfsnaam, gebeurtenis of een bepaalde vereniging!
NL(Overijssel)
RTV Oost: uit het archief van de TV: Het OverstichtHistorisch programma, waarin 155 onderwerpen uit de Overijsselse geschiedenis nader belicht worden.
NB Klik op 'Gemist'
NL(Drenthe / Overijssel)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
Stadsmuseum SteenwijkIn het Stadmuseum aan het sfeervolle marktplein te Steenwijk vindt u een uitgebreide collectie voorwerpen die met de geschiedenis van de stad te maken heeft.
Porselein, aardewerk en zilver behoren tot de vaste opstelling. Ook is er een winkeltje uit “grootmoeders tijd” en zijn er talrijke voorwerpen te bewonderen die herinneren aan de lokale tabaks- en speelgoedindustrie. Belangrijk is ook de unieke collectie ESKAF-keramiek. Recent werd het museum uitgebreid met een grote expositieruimte waarin bijzondere aandacht word besteed aan het thema: Steenwijk Vestingstad
NL(Overijssel)
Staphorst in beeld Staphorst spreekt tot de verbeelding van media, filmmakers, fotografen, schrijvers, kunstenaars en onderzoekers.
De digitale expositie Staphorst in Beeld maakt inzichtelijk hoe en door wie Staphorst afgelopen decennia is verbeeld.
De belangrijkste en/of opvallendste items zijn voorzien van commentaar.
NL(Drenthe / Overijssel)
Stichting Oud Meppel (Blad: Oud Meppel)De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.
Ook biedt ze gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalblad.
Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van Meppel worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid. In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van Meppel opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de foto's bekijken.
NL(Drenthe / Overijssel)
categorie: begraafplaatsen
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Begraafplaats en joodse geschiedenis KampenWelkom op de website van de historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 400 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.
De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.
Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten. Als uitgangspunt zijn de grafstenen op de Israëlitische begraafplaats te Kampen genomen.
NL(Overijssel)
Henglias.nl : Een boekje open over ...........de Hengelose Families van toen.....www.Henglias.nl wil voor u de verzameling zijn van alle inwoners van ons mooie Hengelo. De oudste data stamt uit de Doop- en trouwboek vanaf 1643. Ook verzamelen wij oude foto's van de personen in onze database. Wij willen graag de genealogische gegevens een gezicht geven. Inmiddels meer dan 51.000 personen!!! Als laatste zijn wij ook op zoek naar materiaal over een aantal straat-projecten; alles over de Uitslagsweg, Spinnersweg en de Emmaweg. NL(Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Museum Palthehof NieuwleusenIn museum Palthehof wordt de geschiedenis van Nieuwleusen getoond door middel van vaste en tijdelijke tentoonstellingen. Het museum werd geopend op 3 april 1998. Het dankt zijn naam aan de familie Palthe. Museum Palthehof is gelegen in het mooie Palthebos, het groene hart van Nieuwleusen. Het ligt schuin achter de Grote Kerk in Nieuwleusen-zuid. Naast het museum is een oude, in 1943 gesloten, begraafplaats. Deze is in het museum digitaal te doorzoeken op persoonsnaam.
De collectie die in museum Palthehof wordt getoond, is in de loop der jaren ontstaan en bevat onder meer de inventaris van diverse kleine ambachtelijke bedrijfjes, boerengereedschappen, huishoudelijke voorwerpen en kledingstukken uit het leven van de Nieuwleusener voorouders.
NL(Overijssel)
Stichting Oud Meppel (Blad: Oud Meppel)De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.
Ook biedt ze gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalblad.
Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van Meppel worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid. In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van Meppel opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de foto's bekijken.
NL(Drenthe / Overijssel)
categorie: beroepen
"GROVESTINS" Een boerderij te Kommerzijl -Geschiedenis van de heerd Grovestins te Kommerzijl

-Kommerzijler krantartikel van 1956 over de werding van Kommerzijl

-Genemuiden: "Het veerongeluk op Biddag 1922 op het Zwartewater"

-Stamboom huidige bewoners (fam. Rook) boerderij “ Grovestins “ met een extra aanpassing.

-Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect
NL(Groningen / Overijssel)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Historisch Museum VriezenveenMuseum over de historie van de gemeente Vriezenveen. Speciale afdeling over de textielgeschiedenis van Vriezenveen (fa. Jansen & Tilanus). Documentatie over de grote brand, die Vriezenveen op 16 mei 1905 teisterde, waarbij 228 woningen, het gemeentehuis en twee kerken verloren gingen. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in een oude huiskamer, een boerenkeuken en een schoolklas van lang geleden. Het museum is beroemd geworden om haar uitgebreide Russische afdeling. Hier wordt het verhaal van de Rusluie verteld, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw hun waar in Rusland konden verkopen, en zelfs een Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg oprichtten. Deze afdeling van het museum laat de geschiedenis van de Rusluie weer tot leven komen.NL(Overijssel)
Historisch Museum Vriezenveen (Vereniging Oud Vriezenveen): RusluieDe inwoners uit dit Overijsselse dorp dreven een levendige handel met Sint Petersburg in de periode 1720-1917. In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dwor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Newa keerde men toch altijd weer terug naar het moederdorp.

In de speciale Russische afdeling van het Museum krijgt u een aardige indruk van deze rijke handelshistorie tussen Nederland en Rusland. Met beeldmateriaal en uitvoerige documentatie krijgt de bezoeker een beeld van Sint Petersburg. Ook van de reisroute van de ondernemende dorpelingen wordt gewag gemaakt door een kaart en reisverslag van een 14-jarige jongen, die de 15 dagen durende reis naar het verre Rusland meemaakte.
De namen: (link)

Aan de nauwe relatie tussen dit Twentse dorp en de kosmopolitische stad Sint Petersburg kwam een einde door de Russische revolutie.
NL(Overijssel) / Rusland
Veenmuseum VriezenveenseveldIn één van de originele veentreintjes kunnen de bezoekers over het terrein gereden worden. Onderweg stopt het treintje om de ingerichte veenhutten te bezichtigen, de typerende oude Vriezenveense boerderij en het winkeltje, annex gelagkamer (waar vroeger de lonen werden uitbetaald en ten dele in vloeibare vorm werden omgezet……) .
Het museumterrein kan ook uitstekend via de wandelroute worden bekeken (duur ongeveer 30 minuten). In de natte tijd is het terrein minder geschikt voor rolstoelgebruikers.
NL(Overijssel)
categorie: bronnen
Alle Twentenaren (vóór 1812)Aangemaakt door H.C. Zorn met hulp van velen in de jaren 1986-nu. Het bestand omvat gegevens van 103598 personen, bijna allen geboren in of om Twente, vóór 1812. De gegevens zijn voor circa 90% verkregen uit primaire bronnen. Daarnaast is gebruik gemaakt van gepubliceerde genealogieën en vooroudertabellen (kwartierstaten) van o.a. de leden van de afdeling Twente van de N.G.V. (de bronnen zijn vermeld). Het bestand is te beschouwen als een, nog lang niet volledige, reconstructie van de bevolking van Twente vóór 1812. Gelegde relaties berusten vaak op vermoedens, genealogen dienen daarom alle gegevens aan de bronnen te verifiëren! Bovendien is het mogelijk dat in de bronnen nog aanvullende informatie te vinden is.

NL(Overijssel)
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Begraafplaats en joodse geschiedenis KampenWelkom op de website van de historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 400 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.
De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.
Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten. Als uitgangspunt zijn de grafstenen op de Israëlitische begraafplaats te Kampen genomen.
NL(Overijssel)
Buitenhuis - Rouveen, Staphorst, IJhorstSinds 1987 ben ik als hobby bezig met stamboomonderzoek. Ondertussen heb ik zo'n 1050 voorouders gevonden. De meesten komen uit Rouveen en Staphorst. Enkele voorouders komen uit plaatsen in de omgeving: IJhorst, Nieuwleusen, Zwartewaterklooster, Kolderveen, Zuidwolde (Dr), Meppel, e.d. Via één voorouder kom ik terecht in Langenberg (Rijnland, Duitsland). De voorouders van mijn vrouw Tineke zijn vooral te vinden in Noord-Groningen. Daarnaast in oostelijk Friesland, Twente en de Kop van Overijssel. Genealogie is een leuke puzzel. Puzzel gerust mee.

NL(Groningen / Overijssel)
Genealogie voor oost Nederland (Lichtenvoorde)Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen uit Lichtenvoorde van 1739 tot 1811. Dit gaat soms terug tot het jaar 1600.
U vindt hier ook transcripties van gerechtelijke verslagen (Oud Rechterlijke Archieven (ORA)). Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
NL(Overijssel)
Genealogische Database Avereest (met fraaie achtergrond-informatie)In deze database worden alle mensen geplaatst die genealogische sporen hebben nagelaten in de voormalige gemeente Avereest (Overijssel). Basis van deze database zijn de 5.400 inwoners van deze gemeente op 1 januari 1850. Momenteel zijn alle 14.594 geboorte actes (1819-1905), alle 4.800 huwelijksactes (1819-1925) en alle 14.211 overlijdensactes (1819-1945) verwerkt. Belangrijke details uit de akten van de Burgelijke Stand en de bevolkingsregisters zijn als opmerking toegevoegd aan de persoonsgegevens. Momenteel worden de 25.000 records van het bevolkingsregister 1910-1920 toegevoegd.NL(Overijssel)
Genealogische gegevens uit Noord-Oost Overijssel (met Index op fam. namen)De gegevensverzameling (11-2016) bestaat uit 160.725 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 19.691 personen niet gepubliceerd.
De werkgroep genealogie van de Historische Vereniging Hardenberg en omgeving is bijna twintig jaar actief met het verzamelen, invoeren en beschikbaar stellen van gegevens uit akten van de Burgerlijke Stand, eerst uit akten van de B.S. Hardenberg (Ambt en Stad) en na de gemeentelijke herindeling in 2001 ook uit de B.S. Avereest en Gramsbergen.

Van bovenstaande gemeenten zijn alle akten die vrij zijn gegeven aanwezig op de studiezaal (op fiche en/of digitaal) en ingevoerd in Pro-Gen, het programma dat de vereniging gebruikt om deze gegevens voor stamboomonderzoek op te slaan.

Omdat er genealogisch sterke verbondenheid is met Ommen zijn we nu bezig om ook de gegevens uit de Burgerlijke Stand van Ommen (Stad en Ambt) hieraan toe te voegen.

Naast gegevens uit de vrijgegeven akten van de Burgerlijke Stand beschikt de vereniging ook over de DTB boeken van kerken in deze en veel omliggende plaatsen in Nederland en Duitsland. Want niet alleen met Ommen is er een sterke genealogische band, ook met omringende plaatsen in de Niedergrafschaft Bentheim, in de tegenwoordige samtgemeinde Emlichheim, Uelsen en Neuenhaus is die er.
Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Giethoorn: Gezinsreconstructies (door Johan Gaal)Gebruikte boeken uit Rijksarchief Zwolle:
•doopboek 136 (1728-1764)
•doopboek 137 (1764-1813)
•trouwboek 139 (1733-1813, hiaat van 24-4-1795/1-6-1806)
•Met aanvullingen uit de volkstelling van 8/30 augustus 1748 Schoutambt Giethoorn
NL(Overijssel)
Het historisch archief van de Gemeente AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien. NL(Overijssel)
Het Huis te Breckelenkamp (het archief is online!)De buitenplaats ''Het Huis te Breckelenkamp'' is een rijk voorbeeld van een 17de-eeuwse Oost-Nederlandse havezate. Het Huis ligt in een van de mooiste en rustigste gebieden van Twente; een door beken doorsneden essen-landschap, bekend om zijn monumentale eiken en beuken.
Grote delen van het Huis hebben de eeuwen nagenoeg ongeschonden doorstaan. Een gedeelte van de hoofdvleugel, de plafondschildering in de opkamer, de wachttoren, schouwen, gevelstenen, het lui-klokje en het diabolo-vormige grachtensysteem verkeren in vrijwel oorspronkelijke staat.

N.B.: het archief van Breckelenkamp is online te raadplegen!
NL(Overijssel)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
het Open Data platform van de gemeente EnschedeDeze site, opendata.enschede.nl, is het Open Data platform van de gemeente Enschede. Hierop vindt u de data van de gemeente Enschede die aangemerkt is als Open Data.

Open Data is overheidsinformatie die:
■ verzameld is in 't kader van de uitvoering van een publieke taak;
■ gefinancierd is met publieke midd. voor de uitv. van die taak;
■ openbaar is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
■ bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
■ bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.
(bron:https://data.overheid.nl/wat-is-open-data-concept)

Met behulp van dit platform van de gemeente Enschede kunnen die data opgevraagd worden. Deze standaarden en beschrijvingen van de gebruikte velden staan aangegeven in de omschrijving van de betreffende datasets.
NL(Overijssel)
Het verleden van IJsselmuiden ( met Grafhorst, Wilsum en de polder Mastenbroek)Op deze pagina vindt u een samenvatting van de resultaten uit genealogisch en historisch onderzoek in het gebied wat globaal gescheiden wordt door IJssel en Zwartewater. Onderdeel van dit onderzoeksgebied zijn de dorpen IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum en de polder Mastenbroek. De nadruk van mijn onderzoek ligt in de 17e, 18e en 19e eeuw. Met als bronnen de transcripties van de quotisatieregisters 1808 van IJsselmuiden en Wilsum; de betreffende transcripties van 1749 volgen nog. NL(Overijssel)
HISGIS: voor kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit.Welkom op de nieuwe website van HISGIS. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Utrecht)
Hist. Ver. Hardenberg en Omg. (Blad: Rondom den Herdenbergh)De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de studie, en het verbreiden van de kennis, van de geschiedenis van Hardenberg en omgeving, in de ruimste zin genomen. Het beschermen van het esthetisch en historisch-ruimtelijk karakter van Hardenberg en omgeving in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historische Kring Dalfsen (Blad: Rondom Dalfsen)De HKD heeft als doelstelling de historie van Dalfsen en zijn omgeving te onderzoeken en vast te leggen. De vereniging houdt zich bezig met het geven van informatie en voorlichting, het houden van lezingen, zonodig exposeren en de publicatie van het tijdschrift Rondom Dalfsen.
Binnen de HKD zijn de werkgroepen actief met aandachtsgebieden als bijvoorbeeld genealogie, boerderij- en veldnamenonderzoek, Dalfser dialect, foto’s, de periode 39-45, documentatie en nog vele andere zaken. Hieronder valt ook het unieke schildersmuseum Meesters.

De vereniging beschikt over een eigen lokatie die wekelijks een 4 tal ochtenden, een middag en een 3 tal avonden voor het publiek geopend is.
Bent u op zoek naar een bepaald onderwerp of informatie en heeft U de betreffende werkgroep gevonden? Neem dan contact op via het e-mailadres.
NL(Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart en BalkbrugDe belangstelling voor genealogie wordt groter en groter. Steeds meer mensen gaan op zoek naar de namen en de omstandigheden waaronder hun verre voorvaderen hebben geleefd.
Naast de Historische Database Avereest, die ook via onze website is te bekijken (Hist.Database Av.) nog een aantal interessante Genealogie-links.
Het betreft de BS van de (v.m.) gemeenten:
Avereest
Gramsbergen
Hardenberg (Stad en Ambt))
Ommen (Stad en Ambt)
Zwolle/Zwollerkerspel
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging IJsselham (Blad: De Silehammer)Onze vereniging is vertegenwoordigd in het Museumberaad Steenwijkerland, een koepel van musea en historische verenigingen in de gemeente Steenwijkerland. Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de belangstelling voor onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige gemeente IJsselham, met daarin de dorpen en streken Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl, Kalenberg, Kuinre, Blankenham, Baarlo, Muggenbeet, 't Nederland, Wetering en Scheerwolde.

"Wij de Municipaliteit des Scholtampts IJsselham Paaslo en de Oldemarkt Cum annexis benevens den Schout Certificeeren bij dezen , dat wij bij examinatie der lijsten van telling opgemaakt door W. Dumon, Jan Js Kuiper, en Cornelis Smit, bevonden hebben in dezelve Schoutampt te zijn het Getal van huisgezinnen en menschen als Volgt"

Als u zelf ook onderzoek doet naar (voormalige) inwoners van IJsselham en vast bent komen te zitten met uw onderzoek, kunt u een berichtje plaatsen op ons genealogische prikbord. Hopelijk komt u op deze manier in contact met medespeurders zodat uw onderzoek weer een nieuwe impuls krijgt. Ook als u al vergevorderd bent met uw onderzoek en uw resultaten op het internet heeft gepubliceerd, kunt u dit hier ook kenbaar maken (als er maar (oud-)inwoners van IJsselham in het onderzoek voorkomen).

Gezinsreconstructie voormalige gemeente IJsselham (met Index)
Laatste update: 11 aug 2016, 12591 personen, 4301 gezinnen.
‏Eigenaar stamboom: Historische Vereniging IJsselham‏
NL(Drenthe / Flevoland / Overijssel)
Katholieke families in en rond KuinreGenealogie rond het Stellingwerfse dorp Kuinre op de grens van Friesland, Overijssel en Flevoland; met RK Doopregister en Huwelijken van 1792 t/m 1811NL(Flevoland / Friesland / Overijssel)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
Stadsarchief Enschede/Lonneker (ook Rechterlijk Archief ! )Stadsarchief Enschede beschikt over archieven en collecties waarin u als geïnteresseerde veel informatie kunt vinden. Denk hierbij aan bronnen op genealogisch gebied waarmee u op zoek kunt gaan naar uw familiegeschiedenis. Of archieven op bestuurlijk gebied: u kunt daarmee een beeld krijgen van de gemeenten Enschede en Lonneker en haar bestuur. Daarnaast beschikt Stadsarchief Enschede over archieven van particulieren en bedrijven die een belangrijke rol gespeeld hebben en die de stad en haar ommeland kleur hebben gegeven.

Zoeken in het Rechterlijk Archief
Het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 is toegankelijk via indices die door vrijwilligers van het stadsarchief zijn opgesteld. Deze indices zijn onderaan deze pagina via de aangeboden links digitaal beschikbaar. Daarnaast is een deel van het archief doorzoekbaar in het digitale archief via de volgende LINK. Ook vindt u daar digitale exemplaren van de originele documenten.

NL(Overijssel)
Stichting Genealogische Werkgroep Twente (SGWT)Het ontstaan van de werkgroep is voortgekomen uit de vraag naar toegankelijkheid en op elk moment beter inzichtelijk maken van voor genealogische onderzoek belangrijke gegevens.
De stichting transcribeert dtb-boeken en andere bronnen. Transcriberen is het in leesbaar schrift typen van teksten in oud-schrift. De stichting houdt zich voornamelijk bezig met bewerken en publiceren van historische bronnen uit het werkgebied, globaal de regio Twente.
Aanvankelijk bracht de stichting haar transcripties uit in boekvorm. Vanaf 2005 worden echter alle transcripties als digitale bestanden (PDF-files) gepubliceerd en gebundeld op diverse zgn. regio cd-roms. Het getranscribeerde markeboek van de Eschmarke is alleen in boekvorm uitgegeven.

Hier vindt U een overzicht van de verkrijgbare cd-roms. Wilt U meer informatie over welke transcripties op een schijf staan, klik dan op een van de regio Cd’s uit de link
NL(Overijssel)
Stichting Historische sociëteit Enschede-Lonneker ('n Sliepsteen)De boerderijcommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft de boerderijen al beschreven in de Esmarke (deel 1), Broekheurne, Rutbeek en Usselo (deel 2).
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan deel 3: het gebied tussen de Haaksbergerstraat en de oude spoorlijn naar Haaksbergen.In ruim 200 pagina’s, met veel foto’s, staan van alle boerderijen in dit gebied de belangrijkste gegevens, bouwgeschiedenis en bewoners.
Dit keer met een extra CD met alle gegevens van het huisplaatsenregister van 1830-1940, gerangschikt op huis; genealogen zullen er van smullen. Ook interessant omdat de knechten, meiden en huurders vaak worden vermeld.
NL(Overijssel)
Transcripties DTB-boeken Noordoost TwenteTranscripties van doop-, trouw- en begraafboeken in de omgeving van Oldenzaal in Noordoost Twente. Plaatsen/parochies: Losser, de Lutte, Weerselo, Deurningen, Saasveld, Rossum, Nijstad.NL(Overijssel)
TwentebestandZoeken naar personen in het Twente Bestand die zijn geboren voor 1812.NL(Overijssel)
categorie: erfgoed
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
de "HEKHUIS" stamboompaginaOp deze website zijn gegevens beschikbaar over personen met de volgende geslachtsnamen:
Hekhuis, Hekhuijs, Heckhuis, Heckhuijs, Hekhuizen, Hekhuijsen, Heckhuijsen, Hekwolter of Hekhuis. De diverse stambomen sluiten (nog) niet op elkaar aan. Indien u aanmerkingen of aanvullende gegevens hebt, stuur me dan een e-mailtje.

Boerderijen en bewoners.
Op deze pagina foto's van boerderijen en de personen met de naam Hekhuis die deze boerderijen hebben bewoond.
NL(Overijssel / Zeeland)
De canon van de provincie Overijssel (NL)Maak kennis met geschiedenis en erfgoed in uw omgeving.
Deze site biedt een overzicht van canons in de provincie Overijssel op lokaal en uiteindelijk ook regionaal en provinciaal niveau. De onderwerpen bieden volop mogelijkheid tot kennismaking met de geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van de eigen woonomgeving. De site is een initiatief van de stichting IJsselacademie. De canons zijn gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden.
NL(Overijssel)
de IJsselacademie: voor streekcultuur in OverijsselDe IJsselacademie is een kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel. U kunt bij ons terecht met vragen over taal, geschiedenis en tradities in de regio. We maken ons hard voor wetenschappelijk onderzoek en versterken de belevingswaarde van streekcultuur. Dat doen we via publicaties, evenementen en educatie. Hierbij werken we nauw samen met het HCO vestiging Zwolle en regionale erfgoedpartners.

Fondslijst Stichting IJsselacademie ( link ): een volledig overzicht van onze publicaties is de PDF-fondslijst. 
NL(Overijssel)
de Stad Vollenhove door de eeuwen heenEen belangrijk gedeelte van de historie van de Stad Vollenhove wordt weerspiegeld in de vele bouwwerken die Vollenhove eens sierden. Stadsmuren zijn er nooit geweest, maar wel wallen, grachten en poorten, zie de ontwikkeling van de stad. Er zijn twee oude kerkgebouwen en een kapel, een voormalig stadhuis en vooral waren er veel havezaten. Daarvan zijn er nog enkele bewaard gebleven. Zie ook de lijst met rijksmonumenten in Vollenhove.

Na de Utrechtse bisschoppen die 's zomers in Vollenhove resideerden (11e tot 16e eeuw) waren twee stadhouders van keizer Karel V belangrijke inwoners van Vollenhove (16e eeuw). De adellijke familie Sloet, met diverse leden in Vollenhove, was invloedrijk en kleurrijk van de 16e tot de 20e eeuw en tot op heden op een havezate vertegenwoordigd. Engelenburg, met als bekendste burgemeester Lucas, was een geslacht dat enkele eeuwen in Vollenhove woonde. Seidel, een Duitse legermuzikant, was in de 18e eeuw van belang voor Schokland en via zijn nazaten tot in de 20e eeuw door het gelijknamige restaurant. Dan Van Smirren, een redersfamilie en visexporteur in de 19e en begin 20e eeuw, daarna vanuit Engeland donateur aan het sociaal-culturele leven in Vollenhove. Een andere belangrijke vishandelaar en -verwerker was Van Gulik. In de 20e eeuw waren de dokters Jansen en Van Setten belangrijke personen voor Vollenhove. Jachtbouwer Wolter Huisman bracht vanaf 1971 met zijn sterk groeiend bedrijf nieuw elan naar Vollenhove.
NL(Overijssel)
Erfgoedbibliotheek OverijsselDeze website is een initiatief van Stadsarchief- en Athenaeum-Bibliotheek te Deventer en de Rijnbrink-Groep te Nijverdal met het doel de virtuele Erfgoedbibliotheek Overijssel te promoten en te ontsluiten. Een kijkje waard !

NL(Overijssel)
Gereformeerde Kerk te ZwartsluisOnze gemeente heeft een drietal geboortedata.
-In 1845 werd in Zwartsluis een Afgescheiden gemeente opgericht. Deze Christelijke Gereformeerde Gemeente had een kerkgebouw aan De Nieuwesluis.
-In januari 1887 vond ook in ons dorp de Doleantie plaats: er ontstond een Nederduits Gereformeerde Kerk. Men bouwde een noodkerk aan Het Singel.
-In 1892 gingen beide gemeenten samen: het begin van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis. Om die eenheid als het ware te onderstrepen werd besloten samen een nieuwe kerk te bouwen aan Het Singel. In 1893 was het fraaie kerkgebouw klaar, waarin wij nog steeds samenkomen voor onze erediensten.
In 2011 is de kerk ingrijpend gerestaureerd. De gevels binnen en buiten zijn voorzien van wapeningsstaven ter plaatse van de scheurvormingen. Deze scheurvormingen werden o.a. veroorzaakt door de druk van de toren op de spantconstructie.

Voor meer informatie over de geschiedenis van de kerk verwijzen we naar het boek Van Voorgaande Dingen van dhr. R.D. Leenman.
Het boekje Een tijd om te bewaren (onder redactie van ds. O. Doorn) verhaalt de restauratie-periode van 1988 tot 1990.
NL(Overijssel)
Heemkunde Denekamp (blad: 't Onderschoer)In het Heberegister van Werden komt een naam voor, die lijkt op Denekamp. De letterlijke tekst in het middel­eeuws Latijn luidt: "In daginghem duo homines comm. XIIII den. et V mod. de sigl. et II mod. Avene." Ruwweg betekent dit: In Denekamp (betaalden) twee mannen (hoofdbewoners van de erven) samen veertien denarii en vijf mud rogge en twee mud haver.
Van Daginghem naar Denekamp
Tot ongeveer 1800 vinden we in documenten vele varianten voor de dorpsaanduiding: Demnichem (1276), Degenechem (1295), Degeninkhem (1410), Deghenicham (1475), Denecamp (1550), Degenichem (1601) en Dengenkamp (1645). Het lijkt erop dat de naam Denekamp pas in de loop van de 17de eeuw voor de inwoners van het dorp gebruikelijk is geworden. In Denekamps oudste kerkelijke trouwboek van 1674 begint predikant Weerman op de eerste bladzijde met: "Voorberigt aan den Leeser. Johannes Henricus Weerman, predicant van Denekamp wenscht hertelijk allen den geenen, die in dit trouwboek leesen sullen, welvaaren en saligheid van de drie-eenige en salige God." Opmerkelijk is dat zowel de predikant als de pastoor al "Denekamp" schreven en bleven schrijven, terwijl anderen zoals reizigers en kaartenmakers nog vroegere namen hanteerden.
NL(Overijssel)
Heemkundige vereniging 'Omheining' te HeinoVereniging voor Heemkunde ''Omheining'' te Heino.
De werkgroep Genealogie en documentatie houdt de knipselcollectie up to date en beheert een collectie bidprentjes, familieadvertenties, doop-, trouw- en begraafboeken, burgerlijke stand en bevolkingsregisters op fiches en een bibliotheek.
NL(Overijssel)
Het Verhaal van Overijssel (incl. Cultuurhistorische Atlas)Overijssel heeft een buitengewoon interessante geschiedenis. Een geschiedenis die zich vertaald heeft in zichtbaar (materieel, bijv. gebouwen en archeologie) en minder zichtbaar (immaterieel, bijv. streekgeschiedenis, -cultuur, -taal) erfgoed. De regeling "Het Verhaal van Overijssel" legt de koppeling tussen materieel en immaterieel erfgoed. Voor projecten die het verhaal vertellen achter de gebouwde, karakteristieke omgeving, die de zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoud van streektaal en -cultuur, kunt u een subsidie aanvragen. Van 1 januari tot 2 februari 2015 staat de regeling weer open.NL(Overijssel)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Hasselt (Blad: Hasselt Historiael)Hasselt ligt aan het Zwarte  Water, uitloper van de Vecht. Dit water had een open verbinding met de Zuiderzee, nu IJsselmeer. Hasselt werd als zodanig een handige plaats voor de scheepvaart, voor aanvoer en doorvoerhandel, ook van personen uit Duitsland. Hasselt lag in een gebied dat geregeerd werd door de bisschop van Utrecht (Het Sticht), namelijk Het Oversticht. Daar de bisschop bij vijandelijke invallen zelf niet zo gauw ter plaatse kon zijn met een leger moest hij in het Oversticht bondgenoten hebben. Zo hielpen in 1227 ridders uit Hasselt hem tegen opstandige Drenten (Slag bij Ane). Maar er waren ook machtige edelen die tegen hem opstonden (Van Eerde, Van Voorst, Van de Rutenborg, enz.).
Omstreeks 1252 kreeg Hasselt stadsrecht van bisschop Hendrik van Vianden. Wat eerst een nederzetting was werd nu een stad. Het principe van de middeleeuwse burcht ontstond. Er kwam een ommuring met daar om heen een gracht en daarbuiten vaak weer ophogingen (wallen). Hierdoor konden inwoners veiliger wonen. Ondanks enkele veranderingen heeft Hasselt zijn historische karakter voor een groot deel weten te behouden. De historische binnenstad van Hasselt en zijn verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad bevindt zich een stadsdeel met grote historische waarde: de grachtengordel met de Brouwersgracht, Prinsengracht, Baangracht en Heerengracht. Dit deel van de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ vooral aan de grachten, kades en monumentale panden. In totaal kent Hasselt ruim 70 rijksmonumenten.

Met het oog op de geschiedschrijving van Hasselt is het oude archief van onschatbare waarde. Voor zover bekend is het nooit door brand geteisterd. Het archief is daardoor, zowel in omvang als betekenis, één van de belangrijkste in Overijssel. Doordat er zoveel bewaard is gebleven, geeft het een zeer consistent overzicht door de eeuwen heen. Het archief wordt momenteel beheerd door de gemeente Zwartewaterland. Om de toegankelijkheid en juiste conserveringscondities ook voor de toekomst te waarborgen, is het archief inmiddels ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Nijeveen en Kolderveen (vroeger Nieveen en Colderveen)Fraaie site van de Historische Vereniging Nijeveen; ze geeft ook een kwartaalblad uit dat indertijd de naam Diekpraot heeft gekregen naar de dijken Dorpsstraat en Kolderveen. Ook is er een Beeldbank: er staan nu meer dan 2.000 foto's op. Jammer genoeg ontbreken veel namen. Misschien kunt u ons helpen. Heeft u interesse in de geschiedenis van Nijeveen/Kolderveen? Misschien kunt u eens in overweging nemen lid te worden van onze vereniging.NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging WijheWijhe is een prachtig oud dorp, bekend sinds het jaar 960. In 1960 is uitbundig het 1000-jarig bestaan gevierd. In 2010 bestond Wijhe 1050 jaar. De buurschappen van Wijhe zijn zo mogelijk nog ouder. Tongeren bijvoorbeeld werd al genoemd in het jaar 956.
Al met al voldoende reden om via onze vereniging de historie in te duiken. Dat doen wij in verschillende werkgroepen.
De vereniging telt meer dan 500 leden en heeft haar onderkomen in het Wijhes Museum.
Deze website is niet geschikt voor het aanbieden van heel veel historisch materiaal. Daarvoor is onze vereniging aangesloten bij de website die door het Historisch Centrum Overijssel is ontwikkeld: Mijn Stad Mijn Dorp link
NL(Overijssel)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Museum en Uitgeverij 'Twentse Welle' (Jaarboek Twente)Al sinds 1962 is het Jaarboek Twente niet weg te denken als het gaat om de bestudering en beschrijving van de vele aspecten van de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, bouwkunst, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen van de regio Twente. De vele auteurs, zowel amateurs als professionals, bepalen vanaf het prille begin de veelkleurigheid en daardoor het bijzondere karakter van dit Jaarboek. De inmiddels vele honderden artikelen zijn en blijven lezenswaard voor alle bewoners van Twente en vormen een indrukwekkend bestand aan kennis en ervaring.

NL(Overijssel)
Museumboerderij 't Olde Maat Uus - GiethoornZie hoe een authentieke Gieterse boerderij aan de dorpsgracht werd ingericht om u kennis te laten maken met het alledaagse leven in een bijzonder dorp. Enthousiaste vrijwilligers leggen u uit hoe boerenbedrijf, turfwinning, rietsnijderij en dergelijke in het begin van de vorige eeuw het dagelijks leven in Giethoorn bepaalden. Daarnaast zijn er regelmatig exposities.
Graag tot ziens in Giethoorn! Graag tot ziens in 't Olde Maat Uus.

Het museum is vanwege renovatie, onderhoud en herinrichting gesloten tot circa 15 April 2017.
Daarvoor het volgende:link
NL(Overijssel)
Olster ErfgoedHistorische vereniging met werkgroep genealogieNL(Overijssel)
RTV Oost: uit het archief van de TV: Het OverstichtHistorisch programma, waarin 155 onderwerpen uit de Overijsselse geschiedenis nader belicht worden.
NB Klik op 'Gemist'
NL(Drenthe / Overijssel)
Stadsmuseum SteenwijkIn het Stadmuseum aan het sfeervolle marktplein te Steenwijk vindt u een uitgebreide collectie voorwerpen die met de geschiedenis van de stad te maken heeft.
Porselein, aardewerk en zilver behoren tot de vaste opstelling. Ook is er een winkeltje uit “grootmoeders tijd” en zijn er talrijke voorwerpen te bewonderen die herinneren aan de lokale tabaks- en speelgoedindustrie. Belangrijk is ook de unieke collectie ESKAF-keramiek. Recent werd het museum uitgebreid met een grote expositieruimte waarin bijzondere aandacht word besteed aan het thema: Steenwijk Vestingstad
NL(Overijssel)
Stichting Heemkunde TubbergenOok in het dorp Tubbergen is een heemkundestichting actief waar u terecht kunt voor taal, folklore, volksverhalen en -gebruiken, naamkunde, flora en fauna, sociologie, aardrijkskunde, kerkgeschiedenis, veldnamen, genealogie, etc.
De stichting is in 2000 opgericht door een aantal enthousiaste mensen die merkten dat er veel van de geschiedenis van het dorp verloren dreigde te gaan.
De eerste stap die ze gezet heeft was de publicatie van het boek ''''''''''''''''Dorp en buurtschap Tubbergen in de 20e eeuw'''''''''''''''': Een reeks interviews met oudere inwoners van het dorp over het leven vroeger en nu.
Andere zaken waar de stichting zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld het inrichten van een bibliotheek over Tubbergen, het verzamelen van geluid- & beeldmateriaal over Tubbergen (foto’s en oud filmmateriaal).
Verder willen we aandacht besteden aan de kerkgeschiedenis en de vroegere middenstand. In de toekomst zullen, bij voldoende belangstelling, ook werkgroepen in het leven worden geroepen die zich bezig houden met de oude gebruiken in en rond het dorp, veldnamen, genealogie en ga zo maar door.
NL(Overijssel)
Stichting Historische Sociëteit Enschede-LonnekerDe Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker telt ongeveer 400 leden. Zij zijn actief betrokken bij het wel en wee van Enschede. Zij doen onderzoek naar de geschiedenis van de stad en de directe omgeving. De ontwikkelingen van Enschede volgen zij op de voet. Niet alleen uit belangstelling, maar ook als waakhond; zij plaatsen kritische kanttekeningen als er bijzondere waarden verloren dreigen te gaan. NL(Overijssel)
Veenmuseum VriezenveenseveldIn één van de originele veentreintjes kunnen de bezoekers over het terrein gereden worden. Onderweg stopt het treintje om de ingerichte veenhutten te bezichtigen, de typerende oude Vriezenveense boerderij en het winkeltje, annex gelagkamer (waar vroeger de lonen werden uitbetaald en ten dele in vloeibare vorm werden omgezet……) .
Het museumterrein kan ook uitstekend via de wandelroute worden bekeken (duur ongeveer 30 minuten). In de natte tijd is het terrein minder geschikt voor rolstoelgebruikers.
NL(Overijssel)
Vereniging Oud VriezenveenHet werkgebied van de vereniging strekt zich uit over de zeven dorpskernen Aadorp, Bruinehaar, De Pollen, Vriezenveen, Weitemanslanden, Westerhaar-Vriezenveensewijk en de Westerhoeven.
Het doel van de vereniging is de behartiging der oudheid- en geschiedkundige belangen in de gemeente Vriezenveen, het bevorderen van de daarmee gepaarde wetenschap, de instandhouding, bewaring, waar wenselijk herstel, van de betrekkelijke monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor.
De vereniging tracht deze doeleinden te bereiken langs wettige weg:
door het verzamelen van de uitsluitend op de gemeente Vriezenveen betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, d.w.z. bewaring en opstelling daarvan in een speciaal daartoe te Vriezenveen in te richten oudheidkamer. Na vele omzwervingen door het dorp heeft de vereniging haar eigen museum (Historisch Museum Vriezenveen), gevestigd in het oude gemeentehuis van Vriezenveen aan het Westeinde 54.
NL(Overijssel)
Zwolse Historische VerenigingDe Zwolse Historische Vereniging is in 1983 opgericht voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Zwolle.
Zwolle is een boeiende stad en wie zou niet willen weten hoe dat is gekomen. Hoe is de stad ontstaan en wat gebeurde er in de afgelopen eeuwen en in het recente verleden?
De Zwolse Historische Vereniging houd zich bezig met het beantwoorden van dergelijke vragen.
Dit doet zij op verschillende manieren.
NL(Overijssel)
categorie: familieberichten en bidprentjes
Gezinsreconstructies (Ambt-)VollenhoveDe publicatie Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove is samengesteld door Guus Nijhuis.
Het begon in 1975 en is in 40 jaar naar bijna 54.500 personen gegroeid. Er worden minder personen getoond omdat personen die in leven zijn of waarvan ik niet weet of ze nog leven, niet gepubliceerd worden. De connecties naar buiten zijn ook zoveel mogelijk opgenomen. Het bestand bevat ook veel families uit de omliggende gemeenten zoals Beulake, Zwartsluis, Blokzijl, Wanneperveen, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Blankenham, Muggebeet, Kalenberg, Giethoorn etc.
NL(Drenthe / Overijssel)
Heemkundige vereniging 'Omheining' te HeinoVereniging voor Heemkunde ''Omheining'' te Heino.
De werkgroep Genealogie en documentatie houdt de knipselcollectie up to date en beheert een collectie bidprentjes, familieadvertenties, doop-, trouw- en begraafboeken, burgerlijke stand en bevolkingsregisters op fiches en een bibliotheek.
NL(Overijssel)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
SchansenOp deze site wordt de geschiedenis van de familie Ramaker bijgenaamd Schansen uitgewerkt. De bijnaam Schansen is ontstaan doordat een voorvader Ramaker op een boerderij met een schans tegen hoogwater in de gemeente Hardenberg heeft gewoond.
Ook een aangetrouwde tak Scheffer blijkt op dezelfde boerderij te hebben gewoond en kreeg dezelfde bijnaam Schansen.
NL(Overijssel)
categorie: familieverenigingen
"GROVESTINS" Een boerderij te Kommerzijl -Geschiedenis van de heerd Grovestins te Kommerzijl

-Kommerzijler krantartikel van 1956 over de werding van Kommerzijl

-Genemuiden: "Het veerongeluk op Biddag 1922 op het Zwartewater"

-Stamboom huidige bewoners (fam. Rook) boerderij “ Grovestins “ met een extra aanpassing.

-Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect
NL(Groningen / Overijssel)
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Berith Salom - Spanjaard x van Gelder - BorneBerith Salom (lett. 'het verbond van Salomon') is een familievereniging opgericht in 1861 ter gelegenheid van het Gouden Huwelijksfeest,te Borne van onze Stamouders, Salomon Jacob Spanjaard en Sara David van Gelder. Ruim een eeuw later komen de nazaten nog ieder jaar bijeen op een feestelijke 'familiedag'. Leefden in 1861 bijna alle nazaten van het gouden paar (9 kinderen en 50 kleinkinderen) in Nederland (vooral Twente en omgeving), nu zijn we verspreid over de gehele wereld. Ons doel is het contact met zoveel mogelijk afstammelingen te onderhouden. Dit doen we via ons periodiek de Mishpagazette, de familiedagen en steeds meer andere activiteiten, zoals de familie seider (maaltijd tijdens het Joodse Paasfeest) en het familiegesprek.NL(Overijssel)
Buitenhuis - Rouveen, Staphorst, IJhorstSinds 1987 ben ik als hobby bezig met stamboomonderzoek. Ondertussen heb ik zo'n 1050 voorouders gevonden. De meesten komen uit Rouveen en Staphorst. Enkele voorouders komen uit plaatsen in de omgeving: IJhorst, Nieuwleusen, Zwartewaterklooster, Kolderveen, Zuidwolde (Dr), Meppel, e.d. Via één voorouder kom ik terecht in Langenberg (Rijnland, Duitsland). De voorouders van mijn vrouw Tineke zijn vooral te vinden in Noord-Groningen. Daarnaast in oostelijk Friesland, Twente en de Kop van Overijssel. Genealogie is een leuke puzzel. Puzzel gerust mee.

NL(Groningen / Overijssel)
Coevern op 't web: Voorlopig alleen een hele reeks familiestambomen (160).Coevorder Stambomen: Deze webstek is een verzameling van ruim honderdzestig genealogieën van families die hun wortels, of tenminste een paar takken, in Coevorden hebben.
Elke genealogie of stamboom bevat minstens vijf aangetrouwden uit één van de andere stambomen. Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web.
De genealogieën zijn het resultaat van zo''''n tien jaar verzamelen. Sommige zijn echter nog verre van compleet.

Vernuver oe d''r mit. :-)

Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
de "HEKHUIS" stamboompaginaOp deze website zijn gegevens beschikbaar over personen met de volgende geslachtsnamen:
Hekhuis, Hekhuijs, Heckhuis, Heckhuijs, Hekhuizen, Hekhuijsen, Heckhuijsen, Hekwolter of Hekhuis. De diverse stambomen sluiten (nog) niet op elkaar aan. Indien u aanmerkingen of aanvullende gegevens hebt, stuur me dan een e-mailtje.

Boerderijen en bewoners.
Op deze pagina foto's van boerderijen en de personen met de naam Hekhuis die deze boerderijen hebben bewoond.
NL(Overijssel / Zeeland)
De familie Groen-BreukelmanOp deze website gaat het over families uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Overijssel.
Daarnaast zijn er echter ook veel gegevens uit Duitsland en Amerika.
Als U merkt dat een bepaalde persoon ten onrechte wel of niet genoemd wordt, wilt U mij daar dan op attenderen? Ik zal dat dan zo spoedig mogelijk corrigeren.
(In verband met de privacy-wetgeving worden personen die nog in leven zijn hier niet vermeld).
Duitsland / NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Zeeland / Zuid-Holland) / Verenigde Staten
De familie ReuzelVia deze pagina stellen we onze stamboom beschikbaar voor geïnteresseerden en hopen we in contact te komen met collega hobbyisten met wie we stukjes stamboom delen. Uitgangspunten zijn onze (groot)ouders: Paulus Reuzel, Berta Jansen, Bernardus Gerritsen en Aleida Degger. Zij komen voornamelijk uit Rooms Katholieke families die tot in het verre verleden hoofdzakelijk in Overijssel en Gelderland leefden.NL(Gelderland / Overijssel)
De Familie Veen (het Veen-genootschap)Dit is de Website van het Veen-Genootschap dat is opgericht voor de familie naam Veen uit Vollenhoven. Het belangrijkste doel van het genootschap:
- het verzamelen en bewaren van de genealogische gegevens en het inventariseren van zaken en goederen die met de geschiedenis van de familienaam VEEN verband hielden / houden.
NL(Overijssel)
Erve Strookappe: de geschiedenis van de familie Strookappe, Strokappe en StrokapDeze website beschrijft de gehele familie Stro(o)kap(pe) welke is ontstaan uit het boerderijtje Strokappe in de Beuseberg bij Holten.NL(Gelderland / Overijssel)
Genealogica: Boek over de familie's de Wilde en Dubbe (langs de IJssel)Op deze site wordt de geschiedenis van de familie de Wilde gepubliceerd. Deze familie heeft gewoond in Wilp, Twello , Terwolde en Deventer. De meeste familieleden dragen de familienaam de Wilde, maar sommigen gebruiken sinds 1811 het patroniem Dubbe als achternaam.
Het boek is te koop bij de Oudheidkundige Kring Voorst.

NL(Gelderland / Overijssel)
Genealogie en kwartierstaat GaalSinds 1985 ben ik bezig met het uitzoeken van de genealogie en kwartierstaat Gaal. Momenteel ben ik in het bezit van gegevens betreffende 20.000 personen waarvan 1.360 met de achternaam Gaal of zoals vroeger geschreven Gael.

De frequentie van voorkomen van de naam Gaal volgens het Nederlands Repertorium van Familie-namen, gebaseerd op de volkstelling van 31 mei 1947, betreft mannen, vrouwen en kinderen. In totaal komen er 379 personen met de naam Gaal in voor, die als volgt over de provinciën waren verdeeld: ..........
Mogelijk zijn al deze personen terug te voeren naar één stamvader. Momenteel zijn echter drie afzonderlijke groepen Gaal aan te wijzen, nl.
-uit Willem Jansz. Gael huwt 1595 te Haarlem Cathalina Verlooveren;
-uit Jan Jansz. Gaal, vermeld in 1503 te Assendelft;
- en uit Baart Jansz. Gaal, geboren ca. 1670, huwt 1704 te Assendelft Maartje Jacobs Nielen.

Bij de kunstschilders Thomas en Pieter Gaal ga ik er vanuit dat ze bij de genealogie Gaal horen, (zie Genealogie Gaal/Gael, 17e generatie bij no. XVII-j) een en ander is echter niet bewezen. Over hen zijn publikaties verschenen in de Kamper-almanak en in de Nederlandsche Leeuw?, (zelf heb ik deze publikaties nog niet kunnen raadplegen).
NL(Overijssel)
Genealogie voor oost Nederland (Lichtenvoorde)Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen uit Lichtenvoorde van 1739 tot 1811. Dit gaat soms terug tot het jaar 1600.
U vindt hier ook transcripties van gerechtelijke verslagen (Oud Rechterlijke Archieven (ORA)). Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
NL(Overijssel)
Giethoorn: Gezinsreconstructies (door Johan Gaal)Gebruikte boeken uit Rijksarchief Zwolle:
•doopboek 136 (1728-1764)
•doopboek 137 (1764-1813)
•trouwboek 139 (1733-1813, hiaat van 24-4-1795/1-6-1806)
•Met aanvullingen uit de volkstelling van 8/30 augustus 1748 Schoutambt Giethoorn
NL(Overijssel)
Stambomen Zuid-Oost-Drenthe (400)Deze website bevat een vierhonderdtal genealogieën die hun oorsprong hebben in Zuid Oost Drenthe, Noord Oost Overijsel, de Duitse grensstreek en met name in de plaatsen:
Coevorden, Dalen, Wachtum, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo, Emmen, Odoorn, Borger, Gasselte, Gieten en Hardenberg.
Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Stamboom KlaversHet begon met de stamboom van de familie Klavers. Inmiddels staat er echter veel meer in mijn bestand...

De publicatie Stamboom Klavers is samengesteld door Joop Klavers. De gegevensverzameling bestaat uit 175.912 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 59.535 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.
NL(Drenthe / Overijssel)
Stichting Edwina van Heek (Enschede)Alleen homepage met adres.NL(Overijssel)
Stichting Familie WagenvoortOnze familienaam ontlenen wij aan een boerderij, gelegen in Harfsen, gemeente Gorssel, ten oosten van Zutphen. Die boerderij lag aan de Harfsense beek, vlak bij een plaats waar die beek zo ondiep was, dat de boeren er met paard en wagen doorheen konden rijden. Zo’n plaats heet een 'voorde' of 'voort'; daarom de naam Wagenvoort, net als Coevorden en Oxford, waar de koeien en de ossen door de rivier konden lopen. De naam is heel oud: al in 1421 wordt de boerderij vermeld. Of wij van de bewoners uit die tijd afstammen, is onzeker.NL(Overijssel)
ten Bruggencate en AlmeloIk (Afina Broekman) begon aan dit project, omdat mijn vader voor 75% een ten Bruggencate is. Aangezien ze meer dan 300 jaar in Almelo woonden, was het doorploegen van de doop- en trouwboeken niet zo moeilijk. En voor mijn gevoel konden er toch niet zoveel zijn. Na al deze jaren heb ik zo'n 1100 ten Bruggencate's (met diverse spellingen) die bewezen afstammelingen zijn van de eerste Harmen ten Bruggencate, en nog zo'n 180 (vnl. hedendaagse) die nog niet aan de stamboom vastzitten.

Deze webpage bevat alle afstammelingen, behalve personen geboren na 1925, en/of overleden na 2000. Personen van wie niets meer bekend is dan een doop/geboorte datum en overlijdens datum, worden wel vermeld, maar hebben geen eigen pagina, en komen niet in de index voor. Van niet vermelde peronen kan meer informatie op aanvraag beschibaar zijn (of voor mensen in Almelo: probeer de Almelo database).

Aangezien de ten Bruggencate's over de hele wereld uitwaaiden, geeft een vlaggetje in de index aan waar ze zitten, tenminste voor de voornaamste landen. Nederland is niet aangegeven met een vlaggetje.

Het project Almelo Gezinsreconstructies (1600-1850) groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van de familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
categorie: geschiedenis
"GROVESTINS" Een boerderij te Kommerzijl -Geschiedenis van de heerd Grovestins te Kommerzijl

-Kommerzijler krantartikel van 1956 over de werding van Kommerzijl

-Genemuiden: "Het veerongeluk op Biddag 1922 op het Zwartewater"

-Stamboom huidige bewoners (fam. Rook) boerderij “ Grovestins “ met een extra aanpassing.

-Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect
NL(Groningen / Overijssel)
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Beeldbank Stadsarchief DeventerHCO Deventer beheert een uitgebreide collectie historisch beeldmateriaal, waaronder foto's, (glas)negatieven, manuscriptkaarten, affiches, prentbriefkaarten en tekeningen van Deventer, Colmschate, Diepenveen en Bathmen.
Van oorsprong heet deze verzameling beeldmateriaal de "Topografisch-Historische Atlas": een verzameling prenten, portretten en tekeningen die betrekking hebben op de geschiedenis van een stad, een streek of een land.
Het oude "Deventer in Beeld" is opgenomen in de beeldbank.
NL(Overijssel)
Berith Salom - Spanjaard x van Gelder - BorneBerith Salom (lett. 'het verbond van Salomon') is een familievereniging opgericht in 1861 ter gelegenheid van het Gouden Huwelijksfeest,te Borne van onze Stamouders, Salomon Jacob Spanjaard en Sara David van Gelder. Ruim een eeuw later komen de nazaten nog ieder jaar bijeen op een feestelijke 'familiedag'. Leefden in 1861 bijna alle nazaten van het gouden paar (9 kinderen en 50 kleinkinderen) in Nederland (vooral Twente en omgeving), nu zijn we verspreid over de gehele wereld. Ons doel is het contact met zoveel mogelijk afstammelingen te onderhouden. Dit doen we via ons periodiek de Mishpagazette, de familiedagen en steeds meer andere activiteiten, zoals de familie seider (maaltijd tijdens het Joodse Paasfeest) en het familiegesprek.NL(Overijssel)
Bommen op Enschede 40-45Op deze site zijn de gebeurtenissen in Enschede uit de Tweede Wereldoorlog op een rij gezet. De overzichten van verwoeste percelen kunnen hiaten vertonen. Een aantal straten was dermate verwoest dat ruimen de enige mogelijkheid was. Dat leidde tot de aanleg van Boulevard 1945 (met verdwenen straatnamen).NL(Overijssel)
Catalogus Bibliotheek Stichting Oud Meppel (met speciale zoekfunctie!)Deze website bevat de catalogus van boeken, tijdschriften en het archiefmateriaal dat bij de Stichting Oud Meppel berust.
Deze boeken en documenten zijn in het Historisch Centrum Meppel (HCM) van de stichting in te zien. Verder vindt u op deze website:
- het Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel, gecombineerd met dat van de Gemeente Meppel,
- het Kwartaalbladarchief (bladen door de stichting uitgegeven) en het Gravenarchief (Algemene Begraafplaats).
- (Interne, oftewel uitgebreidere, versies hiervan zijn in de bibliotheek van het HCM te raadplegen)
NL(Drenthe / Overijssel)
Cultuur-historisch Centrum Land van Vollenhove (Blad: Kondschap)Welkom op de site van het Cultuur Historisch Centrum ( CHC ) Land Van Vollenhove.
-Duizend jaar bewoning
-Duizend jaar landschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar waterbeheersing
-Duizend jaar maatschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar religie
-Duizend jaar ....
Kortom: Duizend jaar cultureel erfgoed.

Kennis hierover vergaren en overdragen is de opdracht van het CHC Land van Vollenhove.
NL(Drenthe / Overijssel)
De canon van de provincie Overijssel (NL)Maak kennis met geschiedenis en erfgoed in uw omgeving.
Deze site biedt een overzicht van canons in de provincie Overijssel op lokaal en uiteindelijk ook regionaal en provinciaal niveau. De onderwerpen bieden volop mogelijkheid tot kennismaking met de geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van de eigen woonomgeving. De site is een initiatief van de stichting IJsselacademie. De canons zijn gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden.
NL(Overijssel)
de IJsselacademie: voor streekcultuur in OverijsselDe IJsselacademie is een kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel. U kunt bij ons terecht met vragen over taal, geschiedenis en tradities in de regio. We maken ons hard voor wetenschappelijk onderzoek en versterken de belevingswaarde van streekcultuur. Dat doen we via publicaties, evenementen en educatie. Hierbij werken we nauw samen met het HCO vestiging Zwolle en regionale erfgoedpartners.

Fondslijst Stichting IJsselacademie ( link ): een volledig overzicht van onze publicaties is de PDF-fondslijst. 
NL(Overijssel)
de Stad Vollenhove door de eeuwen heenEen belangrijk gedeelte van de historie van de Stad Vollenhove wordt weerspiegeld in de vele bouwwerken die Vollenhove eens sierden. Stadsmuren zijn er nooit geweest, maar wel wallen, grachten en poorten, zie de ontwikkeling van de stad. Er zijn twee oude kerkgebouwen en een kapel, een voormalig stadhuis en vooral waren er veel havezaten. Daarvan zijn er nog enkele bewaard gebleven. Zie ook de lijst met rijksmonumenten in Vollenhove.

Na de Utrechtse bisschoppen die 's zomers in Vollenhove resideerden (11e tot 16e eeuw) waren twee stadhouders van keizer Karel V belangrijke inwoners van Vollenhove (16e eeuw). De adellijke familie Sloet, met diverse leden in Vollenhove, was invloedrijk en kleurrijk van de 16e tot de 20e eeuw en tot op heden op een havezate vertegenwoordigd. Engelenburg, met als bekendste burgemeester Lucas, was een geslacht dat enkele eeuwen in Vollenhove woonde. Seidel, een Duitse legermuzikant, was in de 18e eeuw van belang voor Schokland en via zijn nazaten tot in de 20e eeuw door het gelijknamige restaurant. Dan Van Smirren, een redersfamilie en visexporteur in de 19e en begin 20e eeuw, daarna vanuit Engeland donateur aan het sociaal-culturele leven in Vollenhove. Een andere belangrijke vishandelaar en -verwerker was Van Gulik. In de 20e eeuw waren de dokters Jansen en Van Setten belangrijke personen voor Vollenhove. Jachtbouwer Wolter Huisman bracht vanaf 1971 met zijn sterk groeiend bedrijf nieuw elan naar Vollenhove.
NL(Overijssel)
de Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT) (Blad: 't Inschrien)De Oudheidkamer Twente is een onderzoek- en kenniscentrum voor de geschiedenis van met name de regio Twente.
De Vereniging Oudheidkamer Twente is eigenaar van een grote historische collectie die in bruikleen is gegeven aan museum TwentseWelle. Deze heeft een behoorlijk deel van onze collectie tentoongesteld in haar museum aan Het Rozendaal 11 in Enschede.
De OKT heeft een verenigingscentrum genaamd OKThuis aan de Stroinksbleekweg 12B in Enschede. Ingang tegenover de ingang van TwentseWelle.
In het OKThuis wordt op de maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur een sociëteit (soos) georganiseerd. Iedere maandagmiddag kunt u binnenlopen bij deze soos. De bedoeling is om er te gaan werken aan eigen onderzoek, mee te werken aan onderzoek voor de OKT en uitwisseling van ideeën maar ook gewoon een gezellig samenzijn met koffie/thee etc. Kijk ook even bij de bladzijde over het OKThuis.
NL(Overijssel)
Erve Strookappe: de geschiedenis van de familie Strookappe, Strokappe en StrokapDeze website beschrijft de gehele familie Stro(o)kap(pe) welke is ontstaan uit het boerderijtje Strokappe in de Beuseberg bij Holten.NL(Gelderland / Overijssel)
Gereformeerde Kerk te ZwartsluisOnze gemeente heeft een drietal geboortedata.
-In 1845 werd in Zwartsluis een Afgescheiden gemeente opgericht. Deze Christelijke Gereformeerde Gemeente had een kerkgebouw aan De Nieuwesluis.
-In januari 1887 vond ook in ons dorp de Doleantie plaats: er ontstond een Nederduits Gereformeerde Kerk. Men bouwde een noodkerk aan Het Singel.
-In 1892 gingen beide gemeenten samen: het begin van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis. Om die eenheid als het ware te onderstrepen werd besloten samen een nieuwe kerk te bouwen aan Het Singel. In 1893 was het fraaie kerkgebouw klaar, waarin wij nog steeds samenkomen voor onze erediensten.
In 2011 is de kerk ingrijpend gerestaureerd. De gevels binnen en buiten zijn voorzien van wapeningsstaven ter plaatse van de scheurvormingen. Deze scheurvormingen werden o.a. veroorzaakt door de druk van de toren op de spantconstructie.

Voor meer informatie over de geschiedenis van de kerk verwijzen we naar het boek Van Voorgaande Dingen van dhr. R.D. Leenman.
Het boekje Een tijd om te bewaren (onder redactie van ds. O. Doorn) verhaalt de restauratie-periode van 1988 tot 1990.
NL(Overijssel)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Hist. Ver. Hardenberg en Omg. (Blad: Rondom den Herdenbergh)De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de studie, en het verbreiden van de kennis, van de geschiedenis van Hardenberg en omgeving, in de ruimste zin genomen. Het beschermen van het esthetisch en historisch-ruimtelijk karakter van Hardenberg en omgeving in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historisch Museum VriezenveenMuseum over de historie van de gemeente Vriezenveen. Speciale afdeling over de textielgeschiedenis van Vriezenveen (fa. Jansen & Tilanus). Documentatie over de grote brand, die Vriezenveen op 16 mei 1905 teisterde, waarbij 228 woningen, het gemeentehuis en twee kerken verloren gingen. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in een oude huiskamer, een boerenkeuken en een schoolklas van lang geleden. Het museum is beroemd geworden om haar uitgebreide Russische afdeling. Hier wordt het verhaal van de Rusluie verteld, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw hun waar in Rusland konden verkopen, en zelfs een Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg oprichtten. Deze afdeling van het museum laat de geschiedenis van de Rusluie weer tot leven komen.NL(Overijssel)
Historisch Museum Vriezenveen (Vereniging Oud Vriezenveen): RusluieDe inwoners uit dit Overijsselse dorp dreven een levendige handel met Sint Petersburg in de periode 1720-1917. In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dwor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Newa keerde men toch altijd weer terug naar het moederdorp.

In de speciale Russische afdeling van het Museum krijgt u een aardige indruk van deze rijke handelshistorie tussen Nederland en Rusland. Met beeldmateriaal en uitvoerige documentatie krijgt de bezoeker een beeld van Sint Petersburg. Ook van de reisroute van de ondernemende dorpelingen wordt gewag gemaakt door een kaart en reisverslag van een 14-jarige jongen, die de 15 dagen durende reis naar het verre Rusland meemaakte.
De namen: (link)

Aan de nauwe relatie tussen dit Twentse dorp en de kosmopolitische stad Sint Petersburg kwam een einde door de Russische revolutie.
NL(Overijssel) / Rusland
Historische kring Haaksbergen (blad: Aold Hoksebarge)De vereniging heeft ten doel: De beoefening van de historie en volkskunde. Het wekken van de belangstelling voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal. Het geven van advies en informatie over alles, wat met de historie en volkskunde verband houdt. Het verrichten van historisch onderzoek en publiceren hierover, alsmede de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Haaksbergen in het algemeen en in het bijzonder van monumenten: dit alles in de ruimste zin van het woord.NL(Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Hasselt (Blad: Hasselt Historiael)Hasselt ligt aan het Zwarte  Water, uitloper van de Vecht. Dit water had een open verbinding met de Zuiderzee, nu IJsselmeer. Hasselt werd als zodanig een handige plaats voor de scheepvaart, voor aanvoer en doorvoerhandel, ook van personen uit Duitsland. Hasselt lag in een gebied dat geregeerd werd door de bisschop van Utrecht (Het Sticht), namelijk Het Oversticht. Daar de bisschop bij vijandelijke invallen zelf niet zo gauw ter plaatse kon zijn met een leger moest hij in het Oversticht bondgenoten hebben. Zo hielpen in 1227 ridders uit Hasselt hem tegen opstandige Drenten (Slag bij Ane). Maar er waren ook machtige edelen die tegen hem opstonden (Van Eerde, Van Voorst, Van de Rutenborg, enz.).
Omstreeks 1252 kreeg Hasselt stadsrecht van bisschop Hendrik van Vianden. Wat eerst een nederzetting was werd nu een stad. Het principe van de middeleeuwse burcht ontstond. Er kwam een ommuring met daar om heen een gracht en daarbuiten vaak weer ophogingen (wallen). Hierdoor konden inwoners veiliger wonen. Ondanks enkele veranderingen heeft Hasselt zijn historische karakter voor een groot deel weten te behouden. De historische binnenstad van Hasselt en zijn verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad bevindt zich een stadsdeel met grote historische waarde: de grachtengordel met de Brouwersgracht, Prinsengracht, Baangracht en Heerengracht. Dit deel van de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ vooral aan de grachten, kades en monumentale panden. In totaal kent Hasselt ruim 70 rijksmonumenten.

Met het oog op de geschiedschrijving van Hasselt is het oude archief van onschatbare waarde. Voor zover bekend is het nooit door brand geteisterd. Het archief is daardoor, zowel in omvang als betekenis, één van de belangrijkste in Overijssel. Doordat er zoveel bewaard is gebleven, geeft het een zeer consistent overzicht door de eeuwen heen. Het archief wordt momenteel beheerd door de gemeente Zwartewaterland. Om de toegankelijkheid en juiste conserveringscondities ook voor de toekomst te waarborgen, is het archief inmiddels ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie OverijsselDeze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in de provincie Overijssel.NL(Overijssel)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Museumboerderij 't Olde Maat Uus - GiethoornZie hoe een authentieke Gieterse boerderij aan de dorpsgracht werd ingericht om u kennis te laten maken met het alledaagse leven in een bijzonder dorp. Enthousiaste vrijwilligers leggen u uit hoe boerenbedrijf, turfwinning, rietsnijderij en dergelijke in het begin van de vorige eeuw het dagelijks leven in Giethoorn bepaalden. Daarnaast zijn er regelmatig exposities.
Graag tot ziens in Giethoorn! Graag tot ziens in 't Olde Maat Uus.

Het museum is vanwege renovatie, onderhoud en herinrichting gesloten tot circa 15 April 2017.
Daarvoor het volgende:link
NL(Overijssel)
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
RTV Oost: uit het archief van de TV: Het OverstichtHistorisch programma, waarin 155 onderwerpen uit de Overijsselse geschiedenis nader belicht worden.
NB Klik op 'Gemist'
NL(Drenthe / Overijssel)
SchansenOp deze site wordt de geschiedenis van de familie Ramaker bijgenaamd Schansen uitgewerkt. De bijnaam Schansen is ontstaan doordat een voorvader Ramaker op een boerderij met een schans tegen hoogwater in de gemeente Hardenberg heeft gewoond.
Ook een aangetrouwde tak Scheffer blijkt op dezelfde boerderij te hebben gewoond en kreeg dezelfde bijnaam Schansen.
NL(Overijssel)
Stadsarchief Enschede/Lonneker (ook Rechterlijk Archief ! )Stadsarchief Enschede beschikt over archieven en collecties waarin u als geïnteresseerde veel informatie kunt vinden. Denk hierbij aan bronnen op genealogisch gebied waarmee u op zoek kunt gaan naar uw familiegeschiedenis. Of archieven op bestuurlijk gebied: u kunt daarmee een beeld krijgen van de gemeenten Enschede en Lonneker en haar bestuur. Daarnaast beschikt Stadsarchief Enschede over archieven van particulieren en bedrijven die een belangrijke rol gespeeld hebben en die de stad en haar ommeland kleur hebben gegeven.

Zoeken in het Rechterlijk Archief
Het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 is toegankelijk via indices die door vrijwilligers van het stadsarchief zijn opgesteld. Deze indices zijn onderaan deze pagina via de aangeboden links digitaal beschikbaar. Daarnaast is een deel van het archief doorzoekbaar in het digitale archief via de volgende LINK. Ook vindt u daar digitale exemplaren van de originele documenten.

NL(Overijssel)
Stadsmuseum SteenwijkIn het Stadmuseum aan het sfeervolle marktplein te Steenwijk vindt u een uitgebreide collectie voorwerpen die met de geschiedenis van de stad te maken heeft.
Porselein, aardewerk en zilver behoren tot de vaste opstelling. Ook is er een winkeltje uit “grootmoeders tijd” en zijn er talrijke voorwerpen te bewonderen die herinneren aan de lokale tabaks- en speelgoedindustrie. Belangrijk is ook de unieke collectie ESKAF-keramiek. Recent werd het museum uitgebreid met een grote expositieruimte waarin bijzondere aandacht word besteed aan het thema: Steenwijk Vestingstad
NL(Overijssel)
Stichting Heemkunde Markelo (met veel historische info)De doelstelling van de Stichting is kennis te vergaren over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Vooruitlopend op een nog te maken officiële Canon voor Markelo en voor Hof van Twente, zijn een serie geschiedenisverhalen betreffende Markelo hieronder opgesomd. Tezamen vormen ze een canon-achtige serie over verschillende aspecten van de geschiedenis van Markelo.
NL(Overijssel)
Stichting Historische Sociëteit Enschede-LonnekerDe Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker telt ongeveer 400 leden. Zij zijn actief betrokken bij het wel en wee van Enschede. Zij doen onderzoek naar de geschiedenis van de stad en de directe omgeving. De ontwikkelingen van Enschede volgen zij op de voet. Niet alleen uit belangstelling, maar ook als waakhond; zij plaatsen kritische kanttekeningen als er bijzondere waarden verloren dreigen te gaan. NL(Overijssel)
Veenmuseum VriezenveenseveldIn één van de originele veentreintjes kunnen de bezoekers over het terrein gereden worden. Onderweg stopt het treintje om de ingerichte veenhutten te bezichtigen, de typerende oude Vriezenveense boerderij en het winkeltje, annex gelagkamer (waar vroeger de lonen werden uitbetaald en ten dele in vloeibare vorm werden omgezet……) .
Het museumterrein kan ook uitstekend via de wandelroute worden bekeken (duur ongeveer 30 minuten). In de natte tijd is het terrein minder geschikt voor rolstoelgebruikers.
NL(Overijssel)
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en GeschiedenisHet is een vereniging voor ieder die interesse heeft in de geschiedenis van Overijssel. De VORG stelt zich ten doel de bevordering der kennis en beoefening van Overijssels recht en Overijsselse geschiedenis. In de naam van de vereniging komt de term `regt` in de oude spelling voor. Vóór de invoering van een wetboek voor Nederland in het algemeen -dat gebeurde voor het eerst in 1811 met de invoering van de Franse wetboeken- had iedere provincie namelijk in beginsel een eigen rechtssysteem. Dat de invloed van een eigen recht op de Overijsselse geschiedenis groot is geweest, behoeft dan ook geen betoog.NL(Overijssel)
Vereniging Oud VriezenveenHet werkgebied van de vereniging strekt zich uit over de zeven dorpskernen Aadorp, Bruinehaar, De Pollen, Vriezenveen, Weitemanslanden, Westerhaar-Vriezenveensewijk en de Westerhoeven.
Het doel van de vereniging is de behartiging der oudheid- en geschiedkundige belangen in de gemeente Vriezenveen, het bevorderen van de daarmee gepaarde wetenschap, de instandhouding, bewaring, waar wenselijk herstel, van de betrekkelijke monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor.
De vereniging tracht deze doeleinden te bereiken langs wettige weg:
door het verzamelen van de uitsluitend op de gemeente Vriezenveen betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, d.w.z. bewaring en opstelling daarvan in een speciaal daartoe te Vriezenveen in te richten oudheidkamer. Na vele omzwervingen door het dorp heeft de vereniging haar eigen museum (Historisch Museum Vriezenveen), gevestigd in het oude gemeentehuis van Vriezenveen aan het Westeinde 54.
NL(Overijssel)
Wil Schackmann: De bedelaarskolonie (met zoek-optie op namen en stukken)''In het in 1822 te Overijssel opgerichte bedelaarsgesticht de Ommerschans zullen die eens hard worden aangepakt en heropgevoed. Uit alle windstreken, van Hoorn tot Veere en van Brussel tot Groningen, worden de bedelaars door gemeentebesturen ‘opgezonden".
Maar zijn het wel allemaal bedelaars?

Extra informatie
Op deze pagina’s wat aanvullende informatie over de bedelaarskolonie op de Ommerschans. Het valt uiteen in (tot nu toe) drie groepen:
-Diverse namen van bedelaars die op de schans geweest zijn met soms nadere gegevens.
-Diverse namen van employés die op de schans gewerkt hebben met soms nadere gegevens.
-Stukken die meer bijzonderheden geven over het leven op de schans, zoals reglementen.
NL(Drenthe / Overijssel)
Zwolse Historische VerenigingDe Zwolse Historische Vereniging is in 1983 opgericht voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Zwolle.
Zwolle is een boeiende stad en wie zou niet willen weten hoe dat is gekomen. Hoe is de stad ontstaan en wat gebeurde er in de afgelopen eeuwen en in het recente verleden?
De Zwolse Historische Vereniging houd zich bezig met het beantwoorden van dergelijke vragen.
Dit doet zij op verschillende manieren.
NL(Overijssel)
categorie: handleiding
PlattdüütschHett di dat ok all mal so gahn? Du hest een Book op Platt sehn, een Leed in''t Radio hört un Du wullt gern de Platte oder dat Book hebben. Man woneem gifft dat sowat? Faken is de Bookhändler to fuul, dat extra to bestellen, oder he weet sülvens nich, wo dat dat gifft. Dat Plattschapp is bigahn, dat grote Angebot tosamentofaten, wat et op Platt all geven deit: Betlang is dat so, datt masse Lüüd un Organisatschoonen ehr egen Platt-Produkten anbeden doht, avers narms finnst Du allens tosamen. Hier in dat Plattschapp gifft dat nu bilütten meist allens: Böker, Musik, Spele un wat weet ick nich noch allens op un över Plattdüütsch. Middewiel hebbt wi al över 1.600 Artikels online, un dat Angebot ward jümmer gr&ooml;tter.Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
categorie: Heemkundige- en Historische Verenigingen
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Begraafplaats en joodse geschiedenis KampenWelkom op de website van de historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 400 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.
De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.
Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten. Als uitgangspunt zijn de grafstenen op de Israëlitische begraafplaats te Kampen genomen.
NL(Overijssel)
Catalogus Bibliotheek Stichting Oud Meppel (met speciale zoekfunctie!)Deze website bevat de catalogus van boeken, tijdschriften en het archiefmateriaal dat bij de Stichting Oud Meppel berust.
Deze boeken en documenten zijn in het Historisch Centrum Meppel (HCM) van de stichting in te zien. Verder vindt u op deze website:
- het Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel, gecombineerd met dat van de Gemeente Meppel,
- het Kwartaalbladarchief (bladen door de stichting uitgegeven) en het Gravenarchief (Algemene Begraafplaats).
- (Interne, oftewel uitgebreidere, versies hiervan zijn in de bibliotheek van het HCM te raadplegen)
NL(Drenthe / Overijssel)
Coevern op 't web: Voorlopig alleen een hele reeks familiestambomen (160).Coevorder Stambomen: Deze webstek is een verzameling van ruim honderdzestig genealogieën van families die hun wortels, of tenminste een paar takken, in Coevorden hebben.
Elke genealogie of stamboom bevat minstens vijf aangetrouwden uit één van de andere stambomen. Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web.
De genealogieën zijn het resultaat van zo''''n tien jaar verzamelen. Sommige zijn echter nog verre van compleet.

Vernuver oe d''r mit. :-)

Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Cultuur-historisch Centrum Land van Vollenhove (Blad: Kondschap)Welkom op de site van het Cultuur Historisch Centrum ( CHC ) Land Van Vollenhove.
-Duizend jaar bewoning
-Duizend jaar landschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar waterbeheersing
-Duizend jaar maatschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar religie
-Duizend jaar ....
Kortom: Duizend jaar cultureel erfgoed.

Kennis hierover vergaren en overdragen is de opdracht van het CHC Land van Vollenhove.
NL(Drenthe / Overijssel)
De canon van de provincie Overijssel (NL)Maak kennis met geschiedenis en erfgoed in uw omgeving.
Deze site biedt een overzicht van canons in de provincie Overijssel op lokaal en uiteindelijk ook regionaal en provinciaal niveau. De onderwerpen bieden volop mogelijkheid tot kennismaking met de geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van de eigen woonomgeving. De site is een initiatief van de stichting IJsselacademie. De canons zijn gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden.
NL(Overijssel)
de IJsselacademie: voor streekcultuur in OverijsselDe IJsselacademie is een kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel. U kunt bij ons terecht met vragen over taal, geschiedenis en tradities in de regio. We maken ons hard voor wetenschappelijk onderzoek en versterken de belevingswaarde van streekcultuur. Dat doen we via publicaties, evenementen en educatie. Hierbij werken we nauw samen met het HCO vestiging Zwolle en regionale erfgoedpartners.

Fondslijst Stichting IJsselacademie ( link ): een volledig overzicht van onze publicaties is de PDF-fondslijst. 
NL(Overijssel)
de Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT) (Blad: 't Inschrien)De Oudheidkamer Twente is een onderzoek- en kenniscentrum voor de geschiedenis van met name de regio Twente.
De Vereniging Oudheidkamer Twente is eigenaar van een grote historische collectie die in bruikleen is gegeven aan museum TwentseWelle. Deze heeft een behoorlijk deel van onze collectie tentoongesteld in haar museum aan Het Rozendaal 11 in Enschede.
De OKT heeft een verenigingscentrum genaamd OKThuis aan de Stroinksbleekweg 12B in Enschede. Ingang tegenover de ingang van TwentseWelle.
In het OKThuis wordt op de maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur een sociëteit (soos) georganiseerd. Iedere maandagmiddag kunt u binnenlopen bij deze soos. De bedoeling is om er te gaan werken aan eigen onderzoek, mee te werken aan onderzoek voor de OKT en uitwisseling van ideeën maar ook gewoon een gezellig samenzijn met koffie/thee etc. Kijk ook even bij de bladzijde over het OKThuis.
NL(Overijssel)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Genealogische Database Avereest (met fraaie achtergrond-informatie)In deze database worden alle mensen geplaatst die genealogische sporen hebben nagelaten in de voormalige gemeente Avereest (Overijssel). Basis van deze database zijn de 5.400 inwoners van deze gemeente op 1 januari 1850. Momenteel zijn alle 14.594 geboorte actes (1819-1905), alle 4.800 huwelijksactes (1819-1925) en alle 14.211 overlijdensactes (1819-1945) verwerkt. Belangrijke details uit de akten van de Burgelijke Stand en de bevolkingsregisters zijn als opmerking toegevoegd aan de persoonsgegevens. Momenteel worden de 25.000 records van het bevolkingsregister 1910-1920 toegevoegd.NL(Overijssel)
Genealogische gegevens uit Noord-Oost Overijssel (met Index op fam. namen)De gegevensverzameling (11-2016) bestaat uit 160.725 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 19.691 personen niet gepubliceerd.
De werkgroep genealogie van de Historische Vereniging Hardenberg en omgeving is bijna twintig jaar actief met het verzamelen, invoeren en beschikbaar stellen van gegevens uit akten van de Burgerlijke Stand, eerst uit akten van de B.S. Hardenberg (Ambt en Stad) en na de gemeentelijke herindeling in 2001 ook uit de B.S. Avereest en Gramsbergen.

Van bovenstaande gemeenten zijn alle akten die vrij zijn gegeven aanwezig op de studiezaal (op fiche en/of digitaal) en ingevoerd in Pro-Gen, het programma dat de vereniging gebruikt om deze gegevens voor stamboomonderzoek op te slaan.

Omdat er genealogisch sterke verbondenheid is met Ommen zijn we nu bezig om ook de gegevens uit de Burgerlijke Stand van Ommen (Stad en Ambt) hieraan toe te voegen.

Naast gegevens uit de vrijgegeven akten van de Burgerlijke Stand beschikt de vereniging ook over de DTB boeken van kerken in deze en veel omliggende plaatsen in Nederland en Duitsland. Want niet alleen met Ommen is er een sterke genealogische band, ook met omringende plaatsen in de Niedergrafschaft Bentheim, in de tegenwoordige samtgemeinde Emlichheim, Uelsen en Neuenhaus is die er.
Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Gezinsreconstructies (Ambt-)VollenhoveDe publicatie Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove is samengesteld door Guus Nijhuis.
Het begon in 1975 en is in 40 jaar naar bijna 54.500 personen gegroeid. Er worden minder personen getoond omdat personen die in leven zijn of waarvan ik niet weet of ze nog leven, niet gepubliceerd worden. De connecties naar buiten zijn ook zoveel mogelijk opgenomen. Het bestand bevat ook veel families uit de omliggende gemeenten zoals Beulake, Zwartsluis, Blokzijl, Wanneperveen, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Blankenham, Muggebeet, Kalenberg, Giethoorn etc.
NL(Drenthe / Overijssel)
Heemkunde Denekamp (blad: 't Onderschoer)In het Heberegister van Werden komt een naam voor, die lijkt op Denekamp. De letterlijke tekst in het middel­eeuws Latijn luidt: "In daginghem duo homines comm. XIIII den. et V mod. de sigl. et II mod. Avene." Ruwweg betekent dit: In Denekamp (betaalden) twee mannen (hoofdbewoners van de erven) samen veertien denarii en vijf mud rogge en twee mud haver.
Van Daginghem naar Denekamp
Tot ongeveer 1800 vinden we in documenten vele varianten voor de dorpsaanduiding: Demnichem (1276), Degenechem (1295), Degeninkhem (1410), Deghenicham (1475), Denecamp (1550), Degenichem (1601) en Dengenkamp (1645). Het lijkt erop dat de naam Denekamp pas in de loop van de 17de eeuw voor de inwoners van het dorp gebruikelijk is geworden. In Denekamps oudste kerkelijke trouwboek van 1674 begint predikant Weerman op de eerste bladzijde met: "Voorberigt aan den Leeser. Johannes Henricus Weerman, predicant van Denekamp wenscht hertelijk allen den geenen, die in dit trouwboek leesen sullen, welvaaren en saligheid van de drie-eenige en salige God." Opmerkelijk is dat zowel de predikant als de pastoor al "Denekamp" schreven en bleven schrijven, terwijl anderen zoals reizigers en kaartenmakers nog vroegere namen hanteerden.
NL(Overijssel)
Heemkunde OotmarsumDe Heemkunde Ootmarsum stelt zich ten doel de kennis en zorg omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving te vergroten en verder onderzoek te bevorderen.NL(Overijssel)
Heemkundige vereniging 'Omheining' te HeinoVereniging voor Heemkunde ''Omheining'' te Heino.
De werkgroep Genealogie en documentatie houdt de knipselcollectie up to date en beheert een collectie bidprentjes, familieadvertenties, doop-, trouw- en begraafboeken, burgerlijke stand en bevolkingsregisters op fiches en een bibliotheek.
NL(Overijssel)
Heemkundige vereniging Silvolde (Old Sillevold)Het woord heemkunde is gevormd naar analogie van het Duitse Heimatkunde, of heemkennis, en omvat de studie van het ''''hem'''', de eigen omgeving, in al haar aspecten, in heden en verleden. Zij omvat allerlei wetenschappen (geschiedenis. aardrijkskunde, geologie, sociologie, kunstgeschiedenis, dialectologie, volkskunde, naamkunde, genealogie, biografie) in hun betrekking tot het lokale of regionale veld van onderzoek.
Terwijl de Heimatkunde in Duitsland al in de 19e eeuw intensief werd beoefend, is de heemkennis pas de laatste 50 jaar zowel in Nederland als in Vlaanderen als elders in Europa en Amerika in verenigingsverband en bij het onderwijs meer bekend geworden.
Onze vereniging heeft ten doel het actief bezig zijn met de geschiedenis en het verleden van Silvolde en directe omgeving.
NL(Overijssel)
Henglias.nl : Een boekje open over ...........de Hengelose Families van toen.....www.Henglias.nl wil voor u de verzameling zijn van alle inwoners van ons mooie Hengelo. De oudste data stamt uit de Doop- en trouwboek vanaf 1643. Ook verzamelen wij oude foto's van de personen in onze database. Wij willen graag de genealogische gegevens een gezicht geven. Inmiddels meer dan 51.000 personen!!! Als laatste zijn wij ook op zoek naar materiaal over een aantal straat-projecten; alles over de Uitslagsweg, Spinnersweg en de Emmaweg. NL(Overijssel)
Hist. Ver. Hardenberg en Omg. (Blad: Rondom den Herdenbergh)De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de studie, en het verbreiden van de kennis, van de geschiedenis van Hardenberg en omgeving, in de ruimste zin genomen. Het beschermen van het esthetisch en historisch-ruimtelijk karakter van Hardenberg en omgeving in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch Museum VriezenveenMuseum over de historie van de gemeente Vriezenveen. Speciale afdeling over de textielgeschiedenis van Vriezenveen (fa. Jansen & Tilanus). Documentatie over de grote brand, die Vriezenveen op 16 mei 1905 teisterde, waarbij 228 woningen, het gemeentehuis en twee kerken verloren gingen. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in een oude huiskamer, een boerenkeuken en een schoolklas van lang geleden. Het museum is beroemd geworden om haar uitgebreide Russische afdeling. Hier wordt het verhaal van de Rusluie verteld, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw hun waar in Rusland konden verkopen, en zelfs een Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg oprichtten. Deze afdeling van het museum laat de geschiedenis van de Rusluie weer tot leven komen.NL(Overijssel)
Historisch Museum Vriezenveen (Vereniging Oud Vriezenveen): RusluieDe inwoners uit dit Overijsselse dorp dreven een levendige handel met Sint Petersburg in de periode 1720-1917. In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dwor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Newa keerde men toch altijd weer terug naar het moederdorp.

In de speciale Russische afdeling van het Museum krijgt u een aardige indruk van deze rijke handelshistorie tussen Nederland en Rusland. Met beeldmateriaal en uitvoerige documentatie krijgt de bezoeker een beeld van Sint Petersburg. Ook van de reisroute van de ondernemende dorpelingen wordt gewag gemaakt door een kaart en reisverslag van een 14-jarige jongen, die de 15 dagen durende reis naar het verre Rusland meemaakte.
De namen: (link)

Aan de nauwe relatie tussen dit Twentse dorp en de kosmopolitische stad Sint Petersburg kwam een einde door de Russische revolutie.
NL(Overijssel) / Rusland
Historische Kring Dalfsen (Blad: Rondom Dalfsen)De HKD heeft als doelstelling de historie van Dalfsen en zijn omgeving te onderzoeken en vast te leggen. De vereniging houdt zich bezig met het geven van informatie en voorlichting, het houden van lezingen, zonodig exposeren en de publicatie van het tijdschrift Rondom Dalfsen.
Binnen de HKD zijn de werkgroepen actief met aandachtsgebieden als bijvoorbeeld genealogie, boerderij- en veldnamenonderzoek, Dalfser dialect, foto’s, de periode 39-45, documentatie en nog vele andere zaken. Hieronder valt ook het unieke schildersmuseum Meesters.

De vereniging beschikt over een eigen lokatie die wekelijks een 4 tal ochtenden, een middag en een 3 tal avonden voor het publiek geopend is.
Bent u op zoek naar een bepaald onderwerp of informatie en heeft U de betreffende werkgroep gevonden? Neem dan contact op via het e-mailadres.
NL(Overijssel)
Historische kring Haaksbergen (blad: Aold Hoksebarge)De vereniging heeft ten doel: De beoefening van de historie en volkskunde. Het wekken van de belangstelling voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal. Het geven van advies en informatie over alles, wat met de historie en volkskunde verband houdt. Het verrichten van historisch onderzoek en publiceren hierover, alsmede de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Haaksbergen in het algemeen en in het bijzonder van monumenten: dit alles in de ruimste zin van het woord.NL(Overijssel)
Historische Kring Hellendoorn-NijverdalDorpen en Buurtschappen:
Daarle(rveen), Eelen, Egede, Haarle, Hancate, Hulsen, Marle, Rhaan.
NL(Overijssel)
Historische kring Stad en Ambt Almelo (met link naar de BS van AlmeloDe Stichting wil de kennis over de historie van Almelo bevorderen en zet zich in voor het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed. Daartoe organiseert de Historische Kring in het winterseizoen lezingen over stad en streek of onderwerpen die hiermee een raakvlak bezitten. Donateurs kunnen bovendien deelnemen aan excursies waarbij een bezoek wordt gebracht aan cultuurhistorisch waardevolle bezienswaardigheden. In het kwartaalblad ''''Stad en Ambt'''' van de stichting worden allerlei boeiende feiten uit Almelo''''s historie gepubliceerd.NL(Overijssel)
Historische kring WierdenDe naam Wederden (Wierden) treffen we ook al aan op schrift, dat dateert uit het eind van de dertiende eeuw. In een lijst van leengoederen van de Herrschaft Steinfurt uit 1280 wordt gezegd, dat ''Ecbertus de Almelo miles tenet jure homagii duas domos in Wederden er duas domos in Elsne''.
De grond tussen de dorpen Enter en Wierden stond, zo vertelt de geschiedenis, in de middeleeuwen driekwart van het jaar onder water. Tussen Wierden en Rijssen lag heide evenals verder naar het noorden tot aan het dorp Hellendoorn.
NL(Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart en BalkbrugDe belangstelling voor genealogie wordt groter en groter. Steeds meer mensen gaan op zoek naar de namen en de omstandigheden waaronder hun verre voorvaderen hebben geleefd.
Naast de Historische Database Avereest, die ook via onze website is te bekijken (Hist.Database Av.) nog een aantal interessante Genealogie-links.
Het betreft de BS van de (v.m.) gemeenten:
Avereest
Gramsbergen
Hardenberg (Stad en Ambt))
Ommen (Stad en Ambt)
Zwolle/Zwollerkerspel
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Hasselt (Blad: Hasselt Historiael)Hasselt ligt aan het Zwarte  Water, uitloper van de Vecht. Dit water had een open verbinding met de Zuiderzee, nu IJsselmeer. Hasselt werd als zodanig een handige plaats voor de scheepvaart, voor aanvoer en doorvoerhandel, ook van personen uit Duitsland. Hasselt lag in een gebied dat geregeerd werd door de bisschop van Utrecht (Het Sticht), namelijk Het Oversticht. Daar de bisschop bij vijandelijke invallen zelf niet zo gauw ter plaatse kon zijn met een leger moest hij in het Oversticht bondgenoten hebben. Zo hielpen in 1227 ridders uit Hasselt hem tegen opstandige Drenten (Slag bij Ane). Maar er waren ook machtige edelen die tegen hem opstonden (Van Eerde, Van Voorst, Van de Rutenborg, enz.).
Omstreeks 1252 kreeg Hasselt stadsrecht van bisschop Hendrik van Vianden. Wat eerst een nederzetting was werd nu een stad. Het principe van de middeleeuwse burcht ontstond. Er kwam een ommuring met daar om heen een gracht en daarbuiten vaak weer ophogingen (wallen). Hierdoor konden inwoners veiliger wonen. Ondanks enkele veranderingen heeft Hasselt zijn historische karakter voor een groot deel weten te behouden. De historische binnenstad van Hasselt en zijn verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad bevindt zich een stadsdeel met grote historische waarde: de grachtengordel met de Brouwersgracht, Prinsengracht, Baangracht en Heerengracht. Dit deel van de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ vooral aan de grachten, kades en monumentale panden. In totaal kent Hasselt ruim 70 rijksmonumenten.

Met het oog op de geschiedschrijving van Hasselt is het oude archief van onschatbare waarde. Voor zover bekend is het nooit door brand geteisterd. Het archief is daardoor, zowel in omvang als betekenis, één van de belangrijkste in Overijssel. Doordat er zoveel bewaard is gebleven, geeft het een zeer consistent overzicht door de eeuwen heen. Het archief wordt momenteel beheerd door de gemeente Zwartewaterland. Om de toegankelijkheid en juiste conserveringscondities ook voor de toekomst te waarborgen, is het archief inmiddels ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging IJsselham (Blad: De Silehammer)Onze vereniging is vertegenwoordigd in het Museumberaad Steenwijkerland, een koepel van musea en historische verenigingen in de gemeente Steenwijkerland. Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de belangstelling voor onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige gemeente IJsselham, met daarin de dorpen en streken Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl, Kalenberg, Kuinre, Blankenham, Baarlo, Muggenbeet, 't Nederland, Wetering en Scheerwolde.

"Wij de Municipaliteit des Scholtampts IJsselham Paaslo en de Oldemarkt Cum annexis benevens den Schout Certificeeren bij dezen , dat wij bij examinatie der lijsten van telling opgemaakt door W. Dumon, Jan Js Kuiper, en Cornelis Smit, bevonden hebben in dezelve Schoutampt te zijn het Getal van huisgezinnen en menschen als Volgt"

Als u zelf ook onderzoek doet naar (voormalige) inwoners van IJsselham en vast bent komen te zitten met uw onderzoek, kunt u een berichtje plaatsen op ons genealogische prikbord. Hopelijk komt u op deze manier in contact met medespeurders zodat uw onderzoek weer een nieuwe impuls krijgt. Ook als u al vergevorderd bent met uw onderzoek en uw resultaten op het internet heeft gepubliceerd, kunt u dit hier ook kenbaar maken (als er maar (oud-)inwoners van IJsselham in het onderzoek voorkomen).

Gezinsreconstructie voormalige gemeente IJsselham (met Index)
Laatste update: 11 aug 2016, 12591 personen, 4301 gezinnen.
‏Eigenaar stamboom: Historische Vereniging IJsselham‏
NL(Drenthe / Flevoland / Overijssel)
Historische Vereniging Nijeveen en Kolderveen (vroeger Nieveen en Colderveen)Fraaie site van de Historische Vereniging Nijeveen; ze geeft ook een kwartaalblad uit dat indertijd de naam Diekpraot heeft gekregen naar de dijken Dorpsstraat en Kolderveen. Ook is er een Beeldbank: er staan nu meer dan 2.000 foto's op. Jammer genoeg ontbreken veel namen. Misschien kunt u ons helpen. Heeft u interesse in de geschiedenis van Nijeveen/Kolderveen? Misschien kunt u eens in overweging nemen lid te worden van onze vereniging.NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging StaphorstWelkom op de website van de Historische Vereniging Staphorst. Op deze website laten wij de geschiedenis zien in de omgeving van Staphorst. Zoals u misschien al was opgevallen is het ontwerp van deze site geheel in Staphorster stijl. Herkenbaar is het Staphorster stipwerk aan beide zijden en het blauwe melkrek-motief. Kijk verder rond en laat u nog meer verrassen.

Onze vereniging heeft een archief met duizenden foto’s, dia’s en filmmateriaal. Een werkgroep is bezig dit materiaal te digitaliseren. De gedigitaliseerde foto’s worden opgeslagen in een zogenaamde beeldbank. De beeldbank kent een open en een gesloten gedeelte. De foto’s in het open gedeelte zijn door iedereen te bekijken op link.
U kunt hier zoeken op naam, onderwerp, trefwoord, jaartal enz.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Historische Vereniging WijheWijhe is een prachtig oud dorp, bekend sinds het jaar 960. In 1960 is uitbundig het 1000-jarig bestaan gevierd. In 2010 bestond Wijhe 1050 jaar. De buurschappen van Wijhe zijn zo mogelijk nog ouder. Tongeren bijvoorbeeld werd al genoemd in het jaar 956.
Al met al voldoende reden om via onze vereniging de historie in te duiken. Dat doen wij in verschillende werkgroepen.
De vereniging telt meer dan 500 leden en heeft haar onderkomen in het Wijhes Museum.
Deze website is niet geschikt voor het aanbieden van heel veel historisch materiaal. Daarvoor is onze vereniging aangesloten bij de website die door het Historisch Centrum Overijssel is ontwikkeld: Mijn Stad Mijn Dorp link
NL(Overijssel)
Historische Vereniging Zwartsluis (met online foto's)De geschiedenis van Zwartsluis brengt ons terug naar eind veertiende eeuw. Toen was in een rechterlijk stuk sprake van een stuk land, gelegen bij “der Swarten Sluys”.

Na die periode is er ontzettend veel gebeurd tot Zwartsluis de plaats was zoals wij deze nu kennen. Ervaar aan de hand van een aantal interessante thema's hoe Zwartsluis zich ontwikkelde tot een prachtig dorp.

Fotomateriaal:
-Ansichtkaarten
-Van Eigen Erf, afbeeldingen 1927 tm 1941
-Kaarten topografisch, plattegrond
-Luchtfoto's
-Oude rekeningen
-Tekening en schilderij

NL(Overijssel)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Kondschap CHC Vollenhove: Hoe oud is Giethoorn?Hoe oud is Giethoorn? Henk Frans uit Den Haag komt tot de conclusie dat de nederzetting Giethoorn al in de eerste helft van de twaalfde eeuw is ontstaan en dat op grond van oude kaarten gesteld kan worden dat de bakermat van Giethoorn bij het Giethoornsche (Gieterse) Meer ligt. Maar daar ligt Giethoorn niet, zult u zeggen. Klopt, Giethoorn is vier keer verhuisd tot de plek waar het nu ligt. De verhuizingen waren nodig omdat de voortgaande ontginningen bodemdaling en wateroverlast veroorzaakten. Het dorp moest steeds weer 'hogerop', naar het Oosten toe, worden verplaatst. Een verhaal over veen, grachten en vaarten, bisschoppen en slagvelden. Bij het artikel hoort een uitvoerige opsomming van de diverse wateren in het gebied, en een lange lijst met bronnen. Omdat dit teveel ruimte in het blad zou kosten, vindt u ze hier: Bijlage bij: Giethoorn 875 jaar in de annalenNL(Drenthe / Overijssel)
Museum en Uitgeverij 'Twentse Welle' (Jaarboek Twente)Al sinds 1962 is het Jaarboek Twente niet weg te denken als het gaat om de bestudering en beschrijving van de vele aspecten van de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, bouwkunst, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen van de regio Twente. De vele auteurs, zowel amateurs als professionals, bepalen vanaf het prille begin de veelkleurigheid en daardoor het bijzondere karakter van dit Jaarboek. De inmiddels vele honderden artikelen zijn en blijven lezenswaard voor alle bewoners van Twente en vormen een indrukwekkend bestand aan kennis en ervaring.

NL(Overijssel)
Museum Palthehof NieuwleusenIn museum Palthehof wordt de geschiedenis van Nieuwleusen getoond door middel van vaste en tijdelijke tentoonstellingen. Het museum werd geopend op 3 april 1998. Het dankt zijn naam aan de familie Palthe. Museum Palthehof is gelegen in het mooie Palthebos, het groene hart van Nieuwleusen. Het ligt schuin achter de Grote Kerk in Nieuwleusen-zuid. Naast het museum is een oude, in 1943 gesloten, begraafplaats. Deze is in het museum digitaal te doorzoeken op persoonsnaam.
De collectie die in museum Palthehof wordt getoond, is in de loop der jaren ontstaan en bevat onder meer de inventaris van diverse kleine ambachtelijke bedrijfjes, boerengereedschappen, huishoudelijke voorwerpen en kledingstukken uit het leven van de Nieuwleusener voorouders.
NL(Overijssel)
Oud Ommen (met Fotoarchief)Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) is de nieuwe naam van de historische vereniging in Ommen als gevolg van het samengaan van de voormalige Historische Kring Ommen (HKO) en het Streekmuseum Ommen.

'Het verleden is het begin van de toekomst. Wie niet weet waar hij vandaan komt, kan niet weten waar hij heen gaat'
In deze rubriek kunt u uw (Ommer)familie belichten. Vermeld in het kort enkele gegevens over uw familie, zoals hun oorsprong, waar ze woonden, wat ze deden en andere leuke bijkomstigheden en mail die ons samen met enkele leuke (oude)foto’s. Dan zorgen wij voor de rest.

Fotoarchief via link
NL(Overijssel)
Oudheidkundige Kring BathmenDoel is het vergaren en verspreiden van kennis over Bathmen en de bijbehorende buurtschappen.
We organiseren lezingen, winterwandelingen, en af en toe een zomerexcursie.
Daarnaast verschijnt ons kwartaaltijdschrift ''Oud Bathmen''. Hierin wordt de historie van Bathmen van vele kanten belicht en geïllustreerd met mooi en uniek fotomateriaal.

Het Westerhuis (het voormalig gemeentehuis van Bathmen) is de werk- en studieplek. Hier beschikken we over uitgebreide documentatie over de historie van Bathmen en de buurtschappen, met o.a. een grote fotocollectie, een knipselarchief, een boekenverzameling, een archief over boerderijen en veldnamen, genealogisch materiaal en archieven van Bathmense verenigingen en bedrijven.
NL(Overijssel)
Polder Mastenbroek (Toen en Nu)Welkom op de website van Polder Mastenbroek met informatie over Mastenbroek Toen en Mastenbroek nu.

Op Mastenbroek Toen staan de verhalen van mensen en boerderijen van vroeger, over de landbouw, de polder, de dieren en planten, de gewoontes. Hoe de polder in elkaar zat en zit. Ze zijn geschreven en bijeengebracht door de bewoners van de polder zelf. Meer of minder uitgebreid, meer of minder historisch verantwoord, meer of minder vanuit eigen ervaring. Een werkgroep van Polderbelangen houdt toezicht op dit deel van de website. De website is in opbouw en verandert, er komt als het goed is telkens wat bij.

U kunt ook kiezen voor Mastenbroek Nu met de informatie van nu.

NL(Drenthe / Flevoland / Overijssel)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
Stambomen Zuid-Oost-Drenthe (400)Deze website bevat een vierhonderdtal genealogieën die hun oorsprong hebben in Zuid Oost Drenthe, Noord Oost Overijsel, de Duitse grensstreek en met name in de plaatsen:
Coevorden, Dalen, Wachtum, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo, Emmen, Odoorn, Borger, Gasselte, Gieten en Hardenberg.
Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Staphorst in beeld Staphorst spreekt tot de verbeelding van media, filmmakers, fotografen, schrijvers, kunstenaars en onderzoekers.
De digitale expositie Staphorst in Beeld maakt inzichtelijk hoe en door wie Staphorst afgelopen decennia is verbeeld.
De belangrijkste en/of opvallendste items zijn voorzien van commentaar.
NL(Drenthe / Overijssel)
Stichting Heemkunde Markelo (met veel historische info)De doelstelling van de Stichting is kennis te vergaren over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Vooruitlopend op een nog te maken officiële Canon voor Markelo en voor Hof van Twente, zijn een serie geschiedenisverhalen betreffende Markelo hieronder opgesomd. Tezamen vormen ze een canon-achtige serie over verschillende aspecten van de geschiedenis van Markelo.
NL(Overijssel)
Stichting Heemkunde TubbergenOok in het dorp Tubbergen is een heemkundestichting actief waar u terecht kunt voor taal, folklore, volksverhalen en -gebruiken, naamkunde, flora en fauna, sociologie, aardrijkskunde, kerkgeschiedenis, veldnamen, genealogie, etc.
De stichting is in 2000 opgericht door een aantal enthousiaste mensen die merkten dat er veel van de geschiedenis van het dorp verloren dreigde te gaan.
De eerste stap die ze gezet heeft was de publicatie van het boek ''''''''''''''''Dorp en buurtschap Tubbergen in de 20e eeuw'''''''''''''''': Een reeks interviews met oudere inwoners van het dorp over het leven vroeger en nu.
Andere zaken waar de stichting zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld het inrichten van een bibliotheek over Tubbergen, het verzamelen van geluid- & beeldmateriaal over Tubbergen (foto’s en oud filmmateriaal).
Verder willen we aandacht besteden aan de kerkgeschiedenis en de vroegere middenstand. In de toekomst zullen, bij voldoende belangstelling, ook werkgroepen in het leven worden geroepen die zich bezig houden met de oude gebruiken in en rond het dorp, veldnamen, genealogie en ga zo maar door.
NL(Overijssel)
Stichting Historische sociëteit Enschede-Lonneker ('n Sliepsteen)De boerderijcommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft de boerderijen al beschreven in de Esmarke (deel 1), Broekheurne, Rutbeek en Usselo (deel 2).
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan deel 3: het gebied tussen de Haaksbergerstraat en de oude spoorlijn naar Haaksbergen.In ruim 200 pagina’s, met veel foto’s, staan van alle boerderijen in dit gebied de belangrijkste gegevens, bouwgeschiedenis en bewoners.
Dit keer met een extra CD met alle gegevens van het huisplaatsenregister van 1830-1940, gerangschikt op huis; genealogen zullen er van smullen. Ook interessant omdat de knechten, meiden en huurders vaak worden vermeld.
NL(Overijssel)
Stichting Oud Meppel (Blad: Oud Meppel)De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.
Ook biedt ze gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalblad.
Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van Meppel worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid. In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van Meppel opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de foto's bekijken.
NL(Drenthe / Overijssel)
categorie: heraldiek, wapens en vlaggen
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
categorie: informatieve sites
"GROVESTINS" Een boerderij te Kommerzijl -Geschiedenis van de heerd Grovestins te Kommerzijl

-Kommerzijler krantartikel van 1956 over de werding van Kommerzijl

-Genemuiden: "Het veerongeluk op Biddag 1922 op het Zwartewater"

-Stamboom huidige bewoners (fam. Rook) boerderij “ Grovestins “ met een extra aanpassing.

-Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect
NL(Groningen / Overijssel)
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Catalogus Bibliotheek Stichting Oud Meppel (met speciale zoekfunctie!)Deze website bevat de catalogus van boeken, tijdschriften en het archiefmateriaal dat bij de Stichting Oud Meppel berust.
Deze boeken en documenten zijn in het Historisch Centrum Meppel (HCM) van de stichting in te zien. Verder vindt u op deze website:
- het Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel, gecombineerd met dat van de Gemeente Meppel,
- het Kwartaalbladarchief (bladen door de stichting uitgegeven) en het Gravenarchief (Algemene Begraafplaats).
- (Interne, oftewel uitgebreidere, versies hiervan zijn in de bibliotheek van het HCM te raadplegen)
NL(Drenthe / Overijssel)
Coevern op 't web: Voorlopig alleen een hele reeks familiestambomen (160).Coevorder Stambomen: Deze webstek is een verzameling van ruim honderdzestig genealogieën van families die hun wortels, of tenminste een paar takken, in Coevorden hebben.
Elke genealogie of stamboom bevat minstens vijf aangetrouwden uit één van de andere stambomen. Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web.
De genealogieën zijn het resultaat van zo''''n tien jaar verzamelen. Sommige zijn echter nog verre van compleet.

Vernuver oe d''r mit. :-)

Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
de "HEKHUIS" stamboompaginaOp deze website zijn gegevens beschikbaar over personen met de volgende geslachtsnamen:
Hekhuis, Hekhuijs, Heckhuis, Heckhuijs, Hekhuizen, Hekhuijsen, Heckhuijsen, Hekwolter of Hekhuis. De diverse stambomen sluiten (nog) niet op elkaar aan. Indien u aanmerkingen of aanvullende gegevens hebt, stuur me dan een e-mailtje.

Boerderijen en bewoners.
Op deze pagina foto's van boerderijen en de personen met de naam Hekhuis die deze boerderijen hebben bewoond.
NL(Overijssel / Zeeland)
De canon van de provincie Overijssel (NL)Maak kennis met geschiedenis en erfgoed in uw omgeving.
Deze site biedt een overzicht van canons in de provincie Overijssel op lokaal en uiteindelijk ook regionaal en provinciaal niveau. De onderwerpen bieden volop mogelijkheid tot kennismaking met de geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van de eigen woonomgeving. De site is een initiatief van de stichting IJsselacademie. De canons zijn gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden.
NL(Overijssel)
de IJsselacademie: voor streekcultuur in OverijsselDe IJsselacademie is een kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel. U kunt bij ons terecht met vragen over taal, geschiedenis en tradities in de regio. We maken ons hard voor wetenschappelijk onderzoek en versterken de belevingswaarde van streekcultuur. Dat doen we via publicaties, evenementen en educatie. Hierbij werken we nauw samen met het HCO vestiging Zwolle en regionale erfgoedpartners.

Fondslijst Stichting IJsselacademie ( link ): een volledig overzicht van onze publicaties is de PDF-fondslijst. 
NL(Overijssel)
de Stad Vollenhove door de eeuwen heenEen belangrijk gedeelte van de historie van de Stad Vollenhove wordt weerspiegeld in de vele bouwwerken die Vollenhove eens sierden. Stadsmuren zijn er nooit geweest, maar wel wallen, grachten en poorten, zie de ontwikkeling van de stad. Er zijn twee oude kerkgebouwen en een kapel, een voormalig stadhuis en vooral waren er veel havezaten. Daarvan zijn er nog enkele bewaard gebleven. Zie ook de lijst met rijksmonumenten in Vollenhove.

Na de Utrechtse bisschoppen die 's zomers in Vollenhove resideerden (11e tot 16e eeuw) waren twee stadhouders van keizer Karel V belangrijke inwoners van Vollenhove (16e eeuw). De adellijke familie Sloet, met diverse leden in Vollenhove, was invloedrijk en kleurrijk van de 16e tot de 20e eeuw en tot op heden op een havezate vertegenwoordigd. Engelenburg, met als bekendste burgemeester Lucas, was een geslacht dat enkele eeuwen in Vollenhove woonde. Seidel, een Duitse legermuzikant, was in de 18e eeuw van belang voor Schokland en via zijn nazaten tot in de 20e eeuw door het gelijknamige restaurant. Dan Van Smirren, een redersfamilie en visexporteur in de 19e en begin 20e eeuw, daarna vanuit Engeland donateur aan het sociaal-culturele leven in Vollenhove. Een andere belangrijke vishandelaar en -verwerker was Van Gulik. In de 20e eeuw waren de dokters Jansen en Van Setten belangrijke personen voor Vollenhove. Jachtbouwer Wolter Huisman bracht vanaf 1971 met zijn sterk groeiend bedrijf nieuw elan naar Vollenhove.
NL(Overijssel)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Erfgoedbibliotheek OverijsselDeze website is een initiatief van Stadsarchief- en Athenaeum-Bibliotheek te Deventer en de Rijnbrink-Groep te Nijverdal met het doel de virtuele Erfgoedbibliotheek Overijssel te promoten en te ontsluiten. Een kijkje waard !

NL(Overijssel)
Erve Strookappe: de geschiedenis van de familie Strookappe, Strokappe en StrokapDeze website beschrijft de gehele familie Stro(o)kap(pe) welke is ontstaan uit het boerderijtje Strokappe in de Beuseberg bij Holten.NL(Gelderland / Overijssel)
Genealogica: Boek over de familie's de Wilde en Dubbe (langs de IJssel)Op deze site wordt de geschiedenis van de familie de Wilde gepubliceerd. Deze familie heeft gewoond in Wilp, Twello , Terwolde en Deventer. De meeste familieleden dragen de familienaam de Wilde, maar sommigen gebruiken sinds 1811 het patroniem Dubbe als achternaam.
Het boek is te koop bij de Oudheidkundige Kring Voorst.

NL(Gelderland / Overijssel)
Genealogie voor oost Nederland (Lichtenvoorde)Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen uit Lichtenvoorde van 1739 tot 1811. Dit gaat soms terug tot het jaar 1600.
U vindt hier ook transcripties van gerechtelijke verslagen (Oud Rechterlijke Archieven (ORA)). Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
NL(Overijssel)
Genealogische gegevens uit Noord-Oost Overijssel (met Index op fam. namen)De gegevensverzameling (11-2016) bestaat uit 160.725 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 19.691 personen niet gepubliceerd.
De werkgroep genealogie van de Historische Vereniging Hardenberg en omgeving is bijna twintig jaar actief met het verzamelen, invoeren en beschikbaar stellen van gegevens uit akten van de Burgerlijke Stand, eerst uit akten van de B.S. Hardenberg (Ambt en Stad) en na de gemeentelijke herindeling in 2001 ook uit de B.S. Avereest en Gramsbergen.

Van bovenstaande gemeenten zijn alle akten die vrij zijn gegeven aanwezig op de studiezaal (op fiche en/of digitaal) en ingevoerd in Pro-Gen, het programma dat de vereniging gebruikt om deze gegevens voor stamboomonderzoek op te slaan.

Omdat er genealogisch sterke verbondenheid is met Ommen zijn we nu bezig om ook de gegevens uit de Burgerlijke Stand van Ommen (Stad en Ambt) hieraan toe te voegen.

Naast gegevens uit de vrijgegeven akten van de Burgerlijke Stand beschikt de vereniging ook over de DTB boeken van kerken in deze en veel omliggende plaatsen in Nederland en Duitsland. Want niet alleen met Ommen is er een sterke genealogische band, ook met omringende plaatsen in de Niedergrafschaft Bentheim, in de tegenwoordige samtgemeinde Emlichheim, Uelsen en Neuenhaus is die er.
Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Gezinsreconstructies (Ambt-)VollenhoveDe publicatie Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove is samengesteld door Guus Nijhuis.
Het begon in 1975 en is in 40 jaar naar bijna 54.500 personen gegroeid. Er worden minder personen getoond omdat personen die in leven zijn of waarvan ik niet weet of ze nog leven, niet gepubliceerd worden. De connecties naar buiten zijn ook zoveel mogelijk opgenomen. Het bestand bevat ook veel families uit de omliggende gemeenten zoals Beulake, Zwartsluis, Blokzijl, Wanneperveen, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Blankenham, Muggebeet, Kalenberg, Giethoorn etc.
NL(Drenthe / Overijssel)
Giethoorn: Gezinsreconstructies (door Johan Gaal)Gebruikte boeken uit Rijksarchief Zwolle:
•doopboek 136 (1728-1764)
•doopboek 137 (1764-1813)
•trouwboek 139 (1733-1813, hiaat van 24-4-1795/1-6-1806)
•Met aanvullingen uit de volkstelling van 8/30 augustus 1748 Schoutambt Giethoorn
NL(Overijssel)
Henglias.nl : Een boekje open over ...........de Hengelose Families van toen.....www.Henglias.nl wil voor u de verzameling zijn van alle inwoners van ons mooie Hengelo. De oudste data stamt uit de Doop- en trouwboek vanaf 1643. Ook verzamelen wij oude foto's van de personen in onze database. Wij willen graag de genealogische gegevens een gezicht geven. Inmiddels meer dan 51.000 personen!!! Als laatste zijn wij ook op zoek naar materiaal over een aantal straat-projecten; alles over de Uitslagsweg, Spinnersweg en de Emmaweg. NL(Overijssel)
Het historisch archief van de Gemeente AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien. NL(Overijssel)
Het Huis te Breckelenkamp (het archief is online!)De buitenplaats ''Het Huis te Breckelenkamp'' is een rijk voorbeeld van een 17de-eeuwse Oost-Nederlandse havezate. Het Huis ligt in een van de mooiste en rustigste gebieden van Twente; een door beken doorsneden essen-landschap, bekend om zijn monumentale eiken en beuken.
Grote delen van het Huis hebben de eeuwen nagenoeg ongeschonden doorstaan. Een gedeelte van de hoofdvleugel, de plafondschildering in de opkamer, de wachttoren, schouwen, gevelstenen, het lui-klokje en het diabolo-vormige grachtensysteem verkeren in vrijwel oorspronkelijke staat.

N.B.: het archief van Breckelenkamp is online te raadplegen!
NL(Overijssel)
Hist. Ver. Hardenberg en Omg. (Blad: Rondom den Herdenbergh)De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de studie, en het verbreiden van de kennis, van de geschiedenis van Hardenberg en omgeving, in de ruimste zin genomen. Het beschermen van het esthetisch en historisch-ruimtelijk karakter van Hardenberg en omgeving in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historische studies (bij Uitgeverij van Gruting)Er zijn tot nu toe zeven fondslijnen te onderscheiden: tekstedities (briefwisselingen, egodocumenten), Tweede Wereldoorlog (persoonlijke herinneringen, studies), historische studies, kunstgeschiedenis (begeleidende publicaties bij exposities, kunstenaarsmonografieën), muziekgeschiedenis, literaire fictie en non-fictie, en literatuurgeschiedenis. Op de sites is de nodige informatie te vinden per fonds en per titel. De boeken zijn, tenzij anders vermeld, verkrijgbaar in de boekhandel.NL(Gelderland / Overijssel)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Kondschap CHC Vollenhove: Hoe oud is Giethoorn?Hoe oud is Giethoorn? Henk Frans uit Den Haag komt tot de conclusie dat de nederzetting Giethoorn al in de eerste helft van de twaalfde eeuw is ontstaan en dat op grond van oude kaarten gesteld kan worden dat de bakermat van Giethoorn bij het Giethoornsche (Gieterse) Meer ligt. Maar daar ligt Giethoorn niet, zult u zeggen. Klopt, Giethoorn is vier keer verhuisd tot de plek waar het nu ligt. De verhuizingen waren nodig omdat de voortgaande ontginningen bodemdaling en wateroverlast veroorzaakten. Het dorp moest steeds weer 'hogerop', naar het Oosten toe, worden verplaatst. Een verhaal over veen, grachten en vaarten, bisschoppen en slagvelden. Bij het artikel hoort een uitvoerige opsomming van de diverse wateren in het gebied, en een lange lijst met bronnen. Omdat dit teveel ruimte in het blad zou kosten, vindt u ze hier: Bijlage bij: Giethoorn 875 jaar in de annalenNL(Drenthe / Overijssel)
PlattdüütschHett di dat ok all mal so gahn? Du hest een Book op Platt sehn, een Leed in''t Radio hört un Du wullt gern de Platte oder dat Book hebben. Man woneem gifft dat sowat? Faken is de Bookhändler to fuul, dat extra to bestellen, oder he weet sülvens nich, wo dat dat gifft. Dat Plattschapp is bigahn, dat grote Angebot tosamentofaten, wat et op Platt all geven deit: Betlang is dat so, datt masse Lüüd un Organisatschoonen ehr egen Platt-Produkten anbeden doht, avers narms finnst Du allens tosamen. Hier in dat Plattschapp gifft dat nu bilütten meist allens: Böker, Musik, Spele un wat weet ick nich noch allens op un över Plattdüütsch. Middewiel hebbt wi al över 1.600 Artikels online, un dat Angebot ward jümmer gr&ooml;tter.Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
RTV Oost: uit het archief van de TV: Het OverstichtHistorisch programma, waarin 155 onderwerpen uit de Overijsselse geschiedenis nader belicht worden.
NB Klik op 'Gemist'
NL(Drenthe / Overijssel)
Samenvattingen van informatiebijeenkomsten van IJssellandenDe afdeling IJssellanden van de NGV verzorgt regelmatig informatiebijeenkomsten over een bepaald onderwerp. Sinds eind 1994 zijn hiervan samenvattingen gemaakt, die dan gepubliceerd worden in het tijdschrift IJsseldelta en ook hier op het internet.NL(Overijssel)
SchansenOp deze site wordt de geschiedenis van de familie Ramaker bijgenaamd Schansen uitgewerkt. De bijnaam Schansen is ontstaan doordat een voorvader Ramaker op een boerderij met een schans tegen hoogwater in de gemeente Hardenberg heeft gewoond.
Ook een aangetrouwde tak Scheffer blijkt op dezelfde boerderij te hebben gewoond en kreeg dezelfde bijnaam Schansen.
NL(Overijssel)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
Stambomen Zuid-Oost-Drenthe (400)Deze website bevat een vierhonderdtal genealogieën die hun oorsprong hebben in Zuid Oost Drenthe, Noord Oost Overijsel, de Duitse grensstreek en met name in de plaatsen:
Coevorden, Dalen, Wachtum, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo, Emmen, Odoorn, Borger, Gasselte, Gieten en Hardenberg.
Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Stichting Genealogische Werkgroep Twente (SGWT)Het ontstaan van de werkgroep is voortgekomen uit de vraag naar toegankelijkheid en op elk moment beter inzichtelijk maken van voor genealogische onderzoek belangrijke gegevens.
De stichting transcribeert dtb-boeken en andere bronnen. Transcriberen is het in leesbaar schrift typen van teksten in oud-schrift. De stichting houdt zich voornamelijk bezig met bewerken en publiceren van historische bronnen uit het werkgebied, globaal de regio Twente.
Aanvankelijk bracht de stichting haar transcripties uit in boekvorm. Vanaf 2005 worden echter alle transcripties als digitale bestanden (PDF-files) gepubliceerd en gebundeld op diverse zgn. regio cd-roms. Het getranscribeerde markeboek van de Eschmarke is alleen in boekvorm uitgegeven.

Hier vindt U een overzicht van de verkrijgbare cd-roms. Wilt U meer informatie over welke transcripties op een schijf staan, klik dan op een van de regio Cd’s uit de link
NL(Overijssel)
Stichting Historische sociëteit Enschede-Lonneker ('n Sliepsteen)De boerderijcommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft de boerderijen al beschreven in de Esmarke (deel 1), Broekheurne, Rutbeek en Usselo (deel 2).
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan deel 3: het gebied tussen de Haaksbergerstraat en de oude spoorlijn naar Haaksbergen.In ruim 200 pagina’s, met veel foto’s, staan van alle boerderijen in dit gebied de belangrijkste gegevens, bouwgeschiedenis en bewoners.
Dit keer met een extra CD met alle gegevens van het huisplaatsenregister van 1830-1940, gerangschikt op huis; genealogen zullen er van smullen. Ook interessant omdat de knechten, meiden en huurders vaak worden vermeld.
NL(Overijssel)
Taal in Nederland - Streektaal.netNaast het officiële Nederlands worden er in Nederland meer taalvariëteiten gesproken. Drie dialectgroepen zijn erkend als streektaal (regional language): het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch/Plattdeutsch.NL(Drenthe / Friesland / Groningen / Limburg / Overijssel)
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en GeschiedenisHet is een vereniging voor ieder die interesse heeft in de geschiedenis van Overijssel. De VORG stelt zich ten doel de bevordering der kennis en beoefening van Overijssels recht en Overijsselse geschiedenis. In de naam van de vereniging komt de term `regt` in de oude spelling voor. Vóór de invoering van een wetboek voor Nederland in het algemeen -dat gebeurde voor het eerst in 1811 met de invoering van de Franse wetboeken- had iedere provincie namelijk in beginsel een eigen rechtssysteem. Dat de invloed van een eigen recht op de Overijsselse geschiedenis groot is geweest, behoeft dan ook geen betoog.NL(Overijssel)
categorie: Joodse genealogie
Begraafplaats en joodse geschiedenis KampenWelkom op de website van de historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 400 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.
De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.
Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten. Als uitgangspunt zijn de grafstenen op de Israëlitische begraafplaats te Kampen genomen.
NL(Overijssel)
Historisch Museum Vriezenveen (Vereniging Oud Vriezenveen): RusluieDe inwoners uit dit Overijsselse dorp dreven een levendige handel met Sint Petersburg in de periode 1720-1917. In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dwor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Newa keerde men toch altijd weer terug naar het moederdorp.

In de speciale Russische afdeling van het Museum krijgt u een aardige indruk van deze rijke handelshistorie tussen Nederland en Rusland. Met beeldmateriaal en uitvoerige documentatie krijgt de bezoeker een beeld van Sint Petersburg. Ook van de reisroute van de ondernemende dorpelingen wordt gewag gemaakt door een kaart en reisverslag van een 14-jarige jongen, die de 15 dagen durende reis naar het verre Rusland meemaakte.
De namen: (link)

Aan de nauwe relatie tussen dit Twentse dorp en de kosmopolitische stad Sint Petersburg kwam een einde door de Russische revolutie.
NL(Overijssel) / Rusland
categorie: leger en oorlog
Bommen op Enschede 40-45Op deze site zijn de gebeurtenissen in Enschede uit de Tweede Wereldoorlog op een rij gezet. De overzichten van verwoeste percelen kunnen hiaten vertonen. Een aantal straten was dermate verwoest dat ruimen de enige mogelijkheid was. Dat leidde tot de aanleg van Boulevard 1945 (met verdwenen straatnamen).NL(Overijssel)
categorie: media
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Kondschap CHC Vollenhove: Hoe oud is Giethoorn?Hoe oud is Giethoorn? Henk Frans uit Den Haag komt tot de conclusie dat de nederzetting Giethoorn al in de eerste helft van de twaalfde eeuw is ontstaan en dat op grond van oude kaarten gesteld kan worden dat de bakermat van Giethoorn bij het Giethoornsche (Gieterse) Meer ligt. Maar daar ligt Giethoorn niet, zult u zeggen. Klopt, Giethoorn is vier keer verhuisd tot de plek waar het nu ligt. De verhuizingen waren nodig omdat de voortgaande ontginningen bodemdaling en wateroverlast veroorzaakten. Het dorp moest steeds weer 'hogerop', naar het Oosten toe, worden verplaatst. Een verhaal over veen, grachten en vaarten, bisschoppen en slagvelden. Bij het artikel hoort een uitvoerige opsomming van de diverse wateren in het gebied, en een lange lijst met bronnen. Omdat dit teveel ruimte in het blad zou kosten, vindt u ze hier: Bijlage bij: Giethoorn 875 jaar in de annalenNL(Drenthe / Overijssel)
Meppeler CourantVia zoeken genealogie?NL(Drenthe / Overijssel)
Online-magazine Historisch Centrum OverijsselDit interessante Online-magazine is het best te bekijken in Internet explorer 9 of hoger, Firefox, Safari of Chrome.

Het nieuwste nummer van Mijn Stad Mijn Dorp:
Een gevarieerd nummer dat deels is gewijd aan het thema 'grenzen', dat ook het thema is van De maand van de geschiedenis.
De bijdragen deze keer:
- een reportage - deels uit eerste hand - van Marcel Mentink over de Boerenopstand van Tubbergen 45 jaar geleden.
- Dinand Webbink beschrijft hoe een telg uit de Deventer Kluwer familie, en later zijn zoon, zijn eigen zin doordreef en uiteindelijk de uitgeverij Ankh-Hermes oprichtte.
- Martin van der Linde over de laatste vaarboer van Dwarsgracht.
- Wim de Weerd over de heilige boom en de oude Kozakkenlinde bij Deventer.
- Doreen Flierman over het schilderij De haven van Almelo door Cees van der Aa.
- Johan van der Veen over de Deventer kunstenaar Robert van Voerst (1597-1636) in Londen.
- Girbe Buist over de geschiedenis van ons tafelbestek.
- een uitgebreid artikel van Jos Mooijweer over Overijsselse veldnamen.
- en verder de boekenrubriek, het Beeld en Geluid archief etc.
NL(Overijssel)
RTV Oost: uit het archief van de TV: Het OverstichtHistorisch programma, waarin 155 onderwerpen uit de Overijsselse geschiedenis nader belicht worden.
NB Klik op 'Gemist'
NL(Drenthe / Overijssel)
Transisalania en VariaWeblog van Tonny Peters. Bevat berichten met een Overijsselse achtergrond (Transisalania) maar gaat ook over allerlei andere onderwerpen die mijn aandacht hebben getrokken.NL(Overijssel)
Wil Schackmann: De bedelaarskolonie (met zoek-optie op namen en stukken)''In het in 1822 te Overijssel opgerichte bedelaarsgesticht de Ommerschans zullen die eens hard worden aangepakt en heropgevoed. Uit alle windstreken, van Hoorn tot Veere en van Brussel tot Groningen, worden de bedelaars door gemeentebesturen ‘opgezonden".
Maar zijn het wel allemaal bedelaars?

Extra informatie
Op deze pagina’s wat aanvullende informatie over de bedelaarskolonie op de Ommerschans. Het valt uiteen in (tot nu toe) drie groepen:
-Diverse namen van bedelaars die op de schans geweest zijn met soms nadere gegevens.
-Diverse namen van employés die op de schans gewerkt hebben met soms nadere gegevens.
-Stukken die meer bijzonderheden geven over het leven op de schans, zoals reglementen.
NL(Drenthe / Overijssel)
categorie: musea
de Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT) (Blad: 't Inschrien)De Oudheidkamer Twente is een onderzoek- en kenniscentrum voor de geschiedenis van met name de regio Twente.
De Vereniging Oudheidkamer Twente is eigenaar van een grote historische collectie die in bruikleen is gegeven aan museum TwentseWelle. Deze heeft een behoorlijk deel van onze collectie tentoongesteld in haar museum aan Het Rozendaal 11 in Enschede.
De OKT heeft een verenigingscentrum genaamd OKThuis aan de Stroinksbleekweg 12B in Enschede. Ingang tegenover de ingang van TwentseWelle.
In het OKThuis wordt op de maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur een sociëteit (soos) georganiseerd. Iedere maandagmiddag kunt u binnenlopen bij deze soos. De bedoeling is om er te gaan werken aan eigen onderzoek, mee te werken aan onderzoek voor de OKT en uitwisseling van ideeën maar ook gewoon een gezellig samenzijn met koffie/thee etc. Kijk ook even bij de bladzijde over het OKThuis.
NL(Overijssel)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Historisch Museum VriezenveenMuseum over de historie van de gemeente Vriezenveen. Speciale afdeling over de textielgeschiedenis van Vriezenveen (fa. Jansen & Tilanus). Documentatie over de grote brand, die Vriezenveen op 16 mei 1905 teisterde, waarbij 228 woningen, het gemeentehuis en twee kerken verloren gingen. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in een oude huiskamer, een boerenkeuken en een schoolklas van lang geleden. Het museum is beroemd geworden om haar uitgebreide Russische afdeling. Hier wordt het verhaal van de Rusluie verteld, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw hun waar in Rusland konden verkopen, en zelfs een Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg oprichtten. Deze afdeling van het museum laat de geschiedenis van de Rusluie weer tot leven komen.NL(Overijssel)
Historisch Museum Vriezenveen (Vereniging Oud Vriezenveen): RusluieDe inwoners uit dit Overijsselse dorp dreven een levendige handel met Sint Petersburg in de periode 1720-1917. In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dwor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Newa keerde men toch altijd weer terug naar het moederdorp.

In de speciale Russische afdeling van het Museum krijgt u een aardige indruk van deze rijke handelshistorie tussen Nederland en Rusland. Met beeldmateriaal en uitvoerige documentatie krijgt de bezoeker een beeld van Sint Petersburg. Ook van de reisroute van de ondernemende dorpelingen wordt gewag gemaakt door een kaart en reisverslag van een 14-jarige jongen, die de 15 dagen durende reis naar het verre Rusland meemaakte.
De namen: (link)

Aan de nauwe relatie tussen dit Twentse dorp en de kosmopolitische stad Sint Petersburg kwam een einde door de Russische revolutie.
NL(Overijssel) / Rusland
Historische kring Haaksbergen (blad: Aold Hoksebarge)De vereniging heeft ten doel: De beoefening van de historie en volkskunde. Het wekken van de belangstelling voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal. Het geven van advies en informatie over alles, wat met de historie en volkskunde verband houdt. Het verrichten van historisch onderzoek en publiceren hierover, alsmede de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Haaksbergen in het algemeen en in het bijzonder van monumenten: dit alles in de ruimste zin van het woord.NL(Overijssel)
Kondschap CHC Vollenhove: Hoe oud is Giethoorn?Hoe oud is Giethoorn? Henk Frans uit Den Haag komt tot de conclusie dat de nederzetting Giethoorn al in de eerste helft van de twaalfde eeuw is ontstaan en dat op grond van oude kaarten gesteld kan worden dat de bakermat van Giethoorn bij het Giethoornsche (Gieterse) Meer ligt. Maar daar ligt Giethoorn niet, zult u zeggen. Klopt, Giethoorn is vier keer verhuisd tot de plek waar het nu ligt. De verhuizingen waren nodig omdat de voortgaande ontginningen bodemdaling en wateroverlast veroorzaakten. Het dorp moest steeds weer 'hogerop', naar het Oosten toe, worden verplaatst. Een verhaal over veen, grachten en vaarten, bisschoppen en slagvelden. Bij het artikel hoort een uitvoerige opsomming van de diverse wateren in het gebied, en een lange lijst met bronnen. Omdat dit teveel ruimte in het blad zou kosten, vindt u ze hier: Bijlage bij: Giethoorn 875 jaar in de annalenNL(Drenthe / Overijssel)
Museum en Uitgeverij 'Twentse Welle' (Jaarboek Twente)Al sinds 1962 is het Jaarboek Twente niet weg te denken als het gaat om de bestudering en beschrijving van de vele aspecten van de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, bouwkunst, markante personen, eigentijdse maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen van de regio Twente. De vele auteurs, zowel amateurs als professionals, bepalen vanaf het prille begin de veelkleurigheid en daardoor het bijzondere karakter van dit Jaarboek. De inmiddels vele honderden artikelen zijn en blijven lezenswaard voor alle bewoners van Twente en vormen een indrukwekkend bestand aan kennis en ervaring.

NL(Overijssel)
Museum Het Gildenhuys Blokzijl“ Blokzijl en het water ”
Water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Blokzijl.
Vanwege de strategische ligging met goede vaarverbindingen kwamen er handelsstromen op gang, zoals de handel in turf, de mattenschipperij en later ook de aanvoer van boomstammen voor de industriële houtzagerij van de familie Loos.
In de 19e en 20e eeuw werden vanuit Blokzijl beurtdiensten onderhouden op Steenwijk, Meppel, Zwolle en zelfs Amsterdam.
NL(Overijssel)
Museum Palthehof NieuwleusenIn museum Palthehof wordt de geschiedenis van Nieuwleusen getoond door middel van vaste en tijdelijke tentoonstellingen. Het museum werd geopend op 3 april 1998. Het dankt zijn naam aan de familie Palthe. Museum Palthehof is gelegen in het mooie Palthebos, het groene hart van Nieuwleusen. Het ligt schuin achter de Grote Kerk in Nieuwleusen-zuid. Naast het museum is een oude, in 1943 gesloten, begraafplaats. Deze is in het museum digitaal te doorzoeken op persoonsnaam.
De collectie die in museum Palthehof wordt getoond, is in de loop der jaren ontstaan en bevat onder meer de inventaris van diverse kleine ambachtelijke bedrijfjes, boerengereedschappen, huishoudelijke voorwerpen en kledingstukken uit het leven van de Nieuwleusener voorouders.
NL(Overijssel)
Museumboerderij 't Olde Maat Uus - GiethoornZie hoe een authentieke Gieterse boerderij aan de dorpsgracht werd ingericht om u kennis te laten maken met het alledaagse leven in een bijzonder dorp. Enthousiaste vrijwilligers leggen u uit hoe boerenbedrijf, turfwinning, rietsnijderij en dergelijke in het begin van de vorige eeuw het dagelijks leven in Giethoorn bepaalden. Daarnaast zijn er regelmatig exposities.
Graag tot ziens in Giethoorn! Graag tot ziens in 't Olde Maat Uus.

Het museum is vanwege renovatie, onderhoud en herinrichting gesloten tot circa 15 April 2017.
Daarvoor het volgende:link
NL(Overijssel)
Stadsmuseum SteenwijkIn het Stadmuseum aan het sfeervolle marktplein te Steenwijk vindt u een uitgebreide collectie voorwerpen die met de geschiedenis van de stad te maken heeft.
Porselein, aardewerk en zilver behoren tot de vaste opstelling. Ook is er een winkeltje uit “grootmoeders tijd” en zijn er talrijke voorwerpen te bewonderen die herinneren aan de lokale tabaks- en speelgoedindustrie. Belangrijk is ook de unieke collectie ESKAF-keramiek. Recent werd het museum uitgebreid met een grote expositieruimte waarin bijzondere aandacht word besteed aan het thema: Steenwijk Vestingstad
NL(Overijssel)
Stichting Oud Meppel (Blad: Oud Meppel)De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.
Ook biedt ze gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalblad.
Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van Meppel worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid. In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van Meppel opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de foto's bekijken.
NL(Drenthe / Overijssel)
Veenmuseum VriezenveenseveldIn één van de originele veentreintjes kunnen de bezoekers over het terrein gereden worden. Onderweg stopt het treintje om de ingerichte veenhutten te bezichtigen, de typerende oude Vriezenveense boerderij en het winkeltje, annex gelagkamer (waar vroeger de lonen werden uitbetaald en ten dele in vloeibare vorm werden omgezet……) .
Het museumterrein kan ook uitstekend via de wandelroute worden bekeken (duur ongeveer 30 minuten). In de natte tijd is het terrein minder geschikt voor rolstoelgebruikers.
NL(Overijssel)
Vereniging Oud VriezenveenHet werkgebied van de vereniging strekt zich uit over de zeven dorpskernen Aadorp, Bruinehaar, De Pollen, Vriezenveen, Weitemanslanden, Westerhaar-Vriezenveensewijk en de Westerhoeven.
Het doel van de vereniging is de behartiging der oudheid- en geschiedkundige belangen in de gemeente Vriezenveen, het bevorderen van de daarmee gepaarde wetenschap, de instandhouding, bewaring, waar wenselijk herstel, van de betrekkelijke monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor.
De vereniging tracht deze doeleinden te bereiken langs wettige weg:
door het verzamelen van de uitsluitend op de gemeente Vriezenveen betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, d.w.z. bewaring en opstelling daarvan in een speciaal daartoe te Vriezenveen in te richten oudheidkamer. Na vele omzwervingen door het dorp heeft de vereniging haar eigen museum (Historisch Museum Vriezenveen), gevestigd in het oude gemeentehuis van Vriezenveen aan het Westeinde 54.
NL(Overijssel)
categorie: nieuwsgroepen en fora
Mijn Stad, mijn dorp: Verbinding met het verleden in OverijsselGeschiedenis is een levend element in onze samenleving. Het bepaalt mede onze identiteit. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) vindt het daarom erg belangrijk dat de Overijsselse geschiedenis herkenbaar en toegankelijk is voor alle mensen in Overijssel en daarbuiten. Wij staan daarin niet alleen. Naast het HCO spelen historische verenigingen, archiefinstellingen en andere collectiebeheerders binnen Overijssel een belangrijke rol in de zorg voor het behoud en de presentatie van het cultureel erfgoed van Overijssel. Het HCO heeft daarom met andere instellingen in Overijssel een platform opgezet om de geschiedenis van de provincie te presenteren: 'MijnStadMijnDorp - verbinding met het verleden'.
Iedereen die bijdraagt aan het cultureel erfgoed van Overijssel kan helpen om MijnStadMijnDorp inhoudelijk vorm te geven. Dit kan een archiefinstelling zijn, een historische vereniging, een museum, maar zeker ook de individuele bezoeker die veel van een bepaald historisch onderwerp af weet.
NL(Overijssel)
Overijssel-genealogyDeze Yahoo Group is bedoeld voor mensen die genealogisch onderzoek doen in Overijssel.NL(Overijssel)
Transisalania en VariaWeblog van Tonny Peters. Bevat berichten met een Overijsselse achtergrond (Transisalania) maar gaat ook over allerlei andere onderwerpen die mijn aandacht hebben getrokken.NL(Overijssel)
categorie: plaatsen en gemeenten
Beeldbank Stadsarchief DeventerHCO Deventer beheert een uitgebreide collectie historisch beeldmateriaal, waaronder foto's, (glas)negatieven, manuscriptkaarten, affiches, prentbriefkaarten en tekeningen van Deventer, Colmschate, Diepenveen en Bathmen.
Van oorsprong heet deze verzameling beeldmateriaal de "Topografisch-Historische Atlas": een verzameling prenten, portretten en tekeningen die betrekking hebben op de geschiedenis van een stad, een streek of een land.
Het oude "Deventer in Beeld" is opgenomen in de beeldbank.
NL(Overijssel)
Bommen op Enschede 40-45Op deze site zijn de gebeurtenissen in Enschede uit de Tweede Wereldoorlog op een rij gezet. De overzichten van verwoeste percelen kunnen hiaten vertonen. Een aantal straten was dermate verwoest dat ruimen de enige mogelijkheid was. Dat leidde tot de aanleg van Boulevard 1945 (met verdwenen straatnamen).NL(Overijssel)
Buitenhuis - Rouveen, Staphorst, IJhorstSinds 1987 ben ik als hobby bezig met stamboomonderzoek. Ondertussen heb ik zo'n 1050 voorouders gevonden. De meesten komen uit Rouveen en Staphorst. Enkele voorouders komen uit plaatsen in de omgeving: IJhorst, Nieuwleusen, Zwartewaterklooster, Kolderveen, Zuidwolde (Dr), Meppel, e.d. Via één voorouder kom ik terecht in Langenberg (Rijnland, Duitsland). De voorouders van mijn vrouw Tineke zijn vooral te vinden in Noord-Groningen. Daarnaast in oostelijk Friesland, Twente en de Kop van Overijssel. Genealogie is een leuke puzzel. Puzzel gerust mee.

NL(Groningen / Overijssel)
Coevern op 't web: Voorlopig alleen een hele reeks familiestambomen (160).Coevorder Stambomen: Deze webstek is een verzameling van ruim honderdzestig genealogieën van families die hun wortels, of tenminste een paar takken, in Coevorden hebben.
Elke genealogie of stamboom bevat minstens vijf aangetrouwden uit één van de andere stambomen. Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web.
De genealogieën zijn het resultaat van zo''''n tien jaar verzamelen. Sommige zijn echter nog verre van compleet.

Vernuver oe d''r mit. :-)

Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Cultuur-historisch Centrum Land van Vollenhove (Blad: Kondschap)Welkom op de site van het Cultuur Historisch Centrum ( CHC ) Land Van Vollenhove.
-Duizend jaar bewoning
-Duizend jaar landschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar waterbeheersing
-Duizend jaar maatschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar religie
-Duizend jaar ....
Kortom: Duizend jaar cultureel erfgoed.

Kennis hierover vergaren en overdragen is de opdracht van het CHC Land van Vollenhove.
NL(Drenthe / Overijssel)
de Stad Vollenhove door de eeuwen heenEen belangrijk gedeelte van de historie van de Stad Vollenhove wordt weerspiegeld in de vele bouwwerken die Vollenhove eens sierden. Stadsmuren zijn er nooit geweest, maar wel wallen, grachten en poorten, zie de ontwikkeling van de stad. Er zijn twee oude kerkgebouwen en een kapel, een voormalig stadhuis en vooral waren er veel havezaten. Daarvan zijn er nog enkele bewaard gebleven. Zie ook de lijst met rijksmonumenten in Vollenhove.

Na de Utrechtse bisschoppen die 's zomers in Vollenhove resideerden (11e tot 16e eeuw) waren twee stadhouders van keizer Karel V belangrijke inwoners van Vollenhove (16e eeuw). De adellijke familie Sloet, met diverse leden in Vollenhove, was invloedrijk en kleurrijk van de 16e tot de 20e eeuw en tot op heden op een havezate vertegenwoordigd. Engelenburg, met als bekendste burgemeester Lucas, was een geslacht dat enkele eeuwen in Vollenhove woonde. Seidel, een Duitse legermuzikant, was in de 18e eeuw van belang voor Schokland en via zijn nazaten tot in de 20e eeuw door het gelijknamige restaurant. Dan Van Smirren, een redersfamilie en visexporteur in de 19e en begin 20e eeuw, daarna vanuit Engeland donateur aan het sociaal-culturele leven in Vollenhove. Een andere belangrijke vishandelaar en -verwerker was Van Gulik. In de 20e eeuw waren de dokters Jansen en Van Setten belangrijke personen voor Vollenhove. Jachtbouwer Wolter Huisman bracht vanaf 1971 met zijn sterk groeiend bedrijf nieuw elan naar Vollenhove.
NL(Overijssel)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Het archief van Steenwijkerland (met veel gegevens uit de kop van Overijssel sinds 1354)Het gemeentearchief Steenwijkerland: bij ons kunt u ook de archieven raadplegen van verschillende particuliere archiefvormers die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Onder het kopje particuliere archieven kunt u hier meer informatie over vinden. Onze inventarissen kunt u via internet raadplegen, maar u bent ook van harte welkom in onze studiezaal.
Het oudste stuk in het archief is een charter dat de verlening van stadsrechten aan de stad Vollenhove bevat. Dat gebeurde in 1354 door de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel. De pagina Geschiedenis in het kort geeft u informatie over hoe de gemeente Steenwijkerland door de jaren heen tot stand is gekomen.
Eind 2010 is de gemeente Steenwijkerland begonnen met het scannen van de bevolkingsregisters van haar rechtsvoorgangers: Blankenham, Blokzijl, Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Stad Vollenhove, Ambt Vollenhove en Wanneperveen. Na Blankenham zijn nu ook de scans van Giethoorn en Kuinre online te bekijken. U kunt door de scans bladeren op zoek naar de juiste personen, op dezelfde manier als in de boeken. De komende tijd zullen alle bevolkingsregisters online worden gezet.
In 2011 starten vrijwilligers met het indexeren van de registers. Via de index kunnen geïnteresseerden in alle boeken zoeken op naam. Het indexeren van de registers duurt naar verwachting 5 jaar.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Het historisch archief van de Gemeente AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien. NL(Overijssel)
het Open Data platform van de gemeente EnschedeDeze site, opendata.enschede.nl, is het Open Data platform van de gemeente Enschede. Hierop vindt u de data van de gemeente Enschede die aangemerkt is als Open Data.

Open Data is overheidsinformatie die:
■ verzameld is in 't kader van de uitvoering van een publieke taak;
■ gefinancierd is met publieke midd. voor de uitv. van die taak;
■ openbaar is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
■ bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
■ bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.
(bron:https://data.overheid.nl/wat-is-open-data-concept)

Met behulp van dit platform van de gemeente Enschede kunnen die data opgevraagd worden. Deze standaarden en beschrijvingen van de gebruikte velden staan aangegeven in de omschrijving van de betreffende datasets.
NL(Overijssel)
Het verleden van IJsselmuiden ( met Grafhorst, Wilsum en de polder Mastenbroek)Op deze pagina vindt u een samenvatting van de resultaten uit genealogisch en historisch onderzoek in het gebied wat globaal gescheiden wordt door IJssel en Zwartewater. Onderdeel van dit onderzoeksgebied zijn de dorpen IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum en de polder Mastenbroek. De nadruk van mijn onderzoek ligt in de 17e, 18e en 19e eeuw. Met als bronnen de transcripties van de quotisatieregisters 1808 van IJsselmuiden en Wilsum; de betreffende transcripties van 1749 volgen nog. NL(Overijssel)
Historische kring Haaksbergen (blad: Aold Hoksebarge)De vereniging heeft ten doel: De beoefening van de historie en volkskunde. Het wekken van de belangstelling voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal. Het geven van advies en informatie over alles, wat met de historie en volkskunde verband houdt. Het verrichten van historisch onderzoek en publiceren hierover, alsmede de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Haaksbergen in het algemeen en in het bijzonder van monumenten: dit alles in de ruimste zin van het woord.NL(Overijssel)
Katholieke families in en rond KuinreGenealogie rond het Stellingwerfse dorp Kuinre op de grens van Friesland, Overijssel en Flevoland; met RK Doopregister en Huwelijken van 1792 t/m 1811NL(Flevoland / Friesland / Overijssel)
Kondschap CHC Vollenhove: Hoe oud is Giethoorn?Hoe oud is Giethoorn? Henk Frans uit Den Haag komt tot de conclusie dat de nederzetting Giethoorn al in de eerste helft van de twaalfde eeuw is ontstaan en dat op grond van oude kaarten gesteld kan worden dat de bakermat van Giethoorn bij het Giethoornsche (Gieterse) Meer ligt. Maar daar ligt Giethoorn niet, zult u zeggen. Klopt, Giethoorn is vier keer verhuisd tot de plek waar het nu ligt. De verhuizingen waren nodig omdat de voortgaande ontginningen bodemdaling en wateroverlast veroorzaakten. Het dorp moest steeds weer 'hogerop', naar het Oosten toe, worden verplaatst. Een verhaal over veen, grachten en vaarten, bisschoppen en slagvelden. Bij het artikel hoort een uitvoerige opsomming van de diverse wateren in het gebied, en een lange lijst met bronnen. Omdat dit teveel ruimte in het blad zou kosten, vindt u ze hier: Bijlage bij: Giethoorn 875 jaar in de annalenNL(Drenthe / Overijssel)
Mijn Stad, mijn dorp: Verbinding met het verleden in OverijsselGeschiedenis is een levend element in onze samenleving. Het bepaalt mede onze identiteit. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) vindt het daarom erg belangrijk dat de Overijsselse geschiedenis herkenbaar en toegankelijk is voor alle mensen in Overijssel en daarbuiten. Wij staan daarin niet alleen. Naast het HCO spelen historische verenigingen, archiefinstellingen en andere collectiebeheerders binnen Overijssel een belangrijke rol in de zorg voor het behoud en de presentatie van het cultureel erfgoed van Overijssel. Het HCO heeft daarom met andere instellingen in Overijssel een platform opgezet om de geschiedenis van de provincie te presenteren: 'MijnStadMijnDorp - verbinding met het verleden'.
Iedereen die bijdraagt aan het cultureel erfgoed van Overijssel kan helpen om MijnStadMijnDorp inhoudelijk vorm te geven. Dit kan een archiefinstelling zijn, een historische vereniging, een museum, maar zeker ook de individuele bezoeker die veel van een bepaald historisch onderwerp af weet.
NL(Overijssel)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB)Het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek zijn gevestigd in monumentale kloosterpanden, waaronder het Buiskensklooster. Al in de veertiende eeuw leefden er volgelingen van Geert Grote en zijn Moderne Devotie. Om u kennis te laten maken met deze panden en de bijzondere collecties die zich er bevinden, bieden wij in samenwerking met de VVV Deventer georganiseerde groepsrondleidingen aan.
De Stichting IJssellandschap werd opgericht in 1986, toen de landerijentak van de Verenigde Gestichten samengevoegd werd met de Dienst Landerijen van de gemeente. De Verenigde Gestichten waren verantwoordelijk voor het beheer van hun erven en landgoederen en die van de Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis. De Dienst Landerijen was dat voor het beheer van de erven en landerijen in het bezit van de gemeente Deventer. SAB bewaarde al de eeuwenoude archieven van de Verenigde Gestichten. Het oudste stuk dateert van 1267. Ook het archief van het Burgerweeshuis (dat begint in 1560) ligt bij SAB. Met de komst van het archief van de Stichting IJssellandschap wordt een gat gedicht in de gemeentelijke archiefvorming.
NL(Overijssel)
Stadsarchief Enschede/Lonneker (ook Rechterlijk Archief ! )Stadsarchief Enschede beschikt over archieven en collecties waarin u als geïnteresseerde veel informatie kunt vinden. Denk hierbij aan bronnen op genealogisch gebied waarmee u op zoek kunt gaan naar uw familiegeschiedenis. Of archieven op bestuurlijk gebied: u kunt daarmee een beeld krijgen van de gemeenten Enschede en Lonneker en haar bestuur. Daarnaast beschikt Stadsarchief Enschede over archieven van particulieren en bedrijven die een belangrijke rol gespeeld hebben en die de stad en haar ommeland kleur hebben gegeven.

Zoeken in het Rechterlijk Archief
Het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 is toegankelijk via indices die door vrijwilligers van het stadsarchief zijn opgesteld. Deze indices zijn onderaan deze pagina via de aangeboden links digitaal beschikbaar. Daarnaast is een deel van het archief doorzoekbaar in het digitale archief via de volgende LINK. Ook vindt u daar digitale exemplaren van de originele documenten.

NL(Overijssel)
Stambomen Zuid-Oost_DrentheDeze website bevat een 200-tal genealogieën die hun oorsprong hebben in ZO-Drenthe, NO-Overijssel en de Duitse grensstreek. Plaatsen: Dalen, Wachtum, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo en Hardenberg.NL(Drenthe / Overijssel)
Transcripties DTB-boeken Noordoost TwenteTranscripties van doop-, trouw- en begraafboeken in de omgeving van Oldenzaal in Noordoost Twente. Plaatsen/parochies: Losser, de Lutte, Weerselo, Deurningen, Saasveld, Rossum, Nijstad.NL(Overijssel)
categorie: startsites
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
categorie: verenigingen en stichtingen
Aver,de genealogische vereniging van de UT-KringAver,de genealogische vereniging van de UT-Kring, biedt iedereen die genealogisch geïnteresseerd is of zich met genealogie bezighoudt, de mogelijkheid om kennis op te doen en ervaring te delen. Maar Aver is er ook voor diegenen die zich bezighouden met verwante gebieden, zoals heraldiek, (streek)geschiedenis en sociale geschiedenis.

Hoewel de genealogische invalshoek bij Aver de belangrijkste is, houden we ons niet uitsluitend bezig met stamboomonderzoek. Ook komen zaken zoals het verzamelen van foto’s en prentbriefkaarten, het interviewen van mensen, het bestuderen van kaarten aan de orde.

Van tijd tot tijd wordt een lezing over een genealogisch- of geschiedkundig onderwerp gehouden, waardoor het leven van uw voorouders in perspectief wordt geplaatst.
NL(Overijssel)
Den Ham-Vroomshoop Historische siteWelkom op de site van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham - Vroomshoop. Op deze site vindt u informatie over de vereniging en aktiviteiten. Verder vindt u een schat aan interessant materiaal.NL(Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging WijheWijhe is een prachtig oud dorp, bekend sinds het jaar 960. In 1960 is uitbundig het 1000-jarig bestaan gevierd. In 2010 bestond Wijhe 1050 jaar. De buurschappen van Wijhe zijn zo mogelijk nog ouder. Tongeren bijvoorbeeld werd al genoemd in het jaar 956.
Al met al voldoende reden om via onze vereniging de historie in te duiken. Dat doen wij in verschillende werkgroepen.
De vereniging telt meer dan 500 leden en heeft haar onderkomen in het Wijhes Museum.
Deze website is niet geschikt voor het aanbieden van heel veel historisch materiaal. Daarvoor is onze vereniging aangesloten bij de website die door het Historisch Centrum Overijssel is ontwikkeld: Mijn Stad Mijn Dorp link
NL(Overijssel)
Olster ErfgoedHistorische vereniging met werkgroep genealogieNL(Overijssel)
Samenvattingen van informatiebijeenkomsten van IJssellandenDe afdeling IJssellanden van de NGV verzorgt regelmatig informatiebijeenkomsten over een bepaald onderwerp. Sinds eind 1994 zijn hiervan samenvattingen gemaakt, die dan gepubliceerd worden in het tijdschrift IJsseldelta en ook hier op het internet.NL(Overijssel)
Stichting Historische Sociëteit Enschede-LonnekerDe Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker telt ongeveer 400 leden. Zij zijn actief betrokken bij het wel en wee van Enschede. Zij doen onderzoek naar de geschiedenis van de stad en de directe omgeving. De ontwikkelingen van Enschede volgen zij op de voet. Niet alleen uit belangstelling, maar ook als waakhond; zij plaatsen kritische kanttekeningen als er bijzondere waarden verloren dreigen te gaan. NL(Overijssel)
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en GeschiedenisHet is een vereniging voor ieder die interesse heeft in de geschiedenis van Overijssel. De VORG stelt zich ten doel de bevordering der kennis en beoefening van Overijssels recht en Overijsselse geschiedenis. In de naam van de vereniging komt de term `regt` in de oude spelling voor. Vóór de invoering van een wetboek voor Nederland in het algemeen -dat gebeurde voor het eerst in 1811 met de invoering van de Franse wetboeken- had iedere provincie namelijk in beginsel een eigen rechtssysteem. Dat de invloed van een eigen recht op de Overijsselse geschiedenis groot is geweest, behoeft dan ook geen betoog.NL(Overijssel)
Zwolse Historische VerenigingDe Zwolse Historische Vereniging is in 1983 opgericht voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Zwolle.
Zwolle is een boeiende stad en wie zou niet willen weten hoe dat is gekomen. Hoe is de stad ontstaan en wat gebeurde er in de afgelopen eeuwen en in het recente verleden?
De Zwolse Historische Vereniging houd zich bezig met het beantwoorden van dergelijke vragen.
Dit doet zij op verschillende manieren.
NL(Overijssel)
categorie: VOC
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
categorie: woordenboeken
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
PlattdüütschHett di dat ok all mal so gahn? Du hest een Book op Platt sehn, een Leed in''t Radio hört un Du wullt gern de Platte oder dat Book hebben. Man woneem gifft dat sowat? Faken is de Bookhändler to fuul, dat extra to bestellen, oder he weet sülvens nich, wo dat dat gifft. Dat Plattschapp is bigahn, dat grote Angebot tosamentofaten, wat et op Platt all geven deit: Betlang is dat so, datt masse Lüüd un Organisatschoonen ehr egen Platt-Produkten anbeden doht, avers narms finnst Du allens tosamen. Hier in dat Plattschapp gifft dat nu bilütten meist allens: Böker, Musik, Spele un wat weet ick nich noch allens op un över Plattdüütsch. Middewiel hebbt wi al över 1.600 Artikels online, un dat Angebot ward jümmer gr&ooml;tter.Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Taal in Nederland - Streektaal.netNaast het officiële Nederlands worden er in Nederland meer taalvariëteiten gesproken. Drie dialectgroepen zijn erkend als streektaal (regional language): het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch/Plattdeutsch.NL(Drenthe / Friesland / Groningen / Limburg / Overijssel)
categorie: zoeksites
Alle Twentenaren (vóór 1812)Aangemaakt door H.C. Zorn met hulp van velen in de jaren 1986-nu. Het bestand omvat gegevens van 103598 personen, bijna allen geboren in of om Twente, vóór 1812. De gegevens zijn voor circa 90% verkregen uit primaire bronnen. Daarnaast is gebruik gemaakt van gepubliceerde genealogieën en vooroudertabellen (kwartierstaten) van o.a. de leden van de afdeling Twente van de N.G.V. (de bronnen zijn vermeld). Het bestand is te beschouwen als een, nog lang niet volledige, reconstructie van de bevolking van Twente vóór 1812. Gelegde relaties berusten vaak op vermoedens, genealogen dienen daarom alle gegevens aan de bronnen te verifiëren! Bovendien is het mogelijk dat in de bronnen nog aanvullende informatie te vinden is.

NL(Overijssel)
Genealogie voor oost Nederland (Lichtenvoorde)Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen uit Lichtenvoorde van 1739 tot 1811. Dit gaat soms terug tot het jaar 1600.
U vindt hier ook transcripties van gerechtelijke verslagen (Oud Rechterlijke Archieven (ORA)). Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
NL(Overijssel)
Genealogische gegevens uit Noord-Oost Overijssel (met Index op fam. namen)De gegevensverzameling (11-2016) bestaat uit 160.725 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 19.691 personen niet gepubliceerd.
De werkgroep genealogie van de Historische Vereniging Hardenberg en omgeving is bijna twintig jaar actief met het verzamelen, invoeren en beschikbaar stellen van gegevens uit akten van de Burgerlijke Stand, eerst uit akten van de B.S. Hardenberg (Ambt en Stad) en na de gemeentelijke herindeling in 2001 ook uit de B.S. Avereest en Gramsbergen.

Van bovenstaande gemeenten zijn alle akten die vrij zijn gegeven aanwezig op de studiezaal (op fiche en/of digitaal) en ingevoerd in Pro-Gen, het programma dat de vereniging gebruikt om deze gegevens voor stamboomonderzoek op te slaan.

Omdat er genealogisch sterke verbondenheid is met Ommen zijn we nu bezig om ook de gegevens uit de Burgerlijke Stand van Ommen (Stad en Ambt) hieraan toe te voegen.

Naast gegevens uit de vrijgegeven akten van de Burgerlijke Stand beschikt de vereniging ook over de DTB boeken van kerken in deze en veel omliggende plaatsen in Nederland en Duitsland. Want niet alleen met Ommen is er een sterke genealogische band, ook met omringende plaatsen in de Niedergrafschaft Bentheim, in de tegenwoordige samtgemeinde Emlichheim, Uelsen en Neuenhaus is die er.
Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Gezinsreconstructies (Ambt-)VollenhoveDe publicatie Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove is samengesteld door Guus Nijhuis.
Het begon in 1975 en is in 40 jaar naar bijna 54.500 personen gegroeid. Er worden minder personen getoond omdat personen die in leven zijn of waarvan ik niet weet of ze nog leven, niet gepubliceerd worden. De connecties naar buiten zijn ook zoveel mogelijk opgenomen. Het bestand bevat ook veel families uit de omliggende gemeenten zoals Beulake, Zwartsluis, Blokzijl, Wanneperveen, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Blankenham, Muggebeet, Kalenberg, Giethoorn etc.
NL(Drenthe / Overijssel)
Giethoorn: Gezinsreconstructies (door Johan Gaal)Gebruikte boeken uit Rijksarchief Zwolle:
•doopboek 136 (1728-1764)
•doopboek 137 (1764-1813)
•trouwboek 139 (1733-1813, hiaat van 24-4-1795/1-6-1806)
•Met aanvullingen uit de volkstelling van 8/30 augustus 1748 Schoutambt Giethoorn
NL(Overijssel)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historische Vereniging IJsselham (Blad: De Silehammer)Onze vereniging is vertegenwoordigd in het Museumberaad Steenwijkerland, een koepel van musea en historische verenigingen in de gemeente Steenwijkerland. Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de belangstelling voor onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige gemeente IJsselham, met daarin de dorpen en streken Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl, Kalenberg, Kuinre, Blankenham, Baarlo, Muggenbeet, 't Nederland, Wetering en Scheerwolde.

"Wij de Municipaliteit des Scholtampts IJsselham Paaslo en de Oldemarkt Cum annexis benevens den Schout Certificeeren bij dezen , dat wij bij examinatie der lijsten van telling opgemaakt door W. Dumon, Jan Js Kuiper, en Cornelis Smit, bevonden hebben in dezelve Schoutampt te zijn het Getal van huisgezinnen en menschen als Volgt"

Als u zelf ook onderzoek doet naar (voormalige) inwoners van IJsselham en vast bent komen te zitten met uw onderzoek, kunt u een berichtje plaatsen op ons genealogische prikbord. Hopelijk komt u op deze manier in contact met medespeurders zodat uw onderzoek weer een nieuwe impuls krijgt. Ook als u al vergevorderd bent met uw onderzoek en uw resultaten op het internet heeft gepubliceerd, kunt u dit hier ook kenbaar maken (als er maar (oud-)inwoners van IJsselham in het onderzoek voorkomen).

Gezinsreconstructie voormalige gemeente IJsselham (met Index)
Laatste update: 11 aug 2016, 12591 personen, 4301 gezinnen.
‏Eigenaar stamboom: Historische Vereniging IJsselham‏
NL(Drenthe / Flevoland / Overijssel)
Mijn Stad, mijn dorp: Verbinding met het verleden in OverijsselGeschiedenis is een levend element in onze samenleving. Het bepaalt mede onze identiteit. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) vindt het daarom erg belangrijk dat de Overijsselse geschiedenis herkenbaar en toegankelijk is voor alle mensen in Overijssel en daarbuiten. Wij staan daarin niet alleen. Naast het HCO spelen historische verenigingen, archiefinstellingen en andere collectiebeheerders binnen Overijssel een belangrijke rol in de zorg voor het behoud en de presentatie van het cultureel erfgoed van Overijssel. Het HCO heeft daarom met andere instellingen in Overijssel een platform opgezet om de geschiedenis van de provincie te presenteren: 'MijnStadMijnDorp - verbinding met het verleden'.
Iedereen die bijdraagt aan het cultureel erfgoed van Overijssel kan helpen om MijnStadMijnDorp inhoudelijk vorm te geven. Dit kan een archiefinstelling zijn, een historische vereniging, een museum, maar zeker ook de individuele bezoeker die veel van een bepaald historisch onderwerp af weet.
NL(Overijssel)
Stadsarchief Enschede/Lonneker (ook Rechterlijk Archief ! )Stadsarchief Enschede beschikt over archieven en collecties waarin u als geïnteresseerde veel informatie kunt vinden. Denk hierbij aan bronnen op genealogisch gebied waarmee u op zoek kunt gaan naar uw familiegeschiedenis. Of archieven op bestuurlijk gebied: u kunt daarmee een beeld krijgen van de gemeenten Enschede en Lonneker en haar bestuur. Daarnaast beschikt Stadsarchief Enschede over archieven van particulieren en bedrijven die een belangrijke rol gespeeld hebben en die de stad en haar ommeland kleur hebben gegeven.

Zoeken in het Rechterlijk Archief
Het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 is toegankelijk via indices die door vrijwilligers van het stadsarchief zijn opgesteld. Deze indices zijn onderaan deze pagina via de aangeboden links digitaal beschikbaar. Daarnaast is een deel van het archief doorzoekbaar in het digitale archief via de volgende LINK. Ook vindt u daar digitale exemplaren van de originele documenten.

NL(Overijssel)
ten Bruggencate en AlmeloIk (Afina Broekman) begon aan dit project, omdat mijn vader voor 75% een ten Bruggencate is. Aangezien ze meer dan 300 jaar in Almelo woonden, was het doorploegen van de doop- en trouwboeken niet zo moeilijk. En voor mijn gevoel konden er toch niet zoveel zijn. Na al deze jaren heb ik zo'n 1100 ten Bruggencate's (met diverse spellingen) die bewezen afstammelingen zijn van de eerste Harmen ten Bruggencate, en nog zo'n 180 (vnl. hedendaagse) die nog niet aan de stamboom vastzitten.

Deze webpage bevat alle afstammelingen, behalve personen geboren na 1925, en/of overleden na 2000. Personen van wie niets meer bekend is dan een doop/geboorte datum en overlijdens datum, worden wel vermeld, maar hebben geen eigen pagina, en komen niet in de index voor. Van niet vermelde peronen kan meer informatie op aanvraag beschibaar zijn (of voor mensen in Almelo: probeer de Almelo database).

Aangezien de ten Bruggencate's over de hele wereld uitwaaiden, geeft een vlaggetje in de index aan waar ze zitten, tenminste voor de voornaamste landen. Nederland is niet aangegeven met een vlaggetje.

Het project Almelo Gezinsreconstructies (1600-1850) groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van de familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
TwentebestandZoeken naar personen in het Twente Bestand die zijn geboren voor 1812.NL(Overijssel)

Geselecteerde unieke links: 119
Totaal aantal links in database: 2803
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |