Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek LinkResultaat Zoekopdracht


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: archieven
Alle Friezen + DTBWelkom op Allefriezen.nl
AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin 60-er jaren 20e eeuw.

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van vóór 1811 beschikbaar gesteld.
NL(Friesland)
Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. FrieslandDe stichting stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het Rooms-Katholieke leven in Friesland. Zij heeft bidprentjes van 40.000 personen uit Friesland; Kopie op aanvraag verkrijgbaar.NL(Friesland)
Burgerboeken van LeeuwardenDe burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800
En andere bescheiden betreffende het burgerschap
NL(Friesland)
Criminele Sententies 1649-1699 Hof van FrieslandDank zij het Streek-Archief NoordOost-Friesland:
Foto's met transcriptie's
NL(Friesland)
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geďnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
De krant van toen: doorzoek gemakkelijk het grootste gratis online krantenarchiefWelkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland; het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
* Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
* De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
* Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online bladerbaar vanaf 26 mei 2014 tot heden.
* Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
* De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's en advertenties. Blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Documentatiestichting LeeuwarderadeelDe stichting heeft tot doel het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal, dat bindingen heeft met de gemeente Leeuwarderadeel. Er is veel informatie over archieven en bronnen op de site te vinden.NL(Friesland)
Dorpsarchieven FrieslandHet project Dorpsarchieven.nl is een project van Doarpswurk in samenwerking met AOC Friesland.
Met het project wil Doarpswurk het volgende realiseren:
Het stimuleren van de aanleg van dorpsarchieven, zowel fysiek als ook digitaal.
Het stimuleren van de digitalisering van bestaande dorpsarchieven
Het op éénduidige wijze ontsluiten van dorpsarchieven op het Internet
Het bieden van de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en trainingen op het gebied van archieven en digitalisering.
NL(Friesland)
Fries Archief NetHet FriesArchiefNet wil informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet presenteren. Wij hopen dat deze website u wegwijs maakt in de Friese 'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen.
Het FriesArchiefNet is een gezamenlijk project van de Provincie Fryslân, de Friese waterschappen en gemeenten en de drie archiefdiensten in de provincie.
NL(Friesland)
Friese nummerbewijzen (voor auto's, bussen, tractoren en motorfietsen)Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor motorfietsen, personen-auto's, vrachtauto's en tractoren.
Het nummer B-1 d.d. 02-01-1906 stond op naam van Notaris Sierevelt te Leeuwarden
NL(Friesland)
Genealogysk WurkferbânWelkom bij de Fryske Akademy: Het centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met betrekking tot de provincie Fryslân en zijn bevolking, zijn taal en cultuur.NL(Friesland)
Harlinger Historie en GenealogieHomepage van Stefan ElsingaNL(Friesland)
Het archief van Steenwijkerland (met veel gegevens uit de kop van Overijssel sinds 1354)Het gemeentearchief Steenwijkerland: bij ons kunt u ook de archieven raadplegen van verschillende particuliere archiefvormers die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Onder het kopje particuliere archieven kunt u hier meer informatie over vinden. Onze inventarissen kunt u via internet raadplegen, maar u bent ook van harte welkom in onze studiezaal.
Het oudste stuk in het archief is een charter dat de verlening van stadsrechten aan de stad Vollenhove bevat. Dat gebeurde in 1354 door de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel. De pagina Geschiedenis in het kort geeft u informatie over hoe de gemeente Steenwijkerland door de jaren heen tot stand is gekomen.
Eind 2010 is de gemeente Steenwijkerland begonnen met het scannen van de bevolkingsregisters van haar rechtsvoorgangers: Blankenham, Blokzijl, Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Stad Vollenhove, Ambt Vollenhove en Wanneperveen. Na Blankenham zijn nu ook de scans van Giethoorn en Kuinre online te bekijken. U kunt door de scans bladeren op zoek naar de juiste personen, op dezelfde manier als in de boeken. De komende tijd zullen alle bevolkingsregisters online worden gezet.
In 2011 starten vrijwilligers met het indexeren van de registers. Via de index kunnen geďnteresseerden in alle boeken zoeken op naam. Het indexeren van de registers duurt naar verwachting 5 jaar.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Het Fries Film ArchiefHet Fries Film Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân. Wij zijn geďnteresseerd in alle films en video’s die in of over Fryslân zijn gemaakt, van heel oud tot zeer recent. Onze collectie bestaat op dit moment uit ruim 6000 films en video’s die wij voor een deel hebben gedigitaliseerd. De originele films worden bewaard in ons filmdepot in het gebouw van Tresoar.
Samenwerking en dienstverlening staan hoog in ons vaandel. Met ons materiaal ondersteunen wij diverse musea in Fryslân. Wij adviseren archieven, historische verenigingen en particulieren over beheer en digitalisering van historisch filmmateriaal. Wij werken nauw samen met partners als Tresoar, Historisch centrum Leeuwarden, Fries Museum en de Waddenacademie. Verder publiceren wij over de geschiedenis van de film in Friesland, natuurlijk op onze website maar ook in ‘De Moanne’, het culturele opinieblad van Fryslân.
Een groot deel van onze collectie is afkomstig van enthousiaste amateurfilmers (amateur in de zin van liefhebber) die hun materiaal aan ons hebben geschonken of in beheer gegeven.
NL(Friesland)
Het Fries Foto-archiefIn het Fries Fotoarchief vindt u 56.669 * afbeeldingen uit Friesland, verzameld en ontsloten door Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden.NL(Friesland)
Historisch Centrum LeeuwardenHet Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen. NL(Friesland)
Historische Vereniging Noordoost FrieslandZeer uitgebreide en levendige site over de streek rond Dokkum (Streekarchivariaat Noordoost Friesland). Met vele gegevens en verhalen. Men geeft ook het blad ''''De Sneuper'''' uit.NL(Friesland)
Historische Vereniging Noordoost Friesland (met veel indexen op bronbestanden)Een doelstelling is het op weg helpen van beginnende archiefonderzoekers. Omdat het personeel van de studiezaal onvoldoende tijd heeft om een beginnende onderzoeker van voldoende informatie te voorzien, zag de vereniging daar een belangrijke taak weggelegd voor haar leden.
Daarnaast zag de vereniging nog vele mogelijkheden om op het Streekarchivariaat zelf de helpende hand uit te steken. Gedacht werd hierbij aan het kopiëren van Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken van de dorpen in de omgeving van Dokkum, het aanschaffen van klappers die door de Feriening fan Archyfűndersikers yn Fryslân gemaakt werden, het gezamenlijk werken aan een publicatie, het doen van onderzoek voor leden die te ver weg wonen om geregeld zelf op het Streekarchivariaat te komen, etc.
NL(Friesland)
Kerkelijke Archieven van Friesland (Foto's)Tot nu tot 53.000 foto''s van de kerkarchieven van;
Achlum/Hitzum 1656-1934
Blija-Hogebeintum 1611-1934
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude 1697-1898
Donkerbroek-Haule 1701-1934
Ferwerd 1654-1934
Hallum 1532-1934
Heeg 1610-1655
Herbaijum 1730-1903
Makkinga-Elsloo-Langedijke 1732-1897
Olde-Nijeberkoop 1714-1850
Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo 1623-1934
Sloten 1594-1934
Tjerkgaast 1772-1812
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega 1633-1934
NL(Friesland)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Leeuwarden GemeentearchiefVanaf nu kan iedere Leeuwarder een stukje zeventiende eeuwse stad adopteren. Op deze wijze wordt meegeholpen om het Leeuwarden van vierhonderd jaar geleden tot leven te brengen. Voor de tentoonstelling Leeuwarden in de Gouden Eeuw wil het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) de beroemde vogelvluchtkaart van Johannes Sems uit 1603 in 3D uitbrengen. Bekijk hier de 2D-versie op ware grootte waarop de route van de stadswandeling door het Leeuwarden van Saskia Ulenburgh elders op deze website is ingetekend. De kaart moet de blikvanger worden van de expositie met voorwerpen en archiefstukken over de Friese hoofdstad tussen 1600 en 1700 die in september van start gaat. Als in Google streetview maken tentoonstellingsbezoekers een spectaculaire tocht door de stad zoals die er rond 1600 uitzag. Men loopt door straten, langs gebouwen en grachten, men gaat naar de markt en naar de kerk, kortom men beleeft het Leeuwarden van eeuwen geleden op heel bijzondere wijze. De kaart wordt op de tentoonstelling op groot scherm geprojecteerd, maar zal ook worden uitgebracht op DVD.NL(Friesland)
Prov. best. Archief van Friesland (Anton Musquetier)Sinds 15 Januari 2000 ben ik bezig met het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief (oftewel het Staten Archief) van Friesland 1813-1924. Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk archief is noteer ik daarom alle vondsten (met een korte beschrijving/onderwerp) zonder bron op deze site. Van een vondst kan bij mij een copie worden aangevraagd, waarop tevens de bron is vermeld. In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld, en dat zijn meer dan 130.000 namen van personen die komen uit Nederland, Belgie, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen). Wat zit er zoal in dit archief ?. Dat kan zijn: een enkele aantekening , het aanvragen van een vergunning, veel handgeschreven brieven met handtekeningen en volledige belastingdossiers/dwangbevelen, dossiers van procesverbalen, dossiers met alle Gezinshoofden van een dorp, verklaringen van Geneesheren als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd, lijsten van personen die met een paspoort Nederland verlaten in de jaren 1914-1918, dossiers over gezonken schepen, soms met hele inventarislijsten erbij. Ook komen er veel Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Soldaten, Schoolonderwijzers, Militairen, Molenaars enz. in voor. Echt iets voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten dan alleen maar namen en datums. Het resultaat van dat onderzoek vindt u op deze web-site. Verder op deze site: 29.000 foto's van oude documenten van diverse kerkgemeenten. Het betreft dan Doopboeken, Trouwboeken, Lidmatenboeken, Financiële boeken, Correspondentie van de kerkgemeenten Achlum, Ferwerd, Hallum, Herbaijum, Hitzum en in de Stellingwerven: Dantuma-Driesum-Wouterswoude, Donkerbroek en Haule, Makkinga-Elsloo-Langedijke, Olde- en Nijeberkoop, Oosterwolde, Appelscha en Fochteloo, Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega.NL(Friesland)
Rolboeken Arrondisementen FrieslandIn deze database vindt u gegevens over personen die als gedaagde zijn verschenen voor de arrondisementsrechtbanken van Heerenveen, Leeuwarden of Sneek. Deze database is nog in opbouw maar omdat inmiddels alle rollenboeken en indices zijn gedigitaliseerd kan ook worden gezocht in die rollenboeken waarvan de beeld-gegevens nog niet in de database zijn ingevoerd.NL(Friesland)
St. Erfskip Terpdoarpen Noord-Friesland'Stichting Erfskip Terpdoarpen' werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens- en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
De gemeente Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit. In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.

NL(Friesland)
Stichting Bolswards HistorieWij nodigen u graag uit om via deze site kennis te nemen van de vele facetten waar de Stichting zich voor inzet. Ook het bekijken van het beeldmateriaal onder Archieven bevelen wij u zeker aan. Dit beeldmateriaal is samengesteld door de Werkgroep Archieven.
-Een verzoek aan mensen, die spullen van dierbaren moeten opruimen: a.u.b. denk aan onze werkgroep wanneer u schijnbaar waardeloze spullen moet ruimen.

Oudheidkamer Bolsward
De oudheidkamer is ondergebracht in het stadhuis van Bolsward. De verzameling laat de historie zien van Bolsward. Bijzonder daarin zijn de zilveren voorwerpen van de hand van Bolswarder zilversmeden, in Bolsward geslagen munten en het in de 18e eeuw vervaardigde aardewerk.
NL(Friesland)
Stichting FriedocFries documentatiecentrum voor genealogie en geschiedenis.

U kunt hier zoeken naar (1) een bepaalde familienaam of (2) naar de familienamen die in een bepaalde titel voorkomen. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. U krijgt bij het zoekresultaat een directe link naar de catalogus.

•Boeken met een eigen index geven meestal een verwijzing naar de bladzijdenummers.
•Er wordt nog voortdurend gewerkt aan de invoer, het resultaat is dus nog niet compleet!
NL(Friesland)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
Ver. Historisch Sneek en Omgeving (van veenterp tot waterpoortstad)NL(Friesland)
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. (Blad: De Stelling)In Het Historisch Informatiepunt (HIP), ondergebracht in de Openbare Bibliotheek in Wolvega heeft de vereniging de mogelijkheid belangstellenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op historisch, archeologisch en genealogisch gebied. In het HIP is ondergebracht:
• alle informatie over de eigen streek voor zover de bibliotheek die in huis heeft
• een computer die kosteloos toegang biedt tot bepaalde digitale informatiebronnen die onder andere gericht zijn op genealogisch onderzoek, zoals WieWasWie, AlleDrenten, Tresoar
• informatie over cursussen en andere activiteiten op het historische vlak
• regelmatig wisselende kleine exposities over verschillende historische onderwerpen
• de presentatie van oud beeldmateriaal over Weststellingwerf en omstreken.
De Vereniging beschikt ook over een archief vol met historische documenten. Een aantal leden is afgelopen jaren intensief bezig geweest te registreren wat in het archief opgeslagen ligt. We zullen voor de bezoekers hier een lijst beschikbaar stellen met een aantal basisgegevens. Om deze stukken in te zien zal men een afspraak met de archief-commissie moeten maken.
In de bibliotheek konden bezoekers altijd de documentatiemappen inzien. Binnenkort beginnen we met het digitaliseren van deze mappen en kan iedereen ze online (in PDF formaat) inzien.
Het gaat hier vaak om informatie die nergens anders te vinden is.
NL(Drenthe / Friesland)
Vonnissen van de Friese nedergerechten (tot 1811)De nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen (gemeenten) en steden van Friesland. Ze behandelden criminele, civiele en vrijwillige zaken. Daarnaast weesrekeningboeken, voogdij, boedels, verkopingen en hypotheken.NL(Friesland)
Zoeken in de genealogische databases van TRESOARVia deze website biedt Tresoar een groeiend aantal mogelijkheden voor stamboomonderzoek in Friesland. De belangrijkste bronnen voor de gehele provincie zijn hier via het submenu ''direct naar >>>'' te raadplegen.

-Burgerlijke Stand 1811-1950
-Familienamen 1811
-Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken (DTB) vóór 1812
-Verder onderzoek (o.a. Notarieel)
-Quaclappen van het Hof van Friesland
-Familienamen uit de Burgerlijke Stand (1811-1942)
-Adresboek 1928
-Zoekwijzers

NL(Friesland)
categorie: atlassen en landkaarten
32 Friese Grietenijen op kaarten uit 1720Mocht de betreffende grietenij niet openen dan rechtsboven in de browser klikken op 'verkleinen' c.q. een van de onderstaande links gebruiken.
De 32 Grietenijen:
01-Achtkarspelen: http//www.dekrantvantoen.nl/grietenij/popup01.html
02-Aenwirden: link
03-Ameland: link
04-Baarderadeel: link
05-Barradeel: link
06-Dantumadeel: link
07-Doniawerstal: link
08-Ferwerderadeel: link
09-Franekeradeel: link
10-Gaasterland: link
11-Het Bildt: link
12-Haskerland: link
13-Hemelumer Oldephaert en Noordwolde: link
14-Hennaarderadeel: link
15-Idaarderadeel: link
16-Leeuwarderadeel: link
17-Lemsterland: link
18-Kollumerland en Nieuw Kruisland: link
19-Menaldumadeel: link
20-Oost-Dongeradeel: link
21-Opsterland: link
22-Rauwerderhem: link
23-Schiermonnikoog: link
24-Schoterland: link
25-Smallingerland: link
26-Stellingwerf-Oosteinde: link
27-Stellingwerf-Westeinde: link
28-Tietjerksteradeel: link
29-Utingeradeel: link
30-West-Dongeradeel: link
31-Wonseradeel: link
32-Wymbritseradeel: link
NL(Friesland)
Bureau Varenius (Meindert Schroor)Om onze band met de geografie en het veelzijdige karakter van deze discipline te benadrukken draagt ons bedrijf de naam van Bernhard Varenius. Hij leefde van 1622 tot 1650 en studeerde in Hamburg en Leiden. Zijn belangrijkste werk is Geographia Generalis het eerste systematische handboek voor de algemene geografie. Een latere druk van dit standaardwerk verscheen in 1672 onder redactie van niemand minder dan de beroemde wis- en natuurkundige Isaac Newton. Varenius was ook de eerste die in een westerse taal (het Latijn) een beschrijving publiceerde van Japan, getiteld Descriptio Regni Japonicae cum quibusdam affinis materiae, ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta uitgegeven in 1649 bij Lodewijk Elzevier te Amsterdam. Varenius geldt als de eerste wetenschappelijke geograaf en voorloper van illustere navolgers als Alexander von Humboldt, Karl Ritter en J. Lulofs.

Extra: link Een volstrekt unieke uitgave. Een collectie manuscriptkaarten van deze omvang en deze schoonheid is in Nederland niet te vinden. De atlas omvat 126 kaarten van landerijen in de klassieke Ommelanden van Groningen: Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo en het Oldambt. Een fantastische bron voor kartografen, geografen, historici en genealogen, maar ook gewoon een streling voor het oog. Het geheel is van een degelijke en deskundige inleiding voorzien van de hand van de historisch-geograaf Meindert Schroor. Vooral door de uitstekende beschrijvingen bij de afzonderlijke kaarten is het materiaal goed toegankelijk gemaakt (F.J. Ormeling in Kartografisch Tijdschrift 1997-XXIII, 1).
NL(Friesland / Groningen)
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geďnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
Digitale collectie Tresoar FrieslandDiverse digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (zie lijst met links op de site) NL(Friesland)
Friesland op de KaartOude kaarten en plattegronden spreken tot de verbeelding. Ze vertellen veel over de geschiedenis van de streek of de plaats die er op afgebeeld wordt. Via deze website wordt een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal van Fryslân, op een unieke manier gepresenteerd.
U kunt kaarten zoeken op type of op plaats. Bij iedere plaats verschijnt een chronologische serie fragmenten die de betreffende plaats door de eeuwen heen laat zien. Voor een groot aantal plaatsen zijn ook meer specifieke kaarten beschikbaar.
NL(Friesland)
Fryslan (Site van de provincie Friesland)FAMKE staat voor Friese Archeologische Monumentenkaart Extra. Lees de handleiding voor meer informatie of klik in de kaart voor archeologisch advies. Let op: de FAMKE bestaat uit twee kaarten, die beide geraadpleegd moeten worden. Klik op ''FAMKE'' rechtsboven het kaartvenster om te kiezen uit de twee kaarten.NL(Friesland)
HISGIS: voor kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit.Welkom op de nieuwe website van HISGIS. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Utrecht)
Landschappen van Noord-Nederland (mét toponiemen en een duidelijke kaartviewer)Welkom op de website ‘Landschappen van Noord-Nederland’ die u wordt aangeboden door het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. U vindt hier de meest recente informatie over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap in uw streek. Ontdek hoe het landschap in uw streek is ontstaan en bekijk de kaarten die hiervan zijn gemaakt. En help zelf mee om nieuwe informatie zoals veldnamen, verhalen over plekken en foto’s toe te voegen aan deze site. De kaartviewer van deze website bevat naast historisch kaartmateriaal de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen. Het is mogelijk om toponiemen, verhalen en (landschaps)foto's toe te voegen aan de website.

Noord-Nederland is op deze website ingedeeld in 30 verschillende cultuurlandschappen. Deze streken hebben allemaal een afzonderlijk pagina met meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van dat landschap.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Leeuwarden GemeentearchiefVanaf nu kan iedere Leeuwarder een stukje zeventiende eeuwse stad adopteren. Op deze wijze wordt meegeholpen om het Leeuwarden van vierhonderd jaar geleden tot leven te brengen. Voor de tentoonstelling Leeuwarden in de Gouden Eeuw wil het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) de beroemde vogelvluchtkaart van Johannes Sems uit 1603 in 3D uitbrengen. Bekijk hier de 2D-versie op ware grootte waarop de route van de stadswandeling door het Leeuwarden van Saskia Ulenburgh elders op deze website is ingetekend. De kaart moet de blikvanger worden van de expositie met voorwerpen en archiefstukken over de Friese hoofdstad tussen 1600 en 1700 die in september van start gaat. Als in Google streetview maken tentoonstellingsbezoekers een spectaculaire tocht door de stad zoals die er rond 1600 uitzag. Men loopt door straten, langs gebouwen en grachten, men gaat naar de markt en naar de kerk, kortom men beleeft het Leeuwarden van eeuwen geleden op heel bijzondere wijze. De kaart wordt op de tentoonstelling op groot scherm geprojecteerd, maar zal ook worden uitgebracht op DVD.NL(Friesland)
Wrakkenmuseum Terschelling (met index van de wrakken)Een bezoek aan Terschelling is niet compleet zonder een kijkje te hebben genomen in het Wrakkenmuseum. Het is een ideale lokatie voor groepen tot 100 personen. Als Hille niet aan het duiken is vertelt hij graag spannende juttersverhalen. Door Terschellinger duikers zijn er sinds 1976 een kleine 150 scheepswrakken opgespoord, zowel van moderne als historische schepen. Hieruit zijn in de loop der jaren duizenden uiteenlopende voorwerpen opgedoken.
In en rond het Wrakkenmuseum zijn tal van deze voorwerpen tentoongesteld. Erg trots zijn we op onze collectie duikhelmen en kanonnen. Een selectie van deze collecties kunt u online alvast bekijken.

NL(Friesland)
categorie: beeldbanken
Ald Makkum (Blad: Aldnijs)Historisch - Panden
Onder deze knop de bewonersgeschiedenis van alle panden in Makkum.

Wie nieuwsgierig is naar hun Makkumer roots is het aan te bevelen om bij de Stichting langs te komen omdat we daar een uitgebreide database hebben waarop het gemakkelijker is de tocht die sommige families door de Vlecke maakten te kunnen volgen. Ook zijn daar meer gegevens bekend dan we nu op het 'Net', kunnen en mogen, plaatsen. Kom gerust langs en neem eventueel aanwezig foto's van de familie of woning mee, wij scannen die graag in en kunnen daarmee de lijsten completer maken. De nu geplaatste gegevens komen uit de openbare gemeentelijke archieven vanaf ca 1800 tot 1992.

De Bouwlijst van bij Amels gebouwde schepen wordt momenteel bijgewerkt en aangevuld. Te vinden onder Historisch / Amels.
Nieuw verkregen fotomateriaal en bijgewerkte historie van de bekende bouwnummers zijn toegevoegd.
Ook vele aanvullingen bij de oudste historie: In 1945 startte de werf met een nieuwe lijst beginnend bij bouwnr. 101. Men ging er  vanuit dat in de voorgaande periode 1918-1945 al minstens 100 vaartuigen waren gebouwd. Ald Makkum heeft daarvan intussen ruim 40 stuks getraceerd. Omdat bouwnummers niet bekend zijn, het oude archief zou door brand zijn vernietigd, hanteren we voorlopig een 0-nummer voor de gevonden schepen.

Bij de foto's: Boven de in 1929 gebouwde Stoomsleepboot Agatha (latere Mars 1) en onder de  mossselkotter HA10 (bj 1932) die in 1961 boven Gaast, op weg naar Zeeland, ten onder ging waarbij 3 van de 4 bemanningsleden verdronken. Het schip is later geborgen en weer in de vaart gebracht.
NL(Friesland)
Beeldbank AmelandersBeeldbank met foto's van objecten, gebouwen, personen, landschappen, straten en andere aangezichten van Ameland.NL(Friesland)
Beeldbank LeeuwardenWelkom bij de Beeldbank Leeuwarden, een initiatief van het Historisch Centrum Leeuwarden.

Op deze plaats vindt u duizenden historische afbeeldingen van Leeuwarden en directe omgeving, grotendeels afkomstig uit de collecties van het Historisch Centrum Leeuwarden.

Op 4 april 2003 ging de eerste Beeldbank Leeuwarden online met ruim 5.000 afbeeldingen. Op 7 maart 2006 werd een geheel nieuwe en verbeterde Beeldbank gelanceerd. In januari 2008 werd de grens van 55.000 afbeeldingen gepasseerd. De Beeldbank trekt enkele honderden bezoekers per dag.
NL(Friesland)
C.G. Schrader's Memory Boek van de Vrouwens (1656-1746)Het notietieboek van een Friese vroedvrouw. Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost-Friesland. De gehele tekst kunt u hier online bekijken. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd.NL(Friesland)
De familie Groen-BreukelmanOp deze website gaat het over families uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Overijssel.
Daarnaast zijn er echter ook veel gegevens uit Duitsland en Amerika.
Als U merkt dat een bepaalde persoon ten onrechte wel of niet genoemd wordt, wilt U mij daar dan op attenderen? Ik zal dat dan zo spoedig mogelijk corrigeren.
(In verband met de privacy-wetgeving worden personen die nog in leven zijn hier niet vermeld).
Duitsland / NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Zeeland / Zuid-Holland) / Verenigde Staten
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geďnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
De krant van toen (nieuws sinds 1754 uit Noord-Nederland)Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland:
*het Dagblad van het Noorden
*de Leeuwarder Courant
*het Friesch Dagblad.
Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
*Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
*De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
*Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online te zien vanaf 26-05-2014
*Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
*De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's, en advertenties, blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Digitale collectie Tresoar FrieslandDiverse digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (zie lijst met links op de site) NL(Friesland)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Foar de Neiteam: historische gegevens van skűtsjes.Sinds de oprichting heeft de Stichting ‘Foar de Neiteam’ zich intensief bezig gehouden met het vastleggen, documenteren, toegankelijk maken en overdragen van historische gegevens van skűtsjes.
Een aantal publicaties: een Fries-Nederlands schipperswoordenboek Skipperstaal, Van Zwaluw tot Roek (2005), Voor eigen Risico (2007), Van Ambulant tot Zwaluw (2007)(In dit boek zijn van meer dan duizend Friese skűtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932, de basisgegevens verzameld. Gegevens over de werf waar het schip gebouwd werd, de opdrachtgever en de belangrijkste maten zijn daarin te raadplegen. Op deze website zijn diezelfde gegevens ook toegankelijk. Hieronder kunt u eenvoudig zoeken op b.v. de naam van het schip, de eigenaar of de werf. Ook is het mogelijk om te bladeren door het totale overzicht van alle skűtsjes, waarbij op iedere kolom gesorteerd kan worden.

Andere publicaties: Lemster Skűtsje (2008), Jachten en Jagen (2008) en Troch de Wyn (2011).
NL(Friesland)
Friesland WonderlandFrieslandWonderland is in de eerste plaats een online reisgids. Maak van achter uw bureau, vanuit uw luie stoel of waar u zich ook bevindt een virtuele ontdekkingstocht door Friesland! Een ideale manier voor een eerste kennismaking met Friesland. Maar ook als u Friesland al wat beter kent, zult u op deze site ontdekken dat Friesland nog veel meer moois voor u in petto heeft. En zelfs als u in Friesland woont of 'Fries om útens' bent: in FrieslandWonderland ontdekt u dingen over uw (vroegere) woonomgeving die u nooit geweten hebt!
NL(Friesland)
Genealogie TerschellingDe grote Terschelling-familie bestaat uit een groot aantal familienamen van Terschelling waarvan alle mensen met elkaar verbonden zijn en dus ook allemaal familie van elkaar zijn. Kees Stada (de maker van de website) heeft van alle namen uitgezocht hoe dat zit. Omdat er familiebanden zijn met de andere eilanden (ook met Urk), heeft hij die ook verwerkt. Het totale bestand bestaat uit meer dan 100.000 personen. In deze site kan je kijken van welke namen hij de gegevens heeft. Ben je erg geďnteresseerd dan maakt Kees Strada (de maker van de website) een parenteel, stamreeks of kwartierstaat. Ga daarvoor via het menu naar Contact of Genealogie > Aanvraag.Verder vind je in deze site verhalen (aanrader!), oude foto's en nog veel meer. Blader het menu maar eens door!NL(Friesland)
Het Fries Film ArchiefHet Fries Film Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân. Wij zijn geďnteresseerd in alle films en video’s die in of over Fryslân zijn gemaakt, van heel oud tot zeer recent. Onze collectie bestaat op dit moment uit ruim 6000 films en video’s die wij voor een deel hebben gedigitaliseerd. De originele films worden bewaard in ons filmdepot in het gebouw van Tresoar.
Samenwerking en dienstverlening staan hoog in ons vaandel. Met ons materiaal ondersteunen wij diverse musea in Fryslân. Wij adviseren archieven, historische verenigingen en particulieren over beheer en digitalisering van historisch filmmateriaal. Wij werken nauw samen met partners als Tresoar, Historisch centrum Leeuwarden, Fries Museum en de Waddenacademie. Verder publiceren wij over de geschiedenis van de film in Friesland, natuurlijk op onze website maar ook in ‘De Moanne’, het culturele opinieblad van Fryslân.
Een groot deel van onze collectie is afkomstig van enthousiaste amateurfilmers (amateur in de zin van liefhebber) die hun materiaal aan ons hebben geschonken of in beheer gegeven.
NL(Friesland)
Het Fries Foto-archiefIn het Fries Fotoarchief vindt u 56.669 * afbeeldingen uit Friesland, verzameld en ontsloten door Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden.NL(Friesland)
Het Fries MuseumOver het Fries museum:
Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Hier ontdek je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld.

Dans met de mysterieuze Mata Hari, duik in haar dagboek en ontdek haar trieste lot als mogelijk dubbelspionne. Strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen ‘bűter brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Voel je even de koning of koningin van Friesland met het fonkelende goud en zilver uit de terpen. Of geniet van werk van (wereld)beroemde kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers - stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. In het Fries Verzetsmuseum maak je kennis met hongerkinderen die werden ondergebracht op het Friese platteland om aan te sterken.
NL(Friesland)
Het Fries Scheepvaart MuseumOp diverse plaatsen in het museum zijn in het Nederlands, Fries, Engels en Duits zaalbladen te vinden. Deze bladen vertellen iets over de collectie of over een specifiek voorwerp. Wanneer u meer wilt weten, is de audiotour misschien een goed idee. Door het beluisteren van korte verhalen komt u veel meer te weten dan wij u kunnen vertellen op de bijschriften bij de museumvoorwerpen. U kiest zelf welke voorwerpen u interesseren en u hoeft zich niet te houden aan een bepaalde volgorde. De audiotour is voor € 1,50 bij de balie van het museum te verkrijgen.

Download hier gratis de audiotour of maak gebruik van de QR code.
NL(Friesland)
Historische Vereniging 't Fledder Kerspel Blad: Kerspelstokkies)Historische Vereniging Vledder
Een site waarop U heel veel gegevens zult kunnen vinden. Natuurlijk gegevens welke de vereniging betreffen. Maar we willen ook vooral aandacht schenken aan allerlei zaken, gebouwen, gebeurtenissen en personen die raakvlakken hebben met de historie van het gebied dat de vereniging bestrijkt te weten het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder. Dit omvat de dorpen; Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Keramiekmuseum Princessehof LeeuwardenKeramiekmuseum Princessehof verbindt de werelden van Oost en West en vroeger en nu aan de hand van keramiek.
Het museum bezit een grote verzameling Fries sieraardewerk, schotelgoed en tegels uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. De mooiste en meest bijzondere stukken uit deze verzameling zijn opgesteld binnen de presentatie Europa.

De Stichting Fries Aardewerk (1999) wil de studie bevorderen naar het product en de geschiedenis van het Fries Aardewerk. Tussen 2000 en 2005 verschenen zeven delen en een proefschrift over de geschiedenis van het Fries aardewerk. De serie is het resultaat van vele jaren onderzoek en is geschreven door een keur aan specialisten. Op de website link zijn alle 7 delen, het proefschrift en twee andere gerelateerde publicaties in te zien.

De inhoud van dit seriewerk sluit goed aan bij de omvangrijke verzameling Fries aardewerk in het museum. Zo staan veel voorwerpen uit de collectie in het standaardwerk afgebeeld. Ook zijn in de vaste opstelling van het museum ruim zeventig voorwerpen van Fries aardewerk te zien. Het museum ondersteunt de verspreiding van kennis over keramiek onder meer door het onderhouden en op termijn uitbouwen van deze website.
NL(Friesland)
Kerkelijke Archieven van Friesland (Foto's)Tot nu tot 53.000 foto''s van de kerkarchieven van;
Achlum/Hitzum 1656-1934
Blija-Hogebeintum 1611-1934
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude 1697-1898
Donkerbroek-Haule 1701-1934
Ferwerd 1654-1934
Hallum 1532-1934
Heeg 1610-1655
Herbaijum 1730-1903
Makkinga-Elsloo-Langedijke 1732-1897
Olde-Nijeberkoop 1714-1850
Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo 1623-1934
Sloten 1594-1934
Tjerkgaast 1772-1812
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega 1633-1934
NL(Friesland)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Pinterst: Digitaal Prikbord voor friese genealogenOp Pinterest kun je ideeën ontdekken voor elk project of elke interesse, uitgezocht door mensen zoals jij.
Over de geschiedenis en cultuur van Friesland / Oer de skiednis en kultuer fan Fryslân/ On the history and culture of Frisia
NL(Friesland)
Rolboeken Arrondisementen FrieslandIn deze database vindt u gegevens over personen die als gedaagde zijn verschenen voor de arrondisementsrechtbanken van Heerenveen, Leeuwarden of Sneek. Deze database is nog in opbouw maar omdat inmiddels alle rollenboeken en indices zijn gedigitaliseerd kan ook worden gezocht in die rollenboeken waarvan de beeld-gegevens nog niet in de database zijn ingevoerd.NL(Friesland)
St. Erfskip Terpdoarpen Noord-Friesland'Stichting Erfskip Terpdoarpen' werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens- en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
De gemeente Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit. In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.

NL(Friesland)
Stinsen in de provincie FrieslandDeze pagina is bedoeld voor geďnteresseerden die alles willen weten over de sloten,stinsen, staten en buitenplaatsen in de provincie Friesland. De pagina's bevatten de beschrijvingen van 305 Stinsen en States met meer dan600 foto's en afbeeldingenNL(Friesland)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
Welkom bij Spanvis (website families Spanjaard-Visser uit Lemmer)Deze website omvat Friesland en zijn historie, met de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De historie van Moddergat, de Zuiderzee en de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. Evenals de overval op de Leeuwarder gevangenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zijn vele genealogieën opgenomen van families uit Friesland. In de rubriek Zoek-foto wordt getracht te achterhalen waar foto's zijn gemaakt en wie de personen zijn die erop voorkomen. In de rubriek Wie-zoekt-wie kunnen mensen met elkaar in contact komen. Er is een bijzonder collectie oude filmpjes over de Zuiderzee, de barre winters en het skűtsjesilen te zien.
NL(Friesland)
categorie: begraafplaatsen
Friesland Memorabilia: Inscripties per plaats te downloaden (PDF)Voor een brede beschikbaarheid van de memorabilia uit Friesland uit de periode 1280-1811 heb ik de mogelijkheid gecreëerd om per plaats een PDF te kunnen downloaden.
Het gaat in totaal om 350 bestanden die allemaal via de link downloaden PDF per plaats voor iedereen toegankelijk zijn.
Zo kan bijvoorbeeld elke kerk (bijvoorbeeld voor tsjerkepaad) of elk museum een overzicht ophalen en desgewenst afdrukken.
NL(Friesland)
H de Walle: Verslagen Gręfskriftekommisje Fryske Akademy (PDF)In de loop van de afgelopen jaren zijn verschillende kerken in Friesland gerestaureerd. De Gręfskriftekommisje van de Fryske Akademy heeft in zulke gevallen een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van de bekende en onbekende grafschriften. Veel van deze verslagen, wisselend in het Fries en Nederlands, zijn nooit gepubliceerd. Ik wil ze nu via deze Blog beschikbaar stellen in de vorm van PDF's.NL(Friesland)
categorie: beroepen
Ald Makkum (Blad: Aldnijs)Historisch - Panden
Onder deze knop de bewonersgeschiedenis van alle panden in Makkum.

Wie nieuwsgierig is naar hun Makkumer roots is het aan te bevelen om bij de Stichting langs te komen omdat we daar een uitgebreide database hebben waarop het gemakkelijker is de tocht die sommige families door de Vlecke maakten te kunnen volgen. Ook zijn daar meer gegevens bekend dan we nu op het 'Net', kunnen en mogen, plaatsen. Kom gerust langs en neem eventueel aanwezig foto's van de familie of woning mee, wij scannen die graag in en kunnen daarmee de lijsten completer maken. De nu geplaatste gegevens komen uit de openbare gemeentelijke archieven vanaf ca 1800 tot 1992.

De Bouwlijst van bij Amels gebouwde schepen wordt momenteel bijgewerkt en aangevuld. Te vinden onder Historisch / Amels.
Nieuw verkregen fotomateriaal en bijgewerkte historie van de bekende bouwnummers zijn toegevoegd.
Ook vele aanvullingen bij de oudste historie: In 1945 startte de werf met een nieuwe lijst beginnend bij bouwnr. 101. Men ging er  vanuit dat in de voorgaande periode 1918-1945 al minstens 100 vaartuigen waren gebouwd. Ald Makkum heeft daarvan intussen ruim 40 stuks getraceerd. Omdat bouwnummers niet bekend zijn, het oude archief zou door brand zijn vernietigd, hanteren we voorlopig een 0-nummer voor de gevonden schepen.

Bij de foto's: Boven de in 1929 gebouwde Stoomsleepboot Agatha (latere Mars 1) en onder de  mossselkotter HA10 (bj 1932) die in 1961 boven Gaast, op weg naar Zeeland, ten onder ging waarbij 3 van de 4 bemanningsleden verdronken. Het schip is later geborgen en weer in de vaart gebracht.
NL(Friesland)
De Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp:Tot voor kort wisten we weinig van Gerrit Vlaskamp. Wel dat hij leefde van 1834 tot 1906 en het Wilhelminapark in Grou en Sneek had ontworpen. En ook dat hij verantwoordelijk is voor het oudste deel van het Leeuwarder Westerpark (Vossepark). Maar daar bleef het ongeveer bij. Tot een aantal jaar geleden. Toen Aly van der Mark, wier man Ids Westra verre familie is van Vlaskamp, werd getipt door Philippus Breuker. Breuker is oud-hoogleraar Friese taal en letterkunde, maar bovenal kenner van de Friese historie. Hij vertelde Van der Mark over de administratie van Boomkwekerij Bosgra. Ten tijde van Vlaskamp gevestigd in Burgum, nu in Twijzel. In de boeken van Bosgra vond Van der Mark bestellingen van Vlaskamp. Planten, bomen, noem maar op. Voornamelijk voor tuinen van notabelenwoningen. Al snel werd duidelijk dat de oudoom van Ids Westra veel meer had ontworpen en laten aanleggen dan gedacht. In totaal maar liefst zo’n 350 tuinen en parken, in Drenthe, Groningen, maar met name Fryslân. Misschien zelfs meer; de administratie van Bosgra gaat namelijk niet verder terug dan 1861.
Ondanks de vondst, is Gerrit Vlaskamp nog niet zo bekend als bijvoorbeeld zijn voorganger, Lucas Roodbaard. Vlaskamp’s vader, Lambertus, werkte voor deze tuinarchitect van wiens hand onder meer de Leeuwarder Prinsentuin kwam. Tot die tijd blijft de Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp – zijn wieg stond in Hurdegaryp – een relatief onbekende achter bekende werken
NL(Friesland)
De Nauta's van Woudsend (ter zee en te land 1650 - 1828)De Nauta-familie is van oorsprong (al sinds ca de 15e eeuw) afkomstig uit het Friese agrarische waterland, een aantal zonen verandert aan het eind van de 17e en in de 18e eeuw (tijdelijk) het boerenleven voor een zeevarend en ondernemend leven.
Vanaf het begin van de 18e eeuw komt de scheepvaart en scheepsbouw in het dorp Woudsend tot grote bloei. Niet alleen met de vaart in Friesland zelf en op Holland. De dorpsschippers van de Zuidwesthoek gaan zich naar het noorden begeven, naar de Kleine Oost (noordkust van Duitsland), Denemarken en Noorwegen. Vanaf 1713 ook naar de Oostzee en zuidelijke landen, naar Frankrijk, Spanje en Portugal en in de Middellandse zee.
NL(Friesland)
Foar de Neiteam: historische gegevens van skűtsjes.Sinds de oprichting heeft de Stichting ‘Foar de Neiteam’ zich intensief bezig gehouden met het vastleggen, documenteren, toegankelijk maken en overdragen van historische gegevens van skűtsjes.
Een aantal publicaties: een Fries-Nederlands schipperswoordenboek Skipperstaal, Van Zwaluw tot Roek (2005), Voor eigen Risico (2007), Van Ambulant tot Zwaluw (2007)(In dit boek zijn van meer dan duizend Friese skűtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932, de basisgegevens verzameld. Gegevens over de werf waar het schip gebouwd werd, de opdrachtgever en de belangrijkste maten zijn daarin te raadplegen. Op deze website zijn diezelfde gegevens ook toegankelijk. Hieronder kunt u eenvoudig zoeken op b.v. de naam van het schip, de eigenaar of de werf. Ook is het mogelijk om te bladeren door het totale overzicht van alle skűtsjes, waarbij op iedere kolom gesorteerd kan worden.

Andere publicaties: Lemster Skűtsje (2008), Jachten en Jagen (2008) en Troch de Wyn (2011).
NL(Friesland)
Friese MerklappenOp deze website ontmoeten liefhebbers van merklappen en borduurkunst, verzamelaars van textiel of museummedewerkers, mensen met belangstelling voor geschiedenis, genealogie en volkscultuur elkaar. De meest bijzondere 444 merklappen uit het Fries Museum nodigen u uit om onderzoek te doen naar merklappen in eigen bezit, zelf te gaan borduren of merklappen te verzamelen. Ze bieden een andere invalshoek voor genealogisch onderzoek.NL(Friesland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Historisch Tijdschrift Friesland/FryslânFriesland heeft veel te bieden. Het platteland met zijn door de natuur gedicteerde ritme, verleidt tot onthaasten. Daarbij is de provincie rijk aan cultuurhistorisch en religieus erfgoed dat uitnodigt tot bezinning. Friesland biedt rust en ruimte om het hoofd leeg te maken. En inspirerende locaties die nieuwe energie geven.
Dit is een site van de uitgeverij.

NL(Friesland)
Keramiekmuseum Princessehof LeeuwardenKeramiekmuseum Princessehof verbindt de werelden van Oost en West en vroeger en nu aan de hand van keramiek.
Het museum bezit een grote verzameling Fries sieraardewerk, schotelgoed en tegels uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. De mooiste en meest bijzondere stukken uit deze verzameling zijn opgesteld binnen de presentatie Europa.

De Stichting Fries Aardewerk (1999) wil de studie bevorderen naar het product en de geschiedenis van het Fries Aardewerk. Tussen 2000 en 2005 verschenen zeven delen en een proefschrift over de geschiedenis van het Fries aardewerk. De serie is het resultaat van vele jaren onderzoek en is geschreven door een keur aan specialisten. Op de website link zijn alle 7 delen, het proefschrift en twee andere gerelateerde publicaties in te zien.

De inhoud van dit seriewerk sluit goed aan bij de omvangrijke verzameling Fries aardewerk in het museum. Zo staan veel voorwerpen uit de collectie in het standaardwerk afgebeeld. Ook zijn in de vaste opstelling van het museum ruim zeventig voorwerpen van Fries aardewerk te zien. Het museum ondersteunt de verspreiding van kennis over keramiek onder meer door het onderhouden en op termijn uitbouwen van deze website.
NL(Friesland)
St. Online Museum BlokhuispoortStichting- Museum Blokhuispoort bewaart en promoot de geschiedenis van het Blokhuis, Huis van Opsluiting, Bijzondere Strafgevangenis, Huis van Bewaring en Cultureel bedrijvencentrum "De Blokhuispoort", de gebouwen aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden. Ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld. Wij promoten de geschiedenis via deze website, social media, tijdelijke exposities en lezingen op verschillende locaties.NL(Friesland)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Wrakkenmuseum Terschelling (met index van de wrakken)Een bezoek aan Terschelling is niet compleet zonder een kijkje te hebben genomen in het Wrakkenmuseum. Het is een ideale lokatie voor groepen tot 100 personen. Als Hille niet aan het duiken is vertelt hij graag spannende juttersverhalen. Door Terschellinger duikers zijn er sinds 1976 een kleine 150 scheepswrakken opgespoord, zowel van moderne als historische schepen. Hieruit zijn in de loop der jaren duizenden uiteenlopende voorwerpen opgedoken.
In en rond het Wrakkenmuseum zijn tal van deze voorwerpen tentoongesteld. Erg trots zijn we op onze collectie duikhelmen en kanonnen. Een selectie van deze collecties kunt u online alvast bekijken.

NL(Friesland)
Zilverstudie (o.a naar Antiek Fries zilver)Het maken van een website met informatie over Friese sierlepels en Friese zilvermerken is niet mogelijk zonder de hulp van anderen. Deze hulp heb ik in vele vormen mogen ontvangen. Soms werd door iemand een merk aangedragen, in de vorm van een afslag op een voorwerp of als foto. In andere gevallen mocht ik gebruik maken van archivalische vondsten of liet men mij delen in onderzoeks-resultaten. Daarvoor ben ik veel dank verschuldigd aan diverse instellingen en personen:(zie lijst)NL(Friesland)
categorie: bronnen
250 Eelder families (o.a. van Swinderen)Deze site bevat genealogieën van families in Eelde, provincie Drenthe tot ongeveer 1850. Beginnend met ~ zijn genealogieën zonder duidelijke familienaam. Huwelijken en geboortes na 1812 zijn slechts gedeeltelijk opgenomen. Voor de gegevens van personen die elders zijn geboren of naar elders zijn vertrokken is evenmin gestreefd naar volledigheid, al is wel gebruik gemaakt van de nog steeds groeiende database van alledrenten.nl, allegroningers.nl en wiewaswie.nl. De in de tekst gebruikte huisnummers verwijzen naar de huisnummers zoals die tussen 1809 en 1852 in gebruik zijn geweest, zie ook het Boek over Eelde.
De meeste genealogieën zijn nogmaals nagekeken en geprobeerd is ontbrekende gegevens aan te vullen. Hierbij zijn vooral in Goningen nieuwe verbindingen gevonden. Dit is soms een toevalstreffer wanneer bij een huwelijk of overlijden de plaatsnaam Eelde of
Pater(s)wolde wordt vermeld.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland uit ± 1928In het Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland vindt men de "Naamlijst van Hoofden van Gezinnen en personen die een zelfstandige positie bekleeden in de Provincie Friesland, in Alphabetische volgorde gerangschikt naar de plaats hunner inwoning". NL(Friesland)
Alle Friezen + DTBWelkom op Allefriezen.nl
AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin 60-er jaren 20e eeuw.

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van vóór 1811 beschikbaar gesteld.
NL(Friesland)
Amelander HistorieOp deze website vindt u veel historische artikelen, oude foto’s, genealogische gegevens en boeken over Ameland. Het doel van Amelander historie is het rijke Amelander verleden voor een breed publiek toegankelijk te maken. Regelmatig wordt de site van nieuwe inhoud voorzien.
De website van Amelander historie is op 16 oktober 2012 opgericht. Sinds die tijd is de website uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor onderzoekers en geďnteresseerden in de Amelander geschiedenis. U vindt in diverse rubrieken historische artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Deze artikelen zijn door Ameland-kenners geschreven.
Voor uw genealogisch onderzoek verwijzen wij u naar de rubriek ‘genealogie’ waar u veel gegevens zoals stambomen, foto’s van grafstenen, monsterrollen, adreslijsten, inventarisaties enz. vindt. Daarnaast kunt u aan ons genealogisch netwerk deelnemen waardoor u met andere stamboomonderzoekers in contact komt met wie u gegevens kunt uitwisselen. Wij leveren graag een bijdrage aan uw onderzoek met het geven van tips en informatie. In de rubriek ‘vragen’ vindt u meer informatie over de mogelijkheden. Uiteindelijk hopen wij zo genealogisch en historisch onderzoek naar Ameland te bevorderen.
NL(Friesland)
Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum.Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum. Onderwerpen betreffen genealogie, regionale, culturele en maritieme historie in brede zin. De vereniging publiceert artikelen in het kwartaalblad De Sneuper, oplage 650 stuks. Onze uitgebreide website is te zien via link NL(Friesland)
Burgerboeken van LeeuwardenDe burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800
En andere bescheiden betreffende het burgerschap
NL(Friesland)
Burgerlijke Stand Friesland, huwelijken, overlijden, geboortNL(Friesland)
C.G. Schrader's Memory Boek van de Vrouwens (1656-1746)Het notietieboek van een Friese vroedvrouw. Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost-Friesland. De gehele tekst kunt u hier online bekijken. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd.NL(Friesland)
Collectie Pieter Nieuwland - TietjerksteradeelMet veel persoonskaarten en andere gegevens van 49.000 personen.NL(Friesland)
Criminele Sententies 1649-1699 Hof van FrieslandDank zij het Streek-Archief NoordOost-Friesland:
Foto's met transcriptie's
NL(Friesland)
De Feanster Formanje (met doopboek Surhuisterveen vanaf 1570)Ook altijd al nieuwsgierig geweest wie er nu eigenlijk lid waren van de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen? U kunt nu kennis maken met de namen en gegevens van de oud-leden. Vanaf 1570 tot aan 1930 hebben we de namen van alle leden, voor zover bekend, op het internet gezet.NL(Friesland)
De krant van toen (nieuws sinds 1754 uit Noord-Nederland)Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland:
*het Dagblad van het Noorden
*de Leeuwarder Courant
*het Friesch Dagblad.
Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
*Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
*De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
*Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online te zien vanaf 26-05-2014
*Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
*De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's, en advertenties, blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Digitale collectie Tresoar FrieslandDiverse digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (zie lijst met links op de site) NL(Friesland)
Documentatiestichting LeeuwarderadeelDe stichting heeft tot doel het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal, dat bindingen heeft met de gemeente Leeuwarderadeel. Er is veel informatie over archieven en bronnen op de site te vinden.NL(Friesland)
Een laatste saluutOp deze website staan de namen van in Friesland geboren oorlogsslachtoffers en de namen van mensen die in Friesland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De site is de digitale versie van de boeken 'Een laatste saluut' en 'Strijders, onderdrukkers en bevrijders' van Jack Kooistra. (Penn Uitgeverij. Leeuwarden 2005.)
Middels de zoekpagina kunt u, aan de hand van verschillende criteria, het register met ruim 7000 namen doorzoeken.
Alhoewel het wel het streven is, pretendeert de site niet foutloos en compleet te zijn. Eventuele opmerkingen en suggesties kunnen via de contactpagina aan ons worden gemaild. De site is zo opgezet dat nieuwe informatie en verbeteringen eenvoudig kunnen worden verwerkt.
NL(Friesland)
Friese nummerbewijzen (voor auto's, bussen, tractoren en motorfietsen)Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor motorfietsen, personen-auto's, vrachtauto's en tractoren.
Het nummer B-1 d.d. 02-01-1906 stond op naam van Notaris Sierevelt te Leeuwarden
NL(Friesland)
Genealogie AmelandOp deze website vindt je de genealogische gegevens van Amelanders geboren vóór 1920 op Ameland. Amelanders.com is een open-source website. Dit betekent dat bezoekers zich kunnen registreren en daarna zelf genealogische gegevens (data, foto’s, feiten, etc.) aan de website kunnen toevoegen.
Om economische en sociale redenen gingen veel Amelanders vanaf de negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw aan de wal (vooral in Amsterdam en Vlaardingen) vestigen. De binding tussen de Amelanders aan de vaste wal was en is sterk. In Tuindorp-Oostzaan en in de Indische Buurt woonden veel Amelanders. Dat de band met het eiland sterk was, blijkt ook uit het feit dat er in de periode 1946-1996 jaarlijks een zgn. ‘Amelander Avond’ in Amsterdam werd georganiseerd. Daar kwamen veel Amelanders op af.
Van buiten lijkt Ameland een eenheid maar op lokaal niveau kent de Amelander gemeenschap ook verschillen. Ameland heeft als enige Waddeneiland sinds de Middeleeuwen een continue katholieke gemeenschap. Deze bevond en bevindt zich voornamelijk in de dorpen Nes en Buren. Daarnaast waren er ook diverse protestantse stromingen zoals een hervormde en doopsgezinde gemeentes die vooral in de dorpen Hollum en Ballum voorkwamen.
Binnen elke geloofsstroming werd zoveel mogelijk naar een huwelijkspartner gezocht en getrouwd. Toch was dit vanwege de kleine gemeenschap (tussen 2000-3000 inwoners) niet altijd mogelijk. Daardoor werden er ook huwelijken tussen leden van verschillende protestantse stromingen gesloten waarbij de kinderen werden gedoopt naar de stroming van de familie naar wie ze vernoemd waren. Natuurlijk kwamen ook huwelijken tussen protestantse en katholieke Amelanders voor. Ook kwamen er regelmatig mensen van de vaste wal die met Amelanders huwden en visa versa.
NL(Friesland)
Genealogische info Wűnseradiel / WonseradeelOp deze website staat:
familie Bonnema uit Friesland
familie Gasau uit Drenthe
familie Van de(r) Grampel uit Gelderland
familie De Jong uit Bozum in Friesland
familie Lammers uit Zeijen in Drenthe
familie Madhuizen uit Friesland
familie Martens uit Groningen
familie Rosier uit Friesland
familie Suir uit de Groninger Veenkolonies
familie Voorsmit uit de stad Groningen
familie De Vreeze uit Friesland
familie Wyrsum/Wiers(e)ma uit Groningen en Friesland
Genealogische informatie van de gemeente Wűnseradiel / Wonseradeel die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit de speciekohieren, personele kohieren, de quotisatie van 1749. De bewonerslijsten zijn gebaseerd op de speciekohieren.
Bovendien zijn overzichten opgenomen de de predikanten/voorgangers. De laatste zijn samengesteld door P. Schakel
Een twaalftal overzichten van families die voor een groot deel hun wortels in het Noorden van Nederland hebben.
De kwartierstaten van de grootouders van de samenstellers.
NL(Friesland)
Greets GenealogieOp deze site vindt u informatie over Greets voorouders, zoals Joannes Hermse; Anna Catharina Verschueren; Jantien Weening; korporaal Dirk Nieuwenhuis en Jan Sijmons Wit.
Geen voorvader, maar wel verwant, is de kunstschilder A.J. van Prooijen (1834-1898).

Ook de voorouders van Jan Heikens, Greets echtgenoot, zijn op deze site te vinden. Jans overgrootmoeder, Kunje van der Leest.
De moeder van Kunje, Aaltje Nanninga (1839-1919), stamt af van de Groninger familie Broeils. Van Sjabbe Broeils (1561-1645) bestaat nog een portret. Hij was o.a. raadsheer van Groningen.
De betovergrootvader van Aaltjes moeder, Helena Abrahams Hartzema (1818-1891), is Abraham Trommius (1633-1719), die diverse religieuze werken publiceerde. De bekendste is de concordantie die hij maakte op de Statenvertaling.

Blader ook eens in het familiealbum van Greet en het familiealbum van Jan of wandel mee door oud Groningen…
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Het Fries Foto-archiefIn het Fries Fotoarchief vindt u 56.669 * afbeeldingen uit Friesland, verzameld en ontsloten door Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden.NL(Friesland)
HISGIS: voor kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit.Welkom op de nieuwe website van HISGIS. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Utrecht)
Historisch Centrum LeeuwardenChronologische lijst van de merkwaardigste meest crimineele sententiën van het Hof van Friesland te Leeuwarden, ter Canselarij uitgesproken van 1516-1800.NL(Friesland)
Historisch Informatiecentrum Noordoost FryslânRegionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, gevestigd in een multifunctioneel publieksgebouw aan de Brokmui te Dokkum, is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over de cultuur, geschiedenis en mensen van en uit de regio Noordoost Fryslân of hiernaar onderzoek wil doen. Voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek heeft het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân schatten aan informatie en gegevens.
Criminele sententies Hof van Friesland 1600-1700: transcriptie van de index, foto's vindt u onder de link
NL(Friesland)
Historische Vereniging 't Fledder Kerspel Blad: Kerspelstokkies)Historische Vereniging Vledder
Een site waarop U heel veel gegevens zult kunnen vinden. Natuurlijk gegevens welke de vereniging betreffen. Maar we willen ook vooral aandacht schenken aan allerlei zaken, gebouwen, gebeurtenissen en personen die raakvlakken hebben met de historie van het gebied dat de vereniging bestrijkt te weten het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder. Dit omvat de dorpen; Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische Vereniging Noordoost Friesland (met veel indexen op bronbestanden)Een doelstelling is het op weg helpen van beginnende archiefonderzoekers. Omdat het personeel van de studiezaal onvoldoende tijd heeft om een beginnende onderzoeker van voldoende informatie te voorzien, zag de vereniging daar een belangrijke taak weggelegd voor haar leden.
Daarnaast zag de vereniging nog vele mogelijkheden om op het Streekarchivariaat zelf de helpende hand uit te steken. Gedacht werd hierbij aan het kopiëren van Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken van de dorpen in de omgeving van Dokkum, het aanschaffen van klappers die door de Feriening fan Archyfűndersikers yn Fryslân gemaakt werden, het gezamenlijk werken aan een publicatie, het doen van onderzoek voor leden die te ver weg wonen om geregeld zelf op het Streekarchivariaat te komen, etc.
NL(Friesland)
Katholieke families in en rond KuinreGenealogie rond het Stellingwerfse dorp Kuinre op de grens van Friesland, Overijssel en Flevoland; met RK Doopregister en Huwelijken van 1792 t/m 1811NL(Flevoland / Friesland / Overijssel)
Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744, dl.1 t/m 4Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven. De gemaakte staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of ''insolvent'' dan wel ''gealimenteerd'' was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten. Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken. Deze Volkstelling van 1744 (4 delen) is gefotografeerd door vrijwilligers van de FAF en is hier te vinden (als onderdeel van de Digicollectie).
NL(Friesland)
Prov. best. Archief van Friesland (Anton Musquetier)Sinds 15 Januari 2000 ben ik bezig met het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief (oftewel het Staten Archief) van Friesland 1813-1924. Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk archief is noteer ik daarom alle vondsten (met een korte beschrijving/onderwerp) zonder bron op deze site. Van een vondst kan bij mij een copie worden aangevraagd, waarop tevens de bron is vermeld. In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld, en dat zijn meer dan 130.000 namen van personen die komen uit Nederland, Belgie, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen). Wat zit er zoal in dit archief ?. Dat kan zijn: een enkele aantekening , het aanvragen van een vergunning, veel handgeschreven brieven met handtekeningen en volledige belastingdossiers/dwangbevelen, dossiers van procesverbalen, dossiers met alle Gezinshoofden van een dorp, verklaringen van Geneesheren als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd, lijsten van personen die met een paspoort Nederland verlaten in de jaren 1914-1918, dossiers over gezonken schepen, soms met hele inventarislijsten erbij. Ook komen er veel Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Soldaten, Schoolonderwijzers, Militairen, Molenaars enz. in voor. Echt iets voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten dan alleen maar namen en datums. Het resultaat van dat onderzoek vindt u op deze web-site. Verder op deze site: 29.000 foto's van oude documenten van diverse kerkgemeenten. Het betreft dan Doopboeken, Trouwboeken, Lidmatenboeken, Financiële boeken, Correspondentie van de kerkgemeenten Achlum, Ferwerd, Hallum, Herbaijum, Hitzum en in de Stellingwerven: Dantuma-Driesum-Wouterswoude, Donkerbroek en Haule, Makkinga-Elsloo-Langedijke, Olde- en Nijeberkoop, Oosterwolde, Appelscha en Fochteloo, Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega.NL(Friesland)
St. Erfskip Terpdoarpen Noord-Friesland'Stichting Erfskip Terpdoarpen' werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens- en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
De gemeente Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit. In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.

NL(Friesland)
Stamboompagina Sake WagenaarDeze website is gewijd aan de resultaten van mijn stamboomonderzoek. Bijna al mijn voorouders komen uit Friesland, met name uit de gemeenten Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland. De belangrijkste achternamen zijn: Wagenaar, Van der Meulen, De Haan, Luimstra, Van der Kloet, Dijkstra, Piekstra, Bakker, Petersma, Duursma, Van der Meer, Ytsma, Van der Laan en Ploeg. Deze site is vooral bedoeld om in contact te komen met andere stamboomonderzoekers. Ziet u aanknopingspunten met uw eigen familie, wilt u meer weten over personen op mijn website, of hebt u fouten ontdekt, dan ontvang ik graag een reactie.
NL(Friesland)
Stichting FriedocFries documentatiecentrum voor genealogie en geschiedenis.

U kunt hier zoeken naar (1) een bepaalde familienaam of (2) naar de familienamen die in een bepaalde titel voorkomen. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. U krijgt bij het zoekresultaat een directe link naar de catalogus.

•Boeken met een eigen index geven meestal een verwijzing naar de bladzijdenummers.
•Er wordt nog voortdurend gewerkt aan de invoer, het resultaat is dus nog niet compleet!
NL(Friesland)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. (Blad: De Stelling)In Het Historisch Informatiepunt (HIP), ondergebracht in de Openbare Bibliotheek in Wolvega heeft de vereniging de mogelijkheid belangstellenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op historisch, archeologisch en genealogisch gebied. In het HIP is ondergebracht:
• alle informatie over de eigen streek voor zover de bibliotheek die in huis heeft
• een computer die kosteloos toegang biedt tot bepaalde digitale informatiebronnen die onder andere gericht zijn op genealogisch onderzoek, zoals WieWasWie, AlleDrenten, Tresoar
• informatie over cursussen en andere activiteiten op het historische vlak
• regelmatig wisselende kleine exposities over verschillende historische onderwerpen
• de presentatie van oud beeldmateriaal over Weststellingwerf en omstreken.
De Vereniging beschikt ook over een archief vol met historische documenten. Een aantal leden is afgelopen jaren intensief bezig geweest te registreren wat in het archief opgeslagen ligt. We zullen voor de bezoekers hier een lijst beschikbaar stellen met een aantal basisgegevens. Om deze stukken in te zien zal men een afspraak met de archief-commissie moeten maken.
In de bibliotheek konden bezoekers altijd de documentatiemappen inzien. Binnenkort beginnen we met het digitaliseren van deze mappen en kan iedereen ze online (in PDF formaat) inzien.
Het gaat hier vaak om informatie die nergens anders te vinden is.
NL(Drenthe / Friesland)
Vonnissen van de Friese nedergerechten (tot 1811)De nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen (gemeenten) en steden van Friesland. Ze behandelden criminele, civiele en vrijwillige zaken. Daarnaast weesrekeningboeken, voogdij, boedels, verkopingen en hypotheken.NL(Friesland)
Welkom bij Spanvis (website families Spanjaard-Visser uit Lemmer)Deze website omvat Friesland en zijn historie, met de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De historie van Moddergat, de Zuiderzee en de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. Evenals de overval op de Leeuwarder gevangenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zijn vele genealogieën opgenomen van families uit Friesland. In de rubriek Zoek-foto wordt getracht te achterhalen waar foto's zijn gemaakt en wie de personen zijn die erop voorkomen. In de rubriek Wie-zoekt-wie kunnen mensen met elkaar in contact komen. Er is een bijzonder collectie oude filmpjes over de Zuiderzee, de barre winters en het skűtsjesilen te zien.
NL(Friesland)
Wierstra Grijpskerk - Maar ook Kollum en emigratie.In mijn aanvankelijke ongebreidelde enthousiasme besloot ik de parentelen van onze vier grootouders uit te zoeken, de families Wierstra, Van der Horn, Van der Ploeg en Pijpstra, op dit moment bestaande uit ruim 14.000 personen en vele achternamen. Kortom, meer in de breedte dan in de diepte. Drie van de vier parentelen vinden hun oorsprong in Noord-Oost Friesland, terwijl de bron van de Van der Ploeg-parenteel in de omgeving van Grijpskerk ligt.
Verder veel genealogische gegevens over mijn geboortedorp Kollum,
over onze huidige woonplaats Grijpskerk, over emigratie naar Argentinië en over Eyso de Wendt.
NL(Friesland / Groningen) / Verenigde Staten
Zoeken in de genealogische databases van TRESOARVia deze website biedt Tresoar een groeiend aantal mogelijkheden voor stamboomonderzoek in Friesland. De belangrijkste bronnen voor de gehele provincie zijn hier via het submenu ''direct naar >>>'' te raadplegen.

-Burgerlijke Stand 1811-1950
-Familienamen 1811
-Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken (DTB) vóór 1812
-Verder onderzoek (o.a. Notarieel)
-Quaclappen van het Hof van Friesland
-Familienamen uit de Burgerlijke Stand (1811-1942)
-Adresboek 1928
-Zoekwijzers

NL(Friesland)
categorie: erfgoed
Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum.Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum. Onderwerpen betreffen genealogie, regionale, culturele en maritieme historie in brede zin. De vereniging publiceert artikelen in het kwartaalblad De Sneuper, oplage 650 stuks. Onze uitgebreide website is te zien via link NL(Friesland)
Bureau Varenius (Meindert Schroor)Om onze band met de geografie en het veelzijdige karakter van deze discipline te benadrukken draagt ons bedrijf de naam van Bernhard Varenius. Hij leefde van 1622 tot 1650 en studeerde in Hamburg en Leiden. Zijn belangrijkste werk is Geographia Generalis het eerste systematische handboek voor de algemene geografie. Een latere druk van dit standaardwerk verscheen in 1672 onder redactie van niemand minder dan de beroemde wis- en natuurkundige Isaac Newton. Varenius was ook de eerste die in een westerse taal (het Latijn) een beschrijving publiceerde van Japan, getiteld Descriptio Regni Japonicae cum quibusdam affinis materiae, ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta uitgegeven in 1649 bij Lodewijk Elzevier te Amsterdam. Varenius geldt als de eerste wetenschappelijke geograaf en voorloper van illustere navolgers als Alexander von Humboldt, Karl Ritter en J. Lulofs.

Extra: link Een volstrekt unieke uitgave. Een collectie manuscriptkaarten van deze omvang en deze schoonheid is in Nederland niet te vinden. De atlas omvat 126 kaarten van landerijen in de klassieke Ommelanden van Groningen: Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo en het Oldambt. Een fantastische bron voor kartografen, geografen, historici en genealogen, maar ook gewoon een streling voor het oog. Het geheel is van een degelijke en deskundige inleiding voorzien van de hand van de historisch-geograaf Meindert Schroor. Vooral door de uitstekende beschrijvingen bij de afzonderlijke kaarten is het materiaal goed toegankelijk gemaakt (F.J. Ormeling in Kartografisch Tijdschrift 1997-XXIII, 1).
NL(Friesland / Groningen)
De Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp:Tot voor kort wisten we weinig van Gerrit Vlaskamp. Wel dat hij leefde van 1834 tot 1906 en het Wilhelminapark in Grou en Sneek had ontworpen. En ook dat hij verantwoordelijk is voor het oudste deel van het Leeuwarder Westerpark (Vossepark). Maar daar bleef het ongeveer bij. Tot een aantal jaar geleden. Toen Aly van der Mark, wier man Ids Westra verre familie is van Vlaskamp, werd getipt door Philippus Breuker. Breuker is oud-hoogleraar Friese taal en letterkunde, maar bovenal kenner van de Friese historie. Hij vertelde Van der Mark over de administratie van Boomkwekerij Bosgra. Ten tijde van Vlaskamp gevestigd in Burgum, nu in Twijzel. In de boeken van Bosgra vond Van der Mark bestellingen van Vlaskamp. Planten, bomen, noem maar op. Voornamelijk voor tuinen van notabelenwoningen. Al snel werd duidelijk dat de oudoom van Ids Westra veel meer had ontworpen en laten aanleggen dan gedacht. In totaal maar liefst zo’n 350 tuinen en parken, in Drenthe, Groningen, maar met name Fryslân. Misschien zelfs meer; de administratie van Bosgra gaat namelijk niet verder terug dan 1861.
Ondanks de vondst, is Gerrit Vlaskamp nog niet zo bekend als bijvoorbeeld zijn voorganger, Lucas Roodbaard. Vlaskamp’s vader, Lambertus, werkte voor deze tuinarchitect van wiens hand onder meer de Leeuwarder Prinsentuin kwam. Tot die tijd blijft de Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp – zijn wieg stond in Hurdegaryp – een relatief onbekende achter bekende werken
NL(Friesland)
Friese MerklappenOp deze website ontmoeten liefhebbers van merklappen en borduurkunst, verzamelaars van textiel of museummedewerkers, mensen met belangstelling voor geschiedenis, genealogie en volkscultuur elkaar. De meest bijzondere 444 merklappen uit het Fries Museum nodigen u uit om onderzoek te doen naar merklappen in eigen bezit, zelf te gaan borduren of merklappen te verzamelen. Ze bieden een andere invalshoek voor genealogisch onderzoek.NL(Friesland)
Friesland op de KaartOude kaarten en plattegronden spreken tot de verbeelding. Ze vertellen veel over de geschiedenis van de streek of de plaats die er op afgebeeld wordt. Via deze website wordt een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal van Fryslân, op een unieke manier gepresenteerd.
U kunt kaarten zoeken op type of op plaats. Bij iedere plaats verschijnt een chronologische serie fragmenten die de betreffende plaats door de eeuwen heen laat zien. Voor een groot aantal plaatsen zijn ook meer specifieke kaarten beschikbaar.
NL(Friesland)
Fryslan (Site van de provincie Friesland)FAMKE staat voor Friese Archeologische Monumentenkaart Extra. Lees de handleiding voor meer informatie of klik in de kaart voor archeologisch advies. Let op: de FAMKE bestaat uit twee kaarten, die beide geraadpleegd moeten worden. Klik op ''FAMKE'' rechtsboven het kaartvenster om te kiezen uit de twee kaarten.NL(Friesland)
H de Walle: Verslagen Gręfskriftekommisje Fryske Akademy (PDF)In de loop van de afgelopen jaren zijn verschillende kerken in Friesland gerestaureerd. De Gręfskriftekommisje van de Fryske Akademy heeft in zulke gevallen een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van de bekende en onbekende grafschriften. Veel van deze verslagen, wisselend in het Fries en Nederlands, zijn nooit gepubliceerd. Ik wil ze nu via deze Blog beschikbaar stellen in de vorm van PDF's.NL(Friesland)
Het Fries Film ArchiefHet Fries Film Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân. Wij zijn geďnteresseerd in alle films en video’s die in of over Fryslân zijn gemaakt, van heel oud tot zeer recent. Onze collectie bestaat op dit moment uit ruim 6000 films en video’s die wij voor een deel hebben gedigitaliseerd. De originele films worden bewaard in ons filmdepot in het gebouw van Tresoar.
Samenwerking en dienstverlening staan hoog in ons vaandel. Met ons materiaal ondersteunen wij diverse musea in Fryslân. Wij adviseren archieven, historische verenigingen en particulieren over beheer en digitalisering van historisch filmmateriaal. Wij werken nauw samen met partners als Tresoar, Historisch centrum Leeuwarden, Fries Museum en de Waddenacademie. Verder publiceren wij over de geschiedenis van de film in Friesland, natuurlijk op onze website maar ook in ‘De Moanne’, het culturele opinieblad van Fryslân.
Een groot deel van onze collectie is afkomstig van enthousiaste amateurfilmers (amateur in de zin van liefhebber) die hun materiaal aan ons hebben geschonken of in beheer gegeven.
NL(Friesland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Historisch Tijdschrift Friesland/FryslânFriesland heeft veel te bieden. Het platteland met zijn door de natuur gedicteerde ritme, verleidt tot onthaasten. Daarbij is de provincie rijk aan cultuurhistorisch en religieus erfgoed dat uitnodigt tot bezinning. Friesland biedt rust en ruimte om het hoofd leeg te maken. En inspirerende locaties die nieuwe energie geven.
Dit is een site van de uitgeverij.

NL(Friesland)
Historisch Tijdschrift FryslânGeschiedenis bloeit en boeit als nooit tevoren! Boeken, radio- en televisieprogramma’s, tijdschriften, internetsites; voor elk wat wils, zo lijkt het. Vanaf nu is er het Historisch Tijdschrift Fryslân. Met boeiende onderwerpen, actuele zaken op historisch gebied, aandacht voor wat leeft op het gebied van de geschiedenis van Friesland en in elke uitgave een aansprekend thema dat in een reeks artikelen wordt uitgediept. En dat alles met veel plezier gemaakt door deskundige historici.
Moderne geschiedschrijving bestrijdt niet alleen mythen en verzinsels, ze wil ook goede verhalen vertellen. En inspelen op de moderne beeldcultuur.
NL(Friesland)
Historische Vereniging Noordoost FrieslandZeer uitgebreide en levendige site over de streek rond Dokkum (Streekarchivariaat Noordoost Friesland). Met vele gegevens en verhalen. Men geeft ook het blad ''''De Sneuper'''' uit.NL(Friesland)
Keramiekmuseum Princessehof LeeuwardenKeramiekmuseum Princessehof verbindt de werelden van Oost en West en vroeger en nu aan de hand van keramiek.
Het museum bezit een grote verzameling Fries sieraardewerk, schotelgoed en tegels uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. De mooiste en meest bijzondere stukken uit deze verzameling zijn opgesteld binnen de presentatie Europa.

De Stichting Fries Aardewerk (1999) wil de studie bevorderen naar het product en de geschiedenis van het Fries Aardewerk. Tussen 2000 en 2005 verschenen zeven delen en een proefschrift over de geschiedenis van het Fries aardewerk. De serie is het resultaat van vele jaren onderzoek en is geschreven door een keur aan specialisten. Op de website link zijn alle 7 delen, het proefschrift en twee andere gerelateerde publicaties in te zien.

De inhoud van dit seriewerk sluit goed aan bij de omvangrijke verzameling Fries aardewerk in het museum. Zo staan veel voorwerpen uit de collectie in het standaardwerk afgebeeld. Ook zijn in de vaste opstelling van het museum ruim zeventig voorwerpen van Fries aardewerk te zien. Het museum ondersteunt de verspreiding van kennis over keramiek onder meer door het onderhouden en op termijn uitbouwen van deze website.
NL(Friesland)
Kingma StateKingma State is een voormalige Friese buitenplaats in de nabijheid van het dorp Zweins, zo'n vier kilometer ten oosten van Franeker.

NL(Friesland)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Smelne's Erfskip - Smallingerland'In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal'
Dat is ons motto. We voeren dat sinds onze oprichting in 1991. Smelne's Erfskip is een organisatie die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland. Dat doen we in de breedste zin van het woord. Natuurlijk gaat onze aandacht uit naar monumentale panden in en rond Drachten.
NL(Friesland)
St. Erfskip Terpdoarpen Noord-Friesland'Stichting Erfskip Terpdoarpen' werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens- en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
De gemeente Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit. In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.

NL(Friesland)
St. Online Museum BlokhuispoortStichting- Museum Blokhuispoort bewaart en promoot de geschiedenis van het Blokhuis, Huis van Opsluiting, Bijzondere Strafgevangenis, Huis van Bewaring en Cultureel bedrijvencentrum "De Blokhuispoort", de gebouwen aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden. Ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld. Wij promoten de geschiedenis via deze website, social media, tijdelijke exposities en lezingen op verschillende locaties.NL(Friesland)
Stichting Bolswards HistorieWij nodigen u graag uit om via deze site kennis te nemen van de vele facetten waar de Stichting zich voor inzet. Ook het bekijken van het beeldmateriaal onder Archieven bevelen wij u zeker aan. Dit beeldmateriaal is samengesteld door de Werkgroep Archieven.
-Een verzoek aan mensen, die spullen van dierbaren moeten opruimen: a.u.b. denk aan onze werkgroep wanneer u schijnbaar waardeloze spullen moet ruimen.

Oudheidkamer Bolsward
De oudheidkamer is ondergebracht in het stadhuis van Bolsward. De verzameling laat de historie zien van Bolsward. Bijzonder daarin zijn de zilveren voorwerpen van de hand van Bolswarder zilversmeden, in Bolsward geslagen munten en het in de 18e eeuw vervaardigde aardewerk.
NL(Friesland)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
categorie: familieberichten en bidprentjes
Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. FrieslandDe stichting stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het Rooms-Katholieke leven in Friesland. Zij heeft bidprentjes van 40.000 personen uit Friesland; Kopie op aanvraag verkrijgbaar.NL(Friesland)
Friesland Memorabilia: Inscripties per plaats te downloaden (PDF)Voor een brede beschikbaarheid van de memorabilia uit Friesland uit de periode 1280-1811 heb ik de mogelijkheid gecreëerd om per plaats een PDF te kunnen downloaden.
Het gaat in totaal om 350 bestanden die allemaal via de link downloaden PDF per plaats voor iedereen toegankelijk zijn.
Zo kan bijvoorbeeld elke kerk (bijvoorbeeld voor tsjerkepaad) of elk museum een overzicht ophalen en desgewenst afdrukken.
NL(Friesland)
categorie: familieverenigingen
'Hettinga'-stichtingVia deze website willen wij u op de hoogte houden van hetgeen de Hettinga Stichting zo-al doet en we vermelden de belangrijkste nieuwsfeiten betreffende de Hettinga''s uit heden en verleden.
Natuurlijk is het prettig als u donateur van onze stichting bent, want daardoor kan de stichting haar doelstellingen bereiken.
NL(Friesland)
250 Eelder families (o.a. van Swinderen)Deze site bevat genealogieën van families in Eelde, provincie Drenthe tot ongeveer 1850. Beginnend met ~ zijn genealogieën zonder duidelijke familienaam. Huwelijken en geboortes na 1812 zijn slechts gedeeltelijk opgenomen. Voor de gegevens van personen die elders zijn geboren of naar elders zijn vertrokken is evenmin gestreefd naar volledigheid, al is wel gebruik gemaakt van de nog steeds groeiende database van alledrenten.nl, allegroningers.nl en wiewaswie.nl. De in de tekst gebruikte huisnummers verwijzen naar de huisnummers zoals die tussen 1809 en 1852 in gebruik zijn geweest, zie ook het Boek over Eelde.
De meeste genealogieën zijn nogmaals nagekeken en geprobeerd is ontbrekende gegevens aan te vullen. Hierbij zijn vooral in Goningen nieuwe verbindingen gevonden. Dit is soms een toevalstreffer wanneer bij een huwelijk of overlijden de plaatsnaam Eelde of
Pater(s)wolde wordt vermeld.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Bruynsma-sate was in 1640 en 1698 een stemhebbende State in FriensDe eerste aanwijzing dat er een Bruynsma-sate in de buurt van Friens zou zijn, is de vermelding van Popke Bruynsma in 1468, tesamen met Popke Roorda; de grietman van Idaarderadeel. Popke Bruynsma was een van de regteren van de grietenij. De Beneficiaalboeken van 1543 vermelden "Oldt-Brunsma", bewoond door Feyke Bruynsma.
Waar de naam Bruynsma/Bruinsma precies vandaan komt is en blijft ongewis.
Algemeen aanvaard is wel dat de naam Bruynsma, later Bruinsma, te maken heeft met de Bruynsma sate in Friens. De term Sate, Zate, Stins of State betekende van oorsprong steenhuis, meestal een burcht of versterkte boerderij. De sate genoot het stemrecht, dus niet de persoon. Was men eigenaar van een sate met stemrecht dan mocht men tot 1811 meestemmen.
NL(Friesland)
De Bosma familie uit Eastermar (Fr)In het Familieboek is de geschiedenis van de familie
(afkomstig uit Eastermar, Friesland) sinds 1726 beschreven via genealogie, verhalen en foto''s.
In de inleiding van het boek,is een overzicht van de inhoud opgenomen.
Ook de inventaris van het familie-archief is beschikbaar.
NL(Friesland)
De familie Groen-BreukelmanOp deze website gaat het over families uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Overijssel.
Daarnaast zijn er echter ook veel gegevens uit Duitsland en Amerika.
Als U merkt dat een bepaalde persoon ten onrechte wel of niet genoemd wordt, wilt U mij daar dan op attenderen? Ik zal dat dan zo spoedig mogelijk corrigeren.
(In verband met de privacy-wetgeving worden personen die nog in leven zijn hier niet vermeld).
Duitsland / NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Zeeland / Zuid-Holland) / Verenigde Staten
De familie Meindersma uit Noord-FrieslandDe bouwers van deze website zijn een deel van de twaalfde generatie die afstamt van Wigger Douwes die aan het begin van de zeventiende eeuw leefde in het terpdorpje Brantgum in de kop van Friesland. Deze Wigger Douwes was getrouwd met Bauck Andries. Heel bijzonder is dat de naam Wigger tot in ieder geval in de elfde generatie voor komt.
Hun zoon Douwe Wigger trouwt op 12-07-1662 (het eerste jaartal in de familiegeschiedenis!) in Brantgum met Aeff(ke) Douwes.
De derde generatie, Wigger Douwes was vatenmaker/kuiper van beroep. Ook hij is geboren in Brantgum, maar trouwt in 1688 in Paessens met Lisk Lieuwes. Tot rond 1800 woonden onze voorouders in Paesens, gedurende de negentiende eeuw in Oosternijkerk.
Meindert Wiggers, Wigger Meinderts en zijn kinderen
De vierde generatie, Meindert (de naam Meindersma!) Wiggers was boer en tevens meester bakker. Zijn zoon, Wigger Meinderts was volgens de Quotatie Oostdongeradeel van 1749 'een bakker die tamelijk bestaat'. Hij trouwde in 1751 met Berber Bokkes, dochter van de molenaar Bokke Joukes. Hierdoor kwam de voornaam Bouke (Bokke) in de familie.
Wigger had 10 kinderen. Vier van zijn zonen, Meindert (1748), Bokke (1753), Eelke (1761) en Ernst (1770) gingen of zelf, of hun kinderen de achternaam Meindersma gebruiken.
NL(Friesland)
De familiegeschiedenis en genealogie van de familie WinsemiusWelkom op de website van de familie Winsemius. Op deze site wordt de geschiedenis van het geslacht Winsemius gedocumenteerd.

In de navigatiebalk vind je, onder het kopje Winsemius, de laatste versie van alle familieverhalen.

Maar laten we bij het begin beginnen: rond 1800 onder aan de Sédijk waar Pierius Winsemius, de enige zoon van Albertus Winsemius en Angenietje van Gelder, probeerde de eindjes aan elkaar te knopen. We volgen de gangen van onze voorouders op de Friese Klei, het gebied dat begrensd wordt door de Waddenzee en de lijnen Harlingen-Leeuwarden-Dokkum. We zullen ook stilstaan bij de avonturen van de emigranten die, door de sociale nood gedwongen, de oversteek naar het verre Amerika maakten.
NL(Friesland)
De Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp:Tot voor kort wisten we weinig van Gerrit Vlaskamp. Wel dat hij leefde van 1834 tot 1906 en het Wilhelminapark in Grou en Sneek had ontworpen. En ook dat hij verantwoordelijk is voor het oudste deel van het Leeuwarder Westerpark (Vossepark). Maar daar bleef het ongeveer bij. Tot een aantal jaar geleden. Toen Aly van der Mark, wier man Ids Westra verre familie is van Vlaskamp, werd getipt door Philippus Breuker. Breuker is oud-hoogleraar Friese taal en letterkunde, maar bovenal kenner van de Friese historie. Hij vertelde Van der Mark over de administratie van Boomkwekerij Bosgra. Ten tijde van Vlaskamp gevestigd in Burgum, nu in Twijzel. In de boeken van Bosgra vond Van der Mark bestellingen van Vlaskamp. Planten, bomen, noem maar op. Voornamelijk voor tuinen van notabelenwoningen. Al snel werd duidelijk dat de oudoom van Ids Westra veel meer had ontworpen en laten aanleggen dan gedacht. In totaal maar liefst zo’n 350 tuinen en parken, in Drenthe, Groningen, maar met name Fryslân. Misschien zelfs meer; de administratie van Bosgra gaat namelijk niet verder terug dan 1861.
Ondanks de vondst, is Gerrit Vlaskamp nog niet zo bekend als bijvoorbeeld zijn voorganger, Lucas Roodbaard. Vlaskamp’s vader, Lambertus, werkte voor deze tuinarchitect van wiens hand onder meer de Leeuwarder Prinsentuin kwam. Tot die tijd blijft de Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp – zijn wieg stond in Hurdegaryp – een relatief onbekende achter bekende werken
NL(Friesland)
De Nauta's van Woudsend (ter zee en te land 1650 - 1828)De Nauta-familie is van oorsprong (al sinds ca de 15e eeuw) afkomstig uit het Friese agrarische waterland, een aantal zonen verandert aan het eind van de 17e en in de 18e eeuw (tijdelijk) het boerenleven voor een zeevarend en ondernemend leven.
Vanaf het begin van de 18e eeuw komt de scheepvaart en scheepsbouw in het dorp Woudsend tot grote bloei. Niet alleen met de vaart in Friesland zelf en op Holland. De dorpsschippers van de Zuidwesthoek gaan zich naar het noorden begeven, naar de Kleine Oost (noordkust van Duitsland), Denemarken en Noorwegen. Vanaf 1713 ook naar de Oostzee en zuidelijke landen, naar Frankrijk, Spanje en Portugal en in de Middellandse zee.
NL(Friesland)
De Nijdamstra-stichtingDe Nijdamstra Stichting is de familievereniging van de families
NIJDAM, WYNIA/WIJNJA/WIENIA/WINIA, VLEER/FLEER en NIEUWDAM.
Vele gerelateerden & nazaten overzee zijn niet meer in staat de Nederlandse pagina's te begrijpen.
Zij kunnen de Engelse versie kiezen. Natuurlijk kunnen de Nederlanders hun Engels 'testen' door de Engelse versie te kiezen.
(Inclusief alle (ver)taal fouten !)
NL(Friesland)
Familie Wielinga uit Sneek (Frl)Het verrichten van historisch onderzoek omtrent de familie(naam) Wielinga, Linnebank, Petersen en van den Berg, dat wil zeggen het opsporen van alle families van wie minstens één lid van de familie de betreffende familienaam draagt. Alle ''neven en nichten'' en echtgenoten inbegrepen, voor zover ten behoeve van het onderzoek wenselijk.
Het genealogisch onderzoek vereist het opstellen van individuele en/of familiefiches die zowel persoonlijke historische gegevens van de overledenen als de niet-historische gegevens van de levende personen betreffen.
Bij dit onderzoek gaat het verder dan het onderzoek in genealogische zin. Familiegezegden, -verhalen, -gebeurtenissen, -adressen etc. maken onderdeel uit van het onderzoek.
NL(Friesland)
Genealogie Nederlandse Families (254 Stambomen van Nederlandse families)Welkom op deze website met genealogisch onderzoek, dat ik als hobby beoefen.
De families waar genealogisch onderzoek naar gedaan is kunt u vinden onder Familienamen. Via die link vindt u ook een korte historie van de desbetreffende familie.
Bent u uitsluitend in de stambomen geďnteresseerd, dan komt u via de link Stambomen direct bij de gepubliceerde stambomen.
De stambomen zijn voor het grootste deel door eigen onderzoek tot stand gekomen. Wel heb ik waar mogelijk van reeds bestaand onderzoek gebruik gemaakt, en dit ook per familie vermeld.
Correcties en aanvullingen zijn van harte welkom.

De gepubliceerde stambomen gaan allemaal maar tot ca. 1900-1920 i.v.m. de privacy.
NL(Drenthe / Friesland)
Genealogische site over Bijker, Bosma, Van den Berg en BenckhuijsenDe site bevat verhalen, overzichten, boeken en foto's over Bijker (Opsterland en Schoterland), Bosma (id.), Van den Berg (Koudekerk) en Benckhuijsen (Veluwe). De oudst bekende rechtstreekse voorvader van het geslacht Bijker was rond 1620 boer in een dorpje tussen Heerenveen en Gorredijk. Hij had een behoorlijk stuk grond en was dorpsrechter. Er worden steeds nieuwe verhalen en overzichten over zijn nakomelingen en over andere voorouders geplaatst.NL(Friesland / Gelderland / Zeeland / Zuid-Holland)
Greets GenealogieOp deze site vindt u informatie over Greets voorouders, zoals Joannes Hermse; Anna Catharina Verschueren; Jantien Weening; korporaal Dirk Nieuwenhuis en Jan Sijmons Wit.
Geen voorvader, maar wel verwant, is de kunstschilder A.J. van Prooijen (1834-1898).

Ook de voorouders van Jan Heikens, Greets echtgenoot, zijn op deze site te vinden. Jans overgrootmoeder, Kunje van der Leest.
De moeder van Kunje, Aaltje Nanninga (1839-1919), stamt af van de Groninger familie Broeils. Van Sjabbe Broeils (1561-1645) bestaat nog een portret. Hij was o.a. raadsheer van Groningen.
De betovergrootvader van Aaltjes moeder, Helena Abrahams Hartzema (1818-1891), is Abraham Trommius (1633-1719), die diverse religieuze werken publiceerde. De bekendste is de concordantie die hij maakte op de Statenvertaling.

Blader ook eens in het familiealbum van Greet en het familiealbum van Jan of wandel mee door oud Groningen…
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Kingma StateKingma State is een voormalige Friese buitenplaats in de nabijheid van het dorp Zweins, zo'n vier kilometer ten oosten van Franeker.

NL(Friesland)
Schotanus-stichting (blad: Aldfaers Erf)De Schotanus-Stichting, opgericht op 12 april 1955 te Franeker, is een van de langst bestaande, nog immer actieve familie-organisaties op ideële basis. Zij stelt zich ten doel het samenstellen van de familiegeschiedenis van de Schotanussen en het doen uitgeven van een standaardwerk over de dragers van de familienamen Schotanus, Scholtanus en Schotanus á Sterringa en mogelijk andere varianten van de naam Schotanus.NL(Friesland)
Schraarder Elgersma'sDe oudst bekende Elgersma''''s woonden in de 15e eeuw op Elgersma State in Boer, een dorpje dicht bij Franeker. Dit was Douwe Elgersma geboren 1480. Register van de Aanbreng 1514 op Elgersma State te Boer. Kinderen uit dit huwelijk Taecke Douwes plm. 1510.
De twee broers Anne en Haye die in 1811 in Schraard de naam Elgersma aannamen stammen van deze Elgersma''''s af.
Elgersma''''s zijn ondernemende mensen, die niet gauw moeilijkheden uit de weg gaan. Verhuizen zit de familie in het bloed. Ze zijn uitgezworven over de hele wereld. Het gros (40%) van de Elgersma''''s woont in Amerika.
Het familieblad heet ''''De Ielstekker''''.
De Elgersma Stichting is ook in het bezit van een archief. Jelle Elgersma (archief beheer) in Sneek verzamelt alles over de Elgersma familieleden. Uw bijdragen kunnen daarrheen worden gestuurd.

NL(Friesland) / Verenigde Staten
Stamboom van de familie Jorna/Jurna (diverse takken) uit Jornahuizen (Frl)Waar vind ik mijn tak?
Dit kan een beetje lastig zijn, maar met de volgende uitleg moet het wel lukken.
Allereerst moet u begrijpen dat (nog) niet alles op te vragen is. Immers er bestaat zoiets als privacy (wetgeving). U dient dus eerst de namen van grootouders of overgrootouders te weten.
Vervolgens gaan we zoeken (ctrl f) met de achternaam van de partner die met een Jorna of Jurna getrouwd was. Doe dit zowel in tak 1, 2 en 3.
Niet gevonden? Wellicht zijn de gegevens van de persoon waar u naar zocht nog niet openbaar. Maar ook dit is op te lossen. U kunt hiervoor een z.g. persoonskaart opvragen via het CBG
NL(Friesland)
Stamboompagina Sake WagenaarDeze website is gewijd aan de resultaten van mijn stamboomonderzoek. Bijna al mijn voorouders komen uit Friesland, met name uit de gemeenten Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland. De belangrijkste achternamen zijn: Wagenaar, Van der Meulen, De Haan, Luimstra, Van der Kloet, Dijkstra, Piekstra, Bakker, Petersma, Duursma, Van der Meer, Ytsma, Van der Laan en Ploeg. Deze site is vooral bedoeld om in contact te komen met andere stamboomonderzoekers. Ziet u aanknopingspunten met uw eigen familie, wilt u meer weten over personen op mijn website, of hebt u fouten ontdekt, dan ontvang ik graag een reactie.
NL(Friesland)
Welkom bij Spanvis (website families Spanjaard-Visser uit Lemmer)Deze website omvat Friesland en zijn historie, met de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De historie van Moddergat, de Zuiderzee en de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. Evenals de overval op de Leeuwarder gevangenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zijn vele genealogieën opgenomen van families uit Friesland. In de rubriek Zoek-foto wordt getracht te achterhalen waar foto's zijn gemaakt en wie de personen zijn die erop voorkomen. In de rubriek Wie-zoekt-wie kunnen mensen met elkaar in contact komen. Er is een bijzonder collectie oude filmpjes over de Zuiderzee, de barre winters en het skűtsjesilen te zien.
NL(Friesland)
Welkom op de Beimers HomepageDe Familienaam Beimers heeft nog al wat problemen gehad. In het trouwboek van Vrouwenparochie (Friesland NL) staat de voornaam Gerrijt Gerrijts (Gerrit Gerrits) maar de achternaam werd een probleem. Het kan zijn dat de bruidegom Böhmer als zijn familienaam opgaf, de Dominee schreef de naam Beuymers in. Het kan ook zijn dat Gerrit zich als Bäumer aanmeldde, maar omdat de Umlaut (ä) In het Nederlands niet werd gebruikt, de naam met een eu werd geschreven.
Pas toen de Dominee merkte dat de bruidegom een Duitser was, verbeterde hij de naam in Böhmers met een overbodige h.

Reeds vele jaren ben ik bezig om de Genealogie van de Beimers Buimer Bymers familie uit te zoeken. Oorspronkelijk uit Duitsland, en later van Het Bildt in de provincie Friesland in Nederland maar nu wereldwijd.
Nog lang niet heb ik alle gegevens van de familie uit binnen en buitenland, toch is het mijn doel om de Genealogie compleet te krijgen. Maar daar heb ik Uw hulp bij nodig.
NL(Friesland)
Welkom op de Genealogie Homepage van T.Bais.Naast de familie Bais uit Wieringen:
Gerlofs/Klok
Hille/Hillen/Hillenius
Suk, Voppen, Witting, Huijg
NL(Friesland / Groningen / Noord-Holland / Zuid-Holland)
Welkom op de homepage van de fam. BOEROp deze pagina kunt u het resultaat bekijken, van wat een opgevraagd uittreksel van de Burgerlijke Stand opgeleverd heeft. Want voor ons in het gezin was die oma Aaltjen Zandbergen in het trouwboekje van onze ouders een totale vreemde. Zeker ook voor onze moeder, want Aaltjen overleed al op 31-jarige leeftijd aan de ''''natte pleuris'''', 6 maanden na de geboorte van haar jongste van zes kinderen, onze moeder. Geheel toevallig kwam de aanvraag terecht bij iemand die in het archief van Zwolle werkte, die een persoon kende die net met de naam Zandbergen bezig was.
Ook ik werd gegrepen door het virus genealogie, door de Volkskrant ooit werd omschreven als de ''''grootste geslachtsziekte van Nederland''''. Bij een bezoek aan het streekarchief Waterland liet ik daarna eens de naam Voortman vallen, en ook daar werd direct doorverwezen naar iemand die al met die naam bezig was, namelijk Ronald Voortman. Hij gaf nog een diavoorstelling en vreselijk veel informatie, waarbij zijn onderzoek het momenteel het verst terugvoert in de geschiedenis.
Genealogie is een hobby die je eerst alleen doet, maar gaandeweg ga je steeds meer mensen ontmoeten, die gelukkig informatie willen uitwisselen.
Ettelijke kilometers rijden naar (voornamelijk) Groningen, Friesland en Haarlem, en hele dagen van verder onderzoek, tientallen postzegels en e-mails verder hebben het resultaat opgeleverd van wat u hier in kunt zien.
NL(Friesland / Groningen / Noord-Holland)
categorie: genetische genealogie
Friese WaddenprojectRegionaal DNAproject voor noordNederland. (Friesland-Groningen-Drenthe en omliggende gebieden)NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
categorie: geschiedenis
32 Friese Grietenijen op kaarten uit 1720Mocht de betreffende grietenij niet openen dan rechtsboven in de browser klikken op 'verkleinen' c.q. een van de onderstaande links gebruiken.
De 32 Grietenijen:
01-Achtkarspelen: http//www.dekrantvantoen.nl/grietenij/popup01.html
02-Aenwirden: link
03-Ameland: link
04-Baarderadeel: link
05-Barradeel: link
06-Dantumadeel: link
07-Doniawerstal: link
08-Ferwerderadeel: link
09-Franekeradeel: link
10-Gaasterland: link
11-Het Bildt: link
12-Haskerland: link
13-Hemelumer Oldephaert en Noordwolde: link
14-Hennaarderadeel: link
15-Idaarderadeel: link
16-Leeuwarderadeel: link
17-Lemsterland: link
18-Kollumerland en Nieuw Kruisland: link
19-Menaldumadeel: link
20-Oost-Dongeradeel: link
21-Opsterland: link
22-Rauwerderhem: link
23-Schiermonnikoog: link
24-Schoterland: link
25-Smallingerland: link
26-Stellingwerf-Oosteinde: link
27-Stellingwerf-Westeinde: link
28-Tietjerksteradeel: link
29-Utingeradeel: link
30-West-Dongeradeel: link
31-Wonseradeel: link
32-Wymbritseradeel: link
NL(Friesland)
Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum.Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum. Onderwerpen betreffen genealogie, regionale, culturele en maritieme historie in brede zin. De vereniging publiceert artikelen in het kwartaalblad De Sneuper, oplage 650 stuks. Onze uitgebreide website is te zien via link NL(Friesland)
Bureau Varenius (Meindert Schroor)Om onze band met de geografie en het veelzijdige karakter van deze discipline te benadrukken draagt ons bedrijf de naam van Bernhard Varenius. Hij leefde van 1622 tot 1650 en studeerde in Hamburg en Leiden. Zijn belangrijkste werk is Geographia Generalis het eerste systematische handboek voor de algemene geografie. Een latere druk van dit standaardwerk verscheen in 1672 onder redactie van niemand minder dan de beroemde wis- en natuurkundige Isaac Newton. Varenius was ook de eerste die in een westerse taal (het Latijn) een beschrijving publiceerde van Japan, getiteld Descriptio Regni Japonicae cum quibusdam affinis materiae, ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta uitgegeven in 1649 bij Lodewijk Elzevier te Amsterdam. Varenius geldt als de eerste wetenschappelijke geograaf en voorloper van illustere navolgers als Alexander von Humboldt, Karl Ritter en J. Lulofs.

Extra: link Een volstrekt unieke uitgave. Een collectie manuscriptkaarten van deze omvang en deze schoonheid is in Nederland niet te vinden. De atlas omvat 126 kaarten van landerijen in de klassieke Ommelanden van Groningen: Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo en het Oldambt. Een fantastische bron voor kartografen, geografen, historici en genealogen, maar ook gewoon een streling voor het oog. Het geheel is van een degelijke en deskundige inleiding voorzien van de hand van de historisch-geograaf Meindert Schroor. Vooral door de uitstekende beschrijvingen bij de afzonderlijke kaarten is het materiaal goed toegankelijk gemaakt (F.J. Ormeling in Kartografisch Tijdschrift 1997-XXIII, 1).
NL(Friesland / Groningen)
C.G. Schrader's Memory Boek van de Vrouwens (1656-1746)Het notietieboek van een Friese vroedvrouw. Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost-Friesland. De gehele tekst kunt u hier online bekijken. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd.NL(Friesland)
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geďnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
Foar de Neiteam: historische gegevens van skűtsjes.Sinds de oprichting heeft de Stichting ‘Foar de Neiteam’ zich intensief bezig gehouden met het vastleggen, documenteren, toegankelijk maken en overdragen van historische gegevens van skűtsjes.
Een aantal publicaties: een Fries-Nederlands schipperswoordenboek Skipperstaal, Van Zwaluw tot Roek (2005), Voor eigen Risico (2007), Van Ambulant tot Zwaluw (2007)(In dit boek zijn van meer dan duizend Friese skűtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932, de basisgegevens verzameld. Gegevens over de werf waar het schip gebouwd werd, de opdrachtgever en de belangrijkste maten zijn daarin te raadplegen. Op deze website zijn diezelfde gegevens ook toegankelijk. Hieronder kunt u eenvoudig zoeken op b.v. de naam van het schip, de eigenaar of de werf. Ook is het mogelijk om te bladeren door het totale overzicht van alle skűtsjes, waarbij op iedere kolom gesorteerd kan worden.

Andere publicaties: Lemster Skűtsje (2008), Jachten en Jagen (2008) en Troch de Wyn (2011).
NL(Friesland)
Friesland Memorabilia: Inscripties per plaats te downloaden (PDF)Voor een brede beschikbaarheid van de memorabilia uit Friesland uit de periode 1280-1811 heb ik de mogelijkheid gecreëerd om per plaats een PDF te kunnen downloaden.
Het gaat in totaal om 350 bestanden die allemaal via de link downloaden PDF per plaats voor iedereen toegankelijk zijn.
Zo kan bijvoorbeeld elke kerk (bijvoorbeeld voor tsjerkepaad) of elk museum een overzicht ophalen en desgewenst afdrukken.
NL(Friesland)
Friesland op de KaartOude kaarten en plattegronden spreken tot de verbeelding. Ze vertellen veel over de geschiedenis van de streek of de plaats die er op afgebeeld wordt. Via deze website wordt een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal van Fryslân, op een unieke manier gepresenteerd.
U kunt kaarten zoeken op type of op plaats. Bij iedere plaats verschijnt een chronologische serie fragmenten die de betreffende plaats door de eeuwen heen laat zien. Voor een groot aantal plaatsen zijn ook meer specifieke kaarten beschikbaar.
NL(Friesland)
Friezen in de 10-daagse veldtocht (1830-1831 met 4.000 namen)Evenals de website ''''Friezen onder Napoleon'''' is de website ''''Friezen in de Tiendaagse Veldtocht'''' te danken aan het werk van de heer J.A. Paasman, die op 13 febr. 2007 in Burgum overleden is. Hij wilde hiermee de ruim 4.000 Friese schutters en daarnaast andere militairen die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 in herinnering brengen.NL(Friesland)
Fryske Akademy - met diverse downloads uit de Friese historieHet doel van de Fryske Akademy is het in stand houden van een werkgemeenschap die zich toelegt op het beoefenen van wetenschap aangaande Fryslân, het Friese volk en de Friese cultuur in de breedst mogelijke betekenis van het woord. In de loop van het bestaan van de Fryske Akademy is op diverse wijzen en met steeds verschillende accenten inhoud gegeven aan die doelstelling. Als we de ontwikkeling van de laatste 10 á 15 jaar beschouwen, kunnen we stellen dat het accent steeds meer is kommen te liggen op professionalisering en internationalisering.NL(Friesland)
Genealogie TerschellingDe grote Terschelling-familie bestaat uit een groot aantal familienamen van Terschelling waarvan alle mensen met elkaar verbonden zijn en dus ook allemaal familie van elkaar zijn. Kees Stada (de maker van de website) heeft van alle namen uitgezocht hoe dat zit. Omdat er familiebanden zijn met de andere eilanden (ook met Urk), heeft hij die ook verwerkt. Het totale bestand bestaat uit meer dan 100.000 personen. In deze site kan je kijken van welke namen hij de gegevens heeft. Ben je erg geďnteresseerd dan maakt Kees Strada (de maker van de website) een parenteel, stamreeks of kwartierstaat. Ga daarvoor via het menu naar Contact of Genealogie > Aanvraag.Verder vind je in deze site verhalen (aanrader!), oude foto's en nog veel meer. Blader het menu maar eens door!NL(Friesland)
Geschiedenis der FriezenOp deze webstek treft u een aantal artikelen aan die betrekking hebben op de geschiedenis van Fryslân. Enkele onderwerpen die de revue passeren zijn: Friese runen, oorsprong en migratie en het Friese heidendom. De tijdsspanne van het verhaal loopt van de bronstijd tot de middeleeuwen. Friezen zijn van Germaanse afkomst, ze praten Fries en ze behoren tot de Noordzee cultuur. Frisia is de naam die gebruikt wordt om het middeleeuwse Friesland mee aan te duiden.NL(Friesland)
Geschiedenis van de Stellingwerven en Noord-West OverijsselDe pagina's achter deze hoofdpagina gaan over de geschiedenis in de grensgebieden van Friesland en het Noordwesten van Overijssel, ook wel de Kop van Overijssel genoemd. Tot dit gebied behoren de gemeenten Oost en Weststellingwerf in het zuiden van Friesland en de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. De grens tussen Stellingwerf en Steenwijkerland is gedeeltelijk het riviertje de Lende, dat dus tevens de grens is tussen Friesland en Overijssel. Het riviertje de Tjonger is de grens tussen de gemeente de Friese Meren en Weststellingwerf, en tevens de officiele taalgrens tussen het Fries sprekende gebied en het gebied waar men Stellingwerfs spreekt. In de Stellingwerven en het Noordwesten van Overijssel ontwikkelde de bevolking een Saksisch dialect, het Stellingwerfs. De eigen cultuur van het gebied komt ook tot uiting in de historische ontwikkeling van de boerderijbouw, het cultuur landschap en bijvoorbeeld veldnamen. In de middeleeuwen hadden de Stellingwerven een eigen rechtssysteem. Hoewel er voor 1800 met name op bestuurlijk gebied en qua bezitsverhoudingen grote verschillen zijn tussen Steenwijkerland enerzijds en Stellingwerf anderzijds zijn er toch veel gemeenschappelijke historische kenmerken. In vroeger tijden leefde de bevolking van landbouw, handel en visserij. Het gebied is vanaf de 16e eeuw verveend; het veen, dat hier veelvuldig voorkwam werd uitgegegraven waarna het als brandstof diende voor de grote steden in het westen. De uitgeveende plassen waren de erfenis van deze economische activiteit. Thans is het gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa dat loopt van de Brandemeer in Friesland tot de Wieden bij Giethoorn. Het is een belangrijke toeristische trekpleister met unieke natuurgebieden als de Weerribben, de Rottige Meenthe, de Lindevallei en Overijsselsche oud-Zuiderzeestadjes als Kuinre, Blokzijl en Vollenhove en de vestingstad Steenwijk.NL(Drenthe / Friesland)
Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’Iedereen in Friesland, Nederland en daarbuiten wordt opgeroepen na te gaan of hij of zij familie is van Pier Donia. Afstammelingen treden officieel toe tot DE FAMYLJE en worden uitgenodigd op de Grutte Pier Famyljedei op zondag 19 juni 2016.

Grutte Pier ‘ DE FAMYLJE’ is een samenwerkingsproject tussen Tresoar en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland.

PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland werkt aan een drieluik over Grutte Pier. Op 29 januari 2015 werd de eenmalige happening Grutte Pier ‘DE BRâN’ in Kimswerd georganiseerd. Met de happening stond de PeerGrouP stil bij het feit dat het die dag precies 500 jaar geleden was dat Grutte Pier opstond en ten strijde trok tegen de bezetters van Friesland. In de zomer van 2016 volgt in Kimswerd het tweede deel: Grutte Pier ‘DE MISJE’, een grootschalige openluchtvoorstelling met acteur Dimme Treurniet als Grutte Pier.
NL(Friesland)
Harlinger Historie en GenealogieHomepage van Stefan ElsingaNL(Friesland)
Het Fries MuseumOver het Fries museum:
Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Hier ontdek je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld.

Dans met de mysterieuze Mata Hari, duik in haar dagboek en ontdek haar trieste lot als mogelijk dubbelspionne. Strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen ‘bűter brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Voel je even de koning of koningin van Friesland met het fonkelende goud en zilver uit de terpen. Of geniet van werk van (wereld)beroemde kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers - stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. In het Fries Verzetsmuseum maak je kennis met hongerkinderen die werden ondergebracht op het Friese platteland om aan te sterken.
NL(Friesland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Historisch Tijdschrift Friesland/FryslânFriesland heeft veel te bieden. Het platteland met zijn door de natuur gedicteerde ritme, verleidt tot onthaasten. Daarbij is de provincie rijk aan cultuurhistorisch en religieus erfgoed dat uitnodigt tot bezinning. Friesland biedt rust en ruimte om het hoofd leeg te maken. En inspirerende locaties die nieuwe energie geven.
Dit is een site van de uitgeverij.

NL(Friesland)
Historisch Tijdschrift FryslânGeschiedenis bloeit en boeit als nooit tevoren! Boeken, radio- en televisieprogramma’s, tijdschriften, internetsites; voor elk wat wils, zo lijkt het. Vanaf nu is er het Historisch Tijdschrift Fryslân. Met boeiende onderwerpen, actuele zaken op historisch gebied, aandacht voor wat leeft op het gebied van de geschiedenis van Friesland en in elke uitgave een aansprekend thema dat in een reeks artikelen wordt uitgediept. En dat alles met veel plezier gemaakt door deskundige historici.
Moderne geschiedschrijving bestrijdt niet alleen mythen en verzinsels, ze wil ook goede verhalen vertellen. En inspelen op de moderne beeldcultuur.
NL(Friesland)
Historische Vereniging 't Fledder Kerspel Blad: Kerspelstokkies)Historische Vereniging Vledder
Een site waarop U heel veel gegevens zult kunnen vinden. Natuurlijk gegevens welke de vereniging betreffen. Maar we willen ook vooral aandacht schenken aan allerlei zaken, gebouwen, gebeurtenissen en personen die raakvlakken hebben met de historie van het gebied dat de vereniging bestrijkt te weten het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder. Dit omvat de dorpen; Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische Vereniging Noordoost FrieslandZeer uitgebreide en levendige site over de streek rond Dokkum (Streekarchivariaat Noordoost Friesland). Met vele gegevens en verhalen. Men geeft ook het blad ''''De Sneuper'''' uit.NL(Friesland)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Internetmagazine: 'Friesland zoals het was'Uitgever: TresoarNL(Friesland)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Kon. Fries Genootschap voor Geschiedenis en CultuurHet Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.
Om deze doelstelling te bereiken geeft het Genootschap twee periodieken uit: het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries en het publiekstijdschrift Fryslân. Daarnaast ontplooit het Genootschap nog een aantal andere activiteiten zoals excursies, lezingen en deze website.
In de collectie van het Fries Genootschap bevinden zich onder andere de pendantportretten van Hylck en Frans van Eysinga door Wybrand de Geest uit 1634 en vele stukken Fries zilverwerk.
NL(Friesland)
Landschappen van Noord-Nederland (mét toponiemen en een duidelijke kaartviewer)Welkom op de website ‘Landschappen van Noord-Nederland’ die u wordt aangeboden door het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. U vindt hier de meest recente informatie over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap in uw streek. Ontdek hoe het landschap in uw streek is ontstaan en bekijk de kaarten die hiervan zijn gemaakt. En help zelf mee om nieuwe informatie zoals veldnamen, verhalen over plekken en foto’s toe te voegen aan deze site. De kaartviewer van deze website bevat naast historisch kaartmateriaal de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen. Het is mogelijk om toponiemen, verhalen en (landschaps)foto's toe te voegen aan de website.

Noord-Nederland is op deze website ingedeeld in 30 verschillende cultuurlandschappen. Deze streken hebben allemaal een afzonderlijk pagina met meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van dat landschap.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Leeuwarder Historische Vereniging (Blad: Leovardia)Welkom op de website van de historische vereniging Leeuwarden.NL(Friesland)
Pier Gerlofs Donia (Grutte Pier)Hij was een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder en volksheld. Pier geniet de reputatie van een legendarische krijger en een belangrijke historische figuur in de geschiedenis van Friesland en wordt daarom ook vermeld in de Canon van Friesland. In diverse bronnen worden hem een reusachtige gestalte en een bovenmenselijke kracht toegeschreven. Pier en zijn neef Wijerd Jelckama waren de aanvoerders van het rebellenleger de Arumer Zwarte Hoop (Gelderse Friezen) bij de Tweede Belegering van Medemblik in 1517.NL(Friesland)
Prov. best. Archief van Friesland (Anton Musquetier)Sinds 15 Januari 2000 ben ik bezig met het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief (oftewel het Staten Archief) van Friesland 1813-1924. Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk archief is noteer ik daarom alle vondsten (met een korte beschrijving/onderwerp) zonder bron op deze site. Van een vondst kan bij mij een copie worden aangevraagd, waarop tevens de bron is vermeld. In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld, en dat zijn meer dan 130.000 namen van personen die komen uit Nederland, Belgie, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen). Wat zit er zoal in dit archief ?. Dat kan zijn: een enkele aantekening , het aanvragen van een vergunning, veel handgeschreven brieven met handtekeningen en volledige belastingdossiers/dwangbevelen, dossiers van procesverbalen, dossiers met alle Gezinshoofden van een dorp, verklaringen van Geneesheren als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd, lijsten van personen die met een paspoort Nederland verlaten in de jaren 1914-1918, dossiers over gezonken schepen, soms met hele inventarislijsten erbij. Ook komen er veel Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Soldaten, Schoolonderwijzers, Militairen, Molenaars enz. in voor. Echt iets voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten dan alleen maar namen en datums. Het resultaat van dat onderzoek vindt u op deze web-site. Verder op deze site: 29.000 foto's van oude documenten van diverse kerkgemeenten. Het betreft dan Doopboeken, Trouwboeken, Lidmatenboeken, Financiële boeken, Correspondentie van de kerkgemeenten Achlum, Ferwerd, Hallum, Herbaijum, Hitzum en in de Stellingwerven: Dantuma-Driesum-Wouterswoude, Donkerbroek en Haule, Makkinga-Elsloo-Langedijke, Olde- en Nijeberkoop, Oosterwolde, Appelscha en Fochteloo, Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega.NL(Friesland)
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
Rolboeken Arrondisementen FrieslandIn deze database vindt u gegevens over personen die als gedaagde zijn verschenen voor de arrondisementsrechtbanken van Heerenveen, Leeuwarden of Sneek. Deze database is nog in opbouw maar omdat inmiddels alle rollenboeken en indices zijn gedigitaliseerd kan ook worden gezocht in die rollenboeken waarvan de beeld-gegevens nog niet in de database zijn ingevoerd.NL(Friesland)
Smelne's Erfskip - Smallingerland'In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal'
Dat is ons motto. We voeren dat sinds onze oprichting in 1991. Smelne's Erfskip is een organisatie die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland. Dat doen we in de breedste zin van het woord. Natuurlijk gaat onze aandacht uit naar monumentale panden in en rond Drachten.
NL(Friesland)
St. Online Museum BlokhuispoortStichting- Museum Blokhuispoort bewaart en promoot de geschiedenis van het Blokhuis, Huis van Opsluiting, Bijzondere Strafgevangenis, Huis van Bewaring en Cultureel bedrijvencentrum "De Blokhuispoort", de gebouwen aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden. Ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld. Wij promoten de geschiedenis via deze website, social media, tijdelijke exposities en lezingen op verschillende locaties.NL(Friesland)
Stinsen in de provincie FrieslandDeze pagina is bedoeld voor geďnteresseerden die alles willen weten over de sloten,stinsen, staten en buitenplaatsen in de provincie Friesland. De pagina's bevatten de beschrijvingen van 305 Stinsen en States met meer dan600 foto's en afbeeldingenNL(Friesland)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
Welkom bij Spanvis (website families Spanjaard-Visser uit Lemmer)Deze website omvat Friesland en zijn historie, met de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De historie van Moddergat, de Zuiderzee en de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. Evenals de overval op de Leeuwarder gevangenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zijn vele genealogieën opgenomen van families uit Friesland. In de rubriek Zoek-foto wordt getracht te achterhalen waar foto's zijn gemaakt en wie de personen zijn die erop voorkomen. In de rubriek Wie-zoekt-wie kunnen mensen met elkaar in contact komen. Er is een bijzonder collectie oude filmpjes over de Zuiderzee, de barre winters en het skűtsjesilen te zien.
NL(Friesland)
Wumkes.nl - Digitale historische bibliotheek van FrieslandWumkes.nl is een digitale historische bibliotheek van Friesland. De redactie streeft ernaar om zoveel mogelijk standaardwerken over de Friese literatuur- en cultuurgeschiedenis ter beschikking te stellen zowel ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als voor een breed in geschiedenis geďnteresseerd publiek.
Het project Wumkes.nl is in 2003 begonnen als een initiatief van Wybo Palstra te Best/Steenwijk en de Fryske Akademy te Leeuwarden. In 2004 en 2006 werden ook Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden in het project betrokken.

Dr. Geert Aeilco Wumkes (1869-1954) was bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. In allerlei naslagwerken ontsloot hij de collecties van deze bibliotheek.
NL(Friesland)
categorie: Heemkundige- en Historische Verenigingen
250 Eelder families (o.a. van Swinderen)Deze site bevat genealogieën van families in Eelde, provincie Drenthe tot ongeveer 1850. Beginnend met ~ zijn genealogieën zonder duidelijke familienaam. Huwelijken en geboortes na 1812 zijn slechts gedeeltelijk opgenomen. Voor de gegevens van personen die elders zijn geboren of naar elders zijn vertrokken is evenmin gestreefd naar volledigheid, al is wel gebruik gemaakt van de nog steeds groeiende database van alledrenten.nl, allegroningers.nl en wiewaswie.nl. De in de tekst gebruikte huisnummers verwijzen naar de huisnummers zoals die tussen 1809 en 1852 in gebruik zijn geweest, zie ook het Boek over Eelde.
De meeste genealogieën zijn nogmaals nagekeken en geprobeerd is ontbrekende gegevens aan te vullen. Hierbij zijn vooral in Goningen nieuwe verbindingen gevonden. Dit is soms een toevalstreffer wanneer bij een huwelijk of overlijden de plaatsnaam Eelde of
Pater(s)wolde wordt vermeld.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Ald Makkum (Blad: Aldnijs)Historisch - Panden
Onder deze knop de bewonersgeschiedenis van alle panden in Makkum.

Wie nieuwsgierig is naar hun Makkumer roots is het aan te bevelen om bij de Stichting langs te komen omdat we daar een uitgebreide database hebben waarop het gemakkelijker is de tocht die sommige families door de Vlecke maakten te kunnen volgen. Ook zijn daar meer gegevens bekend dan we nu op het 'Net', kunnen en mogen, plaatsen. Kom gerust langs en neem eventueel aanwezig foto's van de familie of woning mee, wij scannen die graag in en kunnen daarmee de lijsten completer maken. De nu geplaatste gegevens komen uit de openbare gemeentelijke archieven vanaf ca 1800 tot 1992.

De Bouwlijst van bij Amels gebouwde schepen wordt momenteel bijgewerkt en aangevuld. Te vinden onder Historisch / Amels.
Nieuw verkregen fotomateriaal en bijgewerkte historie van de bekende bouwnummers zijn toegevoegd.
Ook vele aanvullingen bij de oudste historie: In 1945 startte de werf met een nieuwe lijst beginnend bij bouwnr. 101. Men ging er  vanuit dat in de voorgaande periode 1918-1945 al minstens 100 vaartuigen waren gebouwd. Ald Makkum heeft daarvan intussen ruim 40 stuks getraceerd. Omdat bouwnummers niet bekend zijn, het oude archief zou door brand zijn vernietigd, hanteren we voorlopig een 0-nummer voor de gevonden schepen.

Bij de foto's: Boven de in 1929 gebouwde Stoomsleepboot Agatha (latere Mars 1) en onder de  mossselkotter HA10 (bj 1932) die in 1961 boven Gaast, op weg naar Zeeland, ten onder ging waarbij 3 van de 4 bemanningsleden verdronken. Het schip is later geborgen en weer in de vaart gebracht.
NL(Friesland)
Amelander HistorieOp deze website vindt u veel historische artikelen, oude foto’s, genealogische gegevens en boeken over Ameland. Het doel van Amelander historie is het rijke Amelander verleden voor een breed publiek toegankelijk te maken. Regelmatig wordt de site van nieuwe inhoud voorzien.
De website van Amelander historie is op 16 oktober 2012 opgericht. Sinds die tijd is de website uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor onderzoekers en geďnteresseerden in de Amelander geschiedenis. U vindt in diverse rubrieken historische artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Deze artikelen zijn door Ameland-kenners geschreven.
Voor uw genealogisch onderzoek verwijzen wij u naar de rubriek ‘genealogie’ waar u veel gegevens zoals stambomen, foto’s van grafstenen, monsterrollen, adreslijsten, inventarisaties enz. vindt. Daarnaast kunt u aan ons genealogisch netwerk deelnemen waardoor u met andere stamboomonderzoekers in contact komt met wie u gegevens kunt uitwisselen. Wij leveren graag een bijdrage aan uw onderzoek met het geven van tips en informatie. In de rubriek ‘vragen’ vindt u meer informatie over de mogelijkheden. Uiteindelijk hopen wij zo genealogisch en historisch onderzoek naar Ameland te bevorderen.
NL(Friesland)
AmelandersOp deze website vindt u de genealogische gegevens van Amelanders geboren vóór 1920 op Ameland. Daaronder vallen ook de eerste generatie Amelanders die niet op Ameland maar elders zijn geboren. Amelanders.com is een open-source website. Dit betekent dat bezoekers zich kunnen registreren en daarna zelf genealogische gegevens (data, foto’s, feiten, etc.) aan de website kunnen toevoegen.
 
Om economische en sociale redenen gingen veel Amelanders vanaf de negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw zich aan de wal (vooral in Amsterdam en Vlaardingen) vestigen. Vaak bleef de binding met het eiland dan sterk. Zelfs zo sterk, dat veel Amelanders later weer naar het eiland terugkeerden.
 
Ook de binding tussen de Amelanders aan de vaste wal was en is sterk. Zo gingen de Amelanders in Amsterdam bij elkaar in de buurt wonen. In Tuindorp-Oostzaan en in de Indische Buurt woonden veel Amelanders. Dat de band met het eiland sterk was, blijkt ook uit het feit dat er in de periode 1946-1996 jaarlijks een zgn. ‘Amelander Avond’ in Amsterdam werd georganiseerd. Daar kwamen veel Amelanders op af. Er werd een toneelstuk in het Amelander dialect opgevoerd en er werd het nodige bijgepraat. Veel nazaten van Amelanders voelen zich verbonden met het eiland. Dat gevoel zit ze in “de genen”.
 
Van buitenaf lijkt Ameland een eenheid, maar op lokaal niveau kent de Amelander gemeenschap ook verschillen. Ameland heeft als enige Waddeneiland sinds de Middeleeuwen een continue katholieke gemeenschap. Deze bevond en bevindt zich voornamelijk in de dorpen Nes en Buren. Daarnaast waren er ook diverse protestantse stromingen zoals hervormde en doopsgezinde gemeentes die vooral in de dorpen Hollum en Ballum voorkwamen.
Binnen elke geloofsstroming werd zoveel mogelijk naar een huwelijkspartner gezocht en getrouwd. Toch was dit vanwege de kleine gemeenschap (tussen 2000-3000 inwoners) niet altijd mogelijk. Daardoor werden er ook huwelijken tussen leden van verschillende protestantse stromingen gesloten waarbij de kinderen werden gedoopt naar de stroming van de familie naar wie ze vernoemd waren. Natuurlijk kwamen ook huwelijken tussen protestantse en katholieke Amelanders voor. Ook kwamen er regelmatig mensen van de vaste wal die met Amelanders huwden en visa versa.
 
Wij willen graag deze Amelander gemeenschap in kaart brengen. De meeste Amelanders zijn via via allemaal met elkaar verwant waardoor er van een zgn. “Amelander familie” gesproken kan worden.
NL(Friesland)
Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum.Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum. Onderwerpen betreffen genealogie, regionale, culturele en maritieme historie in brede zin. De vereniging publiceert artikelen in het kwartaalblad De Sneuper, oplage 650 stuks. Onze uitgebreide website is te zien via link NL(Friesland)
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geďnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Foar de Neiteam: historische gegevens van skűtsjes.Sinds de oprichting heeft de Stichting ‘Foar de Neiteam’ zich intensief bezig gehouden met het vastleggen, documenteren, toegankelijk maken en overdragen van historische gegevens van skűtsjes.
Een aantal publicaties: een Fries-Nederlands schipperswoordenboek Skipperstaal, Van Zwaluw tot Roek (2005), Voor eigen Risico (2007), Van Ambulant tot Zwaluw (2007)(In dit boek zijn van meer dan duizend Friese skűtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932, de basisgegevens verzameld. Gegevens over de werf waar het schip gebouwd werd, de opdrachtgever en de belangrijkste maten zijn daarin te raadplegen. Op deze website zijn diezelfde gegevens ook toegankelijk. Hieronder kunt u eenvoudig zoeken op b.v. de naam van het schip, de eigenaar of de werf. Ook is het mogelijk om te bladeren door het totale overzicht van alle skűtsjes, waarbij op iedere kolom gesorteerd kan worden.

Andere publicaties: Lemster Skűtsje (2008), Jachten en Jagen (2008) en Troch de Wyn (2011).
NL(Friesland)
Friese MerklappenOp deze website ontmoeten liefhebbers van merklappen en borduurkunst, verzamelaars van textiel of museummedewerkers, mensen met belangstelling voor geschiedenis, genealogie en volkscultuur elkaar. De meest bijzondere 444 merklappen uit het Fries Museum nodigen u uit om onderzoek te doen naar merklappen in eigen bezit, zelf te gaan borduren of merklappen te verzamelen. Ze bieden een andere invalshoek voor genealogisch onderzoek.NL(Friesland)
Friesland Memorabilia: Inscripties per plaats te downloaden (PDF)Voor een brede beschikbaarheid van de memorabilia uit Friesland uit de periode 1280-1811 heb ik de mogelijkheid gecreëerd om per plaats een PDF te kunnen downloaden.
Het gaat in totaal om 350 bestanden die allemaal via de link downloaden PDF per plaats voor iedereen toegankelijk zijn.
Zo kan bijvoorbeeld elke kerk (bijvoorbeeld voor tsjerkepaad) of elk museum een overzicht ophalen en desgewenst afdrukken.
NL(Friesland)
Genealogische info Wűnseradiel / WonseradeelOp deze website staat:
familie Bonnema uit Friesland
familie Gasau uit Drenthe
familie Van de(r) Grampel uit Gelderland
familie De Jong uit Bozum in Friesland
familie Lammers uit Zeijen in Drenthe
familie Madhuizen uit Friesland
familie Martens uit Groningen
familie Rosier uit Friesland
familie Suir uit de Groninger Veenkolonies
familie Voorsmit uit de stad Groningen
familie De Vreeze uit Friesland
familie Wyrsum/Wiers(e)ma uit Groningen en Friesland
Genealogische informatie van de gemeente Wűnseradiel / Wonseradeel die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit de speciekohieren, personele kohieren, de quotisatie van 1749. De bewonerslijsten zijn gebaseerd op de speciekohieren.
Bovendien zijn overzichten opgenomen de de predikanten/voorgangers. De laatste zijn samengesteld door P. Schakel
Een twaalftal overzichten van families die voor een groot deel hun wortels in het Noorden van Nederland hebben.
De kwartierstaten van de grootouders van de samenstellers.
NL(Friesland)
Geschiedenis van de Stellingwerven en Noord-West OverijsselDe pagina's achter deze hoofdpagina gaan over de geschiedenis in de grensgebieden van Friesland en het Noordwesten van Overijssel, ook wel de Kop van Overijssel genoemd. Tot dit gebied behoren de gemeenten Oost en Weststellingwerf in het zuiden van Friesland en de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. De grens tussen Stellingwerf en Steenwijkerland is gedeeltelijk het riviertje de Lende, dat dus tevens de grens is tussen Friesland en Overijssel. Het riviertje de Tjonger is de grens tussen de gemeente de Friese Meren en Weststellingwerf, en tevens de officiele taalgrens tussen het Fries sprekende gebied en het gebied waar men Stellingwerfs spreekt. In de Stellingwerven en het Noordwesten van Overijssel ontwikkelde de bevolking een Saksisch dialect, het Stellingwerfs. De eigen cultuur van het gebied komt ook tot uiting in de historische ontwikkeling van de boerderijbouw, het cultuur landschap en bijvoorbeeld veldnamen. In de middeleeuwen hadden de Stellingwerven een eigen rechtssysteem. Hoewel er voor 1800 met name op bestuurlijk gebied en qua bezitsverhoudingen grote verschillen zijn tussen Steenwijkerland enerzijds en Stellingwerf anderzijds zijn er toch veel gemeenschappelijke historische kenmerken. In vroeger tijden leefde de bevolking van landbouw, handel en visserij. Het gebied is vanaf de 16e eeuw verveend; het veen, dat hier veelvuldig voorkwam werd uitgegegraven waarna het als brandstof diende voor de grote steden in het westen. De uitgeveende plassen waren de erfenis van deze economische activiteit. Thans is het gebied het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa dat loopt van de Brandemeer in Friesland tot de Wieden bij Giethoorn. Het is een belangrijke toeristische trekpleister met unieke natuurgebieden als de Weerribben, de Rottige Meenthe, de Lindevallei en Overijsselsche oud-Zuiderzeestadjes als Kuinre, Blokzijl en Vollenhove en de vestingstad Steenwijk.NL(Drenthe / Friesland)
Helpe jo mei om ús skiednis op it ynternet te setten ? (Fryske hannen)Eltsenien kin argiven online tagonklik meitsje.
Underfining is net nedich, wol passy foar ús ferline.

Onderduikers Online!
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen ergens in Friesland. Van ruim 3700 van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Help je mee de onderduikers en hun helpers een naam te geven en hun schuilplaatsen zichtbaar te maken?
PS Ook nog 15.000 uit Sneek gevonden.
NL(Friesland)
Historisch Informatiecentrum Noordoost FryslânRegionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, gevestigd in een multifunctioneel publieksgebouw aan de Brokmui te Dokkum, is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over de cultuur, geschiedenis en mensen van en uit de regio Noordoost Fryslân of hiernaar onderzoek wil doen. Voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek heeft het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân schatten aan informatie en gegevens.
Criminele sententies Hof van Friesland 1600-1700: transcriptie van de index, foto's vindt u onder de link
NL(Friesland)
Historische Vereniging 't Fledder Kerspel Blad: Kerspelstokkies)Historische Vereniging Vledder
Een site waarop U heel veel gegevens zult kunnen vinden. Natuurlijk gegevens welke de vereniging betreffen. Maar we willen ook vooral aandacht schenken aan allerlei zaken, gebouwen, gebeurtenissen en personen die raakvlakken hebben met de historie van het gebied dat de vereniging bestrijkt te weten het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder. Dit omvat de dorpen; Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische vereniging MarumInfo bereikbaar via de site van de gemeente MarumNL(Friesland / Groningen)
Historische Vereniging Noordoost FrieslandZeer uitgebreide en levendige site over de streek rond Dokkum (Streekarchivariaat Noordoost Friesland). Met vele gegevens en verhalen. Men geeft ook het blad ''''De Sneuper'''' uit.NL(Friesland)
Historische Vereniging Noordoost Friesland (met veel indexen op bronbestanden)Een doelstelling is het op weg helpen van beginnende archiefonderzoekers. Omdat het personeel van de studiezaal onvoldoende tijd heeft om een beginnende onderzoeker van voldoende informatie te voorzien, zag de vereniging daar een belangrijke taak weggelegd voor haar leden.
Daarnaast zag de vereniging nog vele mogelijkheden om op het Streekarchivariaat zelf de helpende hand uit te steken. Gedacht werd hierbij aan het kopiëren van Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken van de dorpen in de omgeving van Dokkum, het aanschaffen van klappers die door de Feriening fan Archyfűndersikers yn Fryslân gemaakt werden, het gezamenlijk werken aan een publicatie, het doen van onderzoek voor leden die te ver weg wonen om geregeld zelf op het Streekarchivariaat te komen, etc.
NL(Friesland)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Museum Warkums Erfskip (Workum Frl)Een van de doelstellingen van de Oudheidkundige vereniging Warkums Erfskip is het bestuderen van de historie van Workum e.o.
Er moet nog veel uitgezocht worden. Velen hebben als hobby het ''sneupen'' in het verleden van Workum en haar omgeving (Ferwoude, it Heidenskip, Nijhuizum). De oudheidkundige vereniging is erg benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken. Misschien is het mogelijk deze resultaten te publiceren in onze nieuwsbrief of op internet.
NL(Friesland)
Stichting Bolswards HistorieWij nodigen u graag uit om via deze site kennis te nemen van de vele facetten waar de Stichting zich voor inzet. Ook het bekijken van het beeldmateriaal onder Archieven bevelen wij u zeker aan. Dit beeldmateriaal is samengesteld door de Werkgroep Archieven.
-Een verzoek aan mensen, die spullen van dierbaren moeten opruimen: a.u.b. denk aan onze werkgroep wanneer u schijnbaar waardeloze spullen moet ruimen.

Oudheidkamer Bolsward
De oudheidkamer is ondergebracht in het stadhuis van Bolsward. De verzameling laat de historie zien van Bolsward. Bijzonder daarin zijn de zilveren voorwerpen van de hand van Bolswarder zilversmeden, in Bolsward geslagen munten en het in de 18e eeuw vervaardigde aardewerk.
NL(Friesland)
Ver. Historisch Sneek en Omgeving (van veenterp tot waterpoortstad)NL(Friesland)
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. (Blad: De Stelling)In Het Historisch Informatiepunt (HIP), ondergebracht in de Openbare Bibliotheek in Wolvega heeft de vereniging de mogelijkheid belangstellenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op historisch, archeologisch en genealogisch gebied. In het HIP is ondergebracht:
• alle informatie over de eigen streek voor zover de bibliotheek die in huis heeft
• een computer die kosteloos toegang biedt tot bepaalde digitale informatiebronnen die onder andere gericht zijn op genealogisch onderzoek, zoals WieWasWie, AlleDrenten, Tresoar
• informatie over cursussen en andere activiteiten op het historische vlak
• regelmatig wisselende kleine exposities over verschillende historische onderwerpen
• de presentatie van oud beeldmateriaal over Weststellingwerf en omstreken.
De Vereniging beschikt ook over een archief vol met historische documenten. Een aantal leden is afgelopen jaren intensief bezig geweest te registreren wat in het archief opgeslagen ligt. We zullen voor de bezoekers hier een lijst beschikbaar stellen met een aantal basisgegevens. Om deze stukken in te zien zal men een afspraak met de archief-commissie moeten maken.
In de bibliotheek konden bezoekers altijd de documentatiemappen inzien. Binnenkort beginnen we met het digitaliseren van deze mappen en kan iedereen ze online (in PDF formaat) inzien.
Het gaat hier vaak om informatie die nergens anders te vinden is.
NL(Drenthe / Friesland)
Weststellingwerf en de StellingwervenDe Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. heeft een uitgebreid activiteitenprogramma bestaande uit een aantal lezingen, cursussen en excursies. Het programma start als de avonden beginnen te lengen, doorgaans vanaf september tot medio mei. Lezingen zijn gratis toegankelijk voor iedereen geďnteresseerd in de historie van Weststellingwerf en omstreken; dus ook voor niet-leden.
Ook wordt het blad ''De Stelling'' uitgegeven.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Woudsend Online: Site van Woudsend, Indijk, Ypecolsga, Koufurderrige en Smallebrugge.De zandopduiking waar het dorp Woudsend op gelegen is, is vermoedelijk al vroeg bewoond door wat boeren en vissers. De ontwikkeling van Woudsend als dorp heeft waarschijnlijk plaats gevonden na de vorming van de grote meren en de vaarwegen.
Van oorsprong is Woudsend een agrarische nederzetting, behorende bij het dorpsgebied van Ypecolsga. De ontwikkeling als zelfstandig dorp is na het jaar 1000. Het oudst bekende jaartal waarin Woudsend voor het eerst genoemd wordt is 1337. In dat jaar is er een klooster van de paters van de Carmelieten gesticht.
In de eerste fase van de ontwikkeling bestond het dorp uit het klooster en de daarbij behorende kerk en korenmolen met enige bebouwing langs het pad in noordelijke richting, de Midstrjitte. Het dorp is verder gegroeid door een toename en verdichting) van de bebouwing langs de Midstrjitte en de Kamp, het pad dat liep van de molen naar de Midstrjitte.
Vooral door de gunstige ligging aan belangrijke vaarverbindingen ontwikkelde Woudsend zich tot een handels- en scheepvaart-nederzetting. De Woudsender Ee maakte vanouds deel uit van de vaarroute vanaf de Zuiderzee (IJsselmeer) naar Sneek en IJlst (en vóór de indijking van de Middelzee) ook naar Leeuwarden.
NL(Friesland)
categorie: heraldiek, wapens en vlaggen
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
categorie: informatieve sites
32 Friese Grietenijen op kaarten uit 1720Mocht de betreffende grietenij niet openen dan rechtsboven in de browser klikken op 'verkleinen' c.q. een van de onderstaande links gebruiken.
De 32 Grietenijen:
01-Achtkarspelen: http//www.dekrantvantoen.nl/grietenij/popup01.html
02-Aenwirden: link
03-Ameland: link
04-Baarderadeel: link
05-Barradeel: link
06-Dantumadeel: link
07-Doniawerstal: link
08-Ferwerderadeel: link
09-Franekeradeel: link
10-Gaasterland: link
11-Het Bildt: link
12-Haskerland: link
13-Hemelumer Oldephaert en Noordwolde: link
14-Hennaarderadeel: link
15-Idaarderadeel: link
16-Leeuwarderadeel: link
17-Lemsterland: link
18-Kollumerland en Nieuw Kruisland: link
19-Menaldumadeel: link
20-Oost-Dongeradeel: link
21-Opsterland: link
22-Rauwerderhem: link
23-Schiermonnikoog: link
24-Schoterland: link
25-Smallingerland: link
26-Stellingwerf-Oosteinde: link
27-Stellingwerf-Westeinde: link
28-Tietjerksteradeel: link
29-Utingeradeel: link
30-West-Dongeradeel: link
31-Wonseradeel: link
32-Wymbritseradeel: link
NL(Friesland)
Ald Makkum (Blad: Aldnijs)Historisch - Panden
Onder deze knop de bewonersgeschiedenis van alle panden in Makkum.

Wie nieuwsgierig is naar hun Makkumer roots is het aan te bevelen om bij de Stichting langs te komen omdat we daar een uitgebreide database hebben waarop het gemakkelijker is de tocht die sommige families door de Vlecke maakten te kunnen volgen. Ook zijn daar meer gegevens bekend dan we nu op het 'Net', kunnen en mogen, plaatsen. Kom gerust langs en neem eventueel aanwezig foto's van de familie of woning mee, wij scannen die graag in en kunnen daarmee de lijsten completer maken. De nu geplaatste gegevens komen uit de openbare gemeentelijke archieven vanaf ca 1800 tot 1992.

De Bouwlijst van bij Amels gebouwde schepen wordt momenteel bijgewerkt en aangevuld. Te vinden onder Historisch / Amels.
Nieuw verkregen fotomateriaal en bijgewerkte historie van de bekende bouwnummers zijn toegevoegd.
Ook vele aanvullingen bij de oudste historie: In 1945 startte de werf met een nieuwe lijst beginnend bij bouwnr. 101. Men ging er  vanuit dat in de voorgaande periode 1918-1945 al minstens 100 vaartuigen waren gebouwd. Ald Makkum heeft daarvan intussen ruim 40 stuks getraceerd. Omdat bouwnummers niet bekend zijn, het oude archief zou door brand zijn vernietigd, hanteren we voorlopig een 0-nummer voor de gevonden schepen.

Bij de foto's: Boven de in 1929 gebouwde Stoomsleepboot Agatha (latere Mars 1) en onder de  mossselkotter HA10 (bj 1932) die in 1961 boven Gaast, op weg naar Zeeland, ten onder ging waarbij 3 van de 4 bemanningsleden verdronken. Het schip is later geborgen en weer in de vaart gebracht.
NL(Friesland)
Bureau Varenius (Meindert Schroor)Om onze band met de geografie en het veelzijdige karakter van deze discipline te benadrukken draagt ons bedrijf de naam van Bernhard Varenius. Hij leefde van 1622 tot 1650 en studeerde in Hamburg en Leiden. Zijn belangrijkste werk is Geographia Generalis het eerste systematische handboek voor de algemene geografie. Een latere druk van dit standaardwerk verscheen in 1672 onder redactie van niemand minder dan de beroemde wis- en natuurkundige Isaac Newton. Varenius was ook de eerste die in een westerse taal (het Latijn) een beschrijving publiceerde van Japan, getiteld Descriptio Regni Japonicae cum quibusdam affinis materiae, ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta uitgegeven in 1649 bij Lodewijk Elzevier te Amsterdam. Varenius geldt als de eerste wetenschappelijke geograaf en voorloper van illustere navolgers als Alexander von Humboldt, Karl Ritter en J. Lulofs.

Extra: link Een volstrekt unieke uitgave. Een collectie manuscriptkaarten van deze omvang en deze schoonheid is in Nederland niet te vinden. De atlas omvat 126 kaarten van landerijen in de klassieke Ommelanden van Groningen: Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo en het Oldambt. Een fantastische bron voor kartografen, geografen, historici en genealogen, maar ook gewoon een streling voor het oog. Het geheel is van een degelijke en deskundige inleiding voorzien van de hand van de historisch-geograaf Meindert Schroor. Vooral door de uitstekende beschrijvingen bij de afzonderlijke kaarten is het materiaal goed toegankelijk gemaakt (F.J. Ormeling in Kartografisch Tijdschrift 1997-XXIII, 1).
NL(Friesland / Groningen)
C.G. Schrader's Memory Boek van de Vrouwens (1656-1746)Het notietieboek van een Friese vroedvrouw. Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost-Friesland. De gehele tekst kunt u hier online bekijken. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd.NL(Friesland)
Collectie Pieter Nieuwland - TietjerksteradeelMet veel persoonskaarten en andere gegevens van 49.000 personen.NL(Friesland)
Criminele Sententies 1649-1699 Hof van FrieslandDank zij het Streek-Archief NoordOost-Friesland:
Foto's met transcriptie's
NL(Friesland)
De Feanster Formanje (met doopboek Surhuisterveen vanaf 1570)Ook altijd al nieuwsgierig geweest wie er nu eigenlijk lid waren van de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen? U kunt nu kennis maken met de namen en gegevens van de oud-leden. Vanaf 1570 tot aan 1930 hebben we de namen van alle leden, voor zover bekend, op het internet gezet.NL(Friesland)
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geďnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
De Nauta's van Woudsend (ter zee en te land 1650 - 1828)De Nauta-familie is van oorsprong (al sinds ca de 15e eeuw) afkomstig uit het Friese agrarische waterland, een aantal zonen verandert aan het eind van de 17e en in de 18e eeuw (tijdelijk) het boerenleven voor een zeevarend en ondernemend leven.
Vanaf het begin van de 18e eeuw komt de scheepvaart en scheepsbouw in het dorp Woudsend tot grote bloei. Niet alleen met de vaart in Friesland zelf en op Holland. De dorpsschippers van de Zuidwesthoek gaan zich naar het noorden begeven, naar de Kleine Oost (noordkust van Duitsland), Denemarken en Noorwegen. Vanaf 1713 ook naar de Oostzee en zuidelijke landen, naar Frankrijk, Spanje en Portugal en in de Middellandse zee.
NL(Friesland)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Foar de Neiteam: historische gegevens van skűtsjes.Sinds de oprichting heeft de Stichting ‘Foar de Neiteam’ zich intensief bezig gehouden met het vastleggen, documenteren, toegankelijk maken en overdragen van historische gegevens van skűtsjes.
Een aantal publicaties: een Fries-Nederlands schipperswoordenboek Skipperstaal, Van Zwaluw tot Roek (2005), Voor eigen Risico (2007), Van Ambulant tot Zwaluw (2007)(In dit boek zijn van meer dan duizend Friese skűtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932, de basisgegevens verzameld. Gegevens over de werf waar het schip gebouwd werd, de opdrachtgever en de belangrijkste maten zijn daarin te raadplegen. Op deze website zijn diezelfde gegevens ook toegankelijk. Hieronder kunt u eenvoudig zoeken op b.v. de naam van het schip, de eigenaar of de werf. Ook is het mogelijk om te bladeren door het totale overzicht van alle skűtsjes, waarbij op iedere kolom gesorteerd kan worden.

Andere publicaties: Lemster Skűtsje (2008), Jachten en Jagen (2008) en Troch de Wyn (2011).
NL(Friesland)
Fries Archief NetHet FriesArchiefNet wil informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet presenteren. Wij hopen dat deze website u wegwijs maakt in de Friese 'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen.
Het FriesArchiefNet is een gezamenlijk project van de Provincie Fryslân, de Friese waterschappen en gemeenten en de drie archiefdiensten in de provincie.
NL(Friesland)
Fries?Taalfragen?
In taalfraach? Wat neisjen of oersette litte?
NL(Friesland)
Friesland Memorabilia: Inscripties per plaats te downloaden (PDF)Voor een brede beschikbaarheid van de memorabilia uit Friesland uit de periode 1280-1811 heb ik de mogelijkheid gecreëerd om per plaats een PDF te kunnen downloaden.
Het gaat in totaal om 350 bestanden die allemaal via de link downloaden PDF per plaats voor iedereen toegankelijk zijn.
Zo kan bijvoorbeeld elke kerk (bijvoorbeeld voor tsjerkepaad) of elk museum een overzicht ophalen en desgewenst afdrukken.
NL(Friesland)
Friesland op de KaartOude kaarten en plattegronden spreken tot de verbeelding. Ze vertellen veel over de geschiedenis van de streek of de plaats die er op afgebeeld wordt. Via deze website wordt een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal van Fryslân, op een unieke manier gepresenteerd.
U kunt kaarten zoeken op type of op plaats. Bij iedere plaats verschijnt een chronologische serie fragmenten die de betreffende plaats door de eeuwen heen laat zien. Voor een groot aantal plaatsen zijn ook meer specifieke kaarten beschikbaar.
NL(Friesland)
Friezen in de 10-daagse veldtocht (1830-1831 met 4.000 namen)Evenals de website ''''Friezen onder Napoleon'''' is de website ''''Friezen in de Tiendaagse Veldtocht'''' te danken aan het werk van de heer J.A. Paasman, die op 13 febr. 2007 in Burgum overleden is. Hij wilde hiermee de ruim 4.000 Friese schutters en daarnaast andere militairen die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 in herinnering brengen.NL(Friesland)
Fryske Akademy - met diverse downloads uit de Friese historieHet doel van de Fryske Akademy is het in stand houden van een werkgemeenschap die zich toelegt op het beoefenen van wetenschap aangaande Fryslân, het Friese volk en de Friese cultuur in de breedst mogelijke betekenis van het woord. In de loop van het bestaan van de Fryske Akademy is op diverse wijzen en met steeds verschillende accenten inhoud gegeven aan die doelstelling. Als we de ontwikkeling van de laatste 10 á 15 jaar beschouwen, kunnen we stellen dat het accent steeds meer is kommen te liggen op professionalisering en internationalisering.NL(Friesland)
Fryslan (Site van de provincie Friesland)FAMKE staat voor Friese Archeologische Monumentenkaart Extra. Lees de handleiding voor meer informatie of klik in de kaart voor archeologisch advies. Let op: de FAMKE bestaat uit twee kaarten, die beide geraadpleegd moeten worden. Klik op ''FAMKE'' rechtsboven het kaartvenster om te kiezen uit de twee kaarten.NL(Friesland)
Genealogie Nederlandse Families (254 Stambomen van Nederlandse families)Welkom op deze website met genealogisch onderzoek, dat ik als hobby beoefen.
De families waar genealogisch onderzoek naar gedaan is kunt u vinden onder Familienamen. Via die link vindt u ook een korte historie van de desbetreffende familie.
Bent u uitsluitend in de stambomen geďnteresseerd, dan komt u via de link Stambomen direct bij de gepubliceerde stambomen.
De stambomen zijn voor het grootste deel door eigen onderzoek tot stand gekomen. Wel heb ik waar mogelijk van reeds bestaand onderzoek gebruik gemaakt, en dit ook per familie vermeld.
Correcties en aanvullingen zijn van harte welkom.

De gepubliceerde stambomen gaan allemaal maar tot ca. 1900-1920 i.v.m. de privacy.
NL(Drenthe / Friesland)
Genealogische site over Bijker, Bosma, Van den Berg en BenckhuijsenDe site bevat verhalen, overzichten, boeken en foto's over Bijker (Opsterland en Schoterland), Bosma (id.), Van den Berg (Koudekerk) en Benckhuijsen (Veluwe). De oudst bekende rechtstreekse voorvader van het geslacht Bijker was rond 1620 boer in een dorpje tussen Heerenveen en Gorredijk. Hij had een behoorlijk stuk grond en was dorpsrechter. Er worden steeds nieuwe verhalen en overzichten over zijn nakomelingen en over andere voorouders geplaatst.NL(Friesland / Gelderland / Zeeland / Zuid-Holland)
Greets GenealogieOp deze site vindt u informatie over Greets voorouders, zoals Joannes Hermse; Anna Catharina Verschueren; Jantien Weening; korporaal Dirk Nieuwenhuis en Jan Sijmons Wit.
Geen voorvader, maar wel verwant, is de kunstschilder A.J. van Prooijen (1834-1898).

Ook de voorouders van Jan Heikens, Greets echtgenoot, zijn op deze site te vinden. Jans overgrootmoeder, Kunje van der Leest.
De moeder van Kunje, Aaltje Nanninga (1839-1919), stamt af van de Groninger familie Broeils. Van Sjabbe Broeils (1561-1645) bestaat nog een portret. Hij was o.a. raadsheer van Groningen.
De betovergrootvader van Aaltjes moeder, Helena Abrahams Hartzema (1818-1891), is Abraham Trommius (1633-1719), die diverse religieuze werken publiceerde. De bekendste is de concordantie die hij maakte op de Statenvertaling.

Blader ook eens in het familiealbum van Greet en het familiealbum van Jan of wandel mee door oud Groningen…
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’Iedereen in Friesland, Nederland en daarbuiten wordt opgeroepen na te gaan of hij of zij familie is van Pier Donia. Afstammelingen treden officieel toe tot DE FAMYLJE en worden uitgenodigd op de Grutte Pier Famyljedei op zondag 19 juni 2016.

Grutte Pier ‘ DE FAMYLJE’ is een samenwerkingsproject tussen Tresoar en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland.

PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland werkt aan een drieluik over Grutte Pier. Op 29 januari 2015 werd de eenmalige happening Grutte Pier ‘DE BRâN’ in Kimswerd georganiseerd. Met de happening stond de PeerGrouP stil bij het feit dat het die dag precies 500 jaar geleden was dat Grutte Pier opstond en ten strijde trok tegen de bezetters van Friesland. In de zomer van 2016 volgt in Kimswerd het tweede deel: Grutte Pier ‘DE MISJE’, een grootschalige openluchtvoorstelling met acteur Dimme Treurniet als Grutte Pier.
NL(Friesland)
Het Fries MuseumOver het Fries museum:
Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Hier ontdek je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld.

Dans met de mysterieuze Mata Hari, duik in haar dagboek en ontdek haar trieste lot als mogelijk dubbelspionne. Strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen ‘bűter brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Voel je even de koning of koningin van Friesland met het fonkelende goud en zilver uit de terpen. Of geniet van werk van (wereld)beroemde kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers - stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. In het Fries Verzetsmuseum maak je kennis met hongerkinderen die werden ondergebracht op het Friese platteland om aan te sterken.
NL(Friesland)
Het Fries Scheepvaart MuseumOp diverse plaatsen in het museum zijn in het Nederlands, Fries, Engels en Duits zaalbladen te vinden. Deze bladen vertellen iets over de collectie of over een specifiek voorwerp. Wanneer u meer wilt weten, is de audiotour misschien een goed idee. Door het beluisteren van korte verhalen komt u veel meer te weten dan wij u kunnen vertellen op de bijschriften bij de museumvoorwerpen. U kiest zelf welke voorwerpen u interesseren en u hoeft zich niet te houden aan een bepaalde volgorde. De audiotour is voor € 1,50 bij de balie van het museum te verkrijgen.

Download hier gratis de audiotour of maak gebruik van de QR code.
NL(Friesland)
Historisch Centrum LeeuwardenChronologische lijst van de merkwaardigste meest crimineele sententiën van het Hof van Friesland te Leeuwarden, ter Canselarij uitgesproken van 1516-1800.NL(Friesland)
Historisch Informatiecentrum Noordoost FryslânRegionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, gevestigd in een multifunctioneel publieksgebouw aan de Brokmui te Dokkum, is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over de cultuur, geschiedenis en mensen van en uit de regio Noordoost Fryslân of hiernaar onderzoek wil doen. Voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek heeft het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân schatten aan informatie en gegevens.
Criminele sententies Hof van Friesland 1600-1700: transcriptie van de index, foto's vindt u onder de link
NL(Friesland)
Historische Vereniging Noordoost FrieslandZeer uitgebreide en levendige site over de streek rond Dokkum (Streekarchivariaat Noordoost Friesland). Met vele gegevens en verhalen. Men geeft ook het blad ''''De Sneuper'''' uit.NL(Friesland)
Historische Vereniging Noordoost Friesland (met veel indexen op bronbestanden)Een doelstelling is het op weg helpen van beginnende archiefonderzoekers. Omdat het personeel van de studiezaal onvoldoende tijd heeft om een beginnende onderzoeker van voldoende informatie te voorzien, zag de vereniging daar een belangrijke taak weggelegd voor haar leden.
Daarnaast zag de vereniging nog vele mogelijkheden om op het Streekarchivariaat zelf de helpende hand uit te steken. Gedacht werd hierbij aan het kopiëren van Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken van de dorpen in de omgeving van Dokkum, het aanschaffen van klappers die door de Feriening fan Archyfűndersikers yn Fryslân gemaakt werden, het gezamenlijk werken aan een publicatie, het doen van onderzoek voor leden die te ver weg wonen om geregeld zelf op het Streekarchivariaat te komen, etc.
NL(Friesland)
Keramiekmuseum Princessehof LeeuwardenKeramiekmuseum Princessehof verbindt de werelden van Oost en West en vroeger en nu aan de hand van keramiek.
Het museum bezit een grote verzameling Fries sieraardewerk, schotelgoed en tegels uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. De mooiste en meest bijzondere stukken uit deze verzameling zijn opgesteld binnen de presentatie Europa.

De Stichting Fries Aardewerk (1999) wil de studie bevorderen naar het product en de geschiedenis van het Fries Aardewerk. Tussen 2000 en 2005 verschenen zeven delen en een proefschrift over de geschiedenis van het Fries aardewerk. De serie is het resultaat van vele jaren onderzoek en is geschreven door een keur aan specialisten. Op de website link zijn alle 7 delen, het proefschrift en twee andere gerelateerde publicaties in te zien.

De inhoud van dit seriewerk sluit goed aan bij de omvangrijke verzameling Fries aardewerk in het museum. Zo staan veel voorwerpen uit de collectie in het standaardwerk afgebeeld. Ook zijn in de vaste opstelling van het museum ruim zeventig voorwerpen van Fries aardewerk te zien. Het museum ondersteunt de verspreiding van kennis over keramiek onder meer door het onderhouden en op termijn uitbouwen van deze website.
NL(Friesland)
Kerkelijke Archieven van Friesland (Foto's)Tot nu tot 53.000 foto''s van de kerkarchieven van;
Achlum/Hitzum 1656-1934
Blija-Hogebeintum 1611-1934
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude 1697-1898
Donkerbroek-Haule 1701-1934
Ferwerd 1654-1934
Hallum 1532-1934
Heeg 1610-1655
Herbaijum 1730-1903
Makkinga-Elsloo-Langedijke 1732-1897
Olde-Nijeberkoop 1714-1850
Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo 1623-1934
Sloten 1594-1934
Tjerkgaast 1772-1812
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega 1633-1934
NL(Friesland)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Kon. Fries Genootschap voor Geschiedenis en CultuurHet Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.
Om deze doelstelling te bereiken geeft het Genootschap twee periodieken uit: het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries en het publiekstijdschrift Fryslân. Daarnaast ontplooit het Genootschap nog een aantal andere activiteiten zoals excursies, lezingen en deze website.
In de collectie van het Fries Genootschap bevinden zich onder andere de pendantportretten van Hylck en Frans van Eysinga door Wybrand de Geest uit 1634 en vele stukken Fries zilverwerk.
NL(Friesland)
Landschappen van Noord-Nederland (mét toponiemen en een duidelijke kaartviewer)Welkom op de website ‘Landschappen van Noord-Nederland’ die u wordt aangeboden door het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. U vindt hier de meest recente informatie over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap in uw streek. Ontdek hoe het landschap in uw streek is ontstaan en bekijk de kaarten die hiervan zijn gemaakt. En help zelf mee om nieuwe informatie zoals veldnamen, verhalen over plekken en foto’s toe te voegen aan deze site. De kaartviewer van deze website bevat naast historisch kaartmateriaal de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen. Het is mogelijk om toponiemen, verhalen en (landschaps)foto's toe te voegen aan de website.

Noord-Nederland is op deze website ingedeeld in 30 verschillende cultuurlandschappen. Deze streken hebben allemaal een afzonderlijk pagina met meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van dat landschap.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Pier Gerlofs Donia (Grutte Pier)Hij was een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder en volksheld. Pier geniet de reputatie van een legendarische krijger en een belangrijke historische figuur in de geschiedenis van Friesland en wordt daarom ook vermeld in de Canon van Friesland. In diverse bronnen worden hem een reusachtige gestalte en een bovenmenselijke kracht toegeschreven. Pier en zijn neef Wijerd Jelckama waren de aanvoerders van het rebellenleger de Arumer Zwarte Hoop (Gelderse Friezen) bij de Tweede Belegering van Medemblik in 1517.NL(Friesland)
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
St. Online Museum BlokhuispoortStichting- Museum Blokhuispoort bewaart en promoot de geschiedenis van het Blokhuis, Huis van Opsluiting, Bijzondere Strafgevangenis, Huis van Bewaring en Cultureel bedrijvencentrum "De Blokhuispoort", de gebouwen aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden. Ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld. Wij promoten de geschiedenis via deze website, social media, tijdelijke exposities en lezingen op verschillende locaties.NL(Friesland)
Stamboompagina Sake WagenaarDeze website is gewijd aan de resultaten van mijn stamboomonderzoek. Bijna al mijn voorouders komen uit Friesland, met name uit de gemeenten Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland. De belangrijkste achternamen zijn: Wagenaar, Van der Meulen, De Haan, Luimstra, Van der Kloet, Dijkstra, Piekstra, Bakker, Petersma, Duursma, Van der Meer, Ytsma, Van der Laan en Ploeg. Deze site is vooral bedoeld om in contact te komen met andere stamboomonderzoekers. Ziet u aanknopingspunten met uw eigen familie, wilt u meer weten over personen op mijn website, of hebt u fouten ontdekt, dan ontvang ik graag een reactie.
NL(Friesland)
Taal in Nederland - Streektaal.netNaast het officiële Nederlands worden er in Nederland meer taalvariëteiten gesproken. Drie dialectgroepen zijn erkend als streektaal (regional language): het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch/Plattdeutsch.NL(Drenthe / Friesland / Groningen / Limburg / Overijssel)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Tresoar-forum voor Friese GenealogieU kunt alle gebruikersgroepen bekijken via de “Gebruikersgroepen” link in uw gebruikerspaneel. Als u van één gebruikersgroep lid wilt worden klikt u op de overeenstemmende knop. Niet alle groepen hebben open toegang. Alhoewel, sommige groepen kunnen een goedkeuring verplichten om lid te kunnen worden, sommige kunnen gesloten zijn en sommige kunnen zelfs een verborgen lidmaatschap hebben. Als de groep open is, kunt u er lid van worden door op de overeenstemmende knop te klikken. Als een groep vereist dat goedkeuring nodig is bij het lid worden van de groep, kunt u lidmaatschap aanvragen door op de overeenstemmende knop te klikken. De leider van de gebruikersgroep moet eerst uw lidmaatschap goedkeuren en ze kunnen eventueel ook vragen waarom u lid wilt worden van de groep. Wanner uw lidmaatschap wordt afgewezen, val dan geen groepsleider lastig, ze zullen hun redenen wel hebben.NL(Friesland)
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
Vonnissen van de Friese nedergerechten (tot 1811)De nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen (gemeenten) en steden van Friesland. Ze behandelden criminele, civiele en vrijwillige zaken. Daarnaast weesrekeningboeken, voogdij, boedels, verkopingen en hypotheken.NL(Friesland)
Wadwijzer (catalogussysteem)Wadwijzer zal zich in de toekomst verder ontwikkelen. Het datasysteem achter Wadwijzer is flexibel ingericht zodat ook andere objectvormen dan alleen archiefmateriaal kunnen worden ingevoerd. Te denken valt aan AV-materiaal, publicaties, beschrijvingen van museale objecten, kaartmateriaal, nieuwsitems, krantenberichten, websites etc.
Wadwijzer bevat alleen metagegevens (informatie) over de data: het is een catalogussysteem dat de beschikbare data op metaniveau beschrijft maar het materiaal zelf niet digitaal bevat. Indien materiaal digitaal beschikbaar is, verwijst Wadwijzer met behulp van url’s door naar het betreffende materiaal (dat kan liggen in archieven, bibliotheken, online digitale gegevensverzamelingen etc)
NL(Friesland)
Welkom bij Spanvis (website families Spanjaard-Visser uit Lemmer)Deze website omvat Friesland en zijn historie, met de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De historie van Moddergat, de Zuiderzee en de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. Evenals de overval op de Leeuwarder gevangenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zijn vele genealogieën opgenomen van families uit Friesland. In de rubriek Zoek-foto wordt getracht te achterhalen waar foto's zijn gemaakt en wie de personen zijn die erop voorkomen. In de rubriek Wie-zoekt-wie kunnen mensen met elkaar in contact komen. Er is een bijzonder collectie oude filmpjes over de Zuiderzee, de barre winters en het skűtsjesilen te zien.
NL(Friesland)
Zilverstudie (o.a naar Antiek Fries zilver)Het maken van een website met informatie over Friese sierlepels en Friese zilvermerken is niet mogelijk zonder de hulp van anderen. Deze hulp heb ik in vele vormen mogen ontvangen. Soms werd door iemand een merk aangedragen, in de vorm van een afslag op een voorwerp of als foto. In andere gevallen mocht ik gebruik maken van archivalische vondsten of liet men mij delen in onderzoeks-resultaten. Daarvoor ben ik veel dank verschuldigd aan diverse instellingen en personen:(zie lijst)NL(Friesland)
categorie: Joodse genealogie
Helpe jo mei om ús skiednis op it ynternet te setten ? (Fryske hannen)Eltsenien kin argiven online tagonklik meitsje.
Underfining is net nedich, wol passy foar ús ferline.

Onderduikers Online!
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen ergens in Friesland. Van ruim 3700 van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Help je mee de onderduikers en hun helpers een naam te geven en hun schuilplaatsen zichtbaar te maken?
PS Ook nog 15.000 uit Sneek gevonden.
NL(Friesland)
categorie: leger en oorlog
Een laatste saluutOp deze website staan de namen van in Friesland geboren oorlogsslachtoffers en de namen van mensen die in Friesland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De site is de digitale versie van de boeken 'Een laatste saluut' en 'Strijders, onderdrukkers en bevrijders' van Jack Kooistra. (Penn Uitgeverij. Leeuwarden 2005.)
Middels de zoekpagina kunt u, aan de hand van verschillende criteria, het register met ruim 7000 namen doorzoeken.
Alhoewel het wel het streven is, pretendeert de site niet foutloos en compleet te zijn. Eventuele opmerkingen en suggesties kunnen via de contactpagina aan ons worden gemaild. De site is zo opgezet dat nieuwe informatie en verbeteringen eenvoudig kunnen worden verwerkt.
NL(Friesland)
Friezen in de 10-daagse veldtocht (1830-1831 met 4.000 namen)Evenals de website ''''Friezen onder Napoleon'''' is de website ''''Friezen in de Tiendaagse Veldtocht'''' te danken aan het werk van de heer J.A. Paasman, die op 13 febr. 2007 in Burgum overleden is. Hij wilde hiermee de ruim 4.000 Friese schutters en daarnaast andere militairen die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 in herinnering brengen.NL(Friesland)
Pier Gerlofs Donia (Grutte Pier)Hij was een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder en volksheld. Pier geniet de reputatie van een legendarische krijger en een belangrijke historische figuur in de geschiedenis van Friesland en wordt daarom ook vermeld in de Canon van Friesland. In diverse bronnen worden hem een reusachtige gestalte en een bovenmenselijke kracht toegeschreven. Pier en zijn neef Wijerd Jelckama waren de aanvoerders van het rebellenleger de Arumer Zwarte Hoop (Gelderse Friezen) bij de Tweede Belegering van Medemblik in 1517.NL(Friesland)
categorie: media
32 Friese Grietenijen op kaarten uit 1720Mocht de betreffende grietenij niet openen dan rechtsboven in de browser klikken op 'verkleinen' c.q. een van de onderstaande links gebruiken.
De 32 Grietenijen:
01-Achtkarspelen: http//www.dekrantvantoen.nl/grietenij/popup01.html
02-Aenwirden: link
03-Ameland: link
04-Baarderadeel: link
05-Barradeel: link
06-Dantumadeel: link
07-Doniawerstal: link
08-Ferwerderadeel: link
09-Franekeradeel: link
10-Gaasterland: link
11-Het Bildt: link
12-Haskerland: link
13-Hemelumer Oldephaert en Noordwolde: link
14-Hennaarderadeel: link
15-Idaarderadeel: link
16-Leeuwarderadeel: link
17-Lemsterland: link
18-Kollumerland en Nieuw Kruisland: link
19-Menaldumadeel: link
20-Oost-Dongeradeel: link
21-Opsterland: link
22-Rauwerderhem: link
23-Schiermonnikoog: link
24-Schoterland: link
25-Smallingerland: link
26-Stellingwerf-Oosteinde: link
27-Stellingwerf-Westeinde: link
28-Tietjerksteradeel: link
29-Utingeradeel: link
30-West-Dongeradeel: link
31-Wonseradeel: link
32-Wymbritseradeel: link
NL(Friesland)
Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland uit ± 1928In het Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland vindt men de "Naamlijst van Hoofden van Gezinnen en personen die een zelfstandige positie bekleeden in de Provincie Friesland, in Alphabetische volgorde gerangschikt naar de plaats hunner inwoning". NL(Friesland)
De krant van toen (nieuws sinds 1754 uit Noord-Nederland)Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland:
*het Dagblad van het Noorden
*de Leeuwarder Courant
*het Friesch Dagblad.
Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
*Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
*De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
*Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online te zien vanaf 26-05-2014
*Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
*De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's, en advertenties, blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
De krant van toen: doorzoek gemakkelijk het grootste gratis online krantenarchiefWelkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland; het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
* Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
* De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
* Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online bladerbaar vanaf 26 mei 2014 tot heden.
* Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
* De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's en advertenties. Blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Fries?Taalfragen?
In taalfraach? Wat neisjen of oersette litte?
NL(Friesland)
Fryske Akademy - met diverse downloads uit de Friese historieHet doel van de Fryske Akademy is het in stand houden van een werkgemeenschap die zich toelegt op het beoefenen van wetenschap aangaande Fryslân, het Friese volk en de Friese cultuur in de breedst mogelijke betekenis van het woord. In de loop van het bestaan van de Fryske Akademy is op diverse wijzen en met steeds verschillende accenten inhoud gegeven aan die doelstelling. Als we de ontwikkeling van de laatste 10 á 15 jaar beschouwen, kunnen we stellen dat het accent steeds meer is kommen te liggen op professionalisering en internationalisering.NL(Friesland)
Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’Iedereen in Friesland, Nederland en daarbuiten wordt opgeroepen na te gaan of hij of zij familie is van Pier Donia. Afstammelingen treden officieel toe tot DE FAMYLJE en worden uitgenodigd op de Grutte Pier Famyljedei op zondag 19 juni 2016.

Grutte Pier ‘ DE FAMYLJE’ is een samenwerkingsproject tussen Tresoar en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland.

PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland werkt aan een drieluik over Grutte Pier. Op 29 januari 2015 werd de eenmalige happening Grutte Pier ‘DE BRâN’ in Kimswerd georganiseerd. Met de happening stond de PeerGrouP stil bij het feit dat het die dag precies 500 jaar geleden was dat Grutte Pier opstond en ten strijde trok tegen de bezetters van Friesland. In de zomer van 2016 volgt in Kimswerd het tweede deel: Grutte Pier ‘DE MISJE’, een grootschalige openluchtvoorstelling met acteur Dimme Treurniet als Grutte Pier.
NL(Friesland)
Historisch Tijdschrift Friesland/FryslânFriesland heeft veel te bieden. Het platteland met zijn door de natuur gedicteerde ritme, verleidt tot onthaasten. Daarbij is de provincie rijk aan cultuurhistorisch en religieus erfgoed dat uitnodigt tot bezinning. Friesland biedt rust en ruimte om het hoofd leeg te maken. En inspirerende locaties die nieuwe energie geven.
Dit is een site van de uitgeverij.

NL(Friesland)
Historisch Tijdschrift FryslânGeschiedenis bloeit en boeit als nooit tevoren! Boeken, radio- en televisieprogramma’s, tijdschriften, internetsites; voor elk wat wils, zo lijkt het. Vanaf nu is er het Historisch Tijdschrift Fryslân. Met boeiende onderwerpen, actuele zaken op historisch gebied, aandacht voor wat leeft op het gebied van de geschiedenis van Friesland en in elke uitgave een aansprekend thema dat in een reeks artikelen wordt uitgediept. En dat alles met veel plezier gemaakt door deskundige historici.
Moderne geschiedschrijving bestrijdt niet alleen mythen en verzinsels, ze wil ook goede verhalen vertellen. En inspelen op de moderne beeldcultuur.
NL(Friesland)
Internetmagazine: 'Friesland zoals het was'Uitgever: TresoarNL(Friesland)
Wumkes.nl - Digitale historische bibliotheek van FrieslandWumkes.nl is een digitale historische bibliotheek van Friesland. De redactie streeft ernaar om zoveel mogelijk standaardwerken over de Friese literatuur- en cultuurgeschiedenis ter beschikking te stellen zowel ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als voor een breed in geschiedenis geďnteresseerd publiek.
Het project Wumkes.nl is in 2003 begonnen als een initiatief van Wybo Palstra te Best/Steenwijk en de Fryske Akademy te Leeuwarden. In 2004 en 2006 werden ook Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden in het project betrokken.

Dr. Geert Aeilco Wumkes (1869-1954) was bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. In allerlei naslagwerken ontsloot hij de collecties van deze bibliotheek.
NL(Friesland)
categorie: musea
Digitale collectie Tresoar FrieslandDiverse digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (zie lijst met links op de site) NL(Friesland)
Het Fries MuseumOver het Fries museum:
Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Hier ontdek je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld.

Dans met de mysterieuze Mata Hari, duik in haar dagboek en ontdek haar trieste lot als mogelijk dubbelspionne. Strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen ‘bűter brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Voel je even de koning of koningin van Friesland met het fonkelende goud en zilver uit de terpen. Of geniet van werk van (wereld)beroemde kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers - stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. In het Fries Verzetsmuseum maak je kennis met hongerkinderen die werden ondergebracht op het Friese platteland om aan te sterken.
NL(Friesland)
Het Fries Scheepvaart MuseumOp diverse plaatsen in het museum zijn in het Nederlands, Fries, Engels en Duits zaalbladen te vinden. Deze bladen vertellen iets over de collectie of over een specifiek voorwerp. Wanneer u meer wilt weten, is de audiotour misschien een goed idee. Door het beluisteren van korte verhalen komt u veel meer te weten dan wij u kunnen vertellen op de bijschriften bij de museumvoorwerpen. U kiest zelf welke voorwerpen u interesseren en u hoeft zich niet te houden aan een bepaalde volgorde. De audiotour is voor € 1,50 bij de balie van het museum te verkrijgen.

Download hier gratis de audiotour of maak gebruik van de QR code.
NL(Friesland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Keramiekmuseum Princessehof LeeuwardenKeramiekmuseum Princessehof verbindt de werelden van Oost en West en vroeger en nu aan de hand van keramiek.
Het museum bezit een grote verzameling Fries sieraardewerk, schotelgoed en tegels uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. De mooiste en meest bijzondere stukken uit deze verzameling zijn opgesteld binnen de presentatie Europa.

De Stichting Fries Aardewerk (1999) wil de studie bevorderen naar het product en de geschiedenis van het Fries Aardewerk. Tussen 2000 en 2005 verschenen zeven delen en een proefschrift over de geschiedenis van het Fries aardewerk. De serie is het resultaat van vele jaren onderzoek en is geschreven door een keur aan specialisten. Op de website link zijn alle 7 delen, het proefschrift en twee andere gerelateerde publicaties in te zien.

De inhoud van dit seriewerk sluit goed aan bij de omvangrijke verzameling Fries aardewerk in het museum. Zo staan veel voorwerpen uit de collectie in het standaardwerk afgebeeld. Ook zijn in de vaste opstelling van het museum ruim zeventig voorwerpen van Fries aardewerk te zien. Het museum ondersteunt de verspreiding van kennis over keramiek onder meer door het onderhouden en op termijn uitbouwen van deze website.
NL(Friesland)
Museum Warkums Erfskip (Workum Frl)Een van de doelstellingen van de Oudheidkundige vereniging Warkums Erfskip is het bestuderen van de historie van Workum e.o.
Er moet nog veel uitgezocht worden. Velen hebben als hobby het ''sneupen'' in het verleden van Workum en haar omgeving (Ferwoude, it Heidenskip, Nijhuizum). De oudheidkundige vereniging is erg benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken. Misschien is het mogelijk deze resultaten te publiceren in onze nieuwsbrief of op internet.
NL(Friesland)
St. Online Museum BlokhuispoortStichting- Museum Blokhuispoort bewaart en promoot de geschiedenis van het Blokhuis, Huis van Opsluiting, Bijzondere Strafgevangenis, Huis van Bewaring en Cultureel bedrijvencentrum "De Blokhuispoort", de gebouwen aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden. Ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld. Wij promoten de geschiedenis via deze website, social media, tijdelijke exposities en lezingen op verschillende locaties.NL(Friesland)
Stichting Bolswards HistorieWij nodigen u graag uit om via deze site kennis te nemen van de vele facetten waar de Stichting zich voor inzet. Ook het bekijken van het beeldmateriaal onder Archieven bevelen wij u zeker aan. Dit beeldmateriaal is samengesteld door de Werkgroep Archieven.
-Een verzoek aan mensen, die spullen van dierbaren moeten opruimen: a.u.b. denk aan onze werkgroep wanneer u schijnbaar waardeloze spullen moet ruimen.

Oudheidkamer Bolsward
De oudheidkamer is ondergebracht in het stadhuis van Bolsward. De verzameling laat de historie zien van Bolsward. Bijzonder daarin zijn de zilveren voorwerpen van de hand van Bolswarder zilversmeden, in Bolsward geslagen munten en het in de 18e eeuw vervaardigde aardewerk.
NL(Friesland)
Wrakkenmuseum Terschelling (met index van de wrakken)Een bezoek aan Terschelling is niet compleet zonder een kijkje te hebben genomen in het Wrakkenmuseum. Het is een ideale lokatie voor groepen tot 100 personen. Als Hille niet aan het duiken is vertelt hij graag spannende juttersverhalen. Door Terschellinger duikers zijn er sinds 1976 een kleine 150 scheepswrakken opgespoord, zowel van moderne als historische schepen. Hieruit zijn in de loop der jaren duizenden uiteenlopende voorwerpen opgedoken.
In en rond het Wrakkenmuseum zijn tal van deze voorwerpen tentoongesteld. Erg trots zijn we op onze collectie duikhelmen en kanonnen. Een selectie van deze collecties kunt u online alvast bekijken.

NL(Friesland)
categorie: nieuwsgroepen en fora
AmelandersOp deze website vindt u de genealogische gegevens van Amelanders geboren vóór 1920 op Ameland. Daaronder vallen ook de eerste generatie Amelanders die niet op Ameland maar elders zijn geboren. Amelanders.com is een open-source website. Dit betekent dat bezoekers zich kunnen registreren en daarna zelf genealogische gegevens (data, foto’s, feiten, etc.) aan de website kunnen toevoegen.
 
Om economische en sociale redenen gingen veel Amelanders vanaf de negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw zich aan de wal (vooral in Amsterdam en Vlaardingen) vestigen. Vaak bleef de binding met het eiland dan sterk. Zelfs zo sterk, dat veel Amelanders later weer naar het eiland terugkeerden.
 
Ook de binding tussen de Amelanders aan de vaste wal was en is sterk. Zo gingen de Amelanders in Amsterdam bij elkaar in de buurt wonen. In Tuindorp-Oostzaan en in de Indische Buurt woonden veel Amelanders. Dat de band met het eiland sterk was, blijkt ook uit het feit dat er in de periode 1946-1996 jaarlijks een zgn. ‘Amelander Avond’ in Amsterdam werd georganiseerd. Daar kwamen veel Amelanders op af. Er werd een toneelstuk in het Amelander dialect opgevoerd en er werd het nodige bijgepraat. Veel nazaten van Amelanders voelen zich verbonden met het eiland. Dat gevoel zit ze in “de genen”.
 
Van buitenaf lijkt Ameland een eenheid, maar op lokaal niveau kent de Amelander gemeenschap ook verschillen. Ameland heeft als enige Waddeneiland sinds de Middeleeuwen een continue katholieke gemeenschap. Deze bevond en bevindt zich voornamelijk in de dorpen Nes en Buren. Daarnaast waren er ook diverse protestantse stromingen zoals hervormde en doopsgezinde gemeentes die vooral in de dorpen Hollum en Ballum voorkwamen.
Binnen elke geloofsstroming werd zoveel mogelijk naar een huwelijkspartner gezocht en getrouwd. Toch was dit vanwege de kleine gemeenschap (tussen 2000-3000 inwoners) niet altijd mogelijk. Daardoor werden er ook huwelijken tussen leden van verschillende protestantse stromingen gesloten waarbij de kinderen werden gedoopt naar de stroming van de familie naar wie ze vernoemd waren. Natuurlijk kwamen ook huwelijken tussen protestantse en katholieke Amelanders voor. Ook kwamen er regelmatig mensen van de vaste wal die met Amelanders huwden en visa versa.
 
Wij willen graag deze Amelander gemeenschap in kaart brengen. De meeste Amelanders zijn via via allemaal met elkaar verwant waardoor er van een zgn. “Amelander familie” gesproken kan worden.
NL(Friesland)
Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum.Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum. Onderwerpen betreffen genealogie, regionale, culturele en maritieme historie in brede zin. De vereniging publiceert artikelen in het kwartaalblad De Sneuper, oplage 650 stuks. Onze uitgebreide website is te zien via link NL(Friesland)
Forum AmelandersForum waar berichten, vragen, oproepen en andere informatie over Ameland geplaatst kan worden.NL(Friesland)
Friesland-genealogyEen Yahoo group voor alle genealogische vragen over families afkomstig uit Friesland.NL(Friesland)
H de Walle: Verslagen Gręfskriftekommisje Fryske Akademy (PDF)In de loop van de afgelopen jaren zijn verschillende kerken in Friesland gerestaureerd. De Gręfskriftekommisje van de Fryske Akademy heeft in zulke gevallen een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van de bekende en onbekende grafschriften. Veel van deze verslagen, wisselend in het Fries en Nederlands, zijn nooit gepubliceerd. Ik wil ze nu via deze Blog beschikbaar stellen in de vorm van PDF's.NL(Friesland)
Pinterst: Digitaal Prikbord voor friese genealogenOp Pinterest kun je ideeën ontdekken voor elk project of elke interesse, uitgezocht door mensen zoals jij.
Over de geschiedenis en cultuur van Friesland / Oer de skiednis en kultuer fan Fryslân/ On the history and culture of Frisia
NL(Friesland)
Tresoar-forum voor Friese GenealogieU kunt alle gebruikersgroepen bekijken via de “Gebruikersgroepen” link in uw gebruikerspaneel. Als u van één gebruikersgroep lid wilt worden klikt u op de overeenstemmende knop. Niet alle groepen hebben open toegang. Alhoewel, sommige groepen kunnen een goedkeuring verplichten om lid te kunnen worden, sommige kunnen gesloten zijn en sommige kunnen zelfs een verborgen lidmaatschap hebben. Als de groep open is, kunt u er lid van worden door op de overeenstemmende knop te klikken. Als een groep vereist dat goedkeuring nodig is bij het lid worden van de groep, kunt u lidmaatschap aanvragen door op de overeenstemmende knop te klikken. De leider van de gebruikersgroep moet eerst uw lidmaatschap goedkeuren en ze kunnen eventueel ook vragen waarom u lid wilt worden van de groep. Wanner uw lidmaatschap wordt afgewezen, val dan geen groepsleider lastig, ze zullen hun redenen wel hebben.NL(Friesland)
categorie: plaatsen en gemeenten
C.G. Schrader's Memory Boek van de Vrouwens (1656-1746)Het notietieboek van een Friese vroedvrouw. Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost-Friesland. De gehele tekst kunt u hier online bekijken. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd.NL(Friesland)
Collectie Pieter Nieuwland - TietjerksteradeelMet veel persoonskaarten en andere gegevens van 49.000 personen.NL(Friesland)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Fryslan (Site van de provincie Friesland)FAMKE staat voor Friese Archeologische Monumentenkaart Extra. Lees de handleiding voor meer informatie of klik in de kaart voor archeologisch advies. Let op: de FAMKE bestaat uit twee kaarten, die beide geraadpleegd moeten worden. Klik op ''FAMKE'' rechtsboven het kaartvenster om te kiezen uit de twee kaarten.NL(Friesland)
Het archief van Steenwijkerland (met veel gegevens uit de kop van Overijssel sinds 1354)Het gemeentearchief Steenwijkerland: bij ons kunt u ook de archieven raadplegen van verschillende particuliere archiefvormers die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Onder het kopje particuliere archieven kunt u hier meer informatie over vinden. Onze inventarissen kunt u via internet raadplegen, maar u bent ook van harte welkom in onze studiezaal.
Het oudste stuk in het archief is een charter dat de verlening van stadsrechten aan de stad Vollenhove bevat. Dat gebeurde in 1354 door de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel. De pagina Geschiedenis in het kort geeft u informatie over hoe de gemeente Steenwijkerland door de jaren heen tot stand is gekomen.
Eind 2010 is de gemeente Steenwijkerland begonnen met het scannen van de bevolkingsregisters van haar rechtsvoorgangers: Blankenham, Blokzijl, Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Stad Vollenhove, Ambt Vollenhove en Wanneperveen. Na Blankenham zijn nu ook de scans van Giethoorn en Kuinre online te bekijken. U kunt door de scans bladeren op zoek naar de juiste personen, op dezelfde manier als in de boeken. De komende tijd zullen alle bevolkingsregisters online worden gezet.
In 2011 starten vrijwilligers met het indexeren van de registers. Via de index kunnen geďnteresseerden in alle boeken zoeken op naam. Het indexeren van de registers duurt naar verwachting 5 jaar.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Historie gemeente OosstellingwerfOoststellingwerf behoort van oudsher tot de Stellingwerfen. Deze gebieden zijn al ruim 700 jaar bewoond. Bij archeologische opgravingen zijn voorwerpen gevonden uit het stenen en bronzen tijdperk. Een van de bekendste daarvan is het offermes van Appelscha, dat te bezichtigen is in het Fries Museum in Leeuwarden. De naam Stellingwarf werd in 1309 voor het eerst genoemd in een banbrief van de bisschop van Utrecht. Deze naam komt van het woord ‘stelle’ dat ‘meetellende hoeve’ betekent. Een stelling was een vertegenwoordiger van een stelle. De stellingen vervulden vroeger de officiële functies in de regio, waaronder het bestuur.

Het gebied hoorde ooit bij Drenthe. Rond 1328 kwam de afscheiding, toen twaalf kerspelen van Drenthe zich aansloten bij de Friezen van Stellingwerf. Tot het begin van de 16e eeuw heeft het gebied als een zelfstandig boerenrepubliekje gefunctioneerd. Het bestuur was toen in handen van zogenaamde stellingen; vandaar de naam Stellingwerf. Daarna is het bij Friesland ingedeeld, in het begin als één, later - in 1524 - als twee grietenijen. In dit gebied zijn vroeger geregeld oorlogen gevoerd, veelal rondom de verdedigingswerken, één van de schansen. Deze lagen aan enkele toegangswegen tot Friesland, in het immens grote veengebied tussen Friesland en Drenthe/Overijssel. Bij Oldeberkoop lag de Bekhofschans. Met name Oldeberkoop heeft veel te lijden gehad van de troepen van de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland.
Tot de Tweede Wereldoorlog haalde men een mager inkomen uit de vervening, de landbouw, de bosbouw, de jacht en wat handel. Sinds de jaren vijftig kwam een snelle ontwikkeling op gang, waardoor veel mensen werk vonden in handel, industrie en dienstverlening. Ook leverden voorzieningen op het gebied van onderwijs en welzijn veel nieuwe banen op.

Eigen identiteit
Ondanks de samenvoeging met Friesland heeft de Stellingwerver regio haar eigen identiteit behouden. Een grote rol daarbij speelt de lokale taal Stellingwerfs. Vooral inwoners van de kleinere dorpen gebruiken het Stellingwerd nog veel, hoewel in de noordelijke plaatsen vooral het Fries te horen is. Stellingwerfs is verwant aan andere Nedersaksische streektalen van Drenthe, Overijssel, Gelderland en Groningen. Daarnaast hebben vooral de oude zanddorpen nog steeds een 'Drents gezicht’ en staat hier en daar nog een oude Saksische boerderij.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische vereniging MarumInfo bereikbaar via de site van de gemeente MarumNL(Friesland / Groningen)
Historische Vereniging Noordoost FrieslandZeer uitgebreide en levendige site over de streek rond Dokkum (Streekarchivariaat Noordoost Friesland). Met vele gegevens en verhalen. Men geeft ook het blad ''''De Sneuper'''' uit.NL(Friesland)
Katholieke families in en rond KuinreGenealogie rond het Stellingwerfse dorp Kuinre op de grens van Friesland, Overijssel en Flevoland; met RK Doopregister en Huwelijken van 1792 t/m 1811NL(Flevoland / Friesland / Overijssel)
Leeuwarden GemeentearchiefVanaf nu kan iedere Leeuwarder een stukje zeventiende eeuwse stad adopteren. Op deze wijze wordt meegeholpen om het Leeuwarden van vierhonderd jaar geleden tot leven te brengen. Voor de tentoonstelling Leeuwarden in de Gouden Eeuw wil het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) de beroemde vogelvluchtkaart van Johannes Sems uit 1603 in 3D uitbrengen. Bekijk hier de 2D-versie op ware grootte waarop de route van de stadswandeling door het Leeuwarden van Saskia Ulenburgh elders op deze website is ingetekend. De kaart moet de blikvanger worden van de expositie met voorwerpen en archiefstukken over de Friese hoofdstad tussen 1600 en 1700 die in september van start gaat. Als in Google streetview maken tentoonstellingsbezoekers een spectaculaire tocht door de stad zoals die er rond 1600 uitzag. Men loopt door straten, langs gebouwen en grachten, men gaat naar de markt en naar de kerk, kortom men beleeft het Leeuwarden van eeuwen geleden op heel bijzondere wijze. De kaart wordt op de tentoonstelling op groot scherm geprojecteerd, maar zal ook worden uitgebracht op DVD.NL(Friesland)
Weststellingwerf en de StellingwervenDe Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. heeft een uitgebreid activiteitenprogramma bestaande uit een aantal lezingen, cursussen en excursies. Het programma start als de avonden beginnen te lengen, doorgaans vanaf september tot medio mei. Lezingen zijn gratis toegankelijk voor iedereen geďnteresseerd in de historie van Weststellingwerf en omstreken; dus ook voor niet-leden.
Ook wordt het blad ''De Stelling'' uitgegeven.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Wierstra Grijpskerk - Maar ook Kollum en emigratie.In mijn aanvankelijke ongebreidelde enthousiasme besloot ik de parentelen van onze vier grootouders uit te zoeken, de families Wierstra, Van der Horn, Van der Ploeg en Pijpstra, op dit moment bestaande uit ruim 14.000 personen en vele achternamen. Kortom, meer in de breedte dan in de diepte. Drie van de vier parentelen vinden hun oorsprong in Noord-Oost Friesland, terwijl de bron van de Van der Ploeg-parenteel in de omgeving van Grijpskerk ligt.
Verder veel genealogische gegevens over mijn geboortedorp Kollum,
over onze huidige woonplaats Grijpskerk, over emigratie naar Argentinië en over Eyso de Wendt.
NL(Friesland / Groningen) / Verenigde Staten
categorie: startsites
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Wadwijzer (catalogussysteem)Wadwijzer zal zich in de toekomst verder ontwikkelen. Het datasysteem achter Wadwijzer is flexibel ingericht zodat ook andere objectvormen dan alleen archiefmateriaal kunnen worden ingevoerd. Te denken valt aan AV-materiaal, publicaties, beschrijvingen van museale objecten, kaartmateriaal, nieuwsitems, krantenberichten, websites etc.
Wadwijzer bevat alleen metagegevens (informatie) over de data: het is een catalogussysteem dat de beschikbare data op metaniveau beschrijft maar het materiaal zelf niet digitaal bevat. Indien materiaal digitaal beschikbaar is, verwijst Wadwijzer met behulp van url’s door naar het betreffende materiaal (dat kan liggen in archieven, bibliotheken, online digitale gegevensverzamelingen etc)
NL(Friesland)
categorie: verenigingen en stichtingen
Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. FrieslandDe stichting stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het Rooms-Katholieke leven in Friesland. Zij heeft bidprentjes van 40.000 personen uit Friesland; Kopie op aanvraag verkrijgbaar.NL(Friesland)
C.G. Schrader's Memory Boek van de Vrouwens (1656-1746)Het notietieboek van een Friese vroedvrouw. Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost-Friesland. De gehele tekst kunt u hier online bekijken. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd.NL(Friesland)
Documentatiestichting LeeuwarderadeelDe stichting heeft tot doel het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal, dat bindingen heeft met de gemeente Leeuwarderadeel. Er is veel informatie over archieven en bronnen op de site te vinden.NL(Friesland)
Geschiedenis der FriezenOp deze webstek treft u een aantal artikelen aan die betrekking hebben op de geschiedenis van Fryslân. Enkele onderwerpen die de revue passeren zijn: Friese runen, oorsprong en migratie en het Friese heidendom. De tijdsspanne van het verhaal loopt van de bronstijd tot de middeleeuwen. Friezen zijn van Germaanse afkomst, ze praten Fries en ze behoren tot de Noordzee cultuur. Frisia is de naam die gebruikt wordt om het middeleeuwse Friesland mee aan te duiden.NL(Friesland)
Kingma StateKingma State is een voormalige Friese buitenplaats in de nabijheid van het dorp Zweins, zo'n vier kilometer ten oosten van Franeker.

NL(Friesland)
Kon. Fries Genootschap voor Geschiedenis en CultuurHet Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.
Om deze doelstelling te bereiken geeft het Genootschap twee periodieken uit: het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries en het publiekstijdschrift Fryslân. Daarnaast ontplooit het Genootschap nog een aantal andere activiteiten zoals excursies, lezingen en deze website.
In de collectie van het Fries Genootschap bevinden zich onder andere de pendantportretten van Hylck en Frans van Eysinga door Wybrand de Geest uit 1634 en vele stukken Fries zilverwerk.
NL(Friesland)
Leeuwarder Historische Vereniging (Blad: Leovardia)Welkom op de website van de historische vereniging Leeuwarden.NL(Friesland)
Smelne's Erfskip - Smallingerland'In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal'
Dat is ons motto. We voeren dat sinds onze oprichting in 1991. Smelne's Erfskip is een organisatie die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden in de gemeente Smallingerland. Dat doen we in de breedste zin van het woord. Natuurlijk gaat onze aandacht uit naar monumentale panden in en rond Drachten.
NL(Friesland)
St. Erfskip Terpdoarpen Noord-Friesland'Stichting Erfskip Terpdoarpen' werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens- en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
De gemeente Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit. In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.

NL(Friesland)
St. Online Museum BlokhuispoortStichting- Museum Blokhuispoort bewaart en promoot de geschiedenis van het Blokhuis, Huis van Opsluiting, Bijzondere Strafgevangenis, Huis van Bewaring en Cultureel bedrijvencentrum "De Blokhuispoort", de gebouwen aan de Keizersgracht en het Blokhuisplein te Leeuwarden. Ruim 500 jaar geschiedenis in woord en beeld. Wij promoten de geschiedenis via deze website, social media, tijdelijke exposities en lezingen op verschillende locaties.NL(Friesland)
Stichting FriedocFries documentatiecentrum voor genealogie en geschiedenis.

U kunt hier zoeken naar (1) een bepaalde familienaam of (2) naar de familienamen die in een bepaalde titel voorkomen. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. U krijgt bij het zoekresultaat een directe link naar de catalogus.

•Boeken met een eigen index geven meestal een verwijzing naar de bladzijdenummers.
•Er wordt nog voortdurend gewerkt aan de invoer, het resultaat is dus nog niet compleet!
NL(Friesland)
categorie: VOC
De Nauta's van Woudsend (ter zee en te land 1650 - 1828)De Nauta-familie is van oorsprong (al sinds ca de 15e eeuw) afkomstig uit het Friese agrarische waterland, een aantal zonen verandert aan het eind van de 17e en in de 18e eeuw (tijdelijk) het boerenleven voor een zeevarend en ondernemend leven.
Vanaf het begin van de 18e eeuw komt de scheepvaart en scheepsbouw in het dorp Woudsend tot grote bloei. Niet alleen met de vaart in Friesland zelf en op Holland. De dorpsschippers van de Zuidwesthoek gaan zich naar het noorden begeven, naar de Kleine Oost (noordkust van Duitsland), Denemarken en Noorwegen. Vanaf 1713 ook naar de Oostzee en zuidelijke landen, naar Frankrijk, Spanje en Portugal en in de Middellandse zee.
NL(Friesland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
categorie: woordenboeken
Foar de Neiteam: historische gegevens van skűtsjes.Sinds de oprichting heeft de Stichting ‘Foar de Neiteam’ zich intensief bezig gehouden met het vastleggen, documenteren, toegankelijk maken en overdragen van historische gegevens van skűtsjes.
Een aantal publicaties: een Fries-Nederlands schipperswoordenboek Skipperstaal, Van Zwaluw tot Roek (2005), Voor eigen Risico (2007), Van Ambulant tot Zwaluw (2007)(In dit boek zijn van meer dan duizend Friese skűtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932, de basisgegevens verzameld. Gegevens over de werf waar het schip gebouwd werd, de opdrachtgever en de belangrijkste maten zijn daarin te raadplegen. Op deze website zijn diezelfde gegevens ook toegankelijk. Hieronder kunt u eenvoudig zoeken op b.v. de naam van het schip, de eigenaar of de werf. Ook is het mogelijk om te bladeren door het totale overzicht van alle skűtsjes, waarbij op iedere kolom gesorteerd kan worden.

Andere publicaties: Lemster Skűtsje (2008), Jachten en Jagen (2008) en Troch de Wyn (2011).
NL(Friesland)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Taal in Nederland - Streektaal.netNaast het officiële Nederlands worden er in Nederland meer taalvariëteiten gesproken. Drie dialectgroepen zijn erkend als streektaal (regional language): het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch/Plattdeutsch.NL(Drenthe / Friesland / Groningen / Limburg / Overijssel)
categorie: zoeksites
Alle Friezen + DTBWelkom op Allefriezen.nl
AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin 60-er jaren 20e eeuw.

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van vóór 1811 beschikbaar gesteld.
NL(Friesland)
AmelandersOp deze website vindt u de genealogische gegevens van Amelanders geboren vóór 1920 op Ameland. Daaronder vallen ook de eerste generatie Amelanders die niet op Ameland maar elders zijn geboren. Amelanders.com is een open-source website. Dit betekent dat bezoekers zich kunnen registreren en daarna zelf genealogische gegevens (data, foto’s, feiten, etc.) aan de website kunnen toevoegen.
 
Om economische en sociale redenen gingen veel Amelanders vanaf de negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw zich aan de wal (vooral in Amsterdam en Vlaardingen) vestigen. Vaak bleef de binding met het eiland dan sterk. Zelfs zo sterk, dat veel Amelanders later weer naar het eiland terugkeerden.
 
Ook de binding tussen de Amelanders aan de vaste wal was en is sterk. Zo gingen de Amelanders in Amsterdam bij elkaar in de buurt wonen. In Tuindorp-Oostzaan en in de Indische Buurt woonden veel Amelanders. Dat de band met het eiland sterk was, blijkt ook uit het feit dat er in de periode 1946-1996 jaarlijks een zgn. ‘Amelander Avond’ in Amsterdam werd georganiseerd. Daar kwamen veel Amelanders op af. Er werd een toneelstuk in het Amelander dialect opgevoerd en er werd het nodige bijgepraat. Veel nazaten van Amelanders voelen zich verbonden met het eiland. Dat gevoel zit ze in “de genen”.
 
Van buitenaf lijkt Ameland een eenheid, maar op lokaal niveau kent de Amelander gemeenschap ook verschillen. Ameland heeft als enige Waddeneiland sinds de Middeleeuwen een continue katholieke gemeenschap. Deze bevond en bevindt zich voornamelijk in de dorpen Nes en Buren. Daarnaast waren er ook diverse protestantse stromingen zoals hervormde en doopsgezinde gemeentes die vooral in de dorpen Hollum en Ballum voorkwamen.
Binnen elke geloofsstroming werd zoveel mogelijk naar een huwelijkspartner gezocht en getrouwd. Toch was dit vanwege de kleine gemeenschap (tussen 2000-3000 inwoners) niet altijd mogelijk. Daardoor werden er ook huwelijken tussen leden van verschillende protestantse stromingen gesloten waarbij de kinderen werden gedoopt naar de stroming van de familie naar wie ze vernoemd waren. Natuurlijk kwamen ook huwelijken tussen protestantse en katholieke Amelanders voor. Ook kwamen er regelmatig mensen van de vaste wal die met Amelanders huwden en visa versa.
 
Wij willen graag deze Amelander gemeenschap in kaart brengen. De meeste Amelanders zijn via via allemaal met elkaar verwant waardoor er van een zgn. “Amelander familie” gesproken kan worden.
NL(Friesland)
De krant van toen (nieuws sinds 1754 uit Noord-Nederland)Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland:
*het Dagblad van het Noorden
*de Leeuwarder Courant
*het Friesch Dagblad.
Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
*Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
*De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
*Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online te zien vanaf 26-05-2014
*Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
*De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's, en advertenties, blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
De krant van toen: doorzoek gemakkelijk het grootste gratis online krantenarchiefWelkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland; het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
* Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
* De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
* Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online bladerbaar vanaf 26 mei 2014 tot heden.
* Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
* De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's en advertenties. Blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Friesland WonderlandFrieslandWonderland is in de eerste plaats een online reisgids. Maak van achter uw bureau, vanuit uw luie stoel of waar u zich ook bevindt een virtuele ontdekkingstocht door Friesland! Een ideale manier voor een eerste kennismaking met Friesland. Maar ook als u Friesland al wat beter kent, zult u op deze site ontdekken dat Friesland nog veel meer moois voor u in petto heeft. En zelfs als u in Friesland woont of 'Fries om útens' bent: in FrieslandWonderland ontdekt u dingen over uw (vroegere) woonomgeving die u nooit geweten hebt!
NL(Friesland)
Genealogie Nederlandse Families (254 Stambomen van Nederlandse families)Welkom op deze website met genealogisch onderzoek, dat ik als hobby beoefen.
De families waar genealogisch onderzoek naar gedaan is kunt u vinden onder Familienamen. Via die link vindt u ook een korte historie van de desbetreffende familie.
Bent u uitsluitend in de stambomen geďnteresseerd, dan komt u via de link Stambomen direct bij de gepubliceerde stambomen.
De stambomen zijn voor het grootste deel door eigen onderzoek tot stand gekomen. Wel heb ik waar mogelijk van reeds bestaand onderzoek gebruik gemaakt, en dit ook per familie vermeld.
Correcties en aanvullingen zijn van harte welkom.

De gepubliceerde stambomen gaan allemaal maar tot ca. 1900-1920 i.v.m. de privacy.
NL(Drenthe / Friesland)
Het Fries Foto-archiefIn het Fries Fotoarchief vindt u 56.669 * afbeeldingen uit Friesland, verzameld en ontsloten door Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden.NL(Friesland)
Pinterst: Digitaal Prikbord voor friese genealogenOp Pinterest kun je ideeën ontdekken voor elk project of elke interesse, uitgezocht door mensen zoals jij.
Over de geschiedenis en cultuur van Friesland / Oer de skiednis en kultuer fan Fryslân/ On the history and culture of Frisia
NL(Friesland)
Prov. best. Archief van Friesland (Anton Musquetier)Sinds 15 Januari 2000 ben ik bezig met het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief (oftewel het Staten Archief) van Friesland 1813-1924. Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk archief is noteer ik daarom alle vondsten (met een korte beschrijving/onderwerp) zonder bron op deze site. Van een vondst kan bij mij een copie worden aangevraagd, waarop tevens de bron is vermeld. In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld, en dat zijn meer dan 130.000 namen van personen die komen uit Nederland, Belgie, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen). Wat zit er zoal in dit archief ?. Dat kan zijn: een enkele aantekening , het aanvragen van een vergunning, veel handgeschreven brieven met handtekeningen en volledige belastingdossiers/dwangbevelen, dossiers van procesverbalen, dossiers met alle Gezinshoofden van een dorp, verklaringen van Geneesheren als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd, lijsten van personen die met een paspoort Nederland verlaten in de jaren 1914-1918, dossiers over gezonken schepen, soms met hele inventarislijsten erbij. Ook komen er veel Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Soldaten, Schoolonderwijzers, Militairen, Molenaars enz. in voor. Echt iets voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten dan alleen maar namen en datums. Het resultaat van dat onderzoek vindt u op deze web-site. Verder op deze site: 29.000 foto's van oude documenten van diverse kerkgemeenten. Het betreft dan Doopboeken, Trouwboeken, Lidmatenboeken, Financiële boeken, Correspondentie van de kerkgemeenten Achlum, Ferwerd, Hallum, Herbaijum, Hitzum en in de Stellingwerven: Dantuma-Driesum-Wouterswoude, Donkerbroek en Haule, Makkinga-Elsloo-Langedijke, Olde- en Nijeberkoop, Oosterwolde, Appelscha en Fochteloo, Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega.NL(Friesland)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Wadwijzer (catalogussysteem)Wadwijzer zal zich in de toekomst verder ontwikkelen. Het datasysteem achter Wadwijzer is flexibel ingericht zodat ook andere objectvormen dan alleen archiefmateriaal kunnen worden ingevoerd. Te denken valt aan AV-materiaal, publicaties, beschrijvingen van museale objecten, kaartmateriaal, nieuwsitems, krantenberichten, websites etc.
Wadwijzer bevat alleen metagegevens (informatie) over de data: het is een catalogussysteem dat de beschikbare data op metaniveau beschrijft maar het materiaal zelf niet digitaal bevat. Indien materiaal digitaal beschikbaar is, verwijst Wadwijzer met behulp van url’s door naar het betreffende materiaal (dat kan liggen in archieven, bibliotheken, online digitale gegevensverzamelingen etc)
NL(Friesland)
Zoeken in de genealogische databases van TRESOARVia deze website biedt Tresoar een groeiend aantal mogelijkheden voor stamboomonderzoek in Friesland. De belangrijkste bronnen voor de gehele provincie zijn hier via het submenu ''direct naar >>>'' te raadplegen.

-Burgerlijke Stand 1811-1950
-Familienamen 1811
-Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken (DTB) vóór 1812
-Verder onderzoek (o.a. Notarieel)
-Quaclappen van het Hof van Friesland
-Familienamen uit de Burgerlijke Stand (1811-1942)
-Adresboek 1928
-Zoekwijzers

NL(Friesland)

Geselecteerde unieke links: 127
Totaal aantal links in database: 2803
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |