Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek LinkResultaat Zoekopdracht


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: archieven
Regionaal Archief Rivierenland (208.362 pagina's kranten vanaf 1756 t/m 2008)Welkom op de nieuwe website van het Regionaal Archief Rivierenland.
Deze nieuwe website vervangt de oude sites van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard en het Regionaal Archief Rivierenland. Alle informatie vindt u voortaan op één plaats op het internet.

Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel.
Ook de dorpen link zijn vermeld !
NL(Gelderland)
Audiovisueel Archief GelderlandNL(Gelderland)
CODA Archief en KenniscentrumCODA Archief en Kenniscentrum (met daarin onder meer de archieven van de gemeente Apeldoorn en het waterschap Veluwe)
NL(Gelderland)
CODA: Bevolkingsregister van Apeldoorn onlineBevolkingsregister van Apeldoorn gedigitaliseerd: meer dan een kwart miljoen Apeldoorners online. Het bevolkingsregister is een onmisbare bron voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis. Maar het bevolkingsregister geeft nog veel meer informatie: over samenstelling, migratie, groei en afname van de bevolking, over beroepen en godsdienst, over armoede en rijkdom. Het is daarmee dé sleutel tot het dagelijks leven van de Apeldoorners in de periode 1829-1939.
In het bevolkingsregister online kunt u zoeken naar achternamen en voornamen, binnen bepaalde periodes en aan de hand van geboorteplaatsen. Van de gevonden resultaten kunt u vervolgens een scan oproepen.
De registers werden ingedeeld op basis van wijk en huisnummer. Het ging daarbij om de volgende wijken:
Apeldoorn dorp
Zevenhuizen
Brink en Orden
Wormen
Woudhuis, Anklaar en Broekland
Beemte, Wenum en Wiessel
Het Loo , Noord Apeldoorn
Hoog Soeren, Utteld (Uddel), Meerveld en Kootwijk
Beekbergen dorp
Lieren en Oosterhuizen
Engeland en Ugchelen
Loenen en Zilven
Na 1849 werden de hierboven nog samengevoegde wijken/dorpen apart benoemd. Meerveld en Kootwijk vervielen, maar Hoenderloo kwam er bij.
NL(Gelderland)
De Hoge Banken van Zaltbommel, Tuil, Deil, Driel en Zuilichem ( Schepenbanken in de Betuwe)Tot 1335 maakte men in de Tielerwaard en Bommelerwaard gebruik van de schepenbank in Zaltbommel (link). In dat jaar werd het gebied opgesplitst: op 27 maart 1335 werden de schepenbanken van Tuil, Deil (link), Zuilichem (link) en Driel (link) opgericht. Zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 1, No 302, pag. 348.
Oudere schepenbrieven van Zaltbommel die qua gebied vielen onder de nieuwe rechtbanken bleven daarna "in haar macht" maar moesten worden gericht met de richter en schepenen waar het gebied onder viel. (NB. een merkwaardige uitzondering vormt nr. 421 van het Cartularium der Abdij Marienweerd, op 5 dec. 1333. Deze betreft land in Ophemert en de schenking vindt plaats voor schepenen van Tiel).
Vanaf 1335 zouden er dus boeken moeten zijn geweest waarin de actes werden genoteerd van de Bank van Tuil. Tegenwoordig beginnen de bewaarde boeken rond 1525 en is er een gat van vrijwel 200 jaar.
In het verleden zijn wel eens publicaties geweest over schepenen van Tuil in die vermiste periode (o.a. door J.D. Wagner) maar dat zijn fragmentarische lijstjes. In allerlei archieven en boekwerken komen actes (charters) voor uit die vermiste periode. Het zou daarom mogelijk moeten zijn om tot een soort 'reconstructie' te komen van deze schepenbank.
Er blijkt veel beschikbaar. Inmiddels zijn er van vrijwel alle jaren voor 1525 één of meer actes verzameld en dus ook vele schepenen bekend; op dit moment betreft het 1373 vermeldingen.
Verrassend was de ontdekking dat in de Collectie van Spaen aantekeningen voorkomen van charters die niet meer bestaan: "de + zijn als onnodig verscheurt" staat genoteerd bij een lijst van het Huis Waardenburg. Deze markering komt met enige regelmaat voor, helaas.
Deze verzameling omvat aanzienlijk meer dan wat tot nu gepubliceerd is, en er zijn nog vele vindplaatsen bekend. NB. veel van de ingevoerde teksten zijn nu nog fragmenten, welke in de loop der tijd zullen worden aangevuld.
Maar er zijn meer vermiste periodes. Onder andere ontbreken van de Bank van Tuil actes over de periode 1573-1576 en 1631-1637. Ook daarvan worden soms afschriften gevonden die hier zullen worden gepubliceerd.
NL(Gelderland)
De Oud-Rechterlijke Archieven (ORA) van de VeluweDe Oud Rechterlijke Archieven kunnen op vier verschillende manieren bemoeienis hebben gehad met uw voorouders, namelijk bij:
• Criminele rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij betrokken zijn geweest bij een misdrijf, die bestraft kon worden met een lijfstraf, in het ergste geval met de doodstraf (een ‘halszaak’)
• Civiele rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij een conflict hebben gehad met anderen bijvoorbeeld met hun buren
• Contentieuze rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij een overtreding hadden begaan die bestraft werd met een geldboete
• Voluntaire / vrijwillige rechtspraak
Vóór 1811 waren er in Gelderland (bijna) geen notarissen. Als uw voorouders een akte wilden opstellen betreffende onder andere:
- een testament
- een boedelscheiding
- een verkoop
- een geldlening
- huwelijkse voorwaarden
- een voogdijstelling
gingen zij – vrijwillig - naar een gericht
De kans om informatie te vinden over uw voorouders is bij deze rechtspraak het grootst.


Bij welke rechtsinstellingen in Gelderland kunt u deze informatie vinden? Zie hieronder.
NL(Gelderland)
Doetinchem - Digitale genealogische brongegevensEen website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek en ook daarbuiten. Welkom!

U bent online bij Genealogiedomein
en op bezoek bij Genealogie in de Achterhoek
Er zijn diverse documenten aanwezig van kerkelijke en/of burgerlijke gemeenten. Het betreft o.a. transcripties van de originele registers van doopboeken - trouwboeken - lidmatenboeken - begraafboeken - etc. Ook van de burgerlijke stand (na 1811) en van de zogenaamde municipaliteitshuwelijken (periode 1796-1811) is een aantal documenten beschikbaar. Tevens zijn er gegevens te vinden van bewerkingen (en ook digitale foto's) van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van diverse plaatsen en regelmatig worden relevante digitale genealogische items toegevoegd.
NL(Gelderland)
Erfgoedcentrum Achterhoek en LiemersHet Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is een rijke bron van informatie over streekcultuur en -historie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie. Je kunt er onder meer terecht voor het uitzoeken van je stamboom, gegevens over gebouwen, dorpen, steden en wijken, boerderij- en veldnamen, geschiedenis van kerken, verenigingen en families en het nalezen van oude kranten. Tevens beheert het Erfgoedcentrum een prachtige collectie beeldmateriaal en streekliteratuur uit de Achterhoek en Liemers. Alle informatie wordt gratis beschikbaar gesteld via onze studiezaal en via onze website
Als je de streek wilt verkennen en beter leren kennen is een bezoek aan het Erfgoedcentrum een must. Kom naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem en ervaar de oorsprong en de omgeving.
NL(Gelderland)
Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V.Das Mosaik-Archiv ist eine familienkundliche Vereinigung und betreibt seit seiner Gründung im Jahr 1987 ein Archiv mit Kirchenbuchkopien, alphabetischen Registern, Nach- schlagewerken, Ahnenlisten, Bürgerbüchern, Familienchroniken und vielem mehr.Duitsland / NL(Gelderland)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
Gelders Archief: Familiegeschiedenis: Memories van SuccessieWat is een Memorie van Successie?
•In de memorie van aangifte deden de erfgenamen verplicht aangifte van het vermogen van een overledene (erfenis). Een belastingambtenaar stelde de Memorie van Successie op. Dit is een overzicht van de bezittingen en de schulden van de overledene en de verschuldigde successierechten (erfbelasting).
•Vóór 1878 hoefde men geen successierechten te betalen als men erfgenaam was in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen)
Wat kunt u zoal in een Memorie van Successie vinden?
•Naam van de overledene
•Plaats en datum van overlij­den
•Overzicht van de bezittingen en schulden (kadastrale aanduiding)
•Naam en woonplaats van de erfgenamen
En als er een testament is opgemaakt:
•Datum van het testament
•Naam van de notaris
NL(Gelderland)
Gelderse namen uit kerkboeken op internetVóór 1811 werd de bevolkingsadministratie bijgehouden door de kerken. Zij noteerden wie er was gedoopt, getrouwd of begraven. Deze administratie kan teruggaan tot in de 16e eeuw.
De index op een groot deel van de doop-, trouw- en begraafboeken tot 1811 (en binnen afzienbare tijd ook de afbeeldingen van de boeken zelf) is digitaal doorzoekbaar:

Zoekhulp   Doop-, trouw- en begraafboeken: link
Trefwoorden:
Begraafboek
Begraafboeken
Doopakte
Doopboek
Doopboeken
DTB
Genealogie
Overlijdensakte
RBS
Retroacta Burgerlijke Stand
Stamboom
Stamboomonderzoek
Trouwakte
Trouwboek
Trouwboeken
NL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelHet Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede met de kernen Bennekom, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967) en de Gemeente Scherpenzeel. Ook vindt u hier vele particuliere archieven, documentatie-verzamelingen, kranten, boeken, kaarten en foto’s. Het merendeel van deze archiefstukken is openbaar en in te zien in de studiezaal of op deze website.NL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelGemeentearchief Ede en Scherpenzeel:
Notariële archieven, Burgerlijke Stand, Gereconstrueerd Bevolkingsregister
Kranten, Militieregisters
Archievenoverzicht Ede, Archievenoverzicht Scherpenzeel
Bibliotheken, Webarchief, Collecties

Begin hier met zoeken in Archieval:
Archieval staat voor 'Archieven in de Vallei en Veluwe', het gezamenlijke portaal voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld, Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel.

•Tips om handig te zoeken:
•Akten en registers
•Archieven en Toegangen
•Beeldbanken
•Bibliotheken
NL(Gelderland)
Gemeentearchief VeenendaalHet gemeentearchief beheert een groot aantal collecties archieven, kaarten, kranten, boeken en foto s over de geschiedenis van Veenendaal. Een deel hiervan is zichtbaar op of via deze website.
U kunt in de studiezaal terecht voor al uw historische vragen of stel uw vraag via gemeentearchief@veenendaal.nl.
NL(Gelderland)
Gemeentearchief Wageningen (met Archieven-overzicht)U vindt in het archievenoverzichteen overzicht van alle archieven die het gemeentearchief beheert, mét links naar inventarissen.
N.B. Als de naam van het archief rood is, dan kunt u de inventaris van dat archief openen door op de archiefnaam te klikken. Dat levert een interessante lijst op !

NL(Gelderland)
Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJsselOp het einde van de 1960-er jaren ontstond een "Werkgroep Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel", die zich tot doel stelde het beschikbare genealogische materiaal in dit gebied naar gezinnen te ordenen.
Zo werd een overzicht verkregen en een "terminus ad guem" gesteld: Volledig zicht op het oudste materiaal voorkomt dat er gezocht wordt naar gegevens die helemaal niet te vinden zijn.

Onder Genealogie link in de navigatiebalk vindt u informatie over het voorouderonderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen.
Onder het hoofdstuk Geschiedenis link worden de onderwerpen toegelicht waar de Stichting mee bezig is.
Onder Boeken link de boeken en andere uitgaven die de Stichting heeft uitgebracht of die spoedig zullen verschijnen.
Onder Bestellen link vindt u de voorwaarden en bestelformulieren.
NL(Gelderland)
Genealogisch onderzoek in de streek tussen Nijmegen en KleveDeze pagina bevat een aantal aanwijzingen en tips voor genealogisch onderzoek in de streek tussen Nijmegen en Kleve. Deze streek wordt ook wel aangeduidt als ''de Duffelt''; dat was aanvankelijk een ambt onder het Hertogdom Gelre totdat dit in de 15e eeuw aan het Hertogdom Kleve kwam.
Mijn eerste tip is: Word lid van een genealogische vereniging of Heemkunde kring, je komt dan in contact met andere genealogen, blijft op de hoogte van nieuwe publicaties, beschikbare bronnen etc. Voor genealogische verenigingen verwijs ik U naar Mosaik & NGV, voor info over de Heemkunde kring ''de Duffelt'' (kwartaalblad ''van toen naar nu'') kunt U schrijven naar .....
NL(Gelderland)
Heerlijkheid BredevoortDeze website is bedoeld om historische en genealogische informatie uit te wisselen over de voormalige heerlijkheid Bredevoort. We bouwen hier aan een elektronisch archief met transcripties van bronnen die voor onderzoek in deze regio van belang zijn.NL(Gelderland)
Historische Kring BemmelIn de kringhuisvesting zijn de volgende gegevens ter inzage:
-doop, trouw en begraafregisters van Bemmel (gereformeerd 1623-1811, katholiek 1780-1811)
-bevolkingsregister van Bemmel en Haalderen (1920-1930)
-burgerlijke stand van Bemmel (huwelijken, overlijden)
-indexen op de protokollen van bezwaar van het Oud Archief van het Ambt Overbetuwe (1e serie 1654-1759, 2e serie 1759-1811)
-Index op de polderdistrict van Over- en Nederbetuwe (1400-1811)
-diverse kopieën/afschriften van notariële en rechterlijke archieven
-Kadastrale Atlas van Bemmel, Haalderen en Ressen
-Diverse jaargangen van genealogische tijdschriften (o.a. Gens Nostra, Centraal Bureau voor Genealogie)
-CD-ROM van de Vereniging Gelre met daarop:
- de registers op de Leenakteboeken
- grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland
- bijdragen en mededelingen 1898-1998
NL(Gelderland)
Historische kring KesterenGenealogie is de jongste telg van de Historische Kring.
Sedert het einde van de tachtiger jaren wordt er - deels in groepsverband - systematisch onderzoek gedaan naar de Betuwse families. De bronnen die wij hiervoor ter beschikking hebben zijn redelijk compleet. Met het trouwboekje van opa en oma kan een onderzoek worden opgestart. Gegevens van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Dodewaard, Echteld, Elst, Heteren, Kesteren, Lienden, Maurik en Valburg zijn op microfiche te raadplegen.
Tevens beschikken we over de doop-, trouw-, lidmaat- en begraafregisters van zowel de protestantse als de katholieke kerken uit de regio. Deze gegevens zijn deels in een computerdatabase opgenomen. Veel van de informatie gaat terug tot de vroege 17e eeuw.
Naast deze bronnen zijn in onze bibliotheek vele reeds uitgewerkte deelgenealogieën aanwezig.
Wellicht heeft iemand anders zich reeds met uw familie bezig gehouden!
NL(Gelderland)
Historische vereniging voor Epe, Emst, Oene en VaassenAmpt Epe heeft sinds feb 2007 zijn site verrijkt met allerhande informaite over Epe in de 19e eeuw. De historische vereniging voor heeft er onder meer jaarverslagen op gezet die de gemeente sinds 1825 moest inleveren bij de provincie. Daarbij zit informatie over onderwijs, politie, brandweer, landbouw, armoede, fabrieken, ambachten en godsdienst.NL(Gelderland)
Index studiezaal Regionaal Archief NijmegenIn de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen kunt u zoeken naar foto''s, films, boeken, krantenartikelen of indexen met gegevens over personen of locaties in Nijmegen en omliggende gemeenten. Zoeken in archieven kan nog niet in de Digitale Studiezaal maar wél in Archieven en inventarissen.

NL(Gelderland / Limburg)
MespilvsGesellschaft zur Förderung des Stadtarchives Geldern e.V.Duitsland / NL(Gelderland / Limburg)
Mijn Gelderland: VeluweEen groot gebied dat we kenmerken als de Veluwe. Het landschap is zeer divers, met weilanden, bossen, heide, bossen, zandvlakten, beken en sprengen. Aan de oostzijde stroomt de rivier de IJssel en de westkant grenst aan het Veluwemeer.
Historisch zijn er eveneens verschillende kenmerken aan te geven. De stad Hattem verwierf in 1299 haar stadsrechten en behoorde tot de Hanze, een stedenverbond van Oostzee tot Brugge.
Een van de belangrijkste Hessenwegen (meestal bestaande zandwegen) liep van Midden Duitsland door de Dellen in Heerde naar Utrecht. Alle genoemde gemeenten zijn aangesloten aan een van de streekarchieven, die deze streek rijk is en die zowel overheidsarchieven beheren als particuliere archieven en andere documentaire bronnen, vrij te raadplegen voor elke belangstellende.
NL(Gelderland)
Nijmegen - NumagaNumaga is de vereniging voor de geschiedbeoefening van Nijmegen en omgeving. Zij werd in 1954 opgericht door een bont gezelschap van historici en amateurs onder de bezielende leiding van prof. L.J. Rogier. Numaga - de naam van Nijmegen in de Frankische tijd toen Karel de Grote hier zijn paleis bouwde - stimuleert de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. De vereniging wil het behoud van het cultuurbezit en het cultuureigene van Nijmegen en omgeving bevorderen en wil kennis daarover aankweken en verspreiden.NL(Gelderland)
Ophemert en ZennewijnenNL(Gelderland)
Oud ZelhemNL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging Didam Blad: Didam Oud En Nieuw (DOEN)Op onze website vindt u korte en bondige informatie over de historie van Didam, Loil en Nieuw-Dijk.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (blad: Van 't Erf van Ermel)Fraaie site van Ermelo. Onder het schoutambt vielen ook Nunspeet en Harderwijk. De site vermeldt ook de registers van naamsaanneming; ze zijn gesorteerd op oude naam (patroniem) én nieuwe ( achter)naamNL(Gelderland)
Oudheidkundige werkgemeenschap Aalten Dinxperlo WischDoelstelling: Het bestuderen van gegevens op het gebied van de streektaal, streekhistorie, folklore, genealogie en archeologie.NL(Gelderland)
RAZ Informatieblad: Oud-rechterlijke-Archieven1. Wat zijn oud-rechterlijke archieven? Dat zijnde archieven die betrekking hebben op de rechtspraak vóór 1811. Tot 1811 werd de rechterlijke organisatie in Nederland gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan rechtskringen en hun bevoegdheden.

Gelderland was vóór het ontstaan van de Republiek aan het eind van de 16 eeuw verdeeld in 4 kwartieren, daarna in 3. Het Kwartier van Zutphen was er één van. De rechtspraak was verdeeld over de steden en vrije heerlijkheden; het platteland was verdeeld in ambten. Het Hof van Gelre en Zutphen was de hoogste rechterlijke instantie in Gelderland.
In dit informatieblad wordt uitsluitend aandacht besteed aan de oud-rechterlijke archieven die betrekking hebben op het werkgebied van het RAZ.
2. Wat voor informatie bieden de oud-rechterlijke archieven?Rechterlijke instellingen van vóór 1811 hadden verschillende competenties. Grofweg zijn de rechtskringen te verdelen in kringen met een lage jurisdictie en kringen met een hoge jurisdictie. Rechtskringen met de hoge jurisdictie hadden de bevoegdheid om misdaden waarop lijf- en onterende straffen stonden te behandelen. Deze competentie, waarbij tot maximaal de doodstraf mocht worden uitgesproken, noemt men de criminele rechtspraak. Rechtskringen die onder de lage jurisdictie vielen, beperkten zich alleen tot de twee andere competenties: de vrijwillige rechtspraak en de civiele rechtspraak.

Criminele rechtspraak: In deze categorie treft men zaken aan waarbij de wetgever uitging van díe gedragingen waarop een straf was gesteld en die ook daadwerkelijk tot een strafproces hebben geleid. Voorwerp van onderzoek was de verdachte in voorarrest. Het onderzoek was erop gericht achter de ware toedracht van het misdrijf te komen. De schriftelijke neerslag van dat onderzoek vindt u in de criminele protocollen, losse akten of registers van 'interrogatiën en attestatiën'. Deze laatste boeken kennen we ook wel onder de naam kondschapboeken. Verder vindt u in deze categorie verbalen van de verhoren en sententieboeken. Onderzoek in deze categorie levert informatie op over bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, verkrachting en fraude. De verdachten komen uit de eigen rechtskring, maar ook van daarbuiten. Daarbij valt dan te denken aan dagloners, landlopers en zigeuners.

Civiele rechtspraak, ook wel aangeduid als contentieuze rechtspraak: Bij deze competentie neemt de rechtskring geschillen tussen twee of meerdere partijen in behandeling. Ook de eenvoudige strafzaken die met een boete konden worden afgedaan vallen in deze categorie. Van deze eenvoudige zaken werden geen procesdossiers aangemaakt, in het gunstigste geval zijn er protocolboeken aangelegd. Van de schriftelijke procedure zijn wel vele archiefstukken opgemaakt en bewaard. In de sententieboeken staan de gewezen vonnissen, in de gerichtsboeken is de procesgang opgetekend en in kondschapboeken vindt u getuigenissen en interrogatiën. De vervolging en tenuitvoerlegging van vonnissen en besluiten vindt u in verschillende protocollen als badingboeken, gichtenboeken en akten van panding. Verder is van een groot aantal zaken een afzonderlijk procesdossier opgemaakt. Deze zijn geheel of gedeeltelijk samengesteld uit de hiervoor genoemde protocollen. De onder de civiele jurisdictie vallende zaken zijn bijvoorbeeld schuldkwesties, erfeniskwesties en beledigingen.

Vrijwillige rechtspraak,ook wel aangeduid als voluntaire rechtspraak: Bij deze rechtspraak gaat het om de registratie en afgifte van akten die particulieren op vrijwillige basis aan een gerecht voorlegden of die van haar werden verlangd. Het zijn zaken die we vandaag de dag bij de notaris laten passeren. Daarom wordt deze categorie soms ook aangeduid als "oud-notarieel archief". De soort akten die u bij de vrijwillige rechtszaak aantreft, zijn bijvoorbeeld: borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, (herroeping van) testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen en boedelinventarissen, vidimussen en attestaties de vita. Het is met name deze zeer uitgebreide categorie die veel informatie geeft over onze voorouders, hun bezittingen en doen en laten.

N.B.: Voor de periode ná 1811 wordt wat betreft de criminele en civiele rechtspraak verwezen naar de rechtbankarchieven die bij het Gelders Archief in Arnhem berusten. Voor de vrijwillige rechtspraak wordt verwezen naar de notariële archieven (zie informatieblad Notariële archieven).

NL(Gelderland)
Regionaal Archief GorinchemHet regionaal archief archief beheert de archieven en documentaire collecties van de gemeeenten Giessenlanden, Gorinchem en Lingewaal. Daarnaast kan men de archieven van het voormalige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden komen inzien. Dat gebied loopt van Kinderdijk tot Leerdam en van Gorinchem tot Vianen. NL(Gelderland / Zuid-Holland)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.
Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
Wanneer u weet welke archiefstukken u wilt komen inzien, kunt u de gewenste stukken opvragen. Dat kan vooraf per e-mail of in de studiezaal van het archief.

De Collecties vindt u hier: link
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Rivierenland (Blad: De Drie Steden)Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.
Zoekt u naar informatie over uw huis of buurt, over uw voorouders of over een vereniging, bedrijf of maatschappelijke gebeurtenis in de regio? Een grote kans dat u bij het RAR iets kunt vinden. Wilt u oude foto’s of kaarten bekijken, oude kranten lezen of informatie zoeken in boeken en tijdschriften? Het RAR heeft een omvangrijke collectie.
Het meeste is openbaar en de toegang is gratis. U kunt de informatie gebruiken voor persoonlijke documentatie, voor een artikel, boek, lesbrief, werkstuk, expositie of voor jubileumactiviteiten.
De centrale database op deze website bevat een overzicht van onze informatiebronnen. De inhoud van De Drie Steden, het tijdschrift van het RAR met artikelen over regionale geschiedenis, vindt u hier.
NL(Gelderland)
Regionaalarchief ZutphenHet Regionaal Archief Zutphen (voorheen Stads- en Streekarchief Zutphen) bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen.Voor familieonderzoek (genealogie of stamboomonderzoek) kunt u terecht in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. Daar vindt u talloze bronnen die leiden naar uw voorouders. De bronnen zijn beschikbaar door middel van fotokopieën of microfiches van het origineel of door middel van transcripties. NL(Gelderland)
Schepenprocollen Nijmegen (met Index)Als de Link niet werkt: dan zoeken op 'Schepenprotocollen'
In het rechterlijk archief van Nijmegen bevinden zich verschillende protocollen, waaronder het voluntair protocol van het schepengericht, over het algemeen het schepenprotocol genoemd. Dit loopt van 1410 tot 1810 met enkele hiaten. Hierin staan niet alle voluntaire akten maar over het algemeen de transporten (overdrachten), pandveiligheden (hypotheken) en recognitiën (erkenningen van eigendom, schuld, borgstelling of volmacht) en morgengaven.
Voor enkele soorten akten zijn er in de loop van de tijd afzonderlijke protocollen aangelegd zoals voor transporten, huwelijksvoorwaarden, volmachten en testamenten.

Toelichting index schepenprotocol
Het grootste deel van het schepenprotocol is nu op naam en locatie doorzoekbaar via de Digitale Studiezaal. Vrijwilligers van het archief werken al jaren aan de invoer van de gegevens uit deze bron. Op dit moment zijn in de Digitale Studiezaal beschikbaar:
*alle akten in het schepenprotocol uit de periode 1596-1808 (inv.nrs. 1866-2010)
*het protocol van recognitiën en donatiën (1797-1809) (inv. nrs. 2011-2012)
*het protocol van akten buiten Nijmegen waarvan registratuur is verzocht (1762-1810) (inv.nrs. 2220-2233)
*het protocol van besloten testamenten (1675-1809) (inv.nrs. 2251-2262)
*het protocol van testamenten en tochten (1793-1802) (inv. nrs. 2589-2591)
NL(Gelderland / Limburg)
Stichting Oud-Nijkerk en Museum NijkerkAl vanaf 1968 verzamelen we de bijzondere verhalen en onderwerpen van Nijkerk. Ook verrichten we onderzoek en publiceren we artikelen. Veel van de resultaten zijn te vinden via de onderstaande pagina’s.
-Topstukken en -verhalen
-Nijkerkse Canon
-Kenniscentrum
-Collectie Gelderland
NL(Gelderland)
Streekarchief Bommelerwaard (nu overgegaan naarDit archief is overgegaan naar link in Tiel. De Bommelerwaard bestaat sinds 1 januari 1999 uit twee gemeenten: Zaltbommel en Maasdriel. Het is de laatste bestuurlijke verandering in de Bommelerwaard sinds de instelling van deze vorm van lokaal bestuur in 1810. Sinds 1810 heeft de Bommelerwaard zes gemeentelijke herindelingen meegemaakt. De veranderingen kunt u volgen aan de hand van de kaartjes op de site. Via die kaartjes kunt u informatie oproepen over de (voormalige) gemeenten, zoals de kernen die ertoe behoorden, het inwoneraantal, het gemeentewapen, de namen van de burgemeester(s) enzovoorts.NL(Gelderland)
Streekarchivariaat De Liemers en DoesburgHet StreekArchivariaat de Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Angerlo, Didam, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Wehl, Westervoort en Zevenaar. Klik op een plaats op de onderstaande kaart voor meer informatie over de archieven in die plaats.

NL(Gelderland)
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe w.o. Oud Rechterlijk Archief HarderwijkIn de vijf gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek) die deelnemen aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe kunt u gratis onderzoek komen doen in de archieven en collecties die er beheerd worden.
Nieuw: Oud Rechterlijk Archief Harderwijk: Vrijwillige rechtspraak.
30 Recognitieboeken (inv.nr. 129 t/m 158) zijn gefotografeerd en op internet te zien (periode 1453 - 1811)
De vrijwillige rechtspraak of voluntaire zaken betreft aangelegenheden die men tegenwoordig bij de notaris afhandelt. Aangezien er voor 1811 niet overal notarissen in Nederland waren, o.a. in Gelderland, ging men naar de plaatselijke rechterlijke ambtenaar voor dergelijke aangelegenheden.
Welke zaken kunnen we in de protocollen betreffende de vrijwillige rechtspraak zoal aantreffen. Te denken valt aan:
◦overdrachten (transporten)
◦verpandingen
◦bezwaringen (hypotheken)
◦testamenten
◦huwelijksvoorwaarden
◦boedelinventarissen
◦boedelscheidingen
Soms zitten de akten m.b.t. vrijwillige zaken tussen de akten m.b.t. de civiele zaken. In dat geval wordt dat in de inleiding van de inventaris aangegeven.
NL(Gelderland)
Streekarchivariaat NW-Veluwe (Belgenkampen 1914-1918)Gemeenten: Elburg-Ermelo-Harderwijl-Nunspeet-Oldebroek.
Extra: Bevolkingsregister Elburg deel 6 en 7
(=vluchtelingen en vreemdelingen)met vele namen uit België:
Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Datum: Deel: Bladzij:

Toelichting: Belgische vluchtelingen 1914-1918:
De hevige gevechten, maar vooral verwoestingen en moordpartijen door het Duitse leger deden duizenden Belgen op de vlucht slaan. Naarmate het Duitse leger verder richting Frankrijk oprukte zwol hun aantal tot ongekende proporties. In oktober, na de val van Antwerpen, hadden bijna twee miljoen Belgen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Hiervan vond een miljoen voor korte of langere tijd een veilig onderdak in Nederland. Met name na de val van Antwerpen werd ons land overspoeld met vluchtelingen, zowel burgers als militairen.
De eerste duizenden vluchtelingen uit de regio rond Luik werden in de grensstreek van Limburg opgevangen door inderhaast opgerichte particuliere comités. Zij werden eerst opgevangen bij mensen thuis, later in kerken, fabrieken en scholen. Spoedig nam de vluchtelingenstroom uit België toe tot vele tienduizenden per dag en schoot de opvang door particulieren tekort. De overheid moest bijspringen. Vluchtelingen werden nu ook ondergebracht in leegstaande kazernes en in haastig opgezette tentenkampen, niet alleen in het grensgebied maar vooral ook dieper ons land in. Veel Belgische vluchtelingen kwamen op de Veluwe terecht. Burgervluchtelingen werden hier in eerste instantie opgevangen in het legerkamp te Oldebroek bij 't Harde. Zij werden spoedig overgeplaatst naar een speciaal voor hen op de heide gebouwd kamp, vluchtoord Nunspeet. Dit was een compleet houten dorp met slaapbarakken, eetzalen, scholen, kerk, theater, polikliniek en crèches voor 7.000 vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Ook bij Ede en bij Uden verrezen dergelijke houten dorpen waarin Belgische vluchtelingen onder beperkte bewegingsvrijheid werden ondergebracht.
België / NL(Gelderland)
Vereniging Veluwse Geslachten (Gld)In 1975 is de vereniging opgericht. De Veluwe heeft een rijke geschiedenis. Genealogisch onderzoek levert een bijdrage daaraan. Tot de Veluwe behoren de volgende steden en dorpen: Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoevelaken, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Terwolde, Veessen, Voorst en Wageningen. Met gegevens uit diverse Veluwse DTB-boeken.
Zie ook de gelinkte websites van diverse leden.
NL(Gelderland)
Welkom bij het Gelders Archief (ook online zoeken)De collectie bestaat uit historische documenten (papier, audiovisueel, digitaal) uit en over Gelderland en de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe. Het oudste stuk dateert uit 1076, het jongste is de uitzending van RTV Gelderland van gisteren.
U kunt gelijk vanaf de homepage met een zoekterm gaan zoeken: In het zoekresultaat wordt de zoekterm door de hele inventaris heen met geel gemarkeerd.
Onder inventaris vindt u de volledige inventaris. Door steeds te klikken op het/de woord(en) die ‘vet’ worden weergegeven komt u uiteindelijk uit bij de (met geel gemarkeerde) zoekterm.
NL(Gelderland)
categorie: atlassen en landkaarten
Arneym, zo luidt de eerste schriftelijke vermelding van Arnhem.Arneym is ook de naam van deze website over de geschiedenis en de monumenten van de stad.
In Arneym is een kerk die 1 pond belasting betaalt
Zo staat het in een goederenlijst (link) uit 893 na Christus van het klooster in Prüm (Duitsland – Eifel). Het is de oudste schriftelijke vermelding van Arnhem. Maar er is meer dan een kerk(je), er zijn ook boerderijen. De boeren betalen hun belasting niet alleen in ponden geld, maar vooral in natura: rogge, een kip en varkens. Kerk en boerderijen liggen in de onmiddellijke nabijheid van een beek. Die beek is de levensader van het middeleeuwse dorp Arneym en voorziet mens, vee en akker van water. De Jansbeek is tegenwoordig in de binnenstad onder de grond gestopt en letterlijk ‘onzichtbaar verleden’ geworden. Stroomopwaarts is de beek nog in volle glorie te zien.
Met het vertrek van de Romeinen braken 'de donkere middeleeuwen' aan. Over de geschiedenis van de stad tussen 400 en 800 na Christus is niet veel bekend.
NL(Gelderland)
Uitgeverij van Tilt, NijmegenSinds 1996 bouwen we aan een breed non-fictie-fonds met boeken over cultuur, geschiedenis, literatuur en filosofie. Of het nu architectuur, psychoanalyse, literatuurkritiek of de ontstaansgeschiedenis van Nederland betreft: we maken er bijzondere uitgaven over, waarbij vormgeving en illustraties een prominente rol spelen. Daarnaast geven we twee tijdschriften uit: Filter en De Boekenwereld.

Uitgever van minstens 10 Historische Atlassen
NL(Gelderland)
categorie: beeldbanken
Regionaal Archief Rivierenland (208.362 pagina's kranten vanaf 1756 t/m 2008)Welkom op de nieuwe website van het Regionaal Archief Rivierenland.
Deze nieuwe website vervangt de oude sites van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard en het Regionaal Archief Rivierenland. Alle informatie vindt u voortaan op één plaats op het internet.

Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel.
Ook de dorpen link zijn vermeld !
NL(Gelderland)
Arneym, zo luidt de eerste schriftelijke vermelding van Arnhem.Arneym is ook de naam van deze website over de geschiedenis en de monumenten van de stad.
In Arneym is een kerk die 1 pond belasting betaalt
Zo staat het in een goederenlijst (link) uit 893 na Christus van het klooster in Prüm (Duitsland – Eifel). Het is de oudste schriftelijke vermelding van Arnhem. Maar er is meer dan een kerk(je), er zijn ook boerderijen. De boeren betalen hun belasting niet alleen in ponden geld, maar vooral in natura: rogge, een kip en varkens. Kerk en boerderijen liggen in de onmiddellijke nabijheid van een beek. Die beek is de levensader van het middeleeuwse dorp Arneym en voorziet mens, vee en akker van water. De Jansbeek is tegenwoordig in de binnenstad onder de grond gestopt en letterlijk ‘onzichtbaar verleden’ geworden. Stroomopwaarts is de beek nog in volle glorie te zien.
Met het vertrek van de Romeinen braken 'de donkere middeleeuwen' aan. Over de geschiedenis van de stad tussen 400 en 800 na Christus is niet veel bekend.
NL(Gelderland)
Audiovisueel Archief GelderlandNL(Gelderland)
De geschiedenis van de provincie Gelderland in beeldMijnGelderland.nl is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed in de provincie Gelderland. Op de site wordt zoveel mogelijk informatie over alle vormen van erfgoed in Gelderland verzameld. U vindt hier o.a. de verhalen die rondom de uitzendingen van de Geschiedenisbus zijn samengesteld, maar u kunt ook zoeken in de uitgebreide ansichtkaartencollectie 'Gelderland in beeld', de database van Collectie Gelderland met foto's en informatie van meer dan 44.000 objecten uit 22 Gelderse musea en in de catalogus van alle Gelderse openbare bibliotheken. Daarnaast bevat MijnGelderland.nl een agenda, nieuwsberichten en talloze links naar archieven, musea, bibliotheken en instellingen voor cultuureducatie. Heeft u een vraag over erfgoed en kunt u het antwoord niet op de site vinden? Klik dan op de knop 'Stel een vraag' en uw vraag wordt beantwoord door een team van bibliothecarissen en/of specialisten op het gebied van Gelders erfgoed.

NL(Gelderland)
Fotocollectie EdeIn onze fotocollectie zijn foto's opgenomen van panorama's, straatbeelden, natuur, evenementen en nog veel meer. Oude foto's en ansichtkaarten uit de collectie van het Gemeentearchief, maar ook meer recente foto's uit de collectie van de afdelingen Communicatie en Realisatie.NL(Gelderland)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
Gelderland in BeeldNL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelHet Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede met de kernen Bennekom, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967) en de Gemeente Scherpenzeel. Ook vindt u hier vele particuliere archieven, documentatie-verzamelingen, kranten, boeken, kaarten en foto’s. Het merendeel van deze archiefstukken is openbaar en in te zien in de studiezaal of op deze website.NL(Gelderland)
Genealogie Rob Croes Nijmegen - Kleve (regio Duffelt of Düffel) (+ fotos Oud Hatert)De naam C(K)roes waarnaar ik onderzoek doe, komt het meeste voor tussen Nijmegen en Kleef (Kleve). Deze streek heet Duffelt (Düffel, Deutsch). Verbindingen met De Achterhoek zijn er ook. Rond 1650 zijn er sporen naar Koerland, nu een westelijk deel van Letland. De Ridderordes hebben in de vroege middeleeuwen daar lange tijd het gezag uitgeoefend.
De personen uit de kwartierstaat Croes komen voor 90% uit de regio Nijmegen - Kleve.
De naam Tromp uit de kwartierstaat heeft zijn zwaartepunt in het Land van Maas en Waal en is uitgewaaierd via Erlecom naar Nijmegen.
NL(Gelderland)
Grasduinen in de rijke verzamelingen van 29 Gelderse museaOp deze site vindt u meer dan 65.000 voorwerpen van diverse musea uit Gelderland.
Zomaar even in de database grasduinen of juist op zoek naar dat ene object of die bijzondere collectie, u zult vele topstukken van Gelderse musea tegenkomen. Collectie Gelderland biedt u een kijkje achter de schermen. Naast de voorwerpen die daadwerkelijk in het museum te bezichtigen zijn, worden ook objecten getoond die zelden of nooit te zien zijn in het museum. Omdat deze voorwerpen te kwetsbaar zijn om uit het depot te worden gehaald bijvoorbeeld.
NL(Gelderland)
Historische Beeldbank WageningenOp deze site kunt u
•de beeldverzamelingen bekijken (ruim 12.000 beelden) van het Gemeentearchief Wageningen, museum De Casteelse Poort en historische vereniging Oud-Wageningen. U kunt op elk willekeurig woord zoeken.
•zoeken en bladeren in de Wageningsche Courant van 1855 tot 1947. Klik daarvoor op de afbeelding van de Wageningsche Courant links op deze pagina.
NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud VeenendaalHet statutaire doel van de vereniging is:
•behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
•het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen;
•het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft;
•verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.
NL(Gelderland)
Kaarten en luchtfoto's historisch NijmegenHistorische @tlas Nijmegen
De Historische @tlas Nijmegen bestaat uit een aantal kaarten. Via deze kaarten kunt u een schat aan informatie vinden over de geschiedenis van specifieke locaties in Nijmegen, zoals straten en huizen en hun bewoners, vaak tot eeuwen terug.

Historische kaarten Nijmegen
Deze collectie omvat ruim zestig kaarten en plattegronden die de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen door de eeuwen heen laten zien. Voor wat betreft de Prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen gaat het om gereconstrueerde kaarten; de oudste originele stadsplattegronden van Nijmegen dateren pas uit de zestiende eeuw. Al deze gedigitaliseerde kaarten zijn gekoppeld aan de huidige plattegrond van Nijmegen. Dat maakt het mogelijk om de historische kaarten over de huidige kaart te projecteren.
NL(Gelderland)
Noviomagus, geschiedenissite van NijmegenVeel info over Nijmegen waaronder de geschiedenis, ansichtkaarten, prenten & gravures, plattegronden, oude en recente foto's van straten, enz.NL(Gelderland)
Oudheidkundige kring gem. Voorst (met DTB's en Verpondings-kohier's)De doelstelling van de OKV is de bevordering van de kennis van land en volk van de gemeente Voorst en directe omgeving.De vereniging wil haar doel bereiken door het houden van lezingen en tentoonstellingen, het bevorderen van onderzoek naar de lokale geschiedenis, het verwerven of bevorderen van bewaring van archieven en historische voorwerpen en het samenwerken met anderen die een gelijk doel nastreven. De transcriptie''s van de DTB boeken van Wilp, Terwolde, Twello, Voorst en Nijbroek zijn online te raadplegen. Ook diverse Verpondingskohieren zijn op de site in te zien. De fotocollectie is nog in opbouw maar zal ongetwijfeld een waardevolle bron zijn wanneer deze wordt gevuld.NL(Gelderland)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.
Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
Wanneer u weet welke archiefstukken u wilt komen inzien, kunt u de gewenste stukken opvragen. Dat kan vooraf per e-mail of in de studiezaal van het archief.

De Collecties vindt u hier: link
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Rivierenland (Blad: De Drie Steden)Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.
Zoekt u naar informatie over uw huis of buurt, over uw voorouders of over een vereniging, bedrijf of maatschappelijke gebeurtenis in de regio? Een grote kans dat u bij het RAR iets kunt vinden. Wilt u oude foto’s of kaarten bekijken, oude kranten lezen of informatie zoeken in boeken en tijdschriften? Het RAR heeft een omvangrijke collectie.
Het meeste is openbaar en de toegang is gratis. U kunt de informatie gebruiken voor persoonlijke documentatie, voor een artikel, boek, lesbrief, werkstuk, expositie of voor jubileumactiviteiten.
De centrale database op deze website bevat een overzicht van onze informatiebronnen. De inhoud van De Drie Steden, het tijdschrift van het RAR met artikelen over regionale geschiedenis, vindt u hier.
NL(Gelderland)
Streekarchivariaat NW-Veluwe (Belgenkampen 1914-1918)Gemeenten: Elburg-Ermelo-Harderwijl-Nunspeet-Oldebroek.
Extra: Bevolkingsregister Elburg deel 6 en 7
(=vluchtelingen en vreemdelingen)met vele namen uit België:
Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Datum: Deel: Bladzij:

Toelichting: Belgische vluchtelingen 1914-1918:
De hevige gevechten, maar vooral verwoestingen en moordpartijen door het Duitse leger deden duizenden Belgen op de vlucht slaan. Naarmate het Duitse leger verder richting Frankrijk oprukte zwol hun aantal tot ongekende proporties. In oktober, na de val van Antwerpen, hadden bijna twee miljoen Belgen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Hiervan vond een miljoen voor korte of langere tijd een veilig onderdak in Nederland. Met name na de val van Antwerpen werd ons land overspoeld met vluchtelingen, zowel burgers als militairen.
De eerste duizenden vluchtelingen uit de regio rond Luik werden in de grensstreek van Limburg opgevangen door inderhaast opgerichte particuliere comités. Zij werden eerst opgevangen bij mensen thuis, later in kerken, fabrieken en scholen. Spoedig nam de vluchtelingenstroom uit België toe tot vele tienduizenden per dag en schoot de opvang door particulieren tekort. De overheid moest bijspringen. Vluchtelingen werden nu ook ondergebracht in leegstaande kazernes en in haastig opgezette tentenkampen, niet alleen in het grensgebied maar vooral ook dieper ons land in. Veel Belgische vluchtelingen kwamen op de Veluwe terecht. Burgervluchtelingen werden hier in eerste instantie opgevangen in het legerkamp te Oldebroek bij 't Harde. Zij werden spoedig overgeplaatst naar een speciaal voor hen op de heide gebouwd kamp, vluchtoord Nunspeet. Dit was een compleet houten dorp met slaapbarakken, eetzalen, scholen, kerk, theater, polikliniek en crèches voor 7.000 vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Ook bij Ede en bij Uden verrezen dergelijke houten dorpen waarin Belgische vluchtelingen onder beperkte bewegingsvrijheid werden ondergebracht.
België / NL(Gelderland)
Ver. Oud-ApeldoornKanaal Noord te Apeldoorn.
Het betreft het gedeelte aan het kanaal bij de Deventerbrug. Het Schilderij op canvas is niet gesigneerd. Gezien de huisjes die er staan moet het erg oud zijn. Afmeting: 50 X 40. Ben op zoek naar de naam van de schilder. Het zou een schipper kunnen zijn die aan de andere kant met zijn boot heeft gelegen. Maar hoe dan ook, hij of zij zal gezien het jaartal waarschijnlijk niet meer leven. Archief: Jan Huiskamp.
NL(Gelderland)
Welkom bij het Gelders Archief (ook online zoeken)De collectie bestaat uit historische documenten (papier, audiovisueel, digitaal) uit en over Gelderland en de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe. Het oudste stuk dateert uit 1076, het jongste is de uitzending van RTV Gelderland van gisteren.
U kunt gelijk vanaf de homepage met een zoekterm gaan zoeken: In het zoekresultaat wordt de zoekterm door de hele inventaris heen met geel gemarkeerd.
Onder inventaris vindt u de volledige inventaris. Door steeds te klikken op het/de woord(en) die ‘vet’ worden weergegeven komt u uiteindelijk uit bij de (met geel gemarkeerde) zoekterm.
NL(Gelderland)
categorie: begraafplaatsen
Welkom bij het Regionaal Archief NijmegenHet archief stelt steeds meer informatie digitaal beschikbaar op de internetpagina. In de Beeldbank kunt u een groot deel van onze fotocollectie raadplegen, De Gelderlander van 1856 tot en met 1956 is doorzoekbaar en in de Historische @tlas vindt u ondermeer de perceelsgeschiedenis van de Nijmeegse binnenstad van 1730 tot 1832. Met behulp van de Bibliotheekcatalogus en Archieven en inventarissen kunt u uw bezoek aan de studiezaal thuis al voorbereiden. NL(Gelderland)
categorie: beroepen
De Hoge Banken van Zaltbommel, Tuil, Deil, Driel en Zuilichem ( Schepenbanken in de Betuwe)Tot 1335 maakte men in de Tielerwaard en Bommelerwaard gebruik van de schepenbank in Zaltbommel (link). In dat jaar werd het gebied opgesplitst: op 27 maart 1335 werden de schepenbanken van Tuil, Deil (link), Zuilichem (link) en Driel (link) opgericht. Zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 1, No 302, pag. 348.
Oudere schepenbrieven van Zaltbommel die qua gebied vielen onder de nieuwe rechtbanken bleven daarna "in haar macht" maar moesten worden gericht met de richter en schepenen waar het gebied onder viel. (NB. een merkwaardige uitzondering vormt nr. 421 van het Cartularium der Abdij Marienweerd, op 5 dec. 1333. Deze betreft land in Ophemert en de schenking vindt plaats voor schepenen van Tiel).
Vanaf 1335 zouden er dus boeken moeten zijn geweest waarin de actes werden genoteerd van de Bank van Tuil. Tegenwoordig beginnen de bewaarde boeken rond 1525 en is er een gat van vrijwel 200 jaar.
In het verleden zijn wel eens publicaties geweest over schepenen van Tuil in die vermiste periode (o.a. door J.D. Wagner) maar dat zijn fragmentarische lijstjes. In allerlei archieven en boekwerken komen actes (charters) voor uit die vermiste periode. Het zou daarom mogelijk moeten zijn om tot een soort 'reconstructie' te komen van deze schepenbank.
Er blijkt veel beschikbaar. Inmiddels zijn er van vrijwel alle jaren voor 1525 één of meer actes verzameld en dus ook vele schepenen bekend; op dit moment betreft het 1373 vermeldingen.
Verrassend was de ontdekking dat in de Collectie van Spaen aantekeningen voorkomen van charters die niet meer bestaan: "de + zijn als onnodig verscheurt" staat genoteerd bij een lijst van het Huis Waardenburg. Deze markering komt met enige regelmaat voor, helaas.
Deze verzameling omvat aanzienlijk meer dan wat tot nu gepubliceerd is, en er zijn nog vele vindplaatsen bekend. NB. veel van de ingevoerde teksten zijn nu nog fragmenten, welke in de loop der tijd zullen worden aangevuld.
Maar er zijn meer vermiste periodes. Onder andere ontbreken van de Bank van Tuil actes over de periode 1573-1576 en 1631-1637. Ook daarvan worden soms afschriften gevonden die hier zullen worden gepubliceerd.
NL(Gelderland)
Digitale encyclopedie BerghBerghapedia is een initiatief van de Heemkundekring Bergh. Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van het land van Bergh (d.w.z. de voormalige gemeente Bergh) op internet te maken. Berghapedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen.NL(Gelderland)
Het Biografisch Woordenboek Gelderland (afgekort: BWG)In het BWG staan korte biografieën van (overleden) mannen en vrouwen die op uiteenlopende manieren een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de provincie Gelderland. Klik hier voor een lijst met alle biografieën in het Biografisch Woordenboek Gelderland, of zoek met het formulier.
Ook zijn hun Beroepen, functies en hoedanigheden vermeld. Deze lijst is automatisch gegenereerd op basis van de tekst van de biografieën, en kan daarom ongebruikelijke aanduidingen bevatten
NL(Gelderland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Nikkels: Papiermolens en papiermolenaars op de VeluweSite van Jeroen en Gerdien Nikkels.
Allereerst is er een overzicht van alle papiermolens die er op de Veluwe geweest zijn. Deze zijn gegroepeerd naar de beek waaraan ze stonden en dan stroomafwaarts geordend. Hierbij is de Veluwe in vier gebieden verdeeld, te beginnen bij het gebied in en om Apeldoorn waar de meeste papiernijverheid te vinden was, daarna de Noord-Veluwe, vervolgens de Zuid-Veluwe, en tot slot de papiermolens op de West-Veluwe. Het overzicht bevat tevens de index van de genoemde boeken van Hardonk, Voorn en Hagens.

Vanuit het overzicht kun je doorklikken naar de verschillende beken en gebieden, daar worden de molens in meer detail beschreven. Van elke watermolen worden de chronologische feiten genoemd met voor zover bekend de namen van eigenaren, pachters en papiermakers. Tevens is er een kaartje met de (toenmalige) lokatie van de molen.

Er is een aparte index van papiermakers gemaakt, waarin alle namen alfabetisch opgenomen zijn. Van de meeste papiermakers hebben we gezinsbladen toegevoegd. Klik op de nummers achter de namen om bij zo'n gezinsblad uit te komen. Bij elke familie op zo'n gezinsblad staat weer een lijst van de papiermolens waar ze werkzaam geweest zijn. Veel informatie komt uit de genoemde boeken. Het bleek al snel dat er diverse fouten in deze boeken staan. Daarom is het meeste gecontroleerd met gegevens uit archieven. Voor de smeuige verhalen uit het leven van deze papiermakers ben je echt op deze boeken aangewezen.
NL(Gelderland)
categorie: bronnen
Bibliothekeek Oost-Achterhoek - GenealogieDe website van Bibliotheek Oost-Achterhoek kent vanaf heden een bijzondere aanvulling. Iedereen die in genealogie is geïnteresseerd kan vanaf die zaterdag digitaal de collectie stamboomfragmenten van dr. Das uit Winterswijk bekijken. Een dergelijke uitbreiding van de digitale dienstverlening van Bibliotheek Oost-Achterhoek is een primeur in Nederland. Geen enkele openbare bibliotheek in Nederland kent op de website een soortgelijke optie. Rechts in het menu is een knop geplaatst om rechtstreeks naar deze collectie te gaan.NL(Gelderland)
Burgerlijke Stand ZederikHier vindt u digitale informatie met betrekking tot het openbare gedeelte van de registers van de burgerlijke stand, beginnende in 1812/1813, van de voormalige gemeenten:
-Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven.
Het betreft (in alfabetische volgorde) per vm gemeente:
-Echtscheidingen
-Geboorten
-Huwelijken
-Naamswijziging
-Overlijden
-Partnerschap
NL(Gelderland / Utrecht)
CODA: Bevolkingsregister van Apeldoorn onlineBevolkingsregister van Apeldoorn gedigitaliseerd: meer dan een kwart miljoen Apeldoorners online. Het bevolkingsregister is een onmisbare bron voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis. Maar het bevolkingsregister geeft nog veel meer informatie: over samenstelling, migratie, groei en afname van de bevolking, over beroepen en godsdienst, over armoede en rijkdom. Het is daarmee dé sleutel tot het dagelijks leven van de Apeldoorners in de periode 1829-1939.
In het bevolkingsregister online kunt u zoeken naar achternamen en voornamen, binnen bepaalde periodes en aan de hand van geboorteplaatsen. Van de gevonden resultaten kunt u vervolgens een scan oproepen.
De registers werden ingedeeld op basis van wijk en huisnummer. Het ging daarbij om de volgende wijken:
Apeldoorn dorp
Zevenhuizen
Brink en Orden
Wormen
Woudhuis, Anklaar en Broekland
Beemte, Wenum en Wiessel
Het Loo , Noord Apeldoorn
Hoog Soeren, Utteld (Uddel), Meerveld en Kootwijk
Beekbergen dorp
Lieren en Oosterhuizen
Engeland en Ugchelen
Loenen en Zilven
Na 1849 werden de hierboven nog samengevoegde wijken/dorpen apart benoemd. Meerveld en Kootwijk vervielen, maar Hoenderloo kwam er bij.
NL(Gelderland)
De Hoge Banken van Zaltbommel, Tuil, Deil, Driel en Zuilichem ( Schepenbanken in de Betuwe)Tot 1335 maakte men in de Tielerwaard en Bommelerwaard gebruik van de schepenbank in Zaltbommel (link). In dat jaar werd het gebied opgesplitst: op 27 maart 1335 werden de schepenbanken van Tuil, Deil (link), Zuilichem (link) en Driel (link) opgericht. Zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 1, No 302, pag. 348.
Oudere schepenbrieven van Zaltbommel die qua gebied vielen onder de nieuwe rechtbanken bleven daarna "in haar macht" maar moesten worden gericht met de richter en schepenen waar het gebied onder viel. (NB. een merkwaardige uitzondering vormt nr. 421 van het Cartularium der Abdij Marienweerd, op 5 dec. 1333. Deze betreft land in Ophemert en de schenking vindt plaats voor schepenen van Tiel).
Vanaf 1335 zouden er dus boeken moeten zijn geweest waarin de actes werden genoteerd van de Bank van Tuil. Tegenwoordig beginnen de bewaarde boeken rond 1525 en is er een gat van vrijwel 200 jaar.
In het verleden zijn wel eens publicaties geweest over schepenen van Tuil in die vermiste periode (o.a. door J.D. Wagner) maar dat zijn fragmentarische lijstjes. In allerlei archieven en boekwerken komen actes (charters) voor uit die vermiste periode. Het zou daarom mogelijk moeten zijn om tot een soort 'reconstructie' te komen van deze schepenbank.
Er blijkt veel beschikbaar. Inmiddels zijn er van vrijwel alle jaren voor 1525 één of meer actes verzameld en dus ook vele schepenen bekend; op dit moment betreft het 1373 vermeldingen.
Verrassend was de ontdekking dat in de Collectie van Spaen aantekeningen voorkomen van charters die niet meer bestaan: "de + zijn als onnodig verscheurt" staat genoteerd bij een lijst van het Huis Waardenburg. Deze markering komt met enige regelmaat voor, helaas.
Deze verzameling omvat aanzienlijk meer dan wat tot nu gepubliceerd is, en er zijn nog vele vindplaatsen bekend. NB. veel van de ingevoerde teksten zijn nu nog fragmenten, welke in de loop der tijd zullen worden aangevuld.
Maar er zijn meer vermiste periodes. Onder andere ontbreken van de Bank van Tuil actes over de periode 1573-1576 en 1631-1637. Ook daarvan worden soms afschriften gevonden die hier zullen worden gepubliceerd.
NL(Gelderland)
De Oud-Rechterlijke Archieven (ORA) van de VeluweDe Oud Rechterlijke Archieven kunnen op vier verschillende manieren bemoeienis hebben gehad met uw voorouders, namelijk bij:
• Criminele rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij betrokken zijn geweest bij een misdrijf, die bestraft kon worden met een lijfstraf, in het ergste geval met de doodstraf (een ‘halszaak’)
• Civiele rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij een conflict hebben gehad met anderen bijvoorbeeld met hun buren
• Contentieuze rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij een overtreding hadden begaan die bestraft werd met een geldboete
• Voluntaire / vrijwillige rechtspraak
Vóór 1811 waren er in Gelderland (bijna) geen notarissen. Als uw voorouders een akte wilden opstellen betreffende onder andere:
- een testament
- een boedelscheiding
- een verkoop
- een geldlening
- huwelijkse voorwaarden
- een voogdijstelling
gingen zij – vrijwillig - naar een gericht
De kans om informatie te vinden over uw voorouders is bij deze rechtspraak het grootst.


Bij welke rechtsinstellingen in Gelderland kunt u deze informatie vinden? Zie hieronder.
NL(Gelderland)
Doetinchem - Digitale genealogische brongegevensEen website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek en ook daarbuiten. Welkom!

U bent online bij Genealogiedomein
en op bezoek bij Genealogie in de Achterhoek
Er zijn diverse documenten aanwezig van kerkelijke en/of burgerlijke gemeenten. Het betreft o.a. transcripties van de originele registers van doopboeken - trouwboeken - lidmatenboeken - begraafboeken - etc. Ook van de burgerlijke stand (na 1811) en van de zogenaamde municipaliteitshuwelijken (periode 1796-1811) is een aantal documenten beschikbaar. Tevens zijn er gegevens te vinden van bewerkingen (en ook digitale foto's) van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van diverse plaatsen en regelmatig worden relevante digitale genealogische items toegevoegd.
NL(Gelderland)
DTB-klappers van GelderlandOverzicht van de aanwezige DTB-registers in het Gelders Archief te Arnhem, zoals vermeld in de zogenaamde Blauwe Klappers.

Download hier de ZIP-files op de site van Bertha van Boven: link
NL(Gelderland)
Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V.Das Mosaik-Archiv ist eine familienkundliche Vereinigung und betreibt seit seiner Gründung im Jahr 1987 ein Archiv mit Kirchenbuchkopien, alphabetischen Registern, Nach- schlagewerken, Ahnenlisten, Bürgerbüchern, Familienchroniken und vielem mehr.Duitsland / NL(Gelderland)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
Gelders Archief: Familiegeschiedenis: Memories van SuccessieWat is een Memorie van Successie?
•In de memorie van aangifte deden de erfgenamen verplicht aangifte van het vermogen van een overledene (erfenis). Een belastingambtenaar stelde de Memorie van Successie op. Dit is een overzicht van de bezittingen en de schulden van de overledene en de verschuldigde successierechten (erfbelasting).
•Vóór 1878 hoefde men geen successierechten te betalen als men erfgenaam was in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen)
Wat kunt u zoal in een Memorie van Successie vinden?
•Naam van de overledene
•Plaats en datum van overlij­den
•Overzicht van de bezittingen en schulden (kadastrale aanduiding)
•Naam en woonplaats van de erfgenamen
En als er een testament is opgemaakt:
•Datum van het testament
•Naam van de notaris
NL(Gelderland)
Gelderse namen uit kerkboeken op internetVóór 1811 werd de bevolkingsadministratie bijgehouden door de kerken. Zij noteerden wie er was gedoopt, getrouwd of begraven. Deze administratie kan teruggaan tot in de 16e eeuw.
De index op een groot deel van de doop-, trouw- en begraafboeken tot 1811 (en binnen afzienbare tijd ook de afbeeldingen van de boeken zelf) is digitaal doorzoekbaar:

Zoekhulp   Doop-, trouw- en begraafboeken: link
Trefwoorden:
Begraafboek
Begraafboeken
Doopakte
Doopboek
Doopboeken
DTB
Genealogie
Overlijdensakte
RBS
Retroacta Burgerlijke Stand
Stamboom
Stamboomonderzoek
Trouwakte
Trouwboek
Trouwboeken
NL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelHet Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede met de kernen Bennekom, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967) en de Gemeente Scherpenzeel. Ook vindt u hier vele particuliere archieven, documentatie-verzamelingen, kranten, boeken, kaarten en foto’s. Het merendeel van deze archiefstukken is openbaar en in te zien in de studiezaal of op deze website.NL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelGemeentearchief Ede en Scherpenzeel:
Notariële archieven, Burgerlijke Stand, Gereconstrueerd Bevolkingsregister
Kranten, Militieregisters
Archievenoverzicht Ede, Archievenoverzicht Scherpenzeel
Bibliotheken, Webarchief, Collecties

Begin hier met zoeken in Archieval:
Archieval staat voor 'Archieven in de Vallei en Veluwe', het gezamenlijke portaal voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld, Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel.

•Tips om handig te zoeken:
•Akten en registers
•Archieven en Toegangen
•Beeldbanken
•Bibliotheken
NL(Gelderland)
Gemeentearchief Wageningen (met Archieven-overzicht)U vindt in het archievenoverzichteen overzicht van alle archieven die het gemeentearchief beheert, mét links naar inventarissen.
N.B. Als de naam van het archief rood is, dan kunt u de inventaris van dat archief openen door op de archiefnaam te klikken. Dat levert een interessante lijst op !

NL(Gelderland)
Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJsselOp het einde van de 1960-er jaren ontstond een "Werkgroep Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel", die zich tot doel stelde het beschikbare genealogische materiaal in dit gebied naar gezinnen te ordenen.
Zo werd een overzicht verkregen en een "terminus ad guem" gesteld: Volledig zicht op het oudste materiaal voorkomt dat er gezocht wordt naar gegevens die helemaal niet te vinden zijn.

Onder Genealogie link in de navigatiebalk vindt u informatie over het voorouderonderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen.
Onder het hoofdstuk Geschiedenis link worden de onderwerpen toegelicht waar de Stichting mee bezig is.
Onder Boeken link de boeken en andere uitgaven die de Stichting heeft uitgebracht of die spoedig zullen verschijnen.
Onder Bestellen link vindt u de voorwaarden en bestelformulieren.
NL(Gelderland)
Genealogie in de Achterhoek (veel DTB-gegevens)Een website voor digitale genealogische brongegevens in de Achterhoek. Er zijn diverse documenten aanwezig van de volgende kerkelijke en/of burgerlijke gemeenten: Aalten – Aerdt – Almen – Angerlo – Baak – Bahr en Lathum – Beltrum – Bergh – Borculo – Bredevoort – Bronkhorst – Brummen – Didam – Dinxperlo – Doesburg – Doetinchem – Dorth – Duiven – Eibergen – Etten – Geesteren (Gld) – Gelselaar – Gendringen – Gendringen en Etten – Gorssel – Groenlo – Groessen en ''t Loo – Haarlo – Harreveld – ’s-Heerenberg – Hengelo (Gld) – Herwen – Herwen en Aerdt – Hummelo – Hummelo en Keppel – Keppel – Laren (Gld) – Lichtenvoorde – Lobith – Lobith en Spijk – Lochem – Neede – Netterden – Olburgen en Drempt – Oud-Zevenaar – Pannerden – Rekken – Ruurlo – Silvolde – Steenderen (met gezinsreconstructies) – Terborg – Ulft – Varsseveld – Verwolde – Vorden – Warnsveld – Wehl – Westervoort – Winterswijk – Wisch – Zeddam – Zelhem – Zevenaar – Zutphen. Het betreft o.a. transcripties van de originele registers van doopboeken - trouwboeken - lidmatenboeken - begraafboeken - etc. Ook van de burgerlijke stand (na 1811) en van de zogenaamde municipaliteitshuwelijken (periode 1796-1811) is een aantal bewerkingen beschikbaar. Tevens zijn er gegevens te vinden van indexen van procesdossiers (Oud Rechterlijk Archief) en regelmatig worden relevante digitale genealogische items toegevoegd.NL(Gelderland)
Heerlijkheid BredevoortDeze website is bedoeld om historische en genealogische informatie uit te wisselen over de voormalige heerlijkheid Bredevoort. We bouwen hier aan een elektronisch archief met transcripties van bronnen die voor onderzoek in deze regio van belang zijn.NL(Gelderland)
Historische Kring BemmelIn de kringhuisvesting zijn de volgende gegevens ter inzage:
-doop, trouw en begraafregisters van Bemmel (gereformeerd 1623-1811, katholiek 1780-1811)
-bevolkingsregister van Bemmel en Haalderen (1920-1930)
-burgerlijke stand van Bemmel (huwelijken, overlijden)
-indexen op de protokollen van bezwaar van het Oud Archief van het Ambt Overbetuwe (1e serie 1654-1759, 2e serie 1759-1811)
-Index op de polderdistrict van Over- en Nederbetuwe (1400-1811)
-diverse kopieën/afschriften van notariële en rechterlijke archieven
-Kadastrale Atlas van Bemmel, Haalderen en Ressen
-Diverse jaargangen van genealogische tijdschriften (o.a. Gens Nostra, Centraal Bureau voor Genealogie)
-CD-ROM van de Vereniging Gelre met daarop:
- de registers op de Leenakteboeken
- grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland
- bijdragen en mededelingen 1898-1998
NL(Gelderland)
Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en BoerderijonderzoekInteresse in uw eigen familiegeschiedenis? Komen uw voorouders uit de Gelderse Achterhoek of de Liemers? Woonden ze op een boerderij? Wilt u wel eens weten wie ze waren, waar ze woonden, wat ze deden voor de kost, of ze bezittingen hadden, kortom wilt u uw familiegeschiedenis uitzoeken?Dan is het belangrijk te weten dat er een regionaal tijdschrift is dat wordt uitgegeven door de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek: het OOSTGELDERS TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE EN BOERDERIJONDERZOEK.

Met digitale bronnen uit Aalten, Lochem, Laren (Gld), Verwolde en Dinxperlo
NL(Gelderland)
Oudheidkundige kring gem. Voorst (met DTB's en Verpondings-kohier's)De doelstelling van de OKV is de bevordering van de kennis van land en volk van de gemeente Voorst en directe omgeving.De vereniging wil haar doel bereiken door het houden van lezingen en tentoonstellingen, het bevorderen van onderzoek naar de lokale geschiedenis, het verwerven of bevorderen van bewaring van archieven en historische voorwerpen en het samenwerken met anderen die een gelijk doel nastreven. De transcriptie''s van de DTB boeken van Wilp, Terwolde, Twello, Voorst en Nijbroek zijn online te raadplegen. Ook diverse Verpondingskohieren zijn op de site in te zien. De fotocollectie is nog in opbouw maar zal ongetwijfeld een waardevolle bron zijn wanneer deze wordt gevuld.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (blad: Van 't Erf van Ermel)Fraaie site van Ermelo. Onder het schoutambt vielen ook Nunspeet en Harderwijk. De site vermeldt ook de registers van naamsaanneming; ze zijn gesorteerd op oude naam (patroniem) én nieuwe ( achter)naamNL(Gelderland)
RAZ Informatieblad: Oud-rechterlijke-Archieven1. Wat zijn oud-rechterlijke archieven? Dat zijnde archieven die betrekking hebben op de rechtspraak vóór 1811. Tot 1811 werd de rechterlijke organisatie in Nederland gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan rechtskringen en hun bevoegdheden.

Gelderland was vóór het ontstaan van de Republiek aan het eind van de 16 eeuw verdeeld in 4 kwartieren, daarna in 3. Het Kwartier van Zutphen was er één van. De rechtspraak was verdeeld over de steden en vrije heerlijkheden; het platteland was verdeeld in ambten. Het Hof van Gelre en Zutphen was de hoogste rechterlijke instantie in Gelderland.
In dit informatieblad wordt uitsluitend aandacht besteed aan de oud-rechterlijke archieven die betrekking hebben op het werkgebied van het RAZ.
2. Wat voor informatie bieden de oud-rechterlijke archieven?Rechterlijke instellingen van vóór 1811 hadden verschillende competenties. Grofweg zijn de rechtskringen te verdelen in kringen met een lage jurisdictie en kringen met een hoge jurisdictie. Rechtskringen met de hoge jurisdictie hadden de bevoegdheid om misdaden waarop lijf- en onterende straffen stonden te behandelen. Deze competentie, waarbij tot maximaal de doodstraf mocht worden uitgesproken, noemt men de criminele rechtspraak. Rechtskringen die onder de lage jurisdictie vielen, beperkten zich alleen tot de twee andere competenties: de vrijwillige rechtspraak en de civiele rechtspraak.

Criminele rechtspraak: In deze categorie treft men zaken aan waarbij de wetgever uitging van díe gedragingen waarop een straf was gesteld en die ook daadwerkelijk tot een strafproces hebben geleid. Voorwerp van onderzoek was de verdachte in voorarrest. Het onderzoek was erop gericht achter de ware toedracht van het misdrijf te komen. De schriftelijke neerslag van dat onderzoek vindt u in de criminele protocollen, losse akten of registers van 'interrogatiën en attestatiën'. Deze laatste boeken kennen we ook wel onder de naam kondschapboeken. Verder vindt u in deze categorie verbalen van de verhoren en sententieboeken. Onderzoek in deze categorie levert informatie op over bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, verkrachting en fraude. De verdachten komen uit de eigen rechtskring, maar ook van daarbuiten. Daarbij valt dan te denken aan dagloners, landlopers en zigeuners.

Civiele rechtspraak, ook wel aangeduid als contentieuze rechtspraak: Bij deze competentie neemt de rechtskring geschillen tussen twee of meerdere partijen in behandeling. Ook de eenvoudige strafzaken die met een boete konden worden afgedaan vallen in deze categorie. Van deze eenvoudige zaken werden geen procesdossiers aangemaakt, in het gunstigste geval zijn er protocolboeken aangelegd. Van de schriftelijke procedure zijn wel vele archiefstukken opgemaakt en bewaard. In de sententieboeken staan de gewezen vonnissen, in de gerichtsboeken is de procesgang opgetekend en in kondschapboeken vindt u getuigenissen en interrogatiën. De vervolging en tenuitvoerlegging van vonnissen en besluiten vindt u in verschillende protocollen als badingboeken, gichtenboeken en akten van panding. Verder is van een groot aantal zaken een afzonderlijk procesdossier opgemaakt. Deze zijn geheel of gedeeltelijk samengesteld uit de hiervoor genoemde protocollen. De onder de civiele jurisdictie vallende zaken zijn bijvoorbeeld schuldkwesties, erfeniskwesties en beledigingen.

Vrijwillige rechtspraak,ook wel aangeduid als voluntaire rechtspraak: Bij deze rechtspraak gaat het om de registratie en afgifte van akten die particulieren op vrijwillige basis aan een gerecht voorlegden of die van haar werden verlangd. Het zijn zaken die we vandaag de dag bij de notaris laten passeren. Daarom wordt deze categorie soms ook aangeduid als "oud-notarieel archief". De soort akten die u bij de vrijwillige rechtszaak aantreft, zijn bijvoorbeeld: borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, (herroeping van) testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen en boedelinventarissen, vidimussen en attestaties de vita. Het is met name deze zeer uitgebreide categorie die veel informatie geeft over onze voorouders, hun bezittingen en doen en laten.

N.B.: Voor de periode ná 1811 wordt wat betreft de criminele en civiele rechtspraak verwezen naar de rechtbankarchieven die bij het Gelders Archief in Arnhem berusten. Voor de vrijwillige rechtspraak wordt verwezen naar de notariële archieven (zie informatieblad Notariële archieven).

NL(Gelderland)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.
Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
Wanneer u weet welke archiefstukken u wilt komen inzien, kunt u de gewenste stukken opvragen. Dat kan vooraf per e-mail of in de studiezaal van het archief.

De Collecties vindt u hier: link
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Rivierenland (Blad: De Drie Steden)Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.
Zoekt u naar informatie over uw huis of buurt, over uw voorouders of over een vereniging, bedrijf of maatschappelijke gebeurtenis in de regio? Een grote kans dat u bij het RAR iets kunt vinden. Wilt u oude foto’s of kaarten bekijken, oude kranten lezen of informatie zoeken in boeken en tijdschriften? Het RAR heeft een omvangrijke collectie.
Het meeste is openbaar en de toegang is gratis. U kunt de informatie gebruiken voor persoonlijke documentatie, voor een artikel, boek, lesbrief, werkstuk, expositie of voor jubileumactiviteiten.
De centrale database op deze website bevat een overzicht van onze informatiebronnen. De inhoud van De Drie Steden, het tijdschrift van het RAR met artikelen over regionale geschiedenis, vindt u hier.
NL(Gelderland)
Regionaalarchief ZutphenHet Regionaal Archief Zutphen (voorheen Stads- en Streekarchief Zutphen) bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen.Voor familieonderzoek (genealogie of stamboomonderzoek) kunt u terecht in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. Daar vindt u talloze bronnen die leiden naar uw voorouders. De bronnen zijn beschikbaar door middel van fotokopieën of microfiches van het origineel of door middel van transcripties. NL(Gelderland)
Schepenprocollen Nijmegen (met Index)Als de Link niet werkt: dan zoeken op 'Schepenprotocollen'
In het rechterlijk archief van Nijmegen bevinden zich verschillende protocollen, waaronder het voluntair protocol van het schepengericht, over het algemeen het schepenprotocol genoemd. Dit loopt van 1410 tot 1810 met enkele hiaten. Hierin staan niet alle voluntaire akten maar over het algemeen de transporten (overdrachten), pandveiligheden (hypotheken) en recognitiën (erkenningen van eigendom, schuld, borgstelling of volmacht) en morgengaven.
Voor enkele soorten akten zijn er in de loop van de tijd afzonderlijke protocollen aangelegd zoals voor transporten, huwelijksvoorwaarden, volmachten en testamenten.

Toelichting index schepenprotocol
Het grootste deel van het schepenprotocol is nu op naam en locatie doorzoekbaar via de Digitale Studiezaal. Vrijwilligers van het archief werken al jaren aan de invoer van de gegevens uit deze bron. Op dit moment zijn in de Digitale Studiezaal beschikbaar:
*alle akten in het schepenprotocol uit de periode 1596-1808 (inv.nrs. 1866-2010)
*het protocol van recognitiën en donatiën (1797-1809) (inv. nrs. 2011-2012)
*het protocol van akten buiten Nijmegen waarvan registratuur is verzocht (1762-1810) (inv.nrs. 2220-2233)
*het protocol van besloten testamenten (1675-1809) (inv.nrs. 2251-2262)
*het protocol van testamenten en tochten (1793-1802) (inv. nrs. 2589-2591)
NL(Gelderland / Limburg)
Stad en heerlijkheid BorculoNL(Gelderland)
Streekarchivariaat De Liemers en DoesburgHet StreekArchivariaat de Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Angerlo, Didam, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Wehl, Westervoort en Zevenaar. Klik op een plaats op de onderstaande kaart voor meer informatie over de archieven in die plaats.

NL(Gelderland)
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe w.o. Oud Rechterlijk Archief HarderwijkIn de vijf gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek) die deelnemen aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe kunt u gratis onderzoek komen doen in de archieven en collecties die er beheerd worden.
Nieuw: Oud Rechterlijk Archief Harderwijk: Vrijwillige rechtspraak.
30 Recognitieboeken (inv.nr. 129 t/m 158) zijn gefotografeerd en op internet te zien (periode 1453 - 1811)
De vrijwillige rechtspraak of voluntaire zaken betreft aangelegenheden die men tegenwoordig bij de notaris afhandelt. Aangezien er voor 1811 niet overal notarissen in Nederland waren, o.a. in Gelderland, ging men naar de plaatselijke rechterlijke ambtenaar voor dergelijke aangelegenheden.
Welke zaken kunnen we in de protocollen betreffende de vrijwillige rechtspraak zoal aantreffen. Te denken valt aan:
◦overdrachten (transporten)
◦verpandingen
◦bezwaringen (hypotheken)
◦testamenten
◦huwelijksvoorwaarden
◦boedelinventarissen
◦boedelscheidingen
Soms zitten de akten m.b.t. vrijwillige zaken tussen de akten m.b.t. de civiele zaken. In dat geval wordt dat in de inleiding van de inventaris aangegeven.
NL(Gelderland)
Streekarchivariaat NW-Veluwe (Belgenkampen 1914-1918)Gemeenten: Elburg-Ermelo-Harderwijl-Nunspeet-Oldebroek.
Extra: Bevolkingsregister Elburg deel 6 en 7
(=vluchtelingen en vreemdelingen)met vele namen uit België:
Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Datum: Deel: Bladzij:

Toelichting: Belgische vluchtelingen 1914-1918:
De hevige gevechten, maar vooral verwoestingen en moordpartijen door het Duitse leger deden duizenden Belgen op de vlucht slaan. Naarmate het Duitse leger verder richting Frankrijk oprukte zwol hun aantal tot ongekende proporties. In oktober, na de val van Antwerpen, hadden bijna twee miljoen Belgen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Hiervan vond een miljoen voor korte of langere tijd een veilig onderdak in Nederland. Met name na de val van Antwerpen werd ons land overspoeld met vluchtelingen, zowel burgers als militairen.
De eerste duizenden vluchtelingen uit de regio rond Luik werden in de grensstreek van Limburg opgevangen door inderhaast opgerichte particuliere comités. Zij werden eerst opgevangen bij mensen thuis, later in kerken, fabrieken en scholen. Spoedig nam de vluchtelingenstroom uit België toe tot vele tienduizenden per dag en schoot de opvang door particulieren tekort. De overheid moest bijspringen. Vluchtelingen werden nu ook ondergebracht in leegstaande kazernes en in haastig opgezette tentenkampen, niet alleen in het grensgebied maar vooral ook dieper ons land in. Veel Belgische vluchtelingen kwamen op de Veluwe terecht. Burgervluchtelingen werden hier in eerste instantie opgevangen in het legerkamp te Oldebroek bij 't Harde. Zij werden spoedig overgeplaatst naar een speciaal voor hen op de heide gebouwd kamp, vluchtoord Nunspeet. Dit was een compleet houten dorp met slaapbarakken, eetzalen, scholen, kerk, theater, polikliniek en crèches voor 7.000 vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Ook bij Ede en bij Uden verrezen dergelijke houten dorpen waarin Belgische vluchtelingen onder beperkte bewegingsvrijheid werden ondergebracht.
België / NL(Gelderland)
WEBSITE VAN MAYA EN TED BROUWER met o.a. transcripties van enkele DTB-boekenOp deze website vindt u, naast MAYA''''''''S QUILT PAGE, het voorlopig resultaat van ruim 15 jaar stamboomonderzoek. Uit de veelheid van gegevens heb ik de kwartierstaat van onze twee kinderen, Sonja en John, kunnen samenstellen, en daarnaast ook de parentelen van enkele van hun voorouders, te weten Brouwer, Geerlings, Hoogveldt en Wempe en bovendien mini-parentelen van hun Oekrainse voorouders Krischko en Hrischenko.
Geinspireerd door mijn schoonvader onderzocht ik de herkomst van de Velsink familie, zowel de Nederlands-Canadese tak, als ook de Indische tak.
Voor Indische vrienden stelde ik enkele Indische parentelen en kwartierstaten op.
De overige, voornamelijk Nederlandse genealogieen, parentelen en kwartierstaten stelde ik op voor vrienden en aangetrouwde familieleden.
Tot slot vindt u ook een aantal transcripties van doop- en trouwboeken van Aalsmeer, Hilversum, Mijdrecht, Noorden, Oudshoorn, Thamen en Wehl.
NL(Gelderland / Noord-Holland / Utrecht)
Wie woonden Waar in Wageningen ?In 2002 verscheen het standaardwerk Wie woonden waar in Wageningen van Dr. Ir. Anton C. Zeven: "De Dikke Zeven".
Anton Zeven verzamelde gedurende een periode van zo'n dertig jaar zo veel mogelijk gegevens over de huizen in de Wageningse binnenstad en de eigenaren en bewoners ervan. Het was een lijvig geheel, bestaande uit 5 delen. Per deel is een segment van de kadastrale kaart van de binnenstad van 1832 (sectie I) op deze pagina beschikbaar. Met die kaart naast de verschillende delen kunt u een goed overzicht houden van waar de verschillende percelen zich bevinden of bevonden. Het noorden ligt op deze kaarten rechtsboven. Het is een rijke verzameling van gegevens die per kadastraal perceel (met de nummering van 1832) zoveel mogelijk wetenswaardigheden vermeldt over het stuk grond, de bebouwing en de eigenaren en bewoners. Het is dan ook vooral een onderzoeksbron die de geïnteresseerde verder op weg kan helpen.
 
In overleg met de auteur heeft het Gemeentearchief Wageningen alle delen van DDZ op het web geplaatst. Daartoe werden bijgewerkte Word-bestanden door Anton Zeven beschikbaar gesteld. Het Gemeentearchief heeft de vormgeving iets veranderd en hier en daar de tekst gewijzigd en enkele afbeeldingen toegevoegd. In 2015 is deze nieuwe versie, 1902 pagina's dik, op de gemeentelijke website beschikbaar gesteld.
NL(Gelderland)
categorie: cursussen
Stamgenoten: Geen heden zonder verleden...Stamgenoten helpt beginners bij het starten van een stamboomonderzoek en het zoeken naar de geschiedenis van hun familie, hun Stamgenoten.

Maar: Laatste nieuws
Voorlopig geen cursussen/workshops
Wegens onvoorziene omstandigheden gaan in het voorjaar van 2018 geen cursus of workshops van start.
NL(Gelderland / Limburg / Noord-Brabant)
categorie: erfgoed
Arneym, zo luidt de eerste schriftelijke vermelding van Arnhem.Arneym is ook de naam van deze website over de geschiedenis en de monumenten van de stad.
In Arneym is een kerk die 1 pond belasting betaalt
Zo staat het in een goederenlijst (link) uit 893 na Christus van het klooster in Prüm (Duitsland – Eifel). Het is de oudste schriftelijke vermelding van Arnhem. Maar er is meer dan een kerk(je), er zijn ook boerderijen. De boeren betalen hun belasting niet alleen in ponden geld, maar vooral in natura: rogge, een kip en varkens. Kerk en boerderijen liggen in de onmiddellijke nabijheid van een beek. Die beek is de levensader van het middeleeuwse dorp Arneym en voorziet mens, vee en akker van water. De Jansbeek is tegenwoordig in de binnenstad onder de grond gestopt en letterlijk ‘onzichtbaar verleden’ geworden. Stroomopwaarts is de beek nog in volle glorie te zien.
Met het vertrek van de Romeinen braken 'de donkere middeleeuwen' aan. Over de geschiedenis van de stad tussen 400 en 800 na Christus is niet veel bekend.
NL(Gelderland)
De geschiedenis van de provincie Gelderland in beeldMijnGelderland.nl is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed in de provincie Gelderland. Op de site wordt zoveel mogelijk informatie over alle vormen van erfgoed in Gelderland verzameld. U vindt hier o.a. de verhalen die rondom de uitzendingen van de Geschiedenisbus zijn samengesteld, maar u kunt ook zoeken in de uitgebreide ansichtkaartencollectie 'Gelderland in beeld', de database van Collectie Gelderland met foto's en informatie van meer dan 44.000 objecten uit 22 Gelderse musea en in de catalogus van alle Gelderse openbare bibliotheken. Daarnaast bevat MijnGelderland.nl een agenda, nieuwsberichten en talloze links naar archieven, musea, bibliotheken en instellingen voor cultuureducatie. Heeft u een vraag over erfgoed en kunt u het antwoord niet op de site vinden? Klik dan op de knop 'Stel een vraag' en uw vraag wordt beantwoord door een team van bibliothecarissen en/of specialisten op het gebied van Gelders erfgoed.

NL(Gelderland)
De Graafschap in de MiddeleeuwenWelkom bij 'De Graafschap in de Middeleeuwen'. Deze website bevat vele hoofdstukken over de adel, hun (verdwenen) kastelen en hun wereld in de middeleeuwse Achterhoek en Liemers.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de migratie naar het content management systeem Joomla! Oude webadressen worden automatisch omgeleid naar het nieuwe webadres, totdat alle hoofdstukken zijn gemigreerd. Deze website is wellicht stokoud voor internetbegrippen (sinds 1998 aanwezig) en het onderwerp nog vele malen ouder, maar een modern jasje kan geen kwaad.
NL(Gelderland)
Erfgoed GelderlandGelders Erfgoed is het consulentschap voor erfgoed, musea en geschiedbeoefening in de provincie Gelderland. Gelders Erfgoed zet zich erfgoedbreed in voor het versterken van kwaliteit en professionaliteit via scholing en advies, projecten en publicaties, netwerken en monitoring. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij de samenwerking tussen onze aangesloten archieven, musea, historische verenigingen, monumentenorganisaties en andere relevante instellingen.NL(Gelderland)
Erfgoedcentrum Achterhoek en LiemersHet Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is een rijke bron van informatie over streekcultuur en -historie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie. Je kunt er onder meer terecht voor het uitzoeken van je stamboom, gegevens over gebouwen, dorpen, steden en wijken, boerderij- en veldnamen, geschiedenis van kerken, verenigingen en families en het nalezen van oude kranten. Tevens beheert het Erfgoedcentrum een prachtige collectie beeldmateriaal en streekliteratuur uit de Achterhoek en Liemers. Alle informatie wordt gratis beschikbaar gesteld via onze studiezaal en via onze website
Als je de streek wilt verkennen en beter leren kennen is een bezoek aan het Erfgoedcentrum een must. Kom naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem en ervaar de oorsprong en de omgeving.
NL(Gelderland)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelGemeentearchief Ede en Scherpenzeel:
Notariële archieven, Burgerlijke Stand, Gereconstrueerd Bevolkingsregister
Kranten, Militieregisters
Archievenoverzicht Ede, Archievenoverzicht Scherpenzeel
Bibliotheken, Webarchief, Collecties

Begin hier met zoeken in Archieval:
Archieval staat voor 'Archieven in de Vallei en Veluwe', het gezamenlijke portaal voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld, Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel.

•Tips om handig te zoeken:
•Akten en registers
•Archieven en Toegangen
•Beeldbanken
•Bibliotheken
NL(Gelderland)
Grasduinen in de rijke verzamelingen van 29 Gelderse museaOp deze site vindt u meer dan 65.000 voorwerpen van diverse musea uit Gelderland.
Zomaar even in de database grasduinen of juist op zoek naar dat ene object of die bijzondere collectie, u zult vele topstukken van Gelderse musea tegenkomen. Collectie Gelderland biedt u een kijkje achter de schermen. Naast de voorwerpen die daadwerkelijk in het museum te bezichtigen zijn, worden ook objecten getoond die zelden of nooit te zien zijn in het museum. Omdat deze voorwerpen te kwetsbaar zijn om uit het depot te worden gehaald bijvoorbeeld.
NL(Gelderland)
Heerlijkheid BredevoortDeze website is bedoeld om historische en genealogische informatie uit te wisselen over de voormalige heerlijkheid Bredevoort. We bouwen hier aan een elektronisch archief met transcripties van bronnen die voor onderzoek in deze regio van belang zijn.NL(Gelderland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Historische Kring BemmelIn de kringhuisvesting zijn de volgende gegevens ter inzage:
-doop, trouw en begraafregisters van Bemmel (gereformeerd 1623-1811, katholiek 1780-1811)
-bevolkingsregister van Bemmel en Haalderen (1920-1930)
-burgerlijke stand van Bemmel (huwelijken, overlijden)
-indexen op de protokollen van bezwaar van het Oud Archief van het Ambt Overbetuwe (1e serie 1654-1759, 2e serie 1759-1811)
-Index op de polderdistrict van Over- en Nederbetuwe (1400-1811)
-diverse kopieën/afschriften van notariële en rechterlijke archieven
-Kadastrale Atlas van Bemmel, Haalderen en Ressen
-Diverse jaargangen van genealogische tijdschriften (o.a. Gens Nostra, Centraal Bureau voor Genealogie)
-CD-ROM van de Vereniging Gelre met daarop:
- de registers op de Leenakteboeken
- grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland
- bijdragen en mededelingen 1898-1998
NL(Gelderland)
Historische Kring Bommelerwaard (Blad: Tussen de Voorn en Loevestein)De Historische Kring Bommelerwaard is in 1964 opgericht. De Kring is actief op het terrein van de geschiedenis, monumentenzorg en de archeologie van de Bommelerwaard en de genealogie van de Bommelerwaarders. De Bommelerwaard wordt omsloten door de rivieren Waal en Maas. In de streek liggen naast het stadje Zaltbommel de dorpen Aalst, Alem, Ammerzoden, Brakel, Bruchem, Gameren, Hedel, Heerewaarden, Hurwenen, Kerkdriel, Kerkwijk, Nederhemert, Nieuwaal, Poederoijen, Rossum, Velddriel, Well en Zuilichem. Bij enkele dorpen liggen nog kleine buurtschappen die onder een eigen naam bekend zijn zoals Berne, Delwijnen, Hoenzadriel, Hoorzik, Rome, Slijkwell, Wellseind en Wordragen. In het meest oostelijke puntje liggen de restanten van fort De Voorn, in het westelijke puntje ligt de vesting Loevestein.
50 jaargangen van het blad zijn verkrijgbaar op 1 DVD.
NL(Gelderland)
Historische Kring West-BetuweDe Historische Kring West-Betuwe verenigt ruim 400 leden die belang stellen in regionale geschiedenis of in hun Betuwse voorouders. Het werkgebied van de Kring is het deel van de 'Betuwe' dat ongeveer wordt begrensd door Lek en Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en Diefdijk. Waarbij wordt aangetekend dat o.a. Buren, Culemborg en Tiel zetels zijn van lokale historische verenigingen. De Kring bestaat sinds 1972, en voert als embleem een cirkelvormige afbeelding van Kasteel Goudenstein te Haaften, gesigneerd 'vGM' ofwel A.F. van Goelst Meyer, de vroegere kasteelheer van kasteel Waardenburg.NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud AsperenAan het begin van de 19e eeuw, tijdens de Franse overheersing werd de grondslag gelegd voor een nieuw verdedigingsstelsel van het latere Koninkrijk der Nederlanden. Onze hoofddefensie zou worden gevoerd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Evenals de Oude Waterlinie steunde de Nieuwe op uitgebreide- maar nu georganiseerde en beter beheersbare- inundaties, waarbij een reeks nieuwe forten en inlaatsluizen een belangrijke rol speelden. Deze militaire
en waterstaatkundige onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden gebouwd en regelmatig verbeterd in de periode 1816 tot 1881.
Het Fort bij Asperen en de bijzondere sluizen in de Linge maakten deel uit van dit verdedigingsstelsel, dat zich uitstrekte van Naarden en Muiden aan de Zuiderzee tot aan de Biesbosch voorbij Werkendam.
NL(Gelderland)
Mijn GelderlandVerzamelsite voor alle onderwerpen betreffende Gelderland: geloof, oorlog, streekgeschiedenis, archeologie, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, volkscultuur, landschap en vrije tijd; thema's, nieuws, agenda, verhalen, er op uit, overige.NL(Gelderland)
Mijn Gelderland: VeluweEen groot gebied dat we kenmerken als de Veluwe. Het landschap is zeer divers, met weilanden, bossen, heide, bossen, zandvlakten, beken en sprengen. Aan de oostzijde stroomt de rivier de IJssel en de westkant grenst aan het Veluwemeer.
Historisch zijn er eveneens verschillende kenmerken aan te geven. De stad Hattem verwierf in 1299 haar stadsrechten en behoorde tot de Hanze, een stedenverbond van Oostzee tot Brugge.
Een van de belangrijkste Hessenwegen (meestal bestaande zandwegen) liep van Midden Duitsland door de Dellen in Heerde naar Utrecht. Alle genoemde gemeenten zijn aangesloten aan een van de streekarchieven, die deze streek rijk is en die zowel overheidsarchieven beheren als particuliere archieven en andere documentaire bronnen, vrij te raadplegen voor elke belangstellende.
NL(Gelderland)
Nijmegen - NumagaNumaga is de vereniging voor de geschiedbeoefening van Nijmegen en omgeving. Zij werd in 1954 opgericht door een bont gezelschap van historici en amateurs onder de bezielende leiding van prof. L.J. Rogier. Numaga - de naam van Nijmegen in de Frankische tijd toen Karel de Grote hier zijn paleis bouwde - stimuleert de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. De vereniging wil het behoud van het cultuurbezit en het cultuureigene van Nijmegen en omgeving bevorderen en wil kennis daarover aankweken en verspreiden.NL(Gelderland)
Oudheidk. Ver.De oudheidkundige vereniging van de plaatsen Almen, Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen, Joppe en Kring van Dorth.NL(Gelderland)
Oudheidkundige kring gem. Voorst (met DTB's en Verpondings-kohier's)De doelstelling van de OKV is de bevordering van de kennis van land en volk van de gemeente Voorst en directe omgeving.De vereniging wil haar doel bereiken door het houden van lezingen en tentoonstellingen, het bevorderen van onderzoek naar de lokale geschiedenis, het verwerven of bevorderen van bewaring van archieven en historische voorwerpen en het samenwerken met anderen die een gelijk doel nastreven. De transcriptie''s van de DTB boeken van Wilp, Terwolde, Twello, Voorst en Nijbroek zijn online te raadplegen. Ook diverse Verpondingskohieren zijn op de site in te zien. De fotocollectie is nog in opbouw maar zal ongetwijfeld een waardevolle bron zijn wanneer deze wordt gevuld.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging "Arent thoe Boecop" ElburgDe site betreft Elburg, Doornspijk, Hoge Enk, 't Harde en Oostendorp. De vereniging is genoemd naar rentmeester Arent thoe Boecop die aan het eind van de 14e eeuw Elburg liet verplaatsen en ommuren i.o.v. Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van ZutphenNL(Gelderland)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.
Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
Wanneer u weet welke archiefstukken u wilt komen inzien, kunt u de gewenste stukken opvragen. Dat kan vooraf per e-mail of in de studiezaal van het archief.

De Collecties vindt u hier: link
NL(Gelderland)
Stichting Oud-Nijkerk en Museum NijkerkAl vanaf 1968 verzamelen we de bijzondere verhalen en onderwerpen van Nijkerk. Ook verrichten we onderzoek en publiceren we artikelen. Veel van de resultaten zijn te vinden via de onderstaande pagina’s.
-Topstukken en -verhalen
-Nijkerkse Canon
-Kenniscentrum
-Collectie Gelderland
NL(Gelderland)
categorie: familieberichten en bidprentjes
Familieberichten Gorinchem/Bommelerwaard en Heusden/AltenaDe gegevens komen uit kranten uit Gorinchem en Het Land van Heusden en Altena sinds 01-01-2002 tot en met 04-04-2007 en worden steeds aangevuld.
Uit het weekblad De Toren uit de Bommelerwaard zijn gegevens sinds 01-01-2000 aanwezig.
Uit het weekblad Het Kontakt uit de Bommelerwaard zijn gegevens sinds 01-01-2007 aanwezig.
NL(Gelderland / Noord-Brabant / Zuid-Holland)
categorie: familieverenigingen
"Somsen" Genealogy - All over the WorldSite van de familievereniging "Somsen"; een familie uit Aalten (NL).Australië / Canada / NL(Gelderland) / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Callenbach - De profeet van de VeluweHet doel van de Familiestichting Callenbach-Meerburg is het verschaffen van informatie over zowel het voor- als het nageslacht van ds. C.C. Callenbach en zijn vrouw C.H. Meerburg, middels deze site, alsook via het familieblad.
Ontbrekende informatie en correcties kunnen door de bezoeker doorgegeven worden, bijvoorbeeld via het gastenboek. Daarin zijn ook op- en aanmerkingen hartelijk welkom
NL(Gelderland)
De familie ReuzelVia deze pagina stellen we onze stamboom beschikbaar voor geïnteresseerden en hopen we in contact te komen met collega hobbyisten met wie we stukjes stamboom delen. Uitgangspunten zijn onze (groot)ouders: Paulus Reuzel, Berta Jansen, Bernardus Gerritsen en Aleida Degger. Zij komen voornamelijk uit Rooms Katholieke families die tot in het verre verleden hoofdzakelijk in Overijssel en Gelderland leefden.NL(Gelderland / Overijssel)
Erve Strookappe: de geschiedenis van de familie Strookappe, Strokappe en StrokapDeze website beschrijft de gehele familie Stro(o)kap(pe) welke is ontstaan uit het boerderijtje Strokappe in de Beuseberg bij Holten.NL(Gelderland / Overijssel)
Familiekrant stam JoostenDe familienaam ''Joosten'' is een relatief weinig voorkomende naam.
De naam komt men vooral tegen in Belgisch Limburg, Nederlands-Limburg, Nederlands-Gelderland en Nederlands-Noord-Brabant.
( grote concentratie in Belgisch-Limburgse Kempen, het Maasland, Nederlands Limburg en Nederlands-Gelderland. )
De familienaam ''Joosten'' is een patroniem of vadersnaam en betekent zoon of dochter van Joost, een onder renaissance-invloeden vernederlandste vorm van de latijnse naam Justus de ''rechtvaardige''.
Daarnaast bestaat ook de hypothese dat de naam ''Joosten'' afgeleid
zou zijn van de Bretoense voornaam Judocus.
België / NL(Gelderland)
Genealogica: Boek over de familie's de Wilde en Dubbe (langs de IJssel)Op deze site wordt de geschiedenis van de familie de Wilde gepubliceerd. Deze familie heeft gewoond in Wilp, Twello , Terwolde en Deventer. De meeste familieleden dragen de familienaam de Wilde, maar sommigen gebruiken sinds 1811 het patroniem Dubbe als achternaam.
Het boek is te koop bij de Oudheidkundige Kring Voorst.

NL(Gelderland / Overijssel)
Genealogie Rob Croes Nijmegen - Kleve (regio Duffelt of Düffel) (+ fotos Oud Hatert)De naam C(K)roes waarnaar ik onderzoek doe, komt het meeste voor tussen Nijmegen en Kleef (Kleve). Deze streek heet Duffelt (Düffel, Deutsch). Verbindingen met De Achterhoek zijn er ook. Rond 1650 zijn er sporen naar Koerland, nu een westelijk deel van Letland. De Ridderordes hebben in de vroege middeleeuwen daar lange tijd het gezag uitgeoefend.
De personen uit de kwartierstaat Croes komen voor 90% uit de regio Nijmegen - Kleve.
De naam Tromp uit de kwartierstaat heeft zijn zwaartepunt in het Land van Maas en Waal en is uitgewaaierd via Erlecom naar Nijmegen.
NL(Gelderland)
Genealogie-database Nijmegen: Stamreeksen Oud-Burgeren Gasthuis Het burgerrecht van Nijmegen is met zekerheid verleend sinds 1337, toen het eerste burgerboek werd aangelegd. Aan het burgerrecht waren niet alleen rechten maar ook plichten verbonden, zoals bijvoorbeeld het mede verdedigen van de stad. Als rechten zou men o.a. kunnen noemen het verkrijgen van een ambt of het mogen toetreden tot een gilde.
Het burgerrecht, dat tot 1811 is verleend, heeft nu nog enige betekenis, vandaar het woord oud-burgerrecht, omdat afstammelingen van destijds aangenomen burgers onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op uitkeringen door of verzorging in de stedelijke Godshuizen, zoals het Oud-Burgeren Gasthuis (OBG).
Een voorwaarde om een uitkering te mogen genieten of opgenomen te worden is, dat de aanvrager het bewijs kan overleggen, dat hij van een burger afstamt. Wanneer men in de 18e eeuw van het recht gebruik wenste te maken, dan legde men vaak een burgerbrief over - van zichzelf, van zijn vader of grootvader - en dan achtte men de afstamming bewezen. Na 1811 werden er geen burgerbrieven meer verstrekt. Bij elke aanvraag moest dus onderzocht worden, of de aanvrager wel afstamde van een oud-burger.
Men werd ook als afstammeling van een oud-burger beschouwd, als de bewezen voorvader lid van een gilde was geweest of een ambt had bekleed, want men nam aan dat men geen lid van een gilde geweest kon zijn noch een ambt bekleed kon hebben zonder het burgerschap te bezitten.
Er ontstond dus een grote behoefte aan een goed overzicht van oud-burgers in brede zin. Dit resulteerde in een gedrukte uitgave van een Naamlijst van personen die het Nijmeeg's oud-burgerrecht bezitten, dat bij besluit van het College van Regenten van het OBG op 18 mei 1881 was 'opgemaakt en vastgesteld'. De genoemde Naamlijst werd door verschillende archivarissen aangevuld en verbeterd. Na 1945 ontstond er behoefte de verschillende stamreeksen opnieuw te registreren. Deze collectie kaarten, die thans met het gehele OBG-archief is ondergebracht in het Gemeentearchief te Nijmegen, is de bron waaruit o.a. de gegevens zijn verzameld. De collectie omvat bijna 300 stamreeksen.
De vraag is echter: zijn deze stamreeksen betrouwbaar? Door het regentencollege werd een cahier bijgehouden van 'niet bewezen of afgewezen genealogiën'. Dit cahier bevat een zeventigtal fragment-genealogiën, feitelijk stamreeksen, waarvan een aantal tenslotte toch 'bewezen' werd geacht; de overige reeksen met 59 verschillende fragment-genealogiën zouden na afsluiting van dit register nog 'onbewezen of afgewezen' zijn.
NL(Gelderland / Limburg)
Genealogie-database Wijchen en Omstr.De gemeente Wijchen ligt in het Tweestromenland, een oud cultuurlandschap ingeklemd tussen de Waal in het noorden en de Maas in het zuiden. De bewoning in het Land van Maas en Waal is vooral te vinden op hoger gelegen stroken grond. In het zuiden is dat het Wijchens rivierduin. Dit bestaat uit stuifzand, dat vlak na de ijstijd uit de droge rivierbedding is gewaaid. Dit gebied was reeds in de prehistorie bewoond. De Romeinen legden hier grote landbouwcomplexen aan met luxe villa’s. Wijchen was een inheems Romeinse nederzetting van regionale betekenis. Daarna namen de Merovingers deze positie over. In de middeleeuwen werden de verhoudingen in de samenleving grimmiger en werden veel gebouwen versterkt. Zo ontstonden burchten, kastelen, hofsteden en versterkte boerderijen. Het rijke verleden van de streek is te bezichtigen in Museum Kasteel Wijchen, in Kasteel Hernen en in het pittoreske monumentale stadje Batenburg met haar molen en fraaie kasteelruïne. Ook de dorpen Leur, Balgoij, Niftrik, Alverna en Bergharen zijn een bezoekje meer dan waard.
NL(Gelderland)
Genealogische site over Bijker, Bosma, Van den Berg en BenckhuijsenDe site bevat verhalen, overzichten, boeken en foto's over Bijker (Opsterland en Schoterland), Bosma (id.), Van den Berg (Koudekerk) en Benckhuijsen (Veluwe). De oudst bekende rechtstreekse voorvader van het geslacht Bijker was rond 1620 boer in een dorpje tussen Heerenveen en Gorredijk. Hij had een behoorlijk stuk grond en was dorpsrechter. Er worden steeds nieuwe verhalen en overzichten over zijn nakomelingen en over andere voorouders geplaatst.NL(Friesland / Gelderland / Zeeland / Zuid-Holland)
Kroniek van het geslacht Koeckoek (Blad: Koeckoeks Tabloid)De oudste generaties Koekkoek treffen we aan in Twello en vervolgens in Vaassen, Epe en omgeving.
Velen woonden in Oene, Zuuk en Dijkhuizen. Of de Koekkoeks in deze streek tot de inheemse families behoorden, blijft tot op heden onbekend.
Tot het midden van de 19e eeuw treft men Koekkoeks in deze streek aan; daarna zwermt men uit naar de tot op heden bekend zijnde concentratiegebieden: Baak, de Vecht-Terwolde, Denekamp, Olst en Wijhe, Laren (NH) en Amsterdam en Loenen.
NL(Gelderland)
Maurikonderzoek (van de Stichting de Maurikkroniek)De oudste naamgenoot is Steven van Maurick, op 28 juli 1227 gesneuveld. De bisschop van Utrecht, wiens jurisdictie tot Groningen reikte, trok in dat jaar op tegen zijn afvallige zetbaas in Drenthe, Rudolf van Coevorden. Zijn mannen leverden slag bij Ane (onder Hardenberg) tegen Rudolf en zijn Drentse boeren, met steun van de graaf van Gelre. De bisschop zelf nam met veel krijgsvolk, ook gezonden door de graaf van Holland, aan de slag deel. De gecombineerde troepen werden door de Drenten smadelijk verslagen. 500 ridders van naam kwamen om, onder andere Steven van Maurick. Op de website van de gemeente Coevorden staat een lijst van de gesneuvelden. Steven is daar vermeld als een van de hoofdmannen.
Steven van Maurick is de vermoedelijke voorvader van zowel Saffatijn van Mauderick, die in 1270 de burcht te Maurik bouwde (zie de publicatie Van Mauderick 1270-1695) als van Theodericus dictus Duys van Mauderic, belangrijke leenman van de graaf van Gelre, genoemd in 1313. Diens genealogie is gepubliceerd in
De Nederlandsche Leeuw van februari 2008.
NL(Gelderland)
WEBSITE VAN MAYA EN TED BROUWER met o.a. transcripties van enkele DTB-boekenOp deze website vindt u, naast MAYA''''''''S QUILT PAGE, het voorlopig resultaat van ruim 15 jaar stamboomonderzoek. Uit de veelheid van gegevens heb ik de kwartierstaat van onze twee kinderen, Sonja en John, kunnen samenstellen, en daarnaast ook de parentelen van enkele van hun voorouders, te weten Brouwer, Geerlings, Hoogveldt en Wempe en bovendien mini-parentelen van hun Oekrainse voorouders Krischko en Hrischenko.
Geinspireerd door mijn schoonvader onderzocht ik de herkomst van de Velsink familie, zowel de Nederlands-Canadese tak, als ook de Indische tak.
Voor Indische vrienden stelde ik enkele Indische parentelen en kwartierstaten op.
De overige, voornamelijk Nederlandse genealogieen, parentelen en kwartierstaten stelde ik op voor vrienden en aangetrouwde familieleden.
Tot slot vindt u ook een aantal transcripties van doop- en trouwboeken van Aalsmeer, Hilversum, Mijdrecht, Noorden, Oudshoorn, Thamen en Wehl.
NL(Gelderland / Noord-Holland / Utrecht)
categorie: geschiedenis
Arneym, zo luidt de eerste schriftelijke vermelding van Arnhem.Arneym is ook de naam van deze website over de geschiedenis en de monumenten van de stad.
In Arneym is een kerk die 1 pond belasting betaalt
Zo staat het in een goederenlijst (link) uit 893 na Christus van het klooster in Prüm (Duitsland – Eifel). Het is de oudste schriftelijke vermelding van Arnhem. Maar er is meer dan een kerk(je), er zijn ook boerderijen. De boeren betalen hun belasting niet alleen in ponden geld, maar vooral in natura: rogge, een kip en varkens. Kerk en boerderijen liggen in de onmiddellijke nabijheid van een beek. Die beek is de levensader van het middeleeuwse dorp Arneym en voorziet mens, vee en akker van water. De Jansbeek is tegenwoordig in de binnenstad onder de grond gestopt en letterlijk ‘onzichtbaar verleden’ geworden. Stroomopwaarts is de beek nog in volle glorie te zien.
Met het vertrek van de Romeinen braken 'de donkere middeleeuwen' aan. Over de geschiedenis van de stad tussen 400 en 800 na Christus is niet veel bekend.
NL(Gelderland)
CODA Archief en KenniscentrumCODA Archief en Kenniscentrum (met daarin onder meer de archieven van de gemeente Apeldoorn en het waterschap Veluwe)
NL(Gelderland)
De Eesterhoek: één van de 3 buurschappen bij GorsselOp deze website wordt de geschiedenis van boerderijen en bewoners beschreven van de buurschappen Eesterhoek, Eesterbrink en Boschterhoek gelegen tussen het dorp Gorssel en rivier de IJssel.NL(Gelderland)
De geschiedenis van de provincie Gelderland in beeldMijnGelderland.nl is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed in de provincie Gelderland. Op de site wordt zoveel mogelijk informatie over alle vormen van erfgoed in Gelderland verzameld. U vindt hier o.a. de verhalen die rondom de uitzendingen van de Geschiedenisbus zijn samengesteld, maar u kunt ook zoeken in de uitgebreide ansichtkaartencollectie 'Gelderland in beeld', de database van Collectie Gelderland met foto's en informatie van meer dan 44.000 objecten uit 22 Gelderse musea en in de catalogus van alle Gelderse openbare bibliotheken. Daarnaast bevat MijnGelderland.nl een agenda, nieuwsberichten en talloze links naar archieven, musea, bibliotheken en instellingen voor cultuureducatie. Heeft u een vraag over erfgoed en kunt u het antwoord niet op de site vinden? Klik dan op de knop 'Stel een vraag' en uw vraag wordt beantwoord door een team van bibliothecarissen en/of specialisten op het gebied van Gelders erfgoed.

NL(Gelderland)
De Graafschap in de MiddeleeuwenWelkom bij 'De Graafschap in de Middeleeuwen'. Deze website bevat vele hoofdstukken over de adel, hun (verdwenen) kastelen en hun wereld in de middeleeuwse Achterhoek en Liemers.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de migratie naar het content management systeem Joomla! Oude webadressen worden automatisch omgeleid naar het nieuwe webadres, totdat alle hoofdstukken zijn gemigreerd. Deze website is wellicht stokoud voor internetbegrippen (sinds 1998 aanwezig) en het onderwerp nog vele malen ouder, maar een modern jasje kan geen kwaad.
NL(Gelderland)
Digitale encyclopedie BerghBerghapedia is een initiatief van de Heemkundekring Bergh. Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van het land van Bergh (d.w.z. de voormalige gemeente Bergh) op internet te maken. Berghapedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen.NL(Gelderland)
Erfgoed GelderlandGelders Erfgoed is het consulentschap voor erfgoed, musea en geschiedbeoefening in de provincie Gelderland. Gelders Erfgoed zet zich erfgoedbreed in voor het versterken van kwaliteit en professionaliteit via scholing en advies, projecten en publicaties, netwerken en monitoring. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij de samenwerking tussen onze aangesloten archieven, musea, historische verenigingen, monumentenorganisaties en andere relevante instellingen.NL(Gelderland)
Erve Strookappe: de geschiedenis van de familie Strookappe, Strokappe en StrokapDeze website beschrijft de gehele familie Stro(o)kap(pe) welke is ontstaan uit het boerderijtje Strokappe in de Beuseberg bij Holten.NL(Gelderland / Overijssel)
Geschiedenis in GelderlandDe geschiedenis van Gelderland beschrijft de ontwikkeling van het gebied dat men tegenwoordig kent als "Gelderland". Van nederzettingsgebied voor rondtrekkende jagers en verzamelaars, tot woonplaats van trechterbekercultuurvolk. Als grensgebied tussen het Romeinse Rijk en de Germaanse stammen. Van graafschap tot hertogdom naar de tegenwoordige provincie Gelderland in de eenentwintigste eeuw.NL(Gelderland)
Heemkundekring Bergh (blad:'Old Ni-js')De Heemkundekring Bergh (Oost-Gelderland) is een cultureel-historische vereniging met meer dan 850 leden die als platform wil fungeren voor mensen die zich interesseren voor de geschiedenis van de mensen en het landschap van het land van Bergh. De naam Bergh stamt af van de graven van Bergh die eeuwenlang over deze streek regeerden (zie afb. onder: Graaf Henrick van den Bergh, 8e en laatste zoon van Willem IV van den Bergh uit zijn huwelijk met Maria van Nassau). Vanwege de handel en de nijverheid heeft Bergh echter altijd intensieve contacten onderhouden met gebieden dichtbij en veraf.NL(Gelderland)
Herderewich - HarderwijkOudheidkundige vereniging Harderwijk & Hierden. Met blad Vittepraetje over genealogie en Harderwijkers.NL(Gelderland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Historische Kring BemmelIn de kringhuisvesting zijn de volgende gegevens ter inzage:
-doop, trouw en begraafregisters van Bemmel (gereformeerd 1623-1811, katholiek 1780-1811)
-bevolkingsregister van Bemmel en Haalderen (1920-1930)
-burgerlijke stand van Bemmel (huwelijken, overlijden)
-indexen op de protokollen van bezwaar van het Oud Archief van het Ambt Overbetuwe (1e serie 1654-1759, 2e serie 1759-1811)
-Index op de polderdistrict van Over- en Nederbetuwe (1400-1811)
-diverse kopieën/afschriften van notariële en rechterlijke archieven
-Kadastrale Atlas van Bemmel, Haalderen en Ressen
-Diverse jaargangen van genealogische tijdschriften (o.a. Gens Nostra, Centraal Bureau voor Genealogie)
-CD-ROM van de Vereniging Gelre met daarop:
- de registers op de Leenakteboeken
- grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland
- bijdragen en mededelingen 1898-1998
NL(Gelderland)
Historische Kring Bommelerwaard (Blad: Tussen de Voorn en Loevestein)De Historische Kring Bommelerwaard is in 1964 opgericht. De Kring is actief op het terrein van de geschiedenis, monumentenzorg en de archeologie van de Bommelerwaard en de genealogie van de Bommelerwaarders. De Bommelerwaard wordt omsloten door de rivieren Waal en Maas. In de streek liggen naast het stadje Zaltbommel de dorpen Aalst, Alem, Ammerzoden, Brakel, Bruchem, Gameren, Hedel, Heerewaarden, Hurwenen, Kerkdriel, Kerkwijk, Nederhemert, Nieuwaal, Poederoijen, Rossum, Velddriel, Well en Zuilichem. Bij enkele dorpen liggen nog kleine buurtschappen die onder een eigen naam bekend zijn zoals Berne, Delwijnen, Hoenzadriel, Hoorzik, Rome, Slijkwell, Wellseind en Wordragen. In het meest oostelijke puntje liggen de restanten van fort De Voorn, in het westelijke puntje ligt de vesting Loevestein.
50 jaargangen van het blad zijn verkrijgbaar op 1 DVD.
NL(Gelderland)
Historische Kring West-BetuweDe Historische Kring West-Betuwe verenigt ruim 400 leden die belang stellen in regionale geschiedenis of in hun Betuwse voorouders. Het werkgebied van de Kring is het deel van de 'Betuwe' dat ongeveer wordt begrensd door Lek en Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en Diefdijk. Waarbij wordt aangetekend dat o.a. Buren, Culemborg en Tiel zetels zijn van lokale historische verenigingen. De Kring bestaat sinds 1972, en voert als embleem een cirkelvormige afbeelding van Kasteel Goudenstein te Haaften, gesigneerd 'vGM' ofwel A.F. van Goelst Meyer, de vroegere kasteelheer van kasteel Waardenburg.NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud AsperenAan het begin van de 19e eeuw, tijdens de Franse overheersing werd de grondslag gelegd voor een nieuw verdedigingsstelsel van het latere Koninkrijk der Nederlanden. Onze hoofddefensie zou worden gevoerd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Evenals de Oude Waterlinie steunde de Nieuwe op uitgebreide- maar nu georganiseerde en beter beheersbare- inundaties, waarbij een reeks nieuwe forten en inlaatsluizen een belangrijke rol speelden. Deze militaire
en waterstaatkundige onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden gebouwd en regelmatig verbeterd in de periode 1816 tot 1881.
Het Fort bij Asperen en de bijzondere sluizen in de Linge maakten deel uit van dit verdedigingsstelsel, dat zich uitstrekte van Naarden en Muiden aan de Zuiderzee tot aan de Biesbosch voorbij Werkendam.
NL(Gelderland)
Historische vereniging voor Epe, Emst, Oene en VaassenAmpt Epe heeft sinds feb 2007 zijn site verrijkt met allerhande informaite over Epe in de 19e eeuw. De historische vereniging voor heeft er onder meer jaarverslagen op gezet die de gemeente sinds 1825 moest inleveren bij de provincie. Daarbij zit informatie over onderwijs, politie, brandweer, landbouw, armoede, fabrieken, ambachten en godsdienst.NL(Gelderland)
Mijn GelderlandVerzamelsite voor alle onderwerpen betreffende Gelderland: geloof, oorlog, streekgeschiedenis, archeologie, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, volkscultuur, landschap en vrije tijd; thema's, nieuws, agenda, verhalen, er op uit, overige.NL(Gelderland)
Mijn Gelderland: VeluweEen groot gebied dat we kenmerken als de Veluwe. Het landschap is zeer divers, met weilanden, bossen, heide, bossen, zandvlakten, beken en sprengen. Aan de oostzijde stroomt de rivier de IJssel en de westkant grenst aan het Veluwemeer.
Historisch zijn er eveneens verschillende kenmerken aan te geven. De stad Hattem verwierf in 1299 haar stadsrechten en behoorde tot de Hanze, een stedenverbond van Oostzee tot Brugge.
Een van de belangrijkste Hessenwegen (meestal bestaande zandwegen) liep van Midden Duitsland door de Dellen in Heerde naar Utrecht. Alle genoemde gemeenten zijn aangesloten aan een van de streekarchieven, die deze streek rijk is en die zowel overheidsarchieven beheren als particuliere archieven en andere documentaire bronnen, vrij te raadplegen voor elke belangstellende.
NL(Gelderland)
Nijmegen - NumagaNumaga is de vereniging voor de geschiedbeoefening van Nijmegen en omgeving. Zij werd in 1954 opgericht door een bont gezelschap van historici en amateurs onder de bezielende leiding van prof. L.J. Rogier. Numaga - de naam van Nijmegen in de Frankische tijd toen Karel de Grote hier zijn paleis bouwde - stimuleert de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. De vereniging wil het behoud van het cultuurbezit en het cultuureigene van Nijmegen en omgeving bevorderen en wil kennis daarover aankweken en verspreiden.NL(Gelderland)
Nikkels: Papiermolens en papiermolenaars op de VeluweSite van Jeroen en Gerdien Nikkels.
Allereerst is er een overzicht van alle papiermolens die er op de Veluwe geweest zijn. Deze zijn gegroepeerd naar de beek waaraan ze stonden en dan stroomafwaarts geordend. Hierbij is de Veluwe in vier gebieden verdeeld, te beginnen bij het gebied in en om Apeldoorn waar de meeste papiernijverheid te vinden was, daarna de Noord-Veluwe, vervolgens de Zuid-Veluwe, en tot slot de papiermolens op de West-Veluwe. Het overzicht bevat tevens de index van de genoemde boeken van Hardonk, Voorn en Hagens.

Vanuit het overzicht kun je doorklikken naar de verschillende beken en gebieden, daar worden de molens in meer detail beschreven. Van elke watermolen worden de chronologische feiten genoemd met voor zover bekend de namen van eigenaren, pachters en papiermakers. Tevens is er een kaartje met de (toenmalige) lokatie van de molen.

Er is een aparte index van papiermakers gemaakt, waarin alle namen alfabetisch opgenomen zijn. Van de meeste papiermakers hebben we gezinsbladen toegevoegd. Klik op de nummers achter de namen om bij zo'n gezinsblad uit te komen. Bij elke familie op zo'n gezinsblad staat weer een lijst van de papiermolens waar ze werkzaam geweest zijn. Veel informatie komt uit de genoemde boeken. Het bleek al snel dat er diverse fouten in deze boeken staan. Daarom is het meeste gecontroleerd met gegevens uit archieven. Voor de smeuige verhalen uit het leven van deze papiermakers ben je echt op deze boeken aangewezen.
NL(Gelderland)
Noviomagus, geschiedenissite van NijmegenVeel info over Nijmegen waaronder de geschiedenis, ansichtkaarten, prenten & gravures, plattegronden, oude en recente foto's van straten, enz.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging "Arent thoe Boecop" ElburgDe site betreft Elburg, Doornspijk, Hoge Enk, 't Harde en Oostendorp. De vereniging is genoemd naar rentmeester Arent thoe Boecop die aan het eind van de 14e eeuw Elburg liet verplaatsen en ommuren i.o.v. Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van ZutphenNL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (blad: Van 't Erf van Ermel)Fraaie site van Ermelo. Onder het schoutambt vielen ook Nunspeet en Harderwijk. De site vermeldt ook de registers van naamsaanneming; ze zijn gesorteerd op oude naam (patroniem) én nieuwe ( achter)naamNL(Gelderland)
Oudheidkundige werkgemeenschap Aalten Dinxperlo WischDoelstelling: Het bestuderen van gegevens op het gebied van de streektaal, streekhistorie, folklore, genealogie en archeologie.NL(Gelderland)
Overkwartier van Gelre - Historie en GenealogieVereniging voor historisch- en genealogisch onderzoek binnen de grenzen van het oude 'Overkwartier van Gelre' (Regio rond Geldern D en Roermond NL)Duitsland / NL(Gelderland / Limburg / Noord-Brabant)
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.
Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
Wanneer u weet welke archiefstukken u wilt komen inzien, kunt u de gewenste stukken opvragen. Dat kan vooraf per e-mail of in de studiezaal van het archief.

De Collecties vindt u hier: link
NL(Gelderland)
Schepenprocollen Nijmegen (met Index)Als de Link niet werkt: dan zoeken op 'Schepenprotocollen'
In het rechterlijk archief van Nijmegen bevinden zich verschillende protocollen, waaronder het voluntair protocol van het schepengericht, over het algemeen het schepenprotocol genoemd. Dit loopt van 1410 tot 1810 met enkele hiaten. Hierin staan niet alle voluntaire akten maar over het algemeen de transporten (overdrachten), pandveiligheden (hypotheken) en recognitiën (erkenningen van eigendom, schuld, borgstelling of volmacht) en morgengaven.
Voor enkele soorten akten zijn er in de loop van de tijd afzonderlijke protocollen aangelegd zoals voor transporten, huwelijksvoorwaarden, volmachten en testamenten.

Toelichting index schepenprotocol
Het grootste deel van het schepenprotocol is nu op naam en locatie doorzoekbaar via de Digitale Studiezaal. Vrijwilligers van het archief werken al jaren aan de invoer van de gegevens uit deze bron. Op dit moment zijn in de Digitale Studiezaal beschikbaar:
*alle akten in het schepenprotocol uit de periode 1596-1808 (inv.nrs. 1866-2010)
*het protocol van recognitiën en donatiën (1797-1809) (inv. nrs. 2011-2012)
*het protocol van akten buiten Nijmegen waarvan registratuur is verzocht (1762-1810) (inv.nrs. 2220-2233)
*het protocol van besloten testamenten (1675-1809) (inv.nrs. 2251-2262)
*het protocol van testamenten en tochten (1793-1802) (inv. nrs. 2589-2591)
NL(Gelderland / Limburg)
Stichting 'Oud Woudenberg'Rond het jaar 1200 was Woudenberg weinig meer dan een kleine nederzetting op een open plek in het woud. Vanaf die tijd hebben monniken delen van dat bos ontgonnen en ook kwamen er geleidelijk aan boeren die zich bezighielden met landbouw en veeteelt. Woudenberg, van oorsprong een zogenoemd engdorp, is ontstaan op een plek die bij uitstek geschikt was voor het gemengd bedrijf.Een engdorp wordt gekenmerkt door boerderijen bij een centrale open ruimte (de zogenoemde ‘brink’) met een drinkplaats voor het vee. Daaromheen de ‘engen’, het bouwland, en vervolgens de wat vochtiger en lager gelegen gemeenschappelijke weide, de ‘meent’. Tenslotte daarachter de ‘maten’, de hooilanden, en op de stuwwal tenslotte het ‘veld’, de woeste gronden. Al deze gronden werden gemeenschappelijk gebruikt. Voorbeelden van naburige vroegere engdorpen zijn Maarn, Maarsbergen, Amerongen en Leersum.NL(Gelderland)
Stichting Oud-Nijkerk en Museum NijkerkAl vanaf 1968 verzamelen we de bijzondere verhalen en onderwerpen van Nijkerk. Ook verrichten we onderzoek en publiceren we artikelen. Veel van de resultaten zijn te vinden via de onderstaande pagina’s.
-Topstukken en -verhalen
-Nijkerkse Canon
-Kenniscentrum
-Collectie Gelderland
NL(Gelderland)
Streekarchivariaat De Liemers en DoesburgHet StreekArchivariaat de Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Angerlo, Didam, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Wehl, Westervoort en Zevenaar. Klik op een plaats op de onderstaande kaart voor meer informatie over de archieven in die plaats.

NL(Gelderland)
Uitgeverij van Tilt, NijmegenSinds 1996 bouwen we aan een breed non-fictie-fonds met boeken over cultuur, geschiedenis, literatuur en filosofie. Of het nu architectuur, psychoanalyse, literatuurkritiek of de ontstaansgeschiedenis van Nederland betreft: we maken er bijzondere uitgaven over, waarbij vormgeving en illustraties een prominente rol spelen. Daarnaast geven we twee tijdschriften uit: Filter en De Boekenwereld.

Uitgever van minstens 10 Historische Atlassen
NL(Gelderland)
Ver. Oud-ApeldoornKanaal Noord te Apeldoorn.
Het betreft het gedeelte aan het kanaal bij de Deventerbrug. Het Schilderij op canvas is niet gesigneerd. Gezien de huisjes die er staan moet het erg oud zijn. Afmeting: 50 X 40. Ben op zoek naar de naam van de schilder. Het zou een schipper kunnen zijn die aan de andere kant met zijn boot heeft gelegen. Maar hoe dan ook, hij of zij zal gezien het jaartal waarschijnlijk niet meer leven. Archief: Jan Huiskamp.
NL(Gelderland)
Vereniging Veluwse Geslachten (Gld)In 1975 is de vereniging opgericht. De Veluwe heeft een rijke geschiedenis. Genealogisch onderzoek levert een bijdrage daaraan. Tot de Veluwe behoren de volgende steden en dorpen: Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoevelaken, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Terwolde, Veessen, Voorst en Wageningen. Met gegevens uit diverse Veluwse DTB-boeken.
Zie ook de gelinkte websites van diverse leden.
NL(Gelderland)
categorie: handleiding
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelGemeentearchief Ede en Scherpenzeel:
Notariële archieven, Burgerlijke Stand, Gereconstrueerd Bevolkingsregister
Kranten, Militieregisters
Archievenoverzicht Ede, Archievenoverzicht Scherpenzeel
Bibliotheken, Webarchief, Collecties

Begin hier met zoeken in Archieval:
Archieval staat voor 'Archieven in de Vallei en Veluwe', het gezamenlijke portaal voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld, Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel.

•Tips om handig te zoeken:
•Akten en registers
•Archieven en Toegangen
•Beeldbanken
•Bibliotheken
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.
Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
Wanneer u weet welke archiefstukken u wilt komen inzien, kunt u de gewenste stukken opvragen. Dat kan vooraf per e-mail of in de studiezaal van het archief.

De Collecties vindt u hier: link
NL(Gelderland)
categorie: Heemkundige- en Historische Verenigingen
'De Casteelse Poort' is het cultuurhistorisch centrum van de stad WageningenDe Historische Vereniging Oud-Wageningen heeft zich vanaf haar oprichting in 1973 ingezet voor een historisch museum, hetgeen in 1988 leidde tot de oprichting van de Stichting Historisch Museum Wageningen 'De Casteelse Poort', gevestigd in de Villa Vada, Bowlespark 1a. Oorspronkelijk kreeg het museum slechts de begane grond van dit gebouw ter beschikking. In 1999 kwamen ook de beide bovenste verdiepingen vrij. In 2000 kon het museum het gehele gebouw in gebruik nemen.NL(Gelderland)
Arneym, zo luidt de eerste schriftelijke vermelding van Arnhem.Arneym is ook de naam van deze website over de geschiedenis en de monumenten van de stad.
In Arneym is een kerk die 1 pond belasting betaalt
Zo staat het in een goederenlijst (link) uit 893 na Christus van het klooster in Prüm (Duitsland – Eifel). Het is de oudste schriftelijke vermelding van Arnhem. Maar er is meer dan een kerk(je), er zijn ook boerderijen. De boeren betalen hun belasting niet alleen in ponden geld, maar vooral in natura: rogge, een kip en varkens. Kerk en boerderijen liggen in de onmiddellijke nabijheid van een beek. Die beek is de levensader van het middeleeuwse dorp Arneym en voorziet mens, vee en akker van water. De Jansbeek is tegenwoordig in de binnenstad onder de grond gestopt en letterlijk ‘onzichtbaar verleden’ geworden. Stroomopwaarts is de beek nog in volle glorie te zien.
Met het vertrek van de Romeinen braken 'de donkere middeleeuwen' aan. Over de geschiedenis van de stad tussen 400 en 800 na Christus is niet veel bekend.
NL(Gelderland)
De Eesterhoek: één van de 3 buurschappen bij GorsselOp deze website wordt de geschiedenis van boerderijen en bewoners beschreven van de buurschappen Eesterhoek, Eesterbrink en Boschterhoek gelegen tussen het dorp Gorssel en rivier de IJssel.NL(Gelderland)
De Graafschap in de MiddeleeuwenWelkom bij 'De Graafschap in de Middeleeuwen'. Deze website bevat vele hoofdstukken over de adel, hun (verdwenen) kastelen en hun wereld in de middeleeuwse Achterhoek en Liemers.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de migratie naar het content management systeem Joomla! Oude webadressen worden automatisch omgeleid naar het nieuwe webadres, totdat alle hoofdstukken zijn gemigreerd. Deze website is wellicht stokoud voor internetbegrippen (sinds 1998 aanwezig) en het onderwerp nog vele malen ouder, maar een modern jasje kan geen kwaad.
NL(Gelderland)
Digitale encyclopedie BerghBerghapedia is een initiatief van de Heemkundekring Bergh. Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van het land van Bergh (d.w.z. de voormalige gemeente Bergh) op internet te maken. Berghapedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen.NL(Gelderland)
Erfgoedcentrum Achterhoek en LiemersHet Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is een rijke bron van informatie over streekcultuur en -historie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie. Je kunt er onder meer terecht voor het uitzoeken van je stamboom, gegevens over gebouwen, dorpen, steden en wijken, boerderij- en veldnamen, geschiedenis van kerken, verenigingen en families en het nalezen van oude kranten. Tevens beheert het Erfgoedcentrum een prachtige collectie beeldmateriaal en streekliteratuur uit de Achterhoek en Liemers. Alle informatie wordt gratis beschikbaar gesteld via onze studiezaal en via onze website
Als je de streek wilt verkennen en beter leren kennen is een bezoek aan het Erfgoedcentrum een must. Kom naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem en ervaar de oorsprong en de omgeving.
NL(Gelderland)
Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJsselOp het einde van de 1960-er jaren ontstond een "Werkgroep Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel", die zich tot doel stelde het beschikbare genealogische materiaal in dit gebied naar gezinnen te ordenen.
Zo werd een overzicht verkregen en een "terminus ad guem" gesteld: Volledig zicht op het oudste materiaal voorkomt dat er gezocht wordt naar gegevens die helemaal niet te vinden zijn.

Onder Genealogie link in de navigatiebalk vindt u informatie over het voorouderonderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen.
Onder het hoofdstuk Geschiedenis link worden de onderwerpen toegelicht waar de Stichting mee bezig is.
Onder Boeken link de boeken en andere uitgaven die de Stichting heeft uitgebracht of die spoedig zullen verschijnen.
Onder Bestellen link vindt u de voorwaarden en bestelformulieren.
NL(Gelderland)
Genealogie-database Nijmegen: Stamreeksen Oud-Burgeren Gasthuis Het burgerrecht van Nijmegen is met zekerheid verleend sinds 1337, toen het eerste burgerboek werd aangelegd. Aan het burgerrecht waren niet alleen rechten maar ook plichten verbonden, zoals bijvoorbeeld het mede verdedigen van de stad. Als rechten zou men o.a. kunnen noemen het verkrijgen van een ambt of het mogen toetreden tot een gilde.
Het burgerrecht, dat tot 1811 is verleend, heeft nu nog enige betekenis, vandaar het woord oud-burgerrecht, omdat afstammelingen van destijds aangenomen burgers onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op uitkeringen door of verzorging in de stedelijke Godshuizen, zoals het Oud-Burgeren Gasthuis (OBG).
Een voorwaarde om een uitkering te mogen genieten of opgenomen te worden is, dat de aanvrager het bewijs kan overleggen, dat hij van een burger afstamt. Wanneer men in de 18e eeuw van het recht gebruik wenste te maken, dan legde men vaak een burgerbrief over - van zichzelf, van zijn vader of grootvader - en dan achtte men de afstamming bewezen. Na 1811 werden er geen burgerbrieven meer verstrekt. Bij elke aanvraag moest dus onderzocht worden, of de aanvrager wel afstamde van een oud-burger.
Men werd ook als afstammeling van een oud-burger beschouwd, als de bewezen voorvader lid van een gilde was geweest of een ambt had bekleed, want men nam aan dat men geen lid van een gilde geweest kon zijn noch een ambt bekleed kon hebben zonder het burgerschap te bezitten.
Er ontstond dus een grote behoefte aan een goed overzicht van oud-burgers in brede zin. Dit resulteerde in een gedrukte uitgave van een Naamlijst van personen die het Nijmeeg's oud-burgerrecht bezitten, dat bij besluit van het College van Regenten van het OBG op 18 mei 1881 was 'opgemaakt en vastgesteld'. De genoemde Naamlijst werd door verschillende archivarissen aangevuld en verbeterd. Na 1945 ontstond er behoefte de verschillende stamreeksen opnieuw te registreren. Deze collectie kaarten, die thans met het gehele OBG-archief is ondergebracht in het Gemeentearchief te Nijmegen, is de bron waaruit o.a. de gegevens zijn verzameld. De collectie omvat bijna 300 stamreeksen.
De vraag is echter: zijn deze stamreeksen betrouwbaar? Door het regentencollege werd een cahier bijgehouden van 'niet bewezen of afgewezen genealogiën'. Dit cahier bevat een zeventigtal fragment-genealogiën, feitelijk stamreeksen, waarvan een aantal tenslotte toch 'bewezen' werd geacht; de overige reeksen met 59 verschillende fragment-genealogiën zouden na afsluiting van dit register nog 'onbewezen of afgewezen' zijn.
NL(Gelderland / Limburg)
Genealogie-database Wijchen en Omstr.De gemeente Wijchen ligt in het Tweestromenland, een oud cultuurlandschap ingeklemd tussen de Waal in het noorden en de Maas in het zuiden. De bewoning in het Land van Maas en Waal is vooral te vinden op hoger gelegen stroken grond. In het zuiden is dat het Wijchens rivierduin. Dit bestaat uit stuifzand, dat vlak na de ijstijd uit de droge rivierbedding is gewaaid. Dit gebied was reeds in de prehistorie bewoond. De Romeinen legden hier grote landbouwcomplexen aan met luxe villa’s. Wijchen was een inheems Romeinse nederzetting van regionale betekenis. Daarna namen de Merovingers deze positie over. In de middeleeuwen werden de verhoudingen in de samenleving grimmiger en werden veel gebouwen versterkt. Zo ontstonden burchten, kastelen, hofsteden en versterkte boerderijen. Het rijke verleden van de streek is te bezichtigen in Museum Kasteel Wijchen, in Kasteel Hernen en in het pittoreske monumentale stadje Batenburg met haar molen en fraaie kasteelruïne. Ook de dorpen Leur, Balgoij, Niftrik, Alverna en Bergharen zijn een bezoekje meer dan waard.
NL(Gelderland)
Heemkunde HattemIn 1980 werd de vereniging ''''Heemkunde Hattem'''' opgericht. De vereniging stelt zich ten doel om de geschiedenis, de cultuur en de traditie van Hattem en zijn bewoners te onderzoeken en vast te leggen. Binnen Heemkunde Hattem is een aantal werkgroepen actief die zich met diverse, specifieke onderzoekgebieden bezighouden.
Het verenigingsblad biedt de mogelijkheid om de resultaten van onderzoek en studies van zowel de werkgroepen als de individuele onderzoeker te publiceren. Het blad dient tevens als medium voor het verenigingsnieuws.
Met deze website willen we U graag kennis laten maken met de vereniging, haar activiteiten en publicaties.
NL(Gelderland)
Heemkundekring Bergh (blad:'Old Ni-js')De Heemkundekring Bergh (Oost-Gelderland) is een cultureel-historische vereniging met meer dan 850 leden die als platform wil fungeren voor mensen die zich interesseren voor de geschiedenis van de mensen en het landschap van het land van Bergh. De naam Bergh stamt af van de graven van Bergh die eeuwenlang over deze streek regeerden (zie afb. onder: Graaf Henrick van den Bergh, 8e en laatste zoon van Willem IV van den Bergh uit zijn huwelijk met Maria van Nassau). Vanwege de handel en de nijverheid heeft Bergh echter altijd intensieve contacten onderhouden met gebieden dichtbij en veraf.NL(Gelderland)
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Weblog)Voorbeeld: Zoeklicht is een 5-jaarlijkse genealogische bronnenpublicatie over Nijmegen en omgeving. In eerste instantie uitgegeven door de afdeling Kwartier van Nijmegen van de Nederlandse Genealogische Vereniging in samenwerking met het toenmalige Gemeentearchief Nijmegen en later door de Stichting Zoeklicht (ontstaan in 1997). De serie Zoeklicht bestaat uit zes delen, verschenen in de periode 1980-2005, elk met een eigen titel.
De diversiteit van de bronnen en de toegevoegde achtergrond-informatie maken deze publicaties interessant voor genealogen en niet-genealogen. Hieronder een kleine greep uit het grote aantal artikelen:
Verpondingen van Beuningen en Weurt (1649)
Geluchten Ellendige Broederschap (1490-1590)
Nijmeegse bedrijven in de Staatscourant (1883-1898)
Uit het Resolutieboek van de provisoren van het
Oud-Burgeren Gasthuis (1711-1713)

In 2010 is Stichting Zoeklicht opgeheven. Vanwege het blijvend belang van de bronnenpublicaties voor het historisch en genealogisch onderzoek in Nijmegen en omgeving, heeft het Regionaal Archief Nijmegen, na overleg met het bestuur van Stichting Zoeklicht, besloten deze bronnenpublicaties op internet beschikbaar te stellen onder een Creative Commons-licentie. Stichting Zoeklicht heeft hiervoor de financiële middelen beschikbaar gesteld. In de bibliotheekcatalogus van het archief vind je met ''Zoeklicht'' alle artikelen.
NL(Gelderland)
Historische Kring BemmelIn de kringhuisvesting zijn de volgende gegevens ter inzage:
-doop, trouw en begraafregisters van Bemmel (gereformeerd 1623-1811, katholiek 1780-1811)
-bevolkingsregister van Bemmel en Haalderen (1920-1930)
-burgerlijke stand van Bemmel (huwelijken, overlijden)
-indexen op de protokollen van bezwaar van het Oud Archief van het Ambt Overbetuwe (1e serie 1654-1759, 2e serie 1759-1811)
-Index op de polderdistrict van Over- en Nederbetuwe (1400-1811)
-diverse kopieën/afschriften van notariële en rechterlijke archieven
-Kadastrale Atlas van Bemmel, Haalderen en Ressen
-Diverse jaargangen van genealogische tijdschriften (o.a. Gens Nostra, Centraal Bureau voor Genealogie)
-CD-ROM van de Vereniging Gelre met daarop:
- de registers op de Leenakteboeken
- grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland
- bijdragen en mededelingen 1898-1998
NL(Gelderland)
Historische Kring Bommelerwaard (Blad: Tussen de Voorn en Loevestein)De Historische Kring Bommelerwaard is in 1964 opgericht. De Kring is actief op het terrein van de geschiedenis, monumentenzorg en de archeologie van de Bommelerwaard en de genealogie van de Bommelerwaarders. De Bommelerwaard wordt omsloten door de rivieren Waal en Maas. In de streek liggen naast het stadje Zaltbommel de dorpen Aalst, Alem, Ammerzoden, Brakel, Bruchem, Gameren, Hedel, Heerewaarden, Hurwenen, Kerkdriel, Kerkwijk, Nederhemert, Nieuwaal, Poederoijen, Rossum, Velddriel, Well en Zuilichem. Bij enkele dorpen liggen nog kleine buurtschappen die onder een eigen naam bekend zijn zoals Berne, Delwijnen, Hoenzadriel, Hoorzik, Rome, Slijkwell, Wellseind en Wordragen. In het meest oostelijke puntje liggen de restanten van fort De Voorn, in het westelijke puntje ligt de vesting Loevestein.
50 jaargangen van het blad zijn verkrijgbaar op 1 DVD.
NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud VeenendaalHet statutaire doel van de vereniging is:
•behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
•het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen;
•het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft;
•verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.
NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud-WageningenMet info over dialecten, met Ansichtkaarten, Geschiedenis, Publicaties, Wageningen 1940-1945 en de Bevrijdingsoptochten. Met o.m. info over bestuurder Lubbert Adolf Torck (1687-1758)NL(Gelderland)
Mijn GelderlandVerzamelsite voor alle onderwerpen betreffende Gelderland: geloof, oorlog, streekgeschiedenis, archeologie, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, volkscultuur, landschap en vrije tijd; thema's, nieuws, agenda, verhalen, er op uit, overige.NL(Gelderland)
Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en BoerderijonderzoekInteresse in uw eigen familiegeschiedenis? Komen uw voorouders uit de Gelderse Achterhoek of de Liemers? Woonden ze op een boerderij? Wilt u wel eens weten wie ze waren, waar ze woonden, wat ze deden voor de kost, of ze bezittingen hadden, kortom wilt u uw familiegeschiedenis uitzoeken?Dan is het belangrijk te weten dat er een regionaal tijdschrift is dat wordt uitgegeven door de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek: het OOSTGELDERS TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE EN BOERDERIJONDERZOEK.

Met digitale bronnen uit Aalten, Lochem, Laren (Gld), Verwolde en Dinxperlo
NL(Gelderland)
Oudheidkundige kring gem. Voorst (met DTB's en Verpondings-kohier's)De doelstelling van de OKV is de bevordering van de kennis van land en volk van de gemeente Voorst en directe omgeving.De vereniging wil haar doel bereiken door het houden van lezingen en tentoonstellingen, het bevorderen van onderzoek naar de lokale geschiedenis, het verwerven of bevorderen van bewaring van archieven en historische voorwerpen en het samenwerken met anderen die een gelijk doel nastreven. De transcriptie''s van de DTB boeken van Wilp, Terwolde, Twello, Voorst en Nijbroek zijn online te raadplegen. Ook diverse Verpondingskohieren zijn op de site in te zien. De fotocollectie is nog in opbouw maar zal ongetwijfeld een waardevolle bron zijn wanneer deze wordt gevuld.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging Didam Blad: Didam Oud En Nieuw (DOEN)Op onze website vindt u korte en bondige informatie over de historie van Didam, Loil en Nieuw-Dijk.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (blad: Van 't Erf van Ermel)Fraaie site van Ermelo. Onder het schoutambt vielen ook Nunspeet en Harderwijk. De site vermeldt ook de registers van naamsaanneming; ze zijn gesorteerd op oude naam (patroniem) én nieuwe ( achter)naamNL(Gelderland)
Stichting 'Oud Woudenberg'Rond het jaar 1200 was Woudenberg weinig meer dan een kleine nederzetting op een open plek in het woud. Vanaf die tijd hebben monniken delen van dat bos ontgonnen en ook kwamen er geleidelijk aan boeren die zich bezighielden met landbouw en veeteelt. Woudenberg, van oorsprong een zogenoemd engdorp, is ontstaan op een plek die bij uitstek geschikt was voor het gemengd bedrijf.Een engdorp wordt gekenmerkt door boerderijen bij een centrale open ruimte (de zogenoemde ‘brink’) met een drinkplaats voor het vee. Daaromheen de ‘engen’, het bouwland, en vervolgens de wat vochtiger en lager gelegen gemeenschappelijke weide, de ‘meent’. Tenslotte daarachter de ‘maten’, de hooilanden, en op de stuwwal tenslotte het ‘veld’, de woeste gronden. Al deze gronden werden gemeenschappelijk gebruikt. Voorbeelden van naburige vroegere engdorpen zijn Maarn, Maarsbergen, Amerongen en Leersum.NL(Gelderland)
Stichting Oud-Nijkerk en Museum NijkerkAl vanaf 1968 verzamelen we de bijzondere verhalen en onderwerpen van Nijkerk. Ook verrichten we onderzoek en publiceren we artikelen. Veel van de resultaten zijn te vinden via de onderstaande pagina’s.
-Topstukken en -verhalen
-Nijkerkse Canon
-Kenniscentrum
-Collectie Gelderland
NL(Gelderland)
Ver. Oud-ApeldoornKanaal Noord te Apeldoorn.
Het betreft het gedeelte aan het kanaal bij de Deventerbrug. Het Schilderij op canvas is niet gesigneerd. Gezien de huisjes die er staan moet het erg oud zijn. Afmeting: 50 X 40. Ben op zoek naar de naam van de schilder. Het zou een schipper kunnen zijn die aan de andere kant met zijn boot heeft gelegen. Maar hoe dan ook, hij of zij zal gezien het jaartal waarschijnlijk niet meer leven. Archief: Jan Huiskamp.
NL(Gelderland)
Ver. Oud-Bennekom (blad: De Kostersteen)De Historische Vereniging Oud-Bennekom wil de moderne bewoner van het dorp bewust maken van de eeuwenlange geschiedenis, van de grafheuvels uit de bronstijd tot aan de veranderingen van de laatste tijd. Ook streeft de Vereniging naar het behoud van het culturele erfgoed, niet alleen fraaie gebouwen maar ook voorwerpen die in het Kijk- en Luistermuseum tentoongesteld worden.NL(Gelderland)
Vereniging Oud Ede (blad: De Zandloper)Sinds enige tijd beschikt de website van de VOE over de mogelijkheid om bezoekers interessante informatie aan te bieden.
Wilt u eens kijken wat wij in de aanbieding hebben, klik dan in de navigatiebalk op ‘Databak'' en u komt op de plek waar u die informatie kunt lezen. De bedoeling is dat de Databak gevuld wordt met nieuwe gegevens. Iedereen die wetenswaardige zaken te melden heeft (gevonden bij historisch onderzoek, archiefbezoek of op een andere manier) met betrekking op Ede en omgeving, wordt uitgenodigd om deze informatie met ons te delen. We denken bijvoorbeeld aan zaken als: een overzicht van alle bewoners van Huis Kernhem, resultaten van een archeologisch onderzoek, de bewonersgeschiedenis van villa’s in Ede, een nieuw ontdekte kaart, nieuwe, oude foto’s van de Noorderkerk, namen van eigenaren van grondpercelen, enz.

NB: U kunt de informatie niet zelf aan de bak toevoegen.
U dient deze te sturen naar de databakbeheerder
NL(Gelderland)
Vereniging Oud ScherpenzeelDe vereniging ( 694 leden) houdt zich bezig met alle aspecten van de geschiedenis van Scherpenzeel zoals:Onderzoek naar de geschiedenis.Verzamelen van historische foto''s en documenten.Verzamelen van histirische voorwerpen.Behouden van historisch waardevolle monumenten.Zij heeft en eigen documentatiecentrum.NL(Gelderland)
categorie: heraldiek, wapens en vlaggen
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
categorie: informatieve sites
Arneym, zo luidt de eerste schriftelijke vermelding van Arnhem.Arneym is ook de naam van deze website over de geschiedenis en de monumenten van de stad.
In Arneym is een kerk die 1 pond belasting betaalt
Zo staat het in een goederenlijst (link) uit 893 na Christus van het klooster in Prüm (Duitsland – Eifel). Het is de oudste schriftelijke vermelding van Arnhem. Maar er is meer dan een kerk(je), er zijn ook boerderijen. De boeren betalen hun belasting niet alleen in ponden geld, maar vooral in natura: rogge, een kip en varkens. Kerk en boerderijen liggen in de onmiddellijke nabijheid van een beek. Die beek is de levensader van het middeleeuwse dorp Arneym en voorziet mens, vee en akker van water. De Jansbeek is tegenwoordig in de binnenstad onder de grond gestopt en letterlijk ‘onzichtbaar verleden’ geworden. Stroomopwaarts is de beek nog in volle glorie te zien.
Met het vertrek van de Romeinen braken 'de donkere middeleeuwen' aan. Over de geschiedenis van de stad tussen 400 en 800 na Christus is niet veel bekend.
NL(Gelderland)
CODA Archief en KenniscentrumCODA Archief en Kenniscentrum (met daarin onder meer de archieven van de gemeente Apeldoorn en het waterschap Veluwe)
NL(Gelderland)
De Eesterhoek: één van de 3 buurschappen bij GorsselOp deze website wordt de geschiedenis van boerderijen en bewoners beschreven van de buurschappen Eesterhoek, Eesterbrink en Boschterhoek gelegen tussen het dorp Gorssel en rivier de IJssel.NL(Gelderland)
De Hoge Banken van Zaltbommel, Tuil, Deil, Driel en Zuilichem ( Schepenbanken in de Betuwe)Tot 1335 maakte men in de Tielerwaard en Bommelerwaard gebruik van de schepenbank in Zaltbommel (link). In dat jaar werd het gebied opgesplitst: op 27 maart 1335 werden de schepenbanken van Tuil, Deil (link), Zuilichem (link) en Driel (link) opgericht. Zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 1, No 302, pag. 348.
Oudere schepenbrieven van Zaltbommel die qua gebied vielen onder de nieuwe rechtbanken bleven daarna "in haar macht" maar moesten worden gericht met de richter en schepenen waar het gebied onder viel. (NB. een merkwaardige uitzondering vormt nr. 421 van het Cartularium der Abdij Marienweerd, op 5 dec. 1333. Deze betreft land in Ophemert en de schenking vindt plaats voor schepenen van Tiel).
Vanaf 1335 zouden er dus boeken moeten zijn geweest waarin de actes werden genoteerd van de Bank van Tuil. Tegenwoordig beginnen de bewaarde boeken rond 1525 en is er een gat van vrijwel 200 jaar.
In het verleden zijn wel eens publicaties geweest over schepenen van Tuil in die vermiste periode (o.a. door J.D. Wagner) maar dat zijn fragmentarische lijstjes. In allerlei archieven en boekwerken komen actes (charters) voor uit die vermiste periode. Het zou daarom mogelijk moeten zijn om tot een soort 'reconstructie' te komen van deze schepenbank.
Er blijkt veel beschikbaar. Inmiddels zijn er van vrijwel alle jaren voor 1525 één of meer actes verzameld en dus ook vele schepenen bekend; op dit moment betreft het 1373 vermeldingen.
Verrassend was de ontdekking dat in de Collectie van Spaen aantekeningen voorkomen van charters die niet meer bestaan: "de + zijn als onnodig verscheurt" staat genoteerd bij een lijst van het Huis Waardenburg. Deze markering komt met enige regelmaat voor, helaas.
Deze verzameling omvat aanzienlijk meer dan wat tot nu gepubliceerd is, en er zijn nog vele vindplaatsen bekend. NB. veel van de ingevoerde teksten zijn nu nog fragmenten, welke in de loop der tijd zullen worden aangevuld.
Maar er zijn meer vermiste periodes. Onder andere ontbreken van de Bank van Tuil actes over de periode 1573-1576 en 1631-1637. Ook daarvan worden soms afschriften gevonden die hier zullen worden gepubliceerd.
NL(Gelderland)
Erve Strookappe: de geschiedenis van de familie Strookappe, Strokappe en StrokapDeze website beschrijft de gehele familie Stro(o)kap(pe) welke is ontstaan uit het boerderijtje Strokappe in de Beuseberg bij Holten.NL(Gelderland / Overijssel)
Genealogica: Boek over de familie's de Wilde en Dubbe (langs de IJssel)Op deze site wordt de geschiedenis van de familie de Wilde gepubliceerd. Deze familie heeft gewoond in Wilp, Twello , Terwolde en Deventer. De meeste familieleden dragen de familienaam de Wilde, maar sommigen gebruiken sinds 1811 het patroniem Dubbe als achternaam.
Het boek is te koop bij de Oudheidkundige Kring Voorst.

NL(Gelderland / Overijssel)
Genealogie-database Nijmegen: Stamreeksen Oud-Burgeren Gasthuis Het burgerrecht van Nijmegen is met zekerheid verleend sinds 1337, toen het eerste burgerboek werd aangelegd. Aan het burgerrecht waren niet alleen rechten maar ook plichten verbonden, zoals bijvoorbeeld het mede verdedigen van de stad. Als rechten zou men o.a. kunnen noemen het verkrijgen van een ambt of het mogen toetreden tot een gilde.
Het burgerrecht, dat tot 1811 is verleend, heeft nu nog enige betekenis, vandaar het woord oud-burgerrecht, omdat afstammelingen van destijds aangenomen burgers onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op uitkeringen door of verzorging in de stedelijke Godshuizen, zoals het Oud-Burgeren Gasthuis (OBG).
Een voorwaarde om een uitkering te mogen genieten of opgenomen te worden is, dat de aanvrager het bewijs kan overleggen, dat hij van een burger afstamt. Wanneer men in de 18e eeuw van het recht gebruik wenste te maken, dan legde men vaak een burgerbrief over - van zichzelf, van zijn vader of grootvader - en dan achtte men de afstamming bewezen. Na 1811 werden er geen burgerbrieven meer verstrekt. Bij elke aanvraag moest dus onderzocht worden, of de aanvrager wel afstamde van een oud-burger.
Men werd ook als afstammeling van een oud-burger beschouwd, als de bewezen voorvader lid van een gilde was geweest of een ambt had bekleed, want men nam aan dat men geen lid van een gilde geweest kon zijn noch een ambt bekleed kon hebben zonder het burgerschap te bezitten.
Er ontstond dus een grote behoefte aan een goed overzicht van oud-burgers in brede zin. Dit resulteerde in een gedrukte uitgave van een Naamlijst van personen die het Nijmeeg's oud-burgerrecht bezitten, dat bij besluit van het College van Regenten van het OBG op 18 mei 1881 was 'opgemaakt en vastgesteld'. De genoemde Naamlijst werd door verschillende archivarissen aangevuld en verbeterd. Na 1945 ontstond er behoefte de verschillende stamreeksen opnieuw te registreren. Deze collectie kaarten, die thans met het gehele OBG-archief is ondergebracht in het Gemeentearchief te Nijmegen, is de bron waaruit o.a. de gegevens zijn verzameld. De collectie omvat bijna 300 stamreeksen.
De vraag is echter: zijn deze stamreeksen betrouwbaar? Door het regentencollege werd een cahier bijgehouden van 'niet bewezen of afgewezen genealogiën'. Dit cahier bevat een zeventigtal fragment-genealogiën, feitelijk stamreeksen, waarvan een aantal tenslotte toch 'bewezen' werd geacht; de overige reeksen met 59 verschillende fragment-genealogiën zouden na afsluiting van dit register nog 'onbewezen of afgewezen' zijn.
NL(Gelderland / Limburg)
Genealogie-database Wijchen en Omstr.De gemeente Wijchen ligt in het Tweestromenland, een oud cultuurlandschap ingeklemd tussen de Waal in het noorden en de Maas in het zuiden. De bewoning in het Land van Maas en Waal is vooral te vinden op hoger gelegen stroken grond. In het zuiden is dat het Wijchens rivierduin. Dit bestaat uit stuifzand, dat vlak na de ijstijd uit de droge rivierbedding is gewaaid. Dit gebied was reeds in de prehistorie bewoond. De Romeinen legden hier grote landbouwcomplexen aan met luxe villa’s. Wijchen was een inheems Romeinse nederzetting van regionale betekenis. Daarna namen de Merovingers deze positie over. In de middeleeuwen werden de verhoudingen in de samenleving grimmiger en werden veel gebouwen versterkt. Zo ontstonden burchten, kastelen, hofsteden en versterkte boerderijen. Het rijke verleden van de streek is te bezichtigen in Museum Kasteel Wijchen, in Kasteel Hernen en in het pittoreske monumentale stadje Batenburg met haar molen en fraaie kasteelruïne. Ook de dorpen Leur, Balgoij, Niftrik, Alverna en Bergharen zijn een bezoekje meer dan waard.
NL(Gelderland)
Genealogische site over Bijker, Bosma, Van den Berg en BenckhuijsenDe site bevat verhalen, overzichten, boeken en foto's over Bijker (Opsterland en Schoterland), Bosma (id.), Van den Berg (Koudekerk) en Benckhuijsen (Veluwe). De oudst bekende rechtstreekse voorvader van het geslacht Bijker was rond 1620 boer in een dorpje tussen Heerenveen en Gorredijk. Hij had een behoorlijk stuk grond en was dorpsrechter. Er worden steeds nieuwe verhalen en overzichten over zijn nakomelingen en over andere voorouders geplaatst.NL(Friesland / Gelderland / Zeeland / Zuid-Holland)
Geschiedenis in GelderlandDe geschiedenis van Gelderland beschrijft de ontwikkeling van het gebied dat men tegenwoordig kent als "Gelderland". Van nederzettingsgebied voor rondtrekkende jagers en verzamelaars, tot woonplaats van trechterbekercultuurvolk. Als grensgebied tussen het Romeinse Rijk en de Germaanse stammen. Van graafschap tot hertogdom naar de tegenwoordige provincie Gelderland in de eenentwintigste eeuw.NL(Gelderland)
Grasduinen in de rijke verzamelingen van 29 Gelderse museaOp deze site vindt u meer dan 65.000 voorwerpen van diverse musea uit Gelderland.
Zomaar even in de database grasduinen of juist op zoek naar dat ene object of die bijzondere collectie, u zult vele topstukken van Gelderse musea tegenkomen. Collectie Gelderland biedt u een kijkje achter de schermen. Naast de voorwerpen die daadwerkelijk in het museum te bezichtigen zijn, worden ook objecten getoond die zelden of nooit te zien zijn in het museum. Omdat deze voorwerpen te kwetsbaar zijn om uit het depot te worden gehaald bijvoorbeeld.
NL(Gelderland)
Het Biografisch Woordenboek Gelderland (afgekort: BWG)In het BWG staan korte biografieën van (overleden) mannen en vrouwen die op uiteenlopende manieren een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de provincie Gelderland. Klik hier voor een lijst met alle biografieën in het Biografisch Woordenboek Gelderland, of zoek met het formulier.
Ook zijn hun Beroepen, functies en hoedanigheden vermeld. Deze lijst is automatisch gegenereerd op basis van de tekst van de biografieën, en kan daarom ongebruikelijke aanduidingen bevatten
NL(Gelderland)
Historische studies (bij Uitgeverij van Gruting)Er zijn tot nu toe zeven fondslijnen te onderscheiden: tekstedities (briefwisselingen, egodocumenten), Tweede Wereldoorlog (persoonlijke herinneringen, studies), historische studies, kunstgeschiedenis (begeleidende publicaties bij exposities, kunstenaarsmonografieën), muziekgeschiedenis, literaire fictie en non-fictie, en literatuurgeschiedenis. Op de sites is de nodige informatie te vinden per fonds en per titel. De boeken zijn, tenzij anders vermeld, verkrijgbaar in de boekhandel.NL(Gelderland / Overijssel)
Index studiezaal Regionaal Archief NijmegenIn de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen kunt u zoeken naar foto''s, films, boeken, krantenartikelen of indexen met gegevens over personen of locaties in Nijmegen en omliggende gemeenten. Zoeken in archieven kan nog niet in de Digitale Studiezaal maar wél in Archieven en inventarissen.

NL(Gelderland / Limburg)
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (blad: Van 't Erf van Ermel)Fraaie site van Ermelo. Onder het schoutambt vielen ook Nunspeet en Harderwijk. De site vermeldt ook de registers van naamsaanneming; ze zijn gesorteerd op oude naam (patroniem) én nieuwe ( achter)naamNL(Gelderland)
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
Regionaal Archief Rivierenland (Blad: De Drie Steden)Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.
Zoekt u naar informatie over uw huis of buurt, over uw voorouders of over een vereniging, bedrijf of maatschappelijke gebeurtenis in de regio? Een grote kans dat u bij het RAR iets kunt vinden. Wilt u oude foto’s of kaarten bekijken, oude kranten lezen of informatie zoeken in boeken en tijdschriften? Het RAR heeft een omvangrijke collectie.
Het meeste is openbaar en de toegang is gratis. U kunt de informatie gebruiken voor persoonlijke documentatie, voor een artikel, boek, lesbrief, werkstuk, expositie of voor jubileumactiviteiten.
De centrale database op deze website bevat een overzicht van onze informatiebronnen. De inhoud van De Drie Steden, het tijdschrift van het RAR met artikelen over regionale geschiedenis, vindt u hier.
NL(Gelderland)
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe w.o. Oud Rechterlijk Archief HarderwijkIn de vijf gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek) die deelnemen aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe kunt u gratis onderzoek komen doen in de archieven en collecties die er beheerd worden.
Nieuw: Oud Rechterlijk Archief Harderwijk: Vrijwillige rechtspraak.
30 Recognitieboeken (inv.nr. 129 t/m 158) zijn gefotografeerd en op internet te zien (periode 1453 - 1811)
De vrijwillige rechtspraak of voluntaire zaken betreft aangelegenheden die men tegenwoordig bij de notaris afhandelt. Aangezien er voor 1811 niet overal notarissen in Nederland waren, o.a. in Gelderland, ging men naar de plaatselijke rechterlijke ambtenaar voor dergelijke aangelegenheden.
Welke zaken kunnen we in de protocollen betreffende de vrijwillige rechtspraak zoal aantreffen. Te denken valt aan:
◦overdrachten (transporten)
◦verpandingen
◦bezwaringen (hypotheken)
◦testamenten
◦huwelijksvoorwaarden
◦boedelinventarissen
◦boedelscheidingen
Soms zitten de akten m.b.t. vrijwillige zaken tussen de akten m.b.t. de civiele zaken. In dat geval wordt dat in de inleiding van de inventaris aangegeven.
NL(Gelderland)
Streekarchivariaat NW-Veluwe (Belgenkampen 1914-1918)Gemeenten: Elburg-Ermelo-Harderwijl-Nunspeet-Oldebroek.
Extra: Bevolkingsregister Elburg deel 6 en 7
(=vluchtelingen en vreemdelingen)met vele namen uit België:
Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Datum: Deel: Bladzij:

Toelichting: Belgische vluchtelingen 1914-1918:
De hevige gevechten, maar vooral verwoestingen en moordpartijen door het Duitse leger deden duizenden Belgen op de vlucht slaan. Naarmate het Duitse leger verder richting Frankrijk oprukte zwol hun aantal tot ongekende proporties. In oktober, na de val van Antwerpen, hadden bijna twee miljoen Belgen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Hiervan vond een miljoen voor korte of langere tijd een veilig onderdak in Nederland. Met name na de val van Antwerpen werd ons land overspoeld met vluchtelingen, zowel burgers als militairen.
De eerste duizenden vluchtelingen uit de regio rond Luik werden in de grensstreek van Limburg opgevangen door inderhaast opgerichte particuliere comités. Zij werden eerst opgevangen bij mensen thuis, later in kerken, fabrieken en scholen. Spoedig nam de vluchtelingenstroom uit België toe tot vele tienduizenden per dag en schoot de opvang door particulieren tekort. De overheid moest bijspringen. Vluchtelingen werden nu ook ondergebracht in leegstaande kazernes en in haastig opgezette tentenkampen, niet alleen in het grensgebied maar vooral ook dieper ons land in. Veel Belgische vluchtelingen kwamen op de Veluwe terecht. Burgervluchtelingen werden hier in eerste instantie opgevangen in het legerkamp te Oldebroek bij 't Harde. Zij werden spoedig overgeplaatst naar een speciaal voor hen op de heide gebouwd kamp, vluchtoord Nunspeet. Dit was een compleet houten dorp met slaapbarakken, eetzalen, scholen, kerk, theater, polikliniek en crèches voor 7.000 vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Ook bij Ede en bij Uden verrezen dergelijke houten dorpen waarin Belgische vluchtelingen onder beperkte bewegingsvrijheid werden ondergebracht.
België / NL(Gelderland)
Wie woonden Waar in Wageningen ?In 2002 verscheen het standaardwerk Wie woonden waar in Wageningen van Dr. Ir. Anton C. Zeven: "De Dikke Zeven".
Anton Zeven verzamelde gedurende een periode van zo'n dertig jaar zo veel mogelijk gegevens over de huizen in de Wageningse binnenstad en de eigenaren en bewoners ervan. Het was een lijvig geheel, bestaande uit 5 delen. Per deel is een segment van de kadastrale kaart van de binnenstad van 1832 (sectie I) op deze pagina beschikbaar. Met die kaart naast de verschillende delen kunt u een goed overzicht houden van waar de verschillende percelen zich bevinden of bevonden. Het noorden ligt op deze kaarten rechtsboven. Het is een rijke verzameling van gegevens die per kadastraal perceel (met de nummering van 1832) zoveel mogelijk wetenswaardigheden vermeldt over het stuk grond, de bebouwing en de eigenaren en bewoners. Het is dan ook vooral een onderzoeksbron die de geïnteresseerde verder op weg kan helpen.
 
In overleg met de auteur heeft het Gemeentearchief Wageningen alle delen van DDZ op het web geplaatst. Daartoe werden bijgewerkte Word-bestanden door Anton Zeven beschikbaar gesteld. Het Gemeentearchief heeft de vormgeving iets veranderd en hier en daar de tekst gewijzigd en enkele afbeeldingen toegevoegd. In 2015 is deze nieuwe versie, 1902 pagina's dik, op de gemeentelijke website beschikbaar gesteld.
NL(Gelderland)
categorie: Joodse genealogie
Digitale encyclopedie BerghBerghapedia is een initiatief van de Heemkundekring Bergh. Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van het land van Bergh (d.w.z. de voormalige gemeente Bergh) op internet te maken. Berghapedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen.NL(Gelderland)
categorie: leger en oorlog
De Graafschap in de MiddeleeuwenWelkom bij 'De Graafschap in de Middeleeuwen'. Deze website bevat vele hoofdstukken over de adel, hun (verdwenen) kastelen en hun wereld in de middeleeuwse Achterhoek en Liemers.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de migratie naar het content management systeem Joomla! Oude webadressen worden automatisch omgeleid naar het nieuwe webadres, totdat alle hoofdstukken zijn gemigreerd. Deze website is wellicht stokoud voor internetbegrippen (sinds 1998 aanwezig) en het onderwerp nog vele malen ouder, maar een modern jasje kan geen kwaad.
NL(Gelderland)
Digitale encyclopedie BerghBerghapedia is een initiatief van de Heemkundekring Bergh. Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van het land van Bergh (d.w.z. de voormalige gemeente Bergh) op internet te maken. Berghapedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen.NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud-WageningenMet info over dialecten, met Ansichtkaarten, Geschiedenis, Publicaties, Wageningen 1940-1945 en de Bevrijdingsoptochten. Met o.m. info over bestuurder Lubbert Adolf Torck (1687-1758)NL(Gelderland)
Mijn GelderlandVerzamelsite voor alle onderwerpen betreffende Gelderland: geloof, oorlog, streekgeschiedenis, archeologie, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, volkscultuur, landschap en vrije tijd; thema's, nieuws, agenda, verhalen, er op uit, overige.NL(Gelderland)
Streekarchivariaat NW-Veluwe (Belgenkampen 1914-1918)Gemeenten: Elburg-Ermelo-Harderwijl-Nunspeet-Oldebroek.
Extra: Bevolkingsregister Elburg deel 6 en 7
(=vluchtelingen en vreemdelingen)met vele namen uit België:
Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Datum: Deel: Bladzij:

Toelichting: Belgische vluchtelingen 1914-1918:
De hevige gevechten, maar vooral verwoestingen en moordpartijen door het Duitse leger deden duizenden Belgen op de vlucht slaan. Naarmate het Duitse leger verder richting Frankrijk oprukte zwol hun aantal tot ongekende proporties. In oktober, na de val van Antwerpen, hadden bijna twee miljoen Belgen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Hiervan vond een miljoen voor korte of langere tijd een veilig onderdak in Nederland. Met name na de val van Antwerpen werd ons land overspoeld met vluchtelingen, zowel burgers als militairen.
De eerste duizenden vluchtelingen uit de regio rond Luik werden in de grensstreek van Limburg opgevangen door inderhaast opgerichte particuliere comités. Zij werden eerst opgevangen bij mensen thuis, later in kerken, fabrieken en scholen. Spoedig nam de vluchtelingenstroom uit België toe tot vele tienduizenden per dag en schoot de opvang door particulieren tekort. De overheid moest bijspringen. Vluchtelingen werden nu ook ondergebracht in leegstaande kazernes en in haastig opgezette tentenkampen, niet alleen in het grensgebied maar vooral ook dieper ons land in. Veel Belgische vluchtelingen kwamen op de Veluwe terecht. Burgervluchtelingen werden hier in eerste instantie opgevangen in het legerkamp te Oldebroek bij 't Harde. Zij werden spoedig overgeplaatst naar een speciaal voor hen op de heide gebouwd kamp, vluchtoord Nunspeet. Dit was een compleet houten dorp met slaapbarakken, eetzalen, scholen, kerk, theater, polikliniek en crèches voor 7.000 vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Ook bij Ede en bij Uden verrezen dergelijke houten dorpen waarin Belgische vluchtelingen onder beperkte bewegingsvrijheid werden ondergebracht.
België / NL(Gelderland)
categorie: media
Regionaal Archief Rivierenland (208.362 pagina's kranten vanaf 1756 t/m 2008)Welkom op de nieuwe website van het Regionaal Archief Rivierenland.
Deze nieuwe website vervangt de oude sites van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard en het Regionaal Archief Rivierenland. Alle informatie vindt u voortaan op één plaats op het internet.

Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel.
Ook de dorpen link zijn vermeld !
NL(Gelderland)
Audiovisueel Archief GelderlandNL(Gelderland)
Historische kranten - Archief Eemland en AmersfoortPictura KrantenviewerRechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’.U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen. Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.NL(Gelderland / Utrecht)
Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en BoerderijonderzoekInteresse in uw eigen familiegeschiedenis? Komen uw voorouders uit de Gelderse Achterhoek of de Liemers? Woonden ze op een boerderij? Wilt u wel eens weten wie ze waren, waar ze woonden, wat ze deden voor de kost, of ze bezittingen hadden, kortom wilt u uw familiegeschiedenis uitzoeken?Dan is het belangrijk te weten dat er een regionaal tijdschrift is dat wordt uitgegeven door de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek: het OOSTGELDERS TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE EN BOERDERIJONDERZOEK.

Met digitale bronnen uit Aalten, Lochem, Laren (Gld), Verwolde en Dinxperlo
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.
Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
Wanneer u weet welke archiefstukken u wilt komen inzien, kunt u de gewenste stukken opvragen. Dat kan vooraf per e-mail of in de studiezaal van het archief.

De Collecties vindt u hier: link
NL(Gelderland)
Uitgeverij van Tilt, NijmegenSinds 1996 bouwen we aan een breed non-fictie-fonds met boeken over cultuur, geschiedenis, literatuur en filosofie. Of het nu architectuur, psychoanalyse, literatuurkritiek of de ontstaansgeschiedenis van Nederland betreft: we maken er bijzondere uitgaven over, waarbij vormgeving en illustraties een prominente rol spelen. Daarnaast geven we twee tijdschriften uit: Filter en De Boekenwereld.

Uitgever van minstens 10 Historische Atlassen
NL(Gelderland)
categorie: musea
'De Casteelse Poort' is het cultuurhistorisch centrum van de stad WageningenDe Historische Vereniging Oud-Wageningen heeft zich vanaf haar oprichting in 1973 ingezet voor een historisch museum, hetgeen in 1988 leidde tot de oprichting van de Stichting Historisch Museum Wageningen 'De Casteelse Poort', gevestigd in de Villa Vada, Bowlespark 1a. Oorspronkelijk kreeg het museum slechts de begane grond van dit gebouw ter beschikking. In 1999 kwamen ook de beide bovenste verdiepingen vrij. In 2000 kon het museum het gehele gebouw in gebruik nemen.NL(Gelderland)
CODA Archief en KenniscentrumCODA Archief en Kenniscentrum (met daarin onder meer de archieven van de gemeente Apeldoorn en het waterschap Veluwe)
NL(Gelderland)
Grasduinen in de rijke verzamelingen van 29 Gelderse museaOp deze site vindt u meer dan 65.000 voorwerpen van diverse musea uit Gelderland.
Zomaar even in de database grasduinen of juist op zoek naar dat ene object of die bijzondere collectie, u zult vele topstukken van Gelderse musea tegenkomen. Collectie Gelderland biedt u een kijkje achter de schermen. Naast de voorwerpen die daadwerkelijk in het museum te bezichtigen zijn, worden ook objecten getoond die zelden of nooit te zien zijn in het museum. Omdat deze voorwerpen te kwetsbaar zijn om uit het depot te worden gehaald bijvoorbeeld.
NL(Gelderland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
Mijn GelderlandVerzamelsite voor alle onderwerpen betreffende Gelderland: geloof, oorlog, streekgeschiedenis, archeologie, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, volkscultuur, landschap en vrije tijd; thema's, nieuws, agenda, verhalen, er op uit, overige.NL(Gelderland)
Mijn Gelderland: VeluweEen groot gebied dat we kenmerken als de Veluwe. Het landschap is zeer divers, met weilanden, bossen, heide, bossen, zandvlakten, beken en sprengen. Aan de oostzijde stroomt de rivier de IJssel en de westkant grenst aan het Veluwemeer.
Historisch zijn er eveneens verschillende kenmerken aan te geven. De stad Hattem verwierf in 1299 haar stadsrechten en behoorde tot de Hanze, een stedenverbond van Oostzee tot Brugge.
Een van de belangrijkste Hessenwegen (meestal bestaande zandwegen) liep van Midden Duitsland door de Dellen in Heerde naar Utrecht. Alle genoemde gemeenten zijn aangesloten aan een van de streekarchieven, die deze streek rijk is en die zowel overheidsarchieven beheren als particuliere archieven en andere documentaire bronnen, vrij te raadplegen voor elke belangstellende.
NL(Gelderland)
Museum 'Het Valkhof' NijmegenMuseum Het Valkhof heeft inmiddels een heel eigen plaats verworven onder de Nederlandse musea. De samenvoeging van een grote archeologische verzameling en collecties op het gebied van de kunst, kunstnijverheid en stadsgeschiedenis geeft het museum een heel eigen signatuur.NL(Gelderland)
Museum ElburgHet museum heeft een uitgebreide collectie voorwerpen over de geschiedenis van Elburg en haar omgeving. U kunt de voormalige kloosterpanden bezoeken, inclusief de bijzondere, middeleeuwse dubbelkapel. Vanaf de verstilde binnenplaats en de kloostertuin heeft u een prachtig uitzicht op het klooster.NL(Gelderland)
Stichting Oud-Nijkerk en Museum NijkerkAl vanaf 1968 verzamelen we de bijzondere verhalen en onderwerpen van Nijkerk. Ook verrichten we onderzoek en publiceren we artikelen. Veel van de resultaten zijn te vinden via de onderstaande pagina’s.
-Topstukken en -verhalen
-Nijkerkse Canon
-Kenniscentrum
-Collectie Gelderland
NL(Gelderland)
Veluws Museum 'Nairac' BarneveldVeluws Museum 'Nairac' bestaat meer dan honderddertig jaar. Al in 1875 vond de toenmalige burgemeester van Barneveld, mr. C.A. Nairac, het tijd voor een gemeentemuseum. Hij richtte een oudheidkamer in met archeologische en andere historische voorwerpen. Tot op de dag van vandaag kunt u deze verzameling bekijken. Sinds 1975 is de collectie gehuisvest in een karakteristiek zeventiende-eeuws pand genaamd 'De Brouwerij' in het centrum van het Veluwse dorp Barneveld. Naast de vaste collectie zijn er jaarlijks drie wisselexposities te zien. NL(Gelderland)
Veluws Streekmuseum EpeHagedoorns Plaatse bevindt zich in het buurtschap Zuuk welke deel uitmaakt van de gemeente Epe. Het Veluws Streekmuseum is gevestigd in een Hallehuis uit 1715. Deze boerenhoeve is zodanig ingericht dat de bezoeker een indruk krijgt van het boerenleven rond 1920. U kijkt rond terwijl de bewoners ogenschijnlijk even weg zijn en ieder moment terug kunnen keren. Ook het omliggende terrein ademt de sfeer van vroeger tijden uit. De moestuin met ‘vergeten groenten’, de schuur met oude werktuigen en het erf met de hooiberg geven een typisch sfeerbeeld.NL(Gelderland)
categorie: nieuwsgroepen en fora
Gelderland-genealogyDeze Yahoo Group is bedoeld voor genealogisch onderzoek en onderlinge communicatie over slechts genealogische onderwerpen. Het concentreert zich op families en voorouders uit de provincie Gelderland. Iedereen is vrij om zich aan te melden, maar we wensen slechts leden die de bedoeling hebben elkaar te helpen met familie-onderzoeken en om informatie te delen. Veel geluk in het vinden van uw voorouders!NL(Gelderland)
Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Weblog)Voorbeeld: Zoeklicht is een 5-jaarlijkse genealogische bronnenpublicatie over Nijmegen en omgeving. In eerste instantie uitgegeven door de afdeling Kwartier van Nijmegen van de Nederlandse Genealogische Vereniging in samenwerking met het toenmalige Gemeentearchief Nijmegen en later door de Stichting Zoeklicht (ontstaan in 1997). De serie Zoeklicht bestaat uit zes delen, verschenen in de periode 1980-2005, elk met een eigen titel.
De diversiteit van de bronnen en de toegevoegde achtergrond-informatie maken deze publicaties interessant voor genealogen en niet-genealogen. Hieronder een kleine greep uit het grote aantal artikelen:
Verpondingen van Beuningen en Weurt (1649)
Geluchten Ellendige Broederschap (1490-1590)
Nijmeegse bedrijven in de Staatscourant (1883-1898)
Uit het Resolutieboek van de provisoren van het
Oud-Burgeren Gasthuis (1711-1713)

In 2010 is Stichting Zoeklicht opgeheven. Vanwege het blijvend belang van de bronnenpublicaties voor het historisch en genealogisch onderzoek in Nijmegen en omgeving, heeft het Regionaal Archief Nijmegen, na overleg met het bestuur van Stichting Zoeklicht, besloten deze bronnenpublicaties op internet beschikbaar te stellen onder een Creative Commons-licentie. Stichting Zoeklicht heeft hiervoor de financiële middelen beschikbaar gesteld. In de bibliotheekcatalogus van het archief vind je met ''Zoeklicht'' alle artikelen.
NL(Gelderland)
Overbetuwe-genealogyDeze Yahoo Group is bestemd voor mensen die voorouders hebben in het gebied van de Overbetuwe.
De Overbetuwe beslaat onder andere de volgende plaatsen (in willekeurige volgorde):
Bemmel, Ressen en Doornik, Haalderen, Gendt, Doornenburg, Angeren, Malburgen, Elden, Lent, Oosterhout, Andelst, Hemmen, Honderd Morgen, Indoornik, Loenen en Wolferen en Slijk-Ewijk, Heteren, Driel, Elst (GLD), Valburg, Zetten, Lakemond, Randwijk, Herveld, Homoet, Huissen.
NL(Gelderland)
categorie: plaatsen en gemeenten
Regionaal Archief Rivierenland (208.362 pagina's kranten vanaf 1756 t/m 2008)Welkom op de nieuwe website van het Regionaal Archief Rivierenland.
Deze nieuwe website vervangt de oude sites van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard en het Regionaal Archief Rivierenland. Alle informatie vindt u voortaan op één plaats op het internet.

Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel.
Ook de dorpen link zijn vermeld !
NL(Gelderland)
Arneym, zo luidt de eerste schriftelijke vermelding van Arnhem.Arneym is ook de naam van deze website over de geschiedenis en de monumenten van de stad.
In Arneym is een kerk die 1 pond belasting betaalt
Zo staat het in een goederenlijst (link) uit 893 na Christus van het klooster in Prüm (Duitsland – Eifel). Het is de oudste schriftelijke vermelding van Arnhem. Maar er is meer dan een kerk(je), er zijn ook boerderijen. De boeren betalen hun belasting niet alleen in ponden geld, maar vooral in natura: rogge, een kip en varkens. Kerk en boerderijen liggen in de onmiddellijke nabijheid van een beek. Die beek is de levensader van het middeleeuwse dorp Arneym en voorziet mens, vee en akker van water. De Jansbeek is tegenwoordig in de binnenstad onder de grond gestopt en letterlijk ‘onzichtbaar verleden’ geworden. Stroomopwaarts is de beek nog in volle glorie te zien.
Met het vertrek van de Romeinen braken 'de donkere middeleeuwen' aan. Over de geschiedenis van de stad tussen 400 en 800 na Christus is niet veel bekend.
NL(Gelderland)
Burgerlijke Stand ZederikHier vindt u digitale informatie met betrekking tot het openbare gedeelte van de registers van de burgerlijke stand, beginnende in 1812/1813, van de voormalige gemeenten:
-Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven.
Het betreft (in alfabetische volgorde) per vm gemeente:
-Echtscheidingen
-Geboorten
-Huwelijken
-Naamswijziging
-Overlijden
-Partnerschap
NL(Gelderland / Utrecht)
CODA: Bevolkingsregister van Apeldoorn onlineBevolkingsregister van Apeldoorn gedigitaliseerd: meer dan een kwart miljoen Apeldoorners online. Het bevolkingsregister is een onmisbare bron voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis. Maar het bevolkingsregister geeft nog veel meer informatie: over samenstelling, migratie, groei en afname van de bevolking, over beroepen en godsdienst, over armoede en rijkdom. Het is daarmee dé sleutel tot het dagelijks leven van de Apeldoorners in de periode 1829-1939.
In het bevolkingsregister online kunt u zoeken naar achternamen en voornamen, binnen bepaalde periodes en aan de hand van geboorteplaatsen. Van de gevonden resultaten kunt u vervolgens een scan oproepen.
De registers werden ingedeeld op basis van wijk en huisnummer. Het ging daarbij om de volgende wijken:
Apeldoorn dorp
Zevenhuizen
Brink en Orden
Wormen
Woudhuis, Anklaar en Broekland
Beemte, Wenum en Wiessel
Het Loo , Noord Apeldoorn
Hoog Soeren, Utteld (Uddel), Meerveld en Kootwijk
Beekbergen dorp
Lieren en Oosterhuizen
Engeland en Ugchelen
Loenen en Zilven
Na 1849 werden de hierboven nog samengevoegde wijken/dorpen apart benoemd. Meerveld en Kootwijk vervielen, maar Hoenderloo kwam er bij.
NL(Gelderland)
De Eesterhoek: één van de 3 buurschappen bij GorsselOp deze website wordt de geschiedenis van boerderijen en bewoners beschreven van de buurschappen Eesterhoek, Eesterbrink en Boschterhoek gelegen tussen het dorp Gorssel en rivier de IJssel.NL(Gelderland)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelHet Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede met de kernen Bennekom, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967) en de Gemeente Scherpenzeel. Ook vindt u hier vele particuliere archieven, documentatie-verzamelingen, kranten, boeken, kaarten en foto’s. Het merendeel van deze archiefstukken is openbaar en in te zien in de studiezaal of op deze website.NL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelGemeentearchief Ede en Scherpenzeel:
Notariële archieven, Burgerlijke Stand, Gereconstrueerd Bevolkingsregister
Kranten, Militieregisters
Archievenoverzicht Ede, Archievenoverzicht Scherpenzeel
Bibliotheken, Webarchief, Collecties

Begin hier met zoeken in Archieval:
Archieval staat voor 'Archieven in de Vallei en Veluwe', het gezamenlijke portaal voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld, Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel.

•Tips om handig te zoeken:
•Akten en registers
•Archieven en Toegangen
•Beeldbanken
•Bibliotheken
NL(Gelderland)
Gemeentearchief Wageningen (met Archieven-overzicht)U vindt in het archievenoverzichteen overzicht van alle archieven die het gemeentearchief beheert, mét links naar inventarissen.
N.B. Als de naam van het archief rood is, dan kunt u de inventaris van dat archief openen door op de archiefnaam te klikken. Dat levert een interessante lijst op !

NL(Gelderland)
Herderewich - HarderwijkOudheidkundige vereniging Harderwijk & Hierden. Met blad Vittepraetje over genealogie en Harderwijkers.NL(Gelderland)
Historische Beeldbank WageningenOp deze site kunt u
•de beeldverzamelingen bekijken (ruim 12.000 beelden) van het Gemeentearchief Wageningen, museum De Casteelse Poort en historische vereniging Oud-Wageningen. U kunt op elk willekeurig woord zoeken.
•zoeken en bladeren in de Wageningsche Courant van 1855 tot 1947. Klik daarvoor op de afbeelding van de Wageningsche Courant links op deze pagina.
NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud AsperenAan het begin van de 19e eeuw, tijdens de Franse overheersing werd de grondslag gelegd voor een nieuw verdedigingsstelsel van het latere Koninkrijk der Nederlanden. Onze hoofddefensie zou worden gevoerd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Evenals de Oude Waterlinie steunde de Nieuwe op uitgebreide- maar nu georganiseerde en beter beheersbare- inundaties, waarbij een reeks nieuwe forten en inlaatsluizen een belangrijke rol speelden. Deze militaire
en waterstaatkundige onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden gebouwd en regelmatig verbeterd in de periode 1816 tot 1881.
Het Fort bij Asperen en de bijzondere sluizen in de Linge maakten deel uit van dit verdedigingsstelsel, dat zich uitstrekte van Naarden en Muiden aan de Zuiderzee tot aan de Biesbosch voorbij Werkendam.
NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud-WageningenMet info over dialecten, met Ansichtkaarten, Geschiedenis, Publicaties, Wageningen 1940-1945 en de Bevrijdingsoptochten. Met o.m. info over bestuurder Lubbert Adolf Torck (1687-1758)NL(Gelderland)
Kaarten en luchtfoto's historisch NijmegenHistorische @tlas Nijmegen
De Historische @tlas Nijmegen bestaat uit een aantal kaarten. Via deze kaarten kunt u een schat aan informatie vinden over de geschiedenis van specifieke locaties in Nijmegen, zoals straten en huizen en hun bewoners, vaak tot eeuwen terug.

Historische kaarten Nijmegen
Deze collectie omvat ruim zestig kaarten en plattegronden die de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen door de eeuwen heen laten zien. Voor wat betreft de Prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen gaat het om gereconstrueerde kaarten; de oudste originele stadsplattegronden van Nijmegen dateren pas uit de zestiende eeuw. Al deze gedigitaliseerde kaarten zijn gekoppeld aan de huidige plattegrond van Nijmegen. Dat maakt het mogelijk om de historische kaarten over de huidige kaart te projecteren.
NL(Gelderland)
MespilvsGesellschaft zur Förderung des Stadtarchives Geldern e.V.Duitsland / NL(Gelderland / Limburg)
Mijn GelderlandVerzamelsite voor alle onderwerpen betreffende Gelderland: geloof, oorlog, streekgeschiedenis, archeologie, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, volkscultuur, landschap en vrije tijd; thema's, nieuws, agenda, verhalen, er op uit, overige.NL(Gelderland)
Nijmegen - NumagaNumaga is de vereniging voor de geschiedbeoefening van Nijmegen en omgeving. Zij werd in 1954 opgericht door een bont gezelschap van historici en amateurs onder de bezielende leiding van prof. L.J. Rogier. Numaga - de naam van Nijmegen in de Frankische tijd toen Karel de Grote hier zijn paleis bouwde - stimuleert de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. De vereniging wil het behoud van het cultuurbezit en het cultuureigene van Nijmegen en omgeving bevorderen en wil kennis daarover aankweken en verspreiden.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging "Arent thoe Boecop" ElburgDe site betreft Elburg, Doornspijk, Hoge Enk, 't Harde en Oostendorp. De vereniging is genoemd naar rentmeester Arent thoe Boecop die aan het eind van de 14e eeuw Elburg liet verplaatsen en ommuren i.o.v. Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van ZutphenNL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (blad: Van 't Erf van Ermel)Fraaie site van Ermelo. Onder het schoutambt vielen ook Nunspeet en Harderwijk. De site vermeldt ook de registers van naamsaanneming; ze zijn gesorteerd op oude naam (patroniem) én nieuwe ( achter)naamNL(Gelderland)
Regionaalarchief ZutphenHet Regionaal Archief Zutphen (voorheen Stads- en Streekarchief Zutphen) bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen.Voor familieonderzoek (genealogie of stamboomonderzoek) kunt u terecht in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. Daar vindt u talloze bronnen die leiden naar uw voorouders. De bronnen zijn beschikbaar door middel van fotokopieën of microfiches van het origineel of door middel van transcripties. NL(Gelderland)
Streekarchief Bommelerwaard (nu overgegaan naarDit archief is overgegaan naar link in Tiel. De Bommelerwaard bestaat sinds 1 januari 1999 uit twee gemeenten: Zaltbommel en Maasdriel. Het is de laatste bestuurlijke verandering in de Bommelerwaard sinds de instelling van deze vorm van lokaal bestuur in 1810. Sinds 1810 heeft de Bommelerwaard zes gemeentelijke herindelingen meegemaakt. De veranderingen kunt u volgen aan de hand van de kaartjes op de site. Via die kaartjes kunt u informatie oproepen over de (voormalige) gemeenten, zoals de kernen die ertoe behoorden, het inwoneraantal, het gemeentewapen, de namen van de burgemeester(s) enzovoorts.NL(Gelderland)
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe w.o. Oud Rechterlijk Archief HarderwijkIn de vijf gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek) die deelnemen aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe kunt u gratis onderzoek komen doen in de archieven en collecties die er beheerd worden.
Nieuw: Oud Rechterlijk Archief Harderwijk: Vrijwillige rechtspraak.
30 Recognitieboeken (inv.nr. 129 t/m 158) zijn gefotografeerd en op internet te zien (periode 1453 - 1811)
De vrijwillige rechtspraak of voluntaire zaken betreft aangelegenheden die men tegenwoordig bij de notaris afhandelt. Aangezien er voor 1811 niet overal notarissen in Nederland waren, o.a. in Gelderland, ging men naar de plaatselijke rechterlijke ambtenaar voor dergelijke aangelegenheden.
Welke zaken kunnen we in de protocollen betreffende de vrijwillige rechtspraak zoal aantreffen. Te denken valt aan:
◦overdrachten (transporten)
◦verpandingen
◦bezwaringen (hypotheken)
◦testamenten
◦huwelijksvoorwaarden
◦boedelinventarissen
◦boedelscheidingen
Soms zitten de akten m.b.t. vrijwillige zaken tussen de akten m.b.t. de civiele zaken. In dat geval wordt dat in de inleiding van de inventaris aangegeven.
NL(Gelderland)
Streekarchivariaat NW-Veluwe (Belgenkampen 1914-1918)Gemeenten: Elburg-Ermelo-Harderwijl-Nunspeet-Oldebroek.
Extra: Bevolkingsregister Elburg deel 6 en 7
(=vluchtelingen en vreemdelingen)met vele namen uit België:
Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Datum: Deel: Bladzij:

Toelichting: Belgische vluchtelingen 1914-1918:
De hevige gevechten, maar vooral verwoestingen en moordpartijen door het Duitse leger deden duizenden Belgen op de vlucht slaan. Naarmate het Duitse leger verder richting Frankrijk oprukte zwol hun aantal tot ongekende proporties. In oktober, na de val van Antwerpen, hadden bijna twee miljoen Belgen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Hiervan vond een miljoen voor korte of langere tijd een veilig onderdak in Nederland. Met name na de val van Antwerpen werd ons land overspoeld met vluchtelingen, zowel burgers als militairen.
De eerste duizenden vluchtelingen uit de regio rond Luik werden in de grensstreek van Limburg opgevangen door inderhaast opgerichte particuliere comités. Zij werden eerst opgevangen bij mensen thuis, later in kerken, fabrieken en scholen. Spoedig nam de vluchtelingenstroom uit België toe tot vele tienduizenden per dag en schoot de opvang door particulieren tekort. De overheid moest bijspringen. Vluchtelingen werden nu ook ondergebracht in leegstaande kazernes en in haastig opgezette tentenkampen, niet alleen in het grensgebied maar vooral ook dieper ons land in. Veel Belgische vluchtelingen kwamen op de Veluwe terecht. Burgervluchtelingen werden hier in eerste instantie opgevangen in het legerkamp te Oldebroek bij 't Harde. Zij werden spoedig overgeplaatst naar een speciaal voor hen op de heide gebouwd kamp, vluchtoord Nunspeet. Dit was een compleet houten dorp met slaapbarakken, eetzalen, scholen, kerk, theater, polikliniek en crèches voor 7.000 vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Ook bij Ede en bij Uden verrezen dergelijke houten dorpen waarin Belgische vluchtelingen onder beperkte bewegingsvrijheid werden ondergebracht.
België / NL(Gelderland)
Veluws Streekmuseum EpeHagedoorns Plaatse bevindt zich in het buurtschap Zuuk welke deel uitmaakt van de gemeente Epe. Het Veluws Streekmuseum is gevestigd in een Hallehuis uit 1715. Deze boerenhoeve is zodanig ingericht dat de bezoeker een indruk krijgt van het boerenleven rond 1920. U kijkt rond terwijl de bewoners ogenschijnlijk even weg zijn en ieder moment terug kunnen keren. Ook het omliggende terrein ademt de sfeer van vroeger tijden uit. De moestuin met ‘vergeten groenten’, de schuur met oude werktuigen en het erf met de hooiberg geven een typisch sfeerbeeld.NL(Gelderland)
Vereniging Oud ScherpenzeelDe vereniging ( 694 leden) houdt zich bezig met alle aspecten van de geschiedenis van Scherpenzeel zoals:Onderzoek naar de geschiedenis.Verzamelen van historische foto''s en documenten.Verzamelen van histirische voorwerpen.Behouden van historisch waardevolle monumenten.Zij heeft en eigen documentatiecentrum.NL(Gelderland)
Wie woonden Waar in Wageningen ?In 2002 verscheen het standaardwerk Wie woonden waar in Wageningen van Dr. Ir. Anton C. Zeven: "De Dikke Zeven".
Anton Zeven verzamelde gedurende een periode van zo'n dertig jaar zo veel mogelijk gegevens over de huizen in de Wageningse binnenstad en de eigenaren en bewoners ervan. Het was een lijvig geheel, bestaande uit 5 delen. Per deel is een segment van de kadastrale kaart van de binnenstad van 1832 (sectie I) op deze pagina beschikbaar. Met die kaart naast de verschillende delen kunt u een goed overzicht houden van waar de verschillende percelen zich bevinden of bevonden. Het noorden ligt op deze kaarten rechtsboven. Het is een rijke verzameling van gegevens die per kadastraal perceel (met de nummering van 1832) zoveel mogelijk wetenswaardigheden vermeldt over het stuk grond, de bebouwing en de eigenaren en bewoners. Het is dan ook vooral een onderzoeksbron die de geïnteresseerde verder op weg kan helpen.
 
In overleg met de auteur heeft het Gemeentearchief Wageningen alle delen van DDZ op het web geplaatst. Daartoe werden bijgewerkte Word-bestanden door Anton Zeven beschikbaar gesteld. Het Gemeentearchief heeft de vormgeving iets veranderd en hier en daar de tekst gewijzigd en enkele afbeeldingen toegevoegd. In 2015 is deze nieuwe versie, 1902 pagina's dik, op de gemeentelijke website beschikbaar gesteld.
NL(Gelderland)
categorie: verenigingen en stichtingen
Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V.Das Mosaik-Archiv ist eine familienkundliche Vereinigung und betreibt seit seiner Gründung im Jahr 1987 ein Archiv mit Kirchenbuchkopien, alphabetischen Registern, Nach- schlagewerken, Ahnenlisten, Bürgerbüchern, Familienchroniken und vielem mehr.Duitsland / NL(Gelderland)
Herderewich - HarderwijkOudheidkundige vereniging Harderwijk & Hierden. Met blad Vittepraetje over genealogie en Harderwijkers.NL(Gelderland)
Historische kring KesterenGenealogie is de jongste telg van de Historische Kring.
Sedert het einde van de tachtiger jaren wordt er - deels in groepsverband - systematisch onderzoek gedaan naar de Betuwse families. De bronnen die wij hiervoor ter beschikking hebben zijn redelijk compleet. Met het trouwboekje van opa en oma kan een onderzoek worden opgestart. Gegevens van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Dodewaard, Echteld, Elst, Heteren, Kesteren, Lienden, Maurik en Valburg zijn op microfiche te raadplegen.
Tevens beschikken we over de doop-, trouw-, lidmaat- en begraafregisters van zowel de protestantse als de katholieke kerken uit de regio. Deze gegevens zijn deels in een computerdatabase opgenomen. Veel van de informatie gaat terug tot de vroege 17e eeuw.
Naast deze bronnen zijn in onze bibliotheek vele reeds uitgewerkte deelgenealogieën aanwezig.
Wellicht heeft iemand anders zich reeds met uw familie bezig gehouden!
NL(Gelderland)
Historische Kring West BetuweHet werkgebied van de Kring is het deel van de 'Betuwe' dat ongeveer wordt begrensd door Lek en Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en Diefdijk.NL(Gelderland)
Historische Kring West-BetuweDe Historische Kring West-Betuwe verenigt ruim 400 leden die belang stellen in regionale geschiedenis of in hun Betuwse voorouders. Het werkgebied van de Kring is het deel van de 'Betuwe' dat ongeveer wordt begrensd door Lek en Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en Diefdijk. Waarbij wordt aangetekend dat o.a. Buren, Culemborg en Tiel zetels zijn van lokale historische verenigingen. De Kring bestaat sinds 1972, en voert als embleem een cirkelvormige afbeelding van Kasteel Goudenstein te Haaften, gesigneerd 'vGM' ofwel A.F. van Goelst Meyer, de vroegere kasteelheer van kasteel Waardenburg.NL(Gelderland)
Historische Vereniging FeluaDe Veluwe is historische grond. De Vereniging is opgericht 17 januari 1896.NL(Gelderland)
Historische vereniging voor Epe, Emst, Oene en VaassenAmpt Epe heeft sinds feb 2007 zijn site verrijkt met allerhande informaite over Epe in de 19e eeuw. De historische vereniging voor heeft er onder meer jaarverslagen op gezet die de gemeente sinds 1825 moest inleveren bij de provincie. Daarbij zit informatie over onderwijs, politie, brandweer, landbouw, armoede, fabrieken, ambachten en godsdienst.NL(Gelderland)
MespilvsGesellschaft zur Förderung des Stadtarchives Geldern e.V.Duitsland / NL(Gelderland / Limburg)
Mijn GelderlandVerzamelsite voor alle onderwerpen betreffende Gelderland: geloof, oorlog, streekgeschiedenis, archeologie, onderwijs, zorg, kunst en cultuur, volkscultuur, landschap en vrije tijd; thema's, nieuws, agenda, verhalen, er op uit, overige.NL(Gelderland)
Mijn Gelderland: VeluweEen groot gebied dat we kenmerken als de Veluwe. Het landschap is zeer divers, met weilanden, bossen, heide, bossen, zandvlakten, beken en sprengen. Aan de oostzijde stroomt de rivier de IJssel en de westkant grenst aan het Veluwemeer.
Historisch zijn er eveneens verschillende kenmerken aan te geven. De stad Hattem verwierf in 1299 haar stadsrechten en behoorde tot de Hanze, een stedenverbond van Oostzee tot Brugge.
Een van de belangrijkste Hessenwegen (meestal bestaande zandwegen) liep van Midden Duitsland door de Dellen in Heerde naar Utrecht. Alle genoemde gemeenten zijn aangesloten aan een van de streekarchieven, die deze streek rijk is en die zowel overheidsarchieven beheren als particuliere archieven en andere documentaire bronnen, vrij te raadplegen voor elke belangstellende.
NL(Gelderland)
Nijmegen - NumagaNumaga is de vereniging voor de geschiedbeoefening van Nijmegen en omgeving. Zij werd in 1954 opgericht door een bont gezelschap van historici en amateurs onder de bezielende leiding van prof. L.J. Rogier. Numaga - de naam van Nijmegen in de Frankische tijd toen Karel de Grote hier zijn paleis bouwde - stimuleert de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. De vereniging wil het behoud van het cultuurbezit en het cultuureigene van Nijmegen en omgeving bevorderen en wil kennis daarover aankweken en verspreiden.NL(Gelderland)
Oudheidk. Ver.De oudheidkundige vereniging van de plaatsen Almen, Eefde, Epse, Gorssel, Harfsen, Joppe en Kring van Dorth.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging "Arent thoe Boecop" ElburgDe site betreft Elburg, Doornspijk, Hoge Enk, 't Harde en Oostendorp. De vereniging is genoemd naar rentmeester Arent thoe Boecop die aan het eind van de 14e eeuw Elburg liet verplaatsen en ommuren i.o.v. Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van ZutphenNL(Gelderland)
Oudheidkundige werkgemeenschap Aalten Dinxperlo WischDoelstelling: Het bestuderen van gegevens op het gebied van de streektaal, streekhistorie, folklore, genealogie en archeologie.NL(Gelderland)
Overkwartier van Gelre - Historie en GenealogieVereniging voor historisch- en genealogisch onderzoek binnen de grenzen van het oude 'Overkwartier van Gelre' (Regio rond Geldern D en Roermond NL)Duitsland / NL(Gelderland / Limburg / Noord-Brabant)
Tweestromenland - Land van Maas en WaalWerkgebied: het Land van Maas en Waal en het westelijk deel van het Rijk van NIjmegen. Met foto's en documentatieNL(Gelderland)
categorie: VOC
Digitale encyclopedie BerghBerghapedia is een initiatief van de Heemkundekring Bergh. Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van het land van Bergh (d.w.z. de voormalige gemeente Bergh) op internet te maken. Berghapedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen.NL(Gelderland)
Het Zuiderzee-museum te EnkhuizenIn 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee
binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol.
NL(Flevoland / Friesland / Gelderland / Noord-Holland / Overijssel)
categorie: woordenboeken
Het Biografisch Woordenboek Gelderland (afgekort: BWG)In het BWG staan korte biografieën van (overleden) mannen en vrouwen die op uiteenlopende manieren een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de provincie Gelderland. Klik hier voor een lijst met alle biografieën in het Biografisch Woordenboek Gelderland, of zoek met het formulier.
Ook zijn hun Beroepen, functies en hoedanigheden vermeld. Deze lijst is automatisch gegenereerd op basis van de tekst van de biografieën, en kan daarom ongebruikelijke aanduidingen bevatten
NL(Gelderland)
categorie: zoeksites
Familieberichten Gorinchem/Bommelerwaard en Heusden/AltenaDe gegevens komen uit kranten uit Gorinchem en Het Land van Heusden en Altena sinds 01-01-2002 tot en met 04-04-2007 en worden steeds aangevuld.
Uit het weekblad De Toren uit de Bommelerwaard zijn gegevens sinds 01-01-2000 aanwezig.
Uit het weekblad Het Kontakt uit de Bommelerwaard zijn gegevens sinds 01-01-2007 aanwezig.
NL(Gelderland / Noord-Brabant / Zuid-Holland)
Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V.Das Mosaik-Archiv ist eine familienkundliche Vereinigung und betreibt seit seiner Gründung im Jahr 1987 ein Archiv mit Kirchenbuchkopien, alphabetischen Registern, Nach- schlagewerken, Ahnenlisten, Bürgerbüchern, Familienchroniken und vielem mehr.Duitsland / NL(Gelderland)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
Genealogie in de Achterhoek (veel DTB-gegevens)Een website voor digitale genealogische brongegevens in de Achterhoek. Er zijn diverse documenten aanwezig van de volgende kerkelijke en/of burgerlijke gemeenten: Aalten – Aerdt – Almen – Angerlo – Baak – Bahr en Lathum – Beltrum – Bergh – Borculo – Bredevoort – Bronkhorst – Brummen – Didam – Dinxperlo – Doesburg – Doetinchem – Dorth – Duiven – Eibergen – Etten – Geesteren (Gld) – Gelselaar – Gendringen – Gendringen en Etten – Gorssel – Groenlo – Groessen en ''t Loo – Haarlo – Harreveld – ’s-Heerenberg – Hengelo (Gld) – Herwen – Herwen en Aerdt – Hummelo – Hummelo en Keppel – Keppel – Laren (Gld) – Lichtenvoorde – Lobith – Lobith en Spijk – Lochem – Neede – Netterden – Olburgen en Drempt – Oud-Zevenaar – Pannerden – Rekken – Ruurlo – Silvolde – Steenderen (met gezinsreconstructies) – Terborg – Ulft – Varsseveld – Verwolde – Vorden – Warnsveld – Wehl – Westervoort – Winterswijk – Wisch – Zeddam – Zelhem – Zevenaar – Zutphen. Het betreft o.a. transcripties van de originele registers van doopboeken - trouwboeken - lidmatenboeken - begraafboeken - etc. Ook van de burgerlijke stand (na 1811) en van de zogenaamde municipaliteitshuwelijken (periode 1796-1811) is een aantal bewerkingen beschikbaar. Tevens zijn er gegevens te vinden van indexen van procesdossiers (Oud Rechterlijk Archief) en regelmatig worden relevante digitale genealogische items toegevoegd.NL(Gelderland)
Welkom bij het Regionaal Archief NijmegenHet archief stelt steeds meer informatie digitaal beschikbaar op de internetpagina. In de Beeldbank kunt u een groot deel van onze fotocollectie raadplegen, De Gelderlander van 1856 tot en met 1956 is doorzoekbaar en in de Historische @tlas vindt u ondermeer de perceelsgeschiedenis van de Nijmeegse binnenstad van 1730 tot 1832. Met behulp van de Bibliotheekcatalogus en Archieven en inventarissen kunt u uw bezoek aan de studiezaal thuis al voorbereiden. NL(Gelderland)

Geselecteerde unieke links: 116
Totaal aantal links in database: 2803
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |